latinski riječnik

  svibanj, 2005  
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga
latinski rječnik

Linkovi
Blog.hr
Forum.hr
Monitor.hr

08.05.2005., nedjelja

a privatum : negacija
a. : skraćenica od arteria.
abbas abbatis : otac / opat.
abbatia : opatovina, manastir.
abdomen, -inis, n. : trbuh.
abduco : voditi, uzeti / odvojiti, povući.
abductio : odmicanje.
abductor : odmicač.
abeo : otići, umiroviti se / rastati se od života, umrijeti.
abeo : promijeniti / nestati
aberro, 1. : udaljiti se, odlutati.
abscido : odsjeći, odvojiti, odnijeti.
absconditus : skriveno.
absens, absentis : (adj.) odsutan, nedostaje,
absorbeo : progutati, odnijeti, povećati.
absque : (+ abl.) bez
abstergo : obrisati, očistiti
absum : biti odsutan, nedostajati.
abundans : ogroman, preplavljujući.
abundantia : velika količina, mnoštvo, hrpa.
abutor : iskoristiti u potpunosti
abutor : zloupotrebljavati riječnik / koristiti riječ nepravilno.
ac : (atque) : i
accedo : pristupiti, prići bliže / (stvari) biti dodano.
accendo : osvijetliti.
acceptus : dobrodošao, ugodan, odgovarajući.
accessorius, -a, -um, adj. : sporedan, manje važan, pomoćan.
accipio : smatrati se dužnikom, primiti, naučiti, uzeti.
accommodo : prilagoditi se.
accusator : tužitelj.
accuso : okriviti.
acer : oštar, žustar.
acerbitas : strogost, gorčina
acerbus : gorak, mutan, taman.
acervus, -i, m. : hrpa, gomila, kup.
acetabulum, -i, n. : zglobna čašica.
acidus : oštar, kiseo.
acies : oštrina, žustrina, rub, bojna linija, bojno polje.
acinus, -i, m. : jagoda, bobica.
acquiro : dobiti, zaraditi, primiti.
acsi : kao da
acusticus, -a, -um, adj. : slušni.
ad : k, ka.
adamo : zaljubiti se, naći zadovoljstvo.
adaptatio, -onis, f. : prilagodba.
adaugeo : povećati, dodati, učiniti većim.
addo : dati, donijeti, smjestiti, / nadahnuti, uzrokovati, / dodati, pridružiti.
adduco : voditi, uzrokovati, nagovoriti
adductio, -onis, f. : primicanje
adductor, oris, m. : primicač.
ademptio: odnošenje
adeo : u tolikoj mjeri, u tolikom obimu, tako dugo, tako daleko.
adeo : pristupiti, posjetiti, doći k, poduzeti.
adeptio : uspjeh, postignuće.
adepto : uspjeti, postići, dobiti.
adfectus affectus : (fr. adficio) : pod utjecajem.
adfero affero : uzrokovati, pridonijeti.
adfero affero : donijeti novosti, izvijestiti / prijaviti.
adficio : pogoditi, utjecati, oslabiti, iscrpiti.
adflicto affligo : raniti, oslabiti, obeshrabriti, šteta, lom.
adhaero : objesiti, zakačiti, prisloniti
adhuc : do tad, do sad, još, čak i sad, osim, također
adicio : usmjeriti, nasloviti, priložiti / baciti na
adimpleo : ispuniti, izvesti
adipiscor : preuzeti.
adiposus, -a, -um, adj. : mastan.
aditus, -us, m. : prilaz, ulaz.
adiuvo : pomoći, asistirati.
adminiculum, -i, n. : podupirač, potporanj, pomagalo.
administratio : pomaganje, administracija, vlada.
admiratio : čuđenje, preneraženost, iznenađenje, divljenje
admiror : obožavati
admitto : priznati, primiti.
admoneo : savjetovati.
admonitio : upozorenje, podsjetnik.
admoveo : pomaknuti se prema, prijaviti.
adnuo : potvrdno klimati.
adopto : željeti za se, usvojiti, izabrati, odabrati.
adsidue assidue : stalno, bez prestanka.
adstringo : (osobe) vezati se, obvezati, (+ refl.) posvetiti se
adstringo : učvrstiti, stegnuti, složiti
adstringo : privući zajedno, vezati, pričvrstiti
adsuesco assuesco : naviknuti se
adsum : pomagati, biti prisutan, biti u blizini, prisustvovati,
adsumo (assumo) : preuzeti na sebe, tvrdnja, prikladno, poziv.
adulatio : laskanje, ulizivanje.
adulescens : mladić, mladost, dečko.
adulescentia : mladost
adultus : (adj.) odrastao, zreo.
aduro (adustum) : potpaliti, zapaliti vatru, svijeću, svjetlo.
advenio : doći, stići, dosegnuti.
adventicius, -a, -um, adj. : tuđ, sporedan, pridošao.
adversus : (prep. + acc.) prema, protiv, licem ka
adversus : (adj.) suočeno, nasuprot, suprotstavljeno.
adverto : okrenuti se ka, usmjeriti pozornost, privući.
advoco : pozvati / zvati savjetnika.
aedificium edificium : građevina, struktura.
aeger eger : bolestan.
aegre egre : (adv.) jedva, s teškoćom, s naporom.
aegresco egresco : razboljeti se, oštetiti, pogoršati.
aegresco : oboljeti, pogoršati se, biti bolestan.
aegretudo egretudo : bolest, mentalni poremećaj.
aegrotatio egrotatio : bolest
aegrus : bolestan, nezdrav.
aeneus eneus : brončani.
aequitas equitas : pravda, jednakost.
aequus, equus : nivo, jednak, smiren, poželjan.
aer, aeris : zrak, atmosfera, eter, vrijeme.
aestas estas : ljeto.
aestivus estivus : ljetni.
aestus estus : vrućina, plima.
aetas : doba, stupanj, period života, vrijeme, era.
aeternus eternus : beskrajan, bez kraja, vječan.
affixus, -a, -um, adj. : pričvršćen, prirastao.
ager (agri) : farma, polje
aggero : nahrupiti, povećati.
aggredior : ići prema, pristupiti, nasloviti, napasti.
aggrego, 1. : pridružiti, nagomilati.
agnitio : priznanje, znanje
agnosco : znati ponovno, priznati, izvijestiti, razumjeti, priznati.
agnosco : naznačiti.
agnosco : priznati, razumjeti, percipirati.
ago (egi actum ) : provesti vrijeme, živjeti / uspjeti, voditi, voziti.
ait : on kaže.
aiunt: oni kažu.
ala, -ae, f. : krilo.
albus, -a, -um, adj. : bijel.
alienus : tuđi, strani, drugačiji.
alii ... alii : neki ... drugi.
alioqui : (adv.) u protivnom.
alioquin : (adv.) u protivnom, inače / općenito.
aliqua : nešto.
aliquando : u bilo koje vrijeme, ponekad, povremeno, napokon.
aliquanta : (adj.) umjerena, ili iste veličine.
aliquanto : značajno.
aliquantum : (n.) dobar posao, dobra pogodba.
aliquantus : (adj.) umjeren, iste veličine.
aliqui : nešto.
aliquid : netko, nešto.
aliquis : bilo tko, bilo što.
aliquo : (adv.) u nekom smjeru.
aliquot : nešto, nekoliko.
aliquotiens : povremeno.
alius alia aliud : drugi, druga, drugi (nešto drugo, netko drugi).
allatus (=adfero) : donešeno.
alo (alui altum) : podržati, održati, zadržati, poduprijeti.
alos : alquod : nešto
alter : (adv.) inače.
alter altera alterum : drugi, druga, drugo.
alter ... alter : jedan ... drugi.
altus : visok, dubok.
alveolus, -i, m. : jamica, udubina, mjehurić.
alveus, -i, m. : košara, korito (rijeke).
amaritudo : gorčina.
ambiguus, -a, -um, adj. : naginjući se na dvije strane, promjenjiv.
ambitus : rub, granica, doseg / ići uokolo, kružiti.
ambulo : šetati.
amicitia : prijateljstvo
amiculum : pelerina, ogrtač.
amicus : prijatelj, drug.
amissio / amissus : gubitak.
amita : očeva sestra, teta.
amitto : otpustiti, poslati, izgubiti, izmaknuti.
amo : voljeti, sviđati se, biti sklon.
amor : ljubav, privlačnost, strast, zaljubljenost.
amoveo : odnijeti, pomaknuti, iznijeti, premjestiti.
amplexus : grljenje, okruživanje., [eufemizam] amplio : povećati, poboljšati.
amplitudo : veličina. poštovanje.
amplus : velik, prostran / od velike važnosti, značajan.
ampulla, -ae, n. : posuda s grlićem.
amygdalum, -i, n. : badem, mandula.
an : (adv.) ili
anastomosis, -is, f. : spoj.
ancilla : služavka, opatica.
angelus : anđeo.
angiologia, -ae, f. : nauka o krvnim žilama.
angulus, -i, m. : kut, ugao.
angustus : uzak, ograničen, tijesan, stisnut.
animadverto : zamijetiti, vidjeti, uočiti, svratiti pozornost.
animi : u srcu.
animus : hrabrost, odvažnost, srčanost, volja, duh, duša.
animus : karakter, intelekt, pamćenje, svijesnost, um.
anno Domini : godine Gospodnje.
annus : godina.
ansa, -ae, f. : držak, ručka, petlja.
anser, -eris, m. : guska.
ante : (prep. + acc.) prije, ispred.
antea : (adv.) prije, prethodno, bivše.
antebrachium, -ii, n. : podlaktica.
anteflexio, -onis, f. : pregibanje prema naprijed.
antepono : (+ dat.) stavljeno prije, favorizirano, promovirano.
anterior, -ius, adj. : prednji.
antiquus : star, antikan.
antrum, -i, n. : pećina, spilja.
anularis, -e, adj. : prstenast.
anulus, -i, m. : prsten.
anus, -i, m. : čmar, prsten.
aperio : otkriti, razgolititi, raščistiti, pojasniti.
aperte : otvoreno, iskreno.
apertura, -ae, f. : otvor.
apex, -icis, m. : vrh.
apostolus : (pravo) bilješka poslana višem sudu.
apparatus, -us, m. : oprema, mašinerija / veličina, raskoš.
appareo : postati vidljivo, pojaviti se, manifestirati.
appello : pozvati, imenovati, poslati po.
appendix, -icis, f. : dodatak, prilog.
appono : postaviti osobu, dodati.
appono : posatviti blizu, poslužiti, staviti na stol.
appositus : smješteno blizu, približavajuće, prikladno.
approbo : odobriti.
appropinquo : (+ dat.) približiti se, prići, pristupiti.
apto : odgovarati, pripremiti, pristajati.
aptus : povezano, pričvršćeno, / pripremljeno.
aptus : pogodan, prikladan.
apud : (prep. + acc.) u prisutnosti, u kući od.
aqua : voda.
aqueductus, -us, m. : vodovod.
aquosus, -a, -um, adj. : vodenast, pun vode.
ara : oltar
aranea : paukova mreža.
arbitro arbitror : svjedočiti, svjedok / suditi, birati.
arbor : stablo.
arbor consanguinitatis : obiteljsko stablo.
arbustum : vinograd nasađen stablima.
arbustus : nasađen stablima.
arca archa : kutija, kasica, stanica.
arceo : zatvoriti, priložiti.
arcesso, accerso : pozvati, poslati po.
arcuatus, -a, -um, adj. : što ima oblik luka.
arcus : luk, traka, zavoj.
area, -ae, f. : mjesto, područje.
areola, -ae, f. : malo područje.
argentum : srebro, novac.
argumentum : dokaz.
arguo : pokazati, pojasniti, pokušati demonstrirati.
arma : oružje.
armarium : ormar.
armo : naoružati.
aro : orati.
arrigo, 3, rexi, rectum : uspraviti, uspravljati.
ars, artis : vještina, tehnika, metoda, vođenje, karakter.
arteria, -ae, f. : arterija.
articulatio, -onis, f. : zglob.
articulus : trenutak, kriza.
artificiose : vješto.
artificiosus : vješto.
arto : pritisnuti zajedno, smanjiti, presati.
arx , arcis : utvrda, tvrđava, zatvor, tamnica.
ascendens, -entis, adj. : uzlazan.
ascisco : primiti, priznati / usvojiti / prihvatiti, odobriti.
asper, -era, -erum, adj. : hrapav, neravan, strm.
asperitas : grubost, oštrina, hrapavost.
aspicio : gledati, buljiti, zagledati se.
asporto : odnijeti.
assentator : laskavac.
astrum : zvijezda, sazviježđe.
atavus : pra- pra- pra- pradjed, stari predak.
ater atra atrum : mrak.
atlas, -antis, m. : nosač.
atqui : (conj.) i ipak, još.
atrium, -ii, n. : predvorje.
atrocitas : strogost, okrutnost, barbarstvo, horor.
atrox : strašan, okrutan.
attero : uništiti, oslabiti, oštetiti.
attero : oštetiti, otrgnuti, nagristi.
attollo : podignuti / uzbuđenje.
attonbitus : zgromljen, nadahnut, inspiriran.
auctor : autor, začetnik.
auctoritas : vlast.
auctus : rast, povećanje, množenje.
audacia : neustrašivost, žustrost.
audacter, audaciter : žustro, ponosno, nustrašivo.
audax : hrabro.
audentia : hrabrost.
audeo : (part. ausus ) : usuditi se.
audio : slušati, čuti.
auditor : slušač.
aufero : odnijeti, pomaknuti / ukrasti.
aureus : zlatan.
auricula, -ae, f. : uška.
auris, -is, f. : uho.
aurum : zlato.
aut ... aut : ili ý ili.
autem : štoviše, kako bilo, ali, ipak, međutim.
autus : povećanje, uvećanje, rast.
auxilium : pomoć, asistencija, potpora.
avaritia : pohlepa.
avarus : pohlepan, nezasitan.
aveho : odnijeti, pomaknuti.
averto : vratiti se.
avoco : skrenuti, opozvati.
avunculus : majčin brat, ujak.
avus - djed.
axilla, -ae, f. : pazušna jama.
axis, -is, m. : osovina.

baiulus : nosač.
balbus : mucanje.
barba, -ae, f. : brada, brkovi.
bardus : glup, spor, tup.
basalis, -e, adj. : bazalan.
basis, -is, f. : baza, podnožje.
basium : poljubac.
beatus : blagoslovljen, sretan, svet.
bellicus : ratni, vojni, borilački.
bellum : rat.
bellus : prekrasan, zgodan, lijep.
bene : melior : optime : dobro, bolje, najbolje
beneficium : dobrobit, usluga, privilegija, pravo.
benevolentia : benevolencija, ljubaznost, dobra volja.
benigne : ljubazno, velikodušno.
bestia : životinja, zvijer.
bibo : piti.
bi : dvostruk.
biceps, -cipitis, adj. : dvoglav.
bifidus, -a, -um, adj. : dvocjepan, rascijepljen.
bifurcatio, -onis, f. : račvište.
bilateralis, -e, adj. : dvostran.
biliferus, -a, -um, adj. : koji nosi žuč, žučovod.
bilis, -is, f. : žuč.
bipartitus, -a, -um, adj. : raspolovljen, dvodijelan.
bis : dvaput.
biventer, -tris, adj. : dvotrbušast.
blandior : laskati, (+ dat.) uvjeriti.
blanditia : privlačnost, šarm.
bonus, melior, optimus : dobar, bolji, najbolji.
bos (bovis ) : krava, bik.
brachium, -ii, n. : nadlaktica.
brevis, -e, adj. : kratak, sažet.
brevitas : kratkoća.
breviter : kratko.
bucca, -ae, f. : obraz
bulbus, -i, m. : lukovica.
bulla, -ae, f. : mjehur, kugla.
bursa, -ae, f. : vreća.

ado : pasti, ispasti.
caecus : slijep.
caelestis : nebesko, božansko / opatica, Bog, stanovnik neba.
caelum : nebo.
calamitas : nesreća, katastrofa.
calamus : bilo što napravljeno od trstike - olovka, strelica, cijev itd.
calatus, -i, m. : košara.
calcar, -aris, n. : mamuza, bodlja, trn.
calco : tresti se.
calculus : kamenac, kamen.
calix, -icis, m. : vrč, čaša.
callide : vješto, pametno.
callidus : pametan, iskusan, vješt.
callosus, -a, -um, adj. : žuljevit.
calx, calcis, f. : peta.
camera, -ae, f. : soba, strop.
campana : zvono.
canaliculus, -i, m. : kanalić.
canalis, -is, m. : kanal, prolaz.
candidus : jasan, svijetao, bijel.
canis, -is, m. : pas.
canonicus : pravni.
canonus : kanon, Augustin.
canto : pjevati.
capillus, -i, m. : kosa, vlas, dlaka.
capio : uzati, izabrati, iskoristiti / napad, ozljeda / shvaćanje.
capitatus, -a, -um, adj. : glavičast.
capitulum, -i, n. : glavica.
capitulus : poglavlje.
capsula, -ae, f. : čahura.
capto : zgrabiti, pokušati uzeti, uhvatiti.
caput, -itis, n. : glava / vrh, sastanak / šef.
carbo carbonis : ugljen.
carcer : zatvor, tamnica.
careo : biti bez, nedostajati, željeti.
caries : pokvarenost, korupcija, karijes (oštećenje zuba).
carina, -ae, f. : kobilica (broda).
cariosus : pokvareno, trulo.
caritas : dragost, ljubav / milosrđe.
carmen : pjesma.
carpus, -i, m. : plod, ručje.
cartilago, -inis, f. : hrskavica.
carpo : zgrabiti, iskoristiti.
caruncula, -ae, f. : komadić mesa, mesnati čvor.
carus : dragi, voljeni / skup, precijenjen.
casso : uništiti, poništiti.
caste : čisto, bez mrlje, bez mane.
casus : slučaj, sreća, prilika.
catena : lanac.
caterva : gužva, trupa, jato.
catervatim : u velikim nakupinama, u masama.
cattus : mačka.
cauda, -ae, f. : rep.
causa : na račun, zbog, uzrokovano.
causa : uzrok / razlog, motiv / interes.
causa : pravni slučaj, tužba / situacija, stanje.
caute cautim : oprezno, sa sigurnošću.
cautela : oprez, sigurnost.
caveo cavi cautum : čuvaj se, pazi, izbjegavaj.
caverna, -ae, f. : šupljina.
cavitas, -atis, f. : udubina, šupljina.
cavum, -i, n. : šupljina.
cavus : rupa, jama.
cecus, -a, -um, adj. : slijep.
cedo : nastaviti, ići / dogoditi se / otići, povući se.
cedo cessi cessum : dati, pristati, vratiti se.
cedo : (+ dat.) priložiti, biti inferioran.
celebrer : poznat, slavan.
celebrus : poštovan, moćan, bogat nečim.
celer : brz.
celeritas : brzina.
celeriter : brzo.
cella, -ae, f. : stanica, ćelija.
celo : sakriti, zatajiti.
cementum, -i, n. : cement.
cena : ručak, obrok.
cenaculum : tavan, potkrovlje.
ceno : jesti.
censura : prosudba.
centrum, -i, n. : središte.
centum : (indecl.) sto, 100.
cerebellum, -i, n. : mali mozak.
cerebrum, -i, n. : veliki mozak.
cerno : odvojiti, razdvojiti / odlučiti, razriješiti
cernuus : brzati.
certe certo : (adv) sigurno, nesumnjivo.
certo : nositi se s nečim, smjestiti, neslaganje, dogovor kroz borbu.
certus : nesumnjiv, siguran.
ceruleus, -a, -um, adj. : modar, plav.
cerumen, -inis, n. : vosak.
cervix, -icis, f. : vrat.
cervus : jelen.
cetera : za druge, inače, dalje
ceteri : ostatak, drugi, ostali
ceterum : (adv.) inače, štoviše, ali.
ceterus : ostali, drugi.
charisma carisma : poklon, dar.
chiasma, -atis, f. : križanje.
chirographum : vlastiti rukopis.
choana, -ae, f. : lijevak.
chorda, -ae, f. : konop, uže.
cibo : hrana za životinje
cibus : hrana za ljude i životinje.
cilium, -i, n. : trepavica, trepetljika.
cimentarius : mason
ciminatio : optužba, odgovornost.
ciminosus : krivokletstvo.
cinereus, -a, -um, adj. : pepeljast.
cinis cineris : pepeo.
cingulum, -i, n. : pojas, opasač.
circulus, -i, n. : krug, prsten.
circumduco, 3, duxi, ductum : voditi oko, obvesti.
circumferentia, -ae, f. : krug, opseg.
circumflecto, 3, flexi, flectum : okrenuti, zakrenuti.
circumvenio : okružiti, varati, doći izokolo.
circumvenio : gnjaviti, napadati.
cisterna, -ae, f. : cisterna.
cito: brzo, spremno.
civilis : građanski.
civis : građanin.
civitas : država, građanstvo, grad-država.
clam : tajno.
clamo : zvati, vikati, izjasniti se, objaviti.
clamor : glasno vikanje, plač.
claro : pojasniti, objasniti.
clarus : jasno, bistro / poznat, slavan.
claudeo : šepati.
claudo (clausus) : ušutkati, zatvoriti, blokirati.
claudus : bogalj.
claustra, -orum, n. : okovi, bedem, zagrada.
claustrum : šipka, prut, zatvor, olovka / predvorje.
clava, -ae, f. : toljaga, kijača.
clavicula, -ae, f. : mali ključ.
clementia : dozvoljavanje, zaborav, humanost, milost, nježnost, ljubaznost.
clibanus : peć, kamin / tacna za pravljenje kruha.
clinoideus, -a, -um, adj. : nagnut, strm.
clivus, -i, m. : obronak, strmina.
cloaca, -ae, f. : podzemni kanal, nečisnica.
clunis, -is, f. : guz, but.
coadunatio : skupljanje, ujedinjenje.
coaegresco : postati bolestan u isto vrijeme.
cochlea, -ae, f. : pužnica.
coepi : (pres. incipio ) : početo, započeto, inicirano.
coerceo : okružiti, zatvoriti, ograničiti.
cogito : razmišljati, uzeti u obzir, planirati.
cognatus : (adj.) povezan krvlju, srodnik, rodbina.
cognomen : prezime, obiteljsko ime, nadimak.
cognosco : pregledati, pitati, učiti.
cogo, coegi, coactum : siliti, ograničavati.
cogo, coegi, coactum : postaviti zajedno.
cohaero cohero cohesi cohesum : priljubiti, postaviti blizu jedno drugom.
cohibeo : ograničavati, priječiti napredovanje.
cohortor : ohrabriti.
collateralis, -e, adj. : postraničan.
colliculus, -i, m. : mala izbočina.
colligo : sakupiti, prikupiti, okupiti se.
colloco : staviti, postaviti, urediti.
collum, -i, n. : vrat.
colo colui cultum : uzgajati, brinuti.
color : boja.
coloratus : obojen / tamne boje kože.
coloro : bojati.
columna, -ae, f. : stup.
columna vertebralis : kralježnica.
coma : kosa na glavi, lišće, zrake svjetla.
combibo : upiti.
comburo : zapaliti, uništiti.
comedo comedi comesum : pojesti, konzumirati / potrošiti, protraćit.i
comes, comitis : prijatelj, drug.
cometes : komet
cometissa, comitissa : grofica
comis : ljubazno, nježno, prijateljski.
comitatus : slijedeći.
comiter : ljubazno, prijateljski.
comitor, 1. : pratiti, slijediti.
comitto : povjeriti, obvezati.
commemoro : podsjetiti, povezati, sjetiti.
commeo : ići gore i dolje, naprijed i nazad, unutra i vani.
commessatio, onis : jedenje zajedno.
comminor : prijetiti.
comminuo : razbacati, oslabiti, oštetiti.
comminus : rame uz rame, u bliskoj borbi.
commisceo : pridružiti se, miješati.
commissum : pristajanje, zaduživanje
comissura, -ae, f. : sveza.
commodo : (+ acc.) posuditi, dati.
commodo : ugoditi, poslužiti, prilagoditi.
commodum : odgovarajuće vrijeme, mogućnost, prikladnost.
commodum : prilika, prednsot, mogućnost, udobnost.
commoneo : podsjetiti.
commoneo : prisjetiti se, zapamtiti.
commoveo : nasilno pomaknuti, stresti / uzbuđenje, zabrinutost.
communis, -e, adj. : zajednički, opći, uobičajeni.
compactus, -a, -um, adj. : zbijen.
comparo : usporediti.
compater : kum.
compatior : suosjećati.
compello : prikupiti, prikloniti se.
comperio : otkriti, otvoriti, razotkriti / naučiti, saznati.
comperio : u potpunost razotkrirti, otkloniti sumnje.
compes, compedis : zavezano.
compes : veze, lanci.
competo : pogodan, prikladan.
complectus : zagrljaj, hvat.
compleo : završiti.
compleo : ojačati, upotpuniti.
compono : staviti zajedno, složiti.
compositio : zajedništvo, dogovor.
compositus, -a, -um, adj. : složen, sastavljen.
comprehendo : uhapsiti.
comprehendo : zgrabiti, ujediniti / shvatiti
comprehendo : zagrliti, čvrsto uhvatiti, uključiti, iskoristiti.
comprobo : u potpunosti odobriti / potvrditi, ustanoviti.
comprovincialis : rođen u istoj provinciji.
comptus : traka za kosu, ukras.
conatus : vježba, napor / poduzimanje / namjera.
concavus, -a, -um, adj. : udubljen.
concedo : odustati, povući se.
concepta : mjere, zapremnina.
conceptus/a/um : zanesen.
concero : povezati se, ujediniti u konfliktu.
concha, -ae, f. : školjka.
concido : pasti, tomuti / (vjetar) smirivati se, slabiti.
concido : biti uništen, oštećen, promašaj / sasjeći, uništiti.
concilium : skup.
concipio : primiti, preuzeti.
concisus : srezano, kratko, slomljeno, koncizno.
concito : nasilno se pokretati.
conculco : gaziti, prezirati, slomiti otpor, potiskivati.
concupiscentia : pohlepa, zavist.
concupisco : težiti, žarko željeti.
concutio : tresti, uznemiravati, razdražiti.
concutio : tresti, uznemiriti.
condico : dogovoriti se.
conduco : zaposliti.
condylus, -i, m. : čvor, dio kosti sa zglobnom ploštinom.
confero : staviti zajedno, prikupiti.
confero : raspravljati / posvetiti se.
confestim : odmah, bez odgode.
confido : imati povjerenja, osloniti se, vjerovati.
confiteor confessus : priznati.
confluens, -entis, m. : stjecište, sastajalište.
conforto : ojačati.
confugo : pobjeći, izbjeći.
congenitalis, -e, adj. : prirođen.
congregatio : zajednica, okupljanje, ujedinjenje.
congrego : udružiti se, ujediniti.
congruens, -entis, adj. : sličan, prikladan, sukladan.
congruus : odgovarajući, pogodan.
conicio : baciti, ujediniti, staviti zajedno.
coniecto : staviti zajedno, pogoditi, zaključiti.
conitor : uprijeti, boriti se za nešto.
coniuratio : zavjera, urota.
coniuratus : urotnik.
coniuro : prisegnuti zajedno, urotiti se.
conjugatio, -onis, f. : spajanje.
conjunctus, -a, -um, adj. : svezan, pripojen.
connexus, connecto, 3, nexui, nectum : svezati, spojiti.
conor : pokušati, poduzeti.
conqueror : glasno prigovarati.
conscendo : penjati se.
conscientia : svijest, svjesnost, znanje.
conscindo : rastrgati u komade.
conscius : svjesan, prisvjesan.
conservo : očuvati, zadržati.
considero : ugledati se, uzeti u obzir.
consido : sjesti, smjestiti se.
consilio : namjerno.
consilium : pažljivo razmatranje, savjetovanje, skup, grupni sastanak za rasravu.
consilium : savjet, prijedlog, mudrost, plan, svrha, sud.
consisto : (+ in) ovisiti o, osloniti se na.
consisto : (+ abl. etc.) sastojati se od.
consitor : zemljoradnik, plantažer.
conspergo : poprskati, rasprskati.
conspicio : razumijeti, imati uvid, shvatiti.
constans : spremno, stalno, čvrsto, nepromjenjivo, nekolebajuće.
constanter : spremno, čvrsto.
constituo : uspostaviti, mjesto, uređenje, pošta.
constituo : urediti, odlučiti, postaviti, smjestiti, utemeljiti.
consto : biti uređeno, postavljeno, trajno, ravno.
constrictor, -oris, m. : stezač.
constringo constrixi constrictum : vezati, ograničiti.
construo construxi constructum : graditi, uređivati.
constupator : silovatelj.
constupro : silovati, podmićivati.
consuasor : savjetnik.
consuefacio : naviknuti se, aklimatizirati.
consuesco : naviknuti se, postati uobičajeno.
consueta : uobičajeno, uvriježeno.
consuetudo : običaj, navika, navada / blisko prijateljstvo.
consulatio : pomno razmišljanje.
consulo : odraziti, razmisliti.
consulo : (+ dat.) gledati nečije interese / savjetovati, tražiti savjet.
consulto : tražiti savjet.
consulto : pažljivo razmotriti, odvagati.
consultum : zakon, odluka.
consummatio : upotpunjavanje, dodavanje, sabiranje.
consummo : dodati, sabrati, učiniti savršenim, upotpuniti.
consumo : potrošiti, zaposliti, iskoristiti, završiti, protraćiti, uništiti.
consuo, consui, consutum : zašiti zajedno, spojiti šivanjem.
consurgo : ustati, izbiti.
contabesco : opadati, kopniti.
contactus, -us, m. : dodir, doticaj, kontakt / zaraza.
contages : dodir, kontakt.
contagio contagium : zaraza, infekcija / dodirivanje, kontakt.
contamino : zagaditi, inficirati.
contego : pokriti, zaštititi, braniti.
contemno : prezirati, mrziti.
contemplatio : istražiti, usredotočeno razišljati.
contemplor : označiti, uzeti u obzir, pomno razmisliti, istražiti.
contemptim : s prezirom, prezirno.
contemptio : prezir.
contemptus : omražen, preziran.
contendo : usporediti / natjecati se.
contendo : boriti se.
contendo : pristati, održavati / ispaliti, izbaciti.
contente : žustro, ozbiljno, pretjerano.
contentus : zadovoljan.
contentus : napet, razvučen / žustar, agilan.
contigo : (+ dat.), dogoditi se.
contineo : dotaknuti, dosegnuti, zgrabiri, utjecati, zaraziti.
contineo contigi, contectum : označiti. oraničiti / dogoditi se (sreća)
contineo : ograničiti, okružiti, sadržavati, uključiti.
contineo : povezati, držati zajedno.
contineo: suzdržavati se, ustručavati se.
contingo : dogoditi se.
continuo : (adv.) istom, odmah.
continuus : povezano, što se nastavlja, neprekinuto.
contortus, -a, -um, adj. : zamršen, zavojit.
contra : (+ acc.) protiv.
contradictio : suprotstavljanje.
contrado : dostaviti zajedno, u cijelosti.
contraho : prikupiti, stisnuti.
contristo : rastužiti, učiniti očajnim.
contristo : rastužiti, pogoditi, oštetiti.
conturbo : rastužiti, napraviti zbrku.
conus, -i, m. : čunj.
conventus : ujedinjenje, nakupina, okupljanje.
conversatio : put, način života / samostanski život.
converto : vratiti se / prihvatiti samostanski život, zarediti se.
convoco : odlučiti zajedno, prilagoditi se.
copia : velika količina, opskrba.
copiae copie : namirnice, trupe, snage.
copiose : potpuno, u velikoj količini.
cor, cordis, m. : srce.
corium, -ii, n. : duboki sloj kože.
corneus, -a, -um, adj. : rožnat.
corniculum, -i, n. : roščić.
cornu, -us, n. : rog.
corona, -ae, f. : kruna, vijenac.
corpus, -oris, n. : tijelo, trup.
corpusculum, -i, n. : tjelešce.
correptius : kraće.
corrigo : (correctum) : ispraviti.
corripio : iskoristiti, ukrasti, napasti.
corroboro : ojačati.
corrugator, -oris, m. : nabirač, namrštač.
corrumpo : uništiti, slomiti, poništiti / pokvaren, slab.
corrumpo : (dokumenti) falsificirati / pokvariti
corruo : pasti na pod, potonuti / biti unipten, uništiti.
cortex, -icis, m. : kora.
coruscus : bljeskanje, miješanje, tresavica.
costa, -ae, f. : rebro.
cotidie : dnevno, svaki dan.
cotilicus, -a, -um, adj. : vrčast.
coxa, -ae, f. : kuk.
cranialis, -e, adj. : prema glavi.
cranium, -ii, n. : lubanja.
crapula : pijenje vina, otrovanje, pijanstvo.
cras : (adv.) sutra, slijedeći dan.
crassus, -a, -um, adj. : gust, debeo, grub.
crastinus : koje pripada slijedećem danu.
creator : stvoritelj, utemeljitelj.
creatura : stvorenje, osoba, sluga.
creber : gust, čest, bezbrojan.
crebro : ponavljano, često, jedno za drugim.
credo : vjerovati / povjeriti / osloniti se na / razmišljati.
creo : napraviti
creptio : uzimati na silu.
crepusculum : sumrak.
cresco : (cretum) : rasti, povećavati se, širiti.
creta : kreda.
cribro : prosijati.
cribrum, -i, n. : sito, rešeto.
crinis : kosa.
crinitus : dugokos.
crista, -ae, f. : greben, krijesta.
cruciamentum : mučenje.
cruciatus, -a, -um, adj. : ukrižen.
crucio : mučiti.
crudelis : okrutno.
cruentus : zakrvaviti.
cruentus : krvavo, žedno krvi, krvavo crveno.
crus, cruris, n. : potkoljenica.
crustulum : kolač.
crux, crucis, f. : križ.
crypta, -ae, f. : podzemni hodnik.
cubicularis : sobni.
cubicularius : sobar.
cubiculum : spavaonica.
cubitum ire : otići u krevet
cubitus, -i, m. : lakat.
cubo : leći.
cuboideus, -a, -um, adj. : kockast.
cucullaris, -e, adj. : nalik na kapuljaču.
cui : (masc. sing. dat.) kome
cui : (fem. sing. dat.) u kojoj
cui : (neut. sing. dat.) kojem
cuius : (neut. sing. gen) kojeg, čijeg.
cuius : (masc. sing. gen.) čiji.
cuius : (fem. sing. gen.) čije
cuiusmodi : kakvo, koje vrste.
culmen, -inis, m. : vrh, vrhunac.
culpa : krivnja, greška.
culpo : okriviti.
cultellus : mali nož.
cultura : uzgajanje
cum : (prep + abl.) s.
cum : (s indikativom) kad.
cum : kada, kao, dok, iako.
cumulus, -i, n. : hrpa, gomila.
cunabula : kolijevka.
cunae : gnijezdo.
cunctatio : odgoda.
cunctator : onaj koji odgađa.
cunctor : odgoditi, zadržati.
cunctus : sve, potpuno, cjelina.
cuneatus, -a, -um, adj. : nalik na klin.
cuneiformis, -e, adj. : klinast.
cuneus, -i, m. : klin.
cunnus, -im, m. : vulva, stidnica.
cupiditas : ambicija, žudnja, žarka želja.
cupido : strast, želja, žudnja.
cupio : željeti, htjeti, žuditi.
cuppedia : slatkiši, delikatese.
cupressus : čempres.
cupula, -ae, f. : vrh, mala bačva.
cur : zašto.
cura : upravljanje, vođenje, briga, zabrinutost.
curatio : pozornost / medicinska važnost, liječenje, ozdravljenje.
curator : čuvar, nadglednik.
curia : sud
curiositas : znatiželja.
curiosus : pažljiv / znatiželjan / zabrinut.
curis quris : bodež.
curo : brinuti se , obratiti pozornost.
curo : upravljati, uspjeti / dati novac.
curo : (+gerundive) završiti / izliječiti, odmarati.
curriculum : trčanje, utrka, krug oko staze, tijek.
currus : kočija.
cursim : brzo.
cursito : trčati gore i dolje.
curso : trčati naprijed i natrag.
cursor : nosač, glasnik, trkač.
cursus : utrka, trčanje, tijek utrke, tijek.
curto : skratiti.
curtus : skraćeno / oštećeno, nedostaje / kastrirano.
curvatura, -ae, f. : zavoj.
curvo : saviti / utjecati.
curvus : savijeno, naklonjeno, lučno, zekrivljeno, pokvareno, krivo (moralno neispravno)..
custodia : zaštita.
custodiae custodie : čuvari.
custos : (custodis) : čuvar, stražar / uhoda.
cutis, -is, f. : koža.
cylinder, -i, m. : valjak.
cymba (cumba), -ae, f. : čun, čamac.
cytologia, -ae, f. : nauka o stanici.

d. : skraćenica od dexter (desni).
damnatio : kletva.
damno : prokleti.
dapifer : sluga.
de : (prep. + abl.) iz, u vezi, od.
debeo : dugovati, imati moralnu obvezu, biti vezan.
debilito : oslabiti, iscrpiti, umanjiti.
decens, decenter : pogodno, prihvatljivo.
decerno : odlučiti.
decerto : pokoriti, boriti se do kraja.
decet : očito, pogodno, prikladno.
deciduus, -a, -um, adj. : otpadajući, koji otpada.
decimus : deseti.
decipio : (deceptus) zamks, prevara, varanje.
declivis, -e, adj. : strm, kos.
decor : ljepota, dražest.
decoro : lijepo, obožavano.
decorus : lijep, dražestan, šarmantan, ispravan, pravilan.
decretum : sud, odluka, red.
decumbo : pasti, leći.
decussatio, -onis, f. : križanje.
dedecor : sramotno, nečasno.
dedecus : sramota, nečast, zločin, nečasan čin.
dedico : posvetiti se.
deduco : utemeljiti koloniju, kolonizirati.
defaeco : očistiti, pročistiti.
defendo : braniti se, štititi.
defero : predati, spustiti, komunicirati, ponuditi, odnositi se na.
defessus : umoran.
defetiscor (defessus) : umoriti se.
deficio : (defectum) : izgubiti, oslabiti, željeti.
defigo : pričvršćen, osiguran / usredotočiti se, skoncentrirati.
defleo : plakati za nečim.
defluo : oteći, potrošiti, nestati, biti izgubljeno.
defungo : razriješiti, napustiti, umiroviti, umrijeti, završiti.
degeneratio, -onis, f. : zaostajanje, vraćanje.
degenero : uzrokovati propadanje.
degenero : razlikovati se, opadati, propadati.
degero : proći vrijeme, živjeti.
degusto : okusiti.
deinde : slijedeći, tada, nakon toga, od tog mjesta.
delectatio : zadovoljstvo, uživanje, oduševljenje.
delecto : privući, zadovoljiti / (pass + abl) uživati.
delego : prenijeti, posvetiti, naznačiti, doprinijeti, prepisati.
deleo : (deletum ) uništiti, izbrisati.
delibero : razmisliti, razmotriti.
delicate : fino, krhko, sporo, bogatstvo.
delicate : (adv.) bogato, luksuzno.
deliciae : očaranja, zadovoljstva, privlačnosti / draga osoba.
delinquo : propasti, željeti / pogriješiti na dužnosti, počiniti zločin.
deludo : varati.
demens : (dementis ) : lud, bijesan, van pameti, blesav.
demergo : potonuti, zadužiti se.
demitto : ugovoriti, umanjiti.
demo : odnijeti, oduzeti.
demonstro : ukazati, pokazati, objasniti.
demoror : odgoditi, čekati, gubiti vrijeme.
demulceo : srušiti.
demum : napokon.
denego : odbiti.
denique : napokon, ponovno, ukratko.
dens, dentis, m. : zub.
dentatus, -a, -um, adj. : zubat, nazubljen.
denticulus, -im, m. : zubić.
dentinum : ovapnjeno tkivo zuba.
denuncio : objaviti, oglasiti.
denuntio : službeno objaviti, izjaviti, oglasiti.
denuo : iznova, ponovno, drugi put, osvježeno.
deorsum : dolje, nizdol.
depereo : uništiti.
depono : odložiti, staviti sa strane.
depopulo depopulor : oštetiti, uništiti.
deporto : odnijeti.
depraedor depredor : otuđiti, oštetiti.
deprecator : posrednik.
deprecor : tražiti, moliti, preklinjati.
deprehensio : otkrivanje.
depressor, -oris, m. : potiskivač.
deprimo (depressus) : pritisnuti prema dolje, spustiti.
depromo : stvoriti, iznijeti.
depulso : odgurati, skloniti sa strane.
deputo : brojati, procijeniti / odsjeći.
derelinquo : napustiti.
derideo : smijati se, ismijavati, zezati, zadirkivati.
deripio : rastrgati.
descendens, -entis, adj. : silazan.
descensus, -us, m. : silazak.
desidero : nedostajati, žarko željeti.
desidiosus : lijen, nemotiviran.
desino (desiit) : napustiti, završiti, prestati.
desino : prestati, zaustaviti, kraj.
desipio : ponašati se blesavo, praviti budalu od sebe.
desolo : napustiti, ostaviti.
desparatus : očajan, od koga se odustalo.
despecto : previdjeti, prezirati.
despero : očajavati, odustati.
despiciens : neslaganje, nepoštovanje, neodobravanje.
despicio : prezirati.
desposco : zahtijevati.
destinatus : čvrsto, odlučno, određeno.
destituo : odrediti, smjestiti / napustiti.
detego detectum : razotkriti, ogoliti.
determino : ograničiti, odrediti.
detineo : suzdržati se, čekati.
detrimentum : šteta, gubitak.
deus : Bog.
devenio : stići, doći, dosegnuti.
deviatio, -onis, f. : otklon.
devito : izbjegavati.
devoco : pozvati.
devotio : skromnost, posvećenost, zavjet.
devoveo : posvetiti, žrtvovati / proklinjati, psovati.
dexter, -a, -um, adj. : desni.
dextera : desna šaka.
di- : dvo-
dia- : preko, kroz.
diabolus : vrag, sotona.
diameter, -tris, f. : promjer.
diaphragma, -atis, f. : prečaga, pregrada, ošit.
dico : (dictum ) reći, govoriti, izgovarati.
dictata : glasno izgovorene riječi, lekcije.
dictator : diktator.
dictito : ponavljati.
dicto : često reći, ponavljati, naglas govoriti.
didico : biti rečeno.
dido dididi didtum : razdijeliti, odvojiti.
dies diei : dan
diffama -tus : raširiti, postati poznato.
differo : proširiti vijest / odgoditi.
differo : napastovati, uznemiravati.
differo : odgoditi, razlikovati.
differtus : pretjerano, prepunjeno, stisnuto.
difficilis : teško, naporno.
difficultas : teškoća, nevolja, potreba, napor.
digastricus, -a, -um, adj. : dvotrbušast.
digestor : urednik, onaj koji određuje uzorak.
digestorius, -a, -um, adj. : probavni.
digitus, -i, m. : prst.
dignitas : vrijednost, uzvišenost.
dignosco dignosco : razlikovati.
dignus : (+ abl.) vrijedno.
digredior digredi digressus : otići, razdvojiti, saviti.
digressio : odvajanje, odlazak.
digressus : odvojen, napušten.
dilabor : slomiti, razbacati, razriješiti, ispasti, raspasti.
dilatator : proširivač.
dilato : raširiti, proširiti, povećati.
dilgenter : pažljivo, osjećajno.
diligens : nježan, pažljiv.
diligentia : ustrajnost, ponavljanje.
diligo : izabrati, visoko cijeniti, voljeti, nagraditi.
diluculo : zora.
diluo : maknuti, ukloniti, riješiti se.
dimidium : pola.
dimitto : slomiti, otpustiti, nasustiti.
directus : običan, jednostavn, izravan, otvoren.
diripio : rastrgati, uništiti.
dirunitas : dugo trajanje.
diruo : uništiti.
discedo : (discessum ) : slomiti, napustiti, otići, proći.
discidium : razdvajanje, neslaganje.
discipulus : učenik, student.
disco : naučiti, upoznati se.
discrepo : razlikovati se, neslagati.
discus, -i, m. : ploča.
dispono : urediti, dovesti u red.
disputatio : rasprava, neslaganje.
disputo : raspraviti.
dissero : pregledati, raspraviti.
dissimilis : drugačije.
dissimulo : ignorirati, zanemariti, ne primijetiti.
dissimulo : zatajiti, skrivati.
dissolutus : slab, oslabljen.
distalis, -e, adj. : dalje od trupa.
distantia, -ae, f. : udaljenost, razmak.
distinguo : označiti, podijeliti, razlikovati / odvojiti.
distribuo : podijeliti, razdijeliti.
districtus (fr. distringo) : strog, ozbiljan / oklijevajući / zauzet, zaposlen.
distulo :(past) odgoditi.
dito : obogatiti.
diu : za dugo vremena, prije mnogo vremena.
diu : adv. dugo vremena.
diutinus : trajno, dugotrajno.
diutius : duže, predugo.
diuturnus : dugotrajan.
diversus : drugačiji, suprotstavljen, neprijateljski.
diverticulum : vreća izbočena iz šuplje strukture.
dives : bogat, imućan.
divinitus : božanski utjecaj, obožavan, prema inspiraciji, nadahnuću.
divinus : božanski, svet.
divitiae divitie : bogatstva, imovine.
do dare dedi datum : dati, ponuditi, pokloniti.
doceo docui doctum : podučavati, učiti.
doctor : učitelj.
doctrina : doktrina, učenje, podučavanje, instrukcije.
doctus : naučen, podučen, osoposobljen.
dolens : bolno.
doleo : bolovati, žalovati.
dolor : bol, tuga, očaj, patnja.
dolose : skriveno.
dolus : zamka, prevara.
domesticus : domaće, gradsko.
domina domina : dama, gospodarica.
dominatus : vladavina, gospodarenje, tiranija, dominacija.
dominus domino : gospodar.
domito : pripitomiti, nagovoriti.
domus : kuća, dom.
donec : tako dugo, dok.
donum : poklon, dar.
dormio : spavati, omoriti se.
dorsalis, -e, adj. : bliže leđnoj površini.
dorsum, -i, n. : leđa.
dubito : oklijevati, sumnjati, dvojiti.
dubium : dvojba, sumnja, oklijevanje.
duco : voditi u napad, oženiti, zapovijedati.
duco : voditi, crtati, procijeniti, uzeti u obzir.
duco : crtati, oblikovati, izgraditi / potrošiti vrijeme, odgoditi.
duco : utjecati, šarmirati, navesti.
duco : računati, procijeniti, uzeti u obzir.
ductus, -us, m. : cijev.
dudum : prije dugo vremena.
dulcedo : slatkoća, ugoda, šarm.
dulcidine : slatko, ugodno, šarmantno.
dulcis : sladak, drag, ugodan.
dum : dok.
dummodo : (conj. + subj.) pruženo.
dumtaxat : najmanje, ne manje od / najviše, ne više od.
duo : dva
duodenum, -i, n. : dvanaesnik.
duplex, -icis, adj. : dvostruk.
duplicatus, -a, -um, adj. : podvostručen.
duro: očvrsnuti, izdržati, trajati.
durus, -a, -um, adj. : tvrd, jak, strog, naporan, trajan / grub, nepristojan.
dux ducis : vođa, zapovjednik, vodič, general, vojvoda.

eatenus : toliko, dotad.
ebullio : uskuhati, pojaviti, prozvesti u suvišku.
ecclesia : crkva.
econtra : the same as contra: protiv, nasuprot.
ecquando : u bilo koje vrijeme, uvijek.
edico : objaviti, proglasiti.
editio : izdati, objaviti (npr. knjigu).
edo : dati.
edo edi essum : jesti, konzumirati, trošiti.
edoceo : u potpunosti informirati, pozorno učiti.
educo : iznijeti / donijeti / tužiti.
effectus : rad, izvedba, izvođenje, učinak, rezultat.
effero extuli elatum : iznijeti, izjaviti.
effervo : uskuhati.
effero, extuli, elatum, effere, 3. : odvesti, iznijeti.
efficio : napraviti, stvoriti, učiniti / uzrokovati / dokazati.
effringo effrego : slomiti, otvoriti.
effugio : (effugi effugiturus ) : pobjeći, uteći.
effundo : riješiti se, izraziti.
egenus : željan.
egeo : žudjeti, željeti, biti bez.
ego : ja.
egredior : (egressus ) : izaći, otići.
eicio eiectum : baciti, izbaciti.
ejaculatorius, -a, -um, adj. : koji izbacuje, izbacivač.
elasticus, -a, -um, adj. : elastičan.
elatus : napuhan, pun sebe, arogantan.
electus : izabran, odabrant.
elementum : prvo pravilo, element, temeljni sastojak.
elemosina : milostinja, milodar.
elemosinarius : onaj koji pruža milost.
eligo : izabrati, odabrati.
eloquens : elokventan, nagovarajući, tekući.
eloquentia : spremnost na govor, tečnost, uvjerljivost.
eluo : isprati / protraćiti, potrošiti uzalud.
eluvies : plutanje, preplavljivanje, naplavljivanje.
eluvio : poplava.
emanio : isteći, raširiti / ustati, potjecati.
emendo : ispraviti, iskupiti se.
emercor : iskupiti.
emerio : zaraditi, zaslužiti.
eminentia, -ae, f. : uzvisina.
emineo : isticati se, iskakati, biti uočljiv.
eminor : prijetiti.
eminus : na daljinu, iz daljine .
emiror : pretjerano se čuditi.
emissarium, -ii,n. : jarak.
emo emi emptum : kupiti.
emoveo : pomaknuti, odnijeti, iznijeti.
emptio : kupovina.
endo- : unutarnji.
enim : zapravo, zaista, uistinu.
enumero : brojati, prebrojati, označiti brojem.
eo ire itum : ići, napredovati, nastaviti, putovati, kretati se.
episcopalis : biskupski.
episcopus : biskup.
epistula : pismo, poruka.
epulo : gozba, slavlje, svečana hrana.
epulor : slaviti, proslavljati.
equator, aequo 1. : izjednačiti.
eques equitis : konjanik.
equidem : (adv) uistinu, zaista.
equinus, -a, -um, adj. : konjski.
equitatus : konjanik.
equus : konj.
erector, -oris, m. : podizač.
erepo : puzati.
erga : (+ acc.) prema, o.
ergo : (gen. +) zbog, na račun, dakle.
ergo : (adv.) prema tome, tada.
erigens, erigo, 3, rexi, rectum : uspraviti, podići.
eripio : (eripui ereptum ) : odnijeti, spasiti.
erogo : isplatiti.
erro : pogriješiti, lutati.
error : greška, omaška.
erubesco : crveniti se, sramotiti se.
erubesco : (+ inf.) crveniti se, (+acc.) poštovati.
erudio : učiti, podučavati, pokazivati.
eruo : iskopati, pogurati / razoriti.
esurio : biti gladan, gladovati.
et : i, te.
etenim : zaista, uistinu.
etiam : (adv.) čak, također.
etsi : (acsi) čak i ako.
evenio : dogoditi se, proći.
eventus : posljedica, izdanje, rezultat, događanje, iskustvo.
eversio, -onis, f. : izvaljivanje, izvala.
everto : odbiti, izbaciti / oštetiti.
evito : izbjegavati / ubiti.
evoco : iznijeti, podsjetiti se, stvoriti.
ex : (= e ) : (prep. + abl.) iz, od / na račun.
exaequo exequo : biti sličan, jednak, izjednačen.
excavatio, -onis, f. : udubina.
excedo : (trans.) napustiti, proći.
excellentia : vrijednost, kvaliteta.
excessum : odlazak, smrt, udaljavanje.
excipio : (excepi exceptum ) : iznijeti, izostaviti / uzeti, uhvatiti.
excito : probuditi, iznijeti, podići.
exclamo : vikati, glasno pozivati, uzviknuti, imenovati.
excludo : isključiti, izopćiti.
excolo : nagraditi, zaslužiti, ulaštiti, obožavati.
excret, excerno, 3, crevi, cretum : izlučiti, odijeliti.
excrucio : mučiti.
excusatio : ispričati.
excuso : ispričati, oprostiti.
exemplar : model, uzorak, original, prototip, primjerak.
exemplum : uzorak, model, primjer.
exerceo : trenirati, uzgajati, raditi, vježbati.
exercitus : vojska.
exertus : testiran, iskušan, odobren.
exesto : extra esto.
exheredo : razbaštiniti, lišiti naslijeđa.
exheres : nenaslijeđen, razbaštinjen.
exhibeo exibeo : stvoriti, pokazati, prikazati, ponuditi, dopustiti, uzrokovati.
exhilaro : razveseliti.
exhorresco : prestrašiti se, tresti se.
exigo : izvesti, izbaciti, zahtijevati.
exigo : završiti, utvrditi, odlučiti, uspostaviti.
exilis : mršav, vitak.
eximietate : neuobičajenost, izvrsnost.
eximius : neuobičajenost, izvrsnost, finoća, natprosječnost.
eximo : osloboditi, pustiti, iznijeti, ukloniti, potrošiti.
exinde : tada, slijedećet / nakon toga / prema tome.
exitiabilis exitialis exitosus : smrtan, uništavajući, razoran.
exitium : uništenje, ruševina.
exitus, -us, m. : izlaz, kraj, završetak.
exordium : početak.
exorior : ppdići, izaći, pojaviti se, doći naprijed.
exoro : prevladati, gospodariti, uspješno ishoditi.
exorsus : početo.
expedio : otpustiti, osloboditi, očistiti.
expedio : pripremljeno, spremno, izvađeno iz okova.
expello (expuli expulsum ) : izbaciti.
experior (experiri, expertus ) : pokušati, testirati, dokazati.
expers : željan.
expetens : poželjno.
expeto : zahtijevati / žudjeti, željeti.
expilatio : osvojiti, otuđiti..
expiscor : otkriti.
expleo : ispuniti.
expleo explevi expletum : ispuniti, završiti.
expletio : zadovoljavajuće.
expletus : (part.) savršeno, potpuno.
explicatus: objašnjenje, izlaganje.
explico : razmotati, izravnati / objasniti, izložiti.
expono (exposui expositum ) : objasniti, izložiti.
expositus : otvoren, dostupan, izložen.
expostulo : ustrajno zahtijevati / potraživati.
expugno : uhvatiti, pokoriti, nadići.
exquisitus : izvrsno, fino, delikatno, natprosječno.
exsequor exequor : sslijediti u grob, slijediti do kraja.
exsequor : održati, ustrajati, iznijeti, upotpuniti, završiti.
exsequor : izvršiti, osvetiti, kazniti / povezati, opisati, objasniti.
exsertus exertus : ispaljen, gurnut naprijed.
exsilium : progon, egzil.
exspecto : čekati, iščekivati, tražiti.
exstinguo, exstingui, exstinctum : razlučiti, izbaciti, izostaviti.
exsto : isticati se, pokazati se.
extensio, -onis, f. : ispružanje.
extensor, -oris, m. : ispružač.
externus, -a, -um, adj. : vanjski, strani.
extollo : pretjerano hvaliti / urediti, obožavati.
extollo : podići.
extorqueo : saviti, uganuti, pomaknuti s mjesta / silom izbaciti.
extra : (+ acc.) izvan, osim.
extremitas, -atis, f. : okrajina, ud.
extremus : krajnji, zadnji, ekstreman, stršeći.
exturbo : izvesti.
exulto : oduševiti, biti veseo.
exuro, exussum : zapaliti.
exustio : zapaljenje.
faba, -ae, f. : grah, bob.
fabula : priča, bajka, basna, igra.
facialis, -e, adj. : lični, od lica.
facies, -ei, f. : lice, ploština, vanjska površina.
facile : lako.
facilis : lako, poželjno, ugodno.
facillimus : najlakše, najugodnije.
facina -oris : zločin, loše djelo / potreba, akcija, namjera.
facio : žrtvovati, odgovarati, pomoći, niti na usluzi.
facio : dozvoliti / iskusiti, patiti.
facio : (trans.) napraviti, uraditi, djelovati, izvesti, uzrokovati.
factum : postignuće, izvršenje, rad, djelo, uspjeh.
facultas : snaga, sredstvo, prilika, sposobnost.
facundia : facultas : prilika, izvor, višak.
facunditas : plodnost, brzina ili spremnost za govor.
faenum fenum : slama.
falsus : lažan, varljiv.
falx, falcis, f. : srp, kosa.
fama : govor, izvještaj, govorkanje, tradicija.
familia : obitelj, kućanstvo.
familiaris : kućno / prijateljsko.
famulatus : sluganstvo, usluga, servilnost.
famulus : sluga.
fas : božji zakon ili zapovijed / sudbina / dozvoljeno, zakonski.
fas est : ispravno je, odgovara, po zakonu je.
fascia, -ae, f. : ovojnica, vrpca.
fasciculus, -i, m. : snop.
fasciola, -ae, f. : vrpca, povojak, povoj.
fastigium, -ii, n. : zabat, proćelje, vrhunac.
fateor : priznati, otkriti, oglasiti.
fatigo : briga, umor, napast.
fatum : sudbina.
fauces, -ium, f. : ždrijelo, klanac, ponor.
fautor : promotor, obožavatelj, zaštitnik, podupiratelj.
faveo : (+ inf.) biti sklon.
faveo : (+ dat.) biti sklon, poduprijeti, pomoći.
feculentia : izmet, nečistoća, prljavština.
fefello : razočarati.
fel, fellis, n. : žuč.
feliciter : sretno.
felix felicis : sretan.
femina, ae, f. : žena.
femininus, -a, -um, adj. : ženski.
femur, -oris, n. : bedro.
fenestra, -ae, f. : prozor.
fere : skoro, blizu, nepotpuno.
feritas : divljina, primitivizam.
ferme, fere : skoro, o.
fero tuli latum : nositi, reći, povezati.
ferrum : željezo, sablja.
ferus : divlji, nepripitomljen, nezauzdan.
festinatio : žurba.
festino : žuriti.
festinus : užurban.
feteo : imati loš miris, smrditi.
fetus, -us, m. : plod.
fibra, ae, f. : nit, vlakno.
fibrosus, -a, -um, adj. : vlaknat.
fibula, ae, f. : kopča, igla, spona.
fidelis : vjerno, iskreno.
fidelitas : vjernost, iskrenost.
fidens : povjerljiv, neustrašiv, hrabar.
fides : povjerenje, vjera.
fides : obećanje, osiguranje, riječ, zaruke.
fiducia : povjerenje, osiguranje.
filia : kćerka.
filius : sin.
filum, -i, n. : konac, nit.
fimbriae, -arum, f. : rese, vlakna.
fimus : prljavština..
fines finium : granice, teritorij.
finis : kraj, granica, svrha.
finitimus finitumus : susjedni, povezan, sličan, priležeći.
fio, fieri, factus : napraviti, postati.
firmo : održati / učvrstiti / ohrabriti.
firmus : čvrsto, jako, pouzdano.
fissura, -ae, f. : pukotina, rascjep.
fixus, -a, -um, adj. : pričvršćen, stalan.
flacceo, 2. : mlitaviti.
flaccus, -a, -um, adj. : mlitav, nenapet.
flamma : plamen, vatra.
flatus : puhanje, udar, disanje, arogancija, napuhanost.
flavus, -a, -um, adj. : žut.
flax, falcis : srp, kuka.
fleo : plakati, naricati.
flexio, -onis, f. : pregibanje.
flexor, -oris, m. : pregibač.
flexura, -ae, f. : pregib.
floccus, -i, m. : pahuljica, pramičak.
fluctus : val.
flumen, -inis, n. : struja tekućine, rijeka.
fluo : teći, proliti.
fodio : bosti.
foliatus, -a, -um, adj. : listast, lisnat.
folium, -ii, n. : list.
folliculus, -i, m. : vrećica, kesica.
fonticulus, -i, m. : tjemenac, fontanela.
foramen, -inis, m. : otvor, rupa.
forceps, -cipis, m. : kliješta.
forensis, e : zakonski, pravno.
forma, -ae, f. : oblik, lik, figura.
formatio, -onis, f. : oblik.
formica : mrav.
formo : oblikovati, formirati.
fornicatus, -a, -um, adj. : nadsvođen.
fornix, -icis, m. : svod, luk.
fors fortis : prilika, sreća.
forsit forsan forsitan : možda, vjerojatno.
fortasse : možda.
forte : slučajno, srećom, na sreću.
fortis : jak, hrabar.
fortiter : jako, hrabro.
fortitudo : fizička snaga, hrabrost, moralna čvrstoća.
fortuna : sreća, sudbina.
fortunate : srećom.
fortunatus : sretan.
forum : trg, pjaca.
fossa, -ae, f. : jama.
fossula, -ae, f. : jamica.
fovea, -ae, f. : udubina.
foveo fovi fotum : brinuti, biti sklon.
foveola, -ae, f. : mala udubina.
fractura, -ae, f. : prijelom.
frango (fracta) : razbiti, slomiti.
frater : brat.
fren, 2, frenos : duša, razum, duh.
frendo : cvokotati zubima, ogrebati, razbiti.
frenulum, -i, n. : mala uzda, uzdica.
frenum, -i, n. : uzda, žvala.
frequentatio : učestalost, napunjenost.
frequentia : masa, populacija, veliki skup.
frequento : nagužvati, prikupiti u velikom broju, posjetiti.
frigus : hladnoća / nezainteresiranost.
frons, frontis, f. : čelo.
fructuarius : plodno.
fructus fructus : plod, profit, užitak, stvaranje.
frugalitas : ekonomičnost, štedljivost.
frumentum : žitarica.
fruor : imati korist, uživati.
frustra esse : biti prevaren, pogriješiti.
frustra : uzalud, greškom, bez razloga.
frux, frugi : plodovi zemlje.
fuga : bijeg.
fugio : pobjeći, izbjeći.
fugitivus : fugitive : dezerter, odbjegli rob.
fugo : protjerati, istjerati.
fulcio : poduprijeti, ojačati / opkoliti.
fulgeo (fulsi ): sjajiti, bljeskati.
fultus : podupiratelj.
functio, -onis, f. : djelovanje.
fundo : rastopiti.
fundo : pobijediti, potući, razbacati.
fundus. -i, m. : dno, pod.
fungor, fungi, functus : zaposliti se, napraviti, izvršiti, izvesti.
fungus, -i, m. : izraštaj, gljiva.
funicullus, -i, m. : konopac, uzica.
funis -is : uže, vrpca, traka.
furibundus : bijesan / nadahnut.
furor : bijes.
furs : kradljivac.
furtificus : kradljiv.
furtim : šuljajući.
furtum : krađa
furta : ukradena imovina / prevara, trik.
fuscus, -a, -um, adj. : taman, mrk.
fusiformis, -e, adj. : vretenast.
fusus : (from fundo) : rašireno, produženo, široko, umnoženo.
galea, -ae, f. : kaciga, kupola
gallus, -i, m. : pijetao.
gaster, -tris, f. Želudac, trbuh.
gaudium : veselje, sreća, radost.
gelidus, 3. : leden, ukočen.
gemo : uzdisati.
geniculatus, -a, -um, adj. : koljenast.
genitalis, -e, adj. : spolni, plodan.
gens : klan, rasa, nacija, narod, puk.
genu, -us, n. : koljeno.
genus : vrsta, klasa, kategorija.
gero : nositi, podnositi.
gesto : iznijeti.
gestum (gero) : brinuti, ponašati.
gestum (gero) : podnošenje, nošenje.
gigno (genuit) : podnijeti.
gingiva, -ae, f. : desni, zubno meso.
glaber : gladak, ravan.
glacialis : leden, zaleđen.
gladius : sablja.
glandula, -ae, f. : žlijezda.
glans, glandis, f. : žir.
globosus, 3. : okrugao, kuglast.
globus, -i, m. : kugla.
glomero, 1. : smotati, saviti.
glomiformis, -e, adj. : klupkast.
glomus, -eris, n. : smotak, klupko.
gloria : slava.
glorior : hvaliti, veličati.
gracilis, -e, adj. : tanak, vitak.
grando, onis : krupa (oluja s krupom), tuča.
granulosus, 3, adj. : zrnast.
granulum, -i, n. : zrnce.
granum, -i, n. : zrno.
grassor : proslijediti, napasti.
gratia agere : (+ dat.) zahvaliti.
gratia : zahbalnost, usluga.
gratia : zbog.
gratia : (u abl.) na račun.
gratulor : čestitati / (+dat.),zahvaliti
gratus : ugodan / zahvalan.
gravatus : bolestan.
gravis : sretan, težak, važan, ozbiljan / ozbiljan, žalostan.
gravitas : težina, ozbiljnost, uzvišenost, važnost.
graviter : teško, ozbiljno.
gravo : iskupiti, patiti.
gregatim : adv., u nakupinama, trupama, nakupljeno.
griseus, 3, adj. : siv.
gubernaculum, -i, n. : kormilo, upravljač.
gustatus, -us, m. : tek, kušanje.
gusto : kušati, probati.
gyrus, -i, m. : kružno gibanje, put, okret

habena, -ae, f. : remen, bič.
habeo habui habitum : imati, držati, posjedovatis / razmotriti.
habitus : izložen, u određenom stanju.
hac : ovamo, ovuda, ovdje.
hac : (fem. sing. abl.) od ovoga.
hactenus : dosad.
hae he : (fem. pl. nom) ove.
haec hec : (fem. sing. nom.) ova.
haec hec : (neut. pl. nom.) ovi.
haec hec : (neut. pl. acc.) ove.
hallux, -cis, m. : palac, stopala.
hamatus, 3, adj. : kukast.
hanc : (fem. sing. acc.) ovo.
harum : (fem. pl. gen.) ovih.
has : (fem. pl. acc.) ove.
haud : ne, nikako.
haustrum, -i, n. : crpka.
hemi : pola.
hereditas : naslijeđe, vlasništvo.
hernia, -ae, f. : kila.
hesito (haesito) : nesiguran, oklijevajući.
hi : (masc. pl. nom.) ovi.
hiatus, -us, m. : otvor.
hic : (adv.) ovdje.
hic haec (hec ) hoc : ovaj, ova, ovo.
hilaris : veselo.
hilum, -i, n. : mala stvar.
hinc : odavde, s ovog mjesta.
hio, 1. : zjati, biti otvoren
hircus, -i, m. : jarac.
hodie : danas.
hodiernus : današnji.
homo, -inis, m. : ljudsko biće, čovjek.
honor : čast, poštovanje, ugled, javni ured.
honorabilis : poštovan.
hora : sat, vrijeme.
hordeum, ordeum : ječam.
horizontalis, -e, adj. : vodoravno.
horrendus : strašno.
hortor : iznuditi, ohrabriti.
hortus ortus : vrt / pl. emljišta, parkovi.
horum : (masc. pl. gen.) ovih.
hos : (masc. pl. acc.) ove.
hospes : gost, stranac.
hostes hostium : neprjatelj.
humanitas : ljubaznost, kultura, finoća.
humanus : ljudski, human, kulturan.
humerus, -i, n. : nadlaktica, rame.
humilis : skroman, ponizan.
humo : pokriven zemljom, pokopan.
humor, -oris, m. : tekućina.
humus : tlo, zemlja, zemljište / zemlja.
hunc : (masc. sing. acc.) ovo
hypocrita : licemjer.

iaceo : lagati.
iacio : baciti, razbaciti, raspršiti.
iaculator : bacač, bacač strijele.
iaculum : pikado, strelica.
iam : dosad, već / trenutno, odmah, uskoro..
iam : štoviše, nadalje.
ianua : vrata.
ibi : tamo.
ictus, -us, m. : udah, ugriz, ubod, udarac.
idcirco : zato.
idem eadem idem : isto.
identidem : ponavljano.
ideo : zbog toga, zato.
idoneus : pravilan, vrijedan, odgovarajući, zaslužan, sposoban.
igitur : zato, zbog toga.
ignarus : ignorantan, koji ne zna.
ignavus : lijenčina, kukavica.
ignis : vatra.
ignoro : ne znati, ignorirati / zanemariti
ignosco: (+ dat.) zaboraviti, oprostiti.
ignotus : nepoznato, skriveno, tamno.
ilia, -ium, n. : bok, strana.
ilico : odmah.
illa : (fem. sing. nom.) ta.
illacrimo : (+ dat.) oplakivati.
illae ille : (fem. pl. nom.) te.
illata : from infero : uzrokovati, prilika.
ille illa illud : that, the former, the famous / he, she, it.
ille : (masc. nom. sing.) ovaj.
illic : u tom slučaju.
illud : (neut. sing. nom.) taj.
illudo illusi illusum : ismijavati.
imago : slika, sličnost.
imber ymber : pljusak, kišna oluja..
imbrium : kišno.
imitabilis : ono što može biti oponašano.
imitor : oponašati.
immanitas : divljaštvo, strahovitost.
immerito : adv. nezasluženo.
immineo : prijeteći.
immo : svakako, nikako, nasuprot.
immodicus : neumjeren, pretjeran, bez mjere.
immortalis : besmrtan.
immotus : nepomaknut.
immundus, a, um : nečist, prljav.
impar, -aris, adj. : nejdnak, nedorastao.
impedimentum : teškoća, zapreka.
impedio : spriječiti, okružiti, zaustaviti.
impedito : skrovitost, skrivenost.
impedo : spriječiti, zaustaviti, prevenirati.
impello : protiviti se, suprotstavljati.
impello impuli impulsum : siliti, navaljivati.
impendeo : prijetiti.
impendium : troškovi, kamate.
impendo : proširiti.
impenetrabiilis : neprobojno.
impensa : trošak.
imperator : zapovjednik, general, vladar, car.
imperceptus : neprimijećen, nepoznat.
imperiosus : vladajući, dominantan, snažan, moćan.
imperium : autoritet, vladavina, kontrola.
impero : zapovijedati / vladati.
impetro : dobiti, postići.
impetus : napad, početak, brzi pokret / impul, strast, snaga, sila.
impleo : ispuniti, zadovoljiti.
importo : unijeti, uvestit / uzrokovati.
importunus : nepogodan, neodgovarajući, problematičan / nepažljiv.
impraesentiarum : zasad, u sadašnjim okolnostima.
impressio, -onis, f. : utisnuće.
imprimis : posebno, osobito.
improbus : niži, loš, pokvaren, iskvaren, uporan, perverzan.
improvidus : nepažljiv, zanemarujući.
improviso : neočekivano.
ex improviso : odjednom.
impudens : uvredljiv, besraman.
impudenter : uvredljivo, besramno.
impunitus : nekažnjeno, sigurno.
imputo : uračunati, dodati.
in praesentia : u sadašnjosti, zasad.
in : (+ acc.) prema.
in : (+ abl.) u.
inactivitas, -atis, f. : neaktivnost.
inanis : prazno.
incassum : uzalud.
inceptor : početnik.
inceptum : početak, pokušaj.
incertus, 3, adj. : nesiguran, sumnjiv, oklijevajući.
incido : zaljubiti, dogoditi.
incipio : početi..
incito : povećati, nadahnuti, uzbuditi / požuriti.
inclinatio, -onis, f. : pregibanje.
inclino : saviti, vratiti, promijeniti / kolebati.
includo : zatvoriti, okružiti, opsjedati.
inclusio, -onis, f. : zatvor.
inclutus / inclitus : slavan, poznat.
incola, ae : stanovnik.
incompositus : nered, nepravilnost.
incongruens, -entis, adj. : neprikladan.
inconsulte : indiskretno.
incontinencia : bez suzdržavanja.
incorruptus : neiskvaren, čist, originalan.
incredibilis : nevjerovatan.
increpare : grditi, koriti.
incubo : srušiti se, pasti.
incurro : napasti.
incus, -udis, f. : nakovanj.
indagatio : istraga.
inde : zato, tada.
indebitus : koji nije dužan, ne duguje.
indico : razotkriti, objaviti.
indigeo : zahtijevati, trebati.
indignatio : gnušanje.
indignus : nevrijedan.
indo (past indidi) : uspodtaviti, uzrokovati.
indomitus : divlje, nepripitomljeno.
induco : pokriti, obući, izbrisati rukopis, pobuditi, poništiti.
induco : uvesti, upoznati, nagovoriti / odlučiti.
induco indux inductum : uvesti, utjecati.
induo, ui, utum, 3. : navući, odjenuti.
industria : industrija, marljivost.
industrius : marljiv, radišan.
indutiae : primirje.
inedicabilis : neobjašnjiv.
ineptio : izigravati budalu, omalovažavati.
inexpugnabilis : neosvojivo.
infamo : osramotiti.
infantia : djetinjstvo.
infectum reddere : onemogužiti, poništiti.
infectus : nedovršeno, neurađeno.
infecunditas : nagost, sterilnost
infecundus : nag, gol, sterilan.
infelicitas : nesreća.
infeliciter : nesretno.
infelix : arbor infelix : vješala
infelix : neplodan, neproduktivan.
infenso : napasti, osvetiti se.
infensus : neprijateljski, agresivan / spreman / opasan.
inferi : oni pod zemljom, mrtvi.
inferior, -ius, adj. : donji.
inferne : na donjoj strani, ispod.
infero : smjestiti.
infero : zaključiti.
inferus, 3, adj. : donji, južni.
infervesco : uskuhati, zavrućiti.
infeste : neprijateljski.
infesto : napasti.
infestus : agresivan, nepijateljski, opasan.
inficio infeci infectum : otrovati, pokvariti.
inficio infeci infectum : obojati.
infidelis : nevjeran, nesitinit.
infidelitas : nevjera, nevjernost.
infideliter : nevjerno.
infidus : neistinit, nelojalan, nepouzdan.
infigo : pričvrstiti, zavezati / utisnuti.
infindo infidi infissum : izrezati.
infinitas infinitio : vječnost, beskraj.
infinitus : neograničen, bez granica.
infirmatio : slabljenje / odbijanje / onesposobljavanje.
infirme : slabo.
infirmitas : slabost, nestabilnost.
infirmo : slabiti / tresti / onesposobiti.
infirmus : slabo, bolesno, nejako.
infit : počinje govoriti.
infitialis : negacija, odbijanje.
infitias ire : poricati.
infitior : poricati / poricati dug, odbiti vratiti.
inflammatio : zapaljujuće / nadahnjujuće
inflammo : zapaliti, mučiti.
inflatio : napuhanost.
inflatus : pompozan, napuhan, umišljen.
inflatus : puhanje, udar, nadahnuće.
inflecto : izobličiti, iskvariti / promijeniti, utjecati.
inflecto inflexi inflectum : saviti, zakriviti.
infletus : neodžalovan, neoplakan.
inflexio : savijanje.
inflexus : savijen.
infligo inflixi inflictum : pogoditi, srušiti, naštetiti.
inflo : puhati, nadahnuti.
influo influi influxum : uletjeti / brzati.
infodio infodi infossum : kopati, zakopati.
informatio : koncept, ideja, predložak.
informis : bez oblika / deformirano.
infortunatus : nesretan.
infortunium : nesreća, kazna.
infra inferius infimus : nisko.
infra : (adv.) ispod / južno, podzemno.
infra : (+ acc.) pod, ispod / kasnije.
infula : pečat ili znak ureda.
infundibulum, -i, n. : lijevak.
ingemuo = dat. : uzdisati
ingenium : urođena osobina, talent, karakter.
ingens : neprimjerene veličine, ogromno, monstruozno, uočljivo.
ingratus : nezahvalan, neugodan.
ingravesco : postati težak, opteretiti.
inguen, -inis, f. : prepona.
inguinalis, -e, adj. : preponski.
inicio inieci iniectum : nabaciti, staviti / nadahnuti.
inimicus : neprijatelj, oponent.
iniquus : nejednak, nepravilan, neregularan.
initium : početak, start, porijeklo.
iniuria : ozljeda, šteta / nepravda, krivica.
iniustus : nepošteno, nepravilno, nejednako.
innervatio, -ionis, f. : oživčenje, opskrbljenost živcima.
innotesco, innotui : postati poznato.
innuo : zaklimati, dati znak.
inolesco : urasti, prerasti.
inops : sirot, bespomoćan.
inquam : ja kažem.
inquis : ti kažeš.
inquit : on, ona, ono kaže.
inrideo : ismijavati, izrugivati.
inritus irritus : uzaludan, neučinkovit.
inruo irruo : uletjeti, žuriti, srljati.
insania : ludost, neracionalnost, nerazumnost, glupost.
insciens : nesvjesan, koji ne zna.
inscribo : opunomoćiti, ovlastiti.
inscriptio, -onis, f. : upis.
insensatus : nerazumno.
insequor : slijediti, napasti, pristupiti.
insertio, -onis, f. : hvatište.
inservio : biti sluga, služiti, posvetiti se.
insideo : sjesti, učvrstiti se.
insidiae : (pl.) zasheda, urota.
insinuo : aludirati, insinuirati, indirektno optužiti.
insisto : +dat = slijediti.
insolitus : neuobičajen, rijedak.
insons insontis : nevin, bez krivnje.
insperatus : neočekivan.
instanter : hitno.
instar : forma, figura, lik.
instigo : poticati, stimulirati.
instituo : utemeljiti, uspostaviti, urediti.
insto : usredotočti se, marljivo primiti nečega, posvetiti nečemu.
instructus (from instruo) : istreniran, opskrbljen, upotpunjen.
instructus : naučen, istreniran.
instruo : izgraditi, postaviti, napraviti, završiti / trenirati.
instruo : pripremiti, pružiti / planirati tijek bitke.
insula, -ae, f. : otok.
insurgo insurgi insurrectum : ustati, pobuniti se.
integer : čitav, netaknut, neozlijeđen, neoštećen / čitav, cijel.
integumentum, -i, n. : pokrivač.
intellego intellexi intellectum : razumijeti, obuhvatiti, vidjeti.
intempestivus: nesezonski, bezvremenski, neumjereno.
intendo : rastegnuti, dokazati.
intendo : rastegnuti, ciljati, usmjeriti.
intentio : napor, pozornost, namjera / napad, optužba.
intentus : temeljit, napet, ustrašen, određen.
inter : (+ acc.) između, između.
intercalo, 1. : umetnuti.
intercipio intercepi interceptum : presresti.
interdico : zabraniti.
interdum : ponekad, povremeno.
intereo : umrijeti.
interficio interfeci interfectum : ubiti.
internus, 3, adj. : unutarnji.
interrogatio : ispitivanje, pitanje.
intestinum, -i, n. : crijevo.
intro : ući, ušetati.
introduco : uvesti.
introitus, -us, m. : ulaz, početak.
intueor : uočljivo gledati, buljiti, netremice promatrati, razmisliti.
intumesco, 3. : oteći, narasti, povećati.
intumesco : prodati, rasprodati.
intus : unutar.
inultus : neosvećen, nekažnjen.
invado : poduzeti, ući.
invado : napasti, uzurpirati, iskoristiti, osvojiti.
invalesco : ojačati.
invenio : naći, otkriti, nabasati.
inventor : izumitelj.
inversio, -onis, m. : obrat.
inversus, 3, adj. : obrnut.
investigo : otkriti, istražiti.
inveteratus : očvrsnuo s dobi.
invetero : trajati, ostariti.
invicem : jedan nakon drugog, naizmjenično, obostrano, jedan drugom.
invictus : neosvojen, nepobijeđen.
invideo : zavidjeti, biti ljubomoran.
invidia : zavist, ljubomora, mržnja.
inviso : posjetiti, pogledati.
invisus : omražen.
invito : pozvati, poslati po.
invitus : nespreman, nevoljen, protiv nečije volje.
ioco iocor : šaliti se.
iocus : šala, vic.
ipse ipsa ipsum : isti, ista, isto.
ipsemet : samog sebe.
ira : ljutnja, srdžba.
irascor iratus : biti ljut, bijesan.
iratus : ljut, bijesan.
irrito : iritirati, razbjesniti, uzbuditi.
irritum : ništavilo, bezvrijednost, uzaludnost.
irritus : uzalud, neučinkovito, beskorisno.
irritus : neodlučno, bez učinka, neodređeno.
is ea id : this, that / he, she, it.
iste ista istud : to
ita ut : (+ subj.) tako da.
ita : pa, tako.
itaque : (adv.) i, tako, tada.
iter itineris : cesta, ruta, putovanje.
itero : ponavljati, govoriti isponova.
iterum : ponovno.
iubeo iussi iussum : narediti, odrediti.
iucunditas : užitak, zadovoljstvo, šarm.
iucundus : ugodan, prijazan, zadovoljavajući.
iudex : sudac, porotnik.
iudicium : presuda, udluka, mišljenje, suđenje.
iudico : suditi, razmisliti.
iugis, e : stalno, kontinuirano, trajno.
iumentum : beast of burden.
iungo iunxi iunctum : pridružiti.
iuro : zakleti se, prisegnuti.
ius iurandum iuris iurandi etc. : prisega.
ius iuris : pravo, pravda, zakon.
iussu : (abl.) po naredbi.

jaculum : pikado, strelica.
jejunus, 3, adj. : natašte, mršav, prazan.
judicium : suđenje, pravna istraga, presuda, odluka.
jugis : adj. Trajan, neprestan, konstantan, stalan.
jugiter : stalno, neprestano / odmah.
jugulum, -i, n. : vrat, grkljan.
jumentum : draft animal.
junctura, -ae, f. : sveza.
juvenis : mladić, mladost.
juventus : doba mladosti (20-40 godina).

abefacio labefeci labefactum : tresti, labaviti / oštetiti.
labefacto : oslabiti, uznemiriti / nasilno tresti.
labellum : usnica / posudica.
labes labis : sramota, sram / nesreća.
labiosus : koji ima velike usna.
labium, -ii, n. : usna
labo : tonuti, padati.
labor : teškoća, umor, napor.
labor laboris : rad, napor, trud.
labor lapsus : kliziti.
labores solis : pomrčina sunca.
laboriose : silovito.
laboriosus : naporno, marljivo.
laboro : (intrans.) raditi, umarati se, patiti, biti pogođen, biti unesrećen.
laboro : (trans.) vježbati, pripremati, urediti, formirati, obrazložiti.
labrum, -i, n. : usna, rub, obrub / kada.
labrusca : vino od divljeg grožđa.
labruscum : divlje grožđe.
lac lactis : mlijeko.
lacer, -era, -aerum, adj. : razderan.
laceratio : trganje, razdiranje.
lacerius, -i, m. : mali tračak, niti.
lacero : trgati, razdirati / potrošiti novac / reći krivokletstvo, lagati.
lacerta : gušter.
lacertosus : mišićav, snažan.
lacertus, -i, m. : mali tračak niti.
lacesso : napasti, napastovati.
lacinia, -ae, f. : traka, resa.
lacrima, -ae, f. : suza / sekret nekih biljaka.
lacrimabilis : tužno, žalosno, plačljivo.
lacrimo : plakati, jecati / kapati, istjecati.
lacrimosus : suzan.
lactans : koje daje mlijeko.
lactatio : odvlačenje.
lacteus, 3, adj. : mliječno, mliječno-bijelo, puno mlijeka.
lactiferus, 3, adj. : onaj koji nosi mlijeko.
lacto : privlačiti, zvati.
lactuca : salata.
lacuna : nedostajuća slova, riječi ili izarzi u rukopisu.
lacuna, -ae, f. : rupa, prazan prostor / zdjela, bazen / manjak, gubitak.
lacunar : panelled ceiling.
lacus, -us, m. : šupljina / jezero, bazen, zdjela, tank, kada.
laedo ledo : napasti, udariti, ozlijediti, uvrijediti, smetati.
laesio lesio : retorički napad / ozljeda.
laetabilis letabilis : radostan, veseo.
laetans : radostan.
laetatio letatio : rejoicing, joy.
laetifico letifico : oploditi / veselje, radost.
laetitia letitia : plodnost / bogatstvo, dražest / veselje, ushićenje.
laeto leto : veseliti, radovati.
laetor letor : veseliti se.
laeve leve : na krivu ruku, nezgodno, nezgrapno.
laevus levus : blesav, luckast / nesretan.
laevus levus : lijeva ruka, lijeva strana, ljevorukost.
laganum : torta.
lama : močvara.
lambo : lizati / ispirati.
lamella, -ae, f. : pločica.
lamenta (neut. pl) : žaljenje, jaukanje.
lamentabilis : žalosno, plačljivo.
lamentatio : žaljenje, plkanje, jaukanje.
lamentor : jaukati, žaliti.
lamia : vještica, vampir.
lamina, -ae, f. : ploča.
lamnia lammina lamna : list metala, kovčić, oštrica noža, ljuska oraha.
lanugo, -inis, f. : paperje, malje.
lapsus : pad, krivnja, greška, klizanje, postepeni pokret.
laqueum : čvor, omča, zamka.
laqueus : čvor, omča, zamka.
largior : rasprodati, raspaćati, dati u velikoj količini.
lascivio : žamoriti, igrati, biti buntovnik.
lasesco : umoriti se, istrošiti.
lateralis, -e, adj. : postraničan.
laudator : hvalisavac.
laudo : hvaliti, puhati se / imenovati, spomenuti, citirati, navesti.
laus : slava, hvala.
lebes : lavor, vjedro.
lectica : odar, nosiljka.
lector : čitač.
lectus : krevet.
legatarius : nasljednik.
legatus : poslanik, ambasador.
legens legentis : čitač.
legio : legija, vojska.
lego : sakupiti, izabrati, prikupiti, proći, čitati.
lemiscus : traka.
lemma : tema, naslov, epigram.
lemur, -is, m. : polumajmun.
lemures : duhovi, fantomi.
lenimentus : ublažavanje, poboljšanje.
lenio : olakšati, poboljšati, ublažiti.
lenis : glatko / nježno, blago, umjereno.
lenitas lenitudo : glatkoća, nježnost, blagost.
leno : svodnik.
lenocinium : poticanje, uzbuđenje.
lenocinor : laskati, iskupiti / promovirati, unaprijediti.
lens, lentis, f. : leća.
lente : polako, smireno, hladno.
lentesco : postati mekano, savitljivo, ljepljivo / oslabiti.
lentitudo : usporenost, apatija, bezvoljnost.
lento : saviti.
lentulus : prilično sporo.
lentus : usporeno, neaktivno / sporo.
lentus : težak, otporan.
leo : lav.
lepide : šarmantno, elegantno, duhovito, ugodno.
lepidus : šarmantan, elegantan, duhovit, ugodan.
lepor lepos : šarm. Duhovitost, elegancija.
lepus : kunić, zec.
letalis : smrtonosan, fatalan.
letaliter : smrtan, fatalan.
letanie : litanija.
lethargus : bezvoljnost, apatija, uspavanost, koma.
letifer : smrtno, smrtonosno.
leto : ubiti.
letum : smrt, uništenje, poništenje.
levamen : ublažavanje, osvježavanje.
levamentum : udobnost, olakšanje, utjeha.
levatio : umanjenje, ublaženje, olakšanje.
levator, -oris, m. : podizač-
leviculus : praznoglav, tašt, luckast.
levidensis : tanko, malo, slabo.
levis : brz / nevažan / nestalan / nestabilan.
levis : lagan, blag, trivijalan / slabo naoružan.
levitas : lakoća / nestalnost / neprizemljenost.
leviter : lagano, mekano, blago.
levo : gladiti, polirati.
levo : podići, dignuti / olakšati / poništiti, oslabiti, oštetiti.
lex legis : zakon, ustav / covenant, agreement
libatio : izlijevanje vina u čast božanstava.
libellus : knjižica.
libenter : voljno, rado, sa zadovoljstvom.
liber, -era, -erum, adj. : slobodan.
liber : dijete, potomak.
liber libri : knjiga.
liber libera, liberum : slobodan, samostalan, neograničen.
liberalis : velikodušan, ljubazan, kulturan, džentlmenski.
liberalitas : ljubaznost, velikodušnost / zajam.
liberaliter : velikodušno, ljubazno, časno.
liberatio : oslobađanje, puštanje.
libere : slobodno, iskreno, otvoreno.
libero : osloboditi.
libero : osloboditi, pomaći, podignuti.
libertas : sloboda, neovisnost / iskrenost.
libido : hir, kapric, silna žudnja, strastvena želja.
licet : iako / dopušteno je, može.
lien, -enis, m. : slezena.
ligamentum, -i, n. : sveza.
ligo : vezati, povezati.
lima : dokument, uređivanje, revizija.
limbus, -u, n. : rub.
limen, -inis, n. : prag, granica, početak.
limitans, -antis, adj. : granični.
linea, -ae. f. : crta.
lingua, -ae, f. : jezik, govor.
lino : zamastiti, zaprljati.
linteum : ubrus.
liquidus : tekućina / očito, jasno, sokazano.
liquor, -oris, m. : tekućina.
litigo : svađati, raspravljati.
littera : slovo.
litterae : (pl.) pismo, zabilješka / literatura.
lobus, -i, m. : režanj, resa.
lobulus, -i, m. : režnjić, resica.
loci : (pl.) prolazi.
loco : smjestiti, staviti, postaviti.
locupleto : obogatiti.
locus, -i, m. : mjesto, smještaj, situacija.
loginquitas : udaljenost, daljina, izolacija.
longe lateque : daleko i široko.
longe : dalek.
longissimus, 3, adj. : najduži.
longitudinalis, -e, adj. : uzdužan.
longus, 3, adj. : dugačak, dug.
loquax loquacis : govorljiv, pričljiv, brbljav.
loquor locutus : reći, saopćiti, govoriti.
loricatus : naoružan.
lubricus : sklisko, uljno.
lucerna : svjetiljka.
lucidus, 3, adj. : bistar, svijetao.
lucror : zaraditi, profitirati, pobijediti.
lucrosus : profitabilno, koje nosi zaradu.
lucrum : dobitak, profit.
luctisonus : tužno.
luctus : tuga, žaljenje.
ludio ludius : glumac.
ludo lusi lusum : igrati, glumiti / oponašati / varati.
ludus : igra, sport, škola.
lues : sifilis.
lugeo : žaliti, plakati, jaukati.
lumbalis, -e, adj. : bočni, slabinski.
lumbus, -i, m. : slabina.
lumen, -inis, m. : šupljina.
luna, -ae, f. : mjesec.
lunaris, -e, adj. : mjesečast.
lunula, -ae, f. : mali mjesec.
lupus : vuk.
luteus, 3, adj. : žut.
lux, lucis : svjetlo.
luxatio, -onis, f. : iščašenje.
luxuria : bogatstvo, raskoš, luksuz.
lympha, -ae, f. : bistra voda.


m. : skraćenica za musculus (mišić).
macellarius : mesar.
macer : tanko.
macero : omekšati, oslabiti, smanjiti, uništiti.
macies : tankost, mršavost / siromašstvo, golost.
macresco : smršaviti, stanjiti.
mactabilis : smrtonosno.
macto : veličati, slaviti, častiti / boriti, kazniti.
macula, -ae, f. : fleka, mrlja, pjega, oznaka, točka / krivnja, mana.
maculo : isprljati, zagaditi, isflekati.
maculosus : točkasto, zagađeno.
madesco : smočiti se.
madide : pijano.
madidus : mokar, vlažan, mekan, pijan.
mador : vlaga, mokrina.
maero : žaliti, tugovati.
maeror meror : tuga, žaljenje.
magis : više, radije.
magister : gospodar, svećenik / profesor.
magnopere magnus opere : very, very much.
magnus, 3, adj. : velik.
magnus maior maximus : veliko, veće, najveće.
magus : čarobno.
maiestas : veličanstvo, uzvišenost, dignitet.
maiores : (pl.) predaci.
major, -oris, adj. : veći.
male peius pessime : badly, ill, wrongly.
malens : radije.
maleolus, -i, m. : gležanj.
malleus, -i, m. : čekić.
malo mallui malus : izabrati.
malus, 3, adj. : zao.
malum : zlo, nesreća, loša namjera, zločin, ozljeda, šteta.
malus peior pessimus : bad, wicked, evil.
mamma, -ae, f. : dojka.
mammila, -ae, f. : bradavica na dojci.
mancipo mancepo : prodati, predati.
mancipo : odustati, prodati.
mandatum : narediti.
mandibula, -ae, f. : donja čeljust.
mando : obvezati, posvetiti, odrediti, narediti.
mane : jutro, rano ujutro, rano.
manentia : stalnost.
maneo : ostati, zadržati, prenoćiti, trajati.
mansuetus : blago, mekano, nježno.
manubrium, -i, n. : držak.
manus, -us, f. : šaka, rukopis.
mare maris : more.
margo, -inis, m. i f. : rub.
maritus : muž.
masculinus, 3, adj. : muški.
massa, -ae, f. : gruda, tijesto.
mastico, 1. : žvakati.
mastoideus, 3, adj. : sisast.
mater, matris, f. : majka.
materia : materija, tvar, gradivo.
matertera : majčina sestra, teta.
matrimonium : brak.
matrix, -icis, f. : matica.
maxilla, -ae, f. : gornja čeljust.
maxime : veliko, pretjerano, vrlo.
maxime : posebno, naročito.
maximus, 3, adj. : najveći.
me : (acc.) mene
me : (abl.) mnom
meatus, -us, m. : hodnik.
medialis, -e, adj. : bliže sredini.
mediastinum, -i, n. : sredogruđe, što je u sredini.
medicus : liječnik, doktor.
mediocris : obično, prosječno, umjereno, osrednje.
meditor meditatus : reagirati, razmisliti / vježbati.
medius, 3, adj. : u sredini, srednji.
medulla, -ae, f. : moždina, nutrina, srž.
mei : mene.
mel mellis : med.
melior : bolje.
mellitus : medeno, slatko kao med.
membrana, -ae, f : opna, tanka koža, membrana, premaz, gornji sloj.
membrum, -i, n. : ud, dio.
memini meminisse : zapamtiti.
memor : pažljiv, zahvalan.
memoratus : spomenut.
memoria : sjećanje, prisjećanje, spomen, prizivanje.
mendosus : griješan, pun mana.
meniscus, -i, m. : polumjesec.
mens mentis : um, misao, namjera, intelekt.
mensa : stol.
mensis mensis : mjesec.
mentum, -i, n. : brada.
merces mercedis : platiti, nagraditi, nadoknaditi.
mereo, mereor : zaslužiti, zaraditi.
mereo : zaslužiti, zaraditi, dobiti, služiti vojsku.
meretrix meretricis : prostitutka.
meridianus, 3, adj. : podnevni.
mestitia : nesreća.
metacarpus, -i, m. : doručje.
metatarsus, -i, m. : donožje.
metuo : bojati se, strahovati.
metus : strah.
meus : moj.
mica : kriška, komadić, zrno.
mihi : (dat.) meni.
miles militis : vojnik, ratnik, vitez.
milia : (pl.) tisuće.
militaris -e : vojno, ratno, borbeno.
mille : a tisuću..
millies milies : tisuću puta.
minime : najmanjeg stupnja, vrlo malo / ne uopće, nikako.
minimus, 3, adj. : najmanji.
ministro : služiti, čekati, pružiti, opskrbiti.
ministro : pohoditi, čekati, pomagati.
minor, minus, adj. : manji.
minuo minui minutum : umanjiti, smanjiti.
mirabilis, -e, adj. : čudan, divan.
mire : divno, zadivljujuće, neuobičajeno.
miro : čuditi se.
miror : obožavati, čuditi se, diviti se.
mirus : divno, zadivljujuće, neuobičajeno.
misceo miscui mixtum : miješati.
miser : uklet, nesretan, jadan.
misere : jadno, bijedno.
misereo, misereor : žaliti, sažaljevati.
misericordia : sažaljenje, milost.
missa : sveta misa.
mitesco : ublažiti.
mitigo : ublažiti, smiriti.
mitis : umjeren, nježan / zreo, pogodan.
mitto misi missum : poslati, razaslati.
mobilitas, -atis, f. : gibljivost, pokretljivost.
modestus : uredan, unutar granica, umjeren, suzdržan.
modica : umjeren, neupadljiv, ograničen.
modicus : običan, neupadljiv, unutar normalnih granica.
modio : mjera za žito.
modiolus, -i, m. : središte kotača.
modo : sad, upravo sad, samo.
modus : mjera, sveza, ograničenje / način, metoda, put.
molaris, -is, m. : žrvanj, mlinksi kamen.
moleste : gnjaviti, napastovati.
molestia : gnjavaža, teškoća / ukočenost, izvještačenost.
molestus : nezgodan, neugodan, napastan.
molior : izgraditi, podići, konstruirati, izgraditi, boriti.
mollio : omekšati.
mollis : adj, mekan, podatan, savitljiv, lako pomičan, nježan.
monachus : opat, svećenik.
monasterium : manastir, samostan, opatija.
moneo : upozoriti, podsjetiti, savjetovati, podučiti.
monitio : upozorenje.
mons montis : planina.
monstro : pokazati, ukazati.
monstrum : značenje, predviđanje, čudovište.
monticulus, -i, m. : brdašce.
mora : odgoda.
moratlis : smrtan.
morbus : bolest.
mores, morium : ponašanje, karakter, pouke.
morior : umrijeti, izblijediti.
mors, mortis : smrt.
morsus : ugriz, grizenje, bol.
mortifera : smrtonosne stvari.
mortuus : mrtav, preminuo, pokojan.
mos moris : volja, namjera / običaj, pravilo, uporaba.
moveo moti motum : pomaknuti, pobuditi, utjecati.
mox : uskoro, tada.
mucosus, 3, adj. : od sluznice, sluznični.
mucro : oštar vrh, rub.
mugio : uzdisati, zavijati.
mulier : žena.
multangulus, 3, adj. : mnogokut.
multi : mnogo, bezbrojno.
multifidus, 3, adj. : podijeljen u mnogo dijelova.
multiformis, -e, adj. : mnogolik.
multo : uglavnom, većinom, u velikoj mjeri.
multum : mnogo, većinom..
multus : ne multus : kratko, ukratko.
multus, 3, adj. : mnogo, veliko.
multus plus plurimum : much, a lot.
mundo : čistiti.
mundus : svijet, svemir.
mundus : čist, uredan, elegantan.
munero / munerior : dati, pokloniti, prikazati.
munimentum : zaštita, obrana.
munio : utvrditi, zaštititit / izgraditi cestu.
munitio : utvrđivanje, obrambeni radovi.
munus muneris : služba, ured, funkcija, dužnost / poklon.
murus, -i, m. : zid.
mus muris : miš.
musculus, -i, m. : mišić.
mussito : grintati, prigovarati.
mutatio : promjena, transformacija, izmjena.
muto : promijeniti, razmijeniti.
muto : kazniti..
mutuo : posuđeno.
mutuus : obostrano, recipročno / reciprocitet.
mutuus : dug . dare mutuum : dati dug, zadužiti.
myologia, -ae, f. : nauka o mišićima.


naevus, -i, m. : madež.
nam : namque : (conj.) za.
naris, -is, f. : nosnica.
narro : učiniti poznatim, reći, govoriti, pričati.
nascor nasci natus : roditi se.
nasus, -us, m. : nos.
natalis natalis : rođendan.
natio : ljudi, nacija.
natis, -is, f. : guz, but.
natus/a : rođen (adj.) / sin/kći (imenica)
natura : priroda.
nauta : mornar.
navicula, -ae, f. : lađica, čun.
navicularis, -e, adj. : čunast.
navigatio : putovanje, navigacija.
navigo : ploviti.
navis navis : brod, čamac.
ne ... quidem : ne ... čak.
necdum (neque dum) : i ne još.
necessarius : potrebno.
necesse : (adj.) potrebno, neizbježno.
necne : ili ne.
neco : ubiti, usmrtiti.
nefas : pogrešno, grijeh.
nego : poricati.
negotium : zaposlenje, posao, zadatak, zanimanje.
nemo : nitko.
neo : to spin, interweave. (to spin thread and yarn).
nepos, nepotis : unuk, nećak.
nepos ex fil : unuk
nepos ex fratre : bratov sin.
nepos ex sorore : sestrin sin.
neptis : unuka.
nequam : bezvrijedna, loš.
nequaquam : nikako, ne dolazi u obzir.
neque ... neque : niti ... niti.
neque nec : niti.
nequeo : nemoguće.
nequitia nequities : bezvrijednost, nevrijednost.
nervus, -i, m. : živac, tetiva.
nescio : ne znati, ne biti svjestan.
nichilominus : ipak, usprkos.
nidor : miris, smrad.
niger, -eris, adj. : crn, mrk.
nihil : ništa.
nihilum : ništa.
nimirum : naravno, svakako.
nimis : (adv.) previše, pretjerano.
nimium : (adv.) previše, pretjerano.
nisi : ako ne , osim.
niteo : sjajiti.
nitesco : početi sjajiti.
nitor : upirati, naporno raditi, ponavljati.
nitor : odmoriti, podupirati, osloniti / vjerovati, ovisiti.
nitor : sjaj..
niveus : bijel, snježni.
no: (nare, navi) : plivati, plutati, ploviti.
nocens : loš, pokvaren, zloban.
noceo : (+ dat.) ozlijediti, naštetiti.
nodulus, -i, m. : čvorić.
nodus, -i, m. : čvor.
nolo, nolle, nolui : odbiti.
nomen, -inis, n. : ime, naslov.
nomen Romanorum: rimska moć.
nomenclatio, -onis, f. : nazivanje imanom.
nominatim : imenom.
nomine tenus : nominalno, u ime.
nomine tenus nominetenus : koliko je značenje riječi.
non : ne.
nondum : ne još.
nonnullus : nešto, neki / pl. nekoliko.
nonnumquam : ponekad.
nonus : deveti (9.).
nos : mi
nosco : upoznati, znati.
noster nostra nostrum : naš, naša, naše.
nota : znak, oznaka, bilješka.
notarius : stenograf, pisar, bilježnik.
novem : devet.
noverca : maćeha.
novitas : novina, novost, stranost.
novo : obnoviti, osvježiti, oživjeti, promijeniti, izumiti.
novus : novost, neuobičajenost / vijest, nova stvar.
novus : nov, svjež, mlad, neiskusan, oživljen, osvježen.
nox noctis : noć.
nubecula, -ae, f. : oblačić.
nucha, -ae, f. : šija, zatiljak.
nucleus, -i, m. : jezgra,
nudus, 3, adj. : Bigol.
nullus : nijedan, ne, nitko.
numerus : ukupno, kategorija, klasa, broj.
numquam : adv. nikad.
nunc quidem : u jedno vrijeme ... tada.
nunc : sad.
nunquam : nikad.
nuntio : objaviti, izvijestiti, povezati.
nuntius : glasnik, poruka.
nuper : novo, nedavno.
nusquam esse : nepostojati.
nusquam : nigdje, ništa, nikad.
nutrimens : hrana, okrijepa.
nutrimentus : okrijepljenje.
nutrio : okrijepiti, nahraniti.
nutritius, 3, adj. : koji hrani.
nutus : klimanje, naredba, volja., naklon.
nutus : naklon, zapovijed, volja / gravitacija, pokret prema dolje.


obdormio : zaspati.
obductio, -onis, f. : seciranje razudba.
obduro : biti čvrst, ustrajati, izdržati, trajati.
obex, -obicis, m. i f. : nasip, barikada.
obicio obieci obiectum : ponuditi.
obligatus : obvezan, pod obvezom.
obliquo : okrenuti se na bok, okrenuti na stranu.
obliquus,3, adj. : kos.
oblittero : otkazati.
oblivio : zaboravljivost.
oblongus, 3, adj. : dugoljast.
obruo : nadići, prevladati, uništiti.
obsequium : zadovoljstvo, poniznost.
obstinatus : čvrst, odlučan.
obtestor : preklinjati, moliti, zvati za svjedoka.
obtineo : držati, nastaviti, posjedovati, nastaviti.
obturatorius, 3, adj. : zastrt.
obtusus, 3, adj. : tup, otupio.
obviam ire : (+ dat.) sresti, protiviti / pomoć, lijek.
obviam : na putu / (+ dat.) prema.
obvius : na putu / (in dat.) otvoren, dostupan.
occasio : pogodan trenutak, prilika.
occido occidi occasum : pasti, zaći (sunce).
occiput, -itis, n. : zatiljak.
occulto : tajno.
occupo : zgrabiti, iskoristiti, uživati.
occurro : napasti, raditi protiv, protiviti.
occursus : susret.
ocius : brži, raniji.
oculus, -i, m. : oko.
odio : mrziti.
odium : mržnja.
offensio : napadanje, kucanje, uzvraćanje napada.
offero : predstaviti, iznijeti, izložiti.
officina : radionica, ured.
officium : posao, dužnost.
olfacto, 1. : mirisati.
olfactorius, 3, adj. : mirisni.
olim : tada, ranije, jednom, prije mnogo vremena.
oliva, -ae, f. : maslina.
omentum, -i, n. : trbušna marama.
omitto : zaboraviti, ispustiti.
omnigenus : raznovrstan.
omnino : potpuno, čitavo, sigurno.
omnipotens : svemoćan, svemoguć.
omnis : sve, svaki.
onero : napuniti, opteretiti.
onus : teret, težina, nevolja / naplata, cestarina.
opera : rad, bol, trud.
operculum, -i, n. : poklopac, zaklopac.
operculus, 3, adj. : poklopljen, zaklopljen.
operor : raditi, truditi se, mučiti.
opes : (pl.) sredstva, imućnost, višak, bogatstvo, izvori.
opinio : mišljenje, izvješće, glasina.
opisthotonos : bolestan položaj tijela kada je ono ukočeno i izvijeno u leđima.
oporotheca : mjesto za pohranjivanje voća.
oportet : prikladno je, pravilno je, trebalo bi.
oportunitas : prikladnost, pogodnost, prednost, prilika.
opponere, 1. : protiviti.
oppono opposui oppositum : protiviti se.
opportune : (adv) pogodno, prilično.
opportunitas : prikladnost, pogodnost, prednost, prilika .
opportunus : pogodan, pouzdan, odgovarajući.
oppositio, -onis, f. : protustavljenje.
opprimo oppressi oppressum : potisnuti, prevladati, nadvladati, provjeriti.
opprobrium : ukor, sramota.
oppugno : boriti se, braniti.
ops : singular: snaga, snaga za pomoći.
opticus, 3, adj. : vidni.
optimates : aristokratski stalež ili stranka.
optimus: jedan od najboljih, najbolji, aristokrata, plemić.
opto : želja, žudnja.
opus operis : rad, trud, učinjen posao, završen, rad, zgrada, djelo.
ora, -ae, f. : kraj, međa.
oratio : govor.
orator : govornik.
orbis terrarum : svijet, Zemlja.
orbis, -is, m. : krug, svijet.
orbita, -ae, f. : očna šupljina, očište.
ordinatio : pravilo, vlada, red, dogovor, uredba, odredba.
ordine, ordinem : prikladno, pravilno.
ordo : red, klasa, poredak.
organon, -i, n. : organ.
origo, -inis, f. : početak, izvor.
orior oriri ortus : izaći, postati vidljiv, pojaviti se.
ornatus : haljina, oprava, oprema, ornament.
orno : upotpuniti, namjestiti, opskrbiti / urediti, obožavati.
oro : govoriti, svađati, moliti.
os, oris, n. : usta.
os, ossis, n. : kost.
ossiculum, -i, n. : koščica.
ostendo : pokazati, otkriti, prikazati, pojasniti, objaviti.
osteologia, -ae, f. : nauka o koštanom sustavu.
ostium, -ii, n. : ulaz, vrata, ušće, utok.
otium : slobodno vrijeme, odmor, neaktivnost.
ovalis, -e, adj. : ovalan, jajolik.
ovarium, -ii, n. : jajnik.
ovis ovis : ovca.
ovulum, ovum, -ii, n. : jaje.

paciscor : dogovoriti, ugovoriti.
pactum : dogovor, ugovor, pakt.
pactus : dogovoreno, uvjetovano.
paene, pene : blizu, skoro.
paganus : seljak, zemljoradnik, pogan.
palam : otvoreno, javno, (+abl.) u prisutnosti.
palatum, -i, n. : nepce.
palea : mekinje.
pallidus, 3, adj. : blijed.
pallium, -ii, n. : pokrov, plašt, pokrivač.
palma, -ae, f. : dlan, palma.
palmatus, 3, adj. : palmama iskićen.
palpebra, -ae, f. : vjeđa.
pampiniformis, -e, adj. : vitičast.
pampinus, -i, n. : vitica.
pando : raširiti, povećati.
panis panis : kruh.
panniculus, -i, n. : sloj, opna.
par : jednak, isti.
para : kod, uz, prema, pokraj, blizu.
paratus : spreman, opremljen.
paratus : priprema, opremanje.
parco : (+ dat) poštediti, ostati neozlijeđen.
parco : (+inf.:), izbjeći, poštediti, sačuvati se.
parens parentis : roditelj.
pareo : (+ dat.) biti pokoran, pokoriti se.
paries -etus, m : zid.
parilis : jedak, isti.
pario : podnijeti, stvoriti / načiniti, napraviti, dobiti.
pariter : jednako, isto.
paro : pripremiti, spremiti / staviti, uključitit / namjestiti, opskrbiti / kupiti.
pars -tis, f. : dio, udio / smjer.
partim : djelomično / nešto.
parum, minus, minime : (adv.) malo, manje, nedovoljno
parvus, 3, adj. : malen.
parvus, minor, minimus : malen, manji, najmanji.
pasco : tražiti, pretraživati.
passer : vrabac.
passim : adv. nadaleko i naširoko, posvuda, razbacano uokolo.
patefacio : razotkriti, izložiti, otvoriti.
patella, -ae, f. : zdjelica, čašica, iver.
pateo : biti razotkriveno, jasno, očito.
pater patris : otac.
paternus : očinski, domorodački.
patiens : strpljiv. / (+ gen.) izdržljiv.
patientia : strpljenje, patnja, izdržljivost.
patior : patiti, izdržati.
patria : domovina.
patrocinor : štititi, braniti, podupirati.
patronus : zaštitnik, čuvar.
patruus : stric.
pauci : nekoliko.
paulatim : postupno, malo po malo.
pauper : prosjak.
pauper : siromašan.
paupertas : bijeda, siromaštvo.
pax, pacis : mir.
peccatus : grijeh.
pecco : pogriješiti.
pecten, -inis, m. : greben, češalj.
pectinatus, 3, adj. : češljast.
pecto : četkati, češljati.
pectum, -oris, n. : prsa, grudi.
pectus pectoris : srce, grudi, prsa.
pecunia : novac.
pecus : glava stoke, osobito ovce.
pediculatus, 3, adj. : snabdjeven drškom, peteljkom
pedunculus, -i, m. : malo stopalo, noga.
peior : gori (pogledaj: malus).
pello pepulli pulsum : udariti, tući / izaći, napustiti.
pellucidus, 3, adj. : biti proziran, providan.
pelvis, -is, f. : zdjelica.
pendeo : objesiti, ovisiti, biti ovješen / biti nesiguran, neodlučen.
pendo : vagati, vrednovati, razmotriti, suditi, procijeniti.
pendulus, 3, adj. : viseći.
penicillium, -i, n. : kist.
penis, -is, m. : muški spolni ud.
penitus : unutarnji.
penitus : (adv.) iznutra, široko, kroz, potpuno.
penus, us : sijeno za stoku, namirnice.
per : (+ acc.) zbog, s, sa, kroz, tijekom, preko, u prisutnosti.
peracto : izvršiti, ispuniti.
peragro : lutati, putovati.
percipio percepi perceptum : primiti, naučiti, upiti, razumijeti.
percontor percunctor : pitati, istražiti.
perculsus : šok.
percutio (percussum) : snažno pogoditi, probiti / šokirati.
perdignus : vrlo imućno.
perdo : uništiti, razoriti, potrošiti, razbacati, protraćiti.
perduco : voditi, nositi.
peregrinus : lutalica, stranac / doseljenik, kružar.
pereo : preminuti, biti uništen.
perfectus : završen, učinjen, gotov / savršen, bez mane.
perfero : podnijeti, izdržati, ustrajati.
perficio perfeci perfectum: učiniti temeljito, ispuniti.
perforans, -antis, adj. : probijajući.
perfruor : napraviti potpuno.
perfusus : namočeno, smočeno.
pergo : nastaviti.
periclitatus : ugrožen.
periclitor : ugroziti.
periculosus : riskantan, opasan.
periculum : opasnost, rizik.
perimo peremi peremptum : uništiti.
peritenon, -i, n. : tetivna ovojnica.
peritoneum, -i, n. : potrbušnica.
peritus : stručnjak.
periurium : krivokletstvo, kršenje zakletve.
perlustro : proći kroz, pretražiti, istražiti, pogledati.
permitto permissi permissum : dozvoliti, dopustiti.
permoveo : uzbuditi, uznemiriti, pomaknuti.
perniciosus : smrtonosan, zao, uništavački.
perpendicularis, -e, adj. : okomit, uspravan.
perperam : krivo, lažno, pogrešno.
perpetro : završiti, ispuniti, napraviti.
perpetuus : stalan, trajan, neprekinut.
perscitus : vrlo pametan, pretjerano oštar.
perscribo : zapisati, zabilježiti.
perseco : razrezati, secirati, odrezati.
persequor persequi persecutus : slijediti, nagovarati, osvetiti.
perseverantia : ponavljanje, ustrajnost.
persevero : trajati, ponavljati, nastaviti.
persisto : trajati, ponavljati.
persolvo : objasniti, razriješiti / vratiti dug, platiti.
personam gero : sudjelovati.
perspicuus : proziran, bistar, jasan, očit.
persuadeo persuasi persuasum : (+ dat.) nagovoriti, uvjeriti, privoliti.
perterreo : prestrašiti.
pertimesco : prestrašiti se.
pertinacia : ustrajnost, tvrdoglavost.
pertinaciter : tvrdoglavo.
pertinax : uporan, čvrst, tvrdoglav.
pertineo : povezan, koji se odnodi na nešto.
pertingo : razvući, raširiti.
pertorqueo : saviti, iskriviti.
pertraho : vući, nasilno se ponašati, privući.
perturbo : uznemiriti, gnjaviti, prekinuti.
perturpis : vrlo sramotno.
peruro perussi perustum : zapaliti, konzumirati / drskost, razljutiti.
pervalidus : vrlo jak.
pervenio : (+ acc.) dosegnuti, dostići.
perverto perverti perversum : preokrenuti.
pervideo pervidi pervisum : tražiti, pretraživati.
pes, pedis, m. : stopalo.
pessimus : najgori.
pessum do: uništiti, oštetiti, razoriti.
pessum ire: potonuti, biti uništen, biti razoren, dokrajčiti.
pessum : prema zemlji, prema dolje.
pestifer : zarazan, kužan, štetan.
pestifere : destruktivno, štetno.
pestis pestis : kuga / uništenje, kletva, prokletstvo.
petiolus, -i, m. : mala noga, peteljka, stabljika.
. petitus : naginjanje prema.
peto : tražiti, moliti, zahtijevati / tužiti.
petra, -ae, f. : stijena.
petrosus, 3, adj. : stjenovit.
phalanx, -gis, f. : članak prsta.
pharetra : tresavica.
phasma, phasmatis : duh.
phrenes, -um, f. : ošit.
pica : jay, magpie.
picea : jela, jelka.
pictor : slikar.
pictoratus : naslikan / ukrašen.
piger pigra pigrum : spor, lijen, glup, tup.
pignus : polog, jamstvo.
pilus, -i, m. : dlaka, vlas.
piper, piperis : pepper.
pipio : cvrkutati.
piriformis, -e, adj. : kruškolik.
pirum : plemić.
pirus : kruška.
piscator : ribar.
piscis, piscis : riba.
pisiformis, -e, adj. : graškast.
pius, 3, adj. : svet, božanski, ljubazan, nježan, iskren, osjećajan.
placenta, -ae, f. : kolač, posteljica.
placeo : (+ dat.) ugoditi.
placet : dogovoreno je, odlučeno je, izgleda dobro.
placide : tiho, nježno.
placidus : tih, miran, nježan.
placitum : presuda, slučaj / priziv / obrana.
placitum : dogovor, ugovor, pakt / porota.
placo : smiriti, primiriti.
plaga : okrug, zona, regija.
plagiarius : kradljivac, kopirant, plagijator.
plane : očito, čisto, jednostavno..
plango planxi plactum : napasti, tući / žaliti, tugovati.
planta, -ae, f. : taban.
planum, -i, n. : ploha.
planus, 3, adj. : ravan.
platea : ulica, sudnica.
plaustrum : vagon, prikolica.
plebs plebis : obični ljudi, masa, rulja.
plecto : kazniti.
plector : biti kažnjen.
plene : (adv.) potpuno, cijelo.
plenus : pun, čitav, bogat, zreo, zadovoljan.
plerumque : uglavnom, većinom, najčešće.
plerusque : vrlo mnogo, veliki broj, veliki dio, veći dio.
plexus, -us, m. : splet.
plica, -ae, f. : nabor.
plico : nabrati.
plorabilis : nezadovoljno.
plorator : žalitelj.
ploratus : žaljenje.
ploro : žaliti, naricati.
pluit pluvit : kiši, pada kiša, pada pljusak.
pluma : perje / pero.
plumbeus : olovno / tupo, glupo, teško, loše.
plumbum album : tin.
plumbum : olovo, metak, olovna cijev.
pluo : kišiti, tuširati, razbacivati.
plura : brojniji, viši, mnogo.
plures : brojniji, nekoliko, mnogo.
plurimi : najskuplje.
plurimus : najviše, uglavnom.
pluris : (gen.) veće cijene, veće vrijednosti.
plus : više.
plusculus : nešto više, prilično više.
pluvia : kiša, pljusak.
pluvialis : kišni.
pneumaticus, 3, adj. : ispunjen zrakom.
pocius potius : radije, draže.
poema poematis : pjesma, stih, rima.
poena : bol, kazna.
poena dare : platiti kaznu.
poeta : (masc.) pjesnik.
polenta : pura, kukuruzno brašno.
pollen : (also pollis ): fino brašno, fino
jelo.
polleo : biti jak, snažan, sposoban.
pollex, -icis, m. : palac na ruci.
polliceor : obećati, ponuditi.
pollicitus : obećano, obećanje.
polus, -i, m. : pol.
pomum, -i, n. : voćka, jabuka.
pono posui positum : poleći, smjestiti, postaviti, staviti / postaja, stanica.
pons, -tis, m. : most.
ponticulus, -i, m. : mostić.
poples, -itis, m. : potkoljenica.
popliteus, 3, adj. : potkoljenični.
populus : ljudi, narod, nacija, rulja, mnoštvo, domaćin.
porro : naprijed, dalje, slijedeći, zauzvrat, davno.
porta, -ae, f. : vrata, ulaz.
portio, -onis, f. : dio.
posco : tražiti, zahtijevati.
positio, -onis, f. : položaj.
positus : smještaj, mjesto, dogovor.
possessio : vlasništvo, imovina.
possum posse potum : biti u mogućnosti, imati utjecaj.
post : (+ acc.) iza, nakon.
postea : nakon.
posteri : potomstvo.
posterior, -ius, adj. : stražnji.
posterus, postremo : slijedeći, budući.
posthabeo : [posthabito] : odgoditi.
posticus, 3, adj. : zadnji.
postpono : odgoditi.
postquam : (conj.) poslije.
postremus, 3, adj. : zadnji.
postulo : pitati.
potens : sposoban, moćan, snažan, jak.
potestas : snaga, sposobnost, autoritet / prilika.
potior : (+ gen. ili dat.) imati, držati.
potissimum : (adv.) uglavnom, većinom.
potissimus : najbolji, glavni.
potius : radije.
prae dulcis / pre dulcis : preslatko.
prae se ferre / pre se ferre : pokazati, izložiti.
prae quam / pre quam : u usporedbi s.,
prae, pre : (adv.) prije, ispred.
praebeo prebeo : ponuditi, opskrbiti, pružiti, dozvoliti.
praebeo prebeo : (+ refl.) pokazati se, prezentirati se.
praecedo precedo : prethoditi, ići prije / nadići, istaći.
praecelsus precelsus : pretjerano visoko, previsoko.
praecepio precepio : pravilo ponašanja, pretpostavka.
praeceptum preceptum : pravilo ponašanja.
praecido : kratko odrezati, unakaziti.
praecipio, precipio : podućiti, savjetovati, upozoriti.
praecipuus precipuus: izvrstan, istaknut, neuobičajen.
praeclarus preclarus : izvrstan, slavan, prekrasan, obarajući.
praeconor preconor : biit javni govornik, oglašivač.
praecox precox : preuranjen, prijevremen.
praeda preda : pzapljena, plijen, žrtva.
praedico predico : upozoriti.
praeeo preeo : prethoditi / reći unaprijed / odrediti, zapovijediti.
praefero prefero : nositi sprijeda, prikazivati.
praefero prefero : sujelovati, nositi, voziti.
praeficio preficio / prefeci prefectum : postaviti na čelo, zadužiti.
praefinio prefinio : postaviti prije vremena.
praefoco prefoco : gušiti.
praegravo pregravo : jako pritisnuti, zauzdati, pokoriti.
praemitto : poslati unaprijed.
praemium premium : nagrada.
praemo premo : stisnuti, pritisnuti.
praenuntio, prenuntio : reći prije, prijevremeno objaviti.
praenuntius prenuncius : predviđanje, glas, sudbina, usud.
praepono prepono : postaviti, preferirati.
praepositus prepositus : predstojnik.
praeproperus, preproperus: prebrz, preuranjen.
praesentia presentia : sadašnjost, stanje svijesti, učinak, snaga.
praesentia presencia : snaga, učinak.
praesidium presidium : straža, pričvršćenost / zaštita.
praestans prestans : izvrstan
, natprosječan.
praestantia prestantia: nadmoć, izvrsnost.
praesto : izdvajati se, biti neuobičajen, izvrstan.
praesto presto : odgovarati, biti odgovoran.
praesto presto : učiniti, izvesti, prikazati, upotpuniti, ponuditi, predstaviti.
praesul presul : plesač / voditelj, zaštitnik, režiser.
praesum presum : biti naprijed, biti na čelu.
praesumo presumo : pretpostaviti, uzeti zdravo za gotovo.
praeter : adj osim.; prep. + acc., pored toga, štoviše.
praeterea preterea : osim toga, nadalje.
praetereo pretereo : proći pored, propustiti.
praeteritus preteritus : prošlost.
praetermissio pretermissio : zanemariti, zaobići, propustiti, ispustiti.
praetorgredior pretergredior : proći iza, zaobići.
praevenio, prevenio : uraniti, pretpostaviti.
praevenio : početi.
pravitas : pokvarenost, iskvarenost, perverznost.
preastolatio prestolatio : čekanje, iščekivanje.
precipio : pretpostaviti, podučiti, savjetovati, upozoriti.
precipue : uglavnom, posebno.
precor : moliti, preklinjati.
prehendo : iskoristiti, zgrabiti, zadržati, uhapsiti.
premo pressi pressum : pritisnuti, stisnuti, iscijediti.
prenda : plijen, ukradena roba.
preputium, -i, n. : nabrana kožica na penisu.
prelum, -i, n. : preša.
pretereo : proći pored, pobjeći, propustiti.
pretium : vrijednost.
prevenire : spriječiti, pohoditi, ići prvi.
prex precis : zahtjev, zamolba, molitva.
primarius, 3, adj. : prvi.
primitus : prvi.
primo : prvi, početni.
primoris : prvi, najraniji / najizraženiji.
primum : quam primum : što prije.
primum : prvo, prvi put, najprije.
primus, 3, adj. : prvi.
princeps : princ.
princeps, -cipis, adj. : prvi, najvažniji.
principalis, -e, adj. : glavni, prvi.
principatus : vladavina, prvo mjesto, dominacija.
principium : početak.
prior prius : raniji, prijašnji.
priores, um : praoci, preci.
priscus : antikan, prijašnji, bivši.
pristinus : bivši, raniji, star.
prius : prije, ranijem bivše.
priusquam : (conj.) prije.
privatus : privatan, neslužben.
privigna : pokćerka.
privo : lišiti, oduzeti.
privus : (+ gen.) lišen.
pro eo : zbog.
pro : (+ abl.) umjesto, u zamjenu / za, kao.
pro : (+ abl.) ispred, prije / umjesto, za.
probitas : iskrenost..
probo : pokazati, dokazati, demonstrirati, odobriti, prosuditi.
procedo : izaći / rezultirati / ispasti dobro.
procedo : ići naprijed, nastaviti, prednost, nastavak.
procella : oluja ; (milit) punjenje, municija.
procer : plemić, princ.
procerus, 3, adj. : vitak, tanak, visok.
processus, -us, m. : nastavak.
procinctu : pripremljen, spreman za borbu.
procul : daleko, k, prema, izdaleka.
procurator : zastupnik, agent.
prodigiosus : neprirodno, čudesno, zadivljujuće.
proditor : izd
ajica.
proelium : bitka.
profecto : uistinu, iskreno, stvarno.
profero : iznijeti.
proficio : napredovati.
proficio : prednost, pomoć, korist.
proficiscor : otići, postaviti, izaći.
proficuus : proficiscor : krenuti, otići, izaći.
profiteor: javno izjaviti / izjasniti se.
profiteor: objaviti, priznati / ponuditi, obećati.
profor profari profatus : istupiti, govoriti glasno.
profugus : izbjegnut, pobjegao, napušten, pokretan.
profundo frofui profusum : to pour forth, gush, stream.
profundum : udaljenost, ambis, ponor / more.
profundus, 3, adj. : dubok, visok, gust.
progener : muž unuke.
progenero : stvoriti, izroditi.
progenies : potomstvo.
progenitor : utemeljitelj obitelji, predak.
progigno progenui progenitum : stvoriti, iznijeti.
prognatus : rođen / sin.
progredior : ići naprijed, napredovati, nastaviti, izaći.
progressio : prednost, napredak, povećanje.
progressus : napredak, povećanje, kraljevski krug.
prohibeo : spriječiti, zabraniti.
prohibitio : zabrana.
proicio : napustiti.
proinde ut: proinde quam: baš kao.
proinde quasi proinde ac si : baš kao da.
proinde : zbog toga, kao rezultat.
prolabor : isklizati, proklizati, pasti naprijed, pasti.
prolapsio : ispadanje, klizanje.
prolatio : iznošenje, spominjanje / produžavanje / razlikovanje.
prolato : povećati, produžiti, proširiti / otkloniti, razlikovati.
prolecto : to entice, allure.
proles : potomci, nasljednici, (biljke : voće).
proletarius : građanin najnižeg reda.
prolicio prolixi : odvlačiti.
prolix : dugo, protegnuto.
prolixus : širok, dug / voljan, poslušan.
proloquor : reći glasno, izjaviti.
proluo prolu prolutum : isprati, oprati.
prolusio : proba, vježba.
proluvier : potapanje, preplavljivanje / traganje / otpuštanje.
promereo promereor : zaslužiti.
promeritum : zasluga, kredit.
promissio : obećanje.
prominens, -entis, n. : što strši, isticanje, izbočenost / projekcija.
prominentia, -ae, f. : izbočina.
promineo : iskakati, isticati, produžiti.
promisce promiscue : bez diskriminacije.
promiscus promiscuus : pomiješan, bez diskriminacije / uobičajen.
promissio : obećanje.
promissor : jamac, osoba koja daje obećanje ili garantira.
promitto : pustiti, poslati, poduzeti, obećati.
promo prompsi promptum : proizvesti, pokazati, razotkriti.
promontorium, -i, n. : vršak, planinski vrh, greben, izbočina, predbrežje.
promoveo promovi promotum : gurnuti, pokrenuti, prednost.
prompte : spremno, istovremeno, odlučno.
promptu : in promptu habere : pročitati, prikazati, imati na izvedbi.
promptu : in promptu ponere : raščistiti, razotkriti.
promptu : in promptu esse : biti spreman, biti jasan, biti lagan.
promptus : spreman, pripremljen.
promptus : spreman, vidljiv, očit.
promulgatio : objavljivanje, javna objava.
promus : sluga, stjuard, batler.
promutuus : (novac) unaprijed plaćen, unaprijed dogovoren.
pronatio, -onis, f. : okretanje.
pronepos, proneptos : praunuk.
pronuntio : objaviti, oglasiti.
prope : blizu, nedaleko, sad.
propello : odvesti.
propero : žuriti, brzati, brzo se kretati, ubrzati.
propinquo : doći blizu, pristupiti, prići.
propinquus : blizu, pokraj, slično.
propono : prikazati, objaviti, povezati
, reći, ponuditi, obećati.
propositum : uzorak, svrha, shema, skica, tema rasprave.
proprie : izuzetno, posebno, osobito.
proprius : osobit, poseban, specifičan, karakterističan.
proprius, 3, adj. : vlastit, svoj, osobit, trajan, poseban.
propter : (+ acc.) blizu, pokraj, na račun, zbog.
propugnaculum : utvrđivanje, obrana.
prorsus : naprijed, ravno naprijed, iskorišteno, potpuno.
prosequor (prosecutus) : napasti, slijediti, obići.
prosper : poželjan, sreta, uspješan.
prosperitas : uspjeh, sreća.
prosum (profuturus) : biti koristan pridonijeti, činiti dobro.
protestor, protesto : javno izjaviti, afirmirati, svjedočiti.
protinus : naprijed, dalje, stalno, trenutno.
protraho (protractus): objasniti, produžiti, razlikovati, objaviti.
protuberantia, -ae, f. : izbočina.
prout : baš kao, prema.
provectus : uznapredovalo, ostarjelo.
proveho : nastaviti, napredovati, promicati.
proventus : rast, povećanje, ljetina, urod.
provideo : predvidjeti, pružiti, opskrbiti.
provisor : onaj koji pruža.
provolvere se : baciti se na pod, poniziti se.
proximalis, -e, adj. : mjesto bliže trupu.
proximus : najbliži, slijedeći.
prudens : mudar.
prudenter : mudro, diskretno.
prudentia : providnost, mudrost, diskrecija.
psalterium, -ii, n. : psalter (instrument).
pseudo- : lažno, krivo.
psoas, -ae, f. : krilo.
pterygoideus, 3, adj. : krilast.
pubes, -is, f. : stidno područje, ostiđe.
publicus : od ljudi, javno, otvoreno svima.
puchre : prekrasno, zgodno.
pudendus, 3, adj. : stidljiv.
pudeo : biti posramljen.
pudicus : umjeren, čestit.
pudor : umjerenost, skromnost.
puella : djevojčica.
puer : dječak.
puerilis : dječje, dječački, ludasto.
pueriliter : dječje, dječački, ludasto.
puga pyga : buttocks.
pugna : borba, bitka, konflikt, sukob.
pugnacitas : borbenost, želja za borbom.
pugnaculum : tvrđava.
pugnax : borben, tvrdoglav, samozadovoljan.
pugno : boriti.
pugnus : šaka.
pulchellus : lijep.
pulcher pulchra pulchrum : lijep, zgodan.
pulchritudo pulchritudinis : ljepota, dražest.
pulex : muha.
pullulo : listati, rasti, razvijati.
pullus : tamno, crno / tužno, maglovito / tamna odjeća.
pullus : mlada životinja / pile.
pulmentum : namaz.
pulmo, -onis, f. : pluće.
pulpa, -ae, f. : meso, mekani dio organa.
pulpitum : platforma, pozornica.
pulso : tući, udarati.
pulsus : udaranje, razbijanje, guranje, utjecanje.
pulvinar, -aris, n. : jastuk.
pulvis : prah, prašak / arena, mjesto akcije.
pumilius pumilio : patuljak.
punctum, -i, n. : ubod, rupica / točka, mjesto.
pungo pupugi punctum : prodrijeti, probiti / ubosti, gnjaviti, napastovati.
puniceus : purpurno, crveno.
punio : kazniti, osvetiti.
punitor : osvetnik, onaj koji kažnjava.
pupa : lutka / mala djevojčica.
pupillus pupilla : siroče.
puppis : stražnji dio broda, krma.
pupilla, ae, f. : zjenica.
purgamentum : smeće, otpatci.
purgatio: čišćenje / ispričavanje
, opravdavanje.
purgo : čistiti, očistiti, pročistiti / raščistiti, isprati / opravdati.
purpura : purpurna boja ili odjeća / visok rang, veličanstvo.
purus : čist, slobodan od.
pusillus : malen, slab / nevažan, zločest.
putamen, -inis, n. : korito, žlijeb.
putator : pruner.
puteo : zaudarati, neugodno mirisati.
puter : pokvareno, gnjilo.
putesco : gnjiliti, truliti, raspadati.
puteus : izvor, jama.
puto : raščistiti, razmisliti, misliti, vjerovati, pretpostaviti, suditi.
putus : čisto, nemiješano.
pyramis, -idis, f. : piramida.
pyropus : bronca.
pyus pyxidis : mala kutija, sanduk.


qua : (adv.) kuda, gdje.
quadraginta : četrsedet (40).
quadrangularis, -e, adj. : četverokutast.
quadrans, -tis, m. : četvrtina.
quadratus, 3, adj. : četverostran.
quadriceps, -cipitis, adj. : četveroglav.
quadrigae : tim od četiri konja.
quadrivium : second stage of the medieval curriculum
quadrivium : raskrižje.
quadrum : trg.
quadruplator : doušnik, onaj koji pretjeruje.
quadruplor : biti doušnik.
quae que : (fem. sing. nom.) koja.
quaero quero : tražiti, tragati / pitati, upitivati.
quaero quero : nedostajati, željeti / dobiti.
quaesitio quesitio : istraga, ispitivanje.
quaeso queso : tražiti.
quaestio questio : traženje / ispitivanje, istraživanje.
quaestuosus questuosus : profitabilan, bogat.
quaestus questus : profit, izvor profita, dobijanje, stjecanje.
qualis : koje vrste.
qualiscumque : bilo kakav, bilo koji.
qualislibet : kakve vrste želiš.
qualitas : količina, vlasništvo.
qualiter : kao, baš kao.
quam plures : koliko god je moguće.
quamdiu : tako dugo vremena.
quamobrem, quam ob rem : zašto.
quamquam : ipak.
quamtotius : potpuno.
quamvis : (conj) koliko, iako / koliko god želiš.
quando : (interr.) when si quando : ako ikad.
quandoquidem : zbog.
quanti : koliko, po kojoj cijeni..
quanto : po koliko (+ comp. adj. ili adv.)
quantocius quantotius : što prije to bolje..
quantocius quantotius : što je brže moguće.
quantum in me est : koliko je u meni.
quantum : (+ gen.) koliko ... kao.
quantum : koliko, koliko god.
quantus ... quantus : veliko kao.
quantuscumque quantacumque quantumcumque : koliko veliko.
quantuslibet : veliko koliko želiš.
quantuvis : veliko koliko treba.
quapropter : zbog čega.
quare : zašto.
quartus : četvrti (4.)
quasi : kao da, baš kao da, kad bi bilo / na neki način.
quassatio : miješanje.
quasso : tresti, rasuti, slomiti.
quatenus / quatinus : kad, kad već, da.
quatenus / quatinus : koliko daleko, gdje.
quater : četiri puta / opet i opet.
quattuor : četiri (4)
quemadmodum : kako, na koji način.
queo : moći, biti sposoban.
quercetum : hrastova šuma.
quercus : stablo hrasta.
quereia querella : pritužba, žaljenje.
queribundus : žaljenje, prizivanje, prigovaranje.
querimonia : pritužba, tužba na sudu.
queritor : pretjerano se žaliti.
quernus : hrastov.
queror : prigovarati, cviliti, žaliti.
querulus : prigovaranje, žaljenje, cvilež.
qui quae que quod : koji, koja, koje.
quia : zbog.
quicquid : što god, gdjegod, išta.
quid : (neut. od quis ) : što.
quidam quaedam quedam quidam : određena osoba ili stvar, / vrsta.
quidem : indeed, certainly, at least / ne ... quidem : ne ý čak.
quies quietis : mir, tišina, odmor.
quilibet : bilo tko, bilo što.
quin etiam : zašto čak, u stvari, štoviše.
quin : radije, uistinu.
quinam quaenam quenam quodnam : koji? što?
quingenti : pet stotina (500).
quinquennis : petsto godina star.
quippe : sigurno, svakako, naravno.
quisnam, quidnam : tko, što.
quisquam : itko, išta.
quisque : svatko, svaka osoba.
quisquis : što god, gdjegod, išta.
quo : gdje, kamo.
quod : zbog.
quod : kad već, koliko, u tolikoj mjeri.
quod : i, ali, sad.
quod : (neut. sing. nom.) koji.
quodammodo : nekako, nekoliko.
quomodo : kako, na koji način / nekako.
quondam : prije, jednom.
quoniam : jer, zbog.
quoque : isto tako, također.
quot : koliko, toliko.
quotiens : često.
quotienscumque : koliko god često.
quovis : gdje god želiš.


radiatus, 3, adj. : zrakama opkoljen, ozračen.
radicitus : korjenito, potpuno.
radio, 1. : sijevati, zračiti.
radius, -i,m. : polumjer, palica.
radix, -icis, f. : korijen.
ramus, -i, n. : grana.
raphe, -es, f. : šav, brazda.
rapio rapui ratum : iskoristiti, otuđiti, odnijeti.
rarus : rijetko, nečesto.
ratio : sustav, način, metoda, procedura.
ratio : računanje, brojanje / razlog, presuda, razmatranje.
re vera : u istinu.
recedo : vratiti, umiroviti, nestati.
recens, -entis, adj. : mlad, nov.
recessus, -us, m. : zaton.
recipio, 3, recepi, receptum : primiti, opet primiti.
recito : čitati naglas.
recognosco : prepoznati, prisjetiti.
recolo : prisjetiti, osvrnuti, ponovo učiniti, sažeti, ponovno osposobiti.
recolo : uzgojiti, ponovno učiniti, sažeti, osposobiti.
reconcilio : popraviti, obnoviti / ujediniti, pomiriti.
recondo : poleći, pohraniti.
recordatio : prisjećanje, sjećanje.
recordor : prisjetiti se.
recro : oživjeti, obnoviti.
recticulum, -i, n. : mrežica.
rectum : vrlina, ispravnost.
rectus, 3, adj. : prav, točan, ispravan, prikladan, ravan, prirodan.
recuperatio : oporavak.
recupero : oporaviti se.
recuso : odbiti.
redarguo : proturječiti, negodovati.
redarguo : neodobravati, negodovati./ + gen.= osuditi, dokazati krivnju.
reddo : ponoviti, predstaviti, oponašati, dostaviti.
reddo : vratiti, odgovoriti, prevesti.
redemptio : otkupnina, iskupljenje.
redemptor : iskupitelj (Krist).
redeo : ići natrag, vratiti se / ući.
redeo : spasti, biti smanjen.
redigo (redactum) : smanjiti, umanjiti.
redono : vratiti, odustati.
reduco : vratiti natrag, vratiti.
redundantia : višak, priticanje.
redundo : pretjecati, preplaviti, nadići.
refectorium : refectory, monastic mess hall.
refero : donijeti natrag poruku, izvijestiti.
reflecto, 3, flexi, flexum : natrag poslati.
reformo : ponovno obikovan ponovno izliven.
regina : kraljica.
regio, -onis, f. : područje, položaj.
regius : kraljevski.
regnum : vladavina, autoritet, kraljevstvo.
rego rexi rectum : voditi, upravljati, određivati.
regula : pravilo.
relaxatio, -onis, f. : odmor.
relaxo : oslabiti, uvećati, opustiti, olakšati.
relego relegi relectum : pročitati ponovo.
relevo : olakšati, ponovo podići.
relictus : naslijeđe.
relinquo : ostaviti, napustiti.
reliquum : ostatak.
relucesco : ponovno postati sjajno.
reluctor : braniti se, odupirati, boriti protiv.
remando : vratiti riječ.
remaneo : ostati iza, preostati, nastaviti.
remaneo : ostati straga, ostati, nastaviti.
rememdium : lijek.
removeo : ukloniti, pomaknuti sa strane, odnijeti.
remuneror : platiti, nagraditi.
ren, -is, m. : bubreg.
renuntio : izjaviti, objaviti, izvijestiti, dati obavijest.
renuo : poricati, odbiti.
rependo : otkupiti, isplatiti.
repens : iznenada, odjednom, neočekivano, svježe, nedavno.
repente : iznenada, neočekivano.
repere : puzati.
reperio : ponovo dobiti, naći, otkriti, izumiti.
repetitio : ponavljanje.
repeto : tražiti opet, tražiti natrag.
repeto : vratiti, početi sipočetka, prizvati, prisjetiti, izvesti.
repleo : dopuniti, popuniti, napuniit, zadovoljiti.
repletus : napunjen, pun.
repo repsi reptum : puzati.
repondo, 3, posui, positum : natrag stavljati.
repono : položiti, pohraniti / requite.
reprehendo : okriviti, optužiti, dokazati krivnju, zadržati, provjeriti, uhvatiti.
repugno : boriti se protiv, odupirati / biti nespojiv, inkompatibilan.
requiesco requievi requietum : odmarati.
requiro : tražiti, zahtijevati, željeti.
res rei : stvar, posao, afera.
res publica : društvo, država, republika, javna stvar.
residium, -ii, n. : ostatak.
resisto : odupirati se, opirati.
respicio : gledati unatrag, pružiti, poštovati, imati obzira.
respiratorius, 3, adj. : dišni.
respondeo respondi responsum : odgovoriti.
restituo : vratiti, premjestiti, popraviti, ozdraviti.
resumo (resumpsi, resumptum) : obnoviti, ponoviti.
rete, -is, n. : mreža.
retina, -ae, f. : mrežnica, mrežica.
retinaculum, -i, n. : zadrživač.
retineo : zadržavati, suzdržavati, držati, ustrajati.
retraho retraxi retractum : vući natrag.
retribuo : dati natrag, odati priznanje.
retro- : natrag, iza.
retroversus, 3, adj. : natrag okrenut.
reus : okrivljenik, odgovoran.
revenio : vratiti se.
reverto : ići natrag, vratiti.
revertor reverti reversus : ići natrag, vratiti.revoco : prisjetiti, oporaviti.
revolvo : ponavljati.
rex, regis : kralj.
rhetor : retorik, učitelj retorike.
rhetoricus : retorički.
rideo risi risum : smijati se.
rigor : ukočenost, čvrstoća.
rima, -ae, f. : pukotina.
risor, -oris, m. : smijač, rugač.
ritus : običaj, ceremonija, ritual.
rivus, -i, m. : potok, kanal.
rogo eum ut +subjunctive : tražiti od nekoga da nešto učini.
rogo : pitati, tražiti.
rostrum, -i, n. : kljun.
rota : kotač.
rotatio, -onis, f. : okretač.
roto, 1. : okretati, valjati.
rotundus, 3, adj. : okrugao, oblika kotača.
ruber, -bram -brum, adj. : crven, rumen.
rubor : crvenilo, skromnost, sramota.
rudimentum, -i, n. : pokušaj, nerazvijena, tvorevina.
ruga, -ae, f. : bora, nabor.
rumor : glasina, trač.
ruo rui rutum : žuriti, pasti, biti uništen.
rursus : s druge strane, zauzvrat, natrag, opet.
rus ruris : selo, seosko područje.
rusticus : seoski / peasant.

s. : skraćenica za sinister (lijevi).
sabbatum : subota.
sacculus, -i, m. : torbica, vrećica
saccus, -i, m. : vreća..
sacrificum : žrtva.
sacrilegus : oskvrnut, nesvet.
sacrum, -i, n. : krstačna kost-
saepe sepe : živica, ograda, ograđeno područje.
saepe sepe : često, ponavljano.
saepenumero : ponavljano.
saepius sepius : čest, ponavljan.
saeta : kosa, dlaka..
saeta equina : konjska dlaka.
saevio : bjesniti, biti bijesan, poduzeti nasilnu akciju.
sagitta, -ae, f. : strijela.
sal salis : sol, duhovitost.
saliva, -ae, f. : slina.
salsus : slan, duhovit.
saltem : bar, na kraju.
salus : zdravlje, sigurnost, dobrobit, spas / pozdrav.
saluto : pozdraviti, čestitati, posjetiti, poželiti dobro, poštovati.
salutor : posjetitelj.
salveo : biti dobro, biti dobra zdravlja.
salvus : siguran, zdrav.
sanctifico : posvetiti, učiniti svetim.
sanctimonia : čistoća, milosrđe, vrlina, svetost.
sanctimonialis : opatica, časna sestra.
sanctus : svet.
sane : razumno, stvarno, uistinu, sigurno.
sanguis, -inis, m. : krv.
sanitas : zdravlje, prisebnost, zdrava pamet.
sano : liječiti, ozdravljati.
sanus : zdrav, priseban.
sapiens : (subs.) mudar čovjek, mudrac.
sapiens : mudar.
sapienter : mudro, razumno.
sapientia : mudrost.
sarcina : čvor, paket, teret.
sartor, -oris, m. : krojač.
satago : platiti kreditoru, zadovoljiti kreditora.
satago : imati dovoljno, imati pune ruke.
satio : zadovoljiti.
satis : dovoljno.
sato : sijati, saditi.
satura : satire.
saturo : ispuniti, zadovoljiti.
scaber : izranjeno, grubo.
scabies : svrab.
scalae, -arum, f. : stube, ljestvice.
scalenus, 3, adj. : kos, stepeničast.
scalpellum, -i, n. : skalpel, kirurški nož.
scamnum : klupa, stolica.
scapha, -ae, f. : čun, čamac.
scaphium (sciphus ) čaša, bokal.
scapula, -ae, f. : lopatica, leđa.
sceleratus : pokvaren, zločinački, optužen.
scelero : to pollute with guilt, with blood, etc.
scelestus : pokvaren, zločinački, optužen.
scelus sceleris : zločin, grijeh, zla namjera, pokvarenost.
schola : škola / elitna vojna postrojba.
scientia : znanje, znanost, vještina.
scilicet : dokazano, sigurno, naravno, nesumnjivo.
scindo : rasjeći, razdijeliti, podijeliti.
scio scivi scitum : znati.
scio : znati, razumjeti.
scisco : istražiti, pitati / glasovati, odlučiti.
sclera, -ae, f. : bjeloočnica.
scoliosis, -is, f. : postranična iskrivljenost kralježnice.
scribo, scripsi scriptum : pisati, skladati.
scrinium : aktovka, posuda za papire.
scriptor : pisac, autor, spisatelj.
scriptorius, 3, adj. : pisaći.
se habere : to keep oneself.
se gero : to conduct oneself, conduct, carry on.
se astringo : posvetiti se, obvezati.
sebum, -i, n. : loj.
secedo : povući, odvojiti.
secerno secrevi secretum : razdvojiti.
sectio, -onis, f. : rez, sekcija.
secundum : (adv.) nakon, iza.
secundum : (+ inf.) slijedeći, iza, tijekom, prema.
secundus : drugi (2.).
securus : siguran, bezbrižan.
secus : non secus, haud secus: baš tako.
secus : inače, ne tako.
secus + atque or quam : različito, drugačije.
secus : pogrešno, loše.
secuutus : sljedbenik.
sed : ali / štoviše.
sedeo sedi sessum : sjesti.
seditio : neslaganje, svađanje, prepiranje, pobuna, ustajanje.
sedo : smjestiti, urediti, izgladiti, smiriti.
seductor : zavodnik.
segmentum, -i, n. : odsječak.
sella, -ae, f. : sedlo.
semel : jednom, prvi put, čak jednom, jednom.
semen, -inis, n. : sjeme.
semi- : pola, napola.
semino, 1. : rađati, sijati.
semper : uvijek.
senectus : starost, starija dob.
senex senis : starac.
sensus, -us, m. : osjet, osjećaj.
sententia : mišljenje, misao, način razmišljanja, značenje, svrha.
sentio : suditi, pretpostaviti, glasovati.
sentio : osjetiti, iskusiti, smatrati.
seorsum : odvojeno.
sepelio : uništiti, razoriti, pokopati.
septa, -orum, n. : ograda, pregrada.
septem : sedam (7).
septulum, -i, n. : ogradica.
septum, -i, n. : pregrada.
sepulchrum : grob.
seputus : pokopan, potonuo.
sequax : slijedeći, prateći.
sequor sequi secutus : slijediti, tragati.
serio : ozbiljno.
serius : ozbiljan.
sermo : razgovor, glasina, govorkanje, izvještaj, rasprava.
sero : sijati, saditi / kasno, kasni sat.
serra, -ae. f. : pila.
serratus, 3, adj. : nazubljen.
servio : (+ dat.) služiti, robovati.
servitus : ropstvo.
servo : paziti, držati, čuvati, štititi, sačuvati, rezervirati.
servus : sluga, rob.
sese : =se : sebe.
severitas : ozbiljnost, ukočenost, opsežnost, određenost.
sexus, -us, m. : spol, rod.
si : ako.
sibimet : to them themselves.
sic : pa, tako / da, tako je, u redu je.
siccus, 3, adj. : suh, žedan / trijezan, umjeren.
sicut : da, kao da, baš kao kad.
sidus : sazviježđe, zvijezda.
signum : znak, pečat, oznaka, ukazivanje.
silens : tih, miran.
silenti etc : mrtvi.
silentium : tišina, mirnoća, mir.
silentium : savršenstvo, bez mane.
sileo : biti miran, tih / (+ acc.) mirovati, ne reagirati, odmarati.
siligo -inis : pšenica, pšenično brašno.
silva : šuma.
similis : sličan, podsjeća.
similitudo : sličnost, podsjećanje.
simplex, -icis, adj. : jednostavan.
simul atque : čim.
simul : u isto vrijeme, zajedno.
simulatio : predrasuda, krivo uvjerenje.
sinciput, -cipitis, n. : prednja gornja polovica glave.
sine : (+ abl.) bez.
singularis, -e, adj. : sam, jedinstven, izvanredan, individualan, jednina.
singuli : samo jedan, odvojen, poseban.
singultim : mucajuće.
singultus : štucanje, jecanje, smrtni uzdah.
singulus : sam, odvojen, jedan po jedan.
sinister, 3, adj. : lijev.
sino : dozvoliti, dopustiti, patiti.
sinus, -us, m. : zaton, džep.
siquidem : kad već, štoviše.
sitio : biti žedan, žeđati.
sitis : žeđ, suhoća, žarka želja.
situs, -us, m. : položaj, mjesto.
sive, seu : ili ako.
socer : očuh.
socius : povezan, udružen, podijeljen.
socius : partner, drug, suradnik, prijatelj.
sodalitas : družina, društvo, tajno društvo.
sol, solis, m. : sunce.
solaris, -e, adj. : sunčan.
solea, -ae, f. : riba, list.
soleo : biti naviknut.
soleus, 3, adj. : nalik na list.
solidus, 3, adj. : gust, tvrd.
solitarius, 3, adj. : samotan.
solitudo solitudinis : samoća, usamljenost.
solium : chair of state, throne / bath-tub.
sollers : pametan, vješt.
sollicito : pobuditi, uznemiriti.
sollicitudo : nelagoda, strah, nemir, napetost.
sollicitudo : briga, strah, zabrinutost, napetost.
sollicitus : zabrinut, ustrašen, nemiran, uznemiren.
solum, -i, n. : tlo, zemlja, zemljište / podnožje, dno, temelj, kat.
solum : non solum ... sed etiam : ne samo ý nego također.
solum : (adv) samo, usamljeno.
solus, 3, adj. : sam, usamljen.
solutio : labavljenje / isplata / rješenje / objašnjenje.
solvo : olabaviti, razvezati, pustiti, osloboditi, otpustiti, prekinuti.
soma, -atis, f. : tijelo.
somniculosus : pospan, drijeman.
somniculouse : pospano, drijemnosomnio : sanjati, zamišljati.
somnium : san, mašta / ludost, glupost, besmislica.
somnus : spavanje, san.
sonitus : buka, zvuk.
sono : bučiti / pjevati / proslavljati / značiti.
sophismata : krivi zaključci, logičke greške.
sopor : duboki san.
sordeo : biti prljav.
sordes : prljavština, zloba.
sordesco : zaprljati se.
sortitus : puno birati, puno odlučivati, biti izbirljiv.
spargo sparsi sparsum : razbacati, raširiti.
spatium, -ii, n. : prostor.
speciosus : prekrasan, zgodan, laskajući / razumno.
spectaculum : spektakl, prikazivanje.
specto : gledati, promatrati, vidjeti.
speculum : ogledalo.
specus : pećina.
sperno sprevi spretum : prezirati.
spero : nadati se.
spes : nada.
sphenoidalis, -e, adj. : klinasti.
sphera, -ae, f. : kugla.
spheroideus, 3, adj. : kuglast.
sphincter, -eris, n. : zatvarač.
spiculum, -i, n. : oštar vrh, bodež, strelica, šiljak.
spina, -ae, f. : trn.
spiralis, -e, adj. : vijugasto zavijen
spiritus : udah, disanje / život / duh.
splenium, -ii, n. : nabor, svitak.
spoliatio : otuđenje, zašljena, skidanje, krađa.
spolio : skinuti, otuđiti, zaplijeniti, ukrasti.
spolium : plijen, otuđevina.
spondylus. -i, m. : kralješak.
spongiosus, 3, adj. : spužvast.
sponte : voljno, na svoju ruku, bez nagovaranja.
spurius, 3, adj. : lažan.
squama, -ae, f. : ljuska.
stabilis : čvrst, stabilan.
stabilitas, -atis, f. : čvrstoća, stabilnost, trajnost.
stapes : stremen.
statim : čvrsto, na mjestu, odjednom, odmah.
statua : kip.
statuo : vladati, odlučivati.
statuo : postaviti, uspostaviti, smjestiti.
stella, -ae. f. : zvijezda.
sternum, -i, n. : prsa, grudi, prsna kost, grudna kost.
stillicidium : kapajuća vlaga, kišnica.
stipes, itis : deblo, grana, pošta, klub, glupan.
stips, stipis : novčić, poklon.
sto, 1. steti, statum : stajati.
stratum, -i, n. : pokrivač.
strenuus : živahan, aktivan, poletan / turbulentan, nemiran.
stria, -ae, f. : pruga, bora.
structura, -ae, f. : izgradnja.
strues : hrpe, mase.
studio : (+ dat.) proučavati, marljivo slijediti, biti žustar.
studiose : pomno.
studium : marljivost, žar.
stultus : glupan / budala.
styloideus, 3, adj. : poput pisaljke.
suadeo : preporučiti, savjetovati.
suasoria : uvjeravajući razgovor.
sub : (+ acc. ili dat.) ispod, blizu.
subito : adv. iznenada, neočekivano.
subitus : neočekivan, iznenadan.
subiungo : ujarmiti, združiti, pripojiti, priviti, nadvladati.
sublime : podignuti, uzvisiti.
subnecto : pričvrstiti, zavezati.
subseco : odsjeći, oguliti.
subsequor : slijediti nakon.
substantia, -ae, f. : osnovna građa, bit, tvar, sredstvo življenja, vlasništvo.
subvenio : pomoći, olakšati.
succedo : pristupiti, priložiti.
succendo : zapaliti, potpaliti.
successio : slijedeći, potomak.
succurro : potrčati prema / pomoći.
sudor, -oris, m. : znoj.
sudoriferus, 3, adj. : koji nosi znoj.
sufficio : biti dovoljno, dostajati.
suffoco : gušiti, daviti.
suffragium : glas, pravo glasa / odobenje, potpora, pomoć.
sero : donijeti, opskrbiti, pružiti, pomoći, pripojiti, smjestiti pored.
sulcus, -i, m. : žlijeb.
sui : sebe.
sulum : svaki,
sum fui futurus : biti, postojati.
summa : najviši dio / cjelina, suma.
summisse : skromno, mekano, mirno, smjerno.
summissus (from summitto) : ispušteno, sniženo, nježno, blago.
summopere : vrlo mnogo, pretjerano.
sumo : uzeti, izabrati, kupiti / pretpostaviti.
sumptus : trošak.
supellex supellectilis : namještaj, aparat, oprema.
super : (prep.) (+ abl.) preko, iznad / u vezi, o, osim toga.
super : (adv.) iznad, preko, osim, štoviše.
superbia : ponos, arogancija.
superbus : arogantan, napuhan, umišljen.
supercilium, -ii, n. : obrva.
superficies : površina, vrh.
superfluo : preletjeti, biti iznad.
superior, -ius, adj. : gornji.
superne : odozgo.
supernus : iznad, odozgo.
supero : biit iznad, nadići, osvojiti, prevladati.
supersum : biti višak, preostati.
superus superior supremus or summus : iznad, gore, visoko.
superfluous : nepotrebno, višak.
supervenio : stići, doći, neočekivano se pojaviti.
supinatio, -onis, f. : izvrtanje.
supinator, -oris, m. : izvrtač.
supino, 1. : izvrnuti.
suppellex suppellectilus : ornamenti, ukrasi.
suppellex suppellectilus : pokućstvo, namještaj, namirnice.
supplanto : zaskočiti, uhvatiti u pogrešci.
supplex : klečeći, preklinjući, ponizno.
supplicium : kazna.
suppono subpono : postaviti, nasloviti / postaviti do, dodati.
suppono subpono : nadomjestiti.
supra : (+ acc.) iznad.
supremus, 3, adj. : najgornji.
sura, -ae, f. : list, gnjat.
surculus : izdanak, pup, pupoljak,
surgo surrexi surrectum : ustati.
sursum : upwards, sursum deorsum : gore i dolje..
suscipio : ustati, zadržati, poduprijeti, prihvatiti, primiti, poduzeti.
suscito : uzbuditi, pobuditi, potaknuti.
suspendo suspendi suspensum : pridržavati, vješati.
suspensorius, 3, ad. : viseći o nečemu.
sustentaculum, -i, n. : oslonac, potporanj, balkon.
sustineo : izdržati, održati, zadržati.
sutura, -ae, f. : šav.
suus sua suum : (refl. poss. adj.) svoj, svoja, svoje.
symmetria, -ae, f. : skladnost.
synagoga : sinagoga..
syndesmologia, -ae, f. : nauka o vezama i zglobovima.
synergia, -ae, f. : zajednička radnja, pomoć.
synostosis, -is, f. : koštana veza.
synovia, -ae, f. : zglobna tekućina.


tabella : writing tablet.
tabellae : pismo, dokument.
tabernus : štand, sklonište, koliba, mala trgovina, prenoćište, tavrerna.
tabesco : topiti, prokockati, biti pokvaren.
tabgo tetigi tactum : dotaknuti.
tabula, -ae, f. : ploča.
taceo tacuitacitum : biti tih, nespomenut.
tactus, -us, m. : osjet dodira, dodir.
taedium, tedium : gađenje, iznošenost, dosada.
taenia, -ae, f. : vrpca, traka.
talio, -onis : kazna, osveta.
talis : te vrste, takav.
talus, -i, m. : članak, kost članka, gležanjska kost, peta, kocka.
tam ... quam : kako ... je moguće.
tam : takvog stupnja, takvog obima, tako, tako daleko.
tamdiu : tako dugo vremena.
tamen : ipak, još, zbog svega toga.
tametsi : čak i ako.
tamisium : sijanje, prosijavanje.
tamquam tanquam : kao, poput.
tandem : napokon.
tantillus : tako malo, tako maleno.
tantum : samo.
tantummodo : samo toliko, taman, toliko.
tantus : tako veliko, toliko.
tapete, -is, n. : sag, prostirač.
tardus : sporo, kasno.
tarsus, -i, m. : nožje.
te : (abl.) od tebe
te : (acc.) tebe.
tectorius, 3, adj. : koji pokriva.
tectum, -i, n. : krov, strop.
tegmen, -inis, m. : krov.
tego texi tectum : pokriti, pokopati, zatajiti, sakriti, štititi.
tela, -ae, f. : osnova, tkanina.
temeritas : nepromišljenost, neustrašivost.
temperantia : umjerenost, samokontrola, suzdržanost.
tempero : primjereno izmiješati, regulirati, produžiti.
tempero : biti umjeren, suzržavati se.
tempero : suzdržavati se.
tempero : (+ dat.) kontrolirati, štediti, umjereno koristiti.
tempestas : oluja, vrijeme.
templum : hram.
tempora, -um, n. : sljepoočnica.
temporalis, -e, adj. : sljepoočni.
temptatio : pokušaj.
tempus temporis : vrijeme.
tenax : grabežljiv, zao, privržen, škrt, tvrdoglav.
tendo : usmjeriti, pokušati, rastegnuti, dati, prikazati.
tendo, -inis, f. : tetiva.
teneo : zadržati, imati, posjedovati.
teneo : uhvatiti, znati, razumijeti.
tener tenera tenerum : nježan, mekan, mlad.
tensio, -onis, f. : napetost, zatezanje.
tensor, -oris, m. : natezač, zatezač.
tentorium, -ii, n. : šator.
tenuis : mršav, tanak, vitak.
tenus : (prep. + abl). sve do, čak do, dolje do.
tepesco : smiriti, ohladiti, smanjiti.
tepidus : topao.
ter : triput.
terebro : probiti, perforirati.
teres, -etis, adj. : zaobljen. okrugao, ulašten, gladak, lijep, elegantan.
terga dare : pobjeći.
tergeo tergo tersi tersum : brisati, glancati, čistiti.
tergiversatio : nazadnost, nevoljkost, izbjegavanje.
tergo (a tergo ) : otraga.
tergum : koža.
tergum : leđa, pleća.
tergus : leđa / koža.
termes : grana stabla (posebno masline).
terminalis, -e, adj. : krajnji, granični.
terminatio : dovršavanje, odlučnost, postavljanje granica.
termino : ograničiti, zatvoriti.
terminus, -i, m. : granična oznaka, rub, kraj, granica.
tero trivi tritum : trljati, iznositi.
terra : zemlja, tlo, zemljište.
terreo : preplašiti, prestrašiti.
territo : preplašiti, uplašiti, uzrokovati nelagodu.
terror : strah.
tersus : čisto, uredno, korektno.
tertius, -a, -um, adj. : treći.
testimonium : dokaz, svjedočenje, indikacija.
testis, -is, m. : svjedok / testis.
texo : tkati, povezivati, graditi, stvarati.
textilis : istkani proizved, komad odjeće.
textor textrix : tkalac.
textus : istkana odjeća, mreža.
thalamus, -i, m. : soba, odaja.
thalassinus : morski-zeleno.
theatrum : kazalište.
theca, -ae, f. : kutija, ovojnica, pokrivalo.
thema thematis : tema.
thema : subjekt, tema.
theologus : teolog.
thermae : tople kupke..
thesaurus : blago, zlatnici / trezor, skladište.
thesis : prijedlog, rad.
thorax, -acis, m. : grudi, prsište, prsni koš.
tibi: (dat.) tebi.
tibia, -ae, f. : golijen. Svirala.
timeo : strahovati, biti uplašen.
timidus : strašan.
timor : strah.
titulus : oznaka, naziv.
tolero : podnositi, izdržati, održati.
tollo sustuli sublatum : podići, dignuti, odnijeti.
tondeo totondi tonsum : obrijati, ošišati, kositi.
tonsillae, -arum, f. : krajnici.
tonsor : barbar.
tonus, -i, m. : napetost.
torculum, -i, n. : preša.
torqueo : saviti, kovrčati, mučiti, iskriviti, testirati.
torrens : žureći, pjeneći, goreći, osušen / brzac.
torsio, -onis, f. : okretanje.
torulus, -i, m. : uzdizanje, čuperak.
torus, -i, m. : nabor.
tot : (indecl.) tako puno.
totidem : taman toliko.
toties, toties : tako često, toliko puta.
totus : cijelo, kompletno, ukupno, sve.
trabecula, -ae, f. : gredica.
tracto : vući, pokretati / ponašati, raspravljati, nositi se s nečim.
tractus, -us, m. : snop, trakt (npr, probavni).
trado tradidi traditum : predati / prepustiti / prenijeti, naučiti.
traho traxi tractum : vući, gurati / iznaći, dobiti.
Traiectensium : Utrecht.
Traiectum : Maastricht.
trajicio, 3, jeci, jectum : prebaciti, prenijeti.
trans : (+ acc.) preko, kroz, na drugu stranu.
transeo : prijeći preko.
transfero transtuli translatum : nositi, prenositi.
transmitto : poslati, odnijeti, prenijeti.
transversalis, -e, adj. : poprečan.
trapezius, 3, adj. : poput trapeza.
tredecim : (indecl.) trinaest, 13.
tremo : tresti se, drhtati.
trepide : sa strahom zbrkano.
tres, tria : tri, 3.
tri- : tri-, tro-.
triangularis, -e, adj. : trokutast.
tribuo : dati, podijeliti, prepisati, garantirati, dopustiti.
triceps, -cipitis, adj. : troglav.
tricesimus : trideseti.
triduana : trodnevno
triduanus : trodnevan, koji traje tri dana.
triduum : period od tri dana.
trigeminus, 3, adj. : trojak, trolik, troglav.
triginta : (inedl.) trideset (30).
trigonum, -i, n. : trokut.
tripudio : poskočiti, skočiti, plesati (kao u religijskoj procesiji).
tripus, -odis, m. : tronog.
triquetrus, 3, adj. : trokutast.
tristis : tužan, žalostan, deprimiran.
triumphus : trijumfalni mimohod, trijumf, uspjeh.
trochanter, -eris, n. : kvrga, nabrani brežuljak.
trochlea, -ae, f. : na što se vješaju utezi, čekrk.
trochoides, -is, adj. : valjkast.
trucido : okrutno ubiti, mučiti, izmesariti.
truculenter : (adv.) divlje, primitivno, okrutno, grubo.
truncus, -i, m. : deblo.
tu : ti.
tuba, -ae, f. : cijev.
tuber, -eris, n. : kvrga..
tuberculum, -i, n. : kvržica.
tuberositas, -atis, f. : hrapavost.
tubulus, -us, f. : cijev
tubineus : konusno, stožasto.
tui : tvoj, tvoja, tvoje.
tum : u to vrijeme, tada.
tumultus : revolt, uznemiravanje, buka velike mase.
tumulus : humak, grob, hrpa zemlje.
tunc : tada, u to vrijeme.
tunica, -ae, f. : tkivna naslaga.
turba : buka, uznemiravanje / masa, hrpa, rulja, mnoštvo.
turbatio : smetnja, zbrka.
turbatus : razljućen, razbiješnjen / uznemiren, nemiran.
turbo, onis : orkan, tornado, nešto što se vrti.
turbo : uznemiriti, unijeti zbrku, natjerati na razmišljanje.
turcisus, 3, adj. : turski.
turpe : sramota.
turpis : ružno, sramotno, neprimjereno, moralno iskvareno.
tutamen tutaminis : obrana.
tutis : zaštićeno, sigurno.
tympanum, -i, n. : bubnjište.
tyrannus : tiranin, apsolutni vladar.


uberrime : najveće, najbogatije, najplodonosnije.
ubi : kad, čim / wherein, whereby, whereas.
ulciscor : osvetiti / take vengeance on.
ullus : bilo koji.
ulna, -ae, f. : lakat, ruka.
ulterius : dalje, naprednije, udaljenije.
ultio ultionis : osvećivanje, kažnjavanje.
ultra : (+ acc.) : dalje (od), više (od).
ultra : (+ acc.) daleko, iza, preko, s one strane.
umbilicus, -i, m. : pupak.
umbo, -onis. m. : pupak (štita), štit.
umbra : sjena, hlad.
umerus humerus : rame, nadlaktica.
umquam : uvijek, u bilo koje vrijeme.
una : (adv.) u jednom, zajedno.
uncinatus, 3, adj. : kukast.
uncus, -i, m. : kuka.
unde : otkud / kako.
undique : svugdje, sa svih strana.
unguis, -is, f. : nokat.
unilateralis, -e, adj. : jednostran.
universe : općenito.
universi : sve zajedno.
universitas : cjelina, ukupnost, total, svemir, svijet / sveučilište.
universum : svemir, svijet.
universus : cijel, čitav, kombiniran u jedno.
unus, 3, adj. : jedan, samo jedan, u isto vrijeme / sam, samac.
urbanus : gradski.
urbs urbis : grad.
uredo : a plant blight.
urina, -ae, f. : mokraća.
us : strano, prihvaćeno.
usitas : učestalo, uvriježeno, uobičajeno.
usque : cijelim putem, do, čak.
ustilo : izgoriti.
ustulo : zapaliti.
usus : uporaba, iskustvo, vještina, prednost.
ut : (+ subj.) tako da, da.
ut : (+ subj.) da.
ut : (+ indic.) kad, koliko.
ut : (+ subj.) prema, ka.
uter utrius : jedan od dvojice.
uterque : (gen. utriusque) oba, svaka strana.
uterus, -i, m. : maternica.
utilis : korisno, od pomoći.
utilitas : korisnost, iskoristivost.
utique : u svakom slučaju, svakako.
utor uti usus : iskoristiti, zaposliti, posjedovati, uživati / povezati, naći.
utpote : vidjevši to.
utpote : adv. uglavnom, većinom, od.
utriculus, -i, m. : mali mijeh.
utrimque : s obje strane, na obje strane.
utroque : na obje strane, u oba smjera / u svakoj točki.
utrum : ili.
uva, -ae, f. : grozdić, bobica grožđa.
uvea, od uva : srednja očna ovojnica.
uxor : žena, supruga.

v. : skraćenica od vena.
vaco : biti bez posla, gospodarov, posjednički.
vacuus : prazan.
vado : ići, žuriti.
vae : (interj.), nesreća, tuga.
vagina, -ae, f. : rodnica, ovojnica, tobolac.
valde : jako, intenzivno, vrlo mnogo, ekstremno.
valens : jak, snažan, zdrav / sposoban, vrijedan.
valeo valui valiturus : biti jak, snažan, biti dobro.
valetudo : zdravlje.
valgus, 3, adj. : lutajući, skitajući, kos, okrenut prema vani.
validus : jak, snažan, moćan, pretjeran.
valles, -is, f. : dolina, šupljina.
vallum, -i, n. : palisada, zemljani zid, utvrda, nasip, opkop.
valvae, -arum, f. : vrata, vratno krilo.
vapulus : išiban, istučen, pretučen.
variabilis, -e, adj. : promjenjiv.
variatio, -onis, f. : promjenjivost.
varietas : raznovrsnost, različitost.
varius : različit.
vas, vasisi, n. : krvna žila, posuda.
vasculum, -i, n. : posudica, krvna žila.
vastus, 3, adj. : neograničen, pust, nezgrapan.
vehemens : nasilan, bijesan.
vehementer : nasilno, snažno, silovito, jako, pretjerano.
vel : ili, (adv.) čak, zapravo, na primjer.
velamentus, 3, adj. : pokrivajući.
velociter: brzo.
velox : brz, žustar.
velum, -i, n. : jedro, pokrivalo, zavjesa, tenda.
velut : kao, poput.
vena, -ae, f. : vena..
venia : slava, usluga, oprost dozvola.
venio veni ventum : doći.
venter, -tris, m. : trbuh.
ventito : često doći, često posjetiti.
ventosus : vjetrovit.
ventralis, -e, adj. : prema naprijed na tijelu.
ventriculus, -i, m. : klijetka, šupljina, želudac.
ventus : vjetar, glasina, usluga.
venula, -ae, f. : mala vena.
venustas : dražest, šarm, privlačnost, ljepota.
ver, veris : proljeće.
verbera : (u pl.) udarci, udaranje, mlaćenje.
verbum : riječ.
vere : uistinu, stvarno, zaista, ispravno.
verecundia : osjećaj srama, sram.
vereor : poštovati, strahovati, bojati se.
vergo : saviti, naginjati, pokrenuti u određenom smjeru, primaći kraju.
veritas : istina.
vermis, -is, m. : crv.
vero : uistinu,stvarno, sigurno / kako bilo.
verruca, -ae, f. : bradavica.
versus : stih.
vertebra, -ae, f. : kralješak.
vertex (vortex), -icis, m. : vir, vrtlog.
verticalis, -e, adj. : okomit.
verto, 3. : vrtiti, okrenuti uokolo / izbaciti.
verto : pobjeći, izbjeći / objasniti, razumijeti / uznemiriti, prekoračiti.
verumtamen verumptamen : ipak.
verus, 3, adj. : stvaran, iskren, istinit, prav.
vesco, vescor : hraniti, jesti.
vesica, -ae, f. : mjehur, oteklina u obliku mjehura.
vesicula, -ae, f. : mjehurić.
vesper : večernja zvijezda, večer.
vespera : večernja molitva.
vespillo : mrtvozornik, pogrebnik.
vester vestra vestrum : (pl.) vaš, vaše
vestibulum, -i, n. : predvorje.
vestigium, -ii, n. : otisak stopala, znak, oznaka, trag.
vestio vestivi vestitum : odijevati.
vestis : odjeća, pokrivala, deka, tepih, tapiserije.
vestrum vestri : tvoj, tvoje.
vetus : star.
via : cesta, put, ulica.
vibrissae, -arum, f. : dlake u nosu.
vicinus : susjed, stanovnik.
vicissitudo: promjena.
victor : pobjednik.
victoria : pobjeda,
victus : življenje, način života / okrijepa, hrana.
videlicet : jasno je, svakako, podrazumijeva se.
videlicet : (adv.) (ironično) naravno, svakako.
video vidi visum : vidjeti, promatrati, razumijeti, shvatiti.
videor : biti viđen, izgledati.
viduata : lišena, obudovljena, bez nečega.
viduo : lišiti.
vigilo : biti budan, gledati.
vigor : živost.
vilicus, villicus : nadglednik, stjuard.
vilis : jeftino, nevrijedno.
vilitas : jeftinoća, bezvrijednost.
villa : ladanjska kuća, seosko imanje / (med.) selo, naselje
villus, -i, m. : resica, čuperak.
vinco vici victum : osvojiti, gospodar, pobjeda, nadići.
vinculum, -i, n. : veza, uzica, okovi.
vindico (vindicatum) : tvrditi, pretpostaviti.
vindico : osloboditi, dostaviti / kazniti, osvetiti / tvrditi, pretpostaviti.
vindico : osvetiti, kazniti, dostaviti, štititi, osloboditi.
vinum : vino.
vir : heroj, hrabar čovjek.
virga : zelena grančica, štapić, štap, metla, čarobni štapić, zraka, vrpca.
virgo : djevica, mlada djevojka.
viridis : zelen.
viriliter : čovječno.
virtus : čovječnost, izvrsnost, karakter, vrijednost, hrabrost.
vis : (sing.) nasilje / veliki broj, kvantiteta, sila / priroda
vis vires : (pl.) snaga, moć, utjecaj.
viscera, -um, n. : utroba.
viscus, -eris, n. : meso, unutarnji organi, utroba, crijeva, srce.
visus, -us, m. : pogled, vid.
vita : život, način života.
vitiosus : zao, pokvaren, korumpiran.
vitium : greška, omaška, zločin.
vito : izbjegavati, kloniti se.
vivo vixi victum : živjeti, biti živ.
vix : jedva, otežano, naporno.
vobis : (abl.) od vas
vobis : (dat.) vama.
vocalis, -e, adj. : glasan, zvučan
vociferor : derati se, vikati.
voco in dubium: sumnjati.
voco : pozvati, poslati po, zazvati.
vola, -ae, f. : dlan.
volaticus : krilat, leteći / nestalan, nepouzdan / letan.
volatilis: krilato, leteće / brzo, okretno / promjenjivo, prolazno.
volens : voljan..
volo (sibi velle) : značiti, označiti.
volo : letjeti, žuriti, brzo se kretati.
volo : željeti, htjeti, pretpostaviti, biti voljan.
volubilis : tečan, brz.
volubilis : kotrljajući, vrteći, koje se okreće uokolo / promjenjivo, nestalno.
volubiliter : tečno.
voluntarius : dobrovoljan.
voluntas : želja, volja, namjera / dobra volja.
voluntas : posljednja volja, oporuka, testament / značenje, smisao.
volup : ugodno, zadovoljavajuće.
voluptarius : ugodan, predan užitku.
voluptas : zadovoljstvo.
voluptuosus : divan, zadovoljavajući.
volutabrum : svinjac, nered, blatna močvara.
volva vulva : womb (particularly that of a sow).
vomer : raonik, lemeš.
vomica : čir / kuga, kletva.
vomito : povraćati.
vorago : jama, ambis, ponor, bezdan.
vorax : proždrljiv, halapljiv.
voro : jesti halapljivo, proždirati.
vos : vi
votum : molitva, želja, žudnja / obećanje Bogu.
voveo vovi votum : obećanje Bogu, molitva.
vox vocis : zvuk, riječ / (med.) snaga, pravo, autoritet.
vulariter : na uobičajen način, ustaljeni način.
vulgaris : čest, uobičajen, običan.
vulgivagus : lutajući.
vulgo : raširiti, objaviti, uključiti, učiniti dostupnim.
vulgus : obični ljudi, puk, svjetina.
vulnero : raniti, ozlijediti, naškoditi, naštetiti.
vulnus : rana.
vulpes, volpes : lisica.
vulticulus : izgled.
vultuosus : pogođen.
vultur voltur vulturius volturius : lešinar.
vultus : lice.
vultus : izraz lica, izgled.

xiphias : sabljarka.
xiphoideus, -a, -um, adj. : poput mača


zona, -ae, f. : pojas, područje.
zonula, -ae, f. : malo područje.
zygomaticus, -a, -um, adj. : koji pripada jagodičnoj kosti.

- 13:10 - Komentari (129) - Isprintaj - #

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se