subota, 25.10.2008.

ANARHIZAM - mali priručnik za početnike 3.DIO

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!


A ŠTO JE S NASILJEM I KRIMINALOM?

To je jedno od težih pitanja.Ne zbog toga što ne postoji odgovor,već što su te dvije pojave usko povezane s duboko ukorijenjenim vrijednostima koji proizlaze iz današnje društvene organizacije i strukture.
Nasilje i kriminal najčešća su posljedica današnjih društvenih odnosa,prvenstveno odnosa moći i ekonomske neravnopravnosti..Manji dio tih pojava možemo pripisati psihičkim problemima osoba koja posežu za njima.Iako su i ti psihički problemi često povezani s društvenim odnosima.
Danas bogatstvo,odnosno posjedovanje novca i silne imovine,predstavlja društvenu vrijednost,"dobar"položaj u društvu,te daje moć.Sasvim je jasno da ljudi u takvoj situaciji ljudi posežu za kriminalom kao jednom od mogućnosti stjecanja novca i imovine.Zapravo,posežu za ilegalnim kriminalom,jer kriminal je i stjecanje istog na temelju tuđeg rada,a to je ono što politička i ekonomska elita u postojećem sustavu rade.
Nasilje je isto bazirano na odnosima moći u društvu.Najčešće se koristi za postizanje dominacije,bilo u obitelji,školi,na poslu,unutar vlasti,u međudržavnim odnosima...Gdje god se koristilo i na koji god naćin,uvijek ima isti cilj - dominaciju nad nekim ili nećim.Tu treba naglasiti da da unutar bilo kojeg društva monopol nad nasiljem ima baš država.Država posjeduje vojsku,policiju,razne represivne službe,naoružanje,tvornice naoružanja(fuj ih bilo=)institucije i škole koje razrađuju strategije upotrebe nasilja i njegove učinke i sl.I opet cijeli taj sustav nasilja je usmjeren na jedno - održavanje moći.Samim time možemo reči da država počiva na nasilju,iako ne uvijek fizičkim(unatoč činjenici da ta prijetnja uvijek postoji i uvjek je prisutna),već i na nešto sofisticiranijim oblicima nasilja,kao što su prijetnje kaznom,raznim ukidanjima prava i što je u posljednje vrijeme opet aktualno,stalnim upozoravanjem na opasnost od terorizma(mujo gle ga NLO),što povećava potrebu za boljom kontrolom.
Rat,odnosno,totalni rat,koji je danas najčešći oblik ratovanja,predstavlja krajnji oblik nasilja i glavno je sredstvo obračuna između država ili skupina koje žele uspostaviti svoju vlast.Legalni i ilegalni teroristi(ovisno tko je u poziciji moći proglašava ovaj ili onaj terorizam legalnim ili ilegalnim)se koriste istim metodama i u iste svrhe - za stjecanje moći.
Sasvim je jasno da postojanje autoriteta,moći nad nekim,vlasti,hijerarhije,ekonomske neravnopravnosti i svega ostalog što obilježava suvremeni naćin življenja uvelike doprinosi porastu kriminala i nasilja u društvu i to na svim razinama.Jednostavno je riječ o modelu djelovanja koji je postao prihvatljiv i koji se vrlo jednostavno prenosi na svaki segment društva.Tako država vlada nad svima nama,na nižoj razini vlasnici tvornica vladaju nad poslovođama,poslovođe nad radnicima,radnici nad svojim ženama...
Ovaj banalan primjer samo dobro pokazuje na koji način se upotreba autoriteta i nasilja prenosi sa najviše hijerahskije razine na najnižu.Možemo čak reći da je svaka vlast nasilje.Nametanje svojih želja nekome drugome predstavlja nasilan čin,bez obzira što to ne uključuje nužno fizičko nasilje.
TU dolazimo do mogučeg odgovora na pitanje u naslovu.Čini se da bi,nakon svega iznesenog,promjena sustava vrijednosti i načina organizacije društva umanjila i minimalizirala bilo koji oblik nasilja i kriminala u društvu.Nepostojanjem autoriteta i hijerarhije u organizaciji,nastaje mogučnost i potreba postizanja dominacije i moći nad nekim,a kao što je ranije rečeno,put do toga je nasilje.Što se tiće samog kriminala i stjecanja imovine,odgovor je vrlo jasan - ekonomska ravnopravnost,puno ispunjavanje svih potreba i činjenica da posjedovanje više od onoga što nam uistinu treba ne predstavlja nikakvu društvenu vrijednost,niti daje nekome na važnosti,bi u potpunosti umanjila ili čak uzrokovala nestajanje kriminala u tom obliku.
Naravno,uvijek ostaje otvorena mogučnost da će psihički poremećene osobe posegnuti za nasiljem,no to je sada već medicinsko pitanje,koje zahtijeva i medicinski pristup.Ipak,možemo zaključiti da bi i takvih pojava bilo manje u društvu u kojem bi ljudi živijeli punijim i kvalitetnijim životom,a sasvim je jasno da puno psihičkih poremećaja nalazi uzroke u nezadovoljstvu općom kvalitetom života.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

u sljedećem postu nastavak :"ALI NA TV-U SU POKAZALI NASILNE DEMONSTRACIJE I ANARISTE...
KAKO BI ONDA UOPĆE DOŠLO DO TAKVOG NENASILNOG DRUŠTVA?

- 07:58 - Komentari (19) - Isprintaj - #

nedjelja, 19.10.2008.

ANARHIZAM - mali priručnik za početnike - drugi dio

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Cijeli sustav zapravo počiva na ideji održavanja moći jednog društvenog sloja,što u stvarnosti nema nikakve veze s mogučnostima funkcijoniranja cijelog društva.Društvo bi funkcijoniralo i bez političke i ekonomske elite, koja sebe voli predstavljati "nužnim" i "izrazito potrebnom",dok je zapravo riječ o pukom održavanju na moći.
Anarhistički odnos prema društvu je potpuno suprotan.Moć ne bi nitko posjedovao i svi bi posjeovali moć.Naravno,ne moć nad nekim,već moći ispunjavanja svih svojih potreba,moć zajedničkog djelovanja i nadasve moć odlučivanja o svom životu..
Anarhizam se ne protivi organizaciji ,već predstavlja oblik organizacije,koji bi mnogi anarhisti/nje nazvali savršenim oblikom organizacije.Savršenim zbog nužnog sudjelovanja svih osoba u društvu,što za razliku od trenutne društvene organizacije nudi stvarnu mogučnost odlučivanja.Naravno,sada će vam se učiniti kako je to nemoguće zbog same veličine društva...No,nije nemoguće.Društvo je danas organizirano kao velika ogromna zajednica i centralizirano,što zapravo nema nikakve sa svakim od nas.Ljudi u svom svakodnevnom životu nikada ne dolaze u dodir sa svim osobama u društvu,a najčešće nemaju nikakve (direktne ili indirektne)veze sa djelovima društva kojima ne pripadaju.Određuje nas mjesto stanovanja,mjesto gdje radimo,mjesto gdje se zabavljamo i koristimo slobodno vrijeme.Imamo određen krug prijatelja i poznanika.Zapravo,imamo nekoliko interesantnih skupina unutar kojih prakticiramo svoje svakodnevne aktivnosti.To ujedno predstavlja i dobru osnovu na temeljn u zajednicu unutar anarhističkog pokreta.Takve zajednice se mogu udruživati ,surađivati,međusobno koordinirati,zajednički odlučivati,a sve to na ravnopravnoj razini i po principu mreže,a NE PIRAMIDE, kao što je to slučaj kod državne organizacije društva.
Zajednice ljudi bi se organizirale prema osobnim afinitetima i prema lokalnim potrebama,vezano uz proizvodnju,stanovanje,prijevoz,ili bilo koji drugi dio života.Njihovu povezanost uvjetovale bi potrebe,a obavljanje poslova unutar njih stvorilo bi punu zaposlenost i znatno kraće radno vrijeme.
Ali tko bi natjerao ljude da rade,pitate se?
Nitko,jer kada radimo za puno zadovoljenje svojih potreba,ne treba nam prisila.Uostalom ,izbor radnog mjesta bi bio potpuno slobodan,a osobna odgovornost nam uvijek nalaže da učinimo da obavimo i neke poslove koji nam možda nisu dragi,ali nam je jasno da bez obavljanja tih poslova ništa nebi funkcijoniralo.Pa,zar ne radimo takve poslove i danas bez prisile?Recimo čistimo svoje stambene prostore,peremo suđe,wc,,gradimo kuće i stanove,gradimo ceste i tvornice,popravljamo različite strojeve...Sve to se radi zbog potrebe,a kada je jasno da to radiš za sebe,a NE ZA ŠEFA,onda je takva podjela posla još prirodnija i tada čemo biti spremniji raditi stvari koje nam možda i ne odgovaraju najbole,ali znamo zašto ih radimo.
NO,ne bi bilo dobro rećinda se osporavaju baš svi autoriteti.Postoji nešto što zovemo racijonalni autoritet,koji počiva prvenstveno na znanju.Tako će autoritet lječnika ili arhitekta uvijek imati konačnu riječ u odlukama o tretiranju neke bolesti ili u izgradnji neke građevine.Sasvim je jasno da neće doći do situacije u kojoj ljudi grade kuće koja će se srušiti ili nešto sl.To bi bilo krajnje nerazumno.
Hijerarhiska,autoritarna i centralizirana organizacija društva je,kad to vrlo pojednostavimo,neprirodna i bazira se (kao što je topuno puta ponovljeno) isključivo na potrebi političke i ekonomske elite da se održi na vlasti.Samim time se onemogučava zadovoljavanje potrebe društva.Dok jedni(manjina)profitiraju kroz takav pristup,drugi(većina)rade i gube - što je također neprihvatljivo.Trenutak kada dolazi do stvarne promjene je onaj kada ta većina preuzme stvar u svoje ruke i kroz zajednički napor s cijelim društvom u potpunosti reorganizira društveni život.To se neće dogoditi brzo ili preko noći,već je riječ o dugotrajnom procesu r/evoluciji

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

U SLJEDEČEM NASTAVKU anarhizam - "ŠTO JE S NASILJEM I KRIMINALOM?"

- 10:02 - Komentari (1) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 13.10.2008.

ANARHIZAM - mali priručnik za početnike

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
CIP _ katalogizacija u publikaciji
Nacijonalna i sveučilišna knjižnica - Zagreb
Anahizam :"mali priručnik za početnike"-
- Zagreb:"Marko Strpić",2003.-(što čitaš)

Image Hosted by ImageShack.us

UVOD

Do danas je nastalo tisuće manjih ili većih publikacija koje objašnjavanju što je anarhizam i koje se mogu nazvati "početnicima" o anarhizmu,odnosno bazičnim tekstovima i pojašnjenjima.Ipak,stalno se ponavlja potreba za obijavljivanjem takvih tekstova.Razlog u tome možemo tražiti u činjenici da je često riječ o malim nakladama (broj nikad ne prelazi nekoliko tisuća) pa je i broj ljudi koji dolaze do tih publikacija ograničen,što je možda i najčešći razlog ponovnog pisanja i objavljivanja takvih tekstova.S druge strane ,unatoč činjenici da temelje anarhizma(barem onaj veći dio) pronalazimo negdje u sredini 19.i početka 20.stoljeća,nikako ne možemo govoriti o anarhizmu kao ideji koja počiva isključivo na tome.Anarhizam se kroz svoje postojanje razvijao,usvajao nova saznanja i širio u različitim smjerovima ,prvenstveno kroz pitanja metoda djelovanja i načina na koji će se najbrže doći do ostvarenja nekih od anarhističkih ciljeva.
Image Hosted by ImageShack.us

Tako je danas moguče govoriti o klasičnom i suvremenom anarhizmu , koji djele neke osnove vrijednosti,ali se u dosta toga razlikuju.Tako če ovdje biti riječ o onome što možemo nazvati SUVREMENI ANARHIZAM,no bito je znati da unutar osnovnih vrijednosti taj suvremeni,uvelike kombinira s klasičnim anarhizmom
Ovaj tekst ne treba shvatiti kao neku vrstu "manifesta" ili pokušaja stvaranja jednog anarhističkog programa ili definicije,ovdje je jednostavno riječ o pokušaju upoznavanja s osnovama ove ideje i davanju odgovora na neka od najčešćih pitanja koja se postavljaju na svako spominjanje anarhizma.Možda se to može nazvati i demistifikacijom anarhizma,jer nerijetko se dešava što zbog neznanja,što zbog zle namjere.
I na kraju ovo nije pokušaj "vrbovanja".Nitko ne očekuje našu preobrazbu i priključenje anahističkom pokrtu,iako ni tako što nije isključeno.Anarhizam ne predstavlja politčku stranku ili vjersku sektu koja "vrbuje" članove lijepim riječima i slatkim obečanjima.On prvenstveno predstavlja životnu filozofiju i političku ideju koja funkcijonira na osobnom nivou,a tek zatim na bilo kojem drugom nivou,što jednostavno rečeno znači da ćete nakon čitanja ovog teksta biti bogatiji u svom znanju, a svaka aktivnost koja proizađe iz tog znanja je vaša osobna odluka.
NAPOMENA:Ovaj tekst je nastao kao skup raznih ideja,stavova,mišljenja,diskusija i sl.obijavljen kroz dugi niz godina i kao takav se predstavlja kao neko osobno ili kolektivno mišljenje.Samim time ostaje nepotpisan, jer u ovom slučaju sam autor ili autorica nisu bitni.Naravno,bilo bi licemjerno reći da je tekst u potpunosti objekativan.Takvo što ne postoji.Postoji samo najmanja moguća razina subijektivnosti.Sve promjene i nadopune su više nego dobrodošle.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

NAZIVI ANARHIZAM I ANARHIJA
Već kod samih riječi "anarhija" i "anarhizam"postoji puno krivih definicija i objašnjenja,tako u općoj enciklopediji(JLZ,Zg,1977.)stoji sljedeće:"Anarhija - Bezvlađe,bezvlašće,raspuštenost,nedostatak zakona i autoriteta u društvu;nered i kaos.",dok u Velikom riječniku stranih riječi(Zora,ZG,1974.) stoji : "Anarhija - bezvlađe,nered,bezvlašće,raspuštenost,nered,kaos".Istovremeno se anarhizam objašnjava kao politička struja neprihvatljivih ideja,što je razumljivo iz konteksta(vrijeme totalne komunističke vlasti) u kojem nastaju nastaju spomenute publikacije.Naravno,ni dolazak paramentalne demokracije(koja je u zapadnom svijetu prisutna već dugi niz godina) nije donio znatne promjene u samoj inerpretaciji i korištenju tih riječi,p se danas susrečemo korištenjem riječi "anarhizam" i "anarhija" kao sinonimima za nasilje ,kaos i sl.To je potpuno krivo značenje.
Što zapravo onda znače te riječi?Sama riječ "anarhija" dolazi iz grčkog jezika i znači doslovno NE i VLAST.Takav direktan prijevod možda najbolje opisuje samo značenje te riječi.Potpuni izostanak svake vlasti i autoriteta.Kako je to moguče?O tome čemo nešto kasnije...
Sama riječ "anarhizam" nastaje kao naziv za političku i filozofiju koja teži anarhiji,dakle,društvu bez svake vlasti,autoriteta i prisile,te se kao takva koristi od početka 19.st.pa sve do danas.Uz različite "dodatke" ona opisuje pojedine struje unutar anarhističkog pokreta,npr anarho-sindikalizam,anarho-primitivizam,anarho-individualizam,eko-anarhizam i sl.
Samo anarhistično obijašnjenje tih naziva se se najbolje očituje kroz definiranje anarhizma kao političke ideje i filozofije,odnosno metode kojom će se doći do cilja - anarhije.Anarhija predstavlja"društvo blagostanja"(i ako ovo zvući malo patetično,al ajde),društvo u kojem vlast i autoritet zamjenjuje samoorganizacija,društvo ravnopravnosti,,ravnopravne i pravedne distribucije svih proizvoda,ukratko,društvo u kojem svaka osoba može zadovoljiti svoje osnovne i sve ostale potrebe u maksimalnoj mjeri ,a da pri tome ne radi na štetu drugih.Možda se u ovom posljednjem skriva jedna od osnovnih ideja - živijeti svoj život potpuno slobodno,ali uz punu odgovornost prema tuđoj slobodi.
Sada kada smo obijasnili samo značenje riječi s kojima čemo baratati na sljedećim stranicama,vrijeme je za nešto konkretnija pitanja i odgovore koji se nužno nameću pri svakom spominjanju anarhizma i anarhije.

Image Hosted by ImageShack.us

TKO SU ANARHISTI I ANARHISTKINJE?

Bilo tko.Ti,ja,on,oni,mi...Grupe i osobe koje se žele identificirati s anarhističkim pokretom i koje djeluje u tom smjeru.Ne postoji neki poseban kriterij koji to određuje,niti postoji zacrtano pravilo što nekoga čini djelom anarhističkog pokreta.Ljudi su različiti pa se tako i načini razmišljanja i djelovanja različiti.
Ipak kako i izbjegli mogućnost zabune i ovako nejasnog objašnjenja,nužno je naglasiti da postoje neke osnovne vrijednosti(o kojima če biti riječi malo kasnije)koje svi djele i time se jasno,ali dovoljno otvoreno definira što ulazi u naziv anarhizam.
Često se kroz mistifikaciju anarhizma povlači ideja o stereotipu pa su anarhisti čsto prikazani kao lako prepoznatljivi po svom izgledu,načinu ponašanja,jednakom djelovanju i cijelom nizu stereotipa koji nemaju veze sa stvarnim životom.
Anarhizam je politička ideja i zato je može bilo tko prihvatiti i prakticirati,a da pri tome nastavi živijeti svoj život,radi svoj posao,zabavlja se na isti naćin ,no s jednom velikom razlikom - promijenom gledanja na svakodnevne poslove,odnose s ljudima,odnose prema društvenim pojavama,itd.Električar,vodoinstalater,nezaposlena osoba,doktor,profesor ekonomije,učitelj,smetlar,vozač autobusa,bilo tko od tih ljudi može imati ili ima anarhističkih uvjerenja.Anarhizam je društvena ideja,kao takva je primjenjiva na cijelo društvo,bez obzira gdje se mi u društvu nalazili.Ipak,i tu postoji nešto sasvim jasno i samo po sebi razumljivo,jer odnos moći u društvu određuje i činjenjenicu da politička i ekonomska elita neće sama sebi odrediti odricanja od moći koju posjeduje pa tako neće biti niti dio anarhističkog pokreta,koji joj te moći osporava.Tu se može navesti i primjer koje neke anarhističke skupine stalno naglašavaju,a to je da većina ljudi u društvu,gdje god živijeli,svakodnevno prakticiraju mnoge anarhističke ideje i vrijednosti,iako to nikad nebi nazvali anarhizmom ili možda nikad nisu čuli za anarhizam.Čini li ih to anarhistima? Da i ne.Da,utoliko što prakticiraju nešto što je svojstveno anarhizmu.Ne, utoliko što za to nema neke posebne potrebe.Ideološki neopterečeno djelovanje je često daleko djelotvornije od od ideološki opterećenog djelovanja ,koje lako može završiti u nedjelotvornom dogmatizmu.
Ljudi tako svakodnevno pomažu svojim susjedima,prakticiraju suradnju i solidarnost na različite načine,pružaju besplatne usluge,pokreću zajedničke projekte,a sve to na bazi osnovne ljudske solidarnosti,ravnopravnosti i, što je možda najvažnije bez ikakve prisile "sa strane" da takvo što rade.Naravno bilo bi netočno eči da je uijek tako,no bez obzira na sve nametnute vrijednosti koje često primjenjujemo u svom životu,ipak možemo uočiti niz ovakvih primjera u svojoj najbližoj okolini

POŠTO ZNAM DA BLOGERI NISU SKLONI ČITANJU PREDUGIH TEKSTOVA,OVU SAM KNJIŽICU PODIJELIO NA PAR DJELOVA KOJE ČE UBRZO OSVANUTI NA MOM BLOGU.ŠTO ČITANJE IDE NAPRIJED TO POSTAJE SVE INTERESANTNIJE

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

NASTAVAK SLIJEDI....


- 16:36 - Komentari (6) - Isprintaj - #

NEKI KRISTALI IZ MOJE KOLEKCIJE A IMA IH JOŠ OKO 30 KRISTALA I POLUDRAGOG KAMENJA

tris tigrovih očiju
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and

others!

OPSIDIJAN DUGINIH BOJA

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

SUNČEV KAMEN

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

PLAVI KREMEN ,PUSTINJSKA RUŽA,PIRIT S DODACIMA
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

PRELIJEVANJE BOJE U GORSKOM KRISTALU
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

SVIJETLOST IZ KRISTALA
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

SARADONIKS S GORSKIM
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

- 11:16 - Komentari (7) - Isprintaj - #

petak, 10.10.2008.

gorska zvijezda koja u sebi sadrži 6 piramida.jako ljekovita
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

- 13:20 - Komentari (5) - Isprintaj - #


subota, 04.10.2008.

U ŠTA SE PRETVORIO NOGOMET

NEKAD SAM MISLIO DA JE NOGOMET OK.lJUDI TRČE ZA LOPTOM,ŽONGLIRAJU,LUPAJU JE GLAVOM,ZABIJAJU GOLOVE..Samo u što se pretvorio taj sport.U jedno obično krvoproliče,razbijanje gradova i horde pijanih vatrenih navijača.Naravno i tu caruje novac.Da vam nebi previše dužio imamo izviještaj sa stadijona u pragu i kako je izgledao Prag(preljepi grad za huligane) pogledajte u dodatku s net.hr.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Čak 300 zagrebačkih navijača završilo je iza rešetaka, a u krvavim sukobima ozlijeđeno je osam policajaca. Češki mediji javljaju da su 'divlje horde poharale središte Praga'.

Izgredi navijača zagrebačkog Dinama u središtu Praga i sukobi s češkom policijom nisu prošli nezapaženo u svjetskim medijima.

Sve vodeće agencije posvetile su veliki prostor "hrvatskim huliganima", a najveće osude i zgražanje njihovim ponašanjem stigle su, očekivano, iz Češke
O divljanju Bad Blue Boysa izvijestili su Reuters, AP, DPA, AFP te niz internetskih izdanja novina. Česi navode kako je "praškim ulicama tekla krv", opisujući navijače Dinama kao "divlje horde koje su poharale središte grada".

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Sama utakmica između Sparte i hrvatskog prvaka protekla je bez navijačkih incidenata. Policija je Bad Blue Boyse na tribini AXA Arene posve okružila i tako spriječila moguće sukobe s domaćim navijačima.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Tijekom izgreda je privedeno čak 300 hrvatskih navijača, dok je osam policajaca ozlijeđeno. Sukobi huligana i policije izbili su na nekoliko lokacija u gradu, a najžešće je bilo u samom središtu Praga koje je pretvoreno u "ratnu zonu".
"Nakon prvog većeg incidenta policija je privela 120 osoba koje su kasnije puštene, no potom je još 200 navijača završilo u pritvoru i zabranjen im je dolazak na stadion", izjavila je glasnogovornica policije Iva Knolova.
Nisu propustili naglasiti kako je dio navijača Dinama provocirao fašističkim pozdravom, visoko uzdignutom desnom rukom.


Ako tako što nazivaju ferplay ili uopče navijači onda sam ja lud.Lud sam čim gubim vrijeme na takvim stvarima al mi je krivo da naša i onako već svijetu poznata kao korupirana zemlja ,još ima većih huligana nego što se mislilo.Što če svijet i kakvu če sliku o nama dobiti odrazit će se na turizmu.Kao što znamo Česi više nisu ona sirotinja koja je kod nas dolazila na more jer nije imala para.Oni i te kako dogurali puno ,puno dalje od nas.Što se politike,umjetnosti,tolerancije...tiće.Čak i kultura im je na triplom stupnju večem od našeg.
Stavit ću vam još koju sliku pa prosudite sami dal je to sport ili neka bolest.


Fotografije hrvatskih navijača s uzdignutom desnom rukom preplavile su internetska izdanja čeških medija, te izazvale zgražanje češke javnosti.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

SREDIŠTE GRADA

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Meni se čini da to i nisu navijači koji u srcu nose svoj klub,jer bi onda na stadijonu navijali i podržavali klub i naravno po završetku utakmice bez kapljice krvi zajedno s navijačima drugog kluba načinili zajedničku feštu.Po meni je cilj sporta takmičenje i druženje s ljudima.Šta mislite o svemu tome?- 10:22 - Komentari (4) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Srpanj 2011 (1)
Siječanj 2010 (1)
Kolovoz 2009 (4)
Prosinac 2008 (1)
Listopad 2008 (6)
Rujan 2008 (17)
Kolovoz 2008 (13)
Srpanj 2008 (5)
Lipanj 2008 (10)
Svibanj 2008 (16)
Travanj 2008 (6)
Ožujak 2008 (5)
Veljača 2008 (23)
Siječanj 2008 (35)
Prosinac 2007 (24)
Studeni 2007 (18)
Listopad 2007 (3)
Rujan 2007 (25)
Kolovoz 2007 (19)
Srpanj 2007 (16)
Lipanj 2007 (6)
Svibanj 2007 (7)
Travanj 2007 (17)
Ožujak 2007 (7)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Komentari On/Off

Image Hosted by ImageShack.usPREKODIRAO MI I POMOGAO UREDIT BLOG: Dominic


BLOGOVI PO KOJIMA PROŠARAM


mrak66
noćna mora
slaven
satan šakić
Baka Kmica
CUT ME...And Kiss The Raven
Poison Girl
Dominic
Fantom Slobode
Bloody
Dežurna Vještica
denco
VampLady
nevjerojatno,ali istinito
Idira
Androgyny
PoisonIvy
Suden Joiku
Tinolovka
LobyM
Beautiful Nightmare
Fetusič
Poison
Snow White Queen
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
website design
website design


CURRENT MOON


Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

OPIS BLOGA

KROZ MOZAK ULETI KROZ PRSTIĆ IZLETI


GLASAJTE,JAKO MI JE VAŽNO!!!

Image Hosted by ImageShack.us
GLAZBA :
GOTHIC ,DEATH IN JUNE,OLD BUT CAVE, DEAD CAN DANCE ,INDUSTRIJAL,ELEKTRO,PREKO GOE , DO PSYCHODELIČNOG AMBIJENT CHILLOUT-A

KNJIŽEVNOST:
BUKOWSKI,KAFKA,E.A.POE,MILER,TAGORE,BAUDELAIRE,MANN,VASKO POPE...

HOBBY:
FOTOGRAFIJA,KRISTALI,EZOTERIJA,...

KUĆNI LJUBIMAC:
NAJDRAŽI I NAJMILIJI PAS NA SVIJETU - MAZA (lelica)

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!


Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

DUGINE BOJE

Image Hosted by ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

alt="QuickPost" border="0"> Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Image Hosted by ImageShack.us


Image Hosted by ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Image Hosted by ImageShack.us

DRUGA STRANA

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!


Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

QuickPost Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se