Sa Tibeta ili iz Kenije?!

Dejstvo onostrane Hijerarhije Pseudomudrosti je uistinu ponajprije vezano za Istok i Tibet. No novoverski “Mesija” koga oni zovu Majtreja, nije došao sa Tibeta, kako obmanuti Krim to saopštava, već iz crne Afrike, od ostataka nekadašnjih divova koji su osnovali i Hijerarhiju "majstora mudrosti", iz Kenije, gde je se prvi put i prikazao. Crnoputi "Majtreja" je dogurao i do predsednika Sjedinjenih Američkih Država. Tako će svoje zavodničke ambicije i mnogo lakše ostvariti. Ako se pogledaju crte lica kenijskog Majtreje i Baraka (Barack) Huseina Obame vidi se njihova frapantna sličnost; očigledno se radi o istom čoveku, koji je, kako je za očekivati, posle dvadesetak godina života od kenijskog “prikazanja” nešto omršavio. Obama, sledbenik luciferijanca i neomarksiste zvanog Saul Alinsky, je inače rođen u Kriptonu na Havajima, od oca muslimana iz Kenije a majke Amerikanke iz Kanzasa. U Indoneziji, uglavnom muslimanskoj zemlji, živi od svoje šeste do desete godine, i to sa svojom majkom i očuhom Indonežaninom. Kao visoki tinejđžer sanjao je o karijeri profesionalnog košarkaša. On je prvi afrički student koji je u Honolulu stigao iz Kenije. Bavio je se advokaturom u Čikagu, da bi potom dobio stipendiju za specijalizaciju advokature na Harvardu.


“Majtreja” 1988. g. Barak Obama 1988. g. Barak Obama danas

Ne zavedeni američki narod (televizijski konzumenti Amerike), već iluminatsko-mondijalististički gremijumi, bogovi novog Olimpa (ponajprije Bildebergovi, na svojoj 56. sednici) su Obamu izabrali za predsednika Judeo-Amerike; 12. decembar 2008. g. je to potvrdio. I on im je se odužio za tu uslugu i nominaciju, tako što je ljude iz njihovih redova (Bilderberger Grupa, Trilateralna Komisija, Savet za međunarodne odnose) postavio za svoje saradnike i na najvažnijim državno-upravljačkim punktovima. Sva obećanja koja je dao ustreptalom američkom narodu u predizbornoj kampanji (pre svega o hitnom povlačenju američkih vojnih snaga iz Iraka i Avganistana, zatvaranju koncetracionog logora za "talibane" na Kubi, u bazi Gvantanamo), kao inaugurisani predsednik u Beloj Kući, Obama je pogazio, pokazao se kao veliki lažljivac. Iluminatski punktovi Ameriku trebaju kao imperijalno-terorističku silu, a to znači istrajavanje na frontu neokolonijalizma i intervencionizma koji, pod različitim izgovorima, ruši režime koji smetaju instaliranju Novog satanskog poretka i planetarne diktature, te ugrožavaju Izrael (čiji čuveni Zid plača je Obama odmah pohodio). Prvo što je “Spasitelj” i predsednik Obama uradio bilo je da u jeku nove američke depresije spasi od propasti iluminatske banke (financijsku oligarhiju), mamona Amerike koji je i ekonomsku krizu izazvao, i tako održi “američki san”, potrošačko ludovanje i osećaj superiornosti.Mason mladi Obama kao diplomac u Panahou Školi na Havajima. Zapaziti tipičan masonski stisak ruku. U pozadini se vidi središnje slovo masonskog kulta – "G" (od "geometrija").

“Majtreja” se danas više ne prikazuje pred skupinama ljudi. Zapravo, prestao je to još 2002. g. Jasno je zašto! A zavedeni američki narod ga sve više doživljava i vidi kao "Mesiju".


Univerzalni Spasitelj ili univerzalni Zavodnik?

Simonu Gataru u novome telu i sa novom obmanjivačkom maskom, takozvanome Majtreji, nije cilj da predstavljajući se 'Hristom' i 'Budom' zavede samo hrišćane i budiste, već i sve ostale veroispovesti. Po poroznim predstavama učitelja Hijerarhije Pseudomudrosti najavljeni Spasitelj je »Veliko Biće, koje hrišćani zovu Hrist. On je takođe poznat i na istoku kao Bodhisattva, te kao Gospod Majtreja, i jeste Jedan kojega očekuju pobožni muslimani pod imenom Mehdi ...« – iznosi Elis Bejli u svome spisu 'Inicijacija ljudska i sunčana'. Tu je i 'objašnjenje' za 'Mesiju' kojeg i danas očekuju judejci: »Mesija, kojeg očekuju, biće jedan od Hristovih starijih učenika, ali to neće biti, kako je prvobitno nameravao Hrist /.../. Moguće je da će Učitelj Isus preuzeti ulogu Mesije." ('Rasprava o Sedam Zraka', sveska V) – Dakle, novi Menandr, učenik Simona Gatara, rimski 'majstor Isus', koji pretenduje na tobožnju 'Petrovu stolicu' i presedavanje Velikom Crkvom Otpadijom iz Jerusalima, iz 'grada čoveka', trebalo bi da bude, po ovoj opservaciji, očekivani judejski 'mesija'.

Glumatajući Dolazećeg Gospoda Mira, novi-stari Simon Gatar će pokušati i svakako i uspeti budistima da se predstavi kao Maitreja, vedanta-vernicima kao Khalki(n), judaistima kao Machiach, hrišćanima kao Hristos, muslimanima kao Mehdi, – dakle kao 'univerzalni Spasitelj' i 'planetarni Učitelj'. Cilj je dakako zavesti sve ljude; svakog čoveka odvesti u propast koristeći ljudsku neupućenost, zaslepljenost i slabost da se ispituju duhovi.Bodhisattva Arja Maitreja (tibetanska statua u srebru)

Do sada su se u islamu pojavili preko trideset zanesenjaka i fanatika koji su za sebe trdili da su obećani Mehdi – Allahov namesnik na kraju sveta. Osnivač bahaizma, sekte islamsko-mondijalističke provenijencije (koja priziva planetarnu diktaturu) – Bahaullah, takođe je za sebe tvrdio da je Božiji Poslanik i veliki Spasitelj pred Smak sveta. Tvrdio je da će 2.000 godina posle njega, doći još jedan Poslanik.

Kod islamskoj predaji možemo naći nekoliko hadisa koji pominju dolazak Imama Mehdija (rođenog 868. g. ne.) nesto pre Smaka sveta, koji je ognjem i mačem "zavesti red" počev od Kabe, te uspostaviti svetski halifat: »Neće nastupiti sudnji dan, dok čovek od mene ne dođe na vlast, njegovo ime je kao i moje ime, ime njegovog oca je kao ime moga oca. On će ispuniti zemlju pravdom kao što je bila ispunjena nepravdom i nasiljem.« (Hadis beleži Taberani) - »Pred kraj moga ummeta pojaviće se Mehdi.« (Hadis prenosi Ebu Seid el-Hudri) - »Mehdi je od mene, čovek svetla čela, povijenog nosa. Ispuniće zemlju pravdom kao što je bila ispunjena nepravdom i nasiljem i vladaće sedam godina.« (Hadis beleže Ebu Davud i Hakim) - »Kada vidite crne zastave /na istoku/, pridružite im se makar i pužući, jer je sa njima Allahov halifa – Mehdi.« (Hadis prenosi Sauban) Inače, deo sunita već sada prihvata učenje o ponovnom dolasku Imama Mehdija. Po verovanju dvanaestoimamaca (duodecimalista), u svet gajba, nevidljivi svet, Muhammed ibn Abdullah el-Mehdi je otišao i tamo živi od svoje pete zemaljske godine života. Njegov otac Hasan ali Askari bio je 11. šiitski imam, a kao zadnji Imam, dvanaesti – Muhammed, pojaviće se kao četrdesetogodišnjak ‘skriveni’ Mehdi. Po verovanju zajdija, jedne šiitske sekte (šiizam je persijski oblik islama), bilo ko od loze četvrtog halifa – namesnika Alija (muža Muhammedove kćerke Fatime, koji je umro, 661. g.) ima pravo pretendovanja na Imanat.

Po tvrdnjama islamsko-mondijalističkih sekti (poreklom iz Indije) ahmedija i kadijanija, duše Isusa i Muhammeda će se utelovljujuće spojiti u obliku jednog čoveka – Mirze Gulam Ahmad Kadijanija (1835.-1908. g. ne.). Sam Mirza Ghulam u svojoj knjizi ‘El-Vasijet’, iznosi da je on obećani Mesija (Isus Hristos). On je i novi Poslanik i očekivani islamski mesija – Mehdi. Pre nego što je ‘postao’ Mehdi, sumanuti Mirza Gulam je najpre bio bahajac (Mirzini sledbenici babiji inače ne priznaju Bahaulaha), da bi se potom proglasio obnoviteljem islama (mudžadiddom). Mirzin sin Bisr Ahmed, napisao je knjigu ‘Novi Svjetski Poredak’, u kojoj je insinuaciono razvio mondijalističko-ekumenske skice svoga oca.

Inače, Ahmedijevi sledbenici, proširili su laž, koja je kasnije publicistički dosta eksploatisana, da Isus nije raspet, već je umro prirodnom smrću, kasnije bio oživljen, napustio svoj kameni grob, otišao u indijski Kašmir, gde je poučavao i ponovo umro prirodnom smrću.

Da su utelovljenje Mehdija, tvrdili su još i: Sid Muhammad Jaunpuri (čiji sledbenici se danas nalaze uglavnom na području Indije i Pakistana); Sijid Mirza 'Ali-Muhammed (ili takozvani Bab = ‘Vrata’), koji je najavio dolazak Abdullbahe; Mohammed bin Abdullah (čiji sledbenici se mogu naći pre svega u Africi, Somaliji; Džuhajman ibn-Muhammed ibn-Sajf al-Utaibi (čiji sledbenici su 1979. g. okupirali Veliku Džamiju u Mekki, gde je se i Džuhajman proglasio Mehdijem); Wallace Fard Muhammed, osnivač crnačke rasističke sekte ‘Islamski narod’ (Nation of islam).

U budizmu postoji verovanje da Gospod Budnosti, Adi-Buddha, često dolazi na Zemlju, te da će se sledeće njegovo utelovljenje za nekih 3.000 godina nazivati Majtreja. Teosovski učitelj Charles Webster Leadbeater (1847.-1934. g. ne.) u 'Skrivenoj strani hrišćanskog verovanja' (pogl. I) ukazuje za Majtreju: »Naš sadašnji Učitelj Sveta naziva se Majtreja, što znači 'dobrota' ili 'milosrđe', i upravo tako, kako se Gospod Buddha zvao Gospod Mudrosti, tako se i Gospod Majtreja zove Gospod Ljubavi ili Milosrđa. Velika središnja istina, koju On hoće, naročito istaknuti je, da zla sveta dolaze zbog nedostatka ljubavi i bratstva, te kad da bi se htelo naučiti voleti i usvojiti si bratstvo, bratsko držanje, da bi nestalo svakog zla, te bi nam svanulo Zlatno Doba.« – Pod 'novim' Majtrejom, 'petim Budom', 'Velikim Bratom', neće nam doći Zlatno Doba, već doba najveće Tmine i pometnje koja se već nazire.

Po doktrini kasnog hinduizma uobličenoj tek u X stoleću nove ere, postoje deset Višninih avatara. Deseto njegovo utelovljenje na Zemlji biće Kalkin, budući sudija u trenutku smaka sveta. (Kali-juga, po datoj doktrini, traje 864.000 godine i započela je pre oko pet milenijuma.) Po hinduskom tekstu Visnu-purnam Kalkin-avatara pašće u vreme krajnje duhovne degradacije i bede ljudskog roda (knj. IV, pogl. 24). Pogledajmo kako Bezantova tog desetog avatara prikazuje: »S Njegovim dolaskom stići će jedno svetlo razdoblje, s Njegovim dolaskom proći će Kali-yuga. S Njegovim dolaskom doći će i jedna viša rasa ljudi. On će doći kada se na Zemlji rodi šesta korenska rasa. Tada će se u svetu odviti jedna velika promena, doći će do velikog otkrića Istine, okultne istine, i kada On dođe, okultizam će opet biti u stanju objaviti se svetu kroz dokaze koje niko neće moći pobiti ili negirati. On će prilikom svog dolaska dati vladavinu nad šestom korenskom rasom dvojici kraljeva." ('Avatari, pogl. III) – Po iskazima tobožnjeg 'Lorda Majtreje’ izgleda da je Kalkin došao mnogo ranije nego što je to bilo 'predviđeno'!?

Judejci su stolećima iščekivali od Proroka najavljenog Mesiju, Svetog Pomazanika, ali kada je se on pojavio među njima u liku Isusa Nazarena, nisu ga prepoznali i nisu ga prihvatili. Razbojnici poput Bar-Abbe su im bili bliži i draži nego miroljubivi Isus Hrist. Preokupirani materijalnim nedaćama u kojima se nisu spoznavali i zemaljsko-suprematorskim ambicijama, oni su Mesiju doživljavali ne kao moćnog harismatika i Učitelja Istine, već kao političkog lidera i revolucionara koji će ih povesti u boj protiv okupatorske rimske vlasti i omogućiti im gospodarstvo nad svetom. Isus koji je učio »Ljubite neprijatelje svoje i molite se za gonitelje svoje«, bio je za njihovu izvitoperenu predstavu Spasitelja duboko sumnjiv i nepodoban. Velika zabludelost judejaca pokazala je se u njihovom drugom velikom ustanku protiv Rimljana (132.-135. god.) koji je predvodio Šimon Bar-Kosiba, kada su ovoga uzdigli gotovo za 'Mesiju'. Svi oni koji su Jevrejima pre i posle Isusa došli kao 'Mesije', bili su u stvari vuci u jagnjećem ruhu, razbojnici.

U islamu šiitske sekte koje su podržale društveno ustrojstvo zasnovano na striktnom poštovanju imamâ, koji su vodile direktno poreklo od Muhammeda preko njegove kćerke Fatime i zeta Alije, verovalo se da dolazi vreme kada će se vratiti jedan od bivših imama kao Mehdi – onaj koga Allah vodi, koji će na Zemlji inaugurisati halifat Allahove pravde i slave. U VIII stoleću, nakon smrti šestog imama Džafara as-Sadika, među šiitima je došlo do šizme. Većina (takozvanih dvanaestaša) podržavala je Džafarovog sina Musu i njegove potomke, verujući da će Božija vladavina nastupiti nakon dvanaestog imama te loze. Ismailiti (takozvani sedmaši), podržavali su pak Musinog starijeg brata Ismaila verujući da je njegov sin Muhammed (preminuo 770. godine) sedmi i poslednji imam, te da će halifat Gospodnji doći kad se on vrati kao Mehdi. Putujući arapskim svetom misionari ismailiti širili su ovu dosta nategnutu i pretencioznu mesijansku doktrinu.

Koliko se teško čovek opterećuje kao pominje Hristovo ime, kad se poziva na Hrista Gospoda, a ne ostvaruje, ne živi Hristove Zapovesti. Pozivanje na Hrista bez živenja kako je Hrist živeo nosi bezbrojne opasnosti. Koliko strašno će se tek opteretiti onaj koji izigrava samog Hrista i celo čovečanstvo zavodi medenim glasom, vodi ga u Propast primamljivim i lažnim obećanjima?! Majtreja može mnogo toga imitirati, predstavljati se kao ‘veliki čovekoljubac’, ali ljudi Srca znaće i osetiće da iz njega ne zrači Božija Ljubav.


Majtreja – poslanik Šambale

Stolećima su istočni narodi verovali u postojanje tajnog podzemnog kraljevstva negde u srcu Azije, koje je velikim delom određivalo zbivanja u kraljevstvima ostalog sveta. Po Purana spisima sklonište 'savršenih ljudi' nosi naziv Kalapa i navodno je locirano u zapadnom Tibetu. U nekim kineskim pripovestima dati 'raj' se naziva Hsi Tien, te se smešta u oblast Kun Lun Shan u planinsko-glečerskom rejonu severozapadnog Tibeta. Mnoge istočnjačke legende, ali i moderni zapadnjački spekulativni kultovi ispirisani 'šarmom' Orijenta govore o delegacijama i pojedinicima koji su navodno posetili 'Skrivenu zemlju' na Orijentu.

Da se zaključiti da se 'zagonetno kraljevstvo' zapravo nalazi ispod kineske pustinje Gobi (u kojoj dnevna temperatura dostiže i 50 celzijusovih stepena), severoistočno od Tibeta. Ko je drugi mogao da 'sagradi' na Istoku to podzemno kraljevstvo (bolje reći podzemno negativno-zračeće duhovno polje, poznato kao Agharta, ako ne otpadnička Hijerarhija Pseudomudrosti. – Metropola tog 'kraljevstva', Agharte, poznata je i pod imenom Šambala (Shamballah, na tibetanskom); angliciziran naziv te lokacije je Šangrila (Shangri).

Šambala je često opisivana i imaginaciono doživljavana kao ostrvo mira unutar mora (koje je zauzimalo centralnoazijsku oblast a potom oteklo). U jednom pariskom muzeju postoji Thanka (izvezena tibetanska religijska zastava) koja prikazuje Šambalu okruženu sa dva koncetrična kruga snegom prekrivenih planina, a ovih opkoljenih vodom.

Još je Aleksandar Sent (rođen 1842. god.) u svom delu 'Misija Indije' zapadnom svetu prezentovao mit o gradu po imenu Agharta koji je smešten u podzemlju (gde su razgranate mreže pećina i hodnika) na granici između Tibeta i Mongolije. Datim podzemnim gradom rukovode moćni gospodari sveta.

Engleski lord i kolonijalni ministar u Kini (gde je nametao opijumsku zavisnost Kinezima), pokrovitelj engleskog Rozenkrojcerskog društva – Edward Bulwer-Lytton u svome spisu ‘Dolazeća rasa’ (The coming Race, 1871. g.), koji je puno uticao na Blavatskina shvatanja, a kasnije i na Hitlerove naciste, opisuje naprednu civilizaciju unutar Zemlje, gde su tamožnji ljudi otkrili čudesnu silu zvanu vril. I ti “čudesni ljudi” će jednom izaći na površinu i zavladati svetom.

Rene Genon u 'Kralju sveta' daje sledeće tumačenje nastanka Agharte. U nekoj davnoj katastrofi uništena je napredna civilizacija Gobi. Od spašenih duhovni učitelji su našli sklonište pod himalajskim obroncima, u pećine i kanale. Brzo su se pocepali na dve grupe: 'Put Desne Ruke' – kao 'Belu' struju, sa sedištem u Agharti, i na Crnu struju 'Puta Leve Ruke' čiji su se pripadnici locirali u Šambali, gradu gneva. Mi ih možemo predstaviti i nazvati kao demonsku Hijerarhiju Zla i Hijerarhiju Laži predvođenu tobožnjim majstorima mudrosti koji veruju da su u službi Dobra i Istine.

U knjizi novodopskih medijuma Virdžinije Esen i Šeldona Nidla – 'Postajete galaktički čovek', koja se predstavlja kao objava nekakvog i tobožnjeg Sirijusanca Vašta-e, 'opisuju' se kosmičko-zemaljske civilizacije na našoj planeti, pa se konstruše priča kako je carstvo Lemurije razoreno od strane carstva Antlantide, da bi se potom pobeđeni povukli u šupljine ispod zemljine površine i tu osnovali carstvo poznato kao Agharta: »To carstvo je ključ povezivanja ljudi sa površine sa ljudima ispod površine Zemlje koji na tu priliku čekaju kad dođe do spuštanja /Sirijusanaca i drugih humanoida iz svemira/. Ti unutrašnji svetovi Agharte uskoro će izaći na površinu i to je ono što pripadnici tog carstva nazivaju 'veliko okupljanje'. Oni se raduju tom vremenu kada će svim tim raznim kolonijama Lemurije – koje postoje u unutrašnjosti Zemlje širom velikih prostranstava naše planete ispod Severne i Južne Amerike, Azije, Afrike i Evrope – biti dozvoljeno da se uspešno obnove i iziđu na površinu Zemlje. Sve do sada njihove kolonije su se uglavnom držale u tajnosti, ili se predstavljale kao svet čije postojanje nije izvesno, da ne bi bile uznemiravane.«

Bezantova, tumačeći po vedskoj misli nekakav deseti Gospodnji avatar, iznosi: »Saznajemo da će Kalki Avatar, kada dođe, iz svetog mesta Š a m b a l e (mesta koje je okultistima dobro poznato, ali profanima nije) pozvati dva kralja koji tamo borave, da bi pomogli svetu u njegovoj evoluciji. Moru je ime Manua, koji će biti kralj sledeće rase, kako to piše u Puranama, a ime idealnog bramina, učitelja sledeće rase biće Devapi. Ta dvojica su Kralj i Učitelj šeste rase koja će se tek roditi." ('Avatari', pogl. 3)

Pogledajmo i neke nebuloze koje plasira Majtrejin portparol Bendžamin Krim, prevashodno u vezi dijaboličke podzemne baze zvane Šambala:

»Hrist je planetarni avatar, Sai Baba je kosmički avatar. On je Duhovni regent, koga je u svet poslao Gospod sveta, Sanat Kumara iz Š a m b a l e. Regent “zastupa” kralja. Slično, Duhovni regent “zastupa” Boga, Logosa, čiji je Sanat Kumara odraz. Sai Baba utelotvoruje energiju Ljubavi na kosmičkoj ravni (Hrist utelotvoruje ovu energiju na planetarnom nivou), a Njegovo delovanje je delom usmereno da pripremi čovečanstvo za delovanje Hrista.« – 'Gospodar sveta' koji umesto u Nebu stoluje u podzemlju, jasno može biti samo Lucifer, lažni svetlonoša, knez Tame. – »Buđenjem načela ljubavi u čovečanstvu, Sai Baba će pripremiti narode za posvećeničko delovanje Hrista. Kao Vrhovni Sveštenik, Inicijator, tokom prve dva planetarna posvećenja, Hrist će postupno uvoditi čovečanstvo iz strogo ljudskog kraljevstva u Hijerarhiju, Kraljevstvo duša, ili Božije kraljevstvo. To je njegov glavni zadatak u dobu Vodolije. Ova dvojica Velikih zajedno deluju u svakodnevnom dodiru, potpunoj harmoniji i zajedničkoj nameri u evoluciji čovečanstva.« Izgleda da su se svi ‘bogovi’ drevne i mnogobožačke Indije opet utelovili, … I ne zna se ko je od njih veći, … I svi su jedinstveni u borbi protiv Živog Boga i u zavođenja Božije dece.

»Buda više nema fizičko telo, nego boravi u najvišem centru naše planete, Š a m b a l i, koja se nalazi u materiji dve najviše eteričke ravni u pustinji Gobi. On deluje kao ‘Božanski Posrednik’ između Šambale i Hijerarhije, donoseći trojici Velikih Gospoda Hijerarhije (Hristu, Manuu, i Gospodu Civilizacije) plan iz Š a m b a l e. Oni Ga nadalje prilagođavaju mogućnostima i odrađuju kroz čovečanstvo. On je Majtrejin brat. Oni su bili među prvom grupom zemaljskog čovečanstva koji su došli do ‘postignuća’, to jest stigli do posvećenja, davno u ranim atlantskim vremenima. Otada su uvek na pročelju čovečanstva. Buda je duboko angažovan u procesu Majtrejine misije.«

U Šambali je navodno volja Neba najrazotkrivenija: »Rečeno nam je, da je iznad pustinje Gobi u drugom eteru veliko središte energija koja se zove Šambala ili središte Glave planete, kroz koje prolazi vodeća volja planetarnog Logosa. Samo vrlo visoki inicijanti imaju dopuštenje ući tamo, prebivati velikom Savetu, te da su upućeni u volju Božiju« – iznosi teosofski učitelj Saraydarian u knjizi ('Avatara požrtvovane ljubavi', pogl. 21) posvećenoj tibetanskom učitelju Hijerarhije – Koot Hoom-ju. Sam naziv Agharta na sanskritu znači 'nepristupačan', 'nepovrediv', ... Dakako da energetska baza velikog Pustošnika zvana 'Šambala' ili 'Agharta' nije iznad Gobija, već ispod te pustinje.

Po anemičnim i apsurdnim kalkulacijama učitelja Hijerarhije Pseudomudrosti Hrist kao navodni član nekakvog središnjeg saveta Šambale povremeno prebiva na tamošnjim sastancima!? Na inicijaciji u Šambali Hrist je i postao Svetski Učitelj i primio nekakvo 'žezlo moći', koje se koristilo i kod osnivanja planetarne Hijerarhije: »Veliko Žezlo Moći Logosa skriveno je u Suncu /.../. Žezlo Bodhisattve /= Hrista/ leži skriveno u 'srcu mudrosti', odnosno u Šambali.« (Alice A. Bailey: 'Inicijacija ljudska i sunčana') – Hrist sa Svojim vaznesenjem, dakako nije otišao u Podzemlje, u nekakvu podzemnu bazu, već u Nebo Beskonačja, sevši pobednički na Presto Slave (cp.: Otkrivenje, 3:21)

Po teosofskoj mutljag-doktrini Šambala kao gejzer energije 'preporađanja' nekoliko puta udarno tokom Zemljine istorije je u kriznim razvojnim fazama oslobađala svoj potencijal: najpre kod propasti Lemurije, zatim Atlantide, potom za vreme Drugog svetskog rata, pa 1975. godine (kada počinje delovanje Majtreje), te oko 2.000 godine. Kut Humi u svom diktatu 'Zraci i inicijacije' preko Bejlijeve iznosi i sledeće: »Svakog puta kada ova energija pogodi ljudsku svest, pojavi se neki potpuniji vid božanskog plana.« Čudna je ta 'svetlonosna' energija čiji uplivi rezultuju sve same destrukcije i komešanja koja dovode do sve dubljeg duhovnog ropstva.


Krišnamurti je pre Majtreje bio obećani ‘Učitelj sveta’

Unutar ‘Teosofskog Društva’ 28. 12. 1911. godine Annie Besant (predsednica 'Teosofskog društva' od 1907. g.) osniva ‘Red Zvezde Istoka’ (The Order of the Star of the East), sa ciljem da pripremi put ‘Majtreji’, ‘Učitelju sveta’, ‘Mesiji’. Za vrhovnog vođu Reda Bezantova imenuje svoga štićenika Krišnamurtija (Jiddu Krichnamurti, rođen 1895. g. ne.), koga je u Adjaru 1909. g. ‘vidoviti’ Leadbeater detektovao kao očekivanog Mesiju. I tibetanski ‘majstori’ su telepatskom komunikacijom potvrdile Bezantovoj, vođi ‘Teosofskog Društva’, da je mladi Krišnamurti očekivani ‘Učitelj Sveta’. Bezantova postaje njegov štićenik i šalje ga iz Indije (tada britanske kolonije) na školovanje u Veliku Britaniju, u London. 'Zvezda Istoka' izaziva negativnu reakciju nemačke sekcije Društva, koju je predvodio Rudolf Štajner; on napušta 'Teosofsko društvo' i osnova vlastitu organizaciju – 'Antroposofsko Društvo').
Annie Besant u masonskoj odori


Bezantova Krišnamurtija predstavlja ‘Društvu’ kao izabranika koga će obuzeti, naseliti Hrist. Ako je neko Hrist Božiji na Zemlji, on je to od Svoga utelovljenja, a kasnije pomazanje Božije samo potvrđuje i osvedočuje Njegovo potpuno jedinstvo sa Bogom.

Na Drugom kongresu ‘Reda Zvezde Istoka’ (1925. g.) ‘Hristu’ Krišnamurtiju Bezantova dodeljuje i ‘dvanaest Apostola’. Tako prevara ubedljivije i celovitije doima.

Unutarnja previranja u Krišnamurtiju odvode ga od robovanja lažnome teosofskome mesijanstvu: godine 1929, u holandskoj varošici Ommenu raspušta ‘Red Istočne Zvezde’, odbija da bude vođa novog kulta, buntovnički ističe da put ka Istini ne vodi preko institucija i od ljudi uniformisanih verskih staza, iznosi da ne treba i nema nikakve apostole i sledbenike.

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se