romantična ljubav

četvrtak, 20.12.2012.

Grijeh i sakrament pomirenja


Osjećaš li se slab ili grešan?
Danas se mnogo govori o utjecaju društva, strukturalnih uvjeta, tijela, podsvijesti, predaka na moralnost... Zbog ovih uvjeta čovjek može biti slabiji. Ipak za grijeh odgovoran je sam grešnik: ne svijet, ne tijelo, ne sotona. Ti si i ja sam odgovoran za svoj grijeh! Ako mislim - „nemam grijeha” onda nemam ni Duha Svetoga, nemam osjećaja za Boga. Spoznaja grijeha ide zajedno sa spoznajom Boga - zato trebam u vjeri, na molitvi razmatrati Božju Riječ, da spoznam pravu sliku Boga, koji je Milosrdna Ljubav, koji je platio za moje grijehe svojom Predragocjenom Krvlju, dao je svoj život da živimo novi život. Prihvatiti istinu o grijehu ali i prihvatiti spasenje, milosrđe - u tome je kršćanski optimizam, nada...
Ljudi često misle da je grijeh u biti, nešto dobro. To je uživanje, ugodnost, udobnost. Postoji samo jedan problem - ne sviđa se Bogu... i zato ne možemo griješiti. A ako ipak griješimo - Bog će nas kazniti.
To je pogansko gledanje!
U biti, grijeh je otrov, koji ubija sreću čovjeka, njegovu nutarnju radost, harmoniju, osjećaj smisla života. Ako griješim živim u tuzi, u nervozi, besmislenosti, na neki način, nisam više čovjek... Bog ne želi grijeh jer On, naš Tvorac, najbolje zna što nam je potrebno da živimo u miru i sreći. Grijeh donosi duhovnu smrt.

Smrtni i laki grijeh

Katekizam veli: Namjerno tj. znajući i hoteći, izabrati nešto što se teško protivi božanskom zakonu i čovjekovoj konačnoj svrsi, znači počiniti smrtni grijeh. On u nama razara ljubav bez koje je nemoguće vječno blaženstvo. Ako se za to ne kajemo, taj nas grijeh vodi u vječnu smrt.
Najgore je ako netko čini laki grijeh zbog toga što on još nije smrtni! Ovdje ima puno zla. Taj grijeh pokazuje oholost čovjeka, nezahvalnost, unutarnji nered (srce je podijeljeno). I ovaj laki grijeh čini mnogo nereda u našem duhovnom životu, ubija gorljivost za razvoj. Ako netko često puta čini laki grijeh - to može značiti da je ravnodušan prema Bogu! To rađa mlakošću i može donijeti plodove teških grijeha...
Druga stvar je, ako netko čini lagani grijeh zbog nepažljivosti ili je slab. On ne čini veliku štetu... Ipak, trebamo napredovati u očišćenju sebe do kraja...

Kada započinje grijeh? Što ostavlja za sobom?

Najprije je KUŠNJA. Kušnja je nešto normalno. Doživio ju je i Isus. Ona je prilika da možemo rasti u vjeri, potvrditi naš izbor Boga, jedinog Gospodina, možemo spoznati i svoje stanje. Ako odmah ne odbacim kušnju na putu ka grijehu dolazi često puta nesvjesno angažiranje tijela i čula.
Onda slijedi RAZGOVOR S KUŠNJOM, S LOŠIM MISLIMA. Čovjek je provociran preko kušnje. Ako se ne odluči na grijeh nije kriv, ali ipak bespotrebno troši snagu, vrijeme i to se može završiti grijehom. Slijedi BORBA. Ako netko duže vrijeme dozvoljava loše misli - one neće lako nestati.
O grijehu odlučuje ODLUKA. Dovoljna je odluka u mislima. Ne moram ukrasti novčanik. Dosta je ako odlučim da ga uzmem - to je već grijeh.
Poslije odluke obično slijedi REALIZIRANJE loše odluke.
SVAKI GRIJEH KOJI SE PONAVLJA RAĐA SKLONOŠĆU, MANOM, SLABOĆOM KARAKTERA. STALNO PONAVLJANJE - RAĐA OVISNOŠĆU - ONDA NASTUPA TEŠKA OVISNOST, ČOVJEK NIJE U STANJU KORISTITI SVOJU SLOBODU.

OSLOBOĐENJE od grijeha često puta nije stvar jedne molitve ili Ispovijedi. U trenutku odrješenja mi smo nanovo čisti, ali da se ovi grijesi više ne ponavljaju potreban je proces koji zahtijeva obično više vremena, rada na sebi i pokoru.
Da bi kroz staklo mogla proći zraka sunca, ono mora biti čisto. Ne ovisi to od sunca, već od stakla! Bog je Svjetlost svijeta. U procesu očišćenja gledamo prije svega na cilj, na naše zvanje! Mi smo pozvani na svetost života i vječnost s Bogom, koji je Ljubav. Ne možemo letjeti k Bogu na krilima promatranja i molitve, ako imamo sa sobom cijelu prtljagu zemaljskih želja, koje nisu u slozi sa našim zvanjem za nebo.
Tri su koraka na putu oslobođenja od grijeha:

1. očistiti se od teških grijeha,
2. osloboditi se od lakih grijeha,
3. očistiti se od nesavršenosti i svake navezanosti srca koje nas vuče ka grijehu.

Da možemo prihvatiti očišćenje od Boga (samo nas On može očistiti - sami to ne možemo) trebamo dvije kreposti: strpljivost i poniznost.

a. Strpljivost je povezana s pokorom, a najbolja pokora nije to, što sami sebi zadamo već ono što donosi život, obveze staleža u kojem živimo. Ljubav sve izdrži. Ukoliko je više pokore utoliko je više spremnosti za strpljivost. Ukoliko više treniraš pokoru toliko si više spreman za borbu strpljivosti.
b. Poniznost nam pomaže prihvatiti sebe sa zahvalnošću. Ako smo ponizni nećemo se živcirati, čuditi, brinuti, ili zaustavljati u trenutku kada iskusimo vlastitu nemoć i slabost.
Nećemo gledati na druge - što oni misle... ako povjerujemo da je Gospodin naš sudac!
Na putu obraćenja najjače sredstvo je susret s Gospodinom u sakramentu Ispovijedi.

ISPOVIJED KAO DAR, SAKRAMENT I IZRAZ PRIJATELJSTVA
Ispovijed kao dar

Često puta tema Ispovijedi rađa kod nas nemir, strahove, loše uspomene. To je ponekad i normalno zbog toga što u Ispovijedi trebamo priznati ono, što nismo dobro učinili, priznati našu oholost i sebičnost, naše mane.
U našoj Zajednici često pokušavamo gledati na Ispovijed kao na dar, sakrament - susret s Kristom koji donosi milost, te kao izraz prijateljstva prema Bogu.
Ispovijed jest dar Boga za nas, a ispovijediti se, naš je dar za Boga.
Jedan čovjek dobio je od majke lijep prsten. Kad majka više nije bila živa taj prsten je bio znak jedinstva i zahvalnosti. Na žalost prsten je jednom pao na zemlju i na dragom kamenu koji ga je ukrašavao nastala je duboka pukotina. Čovjek je htio popraviti prsten, ali svaki zlatar koji ga je pogledao, odgovarao je da to nije moguće: " Pukotina je preduboka". Ipak, na kraju je našao jednog starog zlatara koji je rekao da može popraviti ovaj prsten i pitao ga ima li pouzdanje u njega. "Da", odgovorio je čovjek. Kada se vratio poslije dva tjedna, zlatar mu je pokazao prsten na čijem je kamenu uradio lijepu ružu a pukotina se promijenila u stabiljku ruže. Iznenađen je pogledao. Da, to je isti prsten, ali sada još ljepši i vrjedniji, jer je na kamenu umjesto pukotine bio lijepi cvijet. Isti, a ipak ljepši.
Tako i na našoj duši svaki grijeh ostavlja tragove i „pukotine”. Grijehom uništavamo našu dušu, ali ako predamo Isusu naše grijehe i dozvolimo Mu da na njima radi - postajemo još bolji. On može iscijeliti naše rane. Mi smo uistinu otkupljeni Krvlju Krista i ništa ne može uništiti to otkupljenje. Grijeh koji na početku izgleda kao pobjeda sotone na kraju je većom Kristovom pobjedom, ako se predamo u ruke Krista jedinog Spasitelja čovjeka. Rim 5, 20: „gdje se umnožio grijeh, nadmoćno izobilova milost”. Bogu se ne sviđaju naši grijesi i oni su za Njega uvreda, ali On nas voli bezuvjetno, još više nas traži, kao pastir izgubljenu ovcu. Ako smo pali u grijeh - nije to zapreka za Boga - po Krvi Kristovoj naši padovi nisu zapreka, možemo postati još više sveti i iskusiti veličinu milosrđa i ljubavi Boga.

Ispovijed kao sakrament

Samo Bog jedini oprašta grijehe. Isus ima vlast na zemlji otpuštati grijehe (usp. Mk 2,10).

Krist je htio da svekolika njegova Crkva, u molitvi, u životu i u djelovanju bude znak, oruđe opraštanja i pomirenja što nam ga je on pribavio cijenom svoje Krvi. Ipak je vršenje vlasti odrješivanja povjerio apostolskoj službi (KKC 1442). Prvog dana poslije svojeg uskrsnuća Isus je rekao apostolima: "Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im" (Iv 20,22-23). Oproštenje grijeha počinjenih poslije krštenja daje se posebnim sakramentom, koji zovemo sakrament obraćenja, ispovijedi, pokore ili pomirenja (KKC, 1486).
Sakrament je prije svega susret s milosrdnim Ocem, sa Isusom, Dobrim Pastirom, koji želi, govoreći slikovito, izvaditi iz trnja grijeha izgubljenu ovcu, te iscijeliti njezine rane. Po Duhu Svetom i služenju Crkve (svećenika), Bog izlijeva svoju milost oproštenja. Možda je svećenik koji nas ispovijeda opterećen različitim problemima: umor, godište, nevrijeme, bolest, ili osjećamo da nas ne razumije ili nije dao dobar savjet. Trebamo se moliti i za svećenika kojemu dolazimo na Ispovijed. Sakrament, dakle, nije samo susret sa svećenikom. Prije svega to je susret s Bogom, s Isusom koji nas pere svojom Krvlju (usp. Otk 7,14). Treba u to vjerovati neovisno od naših osjećaja - npr. osjećam li se poslije Ispovijedi bolje. Bitna je i naša vjera i čini: u svom srcu kajanje, u svojim ustima ispovijed, u svom vladanju poniznost i potpuna zadovoljština (usp. KKC 1450). Katekizam (1454) savjetuje da je dobro za primanje ovog sakramenta pripremiti se ispitom savjesti u svijetlu Božje Riječi (npr. Rim 12-15; 1 Kor 12-13; Gal 5; Ef 4-6). Sveti P. Pio je često puta bio strog u ispovijedi, posebno ako je vidio da čovjek koji dolazi nema raskajano srce i misli da je njegov grijeh sitnica: „Sitnicama vrijeđati Boga! Idi van!” Događalo se da nije udijelio oproštenje- „ne radim to da te pošaljem u pakao već u nebo!”. „Idi najprije, uvedi red u svoj život, a kasnije ću te ispovijedti”. Onima koji su dolazili u strahu rekao je: „Nisi li ljubio Boga u prošlosti? Ne ljubiš li Boga? Ne želiš li ljubiti Boga uvijek? Oprošteni su ti grijesi mnogi jer si ljubio mnogo! (usp. Lk 7,47). Dakle, ne boj se! Bog sve može odbaciti u svojim stvorovima... ali ne može odbaciti čovjeka koji ima iskrenu želju ljubiti Ga”. „Ako biste znali koliko je dragocjena jedna duša! Duše nisu poklon! Treba je kupiti. Ne znate li koliko je platio Isus?! Istim novcem treba platiti i danas”. „Isuse, Marijo, smilujte se! O Isuse prikazujem Tebi ovu dušu, moraš je obratiti, spasiti; ... Prikazujem za nj sebe”.

Ispovijed kao izraz prijateljstva

Treći je pogled na Ispovijed kao izraz prijateljstva. Isus ne želi da budemo Njegovi robovi, nego „prijatelji” (usp. Iv 15, 13-15). Ovo prijateljstvo možemo razvijati preko Ispovijedi. S pravim prijateljem susrećemo se ne samo jedanput u godini već često puta, ne da nešto obavimo za sebe ili zato „što moramo” zbog zakonskih obveza te znamo govoriti „ispričavam se” ako smo ga povrijedili. U prijateljstvu ne govorimo: „što moram činiti za tebe?” već „što mogu, što želiš, kako te mogu iznenaditi, kakvi su tvoji snovi?”

Krv Kristova očituje preveliku ljubav Boga i dokaz je Njegovog prijateljstva prema nama. "Imajmo pogled upravljen na Kristovu Krv, te shvatimo kako je dragocjena njegovu Ocu: prolivši je naime za naše spasenje, dao je milost obraćenja cijelome svijetu” rekao je sv. Klement Rimski (II. st.). Ovo je Njegova pravda, da dok smo bili grješnici On je dao za nas svoj život, On ljubi uvijek prvi. Bog čeka na naš odgovor, želi da budemo osobno, kao Zajednica Krvi Kristove ili Crkva lijepi i čisti kao zaručnica za svojega zaručnika. Česta Ispovijed, posebno ako je povezana s duhovnim vodstvom u pouzdanju, iskrenom razgovoru, poslušnosti Božjoj Riječi i savjetima može pridonijeti velikom razvoju i rastu u našem duhovnom životu: uvoditi nas u duboko prijateljstvo s Bogom i u savršenost života.

20.12.2012. u 14:50 • 0 KomentaraPrint#

subota, 08.12.2012.


50 najboljih lijekova iz kuhinje za najčešće bolesti i tegobe
Limun, med, češnjak ili nar jačaju imunitet, olakšavaju kašalj, smiruju upaljeno grlo, a čak pomažu i kod celulita. No prije korištenja nužno se je savjetovati s liječnikom
Nar pomaže kod bolesti srca i krvnih žila, sprečava visoki tlak, čuva zglobove, a najbolje djeluje svježe ocijeđeni sok. Čaj od kore nara je odličan protiv dijareje. Osušite koru na sobnoj temperaturi pa u slučaju proljeva skuhajte nekoliko komada kore u dva dl vode. Popijte nakon što odstoji pola sata.
2. Visoka temperaturaIndijanci piju vrelu vodu u koju umiješaju žličicu kajenskog papra, šećera i sok kisele naranče. Pomaže i čaj od stolisnika (žličica na 2 dl vode).
3. Začepljen nos Kapajte otopinom četvrt žličice soli u dvije dl vode. Skuhajte pet velikih glavica luka u dvije litre vode s tri četvrtine šalice meda dva sata i pijte više puta na dan.
4. Upala uha Nasjeckajte crveni luk i umotajte ga u gazu. Oblog učvrstite oko bolesnog uha pomoću vrpce preko čela i neka djeluje što dulje. Oblog stavite na oba uha.
5. Upaljeno grlo Pijte čaj od žličice svježe naribana đumbira prelivena s 250 ml vruće vode. Pomoći će i grgljanje četvrt žličice soli otopljene u dvije dl vode triput na dan.
6. Sirup protiv kolesterola Očistite češnjak i propasirajte ga s limunom pa kuhajte dok ne zavrije u litri vode. Popijte čašicu (0,03) prije ili poslije obroka, najdulje tri tjedna.
7. Otečeni kapci Pomažu oblozi od nevena. Zakuhajte 100 ml vode i prelijte je preko žlice cvjetova nevena. Neka odstoji deset min, ocijedite i mlako rabite kao oblog.
8. Tegobe sa sinusimaUdišite naribani hren ili pojedite svako jutro žličicu hrena sa sokom od limuna. Dodajte hrani čilija ili kajenskog papra. Parite se.
9. Prehlada i gripaKrupno nasjeckajte šalicu češnjaka i prelijte maslinovim uljem toliko da ga pokrije. Žličica pripravka triput na dan olakšat će iskašljavanje, dezinficirati i smiriti grlo.
10. Upaljeno ždrijelo Pomiješajte sok pola limuna s toplom vodom i dodajte dvije žličice meda te žlicu, dvije konjaka ili viskija. Grgljanje će ublažiti bol i upalu.
11. Naranča za probavu Naranča je dobar lijek za lošu probavu jer je bogata hranjivim tvarima koje olakšavaju probavu. Osim naranče grožđe je odlično za poboljšanje probave.
12. Đumbir prije obroka Žvakanje maloga komada đumbira od pet do deset minuta prije obroka potiče probavu i učinkovit je prirodni lijek za probavne smetnje.
13. Metvica za želudacČaj od metvice ublažava bol u crijevima i smanjuje grčeve. Ima anestetičko djelovanje na sluznicu želuca, zbog čega smanjuje mučninu.
14. Sjemenke kima protiv nadutosti Protiv osjećaja nadutosti i vjetrova pomoći će sjemenke kima. Žvakanjem nekoliko sjemenki tegobe će se smanjiti.
15. Žgaravica Soda bikarbona ne pije se sama. Otopite je u pola šalice tople vode s nekoliko kapi limunova soka. Sok rastjeruje plinove koje soda stvara kada je u doticaju sa želučanom kiselinom.
16. Kupka za stopala otklanja migrenuIako se čini nepovezano, namakanje stopala u vrućoj vodi ublažava glavobolje. Držanjem stopala u toploj vodi smanjuje se pritisak na krvne žile u glavi i glavobolja prestaje.
17. Protiv grčevaNapitak od sitno usitnjenoga crvenog luka kuhan u mlijeku odlično je sredstvo protiv grčeva u trbuhu. Pola izrezane glavice luka pojedene s kruhom ublažava žgaravicu.
18. Tekućinom protiv glavobolje Popijte veliku čašu vode jer je dehidracija jedan od najčešćih uzroka glavobolje. Možete popiti bočicu kole, koja je jedan od popularnijih sredstava ako ne možete popiti lijek.
19. Lijek za glavobolju iz smočnice Nasjeckajte nekoliko češnjeva češnjaka i držite na sljepoočnicama nekoliko minuta. Možete i dobro zgnječiti veliki list kupusa te ga prisloniti na čelo. Sok od kupusa ublažava glavobolju.
20. Svemoćni krumpir Kod jakih glavobolja poslužite se starinskim trikom. Presijecite veći krumpir na pola pa njime istrljajte čelo i područje sljepoočnica. Kad se krumpir osuši, glavobolja bi trebala prestati.
21. Jabučni ocat pomaže kod zatvora Protiv problema zatvora rabite jabučni ocat. Dvije žličice octa umiješajte u dva decilitra mlake vode. Mješavina je najučinkovitija ako se pije ujutro, na prazan želudac.
22. Toplo-hladna metoda protiv glavobolje Stavite topli oblog na čelo - toplina će opustiti područje. Zatim stavite hladni oblog jer hladnoća steže krvne žile.
23. Dok boli zub Pomiješajte malo đumbira u prahu i papra, dodajte nekoliko kapi vode pa zamiješajte u smjesu. Komadić vate natopite smjesom i stavite na zub.
24. Sol protiv bola Smanjivanju bola u usnoj šupljini pomoći će kuhinjska sol. U čaši tople vode otopite žličicu soli i ispirite 30 sekundi pa ispljunite. Ponovite ako treba.
25. Oblozi za zube Kod zubobolje pomaže i stavljanje obloga na bolno područje. Kockicu leda omotanu tkaninom ili toplu vrećicu čaja prislonite na bolesni zub.
26. Protiv dijareje Pomiješajte od 20 do 30 grama rogačeva brašna u mlaku vodu i pijte tijekom dana.
27. Stiskanje šaka u hladnoj vodi Namačite ruke u hladnoj vodi dokle god to možete podnijeti. Dok su ruke u vodi, stišćite i širite prste na šakama.
28. Slana kupka za stopala Slana je otopina loše okruženje za razvoj gljivica jer smanjuje znojenje i omekšava kožu.
29. Ulje klinčića pomaže kod zubobolje Stavite nekoliko cvjetova klinčića u usta. Kad cvjetovi omekšaju, lagano ih zagrizite zdravim kutnjacima tako da puste ulje. Klinčić potom stavite na bolestan zub i držite najviše pola sata. Klinčić ima antibakterijska svojstva i ublažava bol.
30. Kurkuma protiv gastritisa Tegobe gastritisa ublažit će oparak od kurkume. Oparak je tekućina dobivena od poparene ili kuhane biljke ili praha. Gram kurkume otopite u šalici kipuće vode pa procijedite nakon deset minuta. Pijte od dvije do četiri šalice na dan.
31. Mirisna lavanda briše napetost i stres Nakon napornog dana ili stresne situacije umasirajte kružnim pokretima malo lavandina ulja na čelo i sljepoočnice. Mirisno će ulje isprva potaknuti, a zatim opustiti živce.
32. Cimet i med ublažavaju simptome kod infekcije mokraćnih puteva U čaši mlake vode otopite dvije velike žlice cimetova praha. Pomiješajte s čajnom žlicom meda i popijte kao pomoć protiv infekcija mokraćnih puteva.
33. Čaj za infekciju Češnjak ima antibakterijska svojstva. Za čaj od češnjaka koji pomaže kod infekcija mokraćnih puteva ogulite nekoliko češnjeva češnjaka, zgnječite i pustite da odstoje pet minuta u toploj vodi. Procijedite i popijte.
34. Maslinovo ulje i limun za bolju probavu Ako vas muči zatvor, pomiješajte maslinovo ulje s nekoliko kapi limunova soka. Svakog jutra konzumirajte žlicu mješavine natašte.
35. Soda bikarbona za infekciju mokraćnih puteva Kod prvih znakova infekcije mokraćnih puteva (peckanje i bolno mokrenje) popijte napitak od dvije žličice sode bikarbone otopljene u 125 ml vode. Prije napitka popijte dvije čaše obične vode.
36. Nemirne noge Oni kojima grčevi u mišićima prekidaju noćni odmor trebaju prije spavanja popiti čašu tonika. Pomoći će im zbog kinina, sastojka koji sprečava grčenje mišića i omogućuje miran san.
37. Upale vena Deset plodova divljega kestena sameljite i stavite u staklenku te prelijte s dva dl alkohola ili komovice. Staklenku ostavite na suncu sedam tjedana. Procijedite i utrljajte svaki dan.
38. Iskašljavanje Dvije glavice luka s ljuskom kuhajte u litri vode. Kad se lagano ohladi, dodajte meda i pijte gutljaj po gutljaj. Ili medom premažite polovicu luka, lagano popržite i pojedite ga.
39. Upala zglobova Ujutro i navečer popijte šalicu tople vode u kojoj ste otopili žličicu cimeta i dvije žličice meda. Dugotrajnije uzimanje ovog napitka može pospješiti i potpuno izlječenje artritisa.
40. Bronhitis Ispržite dvije žlice šećera te kad se rastope i karameliziraju, prelijte ih s pola litre mlijeka. Kad prokuha, dodajte kadulju, kao za šalicu čaja. Nakon deset minuta procijedite i pijte triput na dan.
41. Anemija Pola kilograma limuna ostavite dva sata u slanoj hladnoj vodi. Kilogram cikle i kilogram mrkve istisnite u sokovniku, dodajte limunov sok i pola kilograma meda. Čuvajte u staklenci i popijte čašicu prije obroka.
42. Suhi kašalj U žličicu meda dodajte prstohvat bijelog ili crnog papra i uzimajte 2-3 puta na dan od četiri do pet dana. Ili izdubite crnu rotkvu i udubinu ispunite medom. Nakon deset minuta jedite taj med triput na dan.
43. Bolovi u mišićima Vježbanje je zdravo, a da biste si olakšali tegobe nakon njega i vratili izgubljenu tekućinu, pijte čokoladno mlijeko. Jednako djeluje i tekućina u teglici s kiselim krastavcima koja ublažava grčeve mišića.
44. Ublažavanje mučnine Dvije žličice suhog đumbirova korijena ili svježe naribanog prelijte dvjema decilitrima vruće vode. Pustite da odstoji desetak minuta pa procijedite i pijte gutljaj po gutljaj
45. Alergije Mjesec dana prije početka razdoblja alergije uzimajte žličicu meda prije obroka ili pijte čaj od koprive. Dvije žličice sušenih listova prelijte vrućom vodom. Neka odstoji desetak minuta te pijte šalicu-dvije na dan.
46. Lijena crijeva Osim što blagotvorno djeluje na kožu i ublažava opekline, aloe vera pomaže i pri neredovitoj stolici. Popijte čašu tog soka na dan i tegobe će nestati.
47. Jetra Jedna od terapija za obnavljanje jetara provodi se tako da se dulje vremensko razdoblje svakodnevno pije sirutka. Tad je poželjno piti od pola litre do litre i pol sirutke. Da bi se postigli bolji rezultati, poželjno je istodobno jesti i mladi sir, najbolje za doručak.
48. Hemoroidi Nekad su hemoroide liječili samo prirodnim putem - krumpirom i maslinovim uljem. Nariba se krumpir i prelije maslinovim uljem. Prstohvat te smjese omota se gazom i prisloni na anus preko noći. Za unutarnje hemoroide treba narezati krumpir na tanke ploške, jednu zarolati, premazati maslinovim uljem i ostaviti preko noći.
49. Loša cirkulacija Kapsaicin, sastojak ljutih papričica, snižava temperaturu i potiče znojenje te optok krvi. Da bi djelovala, treba uzeti žličicu-dvije ljute papričice na dan.
50. Kronični umor Kod osoba koje svakodnevno jedu 45 grama tamne čokolade s 85 posto kakaa barem osam tjedana osjetno se smanjio kronični umor i nestala depresivnost
08.12.2012. u 19:39 • 0 KomentaraPrint#

ponedjeljak, 03.12.2012.


Ivana Radoš
19. 10.

nepoznati primatelji
Blagoslov

Blagoslovio te blagi i dobri Bog!

Ispunio te svojom snagom da lako možeš nositi životno breme.

Pratio te na svim putovima tvojim,

da pouzdano možeš gledati u budućnost.

Blagoslovio tvoj rad i tvoje napore koji ti donose radost i zadovoljstvo.

Okružio te ljudima koji su ti bliski i koji te vole,

koji te prihvaćaju onakvim kakav jesi.

Podario ti dar skromnosti da nijedno odricanje ne smatraš gubitkom.

Dao ti snagu da ostaviš ono što nisi kadar čvrsto držati.

Podario ti budno srce koje prepoznaje tragove sadašnjosti,

otvorene oči koje vide,

otvorene uši koje čuju i tihe glasove,

otvorene nosnice koje osjećaju i dah života,

budni smisao za otkrivanje novoga i očuvanje staroga da ne postane dosadno,

nježne ruke koje daju sigurnost,

snažne ruke koje pružaju zaštitu,

čvrste noge koje mogu daleko stići.

Tako te blagoslovio i sačuvao Gospodin,

tvoj Bog,

da uvijek ostaneš ono što već jesi: Njegova slika.

Obasuo te svojom ljubavi i darovao ti mir i spasenje.

(Sestre Karmelićanke)

03.12.2012. u 16:17 • 0 KomentaraPrint#

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< prosinac, 2012 >
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Studeni 2015 (1)
Listopad 2015 (3)
Svibanj 2015 (2)
Ožujak 2015 (1)
Veljača 2015 (3)
Prosinac 2014 (1)
Studeni 2014 (4)
Listopad 2014 (2)
Rujan 2014 (4)
Srpanj 2014 (2)
Lipanj 2014 (4)
Svibanj 2014 (7)
Travanj 2014 (12)
Ožujak 2014 (1)
Studeni 2013 (1)
Listopad 2013 (1)
Rujan 2013 (2)
Kolovoz 2013 (1)
Srpanj 2013 (1)
Svibanj 2013 (6)
Ožujak 2013 (5)
Veljača 2013 (4)
Siječanj 2013 (5)
Prosinac 2012 (3)
Studeni 2012 (3)
Listopad 2012 (1)
Rujan 2012 (3)
Kolovoz 2012 (2)
Srpanj 2012 (1)
Svibanj 2012 (1)
Travanj 2012 (9)
Ožujak 2012 (6)
Veljača 2012 (3)
Siječanj 2012 (3)
Prosinac 2011 (2)
Studeni 2011 (1)
Listopad 2011 (2)
Rujan 2011 (4)
Kolovoz 2011 (1)
Srpanj 2011 (3)
Lipanj 2011 (3)
Svibanj 2011 (2)
Travanj 2011 (4)
Ožujak 2011 (1)
Siječanj 2011 (3)
Studeni 2010 (4)
Listopad 2010 (2)
Rujan 2010 (1)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga

svata pomalo

Linkovi

waveNeki super blogovi,,,,,,,,,,


Blog servis

http://magnifikat.blog.hr/

http://blagotvornarijec.blog.hr/

http://unamujersinnombre.blog.hr/

http://merkat.blog.hr/

http://julijana7.blog.hr/

http://helenindom.blog.hr/

http://tamo-gdje-je-srce.blog.hr/

http://smirjam.blog.hr/

http://plodoviklecanja.blog.hr/

undefinedHUMANITARNA NEPROFITNA UDRUGA ZA OSMIŠLJAVANJE ŽIVOTA OSOBAMA S INVALIDITETOM
www.inet.hr/job hum.udruga.job@inet.hr
+385 91 1313131

(English) +385 91 3131313 (Deutsch)
Transfer Account :: 7001-978-2100138783-070

Broj žiro-računa :: 2360000-1101458858

Gospodin vam bio nagrada.''


Ozaljska 93, 10110 Zagreb, HRVATSKA - CROATIA
MB / Reg. Number :: 147844
undefined

http://www.youtube.com/watch?v=ytYNoPPFHcokisskisskiss

Anđele čuvaru mili,
Svojom snagom me zakrili.
Prema Božjem obećanju,
Čuvaj mene noću danju.
Osobito pak me brani
Da mi dušu grijeh ne rani.
A kad s ovog svijeta pođem,
Sretno da u nebo dođem,
Da se tamo s tobom mogu,
Vjekom klanjat Dragom Bogu..

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se