...t0 V@m Ye Zbog Dr0Ge... Piss off !!!
Zivot je kurva...a onda umres!!!
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.uspartyZagrebparty

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

partyKarlovac...party

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

MEJL : x_anarhoi_x@net.hr
MSN : dabar_punx@hotmail.com

Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Neki od meni dragih bendova...

Asta Kask
Perkele
The Casualties
No Hoodlums
Antidote
Restarts
UK Subs
Oxymoron
Flatpig
Legion Of Parasites
Chaos Rabak
Deadline
Cheap Sex
Varukers
Virus

THE PARTISANS

Killing Machine

I signed on the line and threw away my life
They gave me a gun
They gave me a knife
They taught me how to kill and they taught me how to hate

Killing Machine

Killing people I don't even know
I was trained to give them that fatal blow
Just take orders I don't ask
Carry out my savage task
Killing Machine decides your fate
Get out of my way before it's too late

Killing Machine
Image Hosted by ImageShack.us

Nesto novo...

Pestpocken
Paranoya
BLOK 1A
Copyright Chaos
Chaos Control
Overdrunks
Die Nakse Bananen
Cancercunt
Azrael
Galbak


Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

ZASTO JE PIVO BOLJE OD ZENE

- Pivo se ne protivi da u njemu uzivas svakog dana u mjesecu.
- Mrlje od piva se lako peru.
- Pivo ne moraš izvoditi na veceru i pice.
- Tvoje pivo ce te uvijek strpljivo cekati u kolima dok lutas unaokolo.
- Kada pivo splasne, sve brige su ti prosle.
- Pivo nikada ne kasni.
- Pivo ne izluduje to što trazis drugo pivo.
- Ako zagusti, pivo možeš skloniti bilo gdje.
- Etiketa s piva skida se bez problema.
- Kada odlazis u kafic, siguran si da ces tamo naci bar jedno pivo.
- Pivo nikada nema glavobolju.
- Posto ispijes pivo, za bocu uvijek možeš dobiti neke novce.
- Pivo se nece rasplakati ako dodes kuci s još jednim pivom.
- Ako u pivu uzivas na pravi način, glava će ti uvijek biti bistra.
- Pivo uvijek leze lako.

Image Hosted by ImageShack.us

Radioaktivna Sperma

Narkomanka

ulicom tihom,kasno u noci
prolazi tiho i prolazi sama
uzima dop jer ne zna sto znaci
zivjet u svijetu u kojem je tama

htjela je jednom i htjela je malo
htjela je jednom i nikad vise
sada je kasno jer srce je stalo
na ulici lezi dok padaju kise

a bila je posve i nadasve lijepa
ociju plavih dubokih ko more
ociju zdravih, al pomalo slijepa
na ulici lezi u svitanju zore

narkomanka,narkomanka,...


OXYMORON

Anti

There's too much pressure braking down on me
But I'm fed up, full of disdain
Law and Order - just an empty phrase
I'm antisocial cause I have it my own way

No survival if you ignore their dictates
I've got no idol and my god is me
All this mess-up has blown my fuse
So call me a rebell or a living abuse

I'm Anti - fashion
Anti - religion
Anti - police
And Anti - system
Anti - commercial
Anti - prison
Anti - everything

Piss off !!!

21.04.2007., subota

Uglavnom...

sam da se javim i tak...

sam da javim ak se ne zna...
28.4. boogaloo- anti-nowhere league
5.5. kutina baraka-organizirani kaos

pa nadam se da se vidimo na nekom plesu

užvajte

- 11:28 - Sereš... (7) - Tu pejpr... - #

14.02.2007., srijeda

evo me,opet sam izgubljen...

Sam da se javim bez da pišem o tokarilicama i tak.uglavnom niš posebno i niš pametno...tek tolko.uglavnom,uživajte...

- 10:45 - Sereš... (10) - Tu pejpr... - #

31.01.2007., srijeda

Opet!!??! K vrapcu!!!

1.Tokarilice


Tokarilice su alatni strojevi s kružnim kretanjem predmeta rada i pravocrtnim posmacima alata.Posmaci alata mogu biti uzdužni i poprečni.Pored samog tokarenja na tokarilicama možemo još bušiti,upuštati,razvrtati,narezivati navoj uz pomoću nekih dodatnih uređaja,glodati,brusiti i drugo.
Osnovni dijelovi tokarilice su konjić,saonice,krevet,stezna glava(amerikaner) i kučište a alati koji koristimo pri tokarenju su tokarski noževi.
Tokarilice možemo podijeliti na više načina:
Osnovna podjela:-univerzalne
-revolverske
-automatske
-specijalne
-CNC tokarilice
Dalja je moguča podjela prema smijeru posmaka koji se najviše upotrebljava kod tokarenja na:-uzdužne
-poprečne
Tokarilice mogu imati jedno ili više vretena,a vretena mogu biti vodoravna ili okomita.


2 Revolverske tokarilice


Revolverske tokarilice upotrebljavaju se za serijsku obradu onih predmeta rada koje treba obraditi sa različitim alatima na takav način da ti alati)tokarski noževi,svrdla,upuštači,razvrtači i drugi...) dolaze u rad jedan za drugim.Svi ti alati nalaze se u okretnom bubnju koji se naziva revolverska glava po kojoj su i dobile i naziv.Dalja značajka rada je ta da se određeni promjer obratka određuje samim položajem alata u revolverskoj glavi te tako otpada potreba za dostavnim kretanjem.Alati obavljaju samo posmična kretanja koja su ograničena odgovarajučim graničnicima.Jedan radnik može posluživati samo jednu revolversku tokarilicu ali je prednost toga stroja u tome da su pokreti koje radnik mora izvoditi jednostavni.Zbog stroja može stroj posluživati manje kvalificiran radnik.


3 Automatske tokarilice


Automatske tokarilice-automati su tokarilice kod kojih su svi pokreti kao uključivanje glavnog vretena i posmičnih pokreta,promjena brzina,stezanja predmeta rada,stavljanje u rad neki dodatni uređaj i dr. Obavljaju potpuno automatski.Koriste se za veliku serijsku i masovnu obradu.
Načela upravljanja kod automata mogu biti mehanička,električna,hidraulična i pneumatska te numerička.
Za velike serije od 2000 komada na viče koriste se više-vretenski automati.Ti automati mogu imati 4,5,6 ili 8 glavnih vretena koja se sva nalaze u zajedničkom bubnju.Za uzdužna tokarenja viševretenski automati obično imaju samo jedne uzdužne saonice na kojima se nalaze alati za sva vretena.Pored toga svaki stroj ima još neki određeni broj poprečnih suporta,po jedan za svako vreteno.
Zadatak radnika kod posluživanja stroja je nadzor i stavljanje novog materijala posebne kvalitete u uređaj za dodavanje materijala kada se taj potroši.Pored toga jedan radnik može posluživati više strojeva.


4 Specijalne tokarilice

4.1 Čelne tokarilice


Čelne tokarilice su poprečne tokarilice s vodoravnim glavnim vretenom.Služe za obradu predmeta s velikim promjerom ali malom dužinom u odnosu na promjer.
Konstruktivni oblici čelnih tokarilica mogu biti različiti.Uglavnom razlikujemo:
-strojevi s krevetom usporedno s osi glavnog vretena
-strojevi s krevetom poprečnim na os glavnog vretena
Strojevi prve skupine slični su univerzalnim tokarilicama samo imaju kratak krevet i obično nemaju konjića.
Kod strojeva druge skupine krevet je postavljen poprečno prema vreteništu.Kod težih izvedbi vretenište može biti sasvim od kreveta sa saonice.


4.2 Karuselne tokarilice


Karuselne tokarilice su poprečne tokarilice s okomitim glavnim vretenom.Služe za obradu predmeta kod kojih je odnos između promjera i dužine dosta velik ili za predmet s dosta velikim promjerom i težinom.Rijetko se upotrebljavaju za predmete ispod 100mm promjera a poznate su izvedbe za pbradu predmeta od preko 25mm promjera.
Za obradu relativno manjih predmeta upotrebljavaju se karoselne tokarilice s jednim staklom.
Karuselne tokarilice za obradu večih predmeta izrađuju so obično od dva stakla pri kojem su međusobno vezani u okvir radi veče krutosti.
Karuselne tokarilice su skuplje od čelnih tokarilica ali su točnije i bolje za tešku obradu zbog mnogo veče krutosti.Pored toga kod njih je stezanje i stavljanje predmeta rada u središte mnogo jednostavnije.


4.3 Ostale specijalne tokarilice


U ostale specijelne tokarilice ubrajamo:
-tokarilice za obradu radilica,
-tokarilice za duboko bušenje,
-tokarilice za tikarenje željezničkih kotača,
-tokarilice za obradu čelnih rukavica i
-druge...5. CNC tokarilice


CNC tokarilice ubrajamo s obzirom na način upravljanja u programsko upravljanje-numeričko.S obzirom na obradu-u automatiziranu obradu.
Prvi strojevi prema tom načelu upravljanja bile su tzv.NC strojevi a pojavili su se 60-ih godina prošlog stolječa.Upravljanje se izvodilo pomoću bušenih kartica ili vrpca.
CNC strojevi su 2. generacija NC strojeva.Oni imaju i memoriju,tj.uređaj koji „pamti“ radne zadatke.Stroj „prima“ i „pamti“ cjelokupni radni zadatak:režime rada,tolerancije i dr.A može ih i ponoviti prema potrebi.
Danas je u primjeni i 3. generacija tih strojeva,DNC strojevi.DNC strojevi imaju i mikroprocesore kao središnje upravljačke sustave koji upravljaju skupinom strojeva,tj. Ustavom programiranih strojeva što mogu u slijedu,automatski,obraditi i najsoženije strojne dijelove.


Dijelovi tokarilica


1. Krevet tokarilice


Krevet tokarilice povezuje glavne dijelove te tokarilice u jednu cjelinu.Vodilice koje se nalaze s njegove gornje strane omogučuju uzdužno kretanje saonica (uzdužni posmak),kao i pomicanje i pričvršćivanje konjića..Krevet se izrađuje od sivog lijeva.Oblici kreveta suvremenih tokarilica mogu biti vrlo različiti.


2. Vretenište


U vreteništu se nalazi glavno vreteno sa svojim ležajevima i pogonski dijelovi za pokretanje vretena.Vreteno suvremenih tokarilica je vrlo kruto,smatra se da mora biti največi progib zbog savijanja manji od jednog mikrometra ako vreteno opteretimo silom od 250N.
Ležajevi glavnog vretena izrađivali su se ranije kao klizni,od danas se primjenjuju obični kotrljajuči ležajevi.
Za promjenu broja okretaja glavnog vretena koristi se prijenosnik koji je smješten u cjelini u vreteništu ili je kod nekih tokarilica sastavljen u dva dijela,od kojih se jedan nalazi u nozi stroja.
Brzine glavnog vretena biraju se pomoču ručica jednostavnog mehanizma,one se smiju mijenjati samo onda kada zupčanici prijenosnika miruju.
Sastavni dio vreteništa je i posmični pogon.Pogon se obavlja od prigona vreteništa preko škara,koje su kod novih izvedbi potpuno zaštičene.Posmični pogonje jedinični sklop koji služi za namještanje raznih uspona pri izradi navoja,kao i za namještanje raznih uzdužnih i poprečnih posmaka pri tokarenju.
3. Saonice sa suportima


Saonice imaju s donje strane vodilice s kojima kližu po odgovarajučim vodilicama na krevetu,s gornje strane saonica nalaze se poprečne vodilice koje su točno 90 stupnjeva prema vodilicama na krevetu,po tim vodilicama kliže poprečni suport(PS) na kojem se nalazi okretni dio(OD) s vodilicama za križni spoj(KS).Okretni dio kod uobičajenog rada okrenut je tako da su vodilice za križni suport usporedne s vodilicama na krevetu.Međutim,kod konusnog tokarenja,okretni dio zakrenemo na odgovarajuči kut.Na križnom suportu se nalazi stega(ST) ili neki drugi uređaj za stezanje alata.
Saonice sa svojim kretanjem po krevetu omogučuju uzdužni posmak alata.Poprečni suport služi za poprečni posmak,dok križni suport izvodi samo ručni posmak u uzdužnom ili kosom smjeru.Poprečni ili križni suport upotrebljavaju se istovremeno još i za dostavno kretanje.
S prednje strane saonica pričvršćena je ključna ploče(KP) u kojoj se nalaze neki dijelovi za automatski posmak.


4. Konjić


Konjič je dio tokarilice koji služi za tokarenje vitkih predmeta rada između šiljaka.Pored toga služi još za pričvršćivanje alata,za bušenje,upuštanje ili razvrtanje i omogućava uzdužni posmak odgovarajučih alata.Taj posmak se izvodi ručno,no kod nekih strojeva postoje dodatni uređaji za automatski posmak.


5. Pogon stroja


Kod suvremenih tokarilica koristi se samo pojedinačni pogon,pogon s transmisijom se praktično više ne upotrebljava.Kao pogonski motor upotrebljava se elektromotor s prirubnicom ili s nogama.Elektromotor s prirubnicama pričvršćen je neposredno ili pomoću međuprirubnice na vretenište,ili na prenosnik,ako se taj nalazi odvojeno od vreteništa u nozi stroja.Za točne strojeve,međutim,takav način nije najbolji,jer se vibracije iz motora neposredno na obrađivani predmet.
Za najtočnije strojeve najbolji je način gdje se motor nalazi na posebnom temelju koji,po potrebi,može biti elastičan da se vibracije ne prenose na stroj.Kako je poseban temelj dosta složen često primjenjujemo rješenje gdje se elektromotor nalazi na saonjicama koje omogučavaju zatezanje remena.

Pomoćna sredstva pri radu


Kod univerzalne tokarilice alate dijelimo u tri skupine:
-stezne alate
-rezne alate
-mjerne alate

1.Stezni alati osiguravaju pravilan položaj predmeta obrade u odnosu na stroj i rezni alat,kao i samo njegovo stezanje.To su:
-stezna glava
-planska ploča
-zahvatna ploča
-kruti šiljak
-tokarsko srce

2.Rezni alati predstavljaju pomoćno sredstvo kojim se izravno djeluje na predmet obrade,tj.omogučuju njegovu obradu.To su:
-tokarski noževi
-spiralna svrdla
-razvrtači
-zabušivači
Nareznice
-naredna svrdla

3.Mjerni alati služe za utvrđivanje nekih značajki predmeta obrade,pri njegovoj obradi.To su:
-vrpčasti metar
-pomično mjerilo
-dubinsko mjerilo
-mikrometarski vijak
-mjerni sat ili komparator
-univerzalni kutomjer
-kalibri za kontrolu osovina i provrta
-kalibri za kontrolu navoja(vanjskih i unutarnjih)
-šablone za mjerenje kutova tokarskih noževa


Zaštita pri radu s tokarilicama


Radna prostorija strojne obrade trba biti prostrana,zračna i dovoljno
osvijetljena.Strojevi u njoj moraju biti pravilno osvijetljeni,zaštičeni zaštitnim napravama i sprovedena zaštita od posrednog dodira(uzemljenje i rasvjeta na strojevima 24V napon).
Osobna zaštitna sredstva u radionici strojne obrade:
-zaštitna kapa ili marama
-zaštitne naočale
-zaštitne rukavice
-radno odijelo
Izvori opasnosti pri radu s tokarilicama


Mehanički izvori opasnosti:
1.Rotirajuća stezna glava ili planska ploča.Naročitoveliku opasnost predstavljaju čeljusti koje strše pa mogu zahvatiti rukav ili ruku radnika
2.Nezaštičeno tokarsk0o srce
3.Rotirajuči predmeti rada
4.Uređaji za prijenos mehaničkog kretanja,uglavnom na starijim tokarilicama
5.Odlijetanja predmeta rada
6.Odlijetanja sitnih čestica
7.Zahvaćanje dugačkom strugotinom
8.Odlijetanje ključa sa stezne glave ili planske ploče
9.Samouključenje ili nehotično uključenje stroja pri radu
10.Zaustavljanje stezne glave rukom
11.Neispravno postavljanje ili skidanje stezne glave
12.Neispravno turpijanje predmeta na tokarilici
13.Odstranjivanje strugotine rukom
14.Neispravno dizanje teških predmetaPravila za rad na siguran način alatnim strojevima:


1.Strojem smije rukovati samo osposobljen radnik.
2.Prije početka treba se uvjeriti da rad stroja neče ugroziti druge radnike.
3.Zabranjeno je čišćenje,podmazivanje i popravljanje stroja dok je u pogonu.
4.Prostor oko stroja mora biti očišćen,a pristup stroju oslobođen.
5.Potrebno je nositi radnu odjeću koja priliježe uz tijelo.
6.Kosa se treba nalaziti pod kapom ili svezanom maramom.
7.Obavezno je nošenje zaštitnih naočala.
8.Ne smije se nositi kravata,nakit ili slično dok se radi na stroju.
9.Ne smiju se skidati zaštitne naprave na stroju.
10.Smije se upotrebljavati samo ispravan alat.
11.Svaki kvar ili nedostatak na stroju potrebno je prijaviti odgovornoj osobi.


Tokarenje


Tokarenje je postupak obrade skidanjem strugotine pomoću reznih alata ili noževa s predmeta rada koji se okreće u tokarilici.
Kod toga,predmet rada obavlja glavno gibanje(kružno),a rezni alat(tokarski nož) učvršćen na suportu tokarilice posmično i dostavno kretanje(pravocrtno).

Proces rezanja

Okretanjem obratka i pravocrtnim kretanjem tokarskog noža odvajaju se čestice materijala

Režimi rada

To su uvjeti pod kojim se obavlja pojedina operacija.Kod obrade rezanjem,to su posmak,dubina rezanja,brzina rezanja i dr.Oni su ograničeni snagom stroja i trošenjem oštrice noža.

Brzine rezanja kod procesa tokarenja ovise o:
-materijalu obrađivanog predmeta
-materijalu reznog alata
-presjeku strugotine
-hlađenju pri obradi
-konstrukciji stroja kojim se obrađuje predmet rada

Broj okreta ovisi o:
-promjeru obrađivanog predmeta
-brzini rezanja


- 13:01 - Sereš... (2) - Tu pejpr... - #

25.08.2006., petak

Dobro V(Sm)eče!!!

Evo i da se ja javim malo..bilo bi i vrijeme...nisam imo inspiracije.u biti nemam ni sad al eto da bar neš izbrbljam bezveze...uglavnom bio sam na moru u puli,rovinju,puntiželi...monte paradiso je bio opča katastrofa,bendovi-nula al je zato društvo bilo prejebeno...urezalo mi se u pamčenje to što smo verbalno maltretirali neke austrijance i da,da,poker na skidanje...nakon toga se otišlo u puntiželu na kampiranje.jeli smo ribe koje je špigel upecao(nismo imali štap za pecanje al smo improvizirali-obična grana,žniranci,pluteni čep od vina i ziherica i priljepci kao mamac),dagnje(koje smo sami vadili),rižu i tjesteninu(koje smo kuhali u loncima s morskom vodom)...uglavnom nismo bili gladni..oni koji su bili znaju da je vrijeme bilo u totalnom kurcu a oni koji nisu bili sad to znaju...ovm prilikom htjeo bi j...t mater meduzama.i tako smo dočekali viva la pola...svaka čast toy dollsima i anti nowhere league-u.anti todore nisam vidio(opet) jer mi je dopizdilo čekat jer je svirala nekakva fantazmagorija il pička materina...stavio bi slike al je frendica ostavila fotoaparat u wc-u u rojcu i tako izgubila jedno 200 prejebenih slika...sve u svemu,bilo je dobro i očekuje se isto sljedeče godine...
-.uglavnom.-

pOIzdrav svima i vidimo se dogodine...
yours truly: The Čax

- 12:21 - Sereš... (18) - Tu pejpr... - #

01.07.2006., subota

Halo?...totalno prošli tjedan..OdJEBi!!!

Evo da opet napišem kakvu glupost...Nije se dogodilo ništa posebno još...prošo sam bez popravnog(opet),jučer sam zavtšio s praksom i tak...za koji tjedan se ide na more,istarski Y i tak to...uglavnom...2 koncerta za koje več svi vjerovatno znate su:

04.07.2006. @ MOČVARA
AGNOSTIC FRONT

22.08.2006. @ MOČVARA
TOTAL CHAOS

...Pa ko voli nek izvoli.u najgorem slučaju se idemo zapit ispred..mislim da je to to zasad...
nemam baš neke inspiracije tak da mi se baš i ne piše previše...
uživajte i ljepo se provedite na praznicima...

Puša Od Vašeg : The Chax-a

- 17:18 - Sereš... (9) - Tu pejpr... - #

31.05.2006., srijeda

Evo me opet...

Evo ovako,za početak...
Za ne koje ne znaju u subotu je bio ne-baš-tolko-organizirani "organizirani kaos".pojavili smo se tamo oko 1 popodne.otišli smo na turnir u nogometu gdje je naša ekipa izgubila več prvu utakmicu.otišli smo do trgovine(mislim da se Kis zvala) i odmah se instalirali na prvi zidić kako bi počeli konzumaciju nama uvjek dragih alkoholnih derivata(kako klišej)...upoznali smo se s nekom ekipom iz novog marofa i s njima se tam zajebavali...nebi to bilo to da se nismo išli okupat u neku tam baru pokraj kolodvora i da si nisam rascjepo glavu i odero rame.uglavnom,malo krvi,niš posebno...ušli smo u baraku oko 9,malo pogali i sjeli se u neku travu gdje sam nakon još par pivi jednostavno morao prileći...

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

od muzike nisam niš posebno čuo,uostalom i išo sam se sam zajebavat s društvom...krenuli smo doma s vlakom u 5 ujutro i u 7 sam došo doma i otišo spavat i mislim da je to to...

OBAVIJEST

otvoren je "PUNK & SKIN FORUM"---odite i prijavite se za rasprave o "jako bitnim" životnim činjenicama...

The Forum link

uživajte...do sljedečeg puta...


- 18:46 - Sereš... (20) - Tu pejpr... - #

15.05.2006., ponedjeljak

ThE K@OiS report...

sa petka na subotu dogodio se tulum i došlo je nekih 20-ak ljudi...stan na 2 kata,jeben prostor i tak..."malo" se popilo,malo slušala muzika pa malo popilo pa malo popilo i tako sljedečih puno sati...pokošaj pravljenja večere nije uspio...evo da vam dam predodžbu...na tanjuru su se nalazili smrznuti račiči,velika komadina neke šunke,tuba majoneze(ali baš tuba,ne njen sadržaj)i plišana deva koju smo ispekli na 300 celzijevih stupnjeva.kako je i za očekivat nije bilo baš ukusno(doduše,niko to nije probo)..highlight noči bilo je depiliranje zida,slike i vrečice(neki dlakav zid,šta češ)..sa balkona testirali smo dali sladoled,vreča zemlje,žlice(kojima je hlupič bil iživciran) i boce lete...zaključak je porazno "ne"...saznali smo kako zid i nije baš fora ako je bjele boje pa smo ga ukrasili masnjacima i jajima...zatvorenu sobu smo zadimili nečim sličnim Air Vicku i nekakvim dezodoransima i parfemima i otkrili kako baš nije ugodno za sinuse,malo pecka i tak to...uglavnom,ujutro je stan ličio na hiroshimu i nagasaki nakon pada atomske bombe,ljudi su izgledali mutirano jer niko nije znam di mu je dupe a di glava....
subota navečer,bol u želucu zbog noći prije,izlazi se van u skvot na cirozu jetre,nažicalo se para,ušlo nutra...koncert je bio dobar...svaka čast...nakon toga smo otišli pred pauk,90% ekipe je otišlo doma a ja sam pametan osto,nažico za upad i ušo nutra...od muzike nisam niš čuo,bavio sam se osobnim poslovima i to...izašo van,zapalio si cigaretu s par ljudi koji su ostali i polako krenuo doma...na stanici za bus sam stajao nekih sat vremena i onda skužio da sam zapravo na potpuno krivoj stanici.otišo sam na pravu i nervozno čekao bus ali kako je i za očekivat nije ga bilo..krenuo sam cipelcugom do doma i došo za nekih sat vremena i mislim da je to to.stop.kraj.finiš.
nedjelja je prošla klasičnim izležavanjem i prežderavanjem u svom brlogu i navečer kava...
i sad sam tu gdje jesam...
do čitanja i hvala na razumijevanju...

- 16:07 - Sereš... (35) - Tu pejpr... - #

11.05.2006., četvrtak

DOibar dan!!!

Ovako,za početak...
Danas je 11.svibanj tako da...Gabude,sretan ti rođendan...svi bi ti zaželjeli puno cuge,koka i tako tog al znaš da više od ovog ne ide,nebi bilo normalno...
Kako je ljepše vrijeme došlo jedini smisao dana je popit pivo na suncu i malo se opustit...nadam se da je svima prošla ona klasična zimska depresija i da sad svi mogu ići na pijanke u miru božjem...dobro,jebeš ove proljetne pljuskove,ko da ih i nema...nema te stvari ili situacije kaj me sad može oneraspoložit(nadam se)...
Ovaj vikend je debeli precjednik u pauku,25kn upad(kolko ja znam) tako da žicari-ajde na posao jer če bit zaista mnogo nadobudnih idiota,čast iznimkama...ako pak dođe do moje ne tolko svečane pojave molim vas ostavite mi koju kap za moj pogani želudac...
Bliži se kraj školske godine i velika skupina več sad trči kako bi prošlo razred al kažem vam ja da to sad nije bitno...ko može učit pokraj ovako ljepog vremena?to je jednostavno potpuno nemoralno...očekuju se mnogobrojni roštilji i pijanke i tak to...
E da,ako neko zna kad TOČNO kud idijoti sviraju u dugavama for free neka mi javi jer ja stvarno neznam a bilo bi ljepo otič...jer sa njihovog prošlog koncerta me drži par ljepih uspomena...


Bong Spirit
Vodka


U jednom časopisu kojeg sad ne želim imenovat otkrio sam jednu veoma intrigantu cugicu...

Image Hosted by ImageShack.us

"Tko ne prepoznaje oblik ove boce i njegovu namjenu,neka radije čita ovo prije napisano.Jimi Beach,čovjek koji je izmislio genijalno pakiranje sasvim obične vodke tvrdi da se odlučio na oblik bonga jer je baš bong 'centar socijalnih aktivnosti'.Za potrebe legalizacije ovog članka,recimo da je vjerovatno mislio na pijaču.Kako god bilo,njegova vodka u Americi košta punih 37 dolara,pa vi vidite koliko je Jimi zapravo glup...Neće vas iznenaditi ako vam kažem da je domovina Bong Spirit Vodke Nizozemska,samo pripazite ako je kupite nekome za rođendan što ćete reći cariniku na granici."

-Moj komentar na članak-

Bravo za Jimija što mu je pao takav dizajn boce na pamet ali onome kojem se pije vodka vjerujem da mu nije bitan oblik boce...Dam se kladit da je takav oblik stavio samo zbog šminke i ničeg drugog.Da nebi bilo zabune,stvarno bi ljpo bilo imati jednu takvu bocu na ormaru u sobi(naravno,nakon što se ispije njen sadržaj)...kako se kaže "isto govno,drugo pakovanje"..ali doslovno...a vi po volji,ko si oče to kupit za cijenu navedenu gore,neka si kupi...ja nebi...

Do čitanja..

- 09:23 - Sereš... (14) - Tu pejpr... - #

03.05.2006., srijeda

Halo...

Samo da vas obavijestim da ste svi vi,dragi moji čitatelji,samo produkt mojeg bolesnog uma i da postojite samo u mojoj mašti...

- 16:32 - Sereš... (28) - Tu pejpr... - #

29.04.2006., subota

Čak Noriš...

Suze Chucka Norrisa lijece rak. Steta sto on nikada nije zaplakao.

Chuck Norris ne spava. On ceka.

Chuck Norris ne ide u lov jer rijec 'lov' podrazumijeva mogucnost neuspjeha. Chuck Norris ide ubijati.

Chuck Norris je brojao do bozbroj - dvaput.

Chuck Norris je vec bio na Marsu; zato tamo nema znakova zivota.

Ako vidis Chucka Norrisa, on vidi tebe. Ako ne vidis Chucka Norrisa, mozda te samo nekoliko sekundi dijeli od smrti.

Chuck Norris trenutno tuzi NBC, tvrdeci da su Zakon i Red autorizirana imena njegovih nogu.

Jednom su proizveli Chuck Norris toalet papir, ali papir nije dopustao da itko sere po njemu.

Ahilej je navodno najveci borac i ratnik svih vremena, ali je umro zbog svoje slbe tocke - Ahilove pete. Ne postoji Chuck Norrisova peta.

Chuck Norris ima rijec kojom zove osobu koju strpa u komu; ta rijec je 'sretnik'.

Glavni izvoz Chucka Norrisa je bol.

Kad Chuck Norris ispunjava poreznu prijavu, posalje prazne formulare i sliku sebe u borbenoj pozi. Chuck Norris nikada nije morao platiti porez.

Chuck Norris je osvojio tri Grammya za zvuk koji proizvodi njegova noga u kontaktu s necijim licem.

Kako bi dokazao da nije tesko pobijediti rak, Chuck Norris je dvije godine pusio petnaest steka dnevno i dobio sedam vrsta raka - i pobijedio ih dizuci utege 15 minuta. Da te vidim sad, Lance Armstrong.

Chuck Norris je narucio Big Mac u Burger Kingu, i dobio.

Neki slijepac je jednom prilikom stao Chucku Norrisu na nogu. Chuck je uzviknuo, 'Znas li ti tko sam ja!?Chuck Norris!'. Puko spominjanje njegova imena izlijecilo je covjekovu slijepocu. Nazalost, prva, zadnja i jedina stvar koju je ovaj ikada vidio bio je Chuckov fatalni polukruzni udarac.

Chuck Norris spava s upaljenim svjetlom. Ne zato sto se boji mraka, vec zato sto se mrak boji njega.

Chuck nema penis poput konja... konji imaju penis poput Chucka Norrisa

Parkirni znak sa slikom kolica ne znaci da je mjesto rezervirano za invalide. Zapravo je to znak upozorenja, da mjesto pripada Chucku Norrisu i da cete ubrzo postati invalid ukoliko tu parkirate.

Chuck Norris cesto donira krv Crvenom Krizu. Ali nikada svoju.

Kada je u zatvoru, Chuck Norris uvijek daje, nikada ne prima.

Sorry but,jebi ga...

- 14:12 - Sereš... (12) - Tu pejpr... - #

<< Arhiva >>

< travanj, 2007  
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Klubovi:

Mochvara
KSET
Boogaloo


Image Hosted by ImageShack.us

ABRASIVE WHEELS

When The Punks Go Marching In

Oh when the punks go marching in, oh when the punks go marching in
I wanna be in that number when the punks go marching in.
Oh when the skins go marching in, oh when the skins go marching in
I wanna be in that number when the skins go marching in.
Oh when the pigs go marching in, oh when the pigs go marching in
I wanna be in that meat van when the pigs go marching in.
Oh when the wheels go marching in, oh when the wheels go marching in
I wanna be in that number when the wheels go marching in.

Image Hosted by ImageShack.us
CHAOS U.K.

No Security

All wrapped up in your cozy world
Watch TV out in the cold
Switch the channel, stop and stare
About the dole, you don’t care
Think you’re secure in your boring job
Thatcher’s policy, the right to rob
Government takes never gives
4 years on, nothing’s achieved


Think you’re secure don’t know why
Lose your job then you’ll cry
Government cutbacks saving billions
On the dole, now one of the millions

See yourself in ten years time
Standing in the dole queue line
Been told that it won’t happen to you
Big boss says so, must be true
All week long you’ll fret yourself
Thinking you’ll end up on the shelf
Been off sick had the flu
You go back and it’s happened to you


Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us
Trudnoca se prenosi...seksom...

Dakle...spavas s curom,ona zatrudni.nakon toga se opet kresnete i ako se trudnoca dobije seksom onda i osoba s penisom dobije trudnocu...tako da je zapravo nemoguce ne dobit blizance??

Matematika...

3000-4000=-1000
jel tako?...je...

pazi sad...
Kamion prevozi 3000 krumpira i ispadne mu 4000 krumpira.i na kamionu ostane -1000 krumpira...kako?kaj je to onda zrakoprazni prostor ili ono što mi zovemo nistavilom...

Vrijeme...

Ko je zapravo reko da dan traje 24 sata?zazto nisu jednostavno zaokruzili na 20 ili 30 sati..kak je zapravo neko doso na zakljucak o duzini sekunde,minute,sata...ja kazem da dan traje 1 sat i sad je znaci...28 minuta i 20 sekundi...

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se