slon živaca

srijeda, 01.10.2014.

Kuhanje


Što se tiče Svjetskog prvenstva u odbojci za žene, rekao bih samo jedno...

Volim žene koje znaju kuhati.

- 18:28 - Gukni! (14) - Utri! - D-dur