O raskošnoj odjeći

ponedjeljak , 10.03.2014.

Dok su rani kršćani nastojali da se zaogrnu odezdi otkupljenja i Pravednosti , dok su se odijevali u jednostavne bijele odežde i imali enterijerni jednostavno udešene zbornice , Konstantinovski kršćanstvo počinje sa gradnjom raskošnih hramova i odijevanjem u raskošnije haljine ( čime je odijevanje usaglašeno sa sjajem građevine ) , čime su zapravo mnogobošce imitirali . Julijan , Mitrin prvosvećenik , iznosi svoj stav o odijevanju svećenstva , koji je se poklapao sa židovskim : » Smatram da svećenicima priliči da unutar hrama , kada činodejstvuje , nose najraskošniju odjeću , a izvan svetišta nositi običnu odeždu bez ikakvog sjaja . « ( 303 B ; cp . : ' Dela ' , 23:2-5 ) - Gotovo klovnovski gestikulirajući ' kršćanski ' propovjednici obučeni u karnevalske mantije ili u briljirajuće mondenske sakoe kod nekih ( neo ) protestanata nametljivo nalikuju okrečene grobove koji su iznutra puni mrtvačkih kostiju .

Danas , sa svojim raskošnim , zlatom prožetim haljinama , svećenici nekih istočnih crkava mogli bi slobodno natjecateljski sudjelovati na procesión svetkovinama razuzdanosti koje svijet naziva karnevalima . Oni koji sebe nazivaju Kristovim ' podražavaocima ' , podražavaju Gospoda koji je ponio trnovu krunu tako što u oltarosluženju na svoje glave stavljaju zlatne krune optočene dragim kamenjem . O pokrivanju glave lanenim rupcima nema ni traga ... Nazovi svećenstvo i propovjednici raznih neoprotestanskih sekti također se često klovnovski i cirkusantske odijevaju , samo da bi privukli i zadržali pozornost omamljenog auditorija . U drugim pak sektama preferira se i preuzima se odijevanje iz ' otmjenog ' svijeta ( sako , kravata ) , što također nema nikakve veze s jednostavnim i funkcionalnim kršćanskim odijevanjem .

Veliki svećenik Dagona , boga - ribe - božanstva kod Asiraca , Babilonjanja i Filistejaca ( ' Suci ' 16:23 ; Beros : ' Babilonske priče ' , fr . 3 ) , nosio je odeždu i mitru od riblje kože i skeleta . Kada rimski kardinali i svećenici nose svoje kape koje predstavljaju ' riblja usta ' , sličnost sa dagonskom i neomitraističkom mitrom je očigledna . Umjesto da na glavi ponesu trostruki vijenac od vjere , nade i ljubavi , rimski pontifu počevši od Benedikta XII ukrašavaju svoju glavu za svečane prilike trostrukom tijarom od zlata i dragulja , kao simbolom vlasti nad cijelim Svetom . - Velikodostojnika Rimske katoličke crkve često je obilježavalo gizdanje raskošnim skerletnim haljinama , koje je svjedočilo o nadmenosti i raskalašenosti koje su njima vladale : » Ne uznosi se zbog odjeće koju nosiš , niti se uznosi zbog svojih počasti . « ( ' Sirah ' , 11:4 ) - Iz patmoskog ' Otkrivenja po Jovanu ' saznajemo da će se u vremenu Posletka paganizirani , otpadnička Crkva , Grad Babilon Veliki koji stoji nasuprot Svetom Kristovom Domu , Gradu Novom Jeruzalemu , pokazati kao raskošno nakićena Bludnica : » i Žena bijaše obučena u grimiz i skerlet , i nakićena zlatom , i dragim kamenjem , i biserom , ... « ( 17:4 ; v . : 18:12 ; ' Izaija ' , 1:18 )


raskošni hramovi

Car Konstantin i majka mu Helena , da bi još više pridobili kršćane za sebe , poduzimaju , paralelno s rušenjem neznabožačkih bogobolja , izgradnju velebnih hramova u Konstantinopolu ( kojima car određuje i imena - Sokrat Sholastik ' , I 0,16 ) , te u Betlehemu ( na mjestu pećine Rođenja ) i Jeruzalemu , na mjestu Kristove Grobnice i Vaznesenja , pa ih opskrbljuju blještavim liturgijskim predmetima i posudama . Makariju jeruzalemskom ( 313. - 333. g . Ne ) car Konstantin u jednom pismu ukazuje da se treba potruditi kako bi podižući u čast Kristovog Uskrsnuća oko Grobnice ( nad kojom je u Hadrijanovom vrijeme bilo napravljeno mnogobožačko kultno svetilište ) hram prorečenog ' Novog Jeruzalema ' bio velelepniji od svih drugih , a da prateće zgrade oko hrama , svojom veličinom i ljepotom , nakmašuju najljepše zgrade koje se nalaze po gradovima ( ' Život Konstantinov ' , III 0,31 ; v . : 40-41 i 43 ) i Sokrat Sholastik to potvrđuje : » Imperator mati nad postavljanjem Grobnice podigla je veličanstven hram , i nazvala ga ' Novi Jeruzalem ' , ... « ( i 0,17 )

Antički hramovi , koji nisu bili samo u sakralnu svrhu namijenjeni , da bi bili što raskošniji i impresivniji , ne samo da su podizani , zaveštavani i osvećivani od strane careva - prvosvećenika , već su su od strane njih često i ukrašavani su s mnoštvom dragocjenosti . Za rimskog cara Augusta Svetonije izvještava i ukazuje : » Svete zgrade što su se survali od starosti ili ih je uništio požar ponovno je podigao i ukrasio ih kao i ostale hramove bogatim darovima ; tako je u riznicu Jupitera Kapitolskog jednim jedinim prinosom položio šesnaest tisuća funti zlata , te dragoga kamenja i biserja u vrijednosti od pedeset milijuna sestertija . « ( Augustus 0,30 ) Impozantne Megagrađevine trebale su da dadu i potvrde bogovsku veličinu vladara - megalomana . Bizantijski carevi , koji svoj život nisu poklonili Bogu , i koji su mislili da se od učinjenih grijeha olako mogu iskupiti , počinju poklanjanju raskošne liturgijske predmete i euharistijske posude ne samo crkvama u Konstantinopolu , već i onim na Zapadu . Justin I ( 518. - 527. g . Ne ) rimskom episkopu Hormizdi ( 514. - 523. g . Ne . ) Poslao je pored niza dragocjenih predmeta i posuda , i Evanđelja okovana zlatnim pločama s dragim kamenjem .

U gomili srebrnih , zlatnih i dragim kamenjem ukrašenih predmeta , koje je Justinijan ( 627. - 565. g . Ne ) dao crkvi Svete Sofije , pozornost su također ponajprije plijenila raskošno ukrašena Evanđelja . Što su više postajali poklonici mrtvog slova , slova koje nisu ostvarivali , kršćani su i predanije počeli ukršavati i svoje knjige , odnosno prihvaćati ukrašene knjige . Izaija otšelnika upozorava : » Dobivši knjigu , ne ukrasavaj je , jer je i to strast . « ( ' Slova ", 3,9 ; ' Pravila za monahe početnike ' , sent . 23 ) Vidimo da je se raskoš u Crkvu uvukla preko ' dostojanstvenika ' oltara vezanih za svjetovne predstave i vrijednosti , te da je nametnut od strane krune . Raskoš je treba plijeni ogrubela čula i nepreporođeno srce , i da odvlači pažnju od unutarnje tišine i unutarnjeg puta , na kojem je se ponajprije mogao naći , čuti i vidjeti Stvaralački Duh .

Rana Crkva , crkva siromašnih pravednika , okupljala je se po domovima svojih svetih ljudi . Trulski sabor bez dopuštenja nadležnog episkopa zabranjuje obavljanje liturgije i krštenja u svetištima pri kućama ( prav. 31 ) . ( Treba znati da je kod prakršćana terapeuta skoro svaka kuća imala svoj sakralni oratorij . ) Gangrijsko sabor osuđuje duhovne zborove ( koje vode ' nepodobni ' svećenici ) izvan hramskih odaja , doživljavajući ih kao izraz prezira prema posvećenim bogomoljama ( prav. 6 ) . Paganizirani crkva misli da će Boga slijepiti za stranice svojih službenih knjiga i vezati Ga za svoje oltare , ukoliko Mu podiže što velelepnije hramove i duhovni život vezuje samo za oltarska okupljanja . U ' Barnabinoj poslanici ' ukazuje se za Židove da su poput neznabožaca Boga » zatvorili u hram . « ( 16:2 ) Gospod je oduvijek ukazivao da je Božji hram ponajprije pročišćen i prosvijetljen čovjek , čovjek koji je potvrđen kao Božja slika i prilika ; i njegova Crkva - Hram je zajednica i bratstvo onih koji su » sugrađani svetih i domaći Božiji , nazidani na temelju Apostolâ i Prorokâ « ( ' Efescima ' , 2:19-20 ) , koji su ulaze i ušli su » u Svetinju Krvlju Isusa « ( ' Hebrejima ' , 10:19) , koji su pregalaštvom i predanošću postigli najvišu Svetost , našli se kao građani Božijeg Sveta : » Nebesa su Moje Prijestolje , a zemlja podnožje nogama ! Kakvu kuću da Mi sagradite i gdje da bude mjesto Mog prebivališta ? Ta sve je Moja ruka načinila i sve je Moje . « ( ' Psalmi ' , 66:1-2 ) Onaj tko je , dakle , opustošio nemarnošću i bezakonjem svoj unutarnji hram , on i podiže i sudjeluje u građevinskom podizanju za ljudsko oko ' briljirajućih ' hramova .


iskvareno bogoštovlje

U otuđenom hrišćanstvu središte kulta dakako više nije Krist , Kristovo Ime , Hristov Zakon , već svjetovno dokazivanje i razmetanje , svjetovno bogaćenje , stjecanje vanjske moći ; onome čije je srce uz svijet i svjetovna blaga i časti , on ne može biti uz Krista : » . .. Mnogi žive kao neprijatelji Kristova Križa ; njihov kraj je propast , trbuh je njihov Bog , a slava im je u sramoti , oni misle samo na zemaljsko . « ( ' Filipljanima ' , 3:18-19 ) u ' Poslanici Filipljanima ' Polikarp Smirnski poziva na udaljavanje od onih kojima Krist nije središte života : » / Budimo / revnitelji za dobro , udaljavajući se od sablazni , i od lažne braće , i od onih koji licemjerno nose Ime Gospodnje , koji obmanjuju lakomislene ljude . « ( 6:3 ) onima koji se mole zajedno s odlučena i svrgnuti ' Apostolska pravila ' prijete odlucenja i svrgnućem ( prav. 10 i 11 ) .

Dostojanstvenici bogate Crkve , koji ne žive kako je Krist živio , koji ne srastaju sa Njegovim Putem , Kristovo ime upotrebljavaju samo kao mamac za zavođenje i ropsko podređivanje neupućenih i čežnjivih duša . Još Sokrat Sholastik nam tako pripovijeda kako su se dva krasnorečivi sirofenikijska episkopa , Severijan i Antioh zaputili u Konstantinopol , kako bi svoj besednički dar dobro unovčili , izazvavši pritom u gradu i velike smutnje ( VI 0,11 ) . U srednjovjekovnoj Rimskoj crkvi sve je moglo kupiti : od svećeničkog čina do indulgencija ( oproštajnica grijehova ) i razrešnica različite vrste ; dakle , mogao je kupiti i ' ulazak ' duše u Raj . Oni koji su na utjecajnim mjestima podnosili ' žrtvu ' u vidu mita za dobivanje svećeničke pozicije , kasnije su i sami , kao podmitljivi crkveni dostojanstvenici ili činovnici , nadoknađivali novčanu žrtvu prihvaćajući mito od drugih . Između srebroljubiv i častoljubiv papske kurije i svjetovnih vladara ( koji su vladali po ' milosti Božjoj ' ) često su se vodile borbe ko će postavljati sveštene službenike , jer su ta postavljenja poslušnika donosila i veliku novčanu dobit .


bogatstvo crkve

Ondje gdje može dobivati državne subvencije i ubirati crkveni porez Rimokatolička crkva raspolaže pozamašnim bogastvom . Rana Kristova Crkva nije poznavala porezne dadžbine , već je se izdržavala ( au to izdržavanje ulazila je i stavka za Gospodnje večere ) od milodarnog desetka ( ponajprije u naturi ) , od redovitih i izvanrednih priloga pastve : prilikom krštenja i stupanja u Crkvu ( cp. : Tertulijan : De praescriptione haereticoru , cap . 30 ) . Davati od svoga imetka pravednoj sirotinji , pogotovo od viška , vječna je uredba : » Dijeli milostinju od posjeda svoga , i neka ne žali oko tvoje kad budeš davao milostinju . Kada budeš imao više ćeš iz toga više milostinje , a kada u tebe bude malo , ne plaši se da daš prema tome koliko malo imaš ; tako ćeš sakupljati sebi bogastvo za dane kada ti bude potrebno , jer milostinja izbavlja od Smrti i drži te podalje od Tame . Milostinja je najbolji dar od svih , ko je dijeli pred svevišnjim . « ( ' Tobit ' , 4:7-11 ) Sam Isus potvrđuje starozavetnu ustanovu desetka i darova ljubavi ( ' Matej ' , 23:23) . Oni koji su nesebično , iz ljubavi , pružali bližnjima , žrtvovali svoja dobra za zajedničko dobro u Kristu , i sami su postajali Žrtvenik Božiji ( ' Polikarpova Poslanica Filipljanima ' , 4:2 ) .

Apostol Pavao , koji je često sakupljao pomoć za siromašne kršćane , ukazuje davateljima : » Svatko neka daje kako je srcem odlučio , ne od žalosti ili na silu, jer Bog voli radosnog davatelja . « ( ' Korinćanima ' , II , 9:7 ; v . ' Rimljanima ' , 16:2 ) Justin Filosof svjedoči : za milodare na jutarnjim tjednim Sobranja : » ... Svaki kome ide dobro i voljan je , daruje po vlastitoj odluci , koliko hoće . To se čuva kod predstojatelja i dijeli sirotinji , udovicama i svima koji su u oskudici uslijed bolesti i drugih nedaća ... « ( ' Apologija ' , I 0,67 ; cp . : Tertulijan : ' Apologija ' 0,39 ) Pripadnici Crkve , koji bi načinili neki prijestup , privođeni su Božjem Redu i kažnjavanjem koje je onemogućavalo da za izvjesno vrijeme prinose darove ljubavi , jer je njihovo prilaganje i žrtvovanje predstavljalo više pravo , čast i oplemenjujući privilegiju , a manje striktnu obvezu ; darovi prijestupnika , dakle , nisu bili prihvaćeni ( cp . : ' Sirijski didaskalije ' , pogl . 18 - IV 0,8-9 ) .

Sa potiskivanjem večere ljubavi , darovi ljubavi od plodova zemlje su sve manje odlazili za nju i za dijeljenje sirotinji , a više za svećenstvo ( cp. : ' Apostolska pravila ' , prav . 3 i 4 ) , što pokazuje da je i ekonom crkve sve više bio u službi otuđujući institucije a ne pastve . ; kada je sve manji broj ljudi počeo posjećivati hram i donosi svoje darove prvina žetve i berbe , klerikalne institucije ( pogotovo na Zapadu ) su se okrenule da na drugi način izvlače dobra i novac od vjernika , prije svega preko uvođenje davanja striktne desetine od svega onoga što je ovaj imao , što je starozavjetna ustanova . Pojedini episkopi ( lat. : principes , actores , duces , praepositi ) doživljavajući dobra Crkve kao svoja osobna dobra , počeli su da ih rasturaju dijeleći ih svojim ' siromašnim ' rođacima , koji se nisu nalazili na Kristovu Lađu ( ' Apostolska pravila ' , prav . 38 ) . Još se Polikarp Smirnski u svojoj ' Poslanici Filipljanima ' osvrće na gramzivost nekadašnjeg njihovog presbitera Valenta , koji je prisvojio crkvene priloge ( pogl. 11 ) . U prednikejskoj crkvi , pa čak iu IV stoljeću , novac sabran u Crkvi uglavnom je korišten za potrebe ubogih , za podizanje siročadi , za ishranu gladnih , sahranjivanje siromašnih kršćana , ...

Dakle , kler nije polagao gotovo nikakvo pravo na taj novac , a ako je i polagao , to nije išlo na gorki uštrb siromašnih i ubogih kršćana . Već u petom stoljeću za sirotinju se iz crkvene kase ponajmanje izdvaja a ponajviše za episkopa ( koji prestaje se izdržava od zanata ) , za kler i hram . Kada je institucionalizirana Crkva otkrila draž bogaćenja kroz trgovinu sa Istokom , prihode od poreza i dobročinstva sve je manje preko presbiterijuma i đakonat ( ' Apostolska pravila ' , prav . 41 ) usmjeravala na izdržavanje i pomaganje sirotinje , a sve više plasirala u trgovinu i odvajala za izdržavanje i bogaćenje visokog klera . Dešavalo je se da oni koji su primali novac od Crkve isti ustupaju drugome na postotak , što je bila teška zloupotreba ( cp. : ' Sirijski didaskalije ' , pogl . 15 - III 0,7 ; ' Apostolska pravila ' , prav . 44 ) . Gramziva Crkva je izvlačila ' darove ' ne samo od siromašnijih slojeva , već i od plemstva i države ; dok je narod siromašio Crkva je se bogatila i preko povelja o poklonu , fingiranih zaveštanja privatnih lica , općina i država . Za gramzivi Crkvu više nije postojala Kristova zapovijed koja je osuđivala srebroljublje .

Kristova Crkva je svojom preko potrebnom dužnošću smatrala pomaganje sirotinje , udovica ( treba znati da u poapostolskom vrijeme drugi brak nije prihvatan ) , siročad , progonjenih , bolesnih , iznemoglih i utamničenih članova ( Lucianus : De morte Peregrini 0,12 ) , te onih koji su napustili svoj nezakoniti posao i onih kojima je država konfiskovala imanje zato što su prihvatili Kristovu vjeru ( Tertulijan : Liber de orationem - PL , i ,1294-1295 ) ; u tim zbrinjavanje i pohođenja nevoljnika i stradalnika posebno su se isticale đakonise ( cp. : ' Timoteju ' , i , 5:13) i Presbítero ; Crkva je smatrala neophodnim i ukazivanje gostoprimstva putujućim propovjednicima i prorocima Istine ( ' Apostolska pravila ' , prav . 41 ) . Kornelije Rimski ( 251. - 253. g . Ne . ) U jednom pismu upućenom Fabiju Antiohijskom svjedoči da je u njegovoj crkvi sredinom III . stoljeća blagodat i čovjekoljublje Gospodnje izdržavala više od 1.500 udovica i bogalja ( Eusebije : ' Historija Crkve ' , VI, 43,11 ) , što je impozantna brojka , s obzirom da se zna da su kršćanske općine u to vrijeme bile sastavljene od žitelja s najmanjim imovnim stanjem . Nešto kasnije , Crkva u Konstantinopolu izdržavala je oko 7.000 duša ( v. : Paladije : Dialogus de vita Joannis Chrysostomi - Gol , XLVII ,625-630 ) .

U Govoru na gori Karmel Gospod Svojima ukazuje : » Ne sabirajte sebi blaga na zemlji , gdje moljac i rđa uništavaju i gdje lopovi potkopavaju i kradu ; nego sabirajte sebi blago na nebu , gdje ne uništava ni moljac ni rđa , i gde lopovi ne potkopavaju niti kradu ; jer gdje je blago tvoje , ondje će biti i srce tvoje . « ( ' Matej ' , 06:20:21 ) - Od onih koji hoće da Ga prate na Putu Života Gospod traži da višak zemaljskog bogastva razdaju siromasima koji čeznu za pravednošću i Istinom ( cp. : ' Korinćanima ' , i , 13:3 ) . Sam Gospodin živio je na zemlji život siromašnog drvodjelje : » Lisice imaju jame i ptice nebeske gnijezda , a Sin Čovječji nema gdje da osloni glavu . « (Ibid. , 8:20) Siromašnima je najprije propovijedano evanđelje Oslobođenja ( ibid. , 11:5 ; ' Luka ' , 04:18 , 7:22) .

Rana Crkva je bila crkva siromašnih u vanjštini i bogatih u nutrini ( ' Korinćanima ' , II , 6:10 , 8:2 ) : » Zar ne izabra Bog one koji su pred svijetom siromašni da budu bogati u vjeri i nasljednici Kraljevstva koje je obećao onima koji ga ljube ? « ( ' Jakov ' , 2:5 ) Dostojanstvenici institucionalizirane i bogate Crkve ne živi po zapovijedima Govora na Gori , ne žele biti braća s braćom i sestrama ; bogate se samo u vanjštini , jer im to bogastvo daje moć i autoritet nad pastvom . Crkvenjaci koji su se odlačili u skerlet i purpur , koji su gradili mramorne palače i bludničili po njima , koji pljačkali narod izmamljujući od njega novac izmišljotinama i prevarama , koji su zlatom ukrašavali čak i svoje mazge i konje , zar su oni mogli imati nešto zajedničko s siromašnim drvodjelja ? !

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se