16 srpanj 2017

bele bluze
divlje lelujaju
na krilima vetra
umrljane sokom
od borovnica
nebo rascvetano
blago
plavo
isenčeno oblacima

kakvo li je samo to nebo
poput rascvetane doline
miriše i cveta do laktova

listovi vinograda
sakrivaju vode
i venac sunca

negde iza uha
iza glave
u pregaženom nebu
u samoj gluvoći
suvoparnih zvezda
ispuneni dani i noći
u teget torbi
u ime svetlosti
govorili su

lepota
i svrab sreće
po dlanovima

<< Arhiva >>