Hidradenitis Suppurativa

utorak, 08.04.2014.

RITAM MAŠINA

Hi !!

drade nitis supp ur ativa,hid ra!!!Den it is sup pura tiva, hid ra den itis. Supp ur ati va h idra den itis, suppu ra tivah.
Idra de nitissu pp urati va hid ra? Deni ti ssu ppu rati va hidra!!!De nitis su ppu ra tivahidra de ni tis, majke mi!!!
Suppu ra tiva hi drad den it is sup pu rat ivahid ra de niti s,supp urat Iva hidra de nit.Is su ppur at iva hid rad eni tis su ppu rat ivahi?
Drade ni tis sup pur at ivahi, drad en i tis.(uglavnom).Su ppur at ivah idra de nitissu ppu rat iva hid rade ni tissu ppur ativah! I drad den itis suppura ti va hi.
Dra den itiss uppurati va:
1- hid rade n iti s, sup
2- pura tiva hi dra den
3- it issup pur ativa

Hid rade nitissup pu rati va, jer ne znam drukčije, hi dra deni tiss uppu ra tiva!!H idra deni tis sup pur a tivah, idra den itis suppu.Rativ a Mijo, Zdeslav i Piroška, hid rad deni tis supp urat iva?Ne, ne i ne!!!Hidrad en itis su ppur ativ, a hi draden itis supp ur ativ.A hid rad eniti s suppu rat ivahi. Drade ni tiss sup pura tivahi, drad deni tiss uppu rat.

Ivah idrade niti s, suppurat ivahidra deni tis sup purativa !!!!!!!

- 01:23 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se