ponedjeljak, 26.02.2018.

28.2.2018. IZLAZI MOJA 13. ZBIRKA POEZIJE


slika: digital art


ZA SADA JE NASLOV - T A J N A ...

knjiga je pisana od 31.10.2017. do 25.2.2018., izdala sam je preko portala Amazon, a za moj rođendan 5.5.2018. knjiga (najvjerojatnije) uz pomoć anđelaizlazi preko portala http://www.digitalne-knjige.com/naslovna.php kod Nenada.

U srijedu ću sve napisati o ovoj knjizi koja je posebna u odnosu na svih do sada izdanih 12 samostalnih zbirki i 2 zajedničke zbirke.


https://www.magicus.info/vijesti/vasa-pisma/28-2-2018-za-magicusov-rodjendan-jeknjiga je pisana u posebnoj formi i sve je to za mene bilo novoa uz pomoć anđela, nadam se da će knjiga izaći i kod Nenada na portalu http://www.digitalne-knjige.com/naslovna.php20:14 | Komentari 1 | Print | ^ | On/Off |

ANESTEZIJA


slika:
https://www.facebook.com/udruga.hubol/?hc_ref=ARSt5_KK9GYV6fKdJ-qtSHMvNdyshtHYHYkYD_Vx825Ej41doOqCo1bdHB-JJNHGqd0&fref=nf


10:22 | Komentari 1 | Print | ^ | On/Off |

utorak, 20.02.2018.

PREGRIJAVANJE

Ono, kad se pregriješ pa napraviš pauzu pa se temperatura spusti i opet se može funkcionirati

welcome, my computer sretansretansretansretansretansretansretan11:12 | Komentari 1 | Print | ^ | On/Off |

nedjelja, 11.02.2018.

NADA

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic


18:12 | Komentari 5 | Print | ^ | On/Off |

subota, 10.02.2018.

SVJEDOČANSTVO VJERNOSTI BOGU I NARODU - Oporuka kardinala Stepinca


slika: www.bitno.net

''Mojim dragim vjernicima!

Božja providnost u svojim nedokučivim planovima prije mnogo godina htjela mi je povjeriti dužnost pastira vaših duša. Uvjeren sam, da je u ono doba u našoj nadbiskupiji bilo mnogo svećenika, koji su bili učeniji, kreposniji i zaslužniji nego ja, budući da sam ja onda imao samo 3 i pol godine svećeničkog života i rada i jer sam bio svima nepoznat.

Da se sada, poslije svega, što se je dogodilo, upitam: Zašto je Gospodin upravo mene za ovu službu odabrao? — morao bih se poslužiti riječima sv. Pavla, koje je upravio vjernicima u Korintu: ‘Što je ludo pred svijetom, odabra Bog, da posrami mudre. I što je slabo pred svijetom, izabra Bog, da posrami što je jako. I što je neplemenito pred svijetom i prezreno, izabra Bog. I ono, što nije, da uništi ono, što jest, da se nitko ne hvali pred Bogom’.Od dana, kad sam bio izabran za duhovnog natpastira, prođoše mnoge godine, a sve burne i teške, i na koncu moj je tjelesni život uslijed toga stradao i zdravlje mi je narušeno. Osjećam, da s vama neću dugo biti.

Svjestan sam u dubini svoje duše, da nijesam bio bez pogrješaka, a još sam čvršće u to uvjeren, kad imam pred očima riječ sv. Ivana: ‘Ako kažemo, da smo bez grijeha, varamo sami sebe i nema istine u nama’. Ako sam bilo kome učinio kakvo zlo, iskreno ga molim, da mi to oprosti, a svima, koji su meni zlo načinili, opraštam iz sveg srca. Inače ne bih bio dostojan stupiti pred Krista Otkupitelja, koji je na križu molio za one, koji su ga razapeli: ‘Oče, oprosti im, jer ne znaju, što čine!’.Opraštajući se od vas, moji dragi vjernici, smatram potrebnim upraviti vam nekoliko riječi, koje da budu kao moja duhovna oporuka. Želim, naime, i poslije svoje smrti činiti sve, što mogu, da otklonim od vas opasnosti, koje vam prijete i da povećam vašu sreću, koliko je to moguće u ovoj suznoj dolini.

Smatram to tim nužnijim, što vi, dragi moji biskupljani, sačinjavate dobar dio Hrvatskog Naroda, u kojem mi je Božja providnost dodijelila natpastirsko djelovanje. Što vama namjenjujem, bit će korisno i za sve ostale. Među vas su nadrli i ušuljali se bezbožnici, ljudi, koji premda su u manjini, dok ovo pišem, dosižu jedva 2% svega pučanstva, ipak su sve učinili, da iz vaših duša iščupaju Ime Božje i da vas — kažu oni — učine sretnima i bez Boga. Ali, predragi vjernici, u času kad napuštam ovaj svijet o svakom takvu pokušaju ja vam moram kazati, što je rekao prorok Izaija: ‘O moj narode, oni koji te nazivlju blaženim, varaju te i uništavaju put, kojim ćeš ti morati ići’. Zar niste možda čuli što je kazao od Gospodina nadahnuti pjesnik prorok: Ako Gospodin ne zida kuće, uzalud se trude, koji je grade. Ako Gospodin ne čuva grada, uzalud straža bdije nad gradom.

Htjeti postići sreću bez Boga znači: zidati babilonsku kulu, koja je svojim graditeljima donijela pomutnju jezika i uzrokovala, da su se raspršili po svijetu. Tako će se dogoditi i u buduće. To je sigurno. Svaki pokušaj, da se stvori kultura, civilizacija, blagostanje kojeg naroda bez Boga, znači zapečatiti njegovu vremenitu i vječnu propast. Stoga i ja, dragi sinovi, opraštajući se od vas, upravljam vam riječi sv. Pavla Filipljanima: ‘Ustrajte čvrsto u Gospodinu, predragi!’. Samo je u Gospodinu zasnovana naša vremenita i vječna sreća.

Daleko od Gospodina samo je propast i uništenje.

Zar nije istina, da je i rasipni sin, o kojem piše sv. Evanđelje, mislio naći sreću, ako napusti očinsku kuću? Otišao je od nje bogat, ali kasnije, u kakvu se jadu našao! Rado bi bio utišao glad svoju žirom, što svinje jedu, ali mu ga nitko nije davao. Ljudi, koji preziru Boga, žele vas, dakle, udaljiti od njega i tako vas sniziti na veoma žalosno stanje. Njihovo je djelo i nastojanje prokleto od Boga, a to je lako razumjeti, jer ‘Bog se ne da izrugivati’, kako piše sv. Pavao. Na koncu mjesto sreće, koju obećavaju, neće vam moći pružiti ni ono, što je čovjeku najnužnije.

Vazda će biti tako, jer je Božja riječ istinita. A i ne može se prevariti. Kaže prorok: ‘Gospodine, ti si nada Izraelova. Svi, koji te napuštaju, bit će posramljeni, a koji se udaljuju od tebe, bit će zapisani u prah, jer su napustili izvor žive vode, a to jest Gospodina’. Veliki, dobri Bog nije zapustio čovjeka poslije pada u zemaljskom raju, premda je to čovjek zaslužio. Naprotiv, Bog je tako ljubio svijet, da je poslao svoga Sina, da ga spasi, kako veli Apostol: ‘lzbavi nas iz vlasti tame i premjesti u kraljevstvo svoga ljubljenoga Sina’. To je kraljevstvo Kristova Crkva, katolička Crkva, koja je tako stara kao i sama kršćanska vjera. Katolička Crkva nije ni za slovce izmijenila svoje nauke, nego uči i danas sve ono, što je primila od apostola. Ona, kako sami znate, ima svoje vrhovno sjedište u Rimu i imat će do svršetka svijeta. Ondje je imao svoje sijelo prvi Kristov namjesnik u upravi Crkve, sv. Petar. Ondje stoluju i njegovi nasljednici, pape. Vi znate, što je Isus rekao Petru: ‘Ti si Petar i na toj stijeni sazidat ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati’.

Ovo je, dakle, vrhovno pravilo: Gdje je Petar, tu je i Kristova Crkva!

Dragi moji vjernici, pod svaku cijenu, pa i uz cijenu istoga života svoga, ako bude potrebno, ostajte vjerni Kristovoj Crkvi, koja ima svoga vrhovnoga pastira Petrova nasljednika! Vi znate, da su naši oci i pređi kroz tolika stoljeća prolili tolike potoke i rijeke krvi, da očuvaju sveto blago katoličke vjere i da ostanu vjerni Kristovoj Crkvi. Vi nećete biti dostojni imena otaca vaših, ako budete dopustili, da vas tko otrgne od pećine, na kojoj je Krist sazidao Crkvu svoju. Godine 1941 mi smo se spremali svečano proslaviti 1300-godišnjicu prvih veza Hrvatskog katoličkog Naroda sa Sv. stolicom. Svjetski rat je omeo tu svečanu jubilarnu proslavu, ali ni rat, ni mir, ni sreća, ni nesreća ne smiju nas uzdrmati u našoj odlučnosti, da ostanemo vjerni Kristovoj Crkvi sve do smrti. Moramo ponavljati poput Izraelaca na obalama babilonskih rijeka: ‘Ako te zaboravimo, Jeruzaleme, neka usahne naša desnica!’.

Da među vama bude tko, bilo svjetovnjak, bilo svećenik, koji bi ma samo na časak pokolebao u ovoj točki, neka mu bude kuća daleko od vaše! Možda ćete reći, da odveć strogo sudim? Bio bih vaš najgori neprijatelj, ako bih vam zatajio istinu. Ako govorim ovako, činim to za vaše bolje dobro. Zar Isus nije ostavio opomenu: ‘Pazite, da vas nitko ne zavede!’.

Zaista, biti rastavljen od Krista znači: biti kao mladica odsječena od čokota loze. Sudbina takva pojedinca bit će onakva, kako je opisuje Isus za vrijeme svoje posljednje večere: ‘Tko ne ostane u meni, izbacit će se napolje kao neplodna mladica i osušit će se. I skupit će je i baciti u oganj, da sagori’. Budite, dakle, vazda vjerni katoličkoj Crkvi, vjerni do groba!

Težak bi bio život u obitelji, kad ne bi bilo majke. Crkva je velika Božja obitelj. Bog je toj svojoj obitelji dao majku, tj. bl. Djevicu Mariju, Majku Božju, i Majku svih nas. Dragi moji vjernici, naši su oci i pradjedovi posvuda po našoj domovini gradili crkve posvećene presvetoj Djevici. Njezina je sveta prilika časno stajala kao ures na zastavama naših pređa, kad su oni polazili vojevati ‘za krst časni i slobodu zlatnu’. Pred njezinim oltarima na koljenima su padali pokornici i raskajani grješnici moleći od Gospodina oproštenje grijeha po zagovoru one, koja je Utočište grješnika. U nju su polagali svoje pouzdanje naši pređi u svim teškim časovima svoga osobnoga i narodnoga života. Nastavljajte svijetlu predaju vaših otaca!

Na to vas, uostalom, potiču vrhovni pastiri sv. Crkve. Ako iskrenom i trajnom ljubavlju budete štovali i ljubili Majku Božju i na vama će se obistiniti što prorokuje nadahnuti mudrac: ‘Tko časti svoju majku, sličan je onomu, tko sakuplja blago’.

Samo je bezbožni komunizam bio kadar uvrstiti, dapače u školske priručnike, svetogrdne hule protiv Majke Božje. Te sam svetogrdne hule ja g. 1946 za vriijeme poznatog tzv. procesa osudio i žigosao, a oni su se tim sudskim procesom nadali katoličku Crkvu jednim potezom pera izbrisati iz naše hrvatske Domovine. Ne dao Bog, da itko između vas pođe tragom onih zločestih ljudi, i napada Majku Božju. Za takva će jadnika vrijediti riječ mudračeva: ‘Tko ogorčava život svoje majke, proklet je od Gospodina’.

Na koncu, predragi sinci, jer je ‘Bog ljubav’, kako veli Apostol, ljubite se međusobno! Vazda se bratski ljubite! Budite samo jedno srce i jedna duša, ali ljubite i svoje neprijatelje, jer je Božja zapovijed. Tada ćete biti djeca svog Oca nebeskoga, ‘koji daje, da njegovo sunce izlazi na zle i na dobre i šalje svoju kišu pravednima i grješnima’. Neka vas od ljubavi prema neprijateljima ne odvraća njihova zloća, jer je jedno čovjek, a drugo je njegova zloća. Kaže sv. Augustin: ‘Čovjek je Božje stvorenje, a zloća je ljudsko djelo. Ljubi ono, što je Bog stvorio, a ne ono, što je čovjek uradio’.

Sjetite se kojom zgodom u svojim molitvama i mene, svoga pastira u teškim vremenima, da mi Gospodin bude milostiv! Nadam se, da će mi milosrdni Isus udijeliti milost, te ću moći vazda u nebu moliti i za sve vas dok bude svijeta i vaše nadbiskupije, da postignete cilj, za koji vas je Bog stvorio.''

Krašić, 28. svibnja 1957.

Alojzije kardinal Stepinac, nadbiskup


https://www.bitno.net/vjera/duhovnost/oporuka-kardinala-stepinca/


14:57 | Komentari 2 | Print | ^ | On/Off |

petak, 09.02.2018.

MENE JE STRAH

da, mene je strah komentirati novim blogerima, jer pola "novih" su stari blogeri ili oni koji su blokirani ili oni koji su već neki koji jesu

stvarno me strah!20:10 | Komentari 4 | Print | ^ | On/Off |

četvrtak, 08.02.2018.

KAKO NAPISATI KVALITETAN ROMAN?


slika: Nenad Grbac, portal "digitalne knjige"

Nađite računovođu, apstinirajte od seksa, kratite, ponovno pišite, onda ponovno kratite i, ako sve ostalo propadne - pomolite se.

Slavni autori Ian Rankin, Elmore Leonard, Zadie Smith, Hilary Mantel, Will Self, Jonathan Franzen, Neil Gaiman, Margaret Atwood, P.D. James, Annie Proulx i Philip Pullman donose svoje savjete za pisanje kvalitetne fikcije.

Elmore Leonard tvrdi da je upotreba priloga 'smrtni grijeh', a u nastavku pročitajte što je velikan izbjegavao i čemu je težio u pisanju. Provjerite kako su ostali pisci postigli statuse književnih zvijezda.

Elmore Leonard

1. Nikad nemojte otvoriti knjigu opisom vremena. Ako je samo zbog stvaranja atmosfere, a nije reakcija lika na vrijeme, ne želite odugovlačiti. Postoje očekivanja. Ako ste, kojim slučajem Barry Lopez, koji ima više načina od Eskima da opiše led i snijeg u svojoj knjizi 'Arctic Dreams', možete se baviti vremenom koliko želite.

2. Izbjegavajte prologe: mogu biti dosadni, posebno prolog koji dolazi nakon uvoda koji dolazi nakon uvodne riječi autora. Ali to je uobičajenije u publicistici. Prolog u romanu je pozadinska priča i možete je ubaciti u bilo kojem dijelu. Postoji prolog u romanu 'Sweet Thursday' Johna Steinbecka, ali to je OK jer lik u knjizi objašnjava poantu mojih pravila. Kaže: 'Volim puno priče u knjizi i ne volim kad mi netko opisuje kako lik koji priča izgleda. Želim iz načina na koji priča i što govori sam dokučiti kako izgleda.'

3. Nikad nemojte koristiti nijedan glagol osim 'rekao je' kako biste razvili dijalog. Linija dijaloga pripada liku, a glagol je piščevo zabijanje nosa u taj dijalog. Ali 'rekao je' puno manje intruzivno zvuči od 'uzdahnuo je', 'upozorio je', 'lagao je'…

4. Nikad nemojte koristiti prilog kako biste modificirali glagol. Upotreba priloga na taj način je smrtni grijeh. Autor se time bespotrebno izlaže, koristeći riječ koja ometa i narušava ritam razmjene. Imam lik u jednoj od svojih knjiga koji objašnjava 'kako je pisala povijesne romanse pune silovanja i priloga'.

5. Držite uskličnike pod kontrolom. Nije vam dopušteno više od dva ili tri na 100.000 riječi proznog teksta. Ako imate fetiš na uskličnike poput Toma Wolfa, ali i uz njegovu umješnost u korištenju, možete ih nabacati na gomilu.

6. Nikad ne koristite riječ 'iznenada' ili frazu 'all hell broke loose'. Ovo ne zahtijeva objašnjenje. Primijetio sam da pisci koji koriste 'iznenada' imaju tendenciju gubiti kontrolu kad je riječ o uskličnicima.
7. Koristite regionalni dijalekt štedljivo. Jednom kad počnete sricati riječi u dijalogu fonetski i nakrcavati stranicu apostrofima, teško ćete se zaustaviti. Primijetite način na koji Annie Proulx koristi dijalekt iz predjela Wyominga u zbirci kratkih priča 'Close Range'.

8. Izbjegavajte detaljne opise karaktera, već ih je sve upotrijebio Steinbeck.

9. Nemojte ulaziti u najsitnije detalje u opisima mjesta i stvari, osim ako niste Margaret Atwood i imate sposobnost oslikati scene jezikom. Ne želite da opisi uspore radnju i tijek priče.

10. Nastojite izbaciti dijelove koje čitatelji imaju tendenciju preskakati. Razmislite o tome što vi preskačete tijekom čitanja romana: guste paragrafe za koje odmah uočavate da imaju previše riječi.


Moje najvažnije pravilo koje sumira prethodnih deset je: 'Ako vam zvuči kao pisanje, napišite ponovno.'


Margaret Atwood

1. Ponesite sa sobom olovku za vožnju avionom. Penkale se kvare i cure. Ako špica olovke pukne, ne možete je naoštriti tijekom leta jer ne smijete imati oštre predmete. Stoga uzmite dvije olovke.

2. Ako se obje olovke slome, možete noktom popravljati rečenice na metalu ili staklu.

3. Uzmite nešto na čemu ćete pisati. Papir je dobra opcija. U stisci, možete iskoristiti i komad drva ili vlastitu nadlakticu.

4. Ako pišete na računalu, uvijek osigurajte tekst dodatno ga spremajući na memorijski stick.

5. Radite redovito vježbe za leđa. Bol ometa u rasuđivanju i razmišljanju.

6. Nastojite zadržati čitateljevu pažnju (što će funkcionirati bolje ako možete zadržati svoju). Nažalost, ne poznajete čitatelje unaprijed, tako da je taj pokušaj u maniri lovljenja ribe praćkom po mraku. Ono što fascinira čitatelja A, čitatelju B bit će dosadno do nepodnošljivosti.

7. Trebate dobar rječnik, gramatiku i snažan osjećaj za realnost. Pisanje je posao, a također nalikuje i kockanju. Neće vam osigurati penziju, drugi vam mogu malo pomoći, ali uglavnom ste sami u tom pothvatu. Nitko vas nije natjerao da se time bavite, sami ste izabrali, stoga prestanite jadikovati.

8. Nikad nećete moći pročitati vlastitu knjigu s nevinim iščekivanjem koje dolazi s prvom opojnom stranicom nove knjige, koju niste sami napisali. Već ste bili iza kulisa. Vidjeli ste kako je radila magija i znate trikove kako su zečevi prokrijumčareni u šešir. Stoga zamolite prijatelja ili dvojicu da pročitaju tekst prije nego što ga pošaljete nekome u izdavačkoj industriji. Taj prijatelj ne bi trebao biti netko s kim ste u romantičnoj vezi, osim ako ne planirate prekinuti.

9. Nemojte sjediti sami, dugo izgubljeni u sredini šume. Ako ste promašili u radnji ili proživljavate blokadu, vratite se istim koracima da uočite gdje je sve pošlo po krivu. Onda krenite drugim putem. Ili promijenite glavnog junaka ili junakinju. Promijenite stranicu kojom otvarate priču.

10. Molitva bi mogla upaliti. Možda čitanje neke druge knjige ili konstantna vizualizacija vašeg 'Svetog Grala' - objavljene, završene verzije knjige.


Jonathan Franzen

1. Čitatelj je prijatelj, a ne protivnik ili promatrač.

2. Fikcija koja nije autorovo osobno putovanje u nešto zastrašujuće ili nepoznato nije vrijedna pisanja, osim ako nije isključivo za honorar.

3. Nikad ne koristite 'onda' kao veznik, imamo 'i' za tu funkciju. Supstitucija s 'onda' lijeno je rješenje za previše upotrebe veznika 'i' na stranici.

4. Pišite u trećem licu, osim ako se vrlo snažno i inspirativno prvo lice ne obznani kao neodoljivo i nezamjenjivo.

5. Kad informacija postane besplatna i univerzalno dostupna, opsežno istraživanje za roman obezvrijeđeno je tom činjenicom.

6. Najčišća autobiografska fikcija zahtjeva inventivnost. Nitko nikad nije napisao veću autobiografsku priču od Kafkine 'Preobrazbe'.

7. Vidjet ćete više akcije dok mirujete nego dok ste u potjeri.

8. Sumnjivo je da bi itko s internetskom vezom na radnom mjestu mogao dobro pisati fikciju.

9. Zanimljivi glagoli su rijetko vrlo zanimljivi.

10. Morate voljeti prije nego što postanete nemilosrdni.


Neil Gaiman

1. Pišite.

2. Stavite jednu riječ ispred druge. Nađite pravu riječ i zapišite je.

3. Dovršite što ste pisali. Što god trebate napraviti da dovršite priču, napravite.

4. Sklonite bilješke sa strane. Pročitajte praveći se da ih prvi put vidite. Pokažite ih prijateljima čije mišljenje cijenite i koji imaju afinitet za temu vašeg pisanja.

5. Upamtite: kad vam ljudi kažu da je nešto loše ili ne funkcionira za njih, uglavnom su uvijek u pravu. Kad vam kažu što je točno loše i kako da to popravite, uglavnom su uvijek u krivu.

6. Popravite tekst. Zapamtite, prije ili kasnije, prije nego što dosegne savršenstvo, bit ćete prisiljeni ostaviti sve što ste radili i krenuti dalje na pisanje druge stvari. Savršenstvo je kao lov na horizont. Morate se nastaviti kretati.

7. Smijte se vlastitim šalama.

8. Glavno pravilo pisanja je: ako radite s dovoljno samopouzdanja i uvjerenja, smijete si dopustiti bilo što (to bi moglo biti pravilo za život kao i za pisanje, ali definitivno stoji za pisanje). Stoga pišite priče onako kako trebaju biti napisane, po vama. Pišite iskreno i ispričajte ih najbolje što znate. Nisam siguran da postoje druga pravila. Barem ne ona koja vrijede.


P.D. James

1. Povećajte fond riječi. Riječi su sirov materijal za vašu vještinu. Što je veći vaš vokabular, efektivnija je moć pisanja. Mi koji pišemo na engleskom dovoljno smo sretni da pišemo na najbogatijem i raznovrsnijem jeziku na svijetu. Poštujte tu činjenicu.

2. Čitajte raznovrsno i bez predrasuda. Loše pisanje je zarazno.

3. Nemojte samo planirati da ćete početi pisati – pišite. Samo uz pisanje, a ne fantaziranje o tome, razvijamo osobni stil.

4. Pišite ono što trebate napisati, a ne ono što je trenutačno popularno ili ono za što mislite da će se dobro prodavati.

5. Otvorite um za nova iskustva, posebno zbog proučavanja drugih ljudi. Ništa što se dogodi piscu, koliko god bilo sretno ili tragično, nije bačeno.


Hilary Mantel

1. Jeste li sigurni u odluku da želite pisati? Onda unajmite računovođu.

2. Pročitajte 'Becoming a Writer' Dorothee Brande. Onda učinite ono što ona nalaže, iako mislite da je nemoguće. Posebno ćete mrziti savjet da pišete ujutro, ali ako uspijete, to će biti najbolja stvar koju ste učinili za sebe. To je knjiga o tome kako se postaje autor iznutra.

3. Napišite knjigu koju biste voljeli i sami pročitati. nemojte pisati za određeno tržište ili publiku. To će najvjerojatnije iščeznuti do vremena objavljivanja vaše knjige.

4. Ako imate dobru ideju za priču, nemojte pretpostavljati da mora formirati proznu naraciju. Možda će bolje funkcionirati kao drama, scenarij ili pjesma. Budite fleksibilni.

5. Budite svjesni da sve što se pojavi prije prvog poglavlja možete i preskočiti. Nemojte tamo stavljati ključne tragove.

6. Prvi paragrafi često mogu biti isključeni.

7. Koncentrirajte svoju negativnu energiju na točku promjene. Ovo je posebno važno za povijesnu fikciju. Kad je vaš lik nov u nekoj situaciji ili se stvari mijenjaju oko njega, to je dio kad trebate zastati i popuniti detalje njihova svijeta. Ljudi obično ne uočavaju svoje svakodnevno okružje ili dnevnu rutinu, pa kad je pisci krenu opisivati, može djelovati kao da se previše trude instruirati čitatelja.

8. Opisi moraju djelovati u skladu s određenim mjestom, ne smiju biti samo 'ukrasni'. Obično djeluje bolje ako unutar njih postoji i ljudski element, obično je efektivnije ako dolazi iz impliciranog stajališta nego iz Božje perspektive. Ako je opis obojen gledištem lika koji opaža, postaje dio njegove definicije i akcije.

9. Ako zaglavite, maknite se od stola. Prošećite, okupajte se, odspavajte, napravite pitu, crtajte, slušajte glazbu, meditirajte, vježbajte, što god radili, nemojte ostati zaglavljeni u problemu. Ali nemojte telefonirati ili ići na zabave, ako to učinite, tuđe riječi i misli, zamijenit će mjesto vaših. Otvorite mjesto za njih, stvorite prostor. Budite strpljivi.

10. Budite spremni na sve. Svaka nova priča ima drugačije zahtjeve i može vam ponuditi priliku da razbijete sva pravila. Osim pravila broj jedan: ne možete ponuditi svoju dušu književnosti ako razmišljate o plaćanju poreza.


Annie Proulx

1. Radite polako i pažljivo.

2. Kako biste osigurali da radite polako, pišite na papiru.

3. Pišite polako i na papiru, samo o stvarima koje vas zanimaju.

4. Razvijajte vještinu kroz godine predanog čitanja.

5. Nadopisujte i uređujte sve do ne ostvarite najprikladniju frazu, rečenicu, odjeljak, priču, poglavlje.


Philip Pullman

Moje glavno pravilo je da ne sudjelujem u ovakvim anketama koje me udaljuju od pravog posla.


Ian Rankin

1. Puno čitajte.

2. Puno pišite.

3. Naučite biti samokritični.

4. Saznajte koje je kritike dobro uvažiti.

5. Budite uporni.

6. Nađite priču vrijednu pisanja.

7. Nemojte odustati.

8. Upoznajte tržište.

9. Nađite način da vam se posreći.

10. Ostanite sretni.


Will Self

1. Nemojte se osvrtati na tekst dok niste napravili cijeli okvir, samo započnite pisanje od zadnje rečenice prošlog dana. To sprečava loše emocije i omogućava vam da ostvarite supstancijalno djelo prije nego što pređete na pravi posao, a to je…

2. Uređivanje teksta.

3. Uvijek nosite blok za pisanje. Informacije se u kratkoročnom pamćenju zadržavaju tri minute, pa ako nije na papiru, prijeti vam opasnost da izgubite misao ili ideju zauvijek.

4. Prestanite čitati fikciju, to su ionako laži i tamo nećete pronaći ionako ništa što već ionako ne znate (uz pretpostavku da ste već u prošlosti pročitali znatno velik broj fikcijskih djela, ako niste, onda ionako nećete postati autor dobre beletristike).

5. Znate li za ona tjeskoban osjećaj neadekvatnosti i prevelike izloženosti dok čitate vlastitu prozu? Opustite se uz svijest da vas ta senzacija nikad neće napustiti, bez obzira na to koliko uspješni ili razvikani postanete. To je intrinzični osjećaj koji prati pravo pisanje i treba ga cijeniti.

6. Volite život i pišite o njemu. Postoji i više nego dovoljno knjiga o knjigama.

7. Ako pišete roman smješten u suvremeno okruženje, trebate pisati dugačke odlomke u kojima se ne događa ništa osim opisa gledanja TV-a.

8. Život pisca je osuda na samoću, ako niste spremni na to, nemojte se 'prijavljivati'.

9. Pripremite se na povremena mučenja koja su organizirali sadistički čuvari vaše imaginacije.

10. Promatrajte sebe kao malu korporaciju. Odvedite se na team building vježbe (duge šetnje). Priredite si božićnu zabavu na kojoj ćete stajati u kutu vaše sobe za pisanje, vikati glasno sami na sebe dok ispijate bocu bijelog vina. Onda masturbirajte pod stolom. Sljedeći dan osjećat ćete dubok osjećaj nelagode i srama.


Zadie Smith

1. Čitajte puno knjiga u djetinjstvu. Trošite više vremena na to nego na bilo koju drugu aktivnost.

2. Kad odrastete, probajte čitati svoja djela kao što bi ih čitao stranac ili, još bolje, neprijatelj.

3. Nemojte romantizirati svoju vokaciju. Možete pisati dobre rečenice ili ne možete. Ne postoji stil života spisateljice. Sve što vrijedi ono je što ostavite na stranici.

4. Izbjegavajte svoje slabosti. Ali to činite bez da uvjeravate sebe da stvari koje ne možete napraviti nisu ni vrijedne toga da se naprave. Nemojte maskirati nesigurnosti i propitivanja s prezirom.

5. Ostavite pristojnu količinu vremena između pisanja, uređivanja i objavljivanja.

6. Izbjegavajte klišeje, grupe i velike tulume. Prisutnost grupa neće vam poboljšati pisanje.

7. Radite na računalu koje je isključeno s interneta.

8. Štitite vrijeme i prostor u kojem pišete. Držite ga podalje od svih, čak i od ljudi koji su vam najvažniji.

9. Nemojte brkati nagrade s postignućima.

10. Govorite istinu kroz koji god filtar je ispričali. Pomirite se sa životnom tugom koja dolazi iz konstantne nemogućnosti postizanja zadovoljstva.

------------------------

Sva prava i Copyright : Nenad Grbac & Impero present


http://digitalne-knjige.com/oxwall/blogs/post/1668


10:28 | Komentari 2 | Print | ^ | On/Off |

srijeda, 07.02.2018.

ISPIT"Često zaboravljamo da smo mi sami - priroda. Priroda nije odvojena od nas. Dakle, kada kažemo da smo izgubili kontakt sa prirodom, izgubili smo kontakt sa sobom."

-Andy Goldsworthy.19:59 | Komentari 1 | Print | ^ | On/Off |

ponedjeljak, 05.02.2018.

FAVORITIBlogovi i web-stranice:

''Evo nekoliko besplatnih servisa gdje možete otvoriti blog:

www.blog.hr (domaći)

Image and video hosting by TinyPic

Alen Jakovina

Diadema

KRAJOLICI-sjećanje na Miru Mihajlović

S A F I R I S

Z L A T A N

DIGITALNE KNJIGE

ANGELIJA - Anđa Jotanović

KAP JEDINSTVENA

ZAJEDNO PROTIV PLAGIJATA

ZAHIRA

Opaki45

Potok 42

MIRJAM

blueperlaa

Tanja Repinac

auroraisa

Mekon

Bocaccio

lanterna duše wendy.tanja

ASTROLOGIJA wendy.tanja

Peki

Sandra Vulin

croassroadoflife

Isabel ručni rad

katakombe poezije

dnevnik jedne razvedenice

Lion Queen

stara teta

tajanad

Just me


bezimena92

blue dolphin

smooking-songs

big blue

nedovršeni snovi-helly

opinian

između

Viviana - sve ostalo su priče


19:03 | Komentari 8 | Print | ^ | On/Off |

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se