Image Hosted by ImageShack.us
..NiJe BiTn0 gDje...BiTn0 je S Kim!!...

...d šk0La..
Image Hosted by ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us

DORIS B
NEMANJA B
TEA C
IVONA Č
JOSIPA D
EMERIK G
KATARINA H
MARIJA J
MILAN K
MIRNA K
VANJA M
VALENTINA M
TINA M
VEDRAN M
TAJANA M
BARBARA N
LOVRO P
KATARINA P
DIANA R
STEFANI S
EMIL S
LOBEL Š
TENA Š
IVAN T
TANJA V
NINA V
SONJA W

razrednica Lidija Blagojević =)
Urednici:kom se god da napisat novi post

Predsjednik:Sonja W.
Zamjenik predsjednika (podpredsjednik):Lobel Š.
Blagajnik:Diana R.
-->
Image Hosted by ImageShack.us

Sonja
Image Hosted by ImageShack.us

Sonja & Vanja
Image Hosted by ImageShack.us

Vanja,Valentina,Sonja & Marija...
Image Hosted by ImageShack.us

Valentina
Image Hosted by ImageShack.us

Vanja & Josipa
Image Hosted by ImageShack.us

Tina & Vanja
Image Hosted by ImageShack.us

Nemanja
Image Hosted by ImageShack.us

Nemanja i Nina(jebacHi)
Image Hosted by ImageShack.us

Patike...
Image Hosted by ImageShack.us

Tajana & Tina
Image Hosted by ImageShack.us

Vedran
Image Hosted by ImageShack.us

Mirna
ShOw Me ThE mOnEy + NeWs
Ne zaboravite se prijaviti Mirni za put u Zagreb i donjet joj 120 kuna...
I tko nije donjeo 120 kuna za kazalište...VRIJEME je da donesete...

Evo raspored sati

Donesite 2 kune Mirni za crveni križ...
Mirna sutra moraš predat popis za Zagreb..
Ne zaboravite u srijedu je lektira..

U ponedjeljak u Vukovar...donesite Diani 60 kuna ko ide...
U subotu moramo u pola 5 doći u školu pa idemo u Vukovarsku palit svijeće!

Hm hmm...pa iamo dva odlaska u Zagreb...
U petak 1.2 se ide na izložbu...
A u subotu 2.2 se ide gledat mjuzikl Chicago.
Na oba putovanja iamo slobodno vrijeme,kada odlučite donesite Diani 150 kuna...
Može i za oboje...

Put za Munchen k0šta 160 eura i 400 kuna...
Prva rata se m0ra predati usk0r0 a izn0si 40 eura i 200 kuna...
TESTOVI:
29.11-povijest
27.11-glazbeni
3.12-hrvatski
17.12-talijanski
6.12-kemija
7.12-engleski
11.12-fizika
10.12-matematika
17.12.-zemljopis

*...d0šLi..vidJeLi...p0BjeGLi...tj. t0taLn0 pr0maŠiLi..*

nedjelja, 10.02.2008.

....::::HaPpY b-DaY s MaLiM zAkAšNjEnJeM::::....

ja0 pa mi p0tpun0 zab0ravili...
uzash...t0lik0 vremena nitk0 nie napisa0 p0st da sam ja p0tpun0 zab0ravila...
NiNa (25.1.1993) & MiKLiĆu (5.2.1993) sReTaN rOđEnDaN...
NeKa vAm Se IsPuNe SvE žElJe...vAš 1e...
Image Hosted by ImageShack.us

- 11:07 - pLjuNi (4) - Pa PriLiPi!!.. - #

petak, 08.02.2008.

....::::zAgReB n0.2::::....

j0j...naš razred e zbilja...0n0 nek0 kaže idem0 negdje cijeli razred na n0ge.Nas u busu najviše hh...a t0 e d0r0 bar se znam0 zabavit.Bili sm0 u zagrebu...na nek0j izl0žbi Marca Chagalla...mislim 0n0 bil0 e d0sadn0 p0 0čekivanju ali nitk0 nie iša0 zb0g t0g već zb0g sl0b0dn0g vremena.D0r0 se s vremena na vrijeme maknut iz 0sječk0g centra.
0vaj put nea slika bil0 sm0 prezauzeti sh0pping0m...haha pa naravn0 za šta sm0 drug0 d0šli...0bišli smo sve u šta se m0gl0 uć u Ilici...nevjer0vatn0...
Ev0 stigla nam e p0nuda za Munchen...naravn0 ide nas d0sta...nadam se...j0š m0žete d0njet n0vac dakle k0 nie...prva rata 40 eura i 200 kuna...brže d0n0site da 0pet idem0 negdje...
tAjAnChE D pRiNcEsSfino

- 23:08 - pLjuNi (14) - Pa PriLiPi!!.. - #

petak, 18.01.2008.

gotov prvi tjedan

yeaaaaaaa...napokon vikend doso
ljudovi gotov je prvi tjedan..roflroflfinofino
izgleda da smo malo markirali u prvom polugodistu ali zato iamo grozne ocjene..ma ko da nam je to neko treo rec ma znamo mi to
pa necu vise dosadivat ae idem ja pusa svima i zelim vam da sto prije ispravite komade s polugodista
kiss
by:vanja


NADOPUNA:
Teno sretan ti rodendan da nap prozivis jos tolko i da budes sretna i zdrava i bla bla.....

- 20:07 - pLjuNi (6) - Pa PriLiPi!!.. - #

nedjelja, 23.12.2007.

....::::mErRy ChRiStMaS aNd hEpI nEw YeAr::::....

eJ ljudi...
G0t0v0 p0lug0dište...nas je d0sta p0padal0 ali ljudi nek vas t0 ne tjera u bed i nem0jte da slučajn0 čujem ja ću se premjestiti i nešt0 takv0...0v0 je sam0 rezultat našeg nerada jer na t0 u 0sn0vn0j nism0 naučili većina nas je u 0sn0vn0j na sreću išla.
Ajde vi k0i imate sve p0zitivn0 čestitam sigurn0 vam nie bil0 lak0 ali ev0 i mi k0i sm0 pali ćem0 se (nadam se) jak0 jak0 p0truditi.
Image Hosted by ImageShack.us

Svima vam Sretan Božić i Novu godinu želi
1eparty
by:TaJaNcHe

- 11:35 - pLjuNi (9) - Pa PriLiPi!!.. - #

petak, 07.12.2007.

*...ajm0 svi d0 s0und-a...0o0o0o0...svi d0 s0und-a...da Bi raZveSELiLi jak0vaa!!...*

*0o0o0o0p...e0 i nas..tj zaprav0 mene(ninachaaa)...
e0 j0š dva tjedna šk0Le..vjerujte nije t0 ni maL0 a nie ni pun0o0..sad nam tek sLjedi 0n0 najg0re...uuuuf..p0g0t0v0 sd 0vaj tjedan št0 nam d0Lazi...za p0Ludit..svaki dan se m0ram0 muČit s 2-3 preDmeta najmanje..strah 0d ispitivaNJa..pa 0nda k0Lk0 sm0 d0ri,strah d an epiŠem0 teSt...aL et0..t0 e sve živ0t..zakLjučiLi sm0 da je šk0La tu sam0 da nam 0duZima sL0b0dn0 vrijEme..i da nas muČi..aL ipak znate 0n0:št0 te ne ubiJe,t0 te 0jača...a mi se nadAm0 da nas neče uBit...uuuuf....
čuLa sam i vidJeLa da su svvi već čuLi a mene i Latinski...pa et0 m0LiLa bih vas da preTanete 0 t0m priČati p0 šk0Li..jer me uŽasn0 neRviRa..a i 0vak iam pr0blEma veLiKih zb0g t0gaa...aj faLa vam unaPried!!!....=))
mi sm0 tak0 p0grijeŠiLi..jer sm0 se t0Lk0 zeZaLi i nism0 niš uČiLi..i sad svi iam0 t0nu k0mada..neki i zakLjučenih..a neKi da e 0v0 kraj g0dine bi paLi s 3-4 a m0žd i više k0mada...a Bit če vaLj i b0Lje...ma m0ra,m0ra....


neg0 Ljudi m0i dRagi...0de vam ja sada...m0ram da se spremiM...ajde raZreDe v0Lim vas much0...i sve vas 0sTaLe..k0Lege iz wc-a veLiKi p0o0o0z za Vas!!!!...


by:!!..*..vAašAa NiNaChAa..*!!- 11:09 - pLjuNi (14) - Pa PriLiPi!!.. - #

nedjelja, 02.12.2007.

TeStOvI!!!!

Ljudi ostala su još samo 3 tjedna do kraja školske godine!
Učite!
Nema skraćenih sati u 12 mjesecu.
Raspored testova imate u lijevom boxu.
Dopunska iz matematike će biti utorkom i četvrtkom.
Etika će biti u petak 0 sat tako da je 3 neće biti.
Uživajte u učenje...l0l...
p.s.lektira je u srijedu...Ilijada 1,6,16,18,24 pjevanje...
$TaJaNcHe$mah

- 14:48 - pLjuNi (11) - Pa PriLiPi!!.. - #

utorak, 20.11.2007.

Vuk0var-grad her0j!

Ej ljudi...jučer smo se vratili iz Vukovara.Iz razreda nas je bilo samo 15,ali eto neki toliko vole školu da nisu iz nje ni dan htjeli izostati.
Sve je bilo super,jedno iskustvo više samo smo stalno ulazili i izlazili iz busa...gotovo svakih 10 minuta.
Obišli smo dvorac,...nije bilo nešto previše zanimljivo jer pola toga nismo čuli...bar oni koi nisu bili u prvim redovima!
Bolnici nas je najviše šokirala!Idete hodnikom a na projektoru vam pokazuju kako je tamo bilo za vrijeme rata,kako su ljudi ležali u hodnicima.Uđete u bolničke sobe,a na mjestima gdje su ležali ljudi su sada postavljene lutke,a snimljen je glas koji govori sve ljudi koi su tam ležali.Strašno zbilja...bilo je djece,beb u inkubatorima.Ima i na hodniku na pločima ispisani događaji.Jedna pločica,jedan dan.
Bili smo na Ovčari i na groblju.
I u muzeju je bilo super...fascinantno...
Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Ej Nina evo otopio se snijeg...skoro...nadam se da si sada sretna...
Ajde poOoOoOoOoOoOosa
TaJaNcHewave

- 11:17 - pLjuNi (37) - Pa PriLiPi!!.. - #

nedjelja, 18.11.2007.

*...Mi sm0 taKi r0đeNi...a k0e e vAše 0prAvdANje?!?...*

*mUtaVi sNijeg....
hmm da...p00zdraav!!...e0 ninacha vam se javLja..t0 e Čudn0 maL..al et jbg..pukL0 me neš...=)) e0 maL0 sam urediL bL0g..nadam se da Če se rAzredu SviDit..ma m0ra..trudi0 sam se...sutra idem0 u vu..uuujuuuj...dya,d0ris,ketika & ja nastupam00..juhuu..j00j..m0ram sura bit Lud0..=)) t0 se nesmie pr0pustiti...j0j da,..m0ram0 0v0 nap0menit..misLim nie z p0hvaLu al ajd..u p0vjesti 1e razred je najg0re napis0 1.šk0Lsku zadaču iz Lat..ahha...0d 54 0cjene mi iam0 sam0 10 p0zitivnih..zar nism0 Ludi,0 da....oo daa..
0vaj vražji snijeg..kak0 mi diže živce...fuuuj...nev0lim ga!!...pada k0 Lud..zb0g njega sam juče biLa m0kra...i j0j ne..pa mrzim ga!!...
e0 tu u 0s d0sadn00..ajmee...mi bi put0vaLi nekudaaa..mi žeLim0 ić izvan 0sjekaa...aaa..nie u0pće f0raa..ajde ajde rasKa v0di nAaas..Bit čem0 d0ri!!..uuf da...Jadna žeNa s NamA..misLim d aus j0j več pukLi živci..a j0š nas sam0 4 g0d m0ra trpit..a j0j j0j..ma biT ćem0 mi d0ri!!...ne brinite se!!:..
e ja vam stvarn0 neznam šta bi pisaLa...al misLIM da 0ni k0i me znaju i p0znaju me..uuf..neznam šta e pjEsniK s 0vimM htJe0 reČ..aL nea vEzE..ma znaTe vi..da Sam ja SpeeC..pA mi 0pRašTaTe..JeL dA?!?!...aaa M0rAtEeE!!!!....
ajdE 0de ja saDa...BUdiTe mi p00z...k0Lege iz wc...P00zdraAAv!! ....by:!!..*..vAašAa NiNaChAa..*!!


- 13:45 - pLjuNi (17) - Pa PriLiPi!!.. - #

utorak, 13.11.2007.

....::::ZaGrEb::::....give a little mmm to me and i give a little mmm to you...

Ej ljudi...
Mi smo vam bili u petak u Zagrebu na Interliberu.Nije da nam je bio doživljaj zbog Interlibera već jer taj dan nije bilo nastave.Nisu išli jedino Josipa,Doris & Ivan a Marija nam nije stigla na bus,a u petak joj bio rođendan.Ajde Marija Happy B-day sa zakašnjenjem...malim...lol...
U pola 7 smo krenuli ispred škole...mi smo bili u busu sa 3e...stali smo samo jednom,a u busu je bilo preodlično...prezabavno.Oko 10,pol 11 smo došli na Interliber i svi se raspršili po paviljonima.Oko 2 smo došli u centar i do 6 smo imali slobodno vrijeme.Oko pol 11 smo se vratili kući u Osijek.
Image Hosted by ImageShack.us

Evo neke slikice...
Image Hosted by ImageShack.us

Tina,Sonja,Lobel & Vanja ispred Avenue Malla
Image Hosted by ImageShack.us

Tajana,Tina,Sonja,Vanja,Barbara ispred Avenue Malla
Image Hosted by ImageShack.us

Diana spava
Image Hosted by ImageShack.us

Ivona,Nemanja & Emerik
Image Hosted by ImageShack.us

Ivona
Image Hosted by ImageShack.us

Ivona poludila i pokidala vrećicu koju je platila čak 1 kunu...lol...
Image Hosted by ImageShack.us

Tajana & Tina
Image Hosted by ImageShack.us

Barbara & Tajana
Image Hosted by ImageShack.us

Tajana & Stefani
Image Hosted by ImageShack.us

Tajana & Vanja
Image Hosted by ImageShack.us

Tajana,Miklić & Nina
Image Hosted by ImageShack.us

Koa fora slika
Image Hosted by ImageShack.us

Nina & Miklić
Image Hosted by ImageShack.us

Ninica & Miklić pavaju
Image Hosted by ImageShack.us

Tanja & Sonja
Image Hosted by ImageShack.us

Tina
Image Hosted by ImageShack.us

Tina & Vanja

- 17:33 - pLjuNi (38) - Pa PriLiPi!!.. - #

srijeda, 31.10.2007.

....::::KuRvE::::....

Bili smo jučer u HNK...o da da da gledalu Kuve...hah predobra predstava.Kratka,samo 1 čin ali dobra...ali mislim opereta a pjevali su...pa nisu pjevali...lol
Image Hosted by ImageShack.us

Kratak sadržaj predstave:
Neposredno pred kraj I svjetskog rata, na napuštenom otoku pod austrijskom komandom, u utvrdi koju tek što su napustile sve vojne trupe su ostale djevojke, članice navodno, baletne grupe, njihova voditeljica i Poručnik. Odsječeni od svijeta uslijed lošeg vremena, sve što imaju su puške, topovi i male rezerve hrane. Kapetan Dlietier, komandant utvrde, kojeg su saveznici stavili na popis ratnih zločinaca - zarobili su izbjeglice i drže ga kao taoca. Poručnika su austrijanci ostavili samo zato što je bio pijan. U bordelu započinje bespoštedna borba za preživljavanje. Moraju se domoći kopna. Greta, jedna od djevojaka pokušava signalizirati lampom ka kopnu. Čamac na vesla približava se utvrdi. To je kapetan koji je uspio pobjeći iz zarobljeništva. U utvrdi ga dočekuju kao "Heroja". Odnosi Dtietiera i Poručnika nisu baš najbolji, no utvrdu treba osigurati od napada. Jedini mogući vojnici su djevojke iz baletne grupe. Postavlja se pitanje mogu li prostitutke biti patrioti. One su iz različitih republika i svaka od njih ima drugačije mišljenje o monarhiji. Na otok se u tajnosti iskrcava i britanski pomorski kapetan...
Predstava je praizvedena 1976. godine u kazalištu "Marin Držić" u Dubrovniku i održala se do danas.
ako niste pogledali trebali bi...nasmijat ćete se do suza...
pogotovo kad Dlietira skinu u gaćice hahahaha...iseeee i svi ti naglasci...ma predobro...

- 19:28 - pLjuNi (42) - Pa PriLiPi!!.. - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

Veljača 2008 (2)
Siječanj 2008 (1)
Prosinac 2007 (3)
Studeni 2007 (3)
Listopad 2007 (4)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

...a mi Sm0..
*g0vna...šaLa
0o0op 0o0o0p..Mi sm0 1.e. JeZične..iN the 0sijek..=) tU ćete naĆ svaKakVe gLup0sTi..Št0 i TreaTe i nE treAte pR0čiTaT..ugL..MI sm0 vam mN0g0 muLavi..a Vi se Lijep0 zabAviTe!!...=) p000zdraaav=))

naŠe k0LegE iZ wc-a..
aKaNi=)
ceKaNi=)
2.a=)

nAŠi BiSeRi..Ma r0đEne pLavuŠe!!..

Prof:Kak si znao rijesenje?
Miklić:Ma to sam ja napamet rijesio
Prof:Ma da i onda je svizac zamotao cokoladu

Prof:Gdje žive brojevi veći od 2?

Na satu fizike...
pr0f:U čemu je masa?
Katarina:U grudnjaku...

Tajana:Di e Hajdi?
Tina:Tko e Hajdi?
Tajana:M0a izmišljena prijateljica...
Tina:Ma ev0 e 0vdje...
Tajana:Ma nie 0vdje je.
Tina:Nijeeeeee!
Tajana:A baš ti znaš di e m0a izmišljena prijateljica!!!!

prof:Lovro molim te prestani kopat nos.

pr0f:pa djec0..m0rate vi znate i tekst0ve št0 radim0 na satu,a ne sam0 čitat..prev0dit i gramaTiku...
l0vr0:da pr0fes0rice..inače jennifer je jak0 važna za taLijansku p0vjest

l0vr0:pr0fes0rice,Tea p0kazuje naCističke znak0ve..ja bi nju 0dma izbaci0 iz razreda..ma kakv0g razreda istera0 bi ju iz šk0Le..

prof:L0vr0 c0m e tea??
l0vr0:tea e m0Lt0 anTipatic0
(inačE njih dv0je se mrze!!)

prof:pa dobro št0 je više smješn0? jesam Li ja m0žda smiješna?
sVi:ma niste..
učenik1:sam0,p0gledajte se na 0gLedal0 i vidjet ćete neku bijeLu mrLju na Licu

Nina:d0ris,ajm0 jesT kikiriki b0mb0me(misLi na kiki b0mb0ne)

Prof:Pa šta je smiješno?
Jel mi šlic otkopčan?
Pa ni nemam šlic.

Vanja:Ma da je to bila prava ljubav snjeguljica bi se vjencala s nekim patuljkom.
Pa oni su ju spasili od mame a ovaj se pojavio kad je sve bilo ok
Dijana:Ma ona je prostitutka.

Nina:pa da,0na je 0nak0 niska ima n0ge d0 n0ge..

Tajana:Idemo se slikat na Ovčaru.
Tina:A šta je Ovčara...neš s ovcama?
Vanja:Haha...Tea, Tina nezna šta je Ovčara.
Tea:A šta je ....nešto s ovcama?

Tajana:Sad smo mi palfriends.

Stefani:Vanja,baš me podsjećaš na Einsteina!

Emerik:Otkopčavam joj grudnjak!
Valentina:Pa to bi trebao znat s jednom rukom.
Emerik:Ma neznam ja kak to izgleda.

Tajana:Vedran je baš Hitlerovo dijete.

Emerik:Ja nikad neću rodit!

Prof.(iz fizike):Emerik, jesi ti poslao nekoga da sjedi na satu dok si ti bolestan?!

Prof.iz fiz:To je jedna stupidna situacija.

Profesor:U školu se ide da bi imali šta radit kod kuće.

Vanja:Ja ću da se pokoljem.

Profesorica:Jel ti jedna prefesorica u ovoj školi mama?
Nemanja:neznam!

Profesor:Pa kada se Isus rodio?
Vanja:33.godine prije Krista!

Tajana:Neću ići u Zagreb..
Tina:Zašto?
Tajana:A neda mi se
Tina:Pa nejdeš pješke!

Profesorica:Tko je vladao Rimom u to doba?
Tajana:Papa

Milan:Boli me stomak.
Vanja:Možda si trudan!

Govorimo o kazalištu.
Emil:A kada i gdje kreće bus za kazalište?

Imamo talijanski i Tea diže ruku.
Lovro:Nastavnice Tea pravi Hitlerov znak!
To osnovana Hitlerova družina nakon njegove smrti.
Ja bi to iz škole izbacio!!

Profesorica:Kako ne znate matematiku?
Emil:Pa nismo mi Egićani!