Činjenica je da je rimska vlast i prije Nerona ( koji nije bio privržen nijednom službenom kultu ) , iz Rima , stecišta raznoraznih vjera , istjerivao one koji joj nisu bili po volji ili ih ocijenila kao subverzivno - remetilačkim faktorom . Tako Takit govori o jednoj senatskoj odluci iz devetnaeste godine nove ere : » Senat je , dalje , raspravljao o progonu egipatskih i judejskih kultova , i donio odluku da se četiri tisuće oslobođenika , zahvaćenih , kao zarazom , ovim praznovjerjem , koji su još sposobni za rad , prebaci na / otok / Sardiniju da tamo pomognu u suzbijanju razbojništva . Ako im nezdravo podneblje tamo dođe glave , neće biti velika šteta ' . « ( ' Anali ' , II 0,85 ) - Nešto prije toga » Senat je donio i odluku o protjerivanju astrologa i maga iz Italije . Jedan od njih , Lucije Pituanije , bačen je sa Tarpejske stijene ( II 0,32 ) , jedne oštre odsječene litice na jugozapadnoj strani Kapitolij , odakle su obično bacane ubojice i izdajnici . I Svetonije govori o Tiberijevoj averziji prema stranim kultovima : » Zabranio je tuđa bogoslužja , osobito egipatske i židovske obrede , prisilivši one koji su ispovijedali takva praznovjerja da spale bogoslužne odore sa svim priborom . Judejsku je mladež pod izgovorom ratne službe porazmestio po provincijama s nezdravim podnebljem , a ostale je pripadnike istoga naroda ili sljedbenike slične vjere protjerao iz Rima , zaprijetivši im kaznom doživotnog ropstva ako se ne pokore . Protjerao je i astrologe , ali je dopustio daljnji boravak u Rimu onima koji su ga molili i obećali mu da će se okaniti svoga zanimanja . « ( Vita Tiberi 0,36 ) - Inače , od rimskih imperatora blagonaklon stav prema Židovima imali su ponajprije Julijan Apostata , Aleksandar Sever i Julilije Kesar , dok su u očima drugih imperatora uglavnom bili nepodoban i buntovan narod . Kels , smatrajući da Židovi dolaze iz Egipta , predstavlja ih kao svagda buntovan narod , kojim rukovodi duh meteža ( ' Origen : ' Protiv Kelsa ' , III , 5.7.9 )

Gledajući silna židovska stradanja , Ivan Zlatousti ih sagledava kao posljedicu njihovog odbijanja Isusa Krista , velikog proroka koga je i sam Mojsije najavio ( ' Ponovljeni Zakon ' , 18:15:19 ) : » Iako su ustali mnogi proroci , Judejci ih nisu sve poslušali , i ništa zbog toga nisu pretrpjeli . A zato što nisu poslušali Krista , oni se sada vuku posvuda , kao lutalice , beskućnici i izgnanici . Gledaj kako su ostali bez građanstva , otačkih zakona i običaja , kako su svuda podvrgnuti sramoćenju , kaznama i mučenju . A koliko su postradali u vrijeme Vespasijana i Tita , to se ni opisati ne može : ono što im se dogodilo zasjenilo je svaku nesreću ; tako su se ispunile proročke riječi : ' A čovjek koji ne bi poslušao riječi koje će taj Prorok govoriti u Ime Moje odstranjeni . ' Oni nisu poslušali tog Proroka , i zato im se sve pretvorilo u pustinju . « ( ' Protiv Židova i neznabožaca ' 0,8 ) Besomučno i jednoglasno zahtijevajući pred Pilatom smrt Pravednika Isusa , židovski narod je sam sebe osudio na brojna stradanja tijekom stoljeća : » Krv njegova na nas i na našu djecu . « ( ' Matej ' , 27:25 )


Prije Nerona , Klaudije je poduzeo pothvat istjerivanja Židova iz Rima ( ' Dela ' , 18:2 ) . Kršćanski pisac Sulpikije Sever ( Sulpicius Severus oko 400. g . ) U svojoj ' Kronici ' , pozivajući se na takita , iznosi da su Rimljanima , osvajajući Jeruzalem , držali da je Hram jeruzalemski , značajan i za održavanje kršćanskog kulta : » Drugi pak , i sam Tit , smatrali su da je razoriti Hram u prvom redu neophodno , zato što su te dvije religije , iako neprijateljske jedna drugoj , ipak iznikle iz jednoga istočnika ; kršćani su proizišli iz judejaca : ako bi se uništio korijen , to bi brzo usahnula i svo raslinje . « ( II , 30,3 ) - Historičar Hegesip svjedoči da je Jakov Pravednik , Isusov brat , mogao ulaziti u Svetinju Hrama , i da se tamo moli , što nam vjerojatno hoće reći da je on vršio i hramsko - sveštenu razrednu službu , koju je ranije imao i Zaharija , Jovanov otac , ili da je kao nazirski prvosvećenik imao pravo ulaska u Najsvetije Mjesto Hrama .

Ne treba previdjeti ni mesijanski faktor u progonu kršćana . Naime , na Istoku je postojalo staro proročanstvo , koje je dopira i do rimskih ušiju , da će Božji narod ( ostatak ) naslijediti Obećanu Zemlju , Novu Zemlju ; Svetonije to interpretira kao najavu da će svijetom zavladati ljudi koji dolaze iz Judeje : » Po čitavom Istoku bila je rasprostranjena stara i postojana vera da je od sudbine određeno da u to vrijeme zavladaju svijetom ljudi koji bi došli iz Judeje . Po To proročanstvo , koje se , kako se kasnije iz događaja pokazalo , ticalo rimskoga cara , protegnuli su Židovi na sebe , te se pobunili protiv Rima . Ubili su namjesnika / Gasija Flora / i osim toga razbili vojsku konsularnog legata / Gastija Gala / iz Sirije , koji mu je došao u pomoć , i pritom su oteli jednog orla . « ( Vespasianus 0,4 cp . : Takit : Historiae , V 0,13 ) - Prorok Izaija govori o vlasti novog Izraela nad cijelim svijetom : » proširićeš se desno i lijevo , i tvoje će potomstvo zavladati narodima , i Nasjeli opustjele gradove . « ( 54:3 ) - Flavije je smatrao da stara proroštva ( ' Psalmi ' , 02:44 ; ' Danilo ' , 2:44 , 7:14) ukazuju na dominaciju Vespasijana Svetom zemljom : » A što ih je / = Jevreje / najviše na rat nagonilo , bilo je jedno dvosmisleno proroštvo koje se isto tako nalazilo u njihovim svetim knjigama da će , naime , u to vrijeme jedan iz njihove zemlje postati vladar vaseljene .

Ovo su oni prenosili na nekoga iz svog naroda , i mnogi njihovi mudraci varali su se u tumačenju ove izreke . A proroštvo je ukazivalo na carevanje Vespasijanovo , koji je u Judeji bio izvikan za imperatora . « ( Flavije : ' Judejski rat ' , VI , 5,4 ) Onaj kome je Svevišnji u Svetoj zemlji dao Davidov Presto i vlast nad svim narodima i jezicima koji prihvaćaju Boga kao Oca , dakako bio Isus Krist . Kada je Domitijan htio istrijebi sve potomke iz Davidove , kraljevske loze , neko mu je prokazao i potomke Isusovog brata Jude . Eusebije citira Hegesip , pa prenosi dešavanja u vezi toga : » Od roda Gospodina ostali su Judini unuci . Juda je bio brat Gospodnji po tijelu . Njih su potkazali , rekavši da su potomci Davida . Evokat / = oyokátos / ih dovede Domitijanu , koji se poput Heroda plašio Hristovog Dolaska . On ih upita da li su iz roda Davidova , a oni rekoše da jesu . Tada ih upita o njihovom materijalnom stanju , a njih dvojica rekoše da imaju samo devet tisuća denara ali ne u novcu nego u 39 pletrona zemlje , da tu zemlju obrađuju i da od toga žive . Tada mu pokazaše svoje ogrubeli šake . Na pitanje o Kristu i Njegovom Kraljevstvu , što je ono , gdje i kada će se pojaviti , oni odgovoriše da ono nije od ovoga svijeta i nije na ovoj zemlji ne ¬ go da je na Nebu i sa anđelima , i da će biti na kraju svijeta , kada Krist doće sa Slavom , da sudi živima i mrtvima i svakome dâ po djelima njegovim . Domitijan , ne našavši krivice na njima , Ismeja ih kao ludake pa ih pusti na slobodu . « ( ' Historija Crkve ' , III 0,20 ) Evanđelje koje je ukazivalo da će Gospodin Pravednosti brzo doći i Ognjem sažeti stari svijet , svijet Stare Zmije , i ustanoviti novi poredak na preobraženoj Zemlji , poredak u koji će moći ući samo oni koji su uzrasli u Krista Gospodina , svakako nije ni malo bilo ugodno za uši vlastoljubivih i slavoljubivih rimskih magistrata , onda kada bi ga ozbiljno uzeli i sagledali .


Kornelije Takit , iz nekih sumnjivih predanja , preuzeo je i proširio je laž da se Židovi , na tajnome mjestu Hrama , klanjaju glavi magarca , jer su navodno uz pomoć magarca pronašli željeni izvor u pustinji Arabije ( ' Historija ' , V 0,3-4 ; cp . : ' Protiv Kelsa ' , III 0,1 ) . Ta optužba je prenijeta na kršćane : » Čujemo da oni , ne znam po kakvom ružnom ubjeđenju , poštuju glavu jedne od najnižih životinja , glavu magarca . « ( ' Oktavije ' , pogl . 9 ) Apiona je također govorio da Židovi u svome Hramu poštuju zlatnu glavu magarca , koju je vjerojatno u svoje vrijeme postavio zlokobni zavojevača i tiranin Antioh IV Epifan ( Flavije : ' O starosti židovskog naroda , II 0 , 9 ' ; cp . : Plutarh : ' gozbeni razgovori ' , IV , 6,2 ) u svojoj ' Apologiji ' Tertulijan razotkriva sva ta gruba i preuveličana podmetanja ( pogl. 16 ; cp . : Ad nationes , i , 11:14 ) . Inače i neki egipatski gnostici su učili da židovski Ceb'aoh ( grec. : Sabaoth ) , vladajući sa sedmog Neba , ima tijelo čovjeka i glavu magareta ( Panarion , haer . 26 , 10:12 ) . Poznato je da su upravo Rimljani , preuzimajući tuđe bogove , obožavali i egipatskog boga Seta ( Tifona ) , koji je imao glavu magarca ( cp. : Apulej : ' Zlatni magarac ' , IX 0,14 ; Juvenal : ' Satire ' , VI 0,333 - 334 ) . Dok su Egipćani uzimali da je » magarac nečista životinja opsjednuta zlim duhom « ( Plutarh : De Iside et Osiride 0,30 ; cp . : Klement : ' Šarenica ' , II , 94,5 ; IV , 12,4 ) , Krist , Koji se u ' Talmudu ' naziva i Balaamu koji je se na magarici uputio u Petor na Eufratu , Gospodin koji je poštovao sva Božja stvorenja , magarca nije vidio kao nekakvu ' nižu ' životinju ; čakviše , na magarcu je ponizno ušao u Jeruzalem . U ' Otkrivenju po Ivanu ' Krist u Harmagedonu simbolično se prikazuje kako veličanstveno dolazi na bijelom konju ( 19:11 ; v . : Justin : ' Apologija ' , I , 54,7 ; ' Sanhedrin ' , fol . 98 A )

Vlastoljubivi rimski imperatori imali su veliki strah pred tajnim udruženjima , pogotovo pred onima s političko - klubskim konotacijama ( sodalitas ) ; kršćanske zajednice upravo su doživljavali i kao podrivačke udruge , Heterija . U jednom svom pismu ( lib. IX , ep . 32 ) Plinije cara Trajana izvještava kako je tijekom njegovog obilaženja privincije , grad Nikomed zadesio vrlo pustošni požar , koji je uništio mnoge privatne kuće , te dvije javne zgrade ( Geruziju i Izidin hram ) . Plinije od Imperatora traži mišljenje da li treba osnovati jedan odred radnika ( collegium fabrorum ) , vatrogasno udruženje od sto pedeset ljudi , koje bi se upotrebljavalo u vrijeme takvih nepogoda . Namjesnik ukazuje da će voditi računa da u takvo udruženje ne bude primljen nitko tko stvarno nije vatrogasac , te da neće dopustiti da ono djeluje izvan svoje svrhe . Trajan se krajnje rezervirano osvrće na mogućnost osnivanja takvog udruženja : » ... Treba imati na umu da su slična udruženja / factionibus / bila uzrok mnogih političkih nereda u tvojoj provinciji , naročito u njenim gradovima . Bilo kako da ih nazovemo ili opravdamo njihovo udruživanje oni će , makar i za kratko vrijeme , početi tajne skupove da održavaju . « ( Lib. X , ep . 35 - Prijevod : Albin Vilhar ) U vrijeme rimskih građanskih ratova I stoljeća stare ere , uistinu su nastajajo mnoga zločinačka udruženja : » Svuda su nicali klubovi / college / pod imenom kakvog novog udruženja / Societat / , da zajednički vrše svakojake zločine . « ( Svetonije : ' kolovoz ' 0,32 ) Kolovoz je , da bi stao na put tome , za nadzor na zgodnim mjestima postavio straže , pretresao radionice veleposjednika , i sva nova udruženja ukinuo . - Što se tiče samog kršćanskog udruživanja , tek je 262. godine imperator galijani izdao ukaz kojim je kršćanima dato pravo pogrebnog društva .


Inače , za rimsku vlast potencijalnu opasnost nisu predstavljali samo obrtnička i politička udruženja , već i duhovno - profetski kultovi , a takav tretman je imalo i rano kršćanstvo , Kaldejci i magijci . Obraćanje astrolozima i proročište u vezi s članovima carske obitelji tretirala je se i kažnjavalo je se kao zločin . Takit pripovijeda za jednu takvu aferu u vrijeme Klaudija : » Pod Konsulate / 52 g. . / Faustom Sulom i Salvija Otona prognan je Furije Skribonijan pod optužbom da je preko Haldejaca htio dozna čas kraljeve smrti . / ... / U izgnanstvu prognanik nije dugo poživio . Jedni su pričali da je umro prirodnom smrću , drugi da je otrovan , već što se kome činilo vjerojatnije . Donesena je zatim stroga ali bezuspješna odluka o protjerivanju astrologa iz Italije . « ( ' Anali ' , XII 0,52 ; v . : II 0,27 )


Treba znati da su se obračunavanja s političkim protivnicima i njihova uklanjanje sa scene u starom Rimu bila posebno surova i mahnita . U svome dijelu ' Građanski ratovi ' Apijan nam opisuje proskripcije iz 43. g. . . se . , U godini kada je Oktavijan prvi put postao konzul : » I po Rimu i po okolici počelo je iznenadno hvatanje ljudi , prema tome gdje se tko zatekao . Ubijali su ih na različite načine , a potom ih odsjecali glave da bi na temelju njih dobili nagradu . Ljudi koji su bili ugledni bježali su i držali se vrlo nedolično . Jedni su se spuštali u bunare iu najprljavije dijelove kanalizacije , a drugi su se krili pod smećem ili sjedili šćućureni pod crepovima na krovu , u najvećoj tišini . Neki su strepili od svojih žena i sinova , ako su ovi bili kivni na njih ; neki su strahovali od svojih oslobođenika i robova . Vjerovnici su zazirali od dužnika , susjedi od susjeda koji su željeli da se dograbe njihovog posjeda . Zavladalo je nepovjerenje u međuljudskim odnosima i sve prljave strasti odjednom su izbile na površinu . «
Naravno , u početku gonjenja , kršćanske sekte , koje su potonule u duboku izopačenost i opsjenu ( kakvi su bili sljedbenici Simona Gatara ) , rimska vlast nije dirala . U svojoj ' Prvoj Apologiji ' , upućenoj imperatoru Antoninu , Justin Filosof , aludirajući na Šimona i Markion , primjećuje : » Da li oni čine gnusna djela koja su evidentna u narodu , poput gašenje svjetla , jedenje ljudskog mesa na skupovima , ja ne znam ; ali znam da njih vi ne gonite i ne ubijate zbog njihovog učenja . « ( Pogl. 25 ) Istinski kršćanin je gonjen samo zbog Hristovog Imena koje je neustrašivo ispovijedao .

Naravno , bilo je i lažnih i mlakih kršćana , koji su činili bezakonja poput mnogobožaca , i tako sramotila Kristovo Ime . U ' Prvoj Petrovoj poslanici ' se stoga upozorava : » Bolje je , naime , ako hoće volja Božja , da stradate čineći dobro nego čineći zlo . / ... / Nitko od vas , naime , da ne strada kao ubojica , ili kradljivac , ili zločinac , ili kao čovjek koji se miješa u tuđe stvari . Ako pak strada kao kršćanin , neka se ne stidi , nego slavi Boga tim imenom « ( 3:17.4:15-16 ) U rimskome prinkipatu sama optužba da je netko kršćanin i samo priznanje da je netko Kristov poklonik , bila je dovoljan razlog za smrtnu osudu . Hrišćanina je mogao rimski sud da pusti samo ako bi se odrekao svoje vjere ( Jeronim : ' O znamenitim muževima ' 0,42 ) - Plinije Traiana konzultira da li kršćane treba goniti samo zbog njihovog imena ili samo zbog eventualnih prijestupa : » Da li je kažnjivo već i samo to što se zove kr ¬ šćaninom , ili treba kazniti samo zločine i prijestupe u vezi s tim imenom . « ( Ep. 96,2 ) - Kada je rimski prefekt Lolija Urbik ( 144. - 160. g. . Ne . ) Osudio Ptolemeja , kršćanskog učitelja svoje žene koja je zatražila razvod od njega , zbog njegovog raspusnog ponašanja , jedan čovjek iz sudnice - Lucije , protestirao je zbog te nepravde : » Zašto si ti kaznio ovoga čovjeka , koji nije kriv ni za blud , ni preljub , ni ubojstvo , ni krađu ili pljačku , i uopće nije potkazan za nekakav prijestup , već je samo ispovijedao sebe za kršćanina ? Ti . , Urbik , sudiš kako je nedolično suditi za blagočestivog autokrata / Pija / , ni za filosofa sina Kesar / = Marko Aurelije / , ni sveštenog senata . « ( Justin : ' Apologija ' , II 0,2 ) Zbog tog negodovanja i kršćanin Lucije je osuđen na smrt .
Justin Mučenik moli cara Hadrijana da ako se već sudi kršćanima , sudi im se prema djelima , a ne zbog Hristovog Imena ( ' Apologija ' , I 0,7 ) , što bi bilo iu službi razdvajanja lažnih od istinskih poklonika Hristovog Imena . - Kad je se kršćanstvo institucionalizirala , izgubilo znak bratstva , kada je postalo priznata institucija i povlaštena religija , državni kult ( religia licita ) , kada je rimskog imperatora prihvatilo kao ' prvovnog svećenika ' , samo je pokretalo kod vlasti zahtjeve da se suzbiju i onemogućavaju u djelovanju njihovi oponenti .

Tako Prokopije izvještava za Justinijanov pogromaški znak prema montanistima i subotarima : » On je naredio da se unište sva ta vjerovanja , a njihovo mjesto da preuzme ortodoksna dogma , prijeteći , među ostalim kaznama za neposlušnost , gubitkom heretikovog prava da imovinu ostavi djeci ili drugim rođacima . « ( ' Tajna povijest ' 0,11 ) Teodozije kodeks ' bezbožnicima ' prijeti čak i konfiskacijom cijelog imanja ukoliko ne postanu katolici (XVI. 0,5 ) U 69. pravilu Afričke crkve iznosi se zahtjev i uredba koja pokazuje duboku netoleranciju podržavljene i institucionalizirane Crkve : » Potrebno je zamoliti najblagočestivije careve da se u potpunosti razore ostaci idola koji su po čitavoj Africi , jer u mnogim primorskim mjestima iu raznim posjedima , ova nezakonita zabluda još uvijek je izražena . Stoga , neka izdaju nalog da se unište idoli , i neka narede da se na svaki način razore idolski hramovi koji su po selima i po skrivenim mjestima , gdje i dalje stoje bez i najmanje pristojnosti . « Slično se iznosi iu 95. pravilu . Konstantin Veliki , nastojeći da se prikaže ' velikim kršćaninom ' , nije imao nikakve tolerancije za drevne kultove : » Podizao je crkve i ukrašavao ih skupocjenim stvarima , dok je s druge uništavao paganska zdanja u kojima su se obožavali idoli . « ( ' Sokrat : ' historija Crkve ' , I 0,3 ) - Gotovo nitko tko nije bio kršćanin u Justinijanovo vrijeme više nije mogao doći do državne službe ili zadržati svoj službeni rang , stoga su mnogi iz koristoljublja , prividno postajali ' kršćani ' , a sami lažni kršćani su prepuštan da se obračunavaju sa ' odstupnica ' : » Svećenicima je dopuštao da bez ustručavanja vrše nasilje nad susjedima , i čak je s naklonošću uživao u njihovim razbojništvima , uživajući kao da time sudjeluje u njihovom štovanju Boga . / ... / On je , dalje , učinio neshvatljiv broj ubojstava iz istih pobuda : zbog svoje namjere da u kršćanskom učenju okupi sve ljude , pobio je bezobzirno sve one koji se nisu slagali .

To je , također , poduzeo u ime pobožnosti . Jer , on nije smatrao da ubija ljude kad bi nastradali oni čije je vjerovanje odudaralo od njegove vlastite . « ( ' Tajna povijest ' 0,13 ) - » ... romejski se carstvo ispuni krvlju i progonom Samarjana i takozvanih heretika . « (Ibid. 0,18 ) - Imperator Julijan je bio jako pogođen rušenjima i paljenjima mnogobožačkih hramova od institucionaliziranog i osiljenog kršćanstva : » ... Povodite se za jarošću i ogorčenošću Židova , rušeći hramove i žrtvenike , i poklali ste ne samo one od nas koji su vjerno držali vjerovanja predaka , nego i one koji su istovjetno zabludeleli kao i vi - heretike , jer nisu na isti način kao vi oplakivali Mrtvaca . « ( ' Protiv Galilejaca ' 0,205 E - 206 A ) - Helijev poklonik Julijan je se peru jako okrenuo protiv kršćana poslije paljenja Apolonovog hrama u Daphne , za koje se pretpostavljalo da je djelo i odgovor kršćana , zato što je Julijan srušio crkvu u Daphne sagrađenu u krugu Apolonovog svetišta , a posmrtne ostake antiohijskog episkopa Babila prenio u Antiohiju : » Mnogi od vas srušiše tek podignute žrtvenike , a naša blagost vas je s mukom naučila biti mirni . A pošto poslasmo leš iz Daphne , neki među vama koji su ispunjavali svoje dužnosti prema bogovima , predali su svetište dafnejskog boga onima koji su bili jarosni zbog posmrtnih ostataka , a neki su , bilo slučajno ili ne , podmetnuli u / Apolonov / hram onaj požar koji se došljacima , posjetiteljima vašeg grada , učinio užasnim , ali je pružio uživanje vašem narodu , ... « ( ' Bradomrzac ' 0,361 BC )

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se