Demokratska stranka žena

Demokratska stranka žena

četvrtak, 20.06.2013.

Sindikat nezaposlenih podnio ustavnu tužbu

SNH PODNIO USTAVNU TUŽBU

SINDIKAT NEZAPOSLENIH HRVATSKE, podnio je Ustavnom sudu RH, dana 14.06.2013. godine, USTAVNU TUŽBA zbog povrede ustavnih prava na slobodno udruživanje i pravo na žalbu, odnosno na jednakost i ravnopravnost svih pred sudovima i zakonom.

A. POJEDINAČNI AKT KOJI SE OSPORAVA, A PROTIV KOJEG SU ISCRPLJENA SVA SREDSTVA PRAVNE ZAŠTITE

- Rješenje Visokog Upravnog suda RH posl. broj. Usž-200/2013-2 od 17. travnja 2013. godine,
kojim se žalba odbacuje.
Postupak po žalbi tužitelja Sindikata nezaposlenih Hrvatske, kojim se osporava
presuda Upravnog suda u Zagrebu broj UsI-2911/12-7 od dana 19.02.2013. i
rješenja Ministarstva rada i mirovinskoga sustava KLASA:UP/I-006-04/12-
01/37, URBROJ:524-03-01-03/1-12-5 od 17. srpnja 2012. godine, a u kojima se odlučivalo o Zahtjevu SNH za upis u registar udruga na temelju odredbi Zakona o radu.


B. DRUGI POJEDINAČNI AKTI DONESENI U ISTOM PREDMETU KOJI SE TAKOĐER OSPORAVAJU

Osporavamo i sljedeće pojedinačne akte donesene u istom predmetu:
- Presudu Upravnog suda u Zagrebu broj UsI-2911/12-7 od dana 19.02.2013. godine, postupak po tužbi protiv Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava KLASA: UP/I-006-04/12-
01/37, URBROJ:524-03-01-03/1-12-5 od 17. srpnja 2012. godine.
- Rješenje Ministarstva rada i mirovinskoga sustava KLASA: UP/I-006-04/12-
01/37, URBROJ:524-03-01-03/1-12-5 od 17. srpnja 2012. godine, postupak povodom zahtjeva
SNH za upis u registar udruga temeljem Zakona o radu, a kojim Rješenjem je odbijen Zahtjev
za upis u registar udruga.

USTAVNO PRAVO KOJE SE SMATRA POVRIJEĐENIM

A) Naprijed navedenim aktima nezaposlenima u RH i svima ostalima koji su osnovali Sindikat nezaposlenih Hrvatske povrijeđeno je Ustavno pravo slobode udruživanja radi zaštite svojih interesa iz članka 43. Ustava RH.
-Pravo na slobodno udrživanje SVAKOME, utvrđeno je člankom 43. Ustava RH koji glasi:
Svakome se jamči pravo na slobodno udruživanje radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanje za socijalna, gospodarska, politička, nacionalna, kulturna ili druga uvjerenja i ciljeve. Radi toga svatko može slobodno osnivati sindikate i druge udruge, uključivati se u njih ili iz njih istupati u skladu sa zakonom.
Navodi tuženika u rješenju da Sindikat mogu osnovati samo radnici se protivi i odredbama Zakona o radu a čiji lex specijalis članak 232. stavak 1. izričito navodi:”Sindikat može utemeljiti najmanje deset punoljetnih poslovno sposobnih fizičkih osoba”
Dakle uopće ne postoji ograničenje tko može osnovati sindikat, zaposleni ili nezaposleni, a osnivači i članovi našeg Sindikata su i zaposleni i nezaposleni i studenti i umirivljenici, što se navodi i u odredbama našeg Statuta.
2

U svezi s člankom 43. Ustava RH, navedeni akti su donijeti i u suprotnosti sa člancima 20. st.1. i 23. st. 1. i st. 4. Opće deklaracija o pravima čovjeka, te člankom 11. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.
Članak 20. st.1. Opća deklaracija o pravima čovjeka:
1. Svatko ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja.

Članak 23. st.1. i st. 4. Opća deklaracija o pravima čovjeka:
1. Svatko ima pravo na rad, slobodan izbor zaposlenja, pravedne i primjerene uvjete za rad i zaštitu od nezaposlenosti.
4. Svatko ima pravo osnivati sindikate i njima pristupati kako bi zaštitio svoje interese.
Članak 11. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, glasi:
1. Svatko ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja s drugima,
uključujući pravo osnivati sindikate ili im pristupati radi zaštite svojih interesa.
2. Ne mogu se postavljati nikakva ograničenja ostvarivanju tih prava, osim onih koja su propisana zakonom i koja su u demokratskom društvu nužna radi interesa državne sigurnosti ili javnog reda i mira, radi sprječavanja nereda ili zločina, radi zaštite zdravlja
ili morala ili radi zaštite prava i sloboda drugih. Ovaj članak ne zabranjuje da se nameću zakonska ograničenja u ostvarivanju tih prava pripadnicima oružanih snaga, policije ili državne uprave.

PREMA TOME “NITKO” NEMA PRAVO RIJEČ “SVATKO” KOJA SE NAVODI U SVIM CITIRANIM ODREDBAMA PREVESTI U RIJEČ “NETKO”

Iz navedenog SNH zaključuje da je odbijanje registracije čisto političke prirode, kako bi se onemogućilo organiziranja interesne skupine od pola milijuna nezaposlenih, koji bi tako organizirani predstavljali ozbiljnog socijalnog partnera Ministarstvu rada, a u koji resor po svojoj naravi i pripadaju.
Sindikat nezaposlenih postoji i u Francuskoj, Njemačkoj i drugim zemljama, pa čak i u Srbiji i Crnoj Gori, a u Srbiji Sindikat nezaposlenih je socijalni partner Ministarstvu rada za utvrđivanje prava nezaposlenih.
Prema tome, pravo na osnivanje Sindikata je u gotovo svim demokratskim zemljama uzimajući u obzir međunarodne pravne akte i odredbe njihovih ustava kao što je uostalom i odredba 43. Ustava RH protumačeno kao univerzalno pravo na osnivanje sindikata različitih interesnih skupina.
Pravo na osnivanje sindikata od strane radnika, nikako ne može ograničiti prava drugih ineresnih skupina na osnivanje Sindikata.

B) Rješenjem Visokog Upravnog suda RH posl. broj. Usž-200/2013-2 od 17. travnja 2013. godine., kojim se odbacuje žalba na prvostupanjsku presudu Upravnog suda u Zagrebu, također je povrijeđeno i Ustavno pravo na žalbu, odnosno na jednakost i ravnopravnost svih pred sudovima i zakonom, jer se na ovaj način daje mogućnost da žalbu podnose tijela državne uprave, a to isto pravo se uskraćuje drugim strankama u postupku.
- Pravo na žalbu i jednakost i ravnopravnost svih pred sudovima i zakonom jamči se člancima 14., 18., 19., 26., i 119., Ustava RH.

U Zagrebu, 20.06.2013. godine.
Predsjednica Sindikata nezaposlenih Hrvatske
Marija Jelinčić

20.06.2013. u 12:51 • 0 KomentaraPrint#

petak, 03.05.2013.

KOALICIJA “SVI ZAJEDNO” – predala liste za lokalne izbore 2013

KOALICIJA “SVI ZAJEDNO” – predala liste za lokalne izbore 2013

Političke stranke :
- Akcija socijaldemokrata Hrvatske, (ASH);
- Demokratska stranke žena, (DSŽ);
- Savez za promjene, (SP);
- Stranka umirovljenika Hrvatske-blok umirovljenici zajedno (SUH)

Poštovani,
Ispričavamo se što se kraće vrijeme nismo oglašavali na našem webu, jer smo bili zauzeti sa sastavljanjem lista za lokalne izbore 2013. godine.
Uložili smo maksimalne napore da izađemo na što više izbornih jedinica, te iako je bilo niz objektivnih poteškoća i zapreka, prije svega financijske prirode, uspjeli smo sastaviti zajedničke izborne liste za izborne jedinice kako slijedi:
- Zagrebačka županija
- Istarska županija
- Grad Zagreb
U Gradu Zagrebu za 12 kvartova:
- Črnomerec
- Trešnjevka-sjever
- Trešnjevka-jug
- Stenjevec
- Gornji grad-Medveščak
- Novi Zagreb-zapad
- Novi Zagreb-istok
- Donji Grad
- Gornja Dubrava
- Trnje
- Podsused-Vrapče
- Maksimir
Također su sastavljene liste za 25 Mjesnih odbora u Gradu Zagrebu.
Imamo zajedničke liste i u još nekoliko gradova:
- Umag,
- Virovitica,
- Pleternica
- Sveta Nedjelja
- Brdovec
Napominjemo da su pojedine stranke iz koalicije sastavile još neke samostalne liste ili su u nekoj drugoj kombinaciji s drugim strankama izašle na lokalne izbore.

03.05.2013. u 09:47 • 0 KomentaraPrint#

petak, 12.04.2013.

PROGLAS: KOALICIJA “SVI ZAJEDNO”

PROGLAS: KOALICIJA “SVI ZAJEDNO”

Političke stranke :
- Akcija socijaldemokrata Hrvatske, (ASH);
- Demokratska stranke žena, (DSŽ);
- Savez za promjene, (SP);
- Stranka umirovljenika Hrvatske-blok umirovljenici zajedno (SUH)
LISTA BROJ 4

na izborima za EU Parlament uz sveopću potporu Sindikata nezaposlenih Hrvatske, Akcije nezaposlenih Hrvatske, Zajednice udruga nezaposlenih Hrvatske, udruge Stop deložacijama, velikog broj aktivista ŽIVOG ZIDA, te mnoštva drugih udruga i pokreta izašle su zajednički na izbore za EU Parlament.
Nama nije bio motiv plaća naših zastupnika, jer ćemo taj novac ionako potrošiti spašavajući Vas od banaka i ove vlasti da Vas ne izbace iz Vaših domova ili za osmišljavanje i realizaciju programa za smanjenje nezaposlenosti, jer smo to do sada plaćali iz vlastitih džepova. Izlaskom na ove izbore imali smo namjeru da pokažemo narodu što možemo učiniti kada se udružimo “SVI ZAJEDNO”
Od samoga početka nismo sumnjali u svoju snagu, jer ovako udruženi bez ikakvih problema probijamo sve izborne pragove, to je jasno svima koji se imalo razumiju u politiku.
To je pokazala i prva anketa IPSOS PULSA po kojoj sa 4,7% naša koalicija prolazi u Parlament, a po svi realnim procjenama ima šansu da postigne i još veće iznenađenje od ovih prvih rezultata i da postane pravo iznenađenje ovih izbora.
Međutim, u prvom trenutku nastupio je zbog iznenađenja i pomršenih računa pravi medijski muk i skrivanje rejting rezultata.
Od samog početka se nastojalo oštetiti ovu koaliciju, te su mediji objavili samo tri stranke ove koalicije bez Demokratske stranke žena, koja je vrlo važan stup ove koalicije/izvor informacije HINA.
Nakon toga javni mediji poput HRT-a na svome portalu i teletekstu, vrše totalne manipulacije sa objavljivanjem redosljedom predstavljanja, te se tako njihovi favoriti, a i stranke koje nemaju nikavog izgleda sa 0,1% danima nalaze na njihovom ekranu.
Uputili smo i najoštriji prosvjed HRT-u ali niti to nije pomoglo, jer uglavnom pošteni novinari očito moraju po zadatku odraditi svoj posao u ovoj prljavoj kampanji.
Treći primjer RTL koji na predstavljanju naše koalicije ASH iako kandidat na početku predstavljanja jasno i glasno kaže svoje ime, u titlu se navodi sasvim neko nepoznato ime i to dva puta, čime se opet nanosi šteta našoj koaliciji, a mogli bismo navoditi i još niz primjera iz drugih medija.
Nažalost i većina drugih medija ili navija za svoje favorite ili prikriveno poziva građane da bojkotiraju izbore što odgovara jedino HDZ-u i SDP-u sa svojom vojskom discipliniranih birača.
Malo im je to, pa su počeli naručivati i lažne ankete, po kojima su preko noći građani Hrvatske poludjeli za SDP-om i HDZ-om.
U kratkom vremenu i previše slučajnosti a da bismo u to naivno povjerovali, te je ovo samo još jedan čvrst dokaz za zagovornike teorije zavjere.
SVE OVO NAS NAVODI I NA VELIKU SUMNJU DA NAS NE POKRADU NA OVIM IZBORIMA!!!
Mi autentični predstavnici radnika, nezaposlenih, žena, mladih i umirovljenika pružamo ruku svim građanima za ostvarenjem sveopćeg društvenog konsenzusa, socijalne pravde i harmonije među svim društvenim slojevima.
Više nema vremena za čekanje, izađimo masovno na ove izbore, ovo je naš referndum, pokažimo što mislimo o onima koji su nas doveli na rub bijede i siromaštva i zabili nam glave u kante za smeće.
Izvršimo korjenite promjene već na ovim izborima, izaberimo najbolje i najsposobnije, a onda će nam zajedno biti lako urediti i našu Hrvatsku i imati je kakvu smo ju oduvijek željeli.
I zato, svi vi koji ste u našim strankama, naši simpatizeri , radnici, nezaposleni, žene, mladi, umirovljenici, kao i svi ostali koji želite istinske i korjenite društvene promjene, pridružite nam se i pobjedimo na ovim izbirima, jer to možemo učiniti samo SVI ZAJEDNO.
LISTA NAŠEG SPASA
LISTA BROJ 4


ZA SNH/ANH i koaliciju SVI ZAJEDNO
Predsjednica DSŽ i SNH/ANH
Marija Jelinčić

12.04.2013. u 10:17 • 1 KomentaraPrint#

petak, 05.04.2013.

IZVJEŠĆE O FINANANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE

IZVJEŠĆE O FINANANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE
ZA IZBORE ZA EU PARLAMENT - LISTA : ASH, DSŽ, SP, SUH.

Na temelju čl. 24 i 34. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, uz obrasce o primljenim donacijama i izvješće o troškovima izborne promidžbe, dužni smo objaviti i Obrazac s podacima o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe.
Kako nije još utvrđen naprijed navedeni obrazac dajemo


I Z J A V U
pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da nismo ništa potrošili za medijsko oglašavanje izborne promidžbe za EU Parlament, te budući da je potrošeni iznos 0,00 kuna, nije potrebno posebno izvješće o podacima o iznosu cijene i iznosu ostvarenog popusta.
Koristimo samo besplatne medijske nastupe i besplatne bonuse.U Zagrebu, 05.04.2013.

ASH DSŽ SP SUH
Predsjednik Predsjednica Predsjednik Predsjednik
Zlatko Klarić Marija Jelinčić Ivan Pernar Emil Franjo Markanović

05.04.2013. u 13:52 • 1 KomentaraPrint#

ponedjeljak, 01.04.2013.

Fantastičan uspjeh Koalicije ASH - DSŽ - Savez za promjene - SUH-BUZ

Ovako bi izgledali rezultati u slučaju veće izlaznosti:

Koalicija SDP - HNS - HSU - 26,3 %
Koalicija HDZ - HSP-AS - BUZ - 18,4 %
Hrvatski Laburisti - Stranka rada - 10 %
Koalicija ASH - DSŽ - Savez za promjene - SUH-BUZ - 4,7 %
Stranka umirovljenika - 3,8 %
Koalicija HDSSB - HDSSD - Zeleni Hrvatske - 3,2 %
HSP - 3 %
Koalicija HSS-HSLS - 2,8 %
Lista grupe birača - Ivan Jakovčić - 2,2 %
Akcija mladih - 1,9 %
Obiteljska stranka - 1,8 %
Autohtona - HSP - 1,5 %
Koalicija Akcija za bolju Hrvatsku i Jedino Hrvatska - 1,4 %
Pokret za modernu Hrvatsku - 1,3 %
HČSP - 1,2 %
Zeleni zajedno - 1,1 %
Autohtona- HSS - 0,8 %
HRAST - 0,8 %
Piratska stranka - 0,8 %
Agenda mladih demokrata - 0,6 %
Abeceda demokracije - 0,5 %
Nezavisni seljaci Hrvatske - 0,3 %
Koalicija Glas razuma i Međimurska stranka - 0,2 %
DC - 0,1 %
Hrvatska radnička stranka - 0,1 %
SRP Hrvatske - 0,1 %
Zagrebačka nezavisna lista - 0,1 %
Neodlučni 11,1%

Izvor: dnevnik.hr

01.04.2013. u 07:28 • 0 KomentaraPrint#

petak, 29.03.2013.

Sretan i blagoslovljen Uskrs

Sretan i blagoslovljen Uskrs
SVOJIM ČLANOVIMA
I SIMPATIZERIMA,
ČLANOVIMA SINDIKATA
NEZAPOSLENIH HRVATSKE
I SVIM GRAĐANIMA HRVATSKE
ŽELI
KOALICIJA “SVI ZAJEDNO”
- Akcija socijaldemokrata Hrvatske
- Demokratska stranka žena
- Savez za promjene
- Stranka umirovljenika Hrvatske
i
Sindikat nezaposlenih Hrvatske/Akcija nezaposlenih Hrvatske
uz poruku:

“Jednom davno uskrsnu Isus,
vječna nada našeg spasenja,
i zato neka ovaj Uskrs,
probudi nadu u naše bolje sutra,
u naša vedrija jutra,
kojih neće biti,
bez našeg buđenja,
bez našeg otrežnjenja”
“ Neka nam uskrsnuće probudi nadu,
da dani našeg spasa stižu,
da ugnjeteni glave dižu,
da traže svoja prava i koru kruha,
da ne žele više milostinju,
već da žive od svoga rada i truda.”


29.03.2013. u 09:53 • 0 KomentaraPrint#

četvrtak, 28.03.2013.

SNIMANJE I EMITIRANJE PRVOG BONUSA KOALICIJE "SVI ZAJEDNO"

SNIMANJE I EMITIRANJE PRVOG BONUSA KOALICIJE "SVI ZAJEDNO"
-ZA IZBORE KANDIDATA ZA PARLAMENT EU -

Koalicija SVI ZAJEDNO će obavite snimanja PRVOG HTV BONUSA u subotu 30.03.2013.
kao predstavljanje kandidata za EU Parlament
Vrijeme snimanja:
- Demokratska stranka žena u 10,00 sati ispred HZZ u Zagrebu, Ulica
kralja Zvonimira 15.
- Savez za promjene u 11,00 sati ispred sjedišta Hrvatske narodne
banke u Zagrebu, Trg hrvatskih velikana
- Akcija socijaldemokrata Hrvatske, u 12,00 sati na Trgu Josipa bana
Jelačića u Zagrebu ispred spomenika bana Jelačića.
- Sranka umirovljenika Hrvatske- blok umirovljenici zajedno u 13,00
sati na ulazu u tržnicu Dolac u Zagrebu, ispred spomenika KUMICI

Snimanje bonusa za HRadio će se također obaviti u subotu
30.03.2013 u 10,00 sati ispred HZZ u Zagrebu, Ulica Kralja Zvonimira
15, za sve stranke.
Na svim navedenim mjestima će zajednički nastupati kandidati za EU
Parlament koalicije SVI ZAJEDNO

EMITIRANJE BONUSA je na HTV4 u subotu 30.03.2013. u 21,30 sati.
EMITIRANJE BONUSA na HR 1, će biti također u subotu 30.03.2013. u
terminima HR1 za emitiranje bonusa.

28.03.2013. u 12:00 • 0 KomentaraPrint#

ponedjeljak, 25.03.2013.

Predsjednik Josipović konačno krenuo u akciju !!!Sindikat nezaposlenih Hrvatske i koalicija SVI ZAJEDNO /ASH, DSŽ,SP i SUH/ u više navrata su u svojim priopćenjima pozivale Predsjednika Josipovića, da krene u akciju sa svojim inicijativama, jer autoritetom Predsjednika RH i svojim osobnim znanjem, iskustvom i senzibilitetom može postati stvarni pokretač nužnih društvenih promjena.
Nitko više u ovoj zemlji nema pravo koristiti se alibijem da nešto nije u njegovoj nadležnosti i skrivati se od odgovornosti ili se pak plašiti da se Vlada ne uvrijedi, jer eto netko se miješa u njihove nadležnosti, a oni su dobili mandat da riješe probleme.
Problemi ovog društva su ogromni i nije ih stvorila ova Vlada, već model upravljanja ovom Državnom koji traje više od dvadeset godina uz podršku svjesno i sofisticirano moduliranog mentalnog sklopa birača.
Zbog toga Vlada umjesto nadmenosti, bahatosti i arogancije mora pružiti ruku svakoj inicijativi koja ima za cilj da se riješe nagomilani problemi i pažljivo je razmotriti, ma od kuda ona dolazila.
Evidentno je da se ova Vlada sa svojim kadrovskim potencijalom ne može sama nositi sa nasljeđenim problemima i da joj je potrebna šira društvena podrška i konsenzus, kako bismo se izvukli iz progresivno narastajućeg kriznog cunamija.
Sigurno da je Ovršni zakon jedan u nizu zakona koje treba temeljito promjeniti, jer je do sada uglavnom štitio, lihvarske financijske institucije, poreznike i razne haračlijske lobije, a dužnici su im bili prepušteni na milost i nemilost, dok smisao socijalne države za kakvu smo se proklamirali je taj da štiti slabijega odnosno dužnika, koji je u samom startu u neravnopravnom položaju.
Kako bi se odmah i bez velikih procedura zaštitili ovršenici od velikih odvjetničkih troškova, javne ustanove i sva javna poduzeća trebala bi pokretati ovrhe preko svojih pravnih službi, a ne kako su to činile do sada namještanjem tih poslova skupim odvjetničkim uredima.
Jedna od mjera bi svakako trebala biti i smanjenje zatezne kamatne stope na neplaćene poreze i doprinose na 6% za građane, obrtnike i poduzeća iz realnog sektora.
Zatezna kamata od 6% također bi se mogla bar privremeno primjenjivati na neplaćene komunalije i druge režijske troškove.
Mogli bismo ovdje navesti još niz prijedloga, no nadamo se da će te prijedloge dati i ostali i da će sve to olakšati dužnički teret na vratu građana.
No moramo se po ne znamo koji puta vratiti na najveći problem ovoga društva, a to je nezaposlenost i tu Predsjednik predlaže Fond solidarnosti, a mi iz SNH smo još prošle
godine predlagali Investicijski fond nezaposlenih, no nije bitno kako se zove već da shvatimo da je osnivanje jednog takvog fonda naprosto nužnost, pa ma kako se on zvao, s tim da mora biti strogo namjenski za smanjenje nezaposlenosti i da mora biti pod strogom društvenom kontrolom.
U odnosu na naše prijašnje prijedloge smatramo da bi se u taj fond trebala prikupiti i sredstva iz narodnog zajma iz narodnih obveznica i sl., koje bi se kasnije mogle dijelom pretvoriti i u vlasničke udjele u novostvorenim profitabilnim poduzećima.
Kao i uvijek mi iz SNH i koalicije SVI ZAJEDNO smo konstruktivni sa svojim prijedlozima, a to će mo činiti i u buduće, jer smatramo da se samo na takav način mogu rješavati problemi.
Zbog toga pozivamo i ostale Sindikate, a osobito one iz javnog sektora i poručujemo im da neće spasiti radna mjesta i svoje plaće šetnjama do Markovog trga, već konkretnim prijedlozima i ako treba i žrtvama za spas realnog gospodarstva.
Pozivamo i branitelje, osobito one koji imaju pristojne mirovine, da što više energije
troše i svoje potecijale stave u pronalađenju rješenja za nezaposlene i osiromašene kolege branitelje.
Pozivamo očigledno prerano umirovljene generale koji pršte od energije, koji imaju nesumnjivo veliki ugled i provjerene organizatorske sposobnosti i koji se sada žele baviti politikom da umjesto unutrašnjeg i vanjskog neprijatelja traže rješenje za nezaposlene, među kojima su i mnogi njihovi bivši vojnici.
Pozivamo svu intelektualnu elitu da se također uključi u rješavanje nagomilanih društvenih problema, jer to je njihova domoljubno pravo i dužnost.
Na kraju pozivamo i Crkvu da sljede riječi novog Pape Franje i da se okrenu siromašnima, jer su dosta dugo vremena zatvarali oči pred činjenicom da je narod osiromašen, materijalno i duhovno.

Za SNH/ANH i koaliciju SVI ZAJEDNO
Marija Jelinčić

25.03.2013. u 12:02 • 0 KomentaraPrint#

subota, 23.03.2013.

PREDSTAVLJANJE LISTE KOALICIJE “SVI ZAJEDNO” ZA PARLAMENT EU

PREDSTAVLJANJE LISTE KOALICIJE “SVI ZAJEDNO” ZA PARLAMENT EU

Obavještavamo članove združene liste za PARLAMENT EU koja nastupa na izborima u sastavu od četiri stranke i to:
-Akcija socijaldemokrata Hrvatske-ASH
-Demokratska stranka žena-DSŽ
-Savez za promjene-SP
-Stranka umirovljenika Hrvatske-blok umirovljenici zajedno- SUH

da će se predstavljanje naše liste na HRT-u za izbore u Parlament EU, odvijati prema rasporedu kako sljedi:

Emitiranje posebnih emisija predstavljanja na HTV4
- Stranka umirovljenika Hrvatske-blok umirovljenici zajedno- SUH,
emitiranje predstavljanja 26.03.2013. u 12,45-13,00
- Savez za promjene-SP
emitiranje predstavljanja 29.03.2013. u 14,45-15,00
- Akcija socijaldemokrata Hrvatske-ASH
emitiranje predstavljanja 04.04.2013. u 08,30-08,45
- Demokratska stranka žena-DSŽ
emitiranje predstavljanja 09.04.2013. u 10,45-11,00

Emitiranje posebnih emisija predstavljanja- uživo na HR1 (Hrvatski radio-prvi program) kako sljedi:
- Demokratska stranka žena-DSŽ
emitiranje predstavljanja 27.03.2013. (srijeda) u 11,40-11,50
- Akcija socijaldemokrata Hrvatske-ASH
emitiranje predstavljanja 02.04.2013. (utorak) u 11,10-11,20
- Savez za promjene-SP
emitiranje predstavljanja 05.04.2013. (petak) u 11,25-11,35
- Stranka umirovljenika Hrvatske-blok umirovljenici zajedno- SUH,
emitiranje predstavljanja 11.04.2013. (četvrtak) u 11,10-11,20


Pored navedenih emisija na HTV I HR, koaliciju “SVI ZAJEDNO” možete pratiti i u posebnim predstavljanjima “BONUSIMA” a o terminima emitiranja će mo Vas pravovremeno obavještavati.

23.03.2013. u 22:04 • 0 KomentaraPrint#

ponedjeljak, 18.03.2013.

LISTA ZA EU PARLAMENT-koalicije SVI ZAJEDNO
PRIOPĆENJE POVODOM NETOČNIH INFORMACIJA U MEDIJIMA
O LISTI KOALICIJE SVI ZAJEDNO ZA EU PARLAMENT

Demokratska stranka žena je 17.03.2013. (jučer) uputila najoštriji prigovor DIP-u i HINI (koja se navodi kao izvor informacija) iz razloga što se u popodnevnim satima pojavila informacija na više portala i drugim medijima koji su između ostalih objavili i nepotpunu zajedničku kandidacijsku listu koalicije SVI ZAJEDNO za članove Europskog parlamenta iz RH u kojoj je nedostajala Demokratska stranka žena- DSŽ, a čime se u samom startu nanosi šteta ovoj zajedničkoj listi i DSŽ.
Ovakvi propusti se u medijima u odnosu na DSŽ, događaju prečesto, a da bi bili puka slučajnost. /npr. prije nekoliko dana na javnoj TV objavljuje se izjava predsjednice DSŽ, a u potpisu sasvim druga osoba, kada je DSŽ prva i jedna od rijetkih stranaka posjetila radnice Kamenskog pod šatorima u najavi je DSŽ bila grupa susjeda i prijatelja, kada DSŽ jedina od svi stranaka uz Gradonačelnika Zagreba dijeli cvijeće za DAN ŽENA onda smo lideri nekih nepoznatih stranaka i niz drugih primjera.)

Zbog svega dajemo potpunu informaciju:

Koalicija SVI ZAJEDNO predala je DIP-u, dana 17.03.2013. godine u 13,45 sati zajedničku kandidacijsku listu za izbor članova za Europski parlament iz RH.
Listu sačinjavaju političke stranke kako sljedi:
- Akcija socijaldemokrata Hrvatske, (ASH);
- Demokratska stranke žena, (DSŽ);
- Savez za promjene, (SP);
- Stranka umirovljenika Hrvatske –blok umirovljenici zajedno (SUH)

Kandidati na listi su:
1. Ivan Pernar iz Zagreba, predsjednik Saveza za promjene (SP), vođa velikih facebook prosvjeda 2011. u Zagrebu, jedan od vodećih aktivista u udruzi ŽIVI ZID.
2. Zlatko Klarić, iz Zagreba, predsjednik Akcija socijaldemokrata Hrvatske (ASH) kandidat za gradonačelnika Grada Zagreba, te jedan od najistaknutijih zagovornika i boraca za prava umirovljenika i socijajalno ugroženih građana.
3. Marija Jelinčić, predsjednica Demokratska stranke žena (DSŽ), predsjednica Sindikata nezaposlenih Hrvatske/Akcije nezaposlenih Hrvatske, te član Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka Jug u Zagrebu.
4. Danica Sardelić iz Babići/Umag/ predsjednica Gradske organizacije DSŽ –Umag
5. Laura Olujić iz Babići/Umag/ članica DSŽ i aktivistica SNH/ANH
6. Snježana Novak iz Zagreba, članica DSŽ, aktivistica SNH/ANH i članica mjesnog odbora Ljubljanica- Trešnjevka Sjever u Zagrebu.
7. Emil-Franjo Markanović iz Zagreba, predsjednik Stranka umirovljenika Hrvatske –blok umirovljenici zajedno (SUH)
8. Vladimira Palfi, iz Belice, članica SP i predsjednica udruge STOP DELOŽACIJAMA
9. Sanja Juriša, iz Velikog Trojstva, članica i aktivistica SP
10. Damir Trnačić iz Zagreba, predsjednik Gradske organizacije SP-Zagreb, jedan od vodećih aktivista u udruzi ŽIVI ZID.
11. Dušan Cvetanović, iz Gornje Oraovice, potpredsjednik SP, jedan od vodećih aktivista u udruzi ŽIVI ZID.
12. Zahir Kurbašić, iz Zagreba, tajnik DSŽ, predsjednik Savjeta i počasni predsjednik Sindikata nezaposlenih Hrvatske.

Ovoj listi punu potporu daje: Sindikat nezaposlenih Hrvatske, Zajednica nezaposlenih Hrvatske, Akcija nezaposlenih Hrvatske, udruga STOP DELOŽACIJAMA i niz drugih udruga i pokreta.
Ova zajednička lista je gotovo savršeno izbalansirana, tako da ima 50% žena, više od 50% mladih, a također su pored hrvatske zastupljene i ostale nacionalnosti, regionalnoj zastupljenosti, te je u prosjeku i vrlo visokog obrazovnog nivoa.

U Zagrebu, 18.03.2013. godine

Predsjednik ASH Predsjednica DSŽ Predsjednik SP Predsjednik SUH
Zlatko Klarić Marija Jelinčić Ivan Pernar Emil Franjo Markanović

18.03.2013. u 22:19 • 0 KomentaraPrint#

<< Arhiva >>< lipanj, 2013  
P U S Č P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Komentari da/ne?

Opis bloga

VAŽNA OBAVIJEST
SASTANCI DEMOKRATSKE STRANKE ŽENA
ODRŽAVAJU SE SVAKI PRVI UTORAK U MJESECU
OD 18,00-20,00 SATI,
U ZAGREBU, PROSENIKOVA 9 /U PROSTORIJAMA MJESNE SAMOUPRAVE.

/Pobliže o lokaciji: Prostorije Mjesne samouprave se nalaze na velikom platou 150 m južno od Jarunskog placa – prolazi se ravno pored Privredne banke, a na istom platou je i popularna picerija EDO.
Kada se dolazi tramvajem, silazi se na stanici na Jarunu kod Crkve Sveta Mati Slobode koja je pored Crvenog križa, te se ide 100 m prema sjeveroistoku./

NA SASTANKE POZIVAMO SVE ČLANOVE I
SIMPATIZERE DEMOKRATSKE STRANKE ŽENAWebstilus.net - Portal za pisce, umjetnike, novinare i znanstvenike
Sve informacije o inicijativi ODLUKA NARODU –NATO NA REFERENDUM možete dobiti na http://www.natonareferendum.org/

Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Demokratska stranka žena
Zadnji trenutak za promjene!
IZBORNI PROGRAM DSŽ!
PRIDRUŽITE NAM SE!
dszena@gmail.com


Image Hosted by Webstilus.net
Predsjednica DSŽ:
Marija Maja Jelinčić
099 45 99999

OPĆA PROGRAMSKA NAČELA:
Demokratska stranka žena svoj program aktivnosti temelji na pojedinačnim i zajedničkim vrijednostima koje Republiku Hrvatsku čine demokratskom, pravnom i socijalnom državnom zajednicom, te na objektivnoj potrebi za političkom i društvenom ravnopravnošću među spolovima. U afirmiranju demokratske, pravne i socijalne države vrijednosti kao što su sloboda, prava i jednakost izražavaju se u: slobodi govora, organiziranja izbora, nepovredivosti osobnosti žena, slobodi rada, stvaralaštva na temeljima tržišnog gospodarstva, slobodi sudjelovanja u društvenom životu radi postizanja organizirane sigurnosti žena, jednakosti u socijalnim pravima, političkoj i drušvenoj participaciji, znanosti, kulturi i ostvarivanju građanskih i političkih prava žena, ravnopravnoj zaštiti ljudskih prava garantiranoj Ustavom Republike Hrvatske, te pravu žena na stručnu ekspertizu.


Google


Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se