Julijana7

subota, 25.09.2010.

DEVETNICA MAJCI MILOSTI

(Tekst: s. Bogoljuba Cifrek, OSU - S dopuštenjem Biskupijskog Ordinarijata u Varaždinu.)
UVOD

Čovjek je biće u nastajanju, biće u odnosu.

Najbitniji njegov odnos trebao bi biti odnos s njegovim Ocem i Stvoriteljem, s Bogom.

No, mnogo toga čovjeku smeta, odvodi ga od kvalitetnog odnosa.
Kada primijetimo da smo izgubili radost u molitvi,
da više ne čitamo redovito Božju riječ i da »gubimo tek« za nju,
kada nam polako blijedi želja za svim što nazivamo »duhovnim«,
treba posegnuti za »vitaminima i mineralima« koji će nas vratiti u život s Bogom.

Neka i ova »Devetnica Majci Milosti bude ponovo buđenje
ljubavi prema Ocu i stvoritelju, prema Isusu i Ljubavi Božjoj,
Duhu Svetomu, a sve po zagovoru i posredovanju
Najsvetije i Najčistije Majke.

U ovoj devetnici želimo Bogu predati sve ono što nije čisto i istinito.
Imamo pravo na to jer nas je sam Isus pozvao da mu dođemo
»kad smo umorni i opterećeni i on će nas sam odmoriti« (usp. Mt 11,25-30);
uzet će naše strahove, probleme, grijehe i sve što smo mu spremni dati.

(Predložene tekstove pažljivo i pobožno pročitaj
i neko vrijeme ostani razmišljanju i molitvi.)Prvi dan
VRIJEME


U šestom mjesecu posla Bog anđela Gabrijela
u Galilejski grad imenom Nazaret djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip
iz doma Davidova, a djevica se zvala Marija.

Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!«

Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav.
No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga.
Evo začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus.
On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega.
Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova,
i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke
i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.« (Lk 1, 26-33)


Majko Milosti, danas želim Isusu dati svoje vrijeme.
I On se među nama rodio u vremenu i koristio vrijeme svoga života na zemlji za dobro.
Zato te molim, Majko, reci Isusu da žalim
što svoje vrijeme nisam uvijek koristio(la) za dobro.

Moje prošlo vrijeme, to je cijeli moj život.
Nemam nikakve vlasti nad tim dijelom vremena.
Ništa ne mogu promijeniti.
Mogu ga samo predati u tvoje ruke, Majko, da ga predaš Isusu
i zamoliš ga da uništi sve ono što nije bilo dobro, časno i pošteno,
a da gleda samo ono što je uspjelo.

Izmoli mi milost da sadašnji trenutak živim pred Njim koji pozna moje srce i moju volju.
Želim činiti drugima ono što želim da oni čine meni.
(Pokušaj s ovim odmah danas! Ne čekaj na sutra!)

Tvoj Sin Isus, živeći među nama, posvetio je naše vrijeme.
Molim te, Majko, izmoli mi Njegov blagoslov i dar razuma,
da vrijeme na trošim na ono što je prolazno,
jer je veoma kratko i brzo prolazi.
Svoju budućnost, majko, stavljam u tvoje Srce da me uzmeš za ruku
i vodiš k Isusu, Početniku i Dovršitelju vjere.Zdravo Marijo

Drugi dan
STRAH


Nato će Marija anđelu:
»Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?«
Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na tebe i sila će te Svevišnjega osjeniti.
Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji.
A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona, u starosti svojoj, zače sina.
I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec.
Ta Bogu ništa nije nemoguće!«

Nato Marija reče:
»Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!«
I anđeo otiđe od nje. (Lk 1,34-38)


Majko Milosti! Ponesi danas Isusu moj strah.
Ti si poznavala strah pred zadatkom koji je Bog stavio preda te i pitala si: »Kako će to biti?«

Mene muče mnogi strahovi, Majko.
Bojim se za svoj život, za obitelj, za radno mjesto, za pravednu plaću, za dobar glas.
Bojim se, također, neuspjeha, grijeha, bolesti, smrti.

Ti koja si pitala: »Kako će to biti?«, utješi moje srce da se više ne boji ničega,
jer vjeruje Isusu koji je jači od svakoga straha.Zdravo Marijo.Treći dan
BRIGE


Tih dana usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin.
Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu.
Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi.
I napuni se Elizabeta Duha Svetoga povika iz svega glasa:
»Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje!
Ta otkuda mi da majka Gospodina mojega dođe k meni?
Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi čedo u utrobi.
Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!« (Lk 1, 39-45)


Majko Milosti!
Tebe je Elizabeta nazvala blaženom jer si vjerovala da Bog ispunja svoja obećanja.
Svoj si život stavila u njegove ruke zajedno sa svim pitanjima i brigama.
Želim učiti od tebe.

Zaista, svojim brigama ne mogu ništa promijeniti.
Zato te molim, uzmi danas moje brige i daj ih Isusu, jer vjerujem da On brine za me.
(Nabroj odmah sada sve svoje brige)

Izmoli mi milost, Majko, da moja jedina briga bude:
živjeti čestito pred Bogom i ljudima, da bi moj život bio Njemu na čast i slavu.Zdravo Marijo

Četvrti dan
GRIJESI


U one dane izađe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta.
Bijaše to prvi popis izvršen Kvirinijeva upravljanja Sirijom.
Svi su išli na popis, svaki u svoj grad.
Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galijeje,
iz grada Nazareta, u Judeju – u grad Davidov, koji se zove Betlehem –
da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom koja bijaše trudna.
I dok su bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi.
I porodi sina svoga, prvorođenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu.

A u tom kraju bijahu pastiri: pod vedrim su nebom čuvali stražu kod svojih stada.
Anđeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja!
Silno se prestrašiše.
No anđeo im reče: »Ne bojte se! Evo, javljam vam Blagovijest, veliku radost za sav narod!
Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj – Krist, Gospodin.
I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama.

I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska hvaleći Boga i govoreći:

Slava na visinama Bogu,
a na zemlji mir ljudima,
miljenicima njegovim!«
(Lk 2,1-14)


Majko Milosti!
Ti si bila prva koja je među nama čula glas Spasiteljev i vidjela Njegovo milosrdno Lice.
Uzdajući se u tvoju ljubav i tvoj zagovor, donosim ti danas sve grijehe svoga života
i molim te da ih pokažeš Isusu kojega je anđeo odmah poslije rođenja nazvao Spasiteljem, Kristom, Gospodinom.

On je na sebe uzeo i na križu pobijedio grijehe cijeloga svijeta.
Neka i u meni pobijedi svaku grešnu misao i želju.

Izmoli mi srce čisto, istinito i vjerno Bogu i čovjeku,
srce koje će moći u svakom bratu i sestri,
u svakom Božjem stvorenju,
vidjeti Lice svoga Spasitelja i Gospodina, Isusa Krista.Zdravo Marijo

Peti dan
PLANOVI


Čim anđeli otiđoše od njih na nebo, pastiri stanu poticati jedni druge:
»Hajdemo, dakle, do Betlehema!
Pogledajmo što se to dogodilo, događaj koji nam obznani Gospodin.«
I pohite, te pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama.
Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu.
A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri.

Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih su svome srcu.
Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno. (Lk 2, 15-20)


Majko Milosti!
Tebi koja si u svome srcu pohranjivala sve događaje u vezi s Isusom,
koja si gledala njegovo odrastanje, povjeravam danas sve svoje planove.

Moram priznati da sam često planirao(la) život bez Isusa,
vodeći se uglavnom svojim sebičnim željama.
Vrlo mi je žao i kajem se zbog toga.

Sve prošle planove predaj, majko, milosrđu moga Spasitelja,
a sve sadašnje očisti od sebičnosti i neodgovornosti za druge i vlastitu vječnu sreću.

Neka svaki moj plan bude prije svega na dobo meni, mojoj obitelji,
onima s kojima živim i radim, te na čast Bogu.

Izmoli mi srce poslušno volji Očevoj.Zdravo Marijo


Šesti dan
MOLITVA


Nato ga sabrani upitaše:
»Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?«
On im odgovori: »Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti.
Nego, primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu,
po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.«
Kada to reče, bi uzdignut njima naočiglet i oblak ga ote njihovim očima.
I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im:
»Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo
isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.«

Onda se vratiše u Jeruzalem s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruzalemu,
udaljeno jedan subotnji hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili:
Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Batolomej i Matej, jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev –
svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama i Marijom, majkom Isusovom, braćom njegovom. (Dj 1,6-14)


Majko Milosti, danas te molim da predaš Isusu moju molitvu.
Znam da nije uvijek bila iskrena i čista.
Često mi je bila samo obaveza pored svih drugih, a ponekad čak i teret koji sam nastojao(la) ''skinuti s leđa.''
Zamoli ga da mi oprosti takav stav prema molitvi i obnovi u meni duh istinske,
životne molitve, koja je prije svega razgovor s Njim.

Moli ga da mi dade dar zahvaljivanja za život, roditelje, djecu, braću i sestre,
bračnog druga prijatelje i neprijatelje, progonitelje, Domovinu.

Izmoli mi od Isusa iskrenu molitvu koja će biti na čast Presvetog Trojstva,
čista i postojana, zagovornička, za sve patnike svijeta,
molitvu koja će moći promijeniti moj život.Zdravo Marijo

Sedmi dan
MISLI, RIJEČI, DJELA


Trećeg dana bijaše svadba u kani Galilejskoj.
Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici.
Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka:»Vina nemaju.«
Kaže joj Isus: »Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!«
Nato će njegova mati poslužiteljima: »Što god vam rekne, učinite!«
A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere.
Kaže Isus poslužiteljima: »Napunite posude vodom!« I napune ih do vrha.
Tada im reče:«Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.« Oni odnesu.
Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je – znale su sluge koje zagrabiše vodu –
ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: »Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore.
Ti si čuvao dobro vino sve do sada.«

Tako, u Kani galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu
te povjerovaše u njega njegovi učenici.
Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum.
Ona ostadoše nekoliko dana. (Iv 2,1-11)


Majko Milosti, danas ti želim povjeriti svoje misli, riječi i djela.
Zauzmi se za mene kod Isusa kao što si se zauzela za svatove u Kani.
Tebi Isus ne može ništa odbiti.

Izmoli preobrazbu mojih misli iz loših u dobre;
izmoli preobrazbu mojih riječi,
da postanu za bližnje kao dobro vino koje razveseljuje srce.

Reci Isusu, Majko, da mi je žao svih grubih, nepromišljenih i beskorisnih riječi.
Reci mu da želim zbog svih djela koja nisu bila
na radost ni Njemu ni bližnjima, ali ni meni.Zdravo Marijo

Osmi dan
RADOSTI


Tada Marija reče:
«Veliča duša moja Gospodina,
klikće duh moj u Bogu,
mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje:
odsad će me, evo, svi naraštaji
zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni,
sveto je ime njegovo!
Od koljena do koljena dobrota je njegova
nad onima što se njega boje,
iskaza snagu mišice svoje,
rasprši oholice umišljene
Silne zbaci s prijestolja,
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima,
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga,
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje
prema Abrahamu
i potomstvu njegovu dovijeka.«

Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati kući.« (Lk 1,46-56)


Majko Milosti, danas ti povjeravam sve svoje radosti i molim te da ih predaš Isusu!
Znam da moje radosti nisu baš uvijek bile potpuno čiste.
Ponekad sam se radovao(la) tuđem zlu, neuspjehu.
Zamoli Isusa da mi oprosti sve takve ''radosti''!

Reci mu, Majko, da imam jednu jedinu želju:
da On bude od danas moja jedina i prava radost,
da se moje srce raduje samo dobru, istini, samo Njemu!

Želim si srce koje će se radovati zato što je On moj Spasitelj,
što znade za mene i ljubi me.

Zamoli ga da mi dade svoju radost koja ostaje trajno
i koju mi nitko ne može oduzeti!Zdravo Marijo

Deveti dan
ŽIVOT


Uz križ su Isusov stajale majka njegova,
zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija Magdalena.
Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci:
»Ženo! Evo ti sina!« Zatim reče učeniku: »Evo ti majke!«
I od toga časa uze je učenik k sebi. (Iv 19, 25-27)


Majko Milosti! Tebi želim predati danas svoj život, sebe.

Primi me kao što si primila Ivana i izmoli mi blagoslov da i ja tebe mogu uzeti
za svoju Majku i Tješiteljicu, u svoju kuću, u svoj život.

Reci Isusu da mu predajem svoj život iz zahvalnosti za njegov život,
za njegovu veliku ljubav koju mi je pokazao svojom smrću i uskrsnućem.
Predajem mu svoj život jer On nije štedio svoga života da mene spasi,
oslobodi, vodi, oprašta mi i čeka me na kraju vremena.

Zamoli ga da me primi i blagoslovi svim blagoslovima zemaljskim i nebeskim.Zdravo Marijo

ZAKLJUČNA MOLITVA

Majko Milosti!

Hvala ti za ovih devet dana!

Hvala ti za tvoju majčinski prisutnost u mom životu!

Hvala ti za sve milosti koje si mi posredovala u ovoj devetnici!

Pomozi mi da ostanem vjeran(na) svojim obećanjima: da ću vjerovati u Krista,
da ću mu svaki dan predati sve svoje strahove, brige, radosti,
da ću odgovornije živjeti svoj život pred Njim i pred ljudima
kojima želim dati svjedočanstvo da je On živi Bog! Amen.Ponekad nas sve odnese tempo, problemi, brige, strahovanja -
sve nam to zapravo ne dopušta živjeti radosno, ispunjeno...
Jednog takvog dana kći mi je na stolu ostavila brošuricu u kojoj je i ova devetnica.
Bog nam uvijek šalje što nam treba, kada treba...

Čitajući je, pronašla sam i sebe u svemu tome...
I pronašla mir i radost tijekom molitve i spokoj nakon toga.

Koliko često strahujemo od mnogočega...
Pa i kad nam je zaista lijepo i sretni smo,
pitamo se što li će se sada dogoditi, kakvo će nas zlo snaći...

Teško nam je vjerovati da sreća može trajati,
da nam Bog daje da budemo sretni i blagoslovljeni,
da nam želi dati dobro i želi nas radosne gledati -
ta mi smo Njegova ljubljena djeca,
a i mi svojoj djeci želimo samo dobro, zar ne?

Crv sumnje nije od Boga - on je od zloga,
koji nas ne želi sretne i blagoslovljene.

A kome mi vjerujemo - Ocu koji nas ljubi ili?
Ovo vrijedi i za mene i za mnoge -
tako je malo onih koji znaju prihvatiti sreću
i primati je kao istinski i trajni Božji dar.

U posljednje vrijeme događa se nešto jako lijepo u mom životu,
ali crv sumnje uvijek nagriza sve lijepo, dubi rupice i polako nas uništava,
zato jer mu mi to dozvolimo,
umjesto da s povjerenjem dajemo sve u Božje ruke
i radosno živimo sve lijepo što nam Bog daje,
bez previše preispitivanja i traženja nedostataka, mana,
očekivanja ponovne nesreće...

Na nama je samo da naučimo tako živjeti,
promjeniti obrazac u glavi -
da naučimo misliti i vjerovati dobro!
Živjeti svaki dan kao da je posljednji,
ne očekivati opet loše, već znati prihvatiti
da može biti dobro, da sreća može trajati,
a ako nas i snađe opet nešto loše,
Bog će i to izvesti na dobro.

Bog daje drage ljude s kojima možemo podijeliti i dobro i zlo,
daje nas jedne drugima da se međusobno pomažemo,
da se zajedno radujemo,
da zajedno nosimo životne terete,
jer jedno samo teško podnosi,
ali dvoje je teže slomiti-
jedno drugo podižu i jačaju...
S Božjom pomoći, blagoslovom, s vjerom i pouzdanjem,
s predavanjem svega u Božje ruke
život može uistinu biti lijep i sretan.

Ljudi su uvijek samo ljudi - nekad predivni,
a nekad tako lako ranimo jedni druge.
Nesavršena smo stvorenja u koja se nekad može pouzdati, a nekada ne...
Ali postoji Jedan koji nas uvijek ljubi,
uvijek savršen,
koji nas nikada ne ostavlja, ne osuđuje,
uvijek razumije, pomaže, tješi, beskrajno ljubi,
u kojega se uvijek s povjerenjem možemo pouzdati-
naš Bog - Otac, Sin i Duh Sveti.

On čini i da ljude možemo bolje razumjeti i ne osuđivati,
pa i onda kada nas iznevjere, povrijede- samo smo ljudi,
a Bog može popraviti ono što mi pogriješimo,
na dobro izvesti...

Voljeti ljude, ljubavlju kojom nas Bog daruje, ispunja,
moliti i činiti dobro, s ljubavlju,
a u Boga se uzdati u svemu -
to je ono što nas Bog uči,
kakve nas želi.

Neka sve Bog svojim blagoslovom čuva i vodi,
neka sve vodi svojim putem istine, mira i ljubavi
i srca ispuni radošću i dobrotom!

- 07:32 - Komentari (10) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< rujan, 2010 >
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Prosinac 2010 (1)
Studeni 2010 (1)
Listopad 2010 (1)
Rujan 2010 (1)
Kolovoz 2010 (1)
Lipanj 2010 (2)
Svibanj 2010 (2)
Travanj 2010 (1)
Veljača 2010 (1)
Siječanj 2010 (2)
Prosinac 2009 (6)
Studeni 2009 (5)
Listopad 2009 (4)
Rujan 2009 (2)
Kolovoz 2009 (4)
Srpanj 2009 (3)
Lipanj 2009 (2)
Svibanj 2009 (2)
Travanj 2009 (8)
Ožujak 2009 (3)
Veljača 2009 (5)
Siječanj 2009 (7)
Prosinac 2008 (7)
Studeni 2008 (6)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Recept za ljepši dan:

Životni stav

 • Bože, daj mi snage
  da na dobro mijenjam
  sve ono što mogu promijeniti,
  strpljenja da podnosim
  ono što ne mogu promijeniti
  i mudrosti da razlikujem
  jedno i drugo.

Preporučene knjige:

 • Jack Canfield & Mark V. Hansen:
  Melem za dušu, dio 1.

  Andrew Matthews
  Slijedi svoje srce
  Biti sretan tinejdžer -

  izvrsne knjige - preporučam svima da ih nabave za djecu, a i sebe!
  Naklada Stanek


  Jorge Bucay:
  Voljeti se otvorenih očiju
  Ispričat ću ti priču

  Tomislav Ivančić:
  Susret sa živim Bogom
  Molitva koja liječi
  Tako je malo potrebno
  Za bolji svijet

  Anselm Grün:
  50 anđela za dušu
  50 anđela za godinu

  Og Mandino: Izbor
  Zadatak: Uspjeh!
  Najveće čudo nasvijetu

  Richard Carlson: Ne mari za male stvari u domu svom
  Ne mari za male stvari u ljubavi

  Gary Chapman:
  Pet jezika ljubavi

  Anne Morrow Lindbergh:
  Dar od mora

  Mirjana Krizmanić:
  Tkanje života

Uvijek ste dobro došli svi, ostavili trag ili samo prošli odavde...

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se