četvrtak, 25.08.2005.

neje ga bilo

fčera je deda neztal i jednosztavno ga neje bilo. i mi nesmo znali kaj bi sat. ja sem tak negdi popoldan otšepesal do davorice jerbo me je nekak bila malko noga bolela ot jenoga čerepa kaj mi je opal na palec znenada i dojem ja k njemu a kat tam samo nekakova vika i strka. davorica i mama i tata su pobegavali po dvoru sim tam kaj da je potrez. a velim ja njima ljudi a kakovi vaz to žifci napadaju kaj ste tak znemireni. a veli davorica meni brankec naj nikaj pitati čudo se je dogodilo. a velim ja a kakovo čudo a mama ot davorice samo v plač skrenola i veli ona meni deda nam je neztal. a ja se onak malko počesal po glavi i velim ja a kak to mislite ljudi da je nestal. a veli davorica eto tak neztal je i viže ga nema. i sat meni viže nikaj neje bilo jazno. ja nesem znal jel on to neztal onak kaj ga viže nema il onak kak na filmu dok se premažu z onom nekakvom bojom pak su nevidljivi. al nisem štel nikaj tak sličnoga pitati. a veli mama ot davorice njegovom tati čez plač esem ti lepo rekla da mu daž rakiju jerbo je rekel da ak mu nedamo rakiju da otide ot hiže i više ga nigdar nebu. i sat je sigurno zato otižel. a veli tata čkomi nesem te nikaj pital. a davorici su samo joči zasuzele i veli on mama el je stvrano rekel da ga viže nigdar nebo. a velim ja njima ljudi pak el ga dugo nema. a veli davorica od ranja. ja sem veđ se susede obišel a on nigdar nikam dalje neje otižel a da nebi povedal a i biciklim mu je vu štaglju. i stvarno bicikel je bil tam na onome iztome meztu a ot dede ni traga. i tak smo si mi onda malo seli i kaj bumo sat nek si malko preštuderali il zvali miliciju. a velim ja davorici a gda ste ga zadnji put vidli. a veli on meni samo se je nekaj tu po dvoru smucal i otjemput ga je neztalo. ja sem mam pomizlil a da neso valjda marzovci dožli i dedu otpeljali pravac na marz. a veli mama je tu je prehodaval po dvoru i rekel je da ide na zaod i viže ga je neztalo. a velim ja njima ljudi pak morti je jož na zaodu. a veli meni mama ot davorice brankec a kaj si smežen pak je to bilo jož pretpoldan pret tri vure il jož i više. a velim ja njima a kaj vi znate ljudi pak morti se je deda zaštopal pak nemre sranje zbaviti i onda lepo sedi na zaodu i stižče. a veli davorica idemo pogledati al je sumljam da bi bil tam. i tak mi pravac na zaod. i mi lepo otprli vrata a kat imamo kaj za videti. deda sedi na školjki i spuztil lače i tak je zaspal kaj mu je samo balja curela niz bradu. a davorica je tak poskočil ot veselja kaj sem pomizlil da pukne plafon dok v njega opandrči z tintarom. i onda je zdrmal dedu i veli deda deda esmo te našli. a deda se je samo zblencnol i onak kak je bil se zgubljen samo je prijel onu četku z kojom se zaod otštopava i tak je oplel davoricu met joči kaj je sigurno mam se zvezde nebezke videl skup z marzovcima. i samo je vikal nemoruti jeni prozti ot vaz se nemre čovek ni posrati pet minut v miru nek ste baž sat nakanili na zaod iti dok i ja. davorica je bil tak bezni kaj je rekel da on viže nigdar nepe dedu iskat pa ni da f crnu zemlju prepane il da opane v septiđku grabu. a deda dok si je obrisal rit lepo je zišel zaoda vun i samo se je načuđaval kak je veđ poldan prežlo i nije mu bilo jazno el mu vura stala il kaj. a ja sem lepo ot toga sega cirkuza otižel doma. pozdrav ot mene prijateljzki.
- 10:16 - Komentari (8) - Isprintaj - #

četvrtak, 18.08.2005.

zmaja jenoga pravoga

fčera dok je tam bilo nekolko vur i taman dok je dežđ malo stal cureti a ja si mizlim idemo đekica se mi malko prešetati. vetriđ je pomalko poprjaval a kat tam negde napol puta vidim ja nekakvoga vraga navrj neba i to pravoga. i mizlim si ja u jebate branko a kaj je sat pak to. il da neso kakovi vanzemaljci pak nakanili ljucku rasu napazti z svojemi lazerski pižtolji il sličnemi napravami. i kat ti se ja malko bolje zagledel a taj vrag samo po nebu preletava sim tam. i neje meni dal vrak mira nek idem ja malko bliže kat imam kaj za videti. a to samo nekakov najlon a na bregu nekakvu sem decu videl. i spužem ja na breg a đekica ja pomalko za menom poskakival a na bregu mali verdan i tomica. i pitam ja njih dečki a kaj to delate i zotim se najlonom nateravate. a veli mali verdan e jezi smotan branko pak to neje nikakov najlon nek je to zmaj. u jebate. mizlim si ja al mi je mam nekakov smeh pukel v glavi. a velim ja njima deđki a kakov bi to zmaj bil kat nema ni zube najte biti smežni. a veli verdan joj branko daj čkomi. nek se to samo tak zove i mi sat zmaja pužčamo. kat ja malko bolje pogledal a to i mali tomica ima jenoga zmaja. a to vam je samo jen najlon i jene popređne botice i na njih najlon navlečen. al je bogme lepa slika natom najlonu i veli meni tomica sadbuž ti branko videl kak to ide. i on samo povlekel jenu špagicu i malko se zabežal i zmaj se zdigel i pravac v nebo i to je bila jena milina za videti. ja sem jož malo to čudo gledel i kad je meni jena prava ideja sinola v mozek. i ja pravac doma. vusput sem si dve leskove šibe otrgel i dok sem došel doma lepo sem jih zdrotom na križ složil i gore sem lepo z jenom malom žičičkom pol vreče ot umetnjaka privezal. ot kana. i nebili ja bil len lepo sem jenoga flakza zel kaj mi je jož ot vudičnjakov oztal i fučnol sem đekicu i velim ja njemu e sat buž ti videl đekica kak se zmaj pužča a ne kaj oni klinci nemajo pojma. jož sem si samo mizlil kak bi to bilo lepo kaj bi baba mižkinina nekakovu sliku na mojega zmaja narisala al nebi ja tu bežtiju nikaj zamoljaval niti da je sudnji den. i spuzal ja na breg a veli mali tomica meni branko a kaj ti je to. a velim ja njemu e jezi ti bedazt mali tomica pak ti je to jen zmaj kuđna projizvodnja. a veli meni mali tomica a kaj buž ti ztim. a velim ja njemu pa jezi ti pobenavel mali tomica pak ga bum pužđal. a veli mali verdan branko ak to poleti ja pop. a ja se samo onak smežno nasmejal i velim ja njima e nemate vi pojma deđki al sat bute vidli. i ja samo napel flakza i zabežal se kak sem got mogel a zmaj se moj samo malko zdigel i pravac k zemlji zateriral niti da bi poprnol po nebu. i meni to nikaj stvarno neje bilo jazno i se sem sumnjal da verdan i tomica morti imajo kakove male motoriđe privezane za svojega zmaja al ja nikaj takovoga nesem videl. a ovi so se mali tulci samo smejali kak da so pošandrcali. a velim ja njima sat bote vi vidli i ja flakza za jeno drugo mezto privezal i pobegel sem kak sem got jož jače mogel a moj zmaj samo zemlju zaoral. a veli mali verdan branko naj se zotim mučiti jerbo je to tak arodinamiđno kaj ga nebi ni huragan pokrenol. al sem sikak jož jemput probal al moj zmaj nikak niti dabi se pokrenol. onda se ga zdigel i hitil sem ga na zemlju i lepo sem ga zgazil zobadvemi nogami kak me je rasrdil i hitil sem ga v grm. samo sem si flakza zel da mi nebi zatrebal. a veli tomica no brankec kaj se zrujavaž pak buž z nami zmaja pužčal. e tek mi je onda prava ideja sinola v glavu i velim ja malome tomici deđki a jel bi vi meni šteli jenoga važega zmaja prodati kat vi imate dva ja vam dam sto kuni. a vele oni mam v izti glaz more branko i to je bil pravi pozel. ja sem lepo rekel đekici nek me pričeka na bregu i tak sem se zalaufal doma kak so me noge nozile brzo. nahrupil sem v kujinju a veli mama brankec pa kaj te je snažlo. a velim ja njoj mama ako boga znaž mam mi daj devedezet kuni jerbo sem ja dezet imal. a veli ona pak koga četi boga devedezet kuni. a velim ja njoj ne pitaj nikaj sila je mama velika je sila. i ona se brzo splažila i mam je z novčanika zvadila sto kuni a ja zel i pravac na breg nek sem joj samo viknol nikaj se ti ne staraj mama nek samo v nebo digni glavu i gledi. i onda sem otjuril. e dok sem ja njima dal sto kuni a oni meni jenoga zmaja i to lepžega mam mi je bilo lekže pri duži. i ja tak prijel svojega novoga zmaja i malko sem pobežal a on mam v zrak i do neba. e kak je to bila milina samo da si morete zamizliti. samo je letel i letel po nebu. a veli mali verdan mi sad branko idemo doma a ti samo pužčaj zmaja. i ja sem ga pužčal. i tak sem malko pomalko odmotaval onu špagicu i kadli samo otjemput odmotal do kraja. a zmaj je samo letel. e tek mi je onda jena prava ideja sinola v glavu. ja sem zel svojega flakza i privezal sem ga na špagicu kaj bu zmaj jož viže na nebo spuzal. e dok se je flakz odmotal to je bil doživljaj i pol. zmaj je samo pecto metri v zraku poletaval i to je bilo rajzki doživljaj. i tak sem si ja sel na zemlju a đekica je samo lajal i lajal na zmaja a ja sem se smejal i užival vutoj prectavi jerbo je to bil moj zmaj novi. kadli otjemput eto ti vraga nebi li on spal da mu vrak mater kaj nebi nekakovu glupariju napravil. moj se je flakz samo vružil na zemlju a zmaj otižel po zraku kaj me je mam šlag v glavu ošinol. jerbo se je špagica otvezala. a moj zmaj samo otletel i pravac prema selu. a ja trkac za njim. i vrag nikam drugam nek ga je veter nekak zanesel i pravac ga je jena zrađna struja samo na štagelj ot babe katene odnezla i tam je zateriral. ja sem se samo prekrižil kaj bi ga anđel čuvar čuval. i kaj bum sat drugo nek na štagelj spuzal. i je se tak spuzal i zveral kak prava veverica dok ide po lježnjake a baba katena z hiže zišla i veli ona meni branko a kaj delaž na mojemu štaglju el si ponorel. a velim ja njoj baba kata zmaj je pravac na tvoj štagelj zateriral a ja ga moram vloviti. a baba kata se je samo prekrižila i veli bok mi dužu spazi i trk vun z dvora. a ja zmaja našel i mam mi je v duži zatitralo o srečnoga poztupka. i ja lepo polako zišel štaglja dole i krenol prema putni lesi i samo otjemput čujem ja nekaj meni za plečima hropče i ja se okrenol kadli imam kaj za videti. ona bezna prasica ot babe kate pravac oče na mene. samo je zube nakesila i nakanila me zaklati kak maloga jariča. a ja se okrenol fletno i trk vun z dvora kadli se popiknol i spružil se na zemlju kak sem dugaček i širok i pravac na mojega zmaja. a prasica se samo došepesala do mene i malko me onjužkala i otižla po svojemu pozlu nove bedaztoče izvađat. e da sem imal noža mam bi joj z vratom okrenol kak sem bil srdit jerbo sem si celoga zmaja vnižtil. botice so samo popucale a najlon se ščejal i viže neje bil za nikaj. kak sem bil jaden kaj bi se najrejši plakal ot tuge. onde sem prijel to se kaj je oztalo ot mojega zmaja i se sem hitil v smetije samo da ga više ne gledim. i pravac sem otižel doma kaj si malko dužu počinem. a mama je bila sa kak nora jerbo joj je baba katena rekla da sem i ja šenol kak franc pekar i onda se je splažila. al sem joj rekel da baba katena samo sere glupozti i da joj bum vmoril onu njezinu prasicu samo dok se kakove pužke domognem. i otižel sem spat. a dok sem denez išel malko frižkoga zraka si podenoti samo sem videl na bregu kak letiju četiri zmaja a ne dva a samo so jih dvojica pužčali. mali verdan i tomica. i imali so četiri zmaja jenoga ot fčera i tri nova al ja to nesem štel niti gledeti. tak je to bilo z mojim zmajom al ja dok naštedim nofce i sto kuni ja si bom pak kupil zmaja i to pravoga nebilise ja zvao branko uskličnik i uskličnik
- 12:58 - Komentari (10) - Isprintaj - #

srijeda, 10.08.2005.

z plavom kapom

dožel je moj patuljek e da ga samo vidite. kupili so mi ga mama i tata ot davorice jož fčera. davorica me je nazval i samo je rekel stigel ti je patuljek i ja sem mam znal da je on tu. bil je lepo zamotan vu jenu specijalnu spužvu kaj se ne razbije. a dok sem ga nosil doma veli meni baba ot mižkine a kaj to nanašaž branko. a velim ja njoj em kaj bi ti objašnjaval baba jerbo ti to neboš razmela i samo sem joj malo pokazal patuljka al skoro kaj neje na rit opala ot jada. lepši je moj patuljek ot patuljka ot davorice. jerbo ot davorice ima crvenu kapu a moj ima plavu kapu i baž je pravi slavenaž. ja sem ga lepo del na jeno počazno meszto. al sem ga naštelal taman tak pri zemlji kaj nebi kome slučano palo na pamet kaj bi puzal po zemlji pak bi me malko zajebal i onda ja nebum čul dok on ide k meni. jerbo vu danažnje vreme sakakovih bedakov ima kaj bi im čak i to palo na pamet. lepo sem vunjega naštelal dve male baterijice al ne onakove kakove ideju vu mobitel ot zajca nego dve male kakove ideju vu jenoga daljinzkoga za televizor il bilo koju egztra napravu ot takove strugture. jerbo je to jeno novotarijzko iz buduđnozti i tome sliđno. i pravi patent. i tak sem ja njega naštelal i prešel sem jemput pret njim a on samo zafučketal fiju fiju i čak moj patuljek lepže i fučka ot davoričinoga jerbo moj fučketa baž kake pravi čovek. u el bu davorici žal dok ga samo čuje. a da ste samo vidli đekicu dok je dolaufal mam k meni jerbo je mizlil da ga to ja zovem k sebi. i tak sem ja lepo otižel na drugi kraj dvora i lepo sem prosmatral tu pozstavu. a đekica se je baž motal po dvoru i samo dok je prešel kre patuljka a on samo fiju i fiju a đekica se je onda zgledaval po dvoru i nikaj mu neje bilo jazno jerbo je mizlil da ga ja fučkam a mene nema. i onda je lajal kak lud. i to je bilo baž jako jako smežno kaj bi se čovek pretrgel ot smeja. onda mi se više neje dalo delati norca ot mojega đekice i lepo sem dožel do patuljka i velim ja đekici el vidiž đekica kaj je to. to je jen patuljek i on fučka a ne ja i lepo sem đekici to se pojasnil al me je samo tak nekak čudno gledel jerbo mu neje nikaj bilo jazno nek je tek posle skužil. a denez sem tek imal pravu jebadu i dobro kaj nesem ponorel. lepo sem si mam zaranja sel na jen štokrl i malo sem si natrgal zeleni ruški kaj bom glodal a đekica si je legel meni pod noge i tak smo čekali el bu što došel. kat otjemput tak neje prešlo ni pol vure kat vidim ja nešče otpira putna vrata. a to nišče drugi nek uprav zajec naišel. i prejde on tak pret patuljkom a patuljek fiju fiju a zajec se naglo zblecne i veli on branko branko a kaj fučkaš nek mi bolje jenoga gemižta natoči. al je zajec mizlil da sem to ja. ja sem se tak smejal kaj mi skoro neso šarafi scureli z glave vun ot koji mi je mozek za pamet prišarafljen. a đekica je onak samo zube nakesil kaj bi se i on nasmejal al se cucki nemreju smejati i to je baž šteta kaj jih je bog tak sklepal kaj si nemrejo malo olakšati dužu. i onda sem zajcu se lepo pojaznil kak taj seznor lepo procedira vu patuljku a zajec neje mogel svojima jočima veruvati. al kaj se tu more kat je on star pak je malko zaozstal i ne razme moderniztičku prectavu ot bilo koje fele. i tak smo mi lepo otižli v hižu i spili smo si sakoj po par gemižti a ja sem zajcu se lepo narisal na paper kak to patuljek more fučketati i joko
sem ono njegovo narisal i se skupa a zajec je samo z glavom mahental sim tam kak je bil zabezeknot. i mi lepo zišli vun z hiže a kat tam samo čudo jeno i proklectvo naztupilo na kugli zemaljzki. ja se okrenol sim tam a patuljka nige. kak da je v zemlju prepal. fletno sem obežal po dvoru gore dole nebili patuljek nekak pobenavel il mu seznor ponorel pa nekak kvargu otišel nekam al patuljka nigdi. ja sem se samo prijel za glavu i se mi se je samo zakmičilo pret jočima kaj da je pomrčina meseca. a veli zajec branko morti ga je nešče fkral. a velim ja zajcu samo to naj zajec samo to naj govoriti jer mi mam glava pukne načetvorički ot te silne nemilica. a veli zajec ja tu drugoga rešenja ne vidim. a patuljka mojega nigdi ni pot milim bogom. mam sem fučnol đekicu al ni đekice nigde i mizlim si ja a kaj je sat to. a veli zajec em gle đekica je tu al patuljka nema. a đekica je valjda mislil da ga to patuljek fučka pak je samo i dalje spal. mam sem otbežal do njega i velim ja đekici cucek moj lepi gde je patuljek i što ga je fkral. a đekica je samo onak zbunjeno gledel kak prava zbunjola i neje znal nikaj. onda sem mu rekel e đekica moj đekica pravi si mi ti cucek kat ti je nešče pred nozom patuljka fkral. ja sem si samo sel na zemlju i prijel se za glavu jerbo opče nesem znal kaj bi sat. mozag mi je načizto zblokeral ot te nemilice i takovoga čudotvorztva. a veli meni zajec no brankec kaj se jadiž pak si kupiž novoga patuljka. al kaj zejec razme jerbo takovi patuljki više sigurno nigdi nema na kugli zemaljzki jer je takov patuljek samo jeden a i baterije. i tak sem ja jeno pol vure sedel i sedel i zajec je doma otišel a ja nesem znal kaj bi sebom kak mi je bilo za patuljka mojega z plavom kapom. i onda samo tak otjemput kak grom z vedra neba samo sem začul otjemput fiju fiju i ja sem glavu zdigel kaj zajec z zelja i kaj da mi je sto sunci pregrelo. a to fiju fiju taman i pravac se z dvora ot mižkine čulo. tak sem fletno preskočil ogradu kaj sem pomizlil da mi se žilice spucaju. i ja k mižkini v dvor i imam kaj za videti. moj patuljek z plavom kapom kake nebo plavo pravac na pol mižkininoga dvora na jenome stolcu a pret njim ona bezna nora baba smrdljiva sela si na stolček i prijela ona svoja stekla i pravac mojega patuljka riše. ja dok sem to videl skoro kaj nesem pukel ot beznoče kak sem bil lut. prijel sem to steklo kaj so mi se si przti zafarbali i hitil sem ga kaj se je razteplo na hiljadu komadič. a veli baba pak kaj je tebi branko. e onda dok sem ju prijel za kraglin i velim ja njoj čujež ti baba jena nemorucka da bog da ti ruka fsela kaj ti imaž mojega patuljka k sebi v dvor odnašati ti bi meni krala. a veli ona em kaj si ponorel brankec pak ga nesem štela fkrasti samo sem ga malko posudila kaj ga narišem. jesi jesi nevolja jena stara fkrasti si ga štela i skriti mojega patuljka kak si mi i đekicu fkrala. a veli baba em branko kaj to z tebe govori. ja sem samo zel svojega patuljka i zletel sem z dvora kake munja z groma i otišel sem doma. sat moram jako dobro na svojega patuljka paziti jerbo mi ga nora baba mam fkradne. i dok idem v hižu zemem ga sebom. malko sem tak razmišljal i sem zmislil kak bi ga nekak z lanci privezal i del jenoga lokota pak onda nek si oni misle kaj ga očeju fkrazti. al malo bruz kaj budeju branku krali jer ih mam z drečni rasovami na četiri prela sprepičim i tolko ot mene. pozdrav prijateljzki.
- 12:53 - Komentari (7) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 08.08.2005.

fiju fiju

veđ dugo nesem nikaj natipkaval. jerbo je takvo vreme. prvo je sunce grelo kak f peklu i neje bilo nikaj za delati jerbo je to bilo čudo ot vručine. i kaj bi čovek onda i delal nek spal. i onda se je samo otjemput zrogoborilo i dežđ je curel i kaj bi čovek onda i delal nek spal. fčera mi je izto bilo tak preveč dozadno i mizlim si ja branko ajt idemo malko do davorice. i tak se ja zaputil. i došel sem ja do pret njegovu putnu lesu i otprl sem mala vrata i zašel vu dvor. i onda sem zaprl vrata za sebom. i tak ja napravil par koraka kaj bi došel do ganjčeni vrat kat ti ja začujem samo nekaj fiju fiju. a to mene nešče fučka z puta. i tak se ja okrenol da vidim što me kaj treba. i čim sem došel do putni vrat i naluknol se da vidim što me fučka kad ti čujem ja fiju fiju pravac za mojima plečima. i ja se fletno okrenol a kat tam nigdi nikoga. i sat si ja mizlim a kaj je to. i ja se pak zaputil po dvoru i samo kaj sem stigel na ono izto mezto kat eto ti ga na i fiju fiju pak mene nešče z puta fučketa. i nebili meni vrak dal mira ja se pak obrnol i na put. i čim sem nagnol glavu prek plota kad ti pak meni nešče za plečima fiju fiju i mam me je zdeni znoj oblejal. a na dvoru nikoga. i saci ja mizlim u jebate branko to neso čizta pozla nek to morajo bit nekakove sile nečizte il svemirzka tehnoložka prectava ot mali zeleni da jim vrak mater kaj so baž mene nažli za pokuze speljavati. i onda je meni jena prava ideja sinola vu čelenku i mizlim si ja ovak. sat se lepo onak otšečem pak prema dvoru i ako pak nešče zafučne a ja se fletno okrenem i pravac k plotu se zapičim brzinom ot svetlosti kaj vidim što to nafučkava. i ja krenol onak kak pamtera postija na prztima i bil sem spremen kak lav dok skače na konja vu puztinjzkoj mekoti i kat samo otjemput pak bežtija zafučketala fiju fiju a ja se okrenol na zadnjemi petami kak brus li fletno po crni ninđa pokret i zašlajdral sem po dvoru kak monten bajk dok ga denež v prvu przinu i nastoječki zagaziš tak kaj se je samo prašina skadela za menom. i mam sem dobil ubrzanje ot sto na sat kaj mi ne pobegne ta bežtija koja stalno pofučkava. i tak kak sem ja zašlajdral vu toj silnoj ideji a meni neje palo na pamet da bum začaz moral prikočiti. al dok sem skužil več je bilo kesno. tak sem bugnol vu tarabe kaj je zadumelo kak da je avijon zateriral na plehnati krov na štali ot boltine tižljarčevoga. i se se je razteplo na hiljadu komadič. ja sem opal dole kak da me je nešče z kosicom potsekel a vu glavi mi je brenelo kak da sem den predi četrdezetosem bambusa spil na ekz. i samo sem negdi vutom čazu začul dok sem podletaval pot tarabe kak neki vrak samo za mojima plečima ide fiju fiju i da bog da mu se taj fiju fiju zapičil ravno med joči konjzke mu tikvanje nemorucke. da bog da mu se lampe vsele kaj više nebi mogel pofučkavati i zajebavati požtenoga sveta nek da mu se vusnice zlepile z neostikom gornja za doljnju. davorica je samo zbežal vun z hiže i prijel se za glavu i veli on meni brankec strela te vudrila pa koga boga delaž se si mi tarabe spotrl. ja sem samo to nekak vu megli čul kak me je glava silno bolela i velim ja njemu nemaž ti davorica pojma nek su me vanzemaljci pravac napali. a veli meni davorica daj brankec naj biti smežni kakovi te vanzemaljci spopadaju. a velim ja njemu služaj ti mene dobro davorica. ja vleznem vutvoj dvor kadli me nešče pofučkava z puta ja na put a tam nikoga nek me veđ nešče pofučkava z tvojega dvora i tak pet put i kaj bi to drugo bilo nek vanzemaljci il duvi jeni hudi kaj se z mojim mozgom poigravaju. a davorica se je samo prijel za čerevo i tak se je smejal kaj sem taman pomizlil da mu centrifugera vež mašina vu želucu. i veli meni davorica brankec e jezi ti bedak jen obični. a velim ja njemu a zakaj. a veli davorica em kaj bi vanzemaljci za tebom pofučkavali pak to naš smežko pofučkava kaj ga je mama fčera v koprivnici kupila. a velim ja njemu kakov vražji smežko i sem taman pomizlil da mu je mama maloga brata kupila na placu kaj bu se imal z kim zabavljati. a veli davorica pa naž patuljek. a ja se okrenem i imam kaj za videti. to je samo jen mali patuljek stal na zdencu i smejal se kak da je cukrene bombone pret cirkvom našel. a velim ja davorici no davorica a kaj me zafrkavaž pak kip nemre fučkati. a veli davorica je branko to je pozebni patuljek kaj ima vu sebi jeno joko i jenoga seznora i to joko vidi dok ti prejdež pred njim i onda on fučka. ja to opče nesem mogel poverovati kaj bi i tak nekaj moglo biti na kugli zemaljzki. taj patuljek ima samo jenu rupu i vu toj rupi jeno joko kaj vun gledi i dok to joko vidi nekoga kak je pret njim prešel samo veli to jenome seznoru a seznor ima maloga maloga zvučnika i taj zvučnik onda ide fiju fiju i patuljek lepo pofučkava kaj da je sneguljicu spazil i smeje se ot vuva do vuva. ja si opče to nemrem zmisliti kaj bi ti ludi znanstveniki tak nekaj mogli skombinerati i to joko sklepati kaj more se vrage videti. ja samo tak jemput zamanem z rukom pret patuljkom a on mam fiju fiju kaj ga je prava milina za čuti. onda sem pital davoricu a kaj si ga baž del tu na zdenec a veli on meni tak kaj lepo čujem dok nešče zajde v dvor i to je baž prava ideja. al sem ga ja denez lepo zajebal i davoricu i patuljka i seznora. ja sem došel v dvor i lepo sem si legel na zemlju i onak sem kak pravi indijanec otpuzal do ganjčeni vrat kaj me joko neje vidlo i dok sem došel v hižu samo se je davorica znenadil i to je baž prava ideja a davorica je mizlil da je seznor pobenavel il da je zvučnik v prekidu a deda mi je ot davorice rekel dok me je videl kak pužem kaje branko el si zube iščeš kaj si jih fčera pogubil dok si tarabe pokosil. kaj bi ga čovek mam najrejši z vilami sprepičil ot takove zajebancije jerbo to neje nikaj smežno dok čovek nekaj nezna. zutra ideju mama i tata ot davorica pak v koprivnicu i ja sem im dal nofce kaj i meni jenoga takovoga patuljka kupe kaj bum i ja imal to čudo ot modernističke strugture i to bu baž prava zanimacija. i lepo bum znal dok mi bilošto vu dvor zajde. tak je to. pozdraf sat od mene i sima skupa uskličnik branko
- 15:12 - Komentari (3) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se