ZATVORENO...do daljnjega ili oslobađajuče presude za heroja Gotovnu... HAIL THE NEW JEW!