slon živaca

petak, 11.07.2014.

Mračni gost. Ghost... Host...


Probudio sam se, a na rubu kreveta sjedila je crna utvara. Tama iz nje je zurila u mene. Pokušao sam načiniti pokret da se ustanem, a utvara me je svom snagom sveknula u tijelo. Zabolilo me da su mi suze navrle u oči.

- Di ćeš, Gjuroo?

- Pusti me da se ustanem.

- Prijateljski ti savjetujem da ne činiš nikakve nagle pokrete ako želiš izbjeći bol.

- Tko si ti uopće?

- Ja sam Ishijas. Već smo se sreli.

- Joj, ne opet ti...

- 19:55 - Gukni! (4) - Utri! - D-dur