SUZE, JAD I GLUPOST

Kadi sam, u Rašiću sam, cel čedan, nimam vrimena ić po bloki, ali snoć sam sve pregledala i pročitala, zač mi je na moru bilo pusto bez mojega malega Ogulina. Nedaj bože da dojde tuliko naroda u Ogulin, kulko je bilo na moru kadi sam ja bila, bože slobodi, nemoreš do zraka dojt, ki bi tako živil ? A svašta sam videla i čula, a novac čudo rastrajbala, a niti se najila niti se napila. Meni je more robija, meni je najlipše doma. Mije i Mare nisu niš pleli, ali vidim da je Mare zalivala. Mije veli da ni bil u Rašiću, jer ni imel kad, e neka je bil sam cel čedan.
Moj je Rašić zarasal i zakorivil kanda me ni bilo pol godine, ništo sam ugorkov nabrala za kiselit, pa san taj petak slušala i veće i najrajše bi onem Bokuliću rekla neka si zame velik flaster, i nek ne išče od turizma i gospe Ane da se naš grasd napuni sa nuliko naroda kaj na moru. Nemorem si zamislet da bi se tuliko tega smestilo, pa oni su kaj mravi i ni mi jasno kaj bi tuj i delali. Bajke su prošle, Frankopanske večeri su prošle, jezero je zaneređeno, parka nima da sidu i čatadu novine, nekokove normalne zabave ni nigdi. Kaj bi taj sav svit delal u Ogulinu. Drugo su dica, oni vidu kadi je bila kuća od IB Mažuranić, vidu Cesarovac, stisnu se tamo trun u lad dok se napiju vode, luknu u Julo, pogledadu muzeum i dobro, dica su obavila povisni obilazak Ogulina. Morda bi došlo više naroda da sredu, kako se vel, Ogulinsko podzemlje, ali za to treba puno novac, treba i derektor ki će rukovodit , treba nekega vodića, zaposlit ki će naplaćivat ulaznice, ali to niki ni ne spominje, zač se ni ne situ tega, jerbo je podzemlje na zemlji, po ulicam gradskim u većim i poglavarstvim, i više se niki ni ne siti kaj ima Ogulin ispod sebe, puno lipše neg na sebi.
Zato se morda naša Ane i rasplakala na veću, kad joj je taj Bokulić daval komentare, ali Ane draga pred neprijateljum se nesmi plakat. Vi ste jedna političarka kaj mora i u županiju pojt za Ogulin delat i borit se za njega i nemojte suze pokaževat pred nami i preko radija. Lipo se morate naučit bit kaj stena, kaj Klek, da vas niš i niki nemore natirat na bes, na drukčije mišlenje nego kaj ga imate, jerbo ćete izgubit sve političke poene kaj ste zaradili na Karleku i drugim tim feštam. Ni to samo tako,zač ste išli odgovarat Bokuliću jurišniku, zač, i po drugi put, ja da sam na vašem mestu samo bi rekla, dobit ćete Gospon Bokulić lipo napismeno sve kaj ste pitali, a on ni ni pital niš, van je samo diskutiral kako se to veli. Svaki ki se bavi politikum mora znat prije, da će mu se svašta dogajat i da ima norada kaj se baš i ne slaže sa svim kaj vi rečete, ili ki drugi iz HDZ-eja. Ma ki je videl političara jedne takove pravedne i stranke kaj ima žnjoru direktno sa dragim Bogum da suzi? ( ovo zadnje je rekal vaš vrhovni šef Ive ). Kako je Gospon Mario od tenisa bil lipo smiren, čovik zna svoj posal i sve je izlifral i još će mu poslat i ono izvešče. A ako nemorete kaj on, onda se morate cipat protiv tega kaj protiv gripe , ili postat imuni i gotov divan. I radi bi znat čel ovo leto ki drugi delat slikice vridnim ženam za vrte i okućnice, jerbo ako opet budedu od gospe Marije ja se bogme neću prijavit. Već je preveć tih slikic od nje, neka bi i niki drugi iz slikarske udruge zaradil ku kunu u ovih silnih godin njihovega umitničkega delovanja, ili to istom mora tako bit po derektivi.
Opet me najidil Bego kad je pal u oganj, radi komentari na ov kulturni život u Ogulinu, pa dokle niki neće smit ni usta otvorit ako ne misli kaj Bego. Pa kaj je tem čoviku da on nam drži predavanja ako mi ništo rečemo da nam ni dobro kaj se njemu dopada? Svakem se dopada ništo i svaki bi rad da bude po njegovem, mi kaj nismo gradonačelniki, nemoramo falit svaki posla kaj ga on odobri i za njega da kune. Zel mi je park do kraja, sve je srušil i ostavil tamo samo onu mašinu i dok sam se dopeljala doma već sam bila ljuta, jerbo sam znala da će naredit štetu kad me ni.
Dobili smo i novega poglavara, maknili su Dr. Tripala i deli domaćega Dr. Puškarića, kaj je imel veliku pauzu u bavljenju politikum, a ja mislim da se aktiviril da mu naknada malo popravi pemziju a kako Bego nezna ki sve živi u Ogulinu i ki bi mogal zajt u to poglavastvo onda je išal pitat u Karlovac, pa su mu lipo rekli da bi to mogal morda na opće dobro delat Dr. Puškarić kaj je imal pauzu u političkem životu , morda će se ki sitit i kandidirat ga za Sabor, pa će zaradit pemziju veću i od svoje doktorske plaće. Lipo, lipo,!
Dr. Tripalo se nikako kiselo oprostil od tega društva, a i bolje mu je jer nikako mi se vidi da ni tamo ni pripadal, pa će bit večnik, i lipo će naštukevat Bokuliću, a morda i neće jerbo su oni sad slobodnjaki.. Ni trebal reć da imaju još jedneg neprijatelja više, jerbo naše poglavarstvo i HDZ-ej nima dosad ni jedneg neprijatelja, ima kako se veli neistomišljeniki i jedino ove kaj pišu po bloki i jedneg kaj im vadi mast a to je Nešo, jerbo nikad nemoru znat kaj će mislet i kaj će napisat, pa su u večnem strahu.
Gradsko veće bilo je dost interesantno, i kako je donesen još jedan povisni dokument kaj se zove «Urbanistički plan « more pojt u ladl i mirno čekat budućnost, zač je povist sva u ladli, a za ku godinu više niš od povisti nebu u Ogulinu , samo muzeum, crikve, Julin ponor a veselim se i kad će ovo veće već jedanput postat povist ovega grada, skupa sa svojum lokomotivum,jer kulko ja vidim tuj se sve dela za povist i prošlost a niš za budućnost. Tuj ni čovika, kaj bi til napred i kaj bi smislel ništo korisnega, nego da sve stoji u mestu ili da postane povist osim njih samih. Sebe vidu svetle i naglancane u svitloj budućnosti oveg grada ku su narisali i napisali i to lipo spravili u ladle da čeka one kaj će ništo naredit da Ogulin nebi bil smrdeći, od šekreti i smeća kaj dimi iz Sodola i svaki par godin pod poplavam.
Ajte bok !
Janjo, 27. srpnja 2008.
PS ( potlje svega), dela sam M, ali samo radi Laprdnja, a odgovor čekam od struke i to napismeno, ali se bojim da ga nebu taj čas, jer za Ogulinski niki niš nezna pa ni mi Ogulinci, a sve me strah da ću po struki i stručnjakim sadašnjim završit kaj naš Park.

27.07.2008. u 16:22 | 3 Komentara | Print | # | ^

INFORMIRANJE I VANJSKA POLITIKA

Prije nego projden s nučicum na more, zač je dost osjetljiva, moran vam napisat na svojemu bloku još ništo, morda bi kemu bilo dugo bez mene, pa da timi ne falin, a puno bi njih rado da se ni ne vrnem, ali kaj im ja morem , ja sam tuj, i ostajem tuj s vami..
Malo ću vam pisat o informiranju i vanjskoj politiki, koja po mojem mišljenju ima jako puno veze s Ogulinum a i sve ima s nami veze i od nas tako reći počima, a ako ne počime pri nam onda završi. Ogulin je centar celega velikega svita i ja od te tvrdnje nikako nemorem odustat, pa makar se niki ne slagal smanum.
Kako je naš Nešo obznanil da je naša voda na Sabljaki nečista ,da u nju curu zahodi, peru se šprice od otrovi i kaj znamo kaj sve ne, počele su moje misli teč u ispravnem smeru i da sve nevolje dolazu zato kaj nismo dobro informirani, uvik puščamo samo lipe informacije a one grde niki da bi zapel za njih i kaj objasnil.
Kako smo lanjskega leta dobili tu plavu zastavu, ja mislin da je niki iz Evrope došal i zapišal i zaneredil naše lipo jezero, jer ako se nisu lani prale šprice i ako su svi čuvali jezero pa smo to zaslužili, zač bi onda naš narod sam sebi išal delat štetu i to naredit da nam zamu tu plavu zastavu?
Nigdi ni bilo o toj zmazanoj vodi, neg na radio Ogulinu i silan divan po gradu i onda se javil Makse sa izvenrednin izdanjem i opisal nam kaj nesmi i kako nesmi bit i ja mu čestitan, jer niki drugi ni niš pod milim Bogom naroda izvestil. O temu nisu informirali ni televizije niti novine, van je «Jutarnji» i «24 sata» i TV Nova javila narodu da je u nedelji pišal jedan Slovenac po našemu parkiralištu i bil pod gasum i platil 100 euri globe pri prekršajnem sucu.
Kako se to sve zapalilo i uskomešalo nakon nedilje kad se saznalo za tega Slovenca, ja mislin da su Slovenci došli u subotu kad smo svi bili na Zulejki i pleskali, lipo po noći i zapišali naše lipo jezero, a ov je siromak zaostal zač se napil, mislel je da je još uvik na zadatku kod našega jeszera, onem po kem je i došal i takovega su ga munjenega ulovili na delu.
E, i on je lipo platil kaznu i vrnil se u svoju Deželu, vražji Janez a nam su odma posle tega javili da je jezero nečisto, i morda zeli plavu zastavu i mi smo jadni Hrvati opet ostali krivi. Ja san mišlenja da je trebalo drukčije postupit i da je Slovenca tribalo malo drukčije pritisnit, da on sve o toj zaveri kontra Hrvacke i Ogulina reče u policiji pa da se to lipo digne na viši nivo, pa da se sa tega krene dalje u Evropu, pa da se pošalje par noti Sloveniji i da se sastanu naš Jandroković Slovenski ministar od vanjskih poslovi i da to raščistu.
Ja nemorem verovat da bi mi išli šundrat naše jezero i plave zastave, zač se to jako teško dobiva kulko znan i kulko su o temu prošlo leto divanili. Mislin da ni postupljeno ispravno, a već san počela i sumnjat da je s njimi došalo i Francuzi a morda i ki Poljak, zač oni istom ništo brndaju protiv našega dugo spremanega ulaska u Evropsku uniju. Sve je to zavera, od naših susedi Slovenci, i ovih drugih kaj su se združili protiv nas, jerbo je vlast i Sanader i svi, sve naredila da ugodu Evropi, i kad su to naredili onda je niki iz Evrope rekal da mi to nismo zaslužili jerbo smo samo zato kaj smo im sve puščali misleli da čemo pojt k njimi kako su rekli i obečali, i još su nam prigovarali da ne trošimo dobro eure kaj su nam dali u predpristupnem periodu.
Sad san tek zela trun zraka potlje ove rečenice, jerbo san tako jako pobesnela na ove kaj nas nečedu a kaj smo im sve dali, da mislin da ću morat pojt popit tabletu za tlak. Sva san u jednoj vodi od tega!

Ma kako naši nemoru niš kad treba naredit onako kako sav svit dela, ma oni bi istega časa seli u Briselu u fotelje i odma bi nas zeli, zač bi se točno videlo ki nam dela smetnje, ali kaj se more, ni niki mogal zvat radi tega u Zagreb, ili kamo se već to zove da se to sredi. Ma da je naš niki u Evropi, makar u blizini granice pustil vodu videli bi vi noti i depeši i diplomati, a mi , niš, pa ni glasno –govornice nisan čula da je kaj rekla, bar da je rekla da su to dica naredila ili penzioneri ili bar ovi kaj dojdu s Karlekum, ma niš i niš!
Niki niš građanim i seljakim, Oglincim ki su tako pošteno i teško zaslužili i dobili tu plavu zastavu na svoje jezero, ni crne ni bele, pa kadi je ki da ništo reče, dobro morda je dost da je Bego rekal da se moremo kupat na svoju odgovornost, ali sve mislin da će skorom dojt obavest da moremo pit vodu iz pipe na svoju odgovornost a kašnje za koji čedan morda čemo moć i dihat na svoju odgovornost.
Tako lipo, noćas neću pojt gledat Gospona Kvrgića i Lelu, zač već u sredu ni bilo karti, a rado bi još to videla, zač Kvrgića jako jako volin a i Lelu isto, ali kaj se more, kad ni karti nemoremo pojt moja Mare i ja. Mare će zalivat ono malo rožic i ki put paradajz i papriku dok se ja ne vrnem, a onda ću pojt na ove druge priredbe, zač mislin da bi sve moglo bit lipo i dobro. Ako nemoremo na jezero, bar imamo lipih priredbi i biko-park i zet ću Mijeć becikl pa ću projt gori u Ribariće, jerbo niman kadi u gradu sest neg u bertiji, a u bertiji mi je skupo.
Sve su bertije na cesti, a u Frankopanu je u onem atriju jako lipo, ali mi je skupo i neka je, treba bit, zač da je jeftinije onda bi svi išli tamo a to ni mesto za svakega i za obične napasne babe kod sam ja.
Lipo van ostavljan svoj grad Ogulin i sva draga sela oko njega, da ga čuvate i da pripazite trun da nam još kaj naši protivniki ne šundraju i ne zamu, jerbo mi sve svoje volimo čuvat i sve kaj smo lipega imali to smo uvik čuvali, od nedelje dopodne do nedelje popodne, a onda ste bez brige jerbo ću dojt.Tako mi je teško kad moram pojt iz mojega grada, pa makar i na naše more, zač uvik kad se vrnen ništo mi zamu i tega više nikad nimamo.
Ajte bok!
Janjo, 11. srpnja 2008.

11.07.2008. u 18:01 | 8 Komentara | Print | # | ^

MALO VIŠE DUŠE

Noćas nisan niš spala, bile smo na Zulejki .moja Mare i ja, ništo me uznemirilo oko tega da nisan mogla odgovra najt, tek pred jutro, kad je sunce isškiljelo, konda me prosvitlilo i reklo mi, kaj me to oko svega tega tulko smelo. Puno san tega prošla i videla, dost tega zamerila i oprostila, a dost tega iščem, uvik u svemu iščem a tega je sve manje i manje.
Kako se danilo, tako san i ja misleć domislela , zač san celu noć bila budna i klela belu vranu u sebi. Moja Mare i ja na sve skoro gremo i sve bi rad znat i videt, o svemu divanit i kaj prave Ogulinke svemu se malo posprdat a i ništo pofalit, ali uvik u svemu iskat i najt dušu Ogulina, a nje je sve manje i nje skorum da nigdi više nemorete najt.
Prvo ću pofalit našu Nikolinu, zač je vridna, zna organizirat, sabrat ljude, ima volje i novac i dobro dela sa svim svojim pomoćnikim oko sebe. Lipo je da imamo leto kadi moremo pojt ništo lipo vidit. Pofalit ću glumce i njiov trud i vrime koje su za nas delali i oddelali.
Molit ću da se ne piše po stolci rezervirano, zač se naš narod tega boji, pet redi rezervirano, neka sidu ki kadi će ako je prije i ranije došal. Niki neka se ne izdvaja od naroda, zač sam ja dost poreza i PDV-eja platila da morem sidit i u drugem redu sa svojum Marom i kega god ću zet sobum a onim kaj im ja dajem za plaću još treba i rezervirat, to ni u redu.
Najidil me i naš Bego, kaj je rekal Dobar večer, a ne Dobra večer, zač gradonačelnik bi moral bar znat pozdravit na Hrvackem jeziku, a ako ni segur neka pita Gospu Višnju iz Gimnazije pa će mu reć da je večer ženski rod i neka mi ne zamlje imenicu u muški rod, dost su si tega muški zeli a noć i večer im nedam i bok.
Onda je dodal dame i gospodo, i dragi posjetitelji, a tuj san ostala mirna zač ni rekal posjetioci, jer bi mu mobitel zabalala da je slučajno to rekal kako ima običaj. Jako mi je važno da iman gradonačelnika kaj zna divanit po hrvacki. Ja znan da on ni stigal puno naučit, ali to bi moral nikako znat.
Sve je lipo i glatko teklo, svi su dobro naučili i naredili točno kako je režiser zahteval, ali dvi su mi glume posebno lipe bile, Milka i sluškinja Kate, te su dvi glume imale dušu. Ne mislin da nisu drugi bili dobri, lipo je sve išlo, ma nikako mi se čini da su drugi glumili samo da to kaj prije završu i da to kaj prije projde, falilo mi je ništo, ono kaj su prvlje u Zulejki imeli falilo mi je u tem malo duše, nekakove istine, tega mi ni bilo, dico moja. nemojte mi zamerit, ovo je druga ili treća predstva kaj je režira Gospon Otržan, seguro se puno trudi, ali ni ona prvlja «Djevojka iz jezera» isto mi ni imela to ništo kaj svagdi išćem, išćem, i u pismi i u knjigi i u glazbi i u sliki a pogotovu u kazališču, dušu kaj sve to sveže u srce čovika da se osića ponosan kaj to gleda i sluša i da sebe vidi u svemu temu.
Bili su na mestu događanja, a naredili su sobu u ku su svi uletali i muvali se a da ta soba ni pripadala u ono vrime u kojem se ta drama dogajala. Glumci su došli, brzo odverglali i ni se to stopilo u tu legendu, morda je tribalo još neko vrime pojt na probe, i usavršit. Nesmi se mislet da je nam sve kaj nam date dobro, Ogulinci i Ogulinke imadu puno smisla za umetnost a pogotovo za glumu, siguro su se nekoji prepoznali u temu ali moje srce ni niš dotaklo, baš niš u celoj toj predstavi. Svaki je svoje recitiral do dalmatinske pisme na kraju, kaj joj tuj ni bilo mesto, a pasnice takove ni trebalo, zač je Milan izdahnil u Zulejkinem krilu.
Prošle smo moja Mare i ja doma, polako, svitlil je Ogulin, ali nismo bile vesele, prošle smo mučeč mimo bivšega parka nismo gledale u tu stranu, zač smo se zavitovale jedna drugoj da čemo gledat vrhe cipel kad budemo tudaj išle i mislet da je park tamo kadi je silne godine bil. Za parkum me srce boli, sve kaj su naredili i narodu i Mijeti i meni oprostit ću im ali Park , to im nikad Janjo oprostit neće i nemore.

Malo samo se sitile stare Zulejke, bile smo mlade i morda smo izgubile milost u duši, ali onda je moja Mare skorom umrila od suz, morda zato kaj su joj branili ofirat z Ivetum, morda zato?
Ali jedno moran priznat., svi su došli videt Zulejku, vlast je cela bila na predstavi i nadan se da će uvik tako većina dojt kad vridni Ogulinci budu ništo delali a pogotovo kad dojdu u ovim Frankopanskim večerim umitniki izvana, nebi bilo lipo da mislu da naša vlast ni prosvećena u kulturnem pogledu a ako im se kaj i ne dopada neka duradu, i neka ne počnu pleskat onda kad se nesmi. Dok traje predstava nesmi se pleskat, mora se čekat da završi čin, dok se svira glazba nesmi se pleskat dok se ne naklonu oni kaj to delaju, zač se ometa umitnika. Ja san sebi kupila bon-ton, ima u knjižari od Zvezde, i to kupte, molin vas zač me je sram kad pleskamo bez veze. Moramo se naučit da budemo kulturni ako čemo pojt na te fine predstave, zač to nesmi bit kako ki će, i kaj je najgorje uvik oni počnu pleskat kaj su u najprvljem redu, nemoremo pojt u Evropu bez tega, još ima puno poglavlji kaj moramo ne samo napisat i donest u zakon van i naučit. Najgorje mi je kad potlje himne niki počne pleskat, pa dojde mi da ga potiram . Ni lipo da se sramotimo kadi nemoramo, moja Mare i ja smo lipo svaku večer pročitale 5 stranic iz tega bon- tona i sad se niš ne bojmo nikud pojt . Ja nisan zadovoljna sa svojum vlasti ali ne volin da kad dojdu strani ljudi iz vana ništo ne štima, jerbo oni mislu da sam je i ja izbrala, zato vam to divanim, rad bi ih poštivat a nemorem jerbo nisu zaslužili.
I neznan čul moć celo leto pojt na te sve predstave, moram pojt sa nučicom malo na more, a dobro, valja ima dost naroda ki će pojt i pleskat svemu temu i zabavljat se, nebi bilo lipo da dojde pet ili petnajst Ogulinci kad dolazu umitniki izvan Ogulina. Tila bin da sve dobro projde kad se već naredilo i potrošilo i da narod sve to vidi i čuje. A kaj moremo, kad nimaju mladi novac i posla bar da se nekako zabavu i da im vrime projde.
Ajte bok!
Janjo, 6. srpanj 2008.

06.07.2008. u 21:40 | 4 Komentara | Print | # | ^

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< srpanj, 2008 >
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Siječanj 2011 (1)
Prosinac 2010 (1)
Studeni 2010 (1)
Rujan 2010 (1)
Kolovoz 2010 (1)
Srpanj 2010 (2)
Veljača 2010 (1)
Siječanj 2010 (2)
Prosinac 2009 (1)
Studeni 2009 (1)
Rujan 2009 (2)
Kolovoz 2009 (1)
Srpanj 2009 (1)
Lipanj 2009 (2)
Svibanj 2009 (2)
Travanj 2009 (1)
Ožujak 2009 (3)
Veljača 2009 (1)
Siječanj 2009 (1)
Prosinac 2008 (3)
Studeni 2008 (1)
Listopad 2008 (2)
Rujan 2008 (2)
Kolovoz 2008 (1)
Srpanj 2008 (3)
Lipanj 2008 (3)
Svibanj 2008 (2)
Travanj 2008 (2)
Ožujak 2008 (4)
Veljača 2008 (8)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga

Ogulinska blogovaranja

Linkovi


Blog servis

Forum.hr
Monitor.hr
Og-list.hr
Blog podno Kleka.hr
Maksova maksimala.hr
Ogulinska fatamorgana.hr


Broj posjeta

Oil Rig Accidents
Oil Rig Accidents Counter

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se