bartimej croata

14.10.2016., petak


Teologija privlačnosti muška i ženska
Nastavljam sa objavom Pisma sinodalnim ocima 2 dio. Obzirom da je tekst kratak referirat ću se na današnje konstituiranje Sabora. Obzirom da su iz HDZea i Mosta najavili da neće dirati stari zakon o abortusu predlažem da se Hrvatski sabor nazove Zločinački hrvatski sabor.
Ovih dana smo svjedoci da je u zadnjih 5 dana poginulo 10 ljudi najviše u saobraćajkama. Vidim da se svi čude a nitko to ne povezuje da su dva uzroka tome. Nastavak ozakonjenja okrutnih ubojstava nerođenih i neuvažavanje žrtava koji su okrutno pobijeni iza 2 svjetskog rata. Nitko iz države nije bio na Misi za žrtve Hude jame. Na konstituirajućoj sjednici Zločinačkog hrvatskog sabora bio je pozvan i Joža Manolić. Krv nevinih iz zemlje viče i glas te vike dopire do Boga kako svjedoče prve stranice Biblije. Bog nas je počeo kažnjavati radi nerođenih i radi toga što ova najfukarskija i najodvratnija nacija (zvana Hrvati) na zemlji i dalje ne želi dostojno pokopati žrtve poraća, a samo u Sloveniji već je izbrojano 140 000 hrvatskih žrtava.

Od inozemnih događanja zanimljiv je slučaj iz Švedske gdje su u imigrantskom centru šestorica silovala invalidnu ženu. Iz taxia se navratila u WC u imigracijski centar na prijedlog suputnika imigranta. Švedski zakon kaže da ako nema dokaza otpora onda nema ni silovanja, pa su svu šestoricu pustili. Žena ih nije mogla grebati i udarati, jer je invalidna i jer se prepala. Samo je govorila ne, ne. Ali to zločinačkim ljevičarskim mozgovima nije dovoljno (imam jednog na blogu) pa su pustili silovatelje. S druge strane šerijatski zakon kaže da kao dokaz može poslužiti ako četvorica muškaraca svjedoče. Da ima 100 žena koje su vidjele silovanje to za zločinačke muhamedance nije dokaz pa puštaju napadača. Čudno je da se nitko od šveđana nije našao pa uletio u imigracijski centar i pobio govna. Samo su bacali kamenje, taman da im se muhamedanci smiju.
Prelazim sa ovog muško-ženskog crnila na ozbiljne teme.


2. TAJNA PRIVLAČNOSTI MUŠKA I ŽENSKA

1. Bog je savršeno biće čiji je prvi atribut Nestvorenost. On je vječan. Dok je čovjek kao njegova slika stvoren, ima početak, a duša mu je besmrtna. Bog uvijek ostaje Nestvoren, a čovjek uvijek ostaje stvorenje, pa i onda kad bude posinjen u Kraljevstvu nebeskom (ili prije kroz rođenje u Duhu). Bog je u dušu ugradio privlačnost prema Sebi. Svaki napor čovjeka da vlastitoj duši omogući put prema Bogu ima za posljedicu zdravlje onog dijela mozga koji je zadužen za privlačnost suprotnih spolova, kao uostalom i za cjelovito zdravlje. Muškarac je slika Boga koji je Nestvoren, a žena je slika i Nestvorenog Boga, ali i slika stvorenog muškarca, jer joj je tijelo stvoreno od rebra Adamova. Znači privlačnost Boga i stvorene duše otjelovljuje se kroz zdravu privlačnost između muška i ženska.
2. Da bi došlo do održanja zdravlja prirodne privlačnosti muška i ženska potrebno je da i muškarac i žena teže za duhovnim, da nadvladaju težnju tijela koje teži prema smrti, a da se kroz duhovni život u Duhu, stalno opredjeljuju za vječnost, jer duša teži prema životu i miru, ako je u Duhu (usp. Rim 8,5-11). Tako će obadvoje biti sposobni živjeti onu sliku Ljubavi koja postoji između Boga Oca i Boga Duha Svetoga. I tu muško i žensko participiraju u Božjoj ljubavi. I ta Ljubav posebno obasjava specijalnu ljubav koja se realizira kroz privlačnost između muška i ženska. I posebno je prisutna u njoj. Bit ću hrabar pa ću predložit viđenje analogije između Iv 15,26 i Post 2,21-22
Analogija između izlaženja Duha Istine od Oca i 'izlaženja' rebra iz Adama i stvaranja Eve. Također bi u svjetlu današnjih rasprava o teologiji seksualnosti trebalo povezati i ova dva citata iz Novog zavjeta: Ef 6,10-20 i 1 Pt 1,13. Obratiti pažnju na 14. redak iz Ef 6 koji kaže: -Opašite bedra istinom-.
Kao i 13. redak iz:
1 Pt 1,13-16:
Zato opašite bokove pameti svoje, trijezni budite i savršeno se pouzdajte u milost koju vam donosi Objavljenje Isusa Krista. 14Kao poslušna djeca ne supriličujte se prijašnjim požudama iz doba neznanja. 15Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svemu življenju. 16Ta pisano je: Budite sveti jer sam ja svet.

Petar, prvi papa, ovim izrazom – bokove pameti - hoće reći da je jako važno u pamet upisati nauku o čistoći kojom se dolazi do svetosti.


PRIVLAČNOST NA TRI RAZINE

Da bih donekle osvijetlio tajnu privlačnosti muška i ženska, morat ću to promatrati na tri razine: duhovnoj, duševnoj (psihičkoj) i tjelesnoj.

1 Sol 5,23:
A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće – duh vaš i
duša i tijelo – neka se besprijekornim, savršenim sačuva za dolazak Gospodina našega Isusa Krista.

Očito je iz gornjeg citata da će pred Gospodinov dolazak biti potrebno raščlanjivati ova tri područja čovjekova (duh, duša i tijelo) da bi se neke naizgled neshvatljive stvari shvatile. Evo još jednog citata iz
Heb 4,12-13:
Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca. 13Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno očima Onoga komu nam je dati račun.

Privlačnost na duhovnoj razini
Ovu privlačnost koja ima uzrok u komplementarnosti naravi opisao sam u poglavlju 6. - O obitelji kao slici Presvetog Trojstva-

Privlačnost na duševnoj odnosno psihičkoj razini
Na duševnoj, tj. psihičkoj razini privlačnost se manifestira najviše kroz razne psihičke mehanizme, kao na primjer: mehanizam vraćanja u djetinjstvo. Recimo, žena se zaljubi u muškarca jer on ima neke izrazito slične osobine njenom ocu. Itd...
Duševna se privlačnost očituje u tvrdnji koja je izrečena Evi u
Post 3,16:
„Žudnja će te mužu tjerati, a on će gospodariti nad tobom.“

Prije izgona iz Zemaljskog raja privlačnost između muška i ženska bila je potpuno produhovljena, a najviše se očitovala na srednjoj duševnoj razini. Odnosno takvom bi se očitovala u tajni tjelesnog sjedinjenja dvije osobe, koje bi se sjedinjavale samo po Božjoj volji. Sjedinjenje tijela bi bilo nevidljivo, jer bi područje gledanja bilo na duševnoj razini.

Privlačnost na tjelesnoj razini
Na tjelesnoj razini privlačnost između muška i ženska je na sliku privlačnosti duha i duše stvorenog čovjeka i Nestvorenog Boga jer je muškarac slika Boga koji je Nestvoren, a žena je slika i Nestvorenog Boga (po duhu), ali i slika stvorenog muškarca (po tijelu), jer joj je tijelo stvoreno od rebra Adamova. Znači privlačnost Boga i stvorene duše otjelovljuje se kroz zdravu privlačnost različitih spolova. Ova privlačnost na tjelesnoj razini se uobičajeno naziva erosom i ona je nažalost dominantna nakon izgona prvog para iz Zemaljskog raja. Također, privlačnost između muška i ženska je slika privlačnosti između Boga Oca i Boga Duha Svetoga. Ova se privlačnost s duhovne razine u potpunosti prenosi na tjelesnu. Odnosno, ona je već prenešena samom tajnom stvaranja tijela. Ova se privlačnost zadržava i na duhovnoj razini. Odnosno djelatna je na duhovnoj razini. Ali je u duhu čovjekovom 'umanjena' jer je u duhu čovjekovom djelatan jedan od Sedam Duhova Božjih. Da bih ovo gore potvrdio ponovit ću analogiju između Iv 15,26 i Post 2,21-22. Analogija između izlaženja Duha Istine od Oca i slike toga, tj. 'izlaženja' rebra iz Adama i stvaranja Eve. Velika je istina i velika stvarnost da je Eva stvorena od Adamova rebra. Sve ovo što sam rekao o Adamovu rebru, o privlačnosti muška i ženska i njihovoj komplementarnosti vezano je također i za broj rebara u čovjekovom tijelu, ali neka to ostane tajna. Što se tiče Drveta spoznanja dobra i zla ono je metaforičko i simboličko. Unatoč tome što je takvo i ono ima tri razine, ali o tome drugom prilikom.
Postoji još jedna privlačnost muška i ženska koja je samo na razini tijela. Ona je rezultat dvojnosti u materijalnom tj. tjelesnom smislu; lijevo-desno ili svjetlo-tama itd. S tom se jednom od dvojnosti čovjek rađa.

- 18:21 - Komentari (67) - Isprintaj - #

01.10.2016., subota


Teologija pravde i milosrđa
Evo prve stranice i prvog poglavlja pisma (od 7) koje sam uputio na Sinodu službeno preko biskupa Škvorčevića. Njegov tajnik mi je javio (na moje pitanje) da su se uputili u sadržaj pisma.
Naravno da pismo nije prezentirano na Sinodi jer bi izazvalo promjenu nekih teoloških stajališta, osobito o stajalištu kardinala Kaspera da je Pravda nešto hladno i da je ne treba spominjati kad se spominje milosrđe. Tako nekako.
A moguće da me nisu shvatili. Ali mogli su me nazvati da protumačim ako nešto nije jasno.
Ah, ah, zaboravih da sam obična ovca, šljaker koji je radio u teškoj industriji pa nije baš normalno da nešto pametujem kardinalima. Prije pisma evo odlomka iz evanđelja, čisto da se malo obranim, jer znate.......

(Lk 10, 21–22)
U ono vrijeme reče Isus: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. 26Da, Oče, tako se tebi svidjelo. 27Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti.«
28
Spasiteljski poziv
»Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. 29Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. 30Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.«-----------------------------------------------PISMO SINODALNIM OCIMA--------------------------------------------------
Poštovani oci biskupi i nadbiskupi, uzoriti kardinali, obraćam vam se u svezi predstojeće Biskupske sinode o obitelji. Pismo sam uobličio poštujući želju Svetog Oca da se na sinodi iznesu novosti. Evo ukratko nekoliko (teoloških) novosti, a koje su usko vezane za obitelj (i za imitaciju obitelji), a koje ću obraditi po sljedećim točkama:
1. Odnos između istine i ljubavi i odnos između pravde i milosrđa.
2. Tajna privlačnosti muškarca i žene je u slici privlačnosti Nestvorenog Boga i stvorenog čovjeka i u slici privlačnosti između Boga Oca i Boga Duha Svetog.
3. U svezi točke 55 predsinode 2014. god. pokušat ću objasniti genezu i predstaviti definiciju homoseksualizma, za koju se nadam da će ući u zaključke Sinode. Također ću predložiti uvođenje pojma sarks homofobije. Imam i neke prijedloge u svezi ideologije genderizma. Predlažem i malu izmjenu u Katekizmu u svezi sablažnjivog grijeha pedofilije.
4. Mišljenja sam da treba s 10 Božjih zapovjedi (s katoličkog gledišta), staviti težište na Sedam zapovjedi Novog zavjeta. Tako bi se ponovo 'afirmirale' zapovjedi iz Starog zavjeta, odnosno druga Božja zapovijed, gdje je više i kvalitetnije naglašen grijeh idolopoklonstva, koji prethodi nastanku homoseksualne sklonosti.
5. Bog je Jedan, Trojstven i Sedmerojstven. Sedmerojstven je po Trećoj Božanskoj Osobi.
6. Obitelj je na sliku Presvetog Trojstva. Rađanje djece je u Božjoj ingerenciji, ne samo po stvaranju čovjekove duše nego i po darivanju Sebe kroz cijelog Sebe i kroz Jednog od Sedam Duhova Božjih preko sakramenta krštenja.
7. Opće napomene u svezi unapređenja vjerskog života.


1. ODNOS IZMEĐU ISTINE I LJUBAVI
I ODNOS IZMEĐU PRAVDE I MILOSRĐA

Mnogi teolozi, biskupi i kardinali aktualizirali su pitanje o odnosu između istine i milosrđa. Povod za tu aktualizaciju su prijedlozi mnogih njemačkih biskupa da se ponovno vjenčani mogu pričešćivati. Pokušat ću to šire pojasniti.

Sv. Petar u 2 Pt 1,5 kaže:
Zbog toga svim marom prionite: vjerom osigurajte poštenje, poštenjem spoznanje, 6spoznanjem suzdržljivost, suzdržljivošću postojanost, postojanošću pobožnost, 7pobožnošću bratoljublje, bratoljubljem ljubav. 8Jer ako to imate i u tom napredujete, nećete biti besposleni i neplodni za spoznanje Isusa Krista.


Iz gornjeg vidimo da se do znanja ili spoznanja, odnosno razuma ne može doći ako se prije nije prošlo kroz kušnje u kojem je Bog ispitao poštenje čovjekovo. Ako čovjek ima vjeru, ako je pošten i u poštenju prokušan, onda će kroz razum dobiti spoznanje kao dar od Boga. A da se znanje bazira na istini, odnosno da istina obuhvaća i vjeru i poštenje i znanje i suzdržljivost i postojanost i pobožnost i bratsku ljubav, također svjedoči prvi papa kad kaže već u svojoj prvoj poslanici
1 Pt 1,22-25:
Pošto ste posluhom istini očistili duše svoje za nehinjeno bratoljublje, od srca žarko ljubite jedni druge. 23Ta nanovo ste rođeni, ne iz sjemena raspadljiva, nego neraspadljiva: riječju Boga koji živi i ostaje. 24Doista, svako je tijelo kao trava, sva mu slava ko cvijet poljski: sahne trava, vene cvijet,25ali Riječ Gospodnja ostaje dovijeka. Ta pak riječ jest evanđelje koje vam je naviješteno.


Iz gornjeg citata vidi se da istina postaje vidljiva tek u bratskoj ljubavi. Tad se istina ostvaruje. I tad je čovjek slobodan, da u slobodi ljubi
(Gal 5,13-15). To je najvažniji aspekt istine. Ali da bi nehinjeno bratoljublje zaživjelo potreban je posluh istini, tj. Riječi Božjoj, kao što sv. Petar sugerira u gornjim citatima.

Ivan u 1 Iv 3,18-20 kaže:
Dječice, ne ljubimo riječju i jezikom, već djelom i istinom. 19Po tom ćemo znati da smo od istine. I umirit ćemo pred njim srce svoje 20ako nas ono bilo u čem osuđuje. Jer Bog je veći od našega srca i znade sve.

Istina je sve što jest u kraljevstvu nebeskom. Istina je i u kvalitetnom odjeljivanju dobra od zla. Istina je i da postoji pakao jer je to rekla Istina, rekao je Sin Božji. Božja Riječ je Put, a istina je postizanje bratske ljubavi. Bratskom ljubavi postižemo ljubav općenito kao što se veli u 2 Pt 1,7. Dakle, postižemo (Bog nam daje) najveći dar, dar Ljubavi koja se u nama razlije, po daru Duha Svetoga. Vratit ću se na postizanje poštenja vjerom (usp.2 Pt 1,5), jer sam uočio da se o ovome najmanje propovijeda. Važno je napomenuti da nas Bog kuša i kroz naše novčano poslovanje. Npr, ako nismo u stanju oprostiti novčani dug nekome ili ako uočimo da je brat dužnik u novčanim poteškoćama, a mi ne reagiramo oprostom, onda ne možemo očekivati da nam Bog daruje spoznanje kao sljedeći postignuti dar koji neće biti kroz već stečena znanja, nego kroz neku novost, jer Bog je uvijek nov. Bez prokušanosti na poštenje nema ništa od (novog) spoznanja Isusa Krista pa makar bili najveći filozofi i teolozi na svijetu. Dug je i težak put od vjere do bratske ljubavi i ljubavi općenito, koja je Bog. Napominjem da se ovi pojedinačni odnosi mogu promatrati i kroz odnose među narodima, odnosno da bi bilo dobro da neka dobro stojeća država oprosti dugove nekoj siromašnoj državi. Time bi došao veliki duhovni i materijalni blagoslov nad narod koji je darovatelj. Kad se govori o istini treba spomenuti

Ef 6,10-18 (obratiti pažnju na 14 redak):
Duhovni boj
Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj. 11Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim. 12Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima. 13Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate. 14Držite se dakle! Opašite bedra istinom obucite oklop pravednosti, 15potpašite noge spremnošću za evanđelje mira! 16U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga. 17Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju, 18sa svakojakom molitvom i prošnjom! Molite svaki čas u Duhu...


Postavlja se pitanje, zašto baš bedra opasati istinom. I zašto je to na prvom mjestu. Po meni, odgovor se sam nameće. Važno je nauku o čistoći usvojiti i živjeti. Bez obzira je li čovjek sam ili je u braku. Najnovija teologija ljubavi nikako nema uporište u Riječi, što će biti vidljivo nakon što dam definiciju homoseksualizma. Također ističem da milosrđe bez pravednosti može postati ideologija milosrđa, što se lako može izroditi i u teror milosrđa, ako znamo kako su se ideologije lako pretvarale u teror u prošlom stoljeću. Ovaj put teror bi mogao biti usmjeren prema ostatku ostatka onih koji će ostati vjerni istinama vjere. I u teoriji i u praksi.


O ODNOSU PRAVDE I MILOSRĐA.


Obzirom da su neki njemački kardinali (Kasper) izjavili da je pravda nešto hladno i da crkva treba početi živjeti milosrđe onda ću preko Psalma 85 pokušati objasniti da se Pravda i Milosrđe ne mogu odijeliti.

Ps 85, 9-14:
Da poslušam što mi to Jahve govori:
Jahve obećava mir
narodu svomu, vjernima svojim,
onima koji mu se svim srcem vrate.

10Zaista, blizu je njegovo spasenje
onima koji ga se boje,
i slava će njegova živjeti u zemlji našoj.

11Ljubav će se i vjernost sastati,
pravda i mir zagrliti.

12Vjernost će nicat’ iz zemlje,
Pravda će gledat’ s nebesa.

13Jahve će dati blagoslov i sreću,
i zemlja naša urod svoj.

14Pravda će stupati pred njim,
a mir tragom stopa njegovihDakle, Pravda sve vidi i Pravda stupa pred Bogom. Mir se ne može zadobiti bez ispovijedi. Bez Pravde i opravdanja. Pravda i mir se grle na izlasku iz ispovjedaonice. Čovjek koji nije prošao kroz ispovjedaonicu nije zadobio oprost, znači nije opravdan (Rim 8,30). Ne može zadobiti oprost ako i dalje hoće živjeti u teškom grijehu. Ovdje mislim na one koji su se rastali i koji žive u nekoj novoj zajednici, a traže sakramente. Opravdanje dolazi po milosrđu našeg Gospodina koji je umro radi naših grijeha. Božji Sin Isus daje svome Ocu koji je i Pravda, zadovoljštinu za naše grijehe i pomiruje nas s Ocem. Pravda nije nešto hladno, jer se Pravda zaogrnula Milosrđem po muci i smrti našeg Gospodina. Pravdom se kažnjavaju naši grijesi, ali je sam Gospodin dopustio da bude kažnjen umjesto nas. Time se Pravda pokazala kao Ljubav.


STRAH GOSPODNJI

Redak 12 u Ps 85 nagovještava prekretnicu gledanja na Zakon i prekršitelje Zakona.
Novim zavjetom, obiljem milosti koja je došla po Kristovom zakonu ljubavi koji je apsorbirao i obuhvatio Zakon, Pravda se povukla na nebo, dajući vremena vjernicima da ropski strah ujedine sa savršenim svetim strahom.
Isus je ujedinio zakon straha sa zakonom ljubavi. Ljubavlju je dignuta nesavršenost straha pred kaznom, ali je ostala savršenost svetog straha, kojim se čovjek boji grijeha ne zbog velike štete koja iz grijeha proizlazi, nego zbog toga da ne uvrijedi Boga koji je vrhovno dobro. Tako je nesavršeni zakon postao savršeni po zakonu ljubavi (usp. K. Sijenska- Dijalog Božanske mudrosti 58).


U Mudrim izrekama Izr 9,10 se kaže:

Gospodnji strah početak je mudrosti
a razboritost je spoznaja Presvetog.Također u Sir 1,11-20:

Strah je Gospodnji slava i hvala,
veselje i vijenac radosti.

12Strah Gospodnji sladi srce,
daje radost, veselje i dug život.
13Tko se boji Gospoda, sretan je na svršetku
i blagoslovljen u dan svoje smrti.
14Strah Gospodnji početak je mudrosti,
s vjernima je ona stvorena u utrobi majčinoj.

15Svila je gnijezdo s temeljem vječnim među ljudima
i bit će vjerna porodu njihovu.

16Strah je Gospodnji punina mudrosti,
ona ih opija svojim plodovima.

17Dom im napunja milinama
i klijeti svojim urodom.

18Strah Gospodnji vijenac je mudrosti
koji cvate mirom i zdravljem.

19Gospod je nju gledao i izbrojio
i izlio spoznaju i razbor,
uzvisio slavu onih koji je posjeduju.

20Strah Gospodnji korijen je mudrosti,
a izdanci su dug život.

Da se vratim na redak 12 u Ps 85:

Vjernost će nicat’ iz zemlje,
Pravda će gledat’ s nebesa.


Vjernost ovdje znači vjernost iz vjere k vjeri. Iz vjere u obećanja Božja po Abrahamu k vjeri u Isusa Krista. Vjernost niče iz našeg srca.
Dolaskom Isusa Krista, dolaskom Milosti kazna za grijehe je odgođena, dok je u vrijeme Zakona kazna odmah izvršavana. Međutim kazna za grijeh će ipak biti izvršena. Ona Pravda koja nas gleda s nebesa kaznit će nas kad umremo, ukoliko se nismo sami kaznili pokajanjem, ispovjedanjem i pokorom, koja daje zadovoljštinu za grijehe i popravlja štetu uzrokovanu grijehom. Mi sami ne možemo ništa ali uz suradnju Onoga koji nas jača možemo sve (KKC 1460). Ako smo vjerni Božjim zakonima (vjernost će nicat iz zemlje- zemlja je naše srce) onda nas Pravda (u smislu kazne, a ne u smislu pravednosti) zaobilazi i u ovom životu i kad umremo. To ne vrijedi u slučaju kad nam Gospodin daruje dioništvo u svojim mukama za vrijeme ovog života.
Ne treba zbunjivati ono što je Ivan rekao u 1 Iv 4,17-18:
U ovom je savršenstvo
naše uzajamne ljubavi:
imamo pouzdanje na Sudnji dan
jer kakav je on,
takvi smo i mi u ovom svijetu.
18Straha u ljubavi nema,
nego savršena ljubav izgoni strah;
jer strah je muka
i tko se boji, nije savršen u ljubavi.

Ovdje Ivan misli na strah od kazne na Sudnjem danu. Taj strah nema u sebi ljubavi. Zato dok smo živi trebamo imati sveti strah (strah Gospodnji) koji nas osposobljava da ne povrijeđujemo Dobrotu svojim grijesima.
SUSRET ZAKONA I MILOSTI
U ispovjedaonici se susreće Zakon i Milost. Ispovijedamo grijehe i u odnosu na Zakon i u odnosu na Milost. Zakon služi točnoj spoznaji grijeha, ali je Milost ta koja opravdava. Zato Pavao veli u Rim 8,30:
...jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. 30Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.
Dakle, Pravda i Ljubav su dva neodjeljiva atributa Božja. A samo vjernošću kršćanina Božjim zapovjedima doći će u njegovo srce Ljubav Božja. I samo ako Pravda stupa pred čovjekom onda će mir biti rezultat opravdanja zadobivenog u ispovjedaonici. Rim 5,8-11:
A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. 9Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe? 10Doista, ako se s Bogom
pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. 11I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu našemu Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje.
O ODNOSU ZAKONA I MILOSTI

Prije nego nadopunim ono što sam rekao o odnosu Pravde i Ljubavi mislim da se treba osvrnuti na odnos Zakona i Milosti, kako je to Pavao promatrao. Reći ću možda na nov način- Zakon je ogledalo Pravde. Odnosno Zakon je Pravda koja je s Neba (usp.Ps 85,12) sišla na zemlju (usp. Ps 85,14). Dakle naslov ovog poglavlja može glasiti i -O ODNOSU PRAVDE I MILOSTI- Isus je jasno naznačio da Zakon visi o Milosti.
Pravda je utkana u Milost.
Mt 22,34-40: Najveća zapovijed
A kad su farizeji čuli kako ušutka saduceje, okupiše se, 35a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: 36»Učitelju, koja ja zapovijed najveća u Zakonu?« 37A on mu reče: »Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. 38To je najveća i prva zapovijed. 39Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. 40O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.«

Pavao je odnos Zakona i Milosti morao predstaviti kao da Zakon mora uminuti, da tako kažem postati nevidljiv, radi Židova koji su Zakon smatrali isključivim izvorom spasenja. A sad navodim Pavlove misli koje označuju Zakon kojeg treba zamijeniti Milošću, ali kojeg se ne može dokinuti. Zakon ima sljedeće uloge, odnosno karakteristike:
- Točnu spoznaju grijeha (usp. Rim 3,20 i Rim 7,18-21), ali nema snagu zaustaviti poriv na činjenje grijeha.
- Zakon se vjerom ne ukida, nego se utvrđuje (usp. Rim 3,31).
- Zakon rađa gnjevom, ukoliko nije podržan milošću vjere (usp. Rim 4,15).

- Zakon uvećava grijeh sve do smrti da bi milost zavladala pravednošću za vječni život po Isusu Kristu (usp. Rim 5,20).

- Zakon 'stvara' grijeh, jer bez Zakona nema ni grijeha. Ima ga ali nije djelatan (usp. Rim 7,7-8).

- Zakon nije ništa priveo savršenstvu (usp. Heb 7,19).

- Zakon je prolazan (usp. 2 Kor 3,11).

- Zakon osuđuje (usp. 2 Kor 3,9) .

- 2 Kor 3,11 «Jer,ako se prolazno (služba Zakona) pojavilo sa sjajem,
onda će trajno (služba Duha) biti mnogo sjajnije.»


Dakle, Pavao je u umanjivanju Zakona (kojeg simbolizira Ivan Krstitelj) došao do uvećavanja Milosti koja je došla po Kristu. A sam Ivan za sebe kaže da se treba umanjivati da bi Krist postao većim u očima naroda. Tako je i Pavao umanjio Zakon sve do mjere da ga je sveo na jednu zapovijed u poslanici Galaćanima. Gal 5,14:

Ljubi bližnjega svoga kao sebe sama

što i Isus kaže u Mt 22,39.

Jer, ako živiš ljubav koja ima izvor u Milosti, ne treba ti Zakon.
Ali, iako ti ne treba, on je sastavni dio Milosti, on visi o Najvećoj zapovjedi, zapovjedi Ljubavi. Ovaj opisani aspekt odnosa Zakona i Milosti radi obraćenja Židova bio je važan (uvijek je važan) u Pavlovo vrijeme i u još nekim vremenima povijesti Crkve, gdje se težište s Boga (Milosti) premjestilo na Zakon i moral, pa su kršćani umišljali kao da bi Bog trebao nešto biti dužan nama jer opslužujemo Zakon. Izvršavanje dužnosti po Zakonu treba proizlaziti iz zahvalnosti Bogu. A toga ima ako je Milost već primljena. Danas je važno istaknuti sljedeći odnos Zakona i Milosti.
1-Bez Zakona nema točne spoznaje grijeha (Rim 3,20).
2-Ako se ne suočimo sa Zakonom ne možemo zadobiti Milost koja jedina opravdava (oprašta grijehe) po Žrtvi i Krvi našeg Gospodina.
Papa Franjo je pozvao Crkvu da izađe na periferije, tamo gdje su potrebiti i siromašni, kao što je Isus pozvao sve s raskrižja putova u usporedbi
-Kraljevska svadbena gozba- Mt 22,9.

Mt 22, 2-14:
»Kraljevstvo je nebesko kao kad neki kralj pripravi svadbu sinu svomu. 3Posla sluge da pozovu uzvanike na svadbu. No oni ne htjedoše doći.
4Opet posla druge sluge govoreći: ‘Recite uzvanicima: Evo, objed sam ugotovio. Junci su moji i tovljenici poklani i sve pripravljeno.
Dođite na svadbu!’«
5»Ali oni ne mareći odoše – jedan na svoju njivu, drugi za svojom trgovinom. 6Ostali uhvate njegove sluge, zlostave ih i ubiju. 7Nato se kralj razgnjevi, posla svoju vojsku i pogubi one ubojice, a grad im spali.«
8»Tada kaže slugama: ‘Svadba je, evo, pripravljena, ali uzvanici ne bijahu dostojni. 9Pođite stoga na raskrižja i koga god nađete, pozovite na svadbu!’«
10»Sluge iziđoše na putove i sabraše sve koje nađoše – i zle i dobre.
I svadbena se dvorana napuni gostiju. 11Kad kralj uđe pogledati goste, spazi ondje čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho. 12Kaže mu: ‘Prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenoga ruha?’ A on zanijemi. 13Tada kralj reče poslužiteljima: ‘Svežite mu ruke i noge i bacite ga van u tamu, gdje će biti plač i škrgut zubi.’ 14Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih.«


Tko su ti zli i dobri koje su sluge sabrale? To smo svi mi koji se moramo suočiti sa Zakonom da bi u procesu obraćenja mogli doživjeti sinovstvo Božje. A sinovstvo znači – biti obučen u svadbeno ruho. U ovoj prispodobi Isus je, recimo to tako, muškarac, zaručnik, a Crkva (svaki po Bogu posinjeni pojedinac- i muški i ženski) je žena, zaručnica. Pa zar netko može pomisliti da bi se homoseksualni brak mogao uklopiti u ovu prispodobu ili da bi ponovno vjenčani mogli ostati na svadbi. Ponovno vjenčane je Bog već jednom vezao vezom ljubavi na gozbi, ali su oni skinuli svadbeno ruho. Riječ je ta koja izbacuje nedolično obučenog prljavca kojemu nije mjesto na svadbi, ukoliko je taj prikriven sa svojim nedoličnim stavovima i životom. Ako netko otvoreno zastupa nauku koja se protivi Riječi, crkveni autoriteti su dužni takvog izbaciti kao što i Pavao veli u 1 Kor 5,13:- Uklonite opakoga između sebe-. Očekujem od crkvenih autoriteta, osobito od Svetog Oca da, bez iznimke, pozovu na obraćenje sve koji podržavaju homoseksualnu agendu. Ako se neće obratiti evanđelju onda neka potpadnu pod pravne crkvene sankcije. Potrebno je i prekinuti ekumenski dijalog s vjerskim zajednicama koje su priznale homoseksualni brak ili koji vide neko dobro u homoseksualnoj zajednici.
Zakon je taj, dakle, koji nas čini grješnicima, koji nas ogoljuje, koji je neophodna stepenica da bi došli do Milosti koja nam oprašta grijehe. Onaj odrpanac iz prispodobe nije upoznao milosrđe jer je preskočio Zakon ili ga je precijenio u odnosu na Milost. Do Euharistije se dolazi kroz ispovjedaonicu.


PRIRODNI ZAKON SRCA I ZAKON GRIJEHA U UDOVIMA

Za prirodni zakon upisan u srca svih ljudi može se reći da je dio onog Zakona kako ga je Bog dao na dvije kamene ploče. Može se reći da je njemu jednak, osim što je neizdefiniran (usp. Rim 2, 12-16). Vršioci Zakona bit će spašeni bilo da slijede Zakon jer ga poznaju, bilo da slijede prirodni zakon vođeni naravlju. Često su oni koji su poznavali Zakon izvana, bili zanemarili onaj zakon upisan u njihova srca, kao da im je Zakon na pločama odvukao pažnju od nutarnjeg pogleda. Zakon u srcu poganina bio je podržan milošću dok je Zakon na pločama bio put prema Milosti, prema Kristu. Bog unaprijed obećava staviti zakon u pamet ljudi i upisati ih u srca (usp. Jr 31,31-34 i Heb 8,10) kao plod uskrsnuća Kristova. Milost postiže pomjeranje Zakona izvana s ploča, prema unutra, prema pameti i srcu. Kristov Zakon ljubavi efikasno upravlja emocijama i mislima srca, odgajajući savjest u skladu s istinom Božje Riječi (usp. Heb 8,10). Riječ Božja stavljena u pamet ide prema srcu i tu se upisuje. To je sinkronizirano s onim upisom koji svaka savjest ima po prirodnom naravnom zakonu (usp. Rim 2,15). Ima još jedan put (Put) kojim se Božji zakoni stavljaju prvo u srce pa se upisuju u pamet (usp. Heb 10,16). Put je obrnut, ali je jednako svet kao i put od pameti do srca. Sakrament Svete Pričesti stavlja u srce čovjeka Božje zakone i odatle oni idu u pamet i tu se upisuju. Kad imaš Zakon upisan i u srce i u pamet onda ti Zakon ne treba. Izvanjski Zakon je umro pa živiš Milost. (usp. Rim 7,1-6)
Tko jede Kruh nedostojno tj. ako se prije nije ispovjedio, ili obratio od svoga teološkog progresivizma, ili ako netko ne vjeruje da je Tijelo sami Krist, taj jede svoju osudu (usp. 1 Kor 11,23-32). To doživljavaju progresivni svećenici i laici kojih je sve više i njima je blokirana spoznaja i upis zakona Božjih, i u srce jer su neposlušni Riječi, i u pamet jer se nedostojno pričešćuju.
Da je teologija dovoljno povezala prirodni naravni zakon upisan u srca ljudi s Božjim zakonima upisanima putem Riječi u srca ljudi i zakonima upisanima u pamet čovjekovu putem Euharistije ne bi se moglo dogoditi da se pojavi pogubna teološka misao da individualna savjest, ispražnjena od Božjih zakona, ima primat nad savješću koja je svjedok prirodnog zakona upisanog u srca ljudi. Evo dva citata u Sv. Pismu koja je trebalo povezati s Rim 2,12-16.
Prvi citat- Heb 8,10:

Nego, ovo je Savez kojim ću se svezati
s domom Izraelovim
nakon ovih dana – govori Gospodin:
Zakone ću svoje staviti u pamet njihovu
i upisati ih u njihova srca.
I bit ću Bog njihov,
a oni narod moj.


Drugi citat- Heb 10,16-17:

»Ovo je Savez kojim ću se svezati s njima
nakon ovih dana«,
Gospodin govori:
»Zakone ću svoje staviti u njihova srca
i upisati ću ih u pamet njihovu,
17A grijeha se njihovih i bezakonja njihovih
nipošto neću više sjećati.POVIJESNI UZROCI SUKOBA TRADICIONALISTA I PROGRESIVISTA

Da bi se shvatili povijesni uzroci današnjeg sukoba progresivista i tradicionalista na Sinodi potrebno je proučiti sljedeći link, predavanje prof. Roberta de Mattei.
https://www.lifesitenews.com/opinion/the-historical-roots-of-dissent-from-vatican-ii-to-the-synod-on-the-family#./the-historical-roots-of-dissent-from-vatican-ii-to-the-synod-on-the-family?&_suid=143741538706208861025289663742

Ukratko, isusovac Josef Fuchs, Bernard Häring, Teilhard de Shardin i mnoštvo drugih teologa napustili su filozofsku antropologiju zasnovanu na prirodnom zakonu i stavili osobu kao onu koja prethodi prirodi. Tako moralna pravila koja su objektivna i racionalna postaju relativizirana te zamijenjena afektivnošću koja predstavlja osobni i egzistencijalni izvor moralnosti oslonjen isključivo na individualnu savjest. Häring je donekle uspio nametnuti na Koncilu svoj koncept
po kojem bračna ljubav ima primat nad rađanjem. Naravno da su njegovi nasljednici, današnji progresivni teolozi koje predvodi kardinal Kasper, u konačnici blizu zaključku da i homoseksualci imaju pravo na brak obzirom da je, prema njima, ljubav primarna u odnosu na rađanje, kao što je primarna i kod svih onih koji su izvan sakramentalnog braka, a imaju zajednički život u drugom braku.
Ovo što je iznio prof. De Mattei važno je da bi se našli teološki kontraargumenti progresivističkim 'maštarijama' koje nemaju uporište u istini.


RAĐANJE KAO PRIMARNA SVRHA BRAKA

Najveći argument da je rađanje u obiteljskom životu primarna svrha braka je argument života Jakova Izraela (Post 29 i 30). On je bio zaljubljen u Rahelu. Radio je kod Rahelinog oca Labana da bi joj on dao kćer za ženu. Ali, nakon 7 godina rada Laban Jakovu na prevaru dovede stariju kćer Leu s kojom se Jakov oženi. Kroz 7 dana Jakov dobi i Rahelu za ženu, obećavši da će raditi za Labana još 7 godina.

Post 29, 31-35:
Jahve je vidio da Lea nije voljena, te je učini plodnom, dok Rahela ostade nerotkinja. 32Lea zače i rodi sina; nadjenu mu ime Ruben, a to znači, kako je ona protumačila: »Jahve je vidio moju nevolju i stoga će me sada muž moj ljubiti.« 33Opet zače i rodi sina te izjavi: »Jahve je čuo da nisam voljena, stoga mi je dao i ovoga.« Zato mu nadjenu ime Šimun. 34Opet zače i rodi sina te izjavi: »Sad će se moj muž meni prikloniti: tri sam mu sina rodila.« Zato mu nadjenu ime Levi. 35A kad je još jednom začela i sina rodila, izjavi: »Ovaj put hvalit ću Jahvu.« Stoga sinu nadjenu ime Juda. Potom prestade rađati.

Post 30, 1-24:
Vidjevši Rahela da Jakovu ne rađa djece, postade zavidna svojoj sestri pa reče Jakovu: »Daj mi djecu! Inače ću svisnuti!« 2Jakov se razljuti na Rahelu te reče: »Zar sam ja namjesto Boga koji ti je uskratio plod utrobe?« 3A ona odgovori: »Evo moje sluškinje Bilhe: uđi k njoj, pa neka rodi na mojim koljenima, da tako i ja steknem djecu po njoj.« 4Dade mu dakle svoju sluškinju Bilhu za ženu, i Jakov priđe k njoj. 5Bilha zače te Jakovu rodi sina. 6Tada Rahela reče: »Jahve mi je dosudio pravo. Uslišao je moj glas i dao mi sina.« Stoga mu nadjenu ime Dan. 7Rahelina sluškinja Bilha opet zače i rodi Jakovu drugoga sina. 8Tada Rahela reče: »Žestoko sam se borila sa sestrom, ali sam pobijedila.« Tako mu nadjenu ime Naftali. 9A vidjevši Lea da je prestala rađati, uzme svoju sluškinju Zilpu pa je dade Jakovu za ženu. 10I kad je Leina sluškinja Zilpa rodila Jakovu sina, 11Lea uskliknu: »Koje sreće!« Tako mu nadjenu ime Gad. 12Leina sluškinja Zilpa rodi Jakovu i drugog sina, 13i Lea opet uskliknu: »Blago meni! Žene će me zvati blaženom!« Tako mu nadjenu ime Ašer. 14Jednoga dana, u vrijeme pšenične žetve, namjeri se Ruben u polju na ljubavčice te ih donese svojoj majci Lei. I Rahela reče Lei: »Daj mi od ljubavčica svoga sina!« 15A Lea odgovori: »Zar ti nije dosta što si mi oduzela muža pa još hoćeš da od mene uzmeš i ljubavčice moga sina?« Rahela odgovori: »Pa dobro, neka s tobom noćas leži u zamjenu za ljubavčice tvog sina.« 16Kad je Jakov navečer stigao iz polja, Lea mu iziđe ususret pa reče: »Treba da dođeš k meni, jer sam te unajmila za ljubavčice moga sina.« One je noći on s njom ležao. 17Bog usliša Leu; ona zače te Jakovu rodi petog sina. 18Onda Lea reče: »Bog mi je uzvratio nagradom što sam ustupila svoju sluškinju svome mužu.« Stoga sinu nadjenu ime Jisakar. 19Lea opet zače i rodi Jakovu šestoga sina. 20Onda Lea reče: »Bog me obdari dragocjenim darom; sada će mi moj muž dati darove: ta rodila sam mu šest sinova.« Tako mu nadjenu ime Zebulun. 21Zatim rodi kćer te joj nadjenu ime Dina. 22Uto se Bog sjeti Rahele: Bog je usliša i otvori njezinu utrobu. 23Ona zače i rodi sina te reče: »Ukloni Bog moju sramotu!« 24Nadjene mu ime Josip, rekavši: »Neka mi Jahve pridoda drugog sina!«

Post 35, 9-20:
Bog se opet objavi Jakovu kad je stigao iz Padan Arama, te ga blagoslovi. 10Bog mu reče: »Ime ti je Jakov, ali se odsad nećeš zvati Jakov, nego će Izrael biti tvoje ime.« Tako ga prozva Izraelom. 11Onda mu Bog reče: »Ja sam El Šadaj – Bog svesilni! Budi rodan i množi se! Od tebe poteći će narod, mnoštvo narodâ, i kraljevi iz tvog će izaći krila. 12Zemlju što je dadoh Abrahamu i Izaku tebi predajem; i potomstvu tvojem poslije tebe zemlju ću ovu dati.« 13A onda Bog ode od njega gore. 14Na mjestu gdje je Bog s njim govorio Jakov uspravi stup, stup od kamena; na njemu prinese žrtvu i izli ulja. 15A mjesto gdje mu je Bog govorio Jakov nazva Betel.

Benjaminovo rođenje i smrt Rahelina
16 Potom odu iz Betela. Još bijaše malo puta do Efrate, a Rahela se nađe pri porođaju. Napali je teški trudovi. 17Kad su joj porođajni bolovi bili najteži, reče joj babica: »Ne boj se jer ti je i ovo sin!« 18Kad se rastavljala s dušom – jer umiraše Rahela – nadjenu sinu ime Ben Oni; ali ga otac prozva Benjamin. 19Tako umrije Rahela. Sahrane je na putu u Efratu, to jest Betlehem. 20A na njezinu grobu Jakov podigne spomenik – onaj što je na Rahelinu grobu do danas.


Kad se pročitaju imena koje je Lea davala svojim sinovima i njihovo značenje (Post 29,31-35; Post 30,14-21; Post 35,16-20) vidi se da se Jakov postepeno zaljubljivao u nju. Isusovo ljudsko rodoslovlje ide po Leinom četvrtom sinu Judi. Dakle, Isus potječe po lozi iz onog braka u kojem nije bilo u početku zaljubljenosti.
Danas je zaljubljenost ili rađanje nove ljubavi prema suprotnom spolu postala idol br. 1. Brakovi se masovno razvrgavaju radi ovog idola. Svi trče za SVOJOM novom zaljubljenošću.
Ako je supružnicima rađanje djece u prvom planu, ako je, dakle, njihova zaljubljenost sekundarna onda ona gubi idolopoklonističku moć. I brak postaje i ostaje čvrst.
Reći da zaljubljenost ili ljubav ima primat nad rađanjem je isto kao reći da je Rahelin unuk Efrajim važnija osoba od Isusa.ZAKON GRIJEHA U UDOVIMA

Teološki obrat kojim rađanje u obitelji postaje sekundarno (započet od Häringa) nije uopće rezultat nekakvog dubljeg teološkog ili filozofskog promišljanja nego je plod potamnjelog razuma progresivističkih teologa, razuma koji je sklopio pakt s grijehom. Naime, Pavao jasno kaže da je otkrio zakon udova:

Rim 7,23:
Nalazim dakle ovaj zakon: kad bih htio činiti dobro, nameće mi se zlo. 22Po nutarnjem čovjeku s užitkom se slažem sa Zakonom Božjim, 23ali opažam u svojim udovima drugi zakon, koji vojuje protiv zakona uma moga i zarobljuje me zakonom grijeha koji je u mojim udovima.


Što drugo zaključiti nego da se napuštanjem prirodnog zakona kao primarnog u odnosu na osobu napustio i Zakon Božji koji je jednak prirodnom zakonu upisanom u srca ljudi. Naravno da će progresivni teolozi reći da individualna savjest može izabrati i prirodni zakon i tu se nalazi njihova lukava zamka. Ostaje činjenica da su oni osobu s individualnom savješću stavili iznad Boga koji je upisao prirodni zakon u srca ljudi. Time su potpali pod prokletstvo izrečeno od proroka Jeremije
- Proklet čovjek koji se uzda u čovjeka, i slabo tijelo smatra svojom mišicom i čije se srce od Jahve odvraća (Jr 17,5).
Zakon tijela (tj. udova), teži za tjelesnim stvarima, teži prema smrti, dok duh teži za duhovnim životom i mirom. Oni koji su u tijelu ne mogu se svidjeti Bogu
(usp. Rim 8,5-8).
Treba naglasiti da se zakon grijeha udova nikako ne može povezati s Milošću i milosrđem. U čovjekovoj savjesti koju su teolozi progresivisti stavili na prvo mjesto, zakon tijela se bori protiv zakona duha i dobiva bitku, jer duh nije oslonjen na Milost ili na prirodni zakon upisan u srce čovjekovo po milosti, tj. po Bogu. Duh gubi jer je prirodni zakon zanemaren, a Milosti svakako nema za one koji preskaču Zakon (ili prirodni zakon), odnosno ignoriraju ga. A Zakon je pisan za nepravednike (usp. 1 Tim 1,8-11) i ne može se preskočiti. Bez suočenja sa Zakonom nepravednik ne može postići Milost niti mu se smije nuditi milosrđe po sakramentima.
Za teologe progresiviste se tako može reći da su isključivi zagovaratelji
(i podložnici?) zakona grijeha udova (tj. zakona tijela), koji bi se mogao nazvati i ZAKON GRIJEHA I SMRTI po Rim 8,2. Eto na što se svela njihova teologija. Teologija zahvaćena herodovim kvascem. Teologija koja isključuje bit Milosti i milosrđa, što znači da isključuje Boga. I da bude sve grotesknije oni tu teologiju nastoje nazvati - Teologijom ljubavi.
Na njih se odnosi poslanica Jude, rođaka Isusovog, koji je povod i svrhu poslanice obrazložio borbom za vjeru, borbom protiv nekih ljudi koji su se ušuljali među vjernike, a koji su predbilježeni za sljedeću osudu: bezbožnici koji preokreću milost našega Boga u raspuštenost i niječu našega jedinog Gospodara i Gospodina, Isusa Krista (usp. Jd 3-4).
Judina poslanica nije slučajno stavljena pred Otkrivenje.

ZAKLJUČAK: Kraljevstvo se Božje sastoji od pravednosti, mira,
radosti i ljubavi.

Rim 14,17:
Ta kraljevstvo Božje nije jelo ili piće, nego pravednost,
mir i radost u Duhu Svetome.


1 Iv 4,8:
Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav.
Ljubav (Duh Sveti) povezuje i sa sobom sjedinjuje pravednost, mir i radost.


Kol 3,14:
A povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva.


Kraljevstvo Božje je i Isusovo kraljevstvo (usp. Ef 5,5), a pošto Isus za sebe veli da je Put, Istina i Život, onda se može reći da se i Istina sastoji od pravednosti, mira, radosti i života u ljubavi. Ti atributi Kraljevstva Božjeg su jednako važni.
Može se i ovako napisati kao zaključak:

Kraljevstvo se Božje sastoji od Pravde, Mira, Radosti i Ljubavi.- 00:35 - Komentari (76) - Isprintaj - #

06.09.2016., utorak


Pranje nogu ženama na Veliki četvrtak i feminizam- dio sedmi
U sedmom nastavku pokušat ću zaključiti temu iako je tema pojave feminizma u crkvi 'novijeg' datuma i neiscrpna je pa ću o tome još puno pisati. Crkva se u svojoj 'definiciji' žene kroz povijest oslanjala više na starozavjetne tekstove i na Aristotela koji je rekao da se čini da u prvoj proizvodnji stvari nije trebalo da se proizvede žena. Filozof u 2. knjizi -O rađanju životinja- kaže za ženu da je slučajno spriječeni muškarac.
Ovo dovoljno govori o položaju žena u tada najrazvijenijoj civilizaciji. Žene nisu imale nikakva prava. Bile su jednostavno tretirane kao stvar, u najboljem slučaju kao stvar koja rađa djecu za muškarca. U ostalom dijelu svijeta, van rimskog i helenističkog carstva bilo je tkzv. prethistorijskih društava gdje se slavio kult plodnosti u likovima raznih božica. Znanost nije uspjela dokazati da se u takvim društvima žena dobro osjećala, odnosno da se bolje osjećala nego žena u grčko-helenističkoj kulturi.
U židovskoj kulturi žena je imala podređen položaj, ali ipak ne takav kao kod grka. Jer su Židovi imali tekst Biblije koji im je služio kao korektiv. Ali unatoč Božjim porukama Židovi su puno toga lošeg 'upili' od okolnih naroda, pa je i sami Bog pristao na neke odredbe koje su uvažavale slabosti i tvrdoću srdaca tadašnjih ljudi, ali i stvarno stanje židovske žene koja je imala 'stigmu' bića koje je krivo za pad u Raju. Tako se mogu isčitati neki (danas sablažnjivi) tekstovi o ženi koji, ako se izvuku iz konteksta, optužuju i samog Boga što je toliko obezvrijedio ženu. Tako izvlačiti citate je, ili znak neznanja ili se može reći da je to intelektualno nepošteno. Naravno da je Bog stvorio ženu koja je jednakog dostojanstva kao i muškarac. Dostojanstvo ima izvor u Božjem stvaranju čovjeka. I Božjem stvaralaštvu ako se gleda kroz Novi zavjet.
U situaciji kad je u ondašnjem cijelom civiliziranom svijetu (uključujući Izrael) razgovarati sa ženom ili poučavati ženu, bilo skoro zabranjeno tj jest bilo je ispod dostojanstva muškarca (jer time muškost unizuje) pojavljuje se Isus sa svojim revolucionarnim stavom i praksom da sa ženama razgovara ili (vidi strašne sablazni) i poučava ih. Razgovorom sa samarijankom na Jakovljevom zdencu otkriva Isusa kao Gospodina koji proniče i zna ljudske tj ženine tajne. Mariji, sestri Martinoj (i Lazarovoj) Isus govori da je bolje izabrala od Marte. Marija Magdalena prima pouku od muškarca. On razgovara s njom i poučava je. I još kaže da je to bolje od hrane koju mu Marta servira.
Isprika što sam rekao da je taj Isusov postupak revolucinaran. Naime, On nikome nije prigovarao niti je koga napadao govoreći da žena ima jako podređen položaj u društvu. Pa zato se ne smije reći da je to revolucionarno i jer je ta riječ devalvirala još od Francuske revolucije. Može se reći da je to totalna novost, pa zato mnoge feministkinje smatraju Isusa prvim feministom što je pogrješno iz dva razloga. Prvo, skoro sve feminističke struje pa i katoličke (jer relativiziraju Pavlove tekstove o ženi) su sklone izbaciti svaku ideju proizašlu iz patrijarhata, ako se ne slažu sa njihovim pogledima i idejama u feminističkoj teologiji. Što je van svake pameti. Drugo, Isus, očito, nije smatrao da je žena po naravi 'femina' tj fide minor, manja u vjeri, i da je time više izložena vražjem djelovanju, kako je to crkva kroz povijest naučavala (čak i kroz Tomu Akvinca, koji se referirao na Aristotela i koji je čak rekao da se žene vjerojatno ne bi rađale u Raju). Ja smatram da je žena čak i veća u vjeri (ako ima vjeru) baš zato što je više izložena djelovanju vraga na području seksualnosti. Ni muškarci nisu toga pošteđeni, iako u manjoj mjeri ali muškarci imaju jače impulse iz pravca tijela, zato se treba tu možda gledati malo drukčije na stvari, ali osnovno je da je grijeh, grijeh. Božja je zapovjed -Ne sagriješi bludno-.
Da se vratim Isusovom odnosu prema ženama. Da je on smatrao da su žene jednaka dostojanstva kao i muškarci po meni najveći je dokaz u tome da se prvo ženama ukazao (kao muškarac) poslije uskrsnuća. To je znak da se žene neće rediti za svećenike. Jer simbolika i Sveto pismo kažu da je Crkva zaručnica, a Isus je Zaručnik. Pa bi bilo nezgodno da žene predstavljaju na Oltaru Zaručnika Isusa. Ima nekih koji kažu da svećenik predstavlja i crkvu, što je istina, ali tijelu Kristovu koji je crkva, glava tijelu je Krist, kako kaže Riječ.
Dakle zaključak je da su i žene i u muškarci jednaka dostojanstva ali u svojim različitostima.
Pa je nedopustivo prati noge ženama na Veliki četvrtak i iz tog razloga što bi se time pokazala nejednakost u dostojanstvu spolova. Ne radi se tu o poniznosti nego u pokušaju ispravljanja ponižavanja žena kroz povijest crkve. Međutim, jasno je i da se ni crkvi ne treba zamjeriti (osim paljenja vještica među kojima je bilo i nevinih žena) sporo isčitavanje Novog zavjeta o dostojanstvu žene. Očito je da je teologija bila pod velikim utjecajem grčke filozofije i Aristotela pa tu treba tražiti uzroke crkvenog lošeg odnosa prema ženama. Treba kao pozitivno istaći da je crkva uvijek isticala Mariju kao uzor ženu. Sve su žene pozvane nastojati živjeti ideal djevičanstva i materinstva. Najveći primjer toga je Majka Tereza. Žene u braku radi molitve, trebaju povremeno živjeti čistoću da ispune i ovaj ideal o djevičanstvu.

Ovaj mjesec zapazio sam nevjerojatne podudarnosti. U gradu Rouenu u Francuskoj 02.08. u katedrali služena je sveta Misa za svećenika ubijenog na oltaru od strane muhamedanca. Svećenik je usput i žrtva 'teologije' milosrđa (dao je novce za džamiju u mjestu), proglašene od strane 'pape' Frančeska koji promovira milosrđe bez pravde, što sam svojevremeno nazvao -terorom milosrđa-. Koliko sam bio u pravu pokazuje i ovaj događaj ubojstva svećenika, kao i sve ono što je Merkelica poduzela u vezi milosrdnog podsticanja dolaska imigranata u Njemačku,( umjesto da iskoristi svoj veliki politički kredibilitet i zamoli Katar i sve bogate bliskoistočne zemlje da oni prime izbjeglice). Ta oni su toliko bogati da imaju najveću zgradu na svijetu, mislim preko 800 metara. To se Merkeličino ponašanje, sad je očito, može nazvati terorom milosrđa. Za sve ovo najviše je kriva crkva sa svojim krivo protumačenim pojmom milosrđa čemu sam posvetio jedan post. Ništa što crkva radi neće proći bez velikog odjeka, jer je crkva Tijelo Kristovo i ništa se u teologiji ne smije krivo tumačiti. A osobito pojam milosrđa.
Sljedeća podudarnost vezana za Francuze je vijest da je u gradu Rouenu 13. 08. u kafiću izbio požar gdje je poginulo 13 ljudi. A 1431. god. u tom gradu Rouenu na lomači je spaljena svetica Ivana Orleanska. To je žena koja je obranila Francusku (dio). Sa 19 godina Bog joj je dao takvu snagu da je uspjela povesti obrambeni rat protiv Engleza. I kad je dobila bitke i kad se francuski kralj zakraljio onda su je izdali (mislim sjeverno od Pariza) francuski 'orjunaši' i tako je završila na lomači. Nadam se da je makar jedan Francuz uvidio da su ovi događaji povezani, i da je Bog prepustio kazne jer se domovina Francuska ne gleda onako kako je Isus ljubio Izrael. U Francuskoj ima jako puno ljevičara, pa je sve otišlo k vragu. Pozivam čitatelje da izmole jednu zdravomariju za žrtve požara. I za svećenika milosrdnog 'teroristu'. Koji nije uvažio Riječ koja kaže kroz Pavla- Da ako se ijedan čovjek ili anđeo pojavi na zemlji i propovjeda evanđelje različito od onog kojeg su apostoli navjestili nek je proklet. A islam, koji je različit od evanđelja, je objavljen po anđelu, kako Kur'an kaže.
A sad malo političke šale, obzirom da su u nedjelju izbori, pa treba ići birati manje zlo, da ne budemo krivci ako se izabere veće zlo.
Priča se da je Božo Petrov imao dvije intervencije kao psihijatar. U svezi erotskih fantazija dvojice političara, koje bujaju ovih dana obzirom da je pohlepa prema vlasti povezana sa pohotom prema ženama. Obratio mu se Milanović pitavši ga da mu objasni kako to da u zadnje vrijeme ima stalno jednu prikazu koja mu se prikazuje i u snu i na javi. Kaže, sanja Vesnu Pusić kako gola na Trgu Bana Jelačića pjeva pjesmu o Juri i Bobanu, a da on nosi transparent na kojemu piše -Za dom spremni-. Božo mu je rekao da se tu radi o netransparentnom financiranju kampanje.
Drugi Božin intervent bio je u svezi erotskih fantazija Ivana Domagoja Miloševića. Taj mu je rekao da mu se neprestano prikazuje u snu (i na javi) Željka Markić koja ga zove da mu pomogne da odu naučiti Ladislava Ilčića kako se masturbira. Božo mu je rekao da je ta fantazija u literaturi poznata pod imenom -tripartitna erotska fantazija-.

PS. Poanta priče o Isusu koji je ljubio žensko dostojanstvo ne smije se odvojiti od Isusove ljubavi prema svim marginalnim i zapostavljenim skupinama. Tako se iz Pavlove poslanice Filemonu isčitava u kojoj je mjeri Isus izjednačio dostojanstvo roba Filemona i slobodnjaka Pavla.
Što se izbjeglica tiče Izrael ih je u povijesti s mjerom primao i podrazumjevalo se da oni poštuju kulturu i vjeru Izraela. Sve preko toga branilo se mačem. A sam Isus u nekoliko je navrata rekao da je došao izgubljenim izraelskim ovcama. Time nije umanjio čovječansku univerzalnost svoje poruke vesele vijesti o spasenju svih ljudi koji se obrate.- 17:39 - Komentari (104) - Isprintaj - #

15.07.2016., petak


Pranje nogu ženama na Veliki četvrtak i feminizam- dio šesti
Malo o Adamu i Evi i zašto su istjerani iz Zemaljskog raja. Adam, dok je bio sam, nije prilazio Drvetu spoznanja dobra i zla, pa je uživao u velikoj sreći i zdravlju jer je imao u vrtu i stablo Života s kojeg je jeo i čiji plodovi su Adamu davali besmrtnost duše i tijela (danas je Drvo života Križ) Kad je Eva stvorena od Adamova rebra, Adamovoj sreći nije bilo kraja sve dok Evu nije zahvatila znatiželja pa je prišla Drvetu. A tu ju je čekala Zmija (sotona) i nagovorila ju da ubere ploda i pojede. Ona svoje tijelo nije vidjela (moje opservacije) jer su u Raju imali pogled na razini duše. Kad je plod pojela zahvatila ju je oholost i nagovorila je Adama da i on pojede. On se nije znao oduprijeti, pojeo je- i ostalo znamo. Reći ću ipak da mislim da se radi o seksulnom iskustvu, ali samo na ovoj tjelesnoj razini. Eva je upoznala prije toga prijetvorno slatko zavođenje vraga (duševna razina), u procesu moralnog pada samozadovoljila se, i onda postala ohola što je na razini duha, jer tamo najprije stanuje oholost. Najviše u umu. Prvo se Bog ne posluša pa se onda kroz više generacija rakne -Nema Boga.-
Grijeh se sa praroditelja prenio na prvorođenca Kaina. Njemu je vrag prišao i nagovorio ga da ubije brata (Abela
Obično prvorođenci nastradaju (osim kad se abortusom ukloni prvorođenac) jer se na njih prenese kazna za grijeh. I ne samo kazna nego i sklonost grijehu. Zato Židovi posvećuju prvorođence Bogu da uz Božju pomoć ta djeca budu moralna. Dakle, na muškarce se prenijela sklonost ubojstvima. I to je u globalu trajalo kroz cijelu povijest čovječanstva sve dok se nije pojavio feminizam i prvorođeni 'sin' feminizma tzv. genderizam. Žene su odlučile biti ravnopravne muškarcima i nemojte misliti da se to odnosi samo na područje rada, socijale, ili područje seksualnosti, nego ih je vrag natjerao (pošto to traže) i na sklonost ubojstvima. U 'razvijenim' zapadnim zemljama imamo porast ubojstava žena. Tako je nedavno jedna majka u SADu ubila pred mužem (okrutno, prvo nožem pa pištoljem) svoje mislim troje djece. Da se radi nečega osveti mužu. Kod terorista imate i ravnopravno djevojčice koje se raznose bombama. Zanimljivo, u svim drugim područjima u islamskom svijetu djevojčice i žene nisu ravnopravne i tamo gdje bi po svojem dostojanstvu trebale biti ravnopravne sa muškarcima
Trenutno feministice u globaliziranom svijetu nastoje doći na političke položaje s kojih će pod parolom ravnopravnosti pokušati zavladati svijetom i prenijeti svoju pokvarenost na nekog simbolično rečeno svojeg političkog nasljednika, prvorođenca koji će u stvari biti Mega Kajin. Mega Ubojica- Antikrist.
Jedna od onih koji pokušavaju doći do položaja generalnog tajnika UN je 'naša' Vesna Pusić, od milja zvana Pussy, kako su je nazvali iz Udruge za zaštitu životinja čiji je ona fan.
Rekla je u Debati pred izbor da je feministica i da će se boriti za ravnopravnost žena. Za nju su jednako ugrožene žene iz LGBT zajednice i žene koje su izgubile djecu u ratu tj. koje nisu pronašle svoje sinove. Zato pretpostavljam da je osobno napravila abortus(a) jer i inače podržava prava žena na ubojstvo vlastite djece, što feministice nazivaju -pravom na raspolaganje svojim tijelom. A Bog će to nazivati -pravom da im tijela gore u paklu cijelu vječnost. Ukoliko ustraju u svojoj 'ravnopravnosti' da ubijaju kao muškarci.
Takva nemoralna spodoba je dobila veliki pljesak na Debati.
Uguglam nedavno Vesna Pusić, kad pojavi se ona 'zgodna' Jelena Rozga sa nekavom novom pjesmom- Nasljednik. Inače kad ugledam Jelenu dođe mi od umjetničkog ganuća da se katapultiram na mjesec iako znam da bih naletio na zaštitnu kupolu koja je iznad ravne zemlje.
Pjeva Rogza:

Žene budite alfa žene....
Ja za ljubav nemam dara,
Ja sam dušo svjetska prevara
.......................................
I po običaju ti samo nestani, ....

Ovdje Rozga misli na Pussy i na muškarca kojeg kao alfa ženka treba odbaciti i preći na drugoga. Inače, žene su i u prostituciji postigle ravnopravnost sa muškarcima. Da budem izravan- žene plaćaju za seks 'ravnopravno'. Sve više i sve češće.
I to će ići stazom grijeha dalje sve do visoke politike koja će u konačnici 'izroditi Antikrista.
Kakvu tu ulogu igra papa Frančesko. Veliku, jer je i on gay friendly kao i Pussy. Pa očekujemo uskoro za neki sljedeći Veliki četvrtak da i njoj opere noge. Nema veze što je deklarirana nevjernica, jer svi smo mi djeca Božja kako laže Frančesko lažljivi. Svi smo mi stvorenja Božja (svaka duša koja se utjelovi u prvu stanicu je stvorena od Boga), a ne djeca Božja. Samo su sveci na zemlji djeca Božja. Stepinac je npr. bio dijete Božje.

Ps. Kažu da su dvojica u samom vrhu hdzea prikriveni homoseksualci. Oženjeni a imaju dečke. Pošto u politici sve mora biti transparentno molio bih da to javno priopće. Uvešćemo zato termin- transparentni pederi- umjesto prikriveni homoseksualci. Čisto radi javnosti, osobito lijeve provenijencije jer oni hoće sve tranparentno, i jer čujem da u sdpu ima puno više netransparentnih pedera.
Kažu da je javnim pismom Pusićku podržao i austrijski Pravobranitelj za ravnopravnost spolova Andrej Kuratz.
Ipak je austrijanac Kurt Waldheim bio generalni tajnik, poslije se pronašlo da je bio član hitlerove omladine ili čak nešto više, što je pusićki blisko jer joj je otac bio ustaški časnik. Ipak Austrijanci navijaju za svoje. Predlažem da A hsp makne šator u srbu, nek brate nađu neku godišnjicu kad su u nekom mjestu ustaše poklali 200 civila i nek to slave kao Dan oslobođenja od komunizma. Nek glume ako treba. Mislim da će onda pupavičasti srbi skužiti da nije zgodno slaviti pokolj civila. I da će srušiti onaj odvratni spomenik, kojeg je isfinancirala Jaca feministica.- 19:07 - Komentari (217) - Isprintaj - #

30.05.2016., ponedjeljak


Pranje nogu ženama na Veliki četvrtak i feminizam- dio peti
Obzirom da pišem o feminizmu kroz više postova bit će dobro da malo ponovim ono bitno što je vezano za temu.
Poanta priče je doprinos Bergoglia općem rasulu kršćanskih vrednota i relativizaciji Riječi Božje koja kaže da žena treba biti poslušna mužu, a muž treba ljubiti ženu. Od Drugog vatikanskog koncila intenzivirali su se ti pokušaji relativizacije zdravog razuma. Žene su u EU i na zapadu 'prestale' rađati. Jer su postale ravnopravne, čak i ravnopravnije od muškaraca. U svakoj iole glupljoj zapadnoj državi imate funkciju (pri parlamentu ili vladi) Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova. To je 'nonsens' funkcija u današnjoj naprednoj zapadnoj kulturi, jer ta kultura zastupa gender ideologiju koja kaže da se rod može izabrati. Pa čemu onda ravnopravnost spolova kad i spol možeš izabrati iako znanost kaže da se spol ne može promjeniti osim 'površinski'. I kad imaš difuznu rodnu identifikaciju, tj nisi ni muško ni žensko nego nešto između. Dug je put od borbe za ravnopravnost spolova do političke mogućnosti izbora roda. Sve se to radi jer je plan uništiti obitelj do te mjere da počmu nestajati i cijeli narodi. To je još bilo podnošljivo jer je bilo i neprovedivo dok je Crkva bila aktivna u zaštiti obitelji. Jer Bog je obitelj, kako sam već definirao u Pismu sinodalnim ocima. Naravno da je Crkva i dalje za obitelj, ali nije lažni prorok papa Franjo. Koji se udružio sa svim progresivnim kardinalima, osobito sa kardinalom Kasperom da na lukav način pokuša srušiti Nauku Isusa Krista o obitelji. To mu zasad uspjeva. Dotični Bergoglio je katolkinjama poručio da ne rađaju kao zečice, dok to isto nije poručio muslimankama, koje zove u EU.
Što se genderizma tiče on je nastao zvanično prije 21 god. Pekinškom deklaracijom. To je naša predsjednica lani išla proslavit dvadeset godišnjicu sa hilaricom. Nije pitala porezne obveznike koliko to košta.
Inače evo nešto o Pekinškoj deklaraciji (1995). Da svi svjetski ljevičari imaju totalitarnu narav i da su skloni budućem globalnom despotizmu, prijevarama, ogavnim glupim nesuvislim izjavama, pokazalo se na ovoj konferenciji. Namjera im je bila, što je i ušlo u 'papire', dekonstrukcija spolnog identiteta muškarca i žene.
To su jednoglasno usvojili. A znate li zašto jednoglasno? Jer su minutu prije završetka konferencije objavili da se konferencija nastavlja i sljedeći dan. Naravno da su sve siromašne zemlje, među kojima i muslimanske, napustile konferenciju, jer nisu mogle platiti dodatne troškove. Toliko o lopovskoj i nepoštenoj prirodi svjetskih genderista i osobito genderistica koje su i organizirale skup. Koji Hillarica slavi. Zajedno sa Kolindom.
Sve fino i pošteno hadezeovski.
Dakle, moj je zaključak da kotač povijesti treba vratiti ukoliko želimo obuzdati rapidno opadanje stanovništva zapadnog kruga zemalja. U Hrvatskoj ćemo ostati bez mirovina već kroz 20 godina (kako je Šterc izračunao) jer neće imati tko raditi, a nitko neće htjeti useliti jer ćemo ostati siromašni, obzirom da narod i dalje bira lopove na vlast. Imamo predsjednicu potpuno predanu zagovaranju prvog uzroka malog rađanja žena. A prvi uzrok je ravnopravnost žena. Ako je žena ravnopravna u plaći uz manju plaću muža, onda će izbjegavati obvezu da bude majka.
A kad jednom žena dođe do novaca onda lako 'napreduje' do svih mogućih razumskih, prirodnih, kulturnih, vjerskih i inih devijacija sve do podrške ideje genderizma. I slavljenja Pekinške deklaracije.
I eto galopirajućeg pada nataliteta. Iniciranog od nazovi desničara tj desničarki.
Sve osobe, osobito ženske koje su, bilo privatno, bilo politički uključene u ove devijantne procese imaju u sebi mnoštvo zlih duhova ili su stalno izložene zavođenju zlih duhova. To se da vidjeti na licima tih žena ali se i da isčitati već na drugoj stranici Biblije gdje Zmija (sotona) zavodi ženu Evu, a onda žena zavodi svoga bračnog druga Adama. Žena jednostavno ima tu povijesnu naviku 'komunicirati' sa zlim duhovima. Rijetke su žene koje se tome odupru. Savršeno se tome oduprla Isusova majka Marija koja je zapravo ona žena koja je zgazila glavu Zmiji. Kako joj je prorečeno na samom početku Riječi Božje. Zato je sotona strašno bijesan na nju. Njemu nije toliki problem shvatit da je Bog taj koji mu je odredio sudbinu u paklu i da je Bog neizmjerno iznad njega (iako to naivno pokušava izbjeć), nego mu je problem da mu je jedna stvorena osoba u stanju ugrozit 'egzistenciju'. A ta stvorena osoba je još k tome žena. Marija. Zato su protestanti užasno naivni što negiraju snagu Marije da je zgazila sotonu. Ima biskupija u zapadnim zemljama osobito u SADu i Kanadi koje ne slave Uznesenje Marijino 15. 08. Uopće nema Mise taj dan a kamoli da se slavi uznesenje. Eto kakvih priglupih katoličkih biskupa ima. Naši su mila majka u odnosu na ove karikature koje se hoće dodvoriti protestantima. Usput ću reći i da je u Kur'anu Marija ponižena onom rečenicom da je rodila u bolovima. Kakva laž. Isus se čudom rodio kroz Marijin zid stomaka (kao što je nakon uskrsnuća prošao kroz zid dvorane sastanka) i nikakve bolove nije imala. To se da 'isčitati' iz dogme o Marijinom bezgrješnom začeću. Bol je posljedica grijeha, a Marija je bila izuzeta iz posljedica Istočnoga grijeha (kako ga je Augustin nazvao), pa nije mogla rađati u bolovima. Ne znam tko više ponižava Mariju, protestanti ili muslimani. Jedni negiraju njenu suotkupiteljsku ulogu u spasenju, a drugi i to i usput na posredan način negiraju njeno bezgrješno začeće. Zato su udruženim snagama navalili (američki protestanti i bliskoistočni muslimani) skraćivati glave kršćanima i vješat ih na križeve u tim područjima.
A sad malo satire (je li netko vidio onoga Charlia, nema ga ko da je u zemlju propao).
Priča se da je jedna plavuša visoka dužnosnica u HR nedavno pozdravila vojnike postrojene u svezi neke proslave (meni se čini rođendana Izide), - Drugovi vojnici, zdravo-, oni su u jedan glas odgovorili- Upo ti pravo. To je bila velika bruka i svi su se lijevi mediji raspisali kako je to blamaža i da vojnike treba kazniti. Oni su se na Vojnom sudu branili kako je kurikul promjenjen i da imaju pravo biti seksisti, i da je mjesec bio pun pa da je plima u njihovim mladim tijelima bila previsoka i da se nisu mogli suzdržati, pa ili neka Amerikanci maknu mjesec s neba raketama ili neka dužnosnica obuče burku, pa će se oni moći suzdržati. I da je ušlo puno muhamedanaca u hr i da je normalno da se oni ne mogu suzdržati jer je jedan pupavičasti srbin iz Crne Gore davno rekao -S kim si, taki si-.

- 18:02 - Komentari (145) - Isprintaj - #

02.05.2016., ponedjeljak


Pranje nogu ženama na Veliki četvrtak i feminizam- dio četvrti
Ne znam da li su žene kojima je -Bergoglio milosrdni- prao noge (i ljubio ih) imale veo na glavi, ali pretpostavljam da su imale muslimanke kojima je oprao noge.
Pavao je ovako razmišljao o nošenju vela na glavi. Nemojte da vas brka u sljedećem tekstu što piše prijevjes umjesto vela. To je prijevog od Bonaventure Dude, koji se jadan dao u prevođenje Novog zavjeta i to je učinio puno lošije od pok. Ljudevita Rupčića koji je bio Hercegovac pa je radi toga biblija bila puno manje čitana, pa su oci biskupi brže bolje odlučili tiskati Dudin prijevod. Ono što je stavio -vlast- u navodnicima, Ljudevit je preveo -znak svoje punomoći-
1Kor.
RED NA VJERSKIM SASTANCIMA
Nošenje prijevjesa
Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov. 2Hvalim vas što me se u svemu sjećate i držite se predajâ kako vam predadoh. 3Ali htio bih da znate: svakomu je mužu glava Krist, glava ženi muž, a glava Kristu Bog. 4Svaki muž koji se moli ili prorokuje pokrivene glave, sramoti glavu svoju. 5Svaka pak žena koja se moli ili prorokuje gologlava, sramoti glavu svoju. Ta to je isto kao da je obrijana. 6Jer ako se žena ne pokriva, neka se šiša; ako li je pak ružno ženi šišati se ili brijati, neka se pokrije. 7A muž ne mora pokrivati glave, ta slika je i slava Božja; a žena je slava muževa. 8Jer nije muž od žene, nego žena od muža. 9I nije stvoren muž radi žene, nego žena radi muža. 10Zato žena treba da ima »vlast« na glavi poradi anđela. 11Ipak, u Gospodinu – ni žena bez muža, ni muž bez žene! 12Jer kao što je žena od muža, tako je i muž po ženi; a sve je od Boga. 13Sami sudite dolikuje li da se žena gologlava Bogu moli? 14Ne uči li nas i sama narav da je mužu sramota ako goji kosu? 15A ženi je dika ako je goji jer kosa joj je dana mjesto prijevjesa. 16Ako je kome do prepirke, takva običaja mi nemamo, a ni Crkve Božje.


Iz ovog teksta da se razabrati da je dobro nositi veo, ali samo u vjerskim prostorijama. U gospodinu (12) nema muška ni ženska jer žena rađa općenito i muško i žensko. Međutim radi anđela (10), iz poštovanja prema njima, žene su se morale pridržavati prirodnog poretka stvari i morale su biti uredne. Na vjerskim su sastancima prisutni i nevidljivi anđeli koji prate svaku nazočnu osobu.
Dakle, pokrivalo je znak podložnosti žene mužu. Unatoč tome (redak 12), treba primjetiti da u mističnom tijelu Kristovu postoji jedinstvo razlika te su tako muž i žena različiti udovi jednog te istog tijela i jednako su vrijedni poštovanja unatoč spomenutim razlikama. U islamu je dominantnost muža puno više izražena, pa žene moraju i u javnosti (koje zapravo nema jer su država i religija stopljeni) nositi veo. Neke nose i burku ali to ću objasniti drugom prilikom. Usput ću reći da je u većini islamskih država muškima dopušteno ženiti ženu tuđe vjere, dok ženama nije. Pogodite zašto je među migrantima koji dolaze u EU velika većina muškaraca.
Naravno da Bergoglio želi oslabiti kršćanstvo zajedno sa još milosrdnijom Angelom pa radosno poziva emigrante da u što većem broju dođu u EU kalifat ne bi li se ti procesi što prije odigrali, pa da onda gay radosno počme rješavati problem jadnih homoseksualaca koji su toliko diskriminirani i zakinuti sa bezobraštinom da se njihova dvodnevna veza ne može nazvati brakom. Zaboravih reći da se većina mješovitih brakova razvrgne (ne mislim na homiće) jer su kulturološke razlike prevelike.
Treba i reći da bi bilo prirodno zakonom zabraniti u kršćanskim zemljama da muslimanke nose veo u javnosti iz prostog razloga što trebaju poštovati kulturu i tradiciju zemlje koja ih je primila.
Neki dan sam osjetio radost u srcu kad sam sreo jednu muslimanku sa velom. To je bilo spontano. Vjerojatno je ta žena poslušna svome mužu. Kod nas žene mogu nositi veo jer smo mi i kršćanska i muslimanska zemlja što ja nisam znao do nedavno. Izgleda da je za to najzaslužniji očuh Domovine dr. Ante Starčević.
Umalo zaboravih citirati 1 Tim 2
8Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre; 9isto tako žene – u doličnu držanju: neka se rese stidljivošću i razborom, ne pletenicama i zlatom ili biserjem ili skupocjenim odijelom, 10nego – dobrim djelima, kako dolikuje ženama koje ispovijedaju bogoljubnost. 11Žena neka u miru prima pouku sa svom podložnošću. 12Poučavati pak ženi ne dopuštam, ni vladati nad mužem, nego – neka bude na miru. 13Jer prvi je oblikovan Adam, onda Eva; 14i Adam nije zaveden, a žena je zavedena, učinila prekršaj. 15A spasit će se rađanjem djece ako ustraje u vjeri, ljubavi i posvećivanju, s razborom.


Ovdje je važno zapaziti da se žena spasava rađanjem. Cijeli zapad izumire i mnoge žene neće biti spašene jer nisu htjele rađati. Evo sa prvih stranica biblije nakon što je prvi par sagriješio: Post3
A ženi reče:
»Trudnoći tvojoj muke ću umnožit’,
u mukama djecu ćeš rađati.
Žudnja će te mužu tjerati,
a on će gospodariti nad tobom.«


Kad žena prihvaća muke i kad prihvaća gospodstvo muža onda se spasava. Kako mi nije prije palo na pamet da ovo isprintam i polijepim po kući.


Neki dan sam u jednom društvu upoznao ženu mojih godina, pa kad sam saznao da se nije udavala rekao sam
- Joj gospođice, vi ste tako zgodni da sam ja mislio da ste uspješno pokopali već dva muža-.


PS Ponovit ću da je jedan Bosanac rekao -Da nisam normalan tačno bih poludio- a jedan je drugi Bosanac rekao-- Da sam normalan tačno bih poludio-.- 23:41 - Komentari (49) - Isprintaj - #

19.04.2016., utorak


Pranje nogu ženama na Veliki četvrtak i feminizam- dio treći
Na Drugom vatikanskom saboru bilo je mnogo odluka koje su pripremile put za rušenje Kristove nauke. A sve se svodi na napad na Euharistiju. Izbačeno je čitanje iz 1 Kor 11,26-28. koja se čitala dva puta godišnje i to je ključna kukavička odluka kardinala i teologa koji su vjerojatno iz pomodnosti tu odluku donijeli. Spopalo ih milosrđe, a na pravdu su zaboravili. 1Kor 11:
26Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe. 27Stoga, tko god jede kruh ili pije čašu Gospodnju nedostojno, bit će krivac tijela i krvi Gospodnje. 28Neka se dakle svatko ispita pa tada od kruha jede i iz čaše pije.

Ali ima i nekolicina koji su to napravili svjesno kao prvi napad na Euharistiju i time se svrstali u izdajnike. Sveta pričest se počela davati i u ruke. Nije se moralo kleknuti, sve kao radi praktičnosti. Malo pomalo i u ministriranje su uveli djevojčice, pa je drastično opao postotak onih ministranata koji su se odlučivali za sjemenište.
Prorok Danijel kaže da će se u posljednje vrijeme ukinuti svagdašnji kruh. Sve ide k tome.
Dakle ovaj feminizirani papa koji pere noge ženama nastavlja rušiti sve zidove. A zidove je Bog 'stvorio' da bi se ljudi zaštitili od zla. Pjesm.8:10
Ja sam zid i grudi su moje kule: tako postadoh u očima njegovim kao ona što nađe smirenje.
Mudr.izr. 25.28
Grad razvaljen i bez zidova - takav je čovjek koji nema vlasti nad sobom.
Dakle ovaj feminizirani Bergoglio ne zna šta radi. On bi rušio sve zaštitne zidove. On slijedi Evin 'pad' umjesto da se ugleda na Mariju koja je zgazila glavu Zmiji. I ruši sve zidove. I još napada nefeminizirane svećenike i laike. Dostojanstvo žene ne vidi u poslušnosti mužu, nego propagira poslušnost muževa. Na skriven način. Pavao kaže- Žene budite poslušne muževima, a muževi ljubite svoje žene. Kako ćeš ljubiti današnju ženu-suprugu kad je skoro svaka feministica, ili se udala za državu ili za vraga. Takva žena ne sluša muškarca, jer joj nije više potrebna muževljeva snaga da je brani od neprijatelja i lopova. Zato muhamedanci osvajaju zapad bez ispaljenog metka jer su i muškarci prihvatili feminizam. I njima treba država da ih brani. Ali, nu vraga, na čelu država sve je više žena.
Tako se danas događa, kao neki dan u Varaždinu da se dvije djevojke tuku za mladića. I sve je dogovoreno unaprijed i snima se mobitelima. A taj mladić prihvatio ulogu žene. Cccc, nekad je postojao grijeh, da tako kažem statusni grijeh, da su se muškarci mlatili mačevima da bi se dočepali neke poželjne dame. Postojao je animalni običaj imitiranja iz prirodnog svijeta životinja -biti alfa mužjak. A danas imate, eto, alfa ženke. Koja pobijedi, njen je mužjak. Feminist. Ma bilo je toga uvijek, ali danas je to postalo pravilo.
Prošle nedjelje je bio tjedan Dobrog pastira. Isus je dobri pastir. U tom pozitivnom smislu mi smo svi ovce. Hm, ovaj Bergoglio bi rekao da smo svi mi ovnovi, i žene i muškarci.
Bog je onaj koji daje život, u Njemu živimo, mičemo se i jesmo. Mi smo ti koji primamo. Nakon Uskrsnuća i dalje ćemo imati tijela muškarca ili žene, ali pošto će područje 'gledanja' biti na duševnoj razini (imat ćemo proslavljena tijela) onda ćemo na neki način svi biti žene. Vrlo je grješno to sad prejudicirati dok nam je područje gledanja na tjelesnoj razini. To je katastrofa. To je feminizam koji je sotona uspješno naturio ženama. A žene muškarcima. Koji nenormalan prizor kad nježne ženetine feministice dočekuju muhamedance koji se po požudi i ne razlikuju od feminiziranih zapadnjaka. Zato ih i dočekuju. Da ih mogu gaziti, a ne znaju, ili neće da znaju, da će ih muhamedanci zatvoriti u kuće kao ropkinje. Jer oni su sinovi Hagarini tj. sinovi Arapkinje, sinovi tijela, kako kaže Pavao u poslanici Galaćanima.
A gdje su sinovi Sarini. Sinovi duha. Kršćani. Malo ih ima. Bergoglio ih nastoji sve 'ubitii', makar u pojam. Nekad su se feministice udavale (prije 50 god) i duže su živjele od muževa i uspješno su ih sahranjivale, a danas neće ni da se udaju. Gdje su ona vremena kad su žene naturivale feminizam muškarcima i skraćivale im život za 10 do 15 godina. Danas toga ima samo kod nas. Srećom kasnimo. Zato su se dijelom branitelji i ubijali poslije Domovinskog rata jer ih žene nisu slušale. Naime, žene nisu odlazak muževa doživljavale kao obranu doma od neprijatelja, nego kao obranu od srpske agresije. Igra riječi. A zapravo ljudi su branili svoj dom. ZA DOM- stari je Hrvatski pozdrav. Taj pozdrav u prvom redu nikad neće biti prihvaćen jer je cijelo čovječanstvo feminizirano i nečuveno bi bilo da odlazak u obrambeni rat netko doživi kao obranu žene od strane muža. Obranu kuće, a time i domovine. Stvari su puno dublje, nalazimo se u odumiranju civilizacije kakvu je kršćanstvo stvorilo. Dolazi sirotinja, koja će proizvesti siromaštvo globalnih razmjera, neradnici muhamedanci, požudni stvorovi, koji će biti tolerantni dok su u manjini, a čim budu u većini naturit će šerijatski zakon. Kako im Kuran i preporuča. Osobito će stradati sloboda žena. Jer naša vjera podnosi 'lepršavo' oblačenje žena, obzirom da imamo Milost Isusa Krista koja posjeduje snagu za zaustavljanje poriva na činjenje seksualnih i drugih grijeha, što Zakon Božji tj Mojsijev ne posjeduje, pa usporedivo s tim ni Šerijatski zakon. Zakon (10 zapovjedi) daje točnu spoznaju grijeha ali nema snagu zaustaviti poriv na činjenje grijeha (Rim 3,20 i Rim 7,18,21).

Poanta ove priče je da žene ne mogu biti svećenice, jer one često 'zadrže' ono što se od Boga dobija. Muškarac dar odozgor može proslijedit, jer je sam na sliku onih Božjih atributa koji daju ljubav, dok žena po svojoj prirodi može zadržati dar (nekad i 9 mjeseci-šalim se). A sakramenti su čisti dar Neba koji se svima daje.

PS. Pita fra. Frano fra. Matu- Hoćemo li mi dočekat da papa odredi da se možemo ženit.- Teško, odgovori fra Mate, ali ne brini, dočekat će naša dica.

- 23:49 - Komentari (85) - Isprintaj - #

24.03.2016., četvrtak


Pranje nogu ženama na Veliki četvrtak i feminizam- dio drugi
Drugi val feminizma koji se javlja 60-ih godina prošlog stoljeća i traje do 80-ih godina označava klasične postavke feminizama; organizacije masovnog pokreta, spolnu ravnopravnost, antiimperijalizam, promjenu zakonodavstva, ženske i feminističke časopise, edukacija žena, problematika muškog nasilja i slično.

Danas kad je feminizam trećeg vala (gender feminizam) poprimio značajke koje negiraju i samu ideju feminizma tj negiraju spolne razlike pojavljuje se pokret antifeministica. Feminizam se, prema antifeministicama, u praksi ponaša sasvim drukčije nego u svojim načelima u kojima se navodno zalaže za ravnopravnost, a zapravo mu je smisao društveni inženjering kojim bi se žene dovelo u privilegirani položaj i uvelo posebne kazne koje vrijede samo za muškarce.
Kao razloge za nastanak pokreta antifeministica navodi se da feministkinje traže posebne privilegije za žene u trenutku kad žene već imaju jednaka prava s muškarcima i da su žene konstantno prikazivane kao nevine žrtve muškaraca, koje moraju biti zaštićene čak i od riječi koje bi mogle povrijediti njihove osjećaje.

U ovakvoj situaciji vezanoj za problematiku feminizma papa Franjo se odlučuje prati noge ženama u obredu na Veliki četvrtak. Valjda radi ravnopravnosti spolova. I da ne kasni za 19. stoljećem. Drugog razloga nema. Ovo je čisto feministički razlog.
Ali nemojte misliti da ostali kardinali slijede ovog jadnog papu. Ma kakvi. Eno ga, već je kardinal Sarah izjavio da nijedan biskup ni župnik nije dužan prati noge ženama.

Kad je 28.3.2013 papa oprao noge nekim maloljetnicima u 'zatvoru' odmah je počela padati kiša u Argentini, njegovoj domovini. Za četiri dana utopilo se 59 ljudi i 20 ih je nestalo. Zatim je papa poslao pomoć od 50 000 $. I Nitko se ne nađe (osim mene, ali tko čita moj blog?) da tom jadnom papi ukaže da je to znak odozgor. I da prestane to činiti. I ne znam koliko milijuna teologa na svijetu nije se sjetilo povezati ta dva događaja. Papino pranje nogu ženama i poplave u Argentini koje su se ponovile 2014 (dvoje mrtvih) i 2015.

Evo zašto papa treba slijediti dosadašnju tradiciju obrednog pranja nogu na Veliki četvrtak.

Iv 13, 1-20.

1Bijaše pred blagdan Pashe. Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta Ocu, budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio. 2I za večerom je đavao već bio ubacio u srce Judi Šimuna Iškariotskoga da ga izda. 3A Isus je znao da mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao te da k Bogu ide pa 4usta od večere, odloži haljine, uze ubrus i opasa se. 5Nalije zatim vodu u praonik i počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan. 6Dođe tako do Šimuna Petra. A on će mu: "Gospodine! Zar ti da meni pereš noge?" 7Odgovori mu Isus: "Što ja činim, ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije." 8Reče mu Petar: "Nećeš mi prati nogu nikada!" Isus mu odvrati: "Ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom." 9Nato će mu Šimun Petar: "Gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu!" 10Kaže mu Isus: "Tko je okupan, ne treba drugo da opere nego noge - i sav je čist! I vi ste čisti, ali ne svi!" 11Jer znao je tko će ga izdati. Stoga je i rekao: "Niste svi čisti." 12Kad im dakle opra noge, uze svoje haljine, opet sjede i reče im: "Razumijete li što sam vam učinio? 13Vi me zovete Učiteljem i Gospodinom. Pravo velite jer to i jesam! 14Ako dakle ja - Gospodin i Učitelj - vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. 15Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih." 16Zaista, zaista, kažem vam: nije sluga veći od gospodara niti poslanik od onoga koji ga posla. 17Ako to znate, blago vama budete li tako i činili!" 18"Ne govorim o svima vama! Ja znam koje izabrah! Ali - neka se ispuni Pismo: Koji blaguje kruh moj, petu na me podiže." 19"Već vam sada kažem, prije negoli se dogodi, da kad se dogodi vjerujete da Ja jesam.---------------------------------------------------------
Ovaj se tekst treba povezati sa Mt 10,14-----sa Mk 6,11 -----sa Lk 9,5 i 10,11
Da bi se razumjelo šta je prašina, od kuda dolazi, i zašto je pranje nogu dovoljno ako je čitav čovjek čist.
Lk 10
Idite! Evo, šaljem vas kao janjce među vukove. 4Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. I nikoga putem ne pozdravljajte. 5U koju god kuću uđete, najprije recite: 'Mir kući ovoj!' 6Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas. 7U toj kući ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe. Ta vrijedan je radnik plaće svoje. Ne prelazite iz kuće u kuću." 8"Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi 9i liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im: 'Približilo vam se kraljevstvo Božje!' 10A kad u neki grad uđete pa vas ne prime, iziđite na njegove ulice i recite: 11'I PRAŠINU vašega grada, koja nam se NOGU uhvatila, stresamo vam sa sebe! Ipak znajte ovo: Približilo se kraljevstvo Božje!' 12Kažem vam: Sodomcima će u onaj dan biti lakše negoli tomu gradu." 13"Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi već, sjedeć u kostrijeti i pepelu, činili pokoru. 14Ali Tiru i Sidonu bit će na Sudu lakše negoli vama. 15I ti Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ćeš se strovaliti. 16Tko vas sluša, mene sluša; tko vas prezire, mene prezire.------------------------------------------------


Prašina na nogama je moralna prljavština svijeta. Koja je neminovno prelazila na noge apostola sa onih ljudi koje su obraćali i pokrštavali. Tu je prašinu Isus prao apostolima s nogu. Ako si vjerom uz Boga i poštuješ Zapovjedi i cijelo Pismo onda ti je glava čista. Ako imaš dobre nakane i ako prihvaćaš poslanje i vlast od Isusa onda su ti ruke čiste (mislim na evangelizatore muškarce).
Na Svetoj Misi Isus nevidljivo uvjek opere i 'noge' onima koji su nešto odradili za Kraljevstvo nebesko. Tj očisti ih od duhovne prašine svijeta. Tj od utjecaja grijeha svijeta.
Šta označuje ona riječ- i vi jedni drugima to činite- pa upravo to- nakanu da braći pomognemo u jako napornoj službi evangelizacije, da u nakani čišćenja kroz Svetu Misu zamolimo Isusa da ih opere od lošeg utjecaja grijeha svijeta. Kojim budu zahvaćene duhovne noge evangelizatora. A stvarno pranje nogu jednom godišnje za Veliki četvrtak to je samo simbolika koja je sjena onih duhovnih stvarnosti koje sam opisao.
Sveta Misa je posadašnjenje onoga što se zbilo u Velikom tjednu, pa je u nju uključeno i nevidljivo pranje nogu.
Ako je papi Frančeskiu dosadno pa bi htio nešto novo, evo nek uvede pranje glava homoseksualcima (na njihov dan ako ga imaju) van Mise, naravno. Jer je njihov problem u glavi a ne u nogama. I šta je dobio kad je kao kardinal oprao noge homoseksualcima. Nisam čuo da se ijedan obratio. Makar da se to dogodilo.
Ženama treba prati ruke jer ih one isprljaju kad kuhaju svećenicima hranu i kad čiste samostan. Dakle treba vratiti stari obred.
Bez žena.
U Evanđelju ima jedan slučaj kad je jedna grešnica (vjerojatno Marija, Lazarova sestra) suzama oprala noge Gospodinu: Lk 7,36-50
Neki farizej pozva Isusa da bi blagovao s njime. On uđe u kuću farizejevu i priđe stolu. 37Kad eto neke žene koja bijaše grešnica u gradu. Dozna da je Isus za stolom u farizejevoj kući pa ponese alabastrenu posudicu pomasti 38i stade odostrag kod njegovih nogu. Sva zaplakana poče mu suzama kvasiti noge: kosom ih glave svoje otirala, cjelivala i mazala pomašću.
39Kad to vidje farizej koji ga pozva, pomisli: »Kad bi ovaj bio Prorok, znao bi tko i kakva je to žena koja ga se dotiče: da je grešnica.« 40A Isus, da mu odgovori, reče: »Šimune, imam ti nešto reći.« A on će: »Učitelju, reci!« A on: 41»Neki vjerovnik imao dva dužnika. Jedan mu dugovaše pet stotina denara, drugi pedeset. 42Budući da nisu imali odakle vratiti, otpusti obojici. Koji će ga dakle od njih više ljubiti?« 43Šimun odgovori: »Predmnijevam, onaj kojemu je više otpustio.« Reče mu Isus: »Pravo si prosudio.« 44I okrenut ženi reče Šimunu: »Vidiš li ovu ženu? Uđoh ti u kuću, nisi mi vodom noge polio, a ona mi suzama noge oblila i kosom ih svojom otrla. 45Poljupca mi nisi dao, a ona, otkako uđe, ne presta mi noge cjelivati. 46Uljem mi glave nisi pomazao, a ona mi pomašću noge pomaza. 47Stoga, kažem ti, oprošteni su joj grijesi mnogi jer ljubljaše mnogo. Komu se malo oprašta, malo ljubi.« 48A ženi reče: »Oprošteni su ti grijesi.« 49Sustolnici počeli nato među sobom govoriti: »Tko je ovaj da i grijehe oprašta?« 50A on reče ženi: »Vjera te tvoja spasila! Idi u miru!«


Kako se jadno danas osjećam na Veliki četvrtak. Strah me da će i moj župnik večeras zvat neku župljanku da joj opere noge. Ma ipak ne vjerujem.
Neki je bosanac jednom rekao- Da nisam normalan tačno bih poludio-.


- 18:09 - Komentari (61) - Isprintaj - #

08.03.2016., utorak


Pranje nogu ženama na Veliki četvrtak i feminizam- dio prvi
Danas 8. ožujka, na tkzv. Dan žena želim počet pisati o ženama. Umjesto čestitke.
Da ne bi netko pomislio da sam seksista (mržnja prema suprotnom spolu) ili da sam, ne daj Bože, u mizoginiji (mržnji prema ženama) odmah ću reći da volim žene i da su mi sve lijepe, čak i ona Mima lezbijka (oh kako je ljubav ponekad naporna).
Dakle ovo sam počeo pisati radi pape Franje i njegovih novotarija koje imaju 'štih' milosrđa, ali su udaljene od istine. Crkva se ovim Franjinim potezom odlučila na katolički način uključiti u feminističku agendu (Novi feminizam), ali se i na neki način oduprijeti toj agendi (postmoderni feminizam, pretpostavljam optimistično). U nekoliko postova pokušat ću objasniti ove stavove, a najavljujem i ekskluzivu: otkrivanje zašto žene ne mogu biti svećenice.

Od svih petnaestak vrsta feminističke ideologije (radikalni, liberalni, rodni itd) u kontekstu ove priče najzanimljiviji je diferencijalni feminizam. Diferencijalni feminizam ili feminizam različitosti je naziv za struje unutar raznih feminističkih pokreta kojima je zajedničko vjerovanje u to da su muškarci i žene ontološki različita ljudska bića te da svako društvo to mora uzimati u obzir.
To se vjerovanje u suvremenom feminizmu javilo u dva oblika. Jedan od njih je tzv. kulturni feminizam, podvrsta radikalnog feminizma čije predstavnice vjeruju kako sve žene dijele kulturu sasvim zasebnu od muškaraca, a koja je superiorna muškoj kulturi.
Drugi oblik je konzervativni, pretežno katolički, pokret koji se naziva Novi feminizam koji promiče komplementarnost muškaraca i žena u ljudskom društvu, odnosno promiče majčinstvo - materijalno ili duhovno - kao ostvarenje ženskog identiteta. (izvor wikipedia)

Idemo malo u povijest. Sufražetkinja (engleski suffragette) je naziv koji se krajem 19. i početkom 20. stoljeća u anglosaksonskim zemljama, a pogotovo u Velikoj Britaniji rabio za pripadnice pokreta za jednako pravo glasa muškaraca i žena, odnosno uvođenje ženskog prava glasa. Izraz suffragette dolazi od engleske riječ suffrage za pravo glasa.

Izraz se danas rabi za sve pripadnice tog pokreta, ali je u svoje doba imao pogrdan prizvuk, odnosno njime su se opisivali prije svega pripadnice radikalne frakcije, okupljene oko Ženske socijalne i političke unije na čelu s Emmeline Pankhurst. Opći izraz za članove pokreta - bilo radikalne, bilo konzervativne, odnosno muškarce i žene, bio je sufražisti/ce. Taj se izraz preferirao u SAD, gdje je pokret u pravilu bio umjereniji nego u SAD. U UK se izraz sufražist koristio za članove Nacionalne unije društava za žensko pravo glasa (NUWSS).

Sufražetkinje u Britaniji su izazvale veliku pažnju, ali i kontroverze time što su se koristile metodama direktne akcije kao što je vezivanje za pruge, podmetanje vatre u poštanske sanduke, razbijanje prozora, a ponekad i postavljanje manjih bombi. Jedna od najspektakularnijih takvih akcija se zbila kada na konjskoj utrci Epsom Derby, kada je sufražetkinja Emily Davison, iskočila i bila nasmrt pregažena od kraljevog konja 1913. godine. Brojne od njenih suborkinja su bile zatvarane, na što su reagirale organiziranjem štrajkova glađu, što je, pak, vlasti tjeralo na uporabu prisilnog hranjenja.
Nastojeći spriječiti da sufražetkinje stječu simpatije, britanska vlada je donijela tzv. Zakon o mački i mišu kojim su se zatvorenice oboljele zbog štrajka glađu puštale, a uhitile tek nakon oporavka. Toga se nisu sjetili naši kad je Glavaš štrajkao glađu.
Onaj kraljev konj što je nenamjerno pregazio Emily završio je na liječenju u Lipiku. Dobio je jadnik PTSP. Ali u Lipiku se oporavio, osobito radi toga što je tih godina tamo bilo dosta kobila, a posebno su mu bile sklone kobila Angela i kobila Jaca. Zatim se dogodio jedan tužan događaj. Ljubavnik od Emily pronašao je kraljevog konja i stavio mu pod rep bombu umjesto obada. Konj je namah prestao imati PTSP. Usput je nastradao i šef tadašnje sigurnosne službe jer nije spriječio naprasno izlječenje konja. Nakon čega je proplakala čak i moja
(i Stanićeva) kobila Suzy.
PS. Zaboravimo malo na ove tužne događaje iz povijesti borbe za ženska prava i skoncentrirajmo se malo na darivanje. Darujmo ženama pokoji karanfilić (prije iskoristimo situaciju pa ga pomirišimo) i zamolimo ih da više nikad ne rade samoubojstvo iz zasjede. Daćemo im i dva karanfilića ako treba.
Nastavak slijedi.


- 12:39 - Komentari (17) - Isprintaj - #

25.02.2016., četvrtak


MPO-medicinski potpomognuta oplodnja- dio drugi

Nakon ova dva posta nitko od desničara neće moći relativizirati ili opravdavati MPO.
Koliko znam teologija nije još izdefinirala obitelj kako sam to uradio u nekoliko sljedećih rečenica. Naravno ovo mogu obraniti kroz neku širu studiju.
I za obitelj se može reći da je slika Presvetog Trojstva. Što proizlazi iz teksta s prvih stranica biblije. Otac obitelji je na sliku Oca Nebeskoga, majka u obitelji je na sliku Duha Božjega, a djeca su na sliku Sina Božjega. Ova slika je potpuna ako se promatraju tijela. Slika na duhovnoj razini čovjekovoj je na neki način umanjena jer Bog kroz sakramente ne daje sve nadnaravne darove, iako daje cijelog Sebe. Jednoj osobi daje samo neke darove da bi otvorio put nadopunjavanju s drugom osobom i njenim darovima, što čini komplementarnost između darova pa na taj način i između osoba, ali čini komplementarnost i u cijeloj obitelji. Čovjekova narav na duhovnoj razini privlači jednu od naravi koja je po darovima komplementarna. S rađanjem djece postiže se šira komplementarnost i dolazi sklad u obitelj. Zato je važno moliti da obitelj ima onoliko djece koliko je volja Božja, jer Bog daje sklad. Rađanje muške ili ženske djece također ovisi od naravi oca i majke. Naravi u smislu pripadnosti jednoj od Sedam crkava iz Otkrivenja, ili (što je isto) pripadnosti na sliku jednog od Sedam Duhova Božjih. Ovdje naglašavam-na sliku-. Obitelj i rađanje djece su u Božjem planu. Iz ovoga se može zaključiti da je medicinski potpomognuta oplodnja teški grijeh i nered, u kojoj se medicinski biraju embriji, i koja ne garantira rađanje djeteta koje bi bilo po Božjem planu po redoslijedu rađanja, i po naravi i po spolu. Grijeh je birati spol jer Bog određuje na anticipirani način spol djeteta, kroz narav oca i majke. Kad se dijete abortira tj. ubije onda se definitivno odstrane i naravni i nadnaravni (ako bi dijete bilo kršteno) darovi koji bi došli s djetetom. Zamislimo da je obitelj neka umjetnička slika. Abortus je kao kad biste s neke slike odstranili jednu boju, a slika je lijepa između ostalog i radi komplementarnosti boja. Osim što je obitelj u grijehu, ona na taj način gubi ljepotu sklada. Evo još jedne spozaje mog prijatelja iz 1977. god. On je i prvi dobio spoznaju o naravima, tako da je on taj koji može ovu temu i šire osvijetliti. Svaki čovjek ima po tijelu i dvojnost u smislu: lijevo-desno, svjetlo- tama (ne u smislu zla, nego u smislu noći). Itd. Evo odmah ću dati primjer. Prijatelj mi je rekao da sam u tom smislu desni, tj. tamni, a žena mi je lijeva tj. svijetla. Dakle, postoji i ta vrsta komplementarnosti na razini tijela, osim one osnovne komplementarnosti određene različitim spolnim karakteristikama muška i ženska. Ali ona nije toliko bitna jer se rađanjem djece postiže ravnoteža. Ako su oba roditelja npr. svijetla, više će se roditi djece koja će biti tamna pa će se postići ravnoteža u smislu komplementarnosti na toj razini. Zašto uopće iznosim ove spoznaje koje i nisu bitne za život vjere. Da posvijestim u kolikoj mjeri abortus znači i urušavanje sklada u obitelji
Pokušat ću na nov način pojasniti. Uzrok privlačnosti muška i ženska na duhovnoj čovjekovoj razini, kao i privlačnosti u smislu prijateljske ljubavi (filia) opisana je na skriven način u Otkrivenju u prva tri poglavlja u -Pisma sedmerim crkvama -.
Svaki čovjek koji u sebi nije utrnuo Duha (usp. Otkr 2,5) pripada na jedan duhovni način u jednu od sedam crkava iz Otkrivenja. U njegovoj najdubljoj nutrini stanuje jedan od sedam Duhova Božjih koji su produžeci Duha Božjega i koji su anticipirani od vječnosti.
Sedam boja duge je znak saveza između Boga i ljudi (Post 9,12). Bijela boja (po zemaljski –siva) označava Jednost, tri osnovne boje su sjena Presvetog trojstva a tri komplementarne osnovnim bojama su sjena zajedništva Dvojice od Tri Presvete osobe. Ta nebeska stvarnost odražava se na stvaran nadnaravni način u prisutnosti jednog od Sedam Duhova Božjih u čovjekovom duhu. Duhovi su Nadnarav koja stanuje u čovjeku, ukoliko je u njemu svjetlo Kristovo.
Kao što postoji, na određen način, komplementarnost između boja tako postoji (na drugačiji način) i komplementarnost između Sedam Duhova Božjih, odnosno između nadnaravi ljudi. Ta se komplementarnost odnosi i na ljubav (filia) između prijatelja, ali se odnosi i na ljubav između muška i ženska. Ova privlačnost (koja je znak komplementarnosti) je na duhovnoj razini. Ukoliko se dvoje oženi, a nisu komplementarni u ovom duhovnom smislu, onda se rađaju djeca koja su različitih naravi i koja nadoknade nekomplementarnost roditelja, pa je cijela obitelj komplementarna u smislu darova i smislu naravi i eventualne nadnaravi (tako ću to zvati-naravi-, jer se svi ljudi rađaju u jednoj od 14 naravi. Ovdje se treba sjetiti da je Isus slao apostole da propovijedaju evanđelje, dvojicu po dvojicu. Ne samo radi toga što je čovjek društveno biće nego i jer je po toj dvojici bilo moguće ponuditi više darova Duha, i to na način da su ta dvojica imali različite darove kao što Pavao spominje u 1 Kor 12,4-11.
Posljedice grijeha abortusa ili potpomognute oplodnje.
Ako bračni par napravi grijeh abortusa, ne samo da je počinio grijeh ubojstva, čime je i sebe kaznio grijehom, nego se i lišio darova koje dolaze po (ubijenom) djetetu, a ti darovi su komplementarni s darovima koji dolaze po ostaloj djeci koja su već rođena u obitelji ili će tek biti rođena. Dakle, ti su darovi naravne (u vjerskoj perspektivi i nadnaravni, po krštenju) prirode i komplementarni su darovima ne samo djece, nego su komplementarni s darovima roditelja, i djedova i baka u jednom širem smislu. Zato se abortusom obitelj lišava sklada koji dolazi po različitim darovima koji su uvijek različiti s novim djetetom. Samo se kajanjem za abortus i molitvom može izmoliti od Boga da se umanji šteta koja se očituje u obiteljskom neskladu. Ako roditelji dožive spontani abortus, onda uz molitvu Bog nekako nadoknađuje nedostatak toga djeteta, i nedostatak darova koji dolaze po tom djetetu. Ali i trpljenje nesklada može biti donekle križ koji moraju nositi mnoge obitelji. Ako je ovo nejasno, pokušat ću objasniti sjenu ovih nebeskih stvarnosti preko komplementarnosti boja. Oko je organ vida koji u sebi 'posjeduje' jednost. Ako na papiru naslikate površinu u jednoj osnovnoj boji, onda nakon nekoliko minuta promatranja te površine, oko, kroz naprezanje, samo 'proizvodi' komplementarnu aureolu, koja je mješavina druge dvije osnovne boje. Svaka umjetnička slika je lijepa, ako kroz kompoziciju boja posjeduje sklad. Zato i jest umjetnička što između ostalog posjeduje sklad. Sklad se postiže nanošenjem, ili tri osnovne boje, ili dvije komplementarne boje, pa se postiže ravnoteža hladnih i toplih boja itd.

PS. Nemojte mi zamjeriti što sam nerazumljiv, ta ovo su mnoge tajne s Nebesa, nije to za neuke ljevičare mlake desničare i nezainteresirane mostovce.
2PS. Izbrisani post sam evo ponovio, izbacivši desetak rečenica. Isprika što su komentari izbrisani.


- 00:49 - Komentari (9) - Isprintaj - #

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se