Konzumentova bilježnica http://blog.dnevnik.hr/konzument

ponedjeljak, 24.09.2007.

Konzument savjetuje – što sa neispravnim proizvodom!?

S obzirom na učestalo varanje kupaca od prodavača/proizvođača kada je po srijedi servisiranje proizvoda u garantnom roku, napominjemo 10 osnovnih prava potrošača prilikom kvara stvari (proizvoda) i upućenja stvari na servisiranje ili zamjene.

1. Kad je prodavatelj predao kupcu jamstveni (garancijski) list kojim proizvođač jamči ispravnost stvari u tijeku određenog vremena, računajući od njezine predaje kupcu, kupac može, ako stvar nije ispravna, zahtijevati kako od prodavatelja tako i od proizvođača da stvar popravi u razumnom roku ili ako to ne učini da mu umjesto nje preda stvar koja je ispravna.

2. Kupac može zbog neispravnosti stvari zahtijevati od prodavatelja, odnosno od proizvođača popravak ili zamjenu stvari u tijeku jamstvenog roka, bez obzira na to kad se nedostatak pojavio.

3. Kupac ima pravo na naknadu štete koju je pretrpio zbog toga što je bio lišen uporabe stvari od trenutka traženja popravka ili zamjene do njihova izvršenja.

4. U slučaju manjeg popravka jamstveni rok se produljuje onoliko koliko je kupac bio lišen uporabe stvari.

5. Kad je zbog neispravnosti stvari izvršena njezina zamjena ili njezin bitni popravak, jamstveni rok počinje teći ponovno od zamjene, odnosno od vraćanja popravljene stvari.

6. Ako je zamijenjen ili bitno popravljen samo neki dio stvari, jamstveni rok počinje teći ponovno samo za taj dio.

7. Ako prodavatelj ne izvrši u razumnom roku popravak ili zamjenu stvari, kupac ima pravo na raskid ugovora ili sniženje cijene, a u svakom slučaju i pravo na popravljanje štete.

8. Prodavatelj, odnosno proizvođač dužan je o svom trošku prenijeti stvar do mjesta gdje se treba popraviti, odnosno zamijeniti te popravljenu, odnosno zamijenjenu stvar vratiti kupcu.

9. Za to vrijeme prodavatelj, odnosno proizvođač snosi rizik za propast ili oštećenje stvari.

10. Jamstvo ne utječe na ostala prava koja pripadaju kupcu po drugim pravnim osnovama.

10 osnovnih prava potrošača prilikom kvara stvari (proizvoda) proizlazi iz Zakona o obveznim odnosima.


Podijeli • 24.09.2007. u 07:07 • 7 KomentaraPrint#^

četvrtak, 20.09.2007.

Konzument savjetuje – grijanje, hlađenje, rasvjeta, kućni uređaji, prijevoz...

Društvo Konzument

U današnje vrijeme kada cijene energenata doslovno "divljaju" informirani potrošač je primoran razmišljati o štednji. Štednjom se čuva stabilna kućna ekonomija, štedljivi pristup doprinosi i ekologiji, a nerijetko i zdravlju ukućana. Mi vam predlažemo slijedeće savjete za štednju i druge blagodati koje štednja donosi.

Grijanje i hlađenje

Ne pretjerujte s grijanjem i hlađenjem prostorija u kojima boravite, optimalna temperatura je oko 21° C. U prostorijama u kojima ne boravite, temperatura može biti nešto niža (zimi) ili viša (ljeti) od one u prostoriji u kojoj trajno boravite. Smanjenjem temperature klime ili grijaćeg uređaja za samo 1° C štedi se oko 6% energije. Najbolje je klimatizacijski uređaj držati tako da temperaturu ne snižava više od 5-6° C, sve više od toga može biti opasno po zdravlje prilikom napuštanja prostorije koja se hladi. Ne stvarajte prepreke opticaju topline grijaćem uređaju ili hladnoće kod klimatizacijskog uređaja! Ne zaklanjajte radijator zavjesom ili namještajem. Takve radnje ne samo da umanjuju učinkovitost rashladnog ili toplinskog uređaja nego su i opasne. Kad kupujete rashladni ili toplinski uređaj, obratite pozornost na potrošnju energije, birajte najučinkovitiji. Pazite da je uređaj u skladu s veličinom prostorije koju će hladiti ili grijati. Prevelik uređaj neće grijati ili hladiti bolje, nego će trošiti mnogo više energije. Termostat uređaja za grijanje ili klimatiziranje podesite na temperaturu koja vam odgovara. Biranjem ugodne temperature izbjegavamo nepotrebno rasipanje energije jer za svaki °C niže, odnosno više temperature od ugodne troši se oko 6% više energije.

Zimi je zdravije spavati u hladnijoj sobi, na 16 -18° C. Zimi prostorije ne treba zračiti predugo. Bolje je to učiniti kratko. Ukoliko želite prozor ostaviti duže otvoren, tada isključite grijanje. Zimi omogućite sunčevoj svjetlosti da može zagrijavati vaš stan. Navečer zatvorite prozorske otvore kako biste spriječili hlađenje prostorija. Prilikom odabira energenta koji ćete koristiti za grijanje obratite pozornost na cijene i dostupnost. Struja je najskuplja, za drvo i ugljen potrebno je dosta brige i dodatnog rada iako su vrlo jeftini, ali su također ekološki najnepovoljniji. Plin je po cijeni između već nabrojanih energenata i relativno je vrlo siguran, a uz grijanje može se koristiti i za toplu vodu te spravljanje hrane. Ukoliko ste u mogućnosti svakako razmotrite solarne kolektore za toplu vodu, ali i grijanje.

Ljeti prozore i vrata držite otvorene noću i u rano jutro kako bi se stambeni prostor ohladio. Zatvaranjem prozorskih otvora i navlačenjem zastora preko dana sprečavate ulazak toplog zraka. Ne rashlađujete nikada prostorije u kojima nitko ne boravi, ne ostavljajte uključen klimatizacijski uređaj kada niste u stambenom prostoru, električni uređaji se mogu pokvariti te pritom izazvati požar

Osvjetljenje i kućni uređaji

Ne priječite dnevno svjetlo. Kada birate zavjese, uzmite svijetle i prozirne. Svjetlo palite samo tamo gdje i kada vam je potrebno. Pretjerano osvijetljeni stan nepotrebno troši energiju. Pri izlasku iz prostorija svakako isključite rasvjetu. Klasične žarulje pretvaraju samo oko 9% električne energije u svjetlo, a ostatak, oko 91% u toplinu. Štedne žarulje s druge strane ne rasipaju energiju grijući okoliš, nego je pretvaraju u svjetlo. Štedna žarulja također značajno duže traje. Klasična žarulja upotrebljiva je oko 1000 sati, štedna 8000 sati. Štedne žarulje su nekoliko puta skuplje, ali su zbog svoje štedljivosti i dugog vijeka puno isplativije od klasičnih žarulja. Za vanjsku rasvjetu ukoliko ste u mogućnosti koristite solarnu rasvjetu, ušteda je s godinama vrlo značajna, a zahtjeva i puno manje brige kao i instalacija.

Stanje pripravnosti na uređajima neprestano troši energiju. Uređaji u stanju pripravnosti troše ponekad i više od 5 W, većinom između 10 i 25 W, a neki čak i više. Kupujte uređaje sa oznakom A koji troše najmanje energije. Današnji uređaji nose oznake A, B, C, D, E, F, G pri čemu G uređaji troše najviše energije, a A uređaji najmanje.

Težina je važna

Pazite također i na težinu uređaja, prema novom pravilniku o naknadi za odlaganje električnog i elektroničkog otpada na gotovo sve električne uređaje naplaćuje se 2,25 kn po neto kilogramu težine. Takva naknada je već uračunata u cijenu, no težina uređaja i njegova stoga veća cijena može se izbjeći ukoliko uzimate lakše uređaje.

Prijevozna sredstva

Najisplativije je koristiti bicikl kao prijevozno sredstvo jer osim što je financijska investicija najmanja takva varijanta je i najzdravija. Mopedi su vrlo isplativo prijevozno sredstvo, za njih vrijedi klasična vozačka dozvola te nije potrebno polagati A kategoriju, mali su potrošači, a ne plaćate parkirna mjesta. Danas postoje brojni modeli mopeda koji su vrlo povoljni. Ipak, treba napomenuti da se vožnji mopedom mora pristupiti krajnje oprezno. Za gradski prijevoz kada je to moguće koristite javni prijevoz, a ukoliko ne možete pobjeći od automobila birajte manje i slabije modele koji obično i troše puno manje goriva od svojih većih i jačih inačica. Manji automobili svoju snagu pokazuju u mogućnostima parkiranja što u velikim gradovima može biti značajan motiv.

Razmotrite mogućnost kupovine hibridnih vozila ili ugrađivanje plina. Ugrađivanje plina je investicija koja se kroz nekoliko godina isplati, a danas postoje auto kuće koje prodaju modele u koje se po kupnji ugradi plin, što je uračunato u cijenu.

Ukoliko koristite klimatizacijski uređaj u automobilu najbolje j temperaturu ne snižavati više od 5-6° C, sve više od toga može biti opasno po zdravlje prilikom napuštanja automobila, a uostalom na taj način doprinosite i štednji goriva.


Podijeli • 20.09.2007. u 10:48 • 1 KomentaraPrint#^

srijeda, 19.09.2007.

Konzument savjetuje – kako kupiti nekretninu!?

Društvo Konzument

S obzirom na učestale prevare prilikom kupovine nekretnine Društvo Konzument predlaže da koristite usluge etabliranih agencija za nekretnine, odnosno usluge odvjetnika. Ukoliko u avanturu kupovine idete samostalno predlažemo oprez i korištenje slijedećih savjeta za kupovinu nekretnine:

Saznajte da li je osoba koja vam prodaje nekretninu doista i vlasnik nekretnine, to ćete doznati vlasničkim listom (izvatkom iz zemljišne knjige). Vlasnički list se sastoji od tri dijela. Propisnog lista označenog slovom A; vlasničkog lista označenog slovom B; teretnog lista označenog slovom C. U propisnom listu je upisana nekretnina, u vlasničkom podatci o vlasniku, a u teretnom tereti poput hipoteke. Ukoliko je osoba koja vam prodaje nekretninu doista i vlasnik nekretnine te ukoliko nekretnina nije opterećena teretima (C dio) pristupite utvrđenju kvadrature. Dobro je provjeriti da li kvadratura odgovara onoj koju navodi prodavatelj. Kvadraturu ćete najlakše izmjeriti običnim metrom. Ukoliko kvadratura odgovara ili ukoliko ona ne odstupa značajno (manje od 1%) od one koju je navodio prodavatelj pristupite sastavljanju kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor se mora ovjeriti kod javnog bilježnika. Nakon ovjere kupoprodajnog ugovora i izmirenja istog zatražite prijenos prava vlasništva na svoje ime. Na kraju u roku od 30 dana od dana potpisa kupoprodajnih ugovora podnesite poreznoj upravi kupoprodajni ugovor na razrez poreza na promet nekretnina.


Podijeli • 19.09.2007. u 09:42 • 0 KomentaraPrint#^

utorak, 18.09.2007.

Stav Društva Konzument o problemima stanara u Palinovečkoj ulici

Društvo Konzument

Uvidom u dostupne informacije te dokumentaciju, ustvrdili smo niz prekršenih propisa i zakona na štetu suvlasnika objekata u Palinovečkoj ulici, objekti Vrbani III, prodanih od strane investitora, izvođača radova i prodavatelja, tvrtki: Geoprojekt d.o.o., matični broj: 080382983, sa sjedištem u Zagrebu, V Ravnice 4, zastupane po Ivanu Vojnoviću – predsjedniku uprave; Zagrebgradnja d.o.o., matični broj: 080049458, sa sjedištem u Zagrebu, V Ravnice 6, zastupane po Branku Vojnoviću – predsjedniku uprave. Također, postoji mogućnost oštećenja suvlasnika i od drugih pravnih osoba što je potrebno potvrditi daljnjim utvrđivanjem stanja.

Društvo Konzument smatra da je potrebno pokrenuti provođenje propisa obveznog prava i prava potrošača prema Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05) i Zakonu o pravima potrošača (NN 79/07), a sukladno ispunjenim preduvjetima. Kupci, suvlasnici objekata Vrbani III, prema prodavatelju, gore navedenim tvrtkama, prema svom izboru u mogućnosti su poduzeti jedan od slijedećih koraka: zahtijevati od prodavatelja uklanjanje nedostataka; zahtijevati od prodavatelja da mu preda drugu stvar bez nedostataka; zahtijevati sniženje cijene; izjaviti da raskida ugovor. Uz svaki od prethodno navedenih slučajeva, kupci, suvlasnici objekata Vrbani III imaju pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu, uključujući i štetu koju su kupci (suvlasnici) zbog nedostatka stvari pretrpjeli na drugim svojim dobrima. Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi prodavatelj. Poduzimanje gore navedenih koraka ne onemogućuje druge postupke koje u ovom slučaju kupci (suvlasnici) mogu pokrenuti mimo onih određenih propisima obveznog prava i prava potrošača.


Podijeli • 18.09.2007. u 20:59 • 2 KomentaraPrint#^

četvrtak, 13.09.2007.

Aktivnosti udruga potrošača: Talijani bojkotirali tjesteninu

"Jedan dan bez paste", nazvan je prosvjed protiv poskupljenja tjestenine, čija je cijena u prosjeku uvećana za 20 centi po kilogramu. Na prosvjed su pozvale sve talijanske udruge za zaštitu potrošača - Adoc, Adusbef, Codacons i Federconsumatori, poručivši Talijanima da cijeli dan ne kupuju tjesteninu, ali ni druge proizvode od brašna, uključujući kruh i kolače.
Talijanska vlada na prosvjede udruga potrošača odgovorila je pozivom upućenim tvrtkama uključenim u lanac distribucije do trgovina prehrambenih proizvoda da ne povećavaju cijene. Istodobno će financijski stražari kontrolirati cijene u trgovinama. Talijanske udruge potrošača zatražile su i intervenciju Bruxellesa. Žele da Europska unija odobri sijanje pšenice na novih tri milijuna hektara te se tako povećaju površine predviđene za proizvodnju pšenice.


Podijeli • 13.09.2007. u 22:06 • 2 KomentaraPrint#^

četvrtak, 06.09.2007.

Oprez s Crocs sandalama!

Japanske vlasti upozorile su ljubitelje popularne marke sandala Crocs na opasnost da ostanu prilijepljeni za stepenice pri vožnji pokretnim stepenicama. Sandale Crocs omiljene su među djecom i mladima zbog udobnosti i dizajna kao i zbog savitljivog materijala koji lako prijanja uz površine. Od kraja kolovoza četrdesetak osoba doživjelo je nezgode na pokretnim stepenicama jer su im sandale ostale priklještene između dviju stepenica u pokretu. Sedam osoba je ozlijeđeno dok su ostalima oštećene cipele. "Molimo klijente da budu oprezni", kazao je dužnosnik odjela sigurnosti potrošača pri japanskom ministarstvu gospodarstva, trgovine i industrije.

Društvo Konzument pridružuje se upozorenju Japanskih vlasti. Hrvatske potrošače također upozoravamo da ne kupuju Crocs sandale od uličnih prodavača s obzirom da se uglavnom radi o falsificiranoj robi vrlo upitne kvalitete.


Podijeli • 06.09.2007. u 22:37 • 0 KomentaraPrint#^

subota, 01.09.2007.

Pohvala guverneru Hrvatske narodne banke

Hrvatska narodna banka - Trg Hrvatskih velikana

Društvo Konzument pohvaljuje postupak guvernera Hrvatske narodne banke, gospodina Željka Rohatinskog, po pitanju povratka Bayerische Landesbank u Hrvatsku. Guverner je unatoč brojnim političkim pritiscima ustrajao pri stavu da se Bayerische Landesbank mora ispričati za svoje postupke prema potrošačima, ali i pružiti dodatna jamstva kako bi se vratio na naše tržište. Unatoč tomu što su mnogi smatrali da aktivnosti guvernera udaljuju Hrvatsku od Europske unije, pokazalo se upravo suprotno. Guverner Željko Rohatinski pokazao je da je Hrvatska itekako u Europi te da se glas potrošača itekako čuje!

Guverneru, Hvala Vam!


Podijeli • 01.09.2007. u 21:07 • 0 KomentaraPrint#^

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

04/2010 (2)
03/2010 (2)
02/2010 (3)
11/2009 (3)
10/2009 (1)
09/2009 (1)
07/2009 (1)
04/2009 (2)
03/2009 (1)
11/2008 (1)
10/2008 (4)
09/2008 (1)
08/2008 (2)
07/2008 (3)
06/2008 (6)
05/2008 (10)
04/2008 (10)
03/2008 (18)
02/2008 (13)
01/2008 (1)
12/2007 (3)
11/2007 (2)
10/2007 (1)
09/2007 (7)
06/2007 (3)
05/2007 (2)


Komentari da/ne?

*Konzumentova bilježnica*


Konzumentov blog "Konzumentova bilježnica" predstavlja kako i sam naziv kaže bilježnicu u koju upisujemo aktualne teme za potrošače u Hrvatskoj ali i šire.

U "Konzumentovu bilježnicu" upisujemo probleme, vijesti, rješenja i preporuke…

Pozivamo vas da svojim doprinosom pomognete da bilježnica svakim danom bude ispisana vašim problemima kao i njihovim rješenjima. Zajedničkim radom možemo postići stvarno ostvarenje prava potrošača…

Neka se glas potrošača čuje!


Konzumentova bilježnica može se pronaći i u tiskanom formatu!

*Poveznice*


- Državni inspektorat

- Consumers International

- EU DG Consumer Affairs

- European Consumers Org.

- DZPP "Konzument"

- Konzument na facebooku

- Reklamacije.net

*******

- NATO - OPSA

- Denis blog

- EVO etika


*******


RSS

*******


Pretraži Konzument


*******

Konzument predlaže:

Preko Outlook Expressa ili Googla sudjelujte u raspravama pri interesnoj grupi (news group): hr.soc.zastita-kupaca

Posjetite reklamacije.net - portal za reklamacije i pritužbe građana

Pridružite se Konzumentu na Facebooku

*Kontakt*


Društvo za zaštitu prava potrošača "Konzument"

Poljana Zvonimira Dražića 9
HR-10000 Zagreb

e-pošta: Konzument

www.konzument.hr

matični broj: 2175223

žiro račun: 2360000-1101937190 (ZABA)

Pružite nam potporu u radu, simboličnom uplatom na žiro račun Konzumenta i Vi sudjelujete u gradnji informiranog potrošačkog društva.

Uplata donacije Društvu Konzument može se koristiti za smanjenje porezne osnovice u istom iznosu, a do 2 posto ukupnog prihoda ili dohotka u prethodnoj godini za pravne i fizičke osobe.

Ukoliko trebate savjet ili pomoć, slobodno nas kontaktirajte…
yes

*Tko smo mi...*


Mi smo potrošači, poput Vas! Smatramo da građani kao potrošači imamo pravo na kvalitetan život, na izbor! Udružili smo se da ostvarimo svoja prava i da pomognemo svojim sugrađanima.

Pridružite nam se i Vi…

Povodom usvajanja Deklaracije o pravima potrošača, ožujak 1962.godine, tadašnji predsjednik SAD-a John F. Kennedy izjavio je: "Prema definiciji, u potrošače se uključuje sve nas, i mene kao predsjednika SAD-a! Potrošači su najveća gospodarska skupina na koju utječe gotovo svaka javna ili privatna gospodarska odluka. Oni su najvažnija skupina čiji se stavovi vrlo često ne čuju! Glas potrošača mora se čuti!"

Konzument je udruga građana osnovana 2006. godine. Mi smo zagovaratelji prava potrošača (konzumenata) i njihove zaštite. Konzument se skrbi za ostvarivanje informacijskih, sigurnosnih, obrazovnih i drugih interesa potrošača; zaštitu standarda, socijalnog i zakonskog statusa potrošača. Konzument je usmjeren na podizanje kvalitete proizvoda i usluga; podizanje javne svijesti o potrošačkim pravima; informiranje, upozoravanje i educiranje građana Republike Hrvatske – potrošača roba i usluga. Smatramo da građani Hrvatske imaju pravu na izbor, sigurnost, kvalitetne informacije i slobodu pri potrošnji roba i usluga. Zalažemo se za skladan odnos između pružatelja i primatelja roba i usluga u kojem će se iznad svega cijeniti i poštivati potrošača i njegova prava kao i kvalitetu proizvoda i usluga.

© 2007-2010 Konzument


Creative Commons License


Ovo djelo je ustupljeno pod Creative Commons licencom Imenovanje 2.5.


Pridruzite se Konzumentu na Facebooku

Pridruzite se Konzumentu na Twitteru

Brandovi potrosackog povjerenja

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se