evandjeljeumolitvama.blog.hr

četvrtak, 29.05.2014.

Otac na govoro – 16

NASTAVAK - XVI

Nekad davno, prema Starom zavjetu, ljudi su se
ponašali poput životinja, nisu sačuvali niti jednog
znaka koji bi im davao dostojanstvo djece Božje.
Zato sam im se, da bi im pokazao koliko ih želim
uzdignuti kao djecu Božju, morao pokazati u svoj
svojoj strogoći koja je zastrašujuća. Kasnije, kada
sam vidio da su neki od njih postali zaista razumni
i da su shvatili da je potrebno održavati razliku izme-
đu njih i životinja, počeo sam ih obasipati blagodatima
dopuštajući da pobjede one koji još nisu spoznali i
očuvali svoje dostojanstvo.
Kako je broj takvih rastao,
poslao sam im svoga Sina u njegovoj božanskoj
savršenosti, jer je on Sin savršenog Boga. On im je
utro putove savršenstva. Zbog njega sam vas prihvatio
u Svojoj beskrajnoj ljubavi kao svoju djecu i nisam vas
više zvao "stvorenjima" nego Svojom djecom.
Zaodjenuo sam vas pravim duhom novog Zakona koji
ne samo da vas razlikuje od životinja, kao po starom
zakonu, nego vas uzdiže i nad ljude iz Starog zavjeta.

Sve sam vas uzdigao do dostojanstva djece Božje.
Da, vi ste Moja djeca i trebate Me zvati Ocem. Imajte
povjerenja u Mene poput djece, jer bez te vjere nikada
nećete biti uistinu slobodni. To vam govorim kako bi ste
shvatili da dolazim zbog Djela Ljubavi, da uz Moju pomoć
uzmognete stresti sa sebe sužanjstvo vaših duša.
Dolazim da uživate u pravoj slobodi od koje dolazi sva
radost prema kojoj sve zemaljske radosti nemaju nikakve
vrijednosti. Uzdignite se do dostojanstva djece Božje,
poštujte svoju veličinu, a Ja ću više no ikad biti vaš Otac
najvažniji i najmilosrdniji od svih očeva.

29.05.2014. u 18:18 • 71 KomentaraPrint#

četvrtak, 22.05.2014.

Otac nam govori - 15.

NASTAVAK - XV

Da bih vam mogao dati pravu radost u ovom životu
i u onom budućem, želim da činite ono što vam kažem.
Dobar je čas, ne dopustite da vam promakne Ljubav
koja vam se tako očevidno nudi. Od svakog od vas
tražim da sudjeluje na Svetoj misi u skladu sa bogo-
služjem jer Mi je to najugodnije! Kasnije ću vam reći
i druge kratke molitve, ali vas sada ne želim preopte-
retiti! Bitno je da Me štujete kako sam vam rekao,
posebnom proslavom Meni u čast te da poput djece
slavite svoga Boga, Oca, Tvorca i Spasitelja ljudskog
roda. Evo još jednog dokaza Moje očinske ljubavi prema
ljudima. Djeco Moja, neću vam govoriti o svoj veličini
Moje bezgranične Ljubavi. Bit će dovoljno da otvorite
svete knjige, pogledajte Raspetoga, Svetohranište i
sveto otajstvo i shvatit će te koliko sam vas ljubio!

Kako bi ste se uvjerili da je zbog vas samih nužno
ispunjavati Moju volju te da bi ste Me bolje spoznali
i uzljubili, prije no što završim sa ovim riječima koje
donose samo ono najvažnije od čitavog Djela Ljubavi,
želim pružiti neke od nebrojenih dokaza Moje Ljubavi
prema vama. Tako dugo dok čovjek ne živi u Istini,
ne može doživjeti pravu slobodu: vi djeco Moja, koji
ste izvan pravog Zakona kojeg bi ste trebali poštivati,
vjerujete da ste radosni i miru. Međutim, u dubini srca
osjećate da u vama nema pravog mira ni prave radosti,
one slobode koju daje Stvoritelj, Bog, i Otac.

Ali, vi koji živite po Zakonu i koji ste obećali da će te
poštivati taj Zakon koji sam vam dao radi vašeg spasenja,
dopustili ste da vas vaši poroci dovedu do zla.
Udaljili ste se od Zakona zbog svojih loših postupaka.
Mislite da ste sretni? Ne. Znate da vaše srce nije mirno.
Možda mislite da ćete ugađajući svojim ljudskim željama
zadovoljiti svoje srce? Ne. Dopustite da vam kažem da
nikada nećete biti zaista slobodni ni zaista sretni, dokle
god Me ne spoznate kao Oca i ne podložite Mi se poput
prave djece Božje. Zašto? Zato jer sam vas stvorio s
ciljem da Me spoznate, da Me uzljubite i da Mi služite kao
što dijete jednostavno i s puno povjerenja služi svome ocu!

22.05.2014. u 15:30 • 71 KomentaraPrint#

petak, 16.05.2014.

Otac nam govori – 14.

NASTAVAK - XIV

Ako me budete ljubili ljubavlju djece prema Ocu
i s povjerenjem prema Mojoj Crkvi i Mojim predstav-
ncima, osjećat će te štovanje prema ljubavi i poniznosti,
a ne štovanje kako sad pokazujete koje vas udaljava od
Mene jer me se bojite.
To lažno štovanje koje Mi ukazujete nepravda je koju
činite prema Pravednosti, rana na najranjivijem dijelu
Moga srca, propust, prezir prema Mojoj očinskoj Ljubavi
prema vama.
U Mome izraelskom narodu najviše Me razžalostilo i još
Me uvijek žalosti taj krivi osjećaj štovanja prema Meni.
Neprijatelj čovjeka ponukao vas je da upadnete u idolopo-
klonstvo i raskole. Time se i danas služi i uvjek će se time
služiti protiv vas udaljene od Istine, od Moje crkve
i od Mene.
Ne dopustite da vas neprijatelj povlači uokolo, vjerujte u
Istinu koja vam se otkriva i hodite prema Svjetlu te Istine.
Znajte djeco, vi koji ste izvan Katoličke crkve, da niste
isključeni iz Moje očinske Ljubavi. Upućujem vam svoj
nježni poziv jer ste i vi moja djeca. Ako ste do sada živjeli
u zabludama đavla, shvatite da vas je varao i dođite k Meni,
svome Ocu, i Ja ću vas prihvatiti radosno i s ljubavlju!
I vi, koji ne znate ni za jednu drugu vjeru osim one u kojoj
ste rođeni, a to nije ona prava, otvorite oči: evo vašeg Oca,
onoga koji vas je stvorio i koji vas želi spasiti. Dolazim k
vama i donosim vam Istinu, a s njome spasenje.

Vidim da Me ne poznate i ne znate da vas tražim samo da
Me upoznate kao Oca, Stvoritelja i Spasitelja. Samo zbog
svog neznanja ne možete Me ljubiti. Znajte, dakle, da nisam
tako daleko od vas kako vi mislite. Nakon što sam vas stvorio
i prihvatio svojom Ljubavlju, kako vas mogu napustiti? Svuda
vas pratim u svemu vas štitim kako bih vam pokazao svoju
darežljivost premda vi zaboravljate na Moju ljubav, pa govorite:
"Za sve se brine priroda, ona nam daje život i smrt".
Došlo je vrijeme Milosti i Svjetlosti! Spoznajte, dakle,
da sam jedino Ja pravi i istinski Bog!

16.05.2014. u 16:10 • 17 KomentaraPrint#

četvrtak, 08.05.2014.

Otac nam govori...13.

NASTAVAK - XIII

Neki će,
pručavajući Djelo ljubavi koje dovršavam među ljudima,
naći povoda da kažu: "ne govore li misionari, od kad su
došli na ove udaljene krajeve, išta drugo ljudima
osim o Bogu, o Njegovoj ljubavi, Njegovoj dobroti.
Što još mogu reći o Bogu kad samo o Njemu i govore?"
Misionari su govorili i govore o Bogu onoliko koliko
Me sami poznaju, ali, uvjeravam vas, ne poznajete Me
onakvog kakav jesam, zato Vam se dolazim objaviti
kao Otac sviju, nježniji od svih očeva da preobrazim
vašu ljubav izobličenu od straha. Dolazim kako bih se
učinio sličnim svojim stvorenjima i da ispravim
predodžbu o Bogu kao o zastrašujuće pravednome.
Zbog toga ljudi provode život ne uzdajući se u svog
jedinog Oca koji im želi priopćiti svoju jedinu želju,
a to je da im olakša ovaj prolazni život na zemlji
i podari im na Nebu Život božanski. To je dokaz da
me ljudi ne poznaju ništa više od vas koji niste
nadišli krivu predodžbu o Meni.

Zato vam sad dajem to Svjetlo. Ostanite na Svjetlu
i donesite Svjetlost svima. To će biti moćno sredstvo
obraćenja, a možda i zatvaranja vrata pakla, s toga
ovdje obnavljam Svoje obećanje, koje će trajati vječno:
Svi koji Me zazovu Ocem, makar i samo jedamput,
neće propasti, već će biti sigurni u svoj vječni Život
među nebeskim odabranicima.
A vi koji će te raditi Meni u slavu, i pronositi spoznaju
o Meni, da Me ljudi upoznaju, štuju i ljube, znajte
da će vaša nagrada biti velika jer cijenit ću sve,
čak i najmanji napor koji će te učiniti i nagradit
ću vas stostruko u vječnosti.

Već sam rekao, u svetoj je crkvi potrebno ustanoviti
svetkovinu kojom će se na poseban način štovati
Stvoritelja te zajednice, Onoga koji ju je osnovao,
Onoga koji je Duša te zajednice, Boga u tri osobe:
Oca Sina i Duha svetoga.
Dokle god tri Osobe ne budu na poseban način štovane,
kroz zasebnu proslavu u crkvi i u cijelom čovječanstvu,
nešto će toj Zajednici nedostajati.
Već sam dao da neki ljudi osjete taj nedostatak, ali
većina njih, zbog pretjerane stidljivosti nisu odgovorili
na Moj poziv. Drugi su imali hrabrosti govoriti što bi bilo
dobro za ljude, ali suočeni sa neuspjehom nisu ustrajali.

08.05.2014. u 22:06 • 22 KomentaraPrint#

utorak, 06.05.2014.

ŽELIM I DANAS ČUTI TVOJ GLAS

Darujem ti mir, radost i sreću
u životu ovom što zadaje udarce
ti sjediš i brineš, gunđaš na sve
dok Ja nosim sav teret za tebe

Nešto treba napraviti ili htjeti
dovoljno je staviti na popis Moj
pomoći ti mogu tek kad predaš Meni
premda je Moja lista podugačka…

Vjeruj, kad si jednom teret Meni predao
prestani pokušavati uzeti ga ponovno
i imaj vjere da ću brinuti o svemu tvom
o svim tvojim problemima i iskušenjima

Nemoj se probudit jednog jutra i reći si
sad sam snažan mogu izaći na kraj sa tim
jer predao si mi teret svoj i Ja brinem o tom
Ja obnavljam ti snagu i skrbim za tvoj dom

Želim da zaboraviš na mnoge stvari
zaboravi brigu i ono što te izluđuje
ali jedno te molim – nikada ne zaboravi,
ne zaboraviti razgovarati sa Mnom

Volim te, želim i danas čuti tvoj glas
želim biti uključen u sve što ti se događa
želim slušati o tvojim prijateljima i obitelji
želim jednostavno tvoj najdraži prijatelj biti

Što imaš dijeli sa manje sretnima od sebe
dijeli radost sa onima kojima je nemaju
dijeli smijeh onima koji se dugo ne smiju
dijeli suze s onima koji zaboraviše plakati

Imaš mogućnosti da iskusiš razn iskustva
rasteš od djeteta do odraslog, imaš djecu,
mnogo puta mijenjaš poslove, učiš zanate,
putuješ na puno mjesta, susrećeš ljude mnoge

Budi dobar prema drugima, jer i njih volim tako
oni se možda ne oblače kao ti, ne govore kao ti
možda ne žive na način kao što ti živiš, no ipak,
ja vas sve volim, i molim vas pokušajte se slagati

Ja volim tebe, kako onda ti možeš ne voljeti sebe
Stvoren si da bi bio voljen i da zauzvrat voliš druge
Ja sam Bog Ljubavi. Voli Me. Voli svoje susjede,
I znaj, jako si mi dragocjen, i nikada to ne zaboravi….

(Ovaj post oblikovao sam prema tekstu iz arhiva blogera
"romantična lubav" te ga uzvraćam kao poklon i zahvalu
na dolasku - kao komentar na cijeli njegov blog)
EuM

06.05.2014. u 11:03 • 5 KomentaraPrint#

četvrtak, 01.05.2014.

Otac nam govori – 12

NASTAVAK – XII

Želim da slavite svetkovinu Krista Kralja u znak
otkupljenja za sve uvrede koje je primio pred Pilatom
i od vojnika koji su bičevali njegovo sveto i nedužno
čovještvo. Ne tražim da ukinete tu proslavu, naprotiv,
želim da ju slavite s veseljem i žarom. Ali, da bi svi
doista upoznali toga Kralja, moraju upoznati njegovo
Kraljevstvo. Stoga, da bi došli do te dvojne spoznaje,
potrebno je da spoznaju Oca tog Kralja, stvoritelja tog
Kraljevstva. Zaista, djeco Moja,Crkva, ta zajednica
koju je osnovao Moj Sin, dovršit će svoje Djelo slaveći
svoga Tvorca, vašeg Oca i Stvoritelja.

Neki među vama mogu Mi reći:
"Crkva je rasla neprekidno i kršćani su sve brojniji.
To je dovoljan dokaz da je naša Crkva dovršena!"
Djeco Moja, znajte da je vaš Otac uvijek bdio nad Crkvom,
od njezina nastanka, te da je zajedno sa Svojim Sinom
i Duhom Svetim uvijek želio da bude bez mane uz pomoć
Moga namjesnika, Svetog Oca. Međutim, nije li istina
kad bi me kršćani upoznali kao blagog i milosrdnog Oca,
da bi snažnije i iskrenije živjeli svoju svetu vjeru?
Djeco Moja, kad bi ste znali da imate Oca koji misli na
vas i ljubi vas vječnom Ljubavlju, ne bi ste li se trudili
da uzvratite istom mjerom: da budete vjerniji svojim
kršćanskim dužnostima, pa i onim građanskim, da budete
pravedni i prema Bogu i prema ljudima.

Kad bi ste spoznali tog Oca koji vas ljubi sve bez razlike
poziva tim dragim imenim Djece, ne bi li Me ljubili kao
privržena djeca. Ne bi li pod Mojim utjecajem ljubav koju
bi ste Mi pružili postala djelatna ljubav koja bi se proširila
na sve ljude - i na one koji još nisu upoznali kršćansku
zajednicu te koji ne znaju za Onoga tko ih je stvorio i koji
je njihov Otac. Kad bi netko krenuo govoriti tim dušama
punim praznovjerja i ostalima koji me nazivaju Bogom
jer znaju da postojim, ali ne znaju da sam im blizu, te
kad bi im taj rekao da je njihov Stvoritelj ujedno i njihov
Otac koji misli na njih, brine se za njih, obavija ih Ljubavlju
u svim njihovim patnjama i potištenostima, taj bi postigao
da se obrate i oni najtvrdokorniji, a ta bi obraćenja bila
brojnija i postojanija.

01.05.2014. u 11:55 • 29 KomentaraPrint#

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< svibanj, 2014 >
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Svibanj 2018 (6)
Travanj 2018 (1)
Ožujak 2018 (1)
Siječanj 2018 (1)
Prosinac 2017 (1)
Listopad 2017 (1)
Rujan 2017 (1)
Srpanj 2017 (1)
Lipanj 2017 (1)
Svibanj 2017 (1)
Travanj 2017 (2)
Veljača 2017 (1)
Siječanj 2017 (1)
Prosinac 2016 (4)
Listopad 2016 (2)
Kolovoz 2016 (1)
Srpanj 2016 (2)
Svibanj 2016 (2)
Travanj 2016 (4)
Ožujak 2016 (3)
Veljača 2016 (1)
Siječanj 2016 (1)
Prosinac 2015 (3)
Studeni 2015 (2)
Rujan 2015 (1)
Kolovoz 2015 (2)
Srpanj 2015 (1)
Lipanj 2015 (4)
Svibanj 2015 (3)
Travanj 2015 (3)
Ožujak 2015 (2)
Veljača 2015 (1)
Siječanj 2015 (3)
Prosinac 2014 (3)
Studeni 2014 (5)
Listopad 2014 (4)
Rujan 2014 (4)
Kolovoz 2014 (3)
Srpanj 2014 (4)
Lipanj 2014 (4)
Svibanj 2014 (6)
Travanj 2014 (4)
Ožujak 2014 (5)
Veljača 2014 (5)
Siječanj 2014 (7)

Opis bloga

Najava:

Od danas 03. svibnja najavljujem nove postove, želeći prozu pretačiti u poeziju,
istinu u ljubav, a ljubav u igru djece Božje!

Opis bloga

U narednim postovima su tekstovi poučci i komentari, koje ću oblikovati kao odgovore na poruke "Neba" date zadnjih nekoliko godina. Poruke koje razmatram u skadu su sa Evanđeljem i naukom katoličke vjere. Za moralne ljude prihvaćanje Evanđelja kao životne istine, jeste ujedno moralna vertikala njihova postojanja i djelovanja. Evanđelje je dar svima, način, put i šansa, kako zahvaliti Onome tko nam je sve dao, svim raspolaže i svim upravlja, a istovremeno poštuje našu slobodu izbora (zahvalnost ili nezahvalnost).

Izuzetno je teško biti, ili čak zamisliti čovjeka koji svakodnevno, na svoju ruku, smišlja poruke u ime Božanske obtelji. Tko bi se normalan to usudio. Ipak je teško povjerovati u poruke Neba onima koji su slabi u vjeri, jer je slaba vjera ugrožena od strane nevidljivog ali vrlo aktivnog zavodnika svijeta koji sve naše pogreške i mane okreće na svoj mlin. Zato vjerujem u poruke Neba ukoliko su u skladu sa crkvenim Evanđeljem.

Poruke novoga doba dolaze sa više strana svijeta od više odabranih osoba, a i Hrvatski narod je privilegiran sa dva Gospina svetišta Međugorje i Mali Lošinj. Bog nas svojim porukama i svojim stalnim prisustvom želi spasiti u dolazećim vremenima koja nisu mirna nego dinamična i prijeteća, radi nagomilanih grijeha i zla koje čini većina ljudi. Era mira nije daleko, a to je vrijeme u kojem neće biti mjesta zlu niti zlim ljudima... Zato budimo pripravni, glavu gore, sa mirom u srcu i rukama pruženim Gospodinu... neka bude volja Njegova..
EuM

Čovjek je slobodno neostvareno biće, sposobno da bira put od nevjernika (bezbožnika) agnostika do vjernika ili sveca, jer se sve to stječe po daru slobode i dostojanstva sa kojom se rađamo a postaje (oblikuje) svojom odlukom, zaslugom i darom Božjim...Ako netko izabere put bez Boga a sačuva dobrotu, poštenje i dostaojanstvo vođen pozitivnom savješću, držim da mu je otvoren put neba kao i vjerniku. No, ponašanje nevjernika koji svoj stav i grijehe žele opravdati cinizmom i napadom na stavove pa i pogreške vjenika, kada ih očito nitko ne dira, držim vidom prokletstva koje ih još više udaljava od pravog puta. Njima je teško ili nemoguće pomoći, to će (ako ne bude prekasno) morati sami kada ih pritisne breme života.
Ovdje u komentarima bitno je odrediti prag tolerancije. Teško je na osnovu nekoliko riječi odrediti profil osobe i zauzeti stav. Pomoći u duhu može se samo onima koji još traže svoj put u miru i uvažavanju, onima koji su svjesni krhkosti i nesavršeni svog bića, onima koji si postavljaju pitanja: od kuda potječem, zašto sam tu i kamo stremim... A onima koji misle da sve znaju, koji nemaju što tražiti, molim neka ne dolaze na ovaj blog, a meni neka zabrane pristup da tamo ne zalutam...
Lp od EuM


MOLITVA ZA BUDUĆNOST

Godine iza nas, mnogima su bremenite, pune životnih nedaća i prirodnih katastrofa, ali i ljepote onima koji prihvaćaju sve kao dar života, dar ljubavi, mira i volje Božje. Što nas čeka dalje, to nitko točno nezna, i nemamo se komu ni obratiti, osim glasu Božjem koji nas vodi, uči i upozorava na putu ka novoj eri, Eri mira, eri bez zla kojemu evo, vrijeme ističe. Zato zavapimo molitvom Gospodinu:
Oče nebeski, ljubim Te, hvalim i slavim. Hvala Ti što si nam poslao svoga Sina Isusa koji je pobjedio grijeh i smrt meni na spas.
Hvala Ti što si nam poslao svoga Duha svetoga koji mi daje snagu, čuva me i vodi prema punini života. Hvala ti za Mariju, moju
nebesku Majku, koja za mene posreduje s anđelima i svetima.
Gospodine Isuse, ispuni me: milosrđem, samilošću, vjerom, ljubaznošću, nadom, skromnošću, veseljem, uljudnošću, svjetlošću,
ljubavlju, čednošću, strpljenjem, mirom, čistoćom, sigurnošću, radošću, spokojem, pouzdanjem, istinom, razumijevanjem i mudrošću.
Pomozi mi da hodam u tvome svjetlu, u Tvojoj istini, osvijetljen Duhom svetim, tako da skupa možemo hvaliti, častiti i slaviti Oca našega u vremenu i u vječnosti. Gospodine Isuse, Ti si put, istina i život, i došao si da imamo život i da ga imamo u izobilju.
Zaista je Bog moj spasitelj, u njega se pouzdajem i više se ne bojim jer je Svevišnji moja snaga i moja pjesma, On je moj spas.
Aleluja. Aleluja. Amen.

(Ovu molitvu sam odabrao za blagoslov svih onih koji ju
pročitaju na ovom blogu)Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se