O sakramentima

ponedjeljak , 10.03.2014.


Drevni sakramenti , kojima je opšteno sa Krist - Božijim Duhom , traženo i potvrđivano jedinstvo s Unutarnjim , Tajnovidim Životom , ni kod protestanskog ni kod tradicionalističkog kršćanstva ne stoji na liniji apostolstvo . To se najrječitije vidi kod tajinske ustanove zajedničarskog pričešća , žrtvenog općenja ( participiranja ) , zahvalničkog priopštenja ( grč. : h ? KoinMnía ; lat. . : Communio ) . Dok su jedni u sakramentalnom prinošenju kruha i presječenog vina vidjeli samo simbol , duhovno jedenje , drugi ( tradicionalističke crkve ) su govorili o suštinskom i supstancijalnom pretvaranju predloženih darova : » Kao što se jedenjem kruha prirodno pretvara u tijelo onoga koji jede , a vino i voda se prirodno pretvaraju u krv onoga koji pije , te time ne nastaje neko drugo tijelo osim njegovog ranijeg tijela , tako se i kruh predloženja , i vino i voda prizivanjem i silaskom Duha Svetoga pretvaraju u tijelo i krv Kristovu , i nisu dva tijela , nego jedno isto . « ( Jovan Damaskin : ' Točno izloženje pravoslavne vjere ' , pogl.86 ) - Dok je u starini prisustvo na liturgiji obavezno podrazumijevalo i prinošenje svete žrtve i pričešćivanje , tajinsko sudjelovanje u životu mističnog Kristova Tijela , danas je pričest ostavljena samo za velike crkvene blagdane .

Kapadočanin Basilije Veliki u svome pismu Patrikijevoj ženi Cezareji ukazuje da se kod njih pričest obavlja četiri puta u toku tjedna : u nedjelju , srijedu , petak i subotu . Teodor Studit ( 759. - 826. g . Ne . ) , Suočen s drastičnom redukcijom pričesničkog života od strane crkvenog laosa , određuje da redovnik ili laik koji je pod epitimije , i po svojoj nemarnosti 40 dana ne pristupi pričešću , odlučuje se od Crkve na godinu dana ( prav. 62 ) . Sabirajući se u subotom navečer stari kršćani su u Duhu organizovali Gospodnje večere , agape ( kojima je nekad nadodavane i euharistija ) , dok su na Nedelji jutarnjim sabranje , u spomen Hristovog Stradanja i Vaskrsenja , ostvarivali samo euharistioni prinos , žrtvu pričesnicu : » A u nedjelju gospodnju , sabravši se zajedno , lomite kruh i vršite euharistiju , ispovijedajući prethodno grijehe svoje , da bi žrtva vaša bila čista .

Svaki pak onaj koji ima spor s drugom svojim neka ne dolazi na sabranje s vama , dokle se ne izmire , da se / time / ne uprlja žrtva vaša . Jer je to ona / žrtva / za koju je Gospod rekao : " U svakom mjestu i vremenu prinosićete Mi žrtvu čistu , jer Ja sam Kralj Veliki / ... / i Ime je Moje čudesno medu narodima " . « ( ' Didahe ' 0,14 :1 -3 ) Svetim darovima je bilo potrebno pristupiti sa čistim mislima , čistim srcem ( 10:6 ; ' Apostolske Ustanove ' , VIII, 26,6 ) . U ' Historiji egipatskih monaha ' ukazuje se za presbitera Evlogije koji je mogao prozorljiv čitati misli svakog redovnika koji bi pristupao svetome tajinstvo : » Često se dešavalo da neke monahe , koji su htjeli pristupiti žrtveniku , on zaustavi govoreći im : " Kako se vi usuđujete pristupiti svetim tajinstvo , kada imate rđave misli " ? « ( Pogl. 16 ) u starini , svetim darovima davanim sa žrtvenika prilazilo je se s rukama prekriženim na grudima , a Kristovo tijelo je primano u dlan desne ruke krstoobrazno položen ( u visini srca , središnjeg centra svijesti gdje se Kristova Snaga najače osjeća - Eusebije : ' Historija Crkve ' , VIII 0,7 ; cp . : Adra Viraf Nameh , 2:9 ; v . : 1:20 ) nadlanicom u dlan lijeve ruke ( Trulski sabor , prav . 101 ) .

Kasnije su pojedini bogatiji vjernici smatrali da će dostojanstvenije primiti euharistiono Kristovo tijelo , ako komadić kruha prime u posudu od plemenitog metala , čime su prednost davali , ne Bogu Stvoritelju , već ljudskoj tvorevini . Iako je Gospod Ljubavi i Premudrosti na posljednjoj pashalnoj večeri pokazao i zapovjedio pričest kako preobraženim beskvasnim kruhom ( grč. : ázymos = ' beskvasni ' kruh ) tako i preobraženim vinom presečenim s vodom ( v. : Tertulijan : ' O idolatriji ' , pogl . 7 ; ' O vencu ' , pogl . 3 ) , tradicionalističke žrtve su reducirale i banalizovali moduse pričesti verujućeg naroda : Rimska crkva ( koja je poništila , zarad rimske mise , sve druge zapadne liturgije ) izbacila je pričest pastve pomiješanim vinom , a uvela samo pričest malim lepinjama ( grč. : pastilion , sin . ) ; ideja svetog prinosa nije da se dijele lepinje , već da se jedan kruh razdijeli na komadiće , čime se pokazuje jedinstvo naroda u Duhu Preobraženja , Duhu Krista Spasitelja koji je Svoje Tijelo žrtveno razdao za sve nas . Bizantijski obredi , sveštenstvu uz oltar ( gdje je ženama i laicima bio zabranjen pristup a dopušten svjetovnim velikašima kada nose darove : Trulski sabor , prav . 69 ) omogućuje da se pričesti pod oba vida : i ( kvasnim ) kruhom i pomiješanim vinom , dok se narodu , nakon

Trulskog sabora , iz putira s vinom u koje je nadrobljeno kruh , žličicom ( ' kliještima ' , grč . : H ? Labis ) , od strane episkopa , daje ta mješavina . ( U ' Evanđelju Savršenog Života ' vidimo da Isus pri zrtvoprinosenja jedan komadić kruha ispušta u kalež s presečenim vinom , ali on ne pravi masivan drob od vina i kruha . ) Dakle , za bizantijske obrede , možemo aproksimativno gledano reći da oni pastvi omogućuju pričešćivanje samo vinom ( iz putira ) . Trulski sabor ukazuje na još jednu žrtvenu devijaciju : dešavalo je se da grožđe , koje su vjernici donosili kao prvine ( nekada korištene i za večere ljubavi ) , sveštenoslužitelji miješali sa beskrvnom žrtvom , i potom to dijelili narodu ( prav. 28 ) . Bizantijski žrtveni obred ( u V stoljeću ) pretrpio je još jednu izrazitu nakaradnost : uvedeno je da se u već osvećene darove ( u kalež razdrobljen kruh ) dodaje neosvećenim topla voda ( grč. : h ? Žesta ? = ' Toplina ' ) . Na podneblju Armenije s pravom je zadržano pričešćivanje beskvasnim kruhom i odbačeno dodavanje vruće vode vinu , no uvedene su druge sakramentalno zablude : crno vino nije miješano s vodom ( cp. : ' Jovan ' , 19:34) , a negdje je u oltaru zgotovljeno meso delene svećenicima ;

Trulski sabor konformistički određuje da se takvi nakaradni prinosi mogu obavljati samo izvan hramova ( prav. 99 ) . Na tom Saboru se osuđuje i vršenje prinosa na vodi ( kao što su činili hidroparastati ) ili na vodom nepresečenom vinu ( prav. 32 ) . ( Svi drevni narodi , osim Skita i Tračana , vino su i inače koristili presječeno s vodom . Obično je mješavina pravljena od 2/5 vina i 3/5 vode . Poeta i plemić Alkaios iz Mytilene na Lesbos ( VII st. . Se . ) Spominje miješanje trećine vina i 2/3 vode . Lirički poeta AnakreMn , 559. - 478. g . se . ) , rodom iz teos , spominje miješanje vina i duplo veće količine vode . ) Vino pomiješano s vodom , ako je nakon epikleze istinski preobraženo u Kristovu krv , dakako nije moglo imati opojni znak ; istinski kršćani , u bilo kojoj prilici , nisu koristili čisto vino . Kao neodvojivi dio anafore bila je anamneza ( grč. : h ? Anamnesis = ' sjećanje ' , ' uspomena ' ) i epikleza ( molitveno prizivanje Duha Svetog da preobrazi predložene žrtvene darove ) , a epiklezi je slijedilo zahvalnosti ( grč. : h ? Eycharistía = ' zahvalnost ' ) . U svojoj 81. Besedi Jovan Zlatosti ukazuje za čin epikleze : » Podignuvši ruke k nebu , svećenik priziva Duha Svetoga da dođe i da se dotakne žrtve . « Naravno , bez prizivanja Duha , i bez Njegovog spuštanja , ni predloženi žrtveni darovi nisu mogli biti preobraženi ( grč. : h ? metabol ? = ' promjena ' , ' prijelaz ' ) u proslavljeno Jagnjetovo tijelo i krv .

U Rimskoj crkvi ( u vrijeme Gregorija I , 590. - 604. g . Ne . ) , Začudo , izbačeno je molitveno prizivanje Duha Preobraženja , što potpuno ruši smisao beskrvnog zrtvoprinosenja . - Sakramentalno Kristovo tijelo je , onima koji nisu bili prisutni na zrtvoprinosenja , nošeno njihovim kućama ( Tertulijan : Ad uxorem , II 0,5 ; Kiprijan : De lapsis , pogl . 26 ; ' Jovan Mosh ' : Noes Paradeisos , pogl . 29 i 30 ) , što je praksa koja ne stoji na liturgijskoj liniji Kristove crkve , pogotovo ako se radi o zdravom vjerniku ; negdje je euharistioni kruh odnošeni čak i za mrtve , koji dakako ne mogu jesti ( Trulski sabor , prav . 83 ) - Egipatska sekta fibionita u iskrivljavanju euharistione žrtve otišla je najdalje , dodirnula je samo dno pakla . Fibioniti su jeli meso od svih životinja , vjerujući da tako sveprisutno ' zarobljeno ' Svjetlo vraćaju Nebu i otkupljuju sebe . Pošto bi se na svojim sastancima prezasitio i nadražili jako začinjenom hranom , mesom i vinom , prepuštali bi se orgijanju i razvratničkom spajanju . Svoje spolne izlučevine , sjeme i menstrualnu krv su ' prinosili ' Gospodinu i potom tu sramotu jeli i pili ( Epifanije : ' Panarion ' , haer . 26,11 ) .

Takvi ' sakramenti ' dakako nisu vodili jedinstvu s Kristom , već sa Đavolom i Paklom . I Nikolaita su smatrali da će se rasipanjem sjemene snage ( koja sadrži božanske Energije ) prije približiti Bogu : » Silu Prunikosa / t ? S Proyníkoy t ? N dýnamin / sabiramo iz tijela preko izljeva sjemena / gon ? S / i menstrualne krvi / katam ? nimna / . « (Ibid. , haer . 25,3 ) - Ako su takozvani gnostici i takozvani kršćani euharistino tajnodejstvije , koje je u vrlo očitoj formi ustanovljeno , mogli tako deformiranje i ismiju , šta tek onda reći za njihov odnos i obzir prema ostalim tajinstvo ? ! - Ljudi lutajuće Crkve , ne samo da su izbacili neke od Krista ustanovljene sakramente , već su i dodali jedan : sakrament ispovijedanja grijeha svećeniku . Ispovest , bilo da se obavlja u tajnosti ili javno , ni po čemu nije Kristovo tajinstvo , već je to samo jedna od karika u lancu pokore , lancu koji počinje s prepoznavanjem svojih grijeha .O duhovnim darovima

Crkva bez posjedovanja istinskih duhovnih darova , koja je se postavila kao osioni gospodar nad strujom Božje milosti , umislila je čak i da drugima može skidati teške grehove , pa čak i za novčanu nadoknadu . No ni sam Bog ne može razdrešiti neokajane grehove , a kamoli trošni čovjek . Čovjek koji živi u Duhu , može , međutim , bližnjemu koga vidi kao predanog pokajnika koji stječe milost u Božjim očima , da ukaže da će Gospodin skinuti njegove grijehe : » David reče / proroku / Natanu : " sagriješio sam protiv Jove ! " - A Natan odgovori Davidu : " Jova ti oprašta tvoj grijeh : nećeš umrijeti " . « ( ' Samuel ' , II , 12:13) - Poznat je spor između rimskom episkopa Kornelija i Novatijana : Kornelije je smatrao da episkop može oprostiti i najteži grijeh , što je Novatijan odbijao i tražio da se u Crkvu ne vraćaju oni koji su pali pod presijom Dekijevih progona , da bi potom u Crkvi osnovao vlastitu frakciju . Tertulijan je smatrao da su harismatici u ranoj Crkvi , po Duhu Darovatelju imali pravo da bližnjima otpuštaju grijehe : » Crkva može praštati grijehe , no Crkva Duha kroz duhovnoga čovjeka , a ne Crkva sastavljena od sabranih episkopa . « ( De pudicitia , cap . 21 ; v . : Ad martyras , cap . 1 ) Tertulijan smatra i traži da onaj tko je sagriješio takozvanim smrtnim grijehom ( cp. : ' Prva Jovanova ' , 5:16-17 ) mora zasvagda biti isključen iz Crkve ( De pudicitia , cap . : 18 i 19 ; De fuga , cap . 1 ) .O krštenju

Kada je napustila svoje kuće i počela da gradi svoje bogomolje , u svakom uređenom hramu Crkva je imala odaju za okupljanje oko žrtvenika , krstionicu - odaju za krštenje , i odaju za Gospodnje večere , agape . ( To pokazuju i ostaci jedne od najstarijih sačuvanih crkava u Dura - EUROPOS na Eufratu . ) Hippo sabor dopušta da se u hramu samo jedanput godišnje vrši Gospodnja večera ( ' Zbornik pravila afričke crkve ' , prav . 50 ) ; traži se , također , da episkopi i klerici uopće , u hramu ne drže gozbe , osim u slučaju nužde , kada su na neophodnom putu pa tu svrate da se odmore ( prav. 51 ) , s obzirom da im olako svraćanje u javna konačišta i krčme nije bilo preporučeno ( 49. prav ) . Gozbeni okupljanje oko zajedničkog stola u hramu je do početka Srednjeg vijeka skoro svugdje ukinuto , a uzdignuto je sakramentalno dostojanstvo episkopu katedre : » Ne priliči u Gospodnjim hramovima ili u crkvama obavljati takozvane trpeze ljubavi , iu domu Božijem jesti ... « ( Pomesne Laodikejski sabor , prav . 28 ) i Trulski sabor ponavlja zabranu da se u bogomoljama i zdanjima posvećenim Gospodinu održavaju agape , izjednačavajući praksu Gospodnjih večera s pravljenjem spavaonice i konačišta u hramu ( prav. 74 ) Možemo vidjeti da se u crkvi najprije ukidaju trpeze ljubavi u Kristovu čast ( čemu su doprinijele i mnogobrojne zlouporabe svetih gozbi , koje su se još u Pavlovo vrijeme susretale - ' Korinćanima ' , i , 8:21-22.33-34 ) a potom iu čast raznih mučenika , koje je ustanovila paganizirani Crkva ( cp. : Eusebije : ' Beseda cara Konstantina zboru svetih ' 0,12 ) , koje se kasnije samo negdje ( naprimer među Srbima ) zadržavaju kao plemenske slave .svetkovine

Dok je Gospod Reda iz Božijeg Hrama istjerao trgovce životinjama i mjenjače novca , koji su ga htjeli pretvoriti u razbojničko i razvratničko leglo , paganizirani crkva na svoje praznike i oko svojih zdanja organizira i dopušta razuzdane vašarske ( sajamske ) svjetovne svetkovine i pirove , koji nemaju nikakve veze sa zdravom duhovnošću . Još je Šesti vaseljenski sabor zabranio svečarska i trgovačka skrnavljenja sakralnih zdanja : » ... Nitko ne smije unutar svete ograde / hrama / postavljati krčme ili mjesta za objedovanje , niti tu činiti bilo kakvu prodaju . « ( Prav. 76 ) Na Laodikejskom saboru ( 343. g . ) ukazuje se da svećenicima i laicima ne priliči da priređuju pirove ( prav. 55 ) , a svećenicima i katehumenima da budu na kazališnim predstavama koje se priređuju na svadbama i pirovima ( prav. 54 ) . Također , ukazuje se da ako kršćani odu na svadbu , ne priliči im da razuzdano plešu i vesele se ( prav. 53 ) Sokrat Sholastik nam iznosi kako je se Jovan Zlatousti suprostavio ustanovljenju i održavaju narodne igre oko srebrne statue carice Evdoksije , koja je postavljena ne tako daleko od crkve Svete Sofije , što je pogodilo Caričin ponos ( VI 0,18 ) . - U nekim protestanskim crkvama bogomolje se uzimaju kao mjesto lagodne zabave , kao koncertne arene : one vriju od nedolično izraženih oduševljenja i žestokog glazbenog ritma ; a kad sotonsko ' proslavlja ' Krista , ono za zapravo ismijava ...


praznovjerje

Raslabljeno i umrtvljeno hrišćanstvo obožava i glorifikaciono uzdiže sijaset mrtvih stvari , samo ne i Živog Krista , Duha Života . Ono je poklonički odano različitih relikvijama i raskošnim relikvijar . Tako , kada je , u vrijeme Konstantina Velikog , u Kristovom grobu nađeno navodno Kristovo raspelo , Konstantinova majka Jelena je najglavniji dio raspela dala na čuvanje u Jeruzalemu , u srebrnom kovčegu ( Sokrat Sholastik , I 0,17 ; Rufin : ' Historija Crkve ' , I 0,8 ) , a preostale dijelove je poslala Caru ( koji ih je pohranio u svoju statuu ) ; djelići raspela , rašireni po cijelom svijetu ( Kiril jeruzalemski : ' Kateheze ' , IV 0,10 ; XIII 0,4 ) brzo su postali objekt potrage i poklonjenja . Ivan Zlatousti govori o pseudopobožnosti kršćanina , koji su od delatne i razumne vjere skrenuli ka praznovjerju i praznovjerju : » Mnogi obloživši zlatom komadić raspela , nose pri sebi o vratu . « ( ' Homilije ' 0,85 ; v . : Gregorije Niski : Vita sanctae Macrinae - Gol , XL 0,989 ) Iz ovoga je kasnije proizišlo dokazivačko nošenje , često raskošnih i masivnih , križeva o vrat . Petar Đakon u svojoj ' Knjizi o Svetim Mjestima ' ( De locis Sanctis ) iz 1137. g. . ne . , u koju je unio niz starih hodočasničkih izvještaja , ukazuje kako su se kršćani Konstantinove epohe pobrinuli za očuvanje navodnih Kristovih stvari : » Platno kojim je Krist brisao lice / ... / odnešeno je u Rim za vrijeme kesara Tiberija . Trska kojom su Ga udarali po glavi , sandale Njegove i konopci kojima vezan bi , obrezanje Njegovo i krv Njegova čuvaju se u Konstantinovoj bazilici u Rimu . « ( Odjeljak G )
crkveni azilanti

U mnogobožačkoj starini bila je uobičajna praksa da se prijestupnici razne vrste nalaze azil , zaštitničko pribježište u pojedinim svetištima . Plutarh prenosi za respekt prema svetištima od strane Aleksandra Makedonskog » Megabiz piše i naređuje da jednoga roba , koji je utekao u hram , ako može , izmami iz hrama i tada uhvatiti , ali u hramu da ne meće ruku na njega . « ( ' Aleksandar ' 0,42 ; v . : ' Makabejci ', I, 10,83-84 ) Takit pripovijeda o problemu narastajućeg hramskog azilanstva u vrijeme cara Tiberija ( 22. g. . ne . ) , koji je prepuštao zahtjeve provincija na rješavanje senatu : » .. . Po grčkim gradovima sve su se više slobodno i nekažnjeno osnivali azili / asyl / : hramovi su se punili ološem od robova , u njima su dužnici tražili zaštitu od vjerovnika , pa čak i ljudi osumnjičeni za teške zločine , i nikakva vlast nije bila kadra da obuzda meteže u jednom narodu koji je štitio prijestupnike kao da time ispunjava svetu dužnost prema bogovima . Bi odlučeno , dakle , da ti gradovi pošalju svoje poslanike s dokazima da imaju prava na osnivanje azila . « ( ' Anali ' , III 0,60 ; v . : III 0,63 ; Plutarh : ' Solon ' 0,12 ) - Takvu hramsko - azilantsku praksu usvaja i otuđeno kršćanstvo , što što je povuklo ugnezdavanje ljudi sumnjivog morala u njegove redove . ( U svećeničke redove ulazili su ne samo gramzivi ljudi već i oni koji su željeli izbjeći vojno - ratničku službu . )

Moralnu sliku kršćanskog života survalo je i olako primanje i vraćanje u crkveno zajedništvo onih koji su u ranijim progonima pali , odrekli se Krista Spasitelja . Kartaginski sabor iz 399. g. . ne . imperatoru je uputio dva episkopska izaslanika , s molbom da donese zakon po kojem nitko ne bi smio dirati one koji , postavši krivim , traže utočište u crkvi . Sokrat Sholastik nas izvještava kako je Evropije , tlačitelj nad carskim odajama za spavanje koji je dobio dostojanstvo konsula , da bi se osvetio nekim ljudima koji su prišli Crkvi , počeo nagovara cara da izda zakon kojim se zabranjuje tražiti utočište u crkvi , i kojim se dozvoljava da se iz crkve izvedu oni koji su tamo potražili spas ( ' Historija crkve ' , VI 0,5 ) . Poslije Drugog svjetskog rata Rimokatolička crkva je sakrila i omogućila bijeg mnogim nacističkim zločincima . I danas , prikriveno ili otvoreno , otuđena Crkva brani i skriva prestupnike razne vrste , često i najteže zločince ; ona podržava i blagoslivlja i protagoniste mondijalističko - cionističkog fašizma . - Na Petom kartaginski saboru ( 401. g. . Ne . ) Okupljeni crkveni dostojanstvenici suočili su se s problemom nedostatka svećeničkog kadra , počevši od đakona . Naravno , takav ambijent u posvetovljenoj crkvi još više je pogodovao prodoru nečasnih ljudi u njene sveštene redove . - Monaštvo je se također punilo ljudima koji nisu srcem bili za isposnički život . Monarh je znao nekog od svoga potomka otjerati u monahe , ukoliko je pretpostavio da bi bio smetnja njegovom pretendentu za prijestolje . I svećenike , sve do patrijarha ( naprimer konstantinopolskog Ignatija ) Kruna i Oltar su znali da otjeraju u monastirski život , samo da ne bi bili smetnja realizaciji njihovih gospodarskih planova .


O robovima

Život terapeuta i esena , najbolje pokazuje da autentično kršćanstvo nije poznavalo držanje robova i trgovinu robovima ( ' Timoteju ' , I , 1:10) . Ko je imao ljubav za bližnjega , bližnjega nije mogao držati i koristiti kao roba . Istinski kršćanin nikome nije trebao biti na teret , on je trebao da se izdržava radom svojih ruku . Pavao naznačuje vjernima : » ... Da gledate svoje stvari i raditi svojim rukama - kao što smo vam zapovjedili . « ( ' Solunjanima ' , I , 04:11 ; v . : II , 10:11 ; ' Korinćanima ' , I , 4:12 , 9:7 ) Kršćanin je trebao raditi kako bi mogao i ugroženom bližnjemu pružiti , a ne da otima od bližnjih : » Kradljivac da ne krade više , nego neka se radije trudi i svojim rukama radi ono što je dobro , da bi mogao davati kome je potrebno . « ( ' Efescima ' , 4:28) Onaj tko živi od tuđeg ropskog rada , i ko drugome uskraćuje poštenu naknadu za njegov pošten rad , što je drugo nego lopov , koji zaslužuje mnogo veću kaznu od sitnog lopova koji ukrade kruh da bi mogao preživjeti . U ' Poslanici Galaćanima ' Apostol ukazuje da u Kristu nema ni roba ni slobodnjaka ( 3:28) .

Ako krštenje u Kristu briše sve kastinsko - staleške , spolne i nacionalne razlike , jasno je da ni jedan kršćanin nije trebao od drugog kršćanina biti gledan i tretiran kao rob . No , omlitaveo kršćanstvo to nije htjelo shvatiti , nije htjelo odlučno da se suprostavi ponižavajućem robovlasničkom poretku . Pontif Nikola V ( 1447. -1455 ). Je svojim bulama dva puta ozakonio ropstvo . U Europi tako moralno " opravdano " ropstvo je se održalo do Francuske Revolucije au Sjevernoj Americi je tek u građanskom ratu Sjevera i Juga ( 1861. - 1864. g . Ne . ) Relativno suzbijen . Bijeli vlastodržac , gdje god je mogao , održavao je aparhejda sve do danas . U Novom robovlasničkom poretku , u vremenu Posletka , tobožnji kršćanin je potpuno izgubio slobodu u Kristu ; on je veliki rob sotone čulnosti , rob industrije zabave , rob i žrtva medijskih i političkih velikaša ; on je i ' slobodnjak ' koji misli da može stajati i iznad Božijih i iznad svjetovnih zakona koje donosi , pored ostalog , i da bi preko njih bližnje tlačio , podjarmljivali i vezivao za sebe ( cp. : ' Otkrivenje ' , 13:16) .

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se