23

nedjelja

ožujak

2008

Sretan Uskrs! :)

Svetoj Žrtvi uskrsnici
dajte slavu krštenici!
Janje ovce oslobodi,
Krist nas grešne preporodi!


Sa životom smrt se sasta
i čudesna borba nasta:
Vođa živih pade tada
i živ živcat opet vlada.

Marijo, o reci što je?
Što ti oko vidjelo je?

"Grob ja vidjeh Krista Boga,
svijetlu slavu uskrsloga.
Anđele i platno bijelo,
u kom bješe sveto tijelo.
Ufanje mi uskrslo je,
Krist, moj Gospod, i sve moje;
pred vama će tamo, gdje je
cvjetna strana Galileje!“


Znamo, da si doistine
uskrsnuo, Božji Sine;
Pobjedniče, Kralju divan,
budi nama milostivan!
Amen! Aleluja!

22

subota

ožujak

2008

Most

Isječci iz filma "Most"...


prijevod teksta iz video-isječka:

Bio jednom jedan čovjek...
koji je imao sina, kojega je jako volio...

Čovjek je radio na mostu za željeznicu...
Njegov sin volio je promatrati vlakove...
i ljude koji su putovali njima...
ljude koji su bili usamljeni...
ljuti...
sebični...
ranjavani...
i ovisni...

Tragična pogreška...
dovela je do strašnog izbora...
Pustiti da svi u vlaku poginu...
Ili povući ručku...
i dopustiti da njegovog sina zdrobi most...

Spasenje sviju...
traži žrtvu Najdražega...
Žrtva Jednoga...
kupila je nadu za budućnost...

Bog je tako ljubio svijet
te je dao svoga Sina Jedinorođenca
da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne,
nego da ima život vječni.

(Iv 3,16)

Tajna Isusovog groba

Pred Isusovim zapečaćenim grobom postavljalo se samo jedno pitanje: hoće li mu tijelo zauvijek ostati unutra ili će se ispuniti Njegove riječi "da će uskrsnuti treći dan." (Mt 16,21) Božja vjerodostojnost ovisila je o ispunjenju ovih riječi. U slučaju da Bog nije imao raspoloživu silu kojom bi svojeg Sina uskrsnuo od mrtvih, Njegovo ime ne bi imalo nikakvu snagu, autoritet ili općeniti značaj u duhovnom svijetu. Spasiteljska sila ne bi mogla biti pokrenuta kako bi donijela blagoslov u živote ljudi koji ga zazivaju vjerom, primajući Božju milost. Tada bi sotona potpuno opravdano mogao reći: "Ako je Isusovo tijelo još uvijek u grobu, a duh prebiva u podzemlju onda je kršćanima bolje da šute!" Pavlov zaključak iz prve poslanice Crkvi u Korintu daje naslutiti da to nikako ne bi bilo njegovo pretjerano razmetanje ili prazna prijetnja: "Ako li Krist nije uskrsnuo, onda je neosnovano naše propovijedanje, neosnovana je i naša vjera." (1 Kor 15,14) Kristovo uskrsnuće bio je duhovni izazov koji je sotona uputio Bogu.

Biblija kaže "da je plaća za grijeh smrt." (Rim 6,23) To znači da je Isus kao žrtva pomirenja bezuvjetno morao iskusiti stanje smrti na sve tri razine ljudske opstojnosti: duhovnoj, duševnoj i tjelesnoj. Na duhovno - duševnoj razini, Njegov nutarnji čovjek (duh) sišao je u tamne dubine podzemnog svijeta i osjetio užas krajnje odvojenosti od Boga. Zahtjevi pravednosti ne bi mogli biti zadovoljeni bez tog stravičnog iskustva. Sotona nije mogao pred Božjim licem optužiti Isusa niti za jedan počinjeni grijeh, iako je završio u podzemlju natovaren krivicom svih potomaka prvog Adama. On ga je zauvijek htio zadržati u stanju duhovne smrti i tako spriječiti ostvarenje Božjeg spasiteljskog nauma za grešno čovječanstvo. Sotonin konačni poraz bio je na vidiku i događaji su nezadrživo krenuli prema konačnom raspletu u zadnjem činu velike i toliko očekivane duhovne bitke. Njezin ishod sve je promijenio. Isusovo mrtvo tijelo u grobu bilo je zadnje područje njegove privremene vlasti koju je grčevito nastojao zadržati. Uskrsnuće se moralo odigrati i na tjelesnoj razini kako bi sotonina vlast bila zauvijek slomljena i u tom području.

Bog je pokrenuo najsilniji napad ikad izveden u duhovnim bitkama. Sotonine duhovne sile opkolile su grob u očajničkim pokušajima da zadrže svoje posljednje borbeno uporište. Demonska vojska postavila je štit koji je trebao spriječiti prodor Svetog Duha u grob i oživljavanje Isusovog tijela. Svi prinčevi duhovne tame bili su na tom mjestu - spremni za borbu. Ali, niti jedna sila više nije mogla spriječiti prodor Svetog Duha koji je protutnjao demonskim redovima poput orkana. Straže pakla bile su probijene i razbijene, a Božji Duh se doslovno poput bujice ulio u Isusov zapečaćeni grob. Božji Sin uskrsnut je u duhu, duši i tijelu.Ostani nekoliko trenutaka u tišini i posvijesti si... Isus je bio mučen, razapet, umro i pokopan radi tebe i mene... Iz ljubavi prema tebi i meni... Grob nije zadnja stanica života... Ako umremo s Njim, On će razbiti okove groba i smrti i uvesti nas u puninu Života! Bez Njega grob ostaje zatvoren. Zauvijek. Hoćeš živjeti? Stvarno živjeti? Ma odluči se već jednom za Uskrslog potpuno i živi!!

21

petak

ožujak

2008

Razmatranje uz Veliki petak


Srce Isusa razapetoga

Pomisli, kako možeš motreći Isusa punim pravom kazati: „Ljubezni moj je posve moj!“ O, da bi te Bog rasvijetlio te uzmogneš dobro razumjeti kako je istinito da je Isus na križu uistinu tvoj, sav tvoj, dapače sve tvoje!
On je tvoj, jer se je za tebe prikazao. Reci i ti s apostolom, budući da je posve istinito: „ljubio me je i za mene se je predao!“ (Gal 2, 20). Ali, o Isuse, komu si se za mene predao? Čuj! Odmah od početka Svoje muke se je za tebe predao vlasti tame, bjesnoći đavola, nenavisti visokog vijeća, nevjeri Judinoj, nepravdi sudaca, okrutnosti krvnika, obruživanju svjetine, strogosti Božje pravednosti. I predao je sve ne pridržavši si ništa: predao je ruke užetima, lice udarcima, pljuvački, raščupavanju, oči vezima, leđa bičevima, sljepoočnice trnju, čast svoju preziru, najogavnijem klevetanju. Zar to nije dosta? Ne! Ljubavi Njegovoj nije dosta!
Eto sad na Kalvariji dopustivši da mu svuku haljine, daje ruke i noge Svoje čavlima, usne octu i žući, sve tijelo križu; i što je još mučnije, blagoslovljenu dušu Svoju je predao tjeskobama smrtne borbe, tami zapuštenosti od strane Oca, koji se ovdje ne pokazuje više Ocem, nego neumoljivim sucem. – Eto vidiš, komu se je mjesto mene predao, budući ova zla nije zaslužio On nevini, nego sam ih zaslužio ja grješnik. – Eto vidiš, komu se je predao za mene, jer je svakom mukom Svojom za mene toliko skupocjenih darova zaslužio! O, kako je istinito „da me je ljubio i za mene se predao“!

Dušo moja, razmatraj Isusa razapetoga i onda kaži: gle, riješio me je vječne smrti; gle, dao mi je život, slobodu, najplemenitije djetinjstvo Božje, pravo i nadu na kraljevstvo nebesko, i na svako drugo dobro koje imam ili se mogu ufati.
I ovo blago sakriveno u žrtvi, o dušo moja, tko ti je otkrio? Tko te je podučio da ga tražiš u zajednici koju si zagrlila? To je opet Isus, koji je prikazujući Sebe svega za tebe također tebi pokazao put, da se za Njega prikažeš. No, prikazuješ li se neprestano i uistinu za Isusa?

Da bude Isus sav tvoj, to se je svega za tebe žrtvovao. A ti? Kako se ti nastojiš žrtvovati za Njega? Često svi ganuti govorimo: „moj ljubimac je sasvim moj“. To nas ništa ne košta. Ali je Njega mnogo koštalo, dok je sve ono izradio što je bilo potrebno, da tako govoriti možemo. No, možemo li a da ne sagriješimo protiv istine također zavapiti: „ja sam pak posve Njegov!“ Ovo očekuje Isus od nas; a da se to dogodi, ne smijemo se štedjeti, makar nas puno koštalo. No, i to ne bi preteško bilo kad bi dostatno bilo jedino za velikog oduševljenja tako govoriti; ili kad bi dosta bilo samo jedanput iz srca tako zavapiti, a ne bi trebalo svaki dan iznova Isusa u tome uvjeravati; ne bi preteško bilo kad bi dosta bilo samo uopće tako govoriti, a ne bi od potrebe bilo izvoditi posljedice za svagdanji život; kad ne bi trebalo riječi ove ponavljati kod svake nove žrtve, bila neznatna, bila poveća. No ipak Isus očekuje da ovu riječ izgovaramo upravo u tom posljednjem smislu. Zahtijeva li previše?

Žao mi je, dragi Isuse moj, što sam do sada pomanjkao u velikodušnosti i nekako mislio da previše zahtijevaš! Ali sada, kada sam razmatrao što si Ti za mene učinio, trpio i žrtvovao, sada se stidim svoje malodušnosti i opozivljem sve. Uz pomoć Tvoju prikazujem Ti se posve. Tvoje je moje vrijeme, jedino prema poslušnosti neka ga upotrebljavam; Tvoje neka budu sve moje misli; nastojat ću uvijek obnavljati dobru nakanu, no najviše ću voljeti uspomenu na ustrajnu Tvoju prisutnost. Tvoje, jedino Tvoje neka budu sve moje želje i žudnje; neću poznati drugu želju osim da Tebi omilim, ništa neću ljubiti izvan Tebe. Zakon ću Tvoj čuvati usred srca svog. Štogod bi meni slatko i ugodno bilo, sve ću to Tebi neprestanim unutarnjim mrtvljenjem prikazivati. Odlučujem, sve tako udešavati da uzmognem govoriti: „Ti si Bog srca mog!“ (Ps 72, 26). Želim se zauvijek ponositi da si „Ti moje sve. Bože moj i sve moje!“


(A. Boissieu, "Razmatranja...", 4. svezak, 1897.god.)

20

četvrtak

ožujak

2008

Razmatranje uz Veliki četvrtak


Srce Isusovo za ustanove
Presvetog Oltarskog Sakramenta

Razmatraj kako je neiscrpivo vrelo ljubavi Srce Isusovo. Sjeti se kolike ti je dokaze najplemenitije ljubavi Isus za života Svoga davao, ali na kraju života daje ti dokaz nad sve ostale dokaze. Dokaz najnoviji, najsjajniji, najveći, "ljubio je do kraja" (Iv 13,1). Što nam je dakle dao? O, tko će to ikada moći iskazati? Poklonio nam je dar koji nas sjeća na sve ostale i uključuje ih u sebi, dar koji sve ostale usavršuje i povećava te ih čini osobnim za sve vjernike svega svijeta i to za sve vjekove! Poklanja nam na dar Svoje pravo tijelo i Svoju pravu krv sjedinjenu s dušom i Božanstvom. Dar u kojemu nam isti darovatelj daje samoga sebe i postaje našim darom. – Ali što je Isus namjeravao kad je Samoga Sebe nama poklonio? Namjeravao je da može tim načinom bitno i osobno među nama ostati, da može osobno obavljati najslađe i najkorisnije čine učitelja, liječnika, pastira, prijatelja, oca, tješitelja, spasitelja, posvetitelja duša naših. Ali, još nije dosta. Dao nam se je također za hranu, da uzmogne postati jedno s nama, živjeti u nama i činiti, da mi živimo po Njemu: „tko jede mene, živjet će po meni.“ (Iv 6, 58)

Ali kada, u kojim okolnostima nam je ove dokaze nježne, plemenite, prekomjerne ljubavi Svoje dao? „U noći, u kojoj bijaše predan“ (1 Kor 11, 23). U prisutnosti Jude, koji je crno Bogu mrsko izdajstvo u srcu već zasnovao kojim sramotnim načinom da ga pogubi. Pa zašto čini Isus tolika čudesa, da ostane u svijetu koji Ga mrzi? Zašto je ovaj sakrament ljubavi utemeljio? O, da zadovolji neizmjernoj želji Svoga Srca, te se uzmogne naslađivati boraveći među sinovima čovječjim, koji su u svijetu, ali nisu od svijeta: „pošto je ljubio Svoje, koji su bili u svijetu“ (Iv 13, 5). Isus je onda mislio na malešni broj odabranika Svojih.
Ali dragi moj Isuse, zar ne vidiš hladnoće, nehajnosti, nezahvalnosti, koje ćeš i među nama umjesto naslada Svojih naći? Vidim; gledao sam ih sve, svaku na po se, o parale su mi Srce! Ali mnoge vode ne mogoše ugasiti ljubavi. – Zajedno sam htio da podučim tebe, kako ti valja plemenitom ljubavlju sažalijevati, podnositi, dobročinstvima obasipati također nezahvalnike i one koji ti dosađuju, koji te progone.

Je li takva ljubav tvoja, o dušo Bogu posvećena? Nastojiš li da u tvom životu svijetli ova svjetlost i osjeća se žar one vatre, koja se je od Srca Isusova zapalila u srcu tvome?

(A. Boissieu, "Razmatranja...", 4. svezak, 1897.god.)

16

nedjelja

ožujak

2008

Ubijen vlč. Josip Rafaj :(

Gospić, (IKA) - Župnik župe Svetog Antuna u Generalskom Stolu Josip Rafaj pronađen je jutros mrtav u svom župnom uredu. Župnika Rafaja mrtvog su, kako javlja Radio Mrežnica, prije početka misnog slavlja oko 10 sati pronašli vjernici koji su došli na misu. Policijski je očevid u tijeku, a glasnogovornica policije potvrdila je novinarima da se radi o nasilnoj smrti. (detaljnije na Radio Mrežnici...)

Vlč. Josip Rafaj bio je svećenik Gospićko-senjske biskupije. Rođen je 6. veljače 1967. godine u selu Šagudovec (župa Gornja Stubica). Otac Ljubomir i majka Zorica r. Lisak. Srednju školu je završio na Šalati 1985. godine. Studije teologije je završio u Zagrebu i u Rijeci. Za svećenika je zaređen 29. 6. 1993. godine u Rijeci. Bio je župni vikar u Rijeci-Vežica (1993.-1995.), Senju (1995.-1996.), te župnik u Korenici (1996.-2003.) Od 2003. je župnik župe Generalski Stol i Mrežnički Brest. Vlč. Rafaj bio je i vojni kapelan 1. gardijske brigade u Ogulinu.

update:
Posljednji ispraćaj velečasnog Josipa Rafaja bit će sutra (18.3.) u župnoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog u Generalskom Stolu. Sveta misa počinje u 16 sati. Sprovod će biti dan kasnije, 19. ožujka, na blagdan svetog Josipa, odnosno sam imendan ubijenog svećenika, na mjesnom groblju u Gornjoj Stubici u 14 sati.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!
I svjetlost vječna svjetlila mu!
Počivao u Miru Božjem!

O Varaždinu i Bijeloj nedjelji :)

Na Bijelu nedjelju (30.3.) nastavljamo s pripremama za nacionalni susret u Varaždinu thumbup Bit će to zadnji ciklus od četiri susreta, a u središtu tema će nam biti molitva. Raspored priprema stavljen je u kalendar desno - nedjeljom (30.3., 6.4., 13.4. i 20.4.) u 15 h. Završit ćemo tik pred sâm susret u Varaždinu koji je 26.-27.4. sretan

Na popisu mladih iz naše župe, koji su pokazali namjeru da bi htjeli ići u Varaždin, ima 27 ljudova, s time da većina nema polovicu prisutnosti na pripremnim susretima. Rekoh prije, a i od početka govorim kako neće biti popuštanja po tom pitanju. Neće biti popuštanja, ali će biti malih modifikacija cool Ima mladih koji su zbog nekih obaveza spriječeni biti svake nedjelje na tim pripremama i vjerojatno su zbog činjenice da neće skupiti dovoljan broj susreta i odustali od Varaždina. Susret hrvatske katoličke mladeži je poseban doživljaj i izvanredna prilika za polet mlade duše, da se još čvršće primi Krista i zajednice u kojoj živi yes Zato i je toliki naglasak na pripremama, jer nema ničega kvalitetnoga bez dobre pripreme, pogotovo na duhovnom polju. Treba pripremiti njivu našeg srca da zrno Riječi može rasti... Ovako ćemo dakle: svi koji su pokazali VOLJU i ŽELJU sudjelovati na nacionalnom susretu, a ne mogu skupiti prvotno traženih 8 pripremnih susreta, javit će se osobno meni (ID), malo ćemo popričati (u četiri oka) da vidimo na čemu smo: o samoj želji, motivaciji, stavovima itd. Ovo se u prvom redu odnosi na one koji su bili na barem jednom pripremnom susretu, ali ako je netko bio baš spriječen ne doći ni na jedan, neka se isto javi - popričat ćemo wink Za razgovor će biti prilike ovih dana oko Uskrsa, pa sve do Bijele nedjelje, kada nastavljamo s pripremnim susretima. Bilo bi poželjno da svi koji idu u Varaždin sudjeluju na pripremnim susretima ovog zadnjeg ciklusa, jer će na njima ići konačni i konkretni dogovori, praktične informacije itd. Btw. da ne mislite sad da svi koji će popričat sa mnom da će moći ići, a-a, tvrd sam ja orah, pitajte one koji me malo bolje znaju zubo

Također vas podsjećam da ćemo u ovom zadnjem ciklusu i "loviti" himnu nacionalnog susreta "Postojani" pa bih molio da je unaprijed polako slušate, proučavate, pjevušite, upijate thumbup U prozorčeku iznad ovog teksta imate link na mp3 himne, a možete je pratiti i učiti uz note i tekst sretan

Kak je vlč. Dubravko danas najavio, na Bijelu nedjelju je pod večernjom sv. Misom u 18 h i susret naših krizmanika, pa će tom prigodom zbor mladih animirati sv. Misu. Na Bijelu nedjelju će se puno toga događati - prvo župno hodočašće u Mariju Bistricu, pa pripremni susret u 15 h, a zatim ćemo poslije susreta imati probu zbora i pripremu za Misu, a zatim Misa u 18 h. Ako ćemo dalje, u 19 h je i Uskrs fest u Lisinskom u Zg-u, najstariji festival popularne kršćanske glazbe (na kojem ću ja biti). Pjesme koje ćemo pjevati na Misi bit će većinom kao one od prošle godine za Uskrs, tj. znamo većinu, samo treba ponoviti pjeva

Toliko za sada. Molim vas, sudjelujte i vi u stvaranju ovog bloga! Nije ovo radi mene i za mene, ovo je za sve nas. Sudjelujte idejama, prijedlozima, prilozima, tekstualnim, slikovnim, komentiranjem tekstova (vrlo bitna povratna informacija!) itd.

Bog s vama! mah

Sveto i milosno vrijeme pred nama

Danas je Cvjetnica, nedjelja Muke Gospodinove. Razmislimo malo o riječima koje čitamo u današnjem župnom listiću:

Cvjetnica nam predočuje dva događaja koja se taj dan oživljuju u vjerničkom slavlju: Kristov mesijanski ulazak u Jeruzalem i Kristova muka i smrt. Cvjetnica sa svojom dvoznačnošću uči nas vjernosti onome kome smo povjerovali! Još kad bi mu i svoje živote posve predali te ostali njegovi i kad nam kliču hvalama i kad se svijet uroti protiv nas; i onda kad su nam svi puti otvoreni, ali i kad nam na leđa tovare breme križa. I naš život vodi kroz "Raspni ga" do "Hosana". Budimo hrabri vjerovati – gledajući u zelenu maslinovu grančicu i cvijeće koje svojim imenom doziva ova nedjelja, ali još više zagledani u Njegovo lice – da je u Njegovoj patnji i uskrsnuću i naš život preobražen! Budimo odvažni i koračajmo sa svojim Spasiteljem kroz umiranje do života! Nema prečaca do uskrsnuća!


Počinje Veliki tjedan u kojem se na najposebniji način spominjemo temelja naše vjere: Isusove posljednje večere - preko koje i dan danas primamo stvarnu prisutnost Njegovog Presvetog Tijela; Isusove muke, osude, boli, smrti na križu - po kojoj je uništio našu krivicu i grijehe; i Isusovog uskrsnuća - po kojem je i nama darovano spasenje i uskrsnuće za vječnost.
Sudjelujmo u obredima Velikog tjedna u našoj župi:
  • Veliki četvrtak: u 18 h - Misa Večere Gospodnje, obred pranja nogu, zajednička sv. Pričest i klanjanje do 24 h (prilika i za sv. Ispovijed)
  • Veliki petak: u 18 h - obredi Muke Gospodnje, pjevanje Isusove muke, klanjanje sv. Križu, sv. Pričest
  • Velika subota: u 20 h - blagoslov vatre kod dvorane, paljenje uskrsne svijeće, Misa uskrsnog bdijenja
  • Uskrs: u 6 h - sv. Misa i blagoslov hrane, u 10 h - svečana uskrsna sv. Misa, procesija s Presvetim

Odvojimo si posebno vremena ovaj tjedan za razmatranje o tim svetim i spasonosnim događajima, o bezgraničnoj Ljubavi kojom smo spašeni, o primjeru življenja kojeg smo od Isusa primili... Ako želimo biti Njegovi učenici, moramo biti poput našeg Učitelja, i sada i poslije, i sutra i prekosutra, i ove godine i za 10 godina, do kraja! Želimo biti poput Njega! A kakav je On bio? Otkrivajmo i upijajmo neprestano iz svetih Evanđelja... Da je bilo boljeg puta od križa, i Krist bi ga odabrao. Nema prečaca do uskrsnuća.

11

utorak

ožujak

2008

77 milosti svete Mise

Tumačenje Svete Misne žrtve: sedamdeset sedam milosti koje izviru iz sabranog i pobožnog praćenja sv. Mise
(p. Martin von Cochen, tiskano s crkvenom dozvolom izdano u Lahni, 10. lipnja 1953. Merkel)

1. Zbog tvoga spasenja Bog Otac šalje svoga ljubljenoga Sina na zemlju.
2. Za tvoj spas Duh Sveti pretvara kruh i vino u pravo tijelo Kristovo i u pravu Krv Kristovu.
3. Zbog tebe Sin Božji silazi s Neba i skriva se u sv. Hostiji.
4. Zbog tebe se toliko ponizuje da je i u najmanjem djeliću sv. Hostije prisutan.
5. Zbog tvoga spasa On obnavlja milostivu tajnu svoga Utjelovljenja.
6. Zbog tvoga spasa On se ponovo rađa na duhovan način kod svake sv. Mise.
7. Za tvoje spasenje On obnavlja na oltaru svoja spasiteljska djela koja je izvršio na zemlji.
8. Za tvoje spasenje On obnavlja svoju gorku muku da te učini njezinim sudionikom.
9. Za tvoje spasenje On umire na duhovan način i prikazuje svoj plemeniti život za tebe.
10. Za tvoje spasenje On prolijeva na duhovan način svoju svetu Krv i prikazuje je Nebeskom Ocu za tebe.
11. Sa svojom svetom Krvlju On škropi tvoju dušu i čisti je od njenih loših navika.
12. Za tebe se Isus prikazuje kao prava žrtva paljenica i daje Bogu čast koja pripada Njegovom dostojanstvu.
13. Ako prikažeš ovu žrtvu hvale Kristu Bogu, tada mu iskazuješ čast koju si mu propustio dati.
14. Za tebe se On prikazuje kao žrtva hvale i nadopunjava tvoj propust slavljenja Boga Oca.
15. Ako ovu Kristovu žrtvu prikazuješ Bogu, daješ mu veću hvalu nego što mu sami anđeli daju.
16. Za tebe se Krist prikazuje kao najsavršenija žrtva zahvale i nadopunjava što si ti u svome zahvaljivanju propustio.
17. Kad prikazuješ Kristovu žrtvu hvale Bogu, zahvaljuješ mu obilno za sva dobročinstva koja ti je iskazao.
18. Za tebe se Krist prikazuje kao najmoćnija žrtva pomirenja i čini da uvrijeđeni Bog postaje tvoj prijatelj.
19. Oprašta ti sve tvoje lake grijehe ako si voljan izbjegavati ih.
20. Nadoknađuje za mnoge tvoje propuste.
21. Ispravlja mnoge tvoje nemarnosti i krivo vršena dobra djela.
22. Također ti oprašta nesvjesno zaboravljene grijehe koje nisi nikad ispovjedio.
23. On se prikazuje kao žrtva zadovoljštine i plaća za jedan dio tvojih vremenitih kazni.
24. Po svakoj sv. Misi zadovoljavaš za više kazni nego bilo kojim teškim činom pokore.
25. Krist ti daruje jedan dio svojih zasluga koje možeš prikazati Bogu Ocu za svoje grijehe.
26. Krist se prikazuje za tebe kao moćna krvava žrtva i moli tako usrdno za tebe kao što je na križu molio za svoje neprijatelje.
27. Njegova sveta Krv vapi za tebe s toliko zagovora, koliko je kapljica Krvi isteklo iz Njegovih Rana.
28. Njegove svete Rane vape za tebe s toliko zagovora koliko je Rana na njegovom tijelu.
29. Zbog te moćne molbene žrtve stječeš ono za što moliš mnogo prije nego kada bi molio izvan sv. Mise.
30. Izrečena molitva na sv. Misi je moćnija nego ona izvan sv. Mise.
31. Krist se sjedinjuje s tvojom molitvom i prikazuje je svom nebeskom Ocu.
32. Iznosi mu sve svoje nevolje i opasnosti, jer je Njemu tvoj spas važan.
33. Također za tebe mole svi prisutni anđeli i prikazuju uzvišenom Bogu tvoju bijednu molitvu.
34. Kada svećenik prikazuje u tvojoj prisutnosti sv. Misu njezina moć odvraća Zlog duha od tebe.
35. Svećenik slavi sv. Misu i za tebe i prikazuje je Bogu za tvoj spas.
36. Kada si na sv. Misi, tada si i ti na duhovni način svećenik i Krist ti daje snagu da prikažeš sv. Misu za sebe i za druge.
37. Prikazujući sv. Misu iskazuješ Presvetom Trojstvu najdostojniji dar.
38. Ti prikazuješ Bogu dragocjen dar koji više vrijedi nego Nebo i Zemlja zajedno.
39. Ti mu prikazuješ tako skupocjen dar koji je isto toliko vrijedan koliko i sam Bog.
40. Po tom prikazanju iskazuješ Bogu tako veliku čast kao što Bog i treba biti čašćen.
41. S ovim prikazanjem ugađaš Presvetom Trojstvu na neizmjeran način.
42. Ovaj tako plemeniti dar žrtvuješ kao svoj vlastiti dar, jer ga je tebi sam Krist dao.
43. Ako sv. Misu ispravno pratiš, izvršavaš čin najuzvišenijeg služenja Bogu.
44. Prateći sv. Misu iskazuješ Kristovom čovještvu najuzvišeniju službu i najveću ljubav.
45. Sv. Misom častiš Kristovu muku na najbolji način, i postaješ sudionik tih plodova.
46. Sv. Misom najbolje častiš i razveseljavaš Majku Božju.
47. Sv. Misom najbolje častiš anđele i svece, više nego mnogim molitvama.
48. Pobožno prateći sv. Misu možeš se više obogatiti nego bilo čime na ovome svijetu.
49. Sv. Misom izvršavaš jedno od najvrjednijih dobrih djela.
50. Sv. Misom obavljaš uzvišeni čin prave vjere i po tom zaslužuješ veliku nagradu.
51. Poklekneš li pobožno pred Presvetom Hostijom i Predragocjenom Krvlju, vršiš uzvišeno djelo klanjanja.
52. Kad god pobožno pogledaš sv. Hostiju, tada zaslužuješ osobitu nagradu na Nebu.
53. Kad god se ponizno udaraš u prsa, toliko puta postižeš oproštenje vlastitih grijeha.
54. Ako u stanju grijeha pobožno pratiš sv. Misu, Bog ti pruža milost obraćenja.
55. Ako pratiš sv. Misu u stanju milosti, Bog ti čudesno umnožava svoje božanske milosti.
56. Na sv. Misi se hraniš i napajaš na čudesan način Kristovim Tijelom i Kristovom Krvlju.
57. Na sv. Misi počašćen si, jer smiješ Krista gledati svojim očima, i jer On tebe gleda.
58. Kad god primiš svećenički blagoslov na sv. Misi, Krist ga na Nebu potvrđuje.
59. Revnim pohađanjem sv. Mise blagoslovljena su tvoja vremenita i duhovna dobra.
60. Po sv. Misi sačuvan si od mnogih nevolja i nesreća u koje bi inače upao.
61. Sv. Misom bit ćeš ojačan u kušnjama koje bi te inače svladale.
62. Po svakoj pobožno praćenoj sv. Misi postižeš milost blažene smrti.
63. Po prisustvovanju na sv. Misama dobivaš pomoć i utjehu od anđela i svetaca u svojoj smrtnoj tjeskobi.
64. Na tvome će te smrtnom času tješiti sv. Mise na kojima si prisustvovao i ulijevat će ti čvrsto pouzdanje u Božje milosrđe.
65. Sv. Mise na kojima si pobožno prisustvovao ići će s tobom pred Božanski Sud i izmoliti milost od strogoga Suca.
66. Vjerojatno ćeš imati kratko i blago Čistilište jer si mnogim sv. Misama platio najveći dio svojih vremenitih kazni.
67. Po svakoj sv. Misi više ublažuješ svoje čistilište nego drugim teškim pokorama.
68. Samo jedna sv. Misa za života koristit će ti mnogo više nego mnoge prikazane za tebe nakon tvoje smrti.
69. Sigurno ćeš u Nebu dobiti viši stupanj slave i vječno ga posjedovati.
70. Svaka tvoja sv. Misa podiže te na više u Nebo i znatno ti povećava tvoje blaženstvo.
71. Za tvoje prijatelje nema korisnije molitve nego da za njih prisustvuješ i prikažeš sv. Misu.
72. Svojim dobrotvorima možeš najobilnije naplatiti njihova dobročinstva prikazivanjem sv. Mise za njih.
73. Bijednicima, bolesnicima i umirućima možeš najbolje pružiti pomoć i utjehu prikazujući za njih sv. Misu.
74. Mnogim grješnicima možeš postići obraćenje po prikazanju sv. Mise.
75. Po prikazanim sv. Misama možeš svim kršćanima izmoliti spas.
76. Prisustvujući sv. Misama možeš cijelo Čistilište osvježiti i vjerne duše okrijepiti.
77. Ako ne možeš za svoje pokojnike dati slaviti sv. Mise, ipak ih možeš prisustvujući sv. Misama izbaviti iz Čistilišta.

Što misliš, pobožna dušo? Što sada misliš o sv. Misi? Misliš li da postoji samo jedno jedino dobro djelo na svijetu kojim bi mogao steći tako velike milosti i plodove kao po sv. Misi? Smatraš li da je istina što otac Sanches kaže: "Ako kršćanin zna iskoristiti, može se po jednoj jedinoj sv. Misi više obogatiti, nego po svim ostalim stvorovima koje je Bog stvorio zajedno".
O, sv. Misa je ogromno blago! O, sigurno je preblažen onaj koji si s malo truda može tako veliko blago steći. Tko ne bi htio prisustvovati sv. Misi? O, draga dušo, ne propusti je, ostavi sve i požuri na sv. Misu!
Sjeti se, kako bi bio tužan kad bi jednoga dana izgubio ili lakoumno proigrao sedamdeset sedam zlatnika. Sigurno bi te gubitak najdublje zabolio i ti bi se kajao. Koliko više bi se morao rastužiti kad bi jednog dana, bez potrebe, iz same lijenosti i bez odvažnosti propustio sv. Misu! Već si mnoge sv. Mise propustio i zbog toga se nisi žalostio, kao da ti se nije dogodila nikakva šteta - jasan znak da dragocjeni dar sv. Mise nisi spoznao ni cijenio. Ali budeš li ove rijeci pomno čitao, vjerojatno ćeš spoznati ovo nebesko blago, visoko ga cijeniti i marnije za njim težiti.

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>