ponedjeljak, 26.03.2007.

- 11:41 - Komentari (0) - Isprintaj - #

subota, 21.05.2005.

Detaljnija kronologija steroegipatske povijesti - 2. dio


Staro Kraljevstvo: 2686. p.n.e. – 2181. p.n.e.

III Dinastija: 2686. – 2613.

· Sa-na-khte, 2686. – 2668.
-"Jaki zaštitnik"
- znan i kao Nebka
· Netjeri-khet, 2668. – 2649.
-epitet: Utjelovljenje boga
-znan i kao Djoser, Zoser ili Tosorthos
-sahranjen u Djoserovoj ili Stepenastoj piramidi u Saqqari izgrađenoj od arhitekta i liječnika Imhotepa, koji je kasnije proglašen bogom
· S-ekhem-khet, 2649 - 2643
-sahranjen u nedovršenoj piramidi u Saqqari
· Kha-ba, 2643 - 2637
-sahranjen u "Slojevitoj piramidi", u Zawiyet el-Aryanu (južno od Gize)
· Huni', 2637 - 2613
-sahranjen na nepoznatom mjestu, možda u Meidumu (?)


IV Dinastija: 2613. – 2498.

· Snefru, 2613. – 2589.
-znan i kao Sneferu i Snofru
-otac: Huni
-majka: Meresankh I
-žena: Hetep-heres I
-sin: Khufu
-sahranjen na nepoznatom mjestu, moguće u "Crvenoj piramidi" u Dashuru, ili u Meidumu, ili u Seili
· Khufu, 2589. – 2566.
-znan i kao Cheops (Keops), ili Suphis I
-otac: Snefru
-majka: Hetep-heres I
-žene: Meritates, Henutsen i još dvije nepoznate kraljice
-sinovi: Djedefre, Kawab, Khafre (Kefren), Djedefhor, Banefre, Khufukaef
-kćeri: Hetep-heres II, Meresankh II, Khamerernebty I
-sahranjen u Velikoj ili Keopsovoj piramidi u Gizi
· Djedef-re, 2566. – 2558.
-znan i kao Djedefra, Redjedef ili Radjedef
-otac: Khufu
-majka: nepoznata
-žene: Hetep-heres II i nepoznata kraljica
-sin: Setka
-kćer: Neferhetephes
-sahranjen u piramidi u Abu Roashu
· Kha-f-re, 2558. – 2532.
-znan i kao Khafra, Rakhaef, Chephren (Kefren) ili Suphis II
-otac: Khufu
-majka: Henutsen
-žene: Meresankh III i Khameremebty I
-sinovi: Nekure, Menkaure (Mikeren) i drugi
-kćer: Khameremebty II
-sahranjen u Kefrenovoj piramidi u Gizi
· Men-kau-re, 2532. – 2504.
-znan i kao Menkaura, Mycerinus, Mykerinus (Mikeren) ili Mencheres
-otac: Kha-f-re
-majka: Khameremebty I
-žene: Khameremebty II i i dvije nepoznate kraljice
-sinovi: Khuenre, Shepses-ka-f
-kćer: Khentkaus
-sahranjen u Mikerenovoj piramidi u Gizi
· Shepses-ka-f, 2504. – 2500.
-otac: Men-ka-ure
-majka: nepoznata
-žena: Bunefer
-kćer: Khamaat
-sahranjen u piramidi u južnoj Saqqari


V Dinastija: 2498. – 2345.

· User-ka-f, 2498. – 2491.
-znan i kao Weserkaf
-otac: nepoznat
--majka: Neferhotep
-žena: Kentkhaus
-sahranjen u piramidi u sjevernoj Saqqari
· Sahu-re, 2491. – 2477.
-sahranjen u piramidi u Abusiru
· Nefer-ir-ka-re, 2477. – 2467.
-rođen kao Kakai
-sahranjen u piramidi u Abusiru
· Shepses-ka-re, 2467.– 2460.
-sahranjen vjerojatno u Abusiru
· Nefer-ef-re, 2460. – 2453.
-znan i kao Raneferef
-sahranjen u piramidi u Abusiru
· Niuser-re, 2453. – 2422.
-rođen kao Ini
-sahranjen u piramidi u Abusiru
· Men-kau-hor, 2422. – 2414.
-rođen kao Kaiu
-sahranjen u piramidi u Dashuru
· Djed-ka-re, 2414. – 2375.
-rođen kao Isesi
-sahranjen u piramidi u južnoj Saqqari
· Unas, 2375. – 2345.
-znan i kao Wenas i Unis
-kćer: Iput
-sahranjen u piramidi u sjevernoj Saqqari


VI Dinastija: 2345. – 2181.

· Teti, 2345. – 2333.
-žene: Iput, Kawit i Weret-Imtes
-sin: Pepi I
-kćer: Seshseshet (udana za Mereruka, Tetijeva vezira)
-sahranjen u piramidi u sjevernoj Saqqari
· Pepi I Meryre, 2332. – 2283.
-znan i kao Pepy I, Piopi I i Phiops I
-otac: Teti
-žene: Ankhnesmeire I, Ankhnesmeire II i Weret-Imtes
-sinovi: Merenre i Pepi II
-sahranjen u piramidi u južnoj Saqqari
· Nemty-em-sa-f Mer-en-re, 2283. – 2278.
-rođen kao Nemty-em-sa-f
-otac: Pepi I
-kćer: Ipwet
-sahranjen u piramidi u južnoj Saqqari
· Pepi II Neferkare, 2278. – 2184.
-vladar koji je vjerojatno najdulje vladao u svjetskoj povijesti (94 godine !!!)
-žene: Neith, Ipwet (Mer-en-reova kćer)
-sahranjen u piramidi u južnoj Saqqari

- 09:29 - Komentari (1) - Isprintaj - #

četvrtak, 05.05.2005.

NOVOSTI IZ EGIPTA

Jedan egipatski krojač i njegov suradnik uhićeni su nakon što je policija u krojačnici otkrila najmanje 200 vrijednih predmeta iz raznih razdoblja egipatske povijesti.


Vjeruje se da su svi predmeti iskopani na području arheološkog nalazišta Badrashein blizu Kaira.

Policija je pretražila kuću i uhitila dvojicu osumnjičenika nakon dojave da u blizini piramida muška osoba turistima prodaje predmete za koje se vjeruje da su vrlo stari. Među zaplijenjenim predmetima su rijetke statue i brončani novac, piše list Al-Džumhurija.

Krojač je priznao kako je predmete pronalazio u području arheološkog nalazišta Badrashein te da je surađivao s prijateljem trgovcem koji ih je u blizini piramida prodavao turistima i ostalim zainteresiranim osobama.

Iskon, 05.05.2005.

- 21:59 - Komentari (2) - Isprintaj - #

Pronađena 'najljepša mumija'

alphabet


Savršeno očuvana mumija stara 2300 godina, prekrivena zlatnom maskom i prekrasnim crtežima bogova i božica otkrivena je u kompleksu piramida Sakara blizu Kaira.

Neidentificirana mumija iz 30. faraonske dinastije bila je u drvenom sarkofagu pokopana u pješčanu grobnicu dubine šest metara, a nedavno ju je otkrila skupina egipatskih arheologa. "Otkrili smo možda najljepšu mumiju ikad otkrivenu u Egiptu", rekao je Zahi Havas, šef Egipatskog vrhovnog vijeća za starine, nakon što je arheolozima pomogao maknuti poklopac sarkofaga. Dodao je da će stručnjaci pokušati pomoću CT-a idućega tjedna otkriti više pojedinosti o mumiji, o tome kako je ta osoba živjela i umrla. Nakon toga bit će izložena u muzeju Imotepa, slavnog arhitekta koji je dizajnirao Stepenastu piramidu, najstariju takvu građevinu u Egiptu. Mumija, pronađena prije dva mjeseca, od glave do pete je pokrivena oslikanom posmrtnom odjećom koja prikazuje različite prizore, koji uključuju i božicu Mat prikazanu u obliku pernate žene s ispruženim krilima. Također se prikazuje četvoro djece sokologlavog boga Horusa te rituali i postupci mumificiranja osobe, za koju Havas vjeruje da je bila imućna, što dokazuje i mjesto pokopa i fino zlato korišteno za posmrtnu masku.
"Umjetnik koji je prije više od 2000 godina napravio mumiju prikazao je brilijantnost starih Egipćana, prije svega korištenjem nevjerojatnih boja i vrlo grafičkim prikazom lica", kaže Havas. Mumija je bila pokopana u nekropolama kralja Tetija, drevnom groblju na kojem se nalaze deseci pogrebnih komora i lažnih ulaza koji su, po vjerovanju drevnih Egipćana, služili dušama mrtvih da napuste grobove i hramove. Nekropole leže uz uništenu piramidu Tetija, faraona 6. dinastije iz razdoblja od prije više od 4300 godina. Havas je rekao da je u Sakari otkrivena i do sada nepoznata piramida koja će biti predstavljena nakon dva mjeseca iskopavanja. Sakara, oko 8 kilometara južno od Kaira, jedno je od najpopularnijih turističkih odredišta u Egiptu, bogato starim hramovima i grobnicama.

Iskon, 04.05.2005.

- 12:04 - Komentari (0) - Isprintaj - #

srijeda, 04.05.2005.

Detaljnija kronologija staroegipatske povijesti - dio 1.


Preddinastijski i ranodinastijski period period: 3150. p.n.e. – 2686. p.n.e.

Dinastija '0': 3150. – 3050.

· "Scorpion"
· Narmer ili Menes (?)


I Dinastija: 3050. – 2890.

· Hor-Aha
· Djer
· Djet
· Den
· Anedjib
· Semerkhet
· Qa'a


II Dinastija: 2890. – 2686.

· Hotep-sekhemwy
· Ra-neb
· Nynetjer
· Sekhemib, - poslije zvan Seth-Peribsen ("Nada svih srca")
· Kha-sekhemwy

- 16:03 - Komentari (0) - Isprintaj - #

petak, 29.04.2005.

OTKRIVENA NAJVEĆA I NAJSTARIJA GROBNICA U EGIPTU


Američki i egipatski arheolozi otkrili su u južnom Egiptu dosad najveću i najstariju grobnicu u kojoj se, kako vjeruju, nalaze ostaci drevnih vladara Egipta.

Grobnica je stara više od 5.500 godina, a u njoj je pronađeno sedam tijela. Pretpostavlja se da su to vladari Egipta iz razdoblja prije faraona.

Ekipa arheologa vođena egiptologom Reneom Friedmanom otkrila je grobnicu na lokaciji drevnog Hierakonpolisa ili Nekhena, u blizini modernog grada Edfua i jednog od prvih mjesta na svijetu koje se može identificirati kao prijestolnica nekog važnog političkog entiteta. Nalazište je u regiji Kom al-Ahmar, udaljenoj oko 600 kilometara od Kaira.

Arheolog Zahi Hawass rekao je da je to veliko otkriće koje će znanstvenicima omogućiti nove spoznaje iz razdoblja prije vladavine faraona kada je Egipat tek bio postao državom.

Prema stanju u grobnici arheolozi su zaključili da je opljačkana.

Objavljeno u petak, 22.4.2005 u 11:19
(Hina)

- 09:50 - Komentari (1) - Isprintaj - #

utorak, 26.04.2005.

MITOLOGIJA I BOGOVI

Kako je egipatsko kraljevstvo nastalo iz dva zasebna entiteta - jedne države na sjeveru, a druge na jugu - koji su pak nastali povezivanjem više neolitskih kultura - korijene njegove mitologije treba tražiti upravo u tradicijama pretpovijesnih naselja. Logično je stoga da je religijska struktura Egipta isprva bila polivalentna. To je, naime, izravna posljedica činjenice da je on u svojoj pretpovijesnoj epohi bio teritorijalno heterogena zajednica plemena koja su imala zasebne kultove. U preddinastijskom razdoblju izdvaja se nekolicina najvažnijih božanstava nastalih u pojedinim regijama koje će kasnije činiti temeljne administrativne cjeline ili nome. Među najstarija božanstva spadaju ona zoomorfna, a jedinu iznimku među ranim kultovima čini Oziris - antropomorfni bog koji je gospodar svijeta mrtvih. Tu su i Horus (bog oblika sokola), Set (mravojed ili magarac), Uađit (kobra) i Nehbet (lešinarska božica). Među najstarijim božanstvima su i "duhovi iz Butoa" (mjesto na sjeveru Egipta) ljudskog tijela i glave šakala. U arhajskom razdoblju prvih dinastija ističu se Horus i Set kao zaštitnici i državni kultovi Gornjeg i Donjeg Egipta. Pobjedom Narmera Horusov sokol postaje slika s kojom se povezuje vladar u čijoj su osobi povezana dva kraljevstva u jednu državu. On je kao ptica simbol solarnog božanstva, te se kasnije javlja i njegov simboličan prikaz u obliku sunčevog diska sa krilima.....

- 16:43 - Komentari (0) - Isprintaj - #

petak, 22.04.2005.

Summaries of Notable Egyptian Gods
Amen - (Amon, Amun, Ammon, Amoun)
Amen-Ra - (Amon-Re)
Amset - (Imsety, Mestha; Golden Dawn, Ameshet)
Anubis - (Anpu; Golden Dawn, Ano-Oobist)
Anuket
Apis
Aten - (Aton)
Atum
Bast - (Bastet)
Bes
Duamutef - (Tuamutef; Golden Dawn, Thmoomathph)
Edjo
Four Sons of Horus - (Amset, Hapi, Duamutef, and Qebhsenuef.)
Geb - (Seb)
Hapi - (Golden Dawn, Ahephi)
Hathor - (Het-heru, Het-Hert)
Harpocrates - (Hor-pa-kraat; Golden Dawn, Hoor-par-kraat)
Heqet
Heru-ra-ha
Horus - (Hor)
Horus of Behedet - (Hadit)
Imhotep - (Imouthis)
Isis - (Auset)
Khepri - (Keper)
Khnum
Khons - (Chons)
Maat
Min - (Menu, Amsu)
Month - (Mentu, Men Thu)
Mut - (Golden Dawn, Auramooth)
Nefertum
Neith - (Net, Neit; Golden Dawn, Thoum-aesh-neith)
Nekhbet
Nephthys - (Nebt-het)
Nut - (Nuit)
Osiris - (Ausar)
Pharaoh - (deified kings)
Ptah
Qebehsenuf - (Kabexnuf, Qebsneuef)
Qetesh
Ra
Ra-Horakhty - (Ra-Hoor-Khuit)
Sati
Seker
Sekhmet
Selket - (Serqet, Serket)
Serapis
Set - (Seth)
Shu
Sobek
Sothis
Tefnut
Thoth - (Tahuti)
Thoueris - (Ta-urt)

*Ovo je naime kraća verzija popisa

- 17:53 - Komentari (0) - Isprintaj - #

četvrtak, 21.04.2005.

KANOPE - četiri Horusova sina


HAPI - s glavom psa, predstavlja sjever
AMSIT - s glavom čovjeka, predstavlja jug
TUAMUTEF - s glavom šakala, predstavlja istok
KEBSENUF - s glavom sokola, predstavlja zapad

- 13:08 - Komentari (0) - Isprintaj - #

EGIPATSKI SVIJET MRTVIH (2)

Sarkofazi


MUMIFIKACIJA
Mumificiranje je bilo postupak kojim se tijelo konzerviralo, a njegov je cilj oslobađanje onih elemenata duše koji će preživjeti smrt tijela. Postupak mumifikacije sastojao se u odstranjivanju lako razgradljivih unutarnjih organa i konzervaciji tijela koje bi tako bilo trajnije očuvano. Iako su najstarije mumije izrađene još prije 5000 godina, konačne tehnike mumificiranja razvijene su za Srednjeg kraljevstva. Postupak je doveden do svog tehnološkog vrhunca u Novom kraljevstvu. Danas se zna da su zapravo postojale vrlo različite inačice tog postupka, a koje su se primjenjivale ovisno o platežnoj moći naručitelja ukopa. Herodot je zapisao: Mumificiranje je zasebna profesija. Balzamatori, kad se tijelo k njima donese, pokazuju uzorke modela (za izradbu sarkofaga) u drvetu različite kakvoće, obojene tako da sliče mrtvacima. Za najbolje i najskuplje modele kažu da su oni koji prikazuju biće od spominjanja čijega imena se moram suzdržati. Druga je vrsta nešto lošija i jeftinija, dok je treća najjeftinija. Kada im je ponuđena razlika u kakvoći rođaci umrlog odluče se koju će od tri izabrati, te nakon što su izvršili odabir odlaze ostavljajući balzamatore da obave svoj posao. Najsavršeniji postupak je kako slijedi: mozak se odstranjuje koliko je to moguće kroz nosnice pomoću metalnih kuka; a ono što kuka ne može dosegnuti odstranjuje se pomoću lijekova. Nakon toga utroba se otvara po strani grubim nožem i uklanja se ukupan sadržaj abdomena. Jetra, pluća, želudac i crijeva (srce ostaje u tijelu jer ga pokojnik predaje na vagu pred božanskim sudom), koji se smještaju u posebne urne - kanope koje su pod zaštitom četvorice božanskih Horusovih sinova. Čitava šupljina se potom čisti i ispire, prvo sa palminim vinom, a zatim ulijevanjem usitnjenih začina. Potom je ispunjavaju čistom usitnjenom mirtom, kasijom i drugim aromatskim tvarima, s izuzetkom tamjana, te je ponovno zašiju. Po svršetku tog posla, tijelo polože u sol i ostave ga tako najduže sedamdeset dana. Kad prođe ovo razdoblje, koje ne smije trajati duže od sedamdeset dana, tijelo operu i čitavog ga umotaju u fine lanene povoje prilijepivši ih gumom što je Egipćani rabe umjesto ljepila. U tom stanju tijelo se vraća obitelji koja naručuje jedan kip ljudskog obličja u koji stavljaju mrtvaca, te ga tako sahranjuju u grobnicu, gdje ga postavljaju u stojećem stavu pored zida. Tako se obavlja najskuplji postupak balzamiranja.
U obredu "otvaranja usta" koje izvodi faraonov nasljednik pokojnik se "oživljuje". Tijelo nakon toga obredom "otvaranja usta" oživljava njegov nasljednik Horus, božanski sin i vladar živih dok pokojni vladar postaje Oziris i njegovom se imenu dodaje pridjev "pravedni". Nakon što su obredne svečanosti završene i pokojni faraon ustoličen kao Oziris njegov sin nastavlja vladati kao "živi bog" i vladar živih, Horus.
Upute za prelaz u drugi svijet (svijet mrtvih) nalazili su zapisane u egipatskoj knjizi mrtvih.

- 09:09 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se