Tko stoji iza svjetskih ratova?

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Židovi su prvi objavili Nijemcima rat i bojkotirali njemačka poduzeća

Theodor Herzl, otac Cionizma, Dnevnici 1895–1904: "Esencijalno je, da se patnje Židova ... pogoršaju ... to će pomoći realiziacji naših planova... Imam odličnu ideju... uvesti ću anti-semite, kako bi konfiscirali židovsko bogatstvo... Antisemiti će nam pomoći, tako da protjerivanje i tlačenje Židova ojača. Antisemiti trebaju postati naši najbolji prijatelji."

7. 8. 1933, Samuel Untermayer, New York Times: "Ovaj sada usvojeni rati protiv Njemačke je sveti rat. On se mora protiv Njemačke do kraja, do uništenja, voditi."

8. 11. 1935, Arnold Leese, The Jewish War of Survival: "Drugi svjetski rat (kojeg još nije bilo!) mora se voditi za obranu osnovnih načela Židovstva.

26. 2. 1940, Jewish World Congress ( dalje samo JWC), Evenening Telegram, Toronto: "Židovski svjetski kongres stoji 7 godina u ratu s Njemačkom."

8. 12. 1942, Iz govora predsjednika JWC-a, Chaim Weizmann, u New Yorku: "... Mi ne samo da ovom ratu posuđujemo svoja potpuna financijska sredstva. Pobjeda počiva na slabljenju protivnika, na njegovom uništenju u svojoj zemlji, u svojoj vlastitoj tvrđavi. Mi smo trojanski konj u neprijateljskoj bastiji. Tisuće u Europi živućih Židova su glavni faktor u uništenju neprijatelja."


Malo tko zna da su se prvi i drugi svjetski rat vodili za osnivanje židovske država Izrael. Prvi za predaju Palestine u ruke židovskih bankara Rothschild, drugi za masovni povratak Židova u Palestinu i osnivanje Izraela. Rothschildi su preko svojih internacionalnih banaka financirali sve ratujuće strane, u svim velikim ratovima. Rothschildi nisu samo ograničeni na ratove - revolucije i financijske krize su također njihovo dostignuće. Samo u 20. stoljeću je 190 milijuna ljudi stradalo tokom ratnih zbivanja, koja su većinom oni izazivali.
Iran, Kuba, Sjeverna Koreja, Sudan i Libija nemaju odnosno nisu imale židovske Rothschild banke u zemlji. Sudan je u međuvremenu podjeljen a Libija ratom pokorena, sada je Iran na meti. I treći svjetski rat stoji pred vratima, taj zadnji će se voditi protiv islamskog svijeta, nakon čega će biti put slobodan za svjetsku diktaturu Luciferijanstva, kako je to predviđao velemason Albert Pike.

Kako vidimo u gornjim citatima, sve je bilo od početka isplanirano. Hitler je bio sredstvo za cionističko ostvarenje židovske države na tlu Palestine. Trebao im je kako bi Židove potakao na povratak u pustinju iz bogatih svijetskih velegradova. Da nije bilo Hiltera, Židovi se nebi vratili i cionistička želja bi pala u vodu. Hitler je financiran s Wall Streeta, to je činjenica.

Koji paradoks da se upravo u Izraelu provodi rasistička politika slična onoj u nekadašnjoj nacional-socijalisitčkoj Njemačkoj, koju svjetsko Židovstvo toliko proklinje. U Izraelu vlada Apardheid i brakovi između Židova i nežidova su zabranjeni. Židovi vjeruju da su oni nadljudi a nežidovi neljudi. Evo što ih uči njihov sveti Talmud:

"Tko Židova ošamari toliko je učinio grijeha kao da je samog Boga udario." (Talmud, Sanhedrin 58b).
"Bog je stvorio nežidove, iako su oni ravni sa životinjama, i dao im je čovječji oblik, jer ne dolikuje Židovu da bude služen od stoke. Zato ga služe životinje u čovječjem obliku." (Šulhan aruh, Mudraš talpiot 225)."Nežidovi, čija duša potječe od nečistog duha, nazivaju se svinjama." (Talmud, Jalkut Rubeni 12)."I zato kad jedan nežidovski sluga ili sluškinja umre, treba ih oplakati onako, kao kad jedan vol ili magarac crkne." (Talmud, Brohes)."Između Nežidova i Židova ne postoji nikakva veza. Jer meso Nežidova je životinjsko meso, a njihovo sjeme je životinjsko sjeme." (Talmud, Jebamot 89a)."Nežidov je kao jedno pseto. Što više, zapisi uče da se pseto ima više poštovati od Nežidova." (Talmud, Ekesegetrašieksod 22)."Meso Nežidova je meso magareće, a sjeme, konjsko sjeme." (Talmud, Jebamot 98a)."Onaj koji nije obrezan i ne drži sabat ne naziva se čovjekom." (Talmud, Jalkut Rubeni 39)."Nežidov nema oca, jer je on na đubrištu rođeno pseto." (Talmud, Jebamot)."Ma koliko imali narodi svijeta tijelo slično Izraelcima, ipak se oni uspoređeni sa čovjekom imaju smatrati za majmune." (Talmud, Šene Lukot 250)."Spolni odnosi Nežidova su isto kao i spolni odnosi životinja." (Talmud, Sanhedrin 74b)."Kuće nežidovske su kuće životinjske." (Talmud, Leb. tob. 46a)."Tuđa žena koja nije kći Izraela, djelić je marve." (Talmud, Abarbanel)."Nežidovka u drugom stanju (trudnica) ima se smatrati kao bremenita stoka." (Šulhan aruh, Košen ha-mišpat 405)."Dijete u utrobi jedne Nežidovke nije bolje od životinje." (Šulhan aruh, Joreh deah 240).

Danas su židovski moćnici po cijelom svijetu žestoki pobornici za masovnu emigraciju, mješanje rasa i multi-rasni svijet, multi-rasni svijet ali ne i Izrael! Talmud i Tora im zabranjuju mješanje s nežidovima, ali mi smo samo stoka, neljudi pa nemožemo i nesmijemo imati nacionlanu čast.
Što židovski vjernici očekuju:

"Mesija će doći i povratiti Kraljevstvo Židovima, a ostali narodi svi će njemu i njima služiti i podložni biti." (Talmud, Šab 120a)."Kad Mesija dođe onda će zemlja roditi kolače i vunene haljine, a žito će krupno biti kao dva bubrega od najvećeg vola." (Talmud, Ketubot 112b)."Tad će svaki Židov imati 2800 slugu i 300 sluškinja." (Talmud, Sanhedrin 101a)."Prije toga biće strahovit rat, koji će dvije trećine svijeta uništiti. U njemu će Židovi toliko oružja zaplijeniti da će im trebati 7 godina da ga spale i istope." (Talmud, Majene Ješ. 74, 4).25.02.2012. u 11:10 | 2 Komentara | Print | # | ^

Srbi o Novom svjetskom poretku

Photobucket

"Sustav, koji je zamijenio feudalizam i apsolutizam, je bio demokratski; režim plutokratski. Danas je demokracija fasada plutokracije: pošto narodi nebi trpili golu plutokraciju (vladavinu novca), prepušta im se nominalna moć, dok je faktična moć u rukama plutokrata. U republikanskim kao i u monarhističkim demokracijama su državnici marionete, a kapitalisti vuku konce: oni diktiraju smjernice politike, oni vladaju kroz kupnju javnog mijenja nad biračima, kroz poslovne i društvene odnose nad ministrima.

Glavni nosioci koruptnog kao i integrenog plemstva: kapitalizma, novinarstva i književnosti, su Židovi. Superiornost njihovog duha predodređuje ih za glavnog čimbenika budućeg plemstva."

Richard Nikolaus Coudenhove-Kalergi, mason i duhovni otac Europske unije


Negde po završetku Zalivskog rata, gotovo svi mediji, u Rusiji, podjednako kao i oni na Zapadu su u svoju terminologiju uključili dobro poznatu kovanicu „Novi svetski poredak“. Reč je o terminu koji je, podsećanja radi, obznanio nekadašnji američki predsednik Džordž Buš (stariji) sada već davnog, ali u mnogo čemu simboličnog, 11. septembra 1991. godine, a kojim su nedugo zatim počeli da se „služe“ državnici i političari svih ostalih zemalja sveta, stidljivo najavljujući na taj način nadolazeće Novo doba na globalnoj političko-ekonomskoj „pozornici“.

Novi svetski poredak, kao svojevrsni sinkretički koncept (pokret) bez presedana u ljudskoj istoriji, po priznanju ideologa okupljenih u Bilderberg grupi i Trilateralnoj komisiji, za svoj prevashodni cilj ima uspostavljanje jedne svetske vlade, jednog centra, iz kog bi se upravljalo celokupnim životom na planeti, a ne bi bilo pretereno da se konstatuje i sledeće – i odlučivalo o životu i smrti svih nas običnih „građana sveta“, a neki kažu – „beskorisnih izjelica“. Ipak da ne bi bilo zabune, kada govorimo o fenomenu Novog svetskog poretka, onda ne govorimo isključivo o političko-ekonomskoj dominaciji vladajućih klika globalnog, nevidljivog i u mnogim njegovim aspektima – okultnog menadžmenta.

Ovaj „poredak“ sazdan je, pre svega, na pobedi i dominaciji jednog posebnog globalističkog „viđenja“ sveta, pa, s tim u vezi, on se u svom ostvarivanju ne koristi isključivo tvrdim instrumentima moći, već isto tako i ideološkom revolucijom koja se zasniva na shvatanju o prestanku potrebe države shvaćene u starim „prevaziđenim“ nacionalnim okvirima. Dakle, Novi poredak uvodi jedno novo, revolucionarno shvatanje sveta u kome živimo, shvatanje koje potire i urušava sve stare političke, ekonomske, religijske, kulturološke i šire društvene koncepte i obrasce, a na kojima se ljudska civilizacija izgrađivala gotovo punih dvadeset vekova.

Novi poredak sveta predstavlja i svojevrsni eshatološki, uslovno rečeno, „mesijanski“ projekat ili pokret koji je po svom obimu mnogo značajniji, kompleksniji ali istovremeno po ljudski rod opasniji od svih ranije znanih planetarnih utopija, kao što su na primer rani protestantski pokreti u Evropi, Arapski kalifat, ili pak nekadašnji „pakleni“ komunistički planovi za svetsku revoluciju. Posmatrajući svet iz današnje perspektive, može se izvesti nedvosmislen zaključak da su sve te ranije utopije poslužile samo kao preludijum ili „predigra“ koja je trebala da dovede do forme mondijalizma (globalne diktature) koji danas poznajemo. Trebalo je kroz sve ranije društveno-političke sisteme i totalitarne režime (komunizam, boljševizam, fašizam) testirati mehanizme kontrole života pojedinaca, građana ili različitih društvenih grupa, i sve to – in vivo. „ Moralo je da se vidi do koje granice država, koja inače ima sve poluge vlasti, može da teroriše stanovništvo. Dakle, koliko mehanizmi iz teorije mogu da se primene u praksi i da se vidi da li ta praksa može da opstane; da se ljudi pretvore u robove – to je suština oblika vladavine koji bi iluminati (globalna elita) voleli jednog dana da vlada u celom svetu. Dakle, da čovečanstvo bude porobljeno, ali ne u metaforičkom smislu, nego u bukvalnom: da se otmu svi svetski resursi i da se distribucija svetskog bogatstva napravi tako da je takozvana „zlatna milijarda“ stanovništva dovoljna na zemlji…U toj hijerarhiji iluminatske vlasti, vrh vlasti je taj “ luciferijanski kult“ koji želi da vlada svetom, ispod njega je nešto što se zove „Rotšild tribunal“ i naravno zašto se ovaj Haški tribunal naziva tribunal…dakle, zašto se zove tribunal a ne sud? On jeste sud, ali i još nešto više od toga. Eksperiment stvaranja birokratske države je započet u Rusiji, a onda je varijetet – vojna diktatura, kao oblik totalitarne vlasti napravljen u (nacističkoj) Nemačkoj. Pratili su se paralelno tokovi da se vidi šta će dati jedan sistem, a šta će dati drugi sistem…U jednom trenutku su (globalna iluminatska elita) želeli da okončaju eksperiment, i stvorili su, odnosno izmislili Drugi svetski rat…“ (Milan Vidojević).

Teorijski posmatrano, ideologija Novog svetskog poretka može se posmatrati i tumačiti na četiri osnovna i polazna nivoa:

Ekonomski nivo – ideologija Novog svetskog poretka podrazumeva obavezno i potpuno uspostavljanje liberalnog kapitalističkog tržišnog sistema širom planete, bez obzira na teritorijalne, istorijske, etničke ili kulturne razlike. Svi socio-ekonomski sistemi tj. države, koji se javljaju kao noseći stubovi „socijalizma“, „socijalne i nacionalne pravde“ i „socijalne zaštite“ moraju biti prvo degradirani i obesmišljeni, a potom najgrublje urušeni kao relikti prošlosti, da bi na kraju bili pretvoreni u društva apsolutno „slobodnog tržišta“, pod čvrstom kontrolom globalne „nevidljive ruke“ koja upravlja svetskom vladom.

Geopolitički nivo – Ideologija Novog svetskog poretka daje bezuslovnu i apsolutnu prednost zemljama koje u geografskom, ekonomskom, duhovnom ali i političkom smislu čine „Zapad“, u odnosu na zemlje omraženog „Istoka“. Neke istorijske površne i eksperimentalne „alijanse“ Zapada sa Istokom tokom Drugog sv. rata ( kapitalistički Zapad i komunistička Rusija protiv nacional-socijalističke Nemačke) nisu odavno u “opticaju“ u ideološkim kuhinjama „globalnog zakulisnog menadžmenta. Pitamo se zašto? Odgovor na to pitanje je posve jednostavan, ukoliko na objektivan način posmatramo geopolitičke igranke koje SAD preko NATO-a danas sprovode na planetarnoj geostrateškoj „šahovskoj tabli“. Nacistička Nemačka Drugog sv. rata je bila, danas je to potpuno jasno za sve one koji imaju oči da bi videli, čedo i projekat elite o kojoj sve ovo vreme govorimo, dakle, upravo tog globalnog menadžmenta koji danas, na svim poljima, radi na formiranju jedne svetske vlade, tako da se na taj način može pre govoriti o svojevrsnoj zakulisnoj i plišanoj kolaboraciji SAD i Vel. Britanije sa Nemačkom, posmatrano u ključu zajedničkog „zapadnog pogleda na svet“, negoli nekom udruživanju „slobodoljubivog i pravdoljubivog“ Zapada sa Rusijom, a protiv navodno „sumanutog“ Adolfa i njegove nacističke vojne mašinerije. Tačnije, Drugi sv. rat i nije bio rat protiv „ludog Hitlera“ kako nam je „ubrizgavano u mozgove“ kroz naše u mnogo čemu namerno i planski „redigovane“ školske programe (kontrole uma), već zapravo planski rat protiv Istoka, odnosno pravoslavnog ruskog naroda i Rusije koja je tada pretrpela i podnela najveće, pokazaće se nenadoknadive ljudske i materijalne gubitke, i koja se danas, u Putinovoj eri, javlja, voleli je ili ne, kao poslednja brana od totalitarnog koncepta zasnovanog na uspostavljanju i dominaciji jedne zakulisne svetske vlade zapadnističkog tipa.

Etnički nivo – Novi svetski poredak insistira na maksimalnom rasnom, nacionalnom, etničkom i kulturnom mešanju i preplitanju ljudi, stavljajući akcenat na kosmopolitizam velikih gradova. Svet je “globalno selo”, a svi smo mi građani sveta bez razlike – glavna je deviza ideologa „vrlog novog sveta“. Nacionalni „oslobodilački“ pokreti unutar raznih država kojima je “nevidljiva iluminatska ruka“ kroz istoriju manipulisala u njenoj bespoštednoj borbi protiv monarhija, nacionalizama imperijalnog tipa, biće odlučno potisnuti ili uništeni, i kao takvi bačeni na smetlište istorije pošto su odigrali ulogu (korisnog idiota) koju im je dodelio globalni menadžment iz senke. Istovremeno, nacionalne države bi ubrzo, prema zamislima ideologa Novog svetskog poretka, trebalo da postanu prevaziđen i suvišan okvir povezivanja ljudi, te da otvoreno ustupi mesto nadnacionalnim integracionim telima, kao organima jedne i jedino dozvoljene i legitimne, buduće (svetske) vlade.

Verski nivo – Ideologija Novog svetskog poretka priprema dolazak u svet jedne posebne mistične figure, pojedinca, „mesije“, čija bi pojava trebalo da uzdrma, naglo promeni ili pak sruši sve postojeće zvanične religijsko-verske koncepte koji, prema „globalnim menadžerima“, predstavljaju smetnju za uspostavljanje jednog novog centralizovanog, globalnog religijskog, „nu ejdž“ pogleda na svet, kao svojevrsnog sinkretizma duhovnog lutanja, i u krajnjoj instanci – ništavila i praznine. Ideolozi mondijalizma su ubedili sebe, a sve više rade na tome da putem medija ili muzičke i filmske industrije ubede vaskoliko, već u velikoj meri, zavedeno i obezduhovljeno čovečanstvo kako će se, tobože, u svet „spustiti“ novi (po iluminatskom ukusu) Mesija koji treba da otkrije zakone jedne nove - a tada će biti predstavljeno – jedino ispravne i istinite religije. Dolazak novog „Hrista“ pratiće naravno i raznorazna spektakularna čuda i čudesa koja će se tih dana odigravati na nebu i na zemlji, a za šta će već postarati – u domenu stvaranja privida, opsena i hologramskih projekcija – više nego dobro istrenirana i uigrana holivudska A filmska produkcija. Naravno da će se zadojenici i zavisnici od „Farme“, „Velikog brata“ i ostalih postmodernih rijalitija ove „apokaliptične“ predstave dočekati na kolenima sa jezikom do poda, vapijući i zapomažući za tim toliko „očekivanim“ mesijom, koji treba da ih konačno izbavi iz ovog njihovog , već sada, učmalog moralnog i duhovnog stanja. Jer, poznato je „nevidljivoj ruci“ Novog svetskog poretka sa kakvim to „oblicima života“ (da ne kažem ljudima , jer je pojam „čovek“ mnogo kompleksnija i sadržajnija kategorija) ima posla, te će kako scenario tako i čitava scenografija silaska „spasitelja sveta“ biti prilagođena opskurnim duhovnim percepcijama „farmoida“ i big bradr robotoida. Novi ateizam, otvoreno bogoborstvo, luciferijanstvo i veštičarenje ili pak spiritualizam, prema kreatorima Novog svetskog poretka, treba da budu zamaskirani učenjem o novoj „naprednoj” religiji na koju će nasesti svi oni kojima nije dato da „vide“. Ali, neko je rođen samo da postane plen, i u tome nema ništa spornog, naravno.

Kako se stvari odvijaju danas, sve ovo prethodno izneto je sve izvesnija slika budućeg „vrlog“ sveta koju su skrojili magovi i tehnokrate Novog svetskog poretka grupisani u Trilateralnoj komisiji, Bilderberg grupi, američkom Savetu za spoljne odnose i drugim tajnim ili polutajnim grupama koje bi mogle vrlo uskoro, mnogo otvorenije i sadržajnije odlučivati o životu svih nas postmodernih hiberniranih „rijaliti robova“.

Iz tog razloga, potrebno je da se svi vi, bezbrižno uljuljkani, probudite što je pre moguće, iako čak više nisam ni posve siguran da bi buđenje i u ovom trenutku bilo pravovremeno, kako biste „stigli na voz“ koji vozi u kakvu-takvu slobodu.

A možda ste, ipak, samo rođeni da budete plen? Ili možda robovi?

Da budete Jozef K.?

http://www.srpskaanalitika.com/2010/03/22/vanja-vucenovic-dekodiranje-%E2%80%9Cmeke%E2%80%9D-tiranije-novog-svetskog-poretka/

25.02.2012. u 11:07 | 0 Komentara | Print | # | ^

Tajna povijest židovske dominacije u svijetu na engleskom i njemačkom jezikuThe Synagogue of Satan is the first book ever to document the secret history of the evil conspirators responsible for wars, revolutions, and financial debacles around the world. It is a virtual encyclopedia of fresh new information and facts unmasking the Jewish Illuminati elite and their sinister goals and hidden influence. Here is just a part of the secrets you will discover in this eye-opening 320 page book.

Engleska verzija
http://www.4shared.com/office/m118ldiI/Hitchcock_-_The_Synagogue_of_S.html

Das Wirtschaftsspiel aus nimmersatter Gier läuft aus! Derzeit stürzen die vor Massenmord nicht zurückschreckenden Banker Satans in ihr eigenes Schwert. Vor dem finalen Untergang dieser korrupten Gesellschaft gilt es aber noch die unglaublichsten Missetaten der letzten Jahrhunderte ans Licht zu bringen, um sie – im Sinne der Heilung und Ganzwerdung der Menschheit – aufzuarbeiten und sodann auf den Müllhalden der Geschichte zu werfen...Wir sollten zuvor noch ganz genau erfahren welche verrotteten Charaktere hinter den Vorhängen im Ringen um die Weltherrschaft wirklich die Fäden gezogen haben. Denn die Mächtigen haben die Geschichte stets gemäss ihrer eigenen Agenda betrügerisch umgeschrieben: Wussten sie etwa, dass die meisten Juden gar keine sind? Oder dass die grösste Zentralbank der Welt, die Federal Reserve der USA weder staatlich ist noch Reserven hat? Oder dass die superreichen Bankerfamilien nie Steuererklärungen abgaben? Und und und... Beurteilen Sie dieses Buch nicht nach dem Cover allein! Gehen Sie bitte nicht automatisch davon aus, dass jeder Träger des Namens Rothschild oder der anderen erwähnten Namen Teil des kriminellen Rothschild-Netzwerkes ist. Auch die allermeisten Ashkenazi-Juden sind völlig unschuldig und nicht Teil dieser Vernetzung der Macht- und Geldgier. Dieses Buch dient der Information darüber, wer die verantwortungslosen Feinde der Menschheit sind und richtet sich nicht gegen Volksgruppen, sondern gegen jene, die mit den mörderischen Machenschaften direkt zu tun haben. Die Fakten sprechen für sich! Was geschah als Jesus auf die Geldwechsler im Tempel traf? Er warf sie hinaus und sagte: „Mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht“! Und in der Offenbarung des Johannes steht betreffs des ehrsamen Menschen: "Ich kenne Deine Drangsal und Armut, dennoch bist Du reich. Ich weiß auch, dass Du von jenen geschmäht wirst, welche Juden zu sein behaupten und es doch nicht sind, sondern eine Versammlung Satans". Hier weiß die Apokalypse sehr wohl zwischen gottergebenen Juden und einer bösartigen Clique egomaner Halunken zu unterscheiden. Es ist die uns innewohnende Liebe und die Verantwortung unseren Mitmenschen gegenüber, die uns sagt, dass wir den teuflischen Verlockungen nach Macht, Ruhm und übermäßigem Besitz widerstehen sollen. Aber nicht alle können das. Gar manche haben sich dem Teufel verschrieben, um das Spiel der irdischen Macht über alle dadurch verursachten Leiden hinweg mit allen Konsequenzen gnadenlos auszukosten. Doch dieses duale Spiel der Gegensätze neigt sich dem Ende zu. Die Lakaien der Macht sind in diesem Endzeit-Szenario derzeit dabei, durch übergroße Gier verursacht serienweise in ihr eigenes Schwert zu stürzen. Insgeheim ahnen sie es in ihrem letzten Aufbäumen bereits, das ihr dunkles Spiel bald ausgepfiffen wird. Das Erwachen der Menschheit ist trotz aller demagogischer Gehirnwäsche und massenmedialer Desinformation nicht mehr aufzuhalten. Die Zeichen der Zeit stehen auf massive Veränderung und es ist für die darob verzweifelten Strippenzieher zu spät, das Ruder nochmals mit ihren alten Tricks herumzureissen. Untergang oder Seitenwechsel ist nun deren Devise. Doch in dieser turbulenten, geschichtlich einmaligen Phase der Menschheit heißt es nochmals Rückschau halten, um zu verstehen, wie alles so kommen konnte, und danach dieses künstlich inszenierte Jammertal schleunigst zu verlassen. Das absichtliche Gegeneinanderhetzen von Bevölkerungsgruppen wird zunehmend durchschaut, man braucht nur zu fragen, wem es eigentlich immer nur nützte. Zur inneren Ganzwerdung ist es wie in der Psychoanalyse sinnvoll, nochmals in die Vergangenheit zurückzublicken, und noch einmal direkt ins Angesicht der zunehmend identifizierten Täter des Grauens zu blicken. Im Sinne des Heilwerdens der Menschheit geht darum, sich mit der bislang vor der Menschheit unter Verschluss gehaltenen eigenen Geschichte ein letztes Mal zu konfrontieren, um die wahren Attentäter der Weltgeschichte sodann in ihrem Häufchen Elend zurückzulassen und im Zorn oder liebevoll auf den Müllhaufen der Geschichte zu werfen. Nur so ist ein Neuanfang der Menschheit möglich, eine Zukunft des Miteinander anstelle des künstlich und mit teuflischer Absicht geschürten Gegeneinanders. Je besser wir die Wurzeln der Vergangenheit kennen, desto schneller geht das Zeitalter des Terrors der Macht und der satanischen Gier einer Horde von koordinierten Blutlinien und Einzeltätern zu Ende. Diese bislang gut getarnten Psychopathen der Weltherrschaft der letzten Jahrhunderte samt ihrem perfiden Netzwerk ins Licht zu stellen, darum geht es in der speziellen Geschichtsschreibung dieses Buches, die wohlweislich in unseren Schulbüchern fehlt. Auch schon in der Materie etwas Belesenere werden ob des Umfangs der Infamie der Akteure noch ins Schwitzen geraten. Im Kern läßt sich das Netzwerk der Mega-Kriminalität aber mit nur einem Namen umreissen: Rothschild! Alles andere ist im Vergleich dazu nahezu Peanuts! Die Rothschilds sind zusammen reicher als die gesamte Weltbevölkerung. Sie erlangten dies durch die Finanzierung von inszenierten Kriegen, oftmals gleich für beide Seiten. Wenn man die historischen Abläufe näher betrachtet, fällt auf, dass dieses von den jüdischen Rothschilds angeführte - vorwiegend sogar pseudo-jüdische - Netzwerk elitärer Familien in ihren zumeist gut getarnten menschenverachtenden Aktivitäten keinerlei Pardon kennt und auch keinerlei Rücksicht auf die jüdische Bevölkerung nahm. Ansonsten hätte die Familie Rothschild diesen Status nie erreichen können. Durch historische Nachforschungen hat sich herausgestellt, dass die jüdische Bevölkerung unter einer Beimischung von Familien gelitten hat und leidet, welche sich auf einige wenige verwandten Blutlinien erstreckt, und jüdisch nur dem angenommenen „Glauben“ nach ist. Dies hat zu vielfachen Diffamierungen der arglosen jüdischen Bevölkerung geführt. Da die Behauptung der Ashkenazi-Abkömmlinge, jüdisch zu sein, auch in die offizielle Geschichtsschreibung Eingang gefunden hat, mag die nachfolgende Quotierung des Wortes jüdisch dem Leser oftmals seltsam erscheinen, soll aber so zitiert werden, wie in der Geschichtsschreibung vorgefunden. In der Tat handelt es sich nur um wenige Blutsverwandtschaften, die sich mannigfacher historischer Lügen und Propaganda bedienten und bedienen. Die Rothschild-Familie ist eng mit den königlichen Familien Europas verwandt, welche ebenso behaupten, eine messianische jüdische Herkunft zu besitzen. Weitere mit den Rothschilds verwandte Ashkenazi-Blutlinien tragen Namen wie: Astor; Bundy; Collins; DuPont; Freeman; Kennedy; Morgan; Oppenheimer; Rockefeller; Sassoon; Schiff; Taft; Van Duyn. Hinter der Wall Street, der City of London und der Bank des Vatikans verbirgt sich ein Bankenkartell eben jener verwandten Familien, welche sich durch Einheirat in die „königlichen Blutlinien“ eine ungeheure Machtposition geschaffen haben, und die Religion als perfides Mittel nutzen, um sich als „Gottes Auserwählte“ im Mittleren Osten einen eigenen Staat aufzubauen. Die einfache jüdische Bevölkerung wurde in der Vergangenheit schon oft für die Untaten dieser Familien angegriffen. Die Zielsetzung dieses Kartells widerspricht aber den Wünschen der jüdischen Bevölkerung konträr, wie sich zunehmend in einem gesteigerten Unmut auch sogar der jüdischen Bevölkerung gegenüber dem Zionismus zeigt. Hier ein kleiner Ausschnitt aus der Internetseite „Jews against Zionism“ (Juden gegen Zionismus): „Wir flehen unsere jüdischen Brüder an und ersuchen sie, zu realisieren, dass die Zionisten nicht die Retter der jüdischen Leute und Garanten ihrer Sicherheit sind, sondern eher die Anstifter und der eigentliche Grund des jüdischen Leidens im Heiligen Land und weltweit. Die Idee, dass Zionismus und der Staat Israel der Beschützer der Juden sei, ist wahrscheinlich der größte Schwindel, der je an den jüdischen Leuten durchgeführt wurde. In der Tat, wo sonst seit 1945 waren die Juden in solch physischer Gefahr als im zionistischen Staat?!“ Das vorliegende Buch klärt diesen Sachverhalt unverwunden auf: Es handelt sich hier nicht um eine jüdische Verschwörung, sondern um ein satanisches Ringen nach der Weltherrschaft, welche Israel als ihr Aufmarschgebiet beansprucht und ein angebliches Anrecht auf den „Thron von Jerusalem“ einfordert. Der Autor erklärt in hervorragender Weise die historische Entstehung des heutigen Finanzwesens, und nebenbei erfährt man noch, wie die Familie Rothschild aus reiner Geld- und Machtgier Kriege vom Zaun brach, um dann beiden Seiten, natürlich hochverzinst, dafür mit Finanzen auszustatten. Dadurch, sowie mittels Einheirat in mächtige Familienclans durch Inzest oder Heirat mit ersten oder zweiten Vettern und Kusinen konnten die Rothschilds eine immer mächtiger werdende Vetternwirtschaft aufbauen. Das alles geschah unter Zuhilfenahme diverser Männerbünde, Logen, Geheimdienste und des Militärs. So entstand eine für Laien völlig undurchsichtige Mafia des Mammons. Das Ergebnis dieser Strategie des Bösen: Es gibt heute nur noch fünf Länder ohne eine durch Rothschild kontrollierte Zentralbank: Iran, Nordkorea, Sudan, Lybien und Kuba. Wenn man nach den Verursachern der weltweiten Finanzkrisen und sinnlosen Kriege sucht, dann hat man sie hier gefunden. Die Wurzel liegt in der solchem Bankwesen immanent zugrunde liegenden Korruption. Der wesentlichste Punkt: es ist schuldenbasiert! Geld entsteht zumeist schon allein dadurch, dass jemand ein Darlehen bei der Bank aufnimmt. Dadurch hat die Bank die gesetzliche Möglichkeit, dieses Geld in zehnfacher Höhe weiter zu leihen. Vor Jahrhunderten brauchten die Könige immer öfter einen Finanzgeber, um ihre aufeinander losgehenden Armeen zu finanzieren. Darauf beruht unser heutiges Finanzsystem. Das von der Rothschild-Familie darob aufgebaute Finanzräderwerk arbeitete allerdings auch hinter dem Rücken der Fürsten und Könige, und finanzierte die Kriege oftmals gleich für beiden Seiten. Dadurch konnten sie Nationen in riesige Schuldverschreibungen zwingen. Genau dami...

Njemačka verzija
http://www.4shared.com/office/QR9vHqU3/Andrew_Carrington_Hitchcock_-_.html

12.02.2012. u 13:52 | 1 Komentara | Print | # | ^

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< veljača, 2012 >
P U S Č P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29        

Travanj 2017 (1)
Travanj 2015 (1)
Veljača 2015 (5)
Svibanj 2012 (3)
Travanj 2012 (1)
Veljača 2012 (3)
Siječanj 2012 (2)
Prosinac 2011 (1)
Studeni 2011 (4)
Rujan 2011 (3)
Kolovoz 2011 (2)
Prosinac 2010 (2)

Opis bloga

"Narod hrvatski sačuvao si je u svih nevolja još jedno neprocjenivo dobro, a to je: vjera u Boga i u svoje desnice..."
Dr. Ante Starčević

Bilder hochladen

Poveznice

http://www.noviultimatum.com/

http://pandora.kreativisti.org/

http://www.davidduke.com/

http://www.realzionistnews.com/

http://holywar.org/RadioCro.htm

http://www.conspirazzi.com/jewology/

http://faithandheritage.com/

http://hrvitez.blog.hr/

widgeo.net

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se