Građenje kuće

28.12.2010., utorak

Nikada više u RBA stambenu štedionicu

A sada nešto potpuno drukačije (što bi rekli MP-ovci).

Uglavnom, radi se o problemu koji muči većinu graditelja, a to su krediti. Mi smo odlučili se za RBA stambenu štedionicu gdje smo štedili više od sedam godina, ali to nije bitno za naše vrle birokrate. Naime, problemi su se nizali kao na vrpci u ovih zadnjih šest mjeseci (da dobro ste pročitali 6 mjeseci) kojih su me zezali da bi mi na kraju rekli kako su mi ukrali mojih 1000 € i ne mogu ih dobiti natrag.
Ukratko, tražili smo kredit, ali kako ima dijete s teškoćama u razvoju bio sam na pola radnog vremena na bolovanju što oni nisu priznali u prihode jer to nisu stalni prihodi, za njihovu malu inteligenciju ništa ne znači da kada prestanem dobivati pola plaće od HZZO-a da ću dobiti punu plaću od svoje firme jer to tako nije navedeno u njihovom pravilniku bang. Pa stoga nisam bio kreditno sposoban, onda sam morao prestati biti na pola radnog vremena te su mi obećali da je dovoljna jedan puna platna lista te će biti sve u redu, ali nakon toga opet nisam bio kreditno sposoban jer se gleda zadnja tri mjeseca Dakle, papiri drugi puta. lud.
Pa tek treći puta kada smo predali sve papire i kada su mi prošla tri mjeseca pune plaće su mi odobrili kredit, ali u međuvremenu su prošli rokovi da se preuzme DPS te su ga oni vratili u proračun. Dakle, tri puta sam morao vaditi sve papiri za sebe, sudužnika i dva jamca, ako je netko to radio onda zna kako je to vremenski zahtjevno, a i izvadci i BON 2 košta. Obavio sam i procjenu nekretnine 1200 Kn, i nakon svega toga mi kažu da su mi ukrali 1000 Eura i da se ništa ne može napraviti. headbang Namjerno su odugovlačili da mi prođu rokovi na koje me nitko nije upozorio, čak štoviše na njihovo izravno pitanje da li je sve OK s DPS-om rekli su da je.

Stoga sam odlučio da nitko iz moje obitelji (i svima savjetujem isto) više neće imati ništa s RBA stambenom štedionicom jer su to sve lopovi i lažovi. Kada treba sklopiti ugovor o štednji i uzeti proviziju onda može, ali kada trebam dobiti krediti smisle tisuću razloga da ga ne daju.


- 13:34 - Komentari (2) - Isprintaj - #

Konačni obračun

Dakle, desio se je i taj trenutak u životu svakog graditelja, došlo je vrijeme da se napravi konačni obračun. Sve skupa su me tzv. grubi građevinski radovi (skupa sa limarijom) došli 1019,5 Kn/m2 bruto, odnosno 1388.62 Kn neto. Cijena je kakva je, sve je prošlo kako smo se i dogovorili na početku što se tiče cijene, jedino je vrijeme izvršenja bilo malo duže, ali nema veze. Malo komentara na projektantski troškovnik koji je bio poprilično precizan za izračun količina, u prilogu se tablica svih radova koju su izvedni u skladu s troškovnikom, bilo je i nešto vtr-a, ali dosta manje te su se uglavnom odnosili na dodatne radove koje sam tražio, a ne na nešto što je projektant zaboravio. Razlika je u postotcima izražena količina više ili manje od predviđene količine, dakle ako je minus onda je bilo manje odrađeno.

TROŠKOVNIK
A/ GRAĐEVINSKI RADOVI %
I zemljani radovi
Strojni otkop površinskog sloja zemlje – humusa , u širokom otkopu , u sloju debljine 20 cm.
U stavci je i odvoz zemlje na gradilišnu deponiju. Obračun se vrši po m3 srasle zemlje. m3 38,58%
Iskop zemlje III kategorije za temeljne trake . Cijenom obuhvaćen i utovar zemlje u kamion i prijevoz na gradilišnu deponiju na udaljenost do 50 m. m3 19,14%
Izvedba nasipa zemlje u sloju od 16 cm U cijeni je dovoz , razastiranje i nabijanje sa potrebnim kvašenjem do zbijenosti > 40 MN/m2
obračun po m3 m3 -4,50%
Grubo i fino planiranje dna iskopa sa istovremenim otkopom od 0,03 m3/m2. Planiranje izvesti sa točnošću ±1 cm. m2 -0,90%
Dobava, nasipanje i razastiranje tamponskog sloja šljunka ispod poda objekta i temeljnih traka u sloju debljine 10 cm m3 22,11%
Odvoz viška zemlje na gradsku deponiju udaljenu do 10 km , sa utovarom i istovarom zemlje iz kamiona.
( Predviđa se svu zemlju dobijenu od iskopa nasipati oko građevine , a odvoz se odnosi na nekvalitetnu zemlju za tu namjenu – po procjeni investitora) m3 78,45%


II. BET. I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
Betoniranje temeljnih traka objekta nabijenim betonom MB-25, konstrukcije srednjeg presjeka , u zemlji.
U cijeni je strojno spravljanje betona i ugradba , svi prijevozi i prijenosi , izrada montaža i demontaža oplate
- beton m3 4,25%
Betoniranje nadtemeljnih zidova, betonom MB-25 , konstrukcija malog presjeka , u dvostranoj oplati , s armirano betonskim vijencem u kruni. Ostali opis kao st 1.
- beton m3 1,01%
- oplata m2 36,38%
Betoniranje podne ploče , betonom MB-20 sa uloškom mreže , u sloju debljine 10 cm .
Beton se ugrađuje iznad tampona šljunka.
Ostali ops kao st.1. m3 86,66%
Betoniranje vanjskog stubišta I podesta u prizemlju, armiranim betonom MB-25, u sloju debljine 15 cm, sa završnim slojem češkom glazurom.
ostali opis kao st.1.
- beton m3 -91,11%
- oplata m2 -62,50%
Betoniranje glavnog stubišta I podesta, armiranim betonom MB-30 , u glatkoj oplati . Stubište polazi od prizemlja , a završava na ll katu.
Ostali opis kao st. 1.
- beton m3 34,68%
- oplata m2 21,84%
Betoniranje armirano betonskih vertikalnih serklaža I stupova betonom MB-30 , konstrukcija malog presjeka , u dvostranoj oplati. U cijeni je čišćenje podloge od viška morta i ostalih neravnina. Ostali opis kao st.1.
- beton m3 7,97%
- oplata m2 -15,85%
Betoniranje armirano betonskih horizontalnih i kosih serklaža ,betonom MB-30 u dvostranoj oplati.
Ostali opis kao st .1.
- beton m3 23,66%
- oplata m2 3,25%
Betoniranje armirano betonskih greda i nadvoja , betonom MB-30 , konstrukcija malog presjeka , u dvostranoj oplati sa podupiranjem sa istovremenim umetanjem u oplatu termoizolacionih ploča debljine 5 cm te izvođenjem zuba za rolete.
- beton m3 8,40%
- oplata m2 -5,93%
Izvedba Wienerberger polumontažne , ravne I kose, stropne konstrukcije visine 16+6 cm. U stavci su nosive gredice , ojačanja prema statičkom računu, ulošci, tlačni beton i armatura tlačnog betona (Q prema statičkom računu ). Kod podupiranja obvezno ostaviti nadvišenje , ovisno o rasponu , a prema uputi proizvođača.
Obračun se vrši prema m2 izvedenog stropa. Ostali opis kao st.1.
- fert strop m2 -9,59%
- armatura kg -20,17%


III . ARMIRAČKI RADOVI
Dobava, sječenje, savijanje, prijenos i postavljanje armature.
U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala.
- predviđeno 100-150kg/m3, stvarne količine uzeti će se iz armaturnih nacrta. kg -3,12%


IV. ZIDARSKI RADOVI
Zidanje vanjskih nosivih zidova šupljim blokom POROTHERM 30 SP+E , produženim malterom M-5 , debljine zida 30 cm.
U cijeni je sav rad , materiljal , potrebni prijenosi i prijevozi te potrebna radna skela. Obračun po m2.
debljina zida 30 cm m2
Zidanje unutarnjih nosivih zidova objekta šupljim blokom POROTHERM 25 SP+E , produženim malterom M-5 , debljine zida 25 cm.
U cijeni je sav rad , materiljal , potrebni prijenosi i prijevozi te potrebna radna skela. Obračun po m2.
debljina zida 25 cm m2 14,43%
Zidanje vanjskih zabatnih nosivih zidova objekta šupljim blokom POR0THERM 30 SP+E , produženim malterom M-5 , debljine zida 30 cm.
U cijeni je sav rad , materiljal , potrebni prijenosi i prijevozi te potrebna radna skela. Obračun po m2.
debljina zida 30 cm m2
Zidanje pregradnih zidova debljine 20 i 12 cm PHOROBLOKOM, mortom M-5.
Ostali opis kao st.1.
- debljina 12 cm m2 -9,01%
Zidanje TMD dimnjaka sa 1 dimovodnim kanalom I 1 ventilacijskim kanalom, produženim cementnim malterom, sa obradom fuga iznutra I izvana .U stavci su plinotijesna vrata za čišćenje i svi fazonski komadi za izvedbu priključka kombi bojlera ili peći te završna kapa na krovu. m’
Zidanje zida stakleno opekom prema uputi proizvođača iste.
Zid debljine 25 cm m2
Zidanje dijela vatrobranog zabatnog zida (iznad ravnine krova) debljine 12 cm opekom normalnog formata , cementnim mortom.
Ostali opis kao st.1. m2

V. IZOLATERSKI RADOVI
A) HIDROIZOLACIJE
Izrada horizontalne hidroizolacije zidova I podova. Hidroizolaciju izvesti sa slojem od hladnog bitumenskog premaza i fleksibilne hidroizolacijske trake za zavarivanje s uloškom od staklene tkanine, (zavarena po preklopima i točkasto na podlogu) te sloja od sirovog krovnog kartona u funkciji zaštite hidroizolacije od betoniranja. m2 -75,21%


VI . TESARSKI RADOVI
Izrada i montaža drvene krovne konstrukcije od rezane drvene građe (četinari I klasa ). Krovište je sastavljeno od podrožnica i rogova koje se sidre u betonsku konstrukciju na koju naliježu. Na svakom paru rogova izvesti obostrano kliješta koja će imati I funkciju drvenog termoizoliranog grednika.
Konstrukciju nakon montaže zaštititi protupožarnim premazom te premazom protiv crvotočine . m2 4,93%
Izvedba opšava od hoblane daske d=24
mm , preko krovne konstrukcije. Daska se postavlja neposredno na rogove , sa razmakom 5 mm.
U cijeni je sav potreban rad , materijal i prijenosi.
Obračun po m2 izvedene oplate , mjereno po kosini krova. m2 -3,40%
Dobava i postavljanje 1 sloja bitumenizirane ljepenke br. 80 , preko dašćane oplate. Svi spojevi se izvode preklopima od 10 cm i međusobno se lijepe vrućim bitumenom. Ljepenka se pričvršćuje na oplatu čavlima sa širokom glavom.
Obračun kao u prethodnoj stavci m2 -3,40%
Dobava i postavljanje letava za provjetravanje krovne konstrukcije (letve u horizontalnom i vertikalnom smjeru u odnosu na zidove) koje su ujedno i nosači crijepa.
Obračun po m2 po kosini krova.
(U cijeni su i horiz. i vertikalne letve) m2 -3,40%


VII. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
Dobava i izvedba pokrova krova crijepom. Način pokrivanja prema preporuci proizvođača .
Obračun po m2 po kosini krova.
- crijep m2 -3,40%
Dobava i ugradba sljemenih elemenata.
Obračun po m’. m’ 6,32%

- 13:15 - Komentari (0) - Isprintaj - #

12.12.2010., nedjelja

Kuća je pod krovom

Kao što i sam naslov kaže kuće je pod krovom, nakon četiri puna mjeseca od 11. kolovoza do 09. prosinca. Nakon samo mjesec dana zakašnjenja u odnosu na potpisani ugovor. Nije puno 30% prebačaj sretan. Na žalost nisam imao zastavu da je stavim na krov kao što bi to trebao biti običaj, ali eto što je tu je.
Kako mi kuća sa svih strana ima nadozide koji skrivaju krov, nije lako ga slikati:
Kuća od naprijeda:Kuća s dvorišta:Crijep je Nexe Oktavijan tamno cveni glazirani. S majstorima sam dosta zadovoljan, dosta smo morali raditi izmjena i preinaka, ali su sve stojički podnosili.


- 15:34 - Komentari (11) - Isprintaj - #

02.12.2010., četvrtak

25 cm

Kao što sam naslov govori, netko bi rekao da je to puno, a netko bi trekao da je to malo, ali... Ukoliko ste pratili blog od početka onda se možda sjećate kako je geodeta pogrešno označio temelje prizemlja što je uzrokovalo pomak prizemlja za 25 cm. Mislio sam kako je to to, ali nije headbang jer i kat se je pomakao za 25 cm i to samo prednji dio kuće i to ne cijele već otprilike četvrtina kuće. Znači da su vrata koja su u tlocrtu bila na jednom mjestu sada morala biti pomaknuta 25 cm, a to stvarno donosi dosta problema. Što je naravno dovelo to toga da se moramo prilagoditi s tlocrtima novoj situaciji. Uglavnom, bilo je dosta pomicanja lijevo/desno pregradnih zidova. Jadni majstori čim nešto sagrade dođem i kažem im da trebaju rušiti sretan. Čim zatražim metar odmah znaju da će biti posla
Kako je vrijeme vrlo loše ne možemo staviti crijep, krov je podaskan i stavljena je hidroizolacija, čekam da se javi limar s ponudom da postavi limariju pa će onda valjda i crijep. Još je ostalo za napraviti od prve faze: lim, crijep, priključci za kanalizaciju, šaht za vodu i priključak za plin i onda još samo da uselimo i to je to sretan. Što bi se reklo moš mislit.
Jedan prijatelj (koji također gradi kuću) mi je rekao da smo sada na otprilike na trećini, ali nije rekao čega, novaca, posla, živciranja, vremena, ..! Meni se čini da smo otprilike na manje od jedne trećine do cilja, ako računamo traženje placa godinu dana, planiranje i papirologija još godinu, građenje za sada je na četiri mjeseca, a u slijedećih osam mjeseci ćemo valjda useliti. A što se tiče financija isto tako ako računamo plac i građenje sve skupa je to negdje malo više od pola onoga što planiram da će mi trebati. Ako ćemo gledati živce onda nismo ni na trećini onoga što planiram izgubiti sretan. Samo tri ili četiri puta do sada mi je došlo da odustanem od svega.
Zadnji problem koji je bio su podrožnice za krov iznad dnevne sobe, opet, ukoliko ste pratili blog primjetili kako smo se stalno dvoumili oko monta stropa ili ne. Na kraju smo se odlučili za "klasični" drveni krov, ali to nitko nije rekao projektantu izvedbenog projekta koji je ostavio podrožnice pretanke (14/14) da nose cijeli krov te ih sada treba malo podebljati postavljanjem dodatnih greda. I opet izvođač se poziva na izvedbeni projekt, a u glavnom mu lijepo piše kako bi to trebale biti grede 20/18. Projektant je htio da izvođač povadi te grede i stavi prave, ali nadzorni je nacrtao rješenje s dodatnim gredama i projektant se je složio.


- 16:22 - Komentari (3) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< prosinac, 2010 >
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Lipanj 2012 (1)
Veljača 2012 (1)
Listopad 2011 (1)
Kolovoz 2011 (1)
Srpanj 2011 (1)
Lipanj 2011 (2)
Svibanj 2011 (3)
Travanj 2011 (1)
Ožujak 2011 (1)
Veljača 2011 (1)
Siječanj 2011 (2)
Prosinac 2010 (4)
Studeni 2010 (2)
Listopad 2010 (4)
Rujan 2010 (3)
Kolovoz 2010 (2)
Srpanj 2010 (2)
Lipanj 2010 (1)
Svibanj 2010 (1)
Travanj 2010 (1)
Ožujak 2010 (1)

Opis bloga

Troškovnik (nepotpuni)

Kolege od kojih puno učim

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se