LNV - Sisak

utorak, 19.09.2017.

Registracija utakmica 3. kola

LIGA NOGOMETNIH VETERANA

" S I S A K "

Registracija utakmica 3. kolaSV. LOVRO PETRINJA 3 : 0 ( 3 : 0 )
POSAVINA BR PETROVEC 3 : 2 ( 2 : 2 )
METALAC KUPA 2 : 4 ( 0 : 2 )
HAJDUK ČEŠKO SELO 1 : 2 ( 1 : 1 )
HRASTELNICA slobodna

OPOMENUTI :
HAJDUK Dražen Selihar - nije platio opomenu
METALAC Mirzet Bajrić - nije platio opomenu
Davor Kunert - nije platio opomenu
ISKLJUČENI :
HAJDUK Dražen Selihar - suspendira se do okončanja postupka,traži se izjava
igrača. Izjavu dostaviti sa zapisnikom utakmice 4. kola

T A B L I C A

1. ČEŠKO SELO 3 3 0 0 8 : 4 9

2. KUPA 3 2 1 0 9 : 3 7

3. SV. LOVRO 3 2 1 0 10 : 5 7

4. POSAVINA BR 2 1 1 0 4 : 3 4

5. HAJDUK 3 1 1 1 7 : 7 4

6. PETROVEC 3 1 0 2 9 : 9 3

7. METALAC 3 0 0 3 5 : 10 0

8. PETRINJA 2 0 0 2 3 : 8 0

9. HRASTELNICA 2 0 0 2 1 : 6 0


Odigravanje utakmica 5. kola sa početkom 17,00 sati.


Sportski pozdrav !


Predsjednik
Sisak 19.09.2017 Ivica Milatović

19.09.2017. u 09:07 • 0 KomentaraPrint#

utorak, 12.09.2017.

Registracija utakmica 2. kola

LIGA NOGOMETNIH VETERANA

" S I S A K "

Registracija utakmica 2. kolaSV. LOVRO HAJDUK 4 : 4 ( 2 : 0 )
ČEŠKO SELO METALAC 4 : 2 ( 3 : 0 )
KUPA HRASTELNICA 4 : 0 ( 1 : 0 )
PETROVEC PETRINJA 5 : 3 ( 1 : 1 )
POSAVINA BR slobodna

T A B L I C A

1. ČEŠKO SELO 2 2 0 0 6 : 3 6

2. KUPA 2 1 1 0 5 : 1 4

3. SV. LOVRO 2 1 1 0 7 : 5 4

4. HAJDUK 2 1 1 0 6 : 5 4

5. PETROVEC 2 1 0 1 7 : 6 3

6. POSAVINA BR 1 0 1 0 1 : 1 1

7. PETRINJA 1 0 0 1 3 : 5 0

8. METALAC 2 0 0 2 3 : 6 0

9. HRASTELNICA 2 0 0 2 1 : 6 0
Odigravanje utakmica 4. kola sa početkom 17,15 sati.
Sportski pozdrav !


Predsjednik
Sisak 12.09.2017 Ivica Milatović

12.09.2017. u 08:28 • 0 KomentaraPrint#

četvrtak, 07.09.2017.

Registracija utakmica 1. kola

LIGA NOGOMETNIH VETERANA

" S I S A K "

Registracija utakmica 1. kola

PETROVEC SV. LOVRO 2 : 3 ( 1 : 1 )
POSAVINA BR KUPA 1 : 1 ( 1 : 0 )
ČEŠKO SELO HRASTELNICA 2 : 1 ( 1 : 0 )
METALAC HAJDUK 1 : 2 ( 0 : 0 )
PETRINJA slobodna


T A B L I C A


1. SV. LOVRO 1 1 0 0 3 : 2 3

2. HAJDUK 1 1 0 0 2 : 1 3

3. ČEŠKO SELO 1 1 0 0 2 : 1 3

4. KUPA 1 0 1 0 1 : 1 1

5. POSAVINA BR 1 0 1 0 1 : 1 1

6. HRASTELNICA 1 0 0 1 1 : 2 0

7. METALAC 1 0 0 1 1 : 2 0

8. PETROVEC 1 0 0 1 2 : 3 0

9. PETRINJA 0 0 0 0 0 : 0 0Odigravanje utakmica 3. kola sa početkom 17,30 sati.
Sportski poydrav !

Predsjednik
Sisak 07.09.2017 Ivica Milatović07.09.2017. u 11:27 • 0 KomentaraPrint#

ponedjeljak, 28.08.2017.

RASPORED TAKMIČENJA ZA POLUSEZONU 2017 / 2018 g. - jesen

RASPORED TAKMIČENJA ZA POLUSEZONU 2017 / 2018 g. - jesen

1. kolo - 01.09.17 18:00
PETROVEC SV .LOVRO - 04.09.17.
POSAVINA BR KUPA
HRASTELNICA ČEŠKO SELO
METALAC HAJDUK
PETRINJA

2. kolo - 08.09.17 18:00
SV. LOVRO HAJDUK
ČEŠKO SELO METALAC - 11.09.17.
KUPA HRASTELNICA
PETROVEC PETRINJA - 11.09.17.
POSAVINA BR

3. kolo - 15.09.17 18:00
SV. LOVRO PETRINJA
POSAVINA BR PETROVEC
METALAC KUPA
HAJDUK ČEŠKO SELO
HRASTELNICA

4. kolo - 22.09.17 18:00
ČEŠKO SELO SV. LOVRO - 25.09.17.
KUPA HAJDUK
PETROVEC HRASTELNICA - 25.09.17.
PETRINJA POSAVINA BR
METALAC

5. - kolo - 29.09.17 18:00
SV. LOVRO POSAVINA BR
HRASTELNICA PETRINJA
METALAC PETROVEC
ČEŠKO SELO KUPA - 02.10.17.
HAJDUK


6. kolo - 06.10.17 18:00
KUPA SV. LOVRO
PETROVEC HAJDUK - 09.10.17.
PETRINJA METALAC
POSAVINA BR HRASTELNICA
ČEŠKO SELO

7. kolo - 13.10.17 18:00
SV. LOVRO HRASTELNICA
METALAC POSAVINA BR
HAJDUK PETRINJA
ČEŠKO SELO PETROVEC - 16.10.17.
KUPA

8. kolo -20.10.17 18:00
PETROVEC KUPA - 23.10.17.
PETRINJA ČEŠKO SELO
POSAVINA BR HAJDUK
HRASTELNICA METALAC
SV. LOVRO

9. kolo - 27.10.17 18:00
METALAC SV. LOVRO
HAJDUK HRASTELNICA
ČEŠKO SELO POSAVINA BR - 20.10.17.
KUPA PETRINJA
PETROVEC


28.08.2017. u 12:35 • 0 KomentaraPrint#

Plenum LNV"Sisak" 24.08.2017.

LNV "Sisak"
P L E N U M

Plenum LNV"Sisak" se održao u prostorijama Sv. Lovre, u četvrtak 24.08.2017., sa početkom u 20.00 sati.

PRISUTNI :Sv. Lovro, Kupa, Petrovec, Petrinja, Češko Selo
ODSUTNI :Posavina BR, Metalac, Hrastelnica, Hajduk
Svi odsutni su se izjasnili da nastavljaju takmičenje.

DNEVNI RED :
1. Utvrđivanje broja klubova
2. Utvrđivanje kalendara takmičenje
3. Izvlačenje parova
4. Financijska potraživanja
5. Ostala pitanja
Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Ad. 1. Utvrđeno je da takmičenje nastavlja devet ekipa i to:
ČEŠKO SELO ; HAJDUK ; HRASTELNICA ; KUPA ; METALAC ; POSAVINA BR ;
PETRINJA ; PETROVEC ; SV. LOVRO
Ekipa Mladost-Greda može se priključiti, ako se uspiju organizirati do početka takmičenja

Ad. 2. Nakon kraće rasprave utvrđeno je: takmičenje počinje 01.09.2017 g., a završava 27.10.2016 g.
Utamice se igraju redovno: petkom i vanredno ponedjeljkom.
Kao domačini ekipe Češkog sela i Petrovca svoje utakmice igraju ponedjeljkom.

Ad 3. Prilikom izlačenja parova, izvučen je slijedeći poredak :
1. PETROVEC 6. HAJDUK
2. PETRINJA 7. ČEŠKO SELO
3. POSAVINA BR 8. KUPA
4. HRASTELNICA 9.
5. METALAC 10. SV. LOVRO

Parovi 1. kola 01.09.2017. 18:00h :
PETROVEC SV. LOVRO - 04.09.2017.
POSAVINA BR KUPA
HRASTELNICA ČEŠKO SELO
METALAC HAJDUK
PETRNJA

Ad. 4. Dogovoreno je da se financijska potraživanja u iznosu od 350,00 kn podmire do početka utakmica 4.kola (22.09.2017.).
Ekipa Metalca treba uplatiti 100,00 kn kao prošlogodišnji prvak.
Taksa za suđenje ostaje 200,00 kn

Ad. 5. Istaknut je problem sa pisanjem zapisnika i unošenjem podataka u njega. Predstavnici ekipa dužni su provjeriti točnost unesenih
podataka te suca ispraviti ako podaci nisu točni.
Također se napominje da su predstavnici ekipa obavezni dostavitii sucu prije početka utakmice - popis igrača sa
pripadajučim fotokopijama osobnih iskaznica.
Utakmica se ne može odigrati ako nema spomenute dokumentacije, na štetu ekipe koja nije dostavila traženu dokumentaciju.
Umjesto Živadina Stefanovića u disciplinsku komisiju je izabran kao član komisije Gabrijel Vinković.
Na upit predstavnika Petrovca, objašnjeno je da se žalba na nastup igrača mora najaviti u zapisnik utakmice te se obavezno mora
taksirati sa 50,00 kn. Zatim se u roku od 24 sata, sa opisom detalja, mora dostaviti povjereniku takmičenja.
Plenum je završio sa radom u 21h.
Povjerenik
Petrinja 24.08.2017. Sportski pozdrav ! Milatović Ivica

28.08.2017. u 12:33 • 0 KomentaraPrint#

četvrtak, 08.06.2017.

LIGA NOGOMETNIH VETERANA

" S I S A K "

Registracija utakmica 18. kola

PETROVEC METALAC 1 : 5 ( 0 : 2 )
PEŠĆENICA L. ČEŠKO SELO 4 : 1 ( 2 : 0 )
HRASTELNICA KUPA 0 : 12 ( 0 : 7 )
POSAVINA BR HAJDUK 1 : 4 ( 0 : 3 )
SV. LOVRO PETRINJA 1 : 2 ( 1 : 1 )

Odgođena utakmica :
PETRINJA HAJDUK 3 : 1 ( 2 : 0 )

Žalba NK PETROVCA, na nastup igraća NK METALCA - Mario Berek

Prema Pravilniku o natjecanju LNV Sisak ( čl. 8. )- žalba je najavljena u zapisnik utakmice i potpisana
od oba predstavnika i suca, ali nije taksirana sa 50,00 Kn takse, tako da se žalba neće razmatrati.
Međutim provjrom podataka, ustanovljeno je da je dotični igrać registriran za NK PRELOŠĆICU,
ali nije bio prisutan niti na jednoj utakmici toga kluba (potvrda iz kluba).
Zbog svega navedenoga utakmica se registrira postignutim rezultatom.
T A B L I C A


1. METALAC 18 13 1 4 59 : 26 40

2. KUPA 18 11 5 2 52 : 16 38

3. PEŠĆENICA L. 18 8 5 5 46 : 35 29

4. SV. LOVRO 18 7 6 5 37 : 28 27

5. ČEŠKO SELO 18 8 3 7 30 : 25 27

6. PETROVEC 18 7 4 7 34 : 38 25

7. PETRINJA 18 8 0 10 26 : 43 24

8. POSAVINA BR 18 5 5 8 22 : 33 20

9. HAJDUK 18 4 1 13 30 : 46 13

10. HRASTELNICA 18 3 2 13 11 : 58 11Čestitke ekipi METALCA , na osvojenom prvom mjestu, LNV Sisak u sezoni 2016 / 2017 g.
DISCIPLINSKA KOMISIJA :

POSAVINA BR Josip Ivanković - kažnjava se prema čl. 9. DP LNV Sisak - gruba igra, zabranom igranja ne
dvije ( 2.) utakmice, sa pravom nastupa u 3. kolu nove sezone.

PETROVEC Veljko Begović - kažnjava se prema čl. 9. DP LNV Sisak - nesportsko ponašanje, zabranom
vođenja ekipe te obavljanja drugih funkcija u LNV Sisak, na tri (3.) utakmice
sa pravom vođenja u 4. kolu nove sezone.

NAJBOLJI STRIJELAC LNV Sisak, u sezoni 2016 / 2017


1. NK Metalac Goran Damjanović - 14 golova

2. NK Pešćenica L. Mario Skrbin - 12 golova

3. NK Kupa Tihomir Lovrić - 11 golova


Čestitke Goranu Damjanoviću na osvojenom naslovu najboljeg strijelca u LNV Sisak za sezonu 2016 / 2017 g.


NAJSTARIJI IGRAĆ LNV Sisak,

NK METALAC Željko Milanović - 28.09.1956 g.


FAIR - PLAY POREDAK LNV Sisak,


1. POSAVINA BR - 14 bodova

2. SV. LOVRO - 16 "

3. PEŠĆENICA L. - 20 "

4. PETROVEC - 28 "

5. PETRINJA - 32 boda

6. KUPA - 38 bodova

ČEŠKO LO - 38 "

7. HAJDUK - 46 "

8. HRASTELNICA - 72 boda

9. METALAC - 78 bodova

Čestitke ekipi POSAVINE BR, na osvojenom naslovu fair-play ekipe, u LNV Sisak za sezonu 2016 / 2017 g.


Sportski pozdrav !
Povjerenik
Sisak 08.06.2017. Ivica Milatović

08.06.2017. u 17:40 • 0 KomentaraPrint#

petak, 02.06.2017.

Registracija utakmica 17. kola

LIGA NOGOMETNIH VETERANA

" S I S A K "

Registracija utakmica 17. kola

PETRINJA PETROVEC 3 : 2 ) 2 : 2 )
HAJDUK SV. LOVRO 3 : 7 ( 2 : 4 )
KUPA POSAVINA BR 2 : 0 ( 0 : 0 )
ČEŠKO SELO HRASTELNICA 4 : 1 ( 2 : 0 )
METALAC PEŠĆENICA L. 3 : 1 ( 0 : 1 )


T A B L I C A


1. METALAC 17 12 1 4 54 : 25 37

2. KUPA 17 10 5 2 40 : 16 35

3. SV. LOVRO 17 7 6 4 36 : 26 27

4. ČEŠKO SELO 17 8 3 6 29 : 21 27

5. PEŠĆENICA L. 17 7 5 5 41 : 34 26

6. PETROVEC 17 7 4 6 33 : 33 25

7. POSAVINA BR 17 5 5 7 21 : 29 20

8. PETRINJA 16 6 0 10 21 : 41 18

9. HRASTELNICA 17 3 2 12 11 : 46 11

10. HAJDUK 16 3 1 12 25 : 42 10


Zamoljavaju se predstavnici ekipa, da prema dogovoru sa izbornikom reprezentacije LNV Sisak - Veljkom Begovićem, obavijeste
svoje igrače, da će se utakmica PRVAK - REPREZENTACIJA, odigrati u PETAK - 09.06.2017 god., sa poćetkom u 18,30 sati.

Plenum LNV Sisak, održati će se u PETAK - 09.06.2017 god., sa poćetkom u 18,00 sati.

Mjesto odigravanja utakmice i plenuma biti će poznato nakon odigranih utakmica zadnjeg kola, te će predstavnici ekipa biti obaviješteni putem
SMS poruka ili tel.

Zbog specifične situacije, zamoljavaju se predstavnici ekipa da u slučaju spriječenosti pojedinih igrača obavijeste neke druge igrače kako bi se
revijalna utakmica mogla odigrati u pravom sportskom duhu.Sportski pozdrav !Povjerenik
Sisak 02.06.2017. Ivica Milatović

02.06.2017. u 07:13 • 0 KomentaraPrint#

srijeda, 24.05.2017.

Registracija utakmica 16. kola

LIGA NOGOMETNIH VETERANA

" S I S A K "

Registracija utakmica 16. kola

PETROVEC PEŠĆENICA L. 2 : 5 ( 0 : 4 )
HRASTELNICA METALAC 4 : 1 ( 2 : 0 )
POSAVINA BR ČEŠKO SELO 2 : 1 ( 1 : 0 )
SV. LOVRO KUPA 1 : 2 ( 1 : 1 )
PETRINJA HAJDUK odgođeno

OPOMENUTI:
METALAC - BEĆIR MUHADRI - Nije platio opomene (dvije), dok ne plati 50,00kn nema pravo nastupa.


T A B L I C A


1. METALAC 16 11 1 4 51 : 24 34

2. KUPA 16 9 5 2 38 : 16 32

3. PEŠĆENICA L. 16 7 5 4 41 : 31 26

4. PETROVEC 16 7 4 5 31 : 30 25

5. SV. LOVRO 16 6 6 4 29 : 23 24

6. ČEŠKO SELO 16 7 3 6 25 : 20 24

7. POSAVINA BR 16 5 5 6 21 : 27 20

8. PETRINJA 15 5 0 10 18 : 39 15

9. HRASTELNICA 16 3 2 11 10 : 42 11

10. HAJDUK 15 3 1 11 22 : 35 10

DISCIPLINSKA KOMISIJA :

HRASTELNICA - ŽIVADIN STEFANOVIĆ - Kažnjava se po ČL. 9 DPLNV, nesportsko ponašanje, novčanom kaznom od 100k, zbog nepoštivanja odluke disciplinske komisije. Dok ne plati kaznu nema pravo voditi ekipiu. U ponovljenom slučaju primjenjuje se teža sankcija od do sada izrečenih
- STANOJE NIKOLIĆ - Kažnjava se po ČL: 9 DPLNV, nesportsko ponašanje, OPOMENOM, zbog ne poštivanja odluke disciplinske komisije (ne smije biti u ograđenom dijelu igrališta). U ponovljenom slučaju primjenjuje se teža kazna od dosada izrečenih.

ODLUKA POVJERENIKA LIGE - utakmica HRASTELNICA - METALAC 4:1

Žalba NK METALCA, o registraciji utakmice 3:0 u njihovu korist, ne može se usvojiti. Zbog toga što navedeni događaji na utakmici (vođenje ekipe od strane kažnjenog voditelja i sjedenje na klupi u civilu kažnjenog igrača) ne spadaju u bitne povrede pravila nogometne igre, te se utakmica registrira postignutim rezultatom. Kažnjeni voditelj i igrač sankcioniraju se zbog prijave u žalbi u zapisniku utakmice, odlukom člana disciplinske komisije i potvrdom od strane povjerenika.

Sportski pozdrav !
Povjerenik
Sisak 24.05.2017. Ivica Milatović

24.05.2017. u 13:04 • 0 KomentaraPrint#

srijeda, 17.05.2017.

Registracija utakmica 14. kola

LIGA NOGOMETNIH VETERANA

" S I S A K "

Registracija utakmica 14. kola

HAJDUK PETROVEC 0 : 4 ( 0 : 1 )
KUPA PETRINJA 1 : 0 ( 0 : 0 )
ČEŠKO SELO SV. LOVRO 2 : 2 ( 2 : 1 )
METALAC POSAVINA BR 4 : 0 ( 1 : 0 )
PEŠĆENICA L. HRASTELNICA 0 : 0 ( 0 : 0 )
T A B L I C A


1. METALAC 15 11 1 3 50 : 20 34

2. KUPA 15 8 5 2 36 : 15 29

3. PETROVEC 15 7 4 4 29 : 25 25

4. SV. LOVRO 15 6 6 3 28 : 21 24

5. ČEŠKO SELO 15 7 3 5 24 : 18 24

6. PEŠĆENICA L. 15 6 5 4 36 : 29 23

7. POSAVINA BR 15 4 5 6 19 : 26 17

8. PETRINJA 15 5 0 10 18 : 39 15

9. HAJDUK 15 3 1 11 22 : 35 10

10. HRASTELNICA 15 2 2 11 6 : 41 8


DISCIPLINSKA KOMISIJA :


14. kolo.
HRASTELNICA Stanoje Nikolić - kažnjava se prema čl.9. DP LNV - fizički napad, zabranom igranja i
obavljanja svih funkcija u LNV , u trajanju od tri (3.) mjeseca.
Kazna teče od 08.05.2017 g., do 08.08.2017 g.


Odigravanje utakmica 17. i 18. kola, sa poćetkom u 18,15 sati.

Utakmice 18. kola :
PETROVEC METALAC - igra se 05.06.17. (ponedjeljak) , u 18,15 sati
PEŠĆENICA L ČEŠKO SELO - igra se 05.06.17. (ponedjeljak), u 18,15sati

Sportski pozdrav !


Povjerenik
Sisak 17.05.2017. Ivica Milatović

17.05.2017. u 14:20 • 0 KomentaraPrint#

srijeda, 10.05.2017.

Registracija utakmica 14. kola

LIGA NOGOMETNIH VETERANA

" S I S A K "

Registracija utakmica 14. kola

PETROVEC HRASTELNICA 2 : 0 ( 0 : 0 )
POSAVINA BR PEŠĆENICA L. 1 : 3 ( 0 : 2 )
SV. LOVRO METALAC 1 : 1 ( 1 : 0 )
PETRINJA ČEŠKO SELO 1 : 4 ( 1 : 0 )
HAJDUK KUPA 0 : 3 ( 0 : 0 )
13. kolo.
METALAC PETRINJA 7 : 0 ( 3 : 0 )
Isključeni :
12. kolo.
SV. LOVRO Zlatko Milošević - kažnjava se prema čl.9. DP LNV - nesportsko ponašanje, zabranom
igranja na jednoj (1.) utakmici, sa pravom nastupa u 14. kolu
14. kolo.
HRASTELNICA Stanoje Nikolić - suspendira se do okončanja postupka. Traži se izjava o isključenju
izjavu dati sucu na utakmici ili dostaviti povjereniku
METALAC Mirzet Bajrić - podmirio obaveze dvije javne opomene, ima pravo nastupa
HAJDUK Samir Bekonjić - kažnjava se prema čl.9. DP LNV - nesportsko ponašanje, zabranom
igranja na jednoj (1.) utakmici sa pravom nastupa u 16. kolu

T A B L I C A

1. METALAC 14 10 1 3 46 : 20 31
2. KUPA 14 7 5 2 35 : 15 26
3. SV. LOVRO 14 6 5 3 26 : 19 23
4. ČEŠKO SELO 14 7 2 5 22 : 16 23
5. PEŠĆENICA L. 14 6 4 4 36 : 29 22
6. PETROVEC 14 6 4 4 25 : 25 22
7. POSAVINA BR 14 4 5 5 19 : 22 17
8. PETRINJA 14 5 0 9 18 : 38 15
9. HAJDUK 14 3 1 10 22 : 31 10
10. HRASTELNICA 14 2 1 11 6 : 41 7

DISCIPLINSKA KOMISIJA :
12. kolo.
HAJDUK Nenad Zbačnik - kažnjava se prema čl.9. DP LNV - fizički napad, zabranom igranja i
obavljanja svih funkcija u LNV , u trajanju od tri (3.) mjeseca.
Kazna teče od 21.04.2017 g., do 21.07.2017 g.
13. kolo.
HRASTELNICA Živadin Stefanović - kažnjava se prema čl.9. DP LNV - nesportsko ponašanje, zabranom
obavljanja funkcije na tri (3.) utak., sa pravom vođenja ekipe u 17.kolu

ISPRAVAK RASPOREDA 18. kola

PETROVEC METALAC 05.06.2017 - ponedjeljak
PEŠĆENICA L. ČEŠKO SELO 05.06.2017 - ponedjelak
HRASTELNICA KUPA
POSAVINA BR HAJDUK
SV. LOVRO PETRINJASportski pozdrav !
Povjerenik
Sisak 09.05.2017. Ivica Milatović

10.05.2017. u 11:09 • 0 KomentaraPrint#

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< rujan, 2017  
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Rujan 2017 (3)
Kolovoz 2017 (2)
Lipanj 2017 (2)
Svibanj 2017 (4)
Travanj 2017 (2)
Ožujak 2017 (2)
Prosinac 2016 (1)
Listopad 2016 (4)
Rujan 2016 (4)
Kolovoz 2016 (2)
Lipanj 2016 (2)
Svibanj 2016 (5)
Travanj 2016 (3)
Listopad 2015 (3)
Rujan 2015 (6)
Lipanj 2015 (3)
Svibanj 2015 (7)
Travanj 2015 (5)
Prosinac 2014 (1)
Listopad 2014 (5)
Rujan 2014 (2)
Lipanj 2014 (4)
Svibanj 2014 (5)
Travanj 2014 (7)
Studeni 2013 (1)
Listopad 2013 (6)
Rujan 2013 (7)
Kolovoz 2013 (3)
Lipanj 2013 (6)
Svibanj 2013 (6)
Travanj 2013 (2)
Listopad 2012 (5)
Rujan 2012 (6)
Kolovoz 2012 (2)
Lipanj 2012 (4)
Svibanj 2012 (6)
Travanj 2012 (5)
Ožujak 2012 (1)
Studeni 2011 (1)
Listopad 2011 (6)
Rujan 2011 (7)
Kolovoz 2011 (1)
Lipanj 2011 (4)
Svibanj 2011 (5)
Travanj 2011 (6)
Ožujak 2011 (2)
Prosinac 2010 (1)
Studeni 2010 (1)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga

Liga nogometnih veterana - Sisak

Linkovi

Dnevnik.hr
Video news portal Nove TV

Blog.hr
Blog servis

Forum.hr
Monitor.hr

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se