subota, 28.05.2005.

zvrtelo

lepo je vremo došlo. a grdo je vreme prešlo i ni vrag da bu sneg padal al sigurno nebu. jerbo da sat opane na takovo sunce mam bi se otopil. i onda je bolje da niti ne pada jerbo mu toga opče neje treba. čerešnji več ima zreli i ja saki den nagovaram davoricu kaj bi išli nekam na čeršnju al on veli da nema čaz i da bomo išli drugi put. al on to sigurno neče iti jerbo se navek seti kakovi so nam se kravali događali dok smo bili mali pa on onda ima loša izkuztva na to se skupa. al ga ja sikak bom probal nagovoriti. samo negdi naberem čerešnje i dok mi jož malko oztane za jezti jož deset dvajzt komadi onda ga pozovem nek doje k meni. i onda dok se on taman zalaufa da bu jel čerešnje a njih več i više nema. i onda bu dobil volju i pemo lepo na čerešnju. sat nam nišče više nikaj nemre jerbo više nesmo deca kaj bi nas nešče zlemal kak nas je ono stari trepotec i davoricu z bičom. samo nek sat proba nešče mam mu z vratom obrnemo na se četri strane sveta i čerešnju mu sprepilimo z motorkom pa i z cirkularom ak treba. pa nek onda vidi. al davorici se nejde zbog jenoga drugoga razloga i ja to tođno znam. jerbo jemput taki izto dok smo bili malko menši i dok smo išli na čerešnju i veli meni davorica el idemo branko. a velim ja njemu idemo. i tak smo lepo krenoli a kak smo znal da je čerešnja malko dalje jeno dva kilometra na poprek tak smo si zeli i sendviče z majunezom i soka za dve tri litre. i onda smo polako hodali i jeli sendviče i pili soka od pravoga pravcatoga limuna boni kvaliteta. i tak taman dok smo pojeli se kat eto ti naz pret čerešnjom. a veli meni davorica u jebate branko sat nam ove čerešnje budu pravi dezert. i tak smo mi spuzali gore. prvo sem ja davorici napravil lojtricu onak kaj denež dve ruke i przte sprepletež a davorica mi je tak negdar negdar i na glavu znal stati. a dok je on spuzal onda je lepo poprijel soka kaj nam je jož oztalo kaj si bumo čerešnje poteravali i meni je pomogel kaj spužem jerbo mi je dal ruku. i velim ja njemu ja ti davorica idem na vrj jerbo su tam najbolje čerešnje a davorica je otišel na jenu granu gde so bile lepe i debele kak šaka nadebelo. i tak smo polako jeli i jeli i ja sem si polako z sokom poteraval i uživali smo u jednome lepom pogledu z čerešnje. i tak kak sem ja se pojel kaj je bilo na toj grani i ja taman da bum se na drugu granu prebacil gde so bile čerešnje kaj bi jih samo čovek poželeti mogel i jož sem si malko soka poteral za snagu i prijel se za granu i nekak kvragu kak sem spuzal i naglo se obrnol tak mi se je v glavi samo otjemput zvrtelo od vizine i samo me je nekaj poteralo na bljuvanje. i nikak se nesem mogel zastaviti. samo je se zletelo z mene i onaj lepi sendvič kaj mi ga je bilo žal i onak lepe salame parizera i sok je zletel z mene vun i čerešnje se skup i z košcicami. al to i nebi prectavljalo pravu razliku da davorica neje bil pravac pod menom na grani. i onda je to i bil problem. davorica se neje stigel nikak snajti kaj bi ockočil na drugu granu nek sem se ja lepo pravac po njemu zbljuval na široko i na poperek i po glavi ot davorice i po rukami i po čerašnjami koje je trebal jezti. i su sem mu majicu zanesnažil kaj se neje štel z menom tjeden dana spominjati. takova je to neprilika bila. i ot toga dana ja više ne pužem na vrj nek lepo odozdola jem čerešnje kaj mi se nebi pak zvrtelo v glavi ot vizine. davorica je smrdel kak da so ga krave zapišale i bežal je kak ga noge nose do jenoga potoka kaj se je opral. a ja sem otišel doma jerbo mi je bilo zlo. al se za tjeden dana davorica prestal srditi na mene dok mu je ono onaj autič trebal kaj sem mu ga ja štel posuditi. i rekel je da se to i živima događa a kaj se onda nebi meni dogodilo il njemu il bilo kome drugome. pozdrav sat od mene prijateljzki i baž bi štel kaj bi išli na čerešnju.
- 10:50 - Komentari (4) - Isprintaj - #

petak, 20.05.2005.

na tavanu i lojtra i kune

denez je lepo vreme. a tođno je tak rekel i jen cigan posle kiše uvek ide sunce kuma i to sem ja točno čul na svoja vuva kaj je rekel i morem vam reči da ti cigani opče neso bedazti kak ljudi vele jerbo je tođno i pogodil da bu sunce grelo. dedi je denez bilo jako loše. samo je narekal i narekal. mama je ot davorice rekla da ona rakiju kupovat nepe pa da je baž smak sveta. onda je davorici pukel film i rekel mi je čujež branko. a ja sem njemu rekel čujem a kaj očež. i samo me je bilo stra da nebi pripomenol babu žemlju i njezinu rakiju a on je baž to rekel. i veli on meni čujež branko. al mi neje dva put rekel čujež branko nek to ja samo tak natipkam kaj me onaj koji ovo bu čital pravo ime zrazme kaj oču povedati i kaj mu se nebi kaj v glavi zmešalo i celokupna ta situvacija pa bi nekaj nedajbože krivo zrazmel. i veli meni davorica čujež branko. a velim ja njemu a kaj očež. a veli on meni mi bomo morali kak god težko lepo spuzati na tavan od babe žemlje i fkrasti joj rakiju. a velim ja njemu davorica pa jesi ti ponorel pa ona ima pižtolja i to pravoga. a veli meni davorica ma kaj se staraž branko pa ona ti to nebu ni skužila jerbo se mi bumo šuljali kak pravi indijanci dok love bizone i bilo koju drugu živinu z divljega zapada. i onda me je uzpel nagovoriti na tu bedaztoču a ja opče neznam kak. a velim ja njemu pa kak bumo to izveli. a veli meni davorica lepo zememo lojtru i dok bu baba gledela onu svoju seriju o mekzikancima mi samo spužemo na tavan i čez oblok i zememo rakiju. i tak je i bilo. lepo smo se došuljali pravac po skrivečki i prislonili smo lojtru i davorica je spuzal a ja sem mu lojtru pridržaval. samo se je prevlekel na tavan kak da je ot gumije za kotač i neje ga bilo. i vutom čazu kak da ju je vrak donezel samo se je otnekud spuknola baba žemlja. mene je mam zdeni znoj oblejal i samo sem se zakipil. samo sem čekal dok baba zvleče pižtolja spod one svoje potsuknjenke i pozpremi mi metak pravac u srce. naglo sem zahukal kak da sova leti po zraku kaj bu davorica skužil da je jena opaznost na vidiku. a veli meni baba branko esi to ti. a velim ja njoj jesem to sem ja. a veli ona meni pa kaj delaž tu z tom lojtrom. a velim ja njoj a eto tak sem išel k boltini tižljarčevom po lojtru jerbo mi je trebala i onda sem se samo nekaj zamislil i opče neznam kaj mi je lupilo v glavu kaj sem mizlil da je to moj dvor i onda sem samo tak skrenol. a veli meni baba a izgleda da jesi skrenol. a velim ja njoj pa jesem el ne vidiž jerbo da nesem skrenol vu tvoj dvor sat bi več bil pret svojom hižom. a veli baba žemlja a kaj tak hučiš kaj da si z golom ritjom na čavel sel. a velim ja njoj em kaj bi hukal nek mi je valjda mušica v grlo otletela pak mi zastrnjiva zraka i onda sem ju štel nekak sterati vun. u samo sem si celo vreme mislil sat dok me sprekuži i samo zvleče šmajsera i sega me sprepuca. a veli meni baba žemlja lepo si malko poteraj z rakijom pa da vidiž kak bu zletela vun el očež kaj ti ja malko donesem. samo sem čul kak je nekaj bugnolo na tavanu a to je davorica sigurno čul kaj se mi spominjamo pa je mam zalegel ak baba pe po rakiju kaj ga ne sprimeti. a veli baba esi čul te proklete kune kaj su mi se nakotile pun jih je tavan. moram iti po lovca kaj jih se spotuče z pužkom. sigurno je mam davoricu zdeni znoj oblejal. a velim ja njoj ma kakvu rakiju meni rakija opče ne valja za piti. a veli meni baba žemlja onda lepo zemi tu lojtru i lepo idi otkud si i došel jerbo ja sat imam pozla. i tak sem ja onda zel lojtu i odnesel sem ju k davorici v dvor. a davorica je oztal na tavanu i ja opče nesem znal kak bu on zišel dole. i tak sem ja lepo sedel pri davorici v dvoru i razmišljal sem kak da ga spasim. i ni prešlo ni pol vure kat eto ti davorice. bil je tak blaten do kolena a smrdel je kak da je v gnjojnici puže iskal. a v levi je ruki demižonku nosil punu z rakijom. a velim ja njemu davorica. a veli on meni kaj je. a velim ja njemu pa kaj se je dogodilo ja sem baž sat štel nekaj zmisliti kak da te spasim. a veli davorica je branko zmislil sem ja nekaj puno boljega. onda sem ga priupital pa kak si zišel dole davorica. a veli on lepo sem razmeknol par čerepi i zišel sem na krov z druge strane kaj me baba ne sprimeti i samo sem čul kak baba žemlja viče ajte proč z mojega tavana kune jene proklete. i onda sem lepo zvlekel i demižonku z rakijom i lepo sem nazaj navlekel čerepe. i onda je davorica kak pravi kungfu prehodal po krovu i samo da mi ga je bilo za videti. a velim ja njemu a kak si zišel dole z krova. a veli davorica pa branko el ne vidiž kakov sem. prvo sem hitil demižonku dole i onda sem skočil pravac na gnjoj od suseda od babe žemlje. eto sat vidite kak je davorica pametni jerbo je gnoj jako meki i onda je on skočil na njega kaj si nogu ne ftrgne. al dok smo otprli demižonku e to je tek bila jebada. a v nutri opče neje bilo rakije nek samo jena obična voda smrdljiva i tak nam je lepo propala celokupna akcija. a demižonku smo razbili kaj unižtimo dokaze i sat nam lepo baba nemre nižt pa baž i da miliciju pozove. a da i pozove samo bi davorica najebal jerbo ja nesem nikaj kriv. ja sem samo lojtru držal. pozdrav ot mene prijateljzki.
- 20:02 - Komentari (4) - Isprintaj - #

četvrtak, 19.05.2005.

curi

več dva dana i celi božji den curi dežđ. a tolko je pozla za zbaviti a ovak i onak čovek nemre nikam. nek samo po hiži shodavati gore i dole. bil sem pri davorici. dedi je jako zlo i čerevo ga boli. to je zato jerbo više nemaju rakije i deda je rekel da bi on sat mogel komotno vmrti jerbo ga je deci rakije sako jutro zdržavalo na životu sporadi toga kat mu je se črve u čerevu zglodalo koji su šteli zglodati njega. tak deda veli. ja mizlim da je to jena velika bedaztoča jerbo je ne pijem rakiju a zdržavam se na životu i bez toga. al morem vam reči da ja ne jem naprimer kolače tak kak deda sat ne pije rakiju i ja bi izto mam vmrl i na meztu i gotovo. veli jotec od davorice da je deda pil tak kak veli po deci rakije sako jutro da bi jož pol leta imali rakije na razpolaganju. nek veli jotec da se deda samo naceđal celi den i ko zna kolko je popil inače. a davorici je jako žal kaj je dedi zlo i boji se kaj za stvarno nebi vmrl. i jož je rekel da je on na svoje joči videl da baba žemlja ima na tavanu punu demižonku rakije pet litri i da ak bu dedi i zutra tak zlo polek toga kaj nema rakije za popiti da bumo morali nekak skriveđki spuzati na tavan ot babe žemlje i fkrazti joj tu rakiju pa kak god težko. a meni to baž i neje prava ideja jerbo jebež ti to i rakiju kat baba žemlja ima pižtolja i zotim se neje za igrati. nek baba žemlja samo ga zrepetira i ode glava. zato bum probal ja do zutra nekakovu novu ideju zmisliti kaj nebumo k babi žemlji na tavan puzali. i zato sat mam idem razmižljat i zmisliti plana pravoga. kaj se bu davorica samo začudil kak da je jen svemirzki brod ateriral pravac na njegvu štalu. mama samo celi den stoji pret oblokom i gledi kak joj šalata lepo razte od dežđa, a đekica je lepo srdit izto kak i ja jerbo po takvom vremenu nemre niti štakore loviti jerbo je blato pak ga zanaša. i onda samo šlajdra i šlajdra po dvoru a štakor dotle lepo zbriše kak je širok i dugaček. i onda ga to sprovocira. zato sem ga lepo zaprl v štagelj kaj ot toga silnoga nerviranja nebi dobil na žifce. pozdrav prijateljzki.
- 18:06 - Komentari (3) - Isprintaj - #

petak, 13.05.2005.

petek trinajzti

srel sem denez staru babu ružu. smrdljivu. tak smrdi ona njezina štalna obleka kaj čovek nemre kre nje niti prejti. išel sem k vujcu da malo vidim kaj dela il drva prepiljava il kaj sliđno a ona je stala na putu. i veli ona meni branko mam stani na meztu. a velim ja njoj a kaj očež baba ja ti se nemam čaz zastrnjivati jerbo imam jož čudaj toga za zbaviti. a veli ona meni z onemi svojemi zubi kaj joj štrče zlalok kaj da je maloga bekona z njima priklala na meztu pret štalnemi vratima. stani esi ti ponorel. a velim ja njoj pa kaj očež baba kaj sem ti ja pak skrivil. a mam mi je zlo nadišlo na pamet i na bljuvanje me je poteravalo ot tog njezinoga silnoga smrada. a veli ona meni dečec ti si se sigurno malko z mozgom posvadil kat hodaž po selu na danažnji dan. a velim ja njoj no baba ruža pa kaj je tebi. a kaj je to denez kaj se nebi smelo hodati. a veli ona meni pak jel ti neznaž kaj je denez i mam se je triput prekrižila najemput. a velim ja njoj pak neznam baba nek mi več jemput reči. a veli ona meni isusek dragi moj i dobri pak el ti neznaž da je denez petek trinajzti i denes se niti z hiže nebi smelo vun zilaziti jerbo ti se čudaj i sakačkove nesreče moreju dogoditi. a velim ja njoj ajt baba idi lepo spat kaj ti se malko mozek ščizti a ne kaj si mene našla zajebavati. kakov petek trinajzti koga to viže briga niti nesmo mala deca. a veli ona meni dečec ti neznaž kaj govoriž ti to neznaž i nek ti bog pomogne. onda sem samo otpražil kak kauboj na vrancu napol vezterna jerbo ja te bedaztoče i glupozti opče nemam čaz a ni volje služati. i tak kak sem dožel pret hižu ot vujca i da bum zašel v dvor a kat ti samo otjemput nekaj meni kre noge prepraši i na pravc na asvalt. a to je jeden obični štakor bil. zapičil se je kake nori i niti da bi pret sebe poglenul. kak da si je na pol nosa napičil naočale one sprefarbane na crno kaj ti sunce ne trežči v joči. i baž je vutom čazu pičpur prelazil z onim svojim traktorom a štakor taman i pravac njemu pret kotač. pičpur je zabrenzal kak got je mogel al štakoru viže opče neje bilo spaza pa niti da doje jeden mali vanzemaljec i z onim svojim pižtoljom na lazerovske čudnovate zrake malko pribrenza vreme kaj bi štakor uzpel prebeči. i samo je jena obična lokva krvava oztala ot štakora na pol azvalta dok je pičpur prešel prek njega z zadnjemi kotači. mam mu je bil kraj. a pičpur opče niti da bi stal. samo je zdigel ruku i viknol bok branko. i taj bedazti štakor kaj je opče i išel vun z rupe denez na takov den i baž dok je petek trinajzti i zato mu se je i nekaj takvoga i dogodilo. a da je lepo on nadišel na babu ružu i da mu je to se lepo objaznila kak i meni da se denez treba čuvati polek petka trinajztoga sad lepo nebi bil spljožten na pol azvalta nek bi lepo užival v svojoj rupi i jel sira i gledel telaviziju il bi gdi kojega mačka zajebaval. al takav mu je život. pozdrav ot mene i čuvajte se staroga pičpura na denežnji den kaj nebi kak i štakor zišli. branko uskličnik
- 11:55 - Komentari (2) - Isprintaj - #

srijeda, 11.05.2005.

nevidljivi

ižel sem tak denes malko v selo kaj malko proučim tu celokupnu situaciju i to se skupa. reko da vidim el ima kaj novoga i to i kaj si vuzput i kojega pana popijem. i mizlim si ja pak idem pežke kaj nepem z biciklom. onda je tak i bilo. jerbo sem lepo čital da i onaj dedek kaj si je zel štapa i kaj ima bele brke izto ide pežke i nakanil je celu našu domovinu prejti na dve noge ot početka do kraja i zato sem i ja denez nakanil iti pežke v selo a ne z biciklinom jerbo je to sat moderno. i to je baž lepo kaj se čovek tak malko sprepešači i kaj mu ne zahrđaju kolena il gležnji. a on je več postareši i sigurno su i njemu zahrđala kolena i zato sat lepo i hoda i to je baž lepo za njega kaj se malko razgiba. i došel ja pravac pret cirkvu kat ti mene taman franc pekar zastavi. digel je ruku tođno pret moj noz i veli on meni. stani ja tebe dobro poznam. a velim ja njemu no franc pak poznam i ja tebe a kaj očež. a veli on meni ti si mene zajebaval dok sem bil mali i nametal si mi kamenje v torbu. a velim ja njemu franc tu si se malko zajebal jerbo sem ja pravac dvajzt let ot tebe mlajši ak ne i viže. a veli on meni čujež naj se ti lepo praviti bedazt jerbo ja tebe jako dobro poznam i sat je došao čaz de se razračunamo. i ja sem si taman pomizlil e franc pekar je pak šenol kak i onda dok si je namislil da ga nevidljivi naganjaju i taman se je sat na mene nameril. toga dneva nebom nigdar pozabil. bilo je tak jeno vreme i sigurno je bilo nekolko vur al se ja sat tođno nemrem setiti kolko al podvečer kat ti nešče stražno rogobori na moja vrata gančena. i ja si mizlim a kaj je sat il davorica nekaj treba il se nekome krava telji. i ja fletno na vrata kaj bom videl kaj je sat a kat tam franc pekar na vratima stoji i saj zadijan kak štakor dok pobegne pret đekicom u mižju rupu. i velim ja njemu a kaj je bilo franc kaj si tak razbarjušen el ti se je kaj dogodilo. a veli on meni branko pomagaj ti neznaž kakva je mene nevolja snažla. a pitam ja njega a kakova nevolja. a veli franc dožli su po mene. a velim ja ko. i jož sem si mizlil il milicija jerbo je sigurno nekaj zmuljal. a veli franc ti jih nemrež videti ni ja jih nemrem videti al oni su tu i očeju me zeti i otpeljati na drugi svet. e onda mi viže nikaj neje bilo jazno samo sem sprimetil da z francom nekaj neje v redu. i to mu je sigurno ot toga jerbo je on dok je v pekari delal navek naopak živel. po dnevu je spal a po noči je delal. i to je takova jena neprilika kaj se čoveku cela pamet pomuti pa se je tak pomutila i francu pekaru. i viže nezna ni kaj je noč ni kaj je dan ni kaj je vidljivo ni kaj je nevidljivo jerbo se po noči nikaj ne vidi kat je crna kmica i neje dan. jedva sem jadnoga franca pekara nekak pripametil i otpeljal doma. i taman drugo jutro mam za ranja eto ti njegove matere stare k meni. i veli ona meni odi branko odi ako boga znaž kaj ga pak nekak zpametiž jerbo je moj franc pak ponorel. i ja sel na biciklina i pravac k frencu doma a kat ja imam kaj za videti. ljudi se nakupilo za jenu prikolicu i si glede v dvor ot franca a franc pekar nekoga vraga kopa v dvoru i več je skopal grabu kaj je do pupka bil v njoj. ja skočil z biciklina fletno kak paobranec z avijona i velim ja njemu franc a kaj delaž. a veli franc saču je vama svima pokazati da su oni tu. skrili su se v zemlju kaj jih nemrem najti al saču ja njih otkopati pa da vidiž. a velim ja njemu a koga buž otkopal franc. a veli franac nevidljive, a koga bi drugoga otkopal. a velim ja njemu a kak jih bumo vidli franc ak su nevidljivi. e bolje bi bilo da sem si jezika pregrizel nek kaj sem to zapital. a franc digel štija i pravac na mene navaljil. kaj ti buž se meni potsmejaval da sem ja lut il sliđno a ja videl da vrak šalu bere i lepo se zakrenol kak sem brzo mogel na zadnjemi petami ot svojih duplih nog i pravac z dvora vun. a franc štija v zrak i za menom. bežal sem kak da sem rakelina pogotnol i čez lesu i na vulicu i med ljude. a oni se si poplažili i sakoj na svoju stranu. to je i bilo onda dok je mama božina marica nakormanila pravac v grabu ot pokojne babe cukarove i ftrgla si nogu na dve mezte kaj jož i denez ima štange železne v nogi i šarafe kak joj se je bila noga raztrežčila. i sa sreča kaj franc neje na nju navaljil jerbo bi joj pravac i diregt glavu raztrežčil z onim štijom nepodobnim. i sad je denez pravac pak na mene navaljil jerbo mu se je valjda pak v mozku nekaj pomutilo. a velim ja njemu čujež franc nemam se ja z tebom nikaj za razračunavati nek me lepo puzti na miru i idi po svojemu pozlu. a veli meni franc naj mizliti da bum ja to zabil nek ču ja tebe dobro zapamtiti i kak god se namazkiral ja ču tebe prepoznati. onda mi je lepo pukel film na tri mezta ak ne i četiri i lepo sem mu rekel ma morež ti meni franc lepo po riti pisati dok se ja premažem z bezbojnim lakom kaj bum nevidljivi. i tak sem i otižel a franc je samo ostal študerati si kak sem ja to zamislil. e jesam ga lepo zeznol kaj se jož i sat nemrem načuditi tome. i zato sat idem pravac spat. pozdrav ot mene prijateljzki.
- 23:17 - Komentari (4) - Isprintaj - #

petak, 06.05.2005.

v grabu kuglice

ja sem samo išel malo k vujcu ot mame. da vidim kaj čovek dela i vujnica. mama ionak neje nikaj pametnoga napravila za jezti pak sem si pomizlil morti je vujnica kakovoga krmenadla spekla il krumpera v rolju il kaj sliđnoga pak se požteno najem. i tak kak sem zišel z dvora vun kat eto ti jožice ot sneje badničeve z biciklinom. i digne on ruku v zrak i veli on meni bok branko. a velim ja njemu bok jožica. i tak je prehujal kre mene kak mladi veter na nožni pogon. i samo kaj je spuztil ruku na guvernal kat eto ti njega veđ pret hižom ot mižkine. ja neznam kak ti novi biciklini moreju tak brzo leteti po azvaltu. tak i moj monten bajk z osamnajzt brzini. baž sem pital suzeda jozipa i onda mi je rekel da so to jene specijalne male kuglice ot pozebnoga železa koje se zalaufaju v kotaču ot biciklina i onda dok se zalaufaju to se samo obrču obrču i nikak da se zastave i zato ti biciklini i moreju tak brzo iti. mada vam morem reči da je zabadava kaj jožica ima izto monten bajka z brzinami kat ga nezna voziti jerbo je on jedem pravi amanter kaj se toga tiđe i tu pogovora nema. on samo krene vu jenoj brzini i tak dok ne stane. a za takove bicikline moraž biti pravi maher kak ja. lepo ga denež vu prvu brzinu i onda krenež i moraž znati tođno pravoga čaza kaj prebaciž vu drugu i vu treču i tak dalje. mora čovek imati tođno vuvo za takove bicikline jer su to pravi ameriđki izumi ot biciklinov il japanzki a oni su pravi maheri za tak nekaj napraviti jerbo i jeni i drugi žive nakraj sveta a to neje mala stvar i tu pogovora nema. ja dok sednem na moj biciklin to nema toga koj bi mene mogel preztiči dok obrnem pedale pa makar imal prednozt i tri svetlozna dana. samo se zalaufam i obrčem pedale i obrčem i nema tu cile mile. več sem nakraj sela. i tak je jožica dolaufal do hiže ot mižkine kat ti otjemput eto vraga. z grabe ot mižkine pravac utome čazu samo nekaj skočilo vun. to je bila jena čudnovata skreatura kaj ju nebi ni baba ot mižkine mogla narisati na ona svoja stekla pa niti da bi joj se ruke pozlatile. samo je ta skreatura skočila z grabe vun i pravac diregt pret jožicu naztupila. a jožica onakov kakov i je slabažni dečec samo se je splažil i zavriščal i više neje znal niti el levo niti el dezno. tak je stražno zavriščal kej sem pomizlil eto gotovo je sa so stekla spocurela. i kak je bil v šoku jerbo je tak rekel suzet jozip samo je naglo okrenol guvernala i jerbo su se male kuglice vu njegovome kotađu svom nemilicom preobrtale tak viže neje nikak mogel zakočiti pa da je baž i probal i pravac se zapičil vu onu iztu grabu z gnojnicom ot mižkine pret hižom. i pravac poprek guvernala i na noz se zvrtel. jerbo je to bila stražna sila nekakova invernencija kak je jozip rekel. ja sem samo se zabežal kaj zvlečem jožicu vun da se jož ne ftopi i suzet jozip je dobežal z svojega dvora jerbo je jožica dok je onak stražno zavfriščal sto pozto pol vulice zbunil. a ona čudnovata skreatura kaj je skočila z grabe vun se je samo stepla i sa je gnjojnica z nje scurela dole a to kaj čovek nebi poveruval. krmača ot stare babe katene joj pak pobegla skoca i zalegla v mižkinini grabu. i to su prava čudeza kaj bi se čovek mogel pol dneva načuđavati. i samo je lepo nogu pret nogu i otižla doma kaj da se nikaj neje dogodilo bežtija jena obična. a to kaj je jožicu naterala v šok to kakti nju neje briga. dabog jož ovo leto dožla mesaru pot nož. ja i jozip smo jožicu zvlekli z grabe vun i jozip je uprav u tom čazu struđno objaznil da je jožica v šoku. ja sem pital jel bi pozval crvenoga križa al je jožica rekel da bu vredu. onda se je otetural doma ztužirati a jozip ga je jen čaz otpratil. eto biciklin mu je jož i sat v mojem dvoru jerbo iz razloga kat je rekel da bu pozle dožel po njega. a ja baž idem poglenuti el se je morti kaj na njem zvijalo pak malko to zravnam i morti i te male specijalne kuglice negdi sprimetim. pozdrav sat ot mene prijateljski uskličnik
- 11:24 - Komentari (5) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se