srijeda, 31.10.2007.

Prvi dnevnik

Prvi dnevnik obuhvaća razdoblje od početka „ukazivanja“, tj.od 24. lipnja 1981 do 6. rujna 1981. na preskok.Zapisano je
ponešto samo u 26 dana , i to :u lipnju 2 dana; u srpnju 8 dana; u kolovozu 10 dana;te u rujnu 6 dana. Ovaj dnevnik koji smo primili odmah u početku bio je pisan pisaćim strojem.

Tek puno kasnije – 30. svibnja 1985. – Vicka mi je predala jedan mali notes u kojem je bilo rukopisom napisano sve ono
što se nalazilo otipkano pisaćim strojem u Prvom dnevniku.Otipkani primjerak i rukopis slagali su se u gotovo svemu.

Autentičnost Prvoga dnevnika.

Čim smo primili rukopis ovoga Dnevnika,bilo je jasno da to nije autentičan Vickin dnevnik.Sama Vicka je priznala da ga ona nije pisala nego njena sestra.Interesantno je što je Vicka rekla u razgovoru s fra Jankom Bubalom kad ju je pitao o „znaku“:
Janko: - U nekoj bilježnici (koju zovu tvojom) stoji da vam je Gospa 26.x.1981. sa smiješkom rekla da se nekako čudi što je više za znak ne pitate.Ali da će vam ga ona sigurno ostaviti,da se ništa ne bojite…
Vicka: - Dobro je to.Ali mislim da to nije bilo njezino prvo obećanje da će nam znak stvarno ostaviti.
Janko: - To je točno jer u nekoj maloj bilježnici,koju je bilježila tvoja sestra Ana(radi se o rukopisu Prvog dnevnika,primj.N.B.), zabilježeno je tri puta da vam je Gospa rekla već potkraj kolovoza da će svoj znak `brzo´ ostaviti,a
evo,to se oteglo…
Vicka: - Ja to ne znam.Ja nisam nikada tu bilježnicu čitala,a nisam ni Ani to govorila.Mora da je to netko drugi govorio
Janko: - Mislim da su joj to govorili Jakov i Ivanka…( J.BUBALO, Tisuću susreta…,str 133-134.)

„Bilježnica ( koju zovu tvojom)“ , o kojoj govori fra Janko, jest Drugi dnevnik Vicke Ivanković,koji su na početku
primili i članovi Komisije,a „ mala bilježnica“ jest rukopis Prvoga dnevnika Vicke Ivanković.Koliko je ta „mala bilježnica“
ili Prvi dnevnik Vicke Ivanković,autentičan Vickin Dnevnik vidi se iz Vickine izjave: „Ja nisam nikada tu bilježnicu čitala,
a nisam ni Ani to govorila.“

U razgovoru s Vickom 29. svibnja 1985. pokazao sam joj Prvi dnevnik prepisan pisaćim strojem i upitao:
„Jesi li kad ovo vidjela?“
Vicka: „Nisam ja ovako vidjela ovo.“
Bulat: „Nisi to vidjela?“
Vicka: „Ne!“
Bulat: „Na primjer,tu si nam jedanput rekla da je Ivanka drugi dan pitala kako joj je mater (…),a tu piše da je pitala prvi
dan:“ (Ivanki je nešto prije umrla majka,primj.N.B.).
Vicka: „Drugi dan,jer mi smo prvi dan bile dole na putu,a Gospa je bila na brdu.“
Bulat: „Točno.Zato ti kažem:tu (tj.u Prvom dnevniku,primj.N.B.) piše prvi dan,i tu ima kojekakvih pogrešaka,i prema tome
to ti ne priznaješ svojim dnevnikom?“
Vicka: „Nemam ja nikakvih pogrešaka,ja što imam reći,ja mogu kazati ovako otvoreno,bez tog pisanog.“
Bulat: „Dakle ovo tvoj dnevnik nije?“
Vicka: „Ako to tu sve piše,onda moj nije…“

Htio sam se uvjeriti u još neke stvari koje su zabilježene u Prvom dnevniku,pa sam upitao: “Dobro,reci mi ovo:jeste li vi
vidioci koji put vidjeli svjetlost na Križevcu,i te stvari?“
Vicka: „Jesmo!“
Bulat: „Je li to bilo često?“
Vicka: „Jest!“
Bulat: „Dobro,a jeste li koji put,od nekoga sam čuo da je pisalo na nebu neke stvari,jesi li to vidjela?“
Vicka: „Nisam ja to vidjela!“
Bulat: „Nisi to vidjela?“
Vicka: „Ne!“
Bulat: „Sigurno?“
Vicka: „Sigurno!“
Bulat: „Navodno je pisalo MIR!“
Vicka: „Nisam to vidjela!“
Bulat: „Nisi?“
Vicka: „Ne!“
Bulat: „Je li vidio tko drugi od vidjelaca?“
Vicka: „Ne znam.Ja ni u čije ime ne govorim…“
Bulat: „Dobro!U redu!To konkretno piše u ovome Dnevniku.Taj dnevnik nije tvoj?“(Usp.Prvi dnevnik, 25. kolovoza 1981.)
Vicka: „Nije!Ja kažem da nisam nikada vidjela da piše ovo,jesu li drugi vidjeli MIR i to,ali ja nisam vidjela.“

Potrebno je napomenuti da je u Prvom dnevniku napisano ,a je toga dana – 25.kolovoza 1981. – u 10 sati i 45 minuta
bilo prisutno svih šestero vidjelaca kod Ivankine kuće i da su na Križevcu vidjeli Gospu (udaljenost preko 2 km) i da je
„preko cijelog neba pisalo zlatnim slovima „MIR“.Međutim, Vicka,Marija i Ivanka su 29. svibnja 1985. izjavile da one nisu
vidjele da je pisalo MIR na nebu,a ostalo troje vidjelaca nisam pitao o tome.

Koliko su izvori o međugorskim događajima nepouzdani,vidi se i iz činjenice da Svetozar Kraljević kaže da se spomenuti
znak pojavio na nebu 6. kolovoza poslije podne:“Jedna grupa hodočasnika u pratnji svog svećenika vidjela je ne nebu riječ MIR napisanu svijetlim slovima“( S.KRALJEVIĆ,Les apparitions de Medugorje,str 95.).Još je važno napomenuti da
je u rukopisu Prvog dnevnika sadržaj ovoga dana – 25.kolovoza 1981. – gotovo identičan rukopisu jednog svećenika –fratra.U razgovoru s fra Jankom Bubalom o spomenutom znaku na nebu

Vicka kaže: „Više puta su mnogi vidili na nebu,osobito iznad Križevca;krupnim zlatnim slovima napisano „MIR“.A ,sjećam se :jednom smo vidili tu riječ napisanu iznad Podbrda.Isto tako krupnim zlatnim slovima napisano.“
Bubalo: „A kakvim je to slovima bilo napisano,štampanim ili pisanim?“
Vicka: „Pisanim.Ali svijetlim,zlatnim“:

Kako protumačiti ove kontradiktorne izjave?Vicka je meni kategorički tvrdila da nije vidila da je na nebu napisano
„MIR“.Slično Ivanka i Marija,a prema Prvom dnevniku i fra Janku Bubalu izlazi da su to vidjeli svi vidioci.Gdje je
istina?Opravdano se može sumnjati da se ovaj događaj uopće i zbio!

Što reći o autentičnosti ovog Dnevnika?Ako Vicka kaže:
“ Ja nisam nikada tu bilježnicu čitala( tj.rukopis Prvog dnevnika, primj. N.B.), a nisam ni Ani to govorila“.Ako to tu piše,onda moj nije“ ( tj.Prvi dnevnik, u kojem piše da je Ivanka prvi dan pitala kako je majka,koja je umrla,i da je na
nebu velikim zlatnim slovima pisalo „MIR“);ako taj isti Prvi dnevnik nije pisan Vickinim rukopisom,nego s dva različita
druga rukopisa,onda je dostatno dokaza da to nije autentičan Vickin dnevnik,iako je ona samo dan kasnije, 30. svibnja 1985., za „tu malu bilježnicu“ ( rukopis Prvog dnevnika) „ koju nikada nije čitala“,a ni svojom rukom pisala,rekla da je
to njezin dnevnik.

/00:01/ ..::nevermind or?::.. /10 lost souls)/

petak, 26.10.2007.

DNEVNICI VICKE IVANKOVIĆ


Pitanje dnevnika „vidjelice“ Vicke Ivanković zbog specifičnih okolnosti došlo je u centar pažnje i postalo jedno odnajzamršenijih pitanja u svezi s „međugorskim ukazanjima“.

Bez pretenzije da konačno razmrsimo ovo zamršeno klupko nesuglasja,neistinitih i poluistinitih izjava,neotkrivenih konačnih namjera pojedinaca,pokušat ću iznijeti što u ovome trenutkugovore činjenice do kojih sam uspio doprijeti,ostavljajući otvoreno pitanje da koji novi detalj može unijeti ispravke i novosvjetlo.

Već je prethodno rečeno da su članovi Komisije,prije negoli su se sastali na prvo zasjedanje, 23. ožujka 1984.,primili fotokopirana tri izvatka na kojima je pisalo:

Prvi dnevnik Vicke Ivanković,
Drugi dnevnik Vicke Ivanković,
Treći dnevnik Vicke Ivanković.

Da bude jasnije ono što će kasnije slijediti,treba nešto reći posebno o svakom od ovih triju izvadaka iz dnevnika ili – kako se govori – posebno o svakom ovom dnevniku.

/22:49/ ..::nevermind or?::.. /3 lost souls)/

ponedjeljak, 22.10.2007.

Istinitost Kronike ukazanja

Za istinsko pisanje Kronike nije bitno da se podatak zabilježi baš onaj dan kad se nešto zbilo.Važnije je da se zna koliko je proteklo vremena od dana kada se nešto zbilo do dana kada je zabilježeno u Kroniku i je li točno zabilježeno.Upravo u Kronici ukazanja gotovo nikada ne znamo kada je podatak zabilježen,jer izričaji“večeras“,“ove večeri“, ne znači da je to zabilježeno te večeri,kako smo to već vidjeli.Npr. u Kronici 27.
lipnja 1982. stoji napisano :“Nisam uspio pobilježiti poruke razgovore koje mi je Vicka zadnjih dana pred godišnjicu
dala.Evo ih ovdje sada.“

Ovakvo je pisanje Kronike ispravno,iako je događaj zapisan kasnije nego što se zbio,pod
uvjetom da je doista i zapisano 27. lipnja 1982.Ne bi se moglo reći da je ispravno ovako pisanje kada nalazimo u Kronici 31. prosinca 1981 :“Petero vidjelaca imalo je i večeras videnje.Osim zajedničkog viđenja Ivica je imala videnje točno u pola noći“ ( kurziv N.B.) .Ako je Ivanka imala viđenje“točno u pola noći“,onda ovo u Kroniku nije zapisano“večeras“(tj.31. prosinca 1982.) kako se čini po samom izrazu,nego kasnije.Kada je to bilo, ostaje tajna.

Ne može se govoriti o istinitosti Kronike ako stvari nisu točno zabilježene.Kroničar,fra Tomislav Vlašić, 15. siječnja 1982. piše u Kronici:“Vidioci kažu da ih je Gospa već davno upozoravala da idu u crkvu moliti i da će im se tamo ukazivati,jer je tamo priličnije i sabranije.“ Po ovome od „Gospe“ dolazi inicijativa da se s „ukazanjima“ prijeđe u crkvu.Istina je ,čini se,drugačija:inicijativa je došla upravo od o.Vlašića!Vec 29. lipnja 1981.fra Tomislav Vlašić prisustvuje ukazanju i razgovara sa Mirjanom koju je već prije poznavao.“Osjetio sam potrebu
dovesti narod u crkvu- izjavio je kasnije o.T. Vlašić – da tu moli i da im se pomogne to shvatiti.“
(Usp.S.KRALJEVIĆ, Les apparitions de Medjugorje,Fayard,1984,str.93.)

Vec sutradan, 30. lipnja,za vrijeme ukazanja u Cernu,Mirjana pita Gospu“hoće li se ona ljutiti ako ne budemo išli na brdo nego u crkvu.Tu je nekako bila neodlučna kad smo je pitali.Kao da joj nije bilo baš drago,ali je ipak rekla da se neće ljutiti“ (razgovor sa fra Jozom Zovkom nakon ukazanja u Cernu).Zašto Mirjana baš 30. lipnja pita Gospu hoće li se ljutiti,ako budu dolazili u crkvu mjesto na brdo?Čija je to inicijativa?Iz Mirjaninih riječi vidimo da ta misao nije potekla od Gospe .Dapače njoj nije bilo drago.

A na upit fra Janka Bubala Vicki:“…bi li se ti mogla sjetiti čiji je to plan bio?“,
Vicka izričito odgovara:“Fra Tomislavov.“
Janko:“Kojega fra Tomislava?“
Vicka:“Fra Tomislava Vlašića.“ ( J.BUBALO, Tisuću susreta s Gospom u Međugorju, Jelsa,1985.,str.
109.)
Ovo je samo jedan primjer kako se često u Kronici Gospi propisuju inicijative,koje od nje ne potječu.

Slično 14. lipnja 1983.Ivan pita Gospu što će svećenici propovijedati za godišnjicu njezina ukazanja.Ona odgovara: “Neka oni čine što misle da je najbolje“, da bi zatim, 16. lipnja 1983., preko Jelene Vasilj ipak odredila“devet mogućih tema za ove dane“.“Ove teme Jelena mi nije prenijela kao Gospin diktat nego ih je rekla svojim riječima,“primjećuje Vlašić.

Teme su ipak takve da ih Jelena nije mogla prenijeti ni svojim rijec
čima.Bilo bi uvjerljivije da je rečeno da ih je Gospa doslovno Jeleni diktirala.

Npr.“Marija želi svijetu dokazati:
Bog je istina,on postoji,s njim je prava sreća,u njemu je punina života-obraćajte se Bogu!“

Ovo nisu kategorije mišljenja Jelene Vasilj i ona u ovakvim kategorijama ne može prenositi Gospine poruke svojim riječima,a da se i ne govori kako sama Gospa ispada „ smiješna“kad „želi“ da se kroz devet dana govori o njoj.
Još bih spomenuo teološke formulacije“Gospinih“ odgovora koje je preko „vidjelaca“ davala na postavljena teološka pitanja .Neke su formulacije tako teološki precizne da je gotovo nemoguce da su ih vidioci zapamtili i prenijeli.

Npr.u Kronici 24. lipnja 1982,:“U momentu smrti svjesni smo takoder procesa odvajanja duha i tijela.““Proces odvajanja duha i tijela“ nisu kategorije ni riječi koje“ vidioci“sasvim razumiju.

Tako u Kronici 18. kolovoza 1982.stoji:“Mirjana kaže da u viđenjima sve nebeske osobe( Isusa,Mariju,Anđele) promatra
trodimenzionalno,dok zemaljske osobe dvodimenzionalno(fra Jozu Zovku,nekog od vidjelaca…)“
.A kada su dvojica članova Komisije o tome pitala Mirjanu,ona je rekla da ne zna što znači“trodimenzionalno“.Isto tako Vlašić piše u Kronici, 6. rujna 1982., da je Gospa upozorila Mirjanu da pazi na depresiju kad joj se prestane ukazivati,njoj je i ta riječ bila nepoznata.Očito da su to interpretacije i kategorije fra Tomislava Vlašića,jer vidioci kažu da vide Gospu kao i druge osobe , a kroničar je to „protumačio“ kao trodimenzionalno odnosno dvodimenzionalno.

Isto tako riječi Gospine u Kronici, 6. srpnja 1983.:“Svagdje gdje god sam se ukazivala Crkva mi nije vjerovala.A svijet je vjerovao i molio.Bog ga je uslišavao“,odaju teološka shvaćanja kroničara,a ne Gospinu poruku koju prijenosi Jelena Vasilj.Sigurno je da Gospa ne bi dijelila hijerarhiju(Crkvu)od naroda,jer je i narod Crkva.Nije vjerojatno da se Gospa „ukazala“zato da rješava suvremene teološke kontroverzije:jesu li sve vjere iste,je li ona posrednica svih milosti,jesu li duše u nebu prisutne dušom i tijelom(prije uskrsnuća),je li ona uznesena na nebo prije ili poslije smrti itd. (Usp. Kronika ukazanja:1. listopada 1981., 3. rujna 1982., 6.
svibnja 1982., 12. listopada 1981.)

Kakvi se zaključci mogu izvesti iz navedenih činjenica?

- Sigurno je da kroničar nije počeo pisati Kroniku ukazanja prije kraja listopada 1981.,tj.puna četiri mjeseca nakon
početka ukazanja,a vrlo je vjerojatno čak 8 mjeseci nakon prvog ukazanja( 24. lipnja 1981.):

- Fotokopija Kronike ,koja je predana msgr.Žaniću i koju posjeduju članovi komisije,barem je djelomično
izmijenjena.Osim toga,to što u ovoj Kronici nema svih izvadaka koje donosi pater Grafenauer i za koje kaže da ih je prepisao“samo“ iz Kronike koju je pisao pater Vlašić,Grafenauer veli da je Vlašić poruke o kapelanima u
nekim izrazima „ublažio“.
Tako ispušteni izrazi u Kronici:

“Nemojte slušati nikoga!“ „Biskup je kriv“ promijenjeni su u :“Biskup je takoder pogriješio“.A „Oni nisu ništa krivi“,
„Kod njih nema nikakvih pogrešaka“ ispušteno je ono „ništa“ i „nikakvih“ ( kako stoji u Grafenauerovim izvatcima 15. travnja 1982.) itd. ( Ali je moguće da je ovo mijenjao i p. Grafenauer,jer jednom kaže da je to činio p.Vlašić,a drugi put da je on,Grafenauer,ispuštao oštre izraze.) – Izricaji“večeras“ i „ove večeri“, „jutros“ i njima slični zavode čitatelja u zabludu da je to pisano baš te večeri ili toga dana,a u mnogo slučajeva - kako smo vidjeli - to ne odgovara istini. U stvari,čitatelj nikada nije siguran kad je neki podatak zapisan i je li točno zapisan.

- Kroničar neke svoje inicijative i interpretacije propisuje Gospi i time Kroniku čini još nepouzdanijom,jer čitatelj ne
može sa sigurnošću znati stoji li iza poruka Gospa ili kroničar.

Jednom riječju Kronika ukazanja nepouzdan je izvor za događaje u Međugorju!

/14:22/ ..::nevermind or?::.. /4 lost souls)/

subota, 13.10.2007.

Je li biskupu Žaniću predana originalna Kronika ukazanja?

Postoje znakovi da je Kronika ukazanja,koju je fra Tomislav Vlašić 16. studenog 1983.predao msgr,biskupu Žaniću,barem djelomično mijenjana.

Prva činjenica koja ukazuje na to da je Kronika mijenjana jest tvrdnja patra Radogosta Grafenauera,da je sve svoje izvatke koji se odnose na dvojicu mostarskih kapelana,prepisao samo iz Kronike:“Sve sam prepisivao samo iz Tomislavove Kronike,a to sam usporedivao sa zapisima djece i njihovim izjavama“( Usp.Pismo slovenskog provincijala Družbe Isusove JOŽE KOKOLJA biskupu Pavlu Žaniću, 25. siječnja 1985., br. 14/85, 2d.)
(kurziv N.B.) .

Da bih razjasnio neke stvari,pisao sam 15. veljače 1985.patru Grafenaueru u svezi s Kronikom i rekao da svih njegovih „izvadaka nema u Kronici,pa ako tu može unijeti malo jasnoće bilo bi mi drago“.U svezi s time pater mi je Grafenauer u pismu ,od 20. veljače 1985.,odgovorio ovo:

“A ja sam u Međugorju stekao duboko poštovanje prema Tomislavovom kroničarskom radu.Sve se potpuno slagalo s izjavama djece i njihovim zapisima.Jedino što je Tomislav gdjekoji izražaj na temelju zrela uspoređivanja dječjih izjava nešto ublažio,a biskup je to nazvao manipuliranjem(…).Moram nadodati,vidio sam neke stvari u Kronici brisane,popravljane,za neke sam ispravke
pitao i Tomislava.Zanimalo bi me,je li Tomislav kasnije išta od onog popravljao.Morao bih sve vidjeti da povjerujem biskupovu izvještaju u Rim.Prema tome izvještaju Tomislav je sve ispravljao samo zbog biskupa.“Toliko pater Grafenauer o ovoj stvari.

Od 14 izvadaka koje je Grafenauer prepisao“ samo iz Tomislavove kronike“ pet od tih četrnaest nedostaju u Kronici koju je fra Tomislav predao msgr.Žanicu i u fotokopiji ove Kronike ne vide se brisana i popravljana mjesta o kojima govori pater Grafenauer,osim na jednom ili dva mjesta prekrižen tekst.Izvatci koji nedostaju u Kronici,a koje donosi Grafenauer jesu ovi : 15 i 26. travnja 1982.,4. svibnja 1982., i krajem kolovoza 1982.

Da je Kronika prepravljana,vidi se iz izvatka od 3. siječnja 1982.U Kronici koja je predana msgr. Žaniću nalaze se dva originalna listića o dvojici kapelana:jedan je napisala Vicke,drugi Mirjana.Iste te izvatke donosi i p. Grafenauer i za njih tvrdi da su prepisani iz Tomislavove Kronike.Međutim Vickin originalni papirić,koji se nalazi u Kronici,predanoj msgr.Žaniću,ne slaže se sve u svemu s izvatkom koji donosi Grafenauer i koji bi – prema
zričitoj tvrdnji Grafenauera – bio prepisan iz Kronike koju piše fra Tomislav Vlašić.

Kod Grafenauera ispušteni su oštri izrazi.Tako je na originalnom papiriću napisano:“ Ivica ništa nije kriv“,a kod Grafenauera je ispušteno „ništa“.
Original:“Ako ga izbace iz fratara,neka bude ponosan i hrabar“, a kod Grafenauera je ispušteno“ponosan“.

Original:“Biskup pravi nered i zato je on kriv “,a kod Grafenauera:“Biskup ne pravi red i zato je on kriv“ ( kurziv
N.B.)

Ako je p.Grafenauer prepisao sve“samo iz Tomislavove kronike“,onda ta Kronika nije u svemu identična s Kronikom koju posjeduju biskup i članovi Komisije.Grafenauer je spomenuti izvadak prepisao iz Kronike gdje je fra Tomislav ublažio,ispustio i promijenio neke izraze,a biskupu je predao Kroniku s originalnim rukopisom Vicke i Mirjane vjerojatno stoga da se vidi kako vidioci razlicito prenose poruke i da je on s razlogom ublaživao neke izraze.(Moram napomenuti da je p.Grafenauer u pismu msgr. Žaniću, od 16. veljače 1983., napisao da je on „koju Vickinu riječ malo ublažio“ , a u pismu meni, 20. veljače 1985,:“Sve se potpuno slagalo( u Kronici,primj.m.) sa izjavama djece i njihovim zapisima. Jedino što je Tomislav gdjekoji izražaj na temelju zrelog usporedivanja dječjih
izjava nešto ublažio,a biskup je to nazvao manipulacijom“ ( kurziv N.B.) ..

U pismu,od 28. ožujka 1983.,p Grafenauer kaže:“ Da vam budem otvoren,jedino sam u tome popravljao tekstove,što je Vicka pisala da kapelani nisu ´ništa` krivi .(…)Doznao sam da ona ne može reći da je Gospa doista rekla te riječi(…).Nikada nisam ni jednu riječ promijenio,samo sam ovu riječ ispustio,jer sam doznao,da je po svoj prilici samo Vickina…a ne Gospina“ ( točkice su oca Grafenauera).)

Kako protumačiti Vlašićevu primjedbu u zagradama 20. studenoga 1981.;“Ovo viđenje je bilo 27.XI, a ono zabilježeno 27.XI.danas.
Zabunom je krivo prepisano“ ( kurziv N.B.).
Odakle je prepisano? Iz originalne Kronike? Ta se zamjena dogodila i sa 21.XI. namjesto 28.XI. i 22.XI. namjesto 29.XI.!
I sama činjenica da je fra Tomislav Vlašić otezao punih pet mjeseci ( od 16.lipnja do 16. studenoga 1983.) predati Kroniku ukazanja msgr.Žaniću,pobuđuje sumnju da mu je bilo potrebno to vrijeme da se nešto izmjeni.Ne vidi se nikakav opravdan razlog zašto je odugovlačio predati Kroniku biskupu koji mora donijeti sud o „ukazanjima“ na temelju dokumentacije.

Pater Grafenauer donosi svoje izvatke o kapelanima iz Kronike po redu kako ih je vjerojatno i našao u Kronici po datumima.Ono što Grafenauer donosi pod datumom 21. siječnja 1982., to se u Kronici,koju posjeduju članovi Komisije nalazi pod 21.VI.1982.A ono što Grafenauer donosi pod datumima 15.,16. i 26. travnja 1982. u Kronici koju mi posjedujemo uopće nema.

Iz svega iznesenog i dokumentiranog proizlazi zaključak:

Kronika,koju posjeduju članovi Komisije,nije identična – barem u dijelovima – s Kronikom iz koje je prepisivao p.Grafenauer svoje izvatke o dvojici mostarskih kapelana,fra Ivanu Prusini i fra Ivici Vegi.To se moglo lakše izvesti,jer dio Kronike koju članovi Komisije posjeduju,fotokopiranu na listovima,bio je napisan u tri teke većeg formata ,pa nije bilo teško neku od tih teka zamijeniti drugom,ako se već htjelo nešto izostaviti ili mijenjati.

/00:05/ ..::nevermind or?::.. /5 lost souls)/

nedjelja, 07.10.2007.

Nepouzdanost izvora o događanjima u Međugorju


Kronika ukazanja fra Tomislava Vlašića


Dio Kronike ukazanja,koji smo dobili,fotokopiran odmah u početku rada,obuhvaća razdoblje od 11. kolovoza 1981. do 15. listopada 1983.
Kroniku je pisao fra Tomislav Vlašić ,izuzevši neke dane kad je bio odsutan.Bilježio je što se sve zbivalo svaki dan u svezi s liturgijskim činima i „ukazanjima“ tako da se stječe dojam neposrednosti mjesta,događaja i svjedočenja očevidaca.Taj efekt neposrednosti postignut je izričajima:“Isti prizor kao i jučer“, „Večeras“, „I ove večeri“, „Ove večeri grupi se pridružila i Ivanka…“,“Jakov,Vicka i Marija i ove večeri bili su s Gospom“.Ovakvi i slicni izričaji,koji su upotrijebljeni na mnogo mjesta,govorili bi u prilog da je upravo te večeri i sve zabilježeno u Kroniku i da to daje vjerodostojnost i Kronici i događajima.

Međutim u samoj Kronici ima mjesta koja ne dopuštaju da se izvede takav zaključak.

Kad je pisana Kronika ukazanja

Iz analize same Kronike teško je dati definitivan odgovor kad je započeto pisanje Kronike ukazanja,ali je sigurno da nije pisana svaki dan kako se može steći dojam iz navedenih izričaja i formulacija.Evo nekoliko dokaza:

Već 13. kolovoza.1981. ( a Kronika počinje 11. kolovoza) u Kronici je zapisano da su dobrovoljci iz civilne zaštite išli na Križevac čuvati križ,“da se mrda“, i :“Dok su bili gore grom je opalio i zamlatio Josipa( Bulica,primjedba N.B.) tako da se onesvijestio,te je bio snešen i hitnim kolima prevezen u bolnicu.( Doznali smo kasnije da je spašen,ali je i dalje nastavio psovati)“.

Primjedba kroničara da su doznali kasnije da je spašen,jasno govori da ovo nije pisano 13. kolovoza 1981.
Na vigiliju Velike Gospe, 14. kolovoza 1981.,stoji u Kronici:“Na TV-dnevniku osuđen je kao kleronacionalista fra Jozo Zovko.Osuda je,u biti,imala one iste detalje koji će kasnije biti unešeni u fra Jozinu osudu.“

Iz činjenice da je fra Jozo Zovko osuđen 22. listopada 1981. može se izvesti .siguran zaključak da Kronika nije započeta biti pisana prije svršetka listopada 1981., jer kroničar 14. kolovoza nije mogao znati zbog čega će biti optužen fra Jozo Zovko.

Sličnih stvari,iz kojih se vidi da je Kronika pisana kasnije,ima dosta dokaza.( Usp.npr.Kroniku ukazanja, 1 i 17. listopada, pa 20, 21. i 22. studenoga 1981)

Navedimo još očevidan primjer da kronika nije pisana isti dan kako bi iz formulacije izlazilo:

u Kronici je 15. siječnja 1982. zabilježeno:“Tako vidioci od danas dolaze moliti i imati videnje u župskim prostorijama.Nekoliko dana zatim počeli su moliti u kapelici i od tada u kapelici imaju redovno videnje“ ( kurziv N.B.) Kad je ovaj događaj zapisan u Kroniku,ostaje tajna!Po izričaju“od danas“ trebao je biti zapisan 15. siječnja,jer kroničar 15.siječnja još nikako nije mogao znati što će biti za „nekoliko dana“ kasnije.

Slično je zabilježeno 20. siječnja:“Petero djece i ovu večer imalo je videnje Majke Božije.“ Vidioci su postavili i pitanje:“Što će raditi fra Ivica Vego i fra Ivan Prusina sad kad su istjerani?“

Radi se o dvojici neposlušnih kapelana koji su suspendirani, tj.zabranjeno im je bilo vršiti svećeničke dužnosti i otpušteni su iz Reda OFM ( primjedba N.B.).Gospa je odgovorila:“Oni nisu krivi.Biskup se u odluci prenaglio.
Neka ostanu.“

Ova nas činjenica ovdje zanima samo stoga jer su dvojica spomenutih kapelana otpuštena iz Reda tek 29. siječnja 1982.( Usp. Declaratio dimissionis ab Ordine OFM fratris fr.Ivica Vego, isto tako: Declaratio dimissionis ab Ordine OFM fratris Fr.Ivan Prusina,Romae, 29. Januarii 1982. u potpisu fr. Honorius Pontoglio.Na kraju Izjave dodaje se: „ Id est ab Ordine OFM ,solutus est a vinculis votorum religiosorum et a divinim suspensus ad normam rescripti S. Sedis die 11. Dec. 1980. N. Prot. 6559/80.“)

Čin otpuštanja iz Reda OFM dvojice spomenutih kapelana zabilježen je u Kroniku 9 dana prije nego li su bili otpušteni.To nam jasno govori da formulacija:“Petero djece i ovu večer…( kurziv N.B.) tj.20. siječnja,nije točna,jer to se nije zbilo te večeri niti je moglo biti zapisano te večeri,kad su kapelani otpušteni 9 dana kasnije.

Tako isto izričaji zabilježeni u Kronici, 19. rujna 1981.;“Jakov,Vicka i Marija i ove večeri bili su s Gospom.“

Dana 14. rujna 1981.:“Vicka i Jakov su imali viđenje u 18,20h.Tada ih je Gospa pozvala da dođu kod Jakova u pola noći kad im se ponovno ukazala“ ( kurziv N.B.),sigurno je da nisu zabilježeni u Kroniku tih večeri,kako to izgleda,naprosto stoga jer još nije bilo ni početo pisanje Kronike,što je još gore već rečeno.

Dne 7. listopada 1981.;“Jakov i Vicka večeras su imali redovno viđenje.“


Kad je fra Tomislav Vlašić počeo pisati Kroniku ukazanja čiju fotokopiju imaju članovi Komisije?

Teško je dati precizan odgovor.Sigurno je da to nije bilo prije svršetka listopada 1981.Iz već navedenih činjenica i onog što je kroničar napisao kao neki uvod i objašnjenje na početku Kronike,čini se da je to bilo krajem veljače 1982.Na početku Kronike piše:“Ono što je vezano uz ukazanja donekle je zabilježeno ovdje,Djeca su mi govorila važnije događaje,a svaki dan nisam mogao mirno razgovarati s djecom te zabilježiti sve po redu ( u nekim mjesecima samo je nekoliko dana zapisano nešto o videnjima,primj.N.B.).

Uglavnom djeca su mi rekla da ukupno od 24. 06. 1981, do 20.02.1982. samo u pet dana Gospa im se nije
ukazala“.Ono što je napisano na početku Kronike služi kroničaru kao neki uvod,pa spominje što se događalo onako općenito,sumarno,od početka ukazanja do 20. veljače 1982.To bi bilo neko „objašnjenje“ onog što se vec dogodilo i uvod u ono što će se još zbivati.

Na toj prvoj stranici stoji datum 25. 02. 1982.i potpis kroničara fra Tomislava Vlašića.

Zašto je ovaj „uvod“ u Kroniku napisan baš 25. veljače 1982.a ne prije,jer Kronika počinje 11. kolovoza 1981.,ima smisla jedino ako je upravo tada počelo pisanje Kronike.

/00:20/ ..::nevermind or?::.. /5 lost souls)/

utorak, 02.10.2007.

Uvod


Članovi proširene Komisije za ispitivanje događaja u Međugorju dobili su neke pisane materijale i snimljene vrpce o tim događajima prije nego li su se sastali na prvo zasjedanje u Mostaru 23. ožujka 1984.

Radilo se :
o dvjema snimljenim kasetama razgovora s vidiocima i o razgovorima vidjelaca s „Gospom „ za vrijeme „ukazanja“;
o Kronici ukazanja,koju je pisao fra Tomislav Vlašić( fotokopija);
o fotokopijama triju bilježnica na kojima je bilo napisano:
Prvi dnevnik Vicke Ivanković,
Drugi dnevnik Vicke Ivanković,
Treći dnevnik Vicke Ivanković.
Dobili smo još neke kratke izvještaje koje je poslao fra Tomislav Vlašić Biskupskom ordinarijatu u Mostaru o „ukazanjima“ u Međugorju.Svi ovi dokumenti imaju svoje porijeklo iz Međugorja i oko Međugorja.

Biskupski ordinarijat iz Mostara sa svoje je strane poslao:
Dekrete otpuštanja iz Reda OFM dvojice mostarskih kapelana,fra Ivana Prusine i fra Ivice Vege, 29. siječnja 1982.
Poruke „Gospine“ dvojici mostarskih kapelana:fra Ivanu Prusini i fra Ivici Vegi, a koje je o.Radogost Grafenauer,D.I., prepisao iz Kronike ukazanja – kako sam tvrdi;
Prilog Službenoga Vjesnika Biskupije, IV/1982., koji nosi naslov :Dodatak „informacijama“ ( tri stranice),koji je sastavio msgr.Žanić kao neku nadopunu informacijama o događanjima u
Međugorju koje je pisao fra Tomislav Vlašić;
Obrazloženje Biskupskog ordinarijata u Mostaru o „Sudbini Dnevnika ukazanja´ Vicke Ivanković“ ( stranica i pol), 54/84., od 13. siječnja 1984.;
Pismo vidjelice Vicke Ivanković upućeno msgr.Žaniću, 7. svibnja 1985., u kojem izražava svoje negodovanje što se te poruke o kapelanima šire,jer su iz njezina (privatnoga)dnevnika i ona nije nikomu dozvolila da ih umnaža i širi;

Moj prvi dodir s događajima u Međugorju bio je upravo preko ove dokumentacije koju sam kao član Komisije dobio i koja je gotovo u cjelini potjecala od ljudi koji su se nalazili na izvoru tih
događanja: fra Joze Zovke,župnika,koji je ispitivao vidioce i snimao na kasete,
fra Tomislava Vlašića,koji postaje kapelan i duhovni vođa vidjelaca,te zapisuje u Kroniku ukazanja što su djeca vidjela i doživjela na tim „ukazanjima“ i njemu priopćavala;
napokon sama vidjelica Vicka Ivankovic koja je – navodno svoja „ videnja“ i doživljaje zapisivala.

Svoju sam dužnost ozbiljno shvatio,iako događanjima u Međugorju,prije nago li sam,s oklijevanjem ,prihvatio biti član komisije,nisam davao neku posebnu važnost.
Stoga sam nekoliko puta čitao primljenu dokumentaciju,posebno Kroniku ukazanja i dnevnike Vicke Ivanković ,međusobno uspoređivao i analizirao.
Ovdje bih želio iznijeti svoja zapažanja do kojih sam došao citajući,usporedujući i analizirajući primljenu
dokumentaciju.Pokušat ću stvar u što kraćim crtama iznijeti i dokumentirati koliko bude moguće.

/00:12/ ..::nevermind or?::.. /3 lost souls)/

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se