planeta

28.05.2007., ponedjeljak

Kako gore, tako i dole (i - obratno)


Postoje lijepi primjeri na osnovu kojih na ‘mikrokosmičkom’ nivou možemo sagledati šta bi se moglo događati na ‘makrokosmičkom’ nivou, prema onoj čuvenoj hermetičkoj maksimi: kako gore, tako i dole. Ovdje ćemo morati koristiti malo imaginacije.

Vratićemo se unazad nekih pedeset godina i zamisliti da na čelo jedne države uspjela da dođe grupa psihopata, koja je tako uspjela da zavlada i formira tzv. patokratiju, kao sistem vladavine. Nakon što su preuzeli kontrolu nad upravom, medijima, obrazovanjem i svim ostalim važnim institucijama, oni su polako počeli sa distribucijom psihopatološkog materijala koji je postepeno mijenjao stanje svijesti normalnih ljudi, te prouzrokovao kod njih tzv. ‘tanspersonalizaciju’ (ljepši izraz za ‘psihopatizaciju’). S obzirom da se tu radi o jednom podmuklom procesu kontaminacije svijesti, normalan čovjek to, naravno, nije u stanju primjetiti jer ima samo jednu svijest (koja je izvitoperena, kao što je izvitoperena i njegova percepcija). Naravno, taj čovjek će takođe imati svoj “pogled na svijet” kojeg će unaokolo širiti i promovisati, uvjeren da je ono što vidi – objektivna realnost, a svoja razmišljanja on će smatrati sasvim racionalnim.

Istovremeno, patokratija će iz državnih biblioteka i knjižara eliminisati sve relevantne materijale koji sadrže informacije koje bi mogle rasvijetliti prirodu njihove svijesti i dinamiku manipulacije normalnih ljudi i tako narušiti status quo. Uz pomoć svega toga, kao i kontrole nad medijima, obrazovanjem, naukom itd. itd. oni će napraviti jednu vještačku životnu sredinu u kojoj će građanima biti kontrolisan “input” svih istinskih informacija dok će ih istovremeno izlagati uticaju psiho-patološkog materijala. Sve one koji pokazuju tendenciju za razmišljanjem svojom glavom, oni će ismijavati, diskreditovati, zatvarati ili likvidirati. Ukoliko bi se neko drznuo da sprovede naučno istraživanje koje bi rasvijetlilo pozadinu njihove manipulacije, automatski bi se našao u opasnosti da bude likvidiran. Naravno, ohrabrivaće se ona nauka i naučnici čija otkrića neće moći da naruše status quo u tom ljudskom društvu. Većina građana će nakon određenog vremena poprimiti neke psihopatske karakteristike. Međutim, i u toj takvoj jednoj kontrolisanoj sredini, na osnovu dostupnih ‘infomacija’, građani će formirati ‘svoje’ mišljenje o svemu, odnosno, ‘svoj’ pogled na svijet.

Sada ćemo zamisliti da je jedna grupa psihologa primjetila ovaj fenomen i drznula se da ga malo dublje istraži, istovremeno zadržavajući svoju mentalnu higijenu. Oni tako uspijevaju i da proniknu u suštinu problematike i završe svoj naučni rad. I šta sad?! Kome ga pokazati, kome reći, i – kako, a istovremeno sačuvati živu glavu, s obzirom da je većina ljudi oko njih ‘transpersonalizirana’?!?

U filmu Matriks, Morpheus kaže Neu: "Matriks je jedan sistem, Neo. Taj sistem je naš neprijatelj. Međutim, kad si unutra i kad gledaš oko sebe; šta ti vidiš? Poslovne ljude, učitelje, advokate, stolare… Umove upravo onih ljudi koje pokušavamo osloboditi. Međutim, sve dok mi to ne uspijemo, ovi ljudi će biti dio tog sistema, i to će ih činiti našim neprijateljima. Moraš da razumiješ; većina ovih ljudi nisu spremni da budu iskopčani. A mnogi od njih su toliko beznadežno zaglibili, toliko beznadežno zavisni od tog sistema, da će se oni boriti da bi ga zaštitili. Da li me slušaš, Neo, ili gledaš onu plavušu u crvenoj haljini? Oni će se boriti da bi ga zaštitili..."

***

Naravno, u sličnoj situaciji zadesili su se i ovi gorepomenuti psiholozi. Neki od tih naučnika su odustali kad su vidjeli gdje ih put vodi i pobjegli natrag u "sretni život matriksa", neki su dospjeli u zatvor, neki su izgubili život a oni najistrajniji i najsposobniji su uspjeli da istraživanje privedu kraju, mada je nekoliko rukopisa tog naučnog materijala je bilo u međuvremenu uništeno. Da li su “normalni” ljudi u toj državi znali za to? Naravno da nisu, a pogotovo nisu dobili šansu da dođu u kontakt sa nalazima tih naučnika. Međutim, svi oni su istovremeno imali svoj pogled na svijet kojeg su smatrali istinskim i ljubomorno ga branili, istovremeno napadajući sve one koji misle drugačije.

U jednoj kontrolisanoj životnoj sredini, pogled ljudi na svijet i realnost uopšte, takođe je kontrolisan. Ti ljudi, s tako izmanipulisanom sviješću postaju i ponašaju se kao agenti sistema (‘matriksa’) kojeg je uspostavila patokratija, odnosno, individue sa poremećenom psihom. Nije čudo što psiholozi u vezi sa svim tim takođe koriste pojam ‘fenomen’, kao što ga mi koristimo kad govorimo o nekim paranormalnim pojavama kao što su NLO i vanzemaljci?! Dakle, “normalni” ljudi bili su neprijatelji ovih psihologa. A psiholozi su istovremeno htjeli pomoći, kako tim ljudima individualno, tako i čovječanstvu uopšte.

***

Mnogi ljudi pate od neuroze i ukoliko se po tom pitanju obrate doktoru, on će im kao predstavnik moderne medicine, koja se bavi kontrolom simptoma a ne liječenjem uzroka bolesti, u većini slučajeva propisati neki sedativ ili antidepresiv (koji imaju cijeli niz tzv. "sporednih efekata," od kojih se svaki slobodno može smatrati jednom posebnom bolešću.)

Međutim, u psihologiji je poznata činjenica da čovjek koji živi ili radi s nekim psihopatom, odnosno, nalazi se izložen dejstvu psiho-patološkog materijala kojeg ovaj širi oko sebe, često obolijeva od neuroze. Čak bi se moglo reći da je neuroza simptom izloženosti nekom psiho-patološkom materijalu. Naravno, psiho-patološkom materijalu takođe može biti izloženo i cijelo jedno ljudsko društvo, ukoliko se ono nalazi pod vlašću patokratije.

Pa, čak i većina čovječanstva, npr. - u slučaju da su mediji pod kontrolom patokratije! Hm, čini se da imamo upravo jedan takav slučaj, ovdje i sada.

***

Ako se opet vratimo na onaj "mikrokosmos", i ordinaciju jednog od onih psihologa koji su pronikli u suštinu problema, možemo li zamisliti kako će se on ponašati kad mu se obrati za pomoć neka "traspersonalizovana" ("psihopatizirana") individua koja pati od neuroze usljed izloženosti psiho-patološkom materijalu koji se distribuira kroz državne kanale iz patokratskih izvora?! Dakle, jedini istinski tretman u takvom slučaju bi bio otkrivanje uzroka bolesti, "dekontaminacija" čovjekove psihe i reintegracija njegove ličnosti, međutim, stvar je veoma opasna jer pacijent (kao “agent matriksa”) može prijaviti doktora vlastima (patokratiji ili “nadzornicima matriksa”), kad mu ovaj otkrije pozadinu i uzroke njegovih problema. Ovdje psiholog mora do maksimuma koristiti nešto što se u gnostici naziva - “vanjska konsideracija”.

Taj pojam podrazumijeva prilagođavanje čovjeka drugim ljudima, njihovom razumijevanju i zahtjevima, kako bi se olakšao život i sebi i njima. Ukratko rečeno, taj pojam takođe podrazumijeva da iskrenost sa svakim, može da podrazumijeva – propast. To ujedno znači i to da oni koji vide neki značajniji dio objektivne realnosti, ne smiju o tome svakome da pričaju jer u tom slučaju oni dovode u opasnost sebe, kao i svoju porodicu.

Psiholog mora zaštititi sebe od svojih pacijenata a istovremeno pokušati da im pomogne. Tako će od njegove procjene sveukupnog mentalnog stanja pacijenta, njegovog načina razmišljanja i karakternih crta, zavisiti to da li će on tretirati njegovu neurozu liječenjem stvarnog uzroka tog problema ili će mu samo preporučiti neke medikamente koji bi trebali da ublaže simptome tog psihičkog poremećaja. I ne samo to, psiholog će morati biti veoma oprezan (koristiti do maksimuma "vanjsku konsideraciju") ne samo sa pacijentima, nego čak i sa članovima svoje porodice, rođacima, prijateljima i poznancima, jer će obično većina njih takođe spadati u “agente sistema” u svom ‘transpersonaliziranom’ stanju svijesti. Mnogi od njih bi ga bili u stanju prijaviti vlastima, uvjereni da to čine "za njegovo vlastito dobro" i dobro društva.

[Čini se ni da ovi psiholozi koji su radili na istraživanju uloge psihopata u politici, ipak nisu bili potpuno svjesni razmijera problema s kojim su se suočili i kojeg su pokušali rasvijetliti?! Živeći u jednoj zatvorenoj sredini, oni su, - ili smatrali da postoje države i društva gdje se tako nešto ne dešava, ili su mislili da donošenjem njihovog naučnog rada u prave ruke i na pravo mjesto, on će biti i javno objavljen, jer se u njihovoj državi to ni u kom slučaju ne bi moglo desiti. Tako su oni jedan manuskript poslali u Vatikan, po kuriru koji je kobajagi išao tamo na turističko putovanje. Normalno, oni su smatrali da će oni koji se predstavljaju čovječanstvu kao "božji ambasadori" prepoznati značaj njihovih nalaza, te javno i objaviti to njihovo djelo, kako bi pomogli čovječanstvu u bitci protiv zla. Naravno, vatikanska patokratija je prepoznala značaj njihovih nalaza, tako da je i kurira i manuskript progutao mrak.

Nakon toga, ovi psiholozi su u nekoliko navrata uspjeli dostaviti svoju knjigu u neke tzv. ‘demokratske’ zemlje, uključujući i SAD, međutim, lokalna patokratija (koja takođe uspješno radi i pod tzv. “demokratskim plaštom”) odmah je učinila sve potrebne radnje da do javnog objavljivanja te knjige nikada ne dođe. Nakon jednog dužeg vremena, tj. tek nedavno, taj manuskript je došao u ruke nekolicine normalnih i svjesnih ljudi, te je napokon i javno objavljen.]


Naravno, u pokušaju da zamislimo sve ovo, nije nam potrebna nikakva bujna mašta. Ovaj slučaj sa ovom grupom naučnika, na čelu sa profesorom Lobačevskim, već se dogodio u našoj stvarnosti.

***

Ako bi uzeli u obzir samo nekoliko psihopatskih osobina, kao i psiho-patoloških aktivnosti kao što su ratovi, ubijanje, nasilje, varanje, pohlepa, manipulacija, mučenje ljudi i životinja, itd. a onda poduzeli jednu tvrdu i objektivnu analizu informacija koje su nam poznate iz istorije ove planete kao i materijala koji se promoviše preko medija, u vidu kojekavih vijesti, komentara, drama, filmova, serija ili preko video-igara koje su namijenjene djeci, vidjećemo da je zastupljenost psiho-patološkog materijala prilično velika. Patokratija postavlja psiho-patološke ‘trendove’ i životne norme, dok ih normalan čovjek pokušava pratiti i zadovoljavati, smatrajući ih istinskim. Tako normalan čovjek živi u jednoj kontrolisanoj sredini, on u toj sredini formira svoje mišljenje o svemu, pa čak i o vanzemaljcima. Naravno, mogućnost da to "njegovo" mišljenje nema veze sa objektivnom realnošću, odnosno, da se tu radi samo o predubjeđenjima i vjerovanjima koja su uslovljena od strane sistema, njemu ne može pasti na pamet. Pored svega toga, on će još ismijavati i napadati sve one koji misle drugačije! Fenomen, zar ne?! Uz sve to, ljudi sa zdravim "instiktivnim supstratom", često će obolijevati od neuroze. (Moramo imati na umu da psihopate nisu ti koji se obraćaju doktoru za pomoć. Pomoć obično traže - njihove žrtve.)

Bez obzira na to što živimo u jednoj kontrolisanoj životnoj sredini i što smo svi manje-više ‘transpersonalizirani’, - sve ovo se MOŽE vidjeti!

***

Prilično je jasna činjenica da mi, kao ljudska bića, u ovako ‘hipnotisanom’ stanju, ne možemo lako vidjeti ni ovaj donji nivo manipulacije čovječanstva od strane individua s "greškom u mentalnom softveru" koji nam se odigrava pred nosom kroz cijelu našu istoriju sve do danas a kamo li neki viši oblik manipulacije, koji bi, da tako kažem, mogao biti "hiperdimenzionalan".

Doduše, možda možemo pokušati zamisliti mogućnost da možda nismo na vrhu lanca ishrane, da postoje i druge oblasti egzistencije od kojih su neke više od ove naše, kao i neki entiteti koji nas manipulišu iz jedne negativne oblasti sa gornjeg sprata, da tako kažemo, s primarnim ciljem svoje ishrane. U ‘makrokosmičkom’ smislu, zamislićemo mogućnost da su oni u poređenju s ovim našim lokalnim “3D-psihopatama”, - “psihopate-na-kvadrat”, s obzirom da nemaju savijesti/osjećanja ali su daleko višeg stepena inteligencije. Nadalje, iz te njihove više oblasti egzistencije, oni nad našim vremenom mogu imati veoma lijep pregled, tako da nekima od nas mogu ‘daunlodirati’ kojekave vizije u smislu proročanstava u vezi budućih zbivanja na ovoj planeti, a mogu se i ubacivati u našu prošlost, pojavljivati se kao anđeli ili “bogovi”, pa…recimo…servirati nam i određene “duhovne istine” uz dimne i svjetlosne efekte, odnosno, religije (“mentalne okove”). Isto tako, ustoličiti određene psihopatske loze u smislu naših vladara, koje će ovi, kao individue koje operišu na sličnim frekvencijama, prilično lako mentalno kontrolisati, odnosno, uticati na njihove odluke i uspostavljanje opšteg sistema života na ovoj planeti.

Kakav bi taj sistem bio, koji bi njima odgovarao?!

Pa, on bi vjerovatno bio strogo zasnovan na materijalizmu, u ljudskom društvu bi se stvarale lažne norme ili vrijednosti "uspjeha" koje bi normalan čovjek trebao postići u svom životu, dok bi se istovremneo potrudili da se sve stvarne duhovne istine dovoljno izvitopere kako bi se pretvorile u svoju suprotnost ili da one jednostavno ne budu dostupne čovječanstvu.

Nadalje, u takvom jednom sistemu, normalan čovjek bi trebao neprestano da živi u neizvjesnosti i strahu, na svjesnom ili podsvjesnom nivou, njega bi trebalo manipulisati da ulazi u sukobe kako sa drugima, tako i sa samim sobom itd. Dakle, formirali bi se uslovi da on svoju emocionalnu energiju neprekidno emituje u manjim ili većim količinama, kako bi se ‘oni odozgo’ mogli njome hraniti. Tako kontrolisana svijest čovječanstva rezultirala bi formiranjem jedne određene “koncenzus realnosti” koja sa onom objektivnom, ne bi imala skoro nikakave veze.

Postoje i ljudi koji bez obzira na to sto su okruženi transpersonalizovanim individuama u ovoj psihopatiziranoj realnosti, istražuju ove aspekte manipulacije čovječanstva i koji se nalaze u sličnoj situaciji kao i oni već pomenuti psiholozi. Neki od njih usput odustaju kad vide gdje ih put vodi i kad ih slika onog dijela objektivne realnosti kojeg su u stanju da vide učini malodušnim, neke od njih i likvidiraju, dok drugi guraju dalje bez neke posebne anticipacije, jer jednostavno negdje u dubini svog bića osjećaju da ono što rade danas, mora imati određeni pozitivan efekat u budućnosti, u smislu popravljanja položaja čovječanstva, odnosno, njegovih šansi za opstanak i napredak. Oni su svjesni činjenice da je svako normalno ljudsko biće odgovorno ne samo za sebe, nego i za čovječanstvo uopšte. Njihovi nalazi takođe nisu lako dostupni, njihove knjige ne nalazimo u knjižarama a pogotovo među bestselerima. Za većinu njih malo ljudi je čulo, isto kao i za one psihologe, koji su se svojevremeno bavili istraživanjem jednog bitnog dijela realnosti u kojoj žive.


Šta to njih pokreće? Izgleda da je njihova suština jednostavno takva!?

- 10:32 - Komentari (0) - Isprintaj - #

24.05.2007., četvrtak

Meditacijom do mira i ljepše realnosti!?Evo i jedan svjež primjer iz ‘podrumskog’ (analogija Kusturicinog filma Podzemlje) repertoara načina “borbe za mir”:

Izvor: http://www.vecernji.hr/newsroom/zanimljivosti/806704/index.do

9.05.2007 13:29

TRENDOVI Više od milijun ljudi, a oko tisuću iz Hrvatske, najavljuje da će danas širiti pozitivne vibracije

Ako danas “u zraku” osjećate posebnu vibraciju i posebno dobro raspoloženje, promislite: možda je to i zbog toga jer se više od milijun ljudi diljem svijeta “uključilo” na nevidljivi kanal – mrežu dobrih vibracija koja za cilj ima na trenutak zaustaviti, kako oni čvrsto vjeruju, dramatično odbrojavanje do globalne katastrofe. Meditacija će se usmjeriti na najvažnije čimbenike koji mogu utjecati na sadašnju pretkatastrofičnu situaciju, a to su mir u svijetu i sklad s prirodom.

– Misao je snažna. Ako počnemo razmišljati o pozitivnim stvarima, potaknut ćemo promjene u sebi. A danas i znanstveni eksperimenti pokazuju da misao jedne utječe na drugu osobu – kaže Tino Pavlin, odnosno Swami Vivek Puri, iz udruge Yoga u svakodnevnom životu.

Meditirat će fizičari, filozofi, biolozi... Očito, masovna meditacija nije samo “novi trik” ideologije new agea. Idejni je začetnik toga ultimativnog događanja filozof i predsjednik Međunarodnog društva za sistemsku znanost te kandidat za Nobelovu nagradu Ervin Laszlo. On je i osnivač Budimpeštanskog kluba, članovi kojega su brojne izvanredne i svestrane osobe poput Dalaj lame, Desmonda Tutua i Mihaila Gorbačova, a posvećen je širenju ideje mira.

U svojoj je poznatoj knjizi “Polja” Laszlo iznio tezu da su sve podjele i granice u svemiru iluzorne i proizvoljne te da su svijet i mozak, odnosno kozmos i svijest povezani kontinuiranim bioenergetskim poljem koje čuva i prenosi informacije. Suptilne energije ovoga polja generiraju tvari, a čestice i drugi materijalni objekti, od kvanata do galaksija – nositelji su informacija kojima gotovo trenutno povezuju sva fizikalna zbivanja.

Budući da i neuroni u našem mozgu stvaraju i primaju “valove informacija”, nisu samo čestice informirane nego i ljudi čiji je mozak svojevrsni primopredajnik, “antena”.
Takav sistem podrazumijeva da se evolucija odigrava ponajprije kao odgovor na promjene u okolini. Ona, naime, iskorjenjuje neprilagođene, zaključuje u svojoj knjizi Laszlo. Upravo se zbog toga, po tom tumačenju, čovjek nužno mora promijeniti da bi mogao i dalje živjeti na planetu Zemlji.

A meditacija čini upravo to: potiče pozitivne promjene i u onome tko je prakticira stvara unutarnji mir. – Budi promjena koju želiš vidjeti! – omiljena je rečenica i geslo predsjednika udruge Yoga u svakodnevnom životu koji je već prije nekoliko godina u Umagu organizirao skupnu meditaciju pripadnika različitih vjera.


***

Dakle, tipična mješavina istine i laži, po receptu preuzetom iz tzv. “svetih knjiga”, gdje istina služi da bi navukla čovjeka da lakše proguta laž. Naravno, djelotvornost ove gorenavedene metode možemo lako i verificirati. Na primjer, potrebno je samo da vidimo koliko se ratna aktivnost u Iraku ili Avganistanu smanjila ovih dana, kao i broj ljudskih žrtava?! To se može lako ustanoviti uz pomoć interneta.

Ljudi su se oduvijek molili za mir i opšte dobro, kako prije, tako i za vrijeme svjetskih ratova i svakojakih međuljudskih pokolja, međutim, krajnji rezultati su nam poznati. Zašto to ne može da funkcioniše?!

Oni koji su do sada posvetili bar malo pažnje proučavanju psihopatije, vjerovatno će razumjeti poentu sljedećeg primjera:

S jedne strane imamo psihopatu koji će se koristiti SVIM sredstvima uključujući i nasilje u pokušaju da ostvari svoje ciljeve.

S druge strane, imamo “normalnog” (transpersonalizovanog) čovjeka, kome se mentalni sklop psihopate nalazi izvan svake misaone i jezičke sintakse. Normalan čovjek nema nikave šanse u interakciji sa psihopatom, jer ne zna s čim ima posla. Teoretski, samo znanje bi ga moglo spasiti, međutim, “drug Marko” se trudi da u ‘podrumu’ istinsko znanje o tom ‘fenomenu’ ne bude lako dostupno.

Analogno tome, s jedne strane imamo patokratiju, koja će uzrokovati ratove po cijeloj zemaljskoj kugli (usput vršeći mentalnu manipulaciju normalnih ljudi) sa svrhom ostvarenja njenih interesa, a s druge strane - “normalne” (transpersonalizovane) ljude, sa željom da se nekim psihopatološkim aktivnostima, kao što su ratovi, “odlučno” suprostave…a kako će im se suprostavljati…?!

Pa, …meditacijom!!!

Boli glava od gluposti i tragikomike. Nikakvo čudo što se ovakve ‘tehnike borbe za mir’ promovišu preko medija!? Istovremeno, kuriozitet je i to što mediji dižu uzbunu ukoliko par ljudi u nekoj državi oboli od ptičje gripe, dok se zastupljenost psihopatije od 6%, apsolutno ne smatra nikakvim problemom. Kad par ljudi umre od ptičje gripe, dolazi do panike a to što je u Iraku za par godina pobijeno preko 655 hiljada ljudi usljed psiho-patoloških aktivnosti, to naravno nije nikakav problem. Međutim, kad je ljudska populacija transpersonalizovana, onda ovakve stvari prolaze kao sasvim racionalne. (Od ovoga što kod nas prolazi kao racionalno, ostatku našeg univerzuma diže se kosa na glavi. Nije nikakvo čudo što je i Ivo Andrić još davno u Znakovima Pored Puta, primjetio da živimo u nekoj vrsti “kosmičkog karantina”.)

Naravno, osim kojekavih molitvi, kroz new-age pokret propagiraju se i kojekakve tehnike jogiranja, tantranja, spinovanja čakri, mantranja, poliranja aure, pa čak i zamišljanje ljubičastih balona oko sebe koji navodno čovjeku obezbjeđuju sigurnost od spoljašnjih napada (uključujući i one sa ‘astrala’). Kad se sve to obavlja u atmosferi obogacenoj
trans-muzikom i pjesmom tipa: “Hare Krisna…hare Krisna, …hare Krisna, hare, hare…”, onda je stvar (trans) zagarantovan(a).

Kad cijeloj ovoj paleti “sredstava za ostvarenje ljepše realnosti” (ili – uspavljivanje), dodamo i “spasitelje odozgo” (Isuse, Mesije, Mahdije, Kalkije, Maitreye itd.) koji se promovišu kroz religije i koji uvijek “samo što nisu stigli”, iz aviona se vidi da je glavna ideja u tome da se žrtvu što duže drži u “off-modalitetu” (ili nekoj vrsti “transa”), kako bi joj se nesmetano mogla guliti koža.

Tako, neki od nas će čekati na “spasitelja odozgo”, drugi će se moliti, treći će meditirat, četvrti jogirat, peti će tantrat, šesti će mantrat…itd., dok će psihopate aktivno i nesmetano sprovoditi svoju destruktivnu misiju.

Do kada? Pa, sve dok ne dođemo pameti, odnosno, dok se ne probudimo. Sada se samo postavlja pitanje, hoćemo li uopšte imati dovoljno vremena za tako nešto?!

- 14:02 - Komentari (3) - Isprintaj - #

Religije i mentalna manipulacija čovjeka

Kad se lijepo upakovana gomila laži uspije da proda narodnim masama polako i sistematski tokom nekoliko hiljada godina - onda se istina smatra totalnom besmislicom a onaj koji ju propovijeda - totalnim ludakom

J. Dresden
Kad bi čovjek bio u stanju da se izdigne izvan svog nacionalnog ili vjerskog obora, vidjeo bi da su svi ljudi na ovoj planeti u osnovi isti. Razlika je jedino u mentalnim programima. Te razlike između ljudi koje čovjek “pecipira” u suštini su vještačkog karaktera a njegova “percepcija” je izmanipulisana, tako da se tu više radi o jednoj – “projekciji”, na osnovu lažnih elemenata koji su čovjeku zadati izvana. Laž prihvaćena kao istina, reguliše čovjekovu svijest i percepciju. Mehanizam na koji se to dešava, može se predstaviti na sljedeći način:

Mnogima je poznato da oni koji se bave hermetičkim naukama često koriste jedan simbol kojeg oni nazivaju “drvo života.” Oni koji su taj simbol vidjeli znaju da se radi o na prvi pogled jednom običnom drvetu sa pupoljcima u njegovoj krošnji kao i vidljivom korijenju u zemlji.

Stara hermetička maksima kaže: “Kako gore, tako i dole”.

Ako odemo “dolje” do nivoa ćelije koja predstavlja jedan mikrokosmos za naš organizam i ako pogledamo kako nervna ćelija izgleda, vidjećemo da ona veoma liči na stablo, gdje dendriti predstavljaju njenu krošnju a aksoni korjenje. Daljim istraživanjem dolazimo do podatka da se na “krošnji” nalazi i određen broj receptora koji veoma liče na - pupoljke.Ti receptori, koje takođe možemo da smatramo i “bravom”, služe za prihvat “ključa”, odnosno – liganda, koji je donosilac informacije. Kada informacija dođe uz pomoć liganda do ćelije, ona onda unutra aktivira određene funkcije koje regulišu život te ćelije a time i cijelog našeg organizma. Znači ligand mijenja stanje u ćeliji donoseći joj određenu informaciju. Sada treba da zamislimo jedan primjer, recimo da se Istina zove – adenozin, a Laž – kofein.

Dnevnom aktivnošću tijelo čovjeka se zamara te se usljed njegovog metabolizma oslobađaju molekule adenozina koje na neki način možemo smatrati - ISTINSKOM INFORMACIJOM.
Te molekule adenozina se onda kao ligandi počinju da vežu za receptore ćelije donoseći joj informaciju: “vrijeme je za spavanje”. Što se vremenom više receptora ćelije okupira od strane adenozina, to se aktivnost te ćelije sve više i više smanjuje, čovjek počinje da zijeva i na kraju ide na spavanje, te tako na osnovu istinskih informacija, on omogućava svom organizmu da se odmori.

Međutim, šta se dešava ukoliko je taj čovjek na prve znakove sanjivosti odgovorio jednom kafom? Nekim slučajem molekule kofeina, kojeg smo već nazvali – LAŽ, imaju sličnu konfiguraciju kao i molekule adenozina, te se vežu upravo za one receptore na ćeliji koji su namjenjeni za adenozin, odnosno ISTINU.Vezanjem za te receptore ligandi kofeina ih okupiraju, te tako receptori nisu više u stanju da prime ISTINU, što dovodi to toga da se ćelija ponaša sasvim drugačije nego što bi se ponašala u normalnim okolnostima. Sada laži počinju da regulišu rad, odnosno, ponašanje ćelije!

Dakle, ono što tu imamo, to je LAŽ koja se “zaljepila” namjesto ISTINE.

Da li je i ovo onda slučajno: religija – religare - ligare – ligand (da li možda ovdje imamo posla sa – vezivanjem - nečije svijesti)?!?
Sada idemo “gore”. Naš um takođe možemo smatrati jednim “organom” sa određenim brojem receptora. Kada primi neku informaciju on je prenosi duboko u našu svijest gdje ta informacija može dramatično da promijeni njeno stanje. Na kraju, još samo treba da zamislimo šta se događa ukoliko je naš um prihvatio laži umjesto istine, te su tako te laži okupirale većinu njegovih “receptora”, ostavljajući veoma malo slobodnih receptora koji su u stanju da prihvate istinu. Kakvog to onda odražaja može imati na našu svijest, percepciju i ponašanje? Naravno, u tom slučaju laži će kontrolisati našu svijest i percepciju!


Religije imaju upravo tu ulogu, međutim, one su samo jedan od mentalnih programa dizajniranih za kontrolu svijesti čovjeka. Bilo koja ideologija može igrati ulogu mentalnog programa.

U knjizi Aktivna strana beskraja, Don Huan postavlja Kastanedi sljedeće pitanje: “Kako objašnjavaš nesklad između intelekta jednog inženjera i gluposti njegovog sistema vjerovanja”?

Dakle, odakle taj nesklad između intelekta jednog “injženjera” i racionalnog prihvatanja neke od dolenavedenih (vidi tekst Bogovi i religije) opcija?!

Religija kao mentalni program ‘daunlodira’ se u čovjekovu podsvijest u većini slučajeva još za vrijeme njegovog djetinjstva, gdje se to mahom radi u tzv. “periodu ranih impresija” u obliku kojekakvih rituala. Kasnije se taj program samo održava i eventualno nadograđuje, regulišući čovjekovo stanje svijesti i percepciju. Njegov intelekt ga ne dovodi u pitanje zbog podsvjesnih blokada i ugrađenog straha od ‘individue’ koja “sve vidi, sve čuje i sve zna”, što djeluje kao neka vrsta “firewall-a” ili zaštite “mentalnog softvera”. Tako se čovjek duhovno kastrira, dok istovremeno ima tendenciju da pod duhovnošću smatra religiju, koja istovremeno sa duhovnom realnošću nema nikakve veze.

Takav čovjek, naravno, koristeći svoj intelekt može postati injženjerom ili bilo čim drugim, međutim, on će se sa ezoteričke tačke gledišta smatrati slijepim. Tako je npr. današnja nauka, koja nije zasnovana na istinskoj duhovnoj realnosti, dovela ovu planetu i čovječanstvo na rub kolapsa, dok se najnovija otkrića prvenstveno koriste u vojne svrhe, nebili se kako upotrijebila na štetu drugih ili s ciljem kontrole tih “drugih”. Tako, nije nikakvo čudo što je atomska energija prvenstveno na ovoj planeti korištena u obliku atomskih bombi. Naučnici, slijepi za duhovnu realnost, nisu u stanju da vide da je sve što postoji međusobno povezano i dio jedne veće cjeline, kao ćelije jednog organizma, te da se i ponašaju u skladu s tim. Kako to onda očekivati od nekog ‘prosječnog čovjeka’?!

Uzmimo na primjer da je neki religiozan čovjek postao psihijatar ili psiholog. On “zna” da je ovaj život sve što jeste, i ako se on proživi na osnovu pravila koje je zacrtao “onaj odozgo”, čovjek ima dobre sanse da završi u raju, a ako ne, onda ide u pakao. Dakle, dosta toga zavisi od presude “onoga koji sve vidi, sve čuje i sve zna”. Naravno, ova vrsta filozofije će se odražavati i kod pristupa ovog stručnjaka ne samo životu, nego i materiji kojom se bavi. Tako, ukoliko mu se neki pacijent, na primjer, obrati zbog toga što pati od neke fobije ili recimo, automatski pada u nesvijest kad se posiječe, odnosno, vidi svoju vlastitu krv, šanse da mu gorenavedena vrsta psihologa ili psihijatra pomogne, jednake su nuli. Zašto? Zato što određene traume koje su nastale u prošlosti, bilo u “periodima ranih impresija”, bilo za vrijeme dok je čovjek bio u majčinoj utrobi, bilo u nekom od njegovih prošlih života, ostavljaju u njegovoj podsvijesti određene “rezidue” koje uveliko utiču na njegovo biće, kao jednu cjelinu. “Prošlih života…!?”...Kakvih “prošlih zivota”!?”, vrisnuo bi skoro svaki psiholog/psihijatar-vjernik kad bi ovako nešto čuo, jer on “zna” da je tako nešto nemoguće, te tako neće ni pokušavati da zalazi na to područje. Međutim, u objektivnoj realnosti postoje i neki koji ne misle tako, te su razvili metode regresivne terapije uz pomoć kojih vraćaju pacijente “unazad” sve do momenta pojave određene traume koja je uzrok fobije od koje ovaj trenutno pati. Kada čovjeka regresivnom terapijom vrate unazad i kad on s tačke njegove sadašnje budne svijesti sagleda traumu koja mu se dogodila u prošlosti, dolazi do tzv. “rezolucije konflikta”, te svaka fobija vezana za tu traumu kod njega prestane da se manifestuje.

Međutim, praksa regresivnog vraćanja ljudi u prošlost, uključujuci i njihove prošle života, pokazala da nijedan od pacijenata tamo nije vidjao kojekave Jehove, Alahe i slične “bogove”, nego da ljudsko biće “kruži” između različitih oblasti postojanja i da ono kao “duhovno biće” dolazi ovamo kako bi imalo fizičko iskustvo, gdje bi u interakciji s materijom ubrzalo svoj individualni razvoj. (Međutim, to ne znači da ne postoje entiteti višeg stanja svijesti iz jedne druge oblasti postojanja koji mogu da se “igraju bogova”!)

Sada, ovdje već imamo situaciju gdje dolazi do konflikta između objektivne realnosti i religijskog programa. Nastavljajući dalje sa regresivnom terapijom, u slučaju onih koji automatski padaju u nesvijest nakon percepcije krvi, ispostavilo se da je najčešći uzrok za to fizička trauma nastala u periodu ranih impresija. Takođe se ispostavilo da je najčešća vrsta te traume kod muškaraca cirkumcizija prepucijuma.

Ukoliko dijete kod obrezivanja prepucijuma vidi krv, nakon koje odmah slijedi bol, njegova svijest nakon tog doživljaja (kojeg tada nije u stanju racionalizovati/protumačiti) počinje da se “isključuje” kod svake naredne percepcije krvi, kako bi izbjegla doživljaj bola. To ima i druge psihičke posljedice, kao npr. strah od autoriteta, tendencija ka slijepom slijeđenju kojekavih propisa ili ‘trendova’ koje mu drugi zacrtavaju, gubljenje tendencije za ili razmišljanjem svojom glavom, kao i neki drugi psiho-somatski poremećaji.

Imajući to na umu, onda nije slučajno to što je Jehova davno tražio od svojih sljedbenika, prvobitno u sklopu Judaizma, da uvedu obaveznu cirkumciziju. Ovaj čin bi neki psiholozi tumačili ranom fazom “transpersonalizacije” čovjeka. To je veoma bitno za apsorpciju psiho-patološkog materijala kojem će on kasnije biti izložen. Tako, ukoliko ostanemo na Judaizmu, koji je zasnovan na Tori (prvih pet “Knjiga Mojsijevih”) i Talmudu, koji se u Judaizmu smatra važnijim od Tore, ne bi bilo loše malo kritički zaviriti u taj materijal s aspekta jednog psihologa. S obzirom da je psiho-patološki materijal iz “Mojsijevih knjiga” lako dostupan u Starom Zavjetu, ovdje ću samo navesti par bisera iz Talmuda:

SMRT ZA PREKRŠAJ TALMUDA
„Učenja i zakoni Talmuda važniji su i imaju se strožije primenjivati od zakona Tore. Ko prekrši zakon Talmuda zaslužuje smrt.” (Talmud, Erubin 21a).

BEZ JEVREJA NIŠTA NE BI BILO NA SVIJETU
„Da Jevreja nema na svijetu, ne bi ni sunce sjalo, ni kiša padala, niti bi ikakva blagoslova bilo na zemlji.” (Talmud, ...amot 1016)

BOG I JEVREJI
„Bogu su miliji Jevreji od anđela.” (Talmud, Holin 916).

„Kao god što je čovek nad životinjama, tako su i Jevreji nad svima narodima od Boga postavljeni.” (Talmud, Berah 1026).

O FIZIČKOM RADU
„Rad je veoma štetan i malo donosi.” (Talmud, Getin 680).
„Nema goreg i lošijeg posla od obrađivanja zemlje, jer kad ko 100 srebrnika ima u trgovini može svaki dan mesa i vina imati: ko pak uloži 100 srebrnika u zemljoradnju, može samo soli i kupusa jesti.” (Talmud, ...amot 63a).

FIZIČKI RAD JE ZA NEJEVREJE
„Nejevreji su stvoreni da služe Jevreje. Oni moraju orati, kopati, sijati, kositi, vršiti. Jevreji su stvoreni da sve gotovo nađu.” (Talmud, Berahot 58a).

JEVREJSKO JUNAŠTVO
„Jevrej neka ide poslednji u rat. U tom slučaju biće prvi kod kuće.” (Talmud, Tesahim 113a).

JEVREJSKO MILOSRĐE
„Zabranjeno je biti milostiv prema Nejevrejima.” (Talmud, Ramban).
„Nejevreju ne treba milost i pomoć ukazivati.” (Talmud, ...amot 12a).

NI U SMRTNOJ OPASNOSTI NEJEVREJU NE TREBA POMOĆI
„Ako jednom Nejevreju prijeti opasnost da se u jednoj rijeci udavi pa ako se nalazi već i blizu smrti, Jevrej mu ne sme ići u pomoć da ga spase.” (Jad Hazakah, Aboda Cara 10a).

NEJEVREJI NISU LJUDI VEĆ ŽIVOTINJE
„Bog je stvorio Nejevreje, iako su oni ravni sa životinjama i dao im je čovečji oblik, jer ne dolikuje Jevreju da bude služen od stoke. Zato ga služe životinje u čovečijem obliku.” (Šulhan aruh, Mudraš talpiot 225).
„Nejevreji, čija duša potiče od nečistog duha, nazivaju se svinjama.” (Talmud, Jalkut Rubeni 12).
„I zato ako jedan nejevrejski sluga ili sluškinja umre treba ih ožaliti onako, kao kad jedan vo ili magarac crkne. ” (Talmud, Brohes).
„Između Jevreje i Nejevreja ne postoji nikakva veza. Jer meso Nejevreja je životinjsko meso, a njihovo sjeme je životinjsko sjeme.” (Talmud, ...amot 89a).
„Nejevrej je kao jedno pseto. Štaviše, zapisi uče da se pseto ima više poštovati od Nejevreja. ” (Talmud, Ekeseget raši eksod 22).
„Meso Nejevreja je meso magareće, a sjeme konjsko sjeme.” (Talmud, ...amot 98a).

„Onaj koji nije obrezan i ne drži sabat ne naziva se čovekom.” (Talmud, Jalkut Rubeni 39).
„Nejevrej nema oca, jer je on na đubrištu rođeno pseto.” (Tamud, ...amot).
„Ma koliko imali narodi svijeta tijelo slično Izrailjcima, ipak se oni upoređeni s čovjekom imaju smatrati za majmune. ” (Talmud, Šene Lukot 250).
„Polni odnosi Nejevreja su isto kao i polni odnosi životinja.” (Talmud, Sanhedrin 746).
„Kuće nejevrejske su kuće životinjske. ” (Talmud, Leb. tob. 46a).
„Tuđa žena koja nije kći Izrailja, parče je marve.” (Talmud, Abarbanel).
„Nejevrejka u bremenitom stanju ima se smatrati kao bremenita stoka. ” (Šulhan aruh, Košen ha-mišpat 405).
„Dijete u utrobi jedne Nejevrejke nije bolje od životinje.” (Šulhan aruh, Joreh deah 240).

NEJEVREJKE SU PROSTITUTKE
„Nejevrejke su nečiste i imaju se smatrati prostitutkama.” (Talmud, Aloda Kara 366).
„Sve Nejevrejke su kurve.” (Talmud, Even hekor).

PET ZAPOVESTI ZA JEVREJE
„Jevreji moraju naučiti ovih pet stvari: 1. Volite jedan drugoga. 2. Volite pljačku. 3. Volite bančenje. 4. Mrzite vaše gospodare. 5. Ne govorite nikada istinu.” (Talmud, Pesahim 113a).

LAŽ
„Prema Nejevrejima dozvoljena je upotreba svake laži.” (Talmud, Berahot).

NEPRAVDA
„Ne smiješ Jevreju, tvome bratu, učiniti kakvu nepravdu. Nejevreju je dozvoljeno da učiniš sve i svaku nepravdu.” (Talmud, Geneba 40a).

LICEMIJERSTVO
„Dopušteno je pred Nejevrejom pretvarati se, da te ne ošteti i ne ujede.” (Talmud, Lota 41b)

ZELENAŠTVO
„Bog je naredio da se Nejevreju novac pozajmi samo uz zelenašku kamatu. Mi mu na taj način ne pomažemo već ga štetimo.” (Talmud, Sefer Mikvod 73).
„Jevrej treba svoj imetak pomoću zelenaštva da poveća. On treba pomoću zelenaštva Nejevreje da upropasti.” (Talmud, Baba Mecija 70b).

KRIJUMČARENJE
„Dozvoljeno je nejevrejsku vlast prevariti za carinu. Dozvoljeno je krijumčariti.” (Šulhan aruh, Košen ha-mišpat 369).

PODMIĆIVANJE
„Ako tvoje pretpostavljene Nejevreje pomoću jela ne možeš da pridobiješ, ti ih pridobij pomoću novca.” (Talmud, Sanhedrin).

PREVARA
„Dozvoljeno je grešku jednog Nejevreja iskoristiti. Dozvoljeno mu je dug ne platiti. Dozvoljeno mu je pri računu prevariti ga.” (Šulhan aruh, Košen ha-mišpat 384b).
„Ako dva Jevreja naprave kakvu trgovinu s Nejevrejom te pri tome jedan drugome pomaže da Nejevreja na meri, težini ili broju prevare, dobitak imaju oba Jevreja da podele.” (Šulhan aruh, Košen ha-mišpat 183).
„Dozvoljeno je Nejevreja dovesti u zabludu. Dužnost je Nejevreja prevariti. Ko to ne učini dolazi u sumnju da Nejevreja voli, a ko Nejevreja voli taj mrzi Boga.” (Talmud, Rasim).

„Ako Jevrej nađe priznanicu svoju, koju je Nejevreju dao za od njega pozajmljeni novac, ne treba mu je vratiti, jer obaveza prestaje čim je nju Jevrej našao. A ako bi i pored toga Jevrej hteo Nejevreju priznanicu da vrati, rabin mu mora reći: ”Ako hoćeš da slaviš ime Boga, ne jačaj moć nevjernika i zadrži ono što ti je od Boga po zakonu određeno.„ (Talmud, Rabi Jeruham, Sef. meš. 51).
”Jevrej može Nejevreja prevariti i oguliti ga, ali svog bližnjeg, Jevreja, ne treba varati.„ (Talmud, Baba mecija 61a).
”Ako bi Jevreji čitave nedelje lutali okolo i varali Nejevreje, neka se u subotu svi sakupe i ispričaju jedan drugome svoje slavne podvige.„ (Talmud, Rabi Benc).

STRELJANJE ZA PREVARU JEVREJA
”Nejevrej koji Jevreja ma i za jednu paru prevari ima se streljati.„ (Talmud, Sanhedrin).

ZAKIDANJE NADNICE
”Jevreju je dozvoljeno da od Nejevreja zakine nadnicu.„ (Talmud, Sanhedrin).

OTIMAČINA
”Imanje Nejevreja je kao bez gospodara. Jevrej ima pravo da to imanje uzme u posjed.„ (Šulhan aruh, Košen ha-mišpat).

KRAĐA I PLJAČKA
”Ko Nejevreju vrati nešto (ukradeno ili opljačkano), tome Bog nikada oprostiti neće.„ (Talmud, Sanhedrin).
”Izgubljeni predmet Nejevreja dozvoljeno je zadržati.„ (Šulhan aruh, Košen ha-mišpat 266a).
”Jevreju je dozvoljeno da od lopova kupi stvar.„ (Šulhan aruh, Košen ha-mišpat 356).
”Zakon nemoj krasti odnosi se samo na krađu od Jevreja. Krađa počinjena na Nejevreju dozvoljena je.„ (Talmud, Sanhedrin 86a).
”Opljačkati Nejevreja sasvim je dozvoljeno, a isto tako i nadnicu mu zadržati.„ (Talmud, Baban 111b).
”Kada jedan ortak u poslu nešto ukrade ili opljačka, mora dobitak da podijeli sa svojim ortakom.„ (Šulhan aruh, Košen ha-mišpat 176).

BRAKOLOMSTVO
”Vanbračni odnosi s jednom Jevrejkom zaslužuju smrtnu kaznu, a s Nejevrejkom pak dozvoljeni su.„ (Talmud, Sanhedrin).
”Brakolomstvo s Nejevrejkom ne podleže nikakvoj kazni.„ (Talmud, Ketubot 4b).

OBESČAŠĆENJE
”Jevreju je dozvoljeno da obesčasti Nejevrejku.„ (Talmud, Jad Hasakah 2b).

OSKRNAVLJENJE
”Nejevrejsko devojče staro 3 godine i 1 dan može se oskrnaviti.„ (Talmud, Aboda sara 37a).

KRIVOKLETSTVO
”Ako je jedan Jevrej prevario ili pokrao jednog Nejevreja, a pri tome mora da položi zakletvu u prisistvu drugih Jevreja koji to znaju, dozvoljeno je da se krivo zakune.„ (Šulhan aruh, Joreh deah 239a).
”Ako je Jevrej jednu Nejevrejku obesčastio i zloupotrebio pa ako se pomoću krive zakletve može rešiti kazne, može krivu zakletvu bez predomišljanja da položi.„ (Šulhan aruh, Joreh deah 232).

NEJEVREJ PRED JEVREJSKIM SUDIJOM
”Ako Jevrej s Nejevrejom tebi na sud dolazi, moraš, ako po jevrejskom zakonu Jevreju zapravo možeš dati, učiniti to, a Nejevreju kaži: „Tako je po našim zakonima!”; ako pak možeš udesiti da Jevrej po nejevrejskim zakonima sud dobije, neka ga tako dobije, a Nejevreju kaži: „Tako je po vašim zakonima.” Ako pak ni po jednom zakonu Jevrej nema pravo obmanom obrlati Nejevreja.„ (Talmud, Baba Kama 113a).

TROVANJE
”Dozvoljeno je lekove na Nejevrejima isprobavati, da bi se ustanovilo da li su lekovi štetni.„ (Šulhan aruh, Joreh deah 158a).

UBISTVO
”Stoji napisano: nemoj ubijati. To znači da se ne sme ubiti pripadnik jevrejskog naroda. Nejevreji međutim nisu Izrailjci i zato se oni mogu ubiti.„ (Talmud, Geneba 57a).
”Ti ćeš progutati sve narode koje ti tvoj Bog dade. Nemoj ih štedeti i nemoj služiti njihovim bogovima, jer će to za tebe biti kraj.„ (Tora 5, Mojs. 7, 16).
”Tako smo mi u to vreme zadobili sve varoši i poubijali sve ljude i nikoga nismo ostavili u životu.„ (Tora, 5 Mojs. 34-35).
”Ko proliva krv onih koji nisu Jevreji Bogu žrtvu prinosi.„ (Jalkut 772).
”Najpošteniji među Nejevrejima imaju se ubiti.„ (Talmud, S. ben Johaj 406).
”Dozvoljeno je Nevevreju oduzeti telo i život.„ (Talmud, Sefer i Korim).
”I najbolji među Nejevrejima treba da se ubije.„ (Talmud, Melhita 32b).
”Najboljem Nejevreju uzmi život samo ako možeš.„ (Talmud, Aboda 62b).
”Koljite Nejevreje kao bestije.„ (Talmud, Sohar).

ZA UDARAC JEVREJU SMRT
”Kao što je sin od očeva tela, tako je i Jevrej od Božijeg tela, te zato svaki Nejevrej, koji bi se usudio da udari Jevreja, mora glavom platiti.„ (Talmud, San Hedrin 146).

MESIJA
”Mesija će doći i povratiti Kraljevinu Jevrejima, a ostali narodi svi će njemu i njima služiti i potčinjeni biti.„ (Talmud, Šab 120a).

”Kad Mesija dođe onda će zemlja roditi kolače i vunene haljine, a žito će krupno biti kao dva bubrega od najvećeg vola.„ (Talmud, Ketubog 112b).

”Tada će svaki Jevrej imati 2800 slugu i 300 sluškinja.„ (Talmud, Sanhedrin 101a).

”Pre toga biće strahovit rat, koji će dve trećine sveta uništiti. U njemu će Jevreji toliko oružja zapleniti, da će im trebati 7 godina da ga sagore i istope.„ (Talmud, Majene ješ. 74,4).

”Tada će Jevreji neizmjerno bogati biti jer će blago cijeloga svijeta u njihovim rukama biti. Svi će narodi tada preći u jevrejsku veru, samo Hrišćanima to neće dozvoljeno biti, nego će ih potpuno iskoreniti, jer su porijeklom od đavola”. (Talmud, ...amot 24b., Aboda 3b).


***

Gorenavedeni psiho-patološki materijal poslužio je zajedno sa Torom kao temelj za osnivanje prve monoteističke religije, iz koje su proistekle i druge religije, zasnovane na obožavanju boga-psihopate.

Šta onda mozemo očekivati od njegovih sljedbenika, pitanje je sad?!

Ovo je naravno bio samo jedan mali primjer uticaja religije na mentalni sklop čovjeka, u smislu njegove ‘transpersonalizacije’ i njenog dejstva u ograničavanju čovjekove percepcije realnosti. Destruktivno dejstvo ovog psiho-patološkog materijala možemo lako primjetiti ukoliko poznajemo osnovne elemente naše istorije i ukoliko se okrenemo malo oko sebe.

***

I na kraju, kad razmisljamo o ovakvim temama, moglo biti od koristi uzeti u obzir i ovaj slučaj iz objektivne realnosti:

Na jednom predavanju na temu hipnoze predavač je hipnotisao jednu osobu iz publike i onda joj dao tzv. posthipnotičku sugestiju da ustane i kukurikne kad god se on uhvati za uho. Naravno, kad ju je povratio iz hipnoze, ta osoba se vratila nazad u publiku ne sjećajući se ničega; predavanje se tako nastavilo, predavač se onda uhvatio za uho - a osoba iz publike je ustala i kukuriknula. Tako se to ponovilo nekoliko puta. Onda su pitali tu osobu iz publike koja kukuriče, zašto to radi. Ona je nakon kraćeg razmišljanja odgovorila - kako joj se učinilo da je atmosfera na predavanju bila nekako loša, pa je htjela da je malo popravi tim svojim gestom.

Ljudska svijest ima tendenciju da interpretira odnosno racionalizuje svaki događaj i situaciju, kao i svoje ponašanje na osnovu do tada joj poznatih elemenata. Ona istovremeno ne dozvoljava mogućnost da samoj sebi prizna - da je njeno razmišljanje i ponašanje rezultat kondicioniranja, odnosno programiranja.

Kad mislimo da mislimo "svojom glavom" - mi većinom, u stvari, - samo racionalizujemo na osnovu spolja nam zadatih elemenata. Mi, u stvari – cijelo vrijeme mahom “kukuričemo” a da toga nismo ni svjesni.


Naravno, ovo moramo imati na umu prilikom svakog iznošenja „našeg“ mišljenja.
- 13:49 - Komentari (0) - Isprintaj - #

09.05.2007., srijeda

Bogovi i religije

Pregled trenutne situacije na terenu


Hrkljuš Jehović
Sve vidi, sve čuje i sve zna. Prilično je star ali je još uvijek veoma aktivan, mahom uz pomoć svojih sljedbenika. Poznat je i pod šifrom - YHVH. Prije više od 2500 godina, on se prikazao Mojsiju na Sinajskoj Gori uz svjetlosne efekte, puno dima i vatre; light-show, što bi se reklo, i tom prilikom mu je svečano uručio zapovijesti u kojima je jasno rečeno šta se smije a šta ne smije raditi.

Tamo negdje 458 g. p.n.e., Leviti, sveštenici palestinskog plemena Juda, sjetili su se da napišu Knjigu Zakona u kojoj su pojasnili šta je ovaj Hrkljuš htjeo da kaže, a tu je navedena i činjenica, - da je on lično upravo njih izabrao kao svoje miljenike i ovozemaljske predstavnike. Dakle, tu je bila napisana istina i ništa drugo do samo istina, kako je to jasno navedeno u tom ‘svetom pismu’. On je tu, ujedno, poručio i svima onima koji ga ne budu voljeli - da će gadno da prođu. Ima mnogo sljedbenika koji su danas podijeljeni u nekoliko različitih grupa (od kojih su glavne sljedeće dvije: “Oni koji mu ga puše” i “Oni koji ga ljube u dupe”) u skladu sa različitim razumijevanjem onoga što je on rekao. A on, nikako da dođe lično i pojasni stvar.

***

Hrkljuš Islamović

Sve vidi, sve čuje i sve zna. Poznat je i pod šifrom Hrkljuš dž.š. Uz pomoć svog anđela-glasnika Gabrijela, stupio je u kontakt sa Muhamedom 612. godine, kad je ovaj krenuo da se malo prošeta a onda je usljed Gabrijelove anđeoske intervencije, pao u nesvijest. Tom prilikom je ovaj ošamućenom Muhamedu prišapnuo hrpu suštinskih informacija u kojima je rečena samo istina i ništa drugo do istina. Srećom, nakon što je došao sebi, Meho se je sjetio svih tih informacija, pa je sve to stavio i na papir i tako napravio ‘svetu knjigu’, čiji se sadržaj ni dan danas ne smije dovoditi u pitanje. Tako, Hrkljuš dž.š. danas ima mnogo sljedbenika u svijetu koji su poznati kao - “oni koji su mu se naguzili”, mada su se i oni, u međuvremenu, takođe podijelili u nekoliko različitih grupa, u skladu sa različitim razumijevanjem onoga što je on rekao. A on, nikako da dođe lično i pojasni stvar.

(Čini se je mali Mujo, bosanski mislioc, mislio na ovog Hrkljuša prilikom one svoje čuvene izjave za javnost: “Ne čudim se ja njemu što nam ga je zavuko, nego nama što smo mu se naguzili”!?)

***

Hrkljuš Mormonijević

Sve vidi, sve čuje i sve zna. Kontaktirao je Jozu Smita jedne septembarske noći 1823. godine, uz pomoć svog anđela-izaslanika Moronija, kojom prilikom je zapanjenom Jozi uručena specijalna knjiga u kojoj je napisana istina i ništa drugo do samo istina (takođe, na principu: “isto sranje, drugo pakovanje”). Tako i on danas ima milione svojih sljedbenika širom svijeta.

***

Hrkljuš Svjedok

Sve vidi, sve čuje i sve zna. Poznat je i po nadimku Turbo-Hrkljuš. Čarli Taze Rasel je u njegovo ime lično osnovao poveliku grupu sljedbenika koji su danas poznati kao Hrkljuševi Svjedoci. Oni su takođe zakleti obožavaoci istine. Ovaj Hrkljuš je postao nadaleko poznat tek nakon što mu se pridružila moja komšinica Šefika, koja je na osnovu svojih intimnih iskustava s njim, javno priznala:

“Kad sam mala bila,
tanko sam piškila,
sad Hrkljušu hvala
piškim ko iz bokala”

***

Hrkljuš Novog Doba

Ovo je najmlađi Hrkljuš (što se sasvim jasno može i da vidi na gornjoj slici). Kaže da nas sviju prožima, pa vjerovatno tako i sve vidi, sve čuje i sve zna. Poznat je kao Hrkljuš Novog Doba a neki ga nazivaju i Hrkljušem Novog Svjetskog Poretka. On nalaze svojim sljedbenicima da nose ružičaste naočale i da obraćaju pažnju na sve, osim na - objektivnu realnost.

Ovaj Hrkljuš ne koristi nikakve sveštenike, hodže i popove u svojim odnosima s javnošću. On to radi preko svojih specijalnih gurua, kojima je njegova doktrina poznata do tančina.

Njega će, navodno, morati da vole svi oni koji budu htjeli da žive u Novom svjetskom poretku, kojeg nam je patokratija pripremila. (Naravno, patokratija će tada ukinuti sve ostale Hrkljuše, jer nam oni više neće trebati.)
- 14:55 - Komentari (1) - Isprintaj - #

08.05.2007., utorak

Psihopatologija ratovanja1914. godine, na francuskom zapadnom frontu, od Engleskog kanala pa do švajcarskih Alpi, Božićna noć je bila potpuno mirna. Vojnički rovovi su se protezali do na nekih 70 km od Pariza. Rat je trajao tek 5 mjeseci a oko 800 hiljada ljudi je već bilo ubijeno ili ranjeno. Svaki vojnik se pitao da li će prvi dan Božića sa sobom donjeti još jednu rundu stradanja i ubijanja. Međutim, nešto čudno se dogodilo: britanski vojnici su istakli iz svojih rovova plakate na kojima je pisalo “Sretan Božić”, i uskoro su se začuli glasni povici i čestitke kako iz njemačkih, tako i britanskih rovova.

Negdje usred noći, vojnici su počeli izlaziti iz rovova, bez oružja, dok su oficiri obje strane bezuspješno pokušavali da spriječe njihove susrete negdje na sredini, na području “ničije zemlje”, gdje su se ovi upuštali u međusobnu konverzaciju, pa čak zajedno i pjevali neke pjesme. Vojnici obe zaraćene strane su međusobno izmjenjivali poklone – većinom slatkiše i cigare – i Božić je tako prošao mirno na velikom području fronta. Na jednom mjestu se čak odigrala i fudbalska utakmica između vojnika zaraćenih strana u kojoj su Britanci pobijedili Njemce sa 3-2.

Spontano zatišje se nastavilo i poslije Božića jer nakon što su se vratili natrag u rovove, vojnici nisu željeli više da pucaju jedni na druge. Nijedna strana nije željela prva da otvori vatru.

Na kraju, visoke komande obeju armija morale su zamijeniti trupe na toj liniji fronta jer je drugačije bilo nemoguce nastaviti rat a tada je proglašeno i da će se svaka “neformalna konverzacija” s neprijateljskim vojnicima smatrati izdajničkim aktom.

[Ova priča je svojevremeno bila objavljena u magazinu Parade, a prenjeo ju je i W. Bramley u svojoj knjizi the Gods of Eden.]

***

Dakle, na osnovu ovog događaja možemo vidjeti kako su vojnici, jednostavno, normalna ljudska bića koja su izmanipulisana od strane psihopata na vlasti, odnosno, patokratije, da ulaze u međusobne sukobe. Kada su ovi vojnici dobili priliku da se sastanu, i jedni i drugi su vidjeli da protiv sebe imaju ljude koji su isti kao i oni, koji imaju svoje porodice i koji nimalo ne liče na neke “krvožedne životinje”, kako se to obično “neprijatelji” predstavljaju svakom vojniku.

Međutim, patokratija ima efikasne ne metode za manipulaciju normalnih ljudi i to traje već vijekovima a trajaće sve dotle dok normalni ljudi ne povise nivo svoje svijesti do te mjere kad će spoznati činjenicu da među njima postoji ta manjina, koja nije veća od nekih 6%; individue bez savijesti sa opsesijom za kontrolom i vlašću nad drugim ljudskim bićima, koji samo fizički izgledaju kao ljudi, dok istovremeno nemaju ono što normalan čovjek podrazumijeva pod - dušom. I naravno, sve dok normalni ljudi ne poduzmu nešto u vezi toga, sve do tada, istorija ljudskog stradanja će se neprestano ponavljati.

Psihopate nemaju ljudskosti, nemaju ljudskih osjećanja a da tragikomedija bude veća, često obrazuju i tzv. “elitu”. Kao dobri glumci i manipulativni po svojoj suštini, daleko su prodorniji od normalnih ljudi u hijerarhijama ljudskog društva. Tako će nas takvi dijeliti a onda manipulisati u međusobne sukobe. Takvi će nam i komandovati, kad do tih sukoba dođe. Takvi će nam prijetiti i kađnjavati nas ukoliko mi svojom slobodnom voljom odbijemo da učestvujemo u njima. Dokle?! Pa, - sve dok normalni ljudi ne poduzmu nešto u vezi toga.

Rat se generalno može definisati kao: psiho-patološka aktivnost ljudskih bića.

[Ne postoji rat bez zvjerstva čovjeka nad čovjekom (osim možda u filmovima)].

S obzirom da prema nekim procjenama među ljudskom populacijom ne postoji više od nekih 6% psihopata, postavlja se pitanje kako je onda moguće da cijeli narodi ratuju jedni protiv drugih, tj. zašto se samo psihopate međusobno ne tuku?! Odgovor na to pitanje nalazimo u knjizi Politička Ponerologija, A. Lobačevskog: kada u nekoj državi zavlada patokratija, što je prilično čest slučaj, onda ta patološka manjina na neki način uspijeva da ‘inficira’ većinu normalnih ljudi svojim “psiho-patološkim materijalom”. Taj proces se naziva ‘transpersonalizacija’ (što je vjerovatno ljepši izraz za ‘psihopatizaciju’). Ta dinamika je lijepo opisana u navedenoj knjizi.

Tako, ako uzmemo za primjer Hitlerovu Njemačku, može se reći da je samo nakon nekoliko godina vladavine patokratije, većina njemačkog naroda bila ‘transpersonalizirana’ do te mjere da je poslušno slijedila Hitlera koji je bio klasični psihopata, odnosno, njemačku vladu koja je bila sačinjena od sličnih individua, procesom tzv. negativne selekcije. Tako su i aktivnosti koje bi se u nekom normalnom ljudskom društvu karakterisale kao zločin protiv čovječanstva, u Njemačkoj bivale pravdane ostvarivanjem životnih interesa njemačkog naroda. Nekolicina onih čija svijest, vjerovatno usljed prirodne otpornosti, nije bila ‘psihopatizirana’, dolazila je na udar ne samo patokratije nego i transpersonaliziranih individua iz svoje neposredne okoline, ukoliko su otvoreno pokazivali jedan ljudski i zdravorazumski način razmišljanja.

Kod psihopatije, nema – empatije. Tako, ni psihopatiziranom čovjeku a kamoli suštinskom psihopati, ne može pasti na pamet da je onaj kome on čini zlo na zahtjev svog vođe ili vlade, takođe ljudsko biće, niti on u većini slučajeva može zamisliti kako se onaj drugi osjeća. On će za svoje postupke UVIJEK imati opravdanje.

U mirnim vremenima i u društvima koja nisu pod direktnom vlašću patokratije, psihopate se uzdržavaju od otvorenog nasilja i drugih kriminalnih radnji, samo zbog mogućih zakonskih konsekvenci, dok za vrijeme rata, njima ruke postaju odriješene. [Ovdje moram napomenuti, da za razliku od klasičnih psihopata, tzv. “narcisi” ili osobe koje pate od narcisoidnog poremećaja ličnosti, nisu skloni nasilju prilikom ostvarenja svojih ciljeva i poriva (“sub-kriminalna psihopatija”), mada imaju većinu ostalih osobina koje su karakteristične za suštinske psihopate. Narcisoidi, će takođe, otvoreno podržavati patokratiju i aktivno učestvovati u patokratskom sistemu, ukoliko se on uspostavi].

Na Balkanu se dogodila slična stvar, gdje su individue sa psiho-patološkim mentalnim sklopom prvo stale na čelo nacionalističkih stranki i nacija, onda se okružili sličnim sebi i lojalnim individuama (‘negativna selekcija’), pa izvršili ‘psihopatizaciju’ naroda - a šta se kasnije dogodilo, to smo imali priliku vidjeti. Kad su sukobi otpočeli, čak su i psihopate koje su bile donedavno u zatvoru, u mnogo navrata zauzimale komandne pozicije u vojnim i paravojnim formacijama. Oni su prekonoći postajali hrabri rodoljubi, patriote na braniku svoje otadžbine i svog naroda. Njih su se bojali i njihovi saborci i pripadnici naroda kojeg su oni “branili,” u mnogim slučajevima čak više nego neprijateljska strana. Dakle, u slučaju izbijanja rata, psihopate koriste šansu, te zauzimaju i komandne pozicije u sklopu militarnih i paramilitarnih snaga. Iz rata obično izlaze sa bogatim “ratnim plijenom” ali i kao ratni zločinci, pa čak i “heroji”.

Fair-play u ratu ne postoji. On postoji samo u ratnim filmovima, gdje su domaćini, naravno, ti za koje se veže čast i poštenje. Transperosnalizovana individua će za svoje aktivno učešće u ratu uvijek imati “opravdanje” u skladu sa svojom nacionalnom i religijskom pripadnošću.

Naravno, neki će reći: “A šta ako je drugi narod psihopatiziran a naš nije, pa nas napadnu, kao u slučaju nacističke Njemačke”?!

Naravno, kad bi se takav slučaj teoretski dogodio, onda je odbrana jedino što se može preporučiti, međutim, on se teoretski teško može dogoditi, ukoliko je znanje o ovom ‘fenomenu’ dostupno čovječanstvu. Dakle, postoji i - preventiva. To znanje danas jeste dostupno ali nije rašireno, mada ‘neki’ čine sve što je u njihovoj moći da ga zataškaju. S druge strane, imamo još jedan problem:

SVAKI ČOVJEK JE TRANSPERSONALIZIRAN U MANJOJ ILI VEĆOJ MJERI, ČAK I U SLUČAJU KAD ŽIVI U DRŽAVI U KOJOJ NE VLADA KLASIČNA PATOKRATIJA!

KAKO?

Npr. i RELIGIJA je jedan od uzročnika transpersonalizacije (naravno, i neke ideologije mogu da imaju isti efekat, kao i raznorazni psihopatološki materijal koji se distribuira preko medija).

Da bih ovo predstavio, prvo ću morati navesti neke osnovne karakteristike psihopatije (prema Dr Robertu Hare-u):

1. SLATKORJEČIVOST I POVRŠINSKI ŠARM – tendencija ka milozvučanosti i uglađenosti; privlačnost, šarmantnost; glatkost i tečnost govora. Šarm psihopate ni u kom slučaju ne sadrži u sebi tragove stida, samo-svjesnosti, niti on ispoljava strah od bilo čega. Psihopati nikad ne zastaje jezik u grlu. Oni su oslobodili sebe od društvenih pravila ponašanja kao npr. kod razgovora, odnosno, uzimanja riječi kad na njih dođe red.

2. GRANDIOZNA SAMOVRIJEDNOST – jedan uveliko naduvan pogled na svoje sposobnosti sa pretjeranim samopouzdanjem, ljubomora, jaka tvrdoglavost, samouvjerenost i hvalisanje. Psihopate su arogantni ljudi koji vjeruju da su superiorna ljudska bića.

3. PATOLOŠKO LAGANJE – može biti umjereno ili pretjerano; u umjerenoj formi oni će biti lukavi, prepredeni, prevejani, tajanstveni i bistri; u eksteremnoj formi, oni će biti varalice, lažovi, podmukli, beskrupulozni, manipulativni i nepošteni.

4. VARANJE I MANIPULACIJA – koriste se obmanama, skloni su svakoj vrsti prevare ili obmanjivanja drugih kako bi stekli neku ličnu korist; za razliku od tačke # 4, u stepenu u kome je eksploatacija, bezosjećajnost i nemilosrdnost zastupljena, što se odlikuje nedostatkom obzira za osjećanja i patnju njegovih ili tuđih žrtava.

5. NEDOSTATAK KAJANJA ILI OSJEĆAJA KRIVICE – nedostatak osjećanja ili obzira za gubitak, bol i patnju žrtava; tendencija ka ravnodušnosti, nepristrasnosti; osvetoljubivost; hladnokrvnost i potpuni nedostatak svake empatije. Oni to većinom ispoljavaju ohološću, prezirom ili omalovažavanjem svojih žrtava.

6. PLITKA OSJEĆANJA – emocionalno siromaštvo, ograničen opseg ili dubina osjećanja; ispoljavanje hladnoće uprkos izraženim znakovima društvenosti od strane drugih.

7. NEOSJETLJIVOST I NEDOSTATAK EMPATIJE – nedostatak osjećanja prema ljudim uopšte; hladni, prezrivi, bezobrazni, bezobzirni i netaktični.

8. LOŠA KONTROLA PONAŠANJA – izražavanje iritacije, dosade, nestrpljivosti, prijetnje, agresivnosti ili verbalno vrijeđanje drugih; nedovoljna kontrola ljutnje i temperamenta; ponašaju se prenagljeno.

9. IMPULSIVNOST – ispoljavanje postupaka bez predumišljaja i nedostatak reflekcije i planiranja; nesposobnost odoljevanja iskušenjima, kontrolisanja nagona i frustracije; nedostak promišljenosti i uzimanja u obzir mogućih posljedica svojih postupaka; ludo odvažni, nepredvidljivi, nestalni i nesmotreni.

10. NEODGOVORNOST – nisu u stanju da ispunjavaju ili ispoštuju svoje obaveze, kao npr. kod plaćanja računa i vraćanja dugova; aljkavi su na poslu, često odsustvuju s posla; ne ispunjavaju na vrijeme ugovorene posove.

11. NESPOSOBNOST ZA PREUZIMANJE ODGOVORNOSTI ZA VLASTITE POSTUPKE – nesposobnost preuzimanja odgovornosti za vlastite postupke, kao rezultat nedostatka savjesti; nedostatak predanosti na poslu, antagonistička manipulacija, negiranje svoje lične odgovornosti i pokušavanje manipulacije drugih.

Itd… itd…

Većina psihologa i psihijatara se slaže u tome da psihopate nemaju savjest. Oni su istovremeno opsjednuti nametanjem svojih stavova, mišljenja i deluzija drugima, kako bi ih kontrolisali. Često će se koristiti i nasiljem prilikom ostvarivanja svojih ciljeva i poriva.

***

Leviti, pripadnici svešteničke kaste palestinskog plemena Juda, iznjedrili su svoju Knjigu Zakona 458. godine p.n.e., u kojoj su ustoličili svoje plemensko božanstvo, Jehovu, kao jednog boga svih naroda a sebe su naravno proglasili njegovim miljenikom i ovozemaljskim predstavnikom. (Sudeći prema današnjem ponašanju cionista, koji su njihovi nasljednici, ne može se reći da im ne ide dobro u promociji Jehovinog plana i programa!?). Koliko znamo, kasnije je ovaj psiho-patološki materijal postao religija, te tako inficirao veliki dio čovječanstva i još uvijek se prenosi vertikalno i horizontalno širom planete.

Sada, vježbe radi, treba uzeti nešto iz Starog Zavjeta, recimo knjigu Jozue Nunova i procijeniti mentalni profil individue koja je tu predstavljena kao Jehova, uz pomoć ove gornje liste simptoma psihopatije. Ako je čovjek nepristrastan i objektivan, tj. nije već kontaminiran u stepenu koji ga sprečava da sprovede jednu razboritu psihičku analizu tog entiteta, neće mu trebati da pročita ni par pasusa, prije nego što prilično jasno zaključi da je navedena individua - mentalno bolesna. Dakle, klasičan primjer – psihopate!

Naravno, sličan je slucaj i sa ‘zelenom’, Allah-verzijom religije, kao i svim njenim drugim granama, grupama i podgrupama koje su danas zastupljene na ovoj planeti. Dakle, čovječanstvo je progutalo psihopatološki materijal koji se na neki način može nazvati jednim “preduslovnim-mentalnim-programom,” koji čini čovjeka prijemčivim i za psiho-patološki materijal iz drugih, ‘ovozemaljskih,’ izvora. Čovjek koji je žrtva jednog oblika manipulacije, podložan je i mnogim drugim oblicima manipulacije.

Usput, čovječanstvo se i podijelilo u skladu s tim ko je zaražen kojom verzijom psiho-patološkog materijala. Tako je došlo do ‘transpersonalizacije (psihopatizacije) normalnih ljudi i sada transpersonaliziran čovjek zazire od “onih drugih” i u takvom stanju ga je lako izmanipulisati da se uključi u sukob s “onim drugima”. (Da ne kažem, da nije u stanju vidjeti ni osnovne elemente objektivne realnosti.)

Na svjesnom ili podsvjesnom nivou, on rezonuje u smislu: “ako jedno božanstvo može imati takve i takve karakteristike, onda su one - normalne”.

E, pa - nisu! Za normalna ljudska bića, te karakteristike NISU normalne!

S tim u vezi, krajnje je vrijeme za dekontaminaciju vlastite svijesti od raznog psiho-patološkog materijala kojim su nas kontaminirali i koji se neprestano distribuira preko medijskih, religijskih, obrazovnih i drugih kanala.

Naravno, to važi za one koji to žele i za koje nije već kasno.- 13:32 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

< svibanj, 2007 >
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      


Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga

Linkovi

Posjete:

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se