** Budan.blog.hr ** Alternativa, zen filozofija, duhovne teme, haiku, poezija, umjetnost, vizije, mudrosti, razmišljanja, priče

30.11.2011., srijeda

SLUŽENJE DRUGIMA - SLUŽENJE SEBI

New post on Blog Vesne Mihajlović


RA MATERIJAL – SLUZENJE DRUGIMA – SLUZENJE SEBI – OPD/OPS polariteti
by vesnamih„Originalna misao je bila misao o kreaciji u kojoj svaki deo deluje u službi drugih, upravo kao što delovi tela dejstvuju kao celina u uzajamnom služenju sebi kao celini. (...) Pitanje zašto se čini da naš svet ne funkcioniše baš dobro, lako dobija novi fokus ako zamislimo šta bi se dogodilo kada bi se drveće umorilo od pretvaranja ugljen-dioksida u kiseonik a oblaci odlučili da više ne stvaraju kišu.“

Don Elkins

R5500383-Cassiopeia_constellation-SPL

Da li postoje dobro i zlo ili je reč samo o dualnostima, koje treba prevladati?

Sudove o pozitivnom i negativnom, dobru i zlu donosimo po pravilu sa jedne relativne referentne tačke i ona je retko oslobođena ego-identifikacija. Ono što je prijatno ili probitačno za nas, ćemo okarakterisati kao dobro, ono neprijatno ili štetno za nas kao loše. Ono što je u skladu sa našim pogledom na svet, sa ideološkim verovanjem grupe, sa kojom smo se identifikovali, ili vrednosnim kriterijumima naše kulture, je dobro, sve što od njih odstupa, loše.

Pravila ophođenja sa drugima, odnos prema porodici, životu, radu, mali rituali, čitav pogled na svet, zasnovan na sopstvenoj kulturi, prodire toliko duboko u misaone i emocionalne strukture čoveka, da ih čovek po pravilu doživljava kao opšte važeće zakone i apsolutne vrednosne norme. Čim se neko ponašanje prepozna kao drugačije, uključuju se i instrumenti procene i vrednovanja, čiju polaznu osnovu i meru predstavlja sopstvena kultura. Neretko upravo na osnovu takvih procena donosimo sudove o tome šta je dobro, šta zlo, moralno ili nemoralno.

Za vrednosne kriterijume, koji se uobičajeno primenjuju, bi se zaista teško moglo reći da imaju apsolutnu vrednost, čak i da zadovoljavaju osnovnu logiku. Ako bi neko na primer nag prošetao ulicama, verovatno bi se za desetak minuta našao u zatvoru, mada time nije povredio nikoga osim malograđanskog neokonzervativnog uma. I čak bismo smatrali krajnje suvišnim da obrazlažemo šta je tu 'nemoralno'. Ali se nasuprot tome masovna ubistva, koja nazivamo ratom, ne samo posmatraju kao normalna, već neretko proglašavaju herojskim aktom, finansijske malverzacije, koje druge ljude ostavljaju bez osnovnih sredstava za život, smatraju mudrim poslovnim potezima, a manipulacija i kontrola nad drugim ljudskim bićima uređenim društvenim poretkom. Veoma često čak izazovu i poštovanje.

Da li to onda ipak znači da „dobro“ i „loše“, „pozitivno“ i „negativno“ predstavljaju samo iluziju, da li je sve relativno ili ipak možemo pronaći neko merilo, pomoću koga ćemo moći da napravimo razliku?

Služenje drugima / služenje sebi je jedan od ključnih koncepata u Ra materijalu i Kasiopejskim transkriptima i mada se pod tim imenom tu sreće po prvi put, naći ćemo ga u mnogim drugim i mnogo starijim materijalima pod drugačijim nazivima.

Ra Zemlju opisuje kao liniju obale, na kojoj se duše opredeljuju da li će se uskladiti sa kreativnim, pozitivnim silama Univerzuma, ili sa entropičnim, negativnim, i nastaviti svoj put prema Kreatoru jednom ili drugom stazom. U ovom materijalu to se naziva Izbor.

Nastanak ovih polariteta se povezuje sa „velom zaborava“, koji obeležava inkarnacijska iskustva na 3. denzitetu (Knjiga IV). Ovim „velom“ entitet je odvojen od celine Kreacije, od drugih živih bića, od Kreatora, od sopstvenih inkarnacijskih iskustava i plana, ali i od opažanja svog istinskog identiteta kao večne, nedeljive duše i sveden na ego identitet, koji se izgrađuje mehaničkim udarcima iz zone demijurga.

Nalik Suncu i njegovim zracima, u stanju „povezanosti“ mi od Izvora dobijamo sve što nam je potrebno i opažamo Kreaciju u njenom suštinskom jedinstvu: beskrajne raznolikosti i jedno-suštastvenosti.

„Ono što je beskonačno, ne može biti mnoštvo, za mnoštvo je koncept konačnosti. Da bi se imala beskonačnost, morate identifikovati ili definisati beskonačnost kao jedinstvo; u suprotnom termin nema nikakvo značenje. U beskonačnom Kreatoru postoji samo jedinstvo.” (Knjiga I).

„Veo zaborava“ je ono što nas u inkarniranom stanju odvaja od ovog apsolutnog izvora i svodi na ego-identitet (ili tačnije, ego-identitete, jer on nije jedinstven). Izbor se sastoji u tome da odlučimo da li ćemo napredovati ka povratku u „krilo Apsoluta“, tragajući za svojim istinskim identitetom, prepoznavši i poštujući Jedinstvo/ Jednost kreacije u njenim beskonačno raznolikim manifestovanim oblicima i za uspostavljanjem veze sa apsolutnim izvorom, ili kradući/ manipulišući energiju drugih i hraneći se njihovim radijantnim svetlosnim energijama. Ovaj Izbor, dakle, znači odluku, da ili proširimo osećaj Sopstva kroz empatični doživljaj jedinstva svih bića sa svim drugima, ili ukradenu energiju investiramo u održanje fiktivne ego-identifikacije.

U tom smislu možemo ova dva polariteta dovesti u vezu sa smerom kretanja energije. Odvojeni od Izvora „velom“ mi na ovom planu postojanja obezbeđujemo energiju od drugih ljudi/ bića. Da li će entitet razvijati obrasce uzajamnog davanja i primanja ili iznalaziti načine da „krade“ kreativnu energiju svesti od drugih na bilo koji način, će iz inkarnacije u inkarnaciju postepeno stvoriti odgovarajuće sklonosti i obrazovati određenu rezonancu bića, koja će odrediti i prirodu narednih iskustava. U trenutku kada postane svesna Izbora – u kakvim god terminima da je ovaj koncept formulisan – celina uma/tela/duha se aktivira i sva iskustva se proživljavaju svesnije, doprinoseći polarizaciji na jednoj ili drugoj stazi.

Koncept radijantnog isijavanja sa jedne ili apsorpcije energije sa druge je veoma dobro opisan u Redfildovom „Celestinskom proročanstvu“. Zaista, kada u stanju tišine, potpune prisutnosti usmerimo pažnju na svet oko sebe, prepoznamo Lepotu i Red, priliv energije biva ogroman i ta energija poseduje sasvim drugačiji kvalitet od one koju dobijamo, kradući je raznim manipulativnim načinima od drugih. Ovo stanje svesti je istovremeno i najbolja zaštita kako od krađe energije, tako i od svesnog ili nesvesnog prenošenja negativnih elementala drugih ljudi.

Izbor se istovremeno dovodi u vezu sa konceptom slobodne volje. U stanju nenarušenog neodvojivog jedinstva individualne duše sa sveukupnom Kreacijom ne može biti reči o odluci u ovom segmentu donetoj slobodnom voljom. Nije potrebno tragati za Kreatorom, za povezivanjem sa svojim istinskim identitetom, za osećajem jedinstva, ako je to već dostupno. Izbor znači da ovu odluku donosimo slobodnom voljom. U nekim materijalima se iznosi pretpostavka da je u trenutku, kada su se prva bića odvojila, odsekla sebe od jedinstva Kreacije i razvila dijaboličan mentalitet, evolucija kroz kreaciju u stanju podvojenosti postala moguća za sve.

Međutim, činjenica da se nalazimo u zoni slobodne volje takođe znači da se nalazimo u zoni uticaja kako bića svetlosti, tako i bića, koja su energije svesti drugih bića učinila svojom hranom. To konkretno znači da će ta bića – kako manipulacijom pojedinaca, tako i istorijskih događaja - pokušavati da stvore okolnosti, koje će omogućiti proizvodnju dovoljnih količina hranljive energije:

„Mentalni oblici niskih vibracija predstavljaju fino-supstancijalnu hranu za parazite i energetske vampire. Iz naše zemaljske perspektive misli i osećanja izgledaju kao nešto apstraktno i bezoblično. Ali iz perspektive astralnih bića te mentalne kreacije su konkretni oblici, koji se mogu „konzumirati“. Zbog toga su takva bića zainteresovana za to da nastanu negativne mentalne kreacije. Neki od njih se čak mogu pojaviti u ljudskom telu na Zemlji i zauzeti uticajne pozicije, koje će im omogućiti da na taj način manišulišu događajima u svetu, da svojoj „duhovnoj braći“ isporuče dovoljno odgovarajuće hrane od elementala. Jer postoje bića, koja se hrane elementalima, koji nastaju usled straha, besa, užasa, fanatizma.

Posebno su snažni elementali, koje više ljudi zajednički izgradi. To se događa kada jedna grupa u potpunosti usmeri svoju pažnju na istu temu, događaj ili osobu. To objašnjava okivajuću magiju masovnih događaja, ideološke grupne dinamike i kult osoba. Ranije su ljudi u tu svrhu morali da se okupljaju u velikim arenama i stadionima. Danas je moguće okupiti milione, čak milijarde ljudi ispred TV-a, tako da svi gledaju isti „program“ i primaju istu „in-formaciju“. (Armin Risi: „Smena moći na Zemlji“).

Ove „prehrambene navike“ bića sa viših denziteta negativne polarizacije takođe znače da će ona ulagati dosta truda da očuvaju i unaprede ovaj izvor energije i da prošire negativnu filozofiju, koja će ljude udaljiti od opažanja svog istinskog identiteta i vezati ih u jednu piramidalnu strukturu, gde će biti omogućen protok energije sa jednog nivoa na drugi sve do vrha piramide. Već i sagledavanje nekog hijerarhijski organizovanog poslovnog preduzeća će nam pružiti odličan uvid u ovaj princip. U društvu, u kome je ostvarenje profita i gomilanje materijalnih dobara najviši cilj, sasvim je opravdano povrediti drugo biće, narušiti njegov integritet, pregaziti ga, izazvati u njemu strah ili bes, da bi se taj cilj ostvario. Pritisak i naređenja, koji dolaze od gore ka nižim nivoima hijerarhije, obezbeđuju istovremeno i dotok energije suprotnim smerom.

Važan princip kod koncepta polariteta je mogućnost napredovanja na eteričnije nivoe postojanja negativnom stazom. Dok bića na pozitivnoj stazi do energije dolaze usklađujući se postepeno sa kreativnim silama u Univerzumu i povezujući se sa apsolutnim Izvorom, negativna bića postižu veće funkcionalno jedinstvo svesti unoseći u sebe čestice svetlosti/svesti drugih-sebe i hraneći se njima. Na našoj sferi bi se ovaj princip mogao analizirati na primeru ogromnih multi-nacionalnih kompanija, orijentisanih ka neobuzdanoj apsorpciji tuđih životnih resursa u sebe, dok na višim tu ulogu preuzima emocionalno-mentalna energija potčinjenih ili izmanipulisanih bića sa nižih nivoa hijerarhije.

Da bi ova hijerarhijska struktura obezbeđivala dovoljne količine energije svesti, negativna bića će svoje napore da preko jedne dobro promišljene manipulacije onemoguće ljudska bića da evoluiraju van zone njihovog uticaja i regrutuju što više inteligentih jedinica svesti u svoju piramidalnu strukturu i angažuju ih na obezbeđivanju energije svesti preko vršenja pritiska na nižim nivioima hijerarhije. Za ova bića je veoma važno održanje jednog neprekidnog konflikta, koji će obezbediti stalnu proizvodnju energije straha, mržnje, fanatizma...

Na višim nivoima, u principu, oba polariteta poštuju slobodnu volju drugih. Ali dok OPD to čini iz poštovanja prema slobodnim izborima drugih bića i njihove individualne staze, OPS je poštuje samo zbog toga što njenim grubim narušavanjem gubi svoj polaritet a time i snagu, kako to stoji u ovom materijalu. OPS pristup zbog toga počiva na veoma promišljenoj manipulaciji, ako je moguće preko drugih, već pokorenih čestica svesti, da svoje mete navedu da se odreknu svoje slobodne volje i budu pokorena, odnosno da se privole negativnoj hijerarhiji dobrovoljno.

***

Kao što je već rečeno u delu o Denzitetima, potrebno je napraviti razliku između polariteta i dualnosti. Zakon polariteta je jedan od osnovnih zakona Kreacije. Svaka stvar ima svoju suprotnost, a između dva suprotstavljena pola postoji čitava skala stepenova. Od hladnog ne može nastati čvrsto, već samo toplo. Strah ne možemo preobraziti u mokro, već samo u hrabrost. Plus i minus, Jin i Jang, muško i žensko, stvaranje – razgrađivanje su delovi dinamičkog stvaralačkog principa. Pozitivna staza ne znači odbacivanje delova kreacije za račun drugih, već balansiranje polariteta u dinamičkoj harmoniji, dok podvojenost (kako se u ovom materijalu još naziva negativna staza) nastaje kada se ravnoteža naruši bilo kakvom jednostranošću.

Ra kaže:

„Da bi se počelo sa ovladavanjem konceptom mentalne discipline neophodno je istražiti sebe. Moraju se posvojiti (uneti u sebe) polariteti vaše dimenzije. Tamo gde u svom umu nađete strpljenje, morate analogno tome svesno pronaći nestrpljenje i obrnuto. Svaka misao koju biće poseduje, ima svoju antitezu. Disciplina uma uključuje, pre svega drugog, identifikovanje u sebi kako onih stvari koje cenite, tako i onih, koje ne odobravate, i tada balansiranje svakog pozitivnog i negativnog naboja, koji je jednak. Um sadrži sve stvari. Zbog toga, vi morate otkriti tu potpunost u sebi samima.

Druga mentalna disciplina je prihvatanje te potpunosti unutar svoje svesti. Svako prihvatanje izglađuje deo mnogih distorzija, koje prouzrokuje osuđivanje.“

Koncept dualnosti bi se mogao uporediti sa gnostičkim A i B uticajima. A uticaji pripadaju svetu dualnosti, relativnom, tzv. svetu demijurga, baziranom na suprotnostima, gradivnim blokovima iluzije. B uticaji su oni koji pripadaju istinskoj duhovnoj realnosti. Karakteristika A uticaja je da između njih uvek stoji jedno vs. Zbog toga borba protiv jednog od njih po pravilu predstavlja ojačavanje drugog, pri čemu se čovek jednostavno vrti u krug, zatvoren u iluziju. Ove dualnosti našeg plana ne treba niti mogu da budu jednostavno poreknute – jer iako iluzorne, one predstavljaju matricu unutar koje stičemo Iskustva i ne mogu se jednostavno ukloniti – već treba da budu transcendovane prepoznavanjem.

U tom smislu dobro i loše, shvaćeno na uobičajeni način, zaista predstavljaju dualnosti unutar naše sfere iluzije. Na ovom planu mi sami na osnovu sopstvenih relativnih kriterijuma odlučujemo šta smatramo „dobrim“ a šta „lošim“ i na osnovu toga pokušavamo da „zaslužimo“ dobro i izbegnemo zlo odnosno iznudimo dobro za sebe zloupotrebljavajući princip slobodne volje. Čak i kada široko postavimo granice u tolerantnoj tvrdnji da je sve Jedno, kratak, pošten pogled u sebe same će nam pružiti veoma jasan uvid u to koliko smo Individualnih Jedinica Jednog izostavili iz te jednačine.

„Čovek ili prihvata božansku perspektivu kao smernicu ili neko relativno stanovište. Većina ljudi se dobrovoljno okreće od prve mogućnosti i bira drugu varijantu. Na taj način ljudi odobravaju da vlada neko relativno stanovište. Problem nastaje samo onda kada sopstveno stanovište nije ono koje vlada.

Ako su dobro i loše samo polovi istog kruga, moglo bi se reći da je konačno sve „dobro“. Koliko često se u monističko-ezoterijskim krugovima čuju fraze kao što je: „Bog je sve i sve je Bog. Sve je dobro.“ Sve je dobro, pogotovo ono što ja radim … To je očigledna psihologija, koja stoji iza te filozofije. Jedna filozofija feudalnog samoveličanja, koja provocira potres zakona karme.

Da li je sve dobro? To tvrdi samo onaj, ko ignoriše činjenice ratova, zločina, mučenja. – Kako u jednom svetu, koji je polaran, sve može da bude dobro? Napokon, to je svet, u kome Bog dopušta ne-dobro. I čovek mora da se odluči.

(...)

„Ipak, neznanje o tome, šta je istinski, dakle, u apsolutnom pogledu, dobro i loše, dovodi dušu u telu uvek u situacije, koje ne odgovaraju njenim predstavama i planovima – dok ne počne da razumeva, da je njeno merilo za „dobro“ i „loše“ uvek loše, jer ono uvek počiva na perspektivi sopstvenog ega.”(Armin Risi: „Karma – dualitet uzroka i dejstva“).

Istinski pozitivno delovanje bi se moglo opisati kao „orijentisanost prema drugima“ na osnovu usklađenosti sa Originalnom mišlju bez očekivanja nagrade i bez ikakvog interesa vezanog za ego, uključujući i one skrivene, u vidu uživanja u sopstvenoj slici, jer sebe vidimo kao duhovnu, dobru ili plemenitu osobu, izazivanje poštovanja i divljenja zbog „dobrih dela“ ili pripadanja eliti. Ono proizilazi iz stanja oslobođenosti bilo kakve ego-identifikacije. To je delovanje u svesti o sopstvenom duhovnom identitetu.

Međutim, relativna priroda dualnosti „dobrog“ i „lošeg“ i činjenica da u stanju „odvojenosti“, odsečenosti od Izvora i Kreacije, svi mi jesmo prevashodno okrenuti investiranju energije u održanje i ojačavanje sopstvenih ego-identiteta, bilo u ličnom portfoliju ili preko identifikovanja sa nekom grupom, korišćenju energije drugih bića i samim tim OPS po prirodi, ne bi trebalo da implicira da je svejedno kako delujemo i prema čemu usmeravamo svoju svest. Određeno usmerenje svesti, koje u potpunosti leži u domenu naše slobodne volje, će kreirati rezonancu našeg bića i time odrediti dalju polarizaciju u jednom i drugom smeru.

Budući da smo od istinski ne-egoističnog delovanja ogromnom većinom zaista još veoma, veoma daleko, pogledajmo šta Ra kaže u vezi sa načinom transcendiranja životnih iskustava na pozitivnoj stazi:

„Ispitivač: Hvala vam. Imam pitanje koje ću sada pročitati: „Većina mističnih tradicija potrage na Zemlji se drži verovanja da individualno sopstvo mora da bude uklonjeno ili poništeno i da se mora ignorisati materijalni svet da bi se dostigla ’nirvana’, kako se to naziva, ili prosvetljenje. Šta je odgovarajuća uloga individualizovanog sopstva i njegovih zemaljskih aktivnosti da bi pomogla rast u skladu sa Zakonom Jednog?“

Ra: Ja sam Ra. Odgovarajuća uloga entiteta na ovom denzitetu je da iskusi sve stvari koje želi, da onda analizira, razume i prihvati ta iskustva, destilišući iz njih ljubav/svetlo sadržano u njima. Ništa ne treba nadvladavati. Ono što nije potrebno otpada.

Orijentacija se razvija usled analize želja. Želje pokazuju sve veću distorziju ka svesnoj primeni ljubavi/svetla, jer entitet unosi u sebe destilovana iskustva. Mi smatramo da je ekstremno neodgovarajuće ohrabriti potiskivanje bilo kojih želja, jedino bismo sugerisali imaginaciju pre nego izvršenje na fizičkom planu, kako biste rekli, želja koje nisu u skladu sa Zakonom Jednog, štiteći tako primarnu distorziju slobodne volje.

Razlog zašto nije mudro potiskivanje (prevazilaženje) želja leži u tome, što je potiskivanje neusklađena aktivnost, koja stvara teškoće u balansiranju u ovom vremenu/prostoru. Potiskivanje kreira okruženje u kome ono, što je spolja potisnuto, iznutra traje i dalje.

Sve stvari su prihvatljive u odgovarajuće vreme za svaki entitet i kroz iskustva, razumevanje i prihvatanje i razmenu sa drugima-sobom odgovarajuća distorzija bi trebalo da se pomeri od distorzije jednog tipa ka distorziji koja bi u većoj meri bila u skladu sa Zakonom Jednog.

Jednostavno ignorisanje ili potiskivanje bilo koje želje je, da tako kažemo, prečica. Umesto toga ona treba da se razume i prihvati. Ovo zahteva strpljenje i iskustva, koja treba analizirati uz brižljiv pristup i sa empatijom prema sebi i prema drugima-sebi.“ (Knjiga I).

Tako ovaj princip Biranja i traženja individualnog odnosa prema Svemu što Jeste postaje traženje balansa između Razlikovanja i potrage za apsolutnim, objektivnim, od egoističnih predstava odvojenim kriterijumom usklađenosti sa Originalnom mišlju i Neosuđivanja. Osuđivanje znači da čovek putem poređenja sebe vidi boljim ili gorim od drugih (osuđivanje upravo i proizilazi iz osećaja inferiornosti ili straha).

Ovaj princip znači i duboko poštovanje prema samostalnim odlukama i izborima svakog pojedinačnog bića. Nametanje onoga što sami smatramo svetlošću, netražena pomoć, makar i iz najboljih namera, retko kada koristi.

Ovaj princip znači i duboko poštovanje prema samostalnim odlukama i izborima svakog pojedinačnog bića. Nametanje onoga što sami smatramo svetlošću, netražena pomoć, makar i iz najboljih namera, retko kada koristi.

Svako od nas u sebi sadrži interferencijski zapis jedne apsolutne stvarnosti, od koje sopstvenim slobodnim izborima tkaje jedinstveni, apsolutno individualni obrazac puta Kući, a „iskustva svakog entiteta se slažu u jedinstvenu stazu povratka u krilo Apsoluta“.

Ili kao što kaže Michael Topper („Energetska ekonomija i dinamika manipulacije“http://www.galaksija.com/metafizika/ekonomija_energije.htm):

„Ljubav izražava vječno stanje gdje su, unutar neodređenog identiteta Apsoluta, SVE odrednice dozvoljene od strane prostranosti Beskonačnog Potencijala.

Ljubav je Sila Apsoluta, koja ga čini Apsolutom, i neodređenim, dozvoljavajući čak ovu očiglednu antitezu OPS hijerarhije.

OPD perspektiva udružuje Ljubav sa Beskrajnim Potencijalom-beskonačno proširivanom Kreacijom u svim njenim oblicima i varijacijama. OPD perspektiva slavi razlike u obliku, dok priznaje identitet u svijesti.

A upravo iz tog razloga OPS hijerarhija je "ogorčena" na Ljubav: jer Ljubav dozvoljava i prihvata to da se pažnja može dijeliti, dok OPS žudi za ekskluzivnošću.

Ljubav je ono što vodi ka umnožavanju tokova Kreativnog potencijala, dok cijelo vrijeme zadržava svjesnost o stanju svitanja beskrajnih mogućnosti – ne-anticipacije.

Ljubav je ono što zna da bez obzira na to koliko puta se Logos podijelio ili umnožio, on uvijek ostaje cjelokupan i neokrnjen.

Ljubav je svijest koja zna da može provizorno biti usmjerena na izabrane ograničene atribute i koja takođe zna da pri tome nikada nije umanjena.“

07e6fd922e70bb79bee6ab1a23d9_grande

OPD/OPS polariteti

Polarizacija, zauzimanje svesnog odnosa prema Svemu što Jeste, istinski je posao trećeg denziteta". (prema Michaelu Toperu).

Tekstovi koji mogu veoma doprineti razumevanju ovih pojmova:

http://www.galaksija.com/metafizika/ekonomija_energije.htm

http://www.galaksija.com/metafizika/ops_opd_polariteti.htm

http://www.bibliotecapleyades.net/esp_autor_topper.htm

Seansa 31:

Ispitivač: Dao bih jednu izjavu i zamolio vas da ispravite eventualne greške. Ovo je izjava: Kreacija je usamljeni entitet ili jedinstvo. Ako postoji samo pojedinačni entitet, onda je jedini koncept službe koncept služenja samom sebi. Kada se pojedinačni entitet podvoji, rađa se koncept službe jednog dela drugim delovima. Iz ovoga nastaje jednakost služenja samom sebi ili drugima. Čini se da kako je Logos podvojen, njegovi delovi će se svrstati u jednu od tih orijentacija. Pretpostavljam da kada se individualizovani entiteti jave u prostoru/vremenu, oni imaju polaritet. Da li je ova izjava tačna?

Ra: Ja sam Ra. Ova izjava je veoma promišljena i tačna sve do poslednje rečenice u vezi sa kojom bismo primetili da polariteti počinju da se istražuju tek od tačke kada treće- denzitetski entitet počne da biva svestan mogućnosti izbora između koncepta ili distorzije službe samom sebi ili službe drugima. To označava kraj onoga što biste vi mogli nazvati nesopstvenom-svešću (unself-conscious) ili nevinom fazom svesne budnosti.

Seansa 7:

Ispitivač: Pokušavam da shvatim kako grupa kao što je Orionska uopšte može napredovati. Kako je moguće, ako biste bili u Orionskoj grupi i orijentisani ka služenju sebi, da napredujete sa trećeg denziteta na četvrti? Kakvo je učenje potrebno za to?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je poslednje pitanje za trajanje ovog instrumenta.

Setićete se da smo se pozabavili pitanjem kako oni koji nisu orijentisani prema drugima ipak mogu da koriste prolaz ka beskonačnoj inteligenciji. To je istina na svim denzitetima naše oktave. Mi ne možemo govoriti o onome što je iznad nas, na sledećem kvantumu ili oktavi postojanja. Međutim, to je istina na našoj oktavi denziteta. Bića se žanju jer mogu da vide i uživaju u svetlu/ljubavi odgovarajućeg denziteta. Oni, koji su pronašli to svetlo/ljubav ljubav/svetlo bez prednosti služenja drugima, po Zakonu Jednog imaju pravo da koriste to svetlo/ljubav za bilo koju svrhu. Takođe, treba dodati da postoje i sistemi učenja koji osposobljavaju tragaoca podvojenosti da dođe do prolaza (ka beskonačnoj inteligenciji).

Studije su podjednako teške kao i one koje smo vam opisali, i postoje oni sa podjednakom postojanošću želje da završe izučavanje, baš kao što vi želite da istrajete na teškoj stazi ovladavanja orijentacije ka drugima. Efekat polariteta je taj, da Zakon Jednog one koji teže služenju sebi vidi potpuno isto kao i one koji teže da služe drugima, jer zar mi nismo jedno? Služiti sebi i služiti drugima je dualna metoda da se kaže ista stvar, ako razumete Zakon Jednog.

Seansa 11:

Ispitivač: Ne znam da li je ovo kratko pitanje ili ne, tako da ga možemo sačuvati za sledeći put, ali moje pitanje bi bilo zašto krstaši sa Oriona rade to? Koji je njihov krajnji cilj? To je verovatno suviše dugo za odgovor.

Ra: Ja sam Ra. To nije suviše dug odgovor. Služiti sebi znači služiti svima. Služenje sebi, sagledano na ovaj način, zahteva stalnu ekspanziju korisćenja energije drugih za manipulaciju radi sopstvene dobrobiti sa distorzijom u pravcu moći.

Seansa 16:

Ispitivač: Možete li mi reći koliki je procenat planeta trećeg, četvrtog i petog denziteta orijentisanih prema sebi?

Ra: Ja sam Ra. To nije pitanje o kome smemo da govorimo sledeći Zakon Konfuzije.

Možemo samo reći da je negativno orijentisanih planeta ili planeta orijentisanih prema služenju sebi mnogo manje. Ne bi bilo prihvatljivo da se da tačan procenat.

Ispitivač: Napravio bih analogiju o tome zašto ima manje negativno orijentisanih planeta i onda vas pitao da li je ta analogija tačna.

U pozitivno orijentisanim društvima, uz službu drugima, bilo bi jednostavnije da se pokrene velika stena, tako što će se potražiti nečija pomoć. U zajednici orijentisanoj prema sebi bi bilo mnogo teže naći nekoga da radi za dobro svih pomerajući stenu; zbog toga je mnogo lakše da se dobiju stvari stvorene služenjem drugima i da se raste u pozitivno orijentisanoj zajednici nego u negativnoj. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Mnogo vam hvala.

Seansa 19:

Ispitivač: Mi onda imamo drugo-denzitetsko biće sa primarnom motivacijom upravljenom prema sebi i možda malom motivacijom prema služenju drugima, svojoj neposrednoj porodici, i to biće prelazi na treći denzitet i neguje tu polarizaciju sa njima, ali je u poziciji gde će ta polarizacija polako biti modifikovana tako, da pomaže socijalnom kompleksu i najzad konačnom jedinstvu sa svime. Da li sam u pravu?

Ra: Ja sam Ra. U pravu ste.

Ispitivač: Onda su novija treće-denzitetska bića, koja su tek prešla sa drugog, snažno polarizivana ka služenju sebi. Mora da postoji mnogo drugih mehanizama da se stvori svest o mogućnosti orijentacije ka drugima.

Pitam se, prvo o tom mehanizmu i pitam se gde je raskrsnica na kojoj je entitet sposoban da nastavi put ka služenju sebi koji će ga možda odvesti na četvrti denzitet.

Pretpostavljam da entitet može, recimo, početi na drugom denzitetu sa služenjem sebi i onda nastaviti i jednostavno ostati na stazi služenja sebi, a da nikada ne bude odvojen od nje. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Drugo-denzitetski koncept služenja sebi uključuje i one koji su povezani plemenom ili čoporom. Na drugom denzitetu se ne vidi separacija između sebe i drugih-sebe. Sve se posmatra kao sopstvo, jer je u nekom obliku drugog denziteta; kako pleme ili čopor postane slabo, tako i entitet unutar tog plemena ili čopora.

Novi ili početni treći denzitet poseduje tu nevinost, da tako kažemo, polarizaciju ili distorziju, i posmatra svoju porodicu, svoju zajednicu, kako biste to nazvali, možda svoju zemlju kao sebe. Mada ta distorzija nije od pomoći na trećem denzitetu, ona je bez polariteta.

Prelom postaje uočljiv kada entitet doživi druga bića kao druge-sebe i svesno odluči da manipuliše druge-sebe, da bi ostvario korist za sebe. To je početak puta o kome ste govorili.

Ispitivač: Onda se putem slobodne volje, u jednom trenutku sticanja iskustava na trećem denzitetu, staza razdvaja i entitet svesno bira – ili on možda ne bira svesno. Da li entitet svesno bira tu stazu od početnog položaja?

Ra: Ja sam Ra. Govorimo koristeći generalizacije koje u sebi uvek nosi opasnost netačnosti. Međutim, mi vidimo da vi tražite opšti pregled; tako ćemo izostaviti anomalije i govoriti o većini.

Većina bića trećeg denziteta daleko odmakne na stazi, pre nego što svesno razume izabranu stazu.

Ispitivač: Možete li mi reći kakav polaritet daje zamah u pravcu izabrane staze služenja sebi?

Ra: Ja sam Ra. Možemo govoriti samo u metaforama. Neki vole svetlo. Neki vole tamu. To je pitanje jedinstvenog i beskonačnog Kreatora koji bira i igra se iskustvima kao dete na pikniku. Neki uživaju u pikniku, nalaze da je sunce divno, da je hrana ukusna, da igre osvežavaju, osećaju radost stvaranja. Drugima je divna noć, njihov piknik je bol, teškoća, bol koju im pričinjavaju drugi, istraživanje perverznosti prirode. Oni uživaju u drugačijem pikniku.

Sva su ta iskustva dostupna. Slobodna volja entiteta je ta koja bira vrstu igre, vrstu zadovoljstva.

Ispitivač: Pretpostavljam da entitet na obe staze u bilo kom trenutku može odlučiti da promeni stazu i da se vrati, pri čemu je promena staze utoliko teža ukoliko je dalje odmakao na stazi. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Što je entitet, kako biste vi rekli, više polarizovan, utoliko će lakše moći da promeni polaritet, jer će imate više snage i svesnosti.

Oni istinski bespomoćni su oni koji nisu izabrali svesno, već ponavljaju obrasce, nemajući znanja niti o ponavljanju, niti o značenju obrazaca.

***

Ispitivač: Mislim da je ovo veoma važna tačka. Izgleda da u toj polarizaciji postoji jedan ekstreman potencijal, kao u elektricitetu. Imamo negativan i pozitivan pol. Što veći naboj jednog od njih postignemo, to je veća potencijalna diferencijacija i veće mogućnosti da se obavi posao, kako mi to kažemo na fizičkom planu.

Čini mi se da je to ista analogija koju imamo u svesti. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je upravo tako.

Seansa 20:

Ispitivač: Juče smo razgovarali o tom razdvajanju koje se javlja kada entitet bilo svesno, bilo nesvesno izabere stazu koja vodi orijentaciji prema drugima ili orijentaciji prema sebi. Javilo se filozofsko pitanje zašto takvo razdvajanje uopšte postoji. Moj utisak je da kao kod elektriciteta, ako nema polariteta u elektircitetu, nema ni elektriciteta; nema dejstva. Zbog toga pretpostavljam da nešto slično važi i za svest. Ukoliko nemamo polaritet u svesti, nemamo ni dejstva ili iskustva. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Tačno. Možete koristiti termin akcija.

Ispitivač: Onda je koncept orijentacije prema sebi i orijentacije prema drugima neophodan ukoliko želimo da imamo akciju, bilo da je reč o svesti ili o mehaničkoj prirodi u Njutnovom konceptu fizike. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno uz jedan dodatak. Kalem, kako vi razumete taj termin, je namotan, potencijal spreman. Ono što nedostaje bez polarizacije je napon.

Ispitivač: Onda napon obezbeđuje individualizovana svest. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Napon obezbeđuje individualizovan entitet koji slobodnom voljom koristi tokove ulazne i izlazne energije.

274902_1174456622_1709200711_n

Knjiga II

Seansa 36:

Ispitivač: Možete li mi dati istu vrstu informacija s obzirom na rat i ratne glasine?

Ra: Ja sam Ra. Rat i sama veza sa njime zavisi od fundamentalne percepcije zrelog entiteta. To je velika šansa za ubrzanje u bilo kojem željenom pravcu. Neko se može polarizovati negativno zauzimajući ratoborno držanje iz bilo kog razloga. Drugi se može naći u situaciji rata i polarizovati se donekle u pravcu pozitivnog aktiviranja narandžastog, žutog i zelenog zraka putem herojskih, ako želite da ih tako nazovete, akcija, preuzetih da bi se sačuvale celine uma/telo/duha drugih – sebe.

Konačno, neko može veoma snažno polarizovati treći zrak izražavanjem principa univerzalne ljubavi kao potpuno odbijanje učešća u ratobornim akcijama. Na taj način entiteti mogu postati svesna bića u veoma kratkom periodu vašeg vremena/prostora. To možete posmatrati kao traumatsku progresiju. Treba napomenuti da među vašim entitetima veliki postotak svih vrsta napretka ima traumu kao katalizator.

Ispitivač: Upotrebili ste termin treći zrak. Da li je to zaista bio termin koji ste želeli da upotrebite?

Ra: Ja sam Ra. Mislili smo na zeleni zrak. Naše poteškoće leže u tome što crveni i violetni zrak posmatramo kao fiksirane; unutrašnji zraci variraju i posmatraju se kao indikacije zrelosti u pokušaju da se dostigne žetva.

Seansa 38

Ispitivač: Možete li nam dati ideju o tome kakvi su uslovi na četvrto-denzitetskoj planeti negativnog tipa ili orijentacije prema sebi?

Ra: Ja sam Ra. Diplomiranje na negativni četvrti denzitet postižu bića koja su svesno uspostavila kontakt sa inteligentnom energijom korišćenjem crvenog, narandžastog i žutog energetskog zraka. Shodno tome, planetarne uslove na četvrtom negativnom denzitetu karakteriše stalno raspoređivanje i ponovno raspoređivanje entiteta unutar socijalne strukture u pokušaju da formiraju dominantan obrazac kombinovane energije.

Rani četvrti denzitet je denzitet najintenzivnije borbe. Kada je poredak autoriteta ustanovljen i svi su se borili dok se nisu uverili da je to odgovarajući raspored strukture moći, započinje socijalno-memorijski kompleks. Četvrto-denzitetski efekti telepatije i transparentnosti misli se sve vreme koriste da bi uzdrmali one na vrhu strukture moći.

To, kao što možete videti, veoma šteti daljoj polarizaciji četvrto-denzitetskih negativnih entiteta, jer se dalja negativna polarizacija može ostvariti samo preko grupnih nastojanja. Kada četvrto-denzitetski entiteti uspeju da ostvare određenu kombinaciju, oni se polarizuju putem takve službe sebi kao što je ona koju nude krstaši Oriona.

Seansa 36:

Ispitivač: Uzmimo primer Himlera. Na osnovu ovoga pretpostavljamo da je njegovo više ja bilo na šestom denzitetu, a vi ste izjavili da je Himler izabrao negativnu stazu.

Da li njegovo više ja boravi na šestom denzitetu negativnog tipa? Možete li proširiti ovaj koncept?

Ra: Ja sam Ra. Ne postoje negativna bića koja dostižu manifestaciju nad-duše, što je čast/dužnost totalnosti celine uma/tela/duha kasnog šestog denziteta u vašim terminima. Negativno orijentisane celine uma/tela/duha imaju teškoču, koja prema našem saznanju do sada nikada nije bila prevaziđena, jer je posle peto-denzitetskog diplomiranja mudrost dostupna ali mora biti povezana sa podjednakom količinom ljubavi. Tako je veoma, veoma teško dostići ljubav/svetlo u jedinstvu sledeći negativnu stazu i u ranom delu šestog denziteta socijalno-memorijski kompleks će izabrati da oslobodi potencijal i preskoči u pozitivni šesti denzitet.

Tako je nad-duša, koja svoje razumevanje stavlja na raspolaganje svima koji su spremni za takvu pomoć, upravljena ka pozitivnom. Međutim, slobodna volja pojedinaca stoji iznad svega i svako vođstvo dato od strane višeg ja se može posmatrati ili kao pozitivni ili kao negativni polaritet u zavisnosti od izbora celine uma/tela/duha.

Ispitivač: Uzevši kao primer Himlera, da li je više ja u vreme kada je on 1940. bio inkarniran bilo šesto-denzitetsko pozitivno orijentisano više ja?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li je Himler na bilo koji način bio u kontaktu sa svojim višim ja u vreme kada je bio inkarniran tokom četrdesetih?

Ra: Ja sam Ra. Podsećamo vas da je negativna staza staza separacije. Koja je prva separacija: sopstva od sebe. Onaj koga znate kao Himlera nije izabrao da iskoristi svoje sposobnosti volje i polarizaciju da bi tražio vođstvo od bilo kog izvora, već je njegova svest donosila samostalne izbore u životnim iskustvima, hranjene sklonostima ranije kreiranim tokom drugih životnih iskustava.

Ispitivač: Dakle, kada Himler bude dostigao šesti denzitet, on će shvatiti da je njegovo više ja bilo pozitivno orijentisano i iz tog razloga preći sa negativne na pozitivnu orijentaciju?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno. Šesto-denzitetski negativni entitet je ekstremno mudar. On posmatra spiritualnu entropiju koja nastaje usled nedostatka sposobnosti da se izrazi jedinstvo šestog denziteta. Tako, voleći Kreatora i shvatajući u nekom trenutku da Kreator nije samo sopstvo već i drugi-sebe kao sopstvo, taj entitet svesno bira trenutnu energetsku reorijentaciju kako bi mogao da nastavi svoju evoluciju.

Ispitivač: Onda šesto-denzitetski entitet koji je dosegao tu tačku u pozitivnoj orijentaciji može da izabere da postane Putnik i da se vrati. Pitam se da li se to ikada događa kod negativno orijentisanih šesto-denzitetskih entiteta? Da li se iko vraća kao Putnik?

Ra: Ja sam Ra. Jednom kada negativni entiet dostigne određenu tačku u denzitetu mudrosti veoma je malo verovatno da će rizikovati zaborav, jer njegova polarizacija nije nesebičnost, već sebičnost i uz mudrost on shvata rizike takvog „Putovanja“. Povremeno šesto-denzitetski negativni entitet postaje Putnik u pokušaju da nastavi negativnu polarizaciju. To je izuzetno neuobičajeno.

Seansa 46

Ispitivač: Ako se neki entitet polarizuje na stazi služenja sebi, da li će ljutnja imati iste fizičke efekte kao što bi imala na pozitivno polarizovan entitet?

Ra: Ja sam Ra. Katalitički mehanizam ne zavisi od izabranog polariteta celine uma/tela/duha, već upotrebe ili svrhe zbog koje je katalizator postavljen. Tako entitet, koji koristi iskustvo ljutnje da bi se svesno polarizovao pozitivno ili negativno, ne doživljava delovanje katalizatora na telesnom kompleksu, već pre koristi katalizator u mentalnoj strukturi.

Ispitivač: Nisam siguran da sam ovo razumeo. Daću jedan primer: entitet koji se polarizuje na negativnoj stazi postaje ljut. Koji je princip delovanja, koje se obavlja na njemu?

Ra: Ja sam Ra. Vidimo srž vašeg pitanja i odgovorićemo drugačije nego što je pitanje postavljeno ako ste saglasni sa time.

Ispitivač: Sigurno.

Ra: Entitet koji se pozitivno polarizuje oseća ljutnju. Taj entitet, ako mentalno koristi katalizator, pozdravlja i voli ljutnju u sebi. On svesno sam pojačava tu ljutnju u umu, dok se ludost te energije crvenog spektra ne shvati ne kao ludost po sebi, već kao energetski put ka spiritualnoj entropiji usled proizvoljnosti sa kojom se ta energija koristi.

Pozitivna orijentacija onda obezbeđuje volju i veru da se nastavi taj mentalno intenzivan doživljaj, omogućavajući da se ljutnja razume, prihvati i integriše u celinu uma/tela/duha. Drugi-sebe koji je bio predmet ljutnje se tada transformiše u objekt prihvatanja, razumevanja i kompromisa, dok se sve iznova ne integriše uz korišćenje velike energije koju je izazvala ljutnja.

Negativno orijentisana celina uma/tela/duha će koristiti ljutnju na slično svestan način, odbijajući da prihvati neusmerenu ili proizvoljnu energiju, usmeravajući tu energiju praktičnim sredstvima i dajući oduške negativnim aspektima emocije putem kontrole nad drugim-sobom ili drugim vidovima kontrole nad situacijom koja je izazvala ljutnju.

Kontrola je ključ ka negativno polarizovanom korišćenju katalizatora. Prihvatanje je ključ ka pozitivno polarizovanom korišćenja katalizatora. Između ovih polariteta leži potencijal za proizvoljnu i neusmerenu energiju, koja kreira telesni kompleks analogan onome što nazivate kancerogenim rastom tkiva.

Ispitivač: Ako sam dobro razumeo to što ste rekli, ukoliko pozitivno polarizovani entitet ne uspe da prihvati drugog–sebe ili ako negativno polarizovan entitet ne uspe da kontroliše drugog–sebe, bilo koje od ovih stanja će možda izazvati rak. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je delimično tačno. Prvo, prihvatanje ili kontrola, koji zavise od polariteta, potiču od sopstva. Ljutnja je jedna od mnogih stvari koje treba da budu prihvaćene i voljene kao deo sebe ili kontrolisane kao deo sebe, ako entitet treba da radi na tome.

Ispitivač: Vi onda kažete da ako negativno polarizovani entitet nije u mogućnosti da kontroliše sopstvenu ljutnju ili nije u mogućnosti da kontroliše samog sebe u besu, to može izazvati rak?

Ra: Ja sam Ra. To je potpuno tačno. Negativna polarizacija sadrži snažan zahtev za kontrolom i suzbijanjem.

Ispitivač: Suzbijanjem čega?

Ra: Ja sam Ra. Bilo koja distorzija kompleksa uma, koju možete nazvati emocionalnom, i koja je po sebi neorganizovana, treba, da bi bila korisna za negativno orijentisan entitet, da bude suzbijena a onda izneta na površinu u organizovanoj formi da bi se upotrebila. Tako možete naći na

primer negativno polarizovane entitete koji kontrolišu i potiskuju takve osnovne telesne potrebe kao što je seksualnost, da bi se na taj način u praksi voljom mogla uspostaviti veća kontrola nad drugim-sobom, jednom kada seksualno ponašanje bude dozvoljeno.

Ispitivač: Onda bi pozitivno orijentisani entitet pre balansirao emocije, kako je objašnjeno tokom prethodnih seansi, nego da ih potisne. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno i ilustruje stazu ujedinjenja.

Ispitivač: Onda je rak katalizator koji operiše za oba polariteta na otprilike isti način, ali kreira ili pokušava da kreira polarizaciju u oba pravca, pozitivnom i negativnom, u zavisnosti od orijentacije entiteta, koji doživljava katalizatora. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To nije tačno utoliko što je katalizator nesvestan i ne deluje sa inteligencijom, već pre kao deo, da tako kažemo, mehanizma učenja/podučavanja, postavljenog od strane Sub-Logosa pre početka vašeg prostora/vremena.

Ispitivač: Kako rak obavlja to učenje/podučavanje, ako entitet koji dobije rak nema svesnu ideju o tome šta mu se dešava kada se razvije rak?

Ra: Ja sam Ra. Katalizator se u mnogim slučajevima ne koristi.

Ispitivač: Koji je plan za korišćenje katalizatora raka?

Ra: Ja sam Ra. Taj katalizator, kao i svi katalizatori, je dizajniran da ponudi iskustvo. Ovo iskustvo u vašem denzitetu može biti voljeno i prihvaćeno ili može biti kontrolisano. To su ta dva puta. Kada se ne izabere nijedan put, dizajn katalizatora ne uspeva i entitet nastavlja, dok ga pritisak katalizatora ne dovede do toga da formira sklonost ka prihvatanju i ljubavi ili ka separaciji i kontroli. Ne postoji nedostatak prostora/vremena za delovanje ovog katalizatora.

Seansa 47

Ispitivač: Dali ste nam vrednost od preko 50% orijentacije prema drugima za četvrto- denzitetski pozitivni i preko 95% orijentacije prema sebi za četvrto-denzitetski negativni socijalno-memorijski kompleks. Da li ove dve vrednosti odgovaraju istoj brzini, da tako kažemo, vibracije?

Ra: Ja sam Ra. Osećam da imate poteškoće u formulisanju ovog pitanja. Odgovorićemo vam u pokušaju da razjasnimo vaše pitanje.

Brzine vibracija ne treba shvatiti na isti način u pozitivnoj i negativnoj orijentaciji. Treba ih shvatiti kao moć da se u određenom stepenu prihvati inteligentna beskonačnost i da se radi sa njom. Usled činjenice da primarna boja, da tako kažemo, ili energija plave nedostaju u negativno orijentisanom sistemu moći, vibracione energije zelene/plave se ne vide u vibracionom rasporedu ili obrascu negativne četvrte i pete skale vibracija.

Sa druge strane, pozitivna, da tako kažemo, poseduje puni spektar prave boje vibracionog obrasca vremena/prostora i tako sadrži različite vibracione rasporede ili obrasce. Svaki je sposoban da obavlja posao četvrtog denziteta. To je kriterijum za žetvu.

Ispitivač: Da li ste rekli da plava nedostaje na negativnom četvrtom denzitetu?

Ra: Ja sam Ra. Dopustite nam da detaljnije razjasnimo. Kao što smo ranije izjavili, sva bića imaju potencijal za sve moguće vibracione brzine. Tako je aktiviranja potencijala zelenog i plavog energetskog centra, naravno, upravo tamo gde i treba biti u kreaciji Ljubavi. Međutim, negativno polarizovani entitet će dostići žetvu kroz ekstremnu efikasnost korišćenja crvene i žute/narandžaste, krećući se direktno prema prolazu indigo centra, unoseći kroz ovaj kanal inteligente energije ulazne zrake inteligentne beskonačnosti.

Ispitivač: Da li za diplomiranje četvrtog denziteta na peti postoji nešto slično procentima u polarizaciji koji su neophodni za diplomiranje trećeg denziteta na četvrti?

Ra: Ja sam Ra. U vašim modelima mišljenja, postoje odgovori koje možemo dati i koje ćemo dati. Međutim, važna tačka je da se diplomiranje sa denziteta na denzitet odvija. Pozitivan/negativan polaritet je stvar koja

će na šestom nivou jednostavno postati istorija. Tako, kada diskutujemo o statistikama pozitivne naspram negativne žetve na peti denzitet, mi govorimo u iluzornom vremenskom kontinuumu. Veliki procenat četvrto-denzitetskih negativnih entiteta nastavlja negativnom stazom od četvrtog do petog denziteta iskustva, jer bez mudrosti saosećanje i želja da se pomogne drugima-sebi nisu najbolje informisane. Tako, iako se gubi otprilike dva procenta prelaskom sa negativnog na pozitivno tokom iskustava četvrtog denziteta, naći ćemo otprilike osam procenata diplomiranja na peti denzitet onih koji su negativni.

Ispitivač: Ono što sam u stvari pitao je da li 50% koji su neophodni za diplomiranje sa trećeg na četvrti u pozitivnom smislu i 95% koji su neophodni za diplomiranje u negativnom smislu, u oba slučaja moraju mnogo više da se približe 100% za diplomiranje sa četvrtog na peti denzitet? Da li neki entitet mora biti 99% negativno i možda 80% pozitivno polarizovan za diplomiranje?

Ra: Ja sam Ra. Sada razumemo vaše pitanje.

Predstaviti to u vašim terminima može voditi do zabune, jer je na četvrtom denzitetu dostupna, da tako kažemo, vizuelna podrška, koja entitetu automatski pomaže u polarizaciji, dok je brzo delovanje katalizatora ekstremno smanjeno. Zato denziteti iznad vašeg koriste više vremena/prostora. Procenat služenja drugima kod pozitivno orijentisanih entiteta će harmonično dostići 98%. Međutim, kvalifikacija za peti denzitet podrazumeva razumevanje. To onda postaje primarna kvalifikacija za

diplomiranje sa četvrtog na peti denzitet. Da bi dostigao potreban stepen za diplomiranje entitet mora biti u stanju da razume pokret, ples. Nema procenata kojima bi se izmerilo ovo razumevanje. To je mera efikasnosti percepcije. Ona se može meriti svetlom. Sposobnost ljubavi, prihvatanja/primanja i korišćenja određenog intenziteta svetlosti predstavlja zahtev kako za pozitivnu tako i za negativnu žetvu na peti denzitet.

Seansa 48

Ispitivač: Hvala vam. To nam ovu tačku veoma dobro razjašnjava. Možete li mi reći kako je pozitivna i negativna polarizacija na četvrtom i petom denzitetu korišćena da izazove rad na svesnosti?

Ra: Ja sam Ra. Na četvrtom u petom denzitetu postoji veoma malo rada na svesnosti u poređenju sa radom koji je obavljen na trećem. Rad koji se vrši na pozitivnom četvrtom denzitetu je rad, tokom koga pozitivni socijalno-memorijski kompleks, koji se lagano kroz više etapa harmonično integrisao, nastavlja, da bi pomogao onim manje pozitivno orijentisanim koji traže njihovu pomoć. Tako je njihova služba u stvari njihov rad i putem ove dinamike između društvenog sebe i sebe, čiji je cilj ljubav, stiče se sve veći intenzitet razumevanja ili saosećanja. To pojačavanje se nastavlja do određenog stepena, sve dok odgovarajućem intenzitetu svetlosti (mudrost, prim.prev.) ne bude mogla da se poželi dobrodošlica. To je četvrto-denzitetska žetva.

Unutar četvrtog pozitivnog denziteta postoji minimalna količina katalizatora duševnog i mentalnog kompleksa. On se javlja tokom procesa harmonizacije do tačke kada se formira socijalno-memorijski kompleks. To prouzrokuje pojavu nekih malih katalizatora i rada na njima, ali veliki posao četvrtog denziteta leži u kontaktu između društvenog sebe i manje polarizovanog drugog – sebe.

Na četvrtom negativnom denzitetu rad se mora obaviti kroz borbu za poziciju koja prethodi periodu socijalno-memorijskog kompleksa. Postoje prilike za negativnu polarizuju putem kontrole drugih–sebe. Tokom perioda socijalno-memorijskog kompleksa na negativnom četvrtom denziteta situacija je ista. Taj rad se odvija putem posezanja ka spolja, ka manje polarizovanim drugima-sebe da bi se potpomogla negativna polarizacija.

Na pozitivnom i negativnom petom denzitetu koncept rada, koji se obavlja putem potencijalnih razlika nije naročito od pomoći, jer peto-denzitetski entiteti, opet, pre intenziviraju nego potenciraju.

Pozitivni peto-denzitetski kompleks koristi šesto-denzitetska poučavanja/učenja da bi naučio prosvetljenije razumevanja jedinstva, bivajući na taj način sve mudriji. Pozitivni peto-denzitetski socijalno-memorijskog kompleksa će izabrati da svoju službu podeli na dva načina: prvo, zračenje/radijacija svetlosti kreacije; drugo, slanje grupa da budu od pomoći kao instrumenti svetlosti, kao one koje ste upoznali kroz kanalisanje.

Na negativnom petom denzitetu služba samom sebi je postala ekstremno intenzivna i sopstvo je postalo sabijeno ili kompaktno, tako da se dijalog sa učiteljima/učenicima koristi isključivo da bi se intenzivirala mudrost. Postoji veoma, veoma malo Putnika sa negativnog petog denziteta, jer se oni plaše zaborava. Postoji veoma, veoma malo peto-denzitetskih članova orinkse grupe, jer oni više ne vide nikakvu vrednost u drugima–sebi.

Seansa 49:

Ispitivač: Pitao sam se; u prošloj seansi ste spomenuli tonove u levom i desnom uhu, levu i desnu stranu mozga, koje su na neki način povezane sa polaritetima služenja samom sebi i služenja drugima. Možete li komentarisati ovo?

Ra: Ja sam Ra. Možemo dati komentar na ovo.

Ispitivač: Da li biste nastavili i dali svoj komentar.

Ra: Ja sam Ra. Režnjevi fizičkog kompleksa vašeg mozga su u svojoj upotrebi slični slaboj električnoj energiji. U pogledu polarizacije je entitet, koji se rukovodi intuicijom i impulsom, jednak entitetu, koji se upravlja racionalnim analizama. Režnjevi se mogu koristiti i za služenje samom sebi i za služenje drugima. Može izgledati da racionalni ili analitički um nudi više prilika za uspešno stremljenje ka negativnoj orijentaciji usled činjenice da je prema našem razumevanju previše reda po svojoj suštini negativno. Međutim, upravo ta mogućnost da se strukturiraju abstraktni koncepti i da se analiziraju iskustveni podaci može biti ključ za brzu pozitivnu polarizaciju. Može se reći da oni, kod kojih preovlađuju analitički kapaciteti, imaju nekako više posla sa njima tokom polarizacije.

Funkcija intuicije je da informiše inteligenciju. U vašoj iluziji neobuzdana prevaga intuicije će težiti ka tome da udalji entitet od veće polarizacije usled fantazija intuitivne percepcije. Kao što možete videti, između ova dva tipa moždane strukture treba da bude postignut balans, da bi rezultat iskustvenog katalizatora bio polarizacija i prosvetljenje, jer će bez unošenja vrednosti intuitivnih spoznaja u racionalni um kreativni aspekti, koji pomažu prosvetljenju, biti neiskorišćeni.

Postoji saobraznost između desne i leve i pozitivnog i negativnog. Mreža energija koja okružuje vaše telo sadrži na neki način kompleksne polarizacije. Oblast levo oko glave i iznad ramena se najčešće uopšteno posmatra kao oblast negativne polarizacije, dok je desna pozitivne polarizacije, govoreći u smislu magnetizma. To je razlog značenja tih tonova za vas.

Ispitivač: Da li biste to proširili na pozitivnu i negativnu polarizaciju uopšteno i kako se oni odnose prema pojedincima i planetama itd? Mislim da ovde postoji koleracija, ali nisam siguran.

Ra: Ja sam Ra. Tačno je da postoji koleracija između energetskog polja nekog entiteta vaše prirode i planetarnih tela, jer sva materija je konstruisana dinamičkim tenzijama magnetnog polja. Linija sile u oba slučaja se može posmatrati kao veoma slična isprepletanoj spirali pletenice. Tako pozitivan i negativan smer i tkanje formira geometrijske veza u energetskom polju kako osobe, kao što biste vi nazvali celinu uma/tela/duha, tako i planete.

1278092478o5ZZX2

Negativan pol je južni pol ili niži pol. Severni ili gornji pol je pozitivan. Ovo ukrštanje spiralnih energija formira primarne, sekundarne i tercijarne energetske centre. Vi ste upoznati sa primarnim energetskim centrima fizičkog, mentalnog i duševnog telesnog kompleksa. Sekundarne tačke ukrštanja pozitivnog ili negativnog centra orijentacije kruže oko vaših različitih centara. Može se reći da centar žutog zraka ima sekundarne energetske centre u laktu, koljenu i u suptilnim telima na maloj razdaljini od fizičkog tela u tački koja opisuje dijamant oko nautičkih oblasti entiteta koje okružuju telo. .

Uz svaki od primarnih energetskih centara se mogu istražiti sekundarni energetski centri. Neki od vaših ljudi rade sa tim centrima energije i vi to zovete akupunktura. Međutim, treba naglasiti da se u određivanju položaja energetskih centara najčešće javljaju anomalije tako da je naučna preciznost ove prakse dovedena u pitanje. Kao i većina naučnih pokušaja u pogledu preciznosti, ona propušta da uzme u obzir jedinstvene kvalitete svake kreacije.

Najvažniji koncept, koji treba shvatiti o energetskom polju, je da će niži ili negativni pol uvlačiti univerzalnu energiju u sebe iz kosmosa. Zato će se kretati na više da bi se susreo i ušao u interakciju sa pozitivnom spiralnom energijom, koja se kreće na dole. Mera nivoa aktivnosti zraka kod nekog entiteta je tačka gde se južni pol spoljne energije susreće sa unutrašnjom spiralnom pozitivnom energijom.

Kako neki entitet raste ka većoj polarizaciji ova tačka će se kretati prema gore. Ovaj fenomen su vaši ljudi nazvali kundalini. Međutim, o tome je bolje razmišljati kao o tački susreta kosmičkog i unutrašnjeg, da tako kažemo, vibracionog razumevanja. U pokušaju da se podigne tačka susreta bez poimanja metafizičkih principa magnetizma od kojih to zavisi predstavlja priziva

--------------------

Hvala dragoj Meri na prilogu,

Borivoj
- 08:28 - Komentari (0) - Isprintaj - #

29.11.2011., utorak

SVOBODNA KATOLIŠKA CERKEV, SKC

Spoštovani (a) Borivoj,

Pozdravljeni!SVOBODNA KATOLIŠKA CERKEV, SKC na kratko, vas vabi, da se prijavite na občasno obveščanje o dogodkih in dogajanjih povezanih s tem področjem duhovnosti. Ker je SKC leta 1919 nastala iz teozofskih vrst in so tudi danes teozofi prisotni znotraj SKC, smo si dovolili poslati to vabilo na vse, ki ste prijavljeni na novice Teozofske knjižnice in bralnice Alme M.Karlin, TKBAK in Teozofskega društva JIVATMA.Prvo je zapisano nekaj informacij glede SKC, v spodnjem delu je pismo ob pričetku adventnega časa našega škofa +Aristida Havlička Tilija. Na koncu sledi še vabilo na delavnico O ZAVESTI IZOBILJA.SKC je vedno bila neodvisna od teozofskega društva in samostojna organizacija. Prav tako je danes SKC v Sloveniji popolnoma neodvisna od ostalih cerkva iz tradicije liberalnega katolicizma. Je v povezavi in sodelovanju z večimi škofi, cerkvami in organizacijami po svetu. V sebi nosi ekumensko kvaliteto, potrebo po liberalnosti, svobodi in sodelovanju.POTRDITEV PRIJAVE:

Če bi ŽELELI prejemati naša obvestila v nadaljnje, je nujno potrebno ODGOVORITI/REPLY (pritisniti tipko za odgovori) na to pošto in POSLATI/SEND (pritisniti tipko za pošlji). Preprosto. Tako se boste prijavili na NOVICE iz SVOBODNE KATOLIŠKE CERKVE. Prav tako lahko to storite preko naše internetne strani (v posodabljanju) www.skc-slo.si .

Če imate kakšna vprašanja, ne odgovarjajte na to pošto ampak pišite na cerkev@skc-slo.si ali pokličite na 03/ 62 098 62.Če ne boste naredili nič, naslednjega obvestila ne boste prejeli!

Vsakomur, ki je bilo tudi to sporočilo odveč ali v napoto, se iskreno opravičujemo.Dodajamo še povezavo na oddajo DUHOVNI UTRIP v oktobru 2011, kjer je nekaj minuten prispevek o SKC: http://tvslo.si/predvajaj/duhovni-utrip/ava2.118086758/ .Prav tako je tukaj povezava do obrazca za namenitev 0,5% od dohodnine: http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Davki-predpisi_in_pojasnila/Dohodnina/Obrazci-FIZICNE_OSEBE/177.pdf . Naša cerkev ni financirana s strani države in je takšen prispevek zelo dobrodošel. Prispevek je anonimen. Potrebni podatki za izplonitev: SVOBODNA KATOLIŠKA CERKEV, davčna številka: 30464579. Prosili bi vas, če lahko izpolnjene obrazce pošljete do 25.decembra, ker bodo v tem primeru veljali za leto 2011.Iskrena hvala že v naprej za podporo, če boste poslali izpolnjen obrazec.Preko naše strani bo možno videti, kje in kdaj se odvijajo maše, dogodki, seminarji, predavanja. Dodajalo se bo gradivo s pdoročja ezoteričnega krščanstva, gnosticizma, liberalnega katolicizma, gibanj za svetovni etos in še mnogo več.

Trenutno je v Sloveniji možno priti na obred Svete maše v Ljubljano in v Celje. Za več informacij pišite na:

cerkev@skc-slo.si

ali pokličite na telefon 03/62 098 62.Blagoslovljen čas in darilo tišine vam želimo!Domen Kočevar+

Generalni vikar Svobodne Katoliške CerkvePismo škofa SKC Aristida Havlička Tilija:Dragi prijatelji!Odločil sem se, da vam na ta način posredujem nekaj svojih misli ob času v katerem se nahajamo. Ne mislim se vpletati v politični boj, ki se trenutno dogaja ob prvih predčasnih volitvah v samostojni Sloveniji. Tu se vsak sam zase odloča koga in zakaj voliti. Moja želja je, posredovati misli ob svetem času Adventa in njegovi priliki za naš duhovni razvoj.

Adventni čas je čas pred božičem in je v krščanstvu namenjen pričakovanju Svete noči in spominu na rojstvo Jezusa v Betlehemu. Beseda advent je latinska beseda adventus in v prevodu pomeni prihod. V tem času se kristjani spominjajo Jezusovega prihoda na zemljo, pa tudi pričakujejo njegov drugi prihod. Adventni čas v katolištvu pomeni tudi začetek novega liturgičnega leta.

Božic je prvi veliki praznik krščanskega leta in adventno obdobje predstavlja čas notranje priprave na ta veliki praznik. Veliki krščanski prazniki izvirajo iz prastarih misteričnih šol in nosijo v sebi sporočilo ezoteričnega krščanstva. Ezoterični kristjani v času Svete noči praznujemo rojstvo mističnega Kristusa v subtilnih sferah človekovega srca in se hkrati spominjamo fizičnega rojstva Jehošve Ben Pandire, ki je kasneje postal mesija Jezus Kristus - avatar, ki je prinesel na Zemljo dar brezpogojne ljubezni.

Krščanski prazniki so duhovno zelo pomembni, ker predstavljajo tisti čas, ko se od zgoraj navzdol izlije božanski blagoslov na cloveštvo. Da zmoremo v vsej svoji moči zavestno prejeti ta blagoslov, je advent obdobje notranjega dela na samem sebi. Duhovni učenec v tem obdobju čisti svoje misli, želje in dejanja.

Štirje tedni adventa, ki nas peljejo v čas svete noči, so namenjeni poglabljanju v sledeče kvalitete duhovnega življenja:

1.) razločevanje med resničnim in neresničnim

2.) brezželjnost

3.) pravo obnašanje

4.) ljubezen.Te kvalitete so absolutna nuja za tiste, ki hodijo po Poti svetosti. To je pot, ki nas vodi v rojstvo Kristusovega duha znotraj našega srca. Te štiri kvalitete so opisane v mali knjižici Ob nogah ucitelja, dragulju ezoterike, katerega je človeštvu dal Jiddu Krishnamurti.

O razločevanju Krishnamurti pravi takole:

“Prva izmed teh lastnosti je razločevanje, ki ga je treba razumeti kot razločevanje med resničnim in neresničnim in šele to ljudi privede na Pot. Vendar pa ne pomeni le tega, ampak še mnogo več. Postati mora vsakdanja praksa, ne le na začetku Poti, marveč na vsakem koraku, vse do konca. Stopil si na Pot, ker si spoznal, da lahko na njej najdeš tisto, kar si je vredno pridobiti. Ljudje, ki ne vedo, delajo zato, da bi si pridobili bogastvo in moč, ki pa sta največ za eno življenje in sta zato neresnična. So še dragocenejše stvari - stvari, ki so resnične in trajne in ko si jih enkrat videl, ne boš nikoli več hrepenel po prvi.”V prvem tednu adventa svetujem, da raziskujemo kaj je tisto znotraj nas, ki je resnično in trajno v vseh treh časih. Moja globoka želja je, da bi vsakdo odkril v sebi Zavest izobilja in premagal iluzorno zavest reveža.Zato Vas vabim na popoldansko delavnico, ki sem ji dal naslov:Božična delavnica zavesti izobiljaPrepričan sem, da je zlati prah zavesti izobilja prisoten povsod okoli nas in znotraj nas. Na delavnici bom posredoval duhovna pravila in tehnike, s pomočjo katerih znotraj sebe zmoremo aktivirati zavest izobilja in preseči zavest reveža. Menim, da je za čas, ki je pred nami, leto 2012, še kako nujno neprestano živeti v svetu resničnosti in prepoznavati svet utvare, ki prinaša skrbi in trpljenje.Delavnica bo potekala tako v Ljubljani kot v Celju. Cena 5-urne delavnice je 50€.V Ljubljani v petek, 16.12. od 16. do 21. ure v prostorih društva PanPogan na Linhartovi 64. Informacije in prijave na gsm: 051 627 081

V Celju v soboto, 17.12. od 16 do 21. ure v prostorih Sofijinega hrama, Teozofske knjižnice Alme M. Karlin, Muzejski trg 8. Informacije in prijave preko e-pošte: drustvo@jivatma.si ali telefon 041 463 422.Vsem Vam želim poglobljen prvi adventni teden.+AristidPrijava in kontaktne informacije

Zelo bomo hvaležni, če boste te novice posredovali tudi tistim, za katere mislite, da bi jih te novice zanimale. Če se želite naročiti ali preklicati prijavo na e-novice, lahko to storite preko naše spletne strani, ali pa nam to sporočite po elektronski pošti.

Spletna stran: http://www.skc-slo.si/
Elektronski naslov: cerkev@skc-slo.si


---------------------

lijepi pozdrav aristidu,

borivoj
- 12:02 - Komentari (6) - Isprintaj - #

28.11.2011., ponedjeljak

DISANJE - VJEŽBE DISANJA

New post on Blog Vesne Mihajlović


DISANJE – VEZBE DISANJA – NAJVAŽNIJI ŽIVOTNI PROCES
by vesnamihSvi znamo da prosječan čovjek bez hrane može živjeti oko 3 tjedna, bez vode oko 3 dana, a bez kisika samo 3 minute. Život započinje i završava dahom. Stoga je jasno kako je disanje najvažniji životni proces ljudskog organizma. Jedan od velikih problema današnjeg čovjeka jest nepravilno disanje, odnosno korištenje svega 30-40 % kapaciteta pluća. To je jedan od razloga zašto je naše tijelo umorno, zašto se javljaju mnoge bolesti te gubitak energije i životnog poleta. Mala količina kisika koja se unosi u tijelo zbog neipsravnog i tzv.prsnog disanja uzrokuje odumiranje stanica koje se počinju gušiti, a tijelo počinje rano stariti. Kako bi sačuvali mentalno i fizičko zdravlje, vitalnost i mladolikost vježbe disanja su idealno riješenje.
Za sve bolesti postoji lijek

Tehnike disanja mogu revitalizirati i pomladiti duh i tijelo. Kada naučite ispravno disati i prakticirati tehnike disanja, stvarate pozitivan um i zdravo tijelo bez bolesti. Također se ustanovilo kako disanje može dovesti do izliječenja teških, pa čak i „neizlječivih“ bolesti kao što je tumor na plućima, problemi sa srcem, sida id. Za sve bolesti postoji lijek, a disanje je ključ za postizanje savršenog zdravlja te dugog i sretnog života.


Pranajama – drevna znanost o disanju

Pranajama je drevna znanost o disanju. Prana je životna sila koja prožima cijeli unverzum. „Yama“ znači kontrolirati. Pranajama je tehnika disanja koja stimulira i povećava životnu energiju i vodi do savršene kontrole prane kroz tijelo te se na taj način tijelo održava zdravim. Ove tehnike omogućuju optimalno djelovanje endokrinog, živčanog i probavnog sustava te mentalnu i fizičku stabilnost. Vježbajući kontrolu nad dahom možemo naučiti kontrolirati finije enrgije u tijelu i na taj način postići potpunu kotrolu nad umom.
Svi smo bili u prilici kada smo se znali posvađati s najboljim prijateljem ili smo se opuštali uz dobru glazbu...Obrasci našeg disanja odražavaju naša emocionalna i mentalna stanja. Kada bismo obratili pozornost uvidjeli bismo kako dišemo dublje i sporije kad a smo opušteni ili kada se koncetriramo, a brže kada smo uzbuđeni ili se ljutimo. Disanje je važan most između uma i tijela te se pomoću daha može utjecati na oboje.

Neograničen mentalni potencijal

Mozak je organ koji treba tri puta više kisika od ostalih organa. Ako ne dobije dovoljno kisika, on ga crpi iz ostalih organa. Zato su mnogi ljudi iscrpljeni na fizičkom i mentalnom nivou. Mozak koristi čak 65 % metaboličke energije tijela i 20 % ukupnog toka krvi. Naš mozak je zapravo gladan, a kisik je gorivo. Unosom kiska aktiviraju se neuroni u mozgu te se aktivira pinealna i pituitarna žlijezda koje otvaraju vrata neorgraničenom mentalnom potencijalu.

Koristi poznate od davnina

Da vježbanje svjesne kontrole nad dahom stimulira i povećava životnu energiju, bilo je poznato mnogim drevnim civilizacijama. Prema vjerovanjima indijskih jogija, životna sila, prana, struji kroz nas i prožima čitav univerzum.
Kao djeca prirodno dišemo trbuhom, no kako odrastamo, gubimo naviku trbušnog disanja. Dah postaje sve plići i kraći, a kapacitet pluća je sve manji (tzv.prsno disanje). Kod prsnog disanja puni se samo gornja trećina pluća, a tijelo ulaže više energije za širenje grudnog koša nego kod trbušnog disanja. Prilikom trbušnog disanja pri udahu dijafragma se povlači prema dolje. Abdomen se širi na sve strane i zato se takvo disanje naziva trbušnim. Ovakvim disanjem ne samo da unosimo više kisika, nego koristimo manje napora pri disanju i istovremeno masiramo unutranj e organe. U abdomenu se nalazi 2/3 ukupne količine krvi. Ritmičnim pokretanjem dijafragme i trbušnih mišića organi se pritišću (masiraju) i na taj način abdomen pumpa (slično srcu) i pokrećei fluide (krv i limfu) po tijelu. Tako se rasterećuje srce koje radi mirnije i s manje napora, dok se cirkulacija poboljšava.Kako izvoditi vježbe disanja

Postoje brojne tehnike disanja, od onih jednostavnijih koje možete savladati sami, do vrlo složenih koje obučavaju učitelji različitih sustava joge i drugih tehnika diljem svijeta. Najbolje vrijeme za izvođenje pranajama je rano ujutro, neposredno nakon izlaska sunca.

Najjednostavnija od njih je tehnika potpunog dubokog disanja. Izvodi se u uspravnom sjedećem položaju. Diše se duboko cijelim trbuhom, srednjim dijelom prsnog koša i zatim gornjim dijelom. Vježba se izvodi opušteno i bez naprezanja. Pri udahu trbuh se polako izboči prema van, a pri izdahu vraća prema kralježnici. Ovakvo disanje blago masira unutarnje organe, potiče probavu, regulira rad bubrega, opušta nas i snižava krvni tlak. Udisanjem što veće količine zraka tijekom nekoliko minuta izvođenja ove vježbe, tijelo opskrbljujemo većom količinom dragocjenog kisika, a time i većom količinom energije.

Užitak disanja punim plućima

Premda je zrak besplatan i svima dostupan, njegova kakvoća bitan je čimbenik učinkovitosti tehnika disanja. Izvođenje vježbi disanja u prirodi, ispod drveta ili uz vodu osobito blagotvorno djeluju na našu vitalnost i energiju. Zrak je na ovim mjestima posebno nabijen tzv. negativnim ionima koji na ljudski organizam imaju pozitivne učinke. Disanje punim plućima u prirodnom okružju djeluje i na oslobađanje hormona sreće te u nama budi zaspali urođeni osjećaj povezanosti s prirodom. http://alternativa.hr/content/view/1081/199

PRAVILNO DISANJE - DA LI ZNATE...

Da li znate da vaše misli određuju vaše zdravlje, vaše odnose sa drugima, vašu finansijsku situaciju, vaš emotivni status?
Da li znate da vaša uverenja određuju kvalitet vašeg života?
Da li znate da možete svesno uticati na životne okolnosti?

Bez ispravnog disanja, suštinsko zdravlje je nemoguće. Većina ljudi ne diše kako treba usled pogrešnog držanja, mentalnih navika a moguće da je razlog i otpor koji osećamo zbog nečistog vazduha.
Pravilnim disanjem možemo mnogo da pomognemo sebi i u fizičkom smislu ali i u emotivnom. Pravilno duboko disanje omogućava nam da živimo mnogo kvalitetnije. Takođe pravilno disanje nam može pomoći da budemo više živi i energičniji jer se smatra da koliko duboko dišemo toliko duboko i ispunjeno živimo.
Dah je usko povezan sa mozgom i kada smo emocionalno uznemireni tok energije u telu je poremećen i posledica na disanje je trenutna tj disanje postaje naglo, lutajuće i brzo. Ova činjenica nam govori povezanosti um i daha, tako da ako um deluje na disanje onda i disanjem možemo uti cati na um. Svako emocionalno stanje se može nedvladati u velikoj meri promišljenim, dubokim i harmoničnim disanjem
Disanje uvek treba obavljati kroz nos. Važno je disati kroz nos jer je to organ koji predviđen za tu funkciju i njegova anatomija je takva da omogućava da se ovaj proces odvija na najbolji mogući način. Prisustvo dlačica u nosu odstarnjuje prašinu i nečistoću pa unosimo čistji vazduh u pluća, zatim se vazduh zagreva dok prolazi kroz nos tako da u naše druge disajne organe stiže zagrejen. Takođe, kada udišemo na nos, dah se penje kroz nozdrve i na taj način omogućuje bolji priliv kiseonika u mozak tako da disanjem kroz nos omogućavamo da se mozak osveži i da više bude bistar. Ljudi koji dišu na usta naginju da budu pomalo tupog raspoloženja.
Jogiji kažu da svaki čovek ima određeni broju udaha, tako da ako brže dišemo, životno vreme će biti kraće. Ako naučimo da dišemo sporije, živećemo duže. Slon ili korja ča žive dugo, jer dišu četiri puta u minuti.Tajna dugovečnosti jogija je u tome što diše polako i duboko.
Pravilno disanje možete naučiti na časovima joge!


DISANJE – NAJVAŽNIJI ŽIVOTNI PROCES

Svi znamo da prosječan čovjek bez hrane može živjeti oko 3 tjedna, bez vode oko 3 dana, a bez kisika samo 3 minute. Život započinje i završava dahom. Stoga je jasno kako je disanje najvažniji životni proces ljudskog organizma. Jedan od velikih problema današnjeg čovjeka jest nepravilno disanje, odnosno korištenje svega 30-40 % kapaciteta pluća. To je jedan od razloga zašto je naše tijelo umorno, zašto se javljaju mnoge bolesti te gubitak energije i životnog poleta. Mala količina kisika koja se unosi u tijelo zbog neipsravnog i tzv.prsnog disanja uzrokuje odumiranje stanica koje se počinju gušiti, a tijelo počinje rano stariti. Kako bi sačuvali mentalno i fizičko zdravlje, vitalnost i mladolikost vježbe disanja su idealno riješenje.
Za sve bolesti postoji lijek

Tehnike disanja mogu revitalizirati i pomladiti duh i tijelo. Kada naučite ispravno disati i prakticirati tehnike disanja, stvarate pozitivan um i zdravo tijelo bez bolesti. Također se ustanovilo kako disanje može dovesti do izliječenja teških, pa čak i „neizlječivih“ bolesti kao što je tumor na plućima, problemi sa srcem, sida id. Za sve bolesti postoji lijek, a disanje je ključ za postizanje savršenog zdravlja te dugog i sretnog života.
Pranajama – drevna znanost o disanju

Pranajama je drevna znanost o disanju. Prana je životna sila koja prožima cijeli unverzum. „Yama“ znači kontrolirati. Pranajama je tehnika disanja koja stimulira i povećava životnu energiju i vodi do savršene kontrole prane kroz tijelo te se na taj način tijelo održava zdravim. Ove tehnike omogućuju optimalno djelovanje endokrinog, živčanog i probavnog sustava te mentalnu i fizičku stabilnost. Vježbajući kontrolu nad dahom možemo naučiti kontrolirati finije enrgije u tijelu i na taj način postići potpunu kotrolu nad umom.
Svi smo bili u prilici kada smo se znali posvađati s najboljim prijateljem ili smo se opuštali uz dobru glazbu...Obrasci našeg disanja odražavaju naša emocionalna i mentalna stanja. Kada bismo obratili pozornost uvidjeli bismo kako dišemo dublje i sporije kad a smo opušteni ili kada se koncetriramo, a brže kada smo uzbuđeni ili se ljutimo. Disanje je važan most između uma i tijela te se pomoću daha može utjecati na oboje.Neograničen mentalni potencijal

Mozak je organ koji treba tri puta više kisika od ostalih organa. Ako ne dobije dovoljno kisika, on ga crpi iz ostalih organa. Zato su mnogi ljudi iscrpljeni na fizičkom i mentalnom nivou. Mozak koristi čak 65 % metaboličke energije tijela i 20 % ukupnog toka krvi. Naš mozak je zapravo gladan, a kisik je gorivo. Unosom kiska aktiviraju se neuroni u mozgu te se aktivira pinealna i pituitarna žlijezda koje otvaraju vrata neorgraničenom mentalnom potencijalu.

Koristi poznate od davnina

Da vježbanje svjesne kontrole nad dahom stimulira i povećava životnu energiju, bilo je poznato mnogim drevnim civilizacijama. Prema vjerovanjima indijskih jogija, životna sila, prana, struji kroz nas i prožima čitav univerzum.
Kao djeca prirodno dišemo trbuhom, no kako odrastamo, gubimo naviku trbušnog disanja. Dah postaje sve plići i kraći, a kapacitet pluća je sve manji (tzv.prsno disanje). Kod prsnog disanja puni se samo gornja trećina pluća, a tijelo ulaže više energije za širenje grudnog koša nego kod trbušnog disanja. Prilikom trbušnog disanja pri udahu dijafragma se povlači prema dolje. Abdomen se širi na sve strane i zato se takvo disanje naziva trbušnim. Ovakvim disanjem ne samo da unosimo više kisika, nego koristimo manje napora pri disanju i istovremeno masiramo unutranj e organe. U abdomenu se nalazi 2/3 ukupne količine krvi. Ritmičnim pokretanjem dijafragme i trbušnih mišića organi se pritišću (masiraju) i na taj način abdomen pumpa (slično srcu) i pokrećei fluide (krv i limfu) po tijelu. Tako se rasterećuje srce koje radi mirnije i s manje napora, dok se cirkulacija poboljšava.

Kako izvoditi vježbe disanja

Postoje brojne tehnike disanja, od onih jednostavnijih koje možete savladati sami, do vrlo složenih koje obučavaju učitelji različitih sustava joge i drugih tehnika diljem svijeta. Najbolje vrijeme za izvođenje pranajama je rano ujutro, neposredno nakon izlaska sunca.

Najjednostavnija od njih je tehnika potpunog dubokog disanja. Izvodi se u uspravnom sjedećem položaju. Diše se duboko cijelim trbuhom, srednjim dijelom prsnog koša i zatim gornjim dijelom. Vježba se izvodi opušteno i bez naprezanja. Pri udahu trbuh se polako izboči prema van, a pri izdahu vraća prema kralježnici. Ovakvo disanje blago masira unutarnje organe, potiče probavu, regulira rad bubrega, opušta nas i snižava krvni tlak. Udisanjem što veće količine zraka tijekom nekoliko minuta izvođenja ove vježbe, tijelo opskrbljujemo većom količinom dragocjenog kisika, a time i većom količinom energije.

Užitak disanja punim plućima

Premda je zrak besplatan i svima dostupan, njegova kakvoća bitan je čimbenik učinkovitosti tehnika disanja. Izvođenje vježbi disanja u prirodi, ispod drveta ili uz vodu osobito blagotvorno djeluju na našu vitalnost i energiju. Zrak je na ovim mjestima posebno nabijen tzv. negativnim ionima koji na ljudski organizam imaju pozitivne učinke. Disanje punim plućima u prirodnom okružju djeluje i na oslobađanje hormona sreće te u nama budi zaspali urođeni osjećaj povezanosti s prirodom.

------------

Hvala dragoj Meri na ovom pismu!

Borivoj- 11:48 - Komentari (3) - Isprintaj - #

26.11.2011., subota

ASTRALNA PROJEKCIJA - Vesna Mihajlović

New post on Blog Vesne Mihajlović


ASTRALNA PROJEKCIJA
by vesnamihAstralna projekcija je pojava kad astralno telo napusti fizičko telo. Astralno telo je jedno od mnogih tela koje svi mi imamo ali svako postoji u različitoj dimenziji. Ta tela uključuju astralno, mentalno, fizičko, spiritualno, eterično....
Neki ljudi moć astralne projekcije poseduju od rođenja i uspešno je koriste kroz život. Ustvari svi ljudi imaju tu sposobnost samo je većinu strah napustiti fizičko telo iako je ono jedno od manje važnih tela čoveka. Napuštanje tela je veoma važno iskustvo svakoga coveka koji se bavi duhovnim stvarima, ali i ostalih ljudi koji se ne boje napuštanja fizičkog tela. Kroz astralnu projekciju čovek može da predje veliki put za par sekundi i može doživeti svet drugačije,jer osetila astralnog tela su mnogo intenzivnija nego kod fizičkog. I snovi su jedn a vrsta astralne projekcije ali razlika od normalnog astralnog putovanja je u tome što se čovek ne projektuje u ovu nego u druge dimenzije. Iako se u toku projekcije astralno telo odvaja od fizičkog tela uvek su povezana na neki način. Postoji mnogo načina za astralnu projekciju i nije teško shvatiti osnove ali treba mnogo vežbe i vremena.


BELESKA - ASTRALNA PROJEKCIJA
http://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/astralna-projekcija/10150110981504823
....................................
ASTRALNA PROJEKCIJA
http://www.youtube.com/watch?v=JtGG58g7I5s
.....................................
http://www.youtube.com/watch?v=-tyT9ylkdS8&feature=share
.................................
OM MANI PADME HUM-DEVA PREMAL
http://www.youtube.com/watch?v=2j2BxkCSmiQ
........................................
LEPA MEDITACIJA
http://vimeo.com/5052015
...................................
LEP I JEDNOST.NACIN MEDIT.-http://www.youtube.com/watch?v=A4huaKgCaZ8
...................................
MEDIT.2-5*
http://www.youtube.com/watch?v=A4huaKgCaZ8
..................................
FABIJANOVA MEDIT
http://www.youtube.com/watch?v=lc7mDC-4ObQ
...................................
TRECE OKO-http://www.youtube.com/watch?v=wAyT4oc7uSc&feature=related
....................................
POZDRAV SUNCU 1-http://www.youtube.com/watch?v=9Lwi1zGqkdA&feature=share
............................................
POZDRAV SUNCU 2-http://www.youtube.com/watch?v=eGXgoW70IB0&feature=share
......................................
GONG-http://www.youtube.com/watch?v=jsedE6OdUAc&feature=player_embedded
.......................................
GONG 2
http://www.youtube.com/watch?v=3hncJzoAiAw&feature=share
...................................
SVE JE JEDNO
http://www.youtube.com/watch?v=ctSJl2v5KvU&feature=share
.........................................
GAJATRI MANTRA
http://www.youtube.com/watch?v=4IFlaG45xM8
ASTRALNA PROJEKCIJA
http://www.sanovnik.rs/Astralna-projekcija/Astralna-projekcija/

Astal Projection

* Šta je astralna dimenzija
Astralna dimenzija sledi nakon fizičko eteričke ravni. Ona se delimično preklapa i prožima fizičko eterički svet kao velika misaona mreža koja hvata i drži u sebi sve misli ljudi. Ona je ispunjenja kolektivnom svesnošću celokupnog čovečanstva. Astralna dimenzija sadrži sve misli, sećanja, fantazije i snove svakog živog stvora na svetu.
U astralnom svetu, na osnovu zakona privlačenja, po principu "Slično privlači slično" dolazi do svojevrsnog grupisanja, pri čemu se ovaj okean uma taloži u slojeve ili bazene. Ovi slojevi misli se često nazivaju astralne ravni ili astralni svetovi. Takođe se mogu razaznati astralne podravni određenih astralnih svetova.
Astralna dimenzija se sastoji od veoma sup tilne, krajnje rafinisane i za fizička čula nevidljive astralne materije. Astralna materija je ekstremno osetljiva na misli i čovek može uz pomoć njih da oblikuje astralnu supstancu u željene oblike ili forme. Ove tvorevine ponekad mogu biti tako verne i savršene da ih je nemoguće razlikovati od trodimenzionalnih oblika.
Najbolji način da se ovo objasni je da se napravi poređenje između astralne materije i neeksponiranog fotografskog filma. Kada se ovaj film izloži svetlosti uz pomoć sočiva kamere, savršena slika stvarnosti se trenutno utiskuje na njega, zbog hemijske reakcije između svetlosti i površine filma. Kompleksnost i trajnost bilo koje tvorevine na astralu zavisi u velikoj meri od jačine uma koji učestvuje u činu oblikovanja astralne supstance.
*
* Snovi
Postavlja se pitanje kako podsvesni um stvara snove. Podsvesni um se usklađuje sa astralnom dimenzijom za vreme sna i može da stvori bilo koji scenario. Na ovaj način podsvesni um komunicira sa svesnim umom. On stvara niz kompleksnih misaonih formi u vidu scenarija i projektuje ih u materiju astralne ravni gde ove misaone forme dobijaju na čvrstini. Zatim, svesni um proživljava ove forme i iskušava scenario sna.

images (13)

*

Misaone forme
Bilo koji novi objekat u stvarnom svetu biva nakon nekog vremena asimiliran u astralnu dimenziju stvarnosti. Misaona forma koja je njegova reprezentacija najpre raste u najnižim delovima astrala koji su blizu fizičkog sveta. Zatim ona postaje sve trajnija kako se stvaranje ponavlja kroz vremenski tok. Kao sa svim misaonim formama, što se više drži pažnja na njoj misaona forma brže raste.
Što dublje idemo u astralnim dimenzijama, tj. što se više udaljavamo od fizičke stvarnosti, to se sve manje mogu naći misaone forme iz fizičkog sveta kakav je nama poznat. Fizičke stvari treba da sazrevaju jako dugo u astralnoj materiji pre no što poprime oblik na višim nivoima astrala.
Da li ste pokušali da se krećete po mraku u nepoznatoj kući? Neprestano biste udarali u razne stvari. Ali kako se postupno upoznajete sa kućom, stvara se mentalna slika okruženja u vašem umu, i vi konačno možete bolje da se snalazite u njoj. Što više vremena provodite u kući, to je jača mentalna slika. Tako se stvari asimiluju i rastu kao misaone forme u ostalim dimenzijama.
Stvaranje misaonih formi na astralu deluje takođe i u obrnutom smeru. Ako je fizički objekt neko vreme prisutan na materijalnoj ravni, on ostavlja trajnu misaonu formu na astralu. Ako se objekat otkloni ili uništi, njegova misaona forma još uvek ostaje. Možete na primer, na astralu naći nameštaj u vašoj kući koji više ne postoji. Ovo je tako zato što se misaone forme starih stvari polako rastaču i traju godinama nakon što je njihov original nestao.
Stare misaone forme ne prate njihove originalne fizičke predmete nakon što se ovi pomere ili promene mesto. Nove misaone forme počinju rasti na astralu, dok stare polako nestaju. Što je duže neka stvar na nekom mestu , to je jača njena misaona forma. To takođe važi za zgrade i geološke formacije. Ako se čovek astralno projektuje u neki park, može naići na kuću, most, reku, brdo za koje se zna da odavno ne postoje na fizičkoj ravni. Što višlje odete na astralu, to su misaone forme starije tako da se možete naći daleko unazad u geološkom vremenu.
Stepen rasta misaone forme zavisi od količine pažnje koja joj se pridaje. Na primer, čuveno platno Mona Lize, voljeno, gledano i kontemplirano od strane miliona ljudi će imati mnogo jaču misaonu formu nego slika koja visi u nečijoj spavaćoj sobi. Broj misaonih formi koje nalazite na astralu takođe zavisi i od toga koliko ste blizu fizičke dimenzije, naime, što ste bliže fizičkoj dimenziji misaonih formi je manje.
*

images (12)
*

Astralna vizija
U fizičkom telu imamo 220 stepeni vidnog polja. Čovek može da vidi ispred, ali ne i iza sebe, gore ali ne i dole u isto vreme. U astralnom telu imamo, najednom, vidno polje više od 360 stepeni. To se zove sferična vizija. Na...@8:068 28H5
*

Kreativana snaga vizuelizacije
Podsvesni um ima daleko veće sposobnosti vizuelizacije nego svesni um. To je kao da upoređujete kompjuter sa dečjim digitronom. U astralnim svetovima za vreme svesne astralne projekcije, ili lucidnog sna, kada je svesni um budan, ove razlike mogu da naprave konfuziju. Podsvesni um biva iza površine za vreme astralne projekcije. Njegove kreativne snage
teže da izađu napolje, da stvaraju i to će i učiniti kada im se ukaže i najmanja prilika. Razlika u kreativnoj snazi kombinovana sa dugogodišnjom navikom normalne frontalne vizije se naziva “Efektom Alise u Zemlji Čuda”.
Pre nego što objasnimo efekat Alise u Zemlji Čuda, sumiraćemo utvrđene činjenice koje zbunjuju:
Neverovatna kreativna snaga podsvesnog uma
Slaba kreativna snaga svesnog u ma
Osetljivost astralne materije na misao
Sferična vizija
Obrtanje čula sa levog na desno.
*

ljudi_u_crnom_astralna_projekcija
*

Astralna projekcija je sposobnost voljnog napustanja fizickog tela, prebacivanjem svesti u astralno telo i koriscenje astralnog tela za boravak na fizickoj i astralnoj ravni.
Ovo je magicko odredenje astralne projekcije proisteko iz magickog pogleda na svet koji govori o tome da pored materijalnog sveta na kome boravimo postoji jos nekoliko visih svetova - astralni, mentalni i bozanski. Nalik lutki babuski covek ima i nekoliko tela prilagodenih za boravak na visim svetovima - astralno, mentalno i bozansko. Zajednicka komponenta je svest koja je jedinstvena i bez obzira ne telo u kome boravi.
Prema magickoj teoriji visi planovi i utice na nize. Dakle, besmrtno bozansko bice je slobodno od bilo kakvog oblika. Prilikom procesa inkarnacija ono prvo dobija mentalno telo, zatim astralno i na kraju prilikom zaceca i razvoja u materici fizicko telo. Bozansko bice boravi na bozanskoj ravni u bozanskom telu. Zatim se spusta u mentalno telo koje sadrzi sve informacije o karmickim spletovima, napredku duse tokom predhodnih radova na visim ravnima i nivou dostignutom u proslim zivotima. Mentalno telo takode obuhvata i dalji pravac razvoja i ucenja, misiju u narednom zivotu, ponekad nazvanog i karmicki zadatak ili istinska volja. Ono je riznica iskustva i znanja stecenog u zivotima na zemlji, drugim planetama i visim bozanskim ravnima. Adepti koji ostvare kontakt sa svojim mentalnim telom a time i sa zapisima o prosloj karmi, zivotnoj misiji i daljem pavcu delanja na materijalnoj i visim ravnima, ponekad to iskustvo nazivaju kontakt sa visim Ja, Jastvom, Sebstvom ili Svetim Andelom cuvarem.
Mentalno telo dalje gradi astralno telo da bi u njega procesiralo informacije i slike vazne za rast i razvoj telesnih, psihickih i duhovnih funkcija. Ono deluje na astralno telo u zavisnosti od potreb nog karmickog pravca razvoja i samog kapaciteta astralnog tela. Informacije iz mentalnog tela se u astralnom telu uoblicavaju kroz slike, misli, osecanja, snove i vizije koje osoba dozivljava u svom psihickom svetu.
Svest inkarnirana u astralnom telu se dalje povezuje sa odabranim roditeljima, sredinskim okruzenjem i omogucava gradnju potrebnog fizickog tela i za ispoljavanje na materijalnoj ravni i kasnije izvrsavanje karmickog zadatka ili zivotne misije.
Prilikom smrti proces je obrnut. Fizicko telo umire a svest bica nalik dubokom transu ili snu biva prebacena u astralno telo. Svetlosna vrpca koja povezuje astralno i fizicko telo se prekida. Astralno telo kao nosilac svesti boravi na astralnom nivou najmaje cetrdeset dana po smrti. Nakon toga svest biva prebacene u mentalno telo a astralno telo se razlaze na astralne cestice slicno kao sto se i fizicko telo raspada. Astralno telo koje je napustilo svest i prebacila se u mentalno telo naziva se ljustura. Koristeci ana logiju sa savremenom tehnologijom napusteno astralno telo je najvise nalik video kaseti. Kontaktiranjem ljustura kroz razlicite oblike spiritualizma, vidovitosti ili u astralnoj projekciji utvrdeno je da one sadrze sva secanja, misli, osecanja i znanja preminule osobe. Medutim one su nezive jer u njima vise nema svesti bozanskog bica.
Moderan naziv koji se u parapsiholoskoj literaturi koristi za astralnu projekciju je izvantelesno iskustvo.
S druge strane, psiholozi ovaj fenomen nazivaju lucidno sanjanje. Oni ga odreduju kao stanje u kome je osoba tokom sna svesna da sanja i moze po svojoj volji da menja sekvence sna i da utice na izbor simbola i predela u kome boravi.
Danas se medu istrazivacima vode sporovi da li je izvantelesno iskustvo i lucino sanjanje ista ili razlicita pojava. Pristalice samo izvantelesnog iskustva smatraju da je to drugacija pojava jer se tokom nje, osoba u stanju transa izdvaja svest iz fizickog tela i boravi na materijalnoj ravni. Ona moze d a posmatra svoje telo, prostor oko sebe i da istrazuje blizu ili dalju okolinu. Zatim se svesno vraca u fizicko telo i izlazi iz stanja transa. S druge strane oni smatraju da je lucidno sanjanje samo posebna vrsta vrlo zivog sna koja je rezultat delovanja nesvesnog aspekta ljudske psihe.
Ja verujem da je i izvantelesno iskustvo (ranije u magickim knjigama nazivano direktna astralna projekcija) i lucino sanjanje (svesnost ostvarena u snovima) potpuno isti fenomen. Razlika je jedino u razini na kojoj se desavaju. Tokom izvantelesnog iskustva astralno telo boravi na zemaljskoj ravni a tokom sna na nizim ili visim astralnim nivoima. To potkrepljuje iskustvo da se iz direktne projekcije na fizicku ravan astralno telo veoma lako uzidize na astralne ravni i obrnuto, iz bilo koje astralne ravni moguce je za iskusnog prakticara da se spusti na fizicki novo.
Svi mi stalno boravimo na astralnom planu u astralnom telu tokom spavanja. Svi se astralno projektujemo nekoliko puta sva ke noci ali nismo toga svesni. Coveku je neophodno da sanja, odnosno da provede izvesno vreme u astralnom svetu, tokom dnevno nocnog perioda. Poznata je cinjenica da je coveku potrebno sanjaje i da vec posle tri dana nespavanja pocinju da se javljaju psihoticne krize u njegovom ponasanju.
Nikad covek ne moze da kaze onoliko mudrosti, koliko moze da precuti ludosti, cak i gluposti
*

155736_1635429359591_1052407793_1747589_6207409_n (1)
*

Astralno telo
Astralno telo je nacinjeno od fine astralne materije i isto tako realno kao i fizicko. Ono je njegov duplikat i kada se posmatra moze izgledati bolje ili losije od fizickog tela, zavisno od zdravlja, moralnih i duhovnih karakteristika vlasnika. Kad je sklopljeno sa fizlickim telom njegova radijacija je kod prosecnog, zdravog coveka nekih metar od sredine tela i izgleda kao raznobojna bljestava kugla koja ga obavija sa svih strana. Vidovnjaci ovo zracenje iz astralnog tela nazivaju aura i po njegovom stanju i bojama mogu se citati raspolozenje, osecanja, vrsta misli i duhovni nivo pojedinca.
Primer - Napustila sam fizicko telo i krenula da posetim poznanicu u inostranstvu koja me je zamolila za pomoc buduci da su lekari konstatovali neku neodredenu bolest koju nisu uspevali da lece a ona je svakim danom bila sve slabija i iscrpljenija. Kao astralna kapija posluzila mi je njena fotografija koju mi je poslala u pismu. Kroz nekoliko trenutka nasla sam se pored njenog kreveta. Videla sam da joj je aura vrlo lose tamno zelene boje sa smedim mrljama. Sa desne gornje strane primetila sam neko malo zlatasto bice koje je necim nalik pipku prikaceno za donji deo njene kicme. Prisla sam mu i videla da ima obrise bebe ali na moje zaprepascenje lice namrgodenog muskarca.
Astralno telo, buduci da je od astralne materije, moze kada boravi na astralnim nivoima da menja izgled i boju. U okviru magicke tradicije to se naziva preuzimanje bozanskih oblika. [ta to prakticno znaci. Ukoliko ste dovoljno uvezbani, na astalnom planu mozete da preoblikujete svoje astralno telo da izgledate kao predmet, kamen, simbol, biljka, zivotinja, da budete drugog pola, da izgledate nalik poznaniku ili slavnoj licnosti ili odabranom bozanstvu. Ukoliko se setite svojih snova, ova moc vam nece iz gledati tako neobicna. Kada poprimite odabrani oblik vasa svest najvecim delom ostaje ista ali mozete primetiti upliv karakteristika svesti preuzetog oblika.
Primer - Nalazim se u astralnoj projekciji. Oko mene je plavo kupatilo a kroz prozor vidim neki orijentalni grad. Ulazi covek koji izgleda prijateljski i simpaticno. On mi prilazi a ja udisem neprijatni miris. Postajem svesna opasnosti u istom trenutku kada me on energetski napada i pruza pipke nalik hobotnici, da me scepa za solarni pleksus. U trenu moje ruke postaju lavlje sape sa kandzama i ja ga udaram i borim se sa njim.
*

astralna_projekcija
Postoji mnogo nesuglasica u vezi toka iz koje cakre se projektuje astralno telo, odnosno sa kog mesta napusta fizicko telo. Najcesce se u literaturi navodi temena cakra i solarni pleksus. Moje iskustvo je da se astralno telo moze projektovati iz svake cakre zavisno od njegovih potreba, dominantne duhovne energije, snage astralnog tel a i astralnih vibracija. Pocetnici se najcesce projektuju iz nizih cakri, genitalne, repne i solarnog pleksusa. Tek kasnije se ostvaruju projekcije iz visih cakri. Nije vazno u kom polozaju spavate, astralno telo se moze izdvojiti i sa ledne, prednje strane ili sa boka.
Astralno telo je sa fizickim telom spojeno svetlosnom vrpcom na novou one cakre iz koje se projektuje. Cesto se postavlja pitanje da li mozete da umrete ako se prekine svetlosna vrpca tokom astralne projekcije. Ne, to nije moguce. Trenutak vase smrti i prekidanja svetlosne vrpce i oslobadanja astralnog tela od fizickog je karmicki uslovljen i nema nikakve veze sa tim da li praktikujete svesnu astralnu projekciju ili ne.
Postoji nekoliko stvari koje treba da znate u pogledu svetlosne vrpce.
a. Svetlosna vrpca je vidljiva samo na ravni zemlja-zemlja i na jako niskim astralnim ravnima. Ukoliko postanete svesni u snu necete je videti jer se tada nalazite na mogo visim astralnim ravnima. Takode, ukoliko se projektujete direktno iz fizickog tela i brzo probijate astralne ravni takode necete uspeti da je spazite.
b. Svetlosna vrpca je vidiljiva samo nekih 6 do 10 metara od fizickog tela. To bukavalno znaci da kada hodate na ravni zemlja-zemlja po svom stanu vec u sledecoj prostoriji vise necete moci da pratite astralnu vrpcu.
c. To sto je ne vidite ne znaci da se sa njom nesto lose desava ili da je prekinuta ili da niste u projekciji. Jednostavno, ona je od fine materije i postaje nevidljiva usled navedenih uzroka.
d. Kada smo bilizu fizickog tela, recimo na nekih 3-4 metara svetlosna vrpca je debljine novcica i vidimo kako je zategnuta i povezana sa fizickim telom. Belicasta je ali ako se u nju zagledate mozete primetiti promenu u skali duginih boja. Kada je dodirnete oseticete lake, hladne i fine vibracije, kao kod blagog elektriciteta. Kako se udaljujemo od fizickog tela ona postaje sve tanja i prozirnija dok u jednom trenutku utvrdite da ne mozete vise da je vi dite. Prema nekim istrazivanjima astralno telo je tesko oko 80g, mada neki adepti tvrde da se ta tezina moze povecavati. U astralnom telu imate moc da na fizickom planu posmatrate karakteristike prostora i aktivnosti ljudi i da pomerate sitne predmete.
Ipak, pravi svet astralnog tela je astralna ravan, tako da se ono tek na njemu nalazi u svojoj prirodnoj sredini. Na tom nivou astralno telo je nosilac svesti i ima sve karakteristike i moci astralnog stanovnika. Ono moze da se penje na razlicite nivoe i da skuplja snagu i stice iskustva. Duhovni rad na astralnom planu, se u okviru zapadnog hermetizma, bazira na usponu razinama i osvajanju jedne po jedne od 32. astralne staze ili kapije, odnosno podrucja univerzuma. Uspesnost i domet u tom magickom poduhvatu zavisi od snage astralnog tela, dostignutog nivoa svesnosti i od toga koliko je kadro da bude propusteno u odredeni deo astralnog Drveta zivota. Pod tim podrazumevam ne samo znanje i moc vec i moralne karakteristike astralno g putnika.

astralwomanjpg


-----------

Hvala dragoj Meri na prilogu,

Boro


- 09:11 - Komentari (4) - Isprintaj - #

25.11.2011., petak

Ulica velikoj RADMILI MATEJČIĆ

PRIJEDLOG ODBORA ZA MJESNU SAMOUPRAVU

U riječkom Kampusu ulica velikoj Radmili Matejčić, autorici kultne "Kako čitati grad"Jedna je od najzaslužnijih osoba za ponovno otkrivanje riječkog identiteta, bolje razumijevanje i buđenja ponosa Riječana na našu neponovljivu povijest, rekao je predsjednik Odbora za mjesnu samoupravu Danko Švorinić

RIJEKA Odbor za mjesnu samoupravu Grada Rijeke u proceduru je uputio dva prijedloga za imenovanje ulica na području riječkog Kampusa. Jedna bi bila Sveučilišna avenija što je uvriježeni naziv za aveniju koja prolazi pored Kampusa, dok bi se druga imenovala Ulicom Radmile Matejčić, a riječ je o produžetku Dukićeve ulice.

– Obje ulice, pa tako i potreba za njihovim imenovanjima, nastale su izgradnjom Kampusa na Trsatu. Po proceduri prijedlog se upućuje na prethodno mišljenje mjesnom odboru na čijem se području ulice nalaze, te u Gradsko vijeće koje bi trebalo donijeti definitivnu odluku, naveli su u Odboru za mjesnu samoupravu.

Kći Radmile Matejčić, dr. Jasna Gobić, izjavila je da ju je razveselila inicijativa koju je pokrenuo Odbor za mjesnu samouravu.

– Moja mama je svojim radom i tekstovima o Rijeci kojim je građanima približila grad u kojemu žive doprinijela da se pokrene priča o riječkom identitetu. Mislim da je za svoj rad zaslužila da se jedna ulica nazove po njoj. Ona je došla iz drugog kraja u naš grad, zavoljela ga, podsjetila je na njegovu bogatu i zanimljivu prošlost i na kraju je sahranjena u voljenom gradu, rekla je dr. Gobić.

Predsjednik Odbora za mjesnu samoupravu Danko Švorinić također podsjeća da Radmila Matejčić nije rođena u Rijeci, ali da joj je Rijeka bila više u srcu nego nekim riječkim starosjediocima.

– Jedna je od najzaslužnijih osoba za ponovno otkrivanje riječkog identiteta, bolje razumijevanje i buđenja ponosa Riječana na našu neponovljivu povijest.

Odlikovala ju je izuzetna širina interesa, fanatična predanost pozivu, ali i povremeno nerazumijevanje sredine za značajni poduhvat podizanja muzeja na ozbiljnu regionalnu razinu. Ipak, ono po čemu je Radmila Matejčić ostala najviše i u mojem sjećanju, a vjerujem i u svijesti većine Riječana njezino je kultno djelo ''Kako čitati grad'', svojevrsni gradski obiteljski album koji plijeni pažnjom i 30 godina nakon sto su neki tekstovi napisani.

Rijeka ima puno zaslužnih građana koji još nisu dobili zasluženo mjesto u gradskoj memoriji. Ulicom u sklopu novog studentskog grada, Rijeka vraća dio duga svojoj teti Radi, ocijenio je Švorinić.

Dr. Radmila Matejčić (1922.-1990.) cijeli je život proučavala, kako je navela Ivanka Reberski u in memoriamu, kulturne povijesti, graditeljstva i prostornog razvoja Rijeke, od najstarijih povijesnih slojeva do danas, a i dan-danas je svima onima koji nešto žele saznati o svome gradu nezaobilazna njezina kultna knjiga »Kako čitati grad – Rijeka jučer i danas«.

– Kao diplomirani arheolog i povjesničar umjetnosti u svojoj četrdesetgodišnjoj radnoj aktivnosti Radmila Matejčić bila je – srednjoškolski profesor, bibliotekar, muzejski kustos, upravitelj Narodnog muzeja u Rijeci, istraživač arheologije, kulturne povijesti i povijesti umjetnosti, podvodni arheolog i likovni kritičar. Njezina iznimno plodna i raznorodna djelatnost dosljedno se ogledava u opsežnoj stručnoj i znanstvenoj bibliografiji, koju jednim prigodnim osvrtom nije uopće moguće sagledati.

Veliku erudiciju i godinama sistematski akumulirano znanje, pod kraj svoga radnog vijeka prenosila je živom riječju studentima Pedagoškog fakulteta u Rijeci, gdje je s rijetkim entuzijazmom utemeljila studij povijesti umjetnosti, uspjevši pritom odgojiti i osposobiti prvu generaciju svojih nasljednika.

Sve to i još mnogo više ušlo je u radni doseg ove neumorne djelatnice koja je svu svoju snagu i strast uložila u proučavanje, vrednovanje, očuvanje i populariziranje naše umjetničke baštine, a posebno smo joj zahvalni za veliki doprinos na obradi spomeničkog nasljeđa Rijeke, njezina stalnog obitavališta, te Istre, Hrvatskog primorja i Kvarnera, koji je prostor oduvijek smatrala svojim širim zavičajem.

Voljela je ona taj svoj zavičaj i stoga mu je posvetila svu svoju istraživalačku energiju koju jedna žena, majka i znanstvenica može u rad uložiti, da bi na kraju u tom silnom žaru prije vremena sagorjela, navela je u in memoriamu 1990. godine Ivanka Reberski.

http://www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/U-rijeckom-Kampusu-ulica-velikoj-Radmili-Matejcic-autorici-kultne-Kako-citati-grad- 09:12 - Komentari (1) - Isprintaj - #

24.11.2011., četvrtak

O ČAKRAMA I MEDITACIJI

New post on Blog Vesne Mihajlović


O CAKRAMA – O MEDITACIJI
by vesnamih


STA JE TO MEDITACIJA?
http://www.youtube.com/watch?v=e0rSmxsVHPE&feature=related

Trenuci tišine takodjer su proces razvoja duse, vracanje
unutrasnje harmonije, smirenja..kada samo cutimo..nemo posmatramo
sta se oko nas desava, nista nam ne smeta, nista nas ne dotice, nista nas ne uznemirava, nista ne boli...to je samo nase vreme, pripada samo nama, tako mozemo pomoci i sebi i drugima.Ako neko izvesno vreme ne mozemo sami sebi posvetiti, kako onda pomoci drugima?U potpunoj tišini tek mozemo razgovarati sa sopstvenom dušom i pomoci sebi i drugima......
http://www.facebook.com/notes/vesna-mihajlovic/-o-cakrama-/10150218918154823

Na Rubu Znanosti - Moć Mantre
http://www.youtube.com/watch?v=OhO_5ZhGf64&feature=share

MANTRA - KAKO MEDITIRATI
http://www.youtube.com/watch?v=xgRPMajdu34&feature=player_embedded

MANTRA - OM MANI PADME HUM
http://www.youtube.com/watch?v=D6GJjeldpAQ&feature=related

Oneness
http://www.youtube.com/watch?v=_oDda2z7rhs&feature=player_embedded

Infinite Merkabah Activation with the Gayatri Mantra
http://www.youtube.com/watch?v=SBA56_T3Q2s&feature=related

Open To Your Light Heart
http://www.youtube.com/watch?v=XGD4cvR2FaE&feature=player_embedded

I Am Is Al l...All Is I Am
http://www.youtube.com/watch?v=-tyT9ylkdS8&feature=share

Sta pravoslavlje kaze...?
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.istokpravoslavni.org%2Ffiles%2Fjoga%2520i%2520pravoslavlje.pdf
169049_1722540977327_1052407793_1944739_3679882_n (2)
KAKO MEDITIRATI?

ASTRALNA PROJEKCIJA
http://www.youtube.com/watch?v=JtGG58g7I5s

1. DEO-MEDITACIJA- Kako meditirati 1 - JEDNOSTAVNO I LAKO!
http://www.youtube.com/watch?v=lc7mDC-4ObQ

2. DEO- MEDITACIJA - Spiritual Reality (prevedeno na srpski)
http://www.youtube.com/watch?v=eB_AkLPMFhQ

3. DEO-MEDITACIJA-Spiritual Reality (prevedeno na srpski)
http://www.youtube.com/watch?v=Y4PgH8yM_do&feature=related

4. DEO-MEDITACIJA- Spiritual Reality (prevedeno na srpski)
http://www.youtube.com/watch?v=jRspvrpLtuo&feature=related

5. DEO-MEDITACIJA-Spiritual Reality (prevedeno na srpski)
http://www.youtube.com/watch?v=IPlry0GUgD0&feature=related

6. DEO-MEDITACIJA-Spiritual Reality (prevedeno na srpski)
http://www.youtube.com/watch?v=KB2dF-xGdIM&feature=related

2 of 5. How to Meditate, Yoga, Meditation
http://www.youtube.com/watch?v=A4huaKgCaZ8

Open To Your Light Heart
http://www.youtube.com/watch?v=XGD4cvR2FaE

1. - POZDRAV SUNCU-Yoga: Surya Namaskar - "Salute to the Sun"
http://www.youtube.com/watch?v=9Lwi1zGqkdA&feature=share

2. - POZDRAV SUNCU-Shiva Rea Yoga Sun Salutation
http://www.youtube.com/watch?v=eGXgoW70IB0&feature=share

KAKO NASTAJE MUZIKA
http://www.youtube.com/watch?v=aSx4ly32hZ0&feature=player_embedded#at=35

UVOD U CAKRA SISTEM
http://www.youtube.com/watch?v=7EUH1CnthhE

169049_1722540977327_1052407793_1944739_3679882_n (2)

RAZVOJ AURE
http://www.youtube.com/watch?v=g1ko30OomwA

Universal Mother - Ancient Chants, Blissful Grooves
http://www.youtube.com/watch?v=HDhDmsWVieA&feature=player_embedded#at=111

Ra Ma Da Sa Meditation(Za ciscenje uma) :))
http://www.youtube.com/watch?v=gXSOkjZNMKo

Meditation music (deep theta) Oceans of Peace by Paul Collier(65)
http://www.youtube.com/watch?v=TkIcQ5uYBy4&feature=player_embedded#!

AFIRMACIJE CAKRI~TISINA UMA
http://silenceofthemind.wordpress.com/2011/03/01/afirmacije-cakri/

Ekart Tol - Šta je to meditacija
http://vimeo.com/17861614

MOJA BELESKA O CAKRAMA
http://www.facebook.com/note.php?saved&¬e_id=465923469822

RAD NA CAKRAMA
http://www.freewebs.com/belaplanina/RADNACAKRAMA.pdf

Exercicio para ativar o Chakra Frontal
http://www.youtube.com/watch?v=uYWxF_cXZu0&feature=relate

What is Meditation? - www.eckharttolle.com
http://www.youtube.com/watch?v=2bAXwBbCtHg

Meditacija je sredstvo za upoznavanje sa neiscrpnim unutrasnjim potencijalima.Tek kada ih prepoznamo, mozemo ih razumeti.Kada ih razumemo, mozemo njima upravljati.

The Rising Kundalini
http://www.youtube.com/watch?v=qCWYnQguBhk

World Relaxation Yoga Instrumental Music - Album Sampler
http://www.youtube.com/watch?v=8DiYRRKEq8I&feature=player_embedded#

JOGI FABIJAN YOGA MORAL
PET PRINCIPA NECINJENJA(Yama) SU:

*1. Ahimsa (nenasilje) koja znači ne povrediti druge ljude i živa bića. Ona znači i ne škoditi sebi. Ne povređivati prirodnu okolinu. Ahimsa znači i ne povrediti drugoga rečju, pa makar bile i istinite. Iz nje je izvedeno vegetarijanstvo kojega se drže mnogi poklonici joge.

*2. Satya (istinitost) znači ne namerno neistinama zavoditi druge našim mislima, kao ni rečima ni delima.

*3. Asteya (ne-krađa) je ne uzimati tuđe a što vam nije dato. To se odnosi kako na materijalne stvari tako i na ideje i dr.

*4. Bramacharya (odgovornost u sexu). Ovo je najkontroverznija Yama; najčešće se, uprošteno, prevodi kao celibat – uzdržavanje od seksa ali ona znači mnogo više. Sama reč znači „učenik ili sledbenik Brame“ – vrhovne Stvarnosti. Dakle, zabrana se odnosi da tretman drugog kao ljudskog bića a ne kao muškog ili ženskog tela. Duh tog pravila seže u očuvanje energije radi duhovnog rasta. To podrazumeva ne samo uzdržavanje od seksa (odn. ejakulacije kod muškaraca), nego uzdržavanje i svakog drugog nerazumnog rasipanja snage u aktivnostima kao što su beskrajni besmisleni razgovori i sl.

*5. Aparigraha (ne-lakomost) znači uzdržavanje od lakomosti; ne čeznuti za tuđim. Takođe, ne gomilati nepotrebnu imovinu i, u suštini, voditi život duhovnog učenja (sticanja).
http://www.youtube.com/watch?v=1b-3vu0FHqY&sns=fb

http://joga.rs/
http://www.joga.rs/blog/sada-ili-nikada/210-sada-ili-nikada

LEPA MEDITACIJA
http://vimeo.com/5052015

LEPA I JEDNOSTAVNA MEDITACIJA-1- 5. STA JE Yoga, Meditation-
http://www.youtube.com/watch?v=om7NCfTo-xc&feature=related

Meditacije - Kako meditirati 1 - JEDNOSTAVNO I LAKO!
http://www.youtube.com/watch?v=lc7mDC-4ObQ
169049_1722540977327_1052407793_1944739_3679882_n (2)
*
http://www.youtube.com/watch?v=lc7mDC-4ObQ&feature=related

*Meditacija čakri - aktivirajte se... (43min:41s)
by spirit_of_zen89
http://vimeo.com/17399937

*Automatic Chakra Balance™ by Dyan Garris at Voice of the Angels.com
http://www.youtube.com/watch?v=zyOKZpaU9Z8&feature=related

Buđenje trećeg oka, Tratak 1, NEŠTO POSEBNO!FABIJAN
http://www.youtube.com/watch?v=wAyT4oc7uSc&feature=related

Buđenje trećeg oka, Intuicija 1, INSPIRATIVNO!FABIJAN
http://www.youtube.com/watch?v=chIsq4CE_UI&feature=related

*Razmisli - Indijske mudrosti

1.Chakra-Muladhara chakra meditation
http://www.youtube.com/watch?v=0O-oQb60x7s

*Root Chakra (Muladhara)
http://www.youtube.com/watch?v=nP2aEqzo2ZE&feature=related

Centar osnove (Muladhara chakra)
Prvi centar, centar osnove (muladhara), snadbeva energijom sledeće zone tela: kičmeni stub, mokraćne puteve, kanale, bešiku, bubrege i nadbubrežne žlezde. Kroz ovaj centar potvrđujemo našu želju za životom, tj. postojanjem u fizičkom svetu. Kada osnovni centar pravilno funkcioniše osoba "čvrsto stoji na zemlji", fizički je snažna, postojana, temeljita i najčešće dobrog zdravlja. Poseduje neiscrpnu životnu energiju, sposobnost da se raduje životu i sklonost prema fizičkim aktivnostima. Psihološki je vezana za opstanak, hrabrost, volju, životnu energiju, temelje. Smeštena je na dnu kičmenog stuba. Boja kojom se predstavlja je crvena. Kada centar osnove ne pulsira dobro, osoba se žali na manjak životne energije, opštu iscrpljenost i nezainteresovanost za okolinu. U psihološkom pogledu takva osoba nema dobru vezu sa „zemljom” i obično ima poteškoća da svoje ideje ostvari u životu.

1. CAKRA-MULADHARA
*http://www.youtube.com/watch?v=0O-oQb60x7s

*
http://www.youtube.com/watch?v=nkJdJpYzbj4&feature=related

Meditiranjem na ovu cakru oslobadjate napetosti iz fizickog tela i uma, i ostvarujete bolje zdravlje.Bozanstva ove cakre su Brahma i Dakini.Zivotinja simbol snage je slon kod ove cakre.Aktivni organ je anus.Unutrasnji polozaj je spoj izmedju kicme i trtice, a spoljasnji tacka izmedju polnog organa i anusa.Crvene je boje sa cetiri latice, njen element je Zemlja, mantra na laticama je-Vam, sam, kham, sam.Korenska mantra je Lam.Oblik pojavljivanja je zuti kvadrat, osecaj je miris, siddhi ili posebne moci ove cakre su govorna sposobnost, prva razina svesti t.j.fizicko postojanje.Ova cakra je okrenuta prema dole,i povezana je sa zemljom, nogama i cvrstim delovima tela kostima i zubima.U ovom podrucju se skupljaju teskoce koje su povezane sa primarnim fizickim opstankom, ukljucujuci skloniste, sigurnost, hranu i nov ac.
........................................
2.Chakra 2 - The Orange source-Svadistana
http://www.youtube.com/watch?v=JSq-IukW0Xc&feature=channel

Druga čakra
To je spolna čakra koja je narandžaste boje, a leži tik nad genitalijama nekoliko prstiju ispod pupka. Deluje pre svega na naš osećajni život. Povezana je sa spolnim žlezdama, te utiče na reprodukcijski sustav i na naše delovanje, učenje i stvaranje.

Boja je narančasta

Mantra je VAM

Element je voda

Broj latica je 6 i simbolizira vrline koje treba razviti na ovom nivou.

Druga čakra ukazuje na naš odnos prema telu, tj. način na koji to telo doživljavamo, te odnos prema putenosti i životnim užicima. Spolna čakra određuje i naš odnos prema spolnosti, kvalitetu ljubavi prema partneru te pružanje i primanje telesnog, umnog i duhovnog zadovoljstva. Osim toga druga čakra deluje na količinu spolne energije. Ako je otvorena, čovek oseća svoju spolnu snagu.

Ako je blokirana, čovek je spolno nemoćan i nezainteresiran. Kod žena se to manifestira kao nemogućnost doživljavanja orgazma i primanja spolnog užitka, kod muškaraca u preranoj ejakulaciji i smetnjama pri erekciji.

Blokada druge čakre izražava se i u teškoćama kod učenja i pamćenja, razdražljivosti, slaboj plodnosti, strahu od rađanja dece. Mogu se javiti i polne poteškoće, bol u krstima i kukovima, herpes i druge polne bolesti, problemi s mjehurom(besikom), bolne i neuredne menstruacije, ciste na jajnicima, tumori ili rak na ženskim organima, a kod muškaraca impotencija ili problemi s prostatom...

169049_1722540977327_1052407793_1944739_3679882_n (2)

Centar seksualnosti (Swadhisthana chakra)
Ovaj centar snadbeva energijom polne organe i polne žlezde. Centar je stvaralačke energije i zadovoljstva, partnerske ljubavi. Vezuje se za seksualnost, kreativnost, razmnožavanje, porodicu i inspiraciju. Ispravna aktivnost ovog centra stvara preduslove za osećanje pripadanja, prisnosti, zaljubljenosti i ljubavi. Poverenje i duboka otvorenost prema partneru osnov su za ostvarenje seksualnog zadovoljstva.
Problem doživljavanja orgazma, nezainteresovanost za partnersku ljubav, zdravstvene tegobe kao što su česte upale jajnika, mokraćnih kanala, bešike, prostate ukazuju na nepravilan rad seksualnog centra. Otvorenost prema partneru i skladan ljubavni život govore o ispravnom radu ovog centra.

3. MANIPURA-Solar Plexus Chakra
Manipura znaci Grad dragulja.Ova cakra zraci prema napred i povezana je sa trbuhom,ledjima,zelucem,slezenom i probavnim traktom,a takodje sa besmrtnoscu,slavom,snagom volje i kontrolom.Odgovorna je za ono sto obicno nazivamo instiktivnom reakcijom.Vanjski polozaj ove cakre na telu je pupak,a unutrasnji je u blizini nadbubrezne zlezde tj.solarni pleksus.Boja ove cakre je zuta,sa deset latica.Mantra na latic

http://www.youtube.com/watch?v=Bxt1RBMJRwg&feature=related
The Chakras 3. Solar Plexus - Kristopher Stone


http://www.youtube.com/watch?v=gPEbzjqZ6Ok&feature=related
Chakra Balancing for the Manipura Solar Plexus Chakra Third Chakra Healing Meditation

*
http://www.youtube.com/watch?v=4jjWsIMKEuM&feature=related

Stomačni centar (Manipura chakra)
Snadbeva energijom jetru, žučnu kesu, želudac, nervni sistem i pankreas. Vezuje se za niže emocije, intelekt i um. Lokacija: Solarni pleksus. Odgovara povezanosti sa okruženjem, kao što je dete preko pupčane vrpce povezano sa majkom. Centar je akcije, individualne volje i moći, životnog zadatka individue, njenog mesta u Univerzumu, njene slobode i samostalnosti.


4.ANAHATA-Srcana cakra
Anahata znaci neizgovoreni zvuk u kojem se cuje vibracija svemira OM.Delovi tela povezani sa ovom cakrom su srce,pluca,rebra i gornji deo ledja.Cakra je usmerena prema napred i povezana je sa ambicijom,nadom,ljubavlju,saosecanjem i odanoscu.Vanjski polozaj je srediste grudi a unutrasnji polozaj je timus ili prsna zlezda.Cakra ima dvanaest zelenih ili plavih latica,a mantra na laticama je...od ka do ttha,a

*
http://www.youtube.com/watch?v=JTQbRROdKA0&feature=related

*
http://www.youtube.com/watch?v=OXmh12WToSs&feature=player_embedded#!

Grudni centar (Anahata chakra)
Snadbeva energijom kardiovaskularni sistem, deo pluća, srce. Povezuje nas sa suštinskom energijom ljubavi, blagosti, radosti, poštovanja i otvorenosti prema životu i drugim ljudima. Vezuje se za bezuslovnu ljubav, odanost, poverenje i samilost. Smeštena je u predelu grudi. Osoba oseća jedinstvo sa Univerzumom, povezanost sa svim živim bićima. Ispravna aktivnost Anahata čakre podstiče razvijanje tolerancije, razumevanje i saosećanje. To stvara osnov za duhovno izrastanje i pomoć drugim ljudima.

5.PETA CAKRA-Vishuddhi znaci cistoca i smestena je tamo gde nastaje nektar besmrtnosti.Vishuddhi zraci prema napred i povezana je sa plucima,vratom,grlom,glasnicama,celjusti,znanjem,razlucivanjem,poniznoscu i izrazavanjem.Vanjski polozaj ove cakre je grlo a unutrasnji stitnjaca.Sacinjava je sesnaest modrih latica,a mantra na laticama je sesnaest sanskrtskih samoglasnika.Korijenska mantra je Ham,a elemenat ove cakre je Eter.
http://www.youtube.com/watch?v=aDzRZhIb7ok&feature=&p=261355C48FEDC9DE&index=0&playnext=1

Grleni centar (Vishuddha chakra)
Snadbeva energijom govorni aparat, deo pluća i štitnu žlezdu. Vezuje se za glas, istinu, komunikaciju i više dimenzije znanja. To je centar primarne komunikacije, davanja i primanja, govora, samostalne akcije i profesionalnog izražavanja. Osoba sa snažnim grlenim centrom svesna je svojih životnih mogućnosti i načina kako da ih ostvari.

6. SESTA CAKRA-Chakra 6 - The Indigo Float

*
http://www.youtube.com/watch?v=8DHnxDdOfWs&feature=channel

*http://www.freewebs.com/belaplanina/RADNACAKRAMA.pdf

*
http://www.youtube.com/watch?v=EFtqPYf_XTY&feature=player_embedded
169049_1722540977327_1052407793_1944739_3679882_n (2)
Ajneya cakra je poznata i kao trece oko,ili cakra gurua,sto znaci da ucenik pomocu ove cakre moze komunicirati telepatski sa svojim guruom.Ova cakra je povezana sa manasom tj.umom,sa licem,ocima,nosom,sinusima i hipofizom.Spoljasni polozaj ove cakre je celo izmedju ociju,a unutrasnji je Hipofiza.Cine je dve tamno plave,svetlo sive i bele latice.Mantra na laticama je ham i ksam a korenska mantra je OM.Element
http://www.youtube.com/watch?v=nkJdJpYzbj4&feature=related

7. SEDMA CAKRA-Chakra 7 - The Purple Crown-Sedma čakra – Tjemena čakra - Sahasrara
Sahasrara - ''ja sam'' centar
Lokacija: Temeni deo glave
Boja: Ljubičasto, belo, prozirno, zlatno.
Delovi tela: Vrh glave, mozak i ceo nervni sistem
Endokrina žlezda: Pinealna žlezda

*
http://www.youtube.com/watch?v=v5h2UfUdzi4&feature=channel

*
http://okristalima.blogspot.com/2010/01/sedma-cakra-tjemena-cakra-sahasrara.html

Čulo: Čulo uživljavanja, tj. empatije, doživljavanja tuđeg iskustva kao svog.
Svijest: Kao što je korenska čakra veza sa Zemljom i ulaznom energijom, tako je krunska čakra veza sa Univerzalnom Božijom energijom. Ona predstavlja i našu vezu sa biološkim ocem koji je naš model prihvatanja autoriteta. Nivo duše i sposobnost ostvarivanja kontakta.
Element: Unutrašnja, bela svetlost koja je najsuptilniji element kod kog je fizički univerzum stvoren.
Osobina: Izlazna kapija u kruženju naše energije, a ulazna kapija Univerzalne Božije energije. Na tom mestu energija koja je prošla kroz šest osnovnih čakri biva očišćena i obogaćena belom svetlošću kao elementom Univerzalne kosmičke božanske energije.
Sedma čakra upravlja upijanjem svetlosti i ritmom budnih stanja i sna . Povezuje nas sa univerzumom, sveobuhvatnim znanjem, religioznošću, verom generalno. Kroz temenu čakru ostvarujemo kosmičko sjedinjenje sa univerzalnom energijom i samim Bogom. Njom doživljavamo kosmičke svetove i samoispunjenje.
Poremećena sedma čakra može izazvati nesanice i depresije. Ako je strujanje energije u tom području preslabo, posledice mogu biti razne hronične bolesti, nervne i psihičke tegobe, pa i bolesti opasne po život poput raka i leukemije.

Na duhovnom nivou, simptomi lošeg protoka, previše otvorene čakre ili blokirane energije kroz sedmu čakru su i sklonost crnoj magiji, praznoverje i sujeverje, nedostatak interesovanja za svetovni život, povučenost, duševne bolesti.

Na psihičkom nivou poremećaji sedme čakre se vide u nedostatku životne radosti, beg od stvarnosti, tupost, duševna iscrpljenost, nemogućnost odlučivanja, zbunjenost.
Kada neko oseća doživljaj odvojenosti od oca, tada zatvara krunsku čakru, doživljava osećaj izolacije i usamljenosti, kao da je u školjci, i ima teškoće u kontaktu sa onima oko sebe.

Na fizičkom nivou simptomi lošeg rada sedme čakre su glavobolje, hronične bolesti, slab imunitet, nervne bolesti, disajne tegobe, uzetost, rak, multiple skleroza i ostale teške bolesti.

Sedmu čakru stimulišemo svim providnim kristalima, kristalima ljubičaste, bele i zlatne boje:
Ametist, dijamant, čisti kalcit, mjesečev kamen, selenit, howlit, halkopirit, pirit zlato, bornit, moldavit, gorski kristal...

OSHO- SEDMA CAKRA
http://www.youtube.com/watch?v=ZGOvWq4npaU&feature=related

Čeoni centar (Ajna chakra)
Snadbeva energijom uši, nos, nervni sistem, mozak, levo oko i hipofizu. Preko njega se povezujemo sa unutrašnjim vođstvom, višim JA, unutrašnjim bićem ili Suštinom. Vezuje se za pojavu vizija, ideja i intuicije. Lokacija: područje između obrva. Odgovara idejnim konceptima kao i njihovom ostvarenju u svakodnevnom životu.

8. OSMA CAKRA

U Tantri takodjer postoji i osma.. Zlatna chakra... koja se nalazi izvan tela. ta se chakra aktivira tek kad su sve chakre otvorene.. tj. kad postoji potpuno slobodan protok energije izmedju svih sedam chakri na telu.. e sad to nije bas lako postichi ali se moze.. postoje razni blokovi koji sprechavaju taj protok energije..
**************
Temeni centar (Sahasrara chakra)
Snabdeva energijom epifizu, mozak i desno oko. Centar je samousavršavanja i duhovnog života, povezanosti sa sveobuhvatnim univerzumom, dijamantom uma i osnovnim energijama Suštine - mudrošću. U temeni centar slivaju se tokovi svih primarnih energija Suštine kupajući energetsku strukturu ličnosti. Sahasrara nas povezuje sa stvaralačkim energijama Univerzuma i univerzalnom svesti stvaraoca. Vezuje se z a osećaj jedinstva i predanosti. Lokacija: teme glave.
Energetskim centrima pristupamo skrivenim neiscrpnim potencijalima koji nam postupnim praktikovanjem yoge, uz mentorsko vođstvo Učitelja postaju dostupne, povećavajući tako naše životne sposobnosti.

--------------

HVALA DRAGOJ REI NA OVOM POSTU!- 11:03 - Komentari (8) - Isprintaj - #

23.11.2011., srijeda

BOLESTI,UZROCI, AFIRMACIJA ZA LIJEČENJE

New post on Blog Vesne Mihajlović

LOUISE HAY: SPISAK BOLESTI, NJIHOVIH UZROKA I AFIRMACIJE ZA LECENJE
by vesnamih

Poremećaj: Adenoidne vegetacije

Vjerojatni uzrok: Obiteljska nesloga i prepiranje. Dijete se ne osjeća dobrodošlim.

Afirmacija: To dijete u nama željeno je, dobrodošlo i veoma voljeno.

Poremećaj: Adisonova bolest

Vjerojatni uzrok: Strogo odbacivanje bilo kakvih osjećaja. Ljutnja usmjerena prema sebi.

Afirmacija: S ljubavlju se brinem o svom tijelu, umu i emocijama.

Poremećaj: AIDS

Vjerojatni uzrok: Poricanje sebe, osjećaj seksualne krivnje. Jako osjećanje da nismo dovoljno dobri.

Afirmacija: Ja sam božanski i prekrasan izraz života. Uživam u svojoj seksualnosti i u svemu što jesam. Volim sebe.

Poremećaj: Akne

Vjerojatni uzrok: Neprihvaćanje sebe. Mržnja prema sebi.

Afirmacija: Ja sam božanski izraz ljubavi. Volim i prihvaćam sebe takvu kakva jesam.

Poremećaj: Alergije

Vjerojatni uzrok: Na koga ste alergični? Odbijate vjerovati u sebe.

Afirmacija: Svijet je sigurno i prijateljsko mjesto. Sigurna sam i u skladu sa životom.

Poremećaj: Alkoholizam

Vjerojatni uzrok: U čemu je smisao? Osjećaj ništavnosti, krivnje i nedostatnosti. Odbacivanje samog sebe.

Afirmacija: Ja živim sada. Svaki trenutak nosi nešto novo. Odabirem da vidim svoje vrijednosti. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Alzheimerova bolest

Vjerojatni uzrok: Želja da se napusti planet. Nesposobnost nošenja sa životom.

Afirmacija: Sve se događa u pravo vrijeme i na pravome mjestu. Mojim životom uvijek rukovode božanske ispravne odluke.

Poremećaj: Amnezija

Vjerojatni uzrok: Strah. Bijeg od života. Nesposobnost da se borimo za sebe.

Afirmacija: Oko sebe nalazim samo hrabrost i inteligenciju. Razvijam osjećaj vlastite vrijednosti. Mogu slobodno uživati u svom životu.

Poremećaj: Anemija

Vjerojatni uzrok: Životni nam je stav "Da, ali..." Nedostatak radosti. Strah od života. Osjećaj da nismo dovoljno dobri.

Afirmacija: Doživljavam radost u svim područjima svog života. Volim život.

Poremećaj: Anemija zbog srpolikih stanica (drepano-citoza)

Vjerojatni uzrok: Naše uvjerenje da nismo dovoljno dobri razara nam radost života.

Afirmacija: Ovo dijete živi i udiše radost života okruženo ljubavlju. Svaki dan Bog donosi čuda u naše živote.

Poremećaj: Anoreksija

Vjerojatni uzrok: Odbacivanje vlastitog života. Osjećaj ogromnog straha i mržnje prema sebi.

Afirmacija: Sigurna sam. Prekrasna sam baš na ovaj svoj način. Odabirem življenje. Odabirem radost i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Anorektalno krvarenje

Vjerojatni uzrok: Bijes i frustracija.

Afirmacija: Vjerujem u život. Činim samo ispravna i dobra djela u životu.

Poremećaj: Apatija

Vjerojatni uzrok: Otpor osjećajima.Umrtvljivanje sebe. Strah.

Afirmacija: Nema razloga da se plašim osjećaja. Otvaram se prema životu. Spremna sam iskusiti život.

Poremećaj: Apetit-pretjerani

Vjerojatni uzrok: Strah. Potreba za zaštitom. Procjenjivanje emocija.

Afirmacija: Sigurna sam. Nema razloga da se bojim osjećati. Moji su osjećaji normalni i prihvatljivi.

Poremećaj: Apetit-gubitak (anoreksija)

Vjerojatni uzrok: Strah. Čuvanje sebe. Nepovjerenje prema životu.

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Sigurna sam. Život je siguran i radostan.Poremećaj: Apsces

Vjerojatni uzrok: Ponovo oživljavanje misli o starim povredama, omalovažavanjima i osveti.

Afirmacija: Svoje misli oslobađam prošlosti. S prošlošću je gotovo. Smirena sam.

Poremećaj: Arterije

Vjerojatni uzrok: Nose radosti života.

Afirmacija: Ispunjena sam radošću. Radost prolazi kroz mene sa svakim otkucajem moga srca.

Poremećaj: Artritis

Vjerojatni uzrok: Osjećaj da smo nevoljeni. Kritiziranje i ogorčenje.

Afirmacija: Ispunjena sam ljubavlju. Sada odabirem ljubav i prihvaćam sebe. Druge gledam s ljubavlju.

Poremećaj: Asfiktični napadi

Vjerojatni uzrok: Strah. Nepovjerenje prema životu. Stalno bavljenje iskustvima iz djetinjstva.

Afirmacija: Mogu slobodno odrasti. Svijet je sigurno mjesto i ja sam sigurna.

Poremećaj: Astma

Vjerojatni uzrok: Potisnuta ljubav. Nemoć da dišemo sami za sebe. Osjećaj gušenja. Neisplakane suze.

Afirmacija: Mogu slobodno preuzeti kontrolu nad svojim životom. Odabirem slobodu.

Poremećaj: Astma u dojenčadi

Vjerojatni uzrok: Strah pred životom. Ne želimo biti ovdje.

Afirmacija: Ovo je dijete sigurno i voljeno. Ono je dobrodošlo i omiljeno.

Poremećaj: Arterioskleroza

Vjerojatni uzrok: Pružanje otpora i napetost. Ograničeni načini razmišljanja. Odbijamo gledati život s dobre strane.

Afirmacija: Potpuno sam otvorena prema životu i radosti. Život gledam s ljubavlju.

Poremećaj: Atletsko stopalo

Vjerojatni uzrok: Frustracija zato što nismo prihvaćeni. Nemoć da s lakoćom krećemo naprijed.

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Dopuštam si krenuti naprijed. Mogu se slobodno kretati.

Poremećaj: Bjesnoća

Vjerojatni uzrok: Bijes. Uvjerenje da je nasilje odgovor na sve probleme.

Afirmacija: Okružena sam i ispunjena mirom.

Poremećaj: Bol

Vjerojatni uzrok: Krivnja. Krivnja uvijek traži kažnjavanje.

Afirmacija: S ljubavlju se oslobađam prošlosti. "Oni su slobodni i ja sam slobodna." Sada je sve u redu u mome srcu.

Poremećaj: Bolovi

Vjerojatni uzrok: Žudnja za ljubavlju. Žudnja da nas netko pazi.

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Ja sam voljena i volim.

Poremećaj: Bradavica na stopalu

Vjerojatni uzrok: Bijes zbog dubokog nerazumijevanja. Frustracije zbog budućnosti.

Afirmacija: Krećem se naprijed s lakoćom i povjerenjem. Ja imam povjerenja i prepuštam se rijeci života.

Poremećaj: Bradavice

Vjerojatni uzrok: Maleni iskazi mržnje. Uvjerenost u ružnoću.

Afirmacija: Ja sam potpuni izraz ljubavi i ljepote života.

Poremećaj: Brightova bolest

Vjerojatni uzrok: Osjećamo se kao dijete koje misli da nije dovoljno dobro ili da ništa ne može učiniti kako treba. Neuspjeh. Gubitak.

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Brinem se o sebi. Dorasla sam vremenu.

Poremećaj: Bronhitis

Vjerojatni uzrok: Nesretna obiteljska sredina. Svađanje i vikanje. Ponekad i sablasna šutnja.

Afirmacija: Uspostavljam mir i harmoniju u sebi i oko sebe. Sve je u redu.

Poremećaj: Bubrežni kamenac

Vjerojatni uzrok: Nakupine nerazriješenog bijesa.

Afirmacija: S lakoćom se rješavam svih problema iz prošlosti.

Poremećaj: Bursitis

Vjerojatni uzrok: Zatomljeni bijes. Želimo udariti nekoga.

Afirmacija: Ljubav nas oslobađa svega što nam ne priliči.

Poremećaj: Celulit

Vjerojatni uzrok: Prekopavanje po emocionalnim povredama iz ranog djetinjstva. Neprestano razmišljanje o "udarcima" iz prošlosti. Poteškoće pri kretanju naprijed. Strah pred odabiranjem svog vlastitog pravca.

Afirmacija: Opraštam svima. Opraštam sebi. Zaboravljam sva prošla iskustva. Slobodna sam.Poremećaj: Ciste

Vjerojatni uzrok: Vraćanje na stari "film"-iskustvo koje nam zadaje bol. Njegovanje tih emocionalnih povreda. Lažne nade.

Afirmacija: Misli su mi prekrasne jer sam takve odabrala. Osjećam ljubav prema sebi.

Poremećaj: Crveno oko

Vjerojatni uzrok: Bijes i frustracija. Ne želimo vidjeti što je oko nas.

Afirmacija: Oslobađam se potrebe da sam uvijek u pravu. Smirena sam. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Curenje iz nosa

Vjerojatni uzrok: Unutarnji plač. Djetinjaste suze. Žrtva.

Afirmacija: Priznajem i prihvaćam da sam kreativna snaga u svom svijetu. Sada odabirem uživanje u svom životu.

Poremećaj: Cushingova bolest

Vjerojatni uzrok: Mentalna neravnoteža.Ideje koje nas guše. Osjećamo se savladani.

Afirmacija: S ljubavlju postavljam svoje tijelo i um u ravnotežu. Sada odabirem misli od kojih se osjećam dobro.

Poremećaj: Ćelavost

Vjerojatni uzrok: Strah. Napetost. Pokušaj da sve držimo pod kontrolom. Nepovjerenje prema životu.

Afirmacija: Sigurna sam. Volim i prihvaćam sebe. Vjerujem u život.

Poremećaj: Čeljusni grč (Trizmus)

Vjerojatni uzrok: Bijes. Želja da je sve pod našom kontrolom. Otpor iskazivanju osjećaja.

Afirmacija: Imam povjerenja u životni proces. S lakoćom tražim što želim. Život me podržava.

Poremećaj: Čir (Karbunkul)

Vjerojatni uzrok: Otrovan bijes zbog nanesenih nepravdi.

Afirmacija: Oslobađam se prošlosti i dopuštam da vrijeme iscijeli svako područje moga života.

Poremećaj: Čir na želucu

Vjerojatni uzrok: Strah. Uvjerenost da nismo dovoljno dobri. Želja da svima udovoljimo.

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Smirena sam. Prekrasna sam.

Poremećaj: Čirevi

Vjerojatni uzrok: Strah. Snažno uvjerenje da nismo dovoljno dobri. Što vas jede iznutra?

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Smirena sam i spokojna. Sve je u redu.

Poremećaj: Čmar

Vjerojatni uzrok: Točka oslobađanja. Pražnjenje.

Afirmacija: S lakoćom i ugodom oslobađam se svega što više ne trebam u svom životu.

Poremećaj: čmar - krvarenje

Vjerojatni uzrok: Pogledaj pod anorektalno krvarenje

Poremećaj: fistula

Vjerojatni uzrok: Nepotpuno oslobađanje od otpadaka. Zadržavanje nečistoća iz prošlosti.

Afirmacija: Potpuno i s ljubavlju oslobađam se prošlosti. Ja sam ljubav.

Poremećaj: Čvorovi

Vjerojatni uzrok: Ogorčenje i frustracija. Ego nam je povrijeđen zbog karijere.

Afirmacija: Oslobađam se svoje sheme odgađanja i dopuštam da uspjeh bude moj.

Poremećaj: Dah

Vjerojatni uzrok: Predstavlja našu sposobnost da se uključimo u život.

Afirmacija: Volim život.

Poremećaj: problemi s disanjem

Vjerojatni uzrok: Strah ili odbijanje da uživamo u životu u potpunosti. Osjećaj da nemamo pravo zauzimati prostor ili čak postojati.

Afirmacija: Moje je prirodno pravo da slobodno i u potpunosti uživam u životu. Zavređujem biti voljena. Sada odabirem življenje života u potpunosti.

Poremećaj: Dječje bolesti

Vjerojatni uzrok: Vjerovanje u kalendare, društvena pravila ili lažne zakone. Djetinjasto ponašanje odraslih oko nas.

Afirmacija: Ovo je dijete zaštićeno i okruženo ljubavlju. Tražimo mentalni imunitet.

Poremećaj: Edem

Vjerojatni uzrok: Što ili koga ne želimo zaboraviti?

Afirmacija: Rado se oslobađam prošlosti. Nemam straha od oslobađanja. Sada sam slobodna.

Poremećaj: Ekgzem

Vjerojatni uzrok: Zapanjujući antagonizam. Mentalne erupcije.

Afirmacija: Harmonija i mir, ljubav i sreća jesu oko mene i unutar mene. Sigurna sam i smirena.

Poremećaj: Emfizem

Vjerojatni uzrok: Strah od življenja. Ne vidimo smisao života.

Afirmacija: Moje je životno pravo da živim potpuno i slobodno. Volim život. Volim sebe.

Poremećaj: Epilepsija (Padavica)

Vjerojatni uzrok: Osjećaj da nas netko proganja. Odbijanje života.Vođenje unutarnje borbe. Nasilje prema samom sebi.

Afirmacija: Odabirem gledati život kao nešto vječno i ispunjeno radošću. Ja sam vječna, radosna i u miru sa svijetom oko sebe.

Poremećaj: Fibroidni tumori i ciste

Vjerojatni uzrok: Njegovanje boli koju nam je zadao partner. Udarac ženskom egu.

Afirmacija: Oslobađam se sheme u sebi koja privlači takvo iskustvo. Stvaram samo dobro u svom životu.

Poremećaj: Fibrozna cista

Vjerojatni uzrok: Uvjerenost da nas život neće podržati. Jadna ja!

Afirmacija: Život voli mene i ja volim život. Sada odabirem slobodan i potpun život.

Poremećaj: Fistula

Vjerojatni uzrok: Strah. Blokada pri opuštanju.

Afirmacija: Sigurna sam. Iskreno vjerujem u život. Život je na mojoj strani.

Poremećaj: Frigidnost

Vjerojatni uzrok: Strah. Poricanje ugode. Vjerovanje da je seks nešto loše. Bezosjećajni partneri.

Afirmacija: Nema razloga da ne uživam u svom tijelu. Uživam što sam žena.

Poremećaj: Furunkuli

Vjerojatni uzrok: Bijes. Osjećaj da nam je "prekipjelo". "Ključanje u sebi" od bijesa.

Afirmacija: Iskazujem samo ljubav i radost. Smirena sam.

Poremećaj: Gangrena

Vjerojatni uzrok: Morbidne misli. Uništavanje životne radosti otrovnim mislima

Afirmacija: Sada odabirem harmonične misli i dopuštam si ispunjenje radošću.Poremećaj: Gastritis

Vjerojatni uzrok: Osjećaj nesigurnosti koji dugo traje. I osjećaj da ste određeni sudbinom

Afirmacija: Volim i odobravam sebe. Sigurna sam.

Poremećaj: Giht (Ulozi)

Vjerojatni uzrok: Potreba za dominacijom. Nestrpljivost, bijes.

Afirmacija: Sigurna sam i u miru sa sobom i s drugima.

Poremećaj: Glavobolja

Vjerojatni uzrok: Osporavanje sebe. Kritiziranje sebe. Strah.

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. S puno ljubavi gledam sebe i sve što radim. Sigurna sam.

Poremećaj: Gležanj

Vjerojatni uzrok: Predstavlja pokretnost i usmjerenost u određenom pravcu.

Afirmacija: Lako se krećem naprijed kroz život.

Poremećaj: uganuće gležnja

Vjerojatni uzrok: Bijes i otpor. Ne želimo se kretati u jednom određenom životnom pravcu.

Afirmacija: Vjerujem da će me životni proces dovesti do mog najvišeg dobra. Smirena sam.

Poremećaj: Gluhoća

Vjerojatni uzrok: Odbijanje, tvrdoglavost i izoliranost. Što ne želiš čuti? Nemoj me gnjaviti!

Afirmacija: Slušam Božji govor i uživam u svemu što čujem. Ja sam dio jedinstva

Poremećaj: Grčevi

Vjerojatni uzrok: Napetost. Strah. Grčevito hvatanje za bilo što.

Afirmacija: Opuštena sam i moj je duh smiren.

Poremećaj: Griženje noktiju

Vjerojatni uzrok: Frustracija. Želja da pojedemo sami sebe. Prkos prema jednom od roditelja.

Afirmacija: Slobodno mogu odrasti. Upravlj samvojim životom s lakoćom i radošću.

Poremećaj: Grčevita bol

Vjerojatni uzrok: Mentalna srdžba, nestrpljivost i uzrujavanje zbog okoline

Afirmacija: Ovo dijete reagira samo na ljubav i misli ispunjene ljubavlju. Sve je u miru.

Poremećaj: Grlo

Vjerojatni uzrok: Avenija izražavanja. Kanal stvaralaštva.

Afirmacija: Otvaram svoje srce i pjevam s radošću.

Poremećaj: problemi s grlom

Vjerojatni uzrok: Nesposobnost da se iskažemo. Potisnuti bijes. Neiskazana kreativnost. Odbijanje da se promijenimo.

Afirmacija: U redu je da galamimo. Izražavam sebe slobodno i s radošću. S lakoćom iznosim svoje misli i izražavam svoju kreativnost. Spremna sam mijenjati se.

Poremećaj: Groznica

Vjerojatni uzrok: Mentalne kontrakcije: pokretanje ili zaustavljanje. Želja da pobjegnemo od svega i da nas svi ostave na miru.

Afirmacija: Sigurna sam i osigurana cijelo vrijeme. Ljubav me okružuje i štiti. Sve je u redu

Poremećaj: Grudi

Vjerojatni uzrok: Predstavljaju majčinstvo i odgajanje.

Afirmacija: Dajem i uzimam u savršenoj ravnoteži.

Poremećaj: Ciste, čvoriči i bolne grudi

Vjerojatni uzrok: Pretjerani majčinski osjećaji. Pretjerana zaštita. Uskraćivanje dojenja.

Afirmacija: Mogu slobodno biti što jesam i moram drugima dopustiti da budu što jesu. Trebamo odrasti.

Poremećaj: Guša

Vjerojatni uzrok: Osećaj mržnje nanesene boli. Mislimo da smo žrtve. Osjećaj da su nam pomrsili planove. Neispunjenost.

Afirmacija: Ja sam jedina koja ima moć i autoritet u svome životu. Slobodno mogu biti što jesam.

Poremećaj: Gušterača

Vjerojatni uzrok: Predstavlja slatkoću života

Afirmacija: Moj je život sladak.

Poremećaj: Gubitak ravnoteže

Vjerojatni uzrok: Raštrkane misli. Neusredotočenost.

Afirmacija: Usredotočujem sebe i prihvaćam savršenstvo svog života. Sve je u redu.

Poremećaj: Hemoroidi

Vjerojatni uzrok: Strah zbog postavljenih rokova. Osjećaj bijesa zbog prošlosti. Bojimo se rasterećenja. Osjećaj opterećenosti.

Afirmacija: Oslobađam se svega što nije ljubav. Postoji vrijeme i prostor za sve što želim učiniti.SPISAK BOLESTI I NJENIH UZROKA - Lujza Hej

KAKO ISCELITI DUH I TELO

Zdrava sam i potpuna!

1.Potražite mentalni uzrok. Razmislite može li to biti istina u vašem slučaju. Ako nije, mirno sjednite i zapitajte se: " Kakav je to način razmišljanja koji me doveo do bolesti?"

2.Ponavljajte u sebi: "Spremna sam osloboditi se takve negativne sheme u svojoj svijesti, koja me dovela u ovo stanje.

3.Ponavljajte po nekoliko puta rečenicu koja predstavlja vaš novi način razmišljanja.

4.Uvjerite se da ste već na putu iscjeljenja. Čim opazite bilo kakve simptome bolesti, prođite ove točke i pomozite si.

Pregledajte sljedeći popis i pokušajte pronaći vezu između bolesti koje ste imali ili je još imate i vjerojatnih uzroka koje sam nabrojila. Koristite ovaj popis kada ste bolesni:

Poremećaj: Adenoidne vegetacije

Vjerojatni uzrok: Obiteljska nesloga i prepiranje. Dijete se ne osjeća dobrodošlim.

Afirmacija: To dijete u nama željeno je, dobrodošlo i veoma voljeno.

Poremećaj: Adisonova bolest

Vjerojatni uzrok: Strogo odbacivanje bilo kakvih osjećaja. Ljutnja usmjerena prema sebi.

Afirmacija: S ljubavlju se brinem o svom tijelu, umu i emocijama.

Poremećaj: Adisonova bolest

Vjerojatni uzrok: Strogo odbacivanje bilo kakvih osjećaja. Ljutnja usmjerena prema sebi.

Afirmacija: S ljubavlju se brinem o svom tijelu, umu i emocijama.

Poremećaj: AIDS

Vjerojatni uzrok: Poricanje sebe, osjećaj seksualne krivnje. Jako osjećanje da nismo dovoljno dobri.

Afirmacija: Ja sam božanski i prekrasan izraz života. Uživam u svojoj seksualnosti i u svemu što jesam. Volim sebe.

Poremećaj: Akne

Vjerojatni uzrok: Neprihvaćanje sebe. Mržnja prema sebi.

Afirmacija: Ja sam božanski izraz ljubavi. Volim i prihvaćam sebe takvu kakva jesam.

Poremećaj: Alergije

Vjerojatni uzrok: Na koga ste alergični? Odbijate vjerovati u sebe.

Afirmacija: Svijet je sigurno i prijateljsko mjesto. Sigurna sam i u skladu sa životom.

Poremećaj: Alkoholizam

Vjerojatni uzrok: U čemu je smisao? Osjećaj ništavnosti, krivnje i nedostatnosti. Odbacivanje samog sebe.

Afirmacija: Ja živim sada. Svaki trenutak nosi nešto novo. Odabirem da vidim svoje vrijednosti. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Alzheimerova bolest

Vjerojatni uzrok: Želja da se napusti planet. Nesposobnost nošenja sa životom.

Afirmacija: Sve se događa u pravo vrijeme i na pravome mjestu. Mojim životom uvijek rukovode božanske ispravne odluke.

Poremećaj: Amnezija

Vjerojatni uzrok: Strah. Bijeg od života. Nesposobnost da se borimo za sebe.

Afirmacija: Oko sebe nalazim samo hrabrost i inteligenciju. Razvijam osjećaj vlastite vrijednosti. Mogu slobodno uživati u svom životu.

Poremećaj: Anemija

Vjerojatni uzrok: Životni nam je stav "Da, ali..." Nedostatak radosti. Strah od života. Osjećaj da nismo dovoljno dobri.

Afirmacija: Doživljavam radost u svim područjima svog života. Volim život.

Poremećaj: Anemija zbog srpolikih stanica (drepano-citoza)

Vjerojatni uzrok: Naše uvjerenje da nismo dovoljno dobri razara nam radost života.

Afirmacija: Ovo dijete živi i udiše radost života okruženo ljubavlju. Svaki dan Bog donosi čuda u naše živote.

Poremećaj: Anoreksija

Vjerojatni uzrok: Odbacivanje vlastitog života. Osjećaj ogromnog straha i mržnje prema sebi.

Afirmacija: Sigurna sam. Prekrasna sam baš na ovaj svoj način. Odabirem življenje. Odabirem radost i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Anorektalno krvarenje

Vjerojatni uzrok: Bijes i frustracija.

Afirmacija: Vjerujem u život. Činim samo ispravna i dobra djela u životu.

Poremećaj: Apatija

Vjerojatni uzrok: Otpor osjećajima.Umrtvljivanje sebe. Strah.

Afirmacija: Nema razloga da se plašim osjećaja. Otvaram se prema životu. Spremna sam iskusiti život.

Poremećaj: Apetit-pretjerani

Vjerojatni uzrok: Strah. Potreba za zaštitom. Procjenjivanje emocija.

Afirmacija: Sigurna sam. Nema razloga da se bojim osjećati. Moji su osjećaji normalni i prihvatljivi.

Poremećaj: Apetit-gubitak (anoreksija)

Vjerojatni uzrok: Strah. Čuvanje sebe. Nepovjerenje prema životu.

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Sigurna sam. Život je siguran i radostan.

Poremećaj: Apsces

Vjerojatni uzrok: Ponovo oživljavanje misli o starim povredama, omalovažavanjima i osveti.

Afirmacija: Svoje misli oslobađam prošlosti. S prošlošću je gotovo. Smirena sam.

Poremećaj: Arterije

Vjerojatni uzrok: Nose radosti života.

Afirmacija: Ispunjena sam radošću. Radost prolazi kroz mene sa svakim otkucajem moga srca.

Poremećaj: Artritis

Vjerojatni uzrok: Osjećaj da smo nevoljeni. Kritiziranje i ogorčenje.

Afirmacija: Ispunjena sam ljubavlju. Sada odabirem ljubav i prihvaćam sebe. Druge gledam s ljubavlju.

Poremećaj: Asfiktični napadi

Vjerojatni uzrok: Strah. Nepovjerenje prema životu. Stalno bavljenje iskustvima iz djetinjstva.

Afirmacija: Mogu slobodno odrasti. Svijet je sigurno mjesto i ja sam sigurna.

Poremećaj: Astma

Vjerojatni uzrok: Potisnuta ljubav. Nemoć da dišemo sami za sebe. Osjećaj gušenja. Neisplakane suze.

Afirmacija: Mogu slobodno preuzeti kontrolu nad svojim životom. Odabirem slobodu.

Poremećaj: Astma u dojenčadi

Vjerojatni uzrok: Strah pred životom. Ne želimo biti ovdje.

Afirmacija: Ovo je dijete sigurno i voljeno. Ono je dobrodošlo i omiljeno.

Poremećaj: Arterioskleroza

Vjerojatni uzrok: Pružanje otpora i napetost. Ograničeni načini razmišljanja. Odbijamo gledati život s dobre strane.

Afirmacija: Potpuno sam otvorena prema životu i radosti. Život gledam s ljubavlju.

Poremećaj: Atletsko stopalo

Vjerojatni uzrok: Frustracija zato što nismo prihvaćeni. Nemoć da s lakoćom krećemo naprijed.

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Dopuštam si krenuti naprijed. Mogu se slobodno kretati.

Poremećaj: Bjesnoća

Vjerojatni uzrok: Bijes. Uvjerenje da je nasilje odgovor na sve probleme.

Afirmacija: Okružena sam i ispunjena mirom.

Poremećaj: Bol

Vjerojatni uzrok: Krivnja. Krivnja uvijek traži kažnjavanje.

Afirmacija: S ljubavlju se oslobađam prošlosti. "Oni su slobodni i ja sam slobodna." Sada je sve u redu u mome srcu.

Poremećaj: Bolovi

Vjerojatni uzrok: Žudnja za ljubavlju. Žudnja da nas netko pazi.

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Ja sam voljena i volim.

Poremećaj: Bradavica na stopalu

Vjerojatni uzrok: Bijes zbog dubokog nerazumijevanja. Frustracije zbog budućnosti.

Afirmacija: Krećem se naprijed s lakoćom i povjerenjem. Ja imam povjerenja i prepuštam se rijeci života.

Poremećaj: Bradavice

Vjerojatni uzrok: Maleni iskazi mržnje. Uvjerenost u ružnoću.

Afirmacija: Ja sam potpuni izraz ljubavi i ljepote života.

Poremećaj: Brightova bolest

Vjerojatni uzrok: Osjećamo se kao dijete koje misli da nije dovoljno dobro ili da ništa ne može učiniti kako treba. Neuspjeh. Gubitak.

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Brinem se o sebi. Dorasla sam vremenu.

Poremećaj: Bronhitis

Vjerojatni uzrok: Nesretna obiteljska sredina. Svađanje i vikanje. Ponekad i sablasna šutnja.

Afirmacija: Uspostavljam mir i harmoniju u sebi i oko sebe. Sve je u redu.

Poremećaj: Bubrežni kamenac

Vjerojatni uzrok: Nakupine nerazriješenog bijesa.

Afirmacija: S lakoćom se rješavam svih problema iz prošlosti.

Poremećaj: Bursitis

Vjerojatni uzrok: Zatomljeni bijes. Želimo udariti nekoga.

Afirmacija: Ljubav nas oslobađa svega što nam ne priliči.

Poremećaj: Celulit

Vjerojatni uzrok: Prekopavanje po emocionalnim povredama iz ranog djetinjstva. Neprestano razmišljanje o "udarcima" iz prošlosti. Poteškoće pri kretanju naprijed. Strah pred odabiranjem svog vlastitog pravca.

Afirmacija: Opraštam svima. Opraštam sebi. Zaboravljam sva prošla iskustva. Slobodna sam.

Poremećaj: Ciste

Vjerojatni uzrok: Vraćanje na stari "film"-iskustvo koje nam zadaje bol. Njegovanje tih emocionalnih povreda. Lažne nade.

Afirmacija: Misli su mi prekrasne jer sam takve odabrala. Osjećam ljubav prema sebi.

Poremećaj: Crveno oko

Vjerojatni uzrok: Bijes i frustracija. Ne želimo vidjeti što je oko nas.

Afirmacija: Oslobađam se potrebe da sam uvijek u pravu. Smirena sam. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Curenje iz nosa

Vjerojatni uzrok: Unutarnji plač. Djetinjaste suze. Žrtva.

Afirmacija: Priznajem i prihvaćam da sam kreativna snaga u svom svijetu. Sada odabirem uživanje u svom životu.

Poremećaj: Cushingova bolest

Vjerojatni uzrok: Mentalna neravnoteža.Ideje koje nas guše. Osjećamo se savladani.

Afirmacija: S ljubavlju postavljam svoje tijelo i um u ravnotežu. Sada odabirem misli od kojih se osjećam dobro.

Poremećaj: Ćelavost

Vjerojatni uzrok: Strah. Napetost. Pokušaj da sve držimo pod kontrolom. Nepovjerenje prema životu.

Afirmacija: Sigurna sam. Volim i prihvaćam sebe. Vjerujem u život.

Poremećaj: Čeljusni grč (Trizmus)

Vjerojatni uzrok: Bijes. Želja da je sve pod našom kontrolom. Otpor iskazivanju osjećaja.

Afirmacija: Imam povjerenja u životni proces. S lakoćom tražim što želim. Život me podržava

Poremećaj: Čir (Karbunkul)

Vjerojatni uzrok: Otrovan bijes zbog nanesenih nepravdi.

Afirmacija: Oslobađam se prošlosti i dopuštam da vrijeme iscijeli svako područje moga života.

Poremećaj: Čir na želucu

Vjerojatni uzrok: Strah. Uvjerenost da nismo dovoljno dobri. Želja da svima udovoljimo.

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Smirena sam. Prekrasna sam.

Poremećaj: Čirevi

Vjerojatni uzrok: Strah. Snažno uvjerenje da nismo dovoljno dobri. Što vas jede iznutra?

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Smirena sam i spokojna. Sve je u redu.

Poremećaj: Čmar

Vjerojatni uzrok: Točka oslobađanja. Pražnjenje.

Afirmacija: S lakoćom i ugodom oslobađam se svega što više ne trebam u svom životu.

Poremećaj: apsces

Vjerojatni uzrok: Bijes zbog toga što se ne želimo osloboditi.

Afirmacija: U redu je da se toga oslobodim. Sve što više ne trebam, napušta moje tijelo.

Poremećaj: krvarenje

Vjerojatni uzrok: Pogledaj pod anorektalno krvarenje

Poremećaj: fistula

Vjerojatni uzrok: Nepotpuno oslobađanje od otpadaka. Zadržavanje nečistoća iz prošlosti.

Afirmacija: Potpuno i s ljubavlju oslobađam se prošlosti. Ja sam ljubav.

Poremećaj: svrbež

Vjerojatni uzrok: Osjećaj krivnje zbog prošlosti. Grižnja savjesti

Afirmacija: S ljubavlju opraštam sebi. Slobodna sam.

Poremećaj: bol

Vjerojatni uzrok: Krivnja. Želja za samokažnjavanjem. Osjećaj da nismo dovoljno dobri.

Afirmacija: S ljubavlju opraštam sebi. Slobodna sam.

Poremećaj: Čvorovi

Vjerojatni uzrok: Ogorčenje i frustracija. Ego nam je povrijeđen zbog karijere.

Afirmacija: Oslobađam se svoje sheme odgađanja i dopuštam da uspjeh bude moj.

Poremećaj: Dah

Vjerojatni uzrok: Predstavlja našu sposobnost da se uključimo u život.

Afirmacija: Volim život.

Poremećaj: problemi s disanjem

Vjerojatni uzrok: Strah ili odbijanje da uživamo u životu u potpunosti. Osjećaj da nemamo pravo zauzimati prostor ili čak postojati.

Afirmacija: Moje je prirodno pravo da slobodno i u potpunosti uživam u životu. Zavređujem biti voljena. Sada odabirem življenje života u potpunosti.

Poremećaj: Dječje bolesti

Vjerojatni uzrok: Vjerovanje u kalendare, društvena pravila ili lažne zakone. Djetinjasto ponašanje odraslih oko nas.

Afirmacija: Ovo je dijete zaštićeno i okruženo ljubavlju. Tražimo mentalni imunitet.

Poremećaj: Edem

Vjerojatni uzrok: Što ili koga ne želimo zaboraviti?

Afirmacija: Rado se oslobađam prošlosti. Nemam straha od oslobađanja. Sada sam slobodna.

Poremećaj: Ekgzem

Vjerojatni uzrok: Zapanjujući antagonizam. Mentalne erupcije.

Afirmacija: Harmonija i mir, ljubav i sreća jesu oko mene i unutar mene. Sigurna sam i smirena.

Poremećaj: Emfizem

Vjerojatni uzrok: Strah od življenja. Ne vidimo smisao života.

Afirmacija: Moje je životno pravo da živim potpuno i slobodno. Volim život. Volim sebe.

Poremećaj: Epilepsija (Padavica)

Vjerojatni uzrok: Osjećaj da nas netko proganja. Odbijanje života.Vođenje unutarnje borbe. Nasilje prema samom sebi.

Afirmacija: Odabirem gledati život kao nešto vječno i ispunjeno radošću. Ja sam vječna, radosna i u miru sa svijetom oko sebe.

Poremećaj: Fibroidni tumori i ciste

Vjerojatni uzrok: Njegovanje boli koju nam je zadao partner. Udarac ženskom egu.

Afirmacija: Oslobađam se sheme u sebi koja privlači takvo iskustvo. Stvaram samo dobro u svom životu.

Poremećaj: Fibrozna cista

Vjerojatni uzrok: Uvjerenost da nas život neće podržati. Jadna ja!

Afirmacija: Život voli mene i ja volim život. Sada odabirem slobodan i potpun život.

Poremećaj: Fistula

Vjerojatni uzrok: Strah. Blokada pri opuštanju.

Afirmacija: Sigurna sam. Iskreno vjerujem u život. Život je na mojoj strani.

Poremećaj: Frigidnost

Vjerojatni uzrok: Strah. Poricanje ugode. Vjerovanje da je seks nešto loše. Bezosjećajni partneri.

Afirmacija: Nema razloga da ne uživam u svom tijelu. Uživam što sam žena.

Poremećaj: Furunkuli

Vjerojatni uzrok: Bijes. Osjećaj da nam je "prekipjelo". "Ključanje u sebi" od bijesa.

Afirmacija: Iskazujem samo ljubav i radost. Smirena sam.

Poremećaj: Gangrena

Vjerojatni uzrok: Morbidne misli. Uništavanje životne radosti otrovnim mislima

Afirmacija: Sada odabirem harmonične misli i dopuštam si ispunjenje radošću.

Poremećaj: Gastritis

Vjerojatni uzrok: Osjećaj nesigurnosti koji dugo traje. I osjećaj da ste određeni sudbinom

Afirmacija: Volim i odobravam sebe. Sigurna sam

Poremećaj: Giht (Ulozi)

Vjerojatni uzrok: Potreba za dominacijom. Nestrpljivost, bijes.

Afirmacija: Sigurna sam i u miru sa sobom i s drugima.

Poremećaj: Glavobolja

Vjerojatni uzrok: Osporavanje sebe. Kritiziranje sebe. Strah.

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. S puno ljubavi gledam sebe i sve što radim. Sigurna sam.

Poremećaj: Gležanj

Vjerojatni uzrok: Predstavlja pokretnost i usmjerenost u određenom pravcu.

Afirmacija: Lako se krećem naprijed kroz život.

Poremećaj: uganuće

Vjerojatni uzrok: Bijes i otpor. Ne želimo se kretati u jednom određenom životnom pravcu.

Afirmacija: Vjerujem da će me životni proces dovesti do mog najvišeg dobra. Smirena sam.

Poremećaj: Gluhoća

Vjerojatni uzrok: Odbijanje, tvrdoglavost i izoliranost. Što ne želiš čuti? Nemoj me gnjaviti!

Afirmacija: Slušam Božji govor i uživam u svemu što čujem. Ja sam dio jedinstva

Poremećaj: Grčevi

Vjerojatni uzrok: Napetost. Strah. Grčevito hvatanje za bilo što.

Afirmacija: Opuštena sam i moj je duh smiren.

Poremećaj: Griženje noktiju

Vjerojatni uzrok: Frustracija. Želja da pojedemo sami sebe. Prkos prema jednom od roditelja.

Afirmacija: Slobodno mogu odrasti. Upravlj samvojim životom s lakoćom i radošću.

Poremećaj: Grčevita bol

Vjerojatni uzrok: Mentalna srdžba, nestrpljivost i uzrujavanje zbog okoline

Afirmacija: Ovo dijete reagira samo na ljubav i misli ispunjene ljubavlju. Sve je u miru.

Poremećaj: Grlo

Vjerojatni uzrok: Avenija izražavanja. Kanal stvaralaštva.

Afirmacija: Otvaram svoje srce i pjevam s radošću.

Poremećaj: problemi

Vjerojatni uzrok: Nesposobnost da se iskažemo. Potisnuti bijes. Neiskazana kreativnost. Odbijanje da se promijenimo.

Afirmacija: U redu je da galamimo. Izražavam sebe slobodno i s radošću. S lakoćom iznosim svoje misli i izražavam svoju kreativnost. Spremna sam mijenjati se.

Poremećaj: Groznica

Vjerojatni uzrok: Mentalne kontrakcije: pokretanje ili zaustavljanje. Želja da pobjegnemo od svega i da nas svi ostave na miru.

Afirmacija: Sigurna sam i osigurana cijelo vrijeme. Ljubav me okružuje i štiti. Sve je u redu

Poremećaj: Grudi

Vjerojatni uzrok: Predstavljaju majčinstvo i odgajanje.

Afirmacija: Dajem i uzimam u savršenoj ravnoteži.

Poremećaj: Ciste, čvoriči i bolne grudi

Vjerojatni uzrok: Pretjerani majčinski osjećaji. Pretjerana zaštita. Uskraćivanje dojenja.

Afirmacija: Mogu slobodno biti što jesam i moram drugima dopustiti da budu što jesu. Trebamo odrasti.

Poremećaj: Guša

Vjerojatni uzrok: Osećaj mržnje nanesene boli. Mislimo da smo žrtve. Osjećaj da su nam pomrsili planove. Neispunjenost.

Afirmacija: Ja sam jedina koja ima moć i autoritet u svome životu. Slobodno mogu biti što jesam.

Poremećaj: Gušterača

Vjerojatni uzrok: Predstavlja slatkoću života

Afirmacija: Moj je život sladak.

Poremećaj: Gubitak ravnoteže

Vjerojatni uzrok: Raštrkane misli. Neusredotočenost.

Afirmacija: Usredotočujem sebe i prihvaćam savršenstvo svog života. Sve je u redu.

Poremećaj: Hemoroidi

Vjerojatni uzrok: Strah zbog postavljenih rokova. Osjećaj bijesa zbog prošlosti. Bojimo se rasterećenja. Osjećaj opterećenosti.

Afirmacija: Oslobađam se svega što nije ljubav. Postoji vrijeme i prostor za sve što želim učiniti.

Poremećaj: Hepatitis

Vjerojatni uzrok: Otpor prema promjenama. Strah, bijes, mržnja. Jetra je centar u kojem se skupnja bijes i gnjev.

Afirmacija: Moj um je pročišćen i slobodan. Oslobađam se prošlosti i krećem u nešto novo. Sve je u redu.

Poremećaj: Herpes

Vjerojatni uzrok: Kolektivno vjerovanje u seksualnu krivnju i potreba da se kažnjavamo. Zajednički osjećaj sramote. Vjerovanje da će nas Bog kazniti. Odbijanje seksualnosti.

Afirmacija: Bog me podržava. Ja sam normalna i prirodna. Uživam u svojoj vlastitoj seksualnosti i u svom tijelu. Prekrasna sam.

Poremećaj: Herpes zoster

Vjerojatni uzrok: Čekanje da se pojavi nešto drugo. Strah i napetost. Preosjetljivost.

Afirmacija: Opuštena sam i smirena jer vjerujem u život. Sve je u redu u mom životu.

Poremećaj: Hiperventilacija

Vjerojatni uzrok: Strah. Opiranje promjenama. Nepovjerenje prema životu.

Afirmacija: Posvuda sam u ovom svijetu sigurna. Volim sebe i vjerujem u život.

Poremećaj: Hipertieroza

Vjerojatni uzrok: Krajnje razočaranje zbog toga što nismo sposobni raditi što želimo. Uvijek udovoljavamo drugima, a nikada sebi.

Afirmacija: Usmjeravam svoju snagu na pravo mjesto. Donosim svoje odluke. Ispunjena sam.

Poremećaj: Hipofiza

Vjerojatni uzrok: Predstavlja središte za kontrolu.

Afirmacija: Moje je tijelo i um u ravnoteži. Ja upravljam svojim mislima.

Poremećaj: Hipoglikemija

Vjerojatni uzrok: Vidi pod Šećerna bolest.

Poremećaj: Hodgkinova bolest

Vjerojatni uzrok: Krivnja i ogroman strah da nismo dovoljno dobri. Divlja trka za dokazivanjem sebe. Zaboravljamo uživati u radosti života od silne želje da se dokažemo i budemo prihvaćeni.

Afirmacija: Savršeno sam sretna ovakva kakva jesam. Volim i prihvaćam sebe. Izražavam i prihvaćam radost.

Poremećaj: Hrkanje

Vjerojatni uzrok: Tvrdoglavo odbijanje da se oslobodimo starih shema razmišljanja.

Afirmacija: Oslobađam se svega što nije ljubav i radost. Napuštam prošlost i prelazim u nešto što je novo, svježe i životno.

Poremećaj: Ileitis - Crohnova bolest

Vjerojatni uzrok: Strah. Briga. Osjećaj da nismo dovoljno dobri.

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Radim najbolje što mogu. Prekrasna sam i smirena.

Poremećaj: Impotencija

Vjerojatni uzrok: Seksualni pritisak, napetost i krivnja. Društvene predrasude. Prezir prema prethodnom partneru. Strah od majke.

Afirmacija: Ja sada dopuštam da se snaga moje seksualnosti iskaže s lakoćom i radošću.

Poremećaj: Infekcija

Vjerojatni uzrok: Strah. Bijes. Nervoza.

Afirmacija: Mirna sam i usredotočena.

Poremećaj: Influenca

Vjerojatni uzrok: Reagiranje na masovne negativnosti i uvjerenja. Strah. Vjerovanje statističkim podacima.

Afirmacija: Ja sam izvan masovnih predrasuda i izvan kalendara. Oslobođena sam svih utjecaja izvana.

Poremećaj: Ishijas

Vjerojatni uzrok: Licemjerstvo. Strah od nedostatka novca, strah pred budućnošću.

Afirmacija: Primičem se onome što je najbolje za mene. Dobro je svuda oko mene. Ja sam sigurna.

Poremećaj: Impaktirani umnjak

Vjerojatni uzrok: Nedostatak mentalnog prostora za stvaranje čvrstih temelja.

Afirmacija: Otvaram svoju svijest životu. Imam dovoljno prostora za odrastanje i mijenjanje.

Poremećaj: Iskliznuće diska

Vjerojatni uzrok: Osjećaj da nas život ne podržava. Neodlučnost.

Afirmacija: Život podržava svaku našu misao; prema tome, ja volim i prihvaćam sebe. Sve je u redu.

Poremećaj: "Itis"

Vjerojatni uzrok: Bijes i frustracija zbog stanja u kojem se sada nalazimo.

Afirmacija: Spremna sam osloboditi se svih oblika kritiziranja. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Izrasline

Vjerojatni uzrok: Njegovanje starih emocionalnih povreda. Ogorčenost.

Afirmacija: S lakoćom opraštam. Volim sebe i imam za sebe samo riječi pohvale.

Poremećaj: Jajnici

Vjerojatni uzrok: Predstavljaju točke stvaranja. Stvaralaštvo.

Afirmacija: U ravnoteži sam sa svojim stvaralaštvom.

Poremećaj: Jetra

Vjerojatni uzrok: Mjesto gdje se nalazi bijes i primitivni osjećaji.

Afirmacija: Znam samo za ljubav, mir i radost.

Poremećaj: -problemi-

Vjerojatni uzrok: Kronično jadanje. Opravdavanje pogrešaka da bismo obmanuli sebe. Osjećamo se loše.

Afirmacija: Živim otvorena srca. Pronalazim ljubav svuda oko sebe.

Poremećaj: Kalusi

Vjerojatni uzrok: Otvrdnule zamisli i ideje. Strah od ukalupljivanja.

Afirmacija: Mogu slobodno uvidjeti i iskusiti nove ideje i načine. Otvorena sam i prijemčiva za sve što je dobro.

Poremećaj: Kandidijaza

Vjerojatni uzrok: Osjećamo se raspršenima. Preplavljuje nas frustracija i bijes. Zahtjevni smo i nepovjerljivi u vezama. Puno tražimo od drugih.

Afirmacija: Dopuštam sebi da budem sve ono najbilje što mogu i zaslužujem u životu. Zaslužujem sve najbolje u životu. Volim i prihvaćam sebe i druge.

Poremećaj: Keratitis

Vjerojatni uzrok: Ekstreman bijes. Želja da udarimo nekoga ili nešto što upravo gledamo.

Afirmacija: Ljubav iz mog srca liječi sve što pogledam. Smirena sam. Sve je u redu u mom svijetu.

Poremećaj: Kila

Vjerojatni uzrok: Prekinute emocionalne veze. Napetost i osjećaj opterećenosti.

Afirmacija: Moj je duh u miru i harmoniji. Volim i prihvaćam sebe. Mogu slobodno biti što jesam

Poremećaj: "Knedla u grlu"

Vjerojatni uzrok: Strah. Nepovjerenje u život.

Afirmacija: Sigurna sam. Vjerujem da je život na mojoj strani. Izražavam se slobodno i s radošću.

Poremećaj: Koža

Vjerojatni uzrok: Štiti našu individualnost. Osjetilo.

Afirmacija: Osjećam se sigurnom da budem što jesam.

Poremećaj: Kolesterol

Vjerojatni uzrok: Otežavanje protoka radosti. Strah pred prihvaćanjem radosti.

Afirmacija: Odabirem voljeti život. Moji kanali radosti potpuno su otvoreni. Mogu slobodno primati.

Poremećaj: Kolitis

Vjerojatni uzrok: Prezahtjevni roditelji. Osjećmo se potlačeno i poraženo. Velika potreba za ljubavlju.

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Ja stvaram svoju radost. Odabirem da sam pobjednik u svom životu.

Poremećaj: Koljeno

Vjerojatni uzrok: Predstavlja ponos i ego.

Afirmacija: Prilagodljiva sam.

Poremećaj: Koma

Vjerojatni uzrok: Strah. Bježanje od nečega ili nekoga.

Afirmacija: Mi te okružujemo silnom ljubavlju i sigurnošću. Stvaramo okolnosti da ozdraviš. Ti si ljubav

Poremećaj: Konstipacija

Vjerojatni uzrok: Odbijamo se osloboditi starih ideja. Živimo u prošlosti. Ponekad se pojavljuje i Škrtost.

Afirmacija: Čim se oslobodim prošlosti, dolaze mi nove stvari, od životnog značaja. Prepuštam se struji života.

Poremećaj: Konjunktivitis

Vjerojatni uzrok: Bijes i frustracija zbog onoga što sada gledamo u svom životu.

Afirmacija: Gledam očima ljubavi. Postoji harmonično rješenje i ja ga sada prihvaćam.

Poremećaj: Koronarna tromboza

Vjerojatni uzrok: Osjećamo se usamljeno i uplašeno. Nismo dovoljno dobri. Do sada nismo dovoljno učinili i sigurno nećemo uspjeti sve završiti.

Afirmacija: Jedno sam sa životom. Svemir me u potpunosti podržava. Sve je u redu.

Poremećaj: Kosti

Vjerojatni uzrok: Predstavljaju strukturu svemira.

Afirmacija: Snažne sam grade i stabilna sam.

Poremećaj: -problemi-

Vjerojatni uzrok: Tvrdoglav ego i ponos. Nesposobnost prilagodavanja. Ne želimo popustiti. Strah.

Afirmacija: Opraštanje. Razumijevanje. Suosjećanje. S lakoćom se prilagodavam svemu oko sebe. Sve je u redu.

Poremećaj: -lomovi-

Vjerojatni uzrok: Pobuna protiv autoriteta

Afirmacija: U ovome svijetu ja sam svoj autoritet. Svojom glavom samo ja mislim.

Poremećaj: -deformacije-

Vjerojatni uzrok: Mentalni pritisak i napetost. Mišići se ne mogu opustiti. Pomanjkanje mentalne pokretljivosti.

Afirmacija: Dišem punim plućima. Opuštena sam i vjerujem životnom procesu.

Poremećaj: Kralježnica

Vjerojatni uzrok: Fleksibilan potporanj života.

Afirmacija: Život me podržava.

Poremećaj: -iskrivljena kralježnica-

Vjerojatni uzrok: Nesposobnost prepuštanja životnoj podršci. Strah i pokušaj da zadržimo stare ideje. Nepovjerenje prema životu. Nedostatak integriteta. Nemamo hrabrosti živjeti po svojim načelima.

Afirmacija: Oslobađam se svih strahova. Vjerujem u životni proces. Znam da će me život podržati. Stojim uspravno, ispunjena ljubavlju.

Poremećaj: Kratkovidnost (myopia)

Vjerojatni uzrok: Strah od budućnosti. Nemamo povjerenje u ono što se nalazi ispred nas.

Afirmacija: Vjerujem životnom procesu. Sigurna sam.

Poremećaj: Kronične bolesti

Vjerojatni uzrok: Odbijanje da se promijenimo. Strah od budućnosti. Osjećaj nesigurnosti.

Afirmacija: Spremna sam mijenjati se i razvijati. Sada stvaram novu i sigurnu budućnost.

Poremećaj: Krup

Vjerojatni uzrok: Pogledaj pod Bronhitis.

Poremećaj: Krv

Vjerojatni uzrok: Predstavlja radost koja slobodno kola tijelom.

Afirmacija: Ja sam radost života; dajem i primam.

Poremećaj: -problemi-

Vjerojatni uzrok: Nedostatak radosti. Pomanjkanje novih ideja.

Afirmacija: Radosne i nove ideje slobodno teku u meni.

Poremećaj: -zgrušavanje-

Vjerojatni uzrok: Zaustavljanje protoka životne radosti.

Afirmacija: Svjesna sam novog života u sebi. Prepuštam se rijeci života.

Poremećaj: Krvarenje

Vjerojatni uzrok: Osjećaj da nam otječe životna radost. Ali, kamo? Bijes.

Afirmacija: Ja sam u skladu sa životnom radošću koju izražavam i primam u savršenom ritmu.

Poremećaj: Krvarenje iz desni

Vjerojatni uzrok: Nedostatak radosti pri donošenju odluka.

Afirmacija: Vjerujem da uvijek poduzimam prave akcije u svom životu. Smirena sam.

Poremećaj: Krvarenje iz nosa

Vjerojatni uzrok: Potreba za priznanjem. Osjećamo da nismo dovoljno priznati i zapaženi. Žudnja za ljubavlju.

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe.Prepoznajem svoju vlastitu vrijednost. Prekrasna sam.

Poremećaj: Krvni tlak -nizak-

Vjerojatni uzrok: Nedostatak ljubavi u djetinjstvu. Defetizam. Čemu se truditi ako neću uspjeti?

Afirmacija: Sada odabirem sretan život. Moj je život prepun radosti.

Poremećaj: Krvni tlak -visok-

Vjerojatni uzrok: Neriješeni dugoročni emocionalni problemi.

Afirmacija: S radošću se oslobađam prošlosti. Smirena sam.

Poremećaj: Kukovi

Vjerojatni uzrok: Drže tijelo u savršenoj ravnoteži. Glavni pokretač u kretanju naprijed.

Afirmacija: Hip, hip, hura! U svakom danu nalazim radost.

Poremećaj: -problemi-

Vjerojatni uzrok: Strah pri izvršavanju većine naših odluka. Ne vidimo ništa ispred sebe.

Afirmacija: Ja sam u savršenoj ravnoteži. S lakoćom i radošću krećem naprijed, bez obzira na godine

Poremećaj: Lakat

Vjerojatni uzrok: Predstavlja promjenu životnih pravaca i prihvaćanje novih iskustava.

Afirmacija: S lakoćom se snalazim u novim iskustvima, novim životnim pravcima i promjenama.

Poremećaj: Laringitis

Vjerojatni uzrok: Toliko smo ljuti da to ne možemo izreći. Strah od iznošenja mišljenja. Otpor prema autoritetu.

Afirmacija: Slobodno tražim što želim. Nemam straha u izražavanju. Smirena sam.

Poremećaj: Leđa

Vjerojatni uzrok: Predstavljaju životni potporanj.

Afirmacija: Znam da će me život uvijek podržati.

Poremećaj: Leđa - gornji dio

Vjerojatni uzrok: Nedostatak emocionalne podrške. Osjećamo da smo nevoljeni. Suzbijanje osjećaja ljubavi.

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Život me podržava i voli.

Poremećaj: Leđa - srednji dio

Vjerojatni uzrok: Krivnjanja. Osjećamo da nas je prošlost prikovala i da se nagomilava na našim leđima.

Afirmacija: Oslobađam se prošlosti. Slobodno krećem naprijed, s ljubavlju u srcu

Poremećaj: Leđa - donji dio

Vjerojatni uzrok: Strah zbog novca. Nedostatak financijske podrške.

Afirmacija: Vjerujem u život. Sve što trebam doći će u moj život. Sigurna sam.

Poremećaj: Lepra

Vjerojatni uzrok: Nesposobnost rukovođenja svojim životom. Dugoročna uvjerenost da nismo dovoljno dobri ili čisti.

Afirmacija: Nadrastam sva svoja ograničenja. Inspirirana sam i vođena božanstvom. Ljubav iscjeljuje sav moj život.

Poremećaj: Leukemija

Vjerojatni uzrok: Brutalno ugušena inspiracija. Što više ima smisla?

Afirmacija: Oslobađam se prošlosti, koja me sputava, i prepuštam se sadašnjoj slobodi. Ne bojim se sebe. Mogu slobodno biti što jesam.

Poremećaj: Leukoreja

Vjerojatni uzrok: Uvjerenje da su žene slabije od suprotnog spola. Bijes na partnera.

Afirmacija: Ja stvaram sva svoja iskustva. U meni je snaga. Uživam u svojoj ženskosti. Slobodna sam.

Poremećaj: Lice

Vjerojatni uzrok: Predstavlja ono što pokazujemo prema van.

Afirmacija: Nema razloga da ne budem što jesam. Ja slobodno iskazujem sebe.

Poremećaj: Limfni problemi

Vjerojatni uzrok: Upozorenje umu da se ponovo treba usredotočiti na bitne elemente u životu: ljubav i radost.

Afirmacija: Potpuno sam usmjerena na ljubav i radost zbog toga što sam živa. Prepuštam se rijeci života. Moj je duh smiren.

Poremećaj: Lišaj

Vjerojatni uzrok: Dopuštamo drugima da nam se podvuku pod kožu. Ne osjećamo se dovoljno dobrima ili čistima.

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Niti jedna osoba, mjesto ili stvar nema nikakve vlasti nada mnom. Slobodna sam.

Poremećaj: Loša probava

Vjerojatni uzrok: Strah pred poduzimanjem koraka. Bojazan i tjeskoba.

Afirmacija: S mirom i radošću prihvaćam sva nova iskustva

Poremećaj: Ludilo (Psihijatrijska bolest)

Vjerojatni uzrok: Bježanje od obitalji. Bijeg od stvarnosti i povlačenje. Nasilno odvajanje od života.

Afirmacija: Ovaj duh poznaje svoj vlastiti identitet i on je stvaralačka točka božanskog samoizražavanja.

Poremećaj: Lupus

Vjerojatni uzrok: Odustajanje. Bolje je umrijeti nego zauzeti se za svoj život. Bijes i kažnjavanje.

Afirmacija: Slobodno i s lakoćom govorim u svoje ime. Ja dokazujem svoju vlastitu snagu. Volim i odobravam sebe. Slobodna sam i sigurna.

Poremećaj: Mastoiditis

Vjerojatni uzrok: Bijes i frustracija. Želja da ne čujemo što se događa oko nas. Obično se ovo pronalazi u djece. Strah nam paralizira razumijevanje

Afirmacija: Božanski mir i harmonija koji me okružuju nalaze se i u meni. Ja sam oaza mira, ljubavi i radosti.

Poremećaj: Maternica

Vjerojatni uzrok: Predstavlja dom stvaralaštva.

Afirmacija: Osjećam se dobro u svome tijelu.

Poremećaj: Menstruacijski problemi

Vjerojatni uzrok: Odbacivanje vlastite ženskosti. Krivnja i strah. Uvjerenje da su spolni organi grešni i prljavi.

Afirmacija: Prihvaćam sebe kao ženu. Sve procese koji se odvijaju u mome tijelu prihvaćam kao prirodne i normalne. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Mišićna distrofija

Vjerojatni uzrok: Pretjeran strah. Jaka želja da kontroliramo sve i svakoga oko sebe. Duboka potreba da se osjećamo sigurno. Gubitak vjere i povjerenja.

Afirmacija: Dobro je što sam živa. Mogu slobodno biti što jesam. Dovoljno sam dobra. Vjerujem sebi.

Poremećaj: Migrena

Vjerojatni uzrok: Odbojnost prema tome da drugi upravljaju našim životom. Opiranje životu. Seksualni strahovi. (Obično je se možete osloboditi masturbacijom)

Afirmacija: Prepuštam se rijeci života i znam da će mi život s lakoćom donijeti sve što mi je potrebno. Život je na mojoj strani.

Poremećaj: Miteseri

Vjerojatni uzrok: Osjećaj prljavštine. Nevoljeni smo.

Afirmacija: Volim se i prihvaćam sebe. Volim i voljena sam.

Poremećaj: Mijelitis

Vjerojatni uzrok: Ekstremni obiteljski nesklad. Življenje u atmosferi straha i bijesa. Ogroman unutarnji nemir. Nedostatak potpore sa strane.

Afirmacija: Stvaram mir u svome umu, tijelu i svome svijetu. Sve je u redu. Sigurna sam i voljena.

Poremećaj: Modrice

Vjerojatni uzrok: Mali životni udarci. Samokažnjavanje.

Afirmacija: Volim i pazim na sebe. Ljubazna sam i nježna prema sebi. Sve je u redu.

Poremećaj: Mokraćne infekcije

Vjerojatni uzrok: Osjećaj ogorčenosti, obično zbog nekoga suprotnog spola, tj. ljubavnog partnera. Prebacivanje krivnje na druge

Afirmacija: Oslobađam se sheme u svojoj svijesti koja stvara takva stanja. Spremna sam promijeniti se. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Mokrenje u krevet (Enureza)

Vjerojatni uzrok: Strah od roditelja, obično od oca.

Afirmacija: Na ovo se dijete gleda s ljubavlju, suosjećanjem i razumijevanjem. Sve je u redu.

Poremećaj: Mononukleoza

Vjerojatni uzrok: Prevladava razmišljanje koje omalovažava život. Uvjerenje da drugi nikada nisu u pravu. Mnogo unutarnjeg kritiziranja.. Navika da uvijek govorimo: "Zar nije strašno?!"

Afirmacija: U skladu sam sa životom. Dok gledam druge, vidim sebe u njima i sviđa mi se ono što vidim. Uživam što sam živa.

Poremećaj: Morska bolest

Vjerojatni uzrok: Strah. Strah od smrti. Osjećamo da smo izgubili kontrolu nad sobom.

Afirmacija: Potpuno sam sigurna u ovom dijelu svemira. U miru sam sa svim što me okružuje. Ja vjerujem u život.

Poremećaj: Mozak

Vjerojatni uzrok: Predstavlja kompjutor, "tj. upravljačku ploču".

Afirmacija: S ljubavlju upravljam svojim umom.

Poremećaj: Tumor na mozgu

Vjerojatni uzrok: Pogrešna uvjerenja. Tvrdoglavost. Odbijamo mjenjati stari način razmišljanja.

Afirmacija: S lakoćom ću reprogramirati svoj mozak. Život se neprestano mijenja i moj je duh uvijek nov.

Poremećaj: Moždana kap

Vjerojatni uzrok: Odustajanje. Otpor. Osjećaj da bismo radije umrli nego se promijenili. Odbijanje života.

Afirmacija: Život se stalno mijenja. Ja se lako prilagođavam novome. Prihvaćam život- prošlost, sadašnjost i budućnost.

Poremećaj: Mrena na oku

Vjerojatni uzrok: Nemogućnost da s radošću gledamo naprijed. Osjećamo da je ispred nas crna budućnost.

Afirmacija: Život je vječan i ispunjen radošću. Radujem se svakom trenutku

Poremećaj: Mučnina

Vjerojatni uzrok: Strah. Odbacivanje neke ideje ili događaja.

Afirmacija: Sigurna sam. Vjerujem da će mi život donijeti sve najbolje.

Poremećaj: Mučnina u automobilu

Vjerojatni uzrok: Strah. Osjećamo se zatočeni u tamnici.

Afirmacija: S lakoćom se krećem kroz vrijeme i prostor. Okružuje me samo ljubav.

Poremećaj: Mučnina pri vožnji

Vjerojatni uzrok: Strah. Strah da nešto nije pod našom kontrolom.

Afirmacija: Ja uvijek imam punu kontrolu nad svojim mislima. Sigurna sam. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Mucanje

Vjerojatni uzrok: Nesigurnost. Nemogućnost samoizražavanja. Plakanje je za nas bilo zabranjeno.

Afirmacija: Mogu slobodno govoriti u svoje ime. Osjećam se sigurnom dok se izražavam. Komuniciram samo s ljubavlju.

Poremećaj: Multipla skleroza

Vjerojatni uzrok: Mentalna otvrdnulost, bezosjećajnost, čelična volja, nefleksibilnost. Strah.

Afirmacija: Odabirem misli prepune ljubavi i radosti i tako stvaram jednak svijet oko sebe. Sigurna sam i slobodna.

Poremećaj: Mucus colon (colitis, colon)

Vjerojatni uzrok: Naslage starih i pomućenih misli sprečavaju prolaz kroz kanal za oslobađanje. Valjanje u ljepljivom blatu prošlosti.

Afirmacija: Oslobađam se prošlosti. Jasno mislim. Sada živim u miru i radosti.

Poremećaj: Nadutost (Flatulencija)

Vjerojatni uzrok: Gramzljivost. Strah. Teško "probavljive" ideje.

Afirmacija: Opuštena sam i s lakoćom živim.

Poremećaj: Narkolepsija

Vjerojatni uzrok: Ne možemo se nositi sa stvarima oko sebe. Pretjeran strah. Želimo pobjeći od svega. Ne želimo biti ovdje.

Afirmacija: Oslanjam se na to da će me božanska mudrost i usmjeravanje kroz život zaštiti u svakom trenutku. Sigurna sam.

Poremećaj: Nefritis (upala bubrega)

Vjerojatni uzrok: Pretjerana reakcija na razočaranje i neuspjeh.

Afirmacija: Poduzimam sve ispravne odluke u svom životu. Oslobađam se svega starog i pozdravljam sve što je novo. Sve je u redu.

Poremećaj: Neizlječiv bolesnik

Vjerojatni uzrok: Ne može se liječiti vanjskim sredstvima na ovom stupnju. Moramo pronaći u sebi sredstvo koje će nas izliječiti. Ono dolazi niotkud te se tamo i vraća.

Afirmacija: Čuda se događaju svaki dan. Okrećem se sebi da bih se riješila sheme koja mi je to uzrokovala. Prihvaćam božansko iscjeljenje. I, to je to!

Poremećaj: Inkontinencija (nekontrolirano mokrenje)

Vjerojatni uzrok: Oslobađanje. Osjećaj da se ne možemo emocionalno kontrolirati. Nedostatak unutrašnjeg razvoja.

Afirmacija: Kako razvijam sebe, i svi se oko mene razvijaju. Nježna sam i pažljiva prema sebi. Sve je u redu.

Poremećaj: Nervoza

Vjerojatni uzrok: Strah, tjeskoba, napor i žurba. Nedostatak povjerenja u život.

Afirmacija: Ja sam na beskrajnom putovanju kroz vječnost i imam puno vremena. Ja komuniciram svojim srcem. Sve je u redu.

Poremećaj: Nesanica

Vjerojatni uzrok: Strah. Nepovjerenje prema životu. Krivnja.

Afirmacija: Dok tonem u miran san, razmišljam o danu koji je upravo prošao. I znam da me sutra čeka novi dan.

Poremećaj: Nesvjestica

Vjerojatni uzrok: Strah. Ne možemo se nositi sa stvarnošću Osjećaj da nam se "zamračilo" ispred očiju.

Afirmacija: Imam moć, snagu i znanje da se nosim sa svime u svom životu.

Poremećaj: Neugodan miris tijela

Vjerojatni uzrok: Strah. Odbojnost prema sebi. Strah od drugih.

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Sigurna sam.

Poremećaj: Neuralgija

Vjerojatni uzrok: Kažnjavanje zbog osjećaja krivnje. Strahovanje zbog komunikacije.

Afirmacija: Opraštam sebi. Volim i prihvaćam sebe. Komuniciram s ljubavlju.

Poremećaj: Nezgode

Vjerojatni uzrok: Nemogućnost da kažemo što mislimo. Pobuna protiv autoriteta. Vjerovanje u nasilje.

Afirmacija: Osobađam se sheme koja me dovela u ovo stanje. Smirena sam. Ja mnogo vrijedim.

Poremećaj: Noge

Vjerojatni uzrok: Nose nas kroz život.

Afirmacija: Život je na mojoj strani.

Poremećaj: Problemi -gornji dio-

Vjerojatni uzrok: Ustrajavanje na starim traumama iz djetinjstva

Afirmacija: Ljudi koji su bili uz nas u našem djetinjstvu, učinili su najbolje što su mogli svojim razumijevanjem, svjesnošću, znanjem koje su tada imali. Oslobađam ih.

Poremećaj: problemi -donji dio-

Vjerojatni uzrok: Strah od budućnosti. Želja da ostanemo gdje jesmo i da ne idemo dalje.

Afirmacija: S povjerenjem i radošću krećem naprijed jer znam da će sve biti u redu u mojoj budućnosti.

Poremećaj: Nokti

Vjerojatni uzrok: Predstavljaju zaštitu.

Afirmacija: Dosegla sam osjećaj sigurnosti.

Poremećaj: Nos

Vjerojatni uzrok: Predstavlja samoprepoznavanje.

Afirmacija: Prepoznajem svoju vlastitu sposobonost intuicije.

Poremećaj: Oči

Vjerojatni uzrok: Predstavljaju našu sposobnost da jasno vidimo prošlost, sadašnjost i budućnost.

Afirmacija: Gledam oko sebe s ljubavlju i radošću.

Poremećaj: Problemi s okom

Vjerojatni uzrok: Ne sviđa nam se ono što vidimo u svom životu.

Afirmacija: Sada stvaram život u koji volim gledati.

Poremećaj: -astigmatizam-

Vjerojatni uzrok: Oduvijek samo stvaram probleme. Strah od toga da stvarno sagledamo sebe.

Afirmacija: Ja sada želim uvidjeti svoju vlastitu ljepotu i veličanstvenost.

Poremećaj: -katarakta-

Vjerojatni uzrok: Nesposobnost da s radošću gledamo u budućnost.

Afirmacija: Život je vječan i prepun radosti.

Poremećaj: -problemi u djece-

Vjerojatni uzrok: Ne žele vidjeti što se događa u njihovoj obitelji.

Afirmacija: Tu djecu sada okružuje harmonija, radost, ljepota i sigurnost.

Poremećaj: -konvergentni strabizam-

Vjerojatni uzrok: Ne želimo vidjeti što se nalazi oko nas. Životni ciljevi koji se međusobno isključuju (oprečni ciljevi).

Afirmacija: Nema opasnosti ako pogledam oko sebe. Smirena sam.

Poremećaj: -dalekovidnost-

Vjerojatni uzrok: Strah od sadašnjosti.

Afirmacija: Sada sam sigurna, i to ovdje gdje se nalazim. To i sama uviđam.

Poremećaj: -glaukom-

Vjerojatni uzrok: Nismo u stanju oprostiti. Osjećamo pritisak zbog emocionalnih povreda koje vučemo za sobom. Shrvani smo svim tim.

Afirmacija: Svijet gledam s ljubavlju i nježnošću.

Poremećaj: -kratkovidnost-

Vjerojatni uzrok: Strah od budućnosti.

Afirmacija: Ja prihvaćam Božje vođenje. I uvijek sam sigurna.

Poremećaj: Razrokost (divergentni stabizam)

Vjerojatni uzrok: Strah da se suočimo sa sadašnjošću.

Afirmacija: Sada volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Opekline

Vjerojatni uzrok: Bijes. Unutarnja vatra.

Afirmacija: Stvaram samo mir i harmoniju u sebi i u svojoj okolini. Zaslužujem da se osjećam dobro.

Poremećaj: Opuštene crte lica

Vjerojatni uzrok: Teške misli stvaraju brazde po licu. Ogorčenje zbog života.

Afirmacija: Ja izražavam životnu radost i dopuštam sebi uživanje u svakom trenutku pojedinog dana. Ponovo sam mlada.

Poremećaj: Osip

Vjerojatni uzrok: Srdžba zbog odgađanja. Djetinjasti način da privučemo pažnju.

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. U skladu sam sa životnim procesom.

Poremećaj: Osteomyelitis

Vjerojatni uzrok: Bijes i frustracija u svakom dijelu života. Osjećaj pomanjkanja podrške.

Afirmacija: Smirena sam i vjerujem životnom procesu. Sigurna sam.

Poremećaj: Oteklina

Vjerojatni uzrok: Ustrajavamo na jednom načinu razmišljanja. Bolne ideje koje nas sputavaju.

Afirmacija: Moje misli teku s lakoćom i slobodno. Lako se krećem od ideje do ideje.

Poremećaj: Ovisnosti

Vjerojatni uzrok: Bijeg od sebe. Strah. Ne znamo kako voljeti sebe.

Afirmacija: Sada otkrivam da sam divna. Odabirem voljeti sebe i u sebi uživati.

Poremećaj: Pankreatitis (upala gušterače)

Vjerojatni uzrok: Odbijanje. Bijes i frustracija zato što nam se čini da je život izgubio svoju slast.

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Sama stvaram radost u svom životu.

Poremećaj: Paraliza

Vjerojatni uzrok: Strah i užasnutost. Bijeg od situacije ili osobe. Otpor.

Afirmacija: Ja sam u skladu sa svojim životom. Sigurna sam i u potpunosti se prilagođavam svakoj situaciji.

Poremećaj: Parkinsonova bolest

Vjerojatni uzrok: Strah i jaka želja za kontroliranjem drugih i svega oko sebe.

Afirmacija: Opuštam se jer znam da sam sigurna. Život je na mojoj strani i ja vjerujem u život.

Poremećaj: Petit Mal

Vjerojatni uzrok: Pogledaj pod Epilepsija.

Poremećaj: Peritonzilarni apsces

Vjerojatni uzrok: Veoma snažna uvjerenost da ne možemo govoriti u svoje ime i tražiti što želimo.

Afirmacija: Moje je prirodno pravo da moje potrebe budu zadovoljene. Što želim, sada tražim s ljubavlju i lakoćom.

Poremećaj: Pioreja

Vjerojatni uzrok: Bijes zbog naše nesposobnosti da donesemo odluke. Plitki ljudi oko nas.

Afirmacija: Prihvaćam sebe i moje su odluke uvijek za mene savršene.

Poremećaj: Plač

Vjerojatni uzrok: Suze su rijeka života. Prolijevamo ih i kada o smsretni, i kada smo tužni, i kada smo u strahu.

Afirmacija: U skladu sam sa svim svojim emocijama. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Pluća

Vjerojatni uzrok: Sposobnost da živimo život.

Afirmacija: Živim život u savršenoj ravnoteži.

Poremećaj: -problemi-

Vjerojatni uzrok: Depresija. Tuga. Strah pred življenjem. Osjećaj da ne zaslužujemo živjeti život u potpunosti.

Afirmacija: Imam tu sposobnost da uživam u punoći življenja. Potpuno volim život.

Poremećaj: Pobačaj (spontani)

Vjerojatni uzrok: Strah. Strah od budućnosti. Osjećaj "ne sada - kasnije." Neprikladno odabran trenutak.

Afirmacija: U mom životu uvijek su prisutne božanske ispravne odluke. Volim i prihvaćam sebe. Sve je u redu.

Poremećaj: Podrigivanje

Vjerojatni uzrok: Strah. Prebrzo življenje.

Afirmacija: Postoji vrijeme i mjesto za sve što trebam učiniti. Smirena sam.

Poremećaj: Poliomyelitis

Vjerojatni uzrok: Paralizirajuća ljubomora. Želja da zaustavimo nekoga.

Afirmacija: Ima dosta za svakoga. Stvaram svoje dobro i svoju slobodu, s mislima prepunim ljubavi.

Poremećaj: Povišena temperatura

Vjerojatni uzrok: Bijes. Osjećaj gorenja iznutra.

Afirmacija: Smirena sam i ispunjena ljubavlju i mirom.

Poremećaj: Predmenstruacijski sindrom - P.M.S.

Vjerojatni uzrok: Dopuštamo prevladavanje konfuzije. Pridajemo veliki značaj vanjskim utjecajima. Odbijanje ženskih procesa koji se događaju u našem tijelu.

Afirmacija: Sada ja preuzimam kontrolu nad svojim umom i životom. Ja sam snažna i dinamična žena. Svaki dio moga tijela savršeno funkcionira. Ja volim sebe.

Poremećaj: Prehlade

Vjerojatni uzrok: Radimo previše stvari u isto vrijeme. Mentalna konfuzija i nered. Male emocionalne povrede. Uvjereni smo da "svake zime dobijmo čak tri prehlade."

Afirmacija: Dopuštam svome umu da se opusti i smiri. U meni su i oko mene jasnoća i harmonija.

Poremećaj: Prirođene greške

Vjerojatni uzrok: Karma. Odabrali smo doći u ovom obliku. Mi biramo svoje roditelje.

Afirmacija: Svako je iskustvo dobro za naš razvoj. Sigurna sam ovdje gdje jesam.

Poremećaj: Prekomjerna težina

Vjerojatni uzrok: Strah i potreba za zaštitom. Bijeg od osjećaja. Nesigurnost i odbacivanje sebe. Potraga za ispunjenjem.

Afirmacija: U miru sam sa svojim osjećajima. Sigurna sam ovdje gdje jesam. Ja sama stvaram svoju vlastitu sigurnost. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Proširene vene

Vjerojatni uzrok: Stalno zatječemo sebe kako tapkamo na mjestu, u situacijama koje najviše mrzimo. Osjećamo da previše radimo i da smo preopterećeni. Obeshrabrenost.

Afirmacija: Prepoznajem istinu života. Živim i krećem se s radošću. Volim život i slobodno se krećem.

Poremećaj: Probava

Vjerojatni uzrok: Predstavlja oslobađanje od nepotrebnog.

Afirmacija: Oslobađanje je lako

Poremećaj: -problemi-

Vjerojatni uzrok: Bojazan pred oslobađanjem od staroga i onoga što nam više ne treba.

Afirmacija: Slobodno i s lakoćom oslobađam se staroga i s radošću prihvaćam novo.

Poremećaj: Problemi u menopauzi

Vjerojatni uzrok: Strah da više nećemo biti željeni. Strah od starenja. Odbacivanje samih sebe. Osjećamo da nismo dovoljni sami sebi.

Afirmacija: U ravnoteži sam i pomirena sa životnim mijenama. Blagoslivljam svoje tijelo s ljubavlju. Sve je u redu u mom svijetu.

Poremećaj: Problemi s čeljusti

Vjerojatni uzrok: Bijes. Ogorčenje. Želja za osvetom.

Afirmacija: Mijenjam šeme koje su me dovele u ovo stanje. Volim i prihvaćam sebe. Sigurna sam.

Poremećaj: Problemi s bubrezima

Vjerojatni uzrok: Kritiziranje, razočaranje i neuspjeh u bilo kom životnom području. Stid. Ponašanje malog djeteta.

Afirmacija: Mojim životom uvijek rukovode božanske ispravne odluke. Svako moje iskustvo donosi mi nešto dobro. Sasvim sigurno odrastam.

Poremećaj: Problemi s kožom

Vjerojatni uzrok: Tjeskoba i strah. Stari i duboko skriveni otpor. Osjećaj da smo ugroženi.

Afirmacija: S ljubavlju štitim sebe; spokojna sam i smirena. U vezi s prošlošću sve je oprošteno i zaboravljeno. U ovom sam trenutku slobodna.

Poremećaj: Problemi s adrenalinom

Vjerojatni uzrok: Defetizam. Nemir. Nebriga prema sebi.

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Veoma držim do sebe.

Poremećaj: Problemi sa desnima

Vjerojatni uzrok: Nesposobnost da se držimo svojih odluka. "Isprazan" život.

Afirmacija: Ja sam odlučna osoba. Sve svoje odluke izvodim do kraja i podržavam sebe s ljubavlju.

Poremećaj: Problemi s mjehurom

Vjerojatni uzrok: Tjeskoba. Zadržavanje starih ideja. Bojimo ih se osloboditi. Osjećaj "ogorčenosti".

Afirmacija: S lakoćom i ugodom oslobađam se starog i prihvaćam novo u svom životu. Sigurna sam.

Poremećaj: Problemi sa starenjem

Vjerojatni uzrok: Društvene predrasude. Zastario način razmišljanja. Strah od sebe i odbacivanje sadašnjosti.

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe bez obzira na to koliko godina imam. Svaki je trenutak života savršen i vrijedan.

Poremećaj: Proljev

Vjerojatni uzrok: Strah. Odbijanje. Bijeg.

Afirmacija: Moje prihvaćanje, asimilacija i odbacivanje u savršenom su odnosu. U skladu sam sa svojim životom.

Poremećaj: Prostata

Vjerojatni uzrok: Predstavlja muški princip.

Afirmacija: Ja privaćam svoju muškost i uživam u njoj.

Poremećaj: Problemi s prostatom

Vjerojatni uzrok: Mentalni strahovi oslabili su muškost. Odustajanje. Seksualni pritisak i krivnja. Negativan stav prema starenju.

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Prihvaćam svoju vlastitu snagu. Uvijek ću biti mladoga duha.

Poremećaj: Prsti

Vjerojatni uzrok: Predstavljaju životne detalje.

Afirmacija: Mirno doživljavam raznolikosti.

Poremećaj: -palac-

Vjerojatni uzrok: Predstavlja intelekt i brigu.

Afirmacija: Moj je um smiren.

Poremećaj: -kažiprst-

Vjerojatni uzrok: Predstavlja ego i strah.

Afirmacija: Sigurna sam.

Poremećaj: -srednji prst-

Vjerojatni uzrok: Predstavlja ljutnju i seksualnost.

Afirmacija: Moja mi seksualnost pruža zadovoljstvo.

Poremećaj: -prstenjak-

Vjerojatni uzrok: Predstavlja zajedništvo i tugu.

Afirmacija: Ja volim. Smirena sam.

Poremećaj: -mali prst-

Vjerojatni uzrok: Predstavlja obitelj i pretvaranje.

Afirmacija: Osjećam se bliska životu u obitelji.

Poremećaj: -artrični prsti-

Vjerojatni uzrok: Želja za kažnjavanjem. Okrivljavanje. Osjećamo da smo žrtve svog iskustva.

Afirmacija: Gledam oko sebe s ljubavlju i razumijevanjem. I sva svoja iskustva doživljavam s ljubavlju.

Poremećaj: -nožni prsti-

Vjerojatni uzrok: Predstavljaju sićušne pojedinosti budućnosti.

Afirmacija: Sve te pojedinosti dogodit će se same od sebe.

Poremećaj: Psorijaza

Vjerojatni uzrok: Strah da ćem o biti povrijeđeni. Otupljivanje osjećaja i samog sebe. Odbijanje preuzimanja odgovornosti za svoje vlastite osjećaje.

Afirmacija: Ja mogu uživati u radosti života. Zaslužujem i prihvaćam sve najbolje u svom životu. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Rahitis

Vjerojatni uzrok: Slabo emocionalno okruženje. Nedostatak ljubavi i sigurnosti.

Afirmacija: Sigurna sam i podržavana samom ljubavlju iz svemira.

Poremećaj: Rak

Vjerojatni uzrok: Duboka emocionalna povreda. Ogorčenje koje dugo držimo u sebi. Duboka tuga koja nas izjeda iznutra. Mržnja. Ništa nema smisla.

Afirmacija: S ljubavlju opraštam i oslobađam se svega iz prošlosti. Odabrala sam ispuniti svoj svijet radošću. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Rak na usnama

Vjerojatni uzrok: Neizrečene riječi ogorčenja. Krivnja.

Afirmacija: Stvaram samo radosna iskustva u svom svijetu ispunjenom ljubavlju.

Poremećaj: Ramena

Vjerojatni uzrok: Njihova je namjena da nose radost, a ne teret života.

Afirmacija: Slobodno mogu uživati u svojoj radosti.

Poremećaj: Reumatizam

Vjerojatni uzrok: Osjećamo da smo žrtve. Nedostatak ljubavi. Kronična gorčina. Ogorčenje.

Afirmacija: Ja stvaram svoja iskustva. Budući da volim i prihvaćam sebe i druge, moja iskustva postaju sve bolja i bolja.

Poremećaj: Reumatoidni artritis

Vjerojatni uzrok: Duboko kritiziranje autoriteta. Osjećate se prevarenima.

Afirmacija: Ja sam svoj autoritet. Volim i prihvaćam sebe. Život je dobar.

Poremećaj: Ručni zglob

Vjerojatni uzrok: Predstavlja kretanje i lakoću.

Afirmacija: Prema svim svojim iskustvima odnosim se s mudrošću, ljubavlju i lakoćom.

Poremećaj: Ruke

Vjerojatni uzrok: Predstavljaju sposobnost i vještinu prihvaćanja životnih iskustava.

Afirmacija: Prihvaćam sva svoja iskustva s lakoćom i radošću.

Poremećaj: Sklerodermija

Vjerojatni uzrok: Osjećaj nezaštićenosti i nesigurnosti. Drugi nas ljute i ugrožavaju. Stvaramo obrambeni štiti oko sebe.

Afirmacija: Ja sam božanski zaštićena i sigurna sve vrijeme. Sve što radim ispravno je i donosi mi puno ljubavi, što ja prihvaćam s radošću i zadovoljstvom.

Poremećaj: Senilnost

Vjerojatni uzrok: Povratak u takozvanu sigurnost djetinjstva. Zahtijevamo više pažnje i brige za sebe. To je način da pod kontrolom držimo sve oko sebe. Bježanje od svega.

Afirmacija: Bog me štiti. Sigurnost. Mirnoća. Inteligencija ovog svemira ogleda se na svim životnim razinama.

Poremećaj: Sifilis

Vjerojatni uzrok: Pogledaj pod spolne bolesti.

Afirmacija: Odlučila sam biti što jesam. Prihvaćam se takvom kakva jesam.

Poremećaj: Sijeda kosa

Vjerojatni uzrok: Stres. Vjerovanje da ne možemo živjeti bez pritiska i napetosti.

Afirmacija: Smirena sam i osjećam se ugodno u svim područjima svog života. Snažna sam i sposobna.

Poremećaj: Problemi sa sinusima

Vjerojatni uzrok: Iritirira nas jedna osoba, netko nama veoma blizak.

Afirmacija: Pronalazim mir i harmoniju unutar i oko sebe, i to sve vrijeme. Sve je u redu.

Poremećaj: Skolioza

Vjerojatni uzrok: Pogledaj pod Spuštena ramena.

Poremećaj: Slezena

Vjerojatni uzrok: Opsesija. Biti opsjednut stvarima.

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Vjerujem da će me životni proces uvijek podržati. Sigurna sam. Sve je u redu.

Poremećaj: Spolni organi

Vjerojatni uzrok: Predstavljaju muške i ženske principe.

Afirmacija: Mogu slobodno biti što jesam.

Poremećaj: -problemi-

Vjerojatni uzrok: Briga zbog osjećaja da nismo dovoljno dobri.

Afirmacija: Uživam u svom izražavanju života. Savršena sam baš takva kakva jesam. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Spuštena ramena

Vjerojatni uzrok: Nosimo sav teret života. Bespomoćnost i beznadnost.

Afirmacija: Ja stojim uspravno i slobodno. Volim i prihvaćam sebe. Svakim danom moj život postaje sve bolji i bolji.

Poremećaj: Srce

Vjerojatni uzrok: Predstavlja središte ljubavi i sigurnosti. (Pogledaj pod krv.)

Afirmacija: Moje srce kuca u ritmu ljubavi.

Poremećaj: -problemi-

Vjerojatni uzrok: Dugoročni emocionalni problemi. Nedostatak radosti. Otvrdnulo srce. Vjerovanje da živimo pod stresom i napetošću.

Afirmacija: Osjećam radost i samo radost. S ljubavlju se prepuštam radosti koja će preplaviti moj um, tijelo i svako moje iskustvo.

Poremećaj: -srčani infarkt-

Vjerojatni uzrok: Potiskivanje radosti iz srca u prilog novca, postizanja karijere itd.

Afirmacija: Ponovo osjećam radost u svom srcu. Izražavam samo ljubav prema svemu.

Poremećaj: Neplodnost

Vjerojatni uzrok: Strah i odbacivanje života. Ili ne želimo iskusiti roditeljstvo.

Afirmacija: Vjerujem u život. Uvijek sam u pravo vrijeme na pravome mjestu i radim prave stvari. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Stidna kost

Vjerojatni uzrok: Predstavlja zaštitu spolnih organa.

Afirmacija: Moja je seksualnost sigurna.

Poremećaj: Stopala

Vjerojatni uzrok: Predstavljaju naše razumijevanje sebe, drugih i života.

Afirmacija: Moje je razumijevanje sasvim jasno. Spremna sam mijenjati se s vremenom. Sigurna sam.

Poremećaj: Problemi sa stopalom

Vjerojatni uzrok: Strah pred budućnošću i pri poduzimanju važnijih odluka u životu.

Afirmacija: Prolazim kroz svoj život s radošću i lakoćom.

Poremećaj: Stražnjica

Vjerojatni uzrok: Predstavlja snagu. Mlitava stražnjica - gubitak snage.

Afirmacija: Svoju snagu koristim razborito. Osjećam se sigurno. Sve je u redu.

Poremećaj: Svrab

Vjerojatni uzrok: Iskvarene misli. Dopuštamo drugima da nam se podvuku pod kožu.

Afirmacija: Ja sam prepuna života, ispunjena ljubavlju i radošću. Ja sam svoj čovjek.

Poremećaj: Svrbež

Vjerojatni uzrok: Želje koje se protive našim mogućnostima. Nezadovoljstvo. Grižnja savjesti. Osjećamo kao da želimo izaći iz sebe i pobjeći što dalje.

Afirmacija: Osjećam se smireno upravo ovdje gdje se nalazim. Prihvaćam sve što je za mene dobro, jer znam da će sve moje potrebe i želje biti ispunjene.

Poremećaj: Šake

Vjerojatni uzrok: Drže i barataju. Obuhvaćaju i stežu. Grčevito grabe ili ispuštaju. Miluju. Zadaju bol. Nose se s iskustvima.

Afirmacija: Sa svim svojim iskustvima postupam s ljubavlju, radošću i lakoćom.

Poremećaj: Šećerna bolest

Vjerojatni uzrok: Žudnja za nečim što se moglo dogoditi. Velika potreba da sve kontroliramo. Duboka tuga. život je za nas izgubio svoj čar.

Afirmacija: Ovaj je trenutak ispunjen radošću. Sada odabirem da iskusim sav čar života.

Poremećaj: Šum u uhu

Vjerojatni uzrok: Odbijanje da saslušamo. Ne čujemo svoj unutarnji glas. Tvrdoglavost.

Afirmacija: Vjerujem svom Višem Jastvu. S ljubavlju slušam svoj unutarnji glas. Oslobađam se svega što nije u skladu s ljubavlju.

Poremećaj: Štitnjača

Vjerojatni uzrok: Poniženje. Nikada ne mogu učiniti ono što hoću. Kada će doći moj red?

Afirmacija: Prevladavam svoja stara ograničenja i dopuštam sebi da se izražavam slobodno i kreativno.

Poremećaj: Tjeskoba

Vjerojatni uzrok: Nepovjerenje prema životu.

Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Vjerujem u život. Sigurna sam.

Poremećaj: Testisi

Vjerojatni uzrok: Muški princip, muškost.

Afirmacija: Osjećam se sigurno kao muškarac.

Poremećaj: Tetanus

Vjerojatni uzrok: Potreba da se oslobodimo bijesa i ogorčenosti.

Afirmacija: Dopuštam ljubavi iz svog srca da me očisti iznutra i da iscijeli svaki dio mog tijela i mojih emocija.

Poremećaj: Tikovi, trzanje.

Vjerojatni uzrok: Strah. Osjećaj da nas drugi promatraju.

Afirmacija: Sav me život prihvaća. Sve je u redu. Sigurna sam.

Poremećaj: Timus

Vjerojatni uzrok: Glavna žlijezda imunološkog sustava. Osjećaj ugroženosti. "Oni" me napadaju.

Afirmacija: Moje misli ispunjene ljubavlju održavaju moj imunološki sustav snažnim. Sigurna sam i u sebi i izvan sebe. Iscjeljujem sebe s ljubavlju.

Poremećaj: Trakavica

Vjerojatni uzrok: Strogo uvjerenje da smo žrtva i da smo nečisti. Sudeći prema stavovima drugih, i bespomoćni.

Afirmacija: Drugi samo odražavaju dobre osjećaje koje ja imam sama o sebi. Volim i prihvaćam sve što ja predstavljam.

Poremećaj: Trbušni grčevi

Vjerojatni uzrok: Strah. Susprezanje osjećaja.

Afirmacija: Vjerujem u život. Ja sam sigurna.

Poremećaj: Tuberkuloza

Vjerojatni uzrok: Zaokupljenost sebičnošću. Posesivnost. Okrutne misli. Osveta.

Afirmacija: Voljenjem i prihvaćanjem sebe stvaram oko sebe svijet ispunjen mirom i radošću.

Poremećaj: Tumori

Vjerojatni uzrok: Njegovanje starih emocionalnih povreda i šokova. Izgrađivanje osjećaja grižnje savjesti.

Afirmacija: S ljubavlju se oslobađam prošlosti i okrećem novome danu. Sve je u redu.

Poremećaj: Ugojenost

Vjerojatni uzrok: Predstavlja želju za zaštitom. Pretjerana osjetljivost.

Afirmacija: Božja me ljubav štiti. Uvijek sam sigurna i zaštićena.

Poremećaj: Uši

Vjerojatni uzrok: Predstavljaju sposobnost slušanja.

Afirmacija: Slušam s ljubavlju.

Poremećaj: Uhobolja

Vjerojatni uzrok: Bijes. Ne želimo nešto čuti. Preveliki nemir. Roditelji se često prepiru.

Afirmacija: Okružuje me samo harmonija. S ljubavlju slušam ugodne i dobre stvari. Ja sam središte ljubavi.

Poremećaj: Ukočen vrat

Vjerojatni uzrok: Nepopustljiva tvrdoglavost.

Afirmacija: Mogu slobodno razmotriti i druga gledišta.

Poremećaj: Ukočenost

Vjerojatni uzrok: Strogo i kruto razmišljanje.

Afirmacija: Dovoljno sam sigurna da mogu imati prilagodljiv um.

Poremećaj: Umor

Vjerojatni uzrok: Opiranje, dosada. Nedostatak ljubavi prema onome što radimo.

Afirmacija: Prepuna sam entuzijazma i ispunjena energijom.

Poremećaj: Upala "Itis"

Vjerojatni uzrok: Strah. Razbjesnjeti se. Usplamtjele misli.

Afirmacija: Moje su misli mirne i usredotočene.

Poremećaj: Upala pluća (pneumonija)

Vjerojatni uzrok: Očaj. Umor od života. Ne dopuštamo da nam zacijele emocionalne rane.

Afirmacija: Slobodno se povodim za božanskim idejama, koje su preplavljene dahom i inteligencijom života.

Poremećaj: Upala crvuljka

Vjerojatni uzrok: Strah. Strah pred životom. Blokiranje dobrih stvari.

Afirmacija: Sigurna sam. Opuštena sam i radujem se životu.

Poremećaj: Upala krajnika

Vjerojatni uzrok: Strah. Potisnute emocije. Neiskazana kreativost.

Afirmacija: Što je dobro za mene, sada slobodno dolazi u moj život. Božanske ideje iskazuju se kroz mene. Smirena sam.

Poremećaj: Upala vena (Hebitis)

Vjerojatni uzrok: Bijes i frustracija. Okrivljavanje drugih zbog naših ograničenja. Nedostatak životne radosti.

Afirmacija: Ja sada osjećam radost i smirena sam.

Poremećaj: Upala jetre

Vjerojatni uzrok: Otpor prema našim promjenama. Strah, bijes, mržnja. Jetra je centar u kojem se skuplja bijes i gnjev.

Afirmacija: Moj duh je pročišćen i slobodan. Oslobađam se prošlosti i krećem u nešto novo. Sve je u redu.

Poremećaj: Urasli nožni nokat

Vjerojatni uzrok: Zabrinutost i krivnja oko toga imamo li pravo krenuti naprijed.

Afirmacija: Moje je božansko pravo da odaberem kojim ću životnim putem ići. Sigurna sam i slobodna.

Poremećaj: Urtikarija (koprivnjača)

Vjerojatni uzrok: Mali i prikriveni strahovi. Činimo od buhe slona.

Afirmacija: Donosim mir u svaki dio svog života.

Poremećaj: Usta

Vjerojatni uzrok: Predstavljaju prihvaćanje novih ideja i njihovo izražavanje.

Afirmacija: S ljubavlju njegujem sebe.

Poremećaj: -problemi-

Vjerojatni uzrok: Suženo gledanje na stvari oko sebe. Zatvoren um. Nesposobnost prihvaćanja novih ideja.

Afirmacija: Pozdravljam sve nove ideje i zamisli, i prihvaćam ih s lakoćom.

Poremećaj: Utrnulost (parestezija)

Vjerojatni uzrok: Uskraćivanje ljubavi i pažnje. Mentalno umiranje.

Afirmacija: Dijelim svoju ljubav i osjećaje s drugima. Odgovaram na ljubav u svima.

Poremećaj: Vaginitis

Vjerojatni uzrok: Bijes na partnera. Seksualna krivnja. Samokažnjavanje.

Afirmacija: U drugima se ogleda ljubav i prihvaćanje koje ja osjećam za sebe. Uživam u svojoj seksualnosti.

Poremećaj: Spolne bolesti

Vjerojatni uzrok: Seksualna krivnja. Potreba za samokažnjavanjem. Uvjerenje da su spolni organi griješni i prljavi. Zloupotrebljavanje drugih.

Afirmacija: S ljubavlju i radošću prihvaćam svoju seksualnost i sve njene izraze. Prihvaćam samo misli koje me podržavaju i čine da se osjećam dobro.

Poremećaj: Vitiligo

Vjerojatni uzrok: Nepripadanje. Osjećamo da se nalazimo izvan svih stvari i izvan grupe.

Afirmacija: Nalazim se u središtu ljubavi i potpuno sam povezana s ljubavlju.

Poremećaj: Žuljevi

Vjerojatni uzrok: Otpor. Nedostatak emocionalne zaštite.

Afirmacija: Lako plovim rijekom života sa svakim iskustvom koje doživim. Sve je u redu.

Poremećaj: Vrat

Vjerojatni uzrok: Predstavlja fleksibilnost. Sposobnost da vidimo što se nalazi iza nas.

Afirmacija: Pomirena sam sa životom.

Poremećaj: Problemi s vratom

Vjerojatni uzrok: Odbijamo sagledati i drugu stranu problema. Tvrdoglavost i nefleksibilnost.

Afirmacija: S fleksibilnošću i s lakoćom sagledavam problem sa svih strana. Postoje beskrajni načini da neke stvari sagledamo ili učinimo. Sigurna sam.

Poremećaj: Vrtoglavica

Vjerojatni uzrok: Nepostojane i raspršene misli. Odbijamo suočiti se.

Afirmacija: Usredotočen sam i smiren u svom životu. Nema prepreka da živim i uživam u svom životu.

Poremećaj: Stidnica

Vjerojatni uzrok: Predstavlja ranjivost.

Afirmacija: Sasvim je u redu da sam ranjiva.

Poremećaj: Zadah iz usta

Vjerojatni uzrok: Bijes i želja za osvetom, iza kojih stoje loša iskustva.

Afirmacija: S ljubavlju se oslobađam prošlosti. Odabirem da do izražaja dođe samo osjećaj ljubavi.

Poremećaj: Zadah iz usta (Halitosis)

Vjerojatni uzrok: Neodgovarajući životni stavovi. Zlobno ogovaranje. Ružne misli.

Afirmacija: Obraćam se drugima s nježnošću i ljubavlju. Odašiljem samo dobro od sebe.

Poremećaj: Zadržavanje tekućine

Vjerojatni uzrok: Što se bojite da ćete izgubiti?

Afirmacija: Oslobađam se s radošću.

Poremećaj: Zglob

Vjerojatni uzrok: Predstavlja kretanje i lakoću.

Afirmacija: Prema svim svojim iskustvima se odnosim s mudrošću, ljubavlju i lakoćom.

Poremećaj: Zglobovi

Vjerojatni uzrok: Predstavljaju promjene životnih pravaca i lakoću kretanja.

Afirmacija: S lakoćom se mijenjam. Moj je život pod božanskim vodstvom i ja se uvijek krećem u najboljem pravcu.

Poremećaj: Zubi

Vjerojatni uzrok: Predstavljaju odluke.

Poremećaj: -problemi-

Vjerojatni uzrok: Dugoročna neodlučnost. Nesposobnost da razlučimo svoje ideje na one koje su za analizu i na one koje su za donošenje odluka.

Afirmacija: Donosim svoje odluke na principima istine. Opuštena sam jer sigurno znam da se u mom životu događaju samo prave stvari.

Poremećaj: Zeludac

Vjerojatni uzrok: Održava prehranu. Probavlja ideje.

Afirmacija: S lakoćom prihvaćam život.

Poremećaj: -problemi-

Vjerojatni uzrok: Uplašenost. Strah od novoga. Nesposobnost prihvaćanja svega što je novo.

Afirmacija: Život je u skladu sa mnom. Prihvaćam novo u svakom trenutku, svakog dana. Sve je u redu.

Poremećaj: Ženski problemi

Vjerojatni uzrok: Poricanje sebe. Odbijanje ženskog principa i ženskosti.

Afirmacija: Uživam u svojoj ženskosti. Volim što sam žena. Volim svoje tijelo.

Poremećaj: Žgaravica

Vjerojatni uzrok: Strah. Strah. Strah. Strah koji vas sasvim prožima.

Afirmacija: Dišem slobodno i punim plućima. Sigurna sam. Imam povjerenja u život.

Poremećaj: Živci

Vjerojatni uzrok: Predstavljaju komunikaciju. Prijemčivi prijenosnici.

Afirmacija: Komuniciram s lakoćom i radošću.

Poremećaj: Živčani slom

Vjerojatni uzrok: Usredotočenost na sebe. Začepljem kanali komunikacije.

Afirmacija: Otvaram svoje srce i stvaram samo komunikacije ispunjene ljubavlju. Sigurna sam i sve je u redu.

Poremećaj: Žlijezde

Vjerojatni uzrok: Predstavljaju stanice "posjedovanja." Želja da poguramo vlastiti život.

Afirmacija: Prepuna sam stvaralačke snage.

Poremećaj: -problemi-

Vjerojatni uzrok: Slaba realizacija pokretačkih ideja.

Afirmacija: Ja posjedujem sve božanske ideje i aktivnosti koje su m i sada potrebne. Slobodno krećem naprijed.

Poremećaj: Žučni kamenci

Vjerojatni uzrok: Ogorčenost. Teške misli. Osuđivanje sebe i drugih. Oholost.

Afirmacija: S radošću se oslobođam prošlosti. Život je čaroban, a ja sam prekrasna.

Poremećaj: Žutica

Vjerojatni uzrok: Vanjske i unutarnje predrasude. Neuravnotežen um.

Afirmacija: Imam razvijen osjećaj tolerancije, suosjećanja i ljubavi prema svim ljudima, a i prema sebi.

NOVI NAČIN RAZMIŠLJANJA

POZITIVNE AFIRMACIJE mogu iscjeliti i opustiti vaše tijelo.

LICE (akne): Volim i prihvaćam sebe ovdje gdje se sada nalazim. Prekrasna sam.

SINUSI: U jedinstvu sam sa životom. Nitko me ne može razljutiti ako ja to ne dopustim. Mir, harmonija. Ne priznajem nikakva vjerovanja u kalendare.

OČI: Slobodna sam. Slobodno gledam unaprijed, jer je život vječan i ispunjen radošću. Gledam očima ljubavi. Nitko me više ne može povrijediti.

GRLO: Mogu govoriti u svoje ime. Izražavam se slobodno. Kreativna sam. Govorim s ljubavlju.

PLUĆA: Dah života protječe kroz mene s lakoćom.(Bronhitis):Mir.Nitko me ne smeta.(Astma):Slobodna sam preuzeti odgovornost za svoj život.

SRCE:Radost, ljubav,mir. S radošću prihvaćam život.

JETRA:Oslobađam se svega što više ne trebam. Moja je svijest sada očišćena i moji su koncepti svježi, novi i životni.

DEBELO CRIJEVO:Slobodna sam i oslobađam se prošlosti. Život protječe kroz mene s lakoćom. (Hemoroidi): Oslobađam se svih pritisaka i tereta. Živim u radosnoj sadašnjosti.

SPOLNi ORGANI (Impotencija): Snaga. Dopuštam svem potencijalu svog seksualnog principa izražavanje s lakoćom i radošću. S ljubavlju i radošću prihvaćam svoju seksualnost. Ne postoji krivnja i kažnjavanje.

KOLJENO: Opraštanje, tolerancija, suosjećanje. Krećem se prema naprijed bez oklijevanja.

KOŽA: Svojom pozitivnošću privlačim pažnju. Sigurna sam. Nitko ne prijeti mojoj individualnosti. Smirena sam. Svijet je siguran i prijateljski. Oslobađam se sve ljutnje i ogorčenja. Sve što trebam, uvijek će se naći ovdje. Prihvaćam sve dobro bez krivnje. U miru sam sa svim malim stvarima u životu.

L E Đ A : Život me podupire. Vjerujem svemiru. Slobodno iskazujem ljubav i povjerenje. Donji dio leđa: Vjerujem svemiru. Hrabra sam i neovisna.

M O Z A K : Sve se u životu mijenja. Moji putevi razvoja uvijek su novi. GLAVA: Mir, ljubav, radost, relaksacija. Opuštena sam dok prolazim kroz život i dopuštam da život prolazi kroz mene s lakoćom.

UŠI: Slušam Boga. Čujem veselje života. S ljubavlju slušam.

USTA: Ja sam odlučna osoba. Prihvaćam nove ideje i nove koncepte.

VRAT: Fleksibilna sam. Prihvaćam i druga gledišta.

RAMENA: (Bursitis): Oslobađam se ljutnje na bezopasan način. Ljubav oslobađa i opušta. Život je radostan i prepun slobode, sve što prihvaćam, dobro je.

ŠAKE: S ljubavlju i lakoćom postupam sa svim idejama.

PRSTI: Opuštena sam jer znam da će se životna mudrost pobrinuti za sve detalje.

ŽELUDAC: S lakoćom upijam nove ideje. Život je u skladu sa mnom, ništa me he može uznemiriti. Mirna sam.

BUBREZI: Posvuda tražim samo ono što je dobro. Poduzimam samo ispravne akcije. Ispunjena sam.

MJEHUR: Oslobađam se sveg starog i pozdravljam novo.

ZDJELICA (Vaginitis): Izrazi se mogu promijeniti, ali se ljubav nikada ne može izgubiti. (Menstruacija): U ravnoteži sam sa svim promjenama ciklusa. Blagoslivljam svoje tijelo, s ljubavlju. Svi su dijelovi moga tijela prekrasni.

KUKOVI: S radošću se krećem prema naprijed, podržavana i podupirana snagom života. Sigurna sam. (Artritis): Ljubav. Opraštanje. Dopuštam drugima da budu što jesu. Slobodna sam.

ŽLIJEZDE: U potpunoj sam ravnoteži. Moj je duh i tijelo u redu. Volim život i slobodno se krećem.

STOPALA: Idem prema istini. S radošću se krećem prema naprijed. Imam duhovno razumijevanje.

Još nešto

Vidjela sam da djeca, a također i životinje, mogu biti pod utjecajem svijesti odraslih oko sebe, jer su veoma prijemčiva. Prema tome, kada radite s djecom i s ljubimcima, koristite izjave (afirmacije) i za njih i za čišćenje svijesti od utjecaja roditelja, učitalja, rođaka itd.

Zapamtite, riječ metafizičko znači nešto što ide iznad fizičkog do mentalnog uzroka. Na primjer, ako mi dođete kao pacijent s problemom konstipacije, ja ću znati da posjedujete neku vrstu uvjerenja u ograničenja i nestašicu i, sukladno tome, bojite se osloboditi bilo čega zbog straha da to nećete biti u stanju nadomjestiti. To isto može značiti da se držite starih i bolnih uspomena iz prošlosti i ne želite ih se osloboditi. Ili se možda bojite osloboditi veza koje vas više ne izgrađuju, ili posla koji vas ne ispunjava, ili neke svoje stvari koju više ne možete koristiti. Ili ste čak možda škrti u pogledu novca. Vaša bolest će mi dati mnogo indikacija za vaš mentalni stav.

Pokušati ću vas uvjeriti da razumijete kako zatvorena šaka i skučeni stav ne dopuštaju ulaz ničemu što je novo. Pomoći ću vam pri razvijanju većeg povjerenja u svemir (u snagu koja vam omogućava disanje), koji će se pobrinuti za vaše kretanje u skladu sa životnim ritmom. Pomoći ću vam pri oslobađanju od vaše sheme straha i naučit ću vas kako da stvorite novi krug dobrih iskustava koristeći svoj um na drugi način. Mogla bih vas zamoliti da odete kući, ispraznite svoje ormare i tako se riješite svih nepotrebnih stvari da biste napravili mjesta za nove stvari.

Dok to radite izgovarajte glasno: "Oslobađam se starog i stvaram prostor za novo." Jednostavno, ali efikasno. I, čim počnete razumjevati princip oslobađanja, konstipacija, kao oblik hvatanja i zadržavanja, pobrinut će se sama za sebe. Tijelo će se s lakoćom osloboditi svega što više nije bilo korisno na normalan način. Možda ste primijetili koliko često sam koristila koncepte ljubavi, mira, radosti i samoprihvaćanja. Samo onda kada možemo iskreno živjeti vodeći se svojim srcem, ispunjenim ljubavlju, prihvaćajući sebe i vjerujući Božanskoj moći da će se pobrinuti za nas, mir i ljubav ispunit će naš život, a bolest i neugodna iskustva prestat će se nama događati. Naš je cilj da živimo sretnim i zdravim životom, uživajući u sebi. Ljubav rastvara ljutnju, ljubav oslobađa o d ogorčenja, ljubav rasplinjuje strah, ljubav stvara sigurnost. Kada se okrećete s potpunom ljubavlju prema sebi, sve bi u vašem životu moralo teći sa lakoćom, harmonijom, zdravljem, blagostanjem i radošću.

Ako imate fizički problem, dobar način da koristite ovu knjigu jest:

1. Potražite mentalni uzrok. Razmislite bi li to mogla biti istina i za vas. Ako ne, mirno sjedite i zapitajte se: "Kakve su to misli u meni koje to uzrokuju?"

2. Ponavljajte sebi (ako možete, naglas); "Spremna sam osloboditi se sheme u svojoj svijesti koja me dovela u ovo stanje."

3. Ponavljajte sebi ovu novu shemu misli nekoliko puta.

4. Pretpostavite da ste već započeli iscjeljivanje. Kad god pomislite o svom stanju, ponovite ove korake. Ova završna meditacija od svakodnevne je pomoći i stvara zdravu svijest pa prema tome, i zdravo tijelo.

LIJEČENJE LJUBAVLJU

Duboko, unutar mog bića nalazi se beskonačan izvor ljubavi. Sada dopuštam toj ljubavi izlazak na površinu. Ona ispunjava moje srce, tijelo, um, svijest, moje cijelo biće, zrači iz mene u svim smjerovima i vraća mi se udvostručena, što više ljubavi koristim i dajem, to sve više i više moram davati, jer je potreba za njom beskrajna. Upotreba ljubavi doprinosi da se osjećam dobro; ona je izraz moje unutarnje radosti. Ja volim sebe i, prema tome, ljubavlju se brinem o svom tijelu, s ljubavlju ga hranim zdravom hranom i pićem. S ljubavlju ga njegujem i odjevam, i moje tijelo s ljubavlju odgovara zdravljem i energijom.

Ja volim sebe i, prema tome, pobrinula sam se za udoban dom, koji ispunjava sve moje potrebe i u kojem je užitak boraviti. Svaku sobu ispunjavam vibracijama ljubavi, tako da će svatko tko uđe, uključujući i mene, osjetiti tu ljubav i biti ispunjen njome.

Ja volim sebe i, prema tome, radim posao u kojem iskreno uživam. To je posao koji koristi moje stvaralačke talente i sposobnosti. Radim s ljudima i za ljude koje volim i koji vole mene, i dobro zarađujem. Ja volim sebe i, prema tome, ponašam se i mislim s ljubavlju prema svim ljudima, jer znam da mi se ono što odašiljem prema van, udvostručeno vraća. Ja privlačim samo ljude ispunjene ljubavlju jer su oni ogledalo onoga što sam ja.

Ja volim sebe i, prema tome, zaboravljam i u potpunosti se oslobađam prošlosti i svih iskustava iz prošlosti. Slobodna sam. Ja volim sebe i, prema tome, živim u potpunosti, u sadašnjosti, doživljavajući svaki trenutak kao dobar, znajući da je moja budućnost svijetla, radosna i sigurna, jer sam ja voljeno dijete svemira i svemir sa ljubavlju brine o meni sada i zauvijek. To je tako!

-------------------

Hvala dragoj Reici na ovom prilogu, Boro
- 09:40 - Komentari (7) - Isprintaj - #

22.11.2011., utorak

LJUDSKIM OVCAMA od strane jednog od tvoraca "GLOBALNOG NOVOG SVJETSKOG PORETKA"

New post on Blog Vesne Mihajlović


PISMO ADRESIRANO “LJUDSKIM OVCAMA“ OD STRANE JEDNOG OD TVORACA“ GLOBALNOG NOVOG SVJETSKOG PORETKA“
by vesnamih
Drago građanstvo,
Verujem da je sada došlo vreme da vam otkrijem neke od zavrzlama kojima ste bili izloženi tokom poslednjih nekoliko desetina godina. Bilo bi dobro za vas da razumete neke od tih stvari, tako da znate kako da se ponašate u Novom Svetskom Poretku koji se sada formira na ovoj planeti. Mi želimo da budete u stanju da se potpuno uključite i integrišete u naše novo društvo. Na kraju krajeva, u vašem najboljem interesu je da to učinite.
Prije svega, bilo bi dobro da razumijete neke od naših namjera, tako da može lakše sarađivati s nama. Ja vam ne mogu opisati s kakvim ćete se mukama suočiti ukoliko se pokušate da nam se suprostavite. Mi imamo načine kako da izađemo na kraj sa buntovnicima. Ja vam govorim ovo sada, zato što je sada prekasno da se stvari preokrenu. Oni d ani, kada nas je neko mogao zaustaviti, odavno su prošli. Mi sada u potpunosti kontrolišemo ovu planetu kao i njen finansijski sistem zajedno sa svim glavnim medijskim izvorima i jednostavno ne postoji način da nas bilo koja nacija ili sila pobijedi.
Mi imamo svoje oči na svakom nivou vlade svake nacije u svijetu. Mi uvijek znamo šta se planira jer su nase uši i oči uvijek i svuda prisutne.
Sve državne tajne su nama potpuno poznate. Kina je svojevremeno optužila američke medije da lažu u vezi Kosova. Oh, glupi ljudi, pa naravno da lažemo. Na taj način mi držimo ljude neuravnoteženim i neprestano izloženim kontroverznim situacijama, što nam je od velike pomoći. Zar niste gledali spektakle u vidu šou programa? Neki od vas vjeruju da smo mi liberali a da su dobri ljudi konzervativci. U stvarnosti, obe ove grupe služe našim interesima. Nijedna partija ne postoji bez našeg odobrenja a takođe, nije im dozvoljeno da se bave stvarnim problemima. Mi stvaram o kontroverzne situacije na svim nivoima, tako da niko ne zna šta da radi. Tako, u cijeloj toj konfuziji, mi idemo naprijed i radimo ono što smo zacrtali, i bez ikakvih smetnji.
Uzmimo npr. u obzir predsjednika SAD. Iako on ruši svaku branu kojom se njegova vlast ograničava, niko ga ne može zaustaviti. On ide samo naprijed i radi sve ono što mu mi nalažemo da radi. Kongres nema tu moć da ga zaustavi.
On radi ono što mu mi nalažemo, jer on zna da ukoliko se ne bi tako ponašao, mi bi ga momentalno uklonili. Zar ovo nije jedna briljantna strategija s naše strane? Vi nas ne možete tužiti sudu jer nas ne možete vidjeti a i sudovi su pod našom kontrolom. Mi kontrolišemo i upravljamo svime a vi istovremeno ne znate koga da napadnete. Moram da kažem da je ova nevidljiva ruka veličanstveno zamišljena i ona je bez premca u cijeloj našoj istoriji. Mi upravljamo svijetom a svijet ne može čak ni da zna da njime neko upravlja a kamoli to – ko njime upravlja .
Pa zar to stvarno nije jedna divna stvar!? U našim medijima mi vam prezentiramo upravo ono sto hoćemo da vi uradite. Onda, za tili časak, naše male sluge nas poslušaju. Mi možemo da pošaljemo američke ili evropske trupe gdje god poželimo, kad god poželimo i da učine ono što mi poželimo a vi ćete biti obavezani da nas slijedite. Koliko vam dokaza još treba? Mi vas možemo navesti da sami poželite da ostavite svoje domove i porodice i odete u rat, sve po našem naređenju. Jedino što trebamo, to je da vam prezentiramo par kojekakvih gluposti iz predsjednikove kancelarije na večernjim TV vijestima i tako vas možemo zapaliti čime god hoćemo. Vi ne možete raditi ništa drugo do ono što vam mi nalažemo.

25238_1379965813162_1052407793_1125051_2038339_n
VAŠ UZALUDNI OTPOR
Ako iko od vas pokuša da nam se suprostavi, mi imamo načina da vas ismijemo i napravimo ludim. (…) Šta vi možete s vašim oružjem? Jeste li vidjeli šta smo napravili u mjestu Waco? Da li je ono skladište oružja pomoglo Davidija nacima? Mi smo vas veoma izdašno oporezovali a onda iskoristili te vaše pare i napravili toliko napredno oružje kojem se suprostaviti ne možete. Vaše vlastite pare smo iskoristili da napravimo lance s kojima smo vas svezali, s obzirom da mi kontrolišemo i sav novac!
Neki od vas misle kako mogu pobjeći ukoliko kupe malo zemlje van grada i zasade tamo povrće u bašti. Dozvolite da vas posjetim da ćete ipak morati da plaćate zemljarinu. Pa dobro, vi to možete nazvati porezom na zemljište ali taj novac opet ide nama. Vidite, vama novac treba bez obzira šta da radite. Ukoliko propustite da platite vašu poresku ratu, mi ćemo vam uzeti zemlju i prodati je nekome ko je poslušniji. Da li stvarno mislite da mi to ne možemo da učinimo?
Sad samo zamislite kad potpuno pređemo na elektronski sistem plaćanja i kad vas ko stoku implanitramo mikročipovima (koji su već odavno popularno nazvani “žigom zvijeri”), onda nećete moći obaviti ni jednu novčanu transakci ju a da vas prethodno ne skeniramo. Svi vaši podaci biće pohranjeni u tim čipovima a mi ćemo u svakom momentu znati sve o vama, gdje ste, šta radite, šta mislite…itd.
A od vaših para, od poreza, mi ćemo platiti za indoktrinaciju vaše djece u javnim školama koje smo mi osnovali. Mi želimo od njih da odrastu u skladu s našim načinom razmišljanja. Vaša djeca ce učiti ono što im mi odredimo da uče, a vi ćete platiti za njihovo obrazovanje.
Ta novčana sredstva mi takođe koristimo i za neke druge projekte koji su nam na pameti a naši poduzetnici su bogato plaćeni za svoje usluge. Vi možete sumnjati u to da smo mi vlasnici i vaše djece, ili da imamo takvu kontrolu nad njima ali ćete na kraju shvatiti da je to ipak tako. Mi uvijek možemo da vas optužimo da zlostavljate svoju djecu a onda možemo i da ih zakonski oduzmemo od vas.
Ukoliko se vaša djeca ne pojave u školi na indoktrinaciji, mi ćemo vas optužiti za njihovo zapostavljanje, pa ćete ih morati ustupiti nama. Vaša djeca nisu vaša. Ona su naša. Mi ćemo ih vakcinisati a vi ih morate dovesti u bolnicu kad mi to kažemo. Vi to znate i mi to znamo.
Uz pomoć naše elektronske trgovine mi možemo da vidimo gdje se nalazite, šta kupujete, kave su vam potrebe i koliko para morate da imate da bi ste ih zadovoljili. Šta mislite odakle nam dolaze podaci za našu mjesećnu finansijsku statistiku? Preko interneta i drugih izvora mi možemo saznati kakav je način vaseg razmišljanja i sve ono u šta vjerujete i o čemu pričate. Vaša vjerovanja su ionako besmislena. Međutim, ukoliko mislite da imate svoje pristalice ili ukoliko mi mislimo da vi možete biti opasni po naš plan, mi imamo načina da izađemo na kraj s vama.
Mi imamo cijelu jednu Pandorinu kutiju sredstava koja nam stoje na raspolaganju. Mi vas možemo povlačiti po sudu i držati u pritvoru onoliko dugo koliko mi to hoćemo. Možemo vam tako iscjediti sav novac koji imate. Mi imamo jedan neiscrpan novčani fond iz kojeg plaćamo naše advokate. Ti advokati su plaćeni od vašeg novca, kojim vi plaćate porez.
Vi niste toliko bogati. Mi znamo kako da podijelimo, zavadimo i vladamo. Koliko smo samo svjetskih državnika srušili ovakvim metodama? Da li vi mislite da nam tako jadni i nikakvi možete predstavljati neku prepreku? …
VAŠE UZALUDNE ORGANIZACIJE
Ukoliko uzmemo u obzir vaše religije i “moralnu većinu,” odmah da kažemo da ta “moralna većina” nije ni moralna, niti je to većina. Mi smo već koristili kojekakve pokrete kako bi ismijali hrišćansku vjeru. One lude koji upravljaju tom organizacijom uvijek završavaju sa razbijenim jajima o njihovim glavama. Uz pomoć medija mi možemo prekonoći pretvoriti vašu Nacionalnu streljačku družinu u jednu novu radikalnu terorističku organizaciju.
Pa zar već nismo okrenuli naglavačke američki konzervativni pokret? Ako to ide nama u prilog, mi možemo iskoristiti konzervativ ce protiv liberala. To nema nikakve razlike za nas, osim što nam pomaže da vas navedemo da vjerujete kako postoje dvije strane koje se natječu za prevlast. To pomaže da se stvari čine fer i demokratske, jer svako ima pravo na svoj glas; a u stvarnosti, postoji samo jedna strana sa svim vrstama maski na svom licu, ali vi u razloge za tako nešto ne možete da proniknete.
Vidite li, mi možemo da radimo šta god hoćemo a ve ne možete ništa da učinite u vezi toga. Zar nije razumno to da nas slušate i da nam služite? U suprotnom, bićete pojedeni od strane istih onih koji bi trebali da vas oslobode.
Vi ne možete biti slobodni. Pomislite kako biste mogli. Mi vas snabdijevamo gorivom. Možemo zavrnuti tu slavinu kad god hoćemo i reći da je to zbog nestašice goriva. Ako vam se pokvari auto, bez nas ne možete doći do dijelova. Mi obezbjeđujemo sav novac kojeg vi koristite. Kad god nam se prohtije mi možemo zaustaviti novčane tokove ili prouzrokovati potpuni raspad finansijskog tržišta. Mi možemo narediti predsjedniku da proglasi sav novac bezvrijednim i da uvedemo novu valutu. Tako će se sav vaš novac kojeg ste sakrili u slamaricu momentalno pretvoriti u dim.
Treba li vam hrana? Mi možemo prouzrokovati štrajk transportnih kompanija što će prekinuti dostavu hrane do vaše lokalne prodavnice. Mi vas možemo iscrpiti glađu kad god hoćemo. Vi imate hranu samo zato što smo vam je mi obezbjedili s našeg stola.

31280_1425016299396_1052407793_1234084_253574_n
Za vrijeme tzv. ‘velike depresije’ mi smo i hranu držali pod kontrolom. Nagomilali smo brda hrane iza ograde i pustili je da se pokvari. One koji su bili gladni tako smo naveli da rade u našim radnim logorima, čak iako je bilo dovoljno hrane da za svakoga. Da li stvarno mislite da nam možete nauditi? Reći ćete da možete nagomilati zlatnog novca prije finansijskog raspada. Mi možemo jednostavno donjeti zakon po kome se zabranjuje posjedovanje zlata, kao sto smo to već jednom u prošlosti učinili. Ako nađemo zlato u vašem posjedstvu, mi ćemo vam ga jednostavno zaplijeniti a vas staviti u zatvor zbog kršenja zakona.
Za vrijeme svog boravka u zatvoru, moraćete raditi u našoj zatvorskoj industriji. Mi smo već preko medija formirali jednu lijepu sliku o radnim logorima u našim zatvorima, tako da se niko još uvijek ne buni. Mi kažemo ljudima da ubice treba da plate za svoje zatvorske troškove.
Niko ne uzima u obzir da mi možemo ako hoćemo zatvoriti tamo npr. – sve uzgajivače paradjza. Donjećemo zakon po kojem zabranjujemo privatne vrtove a onda ćemo smisliti par naučnih obrazloženja zašto se svo povrće mora kupovati iz naših prodavnica. Ukoliko neko vidi vas kako ste zasadili paradajz, on će vas prij aviti nama i vi ćete tako završiti na našim poljima, radeći za nas. Oh, glupi nacionalisti, za vas nema bijega jer prije nego što ste se rodili mi smo već isplanirali kako da vas zarobimo. Vaši učitelji i vaši sveštenici oblikovali su način vašeg razmišljanja za naš račun tokom mnogih generacija. Vi nemate načina kako da se izvučete iz našeg zagrljaja osim u slučaju da počinite samoubistvo. Nama time ne možete naškoditi, to će nam samo pomoći da izađemo na kraj sa prekomijernim stanovništvom. Vi nam se ne možete suprostaviti, pronaći nas, pa čak ni zamisliti ono što smo vam pripremili.
Ja samo bacam ovih par mrvica pred vas kako bi shvatili ako imate imalo razuma, da je najbolje da nas slušate i pokoravate se našim naređenjima.
VAŠ KONTROLISANI UM
Mi upravljamo Holivudom. Filmovi kao sto su Terrminator i Armageddon, zajedno sa većinom svih ostalih, stvarani su sa jednostavnim ciljem da vas navedu na način razmišljanja koji nama od govara. Mi smo vas naveli da se oduševljavate nasiljem tako da kad vas pošaljemo da ubijate neke loše momke koje ćemo mi da postavimo pred vas, vi ćete to činiti a da ne trepnete okom.
Mi smo vas zasuli kompjuterskim igrama kako bi podučili vaš um umjetnosti ratovanja. Mi smo vas naveli da gledate na našu vojsku i policiju kao na snage dobra, kako bi vas naveli da činite stvari koje su bile nezamislive samo prije nekoliko desetina godina. Naši umjetnički programi su specijalno dizajnirani da vas pripreme da se povinujete, pa čak i pomognete uspostavljanju Novog svjetskog poretka.
Star Trek, i ostala filmska umjetnička djela, naučila su vas kako se slušaju i izvršavaju zapovijesti od strane novih internacionalnih vladara. Oh, glupi ljudi, vi ste mislili da vas neko zabavlja, dok ste istovremeno bili indoktrinirani. Ili bolje rečeno, dok vam je bio “ispiran mozak” a vaš um programiran. Uzgred rečeno, da li ste vidjeli najnoviji film Star Wars?
Vuk u jagnjecoj kozi*
Kakvo remek-djelo mentalne manipulacije! Ljudska bića se konfrontiraju sa neopisivim zvijerima svih vrsta i oblika, i to na engleskom jeziku. Baš me interesuje gdje su ove svemirske zvijeri naučile engleski? Oh, kolika je količina gluposti kod jednog prosjećnog građanina. On nikako da shvati da smo ga doveli u zemlju čuda. (…)
Naravno, da bi vas malo opustili, naložili smo našim izabranim zvaničnicima da ostavljaju dojam kao da se bore protiv zla i nasilja. To naravno neće rešiti problem nego će samo navoditi ljude da misle kako se svesrdno radi na rješavanju tog problema. Seks i nasilje su stvari koje nam najviše pomažu prilikom uspostavljanja naše kontrole. Ljudi žude za tim i mi to stavljamo pred njih. Na taj način mi ih držimo toliko okupiranim tim stvarima da oni nemaju ni integriteta niti mentalne snage da posvete pažnju stvarno važnim stvarima, koje su sada potpuno prepuštene u naše ruke. Američki predsjednici su nam uvijek bili od velike pomoći. Mi znamo kakvog su karaktera bili ti ljudi, prije nego što ih stavimo na vlast. Tako, kad otkrijemo neke pikanterije iz njihovog privatnog života, sve to onda postaje ideal za našu omladinu. Tako da i to ide u našu korist.
Smiješno izgledaju oni koji uzaludno pokušavaju da zbace nekog predsjednika protiv naše volje. Predsjednik ne može biti smijenjen sve dok nam koristi a biće odstranjen onda kada mi to hoćemo. Izvinjavam se ukoliko ovo nije u skladu s vašim sistemom vjerovanja, jedino što vam mogu reći, – vaša vjerovanja su već odavno zastarjela. Zar nemate oči da vidite kako vaše slobode i prava nama ništa ne znače? Vi možete raditi samo ono što vam mi kažemo da radite. Mi uklanjamo predsjednike kad to nama odgovara a postavljamo ih prema svom nahođenju.
Naravno, mi ih samo postavimo pred vas a vi glasate onako kako mi želimo. Na taj način održavamo kod vas iluziju da imate pravo glasanja, da vas se nešto pita i da imate nekog uticaja na to ko će da vam bude predsjednik. Mi koristimo sve nacije onako kako to nama odgovora. Svima je poznato da nam se one moraju pokoriti ili ćemo ih, u suprotnom, uništiti. Na sreću, imali smo par buntovnika kao što su bili Saddam i Milosevic koji su nam pomogli da pokažemo svjetskim liderima šta ih čeka ukoliko nam se ne pokore.
Slava i spas se jedino nalaze u slijedenju naših ideja i izvršavanju naših naređenja. Ukoliko neko odbije da nam se povinuje, rezultati će biti tragični. Ja bih želio da izbjegnete tragičan kraj ali ako ga i ne izbjegnete, to neće biti nikakva šteta za nas. Vas slučaj će biti koristan kod rješavanja problema prekomjerne naseljenosti na ovoj planeti.

29695_1405763018076_1052407793_1185508_7373692_n
VAŠ UZALUDNI OTPOR NAŠOJ DOMINACIJI
Ukoliko neki od vas misle da nam mogu naškoditi tako što će tu ili tamo da postave neku bombu, grdno se varaju. Nama tako nešto ne može naškoditi, čak nasuprot.
Mi ćemo to odmah iskoristiti da uvedemo dodat ne mjere za kontrolu ljudi, odnosno, ograničavanje vaših sloboda. Mi volimo kad se vi bunite i dignete nešto u vazduh. Uostalom, ako to ne učinite vi, onda mi to sami uradimo. Pa, nije valjda da i vi mislite da je tamo neki Osama bin Laden organizovao iz neke avganistanske pećine onaj napad na Svjetski Trgovinski Centar i Pentagon?! Hmm, nestašna medija. Zar niste primjetili kojom su brzinom nakon toga doneseni svi oni zakoni kojima smo sveli vaše slobode na minimum? Naravno, ti zakoni su bili pripremljeni još mnogo ranije. Vidite li sada da nam ne možete ništa? Što se više otimate, mi ćemo morati više da vas pritisnemo.
Naše carstvo je carstvo novca. Uhh pardon, moramo priznati da se tu u stvari radi o jednom carstvu-bez-novca. Možda se na prvi pogled ne vidi nikakav humor u ovoj tvrdnji, međutim, ono što smo vam mi dali to je samo komad papira ili neki brojevi na kompjuterskom ekranu koje smo nazvali novcem. On u stvari nema nikavu podlogu i ne znači ni šta drugo osim ono što mi za njega kažemo da znači. Mi ga pravimo iz ničega, mi ga štampamo, posuđujemo ga uz interes, mi mu dajemo vrijednost ili mu oduzimamo vrijednost. Sve stvari koje su u vezi s novcem, nalaze se u našim rukama. Razmislite o tome. Šta je to što vi možete poduzeti protiv nas, bez para? Ako se budete bunili, mi ćemo vam zalediti bankovni račun ili skinuti “pare” s njega. Konfiskovaćemo svu gotovinu koju imate kod sebe. Mi smo napravili toliko mnogo zakona na vašoj ravni postojanja, da vi sada jednostavno ne možete živjeti bez novca.
Čak ne smijete ni da kampujete na državnom zemljištu duže od 2 sedmice, a za dvije sedmice se ne može uzgojiti povrće. Još malo pa ćete morati imati dozvolu, koju ćete morati platiti, da bi ušli u bilo koji nacionalni park. Donjeli smo zakone po kojima ne možete da živite ni u auto-prikolici na jednom mjestu duže od jednog određenog perioda, nakon čega morate da se izmjestite. Pa niste valjda pomislili da ćemo dozvoliti čovjeku da živi negdje besplatno?!
NAŠE MISTERIJE
Naš nedavni rat u Srbiji imao je mnogo ciljeva mada nismo o tome otvoreno govorili. Dozvolili smo TV reporterima da pričaju kojekakve gluposti ali ne i da se dotiču suštinskih razloga u vezi s tim. Prije svega, na Kosovu postoji cijela jedna riznica prirodnih bogatstava. Kosovo ima ogromne zalihe urana ispod zemlje, a uran je ono što nama uvijek treba. Takođe se trudimo da takve minerale učinimo nedostupnim svojim potencijalnim neprijateljima.
Milosevic nam nije htjeo izaći u susret tj. da nam prepusti korištenje tih ruda, tako da smo morali da mu zagorčamo život. Naša pobjeda nije ni u jednom momentu dolazila u pitanje.
Mi smo sveli tu ponosnu naciju na onaj nivo poniznosti kakvog očekujemo i od svih drugih. Nakon tog rata, s obzirom da se Mr. Milosevic nije dovoljno pognuo pred nama, mi smo morali da ga zatvorimo pod optužbom da je vršio ratne zločine. Mi sm o ti koji su smislili taj pojam. Zar nismo briljantni!? Kako može postojati jedna takva stvar kao što je ‘ratni zločin’? Po samoj prirodi ratnih sukoba, vladari se uvijek nalaze izvan njih. Stvarno je interesantno gledati kako nacije vode međusobne ratove pridržavajući se pravila koje smo mi izmislili. Jedini ratni zločin koji stvarno postoji, to je zločin suprostavljanja nama. Svako ko je protiv nas, krši naše zakone. Kao što ste vidjeli, kad je neko za nas, onda nama ne smeta šta god taj radi. Pa, zar Nelson Mendela nije bio jedan obični terorista-bombaš, koji je svojevremeno ubio mnogo svojih neprijatelja? Mi smo od njega napravili heroja.
Mi ne obraćamo pažnju na zakone kada dođe do rata. Mi radimo ono što želimo, kad želimo i gdje želimo. Mi možemo izgladnjeti neku naciju, zaviti njene građane u crno i nanositi im takve užasne patnje, za što bi svakog našeg neprijatelja mogli dovesti na sud. Pogledajte ovaj primjer:
Mi bombardujemo Srbi ju do iznemoglosti, bombardujemo Kosovare sve dok ne napuste svoje kuće, potrujemo im sve rijeke i potoke, prekinemo im snabdijevanje strujom i napravimo jedno katastrofalno stanje u toj državi a onda majstorski napravimo tako, da to sve izgleda kao krivica Mr. Milosevica, te ga zbog toga još pošaljemo i na sud. Na isti način smo zapalili onu nastambu Davidijanaca u mjestu Waco, a onda krivicu za sve to svalili na Mr. Koresa. Onda, kako smo samo ocrnili Sadama i smislili onu priču o oružju masovne destrukcije!? S takvima se mi lako obračunavamo. Stvarno je smiješno kad čovjek o svemu ovome razmišlja. Ja nisam po prirodi neko ko ima smisla za humor, ali ponekad samog sebe uhvatim kako se smijem kad vidim s kojom lakoćom prihvatate sve ove gluposti i apsurde koje vam mi serviramo.
Da li vam je sada jasno zašto se svjetski lideri tresu kad se nalaze u našem prisustvu? Mi samo očekujemo od vas da ostanete privrženi našem sistemu i da se ne bunite. Kad kupujete kuÄ ‡u, ne samo što nam platite porez za to, nego nam isplatite kroz interes na kredit još mnogo više. Tako vi na kraju, uzimajući interes u obzir, platite za vašu kuću dva do tri puta više nego što ona stvarno vrijedi. Sav taj novac završava u našim rukama.
Mi želimo da se vi smatrate slobodnim te da vam tako ne pada na pamet da tražite istinsku slobodu. Sve je to razlog zašto smi napravili sve ovako kako smo napravili. Vi ste naša svojina. Mi vam nećemo dopustiti čak ni da nešto kupite ili prodate, sve dok se ne podvrgnete našem autoritetu. Ukoliko nas tužite sudu, izgubićete. Ukoliko budete koristili nasilje, završićete u nekom od naših radnih logora, radeći u našoj zatvorskoj industriji. Vama treba naš novac, vama treba naša zabava, naše gorivo, i druge pogodnosti kako bi mogli da funkcionišete, jer kad njih nemate, vi se osjećate ugroženim. Tako smo vas doveli do tačke kada vam ne preostaje ništa drugo nego da se potčinite našoj volji.

----------------------

Veliko hvala dragoj Rei na ovom postu.- 08:26 - Komentari (3) - Isprintaj - #

21.11.2011., ponedjeljak

SVJETSKA UROTA


Svjetska urota

SVJETSKU UROTU osjećamo na svakom koraku


KREŠIMIR MIŠAK NOVINAR, PISAC, PUBLICIST, GLAZBENIK, UREDNIK I VODITELJ TELEVIZIJSKE EMISIJE »NA RUBU ZNANOSTI«


U sustavu totalne kontrole čeka nas elektronički novac, svjetska središnja banka i svjetska vojska te potpuno ovladavanje mislima i uvjerenjima ljudi

Davor ŠIŠOVIĆ, snimio Ognjen ALUJEVIĆ


Krešimir Mišak jedno je od najomiljenijih lica s malih ekrana, a svojom kultnom emisijom »Na rubu znanosti« stekao je vjerne gledatelje, istomišljenike, pa čak i obožavatelje. Znamo ga i kao izvrsnog pisca znanstvene fantastike, pa i kao rock glazbenika. Više puta je bio gost pazinske SF konvencije Istrakon, gdje je održavao predavanja i sudjelovao na tribinama, ali i nastupao sa svojim bendom Hakuna matata, a uskoro ćemo ga vidjeti i u Puli, kao posebnog gosta 17. festivala knjiga i autora Sa(n)jam knjige u Istri.
U fokusu ovog razgovora ponajviše je Mišakova nova knjiga »Sve piše u novinama… a ponešto i ne«, u kojoj obrađuje staru temu - teorije zavjera (ili urota, kako on sam više voli reći), ali s brojnim naputcima i dokazima o njihovu prepoznavanju - na našem tlu. Ovdje među nama.
Emisija »Na rubu znanosti« drži se već deset godina: kako joj još uvijek uspijevate održati svježinu i originalnost? Ima li još uvijek neobrađenih tema s ruba, ne samo znanosti?
– Meni se neprestano, prije pripreme svake emisije, čini da nema više tema koje nisam već obradio, i tako to traje već deset godina, no stvarnost me demantira. Teme za emisiju ponekad dolaze same, a ponekad koristim svoj već prebogati fond poznavanja i tema i ljudi, pa tako znam da ću, primjerice, svake godine odraditi bar jednu emisiju o NLO-ima. S vremenom sam bio prisiljen i širiti spektar tema izvan rubnoznanstvenog područja, pa sam tako uz standardne teme poput NLO-a, Atlantide i psihologije, počeo uvoditi i teme koje imaju svojevrsni »sense of wonder«, na primjer iz futurizma, kreacionizma, uvjetno rečeno duhovne teme koje imaju izvore više u unutarnjem nego u vanjskom iskustvu. Zatim me put naveo i do najvažnije teme suvremenog doba - urote. U početku je za mene to bio samo zbir kurioziteta iz povijesti, ali kako me to dobro »povuklo«, došao sam i do društveno angažiranih tema kao što su GMO, biostanovanje, financijske malverzacije, povijesni revizionizam. Ipak, i dalje mislim da je središnja tema svih rubnoznanstvenih istraživanja - svijest, jer oko nje postoji doista puno empirije, koja u stalnoj interakciji tzv. vanjskog i tzv. unutarnjeg ukazuje na ono što često smatramo nezamislivim.
Koja je najluđa ili najapsurdnija tema koju ste dosad obrađivali?
– To je zapravo stvar tajminga, jer ono što vam sada izgleda apsurdno, za dvije godine izgleda svakodnevno. Postoje ipak neke teme kojima sam se bavio, odnosno postavke koje su zastupali gosti mojih emisija, a koje nisam mogao prihvatiti. Nikad tako nisam mogao prihvatiti tvrdnju ili teoriju da je zemlja stara samo 10.000 godina. No, često se pitam je li apsurdna tema ili je apsurdna stvarnost, jer postoje i teme o apsurdnom aspektu stvarnosti, a jedna od najaktualnijih među njima obrađena je u emisiji o »chemtrailsima«. Ti paralelni i ukriženi tragovi na nebu koje ispuštaju avioni nedokazivog podrijetla radi navodnog zaprašivanja čovječanstva sredstvima koja djeluju na um, najvidljiviji su primjer »agende«, jer su javno vidljivi, a istovremeno ih većina ljudi ne uočava. Pri pokušaju objašnjavanja ove pojave ne možemo se skrivati iza teza o profitu, jer netko zaprašuje čovječanstvo s nekim razlogom, a rasprostranjenost chemtrailsa pokazuje koliko smo mete globalnog zakulisnog zahvata.

Ne postoji državni suverenitet
Kako to da se u pokušajima demistificiranja chemtrailsa nitko nije pozivao na detalj na koji bi civilne i vojne vlasti morale reagirati, naime na povredu zračnog prostora i državnog suvereniteta od strane aviona koji ispuštaju te tragove?
– A što ako to zapravo ne postoji? Pitanje državnog suvereniteta je najobičnija zabluda, jer svi naši predsjednici i premijeri su namješteni, oni su pijuni koji hodaju po točno određenoj stazi. Sva pitanja od javnog interesa, pogotovo tako čudna, lako je redikulizirati i marginalizirati, jer te su stvari prefantastične da ih itko shvati. Da bi se one prihvatile, moraš potpuno promijeniti svoju percepciju svijeta, jer to nije vojska koja tenkovima ide na tebe pa ju možeš vidjeti, prepoznati, suprotstaviti joj se. Netko je opravdano pitao - zašto bi netko radio ljudima takvo što poput ispuštanja iz aviona kemikalija koje djeluju na um? Međutim, ako mu se na to pitanje odgovori - a što ako taj netko nije čovjek? - tek tada počinje problem. Zato sam prestao pisati SF - ispada da je nedovoljno maštovit u odnosu na stvarnost oko nas.
No, ako usporedimo svjedočenja o avionima koji ispuštaju chemtrailse s redovima letenja i civilnih i vojnih aviona, valjda možemo barem dokazati da avioni koji nas prelijeću tu ne bi smjeli biti?
– Jedan je Splićanin to radio, otvorio je web stranicu i počeo nizati podatke, i ubrzo je nastala gomila podataka od koje nije bilo nikakvog feedbacka. Nitko zapravo ne zna o čemu se tu radi, ni meni nije jasno, jer netko mora pilotirati tim avionima, ne mogu dokučiti kako se i s kakvim opravdanjima provode i financiraju operacije takvih razmjera. Jasno je da tu nešto smrdi, vidi se kako se to širi satima, kako modro nebo postaje premreženo prugama koje se zatim spajaju u maglicu, i to se događa već par godina. Svatko s minimumom zdravog razuma reći će da tu nešto smrdi.
U Kanadi su nezavisni istraživači nakon pojave chemtrailsa utvrdili promjene u kemijskom sastavu tla, nije li to mogao biti signal za globalnu uzbunu?
– A za koga? Događaju se smrtonosne epidemije kao posljedice GMO-a pa nije bilo odjeka, Prozac izaziva samoubojstva pa se i dalje prodaje, cijena nafte je još uvijek ogromna iako je dokazano da nije fosilno gorivo već se stalno stvara, imamo parlamente koji odobravaju apsurdne zakone o veličini voća i povrća - pa što nas onda može začuditi? Sve te informacije prolaze kroz medije, ali mediji su privatni - a kad kažem »privatni«, ne mislim na sitne obrtnike i male poduzetnike.

Seksualni poremećaj
U svojoj novoj knjizi obradili ste još 30-ak drugih tema vezanih uz teorije urote. Što želite poručiti ovom knjigom?
– Knjiga je zamišljena kao eksperiment na nekoliko razina. Prva proizlazi iz činjenice da sam, bivajući toliko informiran o tome što zovu urotom, odjednom i ne htijući, počeo vijesti u novinama čitati malo drukčije nego što su napisane, jer sam znao tko kome pripada i tko za koga radi. Eksperiment je bio u tome da sam sebe testiram mogu li na osnovi toga što znam uočiti urote oko sebe. Druga razina je u tome što sam želio pokazati na koji način mediji manipuliraju stvarnošću i pokazati njihove metode, a treća je razina, koja se pomalo i nehotice dogodila, to što nisam ostao samo kod novina, već otišao i u anegdotalne smjerove, kroz poučne pričice i situacije koje sam osobno doživio. Sve teorije urote i svi slučajevi opisani u knjizi stapaju NAFTA IZAZVALA RASPAD JUGOSLAVIJE

U knjizi iznosite i tezu da je jedan od mogućih uzroka izazivanja raspada Jugoslavije bilo pronalaženje velikih zaliha nafte u Bosni?
– Rat u Jugoslaviji bio je očigledna posljedica manipulacije. Jedan geolog mi je još prije nekoliko godina ispričao da je tvrtka AMCO 1992. u Bosni i Hercegovini našla ogromne zalihe nafte, ali to nikad nije objavljeno u medijima. Nisam mu povjerovao sve dok 2008. nije u novinama osvanula vijest da su British Petrol i AMCO u Bosni te godine pronašli naftu. Nakon toga je opet zavladao muk. Ali nedavno je došao SHELL u Bosnu i zatražio svu dokumentaciju o toj nafti! Moguće je da doista postoje tako velike zalihe nafte i da je to bio dio uzroka manipuliranog oslabljivanja i razbijanja bivše države, ali nikako ne glavni uzrok. Ne smijemo zaboraviti da je direktor Centralne banke Jugoslavije istjerao direktora MMF-a kroz vrata van, i da bi Jugoslavija kakva je bila za osnivače »novog svjetskog poretka« bila malo tvrđi orah nego ove današnje prezadužene državice.
Imamo primjer Islanda, koji je nakon katastrofalnog financijskog kolapsa na referendumu odbio sanirati banke, i optužio premijera na sudu, a danas je to jedna od rijetkih država koja bilježi rast. Slično je prije par godina napravila Poljska, jedina je odbila cjepivo protiv svinjske gripe, poljska se vlada drznula odbiti kredite MMF-a, čak je ponudila da će ih ona davati potrebitima, i ako Poljskoj kreće na bolje dok svima drugima ide na gore, takav primjer nije poželjan iz perspektive nuđenja samo jednog, MMF-ovskog rješenja. Ako se želimo blago izraziti: stvarno je velika koincidencija da su samo dan nakon poljskog odbijanja MMF-a u avionskoj nesreći poginuli poljski predsjednik i skoro cijela poljska vlada.

»PREKO RUBA ZNANOSTI« NA PULSKOM SAJMU KNJIGA

Krešimir Mišak na predstojećem Sajmu knjiga u Puli vodit će program naslovljen Preko ruba znanosti, u sklopu kojeg će se, već prvog dana sajma, u petak, 2. prosinca, predstaviti kao autor, a sljedećih večeri kao urednik biblioteke Obelisk nakladnika Telediska. Iz biblioteke podnaslovljene Svijet zagonetnih sila i graničnih područja ljudskog znanja predstavit će četiri knjige: Krugovi nove budućnosti u kojoj se Stjepan Gjurinek bavi mističnim krugovima u žitu i ledu, Vatra s neba o velikoj sibirskoj eksploziji, Jahvina slava Davida Hiršla o biblijskim svjedočanstvima o izvanzemaljskim letjelicama te Projekt svjetlosna kugla.

se na kraju u ključno pitanje - kako percipiramo stvarnost i kako znamo što je uopće stvarnost? Tako sam se dotaknuo i nekih parapsiholoških tema.
Meni je najzanimljiviji dio knjige kada pričam o percepciji i subliminalnim porukama - onima koje upijamo ispod praga svjesnosti, to je vrlo sofisticirana metoda manipulacije - za koje mnogi misle da ako postoje, služe za povećanje profita povezivanjem proizvoda s tako privlačnim seksom. Međutim, kad sam proučavao ulogu čakri u našem energetskom tijelu, prosvijetlilo mi se da je poremećaj seksualne energije zapravo poremećaj prve čakre što kao posljedicu ima uspavanost, hipnotiziranost, bezvoljnost, a sve to nam otkriva još jednu ciglu u zidu za koji mnogi neće povjerovati da postoji u tom zahvatu i toliko širokih razmjera.
Djeluju li subliminalne poruke na naše postupke potiskivanjem ili rasplamsavanjem seksualne energije?
– I jedno i drugo ima isti učinak, radi se o pukom izbacivanju iz ravnoteže. U ovom smislu seksualna energija nema veze sa seksom, ona ima veze s kreativnošću, a njen poremećaj dovodi do pasivnosti. To je za mene primjer koliko je čovječanstvo žilavo i jako kad je potrebno na toliko frontova udarati protiv njega.
Vode li sve te teorije urote ili zavjere, prema vašim i zaključcima drugih autora koje ste proučavali, k jednom konačnom cilju: uspostavi sustava totalne kontrole nad cjelokupnim čovječanstvom?
– To pitanje je malo složenije, jer na jednoj strani bi sustav kakav se »traži« mogao biti onakav kakav poznajemo iz vremena staljinizma, ili onaj u Kini, samo što bi taj budući sustav totalne kontrole imao daleko veće tehničke mogućnosti, kroz televiziju, kamere, dvosmjerne mikročipove i slično. Međutim, na drugoj razini sam sve više uvjeren da cilj urote nije samo stvoriti totalitarističko društvo koje bi zatim predstavljalo neki poželjni status quo; nego bi cilj bio nakon uspostave - srušiti ga u krvi. To je uzorak koji pratimo kroz povijest: ista ruka je uzdizala carstva, rušila ih u krvi i stvarala nova.
To naizgled nema smisla, osim ako ne prihvatimo zamisao da bi nekome ljudska patnja ili strah mogli predstavljati hranu. To je samo moje trenutačno razmišljanje, ali ima temelja u tome što ruku iluminataprimjećujem i iza onih struja koje se naizgled bore protiv totalitarizma, što s jedne strane može biti dio taktike »problem-reakcija-rješenje«, ali s druge strane može ukazivati na jednu drugačiju logiku povijesti, manipuliranu i nadziranu od samog početka.

Kako bi trebao izgledati taj zloslutni sustav totalne kontrole?
– Čini se da ima sljedeće »noge«: prva je kontrola misli, na što se sve svodi, a uspostavlja se kroz medijsku propagandu, kroz kemijske i biološke tvari te kroz čistu represiju i strah, a sve s ciljem da se naruši naše sučelje koje zovemo tijelo-um. Zatim, s obzirom na to da iluminati znaju da je novac energija, taj sustav će podrazumijevati novu vrstu novca. To neće biti novac kakav poznajemo, neće biti čak ni samo elektronički novac, nego postoje naznake da će biti u obliku bonova vezanih uz osobnu energetsku potrošnju. Ta će potrošnja, naravno, biti ograničena izmišljenim problemom poput globalnog zatopljenja. To je glavni razlog uvođenja te laži, koja za posljedicu ima ograničavanje rasta pojedinih država, trgovanje ugljičnim kreditima i drugo.
Dakle, u sustavu totalne kontrole čeka nas elektronički novac, svjetska središnja banka i svjetska vojska (koja se neće imati protiv koga boriti nego protiv građana!) te potpuno ovladavanje mislima i uvjerenjima ljudi, tako da će ljudi misliti da su njihove misli ono što oni žele, a to im je zapravo usađeno kroz obrazovanje, propagandu i slično.

Nema globalnog zatopljenja
Mnoge će šokirati vaša tvrdnja da se globalno zatopljenje zapravo ne događa?
– Je li se ikada itko zapitao koliko ima ugljičnog dioksida u atmosferi? Evo odgovora: ima ga 0,054 posto, većinu toga proizvode vulkani, dobar dio truljenje biljaka, a najviše ga proizvodi more. Temperatura na Zemlji ne raste, ona varira u skladu sa Sunčevim ciklusima odnosno pjegama. Razotkrivene su malverzacije oko toplog srednjovjekovnog razdoblja koje se u znanosti zataškavalo. Znanstvenicima, po cijelom svijetu, koji istražuju i iznose dokaze o tome da globalno zatopljenje ne postoji, onemogućavaju se javni istupi i uskraćuje novac za daljnja znanstvena istraživanja.
S obzirom na stupanj ostvarenja pojedinih elemenata iz teorija urota, je li nam uspostava sustava totalne kontrole daleko ili blizu?
– Ljudi sve više osjećaju nevidljivu omču koja im se steže oko vrata, jer će ih to dohvatiti u njihovoj sobi. Uzmimo banalan primjer: EU je zabranila korištenje žarulja sa žarnim nitima, koje imaju najbolju svjetlost i koje najmanje koštaju. Umjesto njih su uvedene tzv. štedne žarulje, koje ne štede struju, koštaju 50-80 kuna, zrače hrpu smrtonosnih otrova, zbog čega je jedan njemački laboratorij prije nekoliko mjeseci savjetovao da ih ne treba držati u zatvorenim prostorima i pokraj glave. To je primjer kako te sustav može dohvatiti i u tvojoj sobi. Na otvorenom te dohvaća porezom na nekretnine; u uzgoju zdrave hrane onemogućavaju te propisima o količinama i vrstama sjemena i slično; svi doživljavamo posljedice takvih akcija. Ključni parametar je legislativa kroz koju europski zakoni nadjačavaju domaće zakone. Hrvatska ne može zaštititi naftnu industriju, ne može proglasiti ZERP, imat ćemo kvote proizvodnje mlijeka koje su manje od naših potreba za mlijekom, to je samo mali djelić posljedica koje će ljude dočekati u svakodnevnom životu a koje direktno proizlaze iz urote.
To nisu priče o usamljenom djelovanju poremećenih tipova kao kod ubojstva Johna Lennona. Ne vjerujemo da nas truju chemtrailovi, ali moramo biti svjesni da je diverzija u Japanu povećala radijaciju i iznad naših glava. Koliko se djece razboljelo zbog oružja s obogaćenim uranom, koliko će tvrtki biti zatvoreno jer EU želi provesti specijalizaciju da ne bi bilo samodostatnosti i da se ne bi mogao razvijati svatko za sebe. Zbog toga se i »proizvode« odnosno umjetno izazivaju krize. I još se pitamo osjećamo li proizvode te svjetske urote. Naravno da ih osjećamo, na svakom koraku.
Dosta toga ste »zakuhali« s knjigom »Sve piše u novinama… a ponešto i ne«, no kad se s nečim takvim krene, teško je stati. Pripremate li još nešto slično?
– Upravo pišem neku vrst nastavka te knjige, a radni je naslov »Dečki, odjebite u skokovima«. Središnja je tema medijska manipulacija, ispiranje mozga i sveprisutna hipnoza, načini kako se crno uspješno predstavlja kao bijelo i kako se recepti i mehanizmi Edwarda Bernaysa, oca tzv. odnosa s javnošću, iz njegove knjige »Propaganda« iz 1927. danas doslovce koriste u korist korporatističke elite koja teži centralizaciji svjetske vlasti.

------------

lp, boro

http://www.novilist.hr/


- 08:30 - Komentari (5) - Isprintaj - #

19.11.2011., subota

Vakcinacija da ili nr?

New post on Blog Vesne Mihajlović


VAKCINACIJA DA ILI NE? – OVAKO BI MOGLI IZGLEDATI POSLE GMO HRANE, AKO NESTO NE URADIMO PO TPOM PITANJU!!!
by vesnamih

298029_2281606953627_1052407793_2660542_2144111217_n

U zbirku kurioziteta dodajem i ovaj članak koji je objavljen pre 20 godina u listu The Sun, gde se navodi podatak kako "veliki brat" (čitaj: patokratija) planira mikročipovati ljudsku populaciju uz pomoć vakcine protiv gripa u čijoj će igli biti smešten mikročip!?

U nastavku imate dosta razlicitih i dobrih tekstova za procitati ;)


MOZAK SE SMANJUJE OD MUTANT HRANE!

Posle serije napisa u Kuriru o nametanju GM hrane Srbiji, stotine čitalaca nam se javile s istim pitanjem: Šta može da nam uradi ta hrana? Danas objavljujemo neke od odgovora na ovo pitanje

Da li biste jeli nešto a da ne znate šta u stvari jedete?
Genetski modifikovana hrana je širom sveta već ušla u lanac ishrane, i to bez ikakvog prethodnog testiranja kako bi se utvrdile eventualne opasnosti koje ona donosi po čovekovo zdravlje! SAD su prva zemlja koja je pustila u promet GM hranu, davne 1996, a tek posle tri godine, kad su počeli da se javljaju prvi sumnjivi simptomi kod ljudi, naučnici su počeli da sprovode istraživanja! Stotine naučnika, uznemirenih igranjem boga u produkciji genetski modifikovane (GM) hrane, sprovelo je opsežna istraživanja o njenoj štetnosti po čoveka i okolinu.

Ovo su samo neka od njihovih frapantnih otkrića... Upozoravamo vas da tekst nije preporučljiv osobama sa slabim želucem!

25308_1366222029576_1052407793_1088937_4173928_n

Mozak se smanjuje

Eksperimenti na pacovima koji se u poslednjih nekoliko godina sprovode u Rusiji utvrdili su da su pacovi koji su jeli GM krompir pokazivali poremećaj i retardaciju u razvoju u odnosu na pacove koji su jeli prirodan krompir. Kod njih su utvrđena oštećenja bubrega, jetre, smanjenje obima mozga, dok su im creva rasla mnogo brže.

Rađaju mehure

U Americi je grupa farmera 2007. godine primetila da su njihove krmače kasno ulazile u trudnoću i da su umesto mladunčadi „rađale“ vodene mehure, a u nekim slučajevima ništa! Godinu dana posle toga u još pet američkih država farmeri koji su uzgajali svinje imali su potpuno identične probleme. Zajedničko im je bilo to da su svoje krmače hranili GM kukuruzom.

Smrti zbog GM hrane

Džefri Smit, naučnik i autor knjige „Seme uništenja“, koji se decenijama bavi problemom GM hrane, izneo je dokaze o tome da je uzrok epidemije sa smrtnim slučajevima bila genetski modifikovana hrana! Prema njegovim rečima, u Americi se tokom osamdesetih godina u jednoj epidemiji razbolelo 5.000-10.000 ljudi, od kojih je skoro 100 umrlo. Danas se zna da je uzrok njihove smrti bila ishrana koja je uključivala kontaminirani dodatak zvani „L triptofan“, a koji je bio napravljen od genetski modifikovane bakterije.

- To je bio jedan od prvih projekata proizvodnje GM hrane - objašnjava Smit i dodaje da je američki Kongres tada saopštio da nije reč o bioinženjeringu i da „ne znaju šta se dogodilo“. Vremenom, dokazalo se suprotno.

Geni

Poznato je istraživanje Irene Ermakove 2005. godine, u kojem je više od polovine pacova koji su hranjeni GM sojom uginulo za samo tri nedelje. Utvrđeno je da je došlo do promena u genetskom materijalu pacova.

Izaziva sterilitet

Dr Aleksej Surov je u svojim istraživanjima na hrčcima utvrdio sterilnost ovih životinja u trećoj generaciji. Pored toga, onima koji su hranjeni GM hranom u ustima su rasle dlake!

Mozgovi beba

Nemački naučnici su pronašli fragmente genetski modifikovanog DNK u mozgovima novorođenih beba mišica koje su hranjene GM hranom.

293675_2251560482484_1052407793_2633083_1136012136_n

Naučno potvrđeni rizici

Istraživanja Američke akademije za ekološku medicinu pokazala su da postoje mnogobrojni rizici upotrebe genetski modifikovane hrane

* alergijske reakcije

* neplodnost

* smanjenje imuniteta

* ubrzano starenje

* rak prostate

* rak debelog creva

* rak pluća

* rak materice

* umiranje ploda

* uvećanje jetre

* krvarenja unutrašnjih organa

* dijabetes

* poremećaji organa za varenje

* Alchajmerova bolest

* smanjenje površine mozga

* uvećanje creva

* slabiji rast embriona

* oštećenje sluzokože želuca

* poremećaji u radu bubrega

Kako nas GMO truje?

59310_1541661855462_1052407793_1560477_2925927_a

Doktorka opšte medicine Slađana Velkov, koja godinama u zemlji i inostranstvu održava predavanja na temu očuvanja zdravlja, objasnila je za Kurir kako genetski modifikovana hrana utiče na ljudski organizam.

- U DNK biljaka kao što su, na primer, soja i kukuruz ubacuje se strani gen iz bakterija i virusa, kako bi ta biljka bila otpornija ili davala veći prinos. Kako bakterije i virusi nikada nisu bili čovekova hrana i pošto se radi o veštačkoj tvorevini, odnosno veštački stvorenim kombinacijama gena, naš organizam ih prepoznaje kao strano telo i na sve načine pokušava da ih se oslobodi. Nažalost, u toj borbi s neželjenim gostom stvaraju se ogromne količine antitela, koje napadaju sopstveni organizam, zbog čega nastaju mnogobrojne bolesti - objašnjava dr Velkov i naglašava da su životinje kojima je ponuđeno da se odluče između običnog i GM semena kukuruza uvek birale zdravo, prirodno seme.

- Očigledno je da majka priroda zna šta radi. Životinjama je usadila istančane instrumente za odabir dobre hrane. Mi smo, izgleda, podlegli pritiscima mnoštva informacija i sve teže donosimo zdravorazumske odluke. Rezultati jasno pokazuju da posledice GM hrane po ljudsko zdravlje i uopšte po ljudsku vrstu mogu biti nesagledive. Potpuna zabrana genetski modifikovane hrane i njenih derivata u ishrani mora biti prioritet svih nas - ističe dr Velkov.

Srbiji je spas u proizvodnji zdrave hrane!

Ajrin Beret, aktivistkinja Ekološkog pokreta Novog Sada koja se u Srbiji već nekoliko godina bori protiv izmene zakona o GMO, kaže za Kurir da spas od GM hrane leži u organskoj poljoprivredi i čuvanju autohtonog semena!

- U Srbiji se organska hrana proizvodi na oko 0,3 odsto poljoprivrednog zemljišta. Srbija je kao stvorena za proizvodnju organske hrane, a ona će pokrenuti sve ostale privredne grane. Inače, za ovu hranu narod koristi termine „zdrava“ ili „neprskana“. U Evropi je ona skuplja 20-30 odsto u odnosu na konvencionalnu hranu, a i do 50 odsto u odnosu na GM hranu - kaže Beretova i dodaje da je organska hrana ukusnija od neorganske, ima niži sadržaj vode, više vitamina i suve materije, ali i antioksidanata, koji sprečavaju pojavu kancera.

Vesti: rak pluća, neplodnost, GMO, Monsanto, Ajrin Beret, genetski modifikovani organizmi, mutant hrana, Alchajmerova bolest smanjenje mozga, GMO truje.

182943_1763092031078_1052407793_2025392_6246043_n
OVAJ VIDEO KOJI CETE VIDETI PROSLEDITE SVIMA, BAS SVIMA KOJE ZNATE.
LJUDI SU SVUDA U SVETU PRESTALI U NAJVECOJ MERI DA DAJU PRISTANAK ZA VAKCINISANJE.
SADA SU VLADARI IZ SENKE ILI EUGENISTI PRESLI NA PLAN "B". A TO JE STAVLJANJE VAKCINA U HRANU, U VODU, STVARANJE BIO-KOMARACA KOJI VRSE PRENOS ZLA IZ VAKCINA.
VAKCINE SADRZE ZIVE VIRUSE KOJI MENJAJU MOZAK LJUDIMA.
OVO JE VAZNO DA ZNAJU MNOGI, DA ZNAJU SVI...DA NE VODITE DECU NA VAKCINISANJE.
DA PODIGNEMO SVOJ GLAS PROTIV OVOG ZLA.
VISE SE NE KRIJU, JAVNO OBJAVLJUJU DA STAVLJAJU LITIJUM I SODIJUM FLUORID U VODU DA BI LJUDE POTCINILI, ZAGLUPILI IH I UNISTILI DEO MOZGA KOJI JE ZADUZEN ZA BORBU I PREZIVLJAVANJE.
MASA LJUDI JE PREUMORNA, BEZVOLJNA, NEZAINTERESOVANA ZA BITNA ZIVOTNA DOGADJANJA.
ZASTO?
SADA ZNAM O...
OVAJ KLIP HITNO PROSLEDJIVATI NA N-TI BROJ ADRESA...kao prosle godine kada su harali sa vakcinama svinjskog gripa, no, narod im se ipak odupreo, NIJE PRISTAO NA VAKCINACIJU...
SADA SU SMISLILI DA UBACUJUZIVE VIRUSE U BANANE, U HRANU, U VODU...
STVARAJU BIO-ROBOTE.
SADA SU STVORILI VAKCINE KOJE JEDU MOZDANO TKIVO.
BIOLOSKI RAT ILI BIO-PSIHIJATRIJA je u toku.
Probudimo se i oduprimo se tom teskom zlu.
Sto vise ljudi za ovo zna, tim vece znanje i veromatnoca da se resimo ovakvih zlotovora i da sacuvamo svoje zivote.
Posebno molim lekare da obrate pažnju !!!

http://www.youtube.com/user/GalaksijaForum#p/u/0/eRNNgmcnYRk

25238_1379962653083_1052407793_1125033_4769266_n

Nevakcinisana deca zdravija!

Roditelji koji pokušavaju da izbegnu vakcinaciju deteta nailaze na otpor vlasti i lekara. Smatraju se nerazumnim ljudima koji se opiru čvrstim medicinskim faktima, dok su saznanja koja protivreče vakcinaciji ignorisana. Mnogi su zato vrlo iznenađeni da je imuni sistem nevakcinisane dece stabilniji kao i da bolesti nisu istrebljene vakcinacijom. Roditelji iz Salzburga u Austriji predvođeni pedagogom Petrom Kortiel, su preuzeli inicijativu i ponudili svim roditeljima nevakcinisane dece na svetu da dokumentuju zdravstveno stanje ispunjavajući upitnik http://www.aegis.at/v

Iz sakupljenih podataka http://www.aegis.at/ od1381 deteta većinom uzrasta 0-8 god. moglo se zaključiti: Nevakcinisana deca vrlo retko oboljevaju od klasičnih dečijih bolesti i u tom slučaju ih lakše prebole. Prema rezultatima studije instituta Robert Koh koja zahvata decu do 17. godine upadlljive su prednosti nevakcinisane dece. Vidno je da nevakcinisana deca manje pate od ADHS sindroma tj. hiperaktiviteta, problema sa sluhom, astme, skolioze kao i oboljenja štitne žlezde, glavobolja i fibroznih grčeva. Švajcarski lekar prirodne medicine Andreas Bahmair se bavio temom negativnih posledica vakcinacije i napravio veliku bazu podataka na svojoj stranici http://www.aegis.at/ koja zaslužuje punu pažnje.

Austrijski lekar dr. Johan Loibner objašnjava: „U osnovi svaka vakcinacija izaziva bolest. Antitela nastaju stoga jer čovek vakcinacijom postaje bolestan što se jedno vreme može i dokazati promenama u krvi. Ove izmene ne govore da je čovek time zdraviji nego da je prošao neku bolest. Tako možemo samo ustanoviti da je organizam reagovao na nekog veštački unesenog izazivača ali ne i da je trajno postao otporniji.“Nezavisni rezultati istraživanja roditelja i pojedinih lekara ne ispunjavaju strogo naučne kriterijume ali vrlo alarmantno ukazuju na neophodnost jednog nezavisnog istraživanja i preispitivanja po pitanju obaveznog masovnog vakcinisanja, kao i da se ozbiljno razmotre negativne posledice vakcinacije. http://www.impfkritik.de/webseiten/
Do sada je bilo nemoguće čuti ili videti drugu stranu, lošu stranu vakcinacija. To je bilo obavezno za generacije unazad, zar ne? Osim toga, niko se nije ni zapitao, da li je to 100% dobro, jer niko o tome nije javno govorio, niti je objavljena ijeda studija o štetnosti vakcina… Dobro je pročitati i ovakav tekst,jos mnogo ovakvih tekstova i ostaviti roditeljima mogućnost da sami odluče.http://kpv.rs/?p=1047

Dr. Sladjana Velkov kaze u vezi vakcinisanja; Ljudi su ranije ziveli duze nego danas, ali statistika je tako napravljena da izgleda obrnuto. Tada su deca umirala na rodjenju zbog nehigijene, i kada se sakupi broj rodjenih i umrlih ispadne kraci vek ali nije bas tako. Ne postoji dobra vakcina.Tetanus ce se razviti samo u bolesnom telu. U zdravom, nijedna bakterija, virus, parazit ne moze opstati. Kada se posecemo zardjalim metalom, istisnemo krv sto vise moze, isperemo ranu dobro 3% hidrogenom jer bakterija tetanusa ne moze opsati u sredini sa kiseonikom a hidrogen oslobadja kiseonik. 2-3 dana treba stalno ispirati ranu hidrogenom i jodom. Moze se i drzati jod stalno na tom mestu. Treba biti na potpuno sirovoj hrani, sto vise biti uzemljen i izloziti se suncu.

25308_1366244470137_1052407793_1088992_1931437_n

UŽASI VAKCINACIJE!-Šta je sakrila istorija medicine?
http://www.ivonazivkovic.net/UZASI-VAKCINACIJE.html
-----------------------------------------------------
*OVO JE DOKAZ DA VAKCINE NISU DOBRE I DA IH TREBA IZBECI
http://www.activistpost.com/2011/09/100-compiled-studies-on-vaccine-dangers.html
------------------------------------------------------------------ --
*PSIHIJATRIJA U SLUŽBI PROGRAMA ZA ZAŠTITU VAKCINACIJE?
http://www.ivonazivkovic.net/SALI-KLARK.html
--------------------------------------------------------------
*VIDEO / Poljska ministrica: "Neću nabaviti vakcinu od koje će umrijeti više ljudi nego od gripe"
http://www.24sata.info/vijesti/svijet/19961-VIDEO-Poljska-ministrica-Necu-nabaviti-vakcinu-koje-umrijeti-vise-ljudi-nego-gripe.htm
....................................................................
*TAJNA POLJSKOG ODBIJANJA VAKCINE PROTIV SVINJSKE GRIPE (INTEGRALNI TEKST GOVORA POLJSKE MINISTRICE)
http://www.biznis.ba/index.php?option=com_content&task=view&id=93160&Itemid=2
---------------------------------------------------------
*Dr Russell Blaylock: Vaccines & Brain Development
http://clareswinney.wordpress.com/2009/11/04/dr-russell-blaylock-vaccines-brain-
development/
-----------------------------------------------------
LIDIJA GAJSKI..
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=2479231734123&set=a.1989169802881.113930.1052407793&type=1&theater
.......................................
*Dr. Lidija Gajski: Farmaceutska industrija vara bolesne i zdrave
http://www.alternativa-forum.com/lijekovi-konvencionalne-medicine/1688-dr-lidija-gajski-farmaceutska-industrija-vara-bolesne-i-zdrave.html
-------------------------------------------------------------------------
*PSIHIJATRIJA U SLUŽBI PROGRAMA ZA ZAŠTITU VAKCINACIJE?
http://www.ivonazivkovic.net/SALI-KLARK.html
--------------------------------------------------------------
*TAJNA POLJSKOG ODBIJANJA VAKCINE PROTIV SVINJSKE GRIPE (INTEGRALNI TEKST GOVORA POLJSKE MINISTRICE)
http://www.biznis.ba/index.php?option=com_content&task=view&id=93160&Itemid=2
---------------------------------------------------------
*Istina o Escherichiji C oli
http://www.4dportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1664%3Aistina-o-escherichiji-coli&catid=74%3Azavjere&Itemid=132&lang=hr
----------------------------------------------------------
*Čuvari semena
http://www.well.org.rs/index.php/cuvari-semena-izvor-besplatna-razmena-semena-stare-sorte-voca-povrca
................................................
*%&& (HA CCP) ABC?0 =0 A=03C 1. C=0 2011.
http://dzonson.wordpress.com/2011/03/10/haccp-stupa-na-snagu-1-juna-2011/
..........................................................
!B865 =0< Codex Alimentarius
http://www.enovosti.info/index.php?option=btg_novosti&catnovosti=12&idnovost=11575/Stize/nam/Codex/Alimentarius
......................................................
Mozemo i moracemo ziveti bez jedenja mesa i ubijanja zivotinja, ako ne zelimo da podnosimo teret raznih bolesti koje nam slede...!!!
*MODIFIKOVANA HRANA I VAKCINACIJA-GOVORI NIKOLA ALEKSIC
http://www.youtube.com/embed/iXBItAuYTT8
.................................................
*Biodinamička poljoprivreda i Monsanto
http://www.pecat.co.rs/2011/04/biodinamicka-poljoprivreda-i-monsanto/
.................................................................
*Emisija "Reakcija - druga hrana - GM hrana" autora Urosa Davidovica
http://www.youtube.com/watch?v=RPYIPpow5Hs
................................................
*LEKOVITO BILJE USKORO CE BITI ZABRANJENO U EU
http://www.fx-files.com/x-files/neobjanjivo/510-codex-alimentarijus-ljekovito-bilje-uskoro-zabranjeno-u-eu.html
............................................
*Mjesecev sjetveni kalendar 2011
Download this Document for FreePrintMobile
http://www.scribd.com/doc/48701584/Mjesecev-sjetveni-kalendar-2011#source:facebook
...............................................
*Zdrava Hrana Intervju Dr Sladjane Velkov 1
http://www.youtube.com/watch?v=NaWYIAcUX7E
.............................................
*"Zbog GMO, polovina Srba će umreti"
http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/119393/Zbog-GMO-polovina-Srba-ce-umreti
...........................................................
*Codex Alimentarijus-Ljekovito bilje uskoro zabran jeno u EU!
http://www.fx-files.com/x-files/neobjanjivo/510-codex-alimentarijus-ljekovito-bilje-uskoro-zabranjeno-u-eu.html
...................................................
*Codex Alimentarius i Genetski Modifikovani Organizmi-RADIO SRBIJE 2
http://www.youtube.com/watch?v=-zj1pktLLn8&feature=player_embedded#!
.................................................
*KOJI PREHRAMBENI PROIZVODI NOSE OZNAKU "CODEX ALIMENTARIUS"?
http://www.personalmag.rs/blog/koji-prehrambeni-proizvodi-nose-oznaku-codex-alimentarius/
..................................................
*Ubojice covjecanstva - Sto je Codex Alimentarius? 1/6 (11/30)
http://www.youtube.com/watch?v=JwWxHL5pbik
---------------------------------------------------------------------
*MODIFIKOVANA HRANA I VAKCINACIJA
http://www.youtube.com/embed/iXBItAuYTT8
-------------------------------------------------------------
*STA JEDEMO, ZDRAVU ILI GMO HRANU?
http://media.rtv.rs/sr_ci/signali/1331
---------------------------------------------------
*Amerika će kazniti protivnike genetski modifikovane hrane!
http://zdravirecepti.blogspot.com/2011/01/amerika-ce-kazniti-protivnike-genetski.html?spref=fb
------------------------------------------------------------------
*5=8 @810 C A5<5Đ ýC A>X5
 #(" | 21.  2010. | 18:57
http://www.pravda.rs/2010/11/21/geni-riba-u-semenu-soje/
--------------------------------------------------------
*Elektrokoloidno srebro
http://www.skysparks.com/proizvodi.html
----------------------------------------------------
*IONSKO SREBRO
http://www.skysparks.com/
----------------------------------------*LIJEK ZA 650 BOLESTI
http://www.gasparic-pejzazi.com/LIJEK%20ZA%20650%20BOLESTI.htm
---------------------------------------------------------------
*Prirodni lekovi za koje `oni` ne zele da znate - Kevin Trudeau
http://www.youtube.com/watch?v=O66NsOZAheg&feature=related
-----------------------------------------------------------------
*Bozja Apoteka
http://www.youtube.com/watch?v=zUGYTBZm0qw
------------------------------------------------------------
*Cajevi, Lekovito Bilje I Njihova Primena
http://www.facebook.com/pages/Novi-Sad/Cajevi-Lekovito-Bilje-I-Njihova-Primena/155671281130387
-----------------------------------------------------------------
*BESMRTNE HELA ĆELIJE KAO AGENSI STVARANJA KANCERA?
http://www.ivonazivkovic.net/HELA-CELIJE.html
------------------------------------------------------------
*Vegetari janski i veganski recepti - zdravlje na vašem tanjiru!
http://vegan.editboard.com/veganski-recepti-f5/samoniklo-jestivo-bilje-t1346.htm
---------------------------------------------------------------
*>A<>A - 01.11.2010.-HRANA KAO LEK
http://media.rtv.rs/sr_ci/kosmos/1044
--------------------------------------------------
GENETSKI MODIFIKOVANA HRANA
http://vimeo.com/19326929
*The insider: chemtrails KC-10 sprayer air to air - The proof ====
http://www.youtube.com/watch?v=bSSWnXQsgOU
................................................
Američka GMO baza na Kosovu
http://4dportal.com/hr/dnevne-vijesti/crna-kronika/2130-americka-gmo-baza-na-kosovu
...............................................
*Madrugada - Honey Bee
www.youtube.com/watch?v=f8d8PAt7v_I
..................................................
SLIKE SA ZIDA - OPEN HEART
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=2428347062038&set=a.1989169802881.113930.1052407793&type=1&theater
................................................
SLIKE SA ZIDA
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=2281606953627&set=a.1989169802881.113930.1052407793&type=3&theater
..............................................................
REAKCIJA NAKON VAKCINE HEPATITISA B!!!
http://www.ivonazivkovic.net/UZASI-VAKCINACIJE.html

Narod vakcina - 1/9
http://www.youtube.com/watch?v=LEYj4vmiE7A

Dr. Russell Blaylock - Skrivena istina iza cijepljenja, fluoridirane vode, aspartama i eugenike 1/5
http://www.youtube.com/watch?v=txadhWB29WU&feature=player_embedded

UŽASI VAKCINACIJE! - Šta je sakrila istorija medicine?
http://www.ivonazivkovic.net/UZASI-VAKCINACIJE.html

ISTINA O VAKCINAMA
http://uspensky-onotobitrebalidaznamo.blogspot.com/2010/01/istina-o-vakcinama.html

10257=0 20:F8=0F8X0 – @>48B5Y8 :068B5 =5
http://obaveznavakcinacija.wordpress.com/

Roditelji - savet kako da se zakonski izborite da vašu zdravu dece na date na obaveznu vakcinaciju?
http://www.youtube.com/watch?v=8_T9cCm0ByI
- 08:29 - Komentari (2) - Isprintaj - #

18.11.2011., petak

ŠTO SVE PIŠU O MENI

ŠTO PIŠU O MENI

otvorenost i iskrenost jeste dar kojeg su malo njih u posjedu. dobivam pisma tako i komentare pod neke moje ispise da na neka ne dajem odgovore... ne obazirem se na tuđa iskustva i savjete... moje iskustvo sasvim je drugačije, po onom starom i narodnom: " - uzdaj se use i u svoje kljuse!", mi nismo svi isti, a ja nisam dužan nikome polagati svoje račune za vlastiti život jer on je samo moj... ne trebam se opravdavati drugima!
u životu ima puno lijepih trenutaka, koje treba iskoristiti a ne se baviti dokolicom, i tako u nedogled mlatiti praznu slamu kroz: bla, bla, bla... kako kaže poslovica: " - dok psi laju karavana prolazi!" - bilo je i bit će.

Koja je spika iza kojeg nicka - borivoj
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=66046

Kad te anonimusica zajaši
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=66483

Malo o strpnosti i toleranciji
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=64179

U banani
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=66326


-------------------

lp, boro


- 09:59 - Komentari (7) - Isprintaj - #

15.11.2011., utorak

Borivoj Bukva: "Nasmiješeni putnik" /haiku/NOVA HAIKU ZBIRKA BORIVOJA BUKVE »NASMIJEŠENI PUTNIK«

Zbirka »Nasmiješeni putnik« bit će predstavljena sutra u 17 sati u prostorijama udruge građana »AUM« (Kružna 8/III). (K. C.)

NOVA HAIKU ZBIRKA BORIVOJA BUKVE »NASMIJEŠENI PUTNIK«

RIJEKA Riječki haiku pjesnik Borivoj Bukva objavio je novu minijaturnu haiku zbirku pod naslovom »Nasmiješeni putnik«. Riječ je o petoj takvoj maloj zbirci, dok je Bukva dosad objavio ukupno devet zbirki haiku poezije. Haikue iz nove knjižice na engleski je prevela Đurđa Vukelić Rožić, a tiskana je uz pomoć »Scripte« iz Rijeke.
Recenzent je dr. sc. Jadran Zalokar, koji je istaknuo da je Bukva majstor haikua u slici i haiku trostiha. Zalokar također ističe da je Bukva cijelim svojim bićem ušao u haiku poeziju, jer je to poezija koja se mora živjeti. Zbirka »Nasmiješeni putnik« bit će predstavljena sutra u 17 sati u prostorijama udruge građana »AUM« (Kružna 8/III). (K. C.)

Preuzeto iz Novog Lista ->
http://www.novilist.hr/

Pozivnica na promociju moje nove haiku zbirke: Nasmiješeni putnik

http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=69516

--- On Thu, 11/10/11, Zeljko Sepic wrote:


From: Zeljko Sepic
Subject:
To: borivojbukva@yahoo.com
Date: Thursday, November 10, 2011, 12:27 PM
----------------

Želim ti puno, puunnnnooooooooooo

ovako nasmijanih dana prijatelju!
-----------------------------
Foto: Željko Šepić - Riječki

Dragom Željku, umjetniku fotografije,
teozofu i prijatelju, veliko hvala na ovoj
fotografiji!

lp, boro

- 15:02 - Komentari (27) - Isprintaj - #

14.11.2011., ponedjeljak

Sedam priča o prljavoj kampanji


TAKSISTI

Tko na internetsku stranicu Radio Taxi Zagreba dosurfa u potrazi za informacijom o cjeniku i načinu naručivanja prijevoza, iznenadit će se činjenicom da tim virtualnim sjedištem dugovječne kompanije dominiraju tekstovi o drugoj, konkurentskoj taksi službi, Cammeo Taksiju. Slučajni će posjetitelj zbunjeno kliziti mišem po vijestima koje, nižući se jedna za drugom u monotonom nizu, imaju za svrhu dokazati, crno na bijelo, da Cammeo Taxi čine sami bezveznjaci koji stalno rade propuste i krše propise. Virtualni putnik-namjernik u čuđenju će približiti nos ekranu, pitajući se zašto Radio Taxi Zagreb ulaže toliko energije u detaljne opise manjkave usluge konkurentske tvrtke natkriljene debelim naslovima poput »Cammeo prijavljen DORH-u: 'Imaju dozvolu za 78, a voze 115 automobila'« ili »Svjedočenja bivših taksista o mračnoj strani Grupe Cammeo«. Ima ta redizajnirana internetska stranica i odjeljak za multimediju - u njoj su video snimke »Prekršaji Taxi Cammea«. Novinari koji se naivno nadaju da će u rubrici »Press« pronaći relevantne podatke koji će im pomoći u pisanju članka o Radio Taksiju Zagreb, također će biti iznevjereni. U rubrici »Press« su samo linkovi na tekstove s portala Zagrebancija.com: »Tražimo da inspekcija još danas zatvori Cammeo« i »Prijavljen Cammeo«.
Ova nezdrava, upravo manijakalna opsesija Radio Taksija »neprijateljskim« Cammeom nije nešto jednokratno, izglobljeno iz hrvatskog društva, nego je, naprotiv, znakovit odraz disfunkcionalnosti dijaloga u ovome društvu. Predstavljati tuđe promašaje kao svoje prednosti, onako kako Radio Taksi mitologizira »mračnu stranu Cammea« eda bi tako pridobio klijente – upravo je ono na što je predsjednik Ivo Josipović upozoravao u prošlotjednom obraćanju građanima: prljava kampanja.

LIJEVI I DESNI

Evo jedan mali izazov za aktivnije čitatelje. Odaberite neki intervju s političarem, objavljen u posljednjih mjesec dana. Ovaj je vremenski period važan jer je posrijedi zahuktala faza predizborne utrke pa će izjave političara poslužiti kao pouzdan lakmus papir za mjerenje razine prljave kampanje. Nije važno kojoj stran(c)i političar pripada, nije čak važno ni u kojem je mediju intervju objavljen. Pročitajte taj tekst, pitanja i odgovore, pa pokušajte odrediti koliko je udio otpao na isticanje manjkavosti, pokvarenosti, nekompetentnosti ili neznanja suprotne strane. Trideset posto? Četrdeset? Na koliko je novinarskih pitanja o aktivnostima političara ili njegove stranke ispitanik »izvrdao« odgovor govoreći o problematičnim aktivnostima druge stran(k)e?
Od saborskih zasjedanja do televizijskih sučeljavanja, hrvatski političari djeluju kao pijuni u velikom, sveprožimajućem projektu prljave kampanje, odašiljajući poruku »Oni su dovoljno loši da mi možemo biti bolji«, i ni zrno više od toga. To je diskurzivno polje jednih i drugih, lijevih i desnih.
Čak i oni koji se pokušavaju prikazati kao spasonosna »treća« opcija podilaze mehanizmima prljave kampanje. Stipe Petrina na svojim provokativnim plakatima poručuje kako su sve stranke ustvari »isto sranje - drugo pakovanje«. Ma koliko njegova tvrdnja bila istinita, zanimljivo je da nije istaknuo što je on napravio ili što može napraviti, nego omalovažava glasače pretpostavkom da je dovoljno ponuditi im izlizan vic na tuđi račun da mu daju glas.
A kad je najviše što političari imaju poručiti glasačima to da su »drugi dovoljno loši da mi možemo biti bolji« – u tom je duhu Vesna Pusić ovog tjedna poručila Gordanu Jandrokoviću »ako ste vi mogli biti ministar, moći ću i ja« – čovjek se nekako snuždi.

BLAGAJNICA

Splitski gradonačelnik i novi HDZ-ov koalicijski partner Željko Kerum ima svoje mjesto u katalogu loših poslodavaca. Stekao ga je davno prije političke karijere, dok je još bio (samo) bogati moćnik i vlasnik lanca trgovina, konkretno usred jedne ugušene pobune blagajnica koje su protestirale za bolje radne uvjete. Ostao je zapamćen njegov prčeviti odgovor jednoj od tih radnica – poručio joj je neka slobodno ode ako joj se ne sviđa u marketu »Kerum«, njezino će mjesto biti lako opet popuniti, ima žena koje bi htjele raditi za taj minimalac. Kakva ucjena, reći takvo što. Kasnije se, doduše, radnicima iskupljivao povremenim hirovitim bonusima pa ga u Splitu mnogi od njih doživljavaju kao, sve u svemu, dobrog gazdu.
Tog sam se slučaja s blagajnicom sjetila nekidan kad mi je kolegica, dugogodišnja novinarka u jednom časopisu, ispričala kako je obavijestila svoga urednika da već jako dugo nije zadovoljna radnim uvjetima, da se smatra potplaćenom i izrabljivanom, i da je spremna razmotriti ponudu konkurentskog časopisa: nude joj zaposlenje uz veću plaću. Umjesto da vrijednu, sposobnu novinarku pokuša zadržati spremnošću da razmotri razloge njezina nezadovoljstva i pokušajem da ih potom i riješi, urednik joj je uz konspirativni mig povjerio da ni u konkurentskom časopisu neće doživjeti profesionalnu katarzu jer on već dugo posluje loše.
»Možda se i ugasi. Razmisli još. Nije ti taj prelazak dobra ideja«, rekao joj je, onako drugarski.
Iako je urednik bio dobrohotan, njegov je čin također jedna vrsta prljave kampanje, tog dičnog, originalnog hrvatskog proizvoda. Kerumovska ucjena koju je urednik izveo, doduše nešto suptilnije i malo drugačije, vjerojatno bez predumišljaja i automatski, dio je onog istog paketa patološkog zazora od prihvaćanja odgovornosti za svoja djela, odbijanja sagledavanja vlastite uloge u problemu. Ustvari je posrijedi patološki poremećaj komunikacije. Svaki poslodavac, institucija i javna osoba trebala bi argumente za svoju ispravnost prikupljati isključivo iz polja vlastitog djelovanja, ne iz područja tuđih promašaja i nevolje. U Hrvatskoj, balkanska, plemenska, pećinska navada nalaže upravo suprotno.

LOŠA UČENICA

Petra je loša učenica. U osnovnoj školi je imala solidne ocjene, ali nakon nategnutog upisa u gimnaziju i maratona jedinica i dvojki što ih je prikupila već u prvim tjednima nakon početka nastave, njezini se roditelji s mukom pokušavaju priviknuti na činjenicu da Petra nije dorasla teškom gradivu u gimnaziji. Bilo bi bolje da je upisala trgovačku školu, ili umjetničku. Uvijek je lijepo crtala. A možda ipak nije stvar u ograničenim intelektualnim sposobnostima? Možda je stvar u pubertetu, hormonima? Ta iritantna glazba koju sluša… Kako će išta i čuti kad su joj stalno slušalice u ušima?! Kako bi i mogla ispraviti jedinice kad kod kuće ništa ne radi?
U tom čemernom razmišljanju, roditelje prekine Petrin bučni ulazak u stan: veselo baca školski ruksak na kauč, vadi slušalice iz ušiju i namata ih oko iPhonea.
– Dobila sam dvojku iz ispita iz kemije, odmah objavljuje.
Majka zdvojno uzdahne, ocu se čelo nagužva u nezadovoljstvu. Oboje izuste da iskažu prijekor, da kažu kako je mogla bolje od toga, da pitaju zašto nije više učila – ali Petra ih spremno preduhitri:
- Ej, pola razreda je dobilo jedinicu! – s velikim, trijumfalnim osmijehom na licu usklikuje ovo zdravorazumsko obrazloženje, ovo iskupljujuće opravdanje, ovaj alibi!
U gradaciji svih oblika prljave kampanje, ovaj za kojim je Petra benigno, automatski posegnula – za kojim, uostalom, školarci svakodnevno posežu – mogao bi dobiti oznaku »superlight«. Ne budimo prestrogi: ako ovo i jest kampanja, ona baš i nije prljava. Nije osmišljena s ciljem da se nekoga diskreditira. Ali ona baš zato funkcionira kao ilustrativan dokaz da je »prebacivanje loptice na drugi kraj terena« dio mehanizirane mentalne aktivnosti ovog društva, u svim njegovim pojavnostima: od srednjoškolke koju trese pubertet do taksista-monopolista koji se ne znaju nositi s izazovom konkurencije.

ŽRTVE

Ako je Petrin način interveniranja u funkcionalne odnose činjenica »superlight«, onda je onaj kojemu svjedočimo u raspravama o jasenovačkim i bleiburškim žrtvama - »hardcore«.
Centar za suočavanje s prošlošću »Documenta« izvjestio je prije nekoliko godina kako 61 posto građana Hrvatske u načelu prihvaća da je žrtva univerzalna, da je patnja patnja, bila ona »naša« ili »njihova«. Ipak, kad se dođe do konkretnih slučajeva, primjerice zločina na Ovčari ili u Osijeku, tada većina ipak počne razmišljati unutar dihotomije naša žrtva – njihova žrtva.
– Prije deset godina je i u vrhu pravosuđa bilo ljudi koji su vjerovali da »njihove žrtve« ustvari i nisu žrtve, kaže Zoran Pusić.
Prljava kampanja kojoj se u slobodno vrijeme utječu naši veliki brojači žrtava, u praksi djeluje tako da se uspoređuje tko je ubio više ljudi, partizani ili ustaše, komunjare ili endehaovci, Srbi ili Hrvati; uspoređuju izbrojane lubanje u masovnim grobnicama, u Jasenovcu i Bleiburgu. Igra traje do vrenja krvi. Pravilo je samo jedno: inzistira se na tome da je više ljudi stradalo u Jasenovcu nego u Bleiburgu – i obrnuto, ovisno o tome koje žrtve smatrate »svojima«. Potrebno je ponavljati rečenice poput: »Jesu, komunisti su ubili tisuće ljudi, ali – ovo 'ali' mora biti istaknuto kao ključno, bremenito značenjem! – ali ustaše su ih ubili više.« Ili obrnuto.
Nedavno je na HTV-u prikazan dokumentarac »Putovanje kroz historiju, istoriju i povijest« u kojemu pisci-kolumnisti Miljenko Jergović i Marko Vidojković putuju mitskom Autocestom bratstva i jedinstva u starom yugu. Koncepcijski i izvedbeno prilično raskupusan, film je zanimljiv zbog jedne stvari. Na deklarativnoj razini, Jergović i Vidojković na početku putovanja nedvosmisleno ističu kako je pobrojavanje žrtava nepošteno, prejudicirajuće i nehumano. Žrtva je univerzalna, govore protagonisti.
Ipak, kasnije na putovanju mladom Vidojkoviću nervozno, u oporom grču zatitraju usnice kad se nađu u Vukovaru, kod Ovčare, gdje na red dolazi promišljanje četničkog iživljavanja nad hrvatskim civilima. Vidojković se gradi tankoćutnim intelektualcem, ali u tom trenutku on postaje Srbin, i to pomalo ugrožen Srbin, koji ne može odoljeti da znakovito, makar suptilno, ne ukaže da su i drugi odgovorni za te, oh!, neugodne stvari.

NASILNICI

Jedan od najvećih društvenih problema, nasilje nad ženama i djecom, također je plodno polje za prljavu kampanju. Problem je i naziv, ta neutralna, mutna sintagma »obiteljsko nasilje« – benigna kao »obiteljsko pakiranje« ili »obiteljsko ljetovanje« - koja možda sugerira nekakvu rekreativnu tučnjavu u kojoj ravnopravno sudjeluje cijela obitelj, ali nipošto ne ukazuje na činjenicu da su u 98 posto slučajeva muškarci nasilnici, a žene i djeca njihove žrtve.
Sasvim privatna, intimna prljava kampanja, to su sva ona obrazloženja, opravdanja i izlike koje nasilnici navode kad uporno odbijaju preuzeti odgovornost za bol koju su nanijeli najbližima. Kažu »i ona je mene zlostavljala, verbalno«, ne ostavljajući nimalo mjesta za sagledavanje svog problema. Onda im, kao vjetar u leđa, crnokronikaškim senzacionalizmom gonjeni mediji odaju počast naslovima poput »maltretirala me jezikom«, čineći od tragedije sprdnju, amnestirajući nasilnika, prebacujući lopticu na drugi dio terena.
Nasilje bi uvijek trebalo osuditi, dosljedno i bez iznimke, bez obzira na to radilo se batinanju na stadionima, maloljetničkom nasilju ili monstrumima koji siluju i premlaćuju žene – zato jer mogu.

KOMENTARI

Prljava kampanja ne provodi se uvijek planski, strateški promišljeno kao u primjerima koje će nam aktualna predizborna utrka obilato pokazati u narednim tjednima. Češće su njezine silnice, kao udovi koji se kreću mimo svjesne volje mjesečara, podešene tako da automatski odbijaju loptice na drugi kraj terena, da aktiviraju mehanizam štita od suočavanja s vlastitom odgovornošću. Prljava kampanja, ako je shvatimo široko, kao način života (što ona ustvari i jest), primamljiva je jer učinkovito pojednostavljuje život. Mentalni sklop koji dijeli svijet na binarne opozicije, na naše i njihove, crvene i crne, desne i lijeve, glupe i gluplje – jamči veliku uštedu vremena: zna se da su »naši« bolji, samim time što postoje »njihovi« za koje uvijek možemo reći da su loši, a dvojka iz ispita prestaje biti loša ocjena ako pola razreda dobije jedinicu.
Problem je u tome što se prljava kampanja koju su popularizirali političari, a dalje prenose i slavu joj šire taksisti, učenici, poslodavci, urednici – objeručke prihvaća kao modus, kao »default« postavke na računalu čitavog društva. I sve to bez kritičkog odmaka.
Dok se ne zabrane anonimni komentari na Internetu, govor mržnje ima sigurnu oazu, mnogo njih, na raznim forumima i portalima. Imati nick znači moći preskočiti obzire, norme, političku korektnost – i reći što točno misliš, bez uvijanja. Zato su anonimni forumi dobro mjesto za opipavanje pulsa hrvatskog življa. A ondje – svađe, rasprave, uvrede i psovke raspoređene su opet po binarnim parovima. Naši i njihovi, crveni i crni, desni i lijevi, glupi i gluplji.

Maja HRGOVIĆ
--------------VLADO BULIĆ PISAC I SCENARIST O DVIJE STRANE HRVATSKE
POLITIČKA KOREKTNOST proizvodi licemjerje
Živimo u zemlji punoj mržnje prema drugačijima – ljudima druge nacionalnosti, drugačije seksualne orijentacije i slično – ali umjesto da se s tom mržnjom obračunamo mi na nju nabacujemo sve veće i veće slojeve političke korektnosti

Ladislav TOMIČIĆ, snimio Ognjen ALUJEVIĆ

Najveća vrijednost »Loze« je u tome što smo dosta suptilno uspjeli uloviti tradicionalizam i konzervativizam – Vlado BulićKnjiževnik Vlado Bulić - autor generacijskog romana »Putovanje u srce hrvatskoga sna« - već nekoliko godina vrijedi i za jednog od najboljih scenarista u zemlji. Iz njegovog pera, uz ostalo, izišle su jedine dvije serije koje se mogu gurnuti u ladicu namijenjenu ozbiljnim dramskim projektima Hrvatske televizije. Prva je kriminalistička serija »Mamutica«, a druga je »Loza«, dramska serija koju HRT daje nedjeljom navečer. Aktualnu »Lozu« uzimamo kao povod ovom razgovoru, ali naglasak stavljamo na društvene okolnosti koje su Bulića inspirirale da gledateljima prikaže dvije strane Hrvatske.
Riječ je o konzervativnom tradicionalizmu i gangsterizmu, kako je to pronicljivo detektirao riječki društveni i politički analitičar Vuk Perišić. Za one koji nisu upućeni u radnju »Loze«, naglasit ćemo tek toliko da radnju nose dvije obitelji: obitelj Radovani kao oličenje konzervativnog tradicionalizma, odnosno obitelj Gamulin kao oličenje spomenutog gangsterizma. Predmet njihovog obračuna jest parcela uz more, na kojoj bi prvi sadili vinograde, a drugi gradili apartmane. Ipak, Loza ne govori o pozitivcima i negativcima, niti o komadu zemlje na otoku. Priča je to o Hrvatskoj kakvu smo stvorili za sebe i svoju djecu. Evo što o tome kaže Bulić.
– Inspiraciju za seriju, za likove koji je nose, našao sam nadohvat ruke. Ne moraš biti ekspert da bi shvatio kako funkcionira građevinski biznis u Hrvatskoj. O tome svaki dan čitaš u novinama i jasno ti je što se zbiva. Svima je sve jasno, ne samo meni. O tim stvarima - korupciji u građevinarstvu i drugim sektorima - novinari pišu već godinama, a sad se svi odjednom čudimo ili smo oduševljeni onime što USKOK radi.
Onaj koji je čitao novine mogao je, ako je htio, prije pet godina saznati sve ove stvari koje USKOK sad probija. Za svakog pismenog građanina ove zemlje koji konzumira medije sve je prilično jasno.
Što se tiče mentaliteta i tradicionalnog konzervativizma naših malih mjesta, iz Dalmacije sam i svakog ljeta to gledam iz prve ruke. Zapravo, mislim da najveća vrijednost »Loze« leži u tome što smo dosta suptilno uspjeli uloviti taj tradicionalizam i konzervativizam, bez ideje da na njega idemo đonom, da ga kritiziramo.

Identitetsko definiranje

Mislite li da će većina gledatelja »Loze« prepoznati negativnosti koje nose glavni junaci, pozitivci oličeni u obitelji Radovani?
– Neće i baš zato mislim da smo napravili dobar posao. Onu molitvu prije ručka netko od gledatelja smatrat će svakodnevnom i sasvim običnom pojavom, dok će netko drugi u tome vidjeti gomilu problema. Isto tako, u sceni u kojoj ženi nije dozvoljeno sudjelovati u razgovoru o zemlji netko će vidjeti nešto što je u njegovom mjestu tako i s tim neće imati nikakvih problema, dok će netko drugi s tim imati velikih problema. Cilj nam nije bio kritizirati, nego pokazati.
Kakav problem bi netko uopće mogao vidjeti u molitvi prije ručka, odnosno u vjerskoj tradiciji koja nalaže takav običaj?
– Tu smo na dosta skliskom terenu. Po meni problem postoji. Ta molitva prije ručka najčešće nije stvar meditacije i vjere, nego je stvar običaja i identitetskog definiranja. Korak dalje, taj identitet gotovo redovito podrazumijeva negativan odnos prema gay populaciji, pravima žena i sličnim stvarima koje se u ne tako tradicionalnim i katoličkim sredinama smatraju najnormalnijim pojavama. Ovim putem doći ćemo do Crkve u Hrvata, a mislim da na to ne treba trošiti puno riječi.
Potrošimo ih ipak nekoliko. Koje su to pozitivne, a koje negativne strane svjetonazora kakav zagovara Crkva?
– Govoreći o negativnim stranama, najprije mi na pamet pada odnos prema seksualnim manjinama, prema slobodoumnom pojedincu, prema ateistu, prema agnostiku, prema nekom tko je druge vjere, prema razvedenoj ženi i uopće svakom tko odudara od nepisanih pravila koja u malim zajednicama vrijede jer ih je blagoslovila crkva. Svjedoci smo da radikalnim svećenicima dlaka ne padne s glave što god napravili i što god napisali. Za njih nikakve sankcije nema. Što se pozitivnih strana tiče, Crkva ipak daje nekakav okvir, nekakva etika tu postoji. Međutim, kad Crkva i vjera postanu pitanje identiteta, običaja i pravila ponašanja - onda to najčešće ode u radikalizam, u paket s domoljubljem, tradicijom...
S »Lozom« vjernici neće imati problema. Svećenik je tamo pozitivac.
– Da, ali i taj pop koji je pozitivac inzistira da žena iziđe iz kuće kad se povede razgovor o zemlji. Svećenik je naklonjen obitelji koja predstavlja pozitivce zato jer živi s njima na istom otoku, ali kad je tema zemlja - onda može biti, a možda i ne bude. Iznad svega je, dakako, materijalni interes crkve. Nije problem u svećeniku, on može biti megapozitivac. Problem je u strukturi, u načinu. Kad uzmeš Crkvu zdravo za gotovo, kad uzmeš zdravo za gotovo njezino ponašanje, onda to definira kontekst u kojem se više ništa ne propituje, a pop u njemu funkcionira kao super pozitivac.

Opsesija zemljom

Kroz obitelj Radovani, koja bi kupila zemlju da posadi vinograde, progovorili ste i o vječitoj opsesiji zemljom. Taj pozitivac za nju je spreman napraviti sve, pa i najgore.
– Fiksacija na zemlju stara je priča. Nema mjesta, nema familije u Dalmaciji u kojoj nema nekakvog konflikta oko zemlje. Je li puklo između braće, između dida i strica, između pradida i nekog... Na pitanju zemlje stvari obično pucaju, jer zemlja nije samo zemljište koje ima određenu vrijednost. U nju je upisano toliko simboličke vrijednosti. Teritorij - to je univerzalna priča. Svako hoće imati svoj teritorij, i to što veći. I danas kad je recesija, kad sve odlazi u vražju mater - teritorij ti nitko ne može uzeti. U »Lozi« sam suprotstavio dva gledišta. Iz prvog se zemlji pristupa kao jako banalnoj stvari: »To je zemljište na kojem ćemo nešto graditi i koje ima svoju cijenu.« Vinar Radovani prezentira svjetonazor koji zemlju shvaća kao nešto što mu prirodno pripada, jer je on tu, to je njegov otok, to je njegova zemlja. Tu će sadit' lozu koju je sadio njegov did, pradid, šukundjed i zemlja za nje

NERIJETKO SE ZAGREB PERCIPIRA KAO RAZVRATNA SREDINA

Neki su zamjerili da je Zagreb u seriji prikazan kao mjesto u kojem stanuje isključivo zlo. »Loza« je serija o otoku, a zbivanja iz Zagreba mogla su se događati i u Splitu, Rijeci ili bilo kojem većem gradu gdje se odvija neki biznis.
Inače, nije rijetkost da se u malim mjestima Zagreb percipira kao razvratna sredina. Gay brakove bi legalizirali - u Zagrebu, žene su emancipirane - u Zagrebu, droga i kokain se šmrču - u Zagrebu, političari žive - u Zagrebu, Sanader je u zatvoru - u Zagrebu, korupcija i sve loše zbiva se - u Zagrebu. Tako je to kad živimo u zemlji u kojoj se sve zbiva - u Zagrebu. Cijeli politički i kulturni život Hrvatske odvija se u nekoliko ulica između Hrvatskog narodnog kazališta, Gornjeg grada i Glavnog kolodvora. Zagreb završava na Savskom mostu, gdje počinje druga Hrvatska, ona koja se puno slabije vidi.

IMPRESIONIRAN SAM GLUMAČKOM EKIPOM »LOZE«

Svakako vas molim da objavite moju impresioniranost glumačkom ekipom s kojom sam imao čast raditi. Odradili su vrhunski posao, ne samo Milan Štrljić i Žarko Radić, nego cijela ekipa. Bilo je jako bitno pogoditi nijanse koje će likove odmaknuti od crno-bijele slike. Nakon prvih pet šest epizoda potpuno su ušli u likove koje glume i samo ih je trebalo pustiti u scenu. Krenulo se s postavke - ovi su pozitivci, a ovi negativci, ali zahvaljujući glumcima likovi su poprimili svoje živote i počeli se ponašati kako žele. Špiro Guberina - on je naprosto legenda. Kad sam čuo da će igrati Prošpera bio sam sretan kao malo dijete.

SUSTAVNO ZAGLUPLJIVANJE, KROZ TELEVIZIJU, NOVINE, PORTALE...

»Mamutica« i »Loza« dva su najzahtjevnija dramska projekta HTV-a. I jednu i drugu seriju radio je Drugi plan, a ja sam imao sreću da me angažiraju kao scenarista. U zadnjih ne znam koliko godina snimili smo, dakle, dvije dramske serije. Sve drugo bili su sitcomi i sapunice. Hoće li se taj trend preokrenuti ili neće - ne znam. Volio bih više od ikog da se preokrene, da snimamo dramske serije s ozbiljnim scenarijima, serije koje se bave ozbiljnim i relevantnim društvenim temama. Ovo što danas imamo - to je sustavno zaglupljivanje, kroz televiziju, novine, portale... Kad čovjeka navikneš da razmišlja u tabloidnim okvirima, on više neće htjeti pročitati tekst duži od jedne kartice, niti će pogledati nešto što bi ga moglo potaknuti na razmišljanje i propitivanje. Čovjeku kojeg si navukao na sapunice i Talent show možeš prodati što god hoćeš.

DRUŠTVENI ŽIVOT MALIH MJESTA ZAKUCAN ZA POPA

Momenti u kojima se dogodi situacija kost na kost najbolje govore o malim sredinama. Tad shvaćaš da ta molitva prije ručka i ta klapa koja pjeva na fešti nisu samo zajebancija, dekor i dio dalmatinskog kiča.
To je prava slika Dalmacije, njezinog tradicionalizma, konzervativizma i mračnih stvari koje se ne mijenjaju lako. To je dio ideologije krvi i tla. Modernizacija dolazi s lovom, a love nema. U malim mjestima se sav društveni život svodi na Crkvu. Ono što su prije bili zadružni domovi, sportske i omladinske sekcije, kulturno umjetnička društva - sve je to danas vezano na Crkvu, zato jer ona ima novca napraviti društvene prostorije, platiti autobus za izlet, napraviti boćalište. Ako nema - pitat će od vjernika koji će joj to dati. Tako je društveni život malih mjesta zakucan za popa.
ga ima sasvim drugo značenje.
Kako objasniti činjenicu da je ta zemlja, usprkos prevladavajućem svjetonazoru krvi i tla, u posljednjih dvadeset godina prodavana kad god bi se pojavio kupac, odnosno prenamjenjivana u građevinsko zemljište bez puno pitanja.
– To je dio priče koji govori o našoj šizofreniji i našem licemjerju. Svi ti koji se kunu u svoju zemlju prodat će je čim se pojavi kupac. Nekad je odnos prema zemlji stvarno bio u skladu s propagiranim svjetonazorom. Zemlja se prodavala samo kad je u pitanju bila krajnja nužda, bolest i slično. Vrijedilo je pravilo, koje u sredini iz koje dolazim još vrijedi, da se zemlja na prodaju najprije nudi bratu, zatim rodbini, pa susjedima i tek na kraju otvorenom tržištu. Naravno, to pravilo danas vrijedi malo gdje, jer se rulja pomamila za lovom. Njihovo je zemljište i oni ga mogu prodati - nema u tome problema, ali tu se događa sudar s ideologijom koja nam je nametana u zadnjih dvadeset godina, gdje zemlja predstavlja nešto što ima tu dodatnu - simboličnu vrijednost, a s druge strane je prodaješ bez jebem ti. Kunemo se u gomilu stvari koje ćemo sutra prodati ako netko da dobru ponudu. Obitelj Radovani, iz serije, drži se starog principa, ali njihovi susjedi, sumještani - oni prodaju.

Negativci zanimljiviji

Kako se prema licemjerju i situaciji u kojoj je svima sve jasno, a društvo propada, postavlja vaša generacija koju ste opisali u »Putovanjima u srce hrvatskog sna«. U seriji je reprezentirana u potomcima dvojice pater familijasa.
– Moj dojam je da smo svi prihvatili ovo stanje kao zadano. Dok si bio mlađi užasno si se opirao cijelom tom ludilu, a onda si došao u godine u kojima imaš svoju obitelj, trebaš od nečega i neki život živjeti. Živiš ga u kontekstu koji je sulud, ali moraš ga prihvatiti kao datost, kao što prihvatiš da je vani kiša. Ti bi da je sunce, ali jebi ga, nije sunce nego je kiša, pa moraš nabaviti kišobran.
Zanimljivo je, a isto se događa i u »Lozi«, da su u datim pravilima igre negativci počesto učine simpatičnijima od pozitivaca.
– Naravno. Pozitivac je lik koji je u pravu ili je u to čvrsto uvjeren, a takvi uglavnom nisu zanimljivi. Nemaju unutrašnju dramu. Netko tko je uvjeren da je sto posto u pravu tvrdoglav je i nema potrebu za propitivanjem sebe. Gamulin, koji je u seriji negativac, zna da je negativan i cijelo vrijeme se lomi. Ovaj drugi, Radovani, u sebi ne vidi ništa negativno. On slijedi set pravila koja na otoku vrijede, cijeli život ih se drži kao pijan plota i dok ih se drži on nije spreman propitati kontekst.
Koja bi to pitanja sebi morali postaviti konzervativni tradicionalisti u Hrvatskoj?
– Samo jedno pitanje: Šta ja radim svojoj djeci? Doslovno, pitanje u kakvom će svijetu za deset, petnaest godina živjeti moja djeca i pripremam li ih adekvatno za taj svijet? Što će biti s klincima, starim deset do petnaest godina, koji su na pragu da zakorače u svijet izvan svojih malih mjesta - u Split, Zagreb, Rijeku, Osijek - a potpuno su neopremljeni i nepripremljeni. Za početak, moraju biti opremljeni političkom korektnošću. Niti u jedno ozbiljno društvo oni ne mogu doći s pričom da gay nije ok. Čak i ako to društvo duboko u sebi misli isto, ono to naglas ne smije izgovoriti. Na snazi je politička korektnost.
Što fali političkoj korektnosti?
– Politička korektnost je magla. Ona proizvodi licemjerje. Za primjer, iste ideje serviraju Prljavo kazalište i Thompson, samo što se Thompson ne razumije u političku korektnost pa je samim tim iskreniji. S njim odmah znaš na čemu si. Na primjeru ovogodišnjeg gay pridea u Splitu vidjeli smo što rulja u Dalmaciji misli o gay populaciji. Znamo njihov stav: mi smo jako katolička zemlja i gay ekipu ne možemo podnijeti. U Splitu je taj stav izražen politički nekorektno i shvatili smo da imamo problem. Međutim, mi živimo u zemlji punoj mržnje prema drugačijima - ljudima druge nacionalnosti, drugačije seksualne orijenacije i slično - ali umjesto da se s tom mržnjom obračunamo mi na nju nabacujemo sve veće i veće slojeve političke korektnosti. Umjesto da se o problemu povede polemika i rasprava, umjesto da se suočimo sa zajebom - mi ga uljepšamo mašnicom, lijepo upakiramo i idemo dalje.


-----------------


Sva čudesa ove kampanje


Ova kampanja puna je čudesa. Branimiru Glavašu, koji je osuđen za mučenje i ubijanje civila, a onda utekao u BiH, Državno izborno povjerenstvo dopustilo je da bude nositelj izbornih lista HDSSB-a. Time je visoko tijelo hrvatske države uvrstilo ratnog zločinca među pristojan svijet i slavodobitno pridonijelo daljnjem padu moralnih vrijednosti unutar ovog društva.
S druge strane, don Ivan Grubišić, čestiti penzionirani svećenik iz Splita, koji bi išao na izbore s listom »Čovjek nadasve«, ima velikih okapanja zbog kandidature. Iako je izlazak pred birače njegovo ustavno pravo, vodstvo Katoličke crkve poduzelo je sve da ga zaustavi. Zbog njega nadbiskup Marin Barišić emitira posebnu prijeteću izjavu, a novinari javljaju da se Grubišiću ne isplaćuje mirovina i da mu ne dopuštaju služiti misu u njegovom selu.
Nismo čuli da je vrhovni izborni autoritet zaštitio prava ovog romantičnog klerika zanesenog pravdom i poštenjem i usamljenog unutarnjeg kritičara upadljivog bogaćenja i drugih devijacija u krilu Katoličke crkve – kao što je zaštitilo Glavaša.
Dok Grubišića zbog političkih ambicija slobodno ucjenjuje katolički vrh, koji nikad nije reagirao ni na jedan od politikantskih ispada pojedinih svećenika usred mise, časni bardi Državnog izbornog povjerenstva šute jer se ne bi voljeli bosti s rogatima.
No, čuda ima još na tone. Samoproglašeni veliki legalist Karamarko zapeo je kao sivonja popuniti 800 vodećih policijskih pozicija baš pet minuta prije izbora. On je sada tehnički ministar, a Vlada je tehnička vlada, ali navodno proeuropska premijerka pušta ga da se neobuzdano razmahuje. Da se to ne smije raditi opominje društvance čak i premijerkin savjetnik dr. Vlatko Cvrtila, ali voda je u ušima. Od političkih imenovanja se ne odustaje pa neka bude i smak svijeta.
Malu senzaciju proizveli su i pravaši, ali ta je pozitivna. U sedmoj izbornoj jedinici, koja ide od Zagreba do Like i Kvarnera, sastavili su izbornu listu samih žena. Lijep je pomak da vodstvo jedne muške stranke, čiji birači uglavnom vole vidjeti žene samo u kuhinji i u krevetu, povjerava ženama da ih vode na izborima. Tko kaže da u hrvatskoj politici stvari ne idu na bolje.
Ajedno se bizarno čudo desilo kod Lesara. Stranku je upravo napustilo 50 članova baš iz njegovog sela, gdje bi ga trebali najbolje poznavati i najviše voljeti, ali ga više ne vole.
Što se tiče Milanovića, on je dosta iznenadio javnost odlučnošću da se po kratkom postupku riješi Željke Antunović, iskusne političarke iz Račanove ere. Pred izbornu pobjedu bila mu je suvišna upravo ta žena, kojoj se emotivno trese brada kad govori da svejedno ostaje odana svojoj stranci.
Kao još jedno čudo od strane predsjednika SDP-a kvalificiralo se i njegovo nepojavljivanje na skupu ekonomista u Opatiji, na brvnu gdje se pred izbore uvijek ogledaju glavni rivali. Zašto je osebujni Milanović tog dana radije bio negdje u »realnoj ekonomiji« nego tamo gdje su ga svi čekali kao izglednog budućeg premijera, možda može odgovoriti samo geštalt psihologija.
Nemamo ovdje više mjesta za sva druga čuda, ali ima ih na bacanje. Evo se pošteni Rojs gnuša nad korumpiranim Kalmetom, što li nas, pobogu još čeka do kraja?


--------------------


Preuzeto iz Novog Lista -> http://www.novilist.hr/- 08:25 - Komentari (18) - Isprintaj - #

12.11.2011., subota

Marxova ironija u korijenu KapitalaMarxova ironija u korijenu Kapitala

Kako bi dokazao da je novac radikalan izjednačitelj, Marx navodi govor iz Timona Atenjanina o novcu kao ''zajedničkoj kurvi čovječanstva'', koju slijedi još jedan iz Sofoklove Antigone (''Ta nije nastalo za ljude veće zlo / No što je novac. On gradove razara, / On ljude tjera iz njihovih domova, On krivo uči srca čestita / Da laćaju se djela sramotnih…'')* Ekonomiste s anakronim modelima i kategorijama izjednačuje s don Kihotom, koji je ''platio za zabludu što je smatrao da viteštvo podjednako odgovara svim ekonomskim oblicima društva''.

''Znači, kapitalistički sustav proizvodnje određen je financijama jer se temelji na novcu kao sredstvu razmjene dobara i usluga. Činjenica da Engels tvrdi suprotno i čak to pokušava dokazati najočitiji je primjer da financije upravljaju proizvodnjom. To je tako, i tako je bilo i prije Marxa i Engelsa, financije su bile najmoćniji instrument revolucije i Kominterna je samo bila oruđe u njihovim rukama. Ali ni Marx ni Engels to neće raspravljati. Naprotiv, koristeći svoj talent znanstvenika, morali su zamaskirati istinu po drugi put, u interesu revolucije. I to su obojica učinila…Finacije na svom vrhuncu – kao svrha same sebe, financijska Internacionala – negiraju i ne priznaju ništa nacionalno, ne priznaju državu i time su anarhične, i bile bi u potpunosti anarhične kada one koje negiraju državu ne bi same nužno bile u svojoj srži država. Takva država je sama moć. A novac je isključivo moć jer nije cilj već sredstvo moći''. Sve je samo razvoj bez cilja ali sve dok se ne dostigne visoka razina inflacije novca kada sama eliminacija čovjeka postaje cilj. Zato nas Sofoklo upozorava da nije nastalo za ljude veće zlo od novca!

Ako je Marx išta dao čovječanstvu kao jedan od ''njih'' (kojima je glavni cilj od nas, većine čovječanstva, kroz povijest činiti budalama), onda je to teorija koja je ozbiljno ugrozila mentalno zdravlje svih onih koji su se Marxom iole bavili i nešto što je ironija u najrafiniranijoj prikrivenoj formi pravog genijalnog ''poete dijalektike'' kakvog je samoga sebe smatrao.

Kako otkrivamo Maxsovu ironiju?

U veljači 1867., malo prije predaje prvoga sveska Kapitala u tiskaru, Karl Marx bodrio je Friedricha Engelsa da pročita Nepoznato remek-djelo Honorea de Balzaca. Ta je priča sama po sebi malo remek-djelo, rekao je, ''prepuno najdivnije ironije.''Ako je, dakle, znao, i to još u mladosti, što je to novac i da ne postoji zdrav i održiv ekonomski sustav u kojem se koristi novac kao univerzalno sredstvo razmjene - ''radikalan izjednačitelj'' - kako bi, zatim, cijeli Kapital temeljio na tezi i antitezi koja kaže, ni manje ni više, ''da komunizam mora pobijediti jer će mu kapital osigurati tu pobjedu, iako je njegov neprijatelj'', zar to nije kolosalna ironija ili nešto kao vic temeljen na apsurdu. On što je fascinantno, jest da su najveći umovi svijeta to uzeli kao doslovno političko-ekonomsko znanstveno djelo, na kojem suu se temeljili bezbrojni znanstveni radovi, osnivali instituti, otvarale katedre na fakultetima diljem svijeta i stvarali ekonomski modeli za stvaranje tzv. ''ravnopravnih socijalističkih društava'', ali uz pomoć tehnološke magije. Ovom tehnološkom magijom, konačno je, ipak ostvarena utopija ali u obliku utopizma koji je stvorio nešto slično prividnom egalitarnom ljudskom društvu koje se temelji na antimoralu, odnosno, moralu temeljenom na birokratskim i tehničkim pravilima što vodi direktno u visoko tehnološki fašizam u kojem čovjek, humanoid, postaje suvišan i zatim je, kao takav, i eliminiran (jer su upravo u izgradnji koncentracioni logori u svim gradovima svijeta, sada u privremenoj funkciji, apsurdno predimenzioniranih i potpuno nepotrebnih trgovačkih centara-marketa).

. Kad je stekao doktorat, Marx je razmišljao da postane predavač filozofije, no onda je odlučio da ne bi mogao podnijeti svakodnevnu blizinu profesora. ''Tko bi stalno želio htjeti razgovarati s intelektualnim huljama, s ljudima čija je jedina svrha izučavanja otkriti nove slijepe ulice u svakom kutku svijeta!''Mike Ruppertov konačni zaključak o uzroku svih zala je: Ljubav prema novcu korijen je svog zla! Timon

Za Nikolu Teslu je ''Novac – smiješan koncentrat ljudske gluposti, ludosti i zločina. Novac? Što će mi to. U njemu bih uživao jedino kada bih imao punu sobu toga papira pa da ga onda izbacujem kroz prozor''.

* Sofoklo, Kralj Edip – Antigona, Sysprint, Zagreb 2000, preveo Koloman Rac, Priredio i prijevod redigirao Zdeslav Dukat, str. 121.


- 08:26 - Komentari (2) - Isprintaj - #

11.11.2011., petak

Dućan za siromahe u Rijeci

Objed s Bogom

NA BRAJDA 7 OTVOREN JE DUĆAN ZA SIROMAHE, I POTREBE SU SVE VEĆE...A POLICE SE ODMAH ISPRAZNE. SLUŠALA SAM DANAS NA RADIJU.
ETO, UPUTITE SE SVOJIM SRCEM I DARUJTE NEKOM TKO ĆE VAM BITTI ZAHVALAN, NEKOME KOGA I NE ZNATE, A MOLITI ĆE SE ZA VAŠE ZDRAVLJE. ZNAM DA SE UVIJEK MOŽE LAKŠE DATI OD PRIMITI, JER, VAMA KOJIMA SAM OVO POSLALA, SJAJNI STE, MILI I PLEMENITI LJUDI.
I ZATO SAM PONOSNA ŠTO SAM DIO VAŠEG, I VI NA NEKI NAČIN, DIO MOG ŽIVOTNOG PUTA.
VAŠA VESNA---------- Proslijeđena poruka ----------
Šalje: Lart
Datum: 24. listopada 2011. 18:53
Predmet: Objed s Bogom
Prima: Vesna Prešnjak


KOLAČIĆI I VOĆNI SOK

pisac nepoznat

Dječak je želio sresti Boga. Znao je da treba dugo putovati do mjesta gdje on živi, pa je zato spremio svoju prtljagu s omiljenim kolačićima i pakiranjem od 6 boca voćnog soka te započeo svoju pustolovinu.Kad je odmakao tri reda kuća, susreo je nekog starca. Sjedio je u perivoju i mirno hranio nekoliko golubova.

Dječak je sjeo blizu njega i otvorio svoju prtljagu. Upravo se htio osvježiti voćnim sokom kad spazi da starac izgleda gladan, pa mu ponudi jedan kolačić.

Starac ga je zahvalno primio i nasmiješio se dječaku. Njegov je osmijeh bio tako prijateljski da je dječak zaželio ponovno ga vidjeti, pa mu je sada ponudio bočicu voćnog soka.

Starac mu se ponovno nasmiješio. Dječak je bio izvan sebe. Sjedili su čitavo popodne jedući i smijući se, bez da su izgovorili jednu jedinu riječ.

U međuvremenu se smračilo, dječak je osjetio umor i ustao je da pođe, ali tek što je napravio nekoliko koraka okrenuo se, potrčao natrag do starca i snažno ga zagrlio. Starac mu je darovao najveći smiješak do sada.

Kada je dječak ubrzo otvorio vrata svoje kuće, majka je bila iznenađena radošću na njegovom licu. Upitala ga je: >Što je to što si danas učinio da te je tako razdragalo?<

Odgovorio je: >Objedovao sam s Bogom<. No, prije nego što je njegova majka uspjela odgovoriti, dodao je: >Znaš što! Bog ima najljepši osmijeh koji sam ikada vidio<.

U međuvremenu starac, također prožet radošću, vratio se kući. Njegov je sin bio začuđen odsjajem mira na njegovu licu i upitao ga je: >Tata, što je to što si danas učinio da te je tako razdragalo?<

Odgovorio je: >Jeo sam kolačiće u perivoju s Bogom<. Za svaki slučaj, prije nego što je njegov sin odgovorio, dodao je: >Znaš što! Puno je mlađi nego što sam mislio.<

Prečesto podcjenjujemo snagu dodira, smiješka, ljubazne riječi, uha koje nas sluša, iskrene pohvale ili najmanji čin pozornosti, a svi oni imaju snagu darovati nam život. Ljudi ulaze u naš život za vrijeme nekog razloga, godišnjeg doba ili za čitav život. Sve ih jednako primi!

Pošalji ovu poruku osobama koje su na poseban način dotakle tvoj život.

Neka spoznaju kako su ti važne. Objeduj s Bogom!

--------------------------------------"Ljubav mi je sve objasnila. Ljubav je sve rješila." - /papa Ivan Pavao II./


Odstrani od mene, Gospodine, srce kameno, srce tvrdo, oduzmi mi srce neobrezano; daj mi novo srce od mesa, čisto srce! Ti što čistiš srce i ljubiš čisto srce, daj zagospodari mojim srcem i u njemu se nastani, njega ispuni i osvoji, ti koji si više od onoga što je najviše u meni i dublje u meni od onoga što mi je najprisnije. Ti, oličje ljepote i znaku svetosti, obilježi moje srce prema svojoj slici; nek moje srce bude obilježeno tvojom dobrotom, o Bože srca moga, i baštino moja navijeke. Amen."Bog je veći od našega srca i znade sve." 1 Iv 3,20


---------------- 08:23 - Komentari (2) - Isprintaj - #

10.11.2011., četvrtak

JIVATMA - Teozofsko društvo


Spoštovani (a) Borivoj,

z veseljem vam posredujemo vabilo na delavnico ta vikend in redne dogodke (povsem spodaj), ki jih organizira PanPogan iz Ljubljane. Ker je mnogim Ljubljana bližje kot Celje in so program, vsebina in predavatelji velikokrat zelo podobni ali enaki, vam bodo informacije o dogajanju v PanPoganu gotovo v veselje in pomoč.

Dobrodošli v njihove lepe in tople prostore, polne modrosti!TANTRETIKA JE POT TISTIH, KI SE UČIJO V POLNOSTI ZAVEDATI IN RADOSTITI SE SVETA, V KATEREM ŽIVIJO

Bi radi spoznali skrivnost tantrične magije?

Tedaj vas vabim na uvodno delavnico, ki se bo dogajala

11.11. do 13.11.2011 prostorih Poganskega društva PanPogan v Ljubljani.

Tantretika predstavlja vrhunsko prepletanje indijske tantre in seksualne magije zahodnega hermetizma.
Tantretika uči kako združiti telo, srce in um z duhovno energijo v nepozabno stanje blaženosti in ekstaze.
Tantretika uči kako prebuditi, okrepiti in transformirati seksualno energijo v kreativno energijo stvarjenja. Namesto da smo odvisno od te močni ustvarjalne sile se učimo kako jo uporabiti v vsakdanjem življenju.

PRAKTIČNO DELO

-Pot posameznika

Spreminjaš lahko samo samega sebe in nikogar drugega

• Čiščenje in aktivacija energijskih vrtincev

• Čiščenje različnih energijskih kanalov z mantro yantro in tantro

• Kultiviranje emotivnega aspekta
• Kultiviranje mentalnega aspekta

• Čiščenje in balansiranje 4elementov /voda, ogenj, zrak in zemlja/

• Aktivacija glavnih eteričnih kanalov– spreminjanje vibracije telesa
• Hamsa in Kalahamsa Krija /tehnika belega in črnega laboda/


-Pot božanskih ljubimcev

Spolnost nas vrača v Enost, ko ji ljubezen daje svetost.

• Umetnost transformacije seksualne energije skozi pravi partnerski odnos

• Tantrični dotik –Tantrični objem – Tantrična masaža

• Temelji velikega rituala –priprava prostora in zaščita prostoraARISTID HAVLIČEK – TILI / DURGADAS

DURGADAS je dolgoletni učitelj Tantretike. Je starosta in vodja DUHOVNE DRUŽINE – duhovne skupine, ki je ena od najstarejših duhovnih skupine Nove dobe v Sloveniji. Je predavatelj in vodi misterično šolo DUHOVNE DRUŽINE, preko katere posreduje ezoterične teme. Kot dober poznavalec ezoterike prireja delavnice, ki so v skladu s časom, v katerem živimo.

Od rane mladosti je bil pod nadzorom dveh duhovnih učiteljev. Prvi učitelj je nadzoroval njegov osebni duhovni razvoj po poti, ki jo danes imenujemo Joga sinteze in predstavlja iniciacijsko pot učeništva Transhimalajskega bratstva. Drugi učitelj ga je učil in vodil po poti ezoterične Tantre, ki združuje mistični in okultni tantrični pristop. Tradicionalni indijski tantrični sistem je našel pri svojem duhovnem prijatelju Swamiju Raješvaranand Giri-ju. Sodobnejšega kalifornijskega tantričnega pristopa (tantra kriya yoge) - šola tradicije Paramahamse Satjanande Sarasvatija - se je učil pri Bodhi Avinašh. Nekaj let je organiziral in vodil Tantra kriya jogo na Madžarskem in Hrvaškem nakar se je odmaknil v tišino ašrama Duhovne Družine in nadzoroval duhovno delo manjše skupine tantrikov v Sloveniji in v tujini. V tišini ašrama se je na osnovi dolgoletnega učenja in spoznanj rodil nov pristop tantričnemu učenju – TANTRETIKA.

Kdaj:

Petek 11.11. ob 18:00 - Nedelja 13. do 19:00.Kraj:

Postori društva PanPogan

Linhartova 64

Ljubljana, Slovenia


CENIK
Cena delavnice
Posameznik/ca 80€
Par 140€
Študent/ka 60€
Študentski par 100€


Več informacij o samem tečaju in prijava na tečaj :
telefonu: 051 627 081 ali mailu: Durgadas7777@gmail.com


Redni program v prostorih PanPogan-a:


Lep pozdrav,
Teozofsko društvo Jivatma


--------------------------------------------------------------------------------

Prijava in kontaktne informacije
Zelo bomo hvaležni, če boste te novice posredovali tudi tistim, za katere mislite, da bi jih te novice zanimale. Če se želite naročiti ali preklicati prijavo na e-novice, lahko to storite preko naše spletne strani, ali pa nam to sporočite po elektronski pošti.

Anti-SPAM obvestilo
Nihče ne mara SPAM-ov. Tudi mi ne. Da bi preprečili zlorabe, naš kontaktni seznam uporablja dvojni pristopni postopek. To pomeni, da boste, ko ste izpolnili obrazec na naši spletni strani, prejeli od nas elektronsko pošto. Preden vas dokončno postavimo na naš kontaktni seznam, boste morali odgovoriti na ta naš e-mail. Tako bomo prepričani, da ste se na novice prijavili vi (in ne nekdo drug v vašem imenu). Prijaviti se je potrebno le enkrat; kadarkoli lahko zahtevate, da vas s seznama odstranimo (bodisi preko obrazca na spletni strani ali pa na to sporočilo odgovorite z besedo »ODSTRANI«, ki jo vpišete pod predmet e-maila).

Spletna stran: http://www.jivatma.si/ http://www.tkbak.org/
Elektronski naslov: drustvo@jivatma.si

Obstoj in delovanje Teozofskega društvo Jivatma sta odvisna od donacij in prostovoljnih prispevkov, zato je vsak prispevek dobrodošel. Donacije se lahko prenesejo s pomočjo PayPal - a na naši spletni strani- 08:23 - Komentari (10) - Isprintaj - #

09.11.2011., srijeda

GRAD RIJEKA - Jeste li znali...

JESTE LI ZNALI ... ...da je u Rijeci 1909 .godine snimljen prvi hrvatski igrani film ...

da je prva tv antena na hrvatskim krovovima bila u Rijeci ...

da je u Rijeci obavljena prva transplantacija bubrega u bivšoj Jugoslaviji (1971.) ...

da je Quorum Colours prvi i najveći hrvatski underground klub ...

da je rt na Antartici blizu Nove zemlje nazvan Rijeka po našem gradu. ...

da je Roberto Bartini prvi Riječanin koji je konstruirao zrakoplov ...

da je riječki klub Husar bio prvi disko klub u ovom dijelu Europe ...

da je u Rijeci prvi put u povijesti fotografiran let puščanog zrna ...

da je riječki manipulativni poštanski žig "V: Fiume" iz 1755. godine, najstariji do danas sačuvan poštanski žig na području Republike Hrvatske ...

da se u Rijeci nalazi prsluk za spašavanje sa Titanika ...

da je u Rijeci 1786. godine osnovana prva primaljska škola u Hrvatskoj ...

da su prvi prvi r'n'r band u ondašnjoj državi - Jugoslaviji bili "Uragani" ...

da su PARAFI bili prvi punk bend u Hrvatskoj, a s ljubljanskim Pankrtima i prvi punk Jugoslavije ...

da je u Rijeci održana prva speedway utrka u Italiji te da je utemeljitelj tal.speedwaya upravo naš Riječanin ...

da je u Rijeci sagrađena prva bolnica za duševne bolesti na prostorima nekadašnje Jugoslavije ...

da se u Rijeci nalazi najstarije dizalo u Hrvatskoj ...

da je u Rijeci napravljeno prvo hrvatsko vozilo s oznakom "Made in Croatia" ...

da Rijeka ispod naseljenog dijela ima špilju koja je proglašena geomorfološkim spomenikom prirode ...

da je u Rijeci počeo hrvatski hip hop ...

da je Rijeka imala svojeg Schindlera koji je spasio na tisuće Židova ...

da je u Rijeci 1852. godine puštena u rad prva plinara u jugoistočnoj Europi ...

da je Riječka tvornica konopa najstarije industrijsko potrojenje u povijesti Rijeke. ...

da je na Pećinama 2 otvoren prvi sanatorij u Hrvatskoj ...

da je 1920. godine prvi radiopr3enos na exYU prostorima napravljen u Rijeci. Prenošen je D’Annunz3ev govor. ...

da je 1949.godine u jednoj od največih sportskih nesreća svih vremena u stravičnoj avionskoj nesreći gdje je poginula kompletna momčad Torina bio i Riječanin. Tadašnji Torino smatran je jednom od najboljih svjetskih momčadi, koja je osvojila zaredom 5 naslova prvaka Italije i čijih je čak deset igrača bilo u reprezentaciji Italije ...

da je prvi hrvatski parobod sagrađen u Rijeci te da je uspostavio redovitu putničku liniju između Senja i Rijeke što se smatra početkom linijskog putničkog prometa na hrvatskoj strani Jadrana ...

da je prvi zračni brod koji je srušen zrakoplovnom paljbom u povijesti bio tal.ratni cepelin koji se je vračao s bombadiranja Rijeke ...

da je hrvatska himna napisana u Rijeci ...

da je francuski pisac Stendahl 1831. boravio u Rijeci ...

da je Fiorello Henry La Guardia član Američkog senata i gradonačelnik New Yorka boravio u našem gradu i igrao za riječki nogometni klub Atletico Fiumano ...

da je naš Riječanin Pero Radaković 1962.godine na svjetskom nogometnom prvenstvu u Čileu , u četvrtfinalu protiv Njemačke zabio jedini gol na utakmici i tako osigurao Jugoslaviji 4 mjesto, što je njezin najbolji uspjeh. ...

da je Nikola Tesla imao sestru koja je živjela u Rijeci i da su D’ Annunzievi legionari uništili sva osobna pisma i ostale stvari koje su mogle završiti u muzeju ...

da je George Von Trapp najodlikovaniji podmornički kapetan Austro-Ugarske Monarhije pohađao srednju pomorsku školu i Pomorsku akademiju u Rijeci. Na porinuću podmornice u brodogradilišti na Kantridi upoznao se i zaljubio u unuku R. Whiteheada, Agathu, te su se 10.01.1911. godine vjenčali u Rijeci. Šezdesetih god.proslog stoljeća snimljen je jedan od najboljih glazbenih filmova svih vremena o obitelji Von Trapp, "Moje pjesme moji snovi". ...

da su Riječani, Gino i Oscar Jankovits 1937. godine dizajnirali, konstruirali, proizveli i testirali prvi automobil u Hrvatskoj. Riječ je o Alfa Romeo Aerospider. To je prvo vozilo na svijetu sa uklopljenim kvakama i svjetlima u karoseriju, prvi sa upravljačem po sredini, prvi sa motorom postavljenim centralno straga, prvi s vodoravno postavljenim hladnjakom...Postizao je brzinu od 230 km/h. ...

da je u Rijeci prvi u Jugoslaviji, 09.06.1969. godine započeo sa radom bibliobus, organiziran kao pokretna knjižnica za djecu i odrasle. Obilazi naselja u gradu Rijeci koja nemaju knjižnični ogranak na svojem području kako bi pružio knjižnične usluge svim stanovnicima Rijeke.

-----------------------

lp, boro
- 08:06 - Komentari (5) - Isprintaj - #

08.11.2011., utorak

Podrška radnicama Kamenskog


Podrška radnicama Kamenskog

...Zarađene plaće i dalje su neisplaćene, a mnoge od njih bez obzira na verbalnu podršku javnosti prepuštene su svojim egzistencijalnim nedaćama...Dragi kolege i prijatelji,prošlo je više od godine dana otkako su radnice Kamenskog započele štrajk glađu, pa generalni štrajk, a zatim je uslijedio stečaj i na kraju burza. Zarađene plaće i dalje su neisplaćene, a mnoge od njih bez obzira na verbalnu podršku javnosti prepuštene su svojim egzistencijalnim nedaćama. Većina je ostala nezaposlena, nekima od njih koje su uspjele pronaći kakav takav posao, ponovilo se isto ( rad bez naknade), među njima je i nekoliko samohranih majki djece koja tonu u sve dublju depresiju (nabava knjiga za školu, primjerice, nemoguća je misija, ostale potrebe mladih bolje je i ne spominjati – i elementarno preživljavanje veliki je poduhvat). Mnoge su zbog stresa i noćenja na otvorenom tijekom štrajka glađu navukle razne bolesti.

Medijsko eksponiranje (eksploatiranje) njihova „slučaja“ svakodnevnicu većine od njih nije, osim moralno, osobito uljepšalo. „Glasnost“ radnica Kamenskog, po kojoj su postale svojevrsnim simbolom

otpora tihom nestanku, dala je poticaj i drugima. A njima je sada, prije svega, nasušno potrebna konkretna pomoć.

Stoga vas molimo za SOLIDARNOST. Nedavno su osnovale Udrugu, imaju i žiro račun (na kojem je 0 kn.)

Same tražiti pomoć neće, ali mi im je možemo ponuditi. Svaki je prilog dobrodošao.

Evo i njihovog žiro računa: Privredna banka Zagreb, Udruga Kamensko 2340009-1110484235

Hvala!

Dramski program Hrvatskog radija---------------

--- On Mon, 11/7/11, Ranka Mesarić ...wrote:

From: Ranka Mesarić
Subject: Solidarnost
To: "Borivoj Bukva"
Date: Monday, November 7, 2011, 11:26 AM
--------------


Dragi Boro,
hvala ti za sve lijepe mailove koje šalješ!
Prilažem ti molbu za pomoć radnicama Kamenskog. Do sada su se uključili glumci zagrebačkih kazališta i skupili koliko su mogli za tri samohrane majke koje žive u iznimno teškim uvjetima. No i ostalima je jako teško, pa činimo što možemo. Bi li mogao ovaj apel staviti na Magicus? Hvala ti!
grli te Ranka

-----------------------

Poštovana Ranka, činim što je u mojoj moći.

Bez mojih komentara, jer sam bez teksta a
ovo što se čini u ovo predizborno vrijeme nema
veze s razumom, moralom i ljudskim, onim
humanim prema narodu ove države od kojih
traže glasove i podršku u predstojećim izborima...

Tebi draga Ranka, zagrljaj i puseeeeeeeeeee...

lp, boro- 08:06 - Komentari (7) - Isprintaj - #

07.11.2011., ponedjeljak

Razgovor Boga i K. Marxa


Razgovor Boga i K. Marxa


Roberto Benigni - Beni


------------

U općoj svemirskoj tišini čuje se samo jedan vapaj …

Bog: - Tko je ?

Marx: - Ja!

Bog: - Koji „ja“?

Marx: - Marx!

Bog: - Aaah, biciklista?

Marx: - Ne, to je Merx! (merx – lat. mercis, f. roba)

Bog: - Ah, da braća komičari.

Marx: - Ne ja sam jedinac.

Bog: - A, da, političar. Franko?

Marx: - Ne, Karlo!

Bog: - Oprosti dragi Karlo i što hoćeš?

Marx: - Protestiram!

Bog: - A zašto protestiraš?

Marx: - Protestiram što si me osudio.

Bog: - Što si uradio u svom životu?

Marx: - Rekao sam da su svi ljudi jednaki.

Bog: - E, to sam prvo rekao ja. I što još?

Marx: - Bogataši nisu pravedni i ugnjetavaju siromahe.

Bog: - I to sam prvo rekao ja.

Marx: - Proleteri i radnici trebaju raditi manje, a jesti više.

Bog: - I to sam prvo rekao ja. Previše prepisuješ.

Marx: - Pa znači da smo govorili iste stvari.

Bog: - A ne, dragi plagijatoru, ipak si u nečemu pogriješio: rekao si da mene nema. A evo me: tu sam.

Dakle, kako imam puno posla i ne volim da mi smetaju, ti ćeš biti portir i samo ćeš reći: „Žao mi je – Boga nema!“

Amen

Vježba 1. za radionicu ''korak ispred krize'', kod NGO, Korak ispred, Kružna 8, III kat, iznad PALACHA, Primjer negativne emocije; ponosa iz karmičke vizije: Bogovi – ponos, polubogovi – ljubomora, ljudi – želja, životinje – neznanje, gladni duhovi – pohota, bića pakla – bijes.

----------------------

U osnovi svi smo mi braća. A prva braća bili su Kain i Abel.

Božji humor?Jučer (1.4.09.) sam na katoličkom radiju slušao patera Mirka Mataušića. Nažalost kasno sam se uključio u emisiju (O krizi) ali jako me je začudilo da se u (gotovo) svemu slažemo. Ja bih iz njegovog izlaganja izbacio Boga i spominjanje Starog zavjeta (Židovsko sužanjstvo), ali sve drugo mogao bih potpisati kao svoje. On to radi jako vješto i uvjerljivo, a sad čitam da je jedan od najvećih katoličkih novinara i profesor na sveučilištu.

Možda je u tome tajna njegove uvjerljivosti, odnosno našeg slaganja ?

Osobito me je dirnulo kad je govoreći o našoj današnjoj krizi istaknuo da su dva „do neba vapijuća grijeha“:

1. tlačenje ubogih i 2. uskraćivanje zaslužene plaće.http://www.franjevci.com/v249.html

http://www.danikrscanskekulture.info/2007/Program_files/Matausic.htm

-----------------------------------

Inače još više me oduševljava Roberto Benigni, a osobito razgovor Karla Marxa s Bogom..Je li Marx zaista bio plagijator kako sugerira ovaj Robertov skeč ?

Je li bio političar I treba li ga zaposliti kao portira da samo govori: „Žao mi je, Boga nema“ ?

---------------------------------------------------------

Marxova ironija u korijenu Kapitala


Kako bi dokazao da je novac radikalan izjednačitelj, Marx navodi govor iz Timona Atenjanina o novcu kao ''zajedničkoj kurvi čovječanstva'', koju slijedi još jedan iz Sofoklove Antigone (''Ta nije nastalo za ljude veće zlo / No što je novac. On gradove razara, / On ljude tjera iz njihovih domova, On krivo uči srca čestita / Da laćaju se djela sramotnih…'')* Ekonomiste s anakronim modelima i kategorijama izjednačuje s don Kihotom, koji je ''platio za zabludu što je smatrao da viteštvo podjednako odgovara svim ekonomskim oblicima društva''.

''Znači, kapitalistički sustav proizvodnje određen je financijama jer se temelji na novcu kao sredstvu razmjene dobara i usluga. Činjenica da Engels tvrdi suprotno i čak to pokušava dokazati najočitiji je primjer da financije upravljaju proizvodnjom. To je tako, i tako je bilo i prije Marxa i Engelsa, financije su bile najmoćniji instrument revolucije i Kominterna je samo bila oruđe u njihovim rukama. Ali ni Marx ni Engels to neće raspravljati. Naprotiv, koristeći svoj talent znanstvenika, morali su zamaskirati istinu po drugi put, u interesu revolucije. I to su obojica učinila…Finacije na svom vrhuncu – kao svrha same sebe, financijska Internacionala – negiraju i ne priznaju ništa nacionalno, ne priznaju državu i time su anarhične, i bile bi u potpunosti anarhične kada one koje negiraju državu ne bi same nužno bile u svojoj srži država. Takva država je sama moć. A novac je isključivo moć jer nije cilj već sredstvo moći''. Sve je samo razvoj bez cilja ali sve dok se ne dostigne visoka razina inflacije novca kada sama eliminacija čovjeka postaje cilj. Zato nas Sofoklo upozorava da nije nastalo za ljude veće zlo od novca!

Ako je Marx išta dao čovječanstvu kao jedan od ''njih'' (kojima je glavni cilj od nas, većine čovječanstva, kroz povijest činiti budalama), onda je to teorija koja je ozbiljno ugrozila mentalno zdravlje svih onih koji su se Marxom iole bavili i nešto što je ironija u najrafiniranijoj prikrivenoj formi pravog genijalnog ''poete dijalektike'' kakvog je samoga sebe smatrao.

Kako otkrivamo Maxsovu ironiju?

U veljači 1867., malo prije predaje prvoga sveska Kapitala u tiskaru, Karl Marx bodrio je Friedricha Engelsa da pročita Nepoznato remek-djelo Honorea de Balzaca. Ta je priča sama po sebi malo remek-djelo, rekao je, ''prepuno najdivnije ironije.''Ako je, dakle, znao, i to još u mladosti, što je to novac i da ne postoji zdrav i održiv ekonomski sustav u kojem se koristi novac kao univerzalno sredstvo razmjene - ''radikalan izjednačitelj'' - kako bi, zatim, cijeli Kapital temeljio na tezi i antitezi koja kaže, ni manje ni više, ''da komunizam mora pobijediti jer će mu kapital osigurati tu pobjedu, iako je njegov neprijatelj'', zar to nije kolosalna ironija ili nešto kao vic temeljen na apsurdu. On što je fascinantno, jest da su najveći umovi svijeta to uzeli kao doslovno političko-ekonomsko znanstveno djelo, na kojem suu se temeljili bezbrojni znanstveni radovi, osnivali instituti, otvarale katedre na fakultetima diljem svijeta i stvarali ekonomski modeli za stvaranje tzv. ''ravnopravnih socijalističkih društava'', ali uz pomoć tehnološke magije. Ovom tehnološkom magijom, konačno je, ipak ostvarena utopija ali u obliku utopizma koji je stvorio nešto slično prividnom egalitarnom ljudskom društvu koje se temelji na antimoralu, odnosno, moralu temeljenom na birokratskim i tehničkim pravilima što vodi direktno u visoko tehnološki fašizam u kojem čovjek, humanoid, postaje suvišan i zatim je, kao takav, i eliminiran (jer su upravo u izgradnji koncentracioni logori u svim gradovima svijeta, sada u privremenoj funkciji, apsurdno predimenzioniranih i potpuno nepotrebnih trgovačkih centara-marketa).

. Kad je stekao doktorat, Marx je razmišljao da postane predavač filozofije, no onda je odlučio da ne bi mogao podnijeti svakodnevnu blizinu profesora. ''Tko bi stalno želio htjeti razgovarati s intelektualnim huljama, s ljudima čija je jedina svrha izučavanja otkriti nove slijepe ulice u svakom kutku svijeta!''Mike Ruppertov konačni zaključak o uzroku svih zala je: Ljubav prema novcu korijen je svog zla! Timon

Za Nikolu Teslu je ''Novac – smiješan koncentrat ljudske gluposti, ludosti i zločina. Novac? Što će mi to. U njemu bih uživao jedino kada bih imao punu sobu toga papira pa da ga onda izbacujem kroz prozor''.

* Sofoklo, Kralj Edip – Antigona, Sysprint, Zagreb 2000, preveo Koloman Rac, Priredio i prijevod redigirao Zdeslav Dukat, str. 121.


- 08:26 - Komentari (16) - Isprintaj - #

05.11.2011., subota

Udruga DRVO Mladih Bonsai i Volonterski centar Dubrovnik

Proširite glas

Dragi prijatelji,

Udruga DRVO Mladih Bonsai i Volonterski centar Dubrovnik organiziraju prvi festival Treće uho posvećen Indiji od četvrtka 10. do nedjelje 13. studenog

Festivalski program će se sastojati od koncerata, izložbi, projekcija filmova, radionica i predavanja s gostujućim umjetnicima, a održavat će se na više mjesta u Dubrovniku.


Festival je u potpunosti volonterski projekt i ulaz na sva događanja bit će besplatan.

Program će se odvijati na sljedećim lokacijama: Lazareti, Saloča od zrcala (Narodna knjižnica Dubrovnik), Poslijediplomsko središte Dubrovnik te Klub Rina Mašera (stara bolnica).

U sklopu festivala će se odvijati radionica joge i indijske kuhinje. Broj sudionika je ograničen i prijave će se primati do utorka 8. studenog. Za radionicu joge potrebno je javiti se Ines na broj 091/558 01 28, a za radionicu kuhinje Anji na 099/22 55 800.


Treće uho 2011. započinjemo kao multikulturalni festival koji u svojoj prvoj godini istražuje i slavi Indiju. Pripremili smo niz kulturnih, umjetničkih i duhovnih manifestacija čiji cilj je promicanje tolerancije, razumijevanje različitosti te obogaćivanje kulturne ponude Dubrovnika. Želimo približiti nama udaljene kulture te tako obogaćivati vlastitu, otvoriti se novim iskustvima i znanjima te uspostavljati veze koje rezultiraju novim stvaranjem i trajnim procesima razmjene.


Od 10. do 13. studenog ući ćemo u svijet Joge u svakodnevnom životu, promatrati djecu Indije kroz fotografije Mélody Hofer, gledati redateljsko umijeće Satyajit Raya, čitati Tagorea i slušati Vesnu Krmpotić, mirisati i kušati indijski finger food i još mnogo toga.Dođite i družite se s Indijom u Dubrovnikom!Namaste...www.mladibonsai.hr

www.facebook.com/VCDubrovnik


---------

moj pozdrav, boro
- 08:21 - Komentari (4) - Isprintaj - #

04.11.2011., petak

Lijepa jesen i ostalo...
Dragi prijatelji!

Jedina prava mudrost je u saznanju da ništa ne znaš, kako reče Sokrat. S toga "živi kako možeš kad ne možeš onako kako hočeš" - latinska poslovica.- "Nitko nikada nije postigao nešto zaista veliko, a da se nije izložio riziku." - /Denis Waltley/

- "Samo najmudriji i najgluplji ne mogu se promjeniti." - /Konfučije/

- "Čovjek pun duha i u potunoj se samoći izvanredno zabavlja svojim mislima." - /A.Shopenhauer/

- "Samo jedna dobra ideja može u potpunosti promjeniti vaš život." -/Earl Nightingale/

- "Svaki čovijek je dijete svojih postupaka." - /Miguel de Cervantes/

- "Ako uzmeš život u vlastite ruke, postaješ odgovoran za svaku pogrešku." - /Erica Jong/

- "Uvijek budi originalna verzija sebe umjesto da budeš kopija drugoga." - /Judy Garland/

- "Nikad ne donosite važnu odluku ako niste razmotrili barem dvije mogućnosti izbora." - Lee Iaccoca/

- "Potaknite sami sebe i iznenadit ćete se što sve možete postići." - /Barbara Sher/

- "Granice mogućeg mogu se testirati samo ako se probijaju granice nemogućeg." - /Artur C. Clark/

- "Taktika je kad nekome nešto dokažete, a da od njega ne napravite neprijatelja ili budalu.! - /W.Newton/

- "Uspješan je čovjek koji se naučio živjeti samo u sadašnjosti, ali se uvijek kreće prema onome što dolazi poslije." - /Norman V. Peale/

- "LJUBAV JE RIJEC SVJETLOSTI ISPISANA RUKOM SVJETLOSTI NA STRANICI SVJETLOSTI“. - /Halil Dzubran/

- "Dva su nacina na koji se moze zivjeti. Jedan je - kao da nista nije cudo.
Drugi je - kao da je sve cudo." - /Einstein/

----------------------------


Teozofsko Društvo iz Rijeke organizira predavanje u subotu, 12.11.2011. u 18,00 sati u prostorijama, udruge građana "AUM" Rijeka, Centra za terapeutsku yogu, Kružna 8/III, haustor do Palacha. Predavač: Đurđica Kovačić
Tema predavanja: REINKARNACIJA

Prethodno predavanje:
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=68598

KAKO TO RADE NAŠI SLOVENCI: "JIVATMA - Teozofsko društvo"
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=69826
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=70661---------------------------


Carska mudrost
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=70550

Nexus-2012
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=70486


Nikola Tesla za sva vremena
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=70630

Tri najvažnija životna pravila
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=70694
Ne plači voljena zemljo
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=70695
Let iznad povijesti
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=70698

Filozofija o godinama
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=70533


Pozitivne vibre i grad Rijeka - da se podsjetimo
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=60915


Haiku pozdrav naše Vesne Vilar
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=70647

Borivoj Bukva i "Gozd-2011"
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=70498Vicevi
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=70491


--------------------

Prošlotjedno pismo upučeno vama
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=70439


--------------------lp, boro


http://budan.blog.hr/


- 09:23 - Komentari (3) - Isprintaj - #

03.11.2011., četvrtak

NUJNOST SVETOVNEGA SOZVOČJA!!!
NUJNOST SVETOVNEGA SOZVOČJA!!!

Vsem osebam, ki gojijo željo in najvišji namen, da nam za vedno in dokončno zavlada Ljubezen, Mir in Radost. Z namenom pomagati našemu Planetu,
in vsem njegovim prebivalcem, da se rodi Novi Svet, prosimo vse 'ustvarjalce luči', ki enako kot mi čutijo to potrebo , da se zaobljubijo vibrirati in ves čas z največjo intenzivnostjo vzdrževati to stanje.
To je nujno potrebno za ustvaritev kvantnega skoka, ki bo dal luč nam samim.
Za to zaobljubo je potrebno na glas izgovoriti:

“TUKAJ IN ZDAJ ZAPOVEDUJEM:
NAJ ZA VSELEJ ZAVLADAJO LJUBEZEN, MIR IN RADOST - V MENI IN OKOLI MENE!
ZA MOJO NAJVISJO DOBROBIT!
ZA NAJVISJO DOBROBIT VSEH!
ZA NAJVISJO DOBROBIT MATERE ZEMLJE IN CELOTNEGA VESOLJA!”

Potrebno je občutiti čustva, kakršna nas prevzemajo, kadar smo "zaljubljeni". Dobro je vzdrževati to frekvenco na "skoraj obseden” način in seveda posledično ravnati enako.
Zaprošen si to nalogo izvajati 21 dni in tako ustvariti in aktivirati nevronalne krogotoke ter potrebne energetske kroge.
V času teh 21 dní, večkrat ko ponoviš:
"Sem Ljubezen, Mir, Radost"

in ob tem občutiš potrebna čustva, izražajoč to znotraj sebe in tudi navzven v svojo okolico:

•rezultati bodo ogromni, ker posameznik, ki živi in vibrira v sozvočju z optimistično energijo ter z voljo ne soditi drugih, uravnoteži negativnost 90.000 ljudi, ki živijo na nižjih nivojih energije ter pomaga tudi njim spremeniti njihovo vibracijo. •En posameznik, ki živi in vibrira v sozvočju z energijo ljubezni in spoštovanja do vsega, ko to doseže, uravnoteži negativnost 750.000 ljudi, ki živijo na nižjih nivojih energije.•En posameznik, ki živi in vibrira v sozvočju z energijo razsvetljenja, radosti in brezmejnega miru, uravnoteži negativnost 10 milijonov ljudi, ki živijo na nizjih nivojih energije.Doctor Wayne W. Dyers
VSE STVARSTVO JE VNAPREJ HVALEŽNO ZA TVOJO PREDANOST, KI TI BO STOKRATNO POVRNJENA.

Hvala, da to sporočilo deliš tako hitro, kot je le mogoče in to z največjim možnim številom ljudi.
Vsakršen prevod, ki spoštuje srž originalne vsebine, je dobrodošel.
Luč in ljubezen za vse, hvala.- 08:38 - Komentari (2) - Isprintaj - #

02.11.2011., srijeda

Naš Josip Eugen Šeta /1944-2010/

Naš Josip Eugen Šeta /1944-2010/

bio je vrstan pjesnik i prijatelj!


NA DANAŠNJI DAN UMRO RIJEČKI PJESNIK JOSIP EUGEN ŠETAUMRO RIJEČKI PJESNIK JOSIP EUGEN ŠETA

RIJEKA Riječki pjesnik Josip Eugen Šeta preminuo je u Rijeci u 66. godini života. Rođen je 1944. u Vinkovcima, a od 1962. živi u Rijeci te počinje objavljivati u hrvatskim časopisima i listovima za književnost i kulturu. Objavio je šest knjiga poezije. Pjesme su mu prepjevane na talijanski, njemački, engleski, francuski, makedonski, poljski, bugarski i srpski jezik. Prvi je u Hrvatskoj objavio CD poezije i dosad mu je objavljeno pet različitih CD-ova. Stihove poznatih, ali i neafirmiranih pjesnika, osjećao je dušom, a tako ju je i kazivao na nastupima i na nosačima zvuka. Poradi čestog, dugogodišnjeg i pozitivnog djelovanja, odnosno osvrta slušatelja i štovatelja pisane riječi, odvažio se prvi snimiti vlastiti nosač zvuka (elektronsku knjigu) »Tako mi ponekad dođe«, odabir svojih najljepših ljubavnih stihova, te najpriznatijih pjesnika na drugim nosačima zvuka. Bio je jedan od osnivača riječkog Hrvatskog književnog društva i član riječkog ogranka Društva hrvatskih književnika. (K.C.)

Preuzeto iz Novog Lista

http://www.novilist.hr/

--------------


Uspomene koje nas trajno vežu uz Josipa Eugena Šetu:


Večer poezije Josipa Eugena Šete
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=11482


I - festival književnosti u Rijeci
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=11697


Ivo Kajzer u riječkom K.U.N.S.-u
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=17983


Fijumanologija - II
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=20015


Mreža emocija i plemeniti konji
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=22106


Roman "LUDILO", Tatjane Udović
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=22872


Vila Ružić - Fijumanologija - II
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=23557


II - Festival književnosti u Rijeci
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=33691


Umro je pjesnik!
http://www.magicus.info/hr/magicus/tekst.php?id=52681---------

Ovo je maleni izbor od onoga što sam ja u posjedu, linkova
sa zadnjih priredbi na kojima je nastupao i Josip Eugen Šeta.


Lp, boro

- 08:39 - Komentari (8) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< studeni, 2011 >
P U S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Ožujak 2016 (4)
Veljača 2016 (4)
Siječanj 2016 (8)
Prosinac 2015 (11)
Studeni 2015 (10)
Listopad 2015 (20)
Rujan 2015 (18)
Kolovoz 2015 (17)
Srpanj 2015 (24)
Lipanj 2015 (25)
Svibanj 2015 (25)
Travanj 2015 (25)
Ožujak 2015 (26)
Veljača 2015 (21)
Siječanj 2015 (27)
Prosinac 2014 (29)
Studeni 2014 (25)
Listopad 2014 (28)
Rujan 2014 (21)
Kolovoz 2014 (26)
Srpanj 2014 (28)
Lipanj 2014 (23)
Svibanj 2014 (26)
Travanj 2014 (26)
Ožujak 2014 (26)
Veljača 2014 (23)
Siječanj 2014 (25)
Prosinac 2013 (26)
Studeni 2013 (26)
Listopad 2013 (26)
Rujan 2013 (29)
Kolovoz 2013 (25)
Srpanj 2013 (17)
Lipanj 2013 (22)
Svibanj 2013 (28)
Travanj 2013 (26)
Ožujak 2013 (27)
Veljača 2013 (27)
Siječanj 2013 (26)
Prosinac 2012 (21)
Studeni 2012 (27)
Listopad 2012 (28)
Rujan 2012 (27)
Kolovoz 2012 (23)
Srpanj 2012 (15)
Lipanj 2012 (22)
Svibanj 2012 (24)
Travanj 2012 (24)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Uvodna poruka:

Poštovani Blogeri!

Objavljeni postovi:

Hvala svim znanim prijateljima i neznanim posjetiocima na komentarima na mom blogu!