Totus-Tuus

ponedjeljak, 30.01.2012.

KRUNICA SVETOG JOSIPA


KRUNICA SVETOG JOSIPA

Moli se na Gospinu krunicu.

Na križić molimo Vjerovanje.
Na pojedinačna zrna među desetkama -
Očenaš, odnosno Slava Ocu... i Oče naš.

Na prva tri skupna zrna i na sva zrna u desetkama umjesto Zdravo Marijo moli se:

ZDRAVO JOSIPE PRAVEDNI, ZARUČNICE SVETE BOGORODICE, DJEVIČANSKI OČE ISUSA KRISTA.

Umjesto Svete Marije moli se:

SVETI JOSIPE, MOLI ZA NAS DA PO TVOME PRIMJERU SVETO ŽIVIMO i U NEBU VJEČNO BLAŽENSTVO ZADOBIJEMO! AMEN.

Na prva tri dodaje se:


koji neka nam umnoži vjeru,
koji neka nam učvrsti ufanje.
koji neka nam usavrši ljubav.

Otajstva za pojedine desetke iza riječi Isus se dodaje

1. Kojeg si žarko volio.
2. Koji je tebe slušao i ljubio.
3. Za koga si marljivo radio.
4. Koji je tebi u poslu pomagao.
5. Koji je uza te bio kad si umirao.


Umjesto o moj Isuse moli se:

O MILI, BLAGI. STRPLJIVI I PONIZNI SVETI JOSIPE UZMI NAS SVE ZA SVOJU DJECU I BUDI NAM UVIJEK DOBAR I VJERAN OTAC.
AMEN.

Na kraju krunice

Bože Oče, nestvorena tvoja Riječ udostojala se u tišini zaodjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar; po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neurednih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Sveti Josipe ti si imao veliku ljubav prema šutnji, sada evo vapim i Tebi da mi pomogneš da i ja imam šutnju kada zatreba, da u svome govoru ne pogriješim kako bi svaka moja izgovorena riječ bila Bogu na slavu a meni na spasenje, mir u mom srcu i mojoj duši, pomoć drugima a šutnja velika radost koja donosi velike plodove i vodi u put savršenosti Amen.LITANIJE SVETOM JOSIPU:POSVETNA MOLITVA SVETOM JOSIPU

Sveti Josipe, ti brižni i sretni hranitelju najsvetijeg Djeteta, kojemu si bio djevičanski i zakonski otac - budi i meni duhovni otac. Rado ti se posvećujem i stavljam pod tvoju zaštitu. Odsada te smatram svojim ocem i zaštitnikom, a ti mene smatraj svojim djetetom i daj da osjetim djelovanje tvoje moći i ljubavi. Zato mi izmoli milost obraćenja i ustrajnosti u dobru. Daj da budem dionik tvojih kreposti. Sačuvaj u meni iskrenu i trajnu vezu s Bogom, duševni mir, duboku poniznost srca, savršeno slaganje s voljom Božjom. Izmoli mi strpljivost u poteškoćama, čvrsto povjerenje u Providnost Božju, a iznad svega goruću ljubav prema presvetim osobama Isusa i Marije, neokaljane njegove Majke.

O mili, blagi, strpljivi, ponizni i sveti Josipe, uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.

- 16:30 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Blagoslov i prokletstvo-koraci i molitva oslobođenja od posljedica prokletstava


Blagoslov i prokletstvo-koraci i molitva oslobođenja od posljedica prokletstava

Abrahamov Blagoslov

Razmišljajući o Božjem Blagoslovu možemo ga definirati kao naklonost iz koje proizlazi Božja ljubav, briga, milost, i duhovna i materijalna skrb za čovjeka.

Prokletstvo je kao tamna sjena koja se nadvija nad čovjekovim životom. Ona je zla nadnaravna sila koja čovjeka prati i ne da mu da uspije u životu i da ostvari sreću O znakovima prokletstva, opširnije možemo čitati u Knjizi Ponovljenog zakona, 28. poglavlju. Glavne znakove prokletstva možemo podijeliti u nekoliko grupa: odvojenost od Boga, poslovni neuspjeh, neplodnost, bolesti, fizičke i duševne. Bog uvijek čovjeka stavlja pred životni izbor da bira između života i smrti, blagoslova i prokletstva itd.(Pon. zakon 30,15-20. Živimo u vremenu trke za raznim tehnološkim dostignućima. Sve se oko nas velikom brzinom mijenja, tako, da gotovo ne uspijevamo to pratiti. Stariji bolesnici govore mi o vremenima kada se sve radilo polako i sve se stizalo. Govore mi o svojoj prošlosti u kojoj nije bilo mnogo materijalnog bogastva pa ipak su sve mogli sa svojim marljivim radom u znoju lica svoga doći do određenog životnoga cilja. Danas je važno u životu biti «suvremen» čovjek i preko noći steći materijalno blagostanje. Ljudi trče samo za materijalnim bogatstvom, pritom ne birajući sredstva kako to postići. Možemo li reći da sinovima trnu zubi jer je otac jeo kiselo grožđe (usp. Jr 31,29-30)? Otac koji je nepravedno stekao bogatstvo iznenada umre i ostavi iza sebe bogatu udovicu odnosno svoju ženu i djecu bez zaštite; dali smijemo pretpostaviti da su i oni odgovorno sudjelovali u bezakonju oca obitelji koji je naglo preminuo, možda uživajući ono što je pokojnik nepravedno stekao. Otac je navukao posljedice prokletstvo na cijelu obitelj, jer je nemoguće da nesreći drugih obitelji graditi sreću i blagostanje svoje obitelji. Moderan čovjek danas trče za materijalnim blagoslovom a ne za duhovnim. Ali često u toj životnoj trci za ovozemaljskim prolaznim blagoslovom, stignemo do životnog promašaja. Bog nam je po proroku Jeremiji otkrio gdje se danas nalazi prokletstvo, a gdje istinski blagoslov (Jer 17,5-8). Koliko smo puta bili povrijeđeni od ljudi ili smo mi sami znali u svome životu povrijediti druge ljudi, jer smo vjerovali jedni drugima, previše se oslanjali i vjerovali čovjeku od krvi i mesa i svoj život gradili na zemaljskom pijesku; dakle previše se oslanjali na ovaj prolazni svijet a ne na Boga i vječnost. Istinski blagoslov za sve ljude proizlazi u potpunom pouzdanju u Gospodina. Čovjek koji se pouzdaje u Boga je uvijek poput zelene oaze u pustinji, duhovno jak i zdrav, jer ta duhovna snaga i zdravlje proizlazi od Boga Stvoritelja. Čovjek kao razumno biće može slobodno izabrati u svom životnom putu dali blagoslov ili prokletstvo Ukoliko želi baštiniti blagoslov čovjek svoj život kao dar od Boga: svoju prošlost, sadašnjost i budućnost posredstvom Blažene Djevice Marije saviti u Božje ruke.

Katolička Crkva se sve do najnovije liturgijske reforme na II. vatikanskom saboru u bogoslužju služila cijelim psaltirom. Tada su isključena tri psalma u cijelosti (Ps 58, 83 i 109) a devetnaest ih je «cenzurirano». Isključeni su proklinjački dijelovi koje se smatralo neprikladnima za kršćansku molitvu. Psalam 58, 83 i 109. pažljivo studirati, teološki analizirati, razumjeti i moliti kroz prizmu obrane Božjeg naroda od zlikovaca. Dragi bolesnici, prokletstvo nije samo sebi svrha. Nije ni magijski čin, nego očajnička molitva ili molba upućena Bogu. Ta molba ili molitva nije toliko plod same mržnje za osvetom nego prije svega žeđ za Božjom pravednošću. U konačnici, proklinjanje nikada nije zadnja riječ, jer spomenuta tri psalama završavaju hvalom Bogu. Kao što vidite, radi se o iskrenom predanju iz dubine srca i duše moliteljev život, u Božje ruke. «Ta pisano je: Moja odmazda, ja ću je vratiti, veli Gospodin» (Rim 12,19). Molitelj se ne da voditi slijepom mržnjom, nego svoj bijes sublimira u molitvu , ništa ne skrivajući pred Bogom. Dakle odriče se osvete i utjerivanja vlastite pravde. U tom kontekstu možemo razumjeti misli Ps. 13: «Jahve, proničeš me svega i poznaješ…misli moje poznaješ…De, istrijebi, Bože zlotvora!». Želim predočiti bolesnicima koji nepravedno trpe na svojim bolesničkim posteljama sliku «pravednog» molitelja, koji ili trpi ili gleda nepravdu ili naselje u svojoj sredini, osuđuje zlo kao takovo, a u krajnjoj liniji i u samom sebi jer nitko od nas nje u potpunosti pravedan pred Gospodinom. Možemo zaključiti, spomenuti psalmi u svojem vlastitom, molitvenom obliku, izražavaju istinu koja je sadržana u mudrosnoj literaturi: u konačnici svi pravednici imaju život i Božji blagoslov, zlikovce čeka propast i prokletstvo.

Stari zavjet, govoreći o blagoslovu i prokletstvu, ostaje zatvore u ovozemaljsku perspektivu. Vjera u uskrsnuće ne postoji sve do nadomak intertestamentarnoga razdoblja. Predodžbe o zagrobnom životu Izrael dijeli sa susjednim narodima. Bilo bi pogrešno generalizirati da Stari zavjet donosi zakon i sankcionira ga prokletstvima, dok Novi zavjet naviješta Radosnu vijest i blagoslov. Poznato nam je da sv. Pavao oštro osuđuje one koji se protive Kristovu evanđelju: «Navješćuje li vam tko neko evanđelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet» (Gal 1,9). Pak oni koji samo deklarativno primaju evanđelje, ali njihovo srce je daleko od življena evanđelja u svakodnevnom životu, doživljavaju eshatološku osudu: «Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni» (Mt 25,41). Kod mnogih bolesnika koji redovito čitaju Bibliju a naročito Novi zavjet teško im je ponekad shvatiti bit proklinjanja, makar im je donekle jasno da i u Novom zavjetu zahtjev za pravednošću ponekad artikuliran prokletstvom. Ponekad s dosta truda i muke im objašnjavam da nas to ne treba nikako sablažnjavati, jer se jednostavno tu radi o drugoj strani prošnje «Dođi kraljevstvo tvoje». Dakle Bog treba prebivati u vašim srcima kako bi se već sada ovdje na zemlji počelo ostvarivati Božje kraljevstvo. Ako gledamo kroz Starozavjetnu eshatologiju ostvarenje pravedne vladavine Božjega kraljevstva moglo se očekivati samo u ovozemaljskom životu. Dali ovdje možemo govoriti o «božanskoj pedagogiji» koja je postupno vodila starozavjetne vjernike do novozavjetne zapovijedi ljubavi prema svome bližnjemu, bolje rečeno prema samim neprijateljima. Svakako, ali ne u apsolutnom smislu riječi. U knjizi Levitskoga zakona postoje zapovijedi o ljubavi: «Ne osvećuj se!..Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ja sam Jahve! (19,18) Čitajući Stari i Novi zavjet došli smo do spoznaje da Oba zavjeta svaki na svoj način govori o prokletstvu bezakonika, ali bez ikakve osude nijedne konkretne osobe, misleći pri tom na njihovu vječnu kaznu. Novi zavjet jednako kao i Stari snažno naglašava zahtjev za pravednošću Božjom, ali s tom razlikom što predviđa mogućnost njezina potpunog ostvarena gledajući u perspektivi eshatološkg okvira. Krist nam je svojim primjerom pokazao i ujedno nas je naučio kako pretvoriti molitvu protiv svojih neprijatelja u zagovornu molitvu za sve svoje progonitelje ili neprijatelje.


Nebeski Otac je svoga jedinorođenog Sina Isusa Krista našega Gospodina učinio prokletstvom kako bi nas oslobodio od vječne propasti: «Krist nas je otkupio od prokletstva Zakona postavši mjesto nas proklet- stoji, naime napisano; «Proklet svaki koji visi na drvetu!» - da bi u Kristu Isusu na pogane došao Abrahamov Blagoslov, da primimo obećanog Duha po vjeri.» (Gal 3, 13-14). Dakle, Kristova žrtva na drvu križa ne samo da je pokrila sve grijehe čitavoga čovječanstva, nego je otvorila nebeska vrata blagoslova za sve ljude dobre volje koji su «u Kristu». Prema učenju sv. Pavla u spomenutom tekstu nije riječ o bilo kakvom blagoslovu. Riječ je o Abrahamovom blagoslovu! Abraham je bio blagoslovljen u «svemu». Možemo zaključiti da je uživao «potpuni» Božji blagoslov! Za Abrahamovim Božjim blagoslovom teže sva ljudska bića, a to je: Božje prijateljstvo, financijski blagoslov, plodnost, zdravlje i dugovječnost. Samim činom krštenja, postajemo djeca Božja a samim time i dio mističnog Tijela Kristova. Sa sigurnošću tada možemo reći da smo od toga trenutka «u Kristu Isusu». Pitamo se dali od tog trenutka u naše živote dolazi Abrahamov blagoslov? Samo po sebi krštenje je tek dobar početak, ali nedovoljan bez žive vjere u srcima vjernika. Krist je rekao: «Tko povjeruje i pokrsti se, spasit će se…» (Mk 16,16). Možemo zaključiti da pravog odnosa s Bogom nema, jer osim krštenja potrebna je živa i djelotvorna vjera koja je krasila Abrahama praoca naše vjere. Pitamo se kakvu vjeru od nas Gospodin očekuje? Pravi odgovor ćemo naći u poslanici Rimljanima: «Doista, srcem vjerovati opravdava…» (Rim 10,10). Dakle srce istinskog vjernika mora biti otvoreno poticajima Duha Svetoga; «…da primio obećanoga Duha po vjeri» (Gal 3,14). Nadalje Božji blagoslov možemo promatrati i kao: Božji zaklon, Božji štit i Božju obranu: «Neće te snaći nesreća, nevolja se neće prikučti šatoru tvome!» (Ps 91,10). Ako smo blagoslov nazvali – Božja naklonost, prokletstvo bio bilo Božja nenaklonost. Pitamo se kako se može izgubiti Božja naklonost? Može se izgubiti: kroz osobni grijeh, utjecaj nasljeđa (Izl 34,6-7) i utjecajem magije i negativnih riječi.


Znakovi i uzroci prokletstva kod bolesnika


Razgovarajući s mnogim bolesnicima, s njihovim članovima obitelji i sa medicinskim i pomoćnim osobljem, čitajući odgovarajuću literaturu uz konzultaciju velikog broja svećenika koji se već godinama bave problematikom uzroka prokletstva; zaključio sam da je korijen svakog prokletstva proizlazi iz neposlušnosti Bogu Stvoritelju. Međutim, ako vjernik kršćanin katolik živi život u poslušnosti Bogu, u njemu tada prebiva Božji blagoslov i zaštita kao i kod Abrahama tada mu nikakve vradžbina u svijetu ne može naškoditi. Kod velikog broja hospitaliziranih pacijenata: muškaraca, žena i djece raznog uzrasta primijetio sam duševnu ili emotivnu nestabilnost odnosno raznovrsne psihičke smetnje koje odražavaju razne psihoze i depresije sa posljedicama duševno-emotivnih slomova. Sa zdravstvenog gledišta poznato nam je da se generacijski prenose razne naslijeđene bolesti (tzv. hereditarna opterećenja), a na isti način prenosi se i duhovno negativno nasljeđe. Mnoge žene imaju problema sa svojim ženskim organima npr. problemi oko menstraucije, neplodnosti i spontanih pobačaja.

Veliki broj bolesnika dolaze iz obitelji u kojima vlada obiteljska nesloga i razdori, gdje braća i sestre godinama međusobno ne razgovaraju a sve to utječe i na njihovu djecu. Učestale svađe unutar obitelji između muža i žene, njihove djece i djeda i bake. Mnoge se obitelji preko noći raspadnu zbog pravno imovinskih odnosa i nasljeđa oko zemljišta, kuća i nekretnina. Kod mnogih članova obitelji ima dosta nerazriješenih samoubojstava ili iznenadne prirodne ili neprirodne smrti. Gdje su uzroci prokletstva često sam se puta pitao? Po pričanju bolesnika sve oni dolaze iz obitelji čija se vjera manje-više temelji na tradicionalnoj vjeri, odnosno svi manje-više imaju sakramente ali njihovi vjerski život je daleko od hodanja u poslušnosti Bogu Stvoritelju. U tradicionalnim vjerskim obiteljima prevladava duh idolopoklonstva, ljudi se više-manje vežu uz ovozemaljske idole a to može biti neka osoba, novac, karijera, auto, hobi, televizija, tvar itd.za sve što tradicionalni vjernici troše mnogo više vremena a za Boga nemaju baš mnogo vremena. Ljudi se najviše vežu uz okultizam i kada se nađu u raznim nevoljama ili životnim poteškoćama tada traže pomoć kod pogrešnih ljudi koji su u službi krivim božanstvima. Tada odlaze kod: vračara, gatara, bioenergičarima, bave se spiritizmom – zazivaju duhove, čitaju horoskpe, slušaju negativnu glazbu – koja širi nekršćanske poruke nasilja, nemala, bezboštva, buna , bave se jogom i reik meditacijom itd. Mnogo je raširena psovka, proklinjane, nepoštivanje prve crkvene zapovijedi da svetkuju zapovjedne blagdane i pobožno slušaju svetu Misu u nedjelju i zapovjedne blagdane, nepoštivanje roditelja, nepravedno ponašanje prema slabim i starijim osobama, nemoralni život i neprirodni seksualni život, nošenje raznim zapisa, amalija, piju razne napitke, krađe, lažno zaklinjanje, škrtost prema Bogu Stvoritelju jer sve što imaš i posjeduješ primio si od Boga. Kad ljudi imaju autoritet izgovore prokletstvo i proklinju. Roditelji znaju proleti svoju djecu koja su im ostala nezahvalna i neposlušna, nikad nećeš biti sretan u životu – ako su roditelji očekivali sina a rađaju se samo ženska djeca koja manje-više nisu prihvaćena – ta se djeca osjećaju neprihvaćena i odbačena – imaju osjećaj krivnje i manje vrijednosti i sve se to odražava na njihova psihosomatska oboljenja, kao što su alergije, astma, migrene. Kad sotonske sluge, vračari, gatari i bioenrgičari izriču prokletstvo nad nekim osobama; mnogi ljudi sklapaju krvni savez sa sotonom ili su povezani sa raznim skupinama ljudi koji su službi drugog božanstva – sa masonima ili savez Hare Krišna, Saibabe, Mahariši Maheš Jogi, nadalje postoje prokletstva koja ljudi izgovaraju sami nad sobom.Koraci i molitva za poništenje od posljedica prokletstva


Većina bolesnika nakon dugogodišnjeg lutanja u začaranom krugu ili u dubokom tunelu mraka ugledaju svjetlo i put u novi i obnovljeni život u Gospodinu. Nakon što su prepoznali svoje probleme počeli su vjerovati da je Isus Krist na drvu križa postao proklet radi njihovih grijeha, kako bi ih oslobodio od posljedica prokletstva i sa živom vjerom u srcu koja je krasila Abrahama baštinili Abrahamov blagoslov koji proizlazi od Boga Stvoritelja. Počeli su priznavati svoju vjeru u Gospodina i čvrsto obećali Gospodinu vjernost u poslušnosti i Njegovoj životvornoj Riječi. U duhu sakramenta sv. Ispovjedi duboko u svom srcu su se odrekli grijeha te Bogu dali zadovoljštinu za sve nanesene uvredu Njemu i svome bližnjemu. Odrekli su se u svome srcu duha nepraštanja koji im je bio velika zapreka na putu predanja Gospodinu. Oprostili su svima koji su ih uvrijedili a posebno članovima svoje obitelji kao i članovima bliže i daljnje rodbine, svojim prijateljima i susjedima itd. Posebno su se pokajali za svoje grijehe koji su bili vezani uz idolopoklonstvo, te prekinuli sa raznim okultnima praksama.


Molitva oslobađanja


Dragi bolesnici, ovako molite: Gospodine Isuse Kriste, dolazimo u Tvoju svetu prisutnost i bez straha se u potpunosti predajemo tebi kao svome Gospodinu i Spasitelju. Oblačimo se u Božju bojnu opremu kako bi odbacili sve đavolske napade i iskušenja: svoja bedra opasujemo istinom i stavljamo se potpuno u oklop Božje pravednosti. U svojim rukama nosimo štit vjere kako bi se obranili od vatrenih strijela Zloga. Prihvaćamo Božje spasenje kao kacigu na moju glavu i uzimam Božju riječ kao mač Duha. U ime Isusa Krista odričemo se Sotone i odbacujemo sva njegova nečastiva djela i svake sile koja ne dolazi od Gospodina. Odričemo se svakog oblika magijskih djela i svakog oblika zla, kao i zazivanja: duhova, horoskopa, pohađanja seansi, nošenja amuleta, zapisa, odlaženje vračarima i bioenergetičarima, filmova i knjiga koje potiču okultno. U sveto Ime Isusa Krista iz sebe izgonimo sve duhove mržnje, zavisti, gorčine, odbacivanja, nepraštanja, požude, proždrljivosti, oholosti, lijenosti. Također izgonimo i duhove laži, prijevare, izopačenosti i zbrke. Oprosti nam Gospodine za sve naše životne promašaje kada smo mimo Tebe tražili izlaz za naše životne probleme i zbog toga upadali u okultno magijsko ozračje, jer Ti nisi bio u središtu našeg života. Operi i očisti naša srca Gospodine. Otvorena srca i duha u ovom trenutku primao Tvoje oproštenje i opraštamo sami sebi i drugima koji su nas svjesno ili nesvjesno gurali u smrt. Zahvaljujem Ti na Tvojoj vječnoj ljubavi. Hvala Ti Gospodine, što nam daješ svoga Svetoga Duha. Hvala Ti, Duše Sveti, što nas ispunjaš svjetlošću i ljubavlju, zdravljem, mirom i radošću posredstvom Tvoje Zaručnice Blažene Djevice Marije! Koliko doprinos ima Majka Božja u blagoslovu čovječanstva govori nam susret dviju majki u Gorju Elizabete i Marije; usp. (Lk 1,42).MR .SC. DON TOMISLAV TOPČIĆ

- 16:29 - Komentari (0) - Isprintaj - #

petak, 23.09.2011.- 11:58 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja,

tvojem Bezgrešnome Srcu posvećujem i predajem cijelo svoje biće:

svoje misli, riječi i djela; svoj duh, dušu i tijelo.

Raspolaži sa mnom i sa svime što mi pripada,

sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva,

za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta.

Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti

dostojno mojega krsnoga posvećenja

da neopozivo pripadam svojemu Otkupitelju.

Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga!

Neka se u meni i po meni uvijek i u svemu ispunja

volja Božja!


Amen!


Slatko Srce Marijino, budi moje spasenje!

- 11:56 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Petnaest molitava svete Brigite o Muci Spasiteljevoj

O molitvama

Petnaest molitava svete Brigite o Muci Spasiteljevoj, što ih je naš Gospodin Isus Krist objavio svetoj Brigiti Švedskoj (14.VI.1303.-23.VII.1373.) u crkvi sv. Pavla u Rimu. Te molitve predstavljaju osobitu pobožnost prema Muci našega Gospodina. Tu je pobožnost odobrila Sveta kongregacija za širenje vjere (De Propaganda fide) i papa Klement XII. (1730-1740). O tim je objavama papa Benedikt XIV. Napisao: »Objave sv. Brigite, bez sumnje, ne zaslužuju onu vjeru kao što je zaslužuju vjerske istine. Ali bi ih bilo nerazborito zabaciti, jer počivaju na dovoljnim razlozima da im se pobožno vjeruje.« Napomena: Ove se molitve mogu upotrijebiti i za Križni put.

Predgovor
Sv. je Brigita dugo željela znati broj udaraca što ih je naš Gospodin primio u svojoj Muci. Jednog joj se dana On ukaza i reče: »Ja sam primio na svom Tijelu pet tisuća četiri stotine i osamdeset udaraca. Ako ih hoćeš častiti kakvom pobožnošću, onda moli petnaest puta Oče naš... i petnaest puta Zdravo Marijo... s ovim molitvama (što ih ju je On sam naučio) za vrijeme cijele godine. Kada se ta godina završi, onda će time biti pozdravljena svaka moja Rana.« Gospodin je dodao da će svaki koji bude molio te molitve godinu dana »osloboditi petnaest duša svoje loze iz čistilišta, petnaest pravednika te iste loze bit će utvrđeno i sačuvano u milosti i obratit će se petnaest grešnika te iste loze«.

»Osoba, koja bude molila te molitve, imat će prve stupnjeve savršenstva. Petnaest dana prije njezine smrti dat ću joj svoje Predragocjeno Tijelo da po njemu bude oslobođena od vječne gladi; dat ću joj piti svoju Predragocjenu Krv da ne bude vječno žeđala. Petnaest dana prije svoje smrti, ona će se s gorčinom pokajati za sve svoje grijehe koje će potpuno spoznati. Pred nju ću staviti znak svoga jakog pobjedničkog Križa da joj bude u pomoći i za obranu protiv zasjeda njezinih neprijatelja.«

»Prije njezine smrti doći ću sa svojom predragom i ljubljenom Majkom i dobrohotno ću primiti njezinu dušu i voditi je u vječnu radost i ondje ću joj dati poseban gutljaj s izvora moga Božanstva, čega neću dati drugima, koji ne mole tih mojih molitava.«

Valja znati da će i onome koji bi 30 godina živio u smrtnom grijehu, a koji bi pobožno molio ili odlučio moliti te molitve, Gospodin oprostiti sve njegove grijehe, obraniti ga od nagle smrti, osloboditi njegovu dušu od vječnih muka, a dobit će sve ono što bude molio od Boga i od Presvete Djevice. Ako je uvijek živio po svojoj volji, a imao bi sutra umrijeti, njegov će se život produžiti. Tko moli te molitve dobiva svaki puta djelomičan oprost i bit će mu osigurano da bude primljen i pridružen najvišem zboru anđela, a tko ih bude naučio drugoga moliti, njegova radost i zasluga neće nikada nestati, nego će biti stalna i trajat će uvijek. Ondje gdje se mole ili se budu molile te molitve GOSPODIN JE PRISUTAN sa svojom milošću.

Sve su te povlastice obećane sv. Brigiti s jednog raspela našega Raspetoga Gospodina uz uvjet da ona moli te molitve svaki dan, a te su povlastice obećane i svima onima koji ih budu pobožno molili godinu dana. To se raspelo još i danas časti u crkvi sv. Pavla u Rimu.

[uredi] Odobrenje Pia IX.
Te su molitve s obećanjima objavljene u jednoj knjizi, tiskanoj u Toulouseu godine 1740., a izdao ih je o. Andrien Parvilliers, DI. apostolski misionar u Sv. Zemlji, s odobrenjem i preporukom da ih širi.

Roditelji i učitelji, koji nauče djecu da ih mole, najmanje jednu godinu, osigurat će im time da ona bude sačuvana od svake teške nesreće koja bi im mogla prouzročiti da izgube koje od svojih pet osjetila, ma kako dugo živjeli, a i druge povlastice. Kada se utvrdi da se te povlastice ostvaruju bez ikakve iznimke, svi će bez sumnje htjeti osigurati ih i za sebe.

Papa Pijo IX. poznavao je te molitve s njihovim predgovorom. On ih je odobrio 31.V.1862. i priznao ih istinitima i korisnima za duše. Ta je odluka Pija IX. potvrđena time što su se ta obećanja ostvarila na svim osobama koje su molile te molitve, a i po mnogim vrhunaravnim činjenicama kojima je Gospodin htio pokazati da one doista dolaze od Njega.

[uredi] Napomene
Ove je molitve godine 1969. izdalo na francuskom jeziku nakladno poduzeće “Editions du Parvis” – Bulle, Suisse, pod naslovom “Les quinze Oraisons de Sainte Brigitte”. Isto je poduzeće izdalo te molitve i na njemačkom jeziku pod naslovom “Das Leiden Christi. Fünfzehn Gebete der heiligen Brigitta”. I u Njemačkoj tiskano je tih petnaest molitava s dopuštenjem crkvenih vlasti u Regensburgu od 24. VIII 1956.

[uredi] Molitve
I. MOLITVA ISUSOVA MUKA NA MASLINSKOJ GORI I TRNOVA KRUNA

Oče naš, Zdravo Marijo

Isuse Kriste, vječna slasti za sve one koji Te ljube, radosti što nadilaziš svaku drugu radost i svaku želju, spasenje i ufanje svih grešnika! Ti si pokazao da nemaš većega zadovoljstva od toga da budeš među ljudima tako da si u punini vremena uzeo i ljudsku narav iz ljubavi prema njima. Sjeti se svih patnja što si ih pretrpio od časa svojega začeća, a osobito za svoje svete Muke kako je to bilo odlučeno i određeno po Božjem naumu u vječnosti.

Gospodine, sjeti se svoje posljednje Večere sa svojim učenicima kada si im oprao noge, dao im svoje sveto Tijelo i predragocjenu Krv, prorekao im svoju skoru Muku, a uz to ih i blago tješio. Spomeni se žalosti i gorčine što si ih osjetio u svojoj duši, kako si to i sam posvjedočio kada si rekao: «Žalosna je moja duša do smrti!» Isuse dragi, sjeti se strahovanja, tjeskoba i boli što si ih pretrpio u svojemu nježnom Tijelu prije svoje Muke na Križu, kako si se oznojio krvavim znojem za svoje trokratne molitve, kako Te poljupcem izdao Tvoj učenik Juda i uhvatio Te Tvoj narod kojeg si Ti izabrao i uzvisio; kako su Te optužili lažni svjedoci i nepravedno sudila tri suca u cvijetu Tvoje mladosti, a u svečano vrijeme Pashe!

Mili Spasitelju, sjeti se kako si bio lišen svoje vlastite odjeće i za ruglo bio odjeven, najprije od Heroda kao luđak u bijelu haljinu, a zatim od vojnika, na pogrdu, i u crvenu haljinu; kako su Ti smrdljivom krpom pokrili oči i Tvoje Sveto Lice; kako su te ćuškali, krunili Ti glavu trnovom krunom; stavili Ti u ruku trsku i njome Te tukli po glavi; kako su Te privezali uza stup i rastrgali Te udarcima bičeva i još Te obasuli pogrdama i uvredama! Presveti Otkupitelju, po zaslugama svih svojih patnji i boli što si ih pretrpio prije svoje Muke na Križu, podijeli mi prije moje smrti milost da se savršeno pokajem, da se iskreno i potpuno ispovjedim, da učinim dostojnu zadovoljštinu i da zadobijem oproštenje svih svojih grijeha! Amen!


II. MOLITVA POGRĐIVANJE ISUSA

Oče naš, Zdravo Marijo

Isuse, savršena slobodo anđela, rajska naslado, sjeti se strašne žalosti što si je pretrpio kad su Te okružili Tvoji neprijatelji kao bijesni lavovi i vrijeđali Te nebrojenim uvredama, pljuvali Ti u sveto Lice, ćuškali ga i natjecali se tko će Tebe više mučiti drugim nečuvenim zlostavljanjima. Spasitelju moj, po zaslugama tih svojih boli, pogrda i uvreda molim Te da me oslobodiš od svih mojih neprijatelja, vidljivih i nevidljivih i da mi dadeš milost da pod Tvojom zaštitom dođem do savršene punine vječnoga spasenja! Amen!


III. MOLITVA ISUSOVO RAZAPINJANJE NA KRIŽU

Oče naš, Zdravo Marijo

Isuse, neizmjerni i neograničeni Stvoritelju neba i zemlje koji sve obuhvaćaš i sve držiš u svojoj vlasti, sjeti se pregorke boli što si je pretrpio kad su Ti Židovi uz Križ privezali Tvoje svete, nježne ruke i noge i probili ih debelim, tupim čavlima; a kada ih nije zadovoljio Tvoj položaj, da uzmognu ugoditi svojem bjesnilu, raširili su Tvoje Rane, zadavali Ti bol na bol, istegnuli Te na Križu zlobnom okrutnošću, vukli Te na sve strane i iščašili Tvoje udove! Ljubljeni Otkupitelju, usrdno Te molim da mi po zaslugama tih svojih presvetih boli na Križu, punih ljubavi za nas, uliješ strah i ljubav prema sebi! Amen!


IV. MOLITVA ISUSOVA MOLITVA ZA SVOJE MUČITELJE

Oče naš, Zdravo Marijo

Isuse, nebeski liječniče, na Križ podignut da svojim ranama izliječiš naše rane, sjeti se boli i ozljeda što si ih pretrpio na svim svojim udovima od kojih ni jedno nije ostalo na svojemu mjestu tako da nije bilo boli slične Tvojoj boli! Od pete do vrha glave ni jedan dio Tvojega Tijela nije bio bez muka. Ali uza sve to trpljenje Ti nisi propustio moliti svojega Oca za svoje neprijatelje: «Oče, oprosti im jer ne znaju što čine!» Po tom svojem velikom milosrđu i po zaslugama tih svojih boli daj nam milost da spomen na Tvoju pregorku muku probudi u nama savršeno pokajanje da zadobijemo oproštenje svih svojih grijeha! Amen!


V. MOLITVA ISUSOVO MILOSRĐE ZA RASKAJANE GREŠNIKE

Oče naš, Zdravo Marijo

Isuse, ogledalo vječnoga sjaja, sjeti se kako si u svjetlu svojega Božanstva promatrao predodređenje onih što će se spasiti po zaslugama Tvoje svete Muke, ali si istodobno oćutio i žalost i gorko žalio propast i očaj velikoga mnoštva onih nesretnih grešnika što će biti osuđeni zbog svojih grijeha! Po tomu bezdanu svoje sućuti i milosrđa, a osobito po dobroti što si je pokazao prema raskajanom razbojniku kada si mu rekao: «Još danas ćeš biti sa mnom u raju», molim Te, blagi Isuse, smiluj se i meni u času moje smrti! Amen!


VI. MOLITVA ISUSOVA OPORUKA NA KRIŽU

Oče naš, Zdravo Marijo

Isuse, preljubazni i živo žuđeni Kralju, sjeti se boli što si je pretrpio kada su Te svukli do gola, kao bijednika, pribili Te i uzdigli na Križ! Svi su Te Tvoji rođaci i prijatelji ostavili na Križu, osim Tvoje ljubljene Majke koja je vjerno ostajala uz Tebe u Tvojoj smrtnoj borbi. Nju si predao svome vjernom učeniku rekavši svojoj presvetoj Majci Mariji: «Ženo, evo Ti sina!», a svetom Ivanu: «Evo ti Majke!» Spasitelju dobri, molim Te da se po maču boli što je tada probo dušu Tvoje presvete, prežalosne Majke smiluješ meni u svim mojim žalostima i nevoljama, tjelesnim i duševnim i da budeš uza me u svim kušnjama, a osobito u času moje smrti! Amen!


VII. MOLITVA ISUSOVA ŽEĐ

Oče naš, Zdravo Marijo

Isuse, neiscrpivi izvore milosrđa, s dubokim osjećajem ljubavi rekao si na Križu: «Žedan sam!» To je bila Tvoja žeđ za spasenjem ljudskoga roda. Premili Spasitelju, raspali naša srca željom da težimo za savršenstvom u svim svojim djelima! Potpuno ugasi u nama tjelesnu požudu i žar svjetovnih želja! Amen!


VIII. MOLITVA ISUSOV NAPITAK NA KRIŽU

Oče naš, Zdravo Marijo

Isuse, slasti srdaca i naslado duhova, po gorčini žuči i octa što si ih kušao na Križu iz ljubavi prema nama, daj nama milost da dostojno primamo Tvoje Presveto Tijelo i Tvoju Predragocjenu Krv za života i u času svoje smrti da budu lijek i utjeha našim dušama! Amen!


IX. MOLITVA ISUSOV TJESKOBNI VAPAJ NA KRIŽU

Oče naš, Zdravo Marijo

Isuse, svemogući Kralju, najviša duhovna radosti, sjeti se boli što si je pretrpio kada si uronjen u gorčinu bliske smrti, napadan i vrijeđan od Židova, glasno zavapio da si ostavljen od svojega Oca pa si mu se potužio: «Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?» Spasitelju moj, usrdno Te molim da me po zaslugama te Svoje smrtne tjeskobe ne ostaviš u gorkim bolima moje smrti! Amen!


X. MOLITVA ISUSOVE VELIKE RANE NA KRIŽU

Oče naš, Zdravo Marijo

Isuse, početniče i posljednji cilju svih stvari, životvorna silo, sjeti se kako si uronio u bezdan boli od pete do glave te po zaslugama svojih velikih rana nauči me da s iskrenom ljubavlju vršim Tvoje zapovijedi kojih je put širok i lagan onima koji Te ljube! Amen!


XI. MOLITVA ISUSOVE DUBOKE RANE NA KRIŽU

Oče naš, Zdravo Marijo

Isuse, duboki bezdane milosrđa, molim Te po zaslugama Tvojih rana, što su prodrle do srži Tvojih kostiju i Tvoje utrobe, izvuci iz grijeha mene bijednika svega ogrezla u opačinama i sakrij me pred svojim rasrđenim Licem u svoje rane dok ne mine Tvoja srdžba i pravedna zlovolja! Amen!


XII. MOLITVA ISUSOVE KRVAVE RANE NA KRIŽU

Oče naš, Zdravo Marijo

Isuse, ogledalo istine, pečate jedinstva, svezo ljubavi, sjeti se mnogih rana kojima si bio izranjen od glave do pete, sav rastrgan i crven od prolivene Predragocjene Krvi. O velike boli što si je pretrpio iz ljubavi prema nama na svomu čitavom nevinom Tijelu! Blagi Isuse, što si za nas još mogao učiniti, a da toga nisi već i učinio? Spasitelju predragi, usrdno Te molim utisni svojom Predragocjenom Krvlju sve svoje rane u moje srce da u njima neprestano čitam Tvoje boli i Tvoju ljubav! Daj da se vjerno spominjem Tvoje Muke i da se tako u mojoj duši obnavlja plod Tvojih patnja i da se svakog dana sve više umnoži moja ljubav prema Tebi, sve dok ne stignem k Tebi, dobri Spasitelju, koji si riznica svih dobara i radosti za koje Te molim da mi ih dadeš u vječnom životu! Amen!


XIII. MOLITVA ISUSOVA SMRTNA TJESKOBA NA KRIŽU

Oče naš, Zdravo Marijo

Isuse, jaki lave, besmrtni i nepobjedivi Kralju, sjeti se boli što si je pretrpio dok su se sve Tvoje sile i Srca i Tijela potpuno iscrpile pa si onda priklonio glavu i rekao: «Svršeno je!» Po zaslugama te Tvoje tjeskobe i boli, molim Te, Gospodine Isuse, smiluj mi se u posljednjem času moga života kada moja duša bude u tjeskobi i duh moj uznemiren! Amen!


XIV. MOLITVA ISUSOVA SMRT NA KRIŽU

Oče naš, Zdravo Marijo

Isuse, jedinorođeni Sine Očev, odsjeve i sliko Njegove Biti, sjeti se kako si se ukratko i ponizno preporučio svome Ocu kada si Mu rekao: «Oče moj, u Tvoje ruke predajem duh svoj!» Tijelo Ti je bilo ranama rastrgano, Srce slomljeno i Ti si izdahnuo pun milosrđa za nas, samo da nas otkupiš. Kralju svetaca po zaslugama Tvoje predragocjene smrti ojačaj me i pomozi mi da se oduprem zlom duhu tijela i krvi da umrem svijetu i živim samo Tebi. Molim Te, primi u času smrti moju hodočasničku i prognanu dušu koja se vraća k Tebi! Amen!


XV. MOLITVA ISUSOVO POSLJEDNJE SVEPROLIĆE KRVI

Oče naš, Zdravo Marijo

Isuse, pravi plodni trse, sjeti se kako si obilno i velikodušno prolio svu svoju Krv iz svoga svetoga Tijela kao grožđe pod tijeskom! Od udarca vojnikova koplja potekla je iz Tvojega probodenog Srca Krv i Voda tako da u njemu nije ostala ni jedna jedina kap. Bio si uzdignut na Križu kao kitica mirte. Nježno Ti je Tijelo uvenulo, sokovi su Tvoje utrobe presahnuli, srž se Tvojih kostiju osušila. Po zaslugama te Tvoje gorke Muke i po Tvojoj prolivenoj Predragocjenoj Krvi molim Te, dobri Isuse, primi moju dušu kada budem u svojoj smrtnoj borbi! Amen!


ZAKLJUČNA MOLITVA

Moj blagi i vjerni Isuse, raspeti Otkupitelju, rani moje srce da mi pokajničke suze boli i ljubavi budu hranom dan i noć! Svega me obrati k Sebi da Ti moje srce bude vječitim stanom, da Ti se moje vladanje svidi i da Ti kraj mojega života toliko omili da me poslije moje smrti primiš u nebo da Te zauvijek slavim sa svim svetima! Amen!

Pomolimo se! Gospodine Bože, koji si blaženoj Brigiti objavio po svom Sinu nebeske tajne, daj nama, svojim slugama, po njezinu pobožnom zagovoru, da se veselo radujemo pri objavi Tvoje vječne slave! Po istom Kristu Gospodinu našemu! Amen!

Sveta Brigito, moli za nas!

Zdravo Marijo

- 11:55 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Sedam Marijinih žalosti

Sveta Brigita Švedska imala je više ukazanja za svoga života. U jednome od tih ukazanja, Marija, Majka Božja, objavila je svetici pobožnost na čast 7 Njenih žalosti. Marija je mnogo trpjela za života na Zemlji i ova pobožnost je razmišljanje o njenim patnjama i suzama. Marija je obećala milosti, onima koji će moliti (svaki dan) i širiti ovu pobožnost.

To su:

1. Imat će mir u obitelji.

2. Dobit će prosvjetljenje o Božjim otajstvima.

3. Blažena Djevica Marija primit će i uslišati sve njihove molitve, koje budu u skladu s Božjom Voljom i za spasenje njihove duše.

4. Vječnu radost s Isusom i Marijom u slavi.


Blažena Djevica Marija tražila je svakodnevno obavljanje ove pobožnosti (koja je kratka), ali tko preskoči jedan ili više dana, može to kasnije nadoknaditi.

Pobožnost se sastoji u tome da se svaki dan u tjednu pročita kratki uvodni tekst za pojedini dan i zatim se izmoli 7 Zdravo Marija (u čast 7 Marijinih žalosti). Možete započeti od bilo kojeg dana, ne nužno od ponedjeljka. Pobožnost je odobrila Sveta kongregacija za širenje vjere i papa Klement XII., a nalazi se u knjižici "Objave" sv. Brigite.

Blažena Djevica Marija otkrila je sv. Brigiti: "Tražila sam širom planeta, da li tko žali Mene i meditira nad Mojim žalostima, ali sam našla jako rijetke. Moja kceri, premda sam zaboravljena od mnogih, barem Me ti nemoj zaboraviti, meditiraj nad mojim žalostima i širi ih gdje god možeš."

Napomena! Citati iz Evanđelja nisu obavezni dio pobožnosti, već služe za lakše razmatranje.

Molitva
Ponedjeljak:

Prva žalost - Šimunovo proročanstvo

"A i tebi će samoj mač probosti dušu - da se razotkriju namisli mnogih srdaca! ( Lk 2,35)"

7 Zdravo Marija


Utorak:

Druga žalost - Bijeg u Egipat

"Uzmi dijete i majku njegovu pa bježi u Egipat. ( Mt 2, 14)"

7 Zdravo Marija

Srijeda:

Treća žalost - Isus izgubljen u hramu

"A onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga. (Lk 2, 45)"

7 Zdravo Marija


Četvrtak:

Četvrta žalost - Marija susreće Isusa na putu za Kalvariju

"Zlostavljahu ga, a on puštaše, i nije otvorio usta svojih. K'o jagnje na klanje odvedoše ga. (Iz 53, 7)"

7 Zdravo Marija


Petak:

Peta žalost - Isus umire na križu

"Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio , reče majci : "Ženo ! Evo ti sina!" Zatim reče učeniku: "Evo ti majke!" I od toga časa uze je učenik k sebi. (Iv 19, 26-27)"

7 Zdravo Marija


Subota:

Šesta žalost - Marija prima Isusovo mrtvo tijelo

"Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe.(Iz 53, 5)"

7 Zdravo Marija


Nedjelja:

Sedma žalost - Isus položen u grobu

"Uzmu dakle tijelo Isusovo i poviju ga u povoje s miomirisima , kako je u Židova običaj za ukop. (Iv 19, 40)"

7 Zdravo

- 11:52 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Čineći ovo Prikazanje čovjek svako jutro svraća svoju pozornost na Boga u kratkotrajnoj molitvi, stavljajući ga u središte dana koji slijedi.


Bože, naš Oče, prikazujem ti sav svoj dan.

Prikazujem ti svoje molitve, misli, riječi, djela i trpljenja

u jedinstvu s tvojim Sinom Isusom Kristom

koji se tebi u Euharistiji trajno prikazuje za spasenje svijeta.


Neka Duh Sveti, koji je vodio Isusa,

bude danas i moj vođa i moja snaga

da mogu svjedočiti tvoju ljubav.


A s Marijom, Gospodinovom Majkom i Majkom Crkve,

molim te osobito za nakane što ih Sveti Otac za ovaj mjesec

preporučuje molitvama svih vjernika.

- 11:51 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Dođi, Duše Sveti

Dođi, Duše Sveti, krsti me ognjem svoje ljubavi. Treba mi Tvoja snaga u mom životu. Izlij na mene, svoju snagu, svoju mudrost, svoju moć ozdravljenja. Sada se potpuno predajem tebi, da primim Tvoje darove. Samo Tvojom snagom i vođen tvojim Duhom, moj život bit će plodonosan. Obnovi me, oblikuj me, ispuni me, upotrijebi me. Duše Sveti razvij moje sposobnosti. Snažno djeluj u meni, da se ispuni Božji plan za moj život. Hvala Ti što obuzimaš i dubine mojega života svojom zanosnom ljubavi. Duše Sveti, ja sve svoje boli, padove, strahove, traume, žalosti povjeravam Tebi, da ih Ti izliječiš. Hvala Ti što i zlo na dobro okrećeš.

(Linda Schubert)

- 11:50 - Komentari (0) - Isprintaj - #

četvrtak, 22.09.2011.- 12:14 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Božansko milosrđe

Izvadak iz Dnevnika sveta Faustyne Kowalske, u kojem govori o ukazanju Gospodinovu

Navečer, kad sam bila u ćeliji, ugledala sam Isusa, Gospodina, u bijeloj odjeći. Jedna ruka je podignuta za blagoslov, druga je dodirivala odjeću na grudima. Iz otvorenog dijela odjeće na prsima izlazile su dvije velike zrake: crvena i bijela. Šuteći promatrah Gospodina. Moja duša je bila prožeta strahom ali i velikom radošću. Nakon nekog vremena Isus mi reče:

"Naslikaj sliku prema onom što vidiš, s potpisom: Isuse, ja se uzdam u Tebe. Ja želim da se ta slika štuje, najprije u vašoj kapeli, a onda u cijelom svijetu. Ja obećavam da ona duša, koja štuje ovu sliku, neće biti izgubljena. Obećavam također, već ovdje na zemlji, pobjedu nad neprijateljima, posebno u trenutku smrti. Sam ću ih braniti kao svoju čast."

Kad sam o tom izvijestila ispovjednika, dobila sam odgovor: "To se odnosi na tvoju dušu". On mi reče: "Slikaj Božju sliku u svojoj duši". Kad sam se vratila iz ispovjedaonice opet sam čula slijedeće riječi:

"U tvojoj duši nalazi se Moja slika. Ja želim svetkovinu milosrđa. Želim da slika, koju ćeš ti kistom naslikati, bude svečano posvećena na prvu nedjelju poslije Uskrsa. Ta nedjelja treba biti svetkovina milosrđa. Ja želim da svećenici propovijedaju Moje veliko milosrđe prema grešnim dušama. Grešnik neka se ne boji približiti Mi se. Zrake milosrđa želim izliti na duše ljudi".

Isus mi se potuži riječima:

„Nepovjerenje duša razdire moju nutrinu. Još više me boli nepovjerenje jedne izabrane duše. Usprkos Moje neiscrpne ljubavi ne vjeruju mi. Čak im nije dovoljna Moja smrt. Jao duši koja zloupotrebljava Moju ljubav“.

Kad sam kazala Majci predstojnici što Isus zahtjeva od mene, Majka uzvrati da to Isus treba jasnijim znakom dati da se razumije. Molila sam Isusa za jedan znak kao svjedočanstvo zato, - da si Ti zaista Bog i moj Gospodin i da od Tebe dolaze ove želje. Tada sam čula jedan nutarnji glas kako govori:

"Ja ću dati da me poglavari upoznaju kroz milosti koje ću podjeljivati preko slike".

Kad sam se htjela udaljiti od nutarnjih nadahnuća, reče mi Bog, On će od mene tražiti na Sudnjem danu mnogo duša.

Iscrpljena od nesigurnosti, pitala sam Isusa: "Isuse, jesi li Ti moj Bog ili neki duh? - Jer moji poglavari kažu da ima različitih zavaravanja i duhova. Ako si Ti moj Gospodin, tako molim, blagoslovi me." Isus napravi veliki križ nada mnom, ja se prekrižih. Kad sam Isusa molila za oproštenje radi ove stvari, On reče da Mu s tim pitanjem nisam učinila nikakvu neprijatnost. Gospodin reče da Mu se moje povjerenje jako sviđa."Piši slijedeće: Prije nego što dođem kao Pravedni sudac, doći ću kao Kralj milosrđa. Prije nego što započne Dan pravednosti ljudima dat će se sljedeći znak na nebu: svo svjetlo na nebu ugasit će se i bit će velika tama na cijeloj zemlji. Onda će se pojaviti znak križa na nebu i iz svih otvora, gdje su bile probijene ruke i noge Spasiteljeve, izvirat će velike svjetlosti, koji će neko vrijeme osvjetljavati zemlju. To će se dogoditi kratko prije Sudnjeg dana."

O krvi i vodo, što potekoste iz Srca lsusova kao izvor Milosrđa za nas ja se uzdam u Te.U petak nakon Sv. pričesti bila sam duhom uznesena pred prijestolje Božje. Vidjela sam pred prijestoljem Božjim nebeske sile koje bez prestanka slave Gospodina. Osim nebeskog prijestolja vidjela sam svjetlost koja je stvorenjima nepristupačna. Samo Tijelom postala Riječ ulazi tamo kao posrednik. Kad je Isus ušao u tu svjetlost, čula sam riječi:

"Odmah piši što čuješ: Ja sam Gospodar u svojoj biti i ne poznajem ni zapovijedi niti potrebe. Kad pozivam stvorenja u život to se onda događa po mom bezgraničnom milosrđu".

U tom trenutku vidjeh se u našoj kapeli, u svojoj klupi, kao prije. Sv. misa bila je završena. Riječi sam upravo napisala.

Kad sam ugledala svog ispovjednika i vidjela koliko mora trpjeti zbog Djela, kojeg Bog ostvaruje po njemu, uplašila sam se za trenutak i rekla Gospodinu: "Isuse, to je ipak Tvoja nakana. Zašto se ophodiš s njim tako kao da mu želiš otežavati i tražiš da on to čini?"

"Piši: Dan i noć počiva moj pogled na njemu. Poteškoće pripuštam stoga da umnožim njegove zasluge. Ja ne nagrađujem dobar ishod, nego strpljenje i trud koji se za Me poduzimaju.“

Jednom kad sam bila u kuhinji sa sestrom N., bila se na mene nešto malo naljutila i zapovjedila mi za kaznu sjediti za stolom dok je sama teško radila, pospremala i ribala a ja sjedila za stolom. Sestre su ulazile i čudile se da sjedim za stolom i svaka je govorila što je htjela reći. Jedna - da sam lijenčina, druga - kakav osobenjak. Tada sam bila postulantica. Druge rekoše: "Kakva će to biti sestra?" Ne mogoh pak od stola jer sestra mi je zapovjedila pod poslušnost da trebam sjediti sve dok mi ona ne kaže. Koliko djela samozatajnosti sam tada učinila, zna sam Bog. Mislila sam izgorjeti od stida. Bog sam je ponekad tako nešto pripustio da bi oblikovao moju nutrinu. Ipak Gospodin mi je nagradio ovo poniženje velikom utjehom. Za vrijeme večernjeg blagoslova ugledala sam Ga u velikoj ljepoti. Isus pogleda milostivo na mene i reče:

"Moja kćeri, ne boj se patnji, Ja sam s tobom".

Jednog dana ugledah dva puta: jedan posut pijeskom i cvijećem, pun veselja i glazbe i drugih razonoda. Ljudi su išli ovim putem plešući i zadovoljavajući se - dođoše do kraja i ne opaziše da se put tu prekida. Dalje je zijevala strašna provalija, naime pakleni ponor. Duše su padale slijepo u provaliju, tako kako su dolazile upadale su u nju. Njihov broj bio je tako velik da se nije mogao izbrojiti. Vidjela sam i drugi put, štoviše puteljak. Bio je uzak i pokriven trnjem i kamenjem, a ljudi idoše njime sa suzama u očima i različite patnje bile su njihov udio. Neke padoše po kamenju, ipak odmah se digoše i nastaviše dalje. Na kraju puteljka nalazio se predivan vrt koji je bio ispunjen svakom vrstom sreće. I sve duše ulažahu u nj. Odmah zaboraviše svoje patnje u tom trenutku.Molila sam, kao ponekad, bez riječi. Iznenada ugledah Gospodina Koji mi reče:

"Budi svjesna, ako zanemariš stvar sa slikanjem slike i cijelo djelo Milosrđa, morat ćeš polagati račun na dan Suda za veliki broj duša".

Nakon ovih Gospodinovih riječi moju dušu obuze strah i bojazan. Nisam se mogla sama umiriti. Riječi su odzvanjale, da neću odgovarati na dan Božjeg suda samo za sebe nego i za druge duše.

Jednom mi reče Gospodin:

"Ponašaj se kao prosjak koji ne odbija primiti veliku milostinju, ali tim srdačnije zahvaljuje. Kad ti sada darivam veće milosti, ne izgovaraj se da ih nisi dostojna. To Ja znam. A ti se raduj i uzmi toliko puno blaga iz Mog Srca koliko možeš samo nositi, onda mi se bolje sviđaš. Još jedno ti želim reći – uzmi te milosti ne samo za sebe nego i za tvoje bližnje. To znači - ohrabri duše, koje susrećeš u povjerenju u Moje beskrajno milosrđe. Kako mnogo ljubim duše koje se potpuno pouzdaju u Mene - za njih Ja činim sve".Kad mi je ispovjednik zapovjedio pitati Isusa za značenje dviju zraka na slici, obećah pitati Gospodina o tom. Za vrijeme moje molitve čula sam nutarnje riječi:

"Obje zrake znače krv i vodu. Blijeda zraka označuje vodu koja opravdava duše. Crvena zraka označuje krv koja je život duša... Ove dvije zrake izvirale su nekoć iz dubina Mog milosrđa, kad je koplje otvorilo moje umiruće srce na križu. Ove zrake štite duše pred srdžbom Mog Oca. Blago onom tko će živjeti u njihovoj sjeni jer ga neće stići pravedna ruka Božja. Ja želim da prva nedjelja poslije Uskrsa postane svetkovinom milosrđa. Zamoli mog vjernog slugu, da toga dana objavi cijelom svijetu o Mom velikom milosrđu. Tko toga dana dođe na Vrelo života primit će potpuno oprost svojih krivica i kazni. Čovječanstvo neće naći mira dokle god se ne okrene s povjerenjem Mom milosrđu. Oh kako Me vrijeđa nepovjerenje jedne duše. Takva duša priznaje da sam svet i pravedan a ipak ne vjeruje da sam Ja milosrđe. Ne vjeruje mojoj dobroti. Same sotone veličaju Moju pravednost, a ipak ne vjeruju u Moju dobrotu. Moje srce raduje se nazivu milosrđe. Objavljuj da je milosrđe najveće Božje svojstvo. Sva djela Mojih ruku okrunjena su milosrđem.


Slijedećeg dana, petak 13. 9. 1935.

Navečer ugledah anđela u mojoj ćeliji, izvršitelja Božje srdžbe. Nosio je svijetlu odjeću. Njegovo lice je svijetlilo. Ispod njegovih nogu je bio oblak, iz kojeg su izlazili gromovi i munje u njegove ruke i tek iz njegovih ruku dodirivali su zemlju. Kad sam vidjela znak Božje srdžbe, koja je trebala pogoditi zemlju, ali posebno jedno određeno mjesto koje iz važnog razloga ne mogu navesti, zamolila sam anđela da stane jedno određeno vrijeme i svijet će činiti pokoru. Ali moja molba nije bila ništa s obzirom na Božju srdžbu. Tada ugledah Presveto Trojstvo. Veličina Njegove slave prože me do srži i ne usudih se ponoviti svoju molbu. U istom sam trenutku osjetila u svojoj duši snagu Božje milosti koja stanuje u mojoj duši. Kad sam bila postala svjesna te milosti trenutačno sam uznesena pred Božje prijestolje. O kako je velik naš Gospodin i Bog i kako je nepojmljiva Njegova svetost! Ne želim se zavarati opisujući Njegovu veličinu, jer uskoro ćemo Ga svi vidjeti kakav On jest. Započela sam moliti Boga za svijet, nutrinom razabranim riječima. Kad sam tako molila, vidjela sam nemoć anđela, koji više nije mogao izvršiti pravednu kaznu nad grešnicima. Još nikada kao tada nisam bila molila takvom nutarnjom snagom. Slijedeće su riječi kojima sam vapila Bogu: "Vječni Oče, prikazujem Ti Tijelo i Krv, Dušu i Božanstvo Tvog ljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za naše grijehe i grijehe cijelog svijeta. Po gorkoj Muci Isusovoj smiluj se nama". Slijedećeg jutra kad sam došla u kapelu, čula sam nutrinom riječi:

"Kad god dođeš u kapelu odmah moli molitvu koju sam te jučer naučio".

Kad sam obavila tu molitvu, čula sam u duši riječi:

"Ta molitva je za ublaženje Moje srdžbe. Molit ćeš je devet dana kao uobičajenu krunicu, i to: Najprije Oče naš i Zdravo Marijo i Vjerovanje, dodajući na zrnce Očenaša riječi: Vječni Oče, prikazujem Ti Tijelo i Krv, Dušu i Božanstvo Tvog ljubljenog Sina, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za naše grijehe i grijehe cijelog svijeta. Na zrnca Zdravomarije molit ćeš slijedeće: Po gorkoj Muci Isusovoj, smiluj se nama i cijelom svijetu. Na koncu ćeš ponoviti triput riječi: Sveti Bože, Sveti Jaki Bože, Sveti Besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelom svijetu.“

Jednom sam vidjela Isusa u svjctloj odjeći. To je bilo u stakleniku:

"Piši, što ti Ja kažem: Moje je zadovoljstvo sjediniti Me s tobom. S velikom čežnjom čekam žuđeni trenutak u kojem ću Se sakramentalno nastaniti u tvojem samostanu. Moj duh će počivati u tom samostanu. Okolici samostana podijelit ću poseban blagoslov. Iz ljubavi prema vama uklonit ću sve kazne, koje pravedno nalaže pravednost Mog Oca. Moja kćeri, Ja sam sagnuo Svoje Srce tvojim molbama. Tvoja zadaća i dužnost ovdje na zemlji je: izmoliti milosrđe cijelom svijetu. Nijedna duša neće naći opravdanja prije nego što se s povjerenjem obrati Mojem milosrđu. Stoga na prvu nedjelju poslije Uskrsa treba biti svetkovina milosrđa, a svećenici trebaju propovijedati toga dana dušama Moje veliko i neiscrpivo milosrđe. Imenujem te upraviteljicom Mojeg milosrđa. Reci ispovjedniku, da slika treba biti izložena u crkvi a ne u klauzuri samostana. Po slici dijelit ću dušama mnoge milosti, stoga joj svaka duša treba imati pristup".

Nakon završenog molitvenog sata, kad sam odlazila u ćeliju, iznenada spoznah da Boga jako vrijeđa jedna osoba bliska mom srcu. S obzirom na to bol prođe moju dušu i bacih se ničice pred Gospodina te prosjačih milosrđe. Dva sata dugo suzama, molitvom i bičevanjem zadržala sam grijeh i spoznah, da se Božje milosrđe dokopalo te jadne duše. O, koliko me puno stoji jedan jedini grijeh.

Rujan - prvi petak. Navečer ugledah Majku Božju razgaljenih prsiju, kod koje je bio mač. Ona je gorko plakala i zaštićivala nas od jedne velike Božje kazne. Bog hoće da nas snađe teška kazna, ali On to ne može jer nas zaštićuje Majka Božja. Užasan strah proze moju dušu. Stalno molim za Poljsku, meni dragu Poljsku, koja je tako malo zahvalna Majci Božjoj. Kad ne bi bilo Majke Božje, naša vlastita nastojanja malo bi koristila. Umnogostručih svoje nastojanje za molitvom i žrtvom za dragu domovinu. Ali vidim, da sam samo jedna kaplja protiv vala zla. Kako jedna kapljica može zaustaviti val? O, ipak. Po sebi samoj kaplja je ništa, ali s Tobom, Isuse, prkosit ću cijelom valu zla čelom, čak cijelom paklu. Tvoja svemoć može sve.

Jednom, kad sam išla hodnikom u kuhinju, čula sam riječi u mojoj duši:

"Neprestano moli krunicu (Božanskog milosrđa) koju sam te naučio. Ma tko je god bude molio, doživjet će u svom smrtnom času Moje veliko milosrđe. Svećenici će ga pružati grešnicima kao posljednje sidro spasa. Ukoliko bi bio najokorjeliji grešnik - ako samo jednom izmoli tu krunicu, dobit će milost Mog beskrajnog milosrđa. Neshvatljive milosti podijelit ću onim dušama, koje poklone povjerenje Mojem milosrđu".

Jednom sam čula riječi:

"Moja kćeri, objavljuj cijelom svijetu Moje neshvatljivo milosrđe. Ja želim, da Svetkovina milosrđa postane utočište i zaklon svim dušama, posebno jadnim grešnicima. Toga dana otvorena je nutrina Mojeg milosrđa. Ja izlijevam cijelo more milosti na one duše koje se približuju izvoru Mojeg milosrđa. Ona duša, koja se ispovijedi i primi Sv. pričest dobiva savršeni oprost od krivnja i kazni. Toga dana otvorene su sve Božje ustave kroz koje teku milosti. Neka se nijedna duša ne boji približiti se Meni, pa makar njezini grijesi bili crveni kao skrlet. Moje milosrđe tako je veliko, da ga u cijeloj vječnosti ne može proniknuti nijedan razum, ni ljudski niti anđeoski. Sve, što postoji, dolazi iz nutrine Moga milosrđa. Svaka duša razmišljati će cijelu vječnost Mojoj ljubavi i o Mojem milosrđu. Svetkovina milosrđa proizašla je iz Moje nutrine. Ja želim da se ona svečano proslavi na prvu nedjelju po Uskrsu. Čovječanstvo neće naći nikako mira dokle god se ne obrati izvoru Mojeg milosrđa

Ja, sestra Faustina, bila sam po Božjoj zapovijedi u bezdanima pakla da bih izvijestila dušama i posvjedočila da postoji pakao. Sad o tom ne mogu govoriti, jer imam Božju zapovijed to pismeno ostaviti. Đavoli me jako mrze, ali po Božjoj zapovijedi moraju me slušati. Što sam napisala oskudna je slika onog što sam vidjela. Jedno sam mogla zamijetiti, tamo su većinom duše koje nisu vjerovale u postojanje pakla. Kad sam došla k sebi nisam se mogla odmoriti od užasa, kako duše tamo jako trpe. Stoga još srdačnije molim za obraćenje grešnika. Bez prestanka vapim Božjem milosrđu za njih. O moj Isuse, radije bih trpjela muke do konca svijeta, nego Tebe uvrijediti i najmanjim grijehom."Moja kćeri, kad preko tebe tražim od ljudi štovanje Mojeg milosrđa, ti se moraš kao prva odlikovati povjerenjem u Moje milosrđe. Od tebe tražim djela milosrđa, koja trebaju izlaziti iz tvoje ljubavi prema Meni. Milosrđe trebaš pokazivati uvijek i posvuda svojim bližnjima. Pred tim se ne možeš izvlačiti, ni izgovarati, ni ispričavati se. Dajem ti tri mogućnosti za iskazivanje milosrđa bližnjem: prvo - djelo; drugo - riječ; treće - molitva. U ta tri stupnja sadržana je punina milosrđa. Ona je neoboriv dokaz ljubavi prema meni. Tako veliča i štuje duša Moje milosrđe, ali uz to mora doći i djelo. A Ja zahtijevam štovanje Mojeg milosrđa svečanim svetkovanjem te svetkovine i štovanjem slike, koja je bila naslikana. Po slici podijelit ću dušama mnoge milosti. Ona će podsjećati na zahtjeve Mojeg milosrđa, jer i najjača vjera ništa ne pomaže bez djela."

O moj Isuse, Ti sam podržavaj me u svemu, jer Ti vidiš kako sam malena. Stoga se jedino oslanjam na Tvoju dobrotu, o Bože.

Božje milosrđe veličaju svete duše u nebu, jer su same iskusile beskrajno milosrđe. Što čine te duše u nebu, ja započinjem već ovdje na zemlji. Slavit ću Boga za Njegovu beskrajnu dobrotu. Potrudit ću se da druge duše upoznaju ovo neizrecivo i nepojmljivo milosrđe Božje i da ga štuju. Gospodinovo obećanje:

"Duše koje mole ovu krunicu obuzet će Moje milosrđe, a posebno u času smrti".

Sljedećeg dana, kad sam ušla u dvoranu, ugledala sam jednu umiruću osobu i saznala da je agonija bila započela još noću. Kako sam mogla utvrditi, bilo je to u vrijeme, kad me se usrdno molilo za molitvu. Iznenada sam čula glas u svojoj duši:

"Moli krunicu koju sam te Ja naučio".

Požurih po svoju krunicu, klekoh pored umiruće i započeh moliti sa svim žarom svoje duše. Iznenada umiruća otvori oči i pogleda me. Još nisam bila završila molitvu, ona tada umrije u neobičnom miru. Žarko molih Gospodina ispuniti obećanje koje mi je dao za tu krunicu. Gospodin mi je dao saznati da je ta duša primila milost, koju mi je obećao Gospodin. To je bila prva duša koja je mogla iskusiti Gospodinovo obećanje. Osjećala sam kako je snaga milosrđa obuzela tu dušu. Kad sam ušla u svoju usamljenost, čula sam riječi:

"Svaku dušu, koja moli tu krunicu, branit ću u času smrti kao svoju čast. I kad drugi tako mole kod umirućeg, primit će obećani oprost. Kad se ova molitva moli kod umirućeg ublažuje se Božja srdžba i neiscrpivo milosrđe obuzima dušu. Dubine Mojeg milosrđa pokreću se bolnim mukama Mojeg Sina."


16. 12. 1936.

Današnji dan prikazala sam za Rusiju. Sve moje patnje i žrtve prikazala sam za tu jadnu zemlju. Nakon Sv. pričesti reče mi Isus:

"Dalje ne mogu podnositi tu zemlju. Ne vezuj mi ruke, Moja kćeri."

Shvatila sam da bi bez molitve Bogu odanih duša bio već uništen cijeli taj narod. O, kako trpim zbog naroda koji je protjerao Boga iz svojih granica.

Za pokoru mi je ispovjednik naložio krunicu Božanskog milosrđa, koju me je Isus naučio. Za vrijeme moljenja čula sam glas:

"O kakve velike milosti ću podijeliti dušama koje će moliti ovu krunicu. Središte Mojeg milosrđa pokreće se za one, koji mole ovu molitvu. Zapiši ove riječi, Moja kćeri, propovijedaj svijetu Moje milosrđe. Neka cijelo čovječanstvo upozna Moje neiscrpivo milosrđe. To je znak konačnog vremena. Zatim dolazi Dan pravednosti. Dokle je još vrijeme, neka se utječu izvoru Mojeg milosrđa. Neka koriste Krv i Vodu stoje za njih tekla".

O duše ljudi, kamo će te se zaklanjati u dan Božje srdžbe? Sada se utječite izvoru Božjeg milosrđa. O, kako vidim velik broj duša, što su proslavljali Božje milosrđe i u vječnosti će pjevati zahvalnu pjesmu.


13. 2. 1937.

Danas za vrijeme Muke, ugledah izmrcvarenog Isusa s trnovom krunom, s komadom trske u ruci. Isus je šutio a vojnici su se trudili oko oklade da bi Ga mučili. Isus ništa ne reče. On me samo pogleda. U tom trenutku sam osjećala Njegovu tako užasnu muku. Jedva možemo slutiti što je Isus za nas trpio još prije svog razapinjanja. Moja je duša puna bola i čežnje. U svojoj sam duši osjećala veliku mržnju prema grijehu i moja mi se najmanja nevjernost čini kao gorostasno brdo. Činim zadovoljštinu mrtvenjem i pokorom. Kad vidim izmrcvarenog Isusa, srce mi se hoće razderati, razmišljam što bi se dogodilo s grešnicima kad ne bi za se koristili Isusovu muku. U Njegovoj muci vidim svo more milosrđa.- 12:13 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Devetnica Božanskog Milosrđa

PRVI DAN

Isus: Prinesi Mi danas cijelo čovječanstvo, ali posebno sve grešnike i uroni ih u more Mojeg Milosrđa. Time Me tješiš u Mojoj gorkoj žalosti, u koju Me utapa gubitak duša.

Molitva s. Faustine: Milosrdni Isuse, Tvoja osobina jest nama se smilovati i praštati nam. Ne gledaj na naše grijehe, nego na naše pouzdanje što imamo prema Tvojoj beskrajnoj dobroti. Primi nas u stan Tvojeg Milosrdnog Srca i zadrži nas vječno u Njemu. To te molimo po Tvojoj ljubavi, u kojoj si sjedinjen s Ocem i Duhom Svetim.

Vječni Oče, pogledaj Svojim blagim okom na cijelo čovječanstvo, ali posebno na jadne grešnike. Ono je spašeno u Milosrdnom Srcu Isusovu. Po Njegovoj gorkoj muci iskaži nam Svoje smilovanje, tako da hvaljena bude svemoć Tvojeg milosrđa u sve vjekove. AMEN.

DRUGI DAN

Isus: Danas mi privedi sve duše svećenika i redovničkih osoba i uroni ih u Moje neistraživo milosrđe. One su mi dale snage podnijeti gorku muku. Po njima, kao kroz kanale izlijeva se Moje milosrđe na čovječanstvo.

Molitva s. Faustine: Milosrdni Isuse, od Tebe dolazi sve što je dobro- umnoži u nama milost, da vršimo dostojna djela milosrđa, da bi oni koji nas gledaju, veličali Nebeskog Oca Milosrđa.

Vječni Oče, pogledaj Svoji dobrodušnim očima na izabrano stado u Tvojem vinogradu. Na duše svećenika i redovničkih osoba i daruj im snagu Tvojeg Blagoslova. Osjećajem srca Tvoga Sina, u kojem su spašeni, podari im snagu Tvojeg svijetla da bi mogli drugima prethoditi na putu spasenja, da bi zajednički pjevali dovijeka hvalu Tvojem neiscrpivom milosrđu. AMEN.


TREĆI DAN

Isus: Danas mi dovedi sve vjerne i pobožne duše i uroni ih u more Mojeg milosrđa. Te su me duše utješile na putu križa. One su bile kapi okrepe u moru gorčine.

Molitva s. Faustine: Isuse, samo Milosrđe, Ti nam svima darivaš bogate milosti iz blaga Tvoga milosrđa. Primi nas u stan Tvojeg Milosrdnog Srca i ne puštaj nas dovijeka iz njega. Zato te molimo po Tvojoj neshvatljivoj ljubavi, u kojoj izgara Tvoje Srce prema Nebeskom Ocu.

Vječni oče, pogledaj Svojim milosrdnim očima na vjerne duše, kao nasljedstvo Tvojeg Sina. Udijeli im, zbog Tvoje gorke muke, Tvoj blagoslov. I uzmi ih u Svoju trajnu zaštitu, da ne izgube ljubav i blago svete vjere, nego da veličaju s četama anđela i svetih Tvoje beskrajno milosrđe u sve vjekove. AMEN.


ČETVRTI DAN

Isus: Danas Mi dovedi pogane i one koji Me još ne poznaju. I na njih sam mislio za vrijeme Moje gorke muke. Njihova buduća marljivost tješila je Moje Srce. Uroni ih u more Mojeg milosrđa.

Molitva s. Faustine: Isuse, samo milosrđe, Ti si svjetlo cijelog svijeta. Primi u stan Tvojeg Premilosrdnog Srca duše pogana koje Te još ne poznaju. Neka zrake Tvoje milosti prosvijetle njih, da i oni zajedno s nama proslavljaju čuda Tvojeg milosrđa i ne daj im više izlaziti iz stana Tvojeg Premilosrdnog Srca.

Vječni Oče, pogledaj Tvojim milosrdnim očima na duše pogana, koji Te još ne poznaju, ali koji su zaštićeni u Premilosrdnom Srcu Isusovu. Vodi ih do svjetla Evanđelja. Te duše ne znaju, kako je velika sreća ljubiti Tebe. Učini, da i oni slave puninu Tvojeg milosrđa u sve vijeke. AMEN.

PETI DAN

Isus: Danas Mi dovedi duše heretika i odmetnika i uroni ih u more Mojeg milosrđa. U gorkim mukama oni razdiru Moje Tijelo i Moje Srce-to je Moja Crkva. Kad se vrate jedinstvu Crkve, onda će zacijeliti Moje rane i time će ublažiti Moje muke.

Molitva s. Faustine: Milosrdni Isuse, Ti si sama Dobrota. Ti ne uskraćuješ prosvjetljenja onima koji Te za to mole. Primi u stan Tvog Premilosrdnog srca duše heretika i odmetnika. Vodi ih u Tvom svjetlu do jedinstva Crkve. Ne otpuštaj ih iz stana Tvog Premilosrdnog Srca i učini da i oni veličaju velikodušnost Tvojeg milosrđa.

Vječni Oče, pogledaj milosrdnim očima na duše heretika i odmetnika, koji su spiskali Tvoja dobra i zloupotrijebili Tvoje milosti ustrajući tvrdokorno na svojim pogreškama. Ne gledaj na njihove pogreške, nego na ljubav Tvojeg Sina i Njegovu gorku muku koju je uzeo na Sebe poradi njih, jer i oni su uključeni u Premilosrdno Srce Isusovo. Učini, da i oni slave Tvoje veliko Milosrđe u svu vječnost. AMEN.


ŠESTI DAN

Isus: Danas Mi donesi tihe i ponizne duši također one male djece i uroni ih u Moje milosrđe. Te duše imaju veliku sličnost s Mojim Srcem. One me hrabre u Mojim gorkim mukama smrti. Promatram ih kao Moje anđele na zemlji što čuvaju Moje oltare. Na njih izlijevam cijele rijeke milosti. Moje milosti može prihvatiti samo ponizna duša. Poniznim dušama darivam Svoje povjerenje.

Molitva s. Faustine: Premilosrdni Isuse, Ti sam si kazao:"Učite se od Mene, ja sam blaga i ponizna srca." Primi u stan Tvog Premilosrdnog Srca blage i ponizne duše i duše male djece. Te duše očaravaju cijelo nebo i Nebeski Otac nalazi u njima posebno zadovoljstvo. One su kita cvijeća pred Božjim prijestoljem i Bog sam raduje se njihovom mirisu. Te duše imaju u Srcu Isusovu trajan stan i neprestano pjevaju zahvalnu pjesmu ljubavi i milosrđa u vijeke.

Vječni Oče, pogledaj očima Tvojega Milosrđa na tihe i ponizne duše i na duše male djece One su sve primljene u stan Premilosrdnog Srca Isusova. Te duše najviše sliče Tvojem Sinu. Miomiris tih duša uzdiže se sa zemlje i dopire do Tvojeg Prijestolja. Oče milosrđa, svake dobrote, molim Te ljubavlju i zadovoljstvom, koje imaš u tim dušama, blagoslovi cijeli svijet, da bi sve duše zajednički pjevale hvalu Tvojem milosrđu u sve vijeke. AMEN.

SEDMI DAN

Isus: Danas mi donesi duše koje posebno časte i slave Moje milosrđe. Te duše najčešće su oplakivale Moju muku i one su najdublje prodrle u Moj Duh. One su živo ogledalo Mojeg Milosrdnog Srca. Te duše svijetlit će u budućem životu posebnom svjetlošću. Ni jedna od njih neće potpasti ognju paklenom. U času smrti posebno ću se pobrinuti za svaku od njih.

Molitva s. Faustine: Premilosrdni Isuse, Tvoje Srce je samo milosrđe. Primi u stan Tvojeg Premilosrdnog Srca one duše što posebno štuju i proslavljaju veličinu Tvojega milosrđa. Te su duše jake samom snagom Božjom u svakoj muci i protivštinama. One prednjače povjerenjem u Tvoje milosrđe. Te duše su sjedinjene s Isusom i nose na svojim ramenima cjelokupno čovječanstvo. One neće biti podložene strogom sudu, jer će biti u smrti obavijene Tvojim milosrđem.

Vječni Oče, pogledaj milosrdnim očima na one duše koje veličaju i štuju Tvoje najveće svojstvo - neiscrpivo milosrđe. One su uključene u Milosrdno Srce Isusovo. Te su duše živo Evanđelje. Njihova duša, prepunjena radošću, pjeva pjesmu najuzvišenijeg milosrđa. Molim Te, Bože, iskaži im milosrđe prema nadi i pouzdanju koje imaju prema Tebi. Neka se na njima ostvari Isusovo obećanje:"Duše, koje štuju Moje neistraživo milosrđe, branit ću kao Svoju vlastitu čast, a posebno u času smrti."


OSMI DAN

Isus: Danas mi dovedi one duše, koje su u tamnici čistilišta i uroni ih u bezdan Mojeg milosrđa. Neka rijeke Moje Krvi ohlade njihov oganj. Te duše Ja posebno ljubim. One ostvaruju zadovoljštinu Mojoj pravednosti. U tvojoj je moći donijeti im olakšanje. Uzmi iz blaga Moje Crkve sve oproste i žrtvuj ih za njih?O, kad bi poznavala njihove muke, neprestano bi davala duhovnu milostinju za njih, i odnosila njihov dug Mojoj pravednosti.

Molitva sv. Faustine: Premilosrdni Isuse, Ti si Sam kazao da zahtijevaš milosrđe. Uvedi u stan Tvog Premilosrdnog Srca duše iz čistilišta koje toliko ljubiš, ali koje se ipak moraju otkupiti iz Tvoje pravednosti. Neka rijeke Tvoje Krvi i Vode, što su utekle Tvome srcu, ugase žar vatre čišćenja, da se i tamo proslavlja moć Tvojeg milosrđa.

Vječni Oče, pogledaj Tvojim milosrdnim očima na mjesto očišćenja trpećih duša što su spašene Premilosrdnim Srcem Isusovim. Molim Te po gorkoj muci Isusa, Sina Tvojega i po gorčini, kojom je bila ispunjena Njegova Presveta Duša, iskaži Svoje milosrđe dušama, što su pred očima Tvoje pravednosti. Ne gledaj na njih drugačije nego ranama Tvog Preljubljenog Sina, Isusa. Ta vjerujemo, da je Tvoja dobrota i Tvoje smilovanje neizmjerno.


DEVETI DAN

Isus: Danas Mi privedi ohladnjele duše i uroni ih u ponor Mojeg milosrđa. Te duše najbolnije ranjavaju Moje Srce. U Maslinskom vrtu Moja je duša doživjela najveće gađenje od jedne jedine ohladnjele duše. Hladne duše bile su razlogom Mojim riječima: Oče, ukloni taj kalež, ali samo ako je to Tvoja volja. Njihovo posljednje sidro spasenja jest bijeg Mojem milosrđu..

Molitva s. Faustine: Premilosrdni Isuse, Ti si čisto smilovanje. Dovodim u stan Tvojeg Premilosrdnog Srca ohladnjele duše. Neka se te zaleđene duše, što sliče mrtvim tijelima i ispunjaju Te takvim užasom, zagriju na vatri Tvoje čiste ljubavi. O Premilosrdni Isuse, upotrijebi svemoć Tvojeg milosrđa ih uvedi u žar Tvoje ljubavi i podari im svetu ljubav, jer Ti sve možeš.

Vječni Oče, pogledaj milosrdnim očima ohladnjele duše, ali koje su skrivene u Premilosrdnom Srcu Isusovu. Oče Milosrđa, vapim Ti po gorkoj muci Tvojega Sina i po Njegovom trosatnom umiranju na križu, dopusti da i one slave bezdan Tvojeg milosrđa.

- 12:12 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Litanije Milosrdnom Isusu

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste, usliši nas.

Oče nebeski Bože, smiluj nam se.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se.
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se.

Milosrdni Isuse, Sine Milosrdnog Oca, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, utjelovljen po Duhu Svetome, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji objavljuješ Milosrđe Boga u Trojstvu Jedinoga, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji ostvaruješ vjekovni plan spasenja, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji si se dragovoljno žrtvovao za sve ljude na križu, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji svojim Milosrđem obuhvaćaš cijeli svijet, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji si nam dao Majku Milosrđa, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, poslušan Ocu, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, vrhovni svećeniče i Posredniče kod Oca, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji nam šalješ Duha Svetoga Utješitelja, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji nas obnavljaš po svetim sakramentima, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji si nepogrešiv u svojim odredbama, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji nas činiš djecom i baštinicima neba, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji moliš Oca za dar jedinstva među ljudima, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, Učitelju djelotvornog Milosrđa, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, uzore ljubavi prema djeci, bolesnima, napuštenima i patnicima, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji neumorno tražiš zalutale i izgubljene, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji se brineš za obraćenje i spasenje ljudi,
Milosrdni Isuse, svjetlo istine onima koji su u zabludi i grijehu, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, naša utvrdo i pomoći u borbi s đavlom, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, nagrado onima koji vrše djela milosrđa, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, koji nas pozivaš na vječnu i potpunu radost na nebu, Uzdamo se u Tebe!
Milosrdni Isuse, jedina i potpuna naša nado, Uzdamo se u Tebe!

Milosrdni Isuse, pošalji Crkvi i svijetu revne glasonoše i širitelje Tvoga Milosrđa, -Usliši nas, molimo Te!
Milosrdni Isuse, daj svoje smilovanje i oprost umirućima, posebice onima koji su živjeli daleko od Tebe, -Usliši nas, molimo Te!
Milosrdni Isuse, daj nam milost ustrajnosti u dobru savezu s Tobom, -Usliši nas, molimo Te!

Antifona:

Milosrdni Isuse, koji živiš i djeluješ u svojoj Crkvi.
-smiluj se svijetu jer vječno je Tvoje milosrđe.

Pomolimo se:

Bože, Ti najbolje iskazuješ svoju svemoć smilovanjem i oproštenjem, umnoži u nama milost Tvoga Milosrđa, da po Tvome obećanju postanemo dionici nebeskih dobara. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

- 12:10 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Krunica Božanskoga milosrđa

Krunica Božanskog Milosrđa moli se na Gospinu krunicu

"Ovom molitvom sve možeš izmoliti kad se to za što moliš slaže s Mojom voljom…Tko god je bude molio doživjet će u svom smrtnom času Moje veliko Milosrđe."
(Dn 1731, 687)

Oče naš , Zdravo Marijo , Vjerovanje

Na velika zrnca:

Vječni Oče, prikazujem Ti Tijelo i Krv, Dušu i Božanstvo Tvoga Preljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i grijehe cijeloga svijeta.

Na mala zrnca (deset puta)

Po pregorkoj muci Isusovoj, Budi milosrdan nama i cijelome svijetu.

(Ovo je ispravan način moljenja Krunice. Kako je od samoga početka Krunica Božanskog Milosrđa donijeta u Hrvatsku prevedena sa Njemačkog jezika, a original je na Poljskom jeziku, izgubila je tako svoj originalni smisao teksta, te se u narodu proširio način moljenja "smiluj se nama i cijelome svijetu", što nije točan prijevod onoga što je Gospodin Isus izdiktirao Sv. Faustini)

Na kraju krunice doda se tri puta:

Sveti Bože, Sveti Jaki Bože, Sveti Besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu.
(U ovom zadnjem dijelu Krunice tekst "smiluj se nama i cijelome svijetu" ne mijenja se)

- 12:05 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Zazivi Božanskomu milosrđu

Ovo nisu litanije, nego zazivi Božanskom milosrđu. Isus je objavio sestri Faustini veliku moć ovih zaziva. »Božja je ljubav cvijet, a milosrđe je plod toga cvijeta. Ako neka duša sumnja, neka čita zazive Božanskomu milosrđu i steći će pouzdanje!« (sveta Faustina).


{ Nakon svakog zaziva reći: Uzdamo se u Te! }

Božansko milosrđe, ti neshvatljiva tajno Presvetoga Trojstva,

Božansko milosrđe, ti izrazu Njegove najveće moći,

Božansko milosrđe, koje si se objavilo u stvaranju nebeskih duhova,

Božansko milosrđe, koje si nas iz ništavila pozvalo u život,

Božansko milosrđe, koje obuhvaćaš čitav svijet,

Božansko milosrđe, koje nam daruješ besmrtan život,

Božansko milosrđe, koje nas zaštićuješ od zasluženih kazna,

Božansko milosrđe, koje nas oslobađaš od bijede grijeha,

Božansko milosrđe, koje nam u Riječi što je Tijelo postala daruješ opravdanje,

Božansko milosrđe, koje se na nas izlijevaš iz rana Kristovih,

Božansko milosrđe, koje nam izvireš iz Presvetog Srca,

Božansko milosrđe, koje si nam dalo Presvetu Djevicu za Majku milosrđa,

Božansko milosrđe, vidljivo u ustanovljenju Crkve koja obuhvaća cijeli svijet,

Božansko milosrđe, vidljivo u ustanovljenju i dijeljenju svetih sakramenata,

Božansko milosrđe, neograničeno u sakramentu krštenja i pokore,

Božansko milosrđe, neizmjerno u sakramentu oltara i svećeništva,

Božansko milosrđe, koje si nas pozvalo k svetoj vjeri,

Božansko milosrđe, u obraćenju grješnika,

Božansko milosrđe, koje posvećuješ pravednike,

Božansko milosrđe, koje usavršuješ svete,

Božansko milosrđe, vrelo bolesnicima i patnicima,

Božansko milosrđe, utjeho i blago svih onih koji su skršena srca,

Božansko milosrđe, ufanje onih koji očajavaju,

Božansko milosrđe, koje uvijek i svagdje pratiš sve ljude,

Božansko milosrđe, koje nas ispunjaš milostima,

Božansko milosrđe, mire umirućih,

Božansko milosrđe, koje nas čuvaš od paklenog ognja,

Božansko milosrđe, koje olakšavaš patnje dušama u čistilištu,

Božansko milosrđe, ti slasti i neizmjerna radosti sviju svetih,

Božansko milosrđe, beskrajno u svim tajnama vjere,

Božansko milosrđe, neiscrpivi izvore čudesa,
V. – Bog je milosrdan i pun samilosti, spor na srdžbu i pun dobrote.

R. – Zato ću dovijeka klicati milosrđu Božanskomu.


Pomolimo se:

O Bože, čijemu milosrđu nema kraja, čija je samilost neiscrpiva,

pogledaj milostivo na nas, umnoži u nama djelo svojega milosrđa da ne očajavamo

ni u najvećim iskušenjima, nego da se uvijek u sve većem pouzdanju predajemo Tvojoj svetoj volji, ljubavi i milosrđu!

Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Kralju milosrđa, koji nam s Tobom i s Duhom Svetim iskazuje milosrđe u sve vijeke vjekova!

Amen!

- 12:04 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Zahvalna molitva Malom Isusu

Božansko Dijete Isuse, znam da me voliš i da me nećeš nikada napustiti. Zahvaljujem Ti za tvoju prisutnost u mojem životu. Čudotvorno Dijete, vjerujem u Tebe i Tvoje obećanje mira, blagoslova i slobode od svih nevolja. U Tvoje ruke stavljam sve svoje brige i potrebe. Gospodine Isuse, pouzdajem se u Tvoje neizmjerno milosrđe i ljubav. Želim te slaviti i častiti u vijeke. Amen.
- 12:03 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Anđeoski pozdrav

Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.

I ona je začela po Duhu Svetomu.

Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom

Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike sada i na času smrti naše. Amen.

Evo službenice Gospodnje.

Neka mi bude po riječi tvojoj.

Zdravo Marijo...

I Riječ je tijelom postala.

I prebivala među nama.

Zdravo Marijo...

Moli za nas, sveta Bogorodice.

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se.

Milost svoju, molimo te, Gospodine, ulij u duše naše da mi, koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina tvoga, po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo. Po istom Kristu Gospodinu našemu. Amen.

- 11:59 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Molitva bračnih drugova

Marijo, nositeljice života i zaštitnice trudnica. Ti, koja razumiješ sve probleme trudnoće, ohrabri nas da ljubavlju, koja neprestano raste primimo ovo dijete u našu obitelj. Izmoli nama i našem djetetu zdravlje duše i tijela. Preporuči nebeskom Ocu i naše novčane neprilike, da bi svojom brigom vodio naš život, kako bismo ovom djetetu osigurali dostojan i miran razvoj. Daj da u ovom djetetu ne gledamo samo svoje, već i Tvoje dijete i da ga primimo kao Isusa u svoju obitelj. Blagoslovi mirom i radošću našu obitelj.

(Franjo Kuharić)

- 11:58 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Molitva Gospi od zdravlja

Evo me pred tobom, dobra Majko,

milostiva Gospe od Zdravlja.

Istina je da zbog svojih grijeha

nisam dostojan da me pogledaš;

ali, ipak, kao tvoje dijete,

uzdam se u tvoju majčinsku dobrotu.

Udijeli meni i mojima potpuno zdravlje duše i tijela.

Obrati grješnike, da Isusa više ne vrijeđaju,

a tebe ne žaloste. Pomozi bijedne,

utješi žalosne, ozdravi bolesne.

Budi nam svima draga Majka,

a mi ćemo biti tvoja dobra djeca!

Amen.

- 11:57 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Molitva Gospi od Brze Pomoći

O Marijo, Majko Božja,

ti koja znaš za jade i nevolje ovoga svijeta,

bdij bez prestanka nad nama

i nad cijelom Crkvom svojega Sina

i budi nam uvijek Našom Gospom Brze Pomoći.

Pohiti da nam pomogneš u svim našim potrebama,

posebno ..........

Budi nam utočište za ovoga prolaznoga života

i isprosi nam život vječni,

po zaslugama Isusa, svojega Sina,

Gospodina i Otkupitelja našega.

Amen.

- 11:56 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 12.09.2011.

MOLITVA SV. FRANJE ZA MIRGospodine, učini me oruđem svoga mira:

Gdje je mržnja, da donosim ljubav!

Gdje je uvreda, da donosim praštanje! Gdje je nesloga, da donosim jedinstvo !

Gdje je zabluda, da donosim istinu!

Gdje je sumnja, da donosim vjeru!

Gdje je očaj, da donosim nadu!

Gdje je tama, da donosim svjetlo!

Gdje je žalost, da donosim radost!

Gospodine, učini da ne tražim:

da me tješe, nego da ja tješim druge; da ne zahtijevam da me razumiju,

nego da se trudim razumjeti druge;

da ne tražim samo da me ljube,

nego da i ja ljubim druge!

Jer tko se daruje, prima:

tko prašta, bit će mu oprošteno

i tko umire sebi, rađa se za vječni život!

- 10:27 - Komentari (0) - Isprintaj - #

MOLITVA PRED RASPETIM(Sveti Franjo Asiški, MK)

Svevišnji, dični Bože,

rasvijetli tmine moga srca.

Daj mi pravu vjeru,

čvrstu nadu, savršenu ljubav; smisao i

spoznaju, Gospodine,

da izvršim tvoju svetu i istinsku volju!

- 10:26 - Komentari (0) - Isprintaj - #

subota, 10.09.2011.

~DUHOVNO POSVOJENJE~

KRŠČANSKI BRATE, SESTRO!


Znaš dobro da je pobačaj:
- ubojstvo nerođenog djeteta, kojemu je Bog odredio život, radost i spasenje,
-najpodlije nadahnuće sotone, "oca laži" (Iv 8,44), koji Te zaista mrzi,
-narodni zločin Hrvata, koji vodi u moralnu i svaku drugu propast,
-težak i ozbiljan grijeh, koji donosi smrt (Jak 1,15) duši pojedinaca, obitelji, naroda i čovječanstva,
-u krvi ugušen smijeh Tvojeg bližnjeg, kojemu nije dana prilika da živi i čini dobro, da ljubi i bude ljubljen,
-čin krajnje nevjere Bogu, Njegovoj moći i ljubavi, providnosti i volji!

Ali također moraš znati da:
-Gospodin je samo Milosrđe i ljubav (usp. Iv 4,16); On te beskrajno poštuje i ljubi, traži i zove,
-Svevišnji oprašta svaki grijeh i uklanja Tvoju bol i nesreću (usp.Jer 26,13),
-Dobri Bog uvijek daje priliku za pokajanje, povratak i obraćanje, za novi život u miru s Njim,
-ne postoji takav grijeh kojega ljubav najboljeg Oca ne bi mogla zaboraviti, uništiti, oprostiti, a Tvoju savjest umiriti i očistiti, zato jer:ISUS JE TVOJ SPASITELJ I OTKUPITELJ
TI SI LJUBLJENO DIJETE BOŽJE

DUHOVNO POSVOJENJE
NEROĐENOG DJETETA

Može biti Tvoja ponizna i iskrena molitva za djetešce u opasnosti pobačaja, kojemu su roditelji nakanili bolnu smrt, zbog nepoznavanja veličine zla kojeg čine, zbog prividno nužnih, često sebičnih razloga, potaknuti silama zla koje vladaju ovim mračnim svijetom (usp. Ef 6,12), zbog časovite koristi koju donosi grijeh, a koja udaljuje iz naroda Božjega oni koji to čine (usp. Heb 11,25). Znaj da Bog želi i raduje se svakom djetetu; ono je NJegovo! Nitko se ne rađa - svako novo ljudsko biće je dar za Tebe, dar za Crkvu i svijet! Ne uzimaj pilulu, ne koristi spiralu - i to je pobačaj!

NE ZABORAVI NIKADA, KOLIKO GOD BILO TI TEŠKO:
NAŠ BOG JE LJUBAV!
SVE ŠTO ZATRAŽITE OCA U MOJE IME DOBITI ĆETE!


Tvoja molitva i žrtva, kao znak Tvoje ljubavi prema Životvorcu i životu, zaista mogu biti izlaz, pomoć i snaga potrebna za spas nerođenog stvorenja Božjeg, koje ima dušu i od začeća je ljudska osoba, kojoj Otac nebeski želi podariti Sebe i život vječni! Ako hočeš, možeš se uključiti u borbu za život!
*KAKO MOLITI*
-moli punih 9 mjeseci, kolikoje dijete koje posvajaš pod srcem majke koja ga ne želi, a koju također pratiš molitvom,
-moliš samo za jedno dijete, čiju narodnost spol, ime i roditelje, zna samo Gospodin,
-možeš se zavjetovati sam - privatno, u grupi - javno, na Euharistiji, zajedno s ostalim župljanima, u molitvenim zajednicama, preko TV, radija i slično,
-ispuštanje molitve, dulje od dva tjedna, zahtijeva obnovu zavjeta; potpuno prezreti zavjet dan Bogu je grijeh,
-budi ustrajan u vjeri da će Milosrdan Bog spasiti to dijete i blagosloviti Tebe,
-nastavi moliti za njegov ispravan i svet kasniji život, da s njime mogneš gledati Boga u vječnoj, obećanoj sreći!

DAKLE:
Duhovno posvojenje je molitvena obveza, koja se može zavjetovati, privatno ili javno, s nakanom spašavanja začetog života u opasnosti. Kroz devet mjeseci molitvom i žrtvom molitelj prati dijete, poznato samo Bogu, kao i njegove roditelje, a osobito majku, te mu time pomaže da se sigurno rodi. Nijedno zlo ne ostaje nekažnjeno - snagom molitve i žrtve uistinu ga možeš spriječiti!
»NASTANAK OVE ZAMISLI«
Godine 1987. u Varšavi (Poljska), bijela braća Pavlini započinju širiti molitvu ovog naziva, čiji se korijenji nalaze u fatimskim objavama Bogorodice i nebeskim pozivima na obraćenje. Pavlinski Red uspješno širi Duhovno posvojenje, koje je kao očiti dar Božji, od tog vremena usko povezano s pavlinskom karizmom i duhovnošću. Ova molitva, upravljena po zagovoru Marije, Majke nerođenih i sv. Josipa, namijenjena je svima onima koji su svjesni ozbiljnosti zla pobačaja, a koji se iz različitih razloga možda ne mogu uključiti utzv. aktivnu borbu.


•Molitva zavjetovanja, samo na početku posvojenja:
† PRESVETA DJEVICE, BOGORODICE MARIJO, SVI ANĐELI I SVETI U ŽELJI DA POMOGNEM OBRANU NEROĐENIH, JA (IME), ČVRSTO ODLUČUJEM DA ĆU OD DANA _____ DO _____, DUHOVNO POSVOJITI JEDNO DIJETE, ČIJE IME SAMO BOG ZNA, TAKO ŠTO ĆU KROZ OVIH DEVET MJESECI SVAKOGA DANA MOLITI ZA SPAS NJEGOVOG ŽIVOTA, KAO I ZA ISPRAVAN ŽIVOT RODITELJA I DJETETA NAKON ROĐENJA. AMEN.

•Svakodnevno moli sljedeću molitvu:

† GOSPODINE ISUSE, ZAGOVOROM TVOJE MAJKE MARIJE, KOJA TE S LJUBAVLJU RODILA I SVETOG JOSIPA, MUŽA ŽIVE VJERE I PREDANJA, KOJI SE BRINUO O TEBI NAKON PORODA, MOLIM TE ZA TO NEROĐENO DIJETE, KOJEG SAM DUHOVNIM PUTEM POSVOJIO/LA, A KOJE SE NALAZI U OPASNOSTI UBOJSTVA POBAČAJEM. MOLIM TE, UDIJELI NJEGOVIM RODITELJIMA LJUBAVI I HRABROSTI DA SVOJEM DJETETU SAČUVAJU ŽIVOT, KOJEG SI MU TI ODREDIO. AMEN.
Svojoj molitvi dodaj deseticu krunice, a Bogu osobito prikazuj svoje kušnje, trpljenja, starost i bolest!
TKO GOD PRIMI DIJETE U MOJE IME
PRIMA MENE I ONOGA KOJI ME POSLAO!

• Ova Tvoja velikodušna molitva, djetetu kojemu postaješ "duhovni skrbnik" donosi život, a Tebe oplemenjuje, produbljuje tvoj odnos s Bogom , otkriva Ti duboki smisao žrtve, a uzrokuje i obnovu Tvog obiteljskog, kršćanskog , poslovnog života, poštivanje i sloge!

•VJERUJ I NE BRINI! Uskrsli Isus pobijedio je sotonu, smrt, bolest i grijeh; liječi rane učinjene pobačajem, dovodi majke do obračenja i vjere, čini ih odgovornima, donosi mir i spasenje, daje Ti svoga Duha Svetoga i vodi Te u svoje Kraljevstvo!
ŠTO GOD TKO UČINI JEDNOM OD OVE
MOJE NAJMANJE BRAĆE, MENI JE UČINIO!

Ako je pobačaj nažalost učinjen, prije sakramentalnog pomirenja s bogom, moli;
Gospodine, sagriješio/la sam teško protiv Tebe i života. Sada se gorko kajem! Isuse, priznajem da si Ti moj jedini Spasitelj i Otkupitelj i čvrsto vjerujem da me Tvoja Krv čisti od svakog grijeha i zla! Uskrsli Isuse, dođi u moje srce i ispuni me snagom svoga Duha, a moj grijeh prekrij svojom ljubavlju. Amen.

Promicatelj Duhovnog posvojenja za Hrvatsku:
P. Kornelije Marko Glogović
Pavlinski samostan, 52404 Sv. Petar u Šumi 1
Tel: 052/686-201 ili 091/788-5340
Fax: 052/617-774
e-mail: pavlini@pavlini.hr
www.pavlini-svpetar.hr

- 15:19 - Komentari (0) - Isprintaj - #

petak, 09.09.2011.

Krunica sv. Antuna1. Slavni sveti Ante, svetim i moćnim zagovorom kod Boga mnoge si sačuvao od zla i izbavio iz same smrtne opasnosti. Molimo te, čuvaj i nas od najvećeg zla grijeha i izbavi nas iz najstrašnije opasnosti – smrti vječne. Slava Ocu...

2. Krive nauke, zli primjeri i prividna sreća zemaljskih zavodljivosti odvode mnoge u zabludu i grijeh. Sveti Antune, propovjedniče istine i uzore svetosti, izmoli nam svjetlo prave vjere i ustrajnost u milosti Božjoj. Slava Ocu...

3. Dobri sv. Antune! Ti si svojom ljubavlju prema svima pritjecao u pomoć u nevoljama, tješio u žalostima, izbavljao iz tjeskoba. Budi i nama u pomoći u svim potrebama! Izmoli nam milost da strpljivo s Isusom nosimo svoj križ. Slava Ocu...

4. Sv. Petar nas opominje da budemo trijezni i da bdijemo jer "naš protivnik, đavao, obilazi kao ričući lav, tražeći koga da proždre". Sv. Antune, ti si strah i trepet zlih duhova. Štiti nas od svih njihovih nasrtaja i daj nam da ih pobijedimo jakošću vjere. Slava Ocu...

5. Naši su grijesi guba koja nagrđuje čitavo naše biće i stavlja u opasnost i samu našu vječnu sreću. Sveti naš pokrovitelju, izmoli nam da se očistimo od gube grijeha. Slava Ocu...

6. Najveće vremenito dobro jest zdravlje. Možda smo ga često puta pokvarili svojim neumjerenim životom. Ozdravitelju bolesnih, sv. Antune, izmoli nam trajno zdravlje duše i tijela. Slava Ocu...

7. Naš je život sličan lađi na uzburkanu moru: valovi neurednih strasti i oluje zlih primjera prijete našem spasenju. Divni sv. Antune, sjajnim svojim svjetlom privedi nas u luku vječnoga spasenja. Slava Ocu...

8. Naši grijesi i zle navike sputaše nas u lance. Sv. Antune, izmoli nam milost da se oslobodimo okova grijeha i zlih navika i da uživamo potpunu slobodu djece Božje. Slava Ocu...

9. Moćni sv. Antune, ti si čudesno iscjeljivao udove i oslobađao od svih boli. Čuvaj nas duhovno i tjelesno zdrave i postojane u jedinstvu vjere i ljubavi. Slava Ocu...

10. Sv. Antune, tvoja se slava raširila po svem svijetu jer pomažeš da se nađu izgubljene stvari. Svojim smo grijesima izgubili Božje prijateljstvo i duševni mir. Po tvom zagovoru daj da ih ne izgubimo nikada više i izmoli ih onima koji ih još ne posjeduju. Slava Ocu...

11. Mnoge nam pogibli prijete na putu zemaljskoga života. Sv. Antune, čuvaj nas od svih pogibli i izmoli nam milost da radosno služimo Bogu i bližnjemu i sretno prispijemo u vječnu domovinu. Slava Ocu...

12. Milostivi sv. Antune! Ti pomažeš svima koji se k tebi utječu. Sličan si suncu koje sve obasjava. I meni siromahu pruži pomoć i usliši me kad te molim. Slava Ocu...

13. Sv. Antune, ti nisi svetac jednoga mjesta ili zemlje, ti si svetac gotovo čitavoga svijeta. Neka se tvojim zagovorom Božje kraljevstvo još više širi po svijetu i donese mir, ljubav i spasenje svim ljudima. Slava Ocu...

- 17:29 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Ak’ čudesa tražiš

Ak’ čudesa tražiš, gle! Smrt i bludnja, nevolje, Vrag i guba nestaju. Zdrave bolesnici.

More, lanci padaju, Uda, stvari propale Mole i dobivaju Mladi pa i starci.

Iščezava pogibelj, Prestaju i potrebe. Neka kaže tko to zna, Pa i Padovanci!

More, lanci...

Slava Ocu.

More, lanci...

Moli za nas sveti Ante, da dostojni postanemo obećanja Kristovih. Crkvu tvoju, Bože, neka razveseli zavjetni spomen svetog Antuna, priznavaoca tvojeg i naučitelja da se uvijek utvrđuje duhovnom pomoći i bude dostojna uživati radost vječnu. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.


- 17:28 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Molitva za vedrinu

Bože, daj mi

vedrinu da prihvatim

stvari koje ne mogu promijeniti;

hrabrosti da promijenim

stvari koje mogu promijeniti

i Mudrosti da spoznam razliku između njih.

Da živim dan za danom,

da se radujem svakom trenutku,

da prihvatim teškoće

kao put do mira,

da prihvatim poput Njega

ovaj grješni svijet

kakav jest, a ne kakav bih ja

želio da bude;

da vjerujem da će On

sve dovesti u red

ako se predam Njegovoj volji;

da umjereno budem

sretan u ovom životu,

a u budućem zauvijek

s Njim presretan.

- 17:27 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Molitva svetog Patrika

Krist je u meni.

Krist je preda mnom,

Krist je iza mene,

Krist je iznad mene,

Krist je ispod mene,

Krist mi je s desna,

Krist mi je s lijeva,

Krist je u srcu svakog čovjeka koji misli na me,

Krist je u svakom čovjeku koji me gleda,

Krist je u svakom uhu koje me čuje.

- 17:21 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Posveta Bezgrešnom Srcu Marijinu

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja,

tvojem Bezgrešnome Srcu posvećujem i predajem cijelo svoje biće:

svoje misli, riječi i djela; svoj duh, dušu i tijelo.

Raspolaži sa mnom i sa svime što mi pripada,

sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva,

za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta.

Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti

dostojno mojega krsnoga posvećenja

da neopozivo pripadam svojemu Otkupitelju.

Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga!

Neka se u meni i po meni uvijek i u svemu ispunja

volja Božja!


Amen


Slatko Srce Marijino, budi moje spasenje!

- 17:19 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Posveta Presvetom Srcu Isusovu

Presveto Srce Isusovo, izvore svakog dobra,

ja Ti se klanjam, vjerujem u Te, ufam se u Te,

ja te ljubim i kajem se za sve svoje grijehe.

Tebi poklanjam ovo moje siromašno srce,

učini ga poniznim, strpljivim, čistim

i da u svemu odgovara Tvojim željama.

Daj o dobri Isuse, da ja živim u Tebi i Ti u meni.

Štiti me u opasnosti, tješi me u nevoljama i žalostima.

Udjeli mi zdravlje tijela, blagoslovi sav moj rad

i daj mi milost svete smrti.

Amen


Slatko Srce moga Isusa daj da Te ljubim sve to više!

- 14:07 - Komentari (0) - Isprintaj - #

četvrtak, 08.09.2011.

TKO JE ONA - Mala GospaTko je ona što se diže iz zemaljske pustinje?
Divna zora, čar joj siže do nebeske visine!
Marija je zora čista, što u svetom krilu svom,
donjet će sunce - Krista, obećano svijetu tom.

Otri suzu Evin rode, dobrom Bogu hvalu daj,
u kolijevku danas jednu spustio se novi raj...
Joakim i Ana Sveta, s njima Stari Zavjet vas,
Novu Majku svega svijeta pozdravljaju ovaj čas.

Primi naša Gospo mala, smjeran pozdrav i od nas.
Mila zoro vječnog dana po kojoj nam stiže Spas.
Ah daruj nam svjetla svoga, stišaj srca vihor ljut.
Onim' koji traži Boga,
ti pokaži pravi put.

Josip St. Ivić
- 10:22 - Komentari (0) - Isprintaj - #

MOLITVA TROJICE MONAHA

Plovila jednom jedna lađa po moru, a na njoj bilo nekoliko hodočasnika i jedan biskup. Doplovili tako oni blizu jednog, kako im se činilo, nenastanjenog otočića, kad li netko ugleda tri spodobe na obali. Kad su došli bliže, vidješe trojicu staraca, polugola, a stajali su držeći se za ruke i u čudu gledali lađicu. Upita biskup zna li netko tko su ta tri starca. Rekoše mu da su to tri pustinjaka, da su gotovo divlji i da jedva znaju govoriti.


Evo prilike da ih naučim moliti -pomisli biskup, i zamoli kapetana da se usidri blizu otočića, a sam čamcem krene do obale.


Na obali stajahu ona trojica, zarasli u brade i kose; pokloniše mu se. Biskup ih upita služe li oni Bogu u ovoj samoći, i znaju li se moliti. Jedan od staraca se nasmiješi i reče: Znamo, i odmah izgovoriše ovu molitvicu: Nas je troje, ti si troje, smiluj nam se!


Ali, to nije dobra molitva - reče biskup - nego, naučit ću vas moliti Očenaš. I gotovo cijeli dan učio biskup monahe moliti, riječ po riječ Očenaša; teško to stracima bilo pamtiti nove riječi, stalno su se pleli i brkali, ali ipak kad je pala noć znali su ponoviti cijeli Očenaš.


Zadovoljan biskup ih blagoslovi i vrati se na lađu, te nastavi plovidbu, a otočića ubrzo nestalo s vidika. Stajao je biskup još neko vrijeme na palubi i razmišljao kako je učinio Bogu ugodno djelo naučivši tri pustinjaka ispravnoj molitvi. I dok je on tako razmišljao, ugleda u daljini neku svjetlost što se približava lađi, kad ono ona trojica jure po vodi kao da je kopno, i to držeći se za ruke. Kad su stigli do lađe, digoše glave i progovoriše svi u jedan glas: Slugo Božji, zaboravismo tvoju nauku. Dok si ti s nama bio, nekako smo i znali, a kad ti ode, izmače nam se najprije jedna, pa druga riječ, i eto zato smo došli da nas ponovo poučiš. Zaprepašteni biskup odgovori: Ne treba da ja vas učim, djeco moja, nego molite se kao i dosad, a i nas spomenite u svojoj molitvi.


Nepoznat autor

- 10:20 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Bez prerada.

< siječanj, 2012  
P U S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Siječanj 2012 (2)
Rujan 2011 (45)
Kolovoz 2011 (57)
Srpanj 2011 (75)
Listopad 2009 (1)
Kolovoz 2009 (8)
Srpanj 2009 (1)
Travanj 2009 (1)
Ožujak 2009 (2)
Veljača 2009 (13)
Siječanj 2009 (16)
Prosinac 2008 (5)
Studeni 2008 (6)
Listopad 2008 (4)
Rujan 2008 (14)
Kolovoz 2008 (50)
Srpanj 2008 (91)
Lipanj 2008 (18)
Svibanj 2008 (11)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

TOTUS TUUS • BLOG PREDAJEM U RUKE,POD ZAŠTITU I VODSTVO
  MAJKE BOŽJE BISTRIČKE,
  A POSVEĆUJEM GA SVOJOJ OBITELJI ZA DUHOVNI RAST,
  BLAGOSLOV I ZAŠTITU PO ZAGOVORU
  NAZARETSKE OBITELJI!  pjevaRazno

  La-la

Moji dragi linkovi...

 • Radio Marija
  Katolici
  Delnice-crkva
  HKR
  Pater Luka

  http://www.nasa-obitelj.com/hr/naslovnica/
  http://zajednica-sv-ivana.blog.hr/
  http://www.katolici.org/naslov.php
  http://devetnice.net/index.html
  www.gospelcom.net Biblija na raznim jezicima
  www.medjugorje.org Službena stranica Medjugorja
  www.vatican.va Službena stranica Vatikana

Molitva sv. Mihaelu, Arkanđelu

 • Sveti Mihaele , Arkanđele, brani nas u boju!
  Protiv pakosti i zasjeda đavolskih budi nam zaklon.
  Neka mu zapovjedi Bog, ponizno molimo, i ti,
  vojvodo vojske nebeske, sotonu i druge
  duhove zlobne, koji svijetom obilaze na propast duša,
  Božanskom jakosti u pakao protjeraj !
  Amen.
Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se