MUKE MOJE MARE

Danas san ništo ranije s placa krenila doma, zač mi je svega prifalilo, a ni mi se dalo Mijetu zvat da dopelja još tega svega za prodat i nis ni priredila tulko, svi su poludeli, pred trideset godin kad san počela po placu pojt nisan za Uskrs pol tega mogla prodat. Bolje gospe nisu tile kupovat od nas, zač bi se vidilo da slavidu pa su jih njevi drugovi vozili u Zagreb da si sve to zamu, a sad popitkevaju.- Janjo jesu li vam jaja domaća, a ja rečen: pa od kokoši su, a one opet pita .- Imate li svog kokota Janjo? A ja rečen da iman sada samo jednega, a prije san ih imala i više, ali takva su vrimena došla da sad iman samo jednega! A ona opet mene zapitkeva: - Jel to onaj crven kokot, sa lijepom krijestom? A ja rečem: a vraga če vam moj kokot gospa, zamte ta jajca ako čete i gotov divan, žene čekaju na red pri Janji, zač znaju da Janjo ne kupuje u trgovački centri, nego ima doma, a bože oslobodi te bolje ženske …
-A Janjo, imate li kakvu šunkicu za prodati ?
-Niman, gospa nimam zač iman puno dice i zeti i snah i nuki i nučic i svi će dojt na Uskrs doma najist se i zet si doma za kašnje. Dost su me danas nasekirale, a bome san se kad san došla doma najidila još više zač me je moja Mare sva u jednoj vodi dočekala na vrati dvora, raščupana sva u suzam, zaliknila se od plača i suz. Malo san se sabrala i rekla Mijeti da spravi kištice u kolnicu, a da se ja smirin malo z Marum u kuinji.
-Kaj je Mare, kaj je bilo, jer vrag morti zašal u te, kakova si to, čemo morda morat pojt tamo onem velečesnam da ga istira iz tebe, Mare ki se bes dogodil?
Mare, samo šmrca i počne divanit, da joj je suseda ona gluha teta Roža divanila da su rekli u subotu, da će pojt počistit po dvori, pa se boji za krušku tepku i za dvi slive sirotinja, i ima jednu malu črišnju kaj je u takovem zaklonu od jednega zida da svake godine rodi i za celo selo ima črišanj? Tepka je bog zna kuliko godin u tem dvoru i ona peče od nje rakiju pa joj ja prodan, pa si popuni, zač nemore pojt na plac jerbo joj je svekrva bolna i mora ju čuvat, samo kad je Ive doma more pojt u grad.
-Aaa, Mare moja, ma ni teta Roža dobro to razumila, to su rekli samo tako, ni to niš, dal Mare ti to misliš kaj je bilo na onem zgonu od HDZ-eja, ma ne boj se, znan ja ki je to obečal, ne boj se da će ko obećanje ispunit Mare moja, to kaj su rekli to se drugač zove, pa kad dojde Miječe sestre čeri sin on će ti to rastumačit ja to neznan dobro kako se to zove?
Malo se moja Mare smirila, skuhale smo kafu i pojile trun i malo se okripila. Onda san je ja zela na red da joj rastumačin kaj bi se dogodilo da dojdu naše dvore čistit.
-Ja bi Mare odma zvala onu gospu Mariju, kaj nedeljum ima onu emisiju na Ogulinu o ljudimi kaj ih više ni i njihovim kučam i poslim, i ona bi seguro njih dočekala sa tranparentum na vratim našega i tvojega dvora na kem bi pislo: «Ne dirajte povesnu baštinu našega sela» i to bi sve bilo na radiju i na televiziji i po svimi novinami u Hrvackoj. Došla bi gospa Dubravka i Nešo i Koza i oni bi sve to slikali i cili bi svit o temu divanil. Ni to moja Mare kaj prije, da se moglo delat kaj ki če, sad se mora dobro pazit kaj se na vlasti divani, i oni nesmidu niš dirat kaj ni njiovo.
-A zač Janjo takove bedastoče divaniš, i sama znaš da ni tako i da moru zet sebi kaj god če, i u novinam je i po televiziji i svaku večer gledamo, pa kaj, niš, samo išču ki je kaj naredil, a nigda niš ne najdu i nikega. Ako kega i najdu trun ih zapru i fiškali ih izvuču van, i onda dojde da to prestari i kaj Janjo, ne tepi!
Nemoreš ti više ni moju Maru prevarit, ti medijumi vraga deladu, kad je gluha teta Roža čula, kako onda ne bi moja Mare?
-Pa Janjo moja sil čula da su rekli da je i Bog na njivoj strani, pa vidiš Janjo da je i ta Unija na njiovoj strani, zač joj dajedu sve kaj ona če, a tepki više ni, morda još dvi ili tri u celemu našemu Ogulinu, a morda ih ni više nigdi samo u mojen dvoru, pa jim je ki rekal pa bi mi to zeli. Imaju oni ništo na umu kad su to sve divanili, ni meni kaj su rekli da je pravedni i dobri Bog na njivoj strani, on se more branit, i niki ga ne more doseć, a moju tepku moru zet kad će. Ive je star, ja nisan baš bog zna kako pametna, to svi znate. Ti si mi Janjo moja uvik bila pri ruki, pa kaj znaš kaj oni mislu. Morda su zapeli u Uniji toj za tu tepku, zač je nimadu, pa će je zet, otpeljat sebi ili će to bit ki sa onim kad su dali da lovidu po našemu moru, Ja znan segurno da je niki odal da ja iman tu tepku i da takove lipe nigdi ni.
-Mare, pa nisu dali da oni lovu na našen, neg u onem delu kadi smo imali to pravo zaštitit i zaštitli smo preko našega Sabora, a kako Talijani nimadu kaj jist jerbo su sve pojili na svojoj strani, sad ih mi moramo puščit da si lovu jer ne moru jist samo pice. A za Slovence lako, nek lovidu, njih je malo, da svaki dan svaki poji jednu ribu to je dva miliona rib, ma nek jidu, ja do rib niš ne držin. Kaj će njimi tvoja tepka, valja će oni rakiju peć? Treba se zmazat i namučit za rakiju peć! Pojt ću ja pitat jutri jednega čovika ki se razumi da mi sve reče, ja mislin Mare da to neče bit kako ti misliš.
Celo san popodne z njun izgubila, smirila se, a jutri ja gren pitat dal moru oni Marinu tepku zet.
Došal je Mije i pital kaj je to bilo, ma san mu to sve izdivanila, a on maše glavum, ni segur više kaj ni ja u niš…
I krenila ja do tega gospona i sve izdivanila, a on misli da se more dogodit da će i tepku zaštitit kaj i naš ZERP, ali če moč tepke brat svi iz Evropske unije, ako je tepka tako retka, dok ne zajdemo u EU, a onda ćemo i onako bit jedna država.
I dojdem doma i sedem za kompjutera da van to rečen, kad vrag ne spi ni na Veliki tjedan, treba platit HIPO-u u hipu 40 milijoni euri.
Eto, dico moja mila, sve mi se vidi da čemo sad imat uz one uvete koje smo ispunili, i one za ke znamo, a nismo ih odelali, još dva - skroz nova, Marinu krušku tepku, pod žurno i 40 milijoni euri. Sad ču z Marum podivanit o temu i reč joj da još morda tepku ne trebaju dok ne isplatu ove eure. Morat ću više z Marum divanit, zač ona i ni tako bedasta kakvum smo je naredili!
Nis mislela o tem pisat, al ispalo je tako, pa san vami rekla svoju i Marinu muku.
Svimin kaj slavite Uskrs sada z manum želim sretan i blagoslovljen blagdan !
Ajte bok!
Janjo, 19,20 i 21 ožujak 08.

21.03.2008. u 22:41 | 7 Komentara | Print | # | ^

O PARKU I OSTALIM ŠTETOČINJAM

Danas san videla kako su stukli naš park Kralja Tomislava i uzrujala san se kaj Bego na zadnjem veču i bacila se u brigu, ali neču pojt k njemu, neg ču mu napisat predlog kako bi bilo lipo da se uredi naš Park Kralja Tomislava, kega su posadili Austro-ugarski vojniki jerbo su tili ostavit spomen na nenarodnu i tuđinsku vlast, jerbo su znali da ih se po nečemu treba sičat i trebaju narodu ki ih je hranil nešto ostavit za vrime kad taj narod Hrvacki dojde sebi i dojde do svoje države i do svoje vlasti.
Mi moramo taj spomen šundrat kaj i svu prošlost izbrisat i samo se lipih i svitlih stvari sičat od dana kad je završil zadnji ( bože daj ) rat i kad je Ive Vučić sel na prestolje našega malega grada, pa ga nasljedil naš Bego, kaj je do tad samo mislel kako če Ogulin i Hrvacku spasit od tuđini, i kad je dogradonačelnik bil a morti kašnje i poglavar našega grada Tone, ki je uvik znal kaj narodu treba i sav se satrl od dela za naš mali Grad, pa na dalje.
Oneg naroda prije ne treba se sečat, ni lipega ni grdega i to treba kako velu eliminirat.
Ja predlažen da se sve poruši, da ni jednega drveta više ni u parku, da se podili stazicam kaj bi bile pofarbane u različitim bojam u četri dela i da se posije travica, i svagdi red mačuhic i da se to lipo zaliva sa šlaufi svako jutro i da nam to cvita. Ki je vrag videl da u parkim raste drveče, od kud vam to pada na pamet ,narode moj ogulinski ?
Kako ona golubica pred kinum nima goluba, ja predlažen da se dene do Potočnjaki lipo jedan golub malo veči od golubice da se vidi ki je ki!
Na svaki taj del kadi su mačuhice ispred, da se kupu male funtane sa dečkičim kaj pišaju jerbo je to jako lipo i moderno, a imamo i takovega majstora u Ogulinu, pa morda neče platit prevoz iz Zagreba ili več od kud se ti spomeniki za Hrvacki i drugi narod u Ogulinu lifradu.
Po sredini treba det klupe, železne, morda livane, (veli Mije od gusa) da bi zauvik bile da ih zločesta dica i leni penzioneri na šundraju, i to sa oni svakakovi zavijutki tako da su izgledon stariji od ovih kaj su sad.
Kako curice nisu lipe kad pišaju, njih ne treba metat po parku, nego jednu lipu žensku napravit sa jednin bocunum kaj če ga lipo na ramenu držat u narodnoj nošnji ka bi se zvala Janjo, jerbo u Hrvackoj danas postoji samo deset žen ke se tako zovu tim čistim Hrvatckim imenum. Drugo su Klaudije, Savine, i Estele, Stele i Esmeralde i Bog zna ke još, ali se muški još zovu, Ivan, Fran, Silvije, Luka, Tomislav, koji Domagoj i Borna i tako!
Prije neg li se sve to sredi, sve to granje bi trebalo priredit za jednu veču lomaču na kojoj bi se spalili svi zločesti vječniki i ovi blokeri kaj se bunu po bloki protiv vlasti, i pišedu protiv njih.
Prvi najteže optuženi bi bil Blok Podno Kleka, zač je on prvi počel bez imena i prezimena pisat kaj ga muči, drugi Uske staze Ogulinske, treči Maks kaj je sve to ujedinil u zločinački klub kemu se pridružila bidna Janjo sa svojim pisanjem, koje ni jasno, jel za ili je protiv.
Tužibaba bi bila gospa Dubravka iz radija, zač ona če sad sve naredit kaj vlast reče pa i optužbu za klub zločinci kaj jamradu i pišu, Nešo bi bil fiškal kaj bi nas branil po službenoj dužnosti, a gospon Koza bi bil sudac zač on nikad ne špota ni ne fali, samo čisto piše ono kaj je bilo i ni kaj Nešo da bi kaj komentrial i upuštal se u te objede protiv vlasti, nego dela svoj posal, to, to i to i gotovo!
Kad se pribavu svi dokazi protiv zločinačkeg kluba onda bi trebalo na ročište zvat i svedoke. Svedočit če za obranu, Hugo, Rambo, Pesimist, Argus, BB i puno novih imeni na bloki, jerbo se klub prošireva kulko vidin.
Svedoki optužbe bili bi Fran, Medaljunko i još niki kaj ih ne morem zapamtit jerbo su noviji, ali ču ako poživin.
Suci porotniki bi bili izostavljeni, ali bi sud zasedal ispred Kralja Tomislava i sve bi bilo javno i transparentno pa bi svi iz sela i grada mogli dojt pratit taj proces klubu zločinci -blokeri. Ako bi publikum bil nepristojan i kaj ki rekal ili se smijal ili šaptal jedan drugemu Gospon sudac bi mogal isključit javnost i onda bi se prešlo na zatvoreni postupak, kako je i red u ovoj demokraciji. Kako su svedoki obrane dost jaki, gospon sudac bi presudil da se blokeri oslobađaju od krivnje za udrugu kluba zločinci protiv države, vlasti i demokracije i nas bi sve puščili i oslobodili optužbi, ali bi se morali pokajat i manit se bloki i pisanja, kao i mišljenja da ništo more od vlasti dojt kaj nebi bilo dobro.
Tako bi se ta praksa da se vlast more kritikovat bez imena i prezimena i adrese za vjeke vjekov lipo zatrla i narod i sav svit bi bil sretan i zadovoljan.
Večniki bi videli da ni dobro niš pitat i zapitkevit na veču, lipo bi došli u kancelariju našemu Begi, videli kaj ima na transparenti u ladlu i mučali, zač bi jih prepala tako silno priređena lomača za ove kaj im se ime nezna, a kakova bi tek bila za njih kaj ih svi poznaju i znaju za njih?
Ovo san napisala prije nego se dogodi sve to, jerbo iman vizije, a o Parku Kralja Tomislava san tila pomoć našoj vlasti da se pripremi uredit to kako treba, a ne tek tako, jer takovega parka ne bi bilo u celemu svitu kod je naš.
Takovim bi se postupkon dakazalo da pravna država funkcionira, jerbo bi manjkalo dokazi za dokazivanje krivnje optuženih, mi bi se pokajali, više ne bi ni slovo napisali, a morti bi i zaboravili i pisat i čitat, jer bi to bilo dost korisno za Ogulin.
Ja bi seguro propala jer niki nebi til od mene na placu kupovat, a kako bi ovi drugi prošli ni mi poznato zač ih ne poznan i neznan ki su to drzniki, ali bi ih mogla tega velikega dana upoznat.
Sve mi si čini da je taj dan dost blizu, zač je več nekakov Pero mene upozoril da se jedne struje pričuvan, jerbo bi mogla dojt na njihovu listu, a na ovoj prvoj kanda več i jesan, pa bolje na dvi liste neg na nijednoj, kaj ne ?
Tako bi se naš grad odjedamput u rušilačkem zanosu rešil svega kaj ni dobro za njega i kaj ne valja za svitlu i lipu budućnost, a to su : stari Park, blokeri i večniki ki postavljaju pitanja na aktualnem satu .
Ajte bok!

Janjo,14 ožujka 2008.

16.03.2008. u 10:36 | 6 Komentara | Print | # | ^

DOBRI GRADONAČELNIK I ZLOČESTI VEČNIKI

Moram vam divanit o temu kako je bilo jučer na Gradskemu veču, jerbo je bilo dost zanimljivo i divanilo se o svemu o čem san ja mislela ovih dani, i kaj mi je na um padalo. Slušala san izvešča o lopovi svake vrste, i oni polako propadadu i ni ih tako puno, svake godine sve manje, a bogatih i onih boljih familij sve više, to je dobro i ja se temu radujen.
Vatrogasci su gasili kulko su mogli i stigli, i sve su dobro naredili a kaj su one dvi ženske tako stradale, lahka im zemlja, valja više neče niki jer je lipo Bego rekal da nek ne palu trave i korov, jer se more tako kaj dogodit ako se to dela. Ja se z njim slažem i tako bi i sama pripovidala da san gradonačelnik.
Gospon Janko, lipo je napisal sve o našoj zoni, delaju svi kaj sapeti, i naredil je plan da će do 2012. leta bit zona puna ko čep, da će bit kulko sam razumila i premalo naroda u Ogulinu za delat, i kad sve to lipo fine i naredi, taman če morat pojt u penziju jer če bit star. A šteta, šteta gospon Janko, uvik je vami tako, kad god se vi razdelate i sve naredite morate pojt na drugo mesto.
Ja kulko vas poznam vi ste jako vridan i brižan čovik, a morda i krene i tamo kadi ste vi, bog vam pomogal.
Gospon Tonković, večnik je u diskusiji spominil nekakovu subjektivnu slabost, kakvu slabost gospon večnik, kemu je slabo mora pojt doktoru i na bolovanje, a kod nas više nima subjekti, svaki ki misli da mu se netreba spomenit ime govori o subjekti, niki ne veli ja sam kriv, ili ja san bil slab, neg subjektivna slabost, ajte gospon Tonković, kaj je vam…, pa subjekti imaju imena ili špic namete ili posal, pa recte…
Ja sam se jako najedila na oneg gospona večnika, subjekta Bokulića, kaj ide pitat našega Begu da mu pismeno napiše ono sve o dvorani i o gostioni u dvorani i to je jako naljutilo našega gradonačelnika Begu da san ja mislela da če mu dojt slabo i da če ga nedaj bože.. i evo ga, dojde naš Tone lipo za gradonačelnika grada Ogulina.
Ma kako ga more tako pitat na veču, ko ide u eter i maltetirat po dva tri puti i na svakem veču, kad lipo more u miru i tišini dojt k njemu i pitat ga ko čovik za stolum njegovim radnem o temu i evo ga, naš če Bego lipo oprit prvi ladil i pokazat prstum transparent i reč, -evo ga, si ga videl?-, Gspon večnik če reč -Jesan, gospon Gradonačelnik, naš če Bego lipo zaprit ladl i ovaj če mučat jer je videl i gotovo, a isto tako svaki ki se sekira more dojt lipo kod njega i ako naš Bego bu imal vremena i ako bude na svojem poslu če mu pokazat i briga če projt.?
Mene to ne muči pa neču ni pojt, ali opet si mislin da bi mora bilo manje posla kad bi to kaj je na tem transparentu čulo više naroda preko etera, pa bi naš Bego imal manje posla, pa ja predlažen da se on ne bi tuliko mučil sa svimi ki su u brigi, kad koji večnik lipo pita, samo kratko reče. Gospon večnik, dobit čete odgovor u pismenem obliku, i to pokašte tim zabrinutim građanim i seljakim i gotovo.
I on, večnik Božić isto, kaj imaju oni ki ne plačaju porez pitat kulko se poreza na dvoranu potrošilo, kaj oni to pitaju kad ne delaju i nisu platili poreza i nisu njihovi novci tamo, kakove su to bedastoče?
Pravo veli naš Bego, da radi tih stalnih pitanji ljudi mislu da naša vlast ništo mulja i da mislu da bi oni mogli kaj naredit kaj ni nam po volji i od koristi za nas. Kakova bi to vlast bila kaj bi ništo mutila i nešto delala da narod ni upoznat i da ne pita svit ki ga je izabral, kaj je tim večnikim ja se lipo pitam?
A joj, joj, Park Kralja Tomislava isto netreba nikega zabrinjavat, jedna gospa Jasmina iz Zagreba lipo je naredila plan za Park i rekla da treba sve porušit, valja ona zna kaj Ogulinu treba, siguro da zna jerbo je ona školovana žena i dobila je kune za to, i zač onada i mi kaj smo tuj ne bi to lipo puslušali. Ali našim je ljudimi palo na pamet, bože mi prosti da se ljutu i denu u brigu radi tega, pa su onda samo pedeset i ništo stabli osudili na smrt a ovi drugi će još ku godinu potegnit. Nove če 24 ili kulko lipe posadit i gotovo. Kakova briga, kaj Ogulinu treba tulko drv po gradu, samo treba čistit u jesen i obrezivat, lipše je petonirano i asfatirano, leta su sve mrzlija i mrzlija i ni lad potreban,, kaj če ti lini penzioneri i zločesta dica bit po parku, pa još po noći da vidu Begu kako broji drva, o bože ludega naroda ?
Ali mene ništo drugo muči, naš Tone ni ni reči rekal, ni usta otvoril, morda ga ni bilo tamo, ali ako je bil pa mučal to mene muči. Da ni on slučajno u zdogovoru sa onim večnikum Bokuličum da sekira Begu, pa da Bego se jako najidi, bože mi prosti, pa bi on mora postal gradonačelnik našega malega grada. Ta politika je nekakova čudna, tuj se stalno nešto mutlja i okreče oko položaji, te ovaj prošal pa ga Bego minjal, pa ostal, pa Tone naš sad minja nešaga Begu, pa …, to meni ništo ni baš, ali kaj moremo?
Nego, moj je Mije slušal, pa bi ja lipo zamolila da bi se znalo kad če bit to nametanje za prodat jelovu graju iz Parka, jer bi moj Mije rad to kupil za cimper na štali i kolnici, kaj se sad zovu gospodarske zgrade, zač u kolnici više ni kol neg Tomo i morali bi to prominit. Z njin bi išal, on mali Miječe sestre čeri sin, zač je jako pametan mali, zna lipo divanit, u poslu baš nima sreče, ali završil je škole, ov saobračaj, pa uvik kad divani svi ga kaj u boga gledamo i slušamo a i lip je pa bi mogal veli Mije pojt z njim, da se pokaže. Ja mislin da bi taj naš mali mogal pojt za političara, jer on svakega svojim divanum opčara i svi ga volu, ali u poslu nima baš sreče, uvik mu niki kajle spušča. I onda je došlo vrime da je gospon presednik Turković kaj je jako fin i nikad se u niš ne meša, samo pazi da se Bego ne bi zadušil kad ga ovi drugi tako na veču idu sto puti pitat o istim stvarim, rekal da se više ne pronosi u eter, tj do mojega radija i ja dalje niš neznan, a morda bi još kaj trebala znat?
Tako da naš Bego ni mogal nam ženam nikako čestitat Dan 8 marta, ki je međunarodni dan i kega su Ujedinjeni narodi, kega smo i mi član 1977 proglasili Međunarodnin i rekli da je to dan ki se treba obilježit a on to jadan nami ni stigal reč, ali sigurno je til i ja se ne brinem oko tega i neču pojt k njemu pitat zač to ni stigal obavit..
Pa ču, ja Janjo, jerbo se ja u svemu s njin slažen, reč,»Drage žene našega malega i lipega Ogulina, ja vam čestitam Dan žena i želim puno uspjeha na svim područjima kao i sreću u osobnom životu«.
Ajte bok!

Janjo, 8 .ožujka 2008.

08.03.2008. u 19:24 | 6 Komentara | Print | # | ^

PRESEDNIK U OGULINU

Dico moja, pa kakovi ste to da mi ni niki rekal da če dojt naš presednik države, k nam u Ogulin? Pa kaj se to z vami svimi dogaja, da je šef naše države moral sa dva tri čovika pojt po cesti i šetat i skoro sam južinat pri Šapi, pa kaj je to ?
Ja se čudin Begi našemu da ni lipo dočekal presednika sa dicum svum iz školi, svih koje postojidu, a ima ih dost i sa vrtičun i sa zborun i sa Nikolininin fokloron i da ni onega Ivete tote da se malo prišmuca oko našega presednika . Pa ima več i rožic pa smo mogli zeru mu dat, ni trebalo pojt ni Kopšivam ni onim drugim kupovat, pa bi morti i drenka procvalega nabrali i ki kukurjek bi se našal, ajoj sramote i bruke.
Kanda je došal u pustinju, nigdi naroda, nigdi nikoga, pa če reč kakovi su ti Ogulinci, kaj je z njimi, uvik su presednike lipo dočekivali, nekojega su i zaprili fala bogu, jer da nisu ne bi bilo ni muzeuma, a jel presednik mora išal videt kadi je jedan od njegovih predhodniki skoro glavu izgubil, jel ste mu to pokazali?
Ma seguro je to Bego zaboravil, on samo zna pojt na južinu, a drugo kaj je trebal presedniku pokazat, Julo, kakova je sva zametana i zmazana, pa je mogal pojt od spomenika onem arhitekti pa do gospe Kate onum ulicom, pa bi nam morda namenil ku kunu da se tega smrada rešimo, ma niš i niš.
Gospa Jasminka Turina –Luketić je lipa, krasna ženska, pa kaj ni mogla zet kakov lip kostimič, onako loker, zač je to tako tesno i skučeno dela nase, mislit će presednik da mi ovdi nimamo kaj jist ili da joj Šapo neda plaču?
Još mi je Šapo ispal najlipši, sav se svitli, lipo se okupal i namazal sa kremum, mu se bome vidi kako je fin, i lipo črno odelo je obukal, baš kako treba za dočekat presednika. Gospon Šapo ja vami čestitam, mislim da je presednik zadovoljan sa hotelum i da mu je južina bila dobra. Niste mu valja dali pečenje, nego ništo ispod peke ili kakovega sira i morda ku pastrvu, onako reš pečenu, morda čovik mora pazit kaj ji, a ne da se osramotimo, da jimo kaj seljaki, ma ja mislin da je to bilo jako dobro i da je presednik sa te strane, kaj se tiče gospona Šape bil jako zadovoljan.
A kadi je naš Tone, on je kupil još lani lipo odelo, kaj ga je valjda zmazal pa ni mogal on dojt se pokazat presedniku, pa gospa Karmela kaj je glasno govornik od grada, pa nikako mi ne ide u glavu da naš Ive Vučić ni mogal malo dojt prošetat sa našim presednikum ili bar na južinu, ne bi niki videl, a more i projt na druga vrata van ako mu ki brani.
Ja mislin da bi gospon Koza to napisal, jerbo svi su oni predstavniki naroda, i Bego, i Tone i Ive i Banane i svi, a dobro, morda ni za Bananu važno, jer je bila njegova žena, pa to je svejedno, i moj Mije mene šalje kad smo obavezni kamo pojt, a njemu se ne ide, u kakove svate, ili krstitke ili sprovod ili ako je maša za kega iz sela, pa moremo to Bananam oprostit, zač je morda poslal gospu Dubravku, a i ona je puno lipša od njega, pa neka.
Ja nisan zadovoljna kako se dočekal i kakov je bil postupak kad je naš presednik došal u Ogulin, zač presedniki ne dolazu samo tako, pogotovo u Ogulin i zato mislin da vas sve moran dobro ošpotat, da bi se drugi put, ako bu iki til i dojt, kad je temu tako, to lipo obavi kako treba, a ne tek tulko, kaj ni sebi ni svojim. Kaj mi moremo sad očekivat nego da se naš presednik Mesić potuži kad dojde doma da Ogulinci nisu kako treba. Nemojte mi samo reč da je on to zabranil, drugi put, ako bu til dojt ja ču ga dočekat sa buketičon rožic i lipo ču mu reč
-Fala Vam gospon presednik kaj ste došli obajt naš mali grad Ogulin i svi čemo vam sad zapleskat jerbo ste vi od naroda izabrani i mi vas poštivamo i volimo. A meni če on lipo dat ruku i zet rožice i reč če: Gospa Janjo lipo vam fala na ovoj dobrodošlici. Kaj je to tako teško za naredit?
Ma niš nis zadovoljna z vami svimi i baš san ništo ljuta, i neču više danas niš pisat ni mislit o temu. Idem pobelit šljive, zač je pretoplo pa če procvitat rano i šundrat če ih kakov mraz, pa neču imat ni rakije prave ako presednik dojde.
Ajte bok!
P.S. (potlje svega): Nis imala živci pisat n/m, kadi mislin da paše, zač san jako ljuta i mislin da smo se osramotili kaj nigda niki.

Janjo, 01. ožujka 2008.

01.03.2008. u 20:06 | 12 Komentara | Print | # | ^

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< ožujak, 2008 >
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Siječanj 2011 (1)
Prosinac 2010 (1)
Studeni 2010 (1)
Rujan 2010 (1)
Kolovoz 2010 (1)
Srpanj 2010 (2)
Veljača 2010 (1)
Siječanj 2010 (2)
Prosinac 2009 (1)
Studeni 2009 (1)
Rujan 2009 (2)
Kolovoz 2009 (1)
Srpanj 2009 (1)
Lipanj 2009 (2)
Svibanj 2009 (2)
Travanj 2009 (1)
Ožujak 2009 (3)
Veljača 2009 (1)
Siječanj 2009 (1)
Prosinac 2008 (3)
Studeni 2008 (1)
Listopad 2008 (2)
Rujan 2008 (2)
Kolovoz 2008 (1)
Srpanj 2008 (3)
Lipanj 2008 (3)
Svibanj 2008 (2)
Travanj 2008 (2)
Ožujak 2008 (4)
Veljača 2008 (8)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga

Ogulinska blogovaranja

Linkovi


Blog servis

Forum.hr
Monitor.hr
Og-list.hr
Blog podno Kleka.hr
Maksova maksimala.hr
Ogulinska fatamorgana.hr


Broj posjeta

Oil Rig Accidents
Oil Rig Accidents Counter

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se