KNJIGA POSTANKA U POEZIJI

03.07.2014., četvrtak

JAKOVLJEVA SMRT I SMRT JOSIPOVA

....................................................................................................................................................................................................................


U postelji Egipatskoj namiri Jakov svoju životnu dob
I još zadnju želju ponovi da mu s Abrahamom bude grob
Kad vidje Josip da izdahnu i da ga uzme smrtna tama
Pade on na oca i obli mu lice sa suzama

Image and video hosting by TinyPic
Poslije toga tijelo mu dade da se balzamira
Pa ga u povorci velikoj otprati na put vječnog mira
...
''Otac je poručio da nam oprostiš!'' – braća su Josipu rekla
Jer još bojahu se osvete i savjest ih je pekla
A Josip opet tu pred njima briznu u plač
pa oni shvate da njemu nije na pameti osveta i mač

Ne bojte se! – tješio ih je – Bog zna što se zbiva
Ja ću se brinuti za vas, dok me bude živa ...
A kad umrem nek ni moje kosti u Egiptu ne ostanu
Ponesite me, kad pođete - u Zemlju obećanu ...
...

Kako je lijepo gledati u Josipov primjer opraštanja i vjere
Al opraštat nije lako, i bližnji se često zbog sitnica zamjere
Mi znamo da nam Bog u srcu treba - kako bi živjeli u miru i slozi
A da li i za tu nakanu molimo Boga: 'Bože pomozi!'?
...
Prisjeti nas Bože Josipova primjera kad nas ljudi iznevjere
I neka Tvoja milost u srcima našim svaku srdžbu opere ...

- 14:10 - Komentari (0) - Isprintaj - #

JAKOV I SINOVI U EGIPTU

............................................................................................................................................................................................................
''Dopusti da se tvoje sluge nasele u kraju gošenskom!'' -
reče Josip faraonu. Dozvoli on, pa mu obitelj tu pronađe dom
Tada oca, starog sto trideset ljeta, pred faraona dovede
pa tom kralju stare kosti o svom životu kratko pripovjede

Pristizali su Josipu gladni ljudi, makar ne bilo im drago,
davali su oranice i stoku za hranu i sve svoje blago
Svijet je i sebe davao u roblje, samo da gladan ne bude
Pa tako Josip faraonu pribavi blago, zemlju i ljude

U zahvalnosti su ljudi pred Josipom bili prostrti
sretni što su živi, što ih je izbavio od sigurne smrti

Jakov pozva Josipa da mu kaže zadnju želju koju ima
-da ga ne ostavi u Egiptu već da se pokopa sa ocima
I Josip obeća, zakune se onako kako otac to i htjede
Sluteć da je blizu kraja, gledao je te očeve kose sjede

Sluteć da je blizu kraja Jakova srce još na nešto ponuka:
da opet Josipa pozove i dva mu sina, njegova unuka
Manašea i Efrajima Jakov tada blagoslovi
Al Efrajima što mlađi bijaše većim on oslovi
Image and video hosting by TinyPic
Jakov pozva i sve svoje sinove druge
Pa poče sricati o njima rečenice duge
I prokletstva i blagoslovi mogli su se čuti
Ovisno o tome kakvi su im prije bili puti
Image and video hosting by TinyPic
...
Kako je dobro blagoslov od blagoslovljenih ruku primati,
Kako je dobro Boga u životu za pomoćnika imati,
Kako je dobro blagoslovljen biti blagoslovljeni samo znaju,
Kako je dobro blagoslivljati - možda ćemo znati tek u raju.
...
Ne daj Bože da preko nas ikad dođu psovke - ta vražja slova
Nego daj da budemo drugima - kanali tvoga blagoslova ...

- 10:08 - Komentari (0) - Isprintaj - #

02.07.2014., srijeda

JOSIPOVA BRAĆA DOLAZE U EGIPAT

..................................................................................................................................................................................................................

Image and video hosting by TinyPic
Zavladala je glad i u Izraelskim obiteljima
Al čuo je Jakov da tamo u Egiptu žita ima
Posla sinove svoje na dalek put, deset njih
Kod kuće osta Benjamin, najmlađi od svih

Tu dočeka ih Josip i prepozna, no oni nisu prepoznali njega
Ni slutili nisu što se sve zbilo, što je Bog učinio iz svega
Prodali su bili jednog dana brata svog kao kakvu robu
A on upravitelj sada, ganut, u suzama, pobježe u jednu sobu...
Image and video hosting by TinyPic
Vrati se potom u čvrstoj nakani da savjest im probudi
Pa ih je ispitivao o njihovim životima i kao uhode ih osudi.
Oni ga uvjeravaše kako su pošteni, a o Josipu bratu slažu
A Josip tad uzme jednog od njih dok poštenje ne dokažu

Reče im da drugi put kad dođu povedu i brata Benjamina
A oni odu tužni, svjesni da traži sad najdražeg očeva sina
Još u boli zbog Josipa jedva Jakov Benjamina pusti na put
Al glad je prijetila odasvuda, pa je i Jakova stjerala u kut...

Kad se vratiše opet i Benjamin se s njima Josipu primače
A Josip, kad ga vidi, požuri u jednu sobu da se isplače
Smisli plan da sluge u Benjamina faraonovo blago nađu
pa da ga ostavi u Egiptu, optužena za tu sramotnu krađu

Kad se to sve zbilo i braća čuše da Benjamin mora ostati
Uvjeravali su Josipa da će njihova oca to života koštati
Molili su ga nek radije nekom od njih slobodu uskrati
Samo da se Benjamin pusti, samo da se on ocu vrati

Josip je dugo čekao ovaj susret, godinama je čekao ovaj sat
I ne mogavši više izdržati, raplače se i reče: ' Ja sam vaš brat...'

Taj susret s braćom toliko mu je srce takao
Pa je ostao tu dugo, grlio ih i od radosti plakao
Niste vi to učinili braćo, Bog je znao što radi...
Tješio ih je: On me poslao ovamo da vas spasim od gladi

Pošalje ih tada Josip da pohrle ocu dušom i tijelom
Da mu jave radosnu vijest i dođu natrag s obitelji cijelom
Jakovu se srce skamenilo, činilo se da ne diše
Jer je bio siguran da Josipa sina - neće nikad vidjet više

Svi oni spoznaše kako čudesni su Božji puti
I njih sedamdeset sretnih u Egipat se tad uputi

Upregnu Josip kola jer ne mogaše iščekati sata
Kad će oca starog ugledati i pasti mu oko vrata

Image and video hosting by TinyPic
...
Dugo je Josip plakao u susretu tom
Zarastale su bolne rane
i među braćom stari lom
...
Kako je to dobra lekcija i za naše živote
Kad se i nas ljudi odreknu ili nas osramote
Često čovjek svoju nevolju tek kao zlo ocijeni
A zaboravi na Božju moć da i zlo u dobro promijeni

...
Učvrsti nam Bože vjeru da si s nama - u našim tamnicama života
I daj da unatoč svakom zlu oko nas - u našem srcu živi dobrota ...

- 20:41 - Komentari (0) - Isprintaj - #

JOSIP TUMAČI FARAONOV SAN I POSTAJE UPRAVITELJ

..........................................................................................................................................................................................................

I još dvije godine činilo se da Josipov život ništa ne znači
A tek onda faraon usnu san kojeg nitko da protumači
Tek onda i peharnik se sjeti svog propusta i obećanja
Sjeti se Josipa koji zna protumačiti san što netko sanja

Nakon vračara i dvorskih mudraca, dovedu Josipa da posluša san
Pa da odgovor njegov bude tumač - od živog Boga dan
Faraon mu ispriča o dva sna – o sedam krava i sedam klasova žita
Pa zabrinut za značenje Josipa radoznalo i s povjerenjem upita

San je bio o sedam debelih krava koje su mirno pasle po šašu
A onda bi ih pojelo sedam ružnih i mršavih krava, kao kakvu pašu
Potom je niklo sedam debelih klasova žita, nauzgor bi lijepi stali
Pa bi opet niklo sedam mršavih klasova i one debele bi progutali
Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic
Josip reče faraonu da oba sna pokazuju što čeka Egipćane
sedam godina obilja, a onda sedam godina neće biti hrane
No reče odmah i riješenje za sedam godina kad zavlada glad
Može se sačuvat žito, ali potreban je mudar čovjek i njegov rad
Image and video hosting by TinyPic
Bez puno umovanja faraon Josipu povjeri skupljanje žita u žitnice
A Josipa imenova upraviteljem, pa su i pred njim svi padali nice
Josipu dade i vidljive znakove te časti, a još mu nađe i ženu
Tako se Josipova nesreća, i nesreća naroda, u sreću preokrenu

...

Očit je to primjer kako Bog i zlo u dobro okreće
I ako dopušta neko zlo to je zato jer iz njeg čini dobro veće.
Josipa ljubomorna braća prodaše ga u Egipat ko roba
Al Bog nije želio da tamnica dugo bude njegova soba.
...
Bože, koji sve izvodiš na dobro onima koji tebe ljube
Ne daj da Tvoja djeca u nedaćama života vjeru izgube.
Pomozi im da se sjete da si Ti s njima u svakoj nevolji,
da se s pouzdanjem mogu predat Tvojoj svetoj volji.

- 08:48 - Komentari (0) - Isprintaj - #

01.07.2014., utorak

JOSIP U TAMNICI

....................................................................................................................................................................................................................
Josipa je kupio Potifar, dvoranin od faraona
A njegovo područje upravljanja bijaše velika zona
Kad Potifar vidje da Josipu uspjeva sve što poduzme
On ga za upravitelja cijelog svoga doma uzme

Josip se u poslu nije dao smesti
I kad ga je Potifarova žena nakanila zavesti
Nije prestajala žena u svojoj zloći okolo kružiti
Pa će ga svejedno Potifaru za grijeh optužiti
Image and video hosting by TinyPic
Tako će Josipa ljudi ni kriva ni dužna u tamnicu staviti
Al Bog je već imao plan kako će Josipa izbaviti
Peharnik i pekar u istu su tamnicu dopali
A Bog im dade snove čije značenje nisu znali

Što znači taj pehar iz sna i što znači ta hrana...
Josip im točno protumači - što će biti za tri dana
I kao što Josip reče tako će se upravo i zbiti:
Jedan će biti pušten na slobodu, a drugoga će objesiti
Image and video hosting by TinyPic
I dok je Josip u tamnici nevin čamio na tuđu sramotu
Uzdao se u Boga, a i u peharnikovu dobrotu
da će faraonu i za nj koju riječ dobru prozboriti
jer želio je samo dobro činiti i za dobro se boriti
...
Svaki čovjek kog nevina zatvoriše i optužiše kao kriva
Jedno je s Onim što utamničen u komadu Kruha biva
I makar je Josip živio prije Isusa više od tisuću godina
Podsjeća i na Zatvorenika pod prilikama kruha i vina

Bože koji puštaš da i nevini optuženi budu
Pomozi im da izdrže na nepravednu sudu
Ti ih možem svojom snagom zaodjenuti
Ti možeš svako zlo u dobro preokrenuti

- 16:11 - Komentari (0) - Isprintaj - #

(JAKOVLJEV SIN) JUDA I TAMARA

...................................................................................................................................................................................................................
Ode Juda od braće i uze ženu iz Kanaana
Ona mu rodi sinove: Era, Šela i Onana
Prvi sin se djevojkom Tamarom oženio
Al taj umrije zbog grijeha kojeg je počinio.

Otac njegov Tamaru mlađem Onanu pruži
Po običaju tada, da bratu potomstvo produži
No kako je on potomstvo namjerno izbjegao
Kazni Božjoj ni on nije pobjegao.

Jednom se Tamara u ruho bludnice obuče
Pa kad zače, njeni je Judi na kaznu izruče.
On izreče kaznu da se Tamara spali,
no Tamarin dokaz na Judu krivnju svali.
Image and video hosting by TinyPic
Juda shvati da je on s njom zakon prekršio
i da obećanje – da joj da sina Šela, nije izvršio
Poslije toga Juda za Tamaru nije mario
Makar mu preko nje Bog blizance podario.

I taj Juda je Jakovljeva roda bio,
I on je radio što raditi nije smio.
Otac mu Jakov još je tek jednu utjehu imao -
od malog Benjamina svu je radost primao.

O Josipu ne bijaše znao istinu pravu,
i dalje siguran da je u divljini izgubio glavu.
Tek mnogo kasnije će minut njegove boli
kad živa zagrli tog sina što mu srce voli.
...
O kad bi djeca i danas bila radost svojih roditelja
I još više – kad bi Bogu bila izvorom veselja!
Ne kao Juda Jakovu i oni sinovi od kojih mu se srce para,
gdje otac s djeci mjesto s radošću –
s bolju progovara...
...
Još imamo prilike za ''ne'' Bogu i za zloću
nadoknaditi svojim ''da'', svojim ''hoću''.
Pa daj nam Bože snagu srca i posluha
Daj nam Bože u životu našem - svoga Duha.

...
- 09:25 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

< srpanj, 2014  
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Srpanj 2014 (6)
Lipanj 2014 (23)

ARHIVA:

Brojač posjeta

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se