Građenje kuće

25.10.2010., ponedjeljak

Približavamo se kraju

Danas smo održali jedan od bitnijih sastanaka, izvođač, nadzor i investitor (tj. ja sretan). Tema je bila krov, odnosno ideja stavljanja monta stropa na tzv. mali krov iznad dnevne sobe, ali kada mi je izvođač sve stavio na papir pluseve i minuse odlučio sam se za klasičnu varijantu drvenog grednika koji ću onda posebno izolirati. Naime, monta strop je dobra stvar što se tiče statike, izgleda, grijanja jer daje masu, ali ga opet treba toplinski izolirati. U dalmaciji se masovno radi monta strop, ali kod njih nema snijega kao u Slavoniji. Izvođač ne može napraviti monta strop s nagibom većim od 20 stupnjeva, a crijep se ne može staviti na nagib koji je manji od 23 stupnja te mi ostaje mogućnost mijenjanja pokrova s čime se nisam nikako složio. Osim toga ukoliko se hoće prikladno izolirati mora se staviti barem 10 cm izolacijskog materijala (vuna), a to se može napraviti samo da se stavi između rogova prilikom postavljanja crijepa. A da bi se postavilo 10 cm vune moraju se postaviti rogovi od 10 cm visine, što znači da imam praktički sve isto kao i tzv.klasični krov plus što moram platiti dodatni monta strop. bang Odluka i nije bila toliko teška. Kada budemo imali novaca na kraju ćemo staviti dovoljno izolacije, zatvoriti s knaufom i mislim da će i taj tavanski dio biti OK. Izgled kuće nećemo morati mijenjati, barem se za sada čini da više neće rasti od onoga što je bilo predviđeno glavnim projektom.
Što se samog građenja tiče malo kiša ometa majstore, ali se ne daju. Svaki dan nešto naprave, evo, npr. u subotu su dvaput zidali isti zid i samo jednom ga rušili (to sam vidio dok sam bio tamo, možda su ga i više puta rušili sretan).

cijela kuca
cijela kuca

cijela kuca
gornji kat


- 21:02 - Komentari (6) - Isprintaj - #

18.10.2010., ponedjeljak

Troškovnik

Evo da objavim kompletan troškovnik tzv. grubih građevinskih radova, ovdje su navedeni jedinične cijene.
TROŠKOVNIK
A/ GRAĐEVINSKI RADOVI
I zemljani radovi
1.1. Strojni otkop površinskog sloja zemlje – humusa , u širokom otkopu , u sloju debljine 20 cm.
U stavci je i odvoz zemlje na gradilišnu deponiju. Obračun se vrši po m3 srasle zemlje. 10,00 Kn/m3
1.2. Iskop zemlje III kategorije za temeljne trake . Cijenom obuhvaćen i utovar zemlje u kamion i prijevoz na gradilišnu deponiju na udaljenost do 50 m 15,00 Kn/m3
1.3. Izvedba nasipa zemlje u sloju od 16 cm U cijeni je dovoz , razastiranje i nabijanje sa potrebnim kvašenjem do zbijenosti > 40 MN/m2 obračun po m3 m3 15,00 Kn
1.4. Grubo i fino planiranje dna iskopa sa istovremenim otkopom od 0,03 m3/m2. Planiranje izvesti sa točnošću ±1 cm. m2 5,00 Kn
1.5. Dobava, nasipanje i razastiranje tamponskog sloja šljunka ispod poda objekta i temeljnih traka u sloju debljine 10 cm m3 150,00 Kn
1.6. Odvoz viška zemlje na gradsku deponiju udaljenu do 10 km , sa utovarom i istovarom zemlje iz kamiona. (Predviđa se svu zemlju dobijenu od iskopa nasipati oko građevine , a odvoz se odnosi na nekvalitetnu zemlju za tu namjenu – po procjeni investitora) m3 20,00 Kn

II. BET. I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
2.1. Betoniranje temeljnih traka objekta nabijenim betonom MB-25, konstrukcije srednjeg presjeka , u zemlji. U cijeni je strojno spravljanje betona i ugradba , svi prijevozi i prijenosi , izrada montaža i demontaža oplate - beton m3 500,00 Kn
2.2. Betoniranje nadtemeljnih zidova, betonom MB-25 , konstrukcija malog presjeka , u dvostranoj oplati , s armirano betonskim vijencem u kruni. Ostali opis kao st 1.
-          beton m3 550,00
-          oplata m2 35,00
2.3. Betoniranje podne ploče , betonom MB-20 sa uloškom mreže , u sloju debljine 10 cm .
Beton se ugrađuje iznad tampona šljunka.
Ostali ops kao st.1. m3 560,00
2.4. Betoniranje vanjskog stubišta I podesta u prizemlju, armiranim betonom MB-25, u sloju debljine 15 cm, sa završnim slojem češkom glazurom.
ostali opis kao st.1.
-          beton m3 650,00
-          oplata m2 30,00
2.5. Betoniranje glavnog stubišta I podesta, armiranim betonom MB-30 , u glatkoj oplati . Stubište polazi od prizemlja , a završava na ll katu.
Ostali opis kao st. 1.
-          beton m3 650,00
-          oplata m2 100,00
2.6. Betoniranje armirano betonskih vertikalnih serklaža I stupova betonom MB-30 , konstrukcija malog presjeka , u dvostranoj oplati. U cijeni je čišćenje podloge od viška morta i ostalih neravnina. Ostali opis kao st.1.
-          beton m3 650,00
-          oplata m2 30,00
2.7. Betoniranje armirano betonskih horizontalnih i kosih serklaža ,betonom MB-30 u dvostranoj oplati.
Ostali opis kao st .1.
-          beton m3 650,00
-          oplata m2 30,00
2.8. Betoniranje armirano betonskih greda i nadvoja , betonom MB-30 , konstrukcija malog presjeka , u dvostranoj oplati sa podupiranjem sa istovremenim umetanjem u oplatu termoizolacionih ploča debljine 5 cm te izvođenjem zuba za rolete.
-          beton m3 650,00
-          oplata m2 45,00
2.9. Izvedba Wienerberger polumontažne , ravne I kose, stropne konstrukcije visine 16+6 cm. U stavci su nosive gredice , ojačanja prema statičkom računu, ulošci, tlačni beton i armatura tlačnog betona (Q prema statičkom računu ). Kod podupiranja obvezno ostaviti nadvišenje , ovisno o rasponu , a prema uputi proizvođača.
Obračun se vrši prema m2 izvedenog stropa. Ostali opis kao st.1.
-          fert strop m2 200,00
-          armatura kg 7,00

III . ARMIRAČKI RADOVI
3.1. Dobava, sječenje, savijanje, prijenos i postavljanje armature.
U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala.
- predviđeno 100-150kg/m3, stvarne količine uzeti će se iz armaturnih nacrta. kg 7,00

IV. ZIDARSKI RADOVI
4.1. Zidanje vanjskih nosivih zidova šupljim blokom POROTHERM 30 SP+E , produženim malterom M-5 , debljine zida 30 cm.
U cijeni je sav rad , materiljal , potrebni prijenosi i prijevozi te potrebna radna skela. Obračun po m2.
debljina zida 30 cm m2 250
4.2. Zidanje unutarnjih nosivih zidova objekta šupljim blokom POROTHERM 25 SP+E , produženim malterom M-5 , debljine zida 25 cm.
U cijeni je sav rad , materiljal , potrebni prijenosi i prijevozi te potrebna radna skela. Obračun po m2.
debljina zida 25 cm m2 180
4.3. Zidanje vanjskih zabatnih nosivih zidova objekta šupljim blokom POR0THERM 30 SP+E , produženim malterom M-5 , debljine zida 30 cm.
U cijeni je sav rad , materiljal , potrebni prijenosi i prijevozi te potrebna radna skela. Obračun po m2.
debljina zida 30 cm m2 250,00
4.4. Zidanje pregradnih zidova debljine 20 i 12 cm PHOROBLOKOM, mortom M-5.
Ostali opis kao st.1.
-          debljina 12 cm m2 160,00
4.5. Zidanje TMD dimnjaka sa 1 dimovodnim kanalom I 1 ventilacijskim kanalom, produženim cementnim malterom, sa obradom fuga iznutra I izvana .U stavci su plinotijesna vrata za čišćenje i svi fazonski komadi za izvedbu priključka kombi bojlera ili peći te završna kapa na krovu. m’ 850,00
4.6. Zidanje zida stakleno opekom prema uputi proizvođača iste.
Zid debljine 25 cm m2
4.7. Zidanje dijela vatrobranog zabatnog zida (iznad ravnine krova) debljine 12 cm opekom normalnog formata , cementnim mortom.
Ostali opis kao st.1. m2 160,00

V. IZOLATERSKI RADOVI
A) HIDROIZOLACIJE
5.1. Izrada horizontalne hidroizolacije zidova I podova. Hidroizolaciju izvesti sa slojem od hladnog bitumenskog premaza i fleksibilne hidroizolacijske trake za zavarivanje s uloškom od staklene tkanine, (zavarena po preklopima i točkasto na podlogu) te sloja od sirovog krovnog kartona u funkciji zaštite hidroizolacije od betoniranja. m2 40,50

VI . TESARSKI RADOVI
6.1. Izrada i montaža drvene krovne konstrukcije od rezane drvene građe (četinari I klasa ). Krovište je sastavljeno od podrožnica i rogova koje se sidre u betonsku konstrukciju na koju naliježu. Na svakom paru rogova izvesti obostrano kliješta koja će imati I funkciju drvenog termoizoliranog grednika.
Konstrukciju nakon montaže zaštititi protupožarnim premazom te premazom protiv crvotočine . m2 122,00
6.2. Izvedba opšava od hoblane daske d=24
mm , preko krovne konstrukcije. Daska se postavlja neposredno na rogove , sa razmakom 5 mm.
U cijeni je sav potreban rad , materijal i prijenosi.
Obračun po m2 izvedene oplate , mjereno po kosini krova. m2 55,00
6.3. Dobava i postavljanje 1 sloja bitumenizirane ljepenke br. 80 , preko dašćane oplate. Svi spojevi se izvode preklopima od 10 cm i međusobno se lijepe vrućim bitumenom. Ljepenka se pričvršćuje na oplatu čavlima sa širokom glavom.
Obračun kao u prethodnoj stavci m2 10,00
6.4. Dobava i postavljanje letava za provjetravanje krovne konstrukcije (letve u horizontalnom i vertikalnom smjeru u odnosu na zidove) koje su ujedno i nosači crijepa.
Obračun po m2 po kosini krova.
(U cijeni su i horiz. i vertikalne letve) m2 35,00

VII. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
7.1. Dobava i izvedba pokrova krova crijepom. Način pokrivanja prema preporuci proizvođača .
Obračun po m2 po kosini krova.
-          crijep m2 110,00
7.2. Dobava i ugradba sljemenih elemenata.
Obračun po m’. m’ 90,00

B/ OBRTNIČKI RADOVI
VIII. LIMARSKI RADOVI
8.1. Dobava i montaža horizontalnog ležećeg žljebnjaka trapezastog presjeka, od bakrenog lima 0,6 mm debljine , razvijene širine 100 cm.
Oluk se vješa na kuke od pljosnog profila 50/5 mm , na razmaku 80-100 cm, antikorozivno zaštićeno.
-          razv. širina 46 cm m’ 450,00
8.2. Izvedba i montaža vertikalnih oluka četvrtastog presjeka 14/14 cm , izrađenog od bakrenog lima d= 0,6 mm.
U stavci je izrada , montaža , potrebne obujmice i prijenos.
R.Š. 60 cm m’ 300,00
8.3. Izvedba opšava oko dimnjaka I vatrobranih zidova , bakrenim limom d= 0,6 mm. Lim se postavlja na drvenoj oplati i uz zid.
Razvijena širina je 70 cm m’ 400,00

Navedene cijene su bez pdv-a.

Do sada sam platio, akontacija 80.000,00 Kn, 1. privremena situacija 70.292,92 Kn i 2. privremena situacija 72.923,38 Kn (tu smo uračunali i 40.000,00 Kn akontacije). Sve cijene su sa PDV-om.
- 13:18 - Komentari (5) - Isprintaj - #

13.10.2010., srijeda

Zidanje 1. kata

Zidanje se nastavlja prema rasporedu. Susjed je dao dozvolu da napravimo staklenu stjenku prema njima tako da možemo dobiti svjetlo na stubištu. Ostaje pitanje koliki otvor napravili i koju vrstu staklene stjenke napraviti, kopelit staklo, staklena cigla ili pvc prozor s mutnim staklom.

Svjetlarnik

Što se tiče samog zidanja sve ide dosta dobro, zidaju s četiri vrste cigle (bar za sada), a vjerovatno će doći i peta sretan Glavna cigla za vanjske zidove je Porotherm od 25 cm, za unutarnje nosive običan Opekin blok od 25 cm, a kako nisu usklađene visine morali su dodavati i po dva reda obične cigle (visina 12.5 cm), a ponegdje i običan pregradni blok) visine 10 cm. Donjeli si i dvije palete Winerberger pregradnih blokova za zidanje pregradnih zidova ako ih uhvati kiša pa da ne mogu zidati. Jučer sam održao sastanak sa izvođačem i nadzornim te su opet naglasili važnost izvedbenog projekta, bez njega ne mogu naručiti rogove za krovište te će se morati čekati dok se drvo ne osuši (ili tako nešto) uglavnom može biti zastoj oko nabavke rogova. Stoga sam odmah otišao do projektanta izvedbenog te ga zamolio da što prije im donese popis rogova kako bi mogli dalje nastaviti raditi.
Uz to kuća je još malo narasla, naime izvođač je nakon dva mjeseca rada shvatio da ne može staviti monta strop na kosinu koja je predviđena projektom od 28 stupnjeva već se mora smanjiti nagib na 23 stupnja jer će beton iscuriti. Najlogičnije rješenje je povisiti zidove za dva bloka, a sljeme ostaviti na istoj visini te će se stoga smanjiti nagib. Uglavnom sve bolje od boljeg.

- 21:44 - Komentari (6) - Isprintaj - #

05.10.2010., utorak

HT se napokon pojavio

Iako zvuči nejverovatno, ali HT-ovci su se napokon pojavili, ili čitaju blog ili su reagirali na mail u kojem sam im napisao "Od srijede 06. listopada 2010. pocinje zidanje kata te moze doci do nenamjernog i slucajnog ostecenja kablova koji prelaze preko mojeg zemljista." Mail sam poslao u četvrtak, a u petak mi je odmah došao HT-ovac s kojim sam se sve super dogovorio, za jednu kunu će me priključiti na HT jer ću zatražiti novi priključak, što je jeftinije nego da im platim sklanjanje kablova. Naime, najjeftiniji paket je 35 kn x 24 mjeseca = 840 Kn što je biti manje od 2000 - 3000 Kn koliko bi koštalo uklanjanje kablova. Danas je već bio na gradilištu s podizvođačima, uglavnom, sve za sada napreduje vrlo dobro. Valjda će biti takav i nastavak.
Što se samog građenja tiče sve napreduje prema planu, svaki dan se nešto novog napravi. Pokušavam si zamisliti što više mogućnosti da unaprijed predvidim, nadam se kako neće doći do iznenađenja u zadnji trenutak. Jedna od stvari koja nas je mučila od samog projektiranja je dobivanje što više dnevnog svjetla u kući. Kuća je projektirana na međi s obje strane i ne možemo napraviti prozore niti na istok niti na zapad, već samo na sjever i jug, a kako je prema jugu ulica, dnevna soba nam je okrenuta na sjever što znači da može biti dosta mračna. I naravno kompromisno rješenje je da u sredini kuće budu sadržaji koji ne služe za stanovanje tipa stepenica i hodnika. Ali, nije mi jasno da li je nekim zakonom zabranjeno stavljati nekakav svjetlarnik prema susjedu, nešto tipa stakle cigle samo da dobijem svjetlo u hodniku. Da li mi treba suglasnost susjeda ili se to u biti ne smije? Pokušat ću sa susjedom razgovarati da mi dozvoli postavljanje svjetlarnika na stubištu što bi mi donjelo veću dimenziju cijele kuće.
Kako je postavljena druga deka očekuje me i drugi obračun. Vidjet ću kako je ovaj dio bio predviđen troškovnikom.


- 00:02 - Komentari (2) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< listopad, 2010 >
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lipanj 2012 (1)
Veljača 2012 (1)
Listopad 2011 (1)
Kolovoz 2011 (1)
Srpanj 2011 (1)
Lipanj 2011 (2)
Svibanj 2011 (3)
Travanj 2011 (1)
Ožujak 2011 (1)
Veljača 2011 (1)
Siječanj 2011 (2)
Prosinac 2010 (4)
Studeni 2010 (2)
Listopad 2010 (4)
Rujan 2010 (3)
Kolovoz 2010 (2)
Srpanj 2010 (2)
Lipanj 2010 (1)
Svibanj 2010 (1)
Travanj 2010 (1)
Ožujak 2010 (1)

Opis bloga

Troškovnik (nepotpuni)

Kolege od kojih puno učim

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se