Dio XII Novozavjetni bogoslovi

utorak , 11.03.2014.


Da bi se stekao bolji pregled razvoja kršćanstva i tijek sukoba i podjela u njemu , dakako se ponajprije treba upoznati s reprezentativnijim spisima stare kršćanske literature ; ipak , repertoar knjiga koji nose vrednija dokumentarna i doktrinalna svjedočanstva ovog domena je mnogo širi . Upoznavanje i sa talmudske traktatima , sumersko - akadskim epovima i antikno - helenističkom mišlju ( Platon , Seneka , Kikeron , Takit , Svetonije , Livije , Apijan , Plutarh , Strabon , Dion Kasije , Ovidije , Horatije , Vergilije , Aristotel , Arian , Jamblih , Porfirije , ... ) svakako može bitu u službi boljeg razumijevanja geneze i ambijentalno razvoja kršćanskog učenja i kulta . Poznato je da su mnogi eminentni kršćanski bogoslovi i erudite bili i vrsni poznavaoci , neki i privrženici , klasične grčke filozofije , koji su se brinuli da se sačuva i stara književnost : Klement Aleksandrijski , Justin Filosof , Gaj Viktorin , Isidor Seviljski , Fotije , Jovan Ital , ... U svom 22. Pismu Jeronim kao monah ukazuje i priznaje da je se teško mogao rastaviti od latinskih klasika i Kikeron . U svojoj knjizi ' O obrazovanju omladine ' Basilije Veliki ukazuje na pogubnost neselektivnog čitanja antikne literature .
Pogrešno je vjerovati da ćemo Duha Istine , koji nam je najbliži u Srcu , živo upoznati gorljivo studirajući slovo i ono što su o Bogu rekli teolozi u prethodnih 2.000 godina . Što čovjek bogobojasnije i svetije živi , to će on biti senzitivniji detektirati koja riječ nosi Snagu , koja dolazi iz unutarnjeg zakonskog ostvarenja i od Duha Života . Ko istinski teži Istini i tu težnju hrani bogougodnim životom , on će i shvatiti smisao reži Života , i moći tumačiti riječ Ognjenog Duha . Riječ bogoljubivih i čestitih ljudi , riječ koja nosi Snagu , uistinu može nas uputi Bogu i Putu Istinskog Života . S druge strane , samo gomilanje knjiškog znanja , bez bogougodnog življenja i oživljavanja riječi od Boga i Božijih ljudi , ne vodi nas ujedinjenju s Kristovim Duhom , već nas samo opterećuje . U ' Propovjedniku ' se zapaža : » ... Znaj da je neizmjerno mnogo truda potrebno da se napiše knjiga , i da mnogo učenje umara tijelo . « ( 00:12 ) ' Apostolske Ustanove ' traže od vjerujućih da svoje oči udalje od svjetovnih pisanija , odnosno da u njihove ruke dolaze samo zdrava sakralna Pisanija ( I 0,6 ) . Firentinski propovjednik crkvene obnove , preteča protestanske kvazireformacije , od strane Inkvizicije spaljen jer je raskrinkavao pokvarenost ' kršćanskog ' svijeta i skandaloznog pape Aleksandra VI - Girolamo Savonarola ( 1452. - 1498. g . Ne ) , u jednoj propovijedi iznosi : » Za vjeru bi bilo bolje kad bi se uništile mnoge knjige za koje se inače misli da su korisne . Dok još nije bilo toliko knjiga i toliko logičkih dokaza i diskusija , vjera je rasla brže negoli što sada raste . « Kada pogledamo popise i izvještaje poapostolskih spisa , vidimo na primjer koliko puno knjiga je napisano protiv Markiona , Montana , Origena , Arija , Porfirija , - što svakako predstavlja apologetsko i doktrinalno pretjerivanje , i ukazuje na nedostatak tolerancije , blagonaklonosti i razumijevanje ; zastrašujuće je koliko puno su se međusobno sami istaknuti bogoslovi Crkve napadali i optuživali , smatrajući da su oslonjeni na istinsko slovo i istinsko predanje , uzdižući crkvenu dogmu nad moralnim načelima , koja su trebala da im budu ponajprije spisateljski i didaktički tretirana . Vjernima u Kolosi apostol Pavao ukazuje i upozorava ih : » Kako ste , dakle , primili Gospodina Krista Isusa , tako u njemu živite , ukorijenjeni i nazidani na Njemu , utvrđeni u vjeri kako ste poučeni , obilujte zahvalnosti . Pazite da vas tko ne odvuče filozofijom i sujetnom prijevarom po ljudskom predanju , po svjetskim počelima , a ne po Kristu . « ( 2:6-8 ) Problem kod mnogih bogoslova Crkve bio je taj što nisu stekli u dovoljnoj mjeri Kristovog Duha Sile da mogu razlikovati i potpuno odbaciti lažna predanja i lažne spise , izvrtanja i dometanja apostolâ Tame , sjetvu Laži . Mnogi od njih su se i nadimali svojim ograničenim i neprosvijetljen tjelesnim umom ( ' Kološanima ' , 2:18) , govoreći o onome što nisu vidjeli u Duhu , bez da su bili čisti i svijetli Božji hram , bez da su u srcu imali živu , unutarnju Kristovu riječ .
Što Bog Jeste ( cp. : ' Korinćanima ' , I , 13:12) , to se spoznaje unutarnjim viđenjem , koje je istovremeno i razumijevanje . Bog traži ne samo da Ga slušamo već i poslušamo , da ispunjavamo Njegove Zapovesti Života kako bi bili ispunjeni Duhom Delight , postigli jedinstvo sa Krist - Božijim Duhom Beskonačja : » Miles mi je , Bože moj , vršiti volju Tvoju , Zakon Tvoj duboko u srcu ja nosim . « ( ' Psalmi ' , 40:9 ) Jer samo zakonit , ljubeći i požrtvovan , delatno pokornički život nas prosvjetljuje , i omogućuje nam da budemo Božje oko , i Božijom Svijetlošću da gledamo Sunce života , Plamen Radosti . Samo kad postajemo Svjetlost , kad zakonskim pregalaštvom preuzimamo i rađamo Božje svjetlo , možemo naći Božje Lice i biti rođeni od Duha Života , za novi život . Kada naša duša , naša knjiga života , bude ispisana samo zakonskim djelima , tada će nam kao otvorenoj Božjoj knjizi biti sve otkriveno , i sve što je potrebno za spasenje i prosvjetljenje svijeta biće nam dano i povjereno .
Poapostolskom epohu kršćanstva obilježio je život i učenje mnogih bogoslova , apologeta , dogmatičara , historičara i eksegeta . Neki od njih , pogotovo oni asketski orijentirani , donekle se mogu nazvani ' ocima mudrosti ' , drugi - nikako ; mnogi od crkvenih mislilaca robovali su pogubnim strastima i izvitoperenim ljudskim dogmama . Oni koji su odbacivali pretpostojanje duša , reinkorporaciju duša , koji su učili da je fizičko tijelo to koje treba uskrsnuti , da je Bog sazdao svijet iz ništa , da su svi židovski sakralni spisi ' sveti ' , ... dakako su daleko bili od božanskog razumijevanja i umudrenosti .
Dijela mnogih bogoslova , crkvenih oca ( patres ecclesiae ) do naših vremena nisu došla ; od nekih je ostao tek pokoji fragment ; od drugih samo naslov knjige ili knjiga koje su napisali . Bibliofil , erudita i episkop Eusebije Pamfil , koji je u svom impozantnom literalnom opusu obilato koristio djela iz Kajsarejski i jeruzalemske biblioteke , govori nam o nekima od tih nespremljenih bogoslovstvujućih dijela : » Kod mnogih i danas postoje razni spisi drevnih crkvenih spisatelja , a to su spomenici koji nam govore o njihovoj blagorodnoj revnosti . Nama su , recimo , poznata dijela Heraklita : ' O Pavlovim Poslanicama ' , zatim Maksimovo djelo gdje rasuđuje o porijeklu zla , io tome tko je tvorac materije . Također imamo i Kandidovo djelo gdje govori o šest Dana stvaranja . Raspolažemo i Apionovim dijelom na istovjetnu temu . Zatim Sekstovim dijelom ' O uskrsnuću ' . Postoji i Arabijanov spis kao i djela mnogih drugih . Danas je teško utvrditi točno vrijeme nastanka tih spisa kao ni vrijeme o kome govore . Do nas je došlo i mnogo djela čiji nam autori nisu poznati jer se oni nisu potpisali na njih ; u tim djelima lako se uočava da nastaju iz pera ljudi koji su pravovjerni , ... « ( Historia ecclestiastica , V 0,27 ) - Djela ciparskog episkopa Triphyllius - a su vrlo rano izgubljena ( Jeronim : ' O znamenitim muževima ' , pogl . 92 ) . Dijela Euzoius - a , koji je nastojao obnoviti postradalu Kajsarejski biblioteku nekada skupljenu od strane Origena i Pamfila , također su izgubljena (Ibid. , pogl . 113 ) postradale su i brojna dijela poete i ' heretika ' Latronianus - a (Ibid. , pogl . 122 ) . Enciklopedista Fotije i bizantijski leksikon ' Suda ' ( Soýda ) također navode i citiraju mnoge drevne izgubljene knjige .
Pomenimo , značajne za razvoj kršćanske misli , neke od znamenitijih bogoslova i historika novozavjetne epohe , stavljajući u prezentaciji naglasak na ranije spisateljske figure .

Filon Aleksandrijski ( Philo Alexandrus oko 25. g. . Se . - 50. g. . Ne . ) . - Najveći židovsko - helenistički filozof , mislilac koji je nastojao rafinirano da sjedini židovski monoteizam sa grčkom filozofijom . Predstavljao je židovski narod pred rimskm vlašću : tako je u zimu 39. -40. g. . kod cara Kaligule u Rim predvodio izaslanstvo kako bi isposlovao građanska prava za Židove u Aleksandriji . Njegova grčka dijela ( u kojima je se dosta služio alegorijskom metodom ) , sačuvana gotovo u cjelini , uglavnom predstavljaju hermeneutička objašnjenja uz ' Petoknižje ' ; pored njih , postoje i njegova historijsko - apologetski dijela . Nabrojmo raspoložive Filoni naslove : De aeternitate mundi ; De agricultura ; De animalibus ; De Cherubim ; De vita contemplativa ; De confusione linguarum ; De Congressu eruditionis gratia ; De Decalogo ; De Dio ; Quod deterius poti insidiari soleat ; Quod Deus sit immutabilis ; De ebrietate ; In Flaccum ; De fuga et invention ; De gigantibus ; Quis rerum divinarum heres sit ; Hypothetica ; De Iosepho ; Legum allegoriae I , II , III ; Legatio ad Gaium ; De migration Abrahamu ; De vita Moysis I , II ; De Mutationem nominum ; de opificio mundi ; de Plantation ; de posteritate Caine ; de praemiis et poenis , de exsecrationibus ; Quod omnis probus liber sit ; de Providentia I , II ; Quaestiones et solutiones in Exodum I , II ; Quaestiones et solutiones in genes I , II , III , IV ; De sacrificiis Abelis et Caine ; De sobrietate ; De somniis I , II ; De specialibus legibus I , II , III , IV : De virtutibus . Po predanju , Filon je , upoznavši u Rimu , pri kraju svoga života , apostola Petra , postao kršćanin .

Josip Flavije ( Josephus Flavius ; izvorno: Josef bar - Mattitjahu ) . - Rođen je u Jeruzalemu u uglednom hasmonejskom svećeniku rodu nešto poslije Isusovog stradanja : 37./38 . godine nove ere . Sudjelovao je u židovskom ustanku protiv Rima . Najznačajnija djela su mu ' Judejski rat ' ( De bello iudaico , ili Bellum Judaeorum oko 78. g. . ) I ' Judejske starine ' ( Antiquitas Judaeorum , ili ? Ntiquitates Judaicae oko 93. g. . ) ; Tu su još i spisi : ! într Apiona ( točnije ' O starosti židovskog naroda ' , u dvije knjige ) i Vita . Sa divljenjem je govorio o esenima , prakršćanima . Umro je nešto poslije stote godine nove ere .

Just iz Tiberijade ( Justus Tiberiensis ) . - Ovaj helenistički obrazovan Židov sastavio je ' Hroniku judejskih vladara ' od Mojsija do Agripe , te svoj opis židovskoga rata protiv Rimljana , u kome je loše ocrtao Flavija . Djelo mu nije sačuvano . U svojoj ' Biblioteci ' spominje ga patrijarh Fotije , te iznosi da Just , koji je dao i kratke komentare na Tanah , ništa nije iznio o Isusu i Njegovim čudima . Umro je u trećoj godini Trajanove vlasti .

Klement Rimski ( Clemens Romanus ) . - Krajem prvog stoljeća Klement je bio ( najvjerojatnije treći po redu ) episkop ( 92. - 101. g . ) Crkve u Rimu . Po ' Poslanici Filipljanima ' ( 4:3 ) on je bio Pavlov suborac i satrudnik u širenju Evanđelja . Od njega je sačuvana jedna poslanica - ' Prva Klementova poslanica Crkvi u Korintu ' , nastala za vrijeme Domitijanovog gonjenja kršćana , kojom je htio da utiša sporove među vjernima u Korintskoj kršćanskoj općini . Klementu se pripisuju i više pseudoepigrafa : ' Druga poslanica Korinćanima ' , ' prepoznavanja ' , ' homilija ' , ...

Ignatije ( Ignatius ) Bogonosac . - Helenizovani Sirijski , predstojatelj Crkve u velikoj Antiohiji Siriji , drugi prejemnik apostola Petra . Postradao je u vrijeme Trajana mučenički u Rimu , odnosno bio bačen pred zverove 107. godine . Od njega su nam sačuvane sedam autentične poslanice , koje je napisao pred svoje stradanje , na putu za neznabožački Rim . Sveštenomučenik Ignatije je bio izrazit protivnik doketskog krivovjerja , koje je negiralo stvarnost Kristovog utjelovljenja . U svojoj doktrini naglašava potrebu povinovanja duhovnim vlastima , tj. . episkopocentričnost .

Polikarp ( Polykarpos ) Smirnski . - Episkop u maloazijskoj Smirni , rođen u znamenitom Efezu , u mladosti je imao priliku da čuje i vidi apostola Jovana . Nekih 86 godina je , do svoga stradanja , spaljivanja u amfiteatru oko 167. godine u Smirni , služio Kristu . Za vrijeme rimskog episkopa Anik ( 155. - 166. g . ) Uputio je se u Rim ne bi li našao rješenje za nesuglasice između Crkve u Rimu i maloazijskih crkava oko određivanja datuma praznovanja Pashe , Uskrsa . Od njega nam je sačuvana ' Poslanica Filipljanima ' , napisana oko 110. godine . Jeronim govori o njegovom putu u Rim i susretu sa znamenitim heretikom Markion , te ukazuje i na njegovu smrt - spaljivanje : » Poslije toga za kraljevanja Marka Antonija i Lukija Aurelija Komoda , kad je pokrenuto četvrto poslije Nerona gonjenje / na kršćane / , u Smirni u amfiteatru , u prisustvu antipatiju / = prokonsula / i pri povicima protiv njega sveg naroda , bio je predat OGNJA u . « ( ' O znamenitim muževima ' 0,17 )

Papija ( Papias ) . - Bio je episkop u gradu Hierapolu u Frigiji . Kao hilijasta napisao je oko 130 godine djelo u pet knjiga : ' Objašnjenja Tekstovi Gospodnjih ' ( LogiMn KyriakMn eks ? G ? Seis ) , koje je samo u redakcijskim fragmentima ( 20 njih ) sačuvano . Navodno je po nekim bogoslovima i hroničarima ( npr. Maksimu ispovjedniku , Anastasiju Sinaita , Filipu Sidet , Georgiju Amartolosu ) bio suvremenik i izravni slušatelj apostola Jovana , što Eusebije u svojoj ' Historiji ' osporava citirajući samog Papija ; Papija je predanje najvjerojatnije primio od kćeri - proročica đakona Filipa Evanđelista . Postradao je mučenički oko 150. godine .

Kodrat ( Kodratos , quadratus ) . - Po Jeronimovom tvrđenju bio je apostolski učenik . Imao je dar proroštva . Oko 125. godine u Ateni ( gdje je bio episkop ) predao je caru Hadrijanu svoju ' Apologiju ' , zauzevši se tako kod rimskih vlasti za pravnu zaštitu kršćanstva i pokazavši neosnovanost pakosnih optužbi da je kršćanstvo ' bezbožnički ' kult , zato što ne poštuje rimske državne bogove .

Hegesip ( H ? G ? Sippos ) . - Najraniji kršćanski historik iz židovstva , rođen početkom II stoleća . Autor je dijela ' Sjećanja ' ( u pet knjiga ) , koje je samo u fragmentima sačuvano . Poslije 155. godine boravio je duže vremena u Rimu , vodivši s tamošnjim svećenicima razgovore u kojima su razmatrane dogmatske teme ; historik Eusebije je se obilato koristio njegovim spisima .

Herma ( Herm ? S , Ermas ) . - Harismatika u Crkvi Rima , brat rimskog episkopa Pija ( 140. -150. G. . ) , Nekadašnji rob , sredinom II stoleća sastavio je vizionarsku knjigu ' Pastir ' ( Poim ? N ) , koja se sastoji iz tri dijela : pet ' Viđenja ' , dvanaest ' zapovijedi ' i deset ' Priča ' . Knjiga je sastavljena na grčkom jeziku ( jer u Rimu su kršćani prvih stoljeća govorili grčki ) , no u sebi ima dosta latinizmi .

Agripa Kastor ( Agrippa Kastoros , II stoljeće ) . - Opovrgavao je aleksandrijskog heresijarha Basilida ( koji je izmislio proroke Barkabu , Barkofa i druge ) , pokazujući brojne laži u njegovom učenju i njegovom kultu boga Abraksasa ..

Ariston ( AristMn ) iz Pele . - Autor je nesačuvanog apologetskog dijela ' Razgovor između Jasona i Papiska ' , u kome kršćanin Jason aleksandrijskom Židovu Papisku dokazuje da su starozavjetni proroci svjedočili o Kristu i Njegovom Božanstvu . Kels ga je napadao zbog njegovog alegorijskog tumačenja starozavjetnih pisanija . Godine 132. napisao je i djelo o ustanku Bar - Kohbe . ' Pashalna hronika ' iz VII stoljeća govori da je Ariston navodno bio autor i neke apologije upućene imperatoru Hadrijanu .

Aristid ( Aristeid ? S ) . - Ovaj helenski besednik i hišćanski apologeta , s nadimkom ' Filosof iz Atene ' , djelovao je sredinom II stoleća . Svoj najpoznatiji sastav ' Apologija kršćanstva ' namijenio je imperatoru Antoniju Piju ( 138. - 161. g . ) Ili možda imperatoru Hadrijanu ( 117. - 138. g . ) ; U njemu daje i sliku kršćanskog života . Iznosi da u sveobuhvatnom i Višnjem Bogu nema razlike između muškog i ženskog počela . Aristid smatra da su Židovi dostojni poštovanja zbog svoga savršenijeg poimanja Božje prirode , nego što je to slučaj s grčkom mišlju ; no prebacuje im nositi nedostatak koji se ogleda u tome što više pažnje posvećuju vanjskim obredima , obrezanju , svetkovinama , nego istinskom predanom bogoštovanju .

Justin Martir ( Justinus Martyr ) , zvan i Filosof . - Rođen je početkom II stoleća u samarijskom gradu Šekemu ( kasnije : Flavia Neapolis ) . Kao preobraćeni Platonov sljedbenik , u svoje izlaganje kršćanske vjere uključuje dosta grčku filozofiju . Ipak smatrao je da su Grci svoje najbolje ideje iz spisa starojevrejskog porijekla . Kršćanima smatra sve one koji su živjeli u suglasnosti sa Logosom . Mučenički je postradao u Rimu oko 165. godine . Pripisuju mu se sljedeća djela : LŇgoj proj ` EllÁnaj , LŇgoj parainštikoj , PERC monarca ... aj , PERC ˘ nastŁsewj . Ne podliježu autorskoj sumnji tri njegova djela : Apologia I , Apologia II , i Dialogus cum Tryphon Judaea .

Sekst ( Sextos , Sextus ) . - Tvorac je zbornika etičko - asketskih sentencija poznatog kao ' seksti izreke ' , vjerojatno nastalog na grčkom jeziku u II stoljeću ; dijela su na raznim jezicima čitali kršćani različitih grana . Latinski Rufinov prijevod ( u kojem ovaj prevoditelj rimskog pontifa Siksta II pogrešno predstavlja kao autora ovog dijela ) , pojavio je se krajem IV stoleća . Kod Nag Hammadija nađeni su i fragmenti ovog dijela u koptskom prijevodu . Različiti rukopisi ' Sekstovih izreka ' daju materijal u različitom poretku i različitom obimu : Rufinov prijevod sadrži 451 izreka a puni grčki tekst ( sačuvan u patmoske iz X stoljeća i Vatikanski kodeks iz XIV stoljeća ) 610 izreka . Inače Origen Seksta naziva vjernim i mudrim ( kršćanskim ) mužem , na koga se često poziva , a Rufinov oponent Jeronim ga predstavlja Pitagorejci koji je živio u vrijeme imperatora Severa . Po naslovu je poznato i Sekstovo djelo ' O uskrsnuću ' .

Silvan ( Siloyanos ) . - Kristocentričnu ' Silvano pouke ' nađene na koptskom jeziku kod Nag Hammadija lažno se predstavljaju kao djelo Pavlovog satrudnika Silvana . Pseudo - Silvan je živio negdje između sredine II i sredine III stoleća . Djelo predstavlja izraz asketske etike , što se da uočiti na samom početku rasprave : » Odstranite detinjastost iz života , i skupite snagu uma i duše , pojačajte svoju borbu protiv svih ludosti ljubavnih strasti i običnog zla , i ljubavi za hvalom , i naklonosti prema svađi , i protiv mrske ljubomore i gnjeva , i bijesa , i žudnje za pohlepom . Čuvajte svoje tabore , oružja i koplja . Naoružajte sebe i sve vojnike , koji su riječi , i zapovjednike , koji su savjeti , i svojeglava kao vodeće načelo . « ( NHK , VII 0,84-85 )

Tatijan ( Tatianos oko 120. - 180. g . ) . - Porijeklom je iz Sirije . Najprije je u Rimu bio učenik Justina Filosofa , o čemu svjedoči iu svojoj apologetskoj ' Govoru protiv Helenu ' - logos proša Helle ? Nas ( koja ni jednom ne spominje Kristovo ime ) napisanoj izvan Rima u vrijeme Antonija Pija . U svome apologetski traktatu nastoji dokazati drevnost kršćanske religije i prednost kršćanske nauke nad helenskim zabludama i praznovjerjem , kao i nad njihovim filozofskim školama . Kasnije je , po povratku u Siriju potpao pod utjecaj tamošnjeg bujajućeg gnosticizma . Odstupivši od Crkve načinio je , poslije Justinove smrti , vlastito škola ( didaskaleíon ) ; njegova doktrina postala je poznata kao enkratizam . Objavio je Diatessáron , po izvodima objedinjeno četveroevanđelje . Nisu mu sačuvana dijela ' O savršenstvu ' , ' O životinjama ' , ' O demonima ' , ' O problemima ' ...

Rodon ( RodMn ) . - Bio je rodom iz Azije . Djelovao je u drugoj polovici II stoljeća . U Rimu je učio kod Tatijana . Napisao je mnoge knjige ( pored ostalog i ' Tumačenje šestodnevlja ' ) , no ni jedna nije sačuvana . Zajedno s drugima ustao je protiv Markionovog viđenja vjere u kojem su postojala dva suprostavljena načela ..

Miltiad ( Miltiad ? S ) . - Kršćanski apologeta II stoleća koji je pisao protiv montanisti . Svoju ' Apologiju ' uputio je Marku Aureliju . Sastavio je i knjigu ' Protiv Helena ' i ' Protiv Židova ' , no one , kao i ostale , nisu spremljene , ...

Bardesian ( Bard ? Sian ? S , Bardesanes , Bar - Daisan ) . - Rodio je se u plemićkoj obitelji , u Mezopotamiji , u Edesi ( gdje je živio i kralj Avgar ) oko 154. godine . Najprije je bio sljedbenik Valentina , kasnije njegov oponent ; na kraju je ustanovio vlastitu sledbe . Bio je veliki poetski talent ; iskazao je se iu duhovnim debatama . Napisao je mnoga djela protiv svih heresa koje su iznicali u to vrijeme . Najznačajnije njegovo ostvarenje je knjiga ' O sudbini ' ( De fato ) , koja je adresirana Marku Antoninu , a koja počinje raspravom o problemu zla . Sastavljena je u obliku znatiželjnikovih pitanja i Bardesanovih odgovora . Mnoge Bardesianove spise o progonstvima kršćana njegovi sljedbenici su preveli sa sirijskog jezika na grčki . I sam Bardesian je govorio oba jezika . Pored ' Starog ' i ' Novog Zavjeta ' koristio je i druge knjige .

Hermija ( Hermeias ) Filosof . - Najvjerojatnije je živio i djelovao u II stoljeću . Sačuvano je njegovo djelo neznatnog obima ' Ismijavanje neznabožačkih filosofa ' ( Diasyrmós TMN Eksmo philosóphMn ) , koje počinje citirajući apostola Pavla da je mudrost ovoga svijeta ludost pred Bogom .

Teofil ( Theophilos ) . - Ovaj kršćanski trinitarnu apologeta je živio u drugoj polovici II stoljeća . Bio je episkop u Antiohiji ( Mezopotamija ) , šesti po redu . Oko 180. godine napisao je djelo ' Za Autolik ' u 3 knjige , u kojoj svome adresantu , obrazovanom neznabošcu , ukazuje da je nevidljivog Boga poznati preko Njegovog djelovanja i Njegovog proviđenja , te da je besmisleno vjerovati u razne bogove . Ukazuje na proturječnosti helenskih poeta i mislioca , te iznosi da su Heleni iskvarili učenje Židova . Ukoliko bi uzeli da je veliki Pitagora bio semitskog porijekla , to bi se i relativno moglo prihvatiti kao točno , ... Napisao je i djela : ' Protiv herese Hermogena ' , ' Riječ protiv Markiona ' . ' Tumačenje Evanđelja ' , ' Tumačenje Solomonovih izreka ' , ' O povesti ' , ...

Meliton ( MelitMnos ) . - Ovaj episkop Sarda je poznat po apologiji koju je napisao u zaštiti kršćanske vjere i poslao je imperatoru Veru ( 161. -169 ). . Poznata je i njegova ' homiliji o Stradanju Kristovom ' ; na gruzijskom imamo njegov rukopis ' O duši i tijelu i stradanjima Kristovim ' . Napisao je i sljedeća djela ( uglavnom Nespremljena ) : ' O Pashi ' ( u dvije knjige , oko 165. g. . ) , ' O načinu života ' , ' O prorocima ' , ' O Crkvi ' , ' O danu Gospodnjem ' , ' O čovjekovoj vjeri ' , ' o stvaranju ' , ' o poslušnosti ' , ' o duši i tijelu ' , ' o krštenju ' , ' o istini ' , ' o vjeri ' , ' Proroštva o Kristu ' , ' o gostoprimstvu ' , ' Ključ ' , ' O Vragu ' , ' O Ivanovom Otkrivenju ' , ' O tjelesnosti Božjoj , ' Molba Antoninu ' , ' O Stradanju ' , ... Umro je oko 195. godine .

Apolinarija ( Apolinarios ) Klaudije . - Bio je prejemnik episkopa Papija i Aberkija u Hierapolu . Svoju ' Apologiju ' uputio je imperatoru Marku Avreliju ( 161.-180.g. ) . Napisao je i sljedeća ( također Nespremljena ) dijela : ' Helenima ' ( u pet knjiga ) , ' Židovima ' ( u dvije knjige ) , ' O istini ' ( u dvije knjige ) . Pisao je i protiv Montanovog učenja koje je u njegovoj Frigiji hvatalo sve više korijena , razobličavao njihove lažne proroke ... Sačuvani su samo fragmenti njegovog dijela ' O Pashi ' .

Nepot ( NepMt ) Egipatska ( kraj II i početak III stoljeća ) . - Ovaj revnosni egipatski svećenik , episkop Arsenoje u Trajumi , a bazi ' Otkrivenja po Jovanu ' , kao hilijasta , napisao je ( izgubljenu ) knjigu Confutatio Allegoristarum , u kojoj govori o ustanovljenju Kristovog Kraljevstva na Zemlji . Protiv te nepotem knjige kroz svoj spis ' O zavjetima ' , ustao je slijepo Dionisije Aleksandrijski . Nepotem eshatologija je u Egiptu bila široko prihvaćena . Nepot je sačinio mnoge duhovne pjesme .

Klement ( Titus Flavius Clemens Alexandrinus ; Kl ? M ? S ) Aleksandrijski . - Klement , Po Jeronimu omnium eruditissimus - jedan od najjačih kršćanskih bogoslova , rodom , vjerojatno , iz Atene , živio je otprilike 150. - 217. g. . Tražio je istinsku riječ kod najistaknutijih kršćanskih učitelja svoga vremena . Stigavši na svojim putovanjima iu veliku Aleksandriju , i Potpavši pod utjecaj učenog Pantene , postao je suradnik katehetske škole , a kasnije , oko 190. g. . naslijedio je Pantene kao upravitelj Škole . Moralist i presbiter Clementus Alexandrus je dosta respektovao i poznavao izvrsno i grčku filozofiju svoga i prethodnih vremena . Izuzetnu vrijednost , u tom reflektivni pogledu , nosi njegovo djelo ' Šarenice ' - StrMmateis - ' strřm ' ( grč. : to strMma = ' ćilim ' , ' pokrivalo ' ) . Poznata su i njegova djela ' Pedagog ' ( PaidagMgos ) , ' Opomena ' ( Protreptikos ) , te ' Koji bogataš može biti spašen ' i ' Plan tumačenja Pisma ' . U vrijeme progona pod Septimije Severom , bio je prisiljen 201. napusti svoje predavačko mjesto u Aleksandriji i da se skloni u Palestinu , a kasnije iu Kapadokiju , gdje je i umro .

Irinej ( Eirenaios , Irenaeus ) Lugdunumski ( Lionski ) . - Rođen je oko 150 godine negdje u Maloj Aziji a umro oko 202. godine . U ranoj mladosti je imao prilike da sluša episkopa Polikarpa Smirnskog , no to ne znači da je on tada bio Polikarpov posvećen učenik i da je zabilježio i prenio izvorno Polikarpovo učenje . Proučavao je helensku filosofiju i literaturu . U Lugdunum ( Lionu ) u Galiji episkop je od 178. godine . U svojoj knjizi ' Izlaganja i opovrgavanje lažnog Gnosis ' ( u grčkom samo u fragmentima sačuvanoj ) , poznatijoj pod svojim starim latinskim prevodom naslovljenim kao Adversus haereses , ustaje sustavno protiv kvazignostičke ' prosvijećene vjere ' , protiv čudovišne smjese kršćanske , helenske i orijentalne misli i spekulacije . U svom drugom značajnijem dijelu ' Dokaz apostolske propovijedi ' ( imamo ga u armenskom prijevodu ) , protivnik par excellence gnosticizma - Irinej Lionski , pokazuje istinitost Evanđelja na temelju ' Starog zavjeta ' . Irinej govori io najavljenom Antihristu i njegovom tiranskom carstvu , pa tako pronicljivo pokazuje da u velikom samarijskom volsebnik Simonu gatare imamo nagovještaj izlaska velikog obmanjivača svijeta .

Tertulijan ( Quintus Septimius Florence Tertullianus , otprilike : 160. - 230. g . ) . - Ovaj najplodniji kršćanski spisatelj latinske književnosti u ranijoj dobi poapostolskog kršćanstva rođen je u Kartagini . Najprije je živio i radio u Rimu kao odvjetnik . Pošto je prihvatio Kristovu riječ , vratio je se u svoje rodno mjesto razvivši veliku spisateljsko - duhovnu i besedničku aktivnost u službi svoje Crkve . Jeronim u ' znamenitim muževima ' iznosi da se Tertulijan smatra glavnim latinskim autorom poslije Viktora i Apolonija : » Tertullianus Presbyteri , nunc demum primus post Victor et Appollonium Latinorum ponitur , provinciae Africae , civitatis Carthaginiensis , patre Centurione proconsulare . « ( 53,1 ) . Kasnije , oko 207. godine , pristupio je sledbi montanisti . Sačuvana su brojna Tertulijana dijela : Apologeticum , Ad nationes , De carne Christi , De praescriptione haereticorum , Adversus Hermogenem , Adversus Marcione , Adversus Valentinianos , Adversus Praxean , De baptisma , Ad Martyres , De orationem , De poenitentia , De Resurection carnis , De testimonio animae , De spectaculis , De patientia , De cultu feminarum , Ad uxorem , De pallio , De anima , De corona , Scorpiace , De idololatria , Ad Scapulam , De fuga in persecutione , De virginibus velandis , De monogamia , De ieiunio adversus psychicos , De exhortation castitatis , De pudicitia , ...

Hipolit ( Hippolytos ) Rimski . - Rođen je oko 170. godine . Bio je učenik Irineja Lionskog . Djelovao je u Rimu kao obrazovani svećenik , presbiter . Kritizirao je i samog tamošnjeg episkopa Kalista ( 217. - 222. g . ) Zbog njegovog naginjanja sabelijanizmu i popustljivosti prema teškim prijestupnicima kršćanske etike . Branio je tadašnje kršćanstvo i od razjarene rimske vlasti , i od krivovernika , i od mnogobožaca . Bio je izabran i za episkopa Crkve u Rimu ( kao prvi rimski paralelni episkop ) . Mučenički , u iznanstvu na Sardiniji , završio je zemaljski život . Kolovoza 236. / 7. g. . tijelo mu je pokopano u rimsko groblje Via Triburina . U eksegezi je primjenjivao tipološki i alegorijski metoda . Napisao je mnogobrojna djela na grčkom jeziku ; priličan broj njih je izgubljen , dok su neka sačuvana u starim prijevodima . Godine 1551. u groblju Verano u Rimu otkrivena je Hipolit kip , na čijem postolju su ispisana skoro sva najvažnija dijela ovog heresiologa . Tako od Hipolita imamo sačuvana sljedeća djela , što cjelovita što u fragmentima : kompilaciju ' Pobijanje svih heresa ' ( Refutatio omnium haeresium - Elegchos ) u 10. knjiga ( gdje je prva knjiga , koja je i najprije bila poznata , nazvana Philosophumena - IX, 8,2 ) , ' Apostolsko Predanje ' , ' Protiv noeti ' , ' O Pashi ' , ' O Kristu i Antihristu ' , ' O suštini svega ' , ' O uskrsnuću ' , ' Tumačenje proroka Danila ' , ' Tumačenje Pesme nad pesmama ' , ' Tumačenje šestodnevlja ' , ' Hronika ' , ' O harismama ' , ...

Minukije Feliks ( Marcus Minucius Felix , kraj II ili početak III stoljeća ) . - Rimski odvjetnik , koji je tek u poznijim godinama prešao u hrišćanstvo . Njegovo djelo ' Oktavije ' ( Octavius ) , koje je možda najstariji sačuvani kršćanski spis na latinskom jeziku , pisano u duhu Senekinog etičkog moneteizma i Kikeronovog traktata ' O prirodi bogova ' , ima za cilj da obrani kršćanstvo od nepravednih optužbi ; u njemu dijalog vode kršćanin oktavije i neznabožački filosof Kekilije ( koji uglavnom izlaže antihrišćanske opadačke stavove rimskog stoičkog retora Marka Kornelija fronton , konsula iz 143. g. . ) , koji na kraju priznaje svoj poraz . Ovaj izuzetno vrijedan spis izražava opskurna i iskrivljena rimska viđenja kršćanstva iz druge polovine II stoljeća . Jeronim ukazuje da se Minukiju pripisivalo i djelo ' O sudbini ili Protiv matematičara ' ( ' O znamenitim muževima ' , pogl . 58 ) .

Julije Afrikan ( Sextus Iulius Africanus ) . - Ovaj otac kršćanske hronografije rođen je u Sjevernoj Africi sredinom II stoleća , a živio je u Palestini . Bio je rimski časnik , au kršćanstvo se utvrđuje tek u poznijem životnom dobu . Poznaje grčki , latinski i hebrejski jezik . Autor je dijela ' Vez ' ( KestMn ) , u kojoj razmatra različite teme : vojnu vještinu , medicinu , poljodelstvo , magiju , te prve kršćanske kronike svijeta ( u pet knjiga ) , koja je samo u fragmentima sačuvana . Poznata su i njegova Pisma ' Aristidu ' i ' Origen ' , te ' Događaji , proizišli u Perziji u vrijeme utjelovljenja Gospodina našega Isusa Krista ' . Pripisuje mu se i martirija ' Mučeništvo svete Simforose i njezinih sedam sinova ' . Eusebije navodi da je ovaj spis dio Afrikana ' Hronografije ' .

Origen ( Adamantius Origenes ) . - Jedan je od najučenijih bogoslova i filozofa , rodom iz Aleksandrije , koji je živio otprilike 185. - 254. g. . Postavši ' nepodoban ' u očima aleksandrijskog episkopa sklonio je se 230. g. . u Kajsareje Palestinsku , gdje je osnovao katehetski školu po uzoru na onu u Aleksandriji , au Tiru je umro od posljedica mučenja . Autor je velikog broja eksegetskih , dogmatskih , disciplinarnih , apologetskih i didaktičkih spisa , od čega je tek djelić njih sačuvan u latinskim prijevodima . Institucionalizirana Crkva , po inicijativi imperatora Justinijana , osudila je Origenovo učenje na Petom Vaseljenskom Saboru ( 553. g. . ) , Također iu prvom pravilu Šestog Vaseljenskog Sabora ( 680. g. . ) , No to nije bitno umanjilo utjecaj njegove misli . Origen je inače učio o preegzistenciji i reinkarnaciji duše , te o spasenju svih , pa i demona . Od njega imamo sačuvana dijela : ' Počela ' ( De principiis - Peri archMn ) , ' Protiv Kelsa ' ( Contra Celsum ) , ' Tumačenje Mateja ' ( commentara in evangelium Matthaei ) , ' Tumačenje Jovana ' ( Commentarii inevangelium Ioannis ) , te veći broj različitih homilija ...

Porfirije - Malho ( Porphyrius oko 232. - 304. g . Ne . ) . - Ovaj sirijski asketski učitelj i helenski filosof iz rimske škole neoplatonizma , Plotinov učenik i Jamblihov učitelj , rodom je iz Tira . Kroz svoj aticistički školovan jezik sačuvao je dosta starog gradiva . Njegov literalni opus ( 77 traktata ) obuhvaćao je filozofiju religije , kritiku kršćanstva ( koju je na Siciliji napisao u 15 izgubljenih knjiga , samo fragmentarno sačuvanih kod oponenata ) , komentare uz Platona , Plotina , Aristotela ( Isagoge ) , Teofrasta . Proučavajući drevnu historiju židovskog naroda ukazao je da takozvane ' Mojsijeve knjige ' Mojsije zapavo nije napisao , čime je se pokazao kao bolji poznavalac duha i geneze sakralnog štiva od mnogih bogoslova Crkve . Dao je opis Plotinovog ( Vita Plotina ) i Pitagorinog života ( Vita Pythagorae ) . Izuzetno značajan spis mu je De abstinentia , u kome govori protiv korištenja životinja za prehranu , kao i spis De philosophia ex oraculis .

Dionisije ( Dionysios , 246. - 265. g . ) Aleksandrijski . - Bio je bogoslovski odvažan Origenov učenik i arhiepiskop Aleksandrije . Tri godine je proveo u zatvoru , a stradao je pod gonjenjima imperatora Dekija i Valerijana . Atanasije Veliki ga je nazvao » učiteljem Vaseljenske Crkve « . Dionisija Pravila koja je ovaj izložio u jednom pismu iz 260. godine , upućenom episkopu Basilid , na Šestom Vaseljenskom saboru priznata su kao kanonski referentna i obavezna za čitavu Crkvu . Većina Dionisijevih radova do nas su došla samo u odlomcima koje daju drugi spisatelji , kao npr. . Eusebije koji u svojoj ' Historiji ' navodi fragmente iz Dionisija knjige ' O zavjetima ' . Dionizije je sastavio i uputio i niz pisama ljudima u Crkvi i onima koje je smatrao da su zastranili na Kristovom Putu .
Antonije Veliki . - Ovaj Kopt , iz Komija ( sela južno od Memphisa ) , učenik Pavla Tebejskog , rođen je 251. godine od kršćanskih roditelja . Njegovo ' Žitije ' napisao je njegov učenik Atanasije Veliki . Nakon smrti roditelja razdao je svoje imanje sirotinji i posvetio je se pustinjskom asketskom životu . Svakim danom predavao je se sve strožem podvižničkom tretmanu , hraneći se slično terapeutima , prakršćanima Egipta : » Njegova hrana je bio kruh sa solju , voda piće , a vrijeme objedovanja zalazak sunca . Često bi se po dva ili više dana uzdržavao od uzimanja hrane . Može se reći da je u bdijenju provodio cijele noći , a da je uz molitvu susretao dan . Ako bi i odspavao , radilo se o minutama . Uglavnom je spavao na goloj zemlji , koja mu je služila kao postelja « ( Sozomen : ' Historija Crkve ' , I 0,13 ) Paralelno s podvižničkim životom , iz njegovih ruku posao gotovo cijelog dana nije izlazio . Od bogotragalaca koji su mu dolazili u njegovu pustinjsku šatorsku nastambu oko 305. godine Antonije organizira zajednicu pustinjskih monaha u vidu lavre , sela . Umro je 356. godine , u 105. godini svoga života . Antonijeve ' Izreke ' zapisane su od strane njegovih sljedbenika iz monaštva . Pripisuje mu se i više poslanica . Na arapskom su sačuvana njegova dijela '20 beseda svojim sinovima monasima ' , '20 Pisama ' , ' Pravila i upute ' , ' Pouke ' i ' Beseda o pokajanju ' . Antoniju se pripisuje i ' Ustav otšelničkog života ' . U njemu , o primjernim revnitelj , on iznosi : » Ne ugledaX se na one koxi su slabiXi od tebe , već na one koxi su bolji od tebe . Neka ti budu obrazac i primjer oni koxi vole Boga od svega srca i svagda tvore dobra djela . Ne stidi se da ih pitaš za životni savjet budući da su u vrlinama savršeni . UklanjaX se od ljudi svijeta , koxi svjetski misle i govore samo o zemnim stvarima . « ( 146-148 )
Kiprijan ( Thascius Caecilius Cyprianus , III stoljeće ) - Djelovao je kao retor u afričkoj Kartagini . Tek u zrelijim godinama postao je sljedbenik Hristovog Imena , i brzo postao presbiter , a od 248. / 9. godine i episkop u rodnom gradu . U svome opusu ugledao je se na Tertulijana . Prilikom gonjenja kršćana pod carem valerijane umro je mučeničkom smrću : obezglavljen . Pisac je brojnih latinskih traktata i pisama .

Novatijan ( Novatianus oko 210. - 280. g . ) . - Kao rimski teolog napisao je na latinskom dijela De Cibisa Iudaicis - traktat protiv judejskih zabrana jela , te De trinitŕ - traktat o Trojstvu ( oko 257. g. . ) , Sastavljen pod utjecajem Irineja i Tertulijana misli . Tražio je da se prema lapse , kršćanima koji su se pod pritiskom i progonima od strane državnih vlasti odrekli vjere , primjeni strožiji disciplinski tretman kod njihovog vraćanja u krilo Crkve . Istupivši iz latinske Crkve Novatijan je osnovao nove crkve u sjevernoj Africi , Maloj Aziji i Španjolskoj ; novatijanski pokret je se održao sve do VI stoljeća .

Arnobije ( Arnobius oko 300. g . ) Stariji . - Ovaj kršćanski latinski pisac rodom je iz Sike ( Sicca ) u sjevernoj Africi . Prije prihvaćanja Kristovog imena bio je retor . Kao kršćanin napisao je djelo ' Protiv pogana ' ( Adversus nationes ) u ritmovanoj prozi , u sedam knjiga .

Viktorin ( Victorinus , umro 304. g. . Ne . ) . - Djelovao je kao episkop u Ptuju ( rimski Poetovio ) . Prvi je biblijski ekseget koji je u pisanju koristio latinski jezik . Dao je tumačenje ' Otkrivenja po Jovanu ' . Sačuvano je i njegovo djelo ' Stvaranje Sveta ' ( De fabrica mundi ) .

Laktantije ( Lucius Caecilius Firmianus Lactantius oko 250. - 330. g . ) . - Ovaj učeni latinski crkveni pisac rodom iz sjeverne Afrike , prije preobraćenja bio je predavač retorike u Nikomediji . Kasnije je u Trijeru bio odgojitelj Krispa , sina imperatora Konstantina Velikog . Napisao je dijela ' Božanske uredbe ' ( Divinae Institutiones ) , protiv pogana u sedam knjiga , ' O Božjem gnjevu ' , ' O Božjem stvorenju ' , ... Pripisuje mu se i djelo ' O smrti progonilac ' .

Metodije ( Methodios ) . - Za ovog helenskog kršćanskog spisatelja zna se da je umro 311. godine . Bio je episkop u Olimpu u Likiji . Od njegovih brojnih spisa samo vrlo neznatan broj njih je sačuvan . Tu je ponajprije djelo SYMPOSION h ? Periam hagneías , koje završava himnom u Kristovu čast , i koje je svojevrsna imitacija Platonove ' Gozbe ' . Zatim ' O slobodi volje ' , ' Govor na Psalme ' , ' Predavanje o Vaskrsenju ' , ...

Evstatije ( Eustathios ) - Rodom je iz Sidet u Pamfiliji . Najprije je bio episkom u sirijskoj Beriji ( Beroae Syriae ) , a potom je iz Antiohije upravljao crkvom . U vrijeme imperatora Konstantina bio je poslan u Trakiju , u Trajanopolis . Kroz knjige i poslanice dosta je pisao protiv arijevih sljedbenika . Bio je i Origenov oponent .

Eusebije ( Eysebios ) Kajsarejski ( ho t ? S Kaisareias ) - Pamfil ( ho Pamphioy ) . - Najznačajniji je crkveni historik . Rođen je u Kajsareje Palestinskoj ( Primorskoj ) oko 265 godine , gdje je i stekao vrsno helensko i kršćansko obrazovanje . Za episkopa Kajsareje biva izabran negdje nakon Milanskog edikta 313. godine . Radio je na obogaćenju znamenite Kajsarejski knjižnice koju je osnovao još Origen , i iz koje je crpio građu za svoja apologetski i historijska dijela . Bio je blizak caru Konstantinu ( io njemu je sastavio panegirik Vita Constantini ) , čemu je doprinosila njegova učenost i diplomatska sposobnost . Pored nekoliko izuzetno vrijednih i značajnih djela, kao što su ' Hronika ' ( CronikŁ - CronikoĆ kanŇnej KAC ™ pitomľ pantodapÁj ' stor ... aj ` Ell » nwn te KAC barbŁrwn ; Chronicon ) , ' evanđelske priprema ' ( EŮaggelik » proparaskeu » ; Praeparatio evangelica ) i ' evanđelske dokazivanje ' ( EŮaggelikaĆ ˘ pode ... xeij ; Demonstratio evangelica ) , ' Onomastikon ' ( TopikŁ - PERC Tin topikîn ŃnomŁtwn Tin ™ n tŕi qe ... ai grafe ; Onomasticon ) , ' O palestinskim mučenicima ' ( Per ... Tin ™ n PalaistinÇ marturhsŁntwn ) , ' evanđelske teofanija ' ( EŮaggelik » qeofŁneia ) , Eusebije je napisao i ' Historiju Crkve ' ( ' Ekklhsiastikľ ' stor ... a ; Historia ecclestiastica ) u deset knjiga . Ovo djelo tretira prva tri stoljeća razvoja kršćanstva ( do 424. godine - do Konstantinove pobjede nad Likinija ) . Ne treba očekivati da Eusebije u svojoj ' Historiji ' daje kompletnu sliku pojave i širenja kršćanstva , no ona ima izuzetan značaj po bogastvu fakata i dokumenata iz prve ruke , koje je on sakupio i složio u jednu zbirku .


Makarije ( Makarios ) Egipatska ( oko 300-390 . G . Ne . ) - Rođen je u Gornjem Egiptu , a monaški život je započeo u svojoj tridesetoj godini , stupivši u monaško naselje osnovano od asketizma Amona , u Skitskoj pustinji , nedaleko od Nitrijskih Gora . Za svećenika je zaređen oko 340. g. . Po Genadiju marseljski čudotvorac Makarije Egipatski napisao je jedno pismo mladim monasima ( ' Pismo sinovima Božjim ' ) , u kojem ukazuje da Svevišnjem savršeno može služiti samo onaj koji poznaje sebe , koji dobrovoljno podnosi svaki trud i nevolje , te se hrabro bori s ljudskim žudnjama ( ' O znamenitim muževima ' 0,10 ) . Inače , Makariju se pripisuje autorstvo velikog broja moralno - asketskih spisa : najpoznatija je njegova zbirka ' Pedeset duhovnih homilija ' . Pod Makarijev imenom se pojavljuju i ' Sedam asketskih traktata ' ( PG , XXXIV ,821-968 ) .

Efrem ( Ephraim , Ephraim ) Sirijski . - Ovaj najznamenitiji sirijski bogoslov rođen je 306. godine od roditelja kršćana , a odrastao je u biblijskoj školi ( gdje se živjelo u opštežiću ) pod utjecajem Nizibijskog episkopa Jakova , koji ga je potom i rukopoložio za đakona . I sam je postao predavač u Nizibijskoj školi . Poslije poraza grčko - rimske vojske od Perzijanaca ( 363. g. . ) , I ustupljivanjem Nizibije od strane cara Jovinijana Sasanidima , Efrem je s brojnim kršćanima prešao u sirijsku Edesu . U Perzijskoj školi Edese revnosni đakon Efrem je napisao većinu svojih bogoslovskih i pjesničkih djela. Putovao je i do Egipta i obilazio tamošnje velike monaške centre . Pomažući drugim potrebitima , za vrijeme epidemije kuge u Edesi i sam je se zarazio i preminuo 373. godine . Napisao je na sirijskom jeziku veći broj dijela , od kojih dobar dio njih ima metričku formu : ' Himne o vjeri ' , ' Himne na rođenje Gospodnje ' , ' Himne o djevičanstvu ' , ' Himne protiv heresa ' , ' Tumačenje Evanđeljâ ' , .. . Pisao je i protiv crkvenih odstupnika i oponenata : ' protiv Markiona , Manija i Bardesiana ' , ' protiv Julijana Apostate ' , ' protiv arijanaca ' . Neki spisu su mu eshatološkog profila : ' O Drugom Kristovom Dolasku ' , ' O Strašnom Sudu ' , ' O uskrsnuću mrtvih ' . Neka djela su mu sačuvana samo u grčkom prijevodu .

Apolinarija ( Apollinarios , ili Apollinaris ) Mlađi ( oko 310. - 390. g . ) . - Ovaj učitelj retorike , rodom iz Laodikeji u Siriji , u svom rodnom mjestu oko 360. godine bio je episkop . Stekao je helensko filosofsko obrazovanje . Drugi Vaseljenski sabor iz 381. g. . osudio je njegovu hristologiju , odnosno anatemisao je njegove sljedbenike . Apolinarija je inače učio da je Isus Krist utjelovljenjem primio ljudsko tijelo i ljudsku dušu , ali ne i ljudski duh , ljudski um ( čije mjesto u Isusu je zauzeo Bog Logos ) , odnosno da se kao Bog samo utjelovio ali ne i sasvim očovečio ; Apolinarija tako nije prihvatao dvije prirode u Kristu : » nije jedan Sin dvije prirode , nego je jedna priroda Boga Logosa utjelovljena « . Apolinarija Mlađi je pisao na spretnom grčkom jeziku ; najveći dio njegovih spisa i komentara su uništeni ; sačuvani su neki fragmenti i jedan prepjev 150 psalama u heksametrima . Neki spisi su mu sačuvani pod tuđim imenima : ' Detaljno ispovijedanje vjere ' , ' O ovaploćenju Logosa ' , ' Da je jedan Krist ' , ' Ispovijedanje vjere caru Jovijana ' , ' O vjeri i utjelovljenju ' , ... Pisao je čak i protiv cara Julijana Apostate i neoplatoničara Porfirija ( ' Protiv Porfirija i cara Julijana ' ) , žestokih kritičara kršćanstva .

Julijan Imperator ( Flavius Claudius Iulianus , 331. - 363. g . Ne . ) - Ovaj rimski car (vl. 361-363 . G . Ne . ) Neuglednog izleda , koji je poginuo u ratu protiv Perzijanaca vjerujući da je u njemu duša Aleksandra makedonskog , poklonik degradiranog kulta Krista Mitre ( u čiju čast je iskovao novac sa slikom žrtvenika i bika ) , iako je se više perom nego mačem i ognjem borio protiv paganizirajućeg kršćanstva , od strane njega je nazvan Apostata - Otpadnik , dok je on sam kršćane , koji su napustili religiju svojih predaka , smatrao ' otpadnicima ' . U Konstantinopolu , Nikomediji i Ateni je stekao kršćansko i helensko obrazovanje . Bio je postavljen i za čitača pri hramu u Nikomediji . No filosof Maksim Efeski , koga je kasnije car Valent pogubio zbog bavljenja vraddžbinama ) raspalio je u mladome Julijanu želju za vlašću . Izgleda da je potajno je nastojao da dokrajči vladavinu arijanskog cara Konstatija koji je gospodario na Istoku , mada on to u svojim spisateljskim izlaganjima ne priznaje . Opredelivši se jasno za solarno mnogoboštvo , smatrao je da će probijajući kršćanstvo biti zaustavljeno i pobijeđeno time što će kršćanima zabraniti učiti helenske znanosti , dijalektiku i retoriku . Pozivajući se na izvorne kršćanske antimilitarističke i antijuridičke nazore , lišavao je kršćane visokih položaja u vojsci , prosvjeti i sudstvu . Antiarijanske episkope je oslobodio i vratio im pod Konstatijem oduzetu imovinu . Kao vladar ( koga je vojska proglasila za cara ) odbacio je velebne i zasljepljujuće ceremonije , živio je i hranio se jednostavno , poštovao i brinuo se o filozofima . Julijan , čiju dugu bradu su žitelji sirijske Antiohije ismijavali , da bi ove žigosao u njihovoj neumjerenosti i raskoši , napisao je protiv njih knjigu ' Bradomrzac ' ( MisopMgMn ) . U svome dijelu Kaísaras ( zvano i ' Gozba ' - Symposion ) Julijan satirički kritizira i neke rimske careve , svoje prethodnike . Njegovo djelo ' Protiv kršćana ' (izvorno Kaťa GalilaíMn ) djelomično se ponajprije može rekonstruirati iz polemičkog dijela ' U obranu kršćanske vjere ' od Kirila Jerusalimskog . Sačuvane su neke Julijane poslanice ( pored ostalog i encikličko pismo upućeno ' Vijeću i narodu grada Atene ' ) , polemički spisi protiv Kiniki , ' Ka vrhovnom Suncu ' , djelo ' Ka Majci bogova ' , ...

Leon Veliki ( Leo Magnus ) . - Ovaj znameniti crkveni učitelj bio je i pontif Rimske crkve ( 440. - 461. g . Ne . ) . Sačuvane su njegove brojne propovijedi i pisma . U svojoj vlastoljubivosti nije htio priznati 28. kanon Halkedonskog sabora održanog 451. g. . , kojim je utvrđeno da crkva Novog Rima , Konstantinopola , ima jednake hirotonijske povlastice s Rimskom crkvom .

Hilarije ( Hilarius ) . - Ovaj bogoslov , prvi latinski himnopisac , rođen je početkom IV stoleća u Poitiersu , u galskoj provinciji Akvitaniji , gdje će biti izabran i za episkopa . Došao je u sukob s filoarijanskom politikom cara Konstantija II ( 337. - 361. g . ) , Koji ga je prognao u Malu Aziju ; no to progonstvo nije značilo da mu se u rodnome gradu uzima episkopska stolica . Godinu dana prije dolaska cara Julijana na prijestolje ( 361. g. . ) , Bilo mu je omogućeno da se preko Sirmiuma , Rima i Sardinije vrati u zavičaj . Umro je oko 367. godine . Prije progona napisao je djelo ' Tumačenje Matejeva evanđelja ' . U progontvu piše niz dijela ( odnosno veći dio njih ) : De trinitŕ ( ' O Trojtvu ' , u 12 knjiga ) , De synodis , Liber ad Constantium , Liber contra Constantium , te znatan dio polemičkog spisa Opus historicum adversus Valente et Ursacium . Iz perioda poslije progonstva imamo polemički spis Contra Auxentium , Tractatus mysteriorum , te opsežne rasprave o psalmima ( Tractatus super psalmos ) . Tumačenja ' Knjige o Jobu ' i ' Pesme nad pjesmama ' , koja je Jeronim poznavao , nisu mu sačuvana . Spisateljski stil mu drži umjereni stav tradicionalnog tipologizma : između alegorijsko - simboličkog i strogog literalnog tumačenja i izlaganja Pisanija .

Nil ( Neil ) Ankirski . - Vodi porijeklo iz bogate obitelji . Uzdigao je se i do prefekta Konstantinopola . Po pristanku supruge , s kojom je imao dvoje djece , napušta svjetovni i činovnički život , i sa sinom Teodul se nastanjuje na Sinaju , u jednoj pećini , hraneći se samo kruhom i divljim gorkim raslinjem . Episkop u Eluzu ga je sa sinom ( koji je bio zarobljen od strane barbara iz Arabije , pa potom otkupljen ) posvetio za svećenika . Nil je preminuo 390 godine , nakon što je 60 godina proživio u sinajskoj pustinji . Sačuvana su brojna njegova pisma ( koja su značajna za upoznavanje ondašnjeg monaškog režima pregalačkog življenja ) , ' Slovo o molitvi ' , ' podviznicki slovo ' , ... Njegove asketske pouke nose snagu i izrazitu misaonu pronicljivost .

Epifanije Kiparski ( Epiphanios ) . - Načitani bogoslov Epifanije rođen je u Palestini ( u selu Visanduk kod Elefteropola ) između 310. i 315. godine . U mladosti je bio redovnik u Egiptu , a potom je ( oko 335. g. . ) U svom zavičaju upravljao Monastiru koji je sam osnovao . U monaštvu je proveo punih 30 godina . Od 367. godine djeluje kao metropolit u gradu Konstantiji ( nekadašnja Salamina ) na Cipru . Bio je vatreni pobornik Nikejskog ispovijedanja vjere , involuiran u mnoge bogoslovsko - dogmatske sporove . Stožer njegovog opusa je široko antiheretički i polemički nastrojen ; čak i protiv istaknutog bogoslova i restitucioniste Origena dosta ostrašćeno nastupa . Takav naboj pokazuje prvo njegovo djelo AgkyrMtos ( ' Kotva ' ) , a još više Panarion ( ' Kutija liječničkih protuotrova ' ) ili ' Protiv osamdeset heresa ' . Ovo literalno impozantno djelo nastalo je na molbu Presbítero Akakija i Pavla iz Celesirije ; pisano je od 375. do 377. godine . U njemu je Epifanije sabrao dosta toga iz prethodne polemičke literature ( počevši od Justina Filosofa , Irineja Lionskog i Hipolita Rimskog ) , Podijeljeno je u 3 knjige ili u 7 svezaka , pri čemu prva knjiga ima 3 sveske , a ostale dvije po 2 sveske . Epifanije se osvrće na 80 sledbe , prema broju naložnica u ' Pjesmi nad pjesmama ' ( 6:8 ) . Neke stvari navodi samo po čuvenju , i zbog toga Epifanija treba čitati s potrebnom obazrivošću ; no ipak daje i dosta referentnih i originalnih podataka . Najprije kritizira 20 dohrišćanskih , helensko - barbarskih škola i sledbi , miješajući im često učenja , a zatim izlaže i kritizira 60 kršćanske herese , počevši od zlokobnog Simona Vračara pa do masalijanizma . Svoj Panarion završava jednim sumarnim izlaganjem ' prave ' vjere . Učenje Panarionu je sažeto izloženo u ' rekapitulacije ' ( Anacephalaeosis ) . Ona vjerojatno nije djelo samog Epifanija . No dosta rano je nastalo , tako da ga Augustin već 428. godine koristi u svom dijelu ' O Heres ' .

Didim ( Dídymos ) Slijepi ( oko 313. - 393. g . ) . - Kao što mu i ime ukazuje , bogoslov i asketa Didim Aleksandrijski od ranog djetinjstva postao je slijep . Iako nije pohađao školu , znao je napamet biblijske knjige . Pokazivao je i videlačke sposobnosti . Paladije prenosi njegove riječi : » ' Kada sam jednoga dana razmišljao o životu nečastivog cara Julijana , meni je od tih pomisli bilo tako teško da ništa nisam stavio u usta do kasne večeri . I dok sam sjedio na klupi , zadrijemao sam i opazih u viđenju neke jahače kako jure na bijelim konjima i viču : Recite Didim : danas u sedmi čas umro je Julijan ! Ustani i jedi , i reci o ovome episkopu Atanasiju , kako bi i on znao ! - I ja zabeležih ' , reče Didim , čas i dan , i sedmicu i mjesec , i pokaza se kao točno ' . « ( ' Lavsaik ' , pogl . 4 ) Za svoje origenističke eshatološke i egzistencijalne stavove osuđen je na Petom Vaseljenskom saboru . Glavno djelo mu je ' O Trojstvu ' , sačuvano u cjelini na grčkom ; držeći se alegorijsko - mističnog metoda tumačenja sakralnih spisa sastavio je brojna eksegetska dijela , pored ostalog osamnaest knjiga na ' Proroka Izaije ' . Njegovo djelo ' O Svetome Duhu ' sačuvano je samo u Jeronimovom latinskom prijevodu . Dao je monumentalno ' Tumačenje Psaltira ' .

Kiril ( Kyrillos ) Jeruzalemski ( oko 315. - 386. g . ) . - Od Maksima Jerusalimskog zaređen je za za presbitera oko 343. godine . Godine 351. postaje episkop u Jeruzalemu . Vodio je spor sa Akakijem Kajsarejski oko metropolitskih prava nastojeći Crkvu u Jeruzalemu osamostali , i vrati joj stari položaj i značaj . Tri puta je bio protjeran sa jeruzalemske katedre . Bio je svjedok i neuspjele obnove Jeruzalemskog Hrama od strane imperatora Julijana , smišljene kako bi se naudilo kršćanima . Od Kirila Jerusalimskog ostale su sačuvane njegove ' Kateheze ' ( 24 njih ) , ' Pismo caru konstatova o pojavi svjetlosnog Križa na nebu iznad Jeruzalema ' , ' homiliji o iscelenju u banji Betezdi ' , ...

Firmik Materno ( Iulius Firmicus Maternus , IV stoljeće ) . - Ovaj latinski autor rodom je iz Sirakuze . Prije preobraćenja na kršćanstvo bio je neoplatoničar . Autor je dijela o astrologiji ( Mathesis ) i spisa ' O zabludama u neznabožačkim religijama ' ( De errore profanarum religionum ) , u kome donosi dragocjene izvještaje za povest antiknog poganstva , čije kultove vidi i kao imitaciju kršćanskih ustanova . Ovim dijelom pokazuje svoju vjersku netrpeljivost , jer poziva careve Konstantija i Constanza da odstrane neznaboštvo . Kod Marena imamo degradaciju duha apologije : dok su bogoslovi hrišćanstva kao nepriznate i zabranjene religije upućivali imperatorima svoje apologije tražeći razumijevanje i toleranciju vlasti prema njihovom kultu , dotle osioni bogoslovi hrišćanstva kao slobodne i povlaštene religije od imperatora traže da se jezikom sile obračunaju sa protivnicima njihove ' ortodoksije ' .

Gregorije Nazijanzin ( Gr ? Gorias oko 330. - 390. g. ) . - Gregorijev otac , kome je ovaj naročito bio privržen , bio je episkop u Kapadokijski Nazijanzu , gdje je izabran za tu službu i prije Gregorijevog rođenja , i na tom nadgledničkom položaju ostao sve do svoje smrti 374. godine . Gregorije je se školovao u značajnim obrazovnim centrima onog vremena : najprije u Kajsareje Kapadokijskoj a potom u Kajsareje Palestinskoj i Ateni . Vrativši se u rodni Nazijanz oko 359. godine , za kratko je službovao kao javni govornik i učitelj . Tu je bio i kršten . Potom je se sa školskim prijateljem Basilija predao monaško - kontemplativnom podvižničkom životu . Vrativši se na traženje svoga oca u Nazijanz , zaređen je od njega za svećenika 362. godine . Poslije kraćeg bijega u Pont , vrativši se u Nazijanz , svome ostarjelom ocu pomaže u upravljanju Crkvom . Nakon njegove smrti , kao episkop , s dosta narušenim zdravstvenim stanjem , nevoljno rukovodi Crkvom u Nazijanzu . U Konstantinopol odlazi 379. godine , gdje je kao propovjednik stekao veliki ugled i postao arhiepiskop . Na Drugom Vaseljenskom saboru u Konstantinopolu , poslije smrti Meletija Antiohijskog , Gregorije je uzeo presedavanje , da bi zbog prebacivanja zbog ' nezakonitog ' dolaska iz Sasima u Konstantinopol , podnio Saboru ostavku i napustrio Prijestolnicu ; povukao je se na roditeljsko imanje u rodni Arijanz . Gregorije je napisao veliki broj poslanica , kao i dogmatskih , apologetskih , etičkih , blagdanskih , pohvalnih i nadgrobnih beseda , izobličiti hrabro u nekima od njih i imperatora Julijana odstupnikom ( ' Protiv Julijana ' , I i II ) . Iza Gregorija je ostalo i 408 Pesama , nastalih u posljednjim godinama njegovog života .

Basilije ( Basileios oko 330. - 379. g . ) Veliki . - Bogoslov , retor i monah Basilije Veliki ( rodom iz Neokajsareje u Pontu , stariji brat Gregorija od Nise , rođen je od kćeri kršćanskog mučenika . U Ateni je stekao veliko obrazovanje . Nakon toga , oko 356. godine , biva kršten u Kajsareje od tamošnjeg biskupa Dijanija . I sam postaje ( arhi ) episkopom Kapadokijski Kajsareje u jesen 370. godine . Napisao je brojna dijela : dogmatska , eksegetska , asketska , liturgijska , epistolarna , homilijska , pedagoška , ... Njegova ' Monaška pravila ' imala su veliku ulogu u organizaciji života kršćanskog monaštva kroz stoljeća .

Gregorije Niski ( Gr ? Gorias ho nyss ? S oko 335. - 395. g . ) . - Rođen je u Neokajsareji ; otac mu je bio retor . Od mladosti je proučavao Origen dijela i helensku filosofiju . Biva proizveden za čteca u crkvi , no potom se ženi , napušta crkvenu službu i postaje učitelj retorike . Vrativši se u službu Crkvi poslije prijekora Gregorija Bogoslova , postaje monah u monastiru na Pontu , koji je osnovao njegov brat Basilije . Od strane brata , koji je bio metropolit Kapadokije , izveden je iz monastira i hirotonisan za episkopa u gradiću Nisi , koji je se nalazio na putu od Kajsareje ka Ankiri . Kao episkopa progonilo ga je arijansko svećenstvo . Uzeo je vidnog sudjelovanja na Drugom Vaseljenskom saboru u Konstantinopolu 381 godine . Najznačajnije dogmatsko - polemičko djelo mu je ' Protiv Evnomija ' u 13 knjiga , u kojoj pobija arijansko bogoslovlje . Protiv apolinarijevstva napisao je djelo ' Antiritikos ' . Napisao je i ' Riječ o Svetome Duhu protiv makedonijevaca duhoboraca ' , ' Ablabiju da nisu tri Boga ' , » Beseda protiv Arija i Sabelija ' , ' Helenima o općim pojmovima ' , ' Evstati o Svetom Trojstvu ' , ' Razgovor s Makrin o duši i uskrsnuću ' , ' Protiv sudbine ' , ' O stvaranju čovjeka ' , ' O djevičanstvu ' , ...

Ambrosija ( Ambrosius , 337. - 397. g. ) . - Prije preobraćenja bio je visok rimski činovnik ; godine 374. izabran je za episkopa u Mediolan . Jedan je od utemeljitelja kulta Bogorodice . Vodio je borbu s arijancima . Iako ne pokazuje neku nadarenost i učenost , autor je mnogih dijela , pored ostalih i etičkog spisa ' O dužnostima klerika ' ( De officiis ministrorum ) u tri knjige , koji je kasnije imao velikog utjecaja . Pisao je i skladao liturgijske himne . Poznate su njegove posmrtne besede carevima Valentinijan II i Teodosiju I.

Evagrije Pontijski ( Eyagrios oko 345. - 399. g . ) . - Rođen je od oca horoepiskopa , a za đakona je zaređen od konstantinopolskog arhiepiskopa Gregorija Bogoslova . Poslije opsesivnog i pogubnog vezivanja za jednu ženu u Konstantinopolu , nalazi snage da se izvuče iz te strasne omame i odlazi u Jeruzalem . Tu pod utjecajem Rufina i Melanije Starije prihvaća monaški život i odlazi u Egipat . U Nitrijskoj pustinji se nastanjuje oko 383. godine , postavši učenik Makarija Aleksandrijskog . Ekstremno isposnički je živio u kelijama i pustinji : hranio se uglavnom samo divljim raslinjem . Brz na peru i britak u umu , Evagrije je napisao brojna djela. Njegovo asketsko učenje najbolje izražava ' Praktikos ' , spis u 100 poglavlja . Tu je zatim nastavak ' Praktikosa ' - ' Gnostikos ' ( u 50 pogl ) , ' Gnostička poglavlja ' , ' O opovrženjima ' , ' Metrički izreke ' , ...

Tit Bostrijski . - Živio je u IV stoljeću , u vrijeme Julijana i Jovijana ( umro prije 378. g. . ) . Bio je episkop u arabijskoj Bostre . Najznačajniji sačuvani spis ( u sirijskom i arapskom prijevodu , djelomično na grčkom ) mu je ' Protiv manihejaca ' ( u 4 knjige ) , u kojem citira originalne manihejske tekstove i pobija manihejstvo s filosofske i teološke strane .

Optatam ( Optatus Milevitanus ) . - Bio je episkop u Milevi u Numidiji . Oko 330. g. . ne . napisao je djelo o raskolu Donatovih sljedbenika koji je jako potresao Crkvu u Africi - De schism Donatistarum . Opus je najprije imao šest knjiga , a potom mu je dadao i sedmu .

Rufin ( Tyrannius Rufinus , otprilike 345. - 410. g . Ne . ) - Ovaj latinski bogoslov i prevoditelj rodom je iz Concordia kod Akvileje . U Rimu je studirao zajedno s Jeronimom ( s kojim je kasnije došao u sukob ) , da bi potom otišao u jedan monastir kod Akvileje . Pored ostalog , preveden je ' Život pustinjskih otaca ' ( historiju egipatskih monaha ) i Origen ' Počela ' , pritom izmijenivši neka mjesta kao tobožnje krivotvorine Origenovih oponenata . Pošto je preveden Eusebijevu ' Historiju ' , i sam je dao svoju crkvenu historiju , započevši je od smrti Teodozija Velikog . Taj opus Rufina akvilejskog predstavlja u zapadnom kršćanstvu najraniji produkt tog literalnog žanra .

Komodijan ( Commodianus , IV stoljeće ) . - Ovaj latinski bogoslov rodom je iz Gaze ( ili Arla ) . Dva njegova najpoznatija apologetski dijela su Carmen Apologeticum i Instructiones ; u ovom drugom spisu brani kršćansku vjeru od judejaca i pogana .

Jeronim ( Hieronimus oko 347. - 420. g . ) . - Ovaj učeni latinski bogoslov porijeklom je iz Stridon u Dalmaciji . Najprije je kod znamenitih učitelja ( Aelius Donatus ) u Rimu učio besedništvo . Odbacivši život u velegradu , predaje se u Svetoj Zemlji pustinjačkom življenju ; izučava hebrejski jezik i usavršava se u grčkom . Godine 378 u sirijskoj Antiohiji biva zaređen za svećenika . Rimski pontif Damas ga 382. g. . poziva natrag u Rim , imenuje za svoga tajnika , i povjeruje mu posao novog prevođenja Evanđelja s grčkog na latinski jezik . Kao veliki entuzijasta i poliglota Jeronim se baca i na prijevod starozavjetnih knjiga ( i to s hebrejskog izvornika ) na latinski jezik . Po dolasku novog pontifa , Sirikija , koji filologu Jeronimu nije bio naklonjen , ovaj odlazi u Antiohiju , potom u Aleksandriju , da bi se nastanio u Betlehemu ( 386. g. . ) , I služio kao duhovni vođa tamošnjim monasima i monahinjama . Na prijevodu korpusa starozavjetnih knjiga radio je 15 godina , nastojeći smisao iznesenog pogoditi i vjerno prenese . Ostale knjige latinske Vulgate načinili su , preveli su drugi učenjaci . Držeći se alegorijskog pristupa sakralnom štivu , dao je i svoju eksegezu , svoje tumačenje mnogih starozavjetnih knjiga . Pisao je dosta io monaškom življenju . Sačuvana su nam 117. njegova pisma . Stil pisanja mu je inače dopadljiv i pažljiv . Sačinio je nastavak Eusebije ' Kronike ' , s dopunama iz rimskih izvora ( prevashodno iz Svetonija ) . Dao je i kratak pregled znamenitih ljudi koji su živjeli poslije Krista , prije svega iz sfere Crkve i njenih frakcija ( De viribus illustribus sive cathalogus de scriptoribus ecclesiasticis ) . Datu listu nadopunio je Genadije ( Gennadios , V stoljeće ) , presbiter u Masiliji . Brinuo je se oko brojnih izbjeglica koji su iz Rima , nakon provale Vandala 410. godine , pobjegli u Svetu Zemlju .

Prudentije ( Aurelius Prudentius Clemens oko 348. - 405. g . ) . - Najznačajniji je latinski kršćanski antikni poeta . Sastavio je 14 pjesama o stradanju pojedinih svetitelja 0,10 pjesama za pojedine dijelove dana ( Cathemerinon liber ) , pjesmu protiv Simaha ( Symmachus ) ; napisao je djelo o porijeklu grijeha upereno protiv Markionovog dualizma ( Hamartigenia ) , davši u njemu i poetske opise Raja i Pakla , zatim alegorijsko djelo o nadvladavanju neznabožačkih poroka pomoću kršćanskih vrlina ( Psychomachia ) , djelo o Trojstvu ( Apotheosis ) , heksametarskom objašnjenja uz starozavjetne i novozavjetne slike ( Dittochaeon ) .

Ivan Zlatousti . - Rođen je u Antiohiji oko 350. godine od rimskog časnika Sekunda i pobožne majke Antus . Stekao je jako obrazovanje po školama Antiohiju filozofiju je učio kod filosofa Andragatija a retoriku kod helenskog besednika Livanija . U 18. godini života predao je se izučavanju kršćanskog bogoslovlja , stupivši u Diodorovu Antiohijski monašku školu . Nakon smrti majke ( oko 371. g. . ) Kao otšelnika provodi nekih 6 godina , i tada počinje njegova plodna spisateljska aktivnost . Vrativši se u Antiohiju , godine 386. od strane Flavijan biva zaređen za presbitera , te ovlašten da propovijeda po svim velikim hramovima u Gradu , koji je u to vrijeme brojao preko 200.000 žitelja . Od 386. do 397. godine Zlatousti je održao najveći broj svojih propovijedi i egsegetski izložio najveći dio biblijskih spisa . Prosinca 397. hirotonisan je u Carigradu za episkopa , a ubrzo potom je ustoličen i kao patrijarh Carigradske patrijaršije . U Carigradu je nastavio svoju dobrotvornu djelatnost : otvarao je sirotišta , prihvatilišta za gladne , bolnice , ... U Prestonici je zaveo i nove oltaroslužbene običaje . Na saboru u predgrađu Halkedona ( 403. g. . ) , Sazvanom od strane carice Evdoksije , podignuto je 29 točaka optužnice protiv ' nesnošljivog ' moraliste Zlatoustog , i osuđen je da bude prognan u Bitiniju . Zemljotres u Carigradu i narodni revolt zaustavili su realizaciju ove odluke . Godine 404. , peti dan po Pashi , pošto mu je prethodno od monarha bila zabranjena upotreba hramova , Zlatousti je konačno prognan u jermenijski Kukuz , a poslije tri godine iu divlji crnomorski Pitiunt , da bi bio nedostupan posjetama njegovih Antiohijaca . Njegov život je najbolje pokazao koliko spoj nebeske Crkve i svjetske Države može biti poguban za ljude Duha čestitosti . Preminuo je u mjestu Koman ( 14. rujna 407. g. . ) , Izustivši kao posljednje riječi ' Slava Bogu za sve ' , što je bio njegov poznati slavoslov Presvetom Duhu . Za života , ovaj najplodniji istočni crkveni spisatelj , napisao je oko 2.000 beseda 0,245 pisama , na desetine bogoslovskih i moralnih dijela . Najznačajnije djelo mu je vjerojatno spis ' O sveštenstvu ' ( u 6 knjiga ) . U spisu ' O djevičanstvu ' ističe prednost devstvenog života nad bračnim . Sastavio je i dva apologetski dijela ' Protiv Židova i Helenu da je Krist Bog ' i ' O svijetom Babila i protiv Julijana i Helena ' .

Teodor ( TheodMros ) Mopsuetijski ( oko 350-428 . G . Ne . ) - Kao i Ivan Zlatousti , i Teodor iz kilikijskog grada Mopsuestija bio je učenik Diodora Tarsijskog , koji je držao biblijsko učilište u jednom monastiru nedaleko od Antiohije . Uz Diodora je i sam prihvatio monaški način života i njegov eksegetski pristup Bibliji . Za episkopa Mopsuetijskog je izabran negdje prije 400. godine . Dao je opširna tumačenja na starozavjetna i novozavjetna pisanija , no uglavnom tek neznatan dio tog opusa je sačuvan . Isti je slučaj i sa njegovim Pismima . Od njega imamo na sirijskom jeziku spremljene 16 Kateheze . Sastavio je i spise ( spremljene u raznim odlomcima ) : ' O sveštenstvu ' , ' Protiv Apolinarija ' , ' Protiv Makedonijevaca ' , ' O Duhu Svetome ' , ... U Crkvi Perzije , gdje je se nestorijanstvo dosta učvrstilo , Teodor Mopsuetijski je stekao veliki ugled i utjecaj . Osuđen je na Petom Vaseljenskom saboru , koji se bavio nestorijanstvo i monofisitstvom .

Avrelije Augustin ( Aurelius Augustinus , 354. - 430. g . ) . - Ovaj značajni latinski naturalistički bogoslov rodom je iz Tagaste u Numidiji . Prije nego što će 387. g. . biti kršten od Ambrosija Milanskog , bio je odan manihejskoj doktrini . Kasnije piše više dijela protiv manihejstva . Po preobraćenju djeluje u Milanu najprije kao učitelj retorike , a potom i kao svećenik , episkop u numidijskom Hiponu od 398. godine . Ostavio je na stotine dijela ; samo propovijedi oko 500. Najpoznatiji spisi su mu ' O kršćanskom učenju ' ( De doctrina christiana ) , autobiografske ' Ispovijedi ' ( Confessiones ) , ' Trojstvo ( De trinitŕ ) , ' O Božjoj državi ' ( De civitate dei ) , ... U njegovom opusu osjeća se utjecaj neoplatonizma . On inače poistovjećuje Božju suštinu s Božijom energijom . Augustin je stekao mnogo učenika , koji su razrađivali i prenosili dalje njegovo učenje .

Isidor ( Isidoros ) Pelusiot ( umro oko 435. g. . ) . - Od ovog grčkog crkvenog spisatelja i egipatskog monaha imamo preko 2.000 sačuvanih pisama , koja se tiču podvižničko - moralnih i eksegetskih pitanja . U njima slijedi historijsko - bukvalni metoda antiohijske škole .

Jovan ( Imann ? S , Iohannes ) Kasijan . - Rodio je se u dobrostojećoj obitelji oko godine 360. u Dobrudži na ušću Dunava u Crno more . U ' znamenitim muževima ' Genadije ga 470. godine naziva Skitam i svetim čovjekom . Još kao vrlo mlad s istomišljenikom Germanom uputio je se na Istok da bi podrobnije upoznao monaški život . Najprije je stupio u Betlehemski monastir prihvativši monaški život . Nakon dvije godine , oko 390. godine , s prijateljem Germanom dva puta ( tijekom 9 i 3 godine zadržavanja ) hodočastio je k pustinjacima u Tebaidskoj pustinjski u Egiptu , nastojavši da vjerno upozna tada najautentičnije monaštvo . U Konstantinopolu je oko 399 godine od strane Jovak Zlatoustog zaređen za đakona , a kasnije u Rimu za svećenika . U Marseilleu ( Marseilles ) , napravivši monastir i okupivši bratstvo oko sebe , nastavio je živjeti podvižničkim životom po uzoru na egipatske monahe . U istom gradu posnovao je i ženski monastir . Do smrti ( oko ) 435. godine , napisao je više djela iz asketike . To je ponajprije monumentalni spis De institutis coenobiorum et de octo principalium vitiorum remediis libri XII ( O monastirskim ustanovama te o lijekovima protiv osam glavnih mana - 12 knjiga ) . U prve četiri knjige toga dijela osvjetljava mladom monaštvu Zapada pravila monastirskoga monaškog života prema onome što je vidio u Egiptu i pročitao u ranijoj asketskoj literaturi , ustavno oblikujući tako još prije Benedikta Monastiru Zapada . Ostale osam knjige govore o svakoj pojedinoj mani , opačini , te o duhovnom lijeku protiv nje . Drugo Kasijanovo remek djelo je Collationes patrum libri XX ( Razgovori s Ocima - 20 knjiga ) . U njemu opisuje svoje i Germane razgovore s egipatskim podvižnicima o unutarnjem monaškom savršenstvu . Kasijan , utjecajni učitelj unutarnjeg života na Zapadu , bio je inače protivnik Avgustinovog predestinacionog učenja koje je vidio kao fatalizam i propast svakog ćudorednog pregalaštva .

Sulpikije Sever ( Sulpicius / Sulpitius Severus oko 363. - 420. g . ) - Ovaj kršćanski spisatelj i monah , čiji glorifikujući uzor je bio episkop i monah Martin iz Tira , rodom je iz Akvitanije . Prije krštenja bio je odvjetnik . U svojoj ' Kronici ' , koja je i crkvena historija , obuhvaća razdoblje od Adama do svoga vremena . Sačuvano je i nekoliko njegovih Epistolae , pored ostalog i jedno upućeno Eusebe , te njegovi ' Razgovori ' .

Kiril Aleksandrijski ( Kyrillos ho Alexandreias oko 375. - 444. g . ) . - U mladosti je stekao jako teološko i filosofsko obrazovanje . Na aleksandrijskoj katedri 412. godine naslijedio je Teofila ( čiji sestrić je bio ) , i proveo na njoj 32 godine . U Aleksandriji je se borio protiv novakijana , nestorijanaca , judejaca i ostataka poganstva . Protiv Nestorija i njegovog odbacivanja blažene Marije kao Bogorodice , Kiril je sukcesivno uputio tri znamenita pisma ; treće pismo , upućeno listopada 430. sa sabora u Aleksandriji , koje je i najveću reakciju na Istoku izazvalo , Nestorijevom učenju se suprostavlja sa 12 teoloških sentencija , izraženih u vidu anatemizama . Presedavao je Saborom u Efezu ( 431. godina ) , na kojem je osuđen i svrgnut Nestorije . Napisao je veći broj dijela , od kojih je samo dio , na grčkom iu prijevodima , sačuvan . Na ' Evanđelje po Luki ' napisao je 156 homilija . Dao je i ' Tumačenje Evanđelja Ivanovog ' , ' Tumačenje Evanđelja po Mateju ' ( koje je sačuvano samo u nekoliko fragmenata ) , ' Tumačenje Psalama ' , ' Tumačenje na Proroka Isaiju ' , ...

Teodoret Kirski ( Theodoretos oko 393. - 460. g. ) . - Bogoslov , monah i eksegeta iz Antiohijske - Teodoret Kirski , u svojoj ' Historiji ' u pet knjiga nastavlja Eusebija , te aticistički jezikom apologetski obrađuje događaje u razdoblju između 325. i 428 godine . Njegova crkvena historija je sastavljena za vrijeme izgnanstva 449. - 450. g. . Pokazuje se kao dosta objektivan literalno - dokumentaristički projekt . Inače druga značajna Teodoret dijela u ovo spisateljskom žanru jesu ' bogoljubive historija ' i ' Skraćeni pregled heresa ' . Dao je veći broj tumačenja starozavjetnih spisa . Na Petom Vaseljenskom saboru osuđeno je njegovo djelo protiv Kirila Aleksandrijskog , te neka njegova pisma i besede .

Nemesije ( Nemesios ) . - Bio je episkop u Emesa ( danas Homs u Siriji ) , oko 400. godine . U duhu kršćanski inkliniranog neoplatonizma sastavio je antropološko djelo , koje je bilo dosta omiljeno u srednjem vijeku , ' O čovjekovoj prirodi ' ( De natura hominis ) . U ovome spisu Nemesije podrobno izlaže svoj odnos duše i tijela , te široko raspravlja o raznim čovjekovim duhovnim i tjelesnim sposobnostima . Iznosi da je sav svijet stvoren radi čovjeka : » Čovjek u svojoj prirodi nosi sliku cjelokupne tvorevine . Čovjek se udostojio tolikog promišljanja Božjega da zbog njega postoji i sve sadašnje i sve buduće . Radi njega je i Bog postao čovjek , da bi čovjek izgubio smrtnost i dostigao besmrtnost . « ( Pogl. 1 )

Fulgentije ( Fulgentius Ruspensis , 467. - 533. g . Ne . ) - Bio je episkop u Ruspeu ; jedan je od istaknutijih latinskih bogoslova u afričkoj Crkvi . Protivnik je arijanizmu ( Responsio contra Arianos , Contra sermonem fastidioso Ariani ) i branitelj Avgustinovog svatanja učenja o milosti . Autor je više poslanica , beseda i studijsko - dogmatskih spisa : Libri ad Trasimundum , De trinitŕ , De remissione peccatorum , De Incarnation filii Dei , Pro fide Catholica , De fide ...

Pseudo - Dionisije Areopagit ( Dionysios Areopagit ? S oko 500. g . ) . - Istočni je dogmatičar koji sebe prikazuje kao prvog episkopa Atene , kao učenika apostola Pavla ( ' Dela ' , 17:34) . Sa imenom Pseudo - Dionisija povezuju se traktati ' O božanstvenim imenima , ' O mističnom bogoslovlju ' , ' O nebeskoj hijerarhiji ' , ' O crkvenoj hijerarhiji ' , kao i deset poslanica upućenih različitim osobama I stoljeća . Areopagitski korpus imao je jak utjecaj na svjetonazor u srednjem vijeku . Jovan Sholastik , episkop Skitopola u Palestini ( 536. - 550. g . ) Dao je prve komentare na Corp . Potom je i Maksim Ispovjednik napisao sholije na Pseudo - Dionisija djela koja predstavljaju odjek neoplatonizma na tlu institucionaliziranog kršćanstva . Dionizije uči da su Božanska Dobrota i Ljepota jedinstveno izvorište svemu istinskom : » ... Lijepo i dobro javlja se opet kao uzajamno općenje svih u svemu , shodno mogućnostima svakoga ; kao njihov sklad i nerazorivo prijateljstvo , kao harmonija svega i svako spajanje ; kao nerazdrešiva veza svega postojećeg . « ( ' O božanstvenim imenima ' 0,119 B )

Evagrije Sholastik ( Eyagrios ho Sholastikos oko 536. - 593. g . ) Iz sirijske Epifanije . - Nastavio je djelo o historiji crkve od Sokrata , Sozomen i Teodoret . Za vrijeme od 431. do 493. godine napasao je svoju ' Historiju ' u šest knjiga . Inače njegova Ekkl ? Siastik ? historia ( u kojoj dotiče i svjetovne tijekove ) predstavlja najvažniji izvor za historiju crkvenih dogmi VI stoljeća . Oslanjao je se i za nas izgubljene dokumentarne izvore .

Gregorije ( Gregorius ) Veliki ( oko 540. - 604. g . Ne . ) - Ovaj latinski bogoslov u čijim djelima se osjeća bliskost s istočnom eksegetskom tradicijom ( ' Dijalozi ' ) , bio je izaslanik rimskog pontifa u Bizantiji ( 579. - 585. g. . ) i sam rimski pontif ( 590. - 604. g . ) . Od njega su se sačuvala brojna pisma ( oko 850 njih ) . Dao je oširan komentar ' Knjige o Jobu ' ( Moralia in Iob ) . Sačinio je i program o papinskoj dužnosti : Liber regulae pastoralis .

Jovan Klimakterij ( JMann ? S Klimax ) , zvani također Sholastik . - Osamio je se u sinajskoj monaškoj obitelji sa svojih 16 godina , postavši učenik starca Martirija . Po njegovoj smrti , poslije 19 godina , u pustinjskom mjestu zvanom Tola proveo je sljedećih 40 godina u strogom podvižništvu , asketsko - molitvenom pregalaštvu , pa i šutnji , dolazeći u subotu i nedjelju u matično monaško bratstvo na bogoslužje i pričest . Kao iguman Sinajske obitelji proveo je potom četiri godine , da bi se na kraju svoga života ( - smrt ga je zadesila u 80. godini starosti , 563. godine ) , opet na kratko vratio u svoju osamljenost .. Svoj najznačajniji spis - ' Ljestvicu božanskog ushođenja ' , u 30 pouka ( koje objašnjavaju put koji vodi od odricanja od svijeta do ujedinjenja s Višnjemu Duhom ) , napisao je na molbu svog imenjaka , Raitskog igumana . Sastavio je i ' Pouku pastiru ' u kome iznosi dužnosti duhovnog pastira .

Isidor ( Isidorus ) Seviljski ( otprilike 570. - 636. g . Ne . ) . - Sačuvani su brojni spisi ovog učenog i utjecajnog seviljskog episkopa i ljubitelja stare književnosti , koji se naziva i prvim srednjovjekovnim enciklopedist .. Najznačajniji njegov spis je Etimologiae ( ili ' Počela ' ) , u 20 knjiga , koji predstavlja priručnik cjelokupnog ondašnjeg znanja , i koji je završio njegov učenik Braulion . I njegovo djelo De rerum natura djelomično proishodi iz istih literalnih izvora . U svojoj ' Kronici ' Isidorus Hispalensis prevashodno se bavi povešću Zapadnih Gota ( do 620. g. . ) . Dešavanja u prolaznom svijetu dijeli na šest Doba . Postoji njegova opsežna prepiska sa suvremenicima .

Maksim ( Maximos ) Ispovednik ( 580. - 662. g . ) . - Ovaj značajni i obrazovani bogoslov bizantijske crkve najprije je bio u Konstantinopolu tajnik imperatora Heraklija , koji će s patrijarhom početi podržava monotelitske struju . Godine 641. stupa u Hrisopolski monastir , predajući se podvižničkim naporima ; tu biva izabran i za igumana . Na saboru u afričkoj Kartagini ( 625. g. . ) Ustaje odlučno protiv monotelitstva , koje je predstavljao nekadašnji konstantinopoljski patrijarh Pir . I u Rimu je uzeo učešće na saboru protiv monotelita , sazvanom od strane rimskog pontifa Martina ; sabor je inače osudio carski tipos vjere , izloženje ispovijedanja vjere sastavljeno od strane cara , koji je se u starorimskom duhu postavljao kao ' vrhovni svećenik ' . Po carskoj naredbi i Martin i Maxim bili su bili dovedeni u Konstantinopol . Prvi je podvrgnut torturi mučenja a drugi nagovaran prihvatiti monotelitstvo i potpiše carski tipos , odnosno da ušuti ; kao nepokoran utamničen je i proganjan . Na kraju je bio podvrgnut strahovitim bičevanjima , te mu je odrezan jezik , a ruka mu je odsječena maljem i nožem . Da bi mu se narugali tako unakaženog su ga vukli po trgu , pokazujući ga narodu . Na kraju su ga poslali u daleko izgnanstvo , u Mingreliju , zatvorili ga u Shemarsku tamnicu . Nakon tri godine , trpeći velike nevolje , preminuo je . - Maksim Homologeta je napisao brojna dogmatska , asketska , polemička , egsegetska i poučna dijela . To su četristo ' Poglavlja o ljubavi ' , sedamsto ' Poglavlja o svetom Trojstvu io utjelovljenju Boga Logosa ' , sholije uz spise Grigorija iz Nazijanza ( ambiguo ) i Dionisija Areopagita , ' Mistagogija ' , ' podviznicki slovo ' , ' Gnostički stoslovi ' , ' Odgovori talasaju ' , ... Sastavio je i raspravu o kršćanskom računanju praznika ( Computus ecclesiasticus ) .

Beda / Bid ( Beda Venerabilis oko 672. - 735. g . ) Iz Nortamberlenda , nazvan Časni . - Ovaj monastirski presbiter sastavio je više traktata o metrici , besedništvu , ortografiji i prirodnim znanostima , pisao je homilije i pjesme . Kao eksegeta je dosta originalan mislilac . Napisao je u pet toma englesku crkvenu historiju do 731. g. . ne . ( Historia ecclesiastica gentis Anglorum ) , te prvu englesku hroniku monastira ( Historia s . Abbatum monasteriorum in Wiremutha et Gyruum ) . Svoju kapitalnu ' Historiju ' završava riječima : » Molim Te , milostivi Isuse , da onome kome si u Svojoj dobroti dopustio da pije s izvora Tvoga poznanja , daš da bude s tobom , istočnikom sve mudrosti , i da uvijek stoji pred licem Tvojim . « Kao kronograf pokazao je se sastavljajući utjecajna dijela De temporibus i De ratione temporum . U spisu ' O vremenima ' historiju ovoga svijeta dijeli na šest doba , a to je pristup koji je i prije njega postojao . Oko 716. g. . ne . dao je i svoje tumačenje patmoskog ' Otkrivenja ' .

Jovan Damaskin ( oko 680. - 750. g . Ne . ) . - U mladosti , u Damasku , sjedištu arapskog halifata , njegov imućan otac mu je omogućio da za učitelja ima monaha Kozmu . U početku je bio bio financijski administrator kod damaskog halifa . Kao i njegov obrazovani učitelj , povukao je se u monastir Sabe Sanctified , i kasnije postao svećenik . Pripisuju mu se brojni spisi . Ipak njegovo najznačajnije i najutjecajnije djelo je ' Izvor znanja ' ( P ? G ? GnMseMs ) , koji se sastoji od tri knjige : ' Filosofska poglavlja ' , ' O Heres ' i ' Točno izloženje ortodoksne vjere ' . Pisao je dosta protiv različitih heresa i crkvenih frakcija , pa i protiv islama . Sahranjen je pored groba Sabe Sanctified .

Fotije ( PhMtios oko 820. - 897. g . ) . - Fotije , jedan od najznačajnijih srednjovjekovnih bizantijskih bogoslova ; eksponirao je se i kao učitelj logike , filozofije , dijalektike i matematike . Bio je naklonjen Aristotelovoj filozofiji , a razboritost je uzimao kao najveću umnu vrlinu čovjeka . Godine 858. zauzeo je prijestolje konstantinopolskog patrijarha , bio svrgnut od obesnog rimskog patrijarha ( koga nije priznavao ) , te prognan . Poslije 877. se vraća iz progonstva , ponovno postaje patrijarh ; 886. biva prinuđen da napusti prijestolje patrijarha . Protiv Latina napisao je djelo logosa Periam t ? S toý HAGION pneýmatos mystagMgías . Od eksegetskih dijela tu je Amphilochia , zbirka od nekih 300 erotapokrisisa . Njegova mnogobrojna pisma nose značaj vrijednih svjedočanstava svoga vremena s teološko - historijske strane . Godine 866. patrijarh Konstantinova grada - Fotije , vlastoručno je izdao poslanicu koju je uputio istočnim patrijarsima u kojoj se okomljuje na velikim dijelom prohujale herese , i ustaje protiv dogmatiziranih novotarija vrha Rimske patrijaršije ( dometanja u do tada aktualni simbola vjere ) , čiji pontif Nikola I je krenuo u latiniziranje Bugarske , namjeravajući poput manihejaca uvesti bezbracni kler i raskid braka već oženjenih svećenika . Fotije u ' Okružnoj Poslanici Istočnim patrijarsima ' poziva na opći Sabor , koji je se i desio srpnja - kolovoza sljedeće godine u Konstantinopolu pod njegovim predsjedništvom i uz prisutnost poslanikâ patrijarha aleksandrijskog , antiohijskog i jeruzalemskog ( te brojnih episkopa i drugih klerika , kao i cara Mihajla i sacarstvujućeg Basilija Makedonca ) . Sabor inspiriran Fotijevom poslanicu osudio je i anatemisao nove latinske kanoničke odredbe i pontifa Nikolu I , zajedno s njegovim istomišljenicima . Zbog toga je i ova Poslanica od velikog značaja jer svjedoči o religijsko - političkim previranjima koja su dovela do podjele institucionalizirane Crkve na Istočnu i Zapadnu , odnosno do definitivnog kanonskog i sabornog odvajanja suprematorski nastrojene Rimske patrijaršije od velikih patrijaršija Istoka . - Od Fotijeviuh spisa izuzetnu vrijednost nosi i njegova ' Knjižnica ' ( nazvana i Myrioblion ) , u kojoj daje izvode iz 280 antiknih i ranobizantijskih spisa , od kojih dobar dio njih danas nisu sačuvani .

Simeon Novi Bogoslov ( 949. - 1022. g . ) . - Ovaj značajan bizantijski učitelj unutarnjeg života i tzv . Isusove molitve , bio je monah Studitskog monastira a kasnije i iguman carigradskog monastira Svetog Mamanta . Otvoreno govori o svojim intimnim doživljajima i viđenjima . Zbog obožavanja svog duhovnog monastirskog učitelja Simeona Eulaba , bio je istjeran iz monastira i pognano iz glavnog grada . Od njegovih djela , pored brojnih beseda imamo i 34 kateheze i poetske ' Himne božanske ljubavi ' , ' O ispovijesti ' , ... Spis ' O molitvenoj metodi ' je pripisivan njegovom autorstvu . Njegovo ' Žitije Simeona Eulaba ' nije sačuvano .

Teodor Studit ( Theodoros Studites , 759. - 826. g . Ne . ) - Ovaj ambiciozni monaški reformator , bio je dosta proganja , pored ostalog i zbog svog ikonofilskog zauzimanja . Oživio je zaboravljenu epigramatik . Od njega imamo sačuvana brojna dijela , pored ostalog i značajna zbirka s više od 500 pisama , te dvije zbirke kateheza : Mikrá i megálló ? kat ? ch ? sis .

Mihael Psel ( Micha ? L ho Psellos , kršteno ime Konstantin , 1018. - 1096. g . ) . - Ovaj bizantijski polihistor i utjecajan carski ministar , kao najviši filosof Carigradskog sveučilišta zauzimao je se za oživljavanje platonske filosofije i neoplatonizma . Neke ugledne učitelje nije imao . Osim Platona , proučavao je i Aristotela , Plotina , Porfirija , Jamblih i Prokla . Zamonašio je se 1054. godine . Iza sebe je ostavio brojne filosofske traktate , retoričke , znanstvene i umjetničke studije , historijske spise : ' O Timeju ' , ' O plodu duše po Platonu ' , ' O Fedru ' , ' O putovanju duše ' , ' alegorija uz Homera ' , ' Topografija Atene ' , ' o osnovama bogoslovlja ' , ' Meterologika ' , ' Učenje o svim mogućim stvarima ' , ... Značajna je njegova Chronographia za razdoblje od 976. do 1078. godine , spis kojim su se kasnije mnogi služili . Najznačajniji Pselov učenik je Ivan Ital ( rođen oko 1025. g . Ne . ) , Koji je optužen za heresu .

Franjo Asiški ( Francesco d' Assisi , Giovanni Francesco , 1182. - 1226. g . ) - Rođen je od bogatog Asiškog trgovca Petra Bernardone ( Petar di Bernardone ) . Na krštenju su mu dali ime Ivan , a kasnije ga na očev zahtjev preimenovali u Francesco . Radeći u očevom dućanu , i sanjajući da jednom postane vitez , stečeni novac je znao trošiti i na siromahe i na veselja sa plemićkim društvom . Kada je došao rat sa Perugia , pao je u zarobljeništvo a nakon oslobođenja teško obolio . Zarobljeništvo i bolest doprinijeli su da se u njemu stvori nova slika dostojne religioznosti . Jednog dana mijenja svoju sjajnu odoru sa osiromašenim vitezom . Tjanstveni unutarnji glas pozvao ga je da bude duhovni vitez . U 24. godini života našao j se na sudbonosnoj životnoj raskrsnici . Napušta bogatu roditeljsku kuću , pomaže gubavcima i propovijeda potpuno evanđelske siromaštvo , te nalazi brojne pristalice za život u pokorničkim siromaštvu . Rimski pontif Inkokentije III , dobivši garancije od Franje da će se njegov red poštivati svjetovna prava Crkve i autoritet Pape , potvrđuje 1209. g. . osnivanje novog , franjevačkog reda , Reda male braće ( Ordo fratrum minorum ) . Sa Klarom skif Franjo osniva i žensku granu Reda - klarise . Godine 1220. Franjo rukovođenje Redom prepušta drugome . Vremenom , po pitanju ideala siromaštva , Red se raskoluje na konventualce i opservante . Dobar dio njegovih sačuvanih spisateljskih dijela odnosi se na redovničku disciplinu i redovnička stremljenja : ' Prvo Pravilo Male Braće ' , ' Drugo Pravilo Male Braće ' , ' Pravilo za pustinjske Monastiru ' , ' Spasonosne pobude ' , ' Pismo svim vjernicima ' , ' Pismo svih klericima ' , ' Božanski časoslov muke ' , ' Pozdrav krepostima ' , ' Pozdrav Blaženoj Djevici Mariji ' , ' hvalospev Gospodinu Bogu i blagoslov bratu Leonu ' , ' Pjesma suncu ili hvalospjev stvorova ' , ...

Bonaventura ( 1221. - 1274. g . ) . - Jovan Fidanza ( Giovanni di Fidanza ) , koji je u redu franjevaca primio ime frater Bonaventura , rođen je u gradiću Bagnoregio , u talijanskoj pokrajini Viterbo . Pošto je u Parizu ( studirajući zajedno sa Tomom Akvinski ) , oko 1242 , na Sorboni stekao naslov magister artium , stupio je u franjevački red . Franjevački poglavar mu 1248. godine dopušta da u Parizu drži predavanja na njihovom studium generale . Kada je 1253. godine postao i doctor in Summa Theologia , do 1257. g. . kao magister predaje Sveto Pisanije . Na generalnoj skupštini u Rimu , u Ara Coeli , 2. veljače 1257. g. . biva izabran za vrhovnog poglavara franjevačkog reda , i ovu službu obavlja do 1274. godine , boraveći često izvan Pariza . Svojim Constitutiones narbonenses , izdanim 1260. godine na Narodnoj generalnoj skupštini franjevačkog reda , Bonaventura je izvršio veliki upliv na razvoj reda franjevaca . Godine 1273. imenovan je kardinlom i biskupom Albana ( kod Rima ) . Pripremao je pitanja koja će se razmatrati na Drugom Lionskom saboru , koji je imao unijatske pretenzije ; na Saboru u Lionu je i umro . - Ovaj mistični crkveni učitelj ( doctor mysticus ) izrekao je veliki broj sermones , te sastavio brojne eksegetske , redovničko - apologetske i hermeneutičke spise : ' Put duha k Bogu ' , ' Trostruki put ' , ' Drvo života ' , ' redovnice o savršenom životu ' , ' Mistični trs ' , ' Pet slavlja u čast djeteta Isusa ' , ' Šest krila Serafima ' , ... Bonaventura uči da Boga možemo promatrati ne samo u nama , već i izvan nas i iznad nas : » Ono počemu razmatramo izvan nas jeste trag , po čemu u nama jeste slika , a po čemu iznad nas jeste svjetlo koje je zapaljeno pred našom dušom . To je svjetlo vječne Istine , budući da je naša duša sama Istina neposredno oblikovana . Oni koji ostvarili prvi stupanj već su ušli u Predvorje pred Šatorom ; oni koji se nalaze u drugom stupnju , ušli su u Svetište , a oni koji su postigli treći način , zajedno sa Velikim svestenika , ušli su u Svetište nad svetištem , gdje nad kovčegom stoje Kerubimi o zasjenjuju Oltar Pomirenja . « ( Itinerarium mentis in Deum 0,5 , 1) - Bonaventura naglašava važnost neprestanog molitvenog razgoravanja u Ognjenom Duhu : » Žrtvenik Božiji tvoje je srce . Na tom žrtveniku svagda treba da gori vatra žarke pobožnosti , koju ćeš svaki dan hraniti drvima Kristovog križa i razmatranjem Njegove muke . « ( De Perfection vitae ad Sorores 0,6 , 1)

Toma Akvinski ( Thomas Aquinas , 1224/1225-1274 . G ) - Aristotelov privrženik , dominikanac i oštroumni učenjak Toma Akvinski , predstavlja najutjecajnijeg filozofa i sholastičar Rimske crkve . Glavno djelo mu je Summa theologiae , načinjeno na temelju Damaskinovog ' točnog izlaganja ortodoksne vjere ' , koje je često prevođeno na latinski jezik . Napisao je brojne knjige : De principiis naturae , Summa contra gentiles , De ente et essentia , Quaestiones disputatae , Quaestiones quodlibetales , ... Osim biblijskih knjiga tumačio je i Aristotelova djela, Boetije , Pseudo - Dionisija , te sentencije Petra Lombarđanina . U njegovoj teologiji se mogu naći naznake koje će opravdati postojanje pogromaške rimske Inkvizicije .

Ekehart fon Hohajm - Mejster Eckhart ( Meister Eckhardt oko 1260. - 1328. g . ) . - Rano je stupio u dominikanski red . Nakon školovanja u Kölnu , postavljen je za priora u Erfurtu ( gdje je i rođen ) , a 1300. g. . postao je lector biblicus u Parizu . Godine 1320. dolazi na položaj priora u Frankfurktu . Zbog svojih mističarskih i panteizmu naginjućih shvaćanja , da čovjek može bez vanjskog kulta , ponajprije u vlastitoj duši , da sretne Boga , da se Bog iu duši rađa , zbog učenja o nemanifestiranom i manifestirane Apsolutu , našao je se na udar inkvizicije . Preminuo je dvije godine poslije započinjanja procesa protiv njega , ne dočekavši osudu svojih teza . Jedna papinska bula iz 1329. - In agro dominico osudila je 17 njegovih teza i stavova kao izraz herese , a 11 kao sumnjive i problematične . Ovaj mistični njemački učitelj pisao je na latinskom i njemačkom jeziku . Poznata su mu dijela : Opus tripartitum , Opus expositionum , Sermones , Tractatus super orationem dominica , Collatio in libros sententiarum , Quastiones Parisienses , ' Knjiga o božanstvenom utešenju ' , ... Ukazujući da je Božje sjeme u nama , Eckhart objašnjava kako na vidjelo dolazi utisnuta Božja slika u nama : » Sunce sija bez prestanka ; ipak kada je oblak ili magla između nas i Sunca , tada ne opažamo sjaj . Upravo tako također kada je oko u samom sebi bolesno i iznemoglo ili prekriveno , tada je sjaj u njemu nespoznatljiv . « ( ' O plemenitom čovjeku ' , pogl . 2 )

Gregorije ( Gr ? Gorios ) Palama ( oko 1297. - 1359. g . ) Rođen je od oca Konstantina , koji je bio dvorski ministar bizantijskog imperatora Andronika Starijeg . Sa 20 godine postao je monah na Atosu ; odatle se preseljava u skit Berrhoeae , provodeći deset godina u neprestanom bdijenju , moljenju , postu i suzama u pešteri blizu tog skita . Surovo otselnistvo narušava ionako slabo njegovo zdravlje ; potom napušta pešteru i prelazi u skit , da bi ubrzo bio postavljen za atonskog igumana u Isfigmenovom monastiru i arhiepiskopa solunskog . Napisao je više polemičkih traktata u obrani isihastički prakse atonskih monaha . Predvidio je podjele u Rimskoj crkvi . Sav čulni svijet je vidio kao ogledalo onog natprirodnog , postavljeno tako da kroz duhovno socercavanje njime dospijemo do onoga što je iznad svijeta .

Jovan Krstaš ( San Juan de la Cruz , 1542. - 1591. g . ) . - Ovaj španjolski mistični učitelj , proglašen svecem od Rimokatoličke crkve , rođen je 1542. godine u Fontiveros - u , u blizini Avile . Pošto je stekao osnovno obrazovanje u isusovačkim kolegiju u Medini del Campo , u istome gradu , Jovan od svetog Matije stupa u novicijat Karmelitskog reda . Filosofsko i teološko obrazovanje stječe na sveučilištu u Salamanci . Obnovu , koju je Terezija od Avile provela godine 1562. među svojim karmelićanka , Ivan od Križa prihvaća šest godina kasnije . Godine 1577. biva zatvoren u monastirsku tamnicu u Toledu . Sastavio je ' Kratke spise ' od deset pjevanja u čast Presvetog Trojstva i utjelovljenja , ' Savjeti i upute o duhovnom životu ' , Uspon na Goru Karmel ' i njegovu smislenu i suslednu dopunu ' Tamna noć ' ; ova dva zadnja dijela , koja jezikom simbola izražavaju etape i stanja mističnog sjedinjenja duše s Bogom , ostala su nedovršena . Glavno Ivanovo djelo je ' Duhovni spjev ' na kome je radio od 1578. do 1586. godine . Tu je i ' Živi plamen ljubavi ' , spis nazvan prema riječima prve pjesme koja se tumači u spisu .

Jakov Böhme ( Jakom Böhme ) . - Ovaj njemački renesansni filozof i mistični bogoslov rođen je 1575. godine kod Gerlica , u Starom Zajdenbergu , a umro je 1624. godine u gerlica . Po zanimanju je bio obućar . Pokazuje upućenost u spise švicarskog liječnika i mistika Paracelzusa ( Philippus Aureolus Theophrastus bombast von Hohenheim , 1493. - 1541. g . ) , Za razliku od koga je izražajno puno pristupačniji i koherentniji . Čovjeka , Božju tvorevinu , vidi i objašnjava kao sliku mikrokozmos . Teologiju je uzimao kao majku filosofije i astrologije . Najpoznatijiji Bemeov spis je ' Aurora ' ( ili ' Jutarnje rumenilo na Istoku ' - Die Morgenroethe im Aufgang ) iz 1612. godine ; poslije ' Aurore ' sastavio je čitav niz spisa : De tribus principiis ( Beschreibung der Drey Göttliches Wesens ) , De triplici vita hominis ( Von dem Dreyfachen Leben des Menschen ) , Psychologica vjera ( Vierzig Fragen von der Seelen ) , De Incarnation Verbi ( von der Menschwerdung Jesu Christi ) , Sex puncta theosophica ( von sechs Theosophischen Puncten ) , Sex puncta mystica ( Kurtz Erklärung sechs Mystischer Puncte ) , Mysterium pansophicum ( Gründlicher Bericht von dem Irdischen und Himmlischen Mysterio ) , Informatorium novissimorum ( von den letzten Zeiten an P . kayma ) , Christosophia ( der Weg zu Christo ) , Libri apologetici ( Schutz - Schriften wider Balthasar Tilken ) , Antistifelius ( Bedenken über Esai Stiefels Büchlein ) , Ingleich Vom Irrtum der Secten Esai und Zechiel Meths , De signatura rerum ( Von der Geburt und der Bezeichnung aller Wesen ) , Mysterium Magnum ( Erklärung über das erste Buch Mosis ) , De election gratiae ( Von der Gnaden - Wahl ) , De testamentis Christi ( Von Christi Testamenten ) , Quaestiones theosophicae ( Betrachtung Göttlicher Offenbarung ) , Tabulae principorium ( Tafeln vln den Dreyen Pricipien Göttlicher Offenbarung ) , Apologia contra Gregorium Richter ( Schutz - Rede wider Richter ) , Libellus apologeticus ( schriftliche Verantwortgung an EE Rath zu Görlitz ) , Clavis ( Schlüssel ) , Epistolae theosophicae ( Theosophische Send - Briefe ) .

Emanuel Svedenborg ( Swedenborg , 1688. - 1772. g . ) . - Ovaj skandinavski , švedski bogoslov i znanstvenik , rođen u Štokholomu , od oca koji je bio luteranski episkop u gradu Skara ( od 1702, g. , ) . Završivši sa 22 godine na sveučilištu u Uppsali dao je se četverogodišnja putovanja . U Engleskoj je proučavao matematiku i fiziku , upoznajući istaknute fizičare svoga doba . Vrativši se u Stockholm posvetio je se rudarstvu i srodnim znanostima . Od prirodnih znanosti i istraživanja Božje tvorevine , Svedenborg je se 1745. g. . potpuno okrenuo Bogu i teologiji . Počinje viđa duhove i anđele , komunicira s njima , i to tumači kao izraz ukazane Božje milosti . On opisuje duhovni svijet , objašnjava njegovu građu i poredak . Djela mu odišu sistematičnošću , koherentnošću i metaforama , no nose i suviše mehanicistički predstave ; očito su duhovne slike koje su dopirale do njega bile obojene njegovim prirodnoznanstvenom pohrani . Vjerovao je da mu je od Gospodina povjereno da osnuje Novu Crkvu , Crkvu Novog Jeruzalema ( ' Istinska kršćanska vjera ' 0,779 ) . Pogrešno je vjerovao i učio da Drugi Kristov Dolazak nije dolazak u osobi nego u Riječi , Objavi . Smatrao je da su Otac , Sin i Duh Sveti sjedinjeni u utjelovljen Isusu Kristu kao duša , Božanska Mudrost i Božansko Djelovanje , odnosno kao Uzrok , Sredstvo i Efekt ; odnosno učio je da je sam Jehova Bog sišao i uzeo ljudsko tijelo kako bi spasio i otkupio ljude . Kao teolog i vidjelac napisao je na latinskom veći broj dijela , od kojih su mu neka tek posthumno objavljena : ' Tajne Nebeske ' , ' O Nebu i Paklu ... ' , ' Novi Jeruzalem i njegovo nebesko učenje ' , ' O posljednjem Sudu i srušenom Bavilonu ' , ' o Belom Konju o kome se govori u Otkrivenju ' , ' Učenje Novog Jeruzalema o Gospodinu ' , ' Učenje o Svetom Pisanu : ' , ' Učenje o životu za Novi Jeruzalem : ' , ' Učenje Novog Jeruzalema o vjeri : ' , ' Nastavak o Posljednjem Sudu ' , ' Anđeoska mudrost o božanskoj ljubavi i božanskoj Mudrosti ' , ' Anđeoska mudrost o božanskom providnosti : ' , ' Otkriveno otkrivenje ' , ' o bračnoj ljubavi ' , ' o odnosu između duše i tijela ' , ' Sumarno izlaganje učenja Nove Crkve ' , ' Istinita kršćanska religija ' , ' Sumarno izlaganje unutarnjeg smisla Prorokâ i Psalama ' , ' Apokalipsa objašnjena ' , ' Devet pitanja o Trojstvu ' , ' o Gospodinu io Atanasijev simbolu ' , ' Učenje o milostivosti ' , ' Duhovni dnevnik ' , ... Na početku svog najvećeg dijela - Arcana coelestia ( 1749. - 1756. g . ) , Svedenborg ukazuje za sebe : » Bozanskom milošcu Gospodnjom dano mi je ima već nekoliko godina da budem stalno i neprekidno u društvu duhova i anđela , da ih čujem što govore i da sa svoje strane govorim s njima . Na taj mi je način bilo dano da čujem i vidim divne stvari koje su u drugome životu , te što nije nikada ranije došlo do saznanja ikojeg čovjeka niti ušlo u njegovo poimanje . Ondje sam bio poučen u pogledu raznih vrsta duhova , stanja duše poslije smrti , pakla iliti jadnoga stanja nevjernih , nebu iliti presrećnoga stanja vjernih , a naročito što se tiče nauke vjere kakva se priznaje u čitavome nebu . « - U dijelu ' Zemlje u našem Sunčanom sustavu koje se zovu planeta ... ' ( pogrešno ) iznosi da sa planeta Zemlje potječu svi anđeli i duhovi , te da su i ostale planete Sunčevog sustava naseljene ljudima - duhovima , s kojima je bio u komunikaciji . Sva Svedenborga teologija , kojoj vidno nedostaje i asketska aroma i koja opasno naginje spiritizmu , zasnovana je na učenju o dva načela : Ljubavi i Mudrosti , Dobru i Istini : » Sve stvari u Univerzumu , koje su u skladu s Božjim poretkom , odnose se na Dobro i Istinu . Nema ništa u Nebu i ništa u svijetu što se ne odnosi na to dvoje , a to zato što oboje , i Dobro i Istina , potječu iz Božanstva , od kojega sve potječe . « ( Doctrina Vitae pro Nova Hierosolyma , prg . 11 )

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se