"Voliš me", rekao sam, "ovakvoga kakav sam sad još više nego prije." "O, da", rekao je. Grubo me je zagrlio i ljubio po cijelome vratu, pa po ramenima, a zatim je počeo ljubiti moja prsa. "Sada ti ne mogu nauditi, sada ne mogu ugasiti život u tebi nekim slučajnim zagrljajem. Ti si moj, od moje krvi i mojeg mesa."