Društvo povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije

< lipanj, 2010 >
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Travanj 2013 (1)
Listopad 2012 (1)
Rujan 2012 (1)
Veljača 2012 (1)
Siječanj 2012 (3)
Rujan 2011 (2)
Srpanj 2011 (1)
Svibanj 2011 (1)
Ožujak 2011 (2)
Siječanj 2011 (2)
Prosinac 2010 (1)
Studeni 2010 (2)
Listopad 2010 (3)
Srpanj 2010 (1)
Lipanj 2010 (2)
Svibanj 2010 (2)
Travanj 2010 (1)
Ožujak 2010 (2)
Veljača 2010 (1)
Prosinac 2009 (1)
Studeni 2009 (3)
Rujan 2009 (1)
Lipanj 2009 (2)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga
Na blogu je predstavljeno Društvo povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije, njihove aktivnosti poput predavanja, različitih tema iz povijesti Varaždina i varaždinske okolice...


Linkovi i kontakti
KONTAKTI
historia.varasdiensis@gmail.com

04.06.2010., petak

Poziv za dostavu radova


Časopis Historia Varasdiensis objavljuje poziv svim zainteresiranima autorima i našim potencijalnim suradnicima da pošalju svoje radove o kulturno-povijesnom nasljeđu grada Varaždina i Varaždinske županije. U prilogu se nalaze osnovne informacije o časopisu i upute autorima. Imate li prijedlog za istraživanje, članak ili pitanje vezano za časopis, obratite nam se na e-mail adresu:

historia.varasdiensis@gmail.com


Rok za predaju radova je 30. listopada 2010.

Osnovni podaci o časopisu Historia Varasdiensis


Naslov časopisa: Historia Varasdiensis. Časopis za varaždinsku povjesnicu

Nakladnik:
Društvo povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije

Glavni urednik: Ivan Obadić

Uredničko vijeće: Rajko Guščić, Vladimir Huzjan, Suzana Jagić, Ivančica Jež, Siniša Krznar, Magdalena Lončarić, Hrvoje Petrić, Spomenka Težak

Koncepcija časopisa:

Časopis Historia Varasdiensis. Časopis za varaždinsku povjesnicu izdaje Društvo povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije s ciljem promicanja i unapređenja naših spoznaja o kulturno-povijesnom nasljeđu grada Varaždina i Varaždinske županije. Namjera je uredništva da se u časopisu sa širokog sadržajnog spektra razmotre različita znanstvena područja od povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, etnologije, geografije i drugih područja humanističkih znanosti tematski vezanih uz Varaždin i Varaždinsku županiju. Zamišljeno je da časopis kroz znanstvene i stručne radove, bibliografije i prikaze knjiga, intervjue, prijevode arhivske građe i ostalih izvora, te informacije o djelovanju Društva i ostalim događanjima u gradu Varaždinu i Varaždinskoj županiji vezanim uz povijesne i ostale humanističke znanosti otvori prostor za razmjenu ideja, mišljenja i novih spoznaja, kao i za promicanje novih pogleda na povijest Varaždina i varaždinskog kraja koji će uvažiti trend širenja povijesne perspektive i otvaranja povijesne znanosti prema novim temama što odgovara kretanjima u suvremenoj historiografiji i sve većoj interdisciplinarnoj i transdisciplinarnoj usmjerenosti u društveno-humanističkim znanostima. Zagovaranjem multidisciplinarnog pristupa u časopisu želimo potaknuti istraživanja i kritički dijalog o raznovrsnim temama vezanim uz kulturne, gospodarske, društvene i socijalne aspekte razvoja grada Varaždina i varaždinske regije od povijesti žena, povijesti rada, ekohistorije, povijesti svakodnevice i ostalih tema kojima ćemo pratiti spoznaje suvremene historiografije.

Časopis je podijeljen na nekoliko cjelina. U prvom dijelu časopisa objavit će se znanstveni članci koji podliježu recenziji dvaju recenzenta i koji će biti okarakterizirani kao izvorni znanstveni rad, prethodno priopćenje, pregledni rad, izlaganje sa znanstvenog skupa ili kao stručni rad. U drugom dijelu će se nalaziti prilozi koji neće biti recenzirani, ali koje će uredništvo ocijeniti kao korisne i interesantne priloge historiografiji grada Varaždina u kojima autori na popularan način dopunjuju znanstvene spoznaje o povijesti grada i regije. U ovom dijelu objavljivat će se i radovi iz područja numizmatike, filatelije, militarije, heraldike i drugih disciplina bliskih humanističkim znanostima. Treći dio sadržavat će prikaze knjiga i periodike iz povijesti grada i regije, ali i literature koja se bavi širom tematikom koja je istovremeno i od interesa za povijest našega kraja. U ovom dijelu objavljivat će se i bibliografije čime želimo potaknuti rad na stvaranju cjelokupne bibliografije ovoga kraja koja će predstavljati putokaz i poticaj za daljnja povijesna istraživanja. Zamišljeno je da, uz znanstvene i stručne radove, bibliografije i prikaze novih knjiga, u časopisu objavljujemo transkripte i prijevode izvorne arhivske i ostale građe s latinskog, njemačkog i ostalih jezika. Ovime želimo omogućiti veću dostupnost primarnih povijesnih izvora širem broju istraživača što će vjerujemo dodatno potaknuti istraživanja i nove valorizacije povijesti varaždinskoga kraja. Uz to, kroz časopis želimo pružiti još jedan dodatan izvor za istraživanje nedavne prošlosti – intervjue s istaknutim i važnim osobama koje su sudjelovale u stvaranju povijesti grada i županije. Naša je namjera da metodom usmene povijesti sačuvamo vrijedna svjedočanstva iz naše nedavne prošlosti, što će proširiti mogućnosti istraživanja povijesti 20. stoljeća i pridonijeti boljem poznavanju događaja i procesa koji su obilježili ovo razdoblje. Također, u ovom dijelu objavljivali bi i intervjue s istaknutim povjesničarima našega grada i regije. U posljednjem dijelu objavit će se informacije o djelatnostima Društva i ostalim događanjima vezanim uz povijesne znanosti na području sjeverozapadne Hrvatske. Namjera je uredništva da u ovom dijelu pruži pregled događanja od interesa za povjesničare i zaljubljenike u prošlost varaždinskog kraja, ali i najave i informacije o budućim događanjima, predavanjima, znanstvenim skupovima, konferencijama, izložbama i slično.

- 13:46 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Upute autorima za pisanje članaka u časopisu Historia Varasdiensis


Časopis Historia Varasdiensis objavljuje članke koji se recenziraju i one koji ne podliježu recenzentskom postupku. Recenzirani radovi moraju imati dvije pozitivne recenzije, a kategoriziraju se na sljedeći način:

1. izvorni znanstveni članak
2. prethodno priopćenje
3. pregledni članak
4. izlaganje sa znanstvenog skupa
5. stručni članak

Uz navedene kategorije članaka u časopisu se također objavljuju:

a. prilozi (nerecenzirani radovi iz područja povijesti, numizmatike, filatelije, militarije, heraldike itd.)
b. prikazi knjiga i periodike te bibliografije
c. izvorna građa
d. intervjui
e. informacije o radu Društva povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije, ostale obavijesti (o znanstvenim skupovima, konferencijama, predavanjima, izložbama itd.), bilješke, reagiranja i slično.

Kategoriju članka predlažu dva recenzenta, a u slučaju njihova neslaganja konačno mišljenje donosi uredništvo. Autori mogu predložiti kategorizaciju teksta recenzentima odnosno uredništvu, koji ovu sugestiju ne moraju prihvatiti. Uredništvo pridržava pravo na manje izmjene teksta (lekture) i grafičkih priloga, ali na način da to bitno ne utječe na sadržaj i smisao članka. Uredništvo ne odgovara za navode i gledišta iznesena u pojedinim prilozima. Časopis izlazi jednom godišnje, a rukopisi se ne vraćaju.

Opće karakteristike rukopisa

Za objavljivanje mogu se predložiti samo radovi koji još nisu objavljeni i koji nisu istovremeno predloženi nekom drugom časopisu. Jednom prihvaćeni članak obvezuje autora da isti članak ne smije objaviti na drugom mjestu bez dozvole uredništva časopisa, a i tada samo uz podatak gdje je članak prvi put objavljen. Autori koji žele objaviti prilog u časopisu moraju dostaviti otisnut primjerak i CD/DVD sa kopijom rada na adresu (ili predati ga osobno urednicima):

Društvo povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije,
Franjevački trg 6,
42 000 Varaždin,
Hrvatska
(s naznakom za časopis Historia Varasdiensis)

Tekst mora biti opremljen na sljedeći način:

- naslov članka na hrvatskom i jednom svjetskom jeziku (na kojemu je pisan sažetak)
- ime i prezime autora, naziv i adresu ustanove u kojoj radi, e-mail adresa
- za članke koji se recenziraju potrebno je priložiti sažetak na hrvatskom i jednom svjetskom jeziku. Sažetak mora sadržavati opći prikaz teme (cilj rada), metodologiju rada, rezultate i kratki zaključak (od 100 do 250 riječi)
- ključne riječi na hrvatskom i jednom svjetskom jeziku (na kojemu je pisan sažetak)

Tehničke karakteristike

Članci ne bi smjeli prelaziti opseg od dva arka (32 kartice). O objavljivanju članka većeg opsega odlučuje uredništvo časopisa. Autori dobivaju besplatan primjerak časopisa. Prilozi za časopis moraju biti pisani u jednoj od verzija programa MS Word ili iznimno u nekom od programa koji su kompatibilni s MS Wordom. Svi tekstovi moraju biti snimljeni na formatu MS Word dokumenta (**.doc). Slikovne priloge slati posebno u tiff ili jpg formatu. Ostale karakteristike teksta:
- font Times New Roman, veličina slova 12, prored 1,5.
- bilješke – veličina slova 10, prored jednostruki.

Tablice, grafički prilozi (crteži, karte itd.) i fotografije

Tablice, grafički prilozi i fotografije moraju biti centrirane, numerirane i moraju imati nazive. Numeracije i nazivi tablica, grafičkih priloga i fotografija stavljaju se iznad, a izvor ispod tablice. Tekst u tablicama mora biti pisan fontom Times New Roman, veličina slova 10. Pri objavljivanju starih karata, grafika i slično potrebno je navesti autora, izvor ili ustanovu gdje se grafički prilog čuva te signaturu ako ona postoji. Naslovi legenda i svih priloga trebaju biti na hrvatskom i na jednom od svjetskih jezika (na kojemu je pisan sažetak).

Citiranje i pisanje bilježaka

Prezime autora - velika tiskana slova (verzal)
Ime autora - obična slova (kurent)
Naslov članka - obična slova (kurent)
Naslov časopisa - udesno nagnuta slova (kurziv)
Naslov djela - udesno nagnuta slova (kurziv)

Bilješke se obvezno pišu upotrebom funkcije footnote u neprekinutom nizu od 1 nadalje. Nakon prvog citiranja, ponovno citiranje sadrži prezime i prvo slovo imena autora, skraćeni naziv djela ili članka i broj stranice. Drugi način ponovnog citiranja sadrži prezime i prvo slovo imena autora, godinu izdanja i broj stranice. Ako isti autor iste godine ima dva ili više tekstova, onda se citira godina s dodatkom malog slova po abecedi (2005.a, 2005.b itd.). Na kraju članka (prije sažetka) se može, ali i ne mora priložiti popis literature i izvora abecednim redom.

Za sve dodatne informacije o predaji i objavljivanju radova i ostalim pitanjima vezanima uz časopis obratite se na e-mail adresu:

historia.varasdiensis@gmail.com

Primjeri citiranja

Knjige:
HORVAT Rudolf, Povijest grada Varaždina, Varaždin: Zavod za znanstveni rad HAZU Varaždin i Grad Varaždin, 1998., str. 109.

Članci u periodici (časopis, godišnjak):
ILIJANIĆ Mira, «Varaždin u 16. stoljeću», Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin, 2 (1988.), str. 449.

Prilozi u knjigama i zbornicima radova:
HORVAT Siniša, «Suradnja uršulinskih samostanskih škola i varaždinske gimnazije», u: 300 godina uršulinki u Varaždinu (ur. Šicel Miroslav/Šanjek Franjo), Zagreb-Varaždin: Zavod za znanstveni rad HAZU Varaždin, 2003., str. 243.

Novine:
HOVAN Jovan, «Pjesme jedne epohe», u: Varaždinske vijesti, br. 3341 od 13.01.2009., str. 43.

Arhivski fondovi:
Državni arhiv u Varaždinu (dalje: DAVŽ), Okružni narodnooslobodilački odbor Varaždin (dalje: ONOV), red. br. 19, Varaždin (1943-1945), knj. 2, kut. 4; 0,5. SI.

Tekstovi s interneta:
TOMORAD Mladen, «Razvoj egiptologije u Hrvatskoj», 2004., URL: http://www.croato-aegyptica.hr/egipat/egiptologija/04.htm (19.01.2009.)
- 13:40 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se