30

srijeda

srpanj

2014

Nemoral (kao mjera svega)

SDp (kao sjeme smutnje).

Članstvo nekadašnje komunističke partije (od samih početaka očišćeno od idealista) i prije (drugog svjetskog) rata i poslije rata su bili podmićeni (mterijalisti).
Praksa kvorumaške prevage i nametanja politike (nesvojstvene narodu i narodnim interesima) ustalila je profesionalne glasače (za određenu (ne)politiku).
Tito je svoje komuniste plaćao, plaćao je svoje samoupravljače, plaćao je i uglednike na svom sprovodu ... Tito je sve plaćao (ako ih nije pobio, protjerao ili pozatvarao).

Dolazak SDPa na vlast (u zadnjem sazivu Sabora), s klasičnom i svojstvenom lakoćom površnosti (komunisti, orjunaši, socijaldemokrati su u Hrvatskoj uvijek bili paraziti) nisu niti jedan negativni trend zaustavili. Samo su ga pojačali. Pad BDPa, smanjenje plaća i radničkih prava, pad životnog standarda, pad pravne sigurnosti, ...

Kad netko nakon skoro 3 godine bilježi (u svakom tromjesječju rebalans državnog proračuna) negatine trendove nije sposban. Nije sposoban zaustaviti te procese i mora odstupiti s vlasti.
Nakon prvog rebalansa (uzrokovanog nerealnim predviđanjima poreznih prihoda) opravdanje (ma kako izrečeno) možda ima smisla, ali nakon petog prepravljanja (uzrokovanog nesposobnošću predviđanja) ukazuje na potrebu (dobrovoljnog) odstupanja s vlasti.
Moralne osobe (a moralnost je neophodna za javno djelovanje) ne bi propustile prigodu priznati svoju nespobnost u takvoj poziciji.


Sa sociološkog stanovišta, otuđenje političke moći mogu provoditi samo nemoralne osobe (ujedno, nedovoljno zakonskom regulativom i praksom suzbijani), te je od trenutno vladajuće garniture nemoguće očekivati dobrovoljno odstupanje.

Ja sam (onaj koji jesam).

Moral (ćudoređe, ćudorednost) u najširem je smislu oblik društvene svijesti, skup nepisanih pravila, običaja, navika i normi koji su prihvaćeni u životu neke zajednice.


27

nedjelja

srpanj

2014

Čemu služe nepotrebni

U Srbu se povijest poigrava s moralom.
Unatoč činjenicama sustavno ustrajavanje na povijesnom falsifikatu (svojstvenom jednoumlju i bezumlju; diktaturi i zločinačkom pokretu ...) u vrijeme medijske slobode postaje tragikomično.

Povijesne neistine plod su bolesnog uma. Onaj tko neistinu (o ratnom metežu s katastrofalnim posljedicanma) drži svojim autentičnim tumačenjem mora posustati.
Pojedini muljatori (kurvini sinovi s manjkom sivih moždanih stanica) logikom o biskupima uistinu postaju prekomjerno i bespotrebno teret u poimanju svakodnevice.

"Zločinačka vlast uzima od naroda a ne crkva od zločinačke vlasti."

U Srbu su kratke noge ...
Ignoriranje povijesnih falsifikata korak je ka oslobađanja od nepotrebnih.

Nepotrebni postupno postaju neprimjetni ...26

subota

srpanj

2014

Ratovali smo protiv siromaštva

Politika (kao sredstvo otuđenja (političke) moći).

Politika je oblik interesnog udruživanja (i nije nužno odraz humanističkih svjetonazora i težnji).
Otuđenje političke moći, u socijologiji definirano kao prisvajanje nepripadajuće moći (sposobnosti ostvarenja vlastitih političkih ciljeva mimo susprostavljanja većine), odavno je sredstvo nedobronamjernih u pokoravanju i iskorištavanju političke većine.

Razlika između prijašnjih političkih struktura (ma koliko se prikazivali pluralnima, poteklih iz monopolističkog partijskog inkubatora) SDP-koalicija i HDZ-ovih koalicija je bitno istaknuta. SDP uzurpira političku moć na rusko-despotski fašističko-komunistički militan i laživ način.
Sustavno zagovaraju kulturu siromaštva (sociološki pojam koji tvrdi kako je siromaštvo kulturološki usađeno i tek organiziranim društvenim trudom može biti savladan, što partijska struktura (uvjerena u vladalačko poslanje ne dozvoljava ...). Siromaštvo se provodi na osnovama propovijedanja jednakosti (koje, gle čuda, niti na najnižim razinama postojanja (biološkim osnovama preživljavanja ) ne mogu sprovesti u djelo), a zapravo je mehanizam smanjenja osobne potrošnje i povećanja društvene potrošnje (jačanja represivnog društvenog aparata: policije (milicije), vojske i doušničkog aparata). Militarizacija.

Svrstavati HDZ (i koalicijske partnere) u tu kategoriju, samo zato što diktaturom i represivnim aparatom ne održavaju svoju vlast (i time se suprostave proruskoj despotskoj militantno pljačkaškoj strukturi) je odraz ili zlobe ili neznanja. Kod većine medijskih faktora koji izjednačavaju te dvije političke pojave prisutna su oba elementa.

Povratak komunjara na vlast niti 20 dana po Tuđmanovoj smrti jasno ukazuje na dva bitna elementa: njihovu spremnost (ali ne za domovinu; za koju nikad nisu bili spremni) i protivnu (HDZovu) stranu koja smatra kako se vlast ne održava po svaku cijenu ...

Kad se komunjare dokopaju vlasti, u tri koraka (već u prvom danu svoje vladavine) pokažu zašto smo se ratom čupali iz njihova zagrljaja ...
Njihov stupanj organiziranosti je na vrlo visokoj razini. U pretvorbi su sustavno zavladali većinom dobara u RH, medije (koji su isključivi potrošači ... što ukazuje na njihovu neobjektivnost) kontroliraju, poluge vlasti (sudstvo, školstvo, ...) parcijalno kontroliraju, ...
Posljednji veliki pokazatelj zločinačke organiziranosti je medijsko napuhivanje (vještice) Holy. Medijska tvrdnja o nesposobnosti i jednovrsnosti SDPa i HDZa otklajnja glasače ka Mireli Holy!!?
Glasači nisu zadovoljni ni SDPom , niti HDZom (zašto bi Hrvati, katolici željni poštivanja privatnog vlasništva u nezadovoljstvu SDPom (koji ne udovoljava niti jednom njihovom zahtjevu) bili nezadovoljnji HDZom??), i u tim okolnostima pribjegavaju (komu, čemu) Mireli Holy ... Holy je pozdan partner za ispunjenje tisućljetnog sna!
Ukratko, partija nakon teških promašaja, svjesna netrpeljivosti glasača naspram te razbojničke organizacije pokušava (kontroliranim) medijima uspostaviti javno mišljenje: nismo dobri, ali ni HDZ nije dobar ... ali naša (glupača) Holy je dobra i nju ćete birati ...
Holy je (nakon afere pogodovanja) odstupila s vlasti ... Što nam ona treba?

Stupanj političke organiziranosti razbojničke partije ukazuje na poseban oprez i disciplinu koju Hrvati moraju iskazati na putu do konačnog poraza te razbojničke nakupine.
Rade sve zbog čega smo ratovali. Trude se poništiti ratne rezultate jer su uvjereni u kulturološku snagu siromaštva.
Vjeruju kako se nismo promjenili (i zapravo bespotrebno ratovali).
Nismo ratovali protiv srba, niti protiv Jugoslavije. Ratovali smo protiv siromaštva u koje su nas i srbi i Jugoslavija sustavno gurali.

Za dom spremni!


23

srijeda

srpanj

2014

Jesmo li romi, ropi ili Jude

Presuda nizozemskim mirovnjacima za pokolj u Srebrenici otvara neka pitanja ...
Navođenje dužnosti svih članica UNa spriječiti genocid iznova vraća potrebu razmatranja orkestrirane lažno moralne svrstanosti pojedinih hrvatskih političara u obrani agresora (Srba i Srbije) i genocida (koji su provodili Srbi i Srbija). Pusić, Mesić, ...

Nedvojbeno su to ruski agenti (koji na mig u agenturi) prosipaju moral (uzdižući svoja stajališta na pijadestal nepovredivosti mišljenja).
Šaka jada. Nisu niti izdajice (Judini sinovi). Nikad domovine nisu imali pa niti ne mogu izdati domovinu ...

Vrlo čudan status (protivan međunarodnom pravu i humanim normama) osoba koje pokušavaju uspostaviti kriterije (već uspostavljene međunarodnim pravom). Pozicionirani.
Nesposobnost hrvatske politike rasčistiti (oštrim sankcijama) moralni klatež koji se proteže kroz naše živote postaje sinonim naše ropske naravi ...
Pozicioniranost je posljedica rusko-srpske agenture (čitaj: ruske), iza koje osim nasilja i nešto ruskih novaca ne stoji ništa (do čisto iživljavanje nad nedužnima). Pusićku je raskrinkana Savka namjestila kao rusku agenticu. Pusićka jaše kroz bespuća (svog bezobrazluka i vlastite tuposti/gluposti) zbiljnosti ...

Hrvatska politika pomirbe je završena. Ne može se Hrvatska miriti uvijek s istim obiteljima i osobama: Pusić, Mesić, Josipović, Milanović, Orsat (Miljenić), ...
Robovi smo vlastitih zabluda (slobodni smo ali to ne znamo)!

Juda (heb. Ů°ÔŐĽÓ¸Ô Jehuda, eng. Judah) jedno je od izraelskih plemena, koje je osnovao Jakovljev sin Juda. Skupa s plemenom Benjamin, i već asimiliranim plemenom Šimun, osnovali su Kraljevstvo Juda koje se je nastalo podjelom Kraljevstva Izrael. Nakon pada sjevernog kraljevstva, sva izraelska plemena osim plemena Benjamin i Juda odvedena su u ropstvo, pa je tako nastao pojam deset izgubljenih plemena. Kraljevstvo Juda još se uspjelo održati, te je tako na kraju naziv Juda, budući da je pleme Benjamin bilo manji partner, postao sinonim za Izraelce i Hebrejsku naciju, i po tom plemenu nastalo je ime Židovi (eng. Jews, njem. Jude). Tome je pridonijela i obnova, nakon povratka iz babilonskog ropstva, do koje je došlo najvećim dijelom na području Jude, te se i ta perzijska, pa helenistička pokrajina i zvala Jahud, a onda i Judeja. Simbol plemena Juda je lav. Mnogi slavni Židovi potekli su iz plemena Juda, a jedan od njih je bio Isus Krist.


22

utorak

srpanj

2014

Pravo (osobnog) vlasništva kao pokretač razvoja društva

Pojmovi:

1. Stvarno pravo (skup pravnih pravila kojima se uređuju oni društveni odnosi koji nastaju među ljudima glede neposrednog gospodarskog iskorištavanja stvari)

U stvarna prava (po Zakonu o vlasništvu) spadaju pravo vlasništva, pravo služnosti, založno pravo, pravo stvarnog tereta, pravo građenja. Stvarno pravo može biti stvarno pravo na vlastitoj stvari (pravo vlasništva) i stvarna prava na tuđoj stvari (pravo služnosti, založno pravo, pravo stvarnog tereta, pravo građenja).

2. Pravo vlasništva (stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja te da svakoga drugoga od toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima ili zakonskim ograničenjima).

Osobine pravog vlasništva su jedinstvenost prava vlasništva, maksimalna dispozitivnost, isključivost, jednovrsnost, rekadentnost (elastičnost).
Tradicionalno, prava i obaveze vlasništva podrazumijevaju kontrolu upotrebe imovine, korist od eksploatacije imovine, razmjenu ili prodaju imovine, isključivo pravo na svojinu.

( http://hr.wikipedia.org/wiki/Vlasni%C5%A1tvo, http://hr.wikipedia.org/wiki/Stvarno_pravo, http://zakon.hr/z/241/Zakon-o-vlasni%C5%A1tvu-i-drugim-stvarnim-pravima)

"... Ovakvo pravno sagledavanje prava vlasništva plod je velikih kodifikacija građanskog prava iz 19. stoljeća, kada se nastojalo udaljiti od višeslojnog, nejedinstvenog, nejednovrsnog i neisključivog tipa vlasništva iz feudalnog doba (na istoj zemlji je pravo imao seljak, pa "neposredno nadređeni" feudalni gospodar, pa vojvoda, pa kralj ... svaki od tih "slojeva" je mogao imati više subjekata u korporativnim odnosima, tipično članovi iste seljačke ili plemićke obitelji koji su imali stanovita prava uz najstarijeg nositelja određenog tipa vlasništva - zapravo je pravo vlasništva bilo prisno povezano sa teritorijalnom vlašću)[5]. Ovakve stroge osobine vlasništva su pravnici u prošlosti voljeli pripisivati čistoj formi vlasništva ("dominium") koja je navodno postojala u rimskom pravu - što zapravo i nije posve točno, jer je i rimsko pravo imalo osobita pravna uređenja za kategorije stvari poput groblja i pokretnina koje su ukopane sa pokojnicima, u pogledu gradskih zidina i drugih utvrda, u pogledu hramova i pokretnina namijenjenih sakralnoj upotrebi."


Maksimalna dispozitivnost je osobina prava vlasništva koja znači da jedino pravo vlasništva obuhvaća cjelokupnost ovlaštenja koja se odnose na stvar (uz neminovna ograničenja).
Današnja (propali komunizam i socijalizam) (takozvana) socijaldemokracija upravo na elementu ograničavanja prava vlasništva stvara klimu nepoduzetništva (koje raslojava stanovništvo na temelju truda i talenta, objedinjenog u poduzetništvo) i teškim (zlobnim) intervencionizmom (u element vlasništva) poduzetništvo čini vrlo neizvjesnim (sociološka smrt, na temeljima gospodarske neaktivnosti).
Vrlo važan element sociološkog inženjeringa i upravljanja društvom.

Stvarne želje su izuzetno malen upliv države (kao izrazito monopolističkog elementa na području primjene sile, zakonodavstva, ...) kao jamac vlastite sigurnosti i boljitka.
Iako Ustav RH jamči vlasništvo (prvi ustav RH je izjednačavao pravo vlasništva), ustavnim zakonima država je stvorila monopolistički status izvlaštenja istinskih stvaratelja vlasništva (i vrijednosti koja proističe iz vlasništva). Sposobnost države izvlastiti bilo koga (većina stvara vlasništvo kao izvor koristi) umanjuje poduzetničku snagu hrvatskog društva.
Socijalizam je mrtav, ali ne i socijalističko zakonodavstvo (koje svakodnevno nadopunjuju novim mudrostima ...).

Ja sam (koji jesam).
18

petak

srpanj

2014

Tko je krivio HDZ (sram ga bilo!)?

Nužno je razriješiti jednu dnevno političku temu. Dnevno politička je svaki dan (od nastanka svijeta)(dolaska komunista na vlast)(jugoslavenstva).
Dnevno politička tema koja traje sto pedeset godina. Svaki dan.

Jugoslavenstvo (kao poligon socioloških istraživanja) (nipošto eksperimentiranje neodgovornih domaćih političara, već istinsko eksperimentiranje socioloških laboratorija eminentnih sila),. Tako se objašnjava ustrajnost carske Rusije, propadajuće AU monarhije, imperijalne Britanije, carske Njemačke, demokratske (izolacionističke) Amerike, sovjetske Rusije, nacističke Njemačke (ipak su i Nijemačka i fašistička italija nudili cjelovitu Jugoslaviju prije cjepkanja), postratnog svijeta okupljenog u UN, ...
Sustavno "nagrađivanje" očekivanog ponašanja stvorilo je kategoriju trajnih lažova. Oni lažu (i nagrađeni su) kralju (Aleksandru), oni lažu namjesniku (Pavlu), oni lažu nezavisnosti (Paveliću), oni lažu socijalizmu (Titu), oni lažu neovisnosti (Tuđmanu). Račanu nisu mogli lagati, on je bio veći lažov od njih.
Dnevno političku tezu kako su djeca partizana prevarili djecu ustaša treba opovrći. Djeca partizana nastavljaju sustavno lagati (i živjeti s lažima).

Hrvatska sloboda treba osloboditi hrvatsko društvo vanjske laži koju prihvaćamo kao svoju. Hrvatska se treba osloboditi okova poligona za sociološka istraživanja. (I suncokreta koji lažu da je proljeće ...)


HDZ Zna!

17

četvrtak

srpanj

2014

Nasilje (teror) orjunaša i BDP

Industrijska revolucija (koliko je bilo industrijskih revolucija?) je zahtijevala posebno (po Marx-u razvoj proizvodnih sredstava mijenja proizvodne odnose ...) ustrojenu društvenu organizaciju.
Od selekcije do poštivanja pravnih okvira ...
Ono što socijalizam-komunizam nikad nije gradio.

Marksistički socijalizam/komunizam nije držao do privatnog vlasništva, sloboda niti do selekcije. Teoretski su prihvatili nasilje kao skraćeni put ka zamišljenom društvu (pravde).
Glavna osobina svih komunističkih, socijalističkih, te danas socijalnih vlada je militantnost (s ciljem nametanja politike). Troše prevelike novce na medije (medijski teror), policiju (policijska represija), sudstvo (sudski teror), vojsku (vojni teror), tajne službe (teroriziranje specijalnim ratom). Sve takve vlasti teže preraspodijeliti društveni bruto proizvod (samo zato što je formula BDPa sastavljena i od osobne i državne potrošnje).

GNP = C + I + G + X + NFP

GNP - bruto društveni proizvod
C - osobna potrošnja
I - bruto investicije
G - državna kupovina dobara i usluga
X - neto izvoz (razlika uvoza i izvoza)
NFP - neto faktorska plaćanja


Osobina Milanovićeve vlade odgovara gore navedenim obilježjima. Teror.
Nepoštivanje privatnog vlasništva, sloboda (po povelji UNa), ...

Militantnost proruskih vlada (a policijska strogoća prema vlastitom stanovništvu) naspram razvijenih industrijskih država daje nam do znanja tko troši državni proračun.
Kad pada osobna potrošnja, ljudski život ne vrijedi mnogo.


Josip Kolumbo, sekretar SKOJa koji je po predaji otkrio Špansko ...
15

utorak

srpanj

2014

Zašto povratak radničkim pravima nije rješenje ...?

O krizi sam se očitovao u nekoliko upisa ... Kriza je nesposbnost donošenja odluke (protivno mišljenju kako je gospodarska kriza u Hrvatskoj posljedica nedostatka novaca).
Novac se stvara. Samo oni koji nemaju stvaralačku snagu doživljavaju krizu ...

O (proruskoj i poraženoj prosrpskoj) politici koju provodi (nelegitimna, nenarodna) trenutna vlast (s namjerom produbljenja krize) i pojačanja siromaštva treba gledati s aspekta međunarodnog prava.
Po povelji UNa svi imaju pravo na vlast koja jamči blagostanje ...

No, u poplavi sabotaža i specijalnog rata, horde (malobrojne ali uporne) maloumnika zagovara prava radnika.
Vraćanje težišta na radnike a ne na slobodne i poduzetne građane je krkanluk.

Zašto bi netko garantirao radniku (kad sam radnik može biti poduzetan), a na svoju štetu. Tko su (što su) radnici? Zašto bi oni u društvu posvemašne (stoljetne) zablude bili pošteđeni tereta samoodgovornosti?
Odgovaramo sebi (za sebe, svoje bližnje, za prošlost, budućnost i sadašnjost, ...).
Odbijanje odgovornosti za vlastiu sudbinu prvi je korak u otuđenju čovjeka (od svih fizioloških mehanizama i socioloških instrumenata kojima čovjek kontrolira svoj život).

Od komunjara (posebno izabrana negativnom selekcijom kategorija ludih/ljudi koja spremno služi vragu, protiv čovjeka) se svašta može očekivati ali jedno sigurno nikada: ništa dobrog.

Šačica proruskih plaćenika terorizira hrvatsku većinu i stvara osjećaj frustracije (nemoći i beznađa). Treba takve pokažnjavati ... (društvo se društvenim mehanizmima mora suprostaviti promjeni društvene norme; ako se ne boje društva, mjere će biti primjerene ...)

14

ponedjeljak

srpanj

2014

Komunjara i Dubrovnik, Zakon ponude i potražnje

Najnoviji (medijski) istup jednog neautentičnog gradonačelnika (komunjare) izazvala je kod mene majčinski osjećaj (očinstva).
Po(l)učiti glupe.

Komunjare, izabrani po principu negetivne selekcije, u nastojanju biti ravnopravni na nametljiv način dominiranja od logike čine super (ljepljivu) lo(š)giku.

Vlahušić, trenutni gradonačelnik (nekad) slavnog Dubrovnika javno nudi njemačkoj nogometnoj reprezentaciji besplatan boravak u Dubrovniku ... (??)

Zna li komunjara kako su Brazil i Njemačka organizirali dva Svjetska prvenstva u nogometu i potrošili oko 25 milijardi (dolara, eura, ...), bili svjetski prvaci (na ta dva prvenstva)... Treba li im besplatno smucanje po Dubrovniku? Zakon ponude i potražnje ...
Zakon ponude i potražnje (koji komunjare sustavno izbjegavaju) (i tim izbjegavanjem sustavno zagorčavaju život svim živim)(pa i sebi)(ponase meni) ljude diferencira (po onom što mogu ostvariti). (To komunjare izuzetno smeta.)
Kad komunjara nudi, to majka ne može platiti ...

Labuđe jezero u moru Vile Dalmacija ...


11

petak

srpanj

2014

Ja ću biti indijanac (kad odrastem)

Podjela svijeta (ratna, zapravo prijeratna) ustoličila je Sovjetski savez (Ruse) kao utjecajnu velesilu (u, po rzavršetku rata osnovanim, Ujedinjenim Narodima).
To što je Rusija (pod okriljem Sovjetskog saveza) radila neruskim narodima (koji su naseljavali prirodnim bogatstvima bogata prostranstva) spada u red težih zločina zapriječenih poveljama UNa i međunarodnim pravom.
Istovrsnu politiku su provodili u (po završenom ratu instaliranoj) marionetskoj socijalističkoj Jugoslaviji (koja je postala socijalistička tek 1946. titoističkim pučem).
Obrazovani po aulama i dvoranama UNa, sustavno su razbijali državnost, samosvojnost, pravo i vojno-političku organiziranaot (pa čak i pravo na organiziranost) malih naroda koji su (na svoju nesreću) potpali pod njihovu dominaciju.
Ni partizana, ni komunista ... zločinačke horde predvođene krvavim bonvivanom (agentom i masovnim ubojicom) (Titom - ma koliko ih bilo) stvarali su političko-sociološko okružje svojstveno indijancima ...
Hrvatski su komunisti (orjunaši) stvarali indijance u Hrvatskoj ... Ciljano.
Svojim konceptom socijalizma-komunizma i oblika vlasništva svojstvenog prvobitnoj zajednici (arhajski zaostaloj među indijanskim plemenima) htjeli su sputati državnu organiziranost svojstvenu modernim narodima/nacijama.

Ni današnja (titoistička) vladajuća-gmižuća garnitura ne odstupa od razbijanja političke organiziranosti (u modernom smislu). Teorija socijal-demokracije (s kojom oni nemaju niti jedne dodirne točke) poprilično je i bez njihova licemjerja neadekvatna.
gamaD (gmiže) ka svome kraju ...

Povijesno smetlište!
avio-indijanac


09

srijeda

srpanj

2014

The Beatles u Saboru

Priopćenje saborskog Odbora za unutarnju politiku o Linićevoj predstavci o nezakonitom praćenju je neuvjerljivo. Kao i sva priopćenja saborskih odbora. Svih saborskih odbora od nastanka svijeta ...

Dok god Sabor ne izglasa rezoluciju o J. Brozu Titu, partizanima i komunistima, njihova će pripćenja biti neuvjerljiva. Nezamjećena. Neprihvatljiva.
Što znatno otežava funkcioniranje prava ...

Hrvatski komunisti, orjunaši, prorusi (istočnjaci)(budalaši) sustavno rade na našu i vlastitu štetu. Hrvatski indijanci. Prodaju (domovinu) zlatninu za ogledala (u kojim se ne vide).

U državi koja je nastala raspadom socijalističko-komunističke krvave diktature, u državi koja je nastala u ratu, država u kojoj je prije nastanka svatko svakog pratio postoji Odbor (imenovani, saborski) koji tvrdi kako vladajući premijer nije zloupotrebljavao položa i nije pratio svog (bivšeg) ministra.
A ja sam član The Beatles ...

The Beatles07

ponedjeljak

srpanj

2014

Vrijeme je za polaganje računa (Josipoviću, hajde u * materinu!)

Politika pomirbe je civilizacijska gesta (onih koji znaju).
Potrebno je shvatiti zablude određene politike (a jugoslavenstvo i komunizam-socijalizam-socijalnost jesu teške zablude). Proživjeti katarzu (iako kataru prolaze samo teški slučajevi).
Opraštanje ima smisla samo u slučaju kad osoba ili skupina kojoj opraštate shvaća razloge (prolazi katarzu). U protivnom oprost nema smisla. (Ne oprašta se zbog nekog većeg ili unutarnjeg razloga.)

Jugoslaveni, prorusi, prosrbi, komunisti, socijalisti, socijaldemokrate neprincipijelno i mimo uobičajenih pravnih normi teroriziraju katoličku, nacionalnu hrvatsku većinu.

Vrijeme politike pomirbe ima rok trajanja. Besmisleno je (mimo zakonskih i ustavnih odredbi) trajno opraštati djela protiv države. Vrijeme je za polaganje računa.
U protekih 22 godine hrvatske države politikom oprosta i abolicijom je obuhvaćen znatan (mada ne relevantan) broj građana RH. Mnogi su iskoristili prigodu (zbog čega je i provođena takva politika) te prihvatili RH kao svoju domovinu. Dio (mahom SDPovskog kadra, te pritajenih spavača koji po potrebi skaču protiv Hrvatske kao zvijeri) te grupe i dalje sustavno (organizirano, dakle kroz razne agenture) čini protuzakonite radnje. Politika oprosta sa ne može odositi na njih. Vrijeme je prokazati te (crvene i zelene vragove) agente i osuditi ih za veleizdaju i po zakonima za počinjena nedjela (na štetu RH).

Potrebno je umjesto lustracije provesti sudske progone za veleizdaju i ukinuti državne mirovine tim osobama.

PS
O promašenosti i komunizma (marksističkog) i socijalizma (na marksističkoj nauci) je bespredmetno raspravljati. O (hrvatskoj) socijaldemokraciji pri kojoj socijaldemokrati sile ostale dijeliti po socijalnim principima a da se niti jedan socijaldemokrat nije odvažio organizirati životnu i poslovnu zajednicu na socijalnim principima nego se i rukama i nogama grabe za državne (dobro plaćene) funkcije ukazuje na njihovu vlastitu uvjerenost u ispravnost ideja koje zastupaju ...
Ja sam (obični) demokrat, ali me nitko ne sluša ...


Zna se! (Nije sdp naša budućnost, nije sdp naša sadašnjost, sdp je naša ružna prošlost!)


06

nedjelja

srpanj

2014

Pobijedit će u devetom krugu

Josipović (sin okorjelog zločinca, komunjare, orjunaša) zaslugama Stipe Mesića (zapravo udbaško-orjunaškog klana osvjedočenih ubojica) kontrolom (što spada u djelorug predsjednika RH) tajnih službi i isfabriciranim predsjedničkim izborima postao je (protu ustavno) predsjednik RH. Predsjednik koji kontrolira tajne službe. (??)
Njegov optimizam za drugi mandat se na tome temelji.

Vrijeme je za Saborske odbore i javnu raspravu. Ne može predsjednik održavati predsjedničku vlast (koju koristi u vlastite potrebe - i Mesić i Josipović) uz pomoć tajnih službi koje utječu na izbore...
Josipoviću je to jedan u nizu zakonskih zlouporaba predsjedničkih ovlasti.

Politikom pomirbe udbaško-zločinački klan ubojica se našao raspršen na okupu (u tajnim službama RH). Specijalni rat koji traje kontinuirano od dolaska F. Tuđmana na vlast (do današnjih dana) samo je zbog vrsnog poznavanja prilika samog Tuđmana bio ublažen u ratnim i poratnim tuđmanovskim danima. Iza predsjednika Tuđmana taj ubilački stroj više nitko nije mogao kontrolirati. (Račan je (krvnik hrvatskog naroda kojeg je razoružao ...) niti mjesec dana po Tuđmanovoj smrti zasjeo na vladajuću poziciju ... Pitam se kome je on trebao (ikad)?)

Politika pomirbe je bila Tuđmanova politika. Jednokratna. Tko je prošao katarzu i prihvatio Hrvatsku kao svoju domovinu to je već napravio. Tko je nastavio djelovati (svim sredstvima) protiv hrvatske države mora odgovarati za veleizdaju.
Nema lustracije. (Po čemu bi Josipovićeva sina lustrirali? A gori je od oca!)
Samouvjerenost u pobjedu u prvom krugu (nakon ere despotsko-izdajničke, sramne i neprihvatljive zlouporabe predsjedničke funkcije) proizlazi iz mentalne tuposti ...
Pobijedit će Josipović. U devetom krugu ...
Ne damo se varati.

Hrvatska mora umjesto lustracije provesti oduzimanje državnih mirovina veleizdajnicima.Božanstvena komedija - Kokit


"U Danteovoj Božanstvenoj komediji, u Paklu, Kokit je deveti i najniži krug pakla te je smrznut mašućim Luciferovim krilima. U Paklu se o Kokitu više govori kao smrznutom jezeru, a ne kao o rijeci.

Dante u ovaj krug smješta izdajnike i varalice, a krug je podijeljen na četiri dijela:

Kaina - po biblijskome liku Kainu - izdajice krvnih srodnika
Antenora - po Antenoru iz Homerove Ilijade - izdajice domovine
Ptolomeja - po Ptolomeju, jerihonskom guverneru koji je ubijao svoje goste - izdajice svojih posjetitelja
Judeka - po Judi - izdajice svojih gospodara i dobročinitelja

Lucifer je u centru kruga, njegov je donji dio tijela u ledu, a prikazuje se s trima ustima. Jedna usta proždiru Bruta, a druga Kasija, Cezarove izdajice, a treća Judu."


Gustave Doré: Kokit, ilustracija05

subota

srpanj

2014

Umjesto lustracije ukidanje državnih mirovina veleizdajnicima

Rajevo Selo. Nasip na Savi.

Puknuće nasipa na Savi izazvalo je izlijevanje rijeke ...
U prošlosti su porječja zbog poplava bila plodna (poplave su nanosile plodonosni mulj). Ciklički su se prirodni femomene javljali i činili porječja prihvatljivim za život. Šteta od poplava je djelić ukupne koristi.
Razvojem intenzivne poljoprivrede zaboravljena je ta pojava i gradnjom nasipa je otklonjena opasnost od poplavljivanja ...
Otklon opasnosti je u standardnim uvjetima (nasipi nisu brana za sve razine vodostaja). Nasip je izgrađen za standardnu zaštitu. (To je trebalo imati na umu!)

Uobičajeno, pri opasnosti od prelijevanja nasipa (samim tim i velike mogućnosti puknuća nasipa) rasterećenje se vrši (ili se vršilo) ciljanim otvaranjem nasipa u području gdje će izlivena voda napraviti najmanje štete ...
To nije napravljeno u slučaju poplave u Slavoniji.
Štošta nije napravljeno (kako treba)...

Ali, uz televizijske snimke srpskog predsjednika Vučića i neuvjerljivo obrazloženje hrvatske vlade o uzrocima probijanja nasipa u Rajevom Selu stvara nevjericu.
Kasnije ponašenje hrvatske vlade (iako su počinili niz sigurnosnih propusta i prije izlijevanja Save; ja sam očekivao kako će svi jasenovački kosturi isplivati nakon povlačenja poplave ...) po pitanju pružanja pomoći poplavljenim područjima jasno ukazuje na namjeru (nepomaganja). Saboteri. (Ruski agenti, ruše sve hrvatsko.)

Bio nasip na Savi miniran ili ne, mi svejedno vjerujemo kako je (ionako je morao biti miniran, ali na mjestu uzvodno - makar u Zagrebu, kako se prije ispuštalo u Lonjsko Polje, ili negdje nizvodno ..).
Vjerujemo kako je ova vlast izdajnička i saboterska. Vjerujemo kako nas pri svakoj (ne)zgodi guraju u nepriliku. Vjerujemo kako bi nas i u jame bacali ...

Vrijeme je za rasčišćavanje. Smjeniti ovu vlast.
Treba umjesto lustracije ukinuti državne mirovine svima koji su se veleizdajnički odnosili prema RH u posljednjih 24 godine.
Prekinuti očiglednu agoniju!04

petak

srpanj

2014

Održanje vlastite a ne predsjedničke vlasti

Ustav RH

Članak 105.

Predsjednik Republike odgovoran je za povredu Ustava koju počini u obavljanju svojih dužnosti.
Postupak za utvrđivanje posebne odgovornosti Predsjednika Republike može pokrenuti Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom svih zastupnika.
O odgovornosti Predsjednika Republike odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske dvotrećinskom većinom svih sudaca.
Ustavni sud mora donijeti odluku o odgovornosti Predsjednika Republike Hrvatske za povredu Ustava u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga kojim se pokreće odgovornost Pred­sjednika Republike za povredu Ustava.
Ako Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdi njegovu odgovornost, Predsjedniku Republike prestaje dužnost po sili Ustava.Predsjednik RH Josipović, nakon prošlih predsjedničkih izbora te imenovanja Perkovića mlađeg savjetnikom, dao je obrazloženje koje je sadržavalo u formulaciji famozno sudjelovanje paraobaviještajnog podzemlja.
Izbor predsjednika RH je Ustavom propisano pa bi bilo kakvo ometanje tog izbora bilo teško kršenje samog Ustava ...
Nakon zaustavljanja tog djelovanja (nejasno je tko je zaustavio djelovanje tog paraobaviještajnog podzemlja, iako je Perković spadao u osobe koje su radilile u obaviještajnim službama) nitko nije prokazan niti pravosudno proganjan. Je li (Josipović) pobijedio zahvaljujući direktnom sudjelovanju obaviještajnih službi, ili mu je pomoglo (također) paraobaviještajno podzemlje ...

Sumirajući te izbore (i događaje nakon tih izbora) uočljivo je kako je na funkciji predsjednika (koji kontrolira tajne službe) boravio (veleizdajnik; iako je veleizdaja preteška riječ za umnog bolesnika J J St(r)osMessića; jugoslavena po zadatku - orjunaša) Mesić (poznati konvertit, znači plaćeni agent i krivokletnik).

Vraćanje iste retorike, u predvečerje sloma predsjedničkog sustava zasnovanog na zastrašivanju i korištenju tajnih službi za održavanje vlastite a ne predsjedničke vlasti, jače nas učvršćuje u spoznaji: lustracija, kastracija, opoziv, degradacija, deportacija, ukidanje privilegija i zbog veleizdaje ukidanje državne mirovine.
Politi katranom i posuti perjem (šteta bi bila da samo paraobaviještajno podzemljae zna s kakvim gLupanom imamo posla).01

utorak

srpanj

2014

Moj odgovor partiji

Ekonomski pokazatelji (razvijeni kao instrumenti) upravljanja gosodarskim procesima ukazuju na ciljani trud ljudske vrste uzdići se iznad sudbine (slučajnosti).

Razvoj i ideje i infrastrukturnih sadržaja (škola, instituta, ...) koji potpomažu sustavnost u rješavanju i iznalaženju rješenja otklanja mogućnost opravdanja procesima koje mi ne možemo kontrolirati.
Pokazatelji pada investicija u hrvatskom gospodarstvu ukazuju na selektivnost i ciljanost.

Nedostatak investicija potpomognutih europskim razvojnim fondovima posljedica su namjere (blokade) ove vlasti dobiti na vremenu i pripremiti projekte usmjeravanja tih investicija na propartijske simpatizere.
Uz (bespotrebno) dodatno porezno opterećivanje domaći investicijski potencijal je bitno umanjen.
Ostali investicijski potencijali (vanjske investicije) su (samovoljom ove vlasti) bitno usmjereni na prizivanje ruskog, kineskog ili njima kompatibilnog kapitala.
Partija provodi revoluciju.

Ukinute su slobode (ionako tranzicijom i izlaskom iz socijalističkog bloka reducirane) tržišta rada, tržišta kapitala.
Partija to radi smišljeno. Provodi revoluciju (bez našeg pristanka).

Teoretizirajmo (umjesto teroriziranja). Hrvatska nema izgleda u zagrljaju s nerazvijenim industrijskim društvima (jer ta društva ne poštuju prava naroda na samobitnost).
Vidimo vas. Ne radite ništa (dobrog). (Već ste nas ne jednom bacili pod noge nerzvijenijim srbima pod noge ...)

Hrvatska za sva vremena!