Prvi hrvatski studentski PR blog Kairos

četvrtak, 25.02.2010.

PROMJENOM DO USPJEHA

U 21. stoljeću tempo života nemilosrdno je brz. Događaj, odluka, ili čak glasina, započeti na jednom kraju svijeta mogu gotovo trenutno utjecati diljem planeta, zahvaljujući brzini elektronske pošte i satelitskoj komunikaciji. To napose vrijedi u poslovnom svijetu jer su tržišta nestalna i milijuni dolara mogu se zaraditi ili izgubiti u minuti. U komercijalnom svijetu održavanje koraka znači da se neprestano treba nositi s promjenjivim situacijama.

Promjena je, dakle, zbilja korporacijskog života.


No, naš stav prema promjeni također može utjecati na poslovni uspjeh ili poraz. Trebamo li reagirati na promjenu kada se dogodi ili prije toga? Ako želimo izdržati oštru konkurenciju, moramo djelatno prihvatiti promjenu, čak i unaprijed djelovati.

Ali kako da krenemo u tom smjeru? Promjenu ne možemo kontrolirati prije nego je shvatimo. Promjena se ne događa sama po sebi, ona se pokreće s razlogom, mišlju i idejom. Razlog promjene može biti ili izvan ili unutar organizacije.

Na globalnoj razini vaša organizacija može biti pod vanjskim utjecajem izvanjskih sila, kao što su prirodne katastrofe, politički događaji ili novi propisi vlade koji vas prisiljavaju da promijenite metode poslovanja. Konkretno, konkurencija može postati žešća ili pak održavanje koraka s novom tehnologijom može promijeniti vaš način poslovanja.

Ostale su promjene unutar vaše organizacije. Unutarnji čimbenici koji pokreću promjenu mogu prizaći iz problema koji treba riješiti ili iz želje za stalnim poboljšavanjem. Naprimjer, smanjivanje proračuna, razmirice među odjelima i uvođenje novoga računalnog sustava mogu uzrokovati promjene koje zahtjevaju da namještenici budu fleksibilniji glede tipa i količine posla koji rade.

Logičan i nameće se sam po sebi, kao instiktivna reakcija na promjenu, je OTPOR. Može li se savladati i kako suzbiti negativnu reakciju? Na ova pitanja mogu odgovoriti tvorci životnih mudrosti, odnosno načela koja se mogu primjeniti na promjene bilo kojeg tipa. Neke od tih mudrosti dijelim sa vama:

Ništa izvanjskoga ne utječe na mene.
Walt Whitman


Nikome neću dopustiti da obezvrijedi moju dušu navodeći me da ga mrzim.
Booker T. WashingtonKad se nađeš u tako tešku, nezavidnu položaju da ti se čini kao da se sve urotilo protiv tebe i da više ne možeš izdržati ni časka, ne predaj se, jer to je tek jedno mjesto i jedna točka u vremenu koje će jednostavno proći.
Harriet Beecher Stow
eKada se dogodi neka neočekivana promjena zapitaj se; hoćeš li u svakoj teškoj nepredviđenoj situaciji pokleknuti i poput djeteta se predati samosažaljenju? Ili ćeš uvijek tragati za dobrime, čak i u najtežim nedaćama, podsjetiti sam sebe na to da će se ono što možda danas izgleda kao nesreća već sutra pokazati tek kao zaobilazni put kojim ćeš dospijeti do uspjeha još većega no što je onaj koji bi postigao da si ostao na prvotnom putu? Zapamti, ništa izvanjskoga, nijedan čovjek, nijedan događaj, nema nad tobom nikakve moći, osim ako ti to ne dopustiš, jer ti vladaš svojim mislima!

Winston Churchill je dao najkraći govor u povijesti, na svečanoj dodjeli diploma na jednomu otmjenom učilištu. Nakon podužeg, zamornog uvoda, Sir Winston je polako prišao katedri i izrekao samo osam riječi: "Nikad...nikad...nikad...nikad...nikad...nikad ne odustaj!"

Prema tome, promjenu treba proživjeti kao proces. Ako je dobro planirana, kontrolirana i luči pozitivne rezultate treba je pozdraviti i prihvatiti nove izazove koji nam stižu. Na taj način ne sumnjam da se promjenom može doći do uspjeha!


Ivana Stanković

Literatura:
Rebecca Potts & Jeanenne Lamarsh: "Promjenom do uspjeha", Školska knjiga, Zagreb, 2005.
Og Mandino:"Zadatak: Uspjeh!", Veble commerce, zagreb, 2002.

- 22:32 - Komentari (3) - Isprintaj - #

četvrtak, 11.02.2010.

ZAPREKE PREGOVARANJA

Vješti pregovarač vidi poteškoće kao zapreke koje treba svladati, a ne kao nepremostiva ograničenja koja ometaju daljnji napredak. Neke od najčešćih zapreka pregovaranja su manipuliranje, bijes ili zloporaba moći.

SUKOB MOĆI

Moć nije uvijek povezana s položajem - osoba koja ujedinjuje veliko znanje o poslu koji zastupa s izvrsnim poznavanjem pregovaračkih vještina, može baratati velikom osobnom moći, neovisno o svojem položaju. I ravnoteža moći može se mijenjati od pregovora do pregovora, čak ako je uvijek riječ o istim dvjema osobama. U svakoj raspravi osoba koja se nalazi u položaju da dobije najviše, a izgubi najmanje, ujedno je i namoćnija osoba.

Ako znamo da smo mi ti koji imamo moć tijekom pregovora, tada moramo biti oprezni, te se tom moći moramo oprezno koristiti kako bismo održali pozitivno pregovaračko ozračje. Moć ne bi nikad trebalo iskoristiti da bi se prijetilo drugima, nego, naprotiv, omogućiti im da osjećaju poštovanje i prihvaćanje. Imajte na umu da se ljude koji svjesno nastoje demonstrirati svoju moć često doživljava arogantnima.

Nažalost, neki pregovarači pokušavaju iskoristiti svoju moć kako bi drugu stranu ponizili u svojem nastojanju da je prisile na neki odgovor. Sjetite se da moć zloporabljuju oni ljudi čija je moć umanjena zbog njihova vlastitog ponašanja. Primjenite svoju samosvijest, te otklonite mogućnost da vas se zastraši ili oslabi:

ako ste kadri mirno pretvoriti negativno ozračje u pozitivno, tad ćete, steći moć i biti je kadri smisleno upotrijebiti.


MANIPULACIJA

Manipulacija podrazumijeva uporabu različitih taktika da bi se drugu stranu nagnalo da učini nešto što vi želite, po mogućnosti da ona ne bude svjesna onoga što se zbiva. Svaki pregovarač ima u sebi nešto manipulirajuće.

Postoji mnogo pozitivnih oblika manipilacije - često se napori da se zagladi nakostriješeno perje, bilo pomirbom bilo rješavanjem sukoba, smatraju oblikom manipulacije. Oblik je manipulacije i preuzimanje nadzora nad pozitivnim ozračjem, uz uvjet da vodimo računa o potrebama druge strane, te njezina uvjeravanja, s pomoću naših vještina, da razmotri i naše stajalište.Ako se to sve radi u nakani da se stvori pobjedonosno rješenje za obje strane, tada ovakav način manipulacije može biti sastavnim dijelom uspješnog pregovaranja. Primjerice, prodavač zna da ćete kupca traženog priozvoda, vjerojatno zbuniti, te ga dovesti u položaj da teže donese odluku. Dajući na raspolaganje tri od četiri mogućnosti pozitivno je manipulativno sredstvo koje će objema stranama olakšati postupak.

Obično za negativnim oblicima manipulacije posežu pregovarači koji imaju na umu samo vlastite interese, a ne interese obiju strana. Vrlo često pokušaji manipulacije pokušavaju stvoriti dojam hitnosti. Ne raspolažete li s dovoljno podataka na temelju kojih biste napravili kvalitetnu procjenu, odbijte biti izmanipulirani u takvoj situaciji.

Ključno je da, suočeni s manipulacijom, budete svjesni toga što se događa. Kad vas tko pokuša navesti da učinite nešto u njegovu korist, no na vaš račun - možda rabeći taktiku požurivanja ili laskanja - a da vi toga niste svjesni, tad ste izmanipulirani. Ako shvatite što se događa, više se neće vama manipulirati.


BIJES I SUKOB

Bijesni ispadi tijekom pregovora mogu se kretati u rasponu od ledene tišine do izljeva teških riječi. Bijesna osoba može uvrijediti, poniziti, čak i fizički prijetiti drugima. Neverbalni pokazatelji bijesa teško se mogu prikriti - stisnuti mišići lica, koža se zajapuri ili problijedi, a osoba može odgurnuti svoj stolac od stola, pa i napustiti prostoriju. Takav sukob može krajnje štetno utjecati na pregovaračko ozračje. Želimo li spasiti pregovore i nastavak dugotrajnog odnosa između strana, bitno je da se znamo nositi s bijesom - vlastitim ili drugih ljudi - brzo i djelotvorno.

Ipak, povremeni sukobi tijekom pregovora mogu biti pozitivni. Sukobljavanje može pomoći pri iznošenju osjetljivih pitanja na površinu, dopuštajući objema stranama da svoju energiju usmjere na postavljanje takvih pitanja.

Suočite li se, tijekom pregovora, s nečijim bijesom, katkad je najbolje ne reagirati odmah. Općenito se, za dobrobit pregovora preporučuje, da izbjegavate bilo kakve osobne napade, te da se usredotočite na pitanja o kojima se raspravlja. Vaša sposobnost da zadržite pribranost najčešće će posramiti drugu osobu i navesti je da nadzire svoje ponašanje. Pewdložite joj da svatko od vas sastavi popis prijepornih točaka, a zatim se dogovorite kojim ćete redoslijedom o njima raspravljati. Ne može li se bijes obuzdati, tad uzmite stanku ili pripremite nastavak za neki drugi dan. Kad sljedeći put susretnete tu osobu, u slučaju nove erupcije bijesa za posrednika odredite neutralnu osobu.

Pretpostavljate li da su upravo vaše riječi ili postupci odgovorni za nastali sukob, prođite u mislima kroz tijek događaja. Jeste li imali neprijateljski stav prema drugoj osobi ili vas je ona uzrujala? Ako je tako, moguće je da ste te osjećaje pokazali a da toga niste bili svjesni. Proučite govor i neverbalne znakove druge strane. Zbog toga što ih je teško glumiti, neverbalni znakovi mogu biti od pomoći pri određivanju toga je li riječ o stvarnom bijesu.

Ako, za trajanja pregovora, osjetite da u vama raste bijes, trebate ga potisnuti prije nego provali i završi sukobom. Jednostavna vježba disanja može vam pomoći zadržati bijes pod nadzorom.Vježbe treba primjenjivati redovito kako bi nam postale prirodne, to će nam olakšati njihovu primjenu
.


Ivana Stanković

Literatura:
Juliet Nierenberg i Irene S. Ross: "Tajne uspješnog pregovaranja", Školska knjiga, Zagreb, 2005.

- 00:10 - Komentari (3) - Isprintaj - #

utorak, 02.02.2010.

GOVOR NA TV-u

Govor na televiziji je autonoman, nametnut i općeprihvaćen način komuniciranja.

U 20. stoljeću govor je dominantni oblik komunikacije.
Društveni uvjeti za govor na televiziji : masovna istodobna uključenost u javnu komunikaciju, aktivna(dvosmjerna) suradnja društvenih uloga u komunikaciji, stvaranje i upotreba znakova i značenja, ritual i procedura radi održanja ravnoteže između komunikacijskih sistema i procesa.

Stvaranjem vlastitih pravila, masovni mediji stvaraju i vlastitu autonomiju.


Kao pomagalo ili komunikativna tehnika, masovni mediji mogu poslužiti da se komunikacija, javna i privatna, razviju u novom mediju.
Javni masovni mediji moraju svoje zakone stvarati tako da ne proturječe općim pravilima javne komunikacije.

Govor na televiziji

Televizija je javni masovni medij.
Ostvaruje javnu masovnu komunikaciju.
Javnost televizijske komunikacije određena je njezinim tehničkim dosezima:
U ekonomskim uvjetima današnjice može opstati samo TV koja se ne obraća gledatelju privatno, već gledatelju nosiocu neke uloge u društvu.
Rasprostranjenost pristanka na takav način komunikacije osigurava masovnost TV komunikacije: velika većina pojedinaca prati TV program i tako sudjeluje u masovnoj komunikaciji.
Govor na televiziji, kao i uopće, može biti umjetnički i retorički.
Umjetnički govor usmjeren je gledateljima posredno: oni ga slušaju kao slučajno, kao da prisluškuju, a govornik se usmjerava prema svojem tekstu.
Retorički je govor namjerno i izravno usmjeren i sugovornicima u programu i gledateljima - govornik im upućuje svoj govor.
Tek se u retoričkom govoru na televiziji ostvaruje javna komunikacija u potpunosti, komunikacija jedne društvene uloge s drugom.
Uz pomoć još jednog medija, telefona, i gledatelji mogu svoj govor usmjeriti svoj javnosti.

Govor na televiziji kao društvena činjenica

Govor na televiziji kao javna komunikacija zacijelo jest način djelovanja: pojedinci, društvene skupine ili društvene institucije preko televizijske društvene uloge govorom mogu djelovati na sve društvene uloge.
Da se govor na televiziji ovjeri kao društvena činjenica, treba potvrdno odgovoriti na četiri pitanja:
1. je li govor na televiziji način djelovanja,
2. je li to djelovanje pojedincu nametnuto,
3. je li to djelovanje općenito u cjelokupnom dotičnom društvu
4. ima li to djelovanje vlastitu opstojnost.
Zapravo, već samim time što je svaki govor komunikacija, bilo koji govor jest djelovanje.

TV traži vlastiti govor

Iako se radiodifuznom tehnologijom može prenositi baš svaki govor, TV traži vlastiti govor, različit od onog u malo različitim medijima kao što su radio ili film.

Zašto je govor na TV poseban?

Potpun odgovor na ta pitanja mogla bi dati disciplina koja bi u obzir uzela sve okolnosti i društvene i govorne.
Nova bi se disciplina mogla zvati sociolalologija (societas, lat. = društvo; lalia, grč. = govor; logo , grč. = znanost).

Društveni uvjeti posebnosti govora na televiziji

Glavna razlika u uključenosti sudionika u govornu komunikaciju TV medijem od uključivanja u druge oblike društvene komunikacije je osigurana mogućnostima tehnologije televizijskog medija.
U govornoj komunikaciji na TV komunikacija je javna, masovna i istodobna.

Govor na televiziju je dvosmjeran

Dvosmjernost govorne komunikacije televizijskim medijem ostvaruje se izravno kroz TV medij, posredno uz pomoć drugih masovnih medija (npr. pisma čitatelja u tisku) ili TV službi gledatelja

Govorni uvjeti posebnosti govora na TV

Govornom komunikacijom u televizijskom mediju profilirali su se i govorni uvjeti te komunikacije.
Škarić opisuje 5 skupina tih uvjeta: govornost, osobnost, logičnost, poetičnost i pravilnost.
Škarić na drugom mjestu razlaže iste uvjete u 3 skupine: govornost, purizam i eleganciju.
Govor za govor na televiziji postavlja jedan uvjet: da govor bude razvijen u potpunosti — govor, sav govor i ništa osim govora.
Taj je dio u definiciji govora obuhvaćen odrednicom 'optimalna komunikacija'.
Ovaj je uvjet postavljen kao generalizirajući sistem.
On će spriječiti socijalnu determinaciju govora nekim drugim sistemom (najčešće jezičnim i pismovnim) i spriječit će ograničenje govornika modnim ili kulturalno preuskim modelom govora.

Zaključak

Govor na televiziji ima posebnu i jedinstvenu društvenu ulogu.
Istodobno i masovno uključuje društvene uloge u javnu audiovizualnu komunikaciju.
Govor na televiziji jest društvena činjenica.
Sociološkim kriterijima valja dodati i kriterije znanosti o govoru, tj. lalološke (fonetičke) kriterije
Izneseni kriteriji i uvjeti posebnosti govora na televiziji nisu jedini oblik vrednovanja društvene uloge govora na televiziji, nego tek jedna mogućnost


Tatjana Ellers Bretz

Literatura:
Ivo Škaričić:U potrazi za izgubljenim govorom, Školska knjiga, Zagreb 1988.
infoz.ffzg.hr/afric/MetodeII/Arhiva02_03/Ivankovi.htm


- 08:10 - Komentari (6) - Isprintaj - #

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se