četvrtak, 12.02.2015.

ŽIVOT

ŽIVOT
Apsolutno stvarno istinom realan materijalni dokaz jasnim razumijevanjem.
Život = SVE bezuvjetno slobodno jedno i ne može biti drugo van prostornog vremena i fizičkog svojstva na svakoj razini čistoće.
Ako nešto ne razumiješ realno i ne možeš se izraziti, dalje si od nulte točke biološke libele, a to je doživljaj istinom.
Život je savršena igra i nikada nije zbrka, ako je sam mentalno ne stvaraš, tako što uđeš u maglu, tamu ili neznanje, jer progutaš nešto što kvari red iznutra, ili izbaciš životnu silu spermom u grču orgazma.
Krv, limfa, srce i organi reagiraju na sve promjene, zato je bitna istina u smislu neutralnog razumijevanja, jer je stvarno uvijek realno i ne moraš misliti nešto drugo.
Stvarnom nije potrebno nikakvo mišljenje niti objašnjenje, jer je samo po sebi realan materijalni dokaz.
Ako nešto trebaš dokazivati govorom, svakako to neće biti istina jer se ona kao neutralnost ne iskazuje jezikom i otvaranjem usta, nego mirom iznutra sa svim zatvorenim rupama tijela. Tada je dokaz realan da STVARNO nije nešto drugo van tijela.
Razumijevanje je dokaz istine i direktna veza apsolutno stvarnog u realnom doživljaju.

Kada se jedno ne dijeli, uvijek je jasan informatički materijal i elementarni sadržaj je lako utvrditi.
Logično mišljenje nije jasno, jer se nameće primitivno pokušajem zadržavanja vremena, punjenjem ili pražnjenjem, što kvari krvnu sliku, ritam srca i zdravlje uz cjelini.
Kada kažeš JA, a to često koristiš, trebaš znati to nije život, nego se iza toga krije ime, prezime, želja, plan, cilj, potreba, sve negativno i pokušavaš ga maskom sakriti, koristeći tijelo kao žrtvu.
Tijelo je stvarno kao dokaz, a tvoj potpis, ime ili sve što govoriš nikada nije stvarno, niti može biti, jer je samo simbolizam mentalne strukture, a to ne može biti realan dokaz za razumijevanje.
Zato svatko ima svoje mišljenje, navodno povezano logikom i sve to završi maglom psihe, što svakako nije zdravo.
Kako se mišljenje većinski koristi, prihvatljivo je kao normalno, zato opstaje logika teoretskom metafizikom i mentalnom psihologijom bez dokaza, važno svatko za sebe nešto mulja na svoj način, sebično, primitivno, bez istine, bez slobode, bez razuma, nikada fizički opravdano i realno, ljudski.
Čovječnost je samo fatamorgana pameti i svijesti koje nemaju nikakve veze s realnim.

- 17:44 - Komentari (0) - Isprintaj - #

srijeda, 11.02.2015.

APSOLUTNO REALNO

APSOLUTNO REALNO
Teoretski čovjek sam sebi stvara ustupke da dobije u vremenu zbog mišljenja, zato ne prihvaća pojam apsolutnosti.
Inače APSOLUTNO je jednostavno značenje potpune promjene stanja do sada. Radi se o promjeni suprotnosti, dan prelazi u noć i obrnuto.
Apsolutno relativno = prostorno vrijeme i samo istinom nulte točke, vakuuma ili jasnoćom svijetlosti razumiješ o čemu se radi. Bez istine ti si stalno zarobljen mišljenjem i ne dopuštaš stvarno u realnom fizičkom dokazu.
Svatko ima različito mišljenje i opravdana su logikom, no ništa u tome nije jasno.
Tako apsolutno relativno = JEDNO jasno razumijevanje bez ostatka za psihologiju mišljenja, koja nikako nema kraja, nego je sve u pretpostavkama, u vjeri u sujeti, u tajnoj materiji.
Kroz individualne pojave znaš za vrijeme, inače je ono samo prostor. To najbolje zna pilot u avionu ili rudar pod zemljom.
Jedino čovjek u tami vlastitog mraka ne razumije potrebu života samoostvarenjem, nego ipak ćeli uživati primitivno, iako zbog toga brzo stari, zato što je pod stalnim stresom osjećanja emocija, a to nije zdravo za srce i organizam u cjelini.
Da li ti od sada pristaješ služiti se istinom, bez mišljenja samo realnim dokazom činjenica?
Kulturom čovjek je stalno u rascjepu ličnosti, sebičan, materijalno ovisan, primitivan, iako je svega u izobilju u prirodi elemenata.
Sve prirodne pojave su razumljive i fora je da čovjek ne upliće svoj um, jer će time zaustaviti red po pravdi čistoće i on to stalno čini.
Grijeh i prokletstvo su samo onda kada činiš suprotno od realnog, a ne od logike, jer po njoj čovjek je dovoljno pametan i svjestan psihom, no fali razum inspiracija, volja, čista krvna slika, mirno srce, imunitet, zdravlje, ljudskost.
Kad netko umre tijelo je stvarno nestalo, no to nema veze što simbolično ime i dalje postoji u matičnoj evidenciji i sjećanju drugih.
Kome je stalo do razuma odmah odbacuje logiku i prihvaća istinu zbog jednostavne fizičke realnosti, jer ništa nije metafizika niti psihologija ako ti ne misliš.
Najmanja moguća pojava i svijet u cjelini, jednako su razumljiv informatički materijal, gdje jasno percipiraš apsolutno u realnom, a sve to nije moguće bez istine (vodika koji elementima daje čistoću jer je neutralan prostorni vakuum, nije ovisan od vremena).

- 18:13 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ISTINA

ISTINA
Realnom percepcijom nulte točke, istinom je stvarno apsolutno jasno, zbog vakuuma ili čiste svijetlosti u dokaznom materijalu.
Crno i bijelo uvijek jedno jasno iako su suprotnosti i nisu boje.
Slobodno mišljenje je potpuno neodređeno, kao što nikada ne možeš jasno definirati svaku nijansu boje.
Zato su crno i bijelo s točkom na kraju uvijek jasno, kao realan objekt i njegova slika u ogledalu.
Za određivanje puta dovoljne su 4 osnovne boje + 4 pomoćne.

- 13:13 - Komentari (0) - Isprintaj - #

NEZNANJE

NEZNANJE

Čovjek misli važniji su zakoni od krvne slike u životu.

Primitivno je kada odrasla osoba realno ne razumije obične potrebe, a to čini protiv dokaza istinom, jer ima drugi cilj.
Čovjek ne prihvaća realan fizički dokaz za apsolutno stvarno ili istinu, nego je sklon manipulaciji, jer ima podršku većine, kojima je stalno do tajne materije i uživanja.
Na taj način nije moguće graditi dobre odnose među ljudima.
Čovječnost nema veze s ljudskim kvalitetama.

- 13:12 - Komentari (0) - Isprintaj - #

APSOLUTNO

APSOLUTNO
Smisao apsolutnog je jedno stvarno jasno i realno razumljivo kao gola istina, koja je sama sebi dokazni materijal, upravo kao sunce danju.
Dvije i više stvari odvlače pažnju i gubi se jasnoća uvida.
Apsolutno je samo ravan neutralne nulte točke kao libelom, a to je za ljudsko biće istina kao sunce za cijeli svijet.
Apsolutno jedno stvarno realni dokaz materijalne istine koju svatko jasno razumije u svijetu, zbog sunca danju i noću.
Apsolutno stvarno realno potpuno jasno u razumijevanju fizičke pojave. Teoretske pretpostavke su samo manipulacije zbog nekog skrivenog cilja čovjeka.
Stvarno jedno inteligentno bezuvjetno slobodno kroz individualne pojave prostornog vremena, jasno razumljivo realnim dokazom istine.
Inteligenciju shvati kao cijeli svijet u apsolutnoj tami, tako nema pojava ali je ipak moć.
Inače pojave se formiraju od svjetlosnih slojeva kroz svaku moguću fizičku promjenu.

- 13:11 - Komentari (0) - Isprintaj - #

DESTILIRANA VODA

DESTILIRANA VODA
Zbog neutralnih fizičkih svojstava u prirodi elemenata najbliži je informatički materijal svijetlosti.

- 13:10 - Komentari (0) - Isprintaj - #

STVARNO REALNO

STVARNO REALNO
Jedino stvarno jasno razumiješ realno kao istinu ili dokazni materijal, kao nultu točku libele prostornog vremena.
Zato je bitna istina, jer direktno percipiraš jedno apsolutno kroz jednu misao.

- 13:09 - Komentari (1) - Isprintaj - #

subota, 07.02.2015.

APSOLUTNO

APSOLUTNO
Od svega individualnog snagom i silom prelazi u jedno stvarno kao inteligentna moć, u odnosu na tvoju perspektivu centar svijeta bez pojave, jer brzina svijetlosti to ne dopušta, u pitanju je sloboda održanja cijele kreacije svijeta.
Kreacija svijeta je jedno slobodno fizičko svojstvo od svih individualnih stanja, tako što ništa ne može biti univerzalno nego uvijek jedno.
Krugovi svih mogućih boja vezani u centru, najprije su vakuum čiste svijetlosti, kao prozirno bijelo i čvor stvarnog centra kao stvarno inteligentno crno.
Apsolutno prostorno vrijeme je samo moć nulte točke, ali to nije ništa od individualnih pojava u realnom materijalu.

- 15:29 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ISTINA

ISTINA
Istina je stvarno, jasno, s dopuštenjem, kao jedna misao, kao najdublje razumijevanje, nešto zbog čega nećeš reagirati niti misliti nešto drugo.
Zato u svijetu svatko na jednak način doživljava istinu.
Ako stisneš pesnicu, snaga tijela silom nju drži, no u njoj je nevidljiva moć kao apsolutno stvarno.

Kroz istinu samo dopuštaš dokazni materijal kao da ga znaš i to je u skladu s inteligencijom.
Praktički dopuštaš jodiranje krvi štitnjačom u grlu, držiš zatvorena usta, vibriraš glasnicama, jer razumiješ potrebu da sam sebi pomogneš u održanju volje i raspoloženja.
Istinom prihvaćaš, dopuštaš, razumiješ stvarno bez ikakve reakcije u promjeni karaktera u ritmu srca i ponašanju.

- 15:29 - Komentari (0) - Isprintaj - #

SLOBODNO MIŠLJENJE

SLOBODNO MIŠLJENJE
Sve stvarno realno jasno kroz jednu misao razumijem i istinom znam, zato ne gubim vrijeme u primitivnom mišljenju.
Jedna misao je ipak percepcija ravna nultoj točki ili biološkoj libeli, u skladu sa danom i noći od sunca.
Svi koji misle ne služe se istinom, nisu jasni sebi ni drugima, nemaju ljudskog razuma za obične prirodne potrebe, manipuliraju logikom čovječnosti, a to je ništavna kultura politikom, kroz pamet i svijest.
Čovjek je samo mentalna konstrukcija, to nije nikakav dokazni fizički materijal u životu, zato svatko to želi zbog skrivanja cilja.

- 15:19 - Komentari (0) - Isprintaj - #

DOKAZ

DOKAZ
Svaka promjena stanja stvarno je dokaz kao istina i samo to prihvati s razumijevanjem i dopuštenjem, kao da znaš o čemu se radi.
Besmisleno je reagirati osjećanjima emocija na nešto gotovo.
Istinom kao sunce jasno misao razumije stvarno.
Ako i dalje držiš do svog mišljenja, ni jedan realan dokaz ne prihvaćaš, jer se štitiš manipulativnom logikom u teoretskim pretpostavkama.

- 15:18 - Komentari (0) - Isprintaj - #

srijeda, 04.02.2015.

JA

JA
Istina nije moguća ako ne odbaciš mišljenje, a ti si bez njega slijepac, zato ti ne mogu pokazati pravi put, jer misliš pametniji si od svakoga, iako stvarno ne razumiješ dalje od nosa (prema unutra do krvi). Kad vidiš svoju krv uplašiš se, a kada je punjenjem pretvaraš u kruti kristal, tebi to ne smeta, jer od toga uživa tvoja kameleonska duša.
Stvarno jasno istinom realnog razumijevanja, beba po rođenju ulazi u prirodu elemenata, gdje su promjene svakog trenutka.
Čista tijelom i krvnom slikom, bez imena, još nema mentalnu strukturu čovjeka, koji za sebe (kao posebni subjekt u tijelu), kaže JA u svakom predstavljanju.
Jednostavnost je jedno u svemu, tako JA to nije, nego je mentalna zbrka, jer svaki element djeluje iz svoje perspektive vremena, u odnosu na prostorni vodik u samoj cjelini.
Istina je kao iskra, nulta točka i percepcija najmanjeg prostora u najkraćem vremenu, uvijek kao jasan doživljaj svake slike kao u opažanju ili ogledalu, samo stvarno bez posredovanja u mišljenju.
Čovjek koristi JA kad brani mišljenje logikom psihe, iako ne razumije realno, niti se jasno može izraziti. Slova i brojeve koje izgovara, nisu istina, nego zbrka osobe kojoj fali vodič u znanju, jer ako tako nastavi narušit će zdravlje.
Tako je čovjek sebičan i ovisan materijalno, jer negira fizički materijal tijela, nego vjeruje tajnoj materiji, ona je njemu logična i duhovna, nalazi je u crkvi, novcu, društvu, jogi, meditaciji, u mrtvoj hrani kad se primitivno puni i orgazmu pri nagonskom pražnjenju.
Prostorno vrijeme (uvijek jedno) po vertikali gravitacije i horizontali rotacije za svaku (najmanju i najveću pojavu) je dokaz cjeline od elemenata koja nije savršeno čista kao vodik, vakuum ili čista svijetlost.
Međutim ako je nešto savršeno, nema pojavu za materijalnu identifikaciju, tako u nesavršenim pojavama (fizički na svakoj razini čistoće), stvarno istinom kao da govori sve o svom životu.
Ako sve promatraš kroj perspektivno JA, tebi smeta vlastito logično mišljenje, jer ne koristiš istinu.
Istina jednostavno oslikava fizički materijal jasnim informacijama i bez ostatka za novo mišljenje.
Sa istinom jasno realno razumiješ svaku elementarnu promjenu u odnosu na vodik (svijetlost).
Svi elementi su vremenske informacije i od njihove gustoće prostor je jasan ili nije. Na kraju kad nestanu elementi, neutralan vakuum je vodik kao sunce u centru svijetlosti, što u krugu ponavljanja dodiruje apsolutan život i tako se sve slobodno odvija kao smjena dana i noći.
Tako jasno razumiješ da vodik nije gorivo kao materijal, nego plazma čistoćom štiti stvarno u centru, kao kap vode u pinealnoj žlijezdi zbog koje je moguća jasnoća istinom.

Tko ne želi razum, njemu je ova priča glupost, kao što je djetetu smiješno kad se odrasla osoba krije iza uloge čovjeka koji u govoru jezikom uvijek nešto laže a drugo misli.
Novi materijali informatički nisu jasni ni onome tko ih otkrio, zato su nano tehnologije dokaz koliko je čovjek primitivan u neznanju, karakteru, ponašanju u svemu.
Iz perspektive JA, cilja, želje, dobitka, posjedovanja, uživanja, oduševljenja, logika potpuno opravdava mišljenje čovjeka, no on zbog toga ništa jasno ne razumije i uvijek želi više, što nema veze sa slobodom u životu i smislom kojim se ostvaruje.
Čovjek je evolutivna iluminacija (zamjenica svijetlosti jasnoće), zato bježi od istine samoostvarenja tijelom od krvi i mesa, nego želi samouništenje zbog većeg uživanja u raju, jer vjeruje tajnoj materiji.
Da bi uvijek dobio u vremenu, čovjek realno imenuje relativnim, iako za to nema nikakvog dokaza. Relativno u promjeni zbog starenja, svejedno je realno stvarno.
Razumijevanje svega je kao slika u ogledalu, tim prije što u trenutku jasnog viđenja promiču 24 slike zbog dana i noći, ali i sve informacije do neutralnog vodika u vakuumu svijetlosti.
Ono što je sunce za svijet, to je istina za ljudsko biće.
Čovjek nije ljudsko biće, jer to potvrđuje u svemu, negativan je mišljenjem u vremenu i ujedno prkosi čistoj gravitaciji, koja svemu daje karakter jasne cjeline.
Analizom kapi destilirane vode, možeš jasno razlikovati točku i svijet ili trenutak i vrijeme.
Onako kako se drži kap vode kao cjelina, tako se održava cijeli svijet.
Ako odbaciš svoje mišljenje i bez JA realno promatraš prostorno vrijeme kao živu i slobodnu kuglu, jednostavno razumiješ kako se kreacija ostvaruje i nikada u dijeljenju jedno neće biti dvije i više novih cjelina, nego je svaka za sebe ponovo jedno.
Analiziraj činjenicu centra svjetlosne kugle, periferiju i unutarnji hologram, gdje su sve promjene, a praktički nema ometanja. Sve je vezano za centar i ujedno se slobodno ostvaruje. To je moguće zbog jednog fizičkog svojstva.
U centru je sunce i svijetli zbog svake elementarne pojave koje imaju direktnu vezu s njim. Ta kreacija je slobodna fizička razmjena informacija od najsitnijih do najkrupnijih struktura kakva su nebeska tijela, planeti, zvijezde.
Svijet nije nikakva tajna, jer ga razumiješ kao kap vode na dlanu.
Ujedno je sve jasno ako nije prostornim vremenom prošireno kao magla i ništa u njoj nije dokaz fizičke realnosti, nego se logikom psihe iznalaze odgovori koji nemaju nikakve dokaze istine.
Sve što čovjek čini negativno je, iako većinski normalno, razumno, svjesno, osjećajno, vjerski, moralno, jer nije ljudski.
Čovječnost je fatamorgana iza koje se svatko skriva.
Ljudskost je prepoznatljiva istina svake osobe koja zrači toplinu, kao ljubav prema životu bez ikakve logike uživanja u materijalnoj vrijednosti.
Kada su elementi u pitanju, vodik to nije, nego je svijetlost.
Kisik je živa čistoća u elementarnoj prirodi, najjednostavniji u svim vezama.
Ugljik je sklon kristalizaciji svega zbog strukture. Tako se može pretvoriti u najskuplji dijamant, samo kao usporedni dokaz tvrdoće materijala u prostornom vremenu, a ti od njega nemaš nikakve koristi, jedino možeš imati neprijatnosti.
Slijede ostali plemeniti materijali, zlato, platina, srebro i tako redom po upotrebnim vrijednostima. Plinovi i druga stanja imaju svoje mjesto.
Čisti elementi su u živim strukturama iona i u takvom obliku su tebi važni za krvnu sliku i zdravlje.
Opasnost su svi umjetni elementi, plastika, silikoni, sve što malo košta, ali zbog njih imaš najviše problema (nije moguće prirodno recikliranje) i realnu prirodu čine sve starijom.
Zbog cilja moćnika logikom njihovog mišljenja i novca, sve to ima opravdanja, no potpuno je negativno u životu, zato je taj čovjek (napredni um) u strahu od sutra.
Djeca u gradovima sve manje imaju priliku vidjeti živu prirodu i doživjeti je stvarno, nego samo na ekranu i zamišljati, a to ne može biti zdravo.
Nameće se pitanje gdje je rješenje?
Revolucijom promjene smjera djelovanja, jednostavno je iz magle mišljenja prihvatiti realnu istinu, odbaciti moral, vjeru, taštinu, materijalizam i simbolizam u novcu, nego svemu prilaziti fizički realno, jer jedino tako možeš imati doživljaj jasnoće.
Prirodno tijelo od krvi i mesa, po vertikali i horizontali prostornog vremena prepoznaje 9 x 9 = 81 kombinaciju, koje daju jasnoću enzimima, za više od tisuću hormona. Kroz nultu točku sve se ponavlja jednako jasno, samo ideš u dubinu razumijevanja sitnijih ili krupnijih informatičkih struktura.
Ako razumiješ kap vode, svakako realno jasno možeš sagledati ocean.
Problem je čovjek, njegov odgoj u duhu logike psihom, gdje ljudske vrijednosti nisu bitne.
Slobodno mišljenje je utjeha svakome da ispod te maske radi svašta, no ništa to ne vrijedi, ako si rob logike i psihe magle, zbog čega ne razumiješ najobičnije stvari i pojave, nego moraš čitati knjige i vjerovati tajnoj materiji koja ne postoji stvarno.
Tebi i svakome fali energija zbog neznanja, jer nje uvijek ima najviše u svemu.
Ti želiš skupu energiju od struje, plina, nafte, drva, čime se devastira ekološki sistem prirodnih elemenata, jer ne znaš što je sunce i izobilje svijetlosti.
Upravo čovjeku fali pravo znanje jer ga ne želi.
Inteligencija je nešto najjednostavnije i njome se svatko može služiti, kao kada bi libelom nešto mjerio, no čovjek se nje plaši, ona otkriva njegove slabosti, želje, namjere i skriveno mišljenje.
Upravo je inteligencija kad sve odbaciš i ostane stvarno u istini, koju je lako realno doživjeti bez govora jezikom. Elementi u krvi u obliku kristala djeluju tvojim mišljenjem, čega u istini nema. Najbliži dodir sa stvarnim u životu je istina u tjesnacu grla, jer tu sva krv mora proći, samo je u pitanju da li organizam postiže nju jodirati, ako u njoj ima viškova.
Za govor istine ne trebaš otvarati usta i lagati simbolizmom slova i brojeva.
Upravo čovjek uči djecu da govore više jezika i ne razumije da ona time postaju još veće žrtve psiho zombija.
Istinom ne moraš ništa pamtiti, jer zbog nje sve znaš.
U prostornom hologramu svaka pojava jasno nudi odgovor gdje se nalazi i kada se dogodila. Što to vrijedi ako čovjek negira istinu zbog logike? Sve što istražuješ već ga znaš, samo dopusti istini da iz nulte točke precizno kao libelom odredi prostorno vrijeme pojave.
Ovo ti trebam pokazati kako je jednostavno, samo ako želiš odbaciti logiku, kulturu, vjeru i sve negativno što prekriva istinu.
Čovjek se plaši činjenica, jer zbog njih mora ostati bez uživanja, a to njemu nije evolutivni cilj uništenja tijela, u kome je navodno pametan i svjestan vodič. Duševnost je osuđena na bolest, mučenje i samouništenje kroz smrt tijela, navodno time počinje raj za dušu.
Nemam protiv ako tebi to paše za uši i mišljenje, meni i djetetu to je jako smiješno i nerealno.
Pametovanje i svjesnost je magla, nije istinsko razumijevanje, još manje ljudska kvaliteta, nego prihvatljiva manipulacija kojom se čovječanstvo služi iz interesa.
A onda svakome fali znanje, strah je od sutra, no razuman točno jasno zna do kada sve to može potrajati i što slijedi zbog takvog ponašanja.
Kad nasilje potone kao brod, izgubi silu, prirodi i dalje ništa ne fali, samo nema tebe (JA) s glupim mišljenjem.
Da li iz ove priče razumiješ potrebu čiste krvne slike ili si karakterom slabić, prema lošim navikama koje su jače od tebe?
Da li išta možeš odbaciti zbog zdravlja i vitalnosti, ili si već dao pristanak duši da ti usmrti tijelo?
Da li možeš prihvatiti realnu fizičku istinu umjesto logike psihe?
Kada umišljaš seks s nekom osobom da li joj možeš reći jasno, ili se pravdaš nekakvim strahom, da njime privučeš samilost?
Da li u pohlepi ne moraš puniti tijelo, jer je ono ipak ograničeno prostorom?
Ako si neiskren, možeš li prestati okrivljavati druge, jer time postaješ psihić?
Da li je za tebe ljubav moguća bez mržnje?
Konačno možeš li odbaciti ponos, jer nema nikakvu realnost na ono što si nekada bio?
Možeš li bez miješanja JA u krvi, jer iza toga slijedi primitivizam punjenja i pražnjenja?
Da li si za kvalitetnu promjenu kao što je revolucija vraćanja istinskom znanju?
Da li bi se odrekao svega materijalnog zbog slobode u životu?
Da li si lud ili misliš da si samo pametniji i svjesniji od ostalih?
A što je s tvojim razumom, gdje si ga zaboravio?

- 20:58 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.