utorak, 28.09.2004.

vmrla je

fčera je vmrla suseda mara. i meni je to stražno žal. jerbo je bila preveč dobra. navek dok sam bil mali me je znala zvati dečec jer bi mi štel kruva donezti z dučana il vegetu il kaj slično. onda bi ja fletno sel na biciklin i trkac v dučan. navek mi je dala kaj si nekaj kupim il buble duble jerbo su mi te bila najboljše žvakače il sladoleda il nekaj. i nigdar nesem prazne ruke od nje otišel doma il bi mi jabuku dala il nekaj drugo pa čak negdar dok je imala i ono ezgotično voče banane il naranđe kaj neče to prinami rasti. jemput mi je tak dala za dobre pol kile nekakovoga čudnovatoga voča kaj zgledi kaj krumper samo kaj neje bilo gladko kaj krumper nek je po sebi imalo male male sičužne dlačice. i ja sem onda otišel doma i to sem oguljil a kat tam eto ti vraga to se zeleno nutri. onda sem otišel k mari i velim ja njoj baba mara pa kaj si mi dala te krumpere kaj još neso zreli očeš da dobim grižu il kaj slično. onda mi je rekla pa brankec to tak mora biti zeleno jerbo je to kivi i to se tak je. al je bilo preveč fino. jemput tak dok sem bil mali igral sem se na putu z davoricom i preskakli smo prek grabe i meni se je nekak vragu noga zmeknola i poškljiznol sem se i opal a v nogu mi se pravac pod koleno zapičila nekakova šiljazta grana. počel sem drečati kaj nori a davorica se je splažil i pobegel doma jerbo je mizlil da bum vmrl. a ja sem pobegel k mari jerbo sem znal ak sat otidem doma da mi mama još i glavu ftrgne i onda bum zastvarno mrtev do kraja jerbo nam je rekla da se ne igramo na putu. nekak sem došepesal do babe mare i vriščal sem baba mara baba mara pogleč kaj mi se je dogodilo reči mi el bum vmrl el bum vmrl. onda mi je baba mara ščupala tu grančicu z noge i zalejala mi z rakijom i rekla mi je nebuš brankec vmrl se bu vredu. onda sem ju pital a jel mi nebudu ni nogu odrezali a ona je rekla da nebuju i mam mi je onda bilo lakže. i tak mi je navek bilo lepo ž njom jerbo mi je i raznorazne norije znala pripovedati a ja sem ju znal slušati po celi den. a znala je takve jabučare speči kaj bi se i mrtvi z groba zdigli ih jezt i se bi si przte oblizali. i sat mi je baž žal kaj je baš morala vmrti. i se me srce boli. fčera i denes nesem bil za nikaj i nikaj nisem delal a trebal sem čudaj toga zbaviti. venca sem naručil z velikemi ružami i dal sem z stručnemi slovami nacifrati pozlednji pozdrav od branka i mame. popoldan pemo mama i ja na sprevod i onda bodo babu maru deli v crnu zemlju i zametali ju i više je nebu. nigdar više. al kaj čovek more kat to tak je i vmrti se mora jerbo se nas to jemput čeka i tome se zbeči nemre pa da imaž i milijun milijardi bilijuna nofci. il marki il američki il bilo kakvi. to tak mora biti jerbo je tak dragi bok naredil. pa onda radi toga neje ni baba mara mogla oztati živa kad ju je pozval k sebi. pozdravljam se skupa prijateljski.
- 11:15 - Komentari (3) - Isprintaj - #

petak, 24.09.2004.

kamijon

bil je kamijon. drva je dopeljal. lepo sem rekel mami čujež mama meni se baž i nejde vu šumu lepo kupimo drva kalanice gotove i ja to spiljim i scepam i bomo se greli. i stalno kiša bo padala i kakvo bo vreme za šumu nek nikakovo. al sem ju bogme celi den nagovaral jerbo mi se opče nejde šumu. i onda je rekla pa onda dobro brankec bomo jeno leto tak probali kaj nepemo šumu nek kupimo drva. i onda sem ja nazval lugara i to sem sredil. al z jokom mi je se odlično i to sem zabil natipkati nek jako dobro vidim i opče mi se nije ovo drugo nikaj bolje zvežbalo. i zove mene lugar denez vjutro i veli branko kamijon bu došel okraj dezet kaj ti drva dopelja. a velim ja njemu lugar pak jelzi ponorel pak el ne vidiž kak pada kiša. a veli on je a kad drugač nemre. i onda je došel kamijon. a bil je pravi šleper i to naranđasti onaj kaj skipava. rekel je suzet jozip da ima vu kamijonu vnutra ugrađeni pravi hidravulični komprezori kaj delaju pritzka dok potegneš jenu malu ručicu kaj se prikolica more zdiči. i onda sem se ja setil prave stvari. i velim ja šoferu čujež šofer jel bi ti mogel samo naglo potegnoti tu svoju ručicu kaj bi se prikolica vu šubu zdigla naglo do kraja i morti bi onda othitila dreva poprek dvora kaj mi nebi z kamijonom dvora gazil. a veli meni šofer čujte gozpon najte se igrati jerbo kiša pada nek otprite lesu. i ja sem otprl vrata putna a veli meni šofer ti samo stani za kamijon i maši el treba levo il dezno. i on krenol na rikverc i ja njemu mažem levo levo i mislim si pak dok ja njemu mašem levo a on to vu retrovizor vidi da ja mašem dezno jerbo je vu špiglju se naopak i opče neznam kaj mi je bilo v glavi. i okrenem ja onda na dezno i mašem ja njemu dezno dezno a on zastvarno okrenol na dezno i dezno i direkt se zapičil vu stup i zadregnol z kamijonom i spotrl si žmigafca. a je skočil z kamijon kake maček dok skače z dreva na prve noge. i veli on meni pa gozpon branko a kam očete da vam drva kipam el levo el dezno. a velim ja njemo pak tu levo. a veli šofer pa zakaj ste mi onda mavali dezno. a velim ja njemu pak sem mizlil da vi mene naopak vidite vu retrovizoru. a veli on meni je videl sam vas naopak na glavi ste stali. i to mi baž i neje bilo jazno. al more biti ak sem bil duplo naopak da je on onda ipak videl da ja mašem dezno dezno. onda sem mu pokazal kam oču da mi drva skipa pak mi je rekel nek se meknem. i onda je lepo pripeljal i velim ja njemu čujež šofer jel bi mi štel pokazati ručicu s kojom skipavaž drva a veli on meni nemam sad vremena kaj bi se igral nek mi se žuri i lepo sem vam rekel nek se meknete. al je sigurno bil srdit kaj sem mu maval dezno dezno. skipal je zataj čaz kaj bi se čovek iznenadil. samo se je prikolica polako zdigla i sa drva scurela do jenoga ma kaj bi nabrojal do dezet al naopačke. e i onda su naztali problemi. dok je zilazil z dvora vun i dok je išel prek mozteca a cev pukla i kamijon je samo prepal vu grabu. a nova cev. veli mama da nema ni petnajzt let kak smo ju poztavili. u kak je vikala da samo znate. rekla je da nas ta drva bodo više koštala kaj bi tri lete v šumu išli. e el je šofer klel kak da je kočijaž. jerbo mu se je stražno žurilo. samo je šlajdral i šlajdral al kamijon ni makac nek se je samo zakopaval se globlješe vu grabu. e el je šofer klel. začaz se je sveta nakupilo za jene svate jerbo ko je god kam išel je priztal. i veli suset jozip. znate kakočemo najprije ga izvuč. a velimo mi a kak. a veli jozip moramo izpod kaotača poztaviti dazke da jih kotač zahvati. i onda sem ja prijel štija vu ruke i pod sakim kotačom skopal grabu jenu kaj smo dezke poztavili. a šofer je samo klel. jerbo je rekel da to opče neje njegov kamijon nek neči tuđi. a veli stari pičpur dečki bomo z lancima zavezali za moj traktor kaj ga malko pocuknem. a veli mižkina no ti pičpur ga zvlečež vun i onda dok ti bomo vikali da stanež neboš čul pak odvlečež kamijona doma i jož nam celoga azvalta zruješ. a veli pičpur e dečki mene nebo nišče zajebaval i sel na traktor i otkadel. a šofer sel vu kamijon i po gazu. al nikaj. a velim ja njumu čujež šofer a da probaž nekak z nekakvom ručicom preuzmeriti komprezore kaj bi na zadnje kotače delali pritizka morti bi onda zišel vun. onda je poludel do kraja i samo je klel i zazival se svece nebezke. a veli jozip branko naj biti smežen jerbo se to nemre nikak preuzmeriti. a velim ja pak nezem ja automeaničar kaj bi to znal. a šofer se zderal onda kaj stalno jebež z tom ručicom i sel vu kamijon. a veli jozip ipak čemo ga morati povuči. onda je mižkina otišel po traktora. ja sem jož skopal pod kotačima i kalanice smo nahitali pod kotač a mižko je dopaljel traktora i lance i to smo se sprivezali i dečki stiznoli po gazu i kamojon je šlajdral i šlajdral a ja sem maval šoferu nek mota dezno dezno kaj nebi zletel z grabe naglo vun i v drugu grabu poprek puta otišel. kadelo se je z traktora kak z dimljaka a z kamijona je samo crni dim šuklajl vun i malo po malo i zišel kamijon vun. šofer neje štel ni vun ziti z kabine ni na pivu nek je samo zaprašil niz vulicu. zaflikal me je z kotači kaj me ni đekica nebi prepoznal kak sem bil blaten. onda smo mi to se zametali i prisložili i onda smo si popili sakoj jenu pivu. al bum cev moral novu kupiti. mama je srdita kak cucek. i rekla je da više nebomo tak. a kiša pada i dalje celi den i to je jena velika bedaztoča. pozdravljam.
- 13:43 - Komentari (7) - Isprintaj - #

nedjelja, 19.09.2004.

namazal

joku mi je malko bolše. išel sem k davorici. al su me tam spitavali dok so me vidli brankec pa kaj si si joku napravil. onda sem moral nekaj na brzinu zmisliti jerbo nesem mogel reči da sem se z pračkom igral kaj me nebi zajebavali. onda sem rekel da je đekica po dvoru nateraval štakora i da mu je štakor rupu pobegel i da je počel naglo kopati pak mi je kak je kopal kak nori kamen v joko doletel jerbo sem stal pravac iza njega. al je đekica štakora vlovil jerbo je to pravi cucek. onda je deda od davorice rekel brankec imam nekaj od čega ti mam joko prejde ne rečež ni kekz. a ja sem ga pital a kaj to imaž deda. a on otišel svoju sobičku i donesel nekakovu mazt. a na kutijici je pizalo mazt za kurje oči. a veli mama od davorice deda pa jezt ti zobnoreli pak je to mazt za kurje joči a ne za prave. a veli deda jesi ti žena bedazta joči so joči i to ne prectavlja nikakovu razliku. i veli meni deda no brankec samo si ti namaži joko i boš videl kak ti mam bo bolje. a velim ja njemu neznam deda jer bi to bilo baž pametno jerbo je to jako stara mazt. to sem znal jerbo je na kutijici kraj onoga gde je pizalo mazt za kurje oči pizalo i tisučudevectošezdezetosem a to je valjda značilo da su toga leta mazt zmešali. a to je bilo pred čudaj let. a veli deda no slušaj me branko kat ti velim. onda sem si malko i namazal. peklo me je kake si vragi da so mi jognja zažgali pod jokom i jož i kak da so puval odspod kaj se je jogenj razbukčival. a rekel je deda da to tak mora. i morem vam reči da opče neznam jer mi je kaj pomoglo il neje al je deda rekel da se to tek zutra bode vidlo. sad nemrem spati jerbo spim po danu kaj čim menje gledim na jeno joko da mi se ne skvari. al si zato sad bom ruknol štampljek il dva rakije i mam bom zaspal kake zaklan. a morti i tri. lepo pozdravljam i laku noč.
- 01:17 - Komentari (4) - Isprintaj - #

četvrtak, 16.09.2004.

joko moje

e da me vidite denez kak zgledim. kak mi je joko natečeno. dezno. kaj opče nemrem gledeti. a se je to kriv deda od davorice i one njegove gumije crvene dabog da sprle do kraja i one i biciklin i se skupa. fečera sem natipkal da pem malko z pračkom gađat da vidim kak nosi i jel još morem potrefiti kaj oču i to tak malo. i zel ja pračku i đekicu i nakupil kamenja i našel nekakove stare flaše. one od podravke kaj so mi još dve gajbe oztale onih starih flaš a sad jih ovi idijoti idijocki vu dučanu neču zeti jer vele da so to preztarele flaše i da se vu njih piva više ne natače nek samo vu one nove z grkljanki. i tak sem otižel na vrt i poztavil flaše na raznorazne razdaljine il na dezet il na dvajzt i tridezet koraka i jož i dalje. i tak sem polako gađal i morem vam reči da jož navek morem potrefiti fanj dobro. ne baž onak kak dok sem bil mali al bormeč potrefim. a saki put dok sem potrefil flašu đekica je tak zalajnol i maval z repom kak je bil sretni. i tak sem polako porazbijal se flaše kaj je staklovinja bilo posikud. nisem na svojem vrtu gađal jerbo bi lepo bilo dok bi išel kosit a se puno staklovinja nek sam na vrtu od mižkine jerbo njega nije bilo doma. i mizlim si ja da sat vidim kak pračka more nositi daleko. i del ja jenoga kamenčiča okrugloga kak kuglica okrugla kaj se nebo zastrnjival po zraku i napel kak sem got mogel i napel jož malko jače i taman da bom okinol kat ti gumija pukla i meni diregt pravac v joko kak da bi ju ko nakormanil. kake to mene speklo ljudi moji to svet neje videl. kak da mi je nešče vreloga rešoja hitil na glavu il žerajvku spod kotla. samo so mi zvezdice poskakale pred jočima. tak sem zaviknol kaj je đekica mam vu dvor pobegel. e jesem preklel kak jož v životu nesem jerbo ja baž i nevolim kleti. i dedu od davorice i biciklina i gumije i pračku i se skupa. i zamanol sem z pračkom i hitil ju vu seču kaj ju više nigdar ne vidim. a joko me je tak peklo kak nigdar v životu i opče nesem na njega mogel nikaj videti. a dok sem došel vu dvor mama je zakreščala branko branko pa kakovo ti je to joko kaj si delal. a velim ja njoj ma nikaj puzti me mama esem išel malko z pračkom gađat i gumija je pukla. a veli ona z pračkom si se išel igrat z pračkom. vuti leti. bikonja jeden bikasti. bedazti norc jeden pa jel so za tebe pračke konj jeden konjski. i jož sakaj mi je nadrobila kaj se i ne zmislim. al sem brzo pobegel v hižu kaj me još i ona ne oplete jerbo mi je samo jož i toga trebalo. mam sem si joko zdenom vodom namočil i namazal z mastijom nekakvom kaj sem našel vu ormaru i del si flaztera napoprek. sat nemrem tjeden dana v selo iti kaj me nebodo popitavali kaj mi je z jokom. kaj bum rekel. da mi je trezka doletela dok sem drva cepal il tak nekaj bum moral zmisliti. ni sam neznam. sat mi samo slike beže pred jokom i kak da se trezu i ova slova i se kaj pogledam jerbo nisem nafčen samo na jeno joko gledeti kad celi život gledim na obadva. a rekal mi je mama da neje dobro na jeno joko gledeti jerbo bi si ga mogel zvežbati kaj bum na to videl bolje a na ono drugo menje a to neje dobro jer bi mi onda slike mogle bežati sim tam kak na televizoru dok mu nekaj dojde pak slika ide gore dole. onda ga samo šubeknem z rukom pak se mam primiri. a veli mama da bi onda i meni mogli tak po glavi nabijati kaj bi mi se slike sprimirile. zato bum čim menje gledel na to jeno joko i zato sad idem spat. al bu valjda i to prežlo uskličnik pozdrav sima skupa prijateljski.
- 12:38 - Komentari (4) - Isprintaj - #

srijeda, 15.09.2004.

pračka

tak sem malko čistil nekoga vraga po štaglju a kat tam v jenom starom ormaru našel pračku. to sem ju slagal dok sem bil mali. davorica i ja smo znali napraviti najbolše pračke vu celome selu. ja sem z svojom mogel diregt pravac pogoditi kaj sem god štel i vrapca med joči ak je trebalo a nosila je sto metri il dvesto ovizno o tome kak sem gumiju nategnol. nevek smo iskali kaj bi našli prave rašlje i crvene gumije jerbo su te najbolše. od davorice deda je imal jenoga staroga biciklina a rekel je od davorice tata da je taj biciklin prahiztorijzki. neznam kaj to zanči al to valjda da je od pravoga železa napravljen jerbo je tak dugo dural. onda dok se je dedi jemput gumija zbušila na biciklinu i dok ju je krpal mi smo vidli da mu je šlauf od crvene gumije napravljen i veli meni davorica viž branko od te gumije da mi složimo pračku ta bi nosila pol kilometra jerbo su crvene gumije najbolše za pračku i bolje se nemreju najti na celome svetu. a velim ja davorici pa idemo dok deda nebu videl zvaditi šlaufa vun. a veli davorica pa branko jesi lud kaj me deda na kolenu pretrgne. a velim ja njemu pa nebu deda opče ni skužil jerbo se ionak na biciklinu vozi samo za svetek a dok skuži bumo rekli da mu je gumija sprla kad je tak stara bila. i veli davorica pa dobro veliš branko bumo tak rekli. i onda smo se prišuljali v štagelj dok si je deda popoldan malko prilegel i otšarafili smo kotača i zvadili gumiju vun a vnuter smo narivali nekakve crvene prnjke kaj se ne sprimeti da nema šlaufa. u to je bil pravi potes jerbo smo se pravi gumiji zapomogli. mam smo išli nove pračke slagat. a z jeni cipel od tate od davorice smo jezike zrezali jerbo on te cipeliše opče više neje ni nosil. i lepo smo to se sprivezali z onom tenkom tenkom špagom i napravili smo takve pračke kakve još svet ni nigdar ni videl. si so šteli z našemi pračkami gađati al jih nikome nesmo dali. jeden dečko je rekel da mi za moju pračku da pedeset komadi romanov o zagoru i čiki al kak god mi je to bilo lepo liztati bogme mu ju nizem dal. i jemput tak za jeno par dana dok nam je bilo preveč dozadno i nizmo znali kam bi sebom i veli davorica znaž kaj brankec mogli bi spuzati na ovaj stari orej i gađati ljude z pračkom. a taj stari orej je bil pred jenom hižom vu kojoj nišče neje živel i onda smo baž na taj orej spuzali kaj nebi bilo sumljivo. pune smo žepe nametali kamenja al sitnoga kaj nebo slučajno kome glavu razbili ak se kamen nekak z pračke osmekne. i onda smo spuzali na drevo i čekali. davorica je otišel skoro na sam vrj a ja sem malko na niže grane otišel kaj mi se nebi slučajno zvrtelo vu glavi od vizine kak i ono jemput na čerešnji dok smo bili pa sem se zbljuval davorici po glavi. i onda smo čekali. i ni prešlo ni pet minut kad eto ti ide jena baba. od blaža pilara ženina matera morti ju što i pozna. i mane meni davorica da ju bu on opalil z pračkom. i davorica nategne i nanižani i okine i diregt babu vu rit strefi. al baba nižt jerbo je valjda imala dezet potsuknjenki il dvajzt i opče nije ni ozetila jerbo davorica nije baž jako nategnol. a manem ja davorici da bum sat ju ja potegnol. i nategnem ja gumiju skoro za frtalj jače nek davorica i okinem i pravac skoro na izto mezto ju strefim. aj dok je skočila kak bezna krava pol metra vu zrak. i zajavčala kak da ju je nešče z lopatom opalil po brnjici. što me je što me je jebal vam vrak mater balavu. vikala je kake nora. jož me samo jemput pak bote vidli dok ja blažu rečem se vam przte obreže na cirkular. mi smo pokrili zube z rukami i smejali se kaj skoro da nesmo popadali z oreja. al ju više bogme i nesmo šteli gađati da stvarno blažu ne reče jerbo je taj lud i nigdar se nezna kaj mu more dojti v glavu. samo dok pe čez vulicu prikoči z traktorom vužge cirkulara i obreže nam przte a toga nam baž i ni trebalo vuto vreme. i začaz eto ti sneje badaničeve z malim jožicom. a veli davorica gle sat dok jožicu stepem. a velim ja njemu naj jožicu jerbo je još mali a veli on ma nižt mu nebo. i davorica zel najsitnežeka kamenčiča i maloga jožicu strefil v nogu. a jožica mam v plač. i drečal je kak da ga kolju i vikal mama mama oza me je fpičila oza me je v nogu. a veli sneja daj da vidim. u bogme te je stvarno kak ti je crveno pa kak ju nesem vidla. a mi smo šteli puči od smeja. davorica se je tak smejal kaj se je stepal a ja sem si mizlil sat dok opane i diregt na mene kaj se razbijemo kake ruške. i ni prešla ni minuta jerbo se je još čulo v daljini kak jožica dreči kat eto ti jendrine ciglarovoga na biciklinu. pomalko je gazil i pofučkaval nekakovu ariju. a velim ja sat dok mu prisedne pofučkavanje. a veli davorica bomo skupa opalili. i mi nategnoli a ja nanišanil pravac pod koleno. i ja opalil i davorica mam za menom. ja sem ga dobro potrefil i samo mu je noga otskočila z pedale al je davorica sfulal i pogodil guvernala a od guvernala se kamen odbil i pravac jendrini v nos. ruknol je z biciklina kak da se je helikopder zrušil kaj su ljudi sigurno pomizlili da je potrez. zdignol se je fletno kak bik dok skoči dok ga opatrneš z bičom i pravac na orej krenul a mi vidli da vrak šalu bere i bež z oreja dole. a jendrina je vikal i klel kaj bolje da i ne natipkavam tu. al nas neje mogel vloviti jerbo dok je preskočil plota mi smo več bili na za štagljom na vrtu. al je vrak jendrina sel na biciklin i pravac k davorici doma otišel i rekel njegovima kak smo ga z pračkom. davorica dok je došel doma je dobil z lačnjakom od tate kaj su mu denge oztale a i deda ga je dva put šubeknol jerbo je skužil da smo mu zeli šlaufa. ja nesem posle dva meseca išel k davorici da i mene ne zlemaju. fala bogu kaj neje jendrina i k meni doma otišel jerbo bi i ja dobil svojega boga dok bi mama podivljala. i sat sem se sega toga setil dok sem pračku našel. sat pem popoldan najti nekakovu metu il kakove flaše stare i bum nakupil kamenja i bum z pračkom probal malko gađati da vidim jer jož morem dobro pogoditi kak i prije i jer još pračka daleko nosi. pe i đekica z menom. pozdrav prijateljski.
- 13:29 - Komentari (7) - Isprintaj - #

subota, 11.09.2004.

čudaj toga

bilo mi je dozadno denes pa sem malko čital kaj drugi natipkavaju tak koje kakove bedaztoče i morem vam reči da se čudaj toga more sprečitati o čudaj stvari i ljudi kak koje kakove norije izvađaju. a onaj jeden kaj šrajba z sakakvemi bojicami je natipkal tam kak ja tetriza igram i onda sem videl kak je i mene našrajbal i stražno mi je velikoga noza narisal al si je valjda i on poteral malko rakije kak i baba mižkinina jerbo sem več rekel da ja tak velikoga noza opče nemam. al sem onda skužil da je on to zaprav davoricu narisal. jerbo sem ga po zubima sprepoznal. samo neznam otkud on pozna davoricu al bum ja to davoricu pital. i baž je to smežno narisal kak i one oztale skreature i dok si je pimpeka na riti narizal to je bila prava stvar. jerbo si polek toga mizlim da je on jeden pravi zajebant. i baš mi je to lepo gledeti jerbo mi mozga otpušta. a bum i davorici pokazal kak ga je narisal pak nek na rit opane. to je onaj tam i mizlim da se on zove mile a preziva nekak na s jerbo je tam dok je natipkaval o tratinčicami i kak mora iti na zaod na kraju se potpizal smile i del je uskličnika. čital sem malko i onoga kaj o raznoraznima duhima natipkava i kojekakovima čudesima druge fele i o zoni sumraka i to zna negdar biti i straviđno kaj se čistam splažim al negdar ni ne zrazmem se kaj je natipkal. i neznak kaj se još nesem sprečital i tak. i onda viže ni nisem mogel čitati jerbo je to preveč slovi otjemput i ko bi to se popamtil. nek sem si onda otišel malko prileči kaj mi se joči počinu. pozdravljam. branko uskličnik
- 19:27 - Komentari (3) - Isprintaj - #

četvrtak, 09.09.2004.

lepilo

denes je bila prava situacija zaozbiljno. i to ni bilo za šalu neg je trebalo stoput si dobro spremizliti kaj bum napravil i to se skupa. jen čovek kaj se zove zajec zna tak gda gda dojti k nami i onda nam nekaj pomore il tak nekaj dok imamo nekakvoga pozla za obaviti i onda mu mama tak dene nekaj za jezti vu košaru jerbo on nema nigdi na celome svetu nikoga nek sam živi i si su mu spomrli. a mama veli da je bolše pomoči svojemu bokcu nek tuđemu a ja si mizlim i da to dobro veli. i onda je zajec mam vjutro navalil na vrata i počel nabijati kake nori. ja sem jož spal i mislim si pa koji je sat to luđak sponorel jel to morti mižkina kaj oče il ko i nikaj mi nije bilo jazno ko to tak nabija. i ja sem se taman zdigel a mama mu je več bila otprla vrata i veli mama njemu pa kaj je zajec kaj si tak navrl kaj se je dogodilo. a zajec je bil saj zapuvan kak da su ga medvedi naganjali il one zmije hude kaj moreju mam celoga čoveka pojesti z jednim zagrizom. a veli zajec gde je branko hitno mi treba jerbo mi samo on more pomoči. a ja zišel vun z sobe i velim zajcu no zajec smiri se malo kaj očeš kaj ti se je dogodilo. a veli zajec zlo mi se je dogodilo veliko pogleč ti samo brankec ovo. i zvadi zajec ruku z žepa a ja imal kaj za videti. si so mu prsti bili nekak zvijani kak jož nigdar nesem to videl i si su mu bili nekak vragu skup složeni. a pitam ja zajca pa zajec pa kaj je to. a veli on naj me brankec nikaj pitati neg pomagaj kak got znaš. pa reko zajec pa kaj si delal. a veli zajec znaš one cipeliše kaj si mi dal brankec a velim ja el one z plavemi žnjorami kaj su mi se malko bili đoni otkeljili. a veli zajec no baž te brankec. ja sem jih prvo z malemi čavliči zabil kaj se nesu mogli otkeljivati dalje al to baž i neje držalo i onda mi je suset jeden rekel nek otidem v dučan i nek kupim jeno super lepilo kaj ga samo malko denež i mam ti se cipeliši za se veke vremana zakelje kaj jih viže ni vrak nemre otkeljiti. no i pitam ja zajca jesi jih onda zakeljil. a veli zajec jesem jih vraga zakeljil nek pogleč kaj sem si napravil. si so mi se przti skeljili jeden za drugoga i više nikam nemrem z njima. e onda sem ja skužil kaj su njemu si przti tak zvijani. a veli zajec pomogni mi branko kak god znaš i morež. a velim ja zajcu no naj se nikaj starati zajec sat mi to se bumo rešili samo dok se setim kak bi to bilo najbolše. i onda sem si malko tak spremizlil i onda mi je dožla prava ideja na pamet. i velim ja zajcu čujež zajec znaš kak bi to bilo najbolje rešiti i tu situaciju. a veli on a kak branko. a velim ja ovak ti buž zajec lepo del ruku vu škrip i ja ti ju pri zglobu stegnem kaj se nebu mogla micali levo dezno i onda bum ja privezal przte z špagom i bum jih čvrzto privezal za dezku a jenoga przta bum isto privezal z špagom i naglo potegnem i on ti se bu otkeljil jerbo kad bu cela ruka učvržđena i tak jenoga po jenoga przta i začaz bumo gotovi. a veli zajec onda ajt. i ja mu stisnol ruku taman pri zglobu a veli zajec naj tak jako branko a velim ja njemu zajec to tak mora biti kaj ti ruka nebo mrdala levo dezno. a veli zajec al me to boli a velim ja nemu pa moraž nekaj i pretrpeti ak očež da se ta situacija reši. i ja sprivezal to se špagom i lepo se razkoračil i naglo potegno špagu a zajec zajafkal kak da ga z nožom kolju. i velim ja zajcu eto si videl malko je zabolelo al ti je jeden przt spažen. a veli zajec esi ti lut branko samo me je stražno zabolelo al mi se przt neje otkeljil. a velim ja pa kak kvragu neje a kat kam stvarno. nesem si ni mzlil da bi to baš moglo biti tak čvrzto lepilo kak da ga je vrak s kuvačom mešal. a velim ja zajcu čujež zajec znam kak bi mogli to otkeljiti a veli on a kak. mogli bi z vručom vodom polejati i onda bi sigurno lepilo odmekšalo pak bi se morti i samo odlepilo. a veli zajec pa jesi ponorel kaj mi su ruku zopečeš. onda bumo ovak velim ja zajcu. denemo vodu na šparet i ti porineš ruku v lonec i buž tak držal kak got dugo buž mogel zdurati i onda dok više nebuž mogel zvadiš ruku i naglo ja trznem i to otkeljimo. i onda smo tak i napravili. zajec je držal ruku v loncu a ja sam potkuril. i prešlo je tak okraj pet minut a veli zajec branko ja više nemrem zdurati a velim ja njemu no jož samo malko jer sem znal da ak se bolje zvruči da bu se lakše odkeljilo. i onda zajec ni mogel više zdurati i zvlekel je ruku van a ja ga brzo prijel za prste i povlekel kak sem god mogel al vraga nikaj nesem mogel napraviti. onda mi je stvarno bilo več prekipelo vu glavi. i velim ja zajcu a da malko to lepilo polejemo z benzinom i vužgemo i mam zgasimo kaj ti se ruka ne speče morti bi se lepilo raztopilo. a veli zajec e to ne. to nedam jerbo mi sa ruka zobgori. onda sem zel žiletu i rekel sem zajcu ti sad zajec samo mirno drž ruku a ja bum rezal lepilo. i tak sem malko po malko rezal lepilo skoro jenu vuru ak ne i duže. samo sam ga šezt put porezal al samo malko mu kožu zguljil nikaj strašnoga. nek sem ga samo jemput malko jače po palcu kaj mu se je i koščička vidla al sem mu z krpom to obmotal pa mu nikaj nebu. a na prztima mu je se onak belo oztalo kaj si bu moral mesec dana to ribati s prztov dole. i sva sreča kaj smo to uspeli i tu situaciju rešiti jerbo z onak zlepljenima prztima nebi zajec opče mogel ni jezti ni nikaj i morti bi i vmrl od glada neg je sva sreča kaj je k meni došel kaj sem ja to sve stručno obavil i rešil ga takvoga velikoga zla. pozdrav. sima skupa.
- 16:14 - Komentari (4) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 06.09.2004.

jogenj

videl sem denes na televiziji kak po sikud su veliki požari i kak vatrogasci gaze jognja velikoga kaj se razbukčiva po šumi i po sikud i jož nam i samo to treba kaj nam cezte se zgore kaj se nebumo mogli voziti ni na more iti i to bi bilo baž pravo zlo. i onda sem se setil kak smo imali i mi takvoga velikoga jognja dok smo ja i davorica ono bili plasnicu vužgali. to je bilo dok smo jož bili mali i el smo ižli v drugi il treči razred i se ne sečam više gda je to bilo. i tak smo se igrali na vrtu od suseda od davorice kaj se zove frčkavi jerbo ima lazi nafrčkane kaj da bi ga nešče z drot kefom celi den čežljal dok je bil mali. saka mu je las sfrkana na triput jena na drugu i to baž smežno zgledi. a jeden naš pajdaž kaj se zove krežo i kaj se je navek z nami igral dok smo bili mali je svojemu dedi pokojnome kaj onda nije jož bil pokojni nek je bil žif al je vmrl tek pozle jerbo je imal infargta dok je kuruzu kopal jeno leto i v pol mekote je papke otegnul. a taj krežo je dedi fkral duvana i još nekakovu škabljicu v kojoj je deda toga duvana držal i one bele papere vu koje se cigaretlini zamataju. i donesel je to krežo k nama i veli on nama glete dečki kaj imam a pitamo ga mi a kaj imaž krežo. a veli on fkral sem dedi duvana dok je zaspal na stolcu i sad bumo si mi sako jenoga cigaretlina popužili. a velimo mi u jebate pa onda idemo. a taj sused frčkavi je na vrtu imal jenu veliku plasnicu sena i mi smo v njoj bili jenu rupu skopali i tam smo imali svoje sklonižte ak bi bil rat il potrez il bilo kakva druga opaznost ili bedaztoča kakva drugčije fele. i veli davorica dečki idemo v naše se sklonižte skriti i tam bumo sfrkali duvana. a velim ja njemu davorica pa jer si ti lut il kaj je s tebom. pa nemremo tam pužiti cigaretline jerbo bu dim išel vun čez prelo i onda naz nešće skuži da smo tam i sa nam vuva ščeše. a veli davorica naj se nikaj brinuti brankec bumo se zabarikaderali kaj nas nišče nebo videl. i onda sam ja rekel onda idemo a krežo je rekel da nek onda idemo več jemput. i tak smo se mi zavlekli v naše sklonižte i nafrkali tri cigaretlina z tim duvanom i sakoj si jenu zažgali. i tak smo polako vlekli dima vuse i spominjali se o kojekakovima bedaztočami ko bu kaj delal dok narazte. davorica je rekel da bu avijone vozil a ja dok sem bil mali sem štel navek vu paromlinu delati al me je ta glupozt prešla dok sem narazel i to me opče viže ne privlači jerbo vu paromlinu navek melja leti po zraku kaj ni dijati nemrež. i tak smo se spominjali i otjemput je kreži dim otižel v krivu vulicu i počel je brejati kak da je ponorel kaj smo taman mizlili da se zaguti. i onda kak smo se splažili da nam krežo nebi odapel smo ga počeli nabijeti po kiđmi i nekak mu je vragu cigarelin opal z ruk i pravac na seno i seno se vužgalo zataj čaz. i mi brzo z nogami da bumo to zgasili al nesmo mogli nek smo brzo zbrisali vun z sklonižta. krežo se je samo vrušil na ledinu kak je bil napužen od dima a mi trkac po vodu. i onda se je taman odnekut suzed frčkavi zmogel i počel je zavijati kak sirena ljudi upomođ ljudi jaču izgoreti požar ljudi požar. a plasnica je gorela kak da bi ju nešće z benzinom zoblejal. frčkavi je bežal okraj plasnice i mahental z rukami po zraku i vikal upomođ upomođ. i onda su to čuli od davorice doma i brzo dobežali i još nekakovi susedi se zmogli i samo su kante nanašali i polevali seno al nikak da to zgase. nek je seno zataj čaz se zgorelo do crne zemlje. kaj je bilo pozle čudo bolje da vam i ne govorim. krežu su otpeljali v bolnicu jerbo kaj mu toga dima spumpaju van z želuca a davoricu je jotec tak zmazal z remenom kaj je tri tjena crne denge nosil. mene je mama samo parput pljuznola i više se nesem smol z davoricom i krežom mesec dana družiti il više nak smo samo bili v hižama zaprti. a frčkavome je od davorice stari moral pun voz sena otpeljati jerbo bi mu se krave pocrkale od glada. tak je to bilo. a suzed jozip je rekel da se je velika sreča u nesreči dogodila kaj nije jogenj štaglja zavatil jer bi onda pol vulice zgorelo i bila bi to prava kataztrofa. al fala bogu i anđelu čuvaru kaj neje jogenj štaglja zavatil jerbo se onda nebi smeli leto dana skupa igrati nek bi bili po hižama zaprti. i samo daj bog kaj bi te jognje kaj su denes bili na televiziji vatrogasci spogasili i kaj bi bil mir več jemput. lepo pozdravljam uskličnik
- 19:29 - Komentari (8) - Isprintaj - #

petak, 03.09.2004.

svetla

stojadina smo popravili i lepo smo ga oprali i sredili kaj je lepi kak slika a na sliki mercedez il neki takov auto slični kaj košta miljon kuni i još i više. al ga nezmemo voziti ni za živu glavu jerbo je rekla mama ak ga speljamo vun z štaglja da nam se noge spotrga. onda smo fčera slagali ozvučenje. jerbo je davorica našel nekakvoga radija i zvučnike smo z jenoga staroga televizora zvadili vun al nigdi nemremo najti antenu pak moremo samo jenu stanicu služati na radiju dok auto stoji al veli davorica da se vozimo vunjem da nebi nikaj čuli nek pothitno trebamo antenu nabaviti. i onda sem ja srel denes jenoga dečka kaj se marijo zove a on vam more se nabaviti kaj got očete jerbo veli moja mama za njega da je on leva ruka dezni đep a da takovi moreju svega vraga nabaviti al meni to baž i nije jazno. al je rekel marijo nema problema brankec zutra ti donesem pravu pravcatu antenu kaj buž mogel služati celoga sveta čak i mađare al sem mu rekel da nemora iskati takvu jer ja mađare ionak ne razmem. fčera sem jenoga pajceka prodal tu v selu. starome francu čučaričevom od babe zlate pokojne bratu kaj mi je navek za sladolet dala dok sem bil mali jerbo sem joj kruva zdučana nosil il kaj je vegetu trebala il kaj slično. i onda sem ga narival na prikolicu jerbo ni bil baž tak težki okraj sto pedezet kil ak i tolko i sednem ja na traktor i pravac diregt k starome francu se zaputil jerbo ga je mam nakanil i zaklati. i vozim se ja tak na traktoru i otjemput mi se samo milicajec nažel pred nosom i maše z onom lizaljkom kaj da je ponorel nek stanem. i ja prikočil kaj sem skoro ne meztu stal jerbo sem si mizlil kaj me nebi spitaval za kočnice il kaj. i veli on meni dobar dan gozpodine a velim ja njemu dobar dan gozpon. i veli on meni vi ste se gozpodine vozili na traktoru a nizte imali upljena svetla. a velim ja njemu gozpon pa jer vidite da neje noč jerbo je bilo taman negdi okraj tri vure popoldan i kaj bi onda imal svetla vužgana. a veli gozpon nije noč al po novome zakonu vi morate imati svetla upaljena. je velim ja njemu a ja vam to opče nesem znal a da jesem itak nebi svetla vužgal jer opče neznam gde se vužižu. a veli on pa kak neznate gdje vam se na traktoru pale svetla. onda sem mu rekel a kak bi znal kad se nigdar ni nesem po noči na traktoru vozil a po danu mi svetla bogmeč ni ne trebaju jerbo jako dobro vidim. onda je rekel kat nizte znali onda zapamtite za ubuduče da treba uvek imati svetla zapaljena. a ja sem mu rekel dobro gozpon milicajec ja čim dojdem doma bum otprl haubu i bum poglenul di se ta svetla vužižu a ak nebum mogel najti gde se vužižu bum pital mamu pa jih bum navek imal vužgana. a veli on dobro onda gozpodine samo nemojte to zaboraviti. a velim ja njemu no gozpon pa ak sem popil jenu pivu to ne znači da bum mam se pozabil. i samo sem digel ruku i po gazu dok se još nekaj ne zmisli. fala bogu kaj je to bil tak dobri milicajec kaj mi nije nikakovu kaznu napizal jer bi me mama vmorila da je. dok sem došel k francu veli on meni u brankec baž je lepi pajcek kaj ti veliž kolko ima kil kaj ga nebumo na vagu vozili nek se ovak naprek pogodimo. velim ja francu a ima franc taman prek sto ozamdeset kil. a veli franc no brankec kaj bi imal pak jesi ponorel nek ima okraj sto šezdeset. onda ja velim francu no dobro franc nek bu onda sto sedamdezet i kaj nebu ni po tvoje ni po moje. i tak smo se i pogodili. a mami sem taman rekel da smo se za sto pedeset kil pogodili kaj bum imal za koju pivu il žvakače il kaj mi več bode trebalo. sad si idem jenoga sendviča složiti jerbo sem več preveč gladen a imam i lepe paprike. pozdravljam.
- 15:34 - Komentari (3) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se