Anchi, i to je život !

02.06.2009., utorak


220. TRAŽIM...
Ima ge Hosted by ImageShack.us

Milinović čita priručnik i crpi znanje za svoje zakone.


JA (okorjeli pušač)
TRAŽIM OD DRŽAVE DA SE PREMA MENI POBRINE KAO I PREMA DRUGOM OVISNIČKOM OLOŠU NPR..NARKOMANIMA I ALKOHOLIČARIMA, TRAŽIM DA I MENI DRŽAVA NA RECEPT BESPLATNO DAJE NIKORETE KAO NJIMA METADONSKU TERAPIJU, DA I MENI DAJU SOCIJALNU POMOĆ KAKO BI MOGLA KUPOVAT VOĆE I DRUGE PRIPRAVKE ZA LIJEĆENJE OD OVISNOSTI, TRAŽIM DA I MENE STAVE U KOMUNU ZA LIJEČENJE PUŠENJA DA IMAM BESPLATAN KROV NAD GLAVOM, TRI OBROKA DNEVNO I DA TO PLAĆA DRŽAVA KAO I NARKOMANIMA I ALKOHOLIČARIMA.
TRAŽIM DA UŽIVAM SVE BLAGODATI ZDRASTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA.http://narodne-novine.nn.hr

Glava IV.

SUSTAV ZA PREVENCIJU OVISNOSTI I POMOĆ OVISNIKU I POVREMENOM UZIMATELJU OPOJNE DROGE

1. Liječenje i skrb o ovisniku i povremenom uzimatelju opojne droge

Članak 34.

(1) Liječenje ovisnika i povremenih uzimatelja opojne droge provode zdravstvene ustanove i zdravstveni djelatnici sukladno propisima iz područja zdravstva.

(2) Radi prevencije ovisnosti i provedbe specifičnih postupaka za oslobađanje od ovisnosti, mjera i postupaka skrbi o ovisnicima i povremenim uzimateljima opojnih droga osniva se Hrvatski zavod za prevenciju ovisnosti (u daljnjem tekstu: Zavod).

Članak 35.

(1) Zavod je zdravstvena ustanova u državnom vlasništvu koju osniva Vlada Republike Hrvatske.

(2) Zavod obavlja sljedeće poslove:

- prikuplja podatke iz područja ovisnosti i zlouporabe opojnih droga,

- analizira epidemiološko stanje, predlaže, organizira i provodi mjere sukladno općem programu mjera za suzbijanje zlouporabe opojnih droga iz članka 42. ovoga Zakona,

- oblikuje doktrinu u liječenju ovisnosti i nadzire njenu primjenu,

- surađuje sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelat­nicima u provedbi dijagnostike i liječenja ovisnosti,

- surađuje s drugim ustanovama i organizacijama na pod­ruč­ju suzbijanja ovisnosti i liječenja ovisnika te rehabilitacije i resocijalizacije ovisnika,

- planira, sudjeluje u predlaganju i provedbi mjera i aktivnosti za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje ovisnosti,

- provodi zdravstveni odgoj i prosvjećivanje pučanstva o ovisnosti,

- sudjeluje u organizaciji i provedbi trajne izobrazbe zdravstvenih i drugih djelatnika na području suzbijanja i liječenja ovisnosti.

(3) Sredstva za rad Zavoda osiguravaju se:

- iz državnog proračuna,

- iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za provedbu programa mjera za suzbijanje zlouporabe opojnih droga od posebnog interesa za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave,

- iz drugih izvora u skladu s propisima.

(4) Za svoje obveze Zavod odgovara cijelom svojom imovinom. Republika Hrvatska odgovara za te obveze kao jamac – platac.

(5) Zavod ne može bez suglasnosti Vlade Republike Hrvatske steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu ili sklopiti drugi pravni posao, ako vrijednost ugovora ili drugoga pravnog posla prelazi iznos određen Statutom Zavoda.

(6) Tijela Zavoda su Upravno vijeće, ravnatelj, Stručno vije­će i Etičko povjerenstvo. Na sastav, postupak imenovanja i nadležnost tijela Zavoda primjenjuju se odredbe posebnog zakona o tijelima upravljanja zdravstvenim ustanovama u državnom vlas­ništvu.

(7) Sjedište Zavoda je u Zagrebu.

(8) Zavod ne može započeti s radom dok ministar zdravstva rješenjem ne utvrdi da su ispunjeni uvjeti za početak rada s obzirom na prostor, djelatnike i medicinsko-tehničku opremu.

(9) Upravno vijeće Zavoda obvezno je donijeti Statut u roku od 60 dana od dana upisa Zavoda u sudski registar. Vlada Repub­like Hrvatske daje suglasnost na Statut Zavoda.

Članak 36.

(1) Zavod može imati podružnice koje se kao centri za prevenciju ovisnosti mogu osnovati za područje jedne ili više županija i Grad Zagreb.

(2) U osiguravanju sredstva za rad centara iz stavka 1. ovoga članka sudjeluju županije i Grad Zagreb sredstvima iz svojih proračuna namjenjenih za provedbu programa mjera za suzbijanje i prevenciju zlouporabe opojnih droga i prevenciju ovisnosti na svom području.

(3) Način sudjelovanja u osiguravanju sredstava iz stavka 2. ovoga članka uređuje se ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i županija, odnosno Grada Zagreba.

2. Pomoć ovisniku i povremenom uzimatelju opojne droge

Članak 37.

(1) Pomoć ovisniku i povremenom uzimatelju opojne droge pružaju centri za socijalnu skrb i druge ustanove socijalne skrbi, a mogu je pružati vjerske zajednice, udruge te pravne i fizičke osobe. Ta se pomoć pruža sukladno propisima o socijalnoj skrbi prema programu koji donosi ministar zdravstva uz prethodnu suglasnost ministra za rad i socijalnu skrb i mišljenje Zavoda.

(2) U ostvarivanju pomoći iz stavka 1. ovoga članka ovisnik i povremeni uzimatelj opojne droge imaju prava i dužnosti prema propisima o socijalnoj skrbi.

Članak 38.

(1) U provedbi pomoći ovisniku i povremenom uzimatelju opojne droge savjetodavnim radom sudjeluje Centar za socijalnu skrb.

(2) Centar za socijalnu skrb obavlja savjetodavni rad s ovisnikom i povremenim uzimateljem opojne droge u suradnji sa županijskim, odnosno gradskim centrom.

(3) Posebne mjere pomoći ovisniku o opojnoj drogi (terapijske zajednice i slično) provode se sukladno programu iz članka 37. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 39.

Centar za socijalnu skrb, druge ustanove socijalne skrbi, vjerske zajednice i udruge te druge pravne i fizičke osobe u pružanju pomoći ovisniku i povremenom uzimatelju opojne droge surađuju sa Zavodom i županijskim, odnosno gradskim centrima.

Članak 40.

Sredstva za provođenje mjera pružanja pomoći ovisniku i povremenom uzimatelju opojne droge osiguravaju se u državnom proračunu, proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te iz drugih izvora

- 10:20 - Komentari (19) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se