bartimej croata

12.04.2018., četvrtak


ISTANBULSKA KONVENCIJA U SVJETLU BIBLIJE
U Bibliji se spominju sodomija, homoseksualizam, ali i tranvestitstvo opisano u sljedećem citatu: Pnz 22,5 - Žena ne smije na se stavljati muške odjeće, a muškarac se ne smije oblačiti u ženske haljine. Tko bi to činio bio bi odvratan Jahvi, Bogu svome.
Ovaj citat pokazuje kako Bog gleda na tranvestite, a preko njih i na sve ostale tkz. rodne identitete. Svi oni koji podrže Istanbulsku konvenciju (IK) sa Interpretativnom izjavom (IZ) bit će odvratni Bogu (ne idu zlo IK, i dobro IZ zajedno). Oni svojevoljno griješe nakon što su saznali istinu o IK.
Hebr 10,31 Jer ako svojevoljno griješimo pošto primismo spoznanje istine, nema više žrtve za grijehe,27nego strašno iščekivanje suda i bijesa ognja što će proždrijeti protivnike. 28Je li tko prekršio Zakon Mojsijev, bez milosrđa biva pogubljen na osnovi dvojice ili trojice svjedoka. 29Zamislite koliko li će goru kaznu zavrijediti tko Sina Božjega pogazi, i nečistom smatra krv Saveza kojom je posvećen, i Duha milosti pogrdi? 30Ta poznajemo Onoga koji je rekao: Moja je odmazda, ja ću je vratiti; i još: Sudit će Gospodin svome puku. 31Strašno je upasti u ruke Boga živoga.
Ova gornja rečenica- nema više žrtve za grijehe znači -nema više Mise za Plenkovića i saborske zastupnike koji budu za ratifikaciju IK. Mogu oni ići na Misu, ali će im to biti uračunato kao 27strašno iščekivanje suda i bijesa ognja.
Na prvoj stranici u Bibliji piše da je Bog stvorio muško i žensko. Ne piše da je stvorio i interseksualce i poznatih stotinjak izmišljenih tkz. spolnih orjentacija i rodnih identiteta. Sirah 38,15 piše: „Tko griješi pred Stvoriteljem svojim, nek' padne u ruke liječničke.“ Iz cijele Biblije se vidi da je bol i bolest velikim dijelom materijalizacija grijeha. Otud mogućnost aberacija (abnormalnosti) na svim organima u tijelu pa i na seksualnom području. Ne mogu se aberacije proglašavati zdravljem, dakle, ispravno je reći za aberacije vezane za spol i rod–deficit muškosti ili deficit ženskosti- ili deficit muževnosti ili deficit ženstvenosti.

ZAŠTO JE DANAŠNJA RODNA TEORIJA ZAPRAVO RODNA IDEOLOGIJA

Samo nastojanje za zdravljem čini čovjeka zdravijim. A genderisti hoće djeci objašnjavati da je rod fluidan i da nije vezan za spol što će djecu zbunjivati i moralno kvariti i zdravlje im upropaštavati. Ne radi se o tome u IK da djeca uče o “nestereotipnim” rodnim ulogama, nego ideolozi hoće da djeca oblikuju svoj život prema onome što su naučili. Rodna teorija odmakom od istine i znanosti postaje rodna ideologija. Nametanjem kroz obrazovni sustav i državne zakone, koji diskriminiraju sve koji drukčije misle, rodna ideologija postaje novi totalitarizam koji će se u primjeni pokazati gorim od komunizma jer udara u same temelje ljudske prirode.
Jedno od ljudskih prava je pravo roditelja da bira kako će se odgajati njegovo dijete. Ministrica Divjak i njena pomoćnica Lidija Kralj i bez IK nastoje institucionalizirati pedofiliju u školama o čemu je konferenciju za medije ispred zgrade Vlade 05.04. 2018. organizirala građanska inicijativa- Roditelji protiv institucionaliziranja pedofilije. Roditelji traže da se iz literature koju će djeca čitati izbace pedofilski sadržaji i da se pedofili strože kažnjavaju na sudovima. Dakle, Premijer je za ministricu izabrao osobu koja promovira pedofiliju u školskoj lektiri. Sad se čeka usvajanje IK pa da moralne ništice iz HNSa mogu pojačati gender propagandu. Toliko o smiješnoj raspravi o Interpretativnoj izjavi. Dakle, dok se raspravlja o IK, ta konvencija se već unaprijed implementirala i planira se pojačano implementirati kroz kurikul.
FINANCIRANJE GENDERIZMA
Genderizam je gori od fašizma. Jer pravi cilj genderizma su djeca. Cilj je pederizirati i pedofilizarati čovječanstvo.
Udruga ILGA koja je sudjelovala u pisanju IK je imala u svom sastavu i NAMBLA (izvor Wikipedija) udrugu koja je tražila legalizaciju pedofilije, ali im to nije uspjelo, pa je ILGA izgubila status u UNu 1993, odnosno bili su suspendirani. Clinton je potpisao zakon 1994. kojim je postignuto da niti jedna agencija UNa ne odobrava službeni status 'grupa' čiji je cilj promicanje pedofilije. Dotad je UN odobravao ILGA-i 119 000 000 $. ILGA se uspjela opet prikačiti na status i proračun UNa 2006 god. ILGA preko IK ide sofisticiranijim metodama, u čemu su im vjerojatno pomogli neki biskupi i kardinali iz Njemačke koji otvoreno zagovaraju homobrak. Tu se ističe kardinal Walter Kasper i kardinal Marx. Kasper ignorira pravdu i predvodi izdajničku progresivističku struju u crkvi. Četiri najvažnija atributa Božjeg kraljevstva su: pravda, mir, radost i ljubav a on kaže da je pravda nešto hladno. Za Kasperom je krenulo pola njemačke crkve. Oni su Jude iz Keriota. Oni inspiriraju Plenkovića i zato premijer kaže da je IK duboko kršćanska. To je vjerojatno pročitao u njemačkom tisku. Dakle, pola njemačkih kardinala i biskupa su progresivisti, i neki od njih su vjerojatno sudjelovali u pisanju IK. Prepoznajem njihov 'rukopis'.
Evo gđe i gdo saborski zastupnici koje su naše udruge članice ILGA-e i koga ćete vi financirati iz proračuna:
• Proširenje zajedničke zone spolova i medijske kulture
• Iskorak - Centar za prava seksualnih i rodnih manjina
• Lezbijska grupa Kontra
• Lezbijska organizacija Rijeka - LORI
• Udruga Rispet - LGBT Split
• Trans Aid - Udruga za promicanje i zaštitu prava trans, internih i rodnih varijanti
• Ženska soba - Centar za seksualna prava
• Zagreb Pride
Djeca u Hrvatskoj su nam na rubu gladi, umirovljenici su već mnogi pomrli od gladi. 100 000 umirovljenika prima mirovinu ispod 500, 00 kn, a Premijer hoće financirati ove udruge. Mi smo kao narod već prokleti radi 40 000 ubijene djece u abortusima godišnje, kako li ćemo tek biti prokleti kad budemo plaćali ove bezbožne udruge po besramno drskom premijeru Plenkoviću. Katolici rađaju djecu koja će ovim bezbožnicima zarađivati mirovine!
Vratit ću se na pitanje pedofilije, jer je ova ILGA imala u sastavu NAMBLAu, i vjerojatno je još ima, ali prikriveno na način da su neki članovi NAMBLAe sada članovi ILGAe.

ZAŠTO JE PEDOFILIJA POGUBNA ZA DJECU

Isus sljedećim citatom iz evanđelja upozorava da se djecu ne smije navoditi na grijeh. Mt 18,6 »Onomu, naprotiv, tko bi naveo na grijeh jednoga od ovih najmanjih što vjeruju u mene bilo bi bolje da mu se o vrat objesi mlinski kamen pa da potone u dubinu morsku.«
7»Jao svijetu od sablazni! Neizbježivo dolaze sablazni, ali jao čovjeku po kom dolazi sablazan.
Jao pedofilima, ali i jao onima koji ih podržavaju, ministrici Divjak i saborskim zastupnicima jer po njima dolaze sablazni kroz podršku IK. Dubina morska u citatu označava dubinu pakla. Navešću nekoliko grijeha koji su najgori i zovu se grijesi koji vapiju u nebo za osvetom. Vapiju za Božjom intervencijom. „U nebo vapijućim grijesima” biblijska tradicija naziva neke osobito teške grijehe u kojima se vrijeđa dostojanstvo čovjeka. Kazekizam Katoličke Crkve o tome kaže sljedeće: (1867) “Katehetska tradicija podsjeća da postoje također "u nebo vapijući grijesi".U nebo vapiju: krv Abelova (ubojstvo, abortus); sodomski grijeh(seks sa životinjama, homoseksualizam i GENDERIZAM); jauk potlačenog naroda u Egiptu (jauk potlačenih naroda); jauk stranca, udovice i sirote; nepravda prema zaposlenom radniku.” (u zagradama su moje opaske).
Tko ovo čini teško se može i pokajati, a ako se i uspije pokajati ide jako dugo u čistilište koje je zapravo vremenski ograničen pakao. Ljudi misle da Bog nije i Pravda jer trenutno u Crkvi vlada 'teror' milosrđa, koji je skoro isključio pravdu i nauku o paklu kod propovjedanja Riječi pa se ljudi zavaravaju misleći kako će se lako spasiti kao što to misle i saborski zastupnici.
Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih malenih, jer anđeli njihovi, kažem vam, na nebesima neprestano gledaju lice Oca moga nebeskoga.“ (Mt 18,10) Matej ovo kaže da naglasi koliko su djeca u stalnom Božjem vidnom polju. I koji to svećenik ili učitelj smije zanemariti. I koji to pedofil koji je realizirao svoju sklonost smije biti na slobodi. Naime očita je težina njihovog grijeha iz one riječi – da ga utope u dnu mora- (usp. Mt 18,6).

Ako analiziramo Pavlov tekst iz Rim 1,18-32 vidimo da sklonost homoseksualizmu dolazi prvenstveno sa razine duše čovjekove, zahvaćene tamom iz vlastitog duha koji je bezbožan i bezuman. Slična je geneza nastanka i pedofilije, s tim da pedofil u svom djetinjstvu nije imao emocionalni razvoj i rast. Um , odnosno, misli pedofila su izložene nagovaranju Sotone da se nanese nekom djetetu zlo, u vidu silovanja (ili nekog lakšeg oblika toga zločina), a istovremeno Sotona time pojačava požudu pedofila.
Djeca su ta koja u svom srcu još uvijek nose Raj, obzirom na malu vremensku udaljenost od onog trenutka kad im je duša ugledala Lice Božje u momentu svoga stvaranja. To je razlog zašto je djetinjstvo najradosnije razdoblje čovjekovog života.

Zato je pedofilija strašan grijeh. Nevino dijete odjednom doživi ‘istjerivanje iz Raja’ svoje nevinosti. Opasan je, također, i blaži oblik sablažnjavanja djece preranom seksualizacijom kroz nastavu u školi, a osobito težak grijeh bi bio nagovarati djecu na protuprirodno ponašanje što je očito da se to hoće postići kroz IK, odnosno to se već u mnogim državama događa gdje je IK ratificirana u parlamentima.

Zajedničko homoseksualizmu i pedofiliji je stanje čovjekovog duha koji je u pobuni protiv Boga. Homoseksualizam je na neki način odraz pada anđela, a pedofilija je odraz i pada anđela i pada praroditelja. Pedofil se kao Sotona uvlači u dječji 'raj' i tu zapravo dijete doživi takvu traumu, koja je gora od traume koju su doživjeli Adam i Eva kod izbacivanja iz Raja. Svu svoju sotonsku tamu i prljavštinu pedofil inicira djetetu, a da toga zločina najčešće nije svjestan.

Razloge zbog kojih je pedofilija opisana u evanđeljima na ovako 'skriven' način, treba tražiti u činjenici da je ljepši život bez spoznaje da postoji tako nešto abnormalno kao što je seksualna sklonost prema djeci. Ipak smatram da je tekst iz Mt 18,10 trebao ući u Katekizam kao prvenstveno opis pedofilije. Zamislite, evanđelja su ublaženim diskursom skrivala od odraslih postojanje pedofilije, a ministrica Divjak i njena zamjenica Kralj hoće djeci nametnuti slušanje ekplicitnih pedofilskih scena iz tkz. književnosti. Neopisiva glupost, a moguće i nešto gore od toga. U svakom slučaju nametanje pedofilije u školski sustav je kazneno djelo.
Iako su pedofilija i ubojstvo grijesi koji vapiju u nebo, pedofilija je gora od abortusa s pozicije žrtve, jer je svako abortirano djete spašeno, a djeca koja su bila izložena pedofiliji često postaju i sama pedofili čime gotovo sigurno riskiraju vječni život i spasenje.
S pozicije zločinca i zločinke i pedofilija i abortus garantiraju zločincima odlazak na dno pakla. Ili u dugotrajno čistilište ako se iskreno pokaju i ispovjede

O PAKLU

Govori Isus: (Mt 10, 28–31)
»A kažem vama, prijateljima svojim: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju više što učiniti. 5Pokazat ću vam koga vam se bojati: onoga se bojte koji pošto ubije, ima moć baciti u pakao. Da, velim vam, njega se bojte!

O paklu imate u Mt 3,12; 5,22; 5,29 i sl. 13,42-50, 18,9, 23,15-33 Mk 9,43 i sl. Lk 13,28 2 Sol 1,9; Rim 2,9; Fil 3,19; Iv 2,19; 8,24; 10, 28 Otk 21,8 2Pt 2,17 Jud 10,28.
1 Kor 3, 10-17
10Po milosti Božjoj koja mi je dana ja kao mudri graditelj postavih temelj, a drugi naziđuje; ali svaki neka pazi kako naziđuje. 11Jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen, a taj je Isus Krist. 12Naziđuje li tko na ovom temelju zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvom, sijenom, slamom – 13svačije će djelo izići na svjetlo. Onaj će Dan pokazati jer će se u ognju očitovati. I kakvo je čije djelo, oganj će iskušati. 14Ostane li djelo, primit će plaću onaj tko ga je nazidao. 15Izgori li čije djelo, taj će štetovati; ipak, on će se sam spasiti, ali kao kroz oganj.
16Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama. 17Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog. Jer hram je Božji svet, a to ste vi.

Prvi dio teksta od 10-16 odnosi se na čistilište, a redak 17 odnosi se na pakao. Da bih r.17 objasnio poslužit ću se pravoslavnim teološkim pojmom Božanskih energija.
Ako mi u sebi nemamo Božanske energije tj. Božjeg svjetla, ako nemamo Duha Božjega, onda smo u teškom problemu. Isus je svjetlo, nestvoreno i sveprožimajuće i kad osoba dođe na prvom sudu, ili posljednjem sudu u zonu toga svjetla onda će pobjeći od toga svjetla ako nema nimalo Kristovog svjetla u njegovoj duši. I to se zove –otići u pakao-. Čovjek neće podnijeti svjetlo Božansko, bit će mu kao da je u pustinji usred bijela dana bez suncobrana i bez vode (moje opservacije).
To znači ono kad nadbiskup Želimir Puljić kaže- sami se isključuju iz Crkve oni koji glasuju za IK.
To se događa duhovnim automatizmom, i nije u pravu sociolog religije Ivan Markešić kad kritizira nadbiskupa. Markešić je ovom izjavom sam sebe isključio iz crkve.

IK JE PROTUVJERSKA I PROTUPRIRODNA

Interpretavna izjava Vlade uz IK i deklasificirani dokument Vijeća Europe.
Interpretativna izjava neće imati nikakvu pravnu težinu jer GREVIO ima prednost u interpretaciji IK. Plenkovićeva priča u vezi ove teme je priča za decu i gluplju omladinu, kako srbijanci kažu. Da je napisana nekakva- Isključujuća izjava- to bi imalo smisla. EU komisija ovako rezonira: Pišite vi interpretativne izjave, čak ćemo vam i mi u tome pomoći našim izjavama (deklasificirani dokument VE), ali mi ćemo provoditi ideologiju genderizma sistemom korak po korak, jer nam je to na samom vrhu političkih prioriteta, obzirom da smo mi masoni protiv kršćanstva, a najviše mrzimo Katoličku crkvu jer nam ona smeta da uništimo obitelj i porobimo svijet. Kroz ovo stoljeće ćemo nametnuti pedofiliju i incest u obiteljima, kako se to već nastoji u sjevernim zemljama europskog kontinenta, npr. Norveškoj,Finskoj i Švedskoj gdje je roditeljima, najčešće radi izmišljenih benignih razloga, uzeto na silu tisuće djece. I gdje djeca bivaju i ubijana u orgijama i onda se to prijavi kao samoubojstvo djeteta. To šta se događa u Kanadi opisala je u- Bujici- gđa Ruža Tomašić. Ako siluješ ovcu ne možeš biti kažnjen za sodomiju ako napišeš u 'papire' da si ovan. Jedan se razvedeni muškarac prijavio da je djevojčica od 8 god. i ušao u neku nastranu obitelj u kojoj je kći od 7 god. htjela imati sestru. Kći je međutim izjavila da želi mlađu sestricu pa je razvedeni muškarac, prikriveni pedofil, morao mijenjati u 'papirima' da ima 6 god. Eto plodova IK. I druge države koje su ratificirale IK idu u smjeru Kanade koja je svojim zakonima postala totalitarno društvo.
Isus kaže (Mt 7, 20) -Prema plodovima ćete ih prepoznati-. Prepoznajemo IK, prema njenim plodovima, ako smo već toliko neinteligentni da je ne možemo odmah prepoznati. Ljevičari i 'čipirani' HDZeovci i nakon svih informacija o genderizmu ne mogu shvatiti da je IK udarna igla strategije Novog svjetskog poretka na čije će čelo uskoro zasjesti Antikrist.
Genderizam je formalno započeo 1919 god. u osobi dr. Magnusa Hirschfelda koji je osnovao Institut za seksualnu znanost (seksologija) u Berlinu. Zanimljivo je da je Berlin tih godina bio i sjedište Komunističke partije Njemačke. Naravno Berlin je bio i sjedište Hitlerove Nacional socijalističke stranke. A sad je Berlin centar europskog genderizma, najgluplje i najopasnije ideologije u povijesti čovječanstva. I sad se mi Hrvati trebamo ponositi što smo europljani. Europa i cijeli duhovno truli zapadni svijet smrdi do neba.
Kakva god bila Rusija, ona je jedina brana nadiranju genderističke ideologije, koja će po broju žrtava nadmašiti i fašizam i nacizam i komunizam, jer je to ideologija koja duhovno kvari ljude koji radi tog svog stanja idu u pakao kad umru.
Prorok Ezekijel (18,32) piše „Ja ne želim smrti nikoga koji umre- riječ je Jahve Gospoda.- Obratite se dakle i živite“.

DUHOVNI PROFIL SABORSKIH ZASTUPNIKA ATEISTA

Saborski zastupnici ateisti nisu isključeni iz ove odlučujuće svjetonazorske borbe za zdravlje nacije. Da bih to objasnio citirat ću Pavla iz njegove poslanice Rimljanima 2, 12-16:
Uistinu, koji bez Zakona sagriješiše, bez Zakona će i propasti; i koji pod Zakonom sagriješiše, po Zakonu će biti suđeni. 13Ne, pred Bogom nisu pravedni slušatelji Zakona, nego – izvršitelji će Zakona biti opravdani. 14Ta kad se god pogani, koji nemaju Zakona, po naravi drže Zakona, i nemajući Zakona, oni su sami sebi Zakon: 15pokazuju da je ono što Zakon nalaže upisano u srcima njihovim. O tom svjedoči i njihova savjest, a i prosuđivanja kojima se među sobom optužuju ili brane. 16To će se očitovati na Dan u koji će, po mojem evanđelju, Bog po Isusu Kristu suditi ono što je skriveno u ljudima.

Iz ovog teksta se vidi da u ovako jakim svjetonazorskim pitanjima ateisti nisu isključeni od odgovornosti kako će glasovati o IK. Oni su jednako dužni glasovati protiv, kao i kršćani. U njihovu savjest Bog je upisao prirodni zakon u koji spada i zakon evolucije i s tim vezano –borbu za opstanak vrste- . Ako glasuju za IK pljunut će na Darvinov grob i na svoju savjest. Ako su odlučili glasovati za, onda već sada duboko u svom srcu osjećaju neku nelagodu, koja je glas njihove savjesti i upozorenje da nisu donijeli dobru odluku. Ako misle izbjeći osuđujući Sud Božji i vječnu osudu duše neka promjene odluku i glasuju protiv IK. To će im se ubrojati u pravednost i pokriti mnoge grijehe. A pokazat će i da su suverenisti.

DUHOVNI PROFIL SABORSKIH ZASTUPNIKA KRŠĆANA

Da bih predočio svu složenost duhovnog profila saborskih zastupnika kršćana koji su u većini farizeji, citirat ću jednu Isusovu poruku koju je dao jednoj vidjelici u jeku 2. svjetskog rata.
Već sam to bio rekao, da je za postići pravi mir, a ne samo predah u ratu, potrebno da prestanete bludničiti sa Sotonom. Rekoh to kroz usta mojih svetaca, a učinih da vam to rekne i moja Mati. Već desetljećima Ja to opetujem, a desetljećima vi u tome ustrajete. U ovim posljednjim vremenima to vam govorim hitnim porukama. Ali vi se niste promjenili. Naprotiv, bludničenje sa Sotonom postalo je vaš stil života.
Sve ste pretpostavili Bogu. I taj Bog kojeg zazivate u času straha za vas je Biće tako daleko, nepoznato, kojeg kad biste bili dosljedni, ne biste trebali čak više ni zazivati ni psovati, toliko ste se udaljili od Njega. Pa i vaša zazivanja već su psovke, jer ga zovete s usnicama prljavim od nečistoće, jer ga zazivate dok ste još sjedinjeni sa Sotonom, jer se usuđujete miješati njegovo sveto Ime s vašim zločinačkim planovima. Mir je obećan ljudima dobre volje. Krist je došao da donese Mir. Ali ako vi izgonite Krista, i ako vaša volja nije dobra, kako možete imati mir? Imate samo predahe. Ali oni su samo pauze između jednog i drugog krvoprolića, da se dade vašim duhovima prodanima Sotoni da naučite od njega nove nauke smrti i nova oružja uništenja.
Smrt dušama i smrt tjelesima. Uništenje duhova i uništenje stvari. Vaš rast u Sotoni je potresno zamjetljiv. Uskoro ćete doseći punu dob u kojoj vas on neće imati više što naučiti, i tada će pakao moći roditi svoga sina: ANTIKRISTA, jer će vremena biti zrela i ljudi će zaslužiti da upoznaju užas koji predhodi završetku.(I QUADERNIdel1943,s.417)

Glasujući za IK saborski zastupnici će imati rast u Sotoni. IK i dekonstrukcija spolnog identiteta muškarca i žene koje IK u sebi sadrži je vjerojatno završna pouka ljudima od strane Sotone. Došli ste zajedno sa bjelosvjetskim lupežima i masonima do prve stranice Biblije i rugate se Bogu. Do prve stranice gdje piše –i stvori Bog muško i žensko-. Dalje od prve stranice se ne može. Vi ste sjedinjeni sa Sotonom i iako vas on sad ne uznemirava budite uvjereni da će vas 'cipelariti' i 'proždirati' cijelu vječnost. To pokazuju ponašanja onih koji su na 'sliku' Sotone kao Staljina, Tita i ostalih koji su redom mučili i poubijali svoje suradnike, a neki i svoje žene. Oni su učenici Sotone. -Ne diram te sad dok radiš za mene, ali ću te poslije 'ubijati'.- Tako će Sotona postupiti i sa masonima koje sad ostavlja na miru jer masoni rade za njegovo kraljevstvo, ali kad budu osuđeni Sotona će ih mučiti cijelu vječnost. Zato su svi masoni pozvani da se obrate evanđelju Isusa Krista. Neki su se već i obratili i napisali knjige o pogubnosti masonske 'religije'.
Mnogi saborski zastupnici će glasovanjem za IK 'zaraditi' opsjednuće (ne i posjednuće) najmanje jednog zlog duha. Otvorit će se pakao da 'pripusti' zle duhove u Hrvatski sabor. Tko je god u povijesti bio član neke totalitarne stranke imao je zlog duha. Sotona ima, između ostalih, suradnike u demonima: Molohu (žrtvovanje djece, pedofilija i abortus), Asmodeju (blud) i Mamonu (pohlepa za novcem). Ova trojica sa svojim legijama su 'danas' posebno involvirana u promicanju IK, što znači u ratu protiv Boga.

JE LI POŽELJAN RAZDOR U DRUŠTVU U VEZI IK

Naravno da je poželjan jer kod ovako važnih pitanja nema kompromisa.
Isus kaže: Mt 10, 34 Ne mislite da sam došao donijeti mir na zemlju. Ne, nisam došao donijeti mir nego razdor.
Lk 14, 26–27 »Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. 38Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. 39Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga.«

- 22:35 - Komentari (131) - Isprintaj - #

11.04.2018., srijeda


NJONJO SABORSKI ANTIZASTUPNICI
Gledam večeras na HTV drugarice iz HDZ udruge žena- Katarina ko fol Zrinski- kako se nešto pričaju o Istanbulskoj. Sve su nekako ukočene, nekako su pod stresom, moguće radi onih čudnih biskupa koji, vidi ti njih trijezne, ne podupiru konvenciju.

Sastala se i udruga žena iz SDPa -Đina Lolobriđida-. one su nekako vesele, jer će ih konvencija štitit od razularenih sdpejaca nesuzdržljivih muževa i ljubavnika.

Sastala se i udruga žena HNSa -Ćićolina- one su nekako,... eno ga zatamnilo ekran pa se ništa nije vidjelo.

Dobio sam uvodni govor od Njonje. Čudno mi započinje obraćanje saborskim antizastupnicima, kaže Njonjo:

Drugovi i udrugarice, danas je poviestni dan za srbe i hrvate i talijane i za njihove žene i đevojke. Danas ćemo usvoit tursku istanbulsku pa više nikad neće nekom drugu pasti napamet da prebije neku svoju udrugaricu. Ne samo da je neće prebit nego je neće ni istuć a bogme ni ubit. Dosta je bilo teških zlostavljanja. Neće se više ponoviti kao ono prije deset godina kad je jedan turčin drug NJ nabio na kolac svoju udrugaricu ženu Š. Toga u Istanbulu a ni u jurop neće više bit. Bit će 8 mart svaki uboga dan. Hrvati će napravit biznis sa crvenim karanfilima. Mi to moramo odmah, dok si reko plenki, počet sadit. Itd..................................................

Nadam se samo da neće Pupi zajapureno reagisat na ono 'u' ispred drugarica, i da neće Glavašević reć da se radi o seksizmu ili čak možda, ne do Bog i o mizoginiji.

PS. bio neki dan rođendan predsjedniku hnsa Vrdoljaku. Pitale ga žene iz hnsa hoće li mu kupit knjigu za rođendan, a on će- Nemojte knjigu, imam jednu kod kuće.-


- 00:36 - Komentari (29) - Isprintaj - #

20.03.2018., utorak


HRVATI, SRETAN ULAZAK U NOVI TOTALITARIZAM
Danas je bilo glasovanje u predsjedništvu HDZea, 19 prema 6 za uvođenje novog totalitarizma. Za ratifikaciju istambulske konvencije su bili dični sinovi hrvatski poput ministra obrane Damira Krstivoje, zatim ministra poljoprivrede Tomislava Tupoglavog koji je inače pošten čovjek (što je jako rijetka pojava u HDZeu) i dobar ministar ali eto ne zna da sudjeluje u smrtnoj osudi za Hrvate, jednostavno čovjek ne razumije šta piše u onoj prokletoj konvenciji. Ne može on, majke ti, sad učiti razliku između interseksualca, transeksualca, transrodnog i tranvestita, bender gender, LGBTIQ i ostalih 70 (dosad je 200 rekord), nekakvih čudnih seksualnih identiteta. I kad je čitao prvu stranicu biblije đe piše da je Bog stvorio muško i žensko i LGBTIQ i još 70 seksualnih identiteta on je zapamtio samo muško i žensko, ali je sve ovo drugo pozaboravio, a i vjeroučitelj velečasni je kriv jer ga nije dovoljno pritisnuo da popamti sve ove identitete koje je Bog stvorio. Ko će sve popamtit, mile ti majke dosta mu je što mora znat sve vrste pesticida koje je isto Bog stvorio (valjda je bila južina kad je to stvarao).
Ali ipak, kad sad izdaleka pogledam Tolušića nekako mi se, onako 'gologlav', čini kao ona stvar, Bože mi oprosti i ne zamjeri.
Ne da mi se spominjat ostale, ali ću još spomenuti da se Glavaš Zatvorski isto opredjelio za Istambulsku kao i Kalmeta Zadarski, ali dobro, ljudi smo, znamo da ta dvojica gaje platonsku homoseksualnu ljubav prema Cvitanu Pravednom, pa se to baš fino uklapa u Istambulsku tursku konvenciju.
Nadmajmun Plenkičievski Ukrajinski izjavio da se konvencija slaže i sa Crkvom. Zacijelo je mislio na Heretika Franju koji je na isti lukavi način otškrinuo vrata tami, koja će uskoro progutat cijelu zemlju (kažu mnoge vidjelice bit će tri dana tame, taman ko da ja to ne znam). Svi ovi potpisnici će biti stradalnici u toj tami, ali neće bolje proć ni ovi šestero ako ostanu u društvu ovih prokletnika.

Kažu mi da je ona Dubravka Šuica učila unuka da se prilagodi istambulskoj. Uzela mu autiće i dala mu ružičastog medu na što je jadno dijete plakalo mjesec dana, ali je Dubravka onako pripametna i izuzetno inteliđentna bila uporna dok se dijete nije dosjetilo i stalo vikati---- Nećuuuu pišuuuuu, nećuuuu pišuuuuu, i tek je onda Dubravka Istambulska popustila i vratila djetetu autiće. Na što je muškić plakao, ali ovaj put od sreće.

Da zaključim. Danas je HDZ umro. Pokoj vječni daruj mu Gospodine i tama vječna neka ga prži.
- 23:42 - Komentari (38) - Isprintaj - #

06.03.2018., utorak


Bero, Bakir i dimije
Ovih dana SDP imao konvenciju stranke. Glasanje o budućnosti je bilo tajno. Bile su dvije mogućnosti: ili glasati za Aliju Sirotanovića ili za Božu Vreću. Stara ekipa predvođena dr Mirandom glasala za Sirotanovića a mlada ekipa predvođena Berom glasala za Božu Vreću. I pobijedio Bero. Sad se zna da je SDP odredio smjer i budućnost stranke. Zna se doduše da je Alija Sirotanović bio zaslužan i da je iskopo par kilometara rudnika u obliku svastike na dubini od dvaes kilometara i da je postigo rekord od milijun iskopanih tona za mjesec dana, sve lopatom koju mu je poklonio voljeni maršal, ali to ni izbliza nije djelovalo na mlađu gardu, pomladak SDPeja koji su inteligentni (sve doktori fizike) koji su listom glasali za Božu Vreću koji pjeva kao heruvim koji je opao na zemlju. I koji je slobodan od toga hoće li biti muško ili žensko što je edpejce bacilo u delirijum i bez bijelog praha.
Hrvatska naginje lijevo iako je Renzi izgubio u Italiji, ali nema veze, bitno je biti human i sebi osigurati lovu koju nemilice i dragomice daje soros.
Kažu da je Bero već odlučio napraviti poseban WC u Zagrebu za Božu Vreću iz zahvalnosti što mu je ovaj pomogo pobijediti na konvenciji. SDP je odlučio i da WC mogu koristiti i oni čipirani HDZejci koji će glasovati za Istambulsku što je najgori oblik političke korupcije. Ali eto. Mladi Bauk danas šćeo stavit u proceduru istambulsku ali mu nije prošlo iako je Beus Rihmneberger galamio da ako se to ne stavi da će on sabornicima pokazat crvenu guzicu, pa nek onda više otežu sa tom hebenom istambulskom turskom konvencijom koja štiti radu borić, sarnavku svraku i štati ja znam koje sve ugrožene ženske čije će udruge dobivati lovu čim se istambulska potpiše. Nije Beus ni završio kad eto ti onoga tikvana desničarskog generala Glasnog koji reče -nek si beus stavi petokraku na guzicu, ne treba je bojit.
Jučer sam sreo na Pešćenici Jarana iz Noćne more i pitam ga kako se po njemu kaže -Istambulska konvencija- a on će koistopa - Istambujski kujac.
Imam neke zamivljive fotke iz rata pa sam ih ponudio Beri da ima čime ucjenjivat Bakira kad započme rat. Kad je sijevalo u Sarajevu ja se bavio švercom pita krompirača i jednom prilikom uđem u jedan podrum kadli jedna spodoba u dimijama galami na mene- koji više 'klinac' stalno nudim pite krompirače ima li za njega ijedan burek. Skroz muški glas pa mi bilo sumnjivo pa sam tajno snimio. Poslije skužim da je Bakira ustvari Bakir. Bakir obuko dimije da se sakrije. Eno ga optužuju da oće 570 hiljada branitelja stavit na spisak- registar pa se pravi branitelji pobunili i postavili barikade na ceste.-
Kažu branitelji- da nas je toliko bilo ne bi pala Srebrenica nego bi osvojili i Bugarsku a možda i Rusiju. Bakir aga zvao policiju i mlatio branitelje. Šta očekivat od tramvajstita ili kako se to stručno već zove. Jadni smo ti mi bošnjaci ko nas vodi.

PS Nakon ovih pisanija odem vidit je li mi glava još kockasta, kadli tamo nije više kockasta nego poprimila sandučast oblik.


- 20:21 - Komentari (9) - Isprintaj - #

25.02.2018., nedjelja


O zenu


ZEN U ŽENI

Zen je melem
na duši istočnoga svijeta.
Svitak ljepote zamišljenog cvijeta,
stručak nade preslikane s neba,
svijet za sebe, al u sebi zelen.

Zen je moja baka u snovima
i prabaka kad mi nježnost treba,
Zen su moji preci,
ne poreci, ne uteci sebi samoj,
pa ćeš u praznini, u sutonu,
na dnu mora svoje duše,
opet pronać svoje ime.

- 00:30 - Komentari (3) - Isprintaj - #

31.01.2018., srijeda


Boli, boli...
Čudan naslov, ali nije čudo kad sam imao prvu operaciju u životu. Čupalo mi venu, nešto se iskompliciralo pa sam imao i kliničku smrt. Gledam ja odozgor doktora kako me reže i pokušava počupat venu ali nije išlo pa je zvao i sestre i prisutnu mačku, ali tek kad je došao miš isčupalo mi žilu. Kad sam se probudio ispričam jednoj sestri kako sam sve gledao odozgor, a ona reče da nije neki vjernik ali će odsad redovito ići u crkvu.

Ako se hoćete ispravno liječiti pročitajte knjigu dr. Normana W.Wolkera -- Sokovi od svježeg voća i povrća. Ja sam slijedeći savjete ovoga pokojnoga stošesnaestgodišnjaka uspio izliječiti sljedeće bolesti: smanjio sam tlak za 20 jedinica, smanjio PSA toliko da ne moram na biopsiju, smanjio dioptriju, poboljšao izgled kože, kosa mi je počela rasti, nisam više ni ljubomoran jer sam redovito počeo cijediti mrkvu, peršin i celer.
Jest da je Grunf rekao- Iz pakla ljubavi spasila me droga- ali to ne važi za one koji dnevno izgube 4 sata dok iscijede par kila voća i povrća i dok isperu sve dijelove sokovnika za hladno prešanje.

Lijepo je bilo biti Hrvat ovih dana. Vlada proglasila 3 dana radosti nakon vijesti da je umro Hanžeković, predjednica Kokolinda naredila da se zastave podignu na koplje i po. Kršćani i ateisti i oni srednji svima su potekle suze radosnice. Dirljivo je bilo čuti jednog ljevičarskog biskupa kako propovjeda riječi iz Govora na gori- da će se nasititi oni koji budu gladni pravednosti.

Nisam odavno vidio onoga Predraga Lucića. Zna li itko gdje je, nema ga kao da je u zemlju propao.

Vidim na Tigijevom blogu raspravljalo se o pederima. Ne znam ima li veze ali sljedeću noć sam usnio čudan san. Progoni me satima do zuba naoružan Rambo. I viče -Stani, stani, ali ja uporno bježim. Prije nego sam se probudio vikne: Stani, stani da te zagrlim.
- 23:13 - Komentari (23) - Isprintaj - #

07.04.2017., petak


soros, domagoj hajduković i todorić
Naslov sam napisao malim slovima jer ove tri kreature nisu došle do osobne povijesne razine da se mogu nazvati osobama. Biti osoba znači biti svjestan sebe u jednom individualnom smislu tako da i misli, riječi i djela koja misliš, govoriš i radiš mogu potpasti pod pojam individualne odgovornosti. O tome se već u 6. stoljeću prije Krista raspravljalo u Izraelu kad je Bog preko proroka Ezekijela (18) svakog čovjeka stavio u individualan odnos prema odgovornosti u smislu da svak odgovara za svoje vlastite grijehe. Dakle, napuštao se 'čoporativni' plemenski način razmišljanja. Moram kratko napomenuti da postoji u životu svakog čovjeka i perioda i okolnosti kad potpada pod kolektivni duh tako da se ne može reći da Ezekijel 18 dokida 2. Božju zapovijed gdje se govori o naslijeđivanju kazni za grijehe do 3. i 4. koljena.
Karl Jaspers tvrdi da se i na istoku u 6. stoljeću prije Krista oblikovala misao o individualnosti u sklopu istočnjačkih filozofsko religijskih sustava.
Zašto imam potrebu o ovome pisati. Zato što sam mulca saborskog zastupnika sdpeovog hajdukovića čuo da poziva Plenkovića da pozove sorosovu CEU -sveučilište (ničega) da se preseli u Zagreb, jer se Mađari spremaju zatvoriti 'veleučilište'.
A soros je kriv poprilično za terorizam u svijetu. Pa sam zaključio da su sdpeovci ili teroristi ili su glupi. Taj osjećaj me naročito prati otkad sam čuo za vijest da se danas u Švedskoj jedan 'sveučilišni profesor' zaletio kamionom na pješake. Podsjetit ću kakve su sorosevske i merkeličine i sdpeovske parole bile u ovom prošlom periodu kad se nisu ni provjeravali 'putnici' iz 'prijateljskih' islamskih zemalja.

Kulturno obogaćenje različitošću.

Različitost je naša snaga.

Izbjeglice dobrodošli.

Nitko nije ilegalan.

Bez granica, bez nacija, bez deportacija.

Antifašizam bez kompromisa.

Usput, profesor engleskog i povijesti ajduković predaje i na nekom evanđeoskom teološkom fakultetu. Nadam se da će ga stjerati sa tamošnje katedre te da neće svojim debilnim čoporativnim glupim i zlim stavovima zagađivati prostore naše Lijeve domovine.
Todorić isto nije osoba jer pokušava izbjeći vlastitu odgovornost za situaciju u kojoj je cijela nacija talac njegove sluganske pameti u kojoj je posuđivao novce za visoke kamate koje su u ovih tridesetak godina otplaćivali hrvati koji su toliko osiromašili da je nastao egzodus. Jeste li nekad čuli da je Todorić kritizirao HNB i politiku visokih kamata? Svaki Japanac bi se u njegovoj situaciji ubio a on dipli kako je puno dao naciji u 40 god svoje karijere. Pa i svaki radnik koji ima mirovinu ispod 2 000,00 kn dao je sve od sebe u svojih 40 godina radnog staža. Nepravedan čovjek koji nije osoba ne može shvatiti relaciju koju ću opisati na sljedeći način: Neće se na Sudu Božjem gledati tko je tko nego će se gledati tko je pošteno radio posao. Ako kralj nije pošteno vladao ili ako tajkun nije pošteno dijelio novce neće biti spašen, a ako je čistačica pošteno radila svoj posao i nije zabušavala bit će spašena. Ima kraljeva (rijetko) koji su služili narodu, ima tajkuna koji su zaslužni za razvoj svojih društava, a ima ih koji nisu, kao soros i svi zločinci koji ga podržavaju i koji su u službi divljeg kapitalizma koji je usput i porodio najdebilniju i najgluplju ideologiju svih vremena- gender ideologiju. Zato je domagoj hajduković, koji usput predaje našoj djeci povijest, gorljivi zagovaratelj te bijedne ideologije koja hoće dekonstruirati seksualni identitet muškarca i žene. On je peder (ovo kao karakterna osobina) bolje reći pederčić koji je htio čak postati predsjednik sdpa. Što bi bilo korisno radi istine o toj stranci. Što ne znači da u hdzeu nema pederčina.
Kažu da u srbiji otkad je pobijedio onaj četnik opet spominju tita po preporuci merkelice koja isto nije osoba. Ne prihvaća vlastitu odgovornost za priglupu politiku različitosti kao naše 'snage'. Kaže da imigranti trebaju u ruralna područja, valjda radi toga što ih je većina nuklearnih fizičara i inženjera. Srbija dobila 6 milijardi odvratnih američke valute radi ispomoći siromašnim četnikima. Bravisimo Merkel.
- 20:00 - Komentari (24) - Isprintaj - #

14.02.2017., utorak


Katolici i lgbt napredna skupina
Joj kak je zanimljivo ovih dana. Nekakvu dimeću spravu ubacilo oko 4 ujutro u nekakvu ružnu zgradu pa se prisutni ranoranioci prepali i umah zvali sve medije da im se požale da njih svi mrze a naročito Ilčić i Presjednica. Inače ti junaci iz lgbt i ž zajednice su isto tako reagisali kad su četnici bacali ne samo dimeće bombe nego i rasprskavajuće. I govorili su da su četnici homofobni i šta ti ja znam još neke blesave izraze. Što uopće nije istina, jer su četnici isto ljudi, a vidi se i po Milokradu Pupavcu, koji troši tri milijuna kuna na svoje Novosti u kojima kaže da su Hrvati shupci i još neki strani izrazi. A istina je da su novinari iz Novosti samo napredni i da je normalno napredno spominjati većinske Hrvateke. Bez veze mi je bilo da se tu nešto miješa Markićka ali šta je tu je. Napalo je iz Novosti da je ona kriva radi homofobne sintuacije u Hrvatskoj što nije istina, a jedina je istina da su pupavičasti srbi krivi za širenje side u Hrvatskoj jer oni podržavaju homosexsualce koji opet imaju neku vezu sa shupcima, mislim onim pupavičastim.
Imalo i protest kod Džamije. Nosile se zastave duginih boja i partizanski transparent- U tunelu usred mraka nestalo nam zraka-.

Shalu na stranu, ministar Stier je izjavio ispred one ružne zgrade, koja je usput ljepša od njega, da mi katolici poštujemo sve osobe. To je rekao i otišao, na žalost one Benčićke, koja pokazuje veliku neurozu radi besparice pa kaže -a gdje su djela. Pa draga Benčićka Stier je muško, ak nisi znala, ali u onoj gužvi valjda nisi skužila, al sad znaš zašto su djela izostala.

PS. Pavao iz Tarza je rekao da sloboda ne smije biti izlika tijelu. Kao što je i rekao da je homoseksualizam obeščaćivanje vlastitog tijela a što je rezultat zamjene istine sa lažju i klanjanja stvorenju umjesto Stvoritelju.
Dakle Stier jest trebao reći da poštujemo svaku osobu ali je trebao i reći da Bog nikad nikome nije naredio da griješi, što je rekao Sirah u Starom zavjetu i što je čitano u nedjelju ali je Stier sjedio na ušima.
Dakle, dragi uvaženi homoseksualci možete u slobodi birati pakao za sebe, ako želite, ali ne smijete širiti sidu i raditi pakao drugima.
Doduše i Papislav Franjo zagovara slobodu izbora, a ne upozorava da izbor ne smije biti izlika tijelu. A Pavao kaže ako izabereš Božji zakon imat ćeš mir, radost i ljubav.
2PS. Imala majka bosanka dva sina. Jedan je bio član SDPa, a drugi je isto bio peder.
3PS. Eno i bivšeg ministra Freda, zvanog Punjena Ptica, počelo istraživat.

- 00:35 - Komentari (43) - Isprintaj - #

22.01.2017., nedjelja


oproštaj sa liberalizmom-više ga neće biti do Kristova dolaska.
Liberalizam je devalvirao jer nikad nije uspio slobodu koja mu je u temelju afirmirati tako da sloboda iznjedri ljudska prava koja su u skladu sa Božanskim pravima tj sa Deset Božjih zapovijedi. Jedna od tih zapovijedi glasi - Ne ubij. A liberalizam se hvali sa 'postignućem' ubijanja nerođene djece.
Dakle sloboda je postala izlikom tijelu i tjelesnim i materijalnim porivima. Na duhovno i vječno se zaboravilo. Sloboda malim slovom je slika Slobode koja je Duh Božji, dakle ako si slobodan onda si jedino slobodan ako imaš Duha Božjega, a imaš ga ako slijediš Zakon Božji po snazi čiji je izvor u Milosti koja potječe sa Isusova Križa. Bosanci bi rekli- slobodan sam kao divlja guska. Kad ne znaju za ništa više od toga. Ali i to je golemo u odnosu na liberale koji su slobodni kao žabe i krokodili, kako koji. I pupavičasti Srbi su slobodni koliko je slobodan Pupovac, što je logično zar ne, zar da?
Slijedi nam epoha nacionalizma koji će se po starom običaju postaviti iznad religije i koji će religiju uništavati u svojoj kasnijoj fazi, jer sad zasad treba podršku religioznih ljudi dok ne ojača. Osim sukoba civilizacija čeka nas i teška borba za ljudska prava koja bi trebala biti na sliku Božanskih prava.
Neće se slaviti Bog nego će se slaviti tuđi bogovi- bogovi tvrđava.
Bog se objavio u jednom narodu. Isus se rodio kao Židov po majci. To je znak da se narod tj nacija mora uvažavati kao datost a krepost domoljublja bi trebala biti Bogom dana vrlina. Ali istovremeno je taj Bog Isus dao navjestiti da će njegova Riječ doći i do najudaljenijih otoka čime je njegovo poslanje dobilo globalni karakter.
Naravno da je crkva katolička slijedila jedan fini balans između domoljublja i ljubavi prema 'globalizaciji' kako se to da isčitati iz evanđelja što proizlazi iz same strukture crkve koja je jedna po vjeri, Gospodinu, krštenju, a prije svega po Duhu koji svakog pojedinca povezuje u crkvu kao Tijelo Kristovo. Pomaže i to što je papa na čelu Crkve i što je znak jedinstva. Crkve nisu nacionalne, ali nisu ni globalne. Zapravo su i nacionalne ali su i globalne. Crkva u Hrvata nije Hrvatska katolička crkva nego je RKC u Hrvata. Dok su pravoslavne crkve potpuno nacionalne osim nekih kojima se nacionalizam nameće kao nadomjestak za Boga pa se može reći da su naciju stavili iznad Boga. Dakle nacija im je postala idol. A iza svakog idola stoji đavao (nađite gdje to piše u Novom zavjetu).

Vremenom će Crkva katolička postati metom jer će smetati nacionalističkoj eri koja je započela sa brexitom.
Katolička crkva je ipak internacionalna i kao takva neće se uklopiti u nove trendove. Unatoč tome što je internacionalna ona narodima osigurava nacionalno dostojanstvo i zagovara osnovno pravo narodu da ima pravo na državu.
I lijevim i desnim ekstremistima, a osobito desnim će smetati taj jedan fini suživot nacionalnog i internacionalnog koji promovira katolička crkva. Zato su masoni odlučili da je unište iznutra pomoću ovog pape FrančeskiYua koji kadrovira tako da će sljedeći papa promovirati homoseksualizam otvoreno i koji će ukinuti Euharistiju jer će se otvoreno suprotstaviti kardinalima koji zagovaraju dubia. Mnogi će biti protiv dubia tj za 'dubai' iz čistog idolopoklonstva. Naime papu su stavili iznad Riječi tj Krista. Sad zasad je to i Müller koji je drugi čovjek crkve koji je inače izvrstan svećenik ali ima problem što se uklopio u kulturu neopominjanja autoriteta što je povijesni 'običaj' crkvenih prelata, ali ne svih. Hvala Bogu ipak će dvije trećine biskupa i kardinala biti za dubia, a ona jedna trećina koji su za dubai za njih je Ivan u Otkrivenju rekao da su pale zvijezde. Dakle crkva neće propasti u što nitko ni ne smije posumnjati jer joj je Gospodin tako obećao. Crkva su biskupi, pa ako Rim (papa) i propadne imamo i dalje Crkvu. Kad kažem- propali papa onda mislim na onoga koji će biti protiv Kristove nauke. Ovaj je sad zasad samo dobro zamaglio Nauku Isusa Krista, ali to je kao da se otvoreno stavio protiv Nauke.
1 Petr 1, 10-12
Zbog toga se radujte, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti zbog različitih kušnja: 7da prokušanost vaše vjere – dragocjenija od propadljivog zlata, koje se ipak u vatri kuša – stekne hvalu, slavu i čast o Objavljenju Isusa Krista. 8Njega vi ljűbite iako ga ne vidjeste; u njega, iako ga još ne gledate, vjerujete te klikćete od radosti neizrecive i proslavljene 9što postigoste svrhu svoje vjere: spasenje duša.
10To su spasenje istraživali i pronicali proroci koji prorokovahu o milosti vama namijenjenoj. 11Pronicali su na koje ili kakvo je vrijeme smjerao Duh Kristov u njima, koji je unaprijed svjedočio o Kristovim patnjama te slavama što su nakon njih imale doći: 12bî im objavljeno da ne sebi, nego vama poslužuju ono što vam sada u Duhu Svetom s neba poslanom navijestiše vaši blagovjesnici, a nadŕ što se i anđeli žude nadviti.


- 01:33 - Komentari (54) - Isprintaj - #

04.01.2017., srijeda


četnici, partizani i Hrvatska pravoslavna crkva
Nastavljam sa razmatranjima o četnicima i njihovim ratnim običajima. Zadnji post u seriji od četiri, o tome. Četnički pobratimi partizani nisu, koliko je meni poznato, stavljali ljude na ražanj, sakatili prije nego bi ubili, nego su ih zazidavali po rudnicima, bacali u tenkovske rovove, razne jame (1900 masovnih stratišta u HR iza rata od 45 do 51), a kad bi ih strijeljali onda im se za grob ne bi znalo. Tako se ne zna za grobove mnogih svećenika strijeljanih nakon rata. Strijeljali su patrijarha Hrvatske pravoslavne crkve arhiepiskopa Germogena i još 26 svećenika (od sedamdesetak) i mnoge strpali u zatvor na višegodišnje kazne. Najveći banditi ljudskog roda partizani imali su običaj nakon strijeljanja negdje pobacati tijela pa se tako ne zna ni za grobove ove 27-orice hrvatskih svećenika pravoslavaca. O detaljima možete saznati sa Wikipedije (HPC) i Bujice koju imate na web stranici HPCe.
Nažalost, nitko nije primjetio da je Mario Mažić, čelnik Inicijative mladih za ljudska prava, koji je prekrio spomenik Hosovcima samo iz jednog razloga- (a to mu je prošlo, nitko nije reagirao)- pišući pismo Vulinu i napadajući i njega da je nacionalista, spomenuo da je Jasenovac najveće stratište na ovim prostorima. Što je notorna laž. Samo u Sloveniji već je izbrojeno 140 000 pobijenih Hrvata. U Zagrebu su partizani ubili 30 000 ljudi, da ne spominjem ostalih 1900 masovnih grobnica. Nevjerojatno kako su udbaši uporni i kako manipuliraju. I dalje se hoće agresija na Hrvatsku na osnovi u Jasenovcu pobijenih 700 000 (a što je strašna laž) što je spomenuo i carigradski patrijarh kad je ovdje bio. I mladi mulac Mažić služi velikosrpskim lažima.

Naravno da HDZ i Most ni ove godine neće čestitati Božić posebno Hrvatskoj pravoslavnoj crkvi, Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi (koja je nakon HPCe najviše ugrožena), Makedonskoj pravoslavnoj crkvi itd nego će čestitati agresorskoj srpskoj pravoslavnoj crkvi i OSTALIMA koji slave po Julijanskom kalendaru. Ali nije kriv toliko HDZ koliko servilna katolička crkva u Hrvata koja, zamislite, čestita Božić jednoj crkvi koja koristi vjeru za agresiju na susjedne narode. I još se svi skupe na domjenku ili kako se već zove u ulozi Pupovca koji je ateist. Bozanić (preskočit ću ovaj put -uzoriti) nama Hrvatima čestita Božić i moli politiku da povede računa da se mladi ne iseljavaju. A ne spominje da je hrvatski narod sagradio skoro sve porušene crkve, porušene u režiji srpske pravoslavne crkve. Ima hrpa dokaza da su pravoslavni svećenici pa i sam vrh sudjelovali i poticali agresiju na okolne narode. Nedavno sam saznao u jednoj emisiji (zaboravio sam naziv) HRTa da je srušeno 500 crkava, a ja sam pisao o 200, pa se ispričavam, stvarno nisam znao. Ako jedna crkva košta recimo u prosjeku 10 milijuna kuna (znam jednu koja je koštala 10 milijuna eura) onda je jasno da se tu radi o milijardama i da je katolička crkva u Hrvata trebala tražiti odštetu od srpske pravoslavne crkve. I onda Bozanić se čudi zašto mladi odlaze. Pa čovječe (Božji) odlaze jer ih je HDZ zajedno sa SDPeom opljačkao, a i vi posebno jer ste trošili novac koji je trebala isplatiti SPC koja samo u Zagrebu uprihodi od nekretnina 2 milijuna eura, pa se fino njihovi svećenici voze u mercedesima i kupuju zlato, a hrvatska mladost odlazi vani, a oni koji ostaju jedva preživljavaju kao i mi odrasli. Ako već neće platiti onda se SPC mogla tužiti u Hag. Pa da Srbija plati porušene crkve. Pa bi novac ostao za uložiti u privredu i strojeve koji stostruko vraćaju uloženo a ne jednostruko kao kad se pravi crkva. Ovdje sam se ograničio samo na ekonomiju pa nek nikom ne padne napamet glupa pomisao da ja ne volim crkvu i da ne želim da se prave crkve. Kad ugledam Bozanića na tvu da nam čestita Božić ili Uskrs dođe mi da ugasim televiziju. Samo floskuletine bez evanđeoskih sadržaja, barem što se tiče primjera i angažmana na osnovi pravednosti. Ali najzabavnije će sada biti kad se bude čestitao pravoslavni Božić agresorima, ako već nije (čast rijetkim Srbima pravoslavcima koji vole svoju domovinu). Inače SPC je okupirao (pokrao) Crkvu na Cvjetnom Trgu koja je vlasništvo Hrvatske pravoslavne crkve. Ali pravna država je na razini šumskih razbojnika partizana koji još uvijek kroje zakone u HR. Još se uvijek čeka odluka Upravnog suda u Splitu o priznanju HPCe, koliko je meni poznato. Ali dok 'mafija' iz vatikana (čast kardinalima koji su za dubia- oni su jedina crkva) ne odobri, ništa od Upravnog suda, jer papa upravlja procesima u političkom životu ovih prostora pa neće dopustiti osnivanje HPCea. Nadam se da će HDZ makar u ovom slučaju prestati sa servilnom politikom. Naime u crkvi trenutno vlada idolopoklonstvo prema papi kojeg stavljaju iznad Krista i njegovih zakona. Mislim da je i Bozanić papolatrista. Jao narodu radi ovoga grijeha.
Oprostite na grubim izričajima. Ja sam obični šljaker, laik, pa ne znam fino pričati. Molio bih svećenike koji ovo budu čitali da se mole za mene, ne bih li završio teologiju i naučio se finom prijetvornom govoru.

A sad malo o Bori Rkmanu dožupanu Sisačko-Moslavačke županije. Nedavno su u Bujici od 23.12 gostovali branitelji Željko Soldo i Ivica Pandža Orkan i to svakako trebate pogledati pa će te shvatiti u kojoj mjeri stranci diktiraju politiku da mjere da je to na ivici ludila. Orkan je pokazao obiteljski album od Bore Rkmana jer je Boro žurno napuštao Hrvatsku pa nije stigao pokupiti stvari. Inače bio je komandir jedne četničke postrojbe u kojoj su bila 3 snajperista.
Na jednoj fotografiji vidi se Boro gdje sa tri godine u ruci drži krvavi nož. I tu je sva suština priče. To je stari poganski, ali i islamski turski običaj sablažnjavati djecu i od njih stvarati ratnike. Turci su po Bosni krali djecu, prethodno ubivši roditelje (često ih nabijajući na kolac), i onda su ih izlagali gledanju ubijanja političkih protivnika, odsijecanju glava i šta sve zadrti islamisti rade i tako su djecu pripremali da kad odrastu bez empatije ubijaju i da ubijaju sa uživanjem. Srbi su očito pod utjecajem Turaka postali agresori. Hrvati su muslimanima oprostili i sad imamo u državi stvarno divne građane muslimane, za koje sam siguran da neće nasjesti na radikalni islam. Treba zbilja pogledati Bujicu pa vidjeti sa kakvim se Hrvati problemima susreću jer nije napravljena lustracija.
To da se djecu uči klanju protivnika tako što im se daje krvavi nož, e to spada skoro u pedofiliju. Nije tako grozno kao pedofilija ali isto spada u sablažnjavanje djece, a to je Isus okvalificirao kao najteži zločin i rekao je da će oni koji sablazne malenu djecu biti bačeni na dno pakla. Rekao je da bi takvima bilo bolje da si zavežu mlinski kamen oko vrata i da se bace na dno mora. Čujete li vi pravoslavni svećenici Srbi šta vam Isus govori. A u Apokalipsi sv. Ivan (Jovan) kaže Otkr 3
I anđelu Crkve u Laodiceji napiši: »Ovo govori Amen, Svjedok vjerni i istiniti, Početak Božjeg stvorenja: 15Znam tvoja djela: nisi ni studen ni vruć. O da si studen ili vruć! 16Ali jer si mlak, ni vruć ni studen, povratit ću te iz usta. 17Govoriš: ‘Bogat sam, obogatih se, ništa mi ne treba!’ A ne znaš da si nevolja i bijeda, i ubog, i slijep, i gol. 18Savjetujem ti: kúpi od mene zlata u vatri žežena da se obogatiš i bijele haljine da se odjeneš da se ne vidi tvoja sramotna golotinja; i pomasti da oči pomažeš i vidiš. 19Ja korim i odgajam one koje ljubim. Revan budi i obrati se! 20Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom.«

Kakva je to mlaka -Srpska pravoslavna Crkva koja je naciju stavila iznad Božje riječi.
Evanđelje kaže -Ne možeš služiti dvojici gospodara- Bogu i bogatstvu. Hoćete tuđu zemlju (BOGATSTVO), je li tako, e, da znate oduzeće vam se i ono što imate. Bog će vam oduzeti. Krotkima Bog daje zemlju, znate Govor na gori, blaženstva. Ili se pravite da ne znate. Vi niste krotki nego divlji svećenici. I to ćete ostati dok se ne ispričate i ne platite odštetu za agresiju i srušene katoličke crkve.
Odgovarat ćete vi srpski pravoslavni svećenici i za svaku izgubljenu srpsku dušu, jer je svaka duša prvenstveno Božja.

Svim pravoslavcima, osobito članovima HPCe kojih u HR ima 16647 (od 13 milijuna na svijetu u svim nacijama- mislim da se zovu istiniti pravoslavci -u Rusiji 7 milijuna) koji poštuju i vole svoju domovinu Hrvatsku- Sretan i blagoslovljen Božić. Mi katolici vas volimo i želimo vam svako dobro i da se dobro osjećate u Lijepoj našoj.

PS- Predlažem da HRT dobije službeni naziv Hrkmanovizija. A da Bujica postane nacionalna televizija jer jedino na Bujici mogu gostovati oni ljudi koji su zanimljivi i koji imaju što reći kao npr Njegovo preosveštenstvo Bonifacije Andrija Škulić.
Dakle, ne više radmanovizija nego hrkmanovizija.

- 15:23 - Komentari (88) - Isprintaj - #