Molitve
* Molitva za duhovnu obnovu
* Izvorna molitva sv. Mihaelu

The Unbroken Line of Popes

* St. Peter (32-67), Matthew 16:18
* St. Linus (67-76), 2Timothy 4:21
* St. Anacletus (Cletus) (76-88)
* St. Clement I (88-97), Philippians 4:3
* St. Evaristus (97-105)
* St. Alexander I (105-115)
* St. Sixtus I (115-125)
* St. Telesphorus (125-136)
* St. Hyginus (136-140)
* St. Pius I (140-155)
* St. Anicetus (155-166)
* St. Soter (166-175)
* St. Eleutherius (175-189)
* St. Victor I (189-199)
* St. Zephyrinus (199-217)
* St. Callistus I (217-22)
* St. Urban I (222-30)
* St. Pontain (230-35)
* St. Anterus (235-36)
* St. Fabian (236-50)
* St. Cornelius (251-53)
* St. Lucius I (253-54)
* St. Stephen I (254-257)
* St. Sixtus II (257-258)
* St. Dionysius (260-268)
* St. Felix I (269-274)
* St. Eutychian (275-283)
* St. Caius (283-296)
* St. Marcellinus (296-304)
* St. Marcellus I (308-309)
* St. Eusebius (April-August 309 or 310)
* St. Miltiades (311-14)
* St. Sylvester I (314-35)
* St. Marcus (January-October 336)
* St. Julius I (337-52)
* Liberius (352-66)
* St. Damasus I (366-83)
* St. Siricius (384-99)
* St. Anastasius I (399-401)
* St. Innocent I (401-17)
* St. Zosimus (417-18)
* St. Boniface I (418-22)
* St. Celestine I (422-32)
* St. Sixtus III (432-40)
* St. Leo I (the Great) (440-61)
* St. Hilarius (461-68)
* St. Simplicius (468-83)
* St. Felix III (II) (483-92)
* St. Gelasius I (492-96)
* Anastasius II (496-98)
* St. Symmachus (498-514)
* St. Hormisdas (514-23)
* St. John I (523-26)
* St. Felix IV (III) (526-30)
* Boniface II (530-32)
* John II (533-35)
* St. Agapetus I (535-36)
* St. Silverius (536-37)
* Vigilius (537-55)
* Pelagius I (556-61)
* John III (561-74)
* Benedict I (575-79)
* Pelagius II (579-90)
* St. Gregory I (the Great) (590-604)
* Sabinian (604-606)
* Boniface III (February-November 607)
* St. Boniface IV (608-15)
* St. Deusdedit (Adeodatus I) (615-18)
* Boniface V (619-25)
* Honorius I (625-38)
* Severinus (May-August 640)
* John IV (640-42)
* Theodore I (642-49)
* St. Martin I (649-55)
* St. Eugene I (655-57)
* St. Vitalian (657-72)
* Adeodatus (II) (672-76)
* Donus (676-78)
* St. Agatho (678-81)
* St. Leo II (682-83)
* St. Benedict II (684-85)
* John V (685-86)
* Conon (686-87)
* St. Sergius I (687-701)
* John VI (701-05)
* John VII (705-07)
* Sisinnius (January-February 708)
* Constantine (708-15)
* St. Gregory II (715-31)
* St. Gregory III (731-41)
* St. Zachary (741-52)
* Stephen II (March 752)
* Stephen III (752-57)
* St. Paul I (757-67)
* Stephen IV (767-72)
* Adrian I (772-95)
* St. Leo III (795-816)
* Stephen V (816-17)
* St. Paschal I (817-24)
* Eugene II (824-27)
* Valentine (August-September 827)
* Gregory IV (827-44)
* Sergius II (844-47)
* St. Leo IV (847-55)
* Benedict III (855-58)
* St. Nicholas I (the Great) (858-67)
* Adrian II (867-72)
* John VIII (872-82)
* Marinus I (882-84)
* St. Adrian III (884-85)
* Stephen VI (885-91)
* Formosus (891-96)
* Boniface VI (April 896)
* Stephen VII (896-97)
* Romanus (August-November 897)
* Theodore II (November-December 897)
* John IX (898-900)
* Benedict IV (900-03)
* Leo V (July-December 903)
* Sergius III (904-11)
* Anastasius III (911-13)
* Lando (913-14)
* John X (914-28)
* Leo VI (May-December 928)
* Stephen VIII (929-31)
* John XI (931-35)
* Leo VII (936-39)
* Stephen IX (939-42)
* Marinus II (942-46)
* Agapetus II (946-55)
* John XII (955-63)
* Leo VIII (963-64)
* Benedict V (May-June 964)
* John XIII (965-72)
* Benedict VI (973-74)
* Benedict VII (974-83)
* John XIV (983-84)
* John XV (985-96)
* Gregory V (996-99)
* Sylvester II (999-1003)
* John XVII (June-December 1003)
* John XVIII (1003-09)
* Sergius IV (1009-12)
* Benedict VIII (1012-24)
* John XIX (1024-32)
* Benedict IX (1032-45)
* Sylvester III (January-March 1045)
* Benedict IX (April-May 1045)
* Gregory VI (1045-46)
* Clement II (1046-47)
* Benedict IX (1047-48)
* Damasus II (July-August 1048)
* St. Leo IX (1049-54)
* Victor II (1055-57)
* Stephen X (1057-58)
* Nicholas II (1058-61)
* Alexander II (1061-73)
* St. Gregory VII (1073-85)
* Blessed Victor III (1086-87)
* Blessed Urban II (1088-99)
* Paschal II (1099-1118)
* Gelasius II (1118-19)
* Callistus II (1119-24)
* Honorius II (1124-30)
* Innocent II (1130-43)
* Celestine II (1143-44)
* Lucius II (1144-45)
* Blessed Eugene III (1145-53)
* Anastasius IV (1153-54)
* Adrian IV (1154-59)
* Alexander III (1159-81)
* Lucius III (1181-85)
* Urban III (1185-87)
* Gregory VIII (1187)
* Clement III (1187-91)
* Celestine III (1191-98)
* Innocent III (1198-1216)
* Honorius III (1216-27)
* Gregory IX (1227-41)
* Celestine IV (October-November 1241)
* Innocent IV (1243-54)
* Alexander IV (1254-61)
* Urban IV (1261-64)
* Clement IV (1265-68)
* Blessed Gregory X (1271-76)
* Blessed Innocent V (January-June 1276)
* Adrian V (July-August 1276)
* John XXI (1276-77)
* Nicholas III (1277-80)
* Martin IV (1281-85)
* Honorius IV (1285-87)
* Nicholas IV (1288-92)
* St. Celestine V (July-December 1294)
* Boniface VIII (1294-1303)
* Blessed Benedict XI (1303-04)
* Clement V (1305-14)
* John XXII (1316-34)
* Benedict XII (1334-42)
* Clement VI (1342-52)
* Innocent VI (1352-62)
* Blessed Urban V (1362-70)
* Gregory XI (1370-78)
* Urban VI (1378-89)
* Boniface IX (1389-1404)
* Innocent VII (1406-06)
* Gregory XII (1406-15)
* Martin V (1417-31)
* Eugene IV (1431-47)
* Nicholas V (1447-55)
* Callistus III (1445-58)
* Pius II (1458-64)
* Paul II (1464-71)
* Sixtus IV (1471-84)
* Innocent VIII (1484-92)
* Alexander VI (1492-1503)
* Pius III (September-October 1503)
* Julius II (1503-13)
* Leo X (1513-21)
* Adrian VI (1522-23)
* Clement VII (1523-34)
* Paul III (1534-49)
* Julius III (1550-55)
* Marcellus II (April 1555)
* Paul IV (1555-59)
* Pius IV (1559-65)
* St. Pius V (1566-72)
* Gregory XIII (1572-85)
* Sixtus V (1585-90)
* Urban VII (September 1590)
* Gregory XIV (1590-91)
* Innocent IX (October-November 1591)
* Clement VIII (1592-1605)
* Leo XI (April 1605)
* Paul V (1605-21)
* Gregory XV (1621-23)
* Urban VIII (1623-44)
* Innocent X (1644-55)
* Alexander VII (1655-67)
* Clement IX (1667-69)
* Clement X (1670-76)
* Blessed Innocent XI (1676-89)
* Alexander VIII (1689-91)
* Innocent XII (1691-1700)
* Clement XI (1700-21)
* Innocent XIII (1721-24)
* Benedict XIII (1724-30)
* Clement XII (1730-40)
* Benedict XIV (1740-58)
* Clement XIII (1758-69)
* Clement XIV (1769-74)
* Pius VI (1775-99)
* Pius VII (1800-23)
* Leo XII (1823-29)
* Pius VIII (1829-30)
* Gregory XVI (1831-46)
* Bl. Pius IX (1846-78)
* Leo XIII (1878-1903)
* St. Pius X (1903-14)
* Benedict XV (1914-22)
* Pius XI (1922-39)
* Pius XII (1939-58)
* Bl. John XXIII (1958-63)
* Paul VI (1963-78)
* John Paul I (August-September 1978)
* John Paul II (1978-2005)
* Benedict XVI (2005-)

petak, 05.12.2008.

Pakao u apostolskoj predaji

Več sam iznio Biblijske izvještaje o paklu ovdije. Sada donosim jedan zanimljiv tekst koji uključuje i apostolsku predaju.

Nauk o paklu tako je zastrašujući da gotovo svaka krivovjerna sekta završi u odbacivanju postojanja vječnog pakla. Unitarijanci-univrezalisti, adventisti sedmog dana, Jehovini svjedoci, kristadelfijanci, kršćanski znanstvenici, religiozni znanstvenici, pripadnici New Age pokreta te Mormoni – svi su odbacili ili tako drastično izmijenili nauk o paklu da on više ne predstavlja ozbiljnu prijetnju. Posljednjih desetljeća ovo propadanje zahvatilo je glavnu struju evangelikalizma te veliki broj značajnih evangelikalaca zastupa shvaćanje da nema vječnog pakla – zli će naprosto biti uništeni.

No vječna je priroda pakla naglašena u Novom Zavjetu. Na primjer, u Mt 9,47-48 Isus nas upozorava, "Bolje ti je jednooku ući u kraljevstvo Božje, nego s oba oka biti bačen u pakao, gdje crv njihov ne gine niti se oganj gasi." A u Otk 14,11 čitamo: "Dim muke njihove suklja u vijeke vjekova. Ni danju ni noću nemaju počinka oni koji se klanjaju Zvijeri i kipu njezinu i tko god primi žig s imenom njezinim."

Pakao nije samo teoretska mogućnost. Isus nas upozorava da onamo odlaze stvarni ljudi. On kaže: "Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu. O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!" (Mt 7,13-14).

Zato je Katolička Crkva potpuno čvrsta u svom naučavanju stvarnosti pakla. Katekizam Katoličke Crkve navodi: "Crkva u svom naučavanju potvrđuje opstojnost pakla i njegovu vječnost. Duše onih koji umiru u smrtnom grijehu odmah nakon smrti silaze u pakao, gdje trpe paklene muke, "vječni oganj". Glavna se paklena muka sastoji u vječnom odjeljenju od Boga, u kojemu jedinome može čovjek naći život i sreću, za sto je stvoren i za čime teži." (KKC 1035).

U svojoj knjizi iz 1994, Prijeći prag nade, papa Ivan Pavao II piše da "prečesto propovjednici, katehisti, učitelji... više nemaju hrabrosti govoriti o opasnosti pakla" (str. 183).

Glede stvarnosti pakla, papa kaže, "Zapravo, drevni su sabori odbacili teoriju... prema kojoj bi svijet bio obnovljen nakon uništenja te bi svako stvorenje bilo spašeno; teoriju koja ukida pakao... Kristove riječi su nedvosmislene. U Matejevu Evanđelju on jasno govori o onima koji će otići u vječnu muku (usp. Mt 25,46). [Ali] tko će to biti? Crkva nikad nije ništa proglasila u vezi tog pitanja." (str. 185-6).

Tako je odlučeno o pitanju da će neki otići u pakao, ali o pitanju tko će točno otići u pakao nije odlučeno.

Rani Crkveni Oci također su bili potpuno čvrsti glede stvarnosti vječnog pakla, kao što pokazuju sljedeći navodi.

Ignacije Antiohijski

"Kvaritelji obitelji neće baštiniti Kraljevstva Božjega. A ako oni koji čine te stvari prema tijelu podnose smrt, koliko više ako čovjek zlim učenjem kvari vjeru Boga zbog koje je Krist bio razapet? Čovjek koji postane tako prljav past će u neugasivu vatru: a isto tako i svatko tko ga sluša" (Pismo Efežanima 16:1-2 [110. g. po Kristu])

Drugi Klement

"Ako činimo po Kristovoj volji, zadobit ćemo mir; ali ako ne, ako zanemarujemo njegove zapovjedi, ništa nas neće izbaviti od vječne kazne" (Drugi Klement 5:5 [150. g. po Kristu]).

"Ali kad vide kako su strašnim mukama u neugasivoj vatri kažnjeni oni koji su griješili i zanijekali Isusa svojim riječima ili djelima, pravednici, koji su činili dobro, i koji su podnijeli mučenja i mrzili udobnosti života, dat će slavu svom Bogu govoreći, "Još ima nade za onoga koji je služio Bogu svim svojim srcem"" (ibid., 17:7).

Justin Mučenik

"Nije više moguće onome tko čini zlo, pohlepnomu i podmuklomu, sakriti se od Boga, nego kreposnomu. Svaki će čovjek primiti vječnu kaznu ili nagradu koju njegova djela zaslužuju. Zaista, kad bi svi ljudi to prepoznali, nitko ne bi čak ni na kratko izabrao zlo, znajući da bi se izvrgnuo vječnoj kazni pakla. Naprotiv, sve bi poduzeo da se obuzda i ukrasi krepošću, kako bi zadobio dobre darove od Boga i izbjegao kaznu" (Prva obrana 12 [151. g. po Kristu]).

"Naučeni smo da na besmrtnost mogu ciljati samo oni koji su živjeli svete i kreposne živote, bliske Bogu. Vjerujemo da će oni koji žive izopačeno i ne kaju se biti kažnjeni u vječnoj vatri" (ibid., 21).

"[Isus] će sići s neba u slavi sa svojim anđelima, i uskrsnuti tijela svih ljudi koji su ikad živjeli. Tada će čestite zaogrnuti besmrtnošću; ali opake, obučene u vječnu osjetljivost, predat će vječnoj vatri, zajedno sa zlim demonima" (ibid., 52).

Polikarpovo mučeništvo

"Usredotočujući svoje misli na Kristovu milost, [mučenici] su prezreli muke ovoga svijeta i zadobili vječni život unutar jednog sata. Za njih, vatra njihovih okrutnih mučitelja bila je hladna. Pred očima su imali svoj bijeg od vječne i neugasive vatre" (Polikarpovo mučeništvo 2:3 [155. g. po Kristu]).

Matetes

"Kad spoznaš što je pravi život, onaj nebeski; kad prezreš prividnu smrt, koja je privremena; kad se budeš bojao stvarne smrti, koja je pripremljena onima koji će biti prokleti u vječnoj vatri, vatri koja će do kraja kazniti one koji su joj izručeni, tada ćeš osuditi prijevaru i zabludu svijeta" (Pismo Diogenetu 10:7 [160. g. po Kristu]).

Atenagora

"[M]i [kršćani] smo uvjereni da ćemo, kad napustimo ovaj sadašnji život, ući u drugi život, bolji od ovoga... Tada ćemo prebivati blizu Boga i s Bogom, nepromjenjivi i oslobođeni od trpljenja u duši... ili ako otpadnemo s ostatkom [čovječanstva], u gori život i u vatru; jer Bog nas nije stvorio kao ovce ili tegleće životinje, kao usputno djelo, da bismo nestali ili bili uništeni" (Obrana kršćana 31 [177. g. po Kristu]).

Teofil Antiohijski

"Posebnu pažnju posvetite proročkim pismima [Biblije] i ona će vas odvesti na jasniji put da izbjegnete vječnu kaznu i pribavite vječno dobro Boga... [Bog] će ispitati sve i pravedno presuditi, dajući svakom plaću prema zasluzi. Onima koji su tražili besmrtnost strpljivim vršenjem dobrih djela, dat će vječni život, sreću, mir, spokoj i sve što je dobro... Za nevjernike i omalovažavatelje i one koji se ne podvrgavaju istini nego pristaju na pokvarenost, koji si bili uključeni u preljube, blud, homoseksualnost, pohlepu i nezakonito idolopoklonstvo, bit će gnjev i ogorčenje, nevolje i boli; i na kraju, takvi ljudi će biti zadržani u vječnoj vatri" (Autoliku 1:14 [181. g. po Kristu]).

Irenej

"[Bog će] poslati duhovne sile zla i anđele koji su zgriješili i postali otpadnici i bezbožne, nepravedne, bezakonike i bogohulne među ljudima u vječnu vatru" (Protiv krivovjerja 1:10:1 [189. g. po Kristu]).

"Kazna se povećava za one koji ne vjeruju Riječi Božjoj i preziru njen dolazak... [O]na nije tek privremena, nego vječna. Kome god Gospodin kaže, "Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni", taj će biti zauvijek proklet" (ibid., 4:28:2).

Tertulijan

"Nakon što završi sadašnje doba, dosudit će onima koji ga štuju nagradu vječnog života, a bezbožnima jednako vječnu i beskrajnu vatru" (Obrana 18:3 [197. g. po Kristu]).

"Tada će cijeli ljudski rod biti obnovljen da primi pravednu plaću prema onome što je zaslužio u ovom periodu dobra i zla, i da mu od tada ovo bude plaćeno u neizmjernoj i beskrajnoj vječnosti. Tada više neće biti ni smrti ni ponovnog uskrsnuća, nego ćemo zauvijek biti isti kao sada, bez promjene. Štovatelji Boga će uvijek biti s Bogom, odjeveni u prikladnu supstancu vječnosti. Ali bezbožnici i oni koji se nisu potpuno okrenuli Bogu bit će kažnjeni u jednako beskrajnoj vatri i imat će iz same prirode ove vatre, koja je božanska, izvor nepokvarljivosti" (ibid., 44:12-13).

Hipolit

"Stojeći pred Kristovim sudom, svi oni, ljudi, anđeli i demoni, jednoglasno će povikati: "Pravedan je tvoj sud!" I pravednost tog uzvika bit će očita u naknadi danoj svakome. Onima koji su dobro činili bit će dana vječna sreća; dok će ljubiteljima zla biti dana vječna kazna. Neugasiva i beskrajna vatra čeka ove posljednje, i određeni vatreni crv koji ne umire i koji ne troši tijelo nego neprestano probija iz tijela s neprolaznom boli. Nikakav san neće im dati odmora; noć ih neće umiriti; smrt ih neće izbaviti od kazne; priziv prijatelja koji se zauzimaju neće im pomoći" (Protiv Grka 3 [212. g. po Kristu]).

Minucije Feliks

"Nije mi nepoznata činjenica da se mnogi, svjesni onoga što zaslužuju, prije nadaju nego li vjeruju da za njih ne postoji ništa nakon smrti. Radije bi bili uništeni nego oživljeni radi kazne... Niti ima mjere niti kraja tim mukama. Ta mudra vatra pali udove i ponovno ih uspostavlja, odnosi ih a ipak zadržava, baš kao što ognjene munje udaraju tijelo ali ga ne uništavaju" (Oktavije 34:12-5:3 [226. g. po Kristu]).

Ciprijan Kartaški

"Vječno goreća Gehena i kazna proždiranja živom vatrom uništavat će osuđene; neće biti nikakvog načina kojim bi oni na mukama mogli dobiti predah ili ih okončati. Duše zajedno s tijelima bit će očuvane za trpljenje u neograničenoj agoniji... Jad u kazni bit će tada bez ploda kajanja; plakanje će biti uzaludno a molitva bezuspješna. Prekasno će povjerovati u vječnu kaznu, oni koji nisu vjerovali u vječni život" (Demetrijanu 24 [252. g. po Kristu]).

"O, kakav će to biti dan, i kako veličanstven kada dođe, najdraža braćo! Kad Gospodin... baci u pakao zločince i osudi naše progonitelje na vječnu vatru i oganj koji kažnjava!" (Pisma 58:10 [253. g. po Kristu]).

Laktancije

"Sveta nas pisma obavještavaju na koji će način opaki biti kažnjeni. Jer pošto su počinili grijehe u svojim tijelima, ponovno će biti obučeni u tijela da bi dali zadovoljštinu u svojim tijelima; ali to neće biti ono tijelo u koje je Bog obukao čovjeka, poput ovog našeg zemaljskog tijela, nego neuništivo, koje traje zauvijek, kako bi moglo podnijeti muku u vječnoj vatri, čija je priroda drukčija od ove naše vatre koju koristimo u neophodnim svrhama života i koja se gasi ako se ne održava odgovarajućim gorivom. Ali ta božanska vatra živi sama od sebe plamti bez ikakvog uzdržavanja... Ista ta božanska vatra, dakle, jednom te istom snagom i moći, će i paliti zle i održavati ih i koliko god uništi od njihovih tijela toliko će opet uspostaviti i opskrbljivat će sebe vječnim podržavanjem... Tako, bez ikakvog gubitka tijela, koje će vraćati svoju bit, ona će ih samo paliti i djelovati na njih osjećajem boli. Ali kad [Bog] bude sudio pravedne, i njih će također iskušati vatrom" (Božanska pravila 7:21 [307. g. po Kristu]).

Ćiril Jeruzalemski

"Tada ćemo uskrsnuti, svi sa svojim tijelima za vječnost, ali ne svi s istim tijelima: jer ako je čovjek pravedan, primit će nebesko tijelo, kako bi mogao dostojno razgovarati s anđelima; ali ako je čovjek grešan, primit će vječno tijelo prikladno da izdrži kazne za grijehe, da može vječno gorjeti u vatri i nikad ne izgorjeti. I Bog će pravedno dodijeliti tu sudbinu objema stranama, jer ništa ne činimo bez tijela. Hulimo ustima, a ustima i molimo. Tijelom činimo blud, a tijelom i održavamo čistoću. Rukom pljačkamo i rukom dijelimo milostinju; i sve ostalo na sličan način. Pošto nam je dakle tijelo bilo sluga u svemu, ono će s nama u budućnosti dijeliti i plodove prošlosti" (Katehetska predavanja 18:19 [350. g. po Kristu]).

- 01:40 - Komentari (1) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv


Apostolsko Vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet, umro i pokopan,
sašao nad pakao,
treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega,
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih,
oproštenje grijeha,
uskrsnuće tijela
i život vječni. Amen.

Symbolum Apostolorum

CREDO in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen.

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se