Bioprotector - Harmonising health

Kontakt
Pitanja  |  
Sertifikati  |  
Šta je Bioprotector  |  
English

Zaštitnik života

Bioprotector naučno dokazano, uravnotežuje deformisano magnetno polje eliminišući štetna zračenja izazvana negativnim uticajima podzemnih voda, kućnih aparata (TV, kompjuter, fiksni i mobilni telefoni,...), električnih instalacija i zračenja iz kosmosa. Deformacije magnetnog polja prostora u kome živimo i radimo štetno utiču na fizičko zdravlje, narušavajući imuni sistem i metabolizam, koji mogu dovesti do širokog spektra oboljenja. Na psihičkom planu patogena zračenja uzrokuju depresivnost, agresivnost i preosetljivost na stres. Magnetno polje uravnoteženo Bioprotectorom, omogućava neometan protok bioenergije kroz celo telo čime se umanjuju ili otklanjaju fizičke i psihičke tegobe uzrokovane patogenim zračenjima. Stoga je preporučljivo koristiti Bioprotector na mestima gde se zadržavamo duže vremena, gde spavamo, radimo, vežbamo, gledamo TV, itd.

Bioprotector je načinjen od čistog bakra. Efikasno štiti od patogenih zračenja, pozitivno utiče na harmonizaciju zdravlja i nema štetnih nuspojava.

Bioprotector je neograničenog trajanja.

Bioprotector kupujete samo jednom, a koristite ceo život.

Zdravlje nije sve, ali sve je ništa bez zdravlja.