slon živaca

srijeda, 08.10.2014.

Čvrga


išao sam preko trga
napao me mrga
ime mu je Grga
na čelu mi kvrga
rame me trga
kod kuće mi žena njurga

otišao sam u šumu
ubrao sam vrga

nj


Otkidak iz zbirke ulomaka pjesama "Okrnjeni kralj".

- 14:41 - Gukni! (3) - Utri! - D-dur