bartimej croata

06.09.2016., utorak


Pranje nogu ženama na Veliki četvrtak i feminizam- dio sedmi
U sedmom nastavku pokušat ću zaključiti temu iako je tema pojave feminizma u crkvi 'novijeg' datuma i neiscrpna je pa ću o tome još puno pisati. Crkva se u svojoj 'definiciji' žene kroz povijest oslanjala više na starozavjetne tekstove i na Aristotela koji je rekao da se čini da u prvoj proizvodnji stvari nije trebalo da se proizvede žena. Filozof u 2. knjizi -O rađanju životinja- kaže za ženu da je slučajno spriječeni muškarac.
Ovo dovoljno govori o položaju žena u tada najrazvijenijoj civilizaciji. Žene nisu imale nikakva prava. Bile su jednostavno tretirane kao stvar, u najboljem slučaju kao stvar koja rađa djecu za muškarca. U ostalom dijelu svijeta, van rimskog i helenističkog carstva bilo je tkzv. prethistorijskih društava gdje se slavio kult plodnosti u likovima raznih božica. Znanost nije uspjela dokazati da se u takvim društvima žena dobro osjećala, odnosno da se bolje osjećala nego žena u grčko-helenističkoj kulturi.
U židovskoj kulturi žena je imala podređen položaj, ali ipak ne takav kao kod grka. Jer su Židovi imali tekst Biblije koji im je služio kao korektiv. Ali unatoč Božjim porukama Židovi su puno toga lošeg 'upili' od okolnih naroda, pa je i sami Bog pristao na neke odredbe koje su uvažavale slabosti i tvrdoću srdaca tadašnjih ljudi, ali i stvarno stanje židovske žene koja je imala 'stigmu' bića koje je krivo za pad u Raju. Tako se mogu isčitati neki (danas sablažnjivi) tekstovi o ženi koji, ako se izvuku iz konteksta, optužuju i samog Boga što je toliko obezvrijedio ženu. Tako izvlačiti citate je, ili znak neznanja ili se može reći da je to intelektualno nepošteno. Naravno da je Bog stvorio ženu koja je jednakog dostojanstva kao i muškarac. Dostojanstvo ima izvor u Božjem stvaranju čovjeka. I Božjem stvaralaštvu ako se gleda kroz Novi zavjet.
U situaciji kad je u ondašnjem cijelom civiliziranom svijetu (uključujući Izrael) razgovarati sa ženom ili poučavati ženu, bilo skoro zabranjeno tj jest bilo je ispod dostojanstva muškarca (jer time muškost unizuje) pojavljuje se Isus sa svojim revolucionarnim stavom i praksom da sa ženama razgovara ili (vidi strašne sablazni) i poučava ih. Razgovorom sa samarijankom na Jakovljevom zdencu otkriva Isusa kao Gospodina koji proniče i zna ljudske tj ženine tajne. Mariji, sestri Martinoj (i Lazarovoj) Isus govori da je bolje izabrala od Marte. Marija Magdalena prima pouku od muškarca. On razgovara s njom i poučava je. I još kaže da je to bolje od hrane koju mu Marta servira.
Isprika što sam rekao da je taj Isusov postupak revolucinaran. Naime, On nikome nije prigovarao niti je koga napadao govoreći da žena ima jako podređen položaj u društvu. Pa zato se ne smije reći da je to revolucionarno i jer je ta riječ devalvirala još od Francuske revolucije. Može se reći da je to totalna novost, pa zato mnoge feministkinje smatraju Isusa prvim feministom što je pogrješno iz dva razloga. Prvo, skoro sve feminističke struje pa i katoličke (jer relativiziraju Pavlove tekstove o ženi) su sklone izbaciti svaku ideju proizašlu iz patrijarhata, ako se ne slažu sa njihovim pogledima i idejama u feminističkoj teologiji. Što je van svake pameti. Drugo, Isus, očito, nije smatrao da je žena po naravi 'femina' tj fide minor, manja u vjeri, i da je time više izložena vražjem djelovanju, kako je to crkva kroz povijest naučavala (čak i kroz Tomu Akvinca, koji se referirao na Aristotela i koji je čak rekao da se žene vjerojatno ne bi rađale u Raju). Ja smatram da je žena čak i veća u vjeri (ako ima vjeru) baš zato što je više izložena djelovanju vraga na području seksualnosti. Ni muškarci nisu toga pošteđeni, iako u manjoj mjeri ali muškarci imaju jače impulse iz pravca tijela, zato se treba tu možda gledati malo drukčije na stvari, ali osnovno je da je grijeh, grijeh. Božja je zapovjed -Ne sagriješi bludno-.
Da se vratim Isusovom odnosu prema ženama. Da je on smatrao da su žene jednaka dostojanstva kao i muškarci po meni najveći je dokaz u tome da se prvo ženama ukazao (kao muškarac) poslije uskrsnuća. To je znak da se žene neće rediti za svećenike. Jer simbolika i Sveto pismo kažu da je Crkva zaručnica, a Isus je Zaručnik. Pa bi bilo nezgodno da žene predstavljaju na Oltaru Zaručnika Isusa. Ima nekih koji kažu da svećenik predstavlja i crkvu, što je istina, ali tijelu Kristovu koji je crkva, glava tijelu je Krist, kako kaže Riječ.
Dakle zaključak je da su i žene i u muškarci jednaka dostojanstva ali u svojim različitostima.
Pa je nedopustivo prati noge ženama na Veliki četvrtak i iz tog razloga što bi se time pokazala nejednakost u dostojanstvu spolova. Ne radi se tu o poniznosti nego u pokušaju ispravljanja ponižavanja žena kroz povijest crkve. Međutim, jasno je i da se ni crkvi ne treba zamjeriti (osim paljenja vještica među kojima je bilo i nevinih žena) sporo isčitavanje Novog zavjeta o dostojanstvu žene. Očito je da je teologija bila pod velikim utjecajem grčke filozofije i Aristotela pa tu treba tražiti uzroke crkvenog lošeg odnosa prema ženama. Treba kao pozitivno istaći da je crkva uvijek isticala Mariju kao uzor ženu. Sve su žene pozvane nastojati živjeti ideal djevičanstva i materinstva. Najveći primjer toga je Majka Tereza. Žene u braku radi molitve, trebaju povremeno živjeti čistoću da ispune i ovaj ideal o djevičanstvu.

Ovaj mjesec zapazio sam nevjerojatne podudarnosti. U gradu Rouenu u Francuskoj 02.08. u katedrali služena je sveta Misa za svećenika ubijenog na oltaru od strane muhamedanca. Svećenik je usput i žrtva 'teologije' milosrđa (dao je novce za džamiju u mjestu), proglašene od strane 'pape' Frančeska koji promovira milosrđe bez pravde, što sam svojevremeno nazvao -terorom milosrđa-. Koliko sam bio u pravu pokazuje i ovaj događaj ubojstva svećenika, kao i sve ono što je Merkelica poduzela u vezi milosrdnog podsticanja dolaska imigranata u Njemačku,( umjesto da iskoristi svoj veliki politički kredibilitet i zamoli Katar i sve bogate bliskoistočne zemlje da oni prime izbjeglice). Ta oni su toliko bogati da imaju najveću zgradu na svijetu, mislim preko 800 metara. To se Merkeličino ponašanje, sad je očito, može nazvati terorom milosrđa. Za sve ovo najviše je kriva crkva sa svojim krivo protumačenim pojmom milosrđa čemu sam posvetio jedan post. Ništa što crkva radi neće proći bez velikog odjeka, jer je crkva Tijelo Kristovo i ništa se u teologiji ne smije krivo tumačiti. A osobito pojam milosrđa.
Sljedeća podudarnost vezana za Francuze je vijest da je u gradu Rouenu 13. 08. u kafiću izbio požar gdje je poginulo 13 ljudi. A 1431. god. u tom gradu Rouenu na lomači je spaljena svetica Ivana Orleanska. To je žena koja je obranila Francusku (dio). Sa 19 godina Bog joj je dao takvu snagu da je uspjela povesti obrambeni rat protiv Engleza. I kad je dobila bitke i kad se francuski kralj zakraljio onda su je izdali (mislim sjeverno od Pariza) francuski 'orjunaši' i tako je završila na lomači. Nadam se da je makar jedan Francuz uvidio da su ovi događaji povezani, i da je Bog prepustio kazne jer se domovina Francuska ne gleda onako kako je Isus ljubio Izrael. U Francuskoj ima jako puno ljevičara, pa je sve otišlo k vragu. Pozivam čitatelje da izmole jednu zdravomariju za žrtve požara. I za svećenika milosrdnog 'teroristu'. Koji nije uvažio Riječ koja kaže kroz Pavla- Da ako se ijedan čovjek ili anđeo pojavi na zemlji i propovjeda evanđelje različito od onog kojeg su apostoli navjestili nek je proklet. A islam, koji je različit od evanđelja, je objavljen po anđelu, kako Kur'an kaže.
A sad malo političke šale, obzirom da su u nedjelju izbori, pa treba ići birati manje zlo, da ne budemo krivci ako se izabere veće zlo.
Priča se da je Božo Petrov imao dvije intervencije kao psihijatar. U svezi erotskih fantazija dvojice političara, koje bujaju ovih dana obzirom da je pohlepa prema vlasti povezana sa pohotom prema ženama. Obratio mu se Milanović pitavši ga da mu objasni kako to da u zadnje vrijeme ima stalno jednu prikazu koja mu se prikazuje i u snu i na javi. Kaže, sanja Vesnu Pusić kako gola na Trgu Bana Jelačića pjeva pjesmu o Juri i Bobanu, a da on nosi transparent na kojemu piše -Za dom spremni-. Božo mu je rekao da se tu radi o netransparentnom financiranju kampanje.
Drugi Božin intervent bio je u svezi erotskih fantazija Ivana Domagoja Miloševića. Taj mu je rekao da mu se neprestano prikazuje u snu (i na javi) Željka Markić koja ga zove da mu pomogne da odu naučiti Ladislava Ilčića kako se masturbira. Božo mu je rekao da je ta fantazija u literaturi poznata pod imenom -tripartitna erotska fantazija-.

PS. Poanta priče o Isusu koji je ljubio žensko dostojanstvo ne smije se odvojiti od Isusove ljubavi prema svim marginalnim i zapostavljenim skupinama. Tako se iz Pavlove poslanice Filemonu isčitava u kojoj je mjeri Isus izjednačio dostojanstvo roba Filemona i slobodnjaka Pavla.
Što se izbjeglica tiče Izrael ih je u povijesti s mjerom primao i podrazumjevalo se da oni poštuju kulturu i vjeru Izraela. Sve preko toga branilo se mačem. A sam Isus u nekoliko je navrata rekao da je došao izgubljenim izraelskim ovcama. Time nije umanjio čovječansku univerzalnost svoje poruke vesele vijesti o spasenju svih ljudi koji se obrate.- 17:39 - Komentari (69) - Isprintaj - #

15.07.2016., petak


Pranje nogu ženama na Veliki četvrtak i feminizam- dio šesti
Malo o Adamu i Evi i zašto su istjerani iz Zemaljskog raja. Adam, dok je bio sam, nije prilazio Drvetu spoznanja dobra i zla, pa je uživao u velikoj sreći i zdravlju jer je imao u vrtu i stablo Života s kojeg je jeo i čiji plodovi su Adamu davali besmrtnost duše i tijela (danas je Drvo života Križ) Kad je Eva stvorena od Adamova rebra, Adamovoj sreći nije bilo kraja sve dok Evu nije zahvatila znatiželja pa je prišla Drvetu. A tu ju je čekala Zmija (sotona) i nagovorila ju da ubere ploda i pojede. Ona svoje tijelo nije vidjela (moje opservacije) jer su u Raju imali pogled na razini duše. Kad je plod pojela zahvatila ju je oholost i nagovorila je Adama da i on pojede. On se nije znao oduprijeti, pojeo je- i ostalo znamo. Reći ću ipak da mislim da se radi o seksulnom iskustvu, ali samo na ovoj tjelesnoj razini. Eva je upoznala prije toga prijetvorno slatko zavođenje vraga (duševna razina), u procesu moralnog pada samozadovoljila se, i onda postala ohola što je na razini duha, jer tamo najprije stanuje oholost. Najviše u umu. Prvo se Bog ne posluša pa se onda kroz više generacija rakne -Nema Boga.-
Grijeh se sa praroditelja prenio na prvorođenca Kaina. Njemu je vrag prišao i nagovorio ga da ubije brata (Abela
Obično prvorođenci nastradaju (osim kad se abortusom ukloni prvorođenac) jer se na njih prenese kazna za grijeh. I ne samo kazna nego i sklonost grijehu. Zato Židovi posvećuju prvorođence Bogu da uz Božju pomoć ta djeca budu moralna. Dakle, na muškarce se prenijela sklonost ubojstvima. I to je u globalu trajalo kroz cijelu povijest čovječanstva sve dok se nije pojavio feminizam i prvorođeni 'sin' feminizma tzv. genderizam. Žene su odlučile biti ravnopravne muškarcima i nemojte misliti da se to odnosi samo na područje rada, socijale, ili područje seksualnosti, nego ih je vrag natjerao (pošto to traže) i na sklonost ubojstvima. U 'razvijenim' zapadnim zemljama imamo porast ubojstava žena. Tako je nedavno jedna majka u SADu ubila pred mužem (okrutno, prvo nožem pa pištoljem) svoje mislim troje djece. Da se radi nečega osveti mužu. Kod terorista imate i ravnopravno djevojčice koje se raznose bombama. Zanimljivo, u svim drugim područjima u islamskom svijetu djevojčice i žene nisu ravnopravne i tamo gdje bi po svojem dostojanstvu trebale biti ravnopravne sa muškarcima
Trenutno feministice u globaliziranom svijetu nastoje doći na političke položaje s kojih će pod parolom ravnopravnosti pokušati zavladati svijetom i prenijeti svoju pokvarenost na nekog simbolično rečeno svojeg političkog nasljednika, prvorođenca koji će u stvari biti Mega Kajin. Mega Ubojica- Antikrist.
Jedna od onih koji pokušavaju doći do položaja generalnog tajnika UN je 'naša' Vesna Pusić, od milja zvana Pussy, kako su je nazvali iz Udruge za zaštitu životinja čiji je ona fan.
Rekla je u Debati pred izbor da je feministica i da će se boriti za ravnopravnost žena. Za nju su jednako ugrožene žene iz LGBT zajednice i žene koje su izgubile djecu u ratu tj. koje nisu pronašle svoje sinove. Zato pretpostavljam da je osobno napravila abortus(a) jer i inače podržava prava žena na ubojstvo vlastite djece, što feministice nazivaju -pravom na raspolaganje svojim tijelom. A Bog će to nazivati -pravom da im tijela gore u paklu cijelu vječnost. Ukoliko ustraju u svojoj 'ravnopravnosti' da ubijaju kao muškarci.
Takva nemoralna spodoba je dobila veliki pljesak na Debati.
Uguglam nedavno Vesna Pusić, kad pojavi se ona 'zgodna' Jelena Rozga sa nekavom novom pjesmom- Nasljednik. Inače kad ugledam Jelenu dođe mi od umjetničkog ganuća da se katapultiram na mjesec iako znam da bih naletio na zaštitnu kupolu koja je iznad ravne zemlje.
Pjeva Rogza:

Žene budite alfa žene....
Ja za ljubav nemam dara,
Ja sam dušo svjetska prevara
.......................................
I po običaju ti samo nestani, ....

Ovdje Rozga misli na Pussy i na muškarca kojeg kao alfa ženka treba odbaciti i preći na drugoga. Inače, žene su i u prostituciji postigle ravnopravnost sa muškarcima. Da budem izravan- žene plaćaju za seks 'ravnopravno'. Sve više i sve češće.
I to će ići stazom grijeha dalje sve do visoke politike koja će u konačnici 'izroditi Antikrista.
Kakvu tu ulogu igra papa Frančesko. Veliku, jer je i on gay friendly kao i Pussy. Pa očekujemo uskoro za neki sljedeći Veliki četvrtak da i njoj opere noge. Nema veze što je deklarirana nevjernica, jer svi smo mi djeca Božja kako laže Frančesko lažljivi. Svi smo mi stvorenja Božja (svaka duša koja se utjelovi u prvu stanicu je stvorena od Boga), a ne djeca Božja. Samo su sveci na zemlji djeca Božja. Stepinac je npr. bio dijete Božje.

Ps. Kažu da su dvojica u samom vrhu hdzea prikriveni homoseksualci. Oženjeni a imaju dečke. Pošto u politici sve mora biti transparentno molio bih da to javno priopće. Uvešćemo zato termin- transparentni pederi- umjesto prikriveni homoseksualci. Čisto radi javnosti, osobito lijeve provenijencije jer oni hoće sve tranparentno, i jer čujem da u sdpu ima puno više netransparentnih pedera.
Kažu da je javnim pismom Pusićku podržao i austrijski Pravobranitelj za ravnopravnost spolova Andrej Kuratz.
Ipak je austrijanac Kurt Waldheim bio generalni tajnik, poslije se pronašlo da je bio član hitlerove omladine ili čak nešto više, što je pusićki blisko jer joj je otac bio ustaški časnik. Ipak Austrijanci navijaju za svoje. Predlažem da A hsp makne šator u srbu, nek brate nađu neku godišnjicu kad su u nekom mjestu ustaše poklali 200 civila i nek to slave kao Dan oslobođenja od komunizma. Nek glume ako treba. Mislim da će onda pupavičasti srbi skužiti da nije zgodno slaviti pokolj civila. I da će srušiti onaj odvratni spomenik, kojeg je isfinancirala Jaca feministica.- 19:07 - Komentari (217) - Isprintaj - #

30.05.2016., ponedjeljak


Pranje nogu ženama na Veliki četvrtak i feminizam- dio peti
Obzirom da pišem o feminizmu kroz više postova bit će dobro da malo ponovim ono bitno što je vezano za temu.
Poanta priče je doprinos Bergoglia općem rasulu kršćanskih vrednota i relativizaciji Riječi Božje koja kaže da žena treba biti poslušna mužu, a muž treba ljubiti ženu. Od Drugog vatikanskog koncila intenzivirali su se ti pokušaji relativizacije zdravog razuma. Žene su u EU i na zapadu 'prestale' rađati. Jer su postale ravnopravne, čak i ravnopravnije od muškaraca. U svakoj iole glupljoj zapadnoj državi imate funkciju (pri parlamentu ili vladi) Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova. To je 'nonsens' funkcija u današnjoj naprednoj zapadnoj kulturi, jer ta kultura zastupa gender ideologiju koja kaže da se rod može izabrati. Pa čemu onda ravnopravnost spolova kad i spol možeš izabrati iako znanost kaže da se spol ne može promjeniti osim 'površinski'. I kad imaš difuznu rodnu identifikaciju, tj nisi ni muško ni žensko nego nešto između. Dug je put od borbe za ravnopravnost spolova do političke mogućnosti izbora roda. Sve se to radi jer je plan uništiti obitelj do te mjere da počmu nestajati i cijeli narodi. To je još bilo podnošljivo jer je bilo i neprovedivo dok je Crkva bila aktivna u zaštiti obitelji. Jer Bog je obitelj, kako sam već definirao u Pismu sinodalnim ocima. Naravno da je Crkva i dalje za obitelj, ali nije lažni prorok papa Franjo. Koji se udružio sa svim progresivnim kardinalima, osobito sa kardinalom Kasperom da na lukav način pokuša srušiti Nauku Isusa Krista o obitelji. To mu zasad uspjeva. Dotični Bergoglio je katolkinjama poručio da ne rađaju kao zečice, dok to isto nije poručio muslimankama, koje zove u EU.
Što se genderizma tiče on je nastao zvanično prije 21 god. Pekinškom deklaracijom. To je naša predsjednica lani išla proslavit dvadeset godišnjicu sa hilaricom. Nije pitala porezne obveznike koliko to košta.
Inače evo nešto o Pekinškoj deklaraciji (1995). Da svi svjetski ljevičari imaju totalitarnu narav i da su skloni budućem globalnom despotizmu, prijevarama, ogavnim glupim nesuvislim izjavama, pokazalo se na ovoj konferenciji. Namjera im je bila, što je i ušlo u 'papire', dekonstrukcija spolnog identiteta muškarca i žene.
To su jednoglasno usvojili. A znate li zašto jednoglasno? Jer su minutu prije završetka konferencije objavili da se konferencija nastavlja i sljedeći dan. Naravno da su sve siromašne zemlje, među kojima i muslimanske, napustile konferenciju, jer nisu mogle platiti dodatne troškove. Toliko o lopovskoj i nepoštenoj prirodi svjetskih genderista i osobito genderistica koje su i organizirale skup. Koji Hillarica slavi. Zajedno sa Kolindom.
Sve fino i pošteno hadezeovski.
Dakle, moj je zaključak da kotač povijesti treba vratiti ukoliko želimo obuzdati rapidno opadanje stanovništva zapadnog kruga zemalja. U Hrvatskoj ćemo ostati bez mirovina već kroz 20 godina (kako je Šterc izračunao) jer neće imati tko raditi, a nitko neće htjeti useliti jer ćemo ostati siromašni, obzirom da narod i dalje bira lopove na vlast. Imamo predsjednicu potpuno predanu zagovaranju prvog uzroka malog rađanja žena. A prvi uzrok je ravnopravnost žena. Ako je žena ravnopravna u plaći uz manju plaću muža, onda će izbjegavati obvezu da bude majka.
A kad jednom žena dođe do novaca onda lako 'napreduje' do svih mogućih razumskih, prirodnih, kulturnih, vjerskih i inih devijacija sve do podrške ideje genderizma. I slavljenja Pekinške deklaracije.
I eto galopirajućeg pada nataliteta. Iniciranog od nazovi desničara tj desničarki.
Sve osobe, osobito ženske koje su, bilo privatno, bilo politički uključene u ove devijantne procese imaju u sebi mnoštvo zlih duhova ili su stalno izložene zavođenju zlih duhova. To se da vidjeti na licima tih žena ali se i da isčitati već na drugoj stranici Biblije gdje Zmija (sotona) zavodi ženu Evu, a onda žena zavodi svoga bračnog druga Adama. Žena jednostavno ima tu povijesnu naviku 'komunicirati' sa zlim duhovima. Rijetke su žene koje se tome odupru. Savršeno se tome oduprla Isusova majka Marija koja je zapravo ona žena koja je zgazila glavu Zmiji. Kako joj je prorečeno na samom početku Riječi Božje. Zato je sotona strašno bijesan na nju. Njemu nije toliki problem shvatit da je Bog taj koji mu je odredio sudbinu u paklu i da je Bog neizmjerno iznad njega (iako to naivno pokušava izbjeć), nego mu je problem da mu je jedna stvorena osoba u stanju ugrozit 'egzistenciju'. A ta stvorena osoba je još k tome žena. Marija. Zato su protestanti užasno naivni što negiraju snagu Marije da je zgazila sotonu. Ima biskupija u zapadnim zemljama osobito u SADu i Kanadi koje ne slave Uznesenje Marijino 15. 08. Uopće nema Mise taj dan a kamoli da se slavi uznesenje. Eto kakvih priglupih katoličkih biskupa ima. Naši su mila majka u odnosu na ove karikature koje se hoće dodvoriti protestantima. Usput ću reći i da je u Kur'anu Marija ponižena onom rečenicom da je rodila u bolovima. Kakva laž. Isus se čudom rodio kroz Marijin zid stomaka (kao što je nakon uskrsnuća prošao kroz zid dvorane sastanka) i nikakve bolove nije imala. To se da 'isčitati' iz dogme o Marijinom bezgrješnom začeću. Bol je posljedica grijeha, a Marija je bila izuzeta iz posljedica Istočnoga grijeha (kako ga je Augustin nazvao), pa nije mogla rađati u bolovima. Ne znam tko više ponižava Mariju, protestanti ili muslimani. Jedni negiraju njenu suotkupiteljsku ulogu u spasenju, a drugi i to i usput na posredan način negiraju njeno bezgrješno začeće. Zato su udruženim snagama navalili (američki protestanti i bliskoistočni muslimani) skraćivati glave kršćanima i vješat ih na križeve u tim područjima.
A sad malo satire (je li netko vidio onoga Charlia, nema ga ko da je u zemlju propao).
Priča se da je jedna plavuša visoka dužnosnica u HR nedavno pozdravila vojnike postrojene u svezi neke proslave (meni se čini rođendana Izide), - Drugovi vojnici, zdravo-, oni su u jedan glas odgovorili- Upo ti pravo. To je bila velika bruka i svi su se lijevi mediji raspisali kako je to blamaža i da vojnike treba kazniti. Oni su se na Vojnom sudu branili kako je kurikul promjenjen i da imaju pravo biti seksisti, i da je mjesec bio pun pa da je plima u njihovim mladim tijelima bila previsoka i da se nisu mogli suzdržati, pa ili neka Amerikanci maknu mjesec s neba raketama ili neka dužnosnica obuče burku, pa će se oni moći suzdržati. I da je ušlo puno muhamedanaca u hr i da je normalno da se oni ne mogu suzdržati jer je jedan pupavičasti srbin iz Crne Gore davno rekao -S kim si, taki si-.

- 18:02 - Komentari (145) - Isprintaj - #

02.05.2016., ponedjeljak


Pranje nogu ženama na Veliki četvrtak i feminizam- dio četvrti
Ne znam da li su žene kojima je -Bergoglio milosrdni- prao noge (i ljubio ih) imale veo na glavi, ali pretpostavljam da su imale muslimanke kojima je oprao noge.
Pavao je ovako razmišljao o nošenju vela na glavi. Nemojte da vas brka u sljedećem tekstu što piše prijevjes umjesto vela. To je prijevog od Bonaventure Dude, koji se jadan dao u prevođenje Novog zavjeta i to je učinio puno lošije od pok. Ljudevita Rupčića koji je bio Hercegovac pa je radi toga biblija bila puno manje čitana, pa su oci biskupi brže bolje odlučili tiskati Dudin prijevod. Ono što je stavio -vlast- u navodnicima, Ljudevit je preveo -znak svoje punomoći-
1Kor.
RED NA VJERSKIM SASTANCIMA
Nošenje prijevjesa
Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov. 2Hvalim vas što me se u svemu sjećate i držite se predajâ kako vam predadoh. 3Ali htio bih da znate: svakomu je mužu glava Krist, glava ženi muž, a glava Kristu Bog. 4Svaki muž koji se moli ili prorokuje pokrivene glave, sramoti glavu svoju. 5Svaka pak žena koja se moli ili prorokuje gologlava, sramoti glavu svoju. Ta to je isto kao da je obrijana. 6Jer ako se žena ne pokriva, neka se šiša; ako li je pak ružno ženi šišati se ili brijati, neka se pokrije. 7A muž ne mora pokrivati glave, ta slika je i slava Božja; a žena je slava muževa. 8Jer nije muž od žene, nego žena od muža. 9I nije stvoren muž radi žene, nego žena radi muža. 10Zato žena treba da ima »vlast« na glavi poradi anđela. 11Ipak, u Gospodinu – ni žena bez muža, ni muž bez žene! 12Jer kao što je žena od muža, tako je i muž po ženi; a sve je od Boga. 13Sami sudite dolikuje li da se žena gologlava Bogu moli? 14Ne uči li nas i sama narav da je mužu sramota ako goji kosu? 15A ženi je dika ako je goji jer kosa joj je dana mjesto prijevjesa. 16Ako je kome do prepirke, takva običaja mi nemamo, a ni Crkve Božje.


Iz ovog teksta da se razabrati da je dobro nositi veo, ali samo u vjerskim prostorijama. U gospodinu (12) nema muška ni ženska jer žena rađa općenito i muško i žensko. Međutim radi anđela (10), iz poštovanja prema njima, žene su se morale pridržavati prirodnog poretka stvari i morale su biti uredne. Na vjerskim su sastancima prisutni i nevidljivi anđeli koji prate svaku nazočnu osobu.
Dakle, pokrivalo je znak podložnosti žene mužu. Unatoč tome (redak 12), treba primjetiti da u mističnom tijelu Kristovu postoji jedinstvo razlika te su tako muž i žena različiti udovi jednog te istog tijela i jednako su vrijedni poštovanja unatoč spomenutim razlikama. U islamu je dominantnost muža puno više izražena, pa žene moraju i u javnosti (koje zapravo nema jer su država i religija stopljeni) nositi veo. Neke nose i burku ali to ću objasniti drugom prilikom. Usput ću reći da je u većini islamskih država muškima dopušteno ženiti ženu tuđe vjere, dok ženama nije. Pogodite zašto je među migrantima koji dolaze u EU velika većina muškaraca.
Naravno da Bergoglio želi oslabiti kršćanstvo zajedno sa još milosrdnijom Angelom pa radosno poziva emigrante da u što većem broju dođu u EU kalifat ne bi li se ti procesi što prije odigrali, pa da onda gay radosno počme rješavati problem jadnih homoseksualaca koji su toliko diskriminirani i zakinuti sa bezobraštinom da se njihova dvodnevna veza ne može nazvati brakom. Zaboravih reći da se većina mješovitih brakova razvrgne (ne mislim na homiće) jer su kulturološke razlike prevelike.
Treba i reći da bi bilo prirodno zakonom zabraniti u kršćanskim zemljama da muslimanke nose veo u javnosti iz prostog razloga što trebaju poštovati kulturu i tradiciju zemlje koja ih je primila.
Neki dan sam osjetio radost u srcu kad sam sreo jednu muslimanku sa velom. To je bilo spontano. Vjerojatno je ta žena poslušna svome mužu. Kod nas žene mogu nositi veo jer smo mi i kršćanska i muslimanska zemlja što ja nisam znao do nedavno. Izgleda da je za to najzaslužniji očuh Domovine dr. Ante Starčević.
Umalo zaboravih citirati 1 Tim 2
8Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre; 9isto tako žene – u doličnu držanju: neka se rese stidljivošću i razborom, ne pletenicama i zlatom ili biserjem ili skupocjenim odijelom, 10nego – dobrim djelima, kako dolikuje ženama koje ispovijedaju bogoljubnost. 11Žena neka u miru prima pouku sa svom podložnošću. 12Poučavati pak ženi ne dopuštam, ni vladati nad mužem, nego – neka bude na miru. 13Jer prvi je oblikovan Adam, onda Eva; 14i Adam nije zaveden, a žena je zavedena, učinila prekršaj. 15A spasit će se rađanjem djece ako ustraje u vjeri, ljubavi i posvećivanju, s razborom.


Ovdje je važno zapaziti da se žena spasava rađanjem. Cijeli zapad izumire i mnoge žene neće biti spašene jer nisu htjele rađati. Evo sa prvih stranica biblije nakon što je prvi par sagriješio: Post3
A ženi reče:
»Trudnoći tvojoj muke ću umnožit’,
u mukama djecu ćeš rađati.
Žudnja će te mužu tjerati,
a on će gospodariti nad tobom.«


Kad žena prihvaća muke i kad prihvaća gospodstvo muža onda se spasava. Kako mi nije prije palo na pamet da ovo isprintam i polijepim po kući.


Neki dan sam u jednom društvu upoznao ženu mojih godina, pa kad sam saznao da se nije udavala rekao sam
- Joj gospođice, vi ste tako zgodni da sam ja mislio da ste uspješno pokopali već dva muža-.


PS Ponovit ću da je jedan Bosanac rekao -Da nisam normalan tačno bih poludio- a jedan je drugi Bosanac rekao-- Da sam normalan tačno bih poludio-.- 23:41 - Komentari (49) - Isprintaj - #

19.04.2016., utorak


Pranje nogu ženama na Veliki četvrtak i feminizam- dio treći
Na Drugom vatikanskom saboru bilo je mnogo odluka koje su pripremile put za rušenje Kristove nauke. A sve se svodi na napad na Euharistiju. Izbačeno je čitanje iz 1 Kor 11,26-28. koja se čitala dva puta godišnje i to je ključna kukavička odluka kardinala i teologa koji su vjerojatno iz pomodnosti tu odluku donijeli. Spopalo ih milosrđe, a na pravdu su zaboravili. 1Kor 11:
26Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe. 27Stoga, tko god jede kruh ili pije čašu Gospodnju nedostojno, bit će krivac tijela i krvi Gospodnje. 28Neka se dakle svatko ispita pa tada od kruha jede i iz čaše pije.

Ali ima i nekolicina koji su to napravili svjesno kao prvi napad na Euharistiju i time se svrstali u izdajnike. Sveta pričest se počela davati i u ruke. Nije se moralo kleknuti, sve kao radi praktičnosti. Malo pomalo i u ministriranje su uveli djevojčice, pa je drastično opao postotak onih ministranata koji su se odlučivali za sjemenište.
Prorok Danijel kaže da će se u posljednje vrijeme ukinuti svagdašnji kruh. Sve ide k tome.
Dakle ovaj feminizirani papa koji pere noge ženama nastavlja rušiti sve zidove. A zidove je Bog 'stvorio' da bi se ljudi zaštitili od zla. Pjesm.8:10
Ja sam zid i grudi su moje kule: tako postadoh u očima njegovim kao ona što nađe smirenje.
Mudr.izr. 25.28
Grad razvaljen i bez zidova - takav je čovjek koji nema vlasti nad sobom.
Dakle ovaj feminizirani Bergoglio ne zna šta radi. On bi rušio sve zaštitne zidove. On slijedi Evin 'pad' umjesto da se ugleda na Mariju koja je zgazila glavu Zmiji. I ruši sve zidove. I još napada nefeminizirane svećenike i laike. Dostojanstvo žene ne vidi u poslušnosti mužu, nego propagira poslušnost muževa. Na skriven način. Pavao kaže- Žene budite poslušne muževima, a muževi ljubite svoje žene. Kako ćeš ljubiti današnju ženu-suprugu kad je skoro svaka feministica, ili se udala za državu ili za vraga. Takva žena ne sluša muškarca, jer joj nije više potrebna muževljeva snaga da je brani od neprijatelja i lopova. Zato muhamedanci osvajaju zapad bez ispaljenog metka jer su i muškarci prihvatili feminizam. I njima treba država da ih brani. Ali, nu vraga, na čelu država sve je više žena.
Tako se danas događa, kao neki dan u Varaždinu da se dvije djevojke tuku za mladića. I sve je dogovoreno unaprijed i snima se mobitelima. A taj mladić prihvatio ulogu žene. Cccc, nekad je postojao grijeh, da tako kažem statusni grijeh, da su se muškarci mlatili mačevima da bi se dočepali neke poželjne dame. Postojao je animalni običaj imitiranja iz prirodnog svijeta životinja -biti alfa mužjak. A danas imate, eto, alfa ženke. Koja pobijedi, njen je mužjak. Feminist. Ma bilo je toga uvijek, ali danas je to postalo pravilo.
Prošle nedjelje je bio tjedan Dobrog pastira. Isus je dobri pastir. U tom pozitivnom smislu mi smo svi ovce. Hm, ovaj Bergoglio bi rekao da smo svi mi ovnovi, i žene i muškarci.
Bog je onaj koji daje život, u Njemu živimo, mičemo se i jesmo. Mi smo ti koji primamo. Nakon Uskrsnuća i dalje ćemo imati tijela muškarca ili žene, ali pošto će područje 'gledanja' biti na duševnoj razini (imat ćemo proslavljena tijela) onda ćemo na neki način svi biti žene. Vrlo je grješno to sad prejudicirati dok nam je područje gledanja na tjelesnoj razini. To je katastrofa. To je feminizam koji je sotona uspješno naturio ženama. A žene muškarcima. Koji nenormalan prizor kad nježne ženetine feministice dočekuju muhamedance koji se po požudi i ne razlikuju od feminiziranih zapadnjaka. Zato ih i dočekuju. Da ih mogu gaziti, a ne znaju, ili neće da znaju, da će ih muhamedanci zatvoriti u kuće kao ropkinje. Jer oni su sinovi Hagarini tj. sinovi Arapkinje, sinovi tijela, kako kaže Pavao u poslanici Galaćanima.
A gdje su sinovi Sarini. Sinovi duha. Kršćani. Malo ih ima. Bergoglio ih nastoji sve 'ubitii', makar u pojam. Nekad su se feministice udavale (prije 50 god) i duže su živjele od muževa i uspješno su ih sahranjivale, a danas neće ni da se udaju. Gdje su ona vremena kad su žene naturivale feminizam muškarcima i skraćivale im život za 10 do 15 godina. Danas toga ima samo kod nas. Srećom kasnimo. Zato su se dijelom branitelji i ubijali poslije Domovinskog rata jer ih žene nisu slušale. Naime, žene nisu odlazak muževa doživljavale kao obranu doma od neprijatelja, nego kao obranu od srpske agresije. Igra riječi. A zapravo ljudi su branili svoj dom. ZA DOM- stari je Hrvatski pozdrav. Taj pozdrav u prvom redu nikad neće biti prihvaćen jer je cijelo čovječanstvo feminizirano i nečuveno bi bilo da odlazak u obrambeni rat netko doživi kao obranu žene od strane muža. Obranu kuće, a time i domovine. Stvari su puno dublje, nalazimo se u odumiranju civilizacije kakvu je kršćanstvo stvorilo. Dolazi sirotinja, koja će proizvesti siromaštvo globalnih razmjera, neradnici muhamedanci, požudni stvorovi, koji će biti tolerantni dok su u manjini, a čim budu u većini naturit će šerijatski zakon. Kako im Kuran i preporuča. Osobito će stradati sloboda žena. Jer naša vjera podnosi 'lepršavo' oblačenje žena, obzirom da imamo Milost Isusa Krista koja posjeduje snagu za zaustavljanje poriva na činjenje seksualnih i drugih grijeha, što Zakon Božji tj Mojsijev ne posjeduje, pa usporedivo s tim ni Šerijatski zakon. Zakon (10 zapovjedi) daje točnu spoznaju grijeha ali nema snagu zaustaviti poriv na činjenje grijeha (Rim 3,20 i Rim 7,18,21).

Poanta ove priče je da žene ne mogu biti svećenice, jer one često 'zadrže' ono što se od Boga dobija. Muškarac dar odozgor može proslijedit, jer je sam na sliku onih Božjih atributa koji daju ljubav, dok žena po svojoj prirodi može zadržati dar (nekad i 9 mjeseci-šalim se). A sakramenti su čisti dar Neba koji se svima daje.

PS. Pita fra. Frano fra. Matu- Hoćemo li mi dočekat da papa odredi da se možemo ženit.- Teško, odgovori fra Mate, ali ne brini, dočekat će naša dica.

- 23:49 - Komentari (85) - Isprintaj - #

24.03.2016., četvrtak


Pranje nogu ženama na Veliki četvrtak i feminizam- dio drugi
Drugi val feminizma koji se javlja 60-ih godina prošlog stoljeća i traje do 80-ih godina označava klasične postavke feminizama; organizacije masovnog pokreta, spolnu ravnopravnost, antiimperijalizam, promjenu zakonodavstva, ženske i feminističke časopise, edukacija žena, problematika muškog nasilja i slično.

Danas kad je feminizam trećeg vala (gender feminizam) poprimio značajke koje negiraju i samu ideju feminizma tj negiraju spolne razlike pojavljuje se pokret antifeministica. Feminizam se, prema antifeministicama, u praksi ponaša sasvim drukčije nego u svojim načelima u kojima se navodno zalaže za ravnopravnost, a zapravo mu je smisao društveni inženjering kojim bi se žene dovelo u privilegirani položaj i uvelo posebne kazne koje vrijede samo za muškarce.
Kao razloge za nastanak pokreta antifeministica navodi se da feministkinje traže posebne privilegije za žene u trenutku kad žene već imaju jednaka prava s muškarcima i da su žene konstantno prikazivane kao nevine žrtve muškaraca, koje moraju biti zaštićene čak i od riječi koje bi mogle povrijediti njihove osjećaje.

U ovakvoj situaciji vezanoj za problematiku feminizma papa Franjo se odlučuje prati noge ženama u obredu na Veliki četvrtak. Valjda radi ravnopravnosti spolova. I da ne kasni za 19. stoljećem. Drugog razloga nema. Ovo je čisto feministički razlog.
Ali nemojte misliti da ostali kardinali slijede ovog jadnog papu. Ma kakvi. Eno ga, već je kardinal Sarah izjavio da nijedan biskup ni župnik nije dužan prati noge ženama.

Kad je 28.3.2013 papa oprao noge nekim maloljetnicima u 'zatvoru' odmah je počela padati kiša u Argentini, njegovoj domovini. Za četiri dana utopilo se 59 ljudi i 20 ih je nestalo. Zatim je papa poslao pomoć od 50 000 $. I Nitko se ne nađe (osim mene, ali tko čita moj blog?) da tom jadnom papi ukaže da je to znak odozgor. I da prestane to činiti. I ne znam koliko milijuna teologa na svijetu nije se sjetilo povezati ta dva događaja. Papino pranje nogu ženama i poplave u Argentini koje su se ponovile 2014 (dvoje mrtvih) i 2015.

Evo zašto papa treba slijediti dosadašnju tradiciju obrednog pranja nogu na Veliki četvrtak.

Iv 13, 1-20.

1Bijaše pred blagdan Pashe. Isus je znao da je došao njegov čas da prijeđe s ovoga svijeta Ocu, budući da je ljubio svoje, one u svijetu, do kraja ih je ljubio. 2I za večerom je đavao već bio ubacio u srce Judi Šimuna Iškariotskoga da ga izda. 3A Isus je znao da mu je Otac sve predao u ruke i da je od Boga izišao te da k Bogu ide pa 4usta od večere, odloži haljine, uze ubrus i opasa se. 5Nalije zatim vodu u praonik i počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim je bio opasan. 6Dođe tako do Šimuna Petra. A on će mu: "Gospodine! Zar ti da meni pereš noge?" 7Odgovori mu Isus: "Što ja činim, ti sada ne znaš, ali shvatit ćeš poslije." 8Reče mu Petar: "Nećeš mi prati nogu nikada!" Isus mu odvrati: "Ako te ne operem, nećeš imati dijela sa mnom." 9Nato će mu Šimun Petar: "Gospodine, onda ne samo noge, nego i ruke i glavu!" 10Kaže mu Isus: "Tko je okupan, ne treba drugo da opere nego noge - i sav je čist! I vi ste čisti, ali ne svi!" 11Jer znao je tko će ga izdati. Stoga je i rekao: "Niste svi čisti." 12Kad im dakle opra noge, uze svoje haljine, opet sjede i reče im: "Razumijete li što sam vam učinio? 13Vi me zovete Učiteljem i Gospodinom. Pravo velite jer to i jesam! 14Ako dakle ja - Gospodin i Učitelj - vama oprah noge, treba da i vi jedni drugima perete noge. 15Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih." 16Zaista, zaista, kažem vam: nije sluga veći od gospodara niti poslanik od onoga koji ga posla. 17Ako to znate, blago vama budete li tako i činili!" 18"Ne govorim o svima vama! Ja znam koje izabrah! Ali - neka se ispuni Pismo: Koji blaguje kruh moj, petu na me podiže." 19"Već vam sada kažem, prije negoli se dogodi, da kad se dogodi vjerujete da Ja jesam.---------------------------------------------------------
Ovaj se tekst treba povezati sa Mt 10,14-----sa Mk 6,11 -----sa Lk 9,5 i 10,11
Da bi se razumjelo šta je prašina, od kuda dolazi, i zašto je pranje nogu dovoljno ako je čitav čovjek čist.
Lk 10
Idite! Evo, šaljem vas kao janjce među vukove. 4Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće. I nikoga putem ne pozdravljajte. 5U koju god kuću uđete, najprije recite: 'Mir kući ovoj!' 6Bude li tko ondje prijatelj mira, počinut će na njemu mir vaš. Ako li ne, vratit će se na vas. 7U toj kući ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe. Ta vrijedan je radnik plaće svoje. Ne prelazite iz kuće u kuću." 8"Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što vam se ponudi 9i liječite bolesnike koji su u njemu. I kazujte im: 'Približilo vam se kraljevstvo Božje!' 10A kad u neki grad uđete pa vas ne prime, iziđite na njegove ulice i recite: 11'I PRAŠINU vašega grada, koja nam se NOGU uhvatila, stresamo vam sa sebe! Ipak znajte ovo: Približilo se kraljevstvo Božje!' 12Kažem vam: Sodomcima će u onaj dan biti lakše negoli tomu gradu." 13"Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi već, sjedeć u kostrijeti i pepelu, činili pokoru. 14Ali Tiru i Sidonu bit će na Sudu lakše negoli vama. 15I ti Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ćeš se strovaliti. 16Tko vas sluša, mene sluša; tko vas prezire, mene prezire.------------------------------------------------


Prašina na nogama je moralna prljavština svijeta. Koja je neminovno prelazila na noge apostola sa onih ljudi koje su obraćali i pokrštavali. Tu je prašinu Isus prao apostolima s nogu. Ako si vjerom uz Boga i poštuješ Zapovjedi i cijelo Pismo onda ti je glava čista. Ako imaš dobre nakane i ako prihvaćaš poslanje i vlast od Isusa onda su ti ruke čiste (mislim na evangelizatore muškarce).
Na Svetoj Misi Isus nevidljivo uvjek opere i 'noge' onima koji su nešto odradili za Kraljevstvo nebesko. Tj očisti ih od duhovne prašine svijeta. Tj od utjecaja grijeha svijeta.
Šta označuje ona riječ- i vi jedni drugima to činite- pa upravo to- nakanu da braći pomognemo u jako napornoj službi evangelizacije, da u nakani čišćenja kroz Svetu Misu zamolimo Isusa da ih opere od lošeg utjecaja grijeha svijeta. Kojim budu zahvaćene duhovne noge evangelizatora. A stvarno pranje nogu jednom godišnje za Veliki četvrtak to je samo simbolika koja je sjena onih duhovnih stvarnosti koje sam opisao.
Sveta Misa je posadašnjenje onoga što se zbilo u Velikom tjednu, pa je u nju uključeno i nevidljivo pranje nogu.
Ako je papi Frančeskiu dosadno pa bi htio nešto novo, evo nek uvede pranje glava homoseksualcima (na njihov dan ako ga imaju) van Mise, naravno. Jer je njihov problem u glavi a ne u nogama. I šta je dobio kad je kao kardinal oprao noge homoseksualcima. Nisam čuo da se ijedan obratio. Makar da se to dogodilo.
Ženama treba prati ruke jer ih one isprljaju kad kuhaju svećenicima hranu i kad čiste samostan. Dakle treba vratiti stari obred.
Bez žena.
U Evanđelju ima jedan slučaj kad je jedna grešnica (vjerojatno Marija, Lazarova sestra) suzama oprala noge Gospodinu: Lk 7,36-50
Neki farizej pozva Isusa da bi blagovao s njime. On uđe u kuću farizejevu i priđe stolu. 37Kad eto neke žene koja bijaše grešnica u gradu. Dozna da je Isus za stolom u farizejevoj kući pa ponese alabastrenu posudicu pomasti 38i stade odostrag kod njegovih nogu. Sva zaplakana poče mu suzama kvasiti noge: kosom ih glave svoje otirala, cjelivala i mazala pomašću.
39Kad to vidje farizej koji ga pozva, pomisli: »Kad bi ovaj bio Prorok, znao bi tko i kakva je to žena koja ga se dotiče: da je grešnica.« 40A Isus, da mu odgovori, reče: »Šimune, imam ti nešto reći.« A on će: »Učitelju, reci!« A on: 41»Neki vjerovnik imao dva dužnika. Jedan mu dugovaše pet stotina denara, drugi pedeset. 42Budući da nisu imali odakle vratiti, otpusti obojici. Koji će ga dakle od njih više ljubiti?« 43Šimun odgovori: »Predmnijevam, onaj kojemu je više otpustio.« Reče mu Isus: »Pravo si prosudio.« 44I okrenut ženi reče Šimunu: »Vidiš li ovu ženu? Uđoh ti u kuću, nisi mi vodom noge polio, a ona mi suzama noge oblila i kosom ih svojom otrla. 45Poljupca mi nisi dao, a ona, otkako uđe, ne presta mi noge cjelivati. 46Uljem mi glave nisi pomazao, a ona mi pomašću noge pomaza. 47Stoga, kažem ti, oprošteni su joj grijesi mnogi jer ljubljaše mnogo. Komu se malo oprašta, malo ljubi.« 48A ženi reče: »Oprošteni su ti grijesi.« 49Sustolnici počeli nato među sobom govoriti: »Tko je ovaj da i grijehe oprašta?« 50A on reče ženi: »Vjera te tvoja spasila! Idi u miru!«


Kako se jadno danas osjećam na Veliki četvrtak. Strah me da će i moj župnik večeras zvat neku župljanku da joj opere noge. Ma ipak ne vjerujem.
Neki je bosanac jednom rekao- Da nisam normalan tačno bih poludio-.


- 18:09 - Komentari (61) - Isprintaj - #

08.03.2016., utorak


Pranje nogu ženama na Veliki četvrtak i feminizam- dio prvi
Danas 8. ožujka, na tkzv. Dan žena želim počet pisati o ženama. Umjesto čestitke.
Da ne bi netko pomislio da sam seksista (mržnja prema suprotnom spolu) ili da sam, ne daj Bože, u mizoginiji (mržnji prema ženama) odmah ću reći da volim žene i da su mi sve lijepe, čak i ona Mima lezbijka (oh kako je ljubav ponekad naporna).
Dakle ovo sam počeo pisati radi pape Franje i njegovih novotarija koje imaju 'štih' milosrđa, ali su udaljene od istine. Crkva se ovim Franjinim potezom odlučila na katolički način uključiti u feminističku agendu (Novi feminizam), ali se i na neki način oduprijeti toj agendi (postmoderni feminizam, pretpostavljam optimistično). U nekoliko postova pokušat ću objasniti ove stavove, a najavljujem i ekskluzivu: otkrivanje zašto žene ne mogu biti svećenice.

Od svih petnaestak vrsta feminističke ideologije (radikalni, liberalni, rodni itd) u kontekstu ove priče najzanimljiviji je diferencijalni feminizam. Diferencijalni feminizam ili feminizam različitosti je naziv za struje unutar raznih feminističkih pokreta kojima je zajedničko vjerovanje u to da su muškarci i žene ontološki različita ljudska bića te da svako društvo to mora uzimati u obzir.
To se vjerovanje u suvremenom feminizmu javilo u dva oblika. Jedan od njih je tzv. kulturni feminizam, podvrsta radikalnog feminizma čije predstavnice vjeruju kako sve žene dijele kulturu sasvim zasebnu od muškaraca, a koja je superiorna muškoj kulturi.
Drugi oblik je konzervativni, pretežno katolički, pokret koji se naziva Novi feminizam koji promiče komplementarnost muškaraca i žena u ljudskom društvu, odnosno promiče majčinstvo - materijalno ili duhovno - kao ostvarenje ženskog identiteta. (izvor wikipedia)

Idemo malo u povijest. Sufražetkinja (engleski suffragette) je naziv koji se krajem 19. i početkom 20. stoljeća u anglosaksonskim zemljama, a pogotovo u Velikoj Britaniji rabio za pripadnice pokreta za jednako pravo glasa muškaraca i žena, odnosno uvođenje ženskog prava glasa. Izraz suffragette dolazi od engleske riječ suffrage za pravo glasa.

Izraz se danas rabi za sve pripadnice tog pokreta, ali je u svoje doba imao pogrdan prizvuk, odnosno njime su se opisivali prije svega pripadnice radikalne frakcije, okupljene oko Ženske socijalne i političke unije na čelu s Emmeline Pankhurst. Opći izraz za članove pokreta - bilo radikalne, bilo konzervativne, odnosno muškarce i žene, bio je sufražisti/ce. Taj se izraz preferirao u SAD, gdje je pokret u pravilu bio umjereniji nego u SAD. U UK se izraz sufražist koristio za članove Nacionalne unije društava za žensko pravo glasa (NUWSS).

Sufražetkinje u Britaniji su izazvale veliku pažnju, ali i kontroverze time što su se koristile metodama direktne akcije kao što je vezivanje za pruge, podmetanje vatre u poštanske sanduke, razbijanje prozora, a ponekad i postavljanje manjih bombi. Jedna od najspektakularnijih takvih akcija se zbila kada na konjskoj utrci Epsom Derby, kada je sufražetkinja Emily Davison, iskočila i bila nasmrt pregažena od kraljevog konja 1913. godine. Brojne od njenih suborkinja su bile zatvarane, na što su reagirale organiziranjem štrajkova glađu, što je, pak, vlasti tjeralo na uporabu prisilnog hranjenja.
Nastojeći spriječiti da sufražetkinje stječu simpatije, britanska vlada je donijela tzv. Zakon o mački i mišu kojim su se zatvorenice oboljele zbog štrajka glađu puštale, a uhitile tek nakon oporavka. Toga se nisu sjetili naši kad je Glavaš štrajkao glađu.
Onaj kraljev konj što je nenamjerno pregazio Emily završio je na liječenju u Lipiku. Dobio je jadnik PTSP. Ali u Lipiku se oporavio, osobito radi toga što je tih godina tamo bilo dosta kobila, a posebno su mu bile sklone kobila Angela i kobila Jaca. Zatim se dogodio jedan tužan događaj. Ljubavnik od Emily pronašao je kraljevog konja i stavio mu pod rep bombu umjesto obada. Konj je namah prestao imati PTSP. Usput je nastradao i šef tadašnje sigurnosne službe jer nije spriječio naprasno izlječenje konja. Nakon čega je proplakala čak i moja
(i Stanićeva) kobila Suzy.
PS. Zaboravimo malo na ove tužne događaje iz povijesti borbe za ženska prava i skoncentrirajmo se malo na darivanje. Darujmo ženama pokoji karanfilić (prije iskoristimo situaciju pa ga pomirišimo) i zamolimo ih da više nikad ne rade samoubojstvo iz zasjede. Daćemo im i dva karanfilića ako treba.
Nastavak slijedi.


- 12:39 - Komentari (17) - Isprintaj - #

25.02.2016., četvrtak


MPO-medicinski potpomognuta oplodnja- dio drugi

Nakon ova dva posta nitko od desničara neće moći relativizirati ili opravdavati MPO.
Koliko znam teologija nije još izdefinirala obitelj kako sam to uradio u nekoliko sljedećih rečenica. Naravno ovo mogu obraniti kroz neku širu studiju.
I za obitelj se može reći da je slika Presvetog Trojstva. Što proizlazi iz teksta s prvih stranica biblije. Otac obitelji je na sliku Oca Nebeskoga, majka u obitelji je na sliku Duha Božjega, a djeca su na sliku Sina Božjega. Ova slika je potpuna ako se promatraju tijela. Slika na duhovnoj razini čovjekovoj je na neki način umanjena jer Bog kroz sakramente ne daje sve nadnaravne darove, iako daje cijelog Sebe. Jednoj osobi daje samo neke darove da bi otvorio put nadopunjavanju s drugom osobom i njenim darovima, što čini komplementarnost između darova pa na taj način i između osoba, ali čini komplementarnost i u cijeloj obitelji. Čovjekova narav na duhovnoj razini privlači jednu od naravi koja je po darovima komplementarna. S rađanjem djece postiže se šira komplementarnost i dolazi sklad u obitelj. Zato je važno moliti da obitelj ima onoliko djece koliko je volja Božja, jer Bog daje sklad. Rađanje muške ili ženske djece također ovisi od naravi oca i majke. Naravi u smislu pripadnosti jednoj od Sedam crkava iz Otkrivenja, ili (što je isto) pripadnosti na sliku jednog od Sedam Duhova Božjih. Ovdje naglašavam-na sliku-. Obitelj i rađanje djece su u Božjem planu. Iz ovoga se može zaključiti da je medicinski potpomognuta oplodnja teški grijeh i nered, u kojoj se medicinski biraju embriji, i koja ne garantira rađanje djeteta koje bi bilo po Božjem planu po redoslijedu rađanja, i po naravi i po spolu. Grijeh je birati spol jer Bog određuje na anticipirani način spol djeteta, kroz narav oca i majke. Kad se dijete abortira tj. ubije onda se definitivno odstrane i naravni i nadnaravni (ako bi dijete bilo kršteno) darovi koji bi došli s djetetom. Zamislimo da je obitelj neka umjetnička slika. Abortus je kao kad biste s neke slike odstranili jednu boju, a slika je lijepa između ostalog i radi komplementarnosti boja. Osim što je obitelj u grijehu, ona na taj način gubi ljepotu sklada. Evo još jedne spozaje mog prijatelja iz 1977. god. On je i prvi dobio spoznaju o naravima, tako da je on taj koji može ovu temu i šire osvijetliti. Svaki čovjek ima po tijelu i dvojnost u smislu: lijevo-desno, svjetlo- tama (ne u smislu zla, nego u smislu noći). Itd. Evo odmah ću dati primjer. Prijatelj mi je rekao da sam u tom smislu desni, tj. tamni, a žena mi je lijeva tj. svijetla. Dakle, postoji i ta vrsta komplementarnosti na razini tijela, osim one osnovne komplementarnosti određene različitim spolnim karakteristikama muška i ženska. Ali ona nije toliko bitna jer se rađanjem djece postiže ravnoteža. Ako su oba roditelja npr. svijetla, više će se roditi djece koja će biti tamna pa će se postići ravnoteža u smislu komplementarnosti na toj razini. Zašto uopće iznosim ove spoznaje koje i nisu bitne za život vjere. Da posvijestim u kolikoj mjeri abortus znači i urušavanje sklada u obitelji
Pokušat ću na nov način pojasniti. Uzrok privlačnosti muška i ženska na duhovnoj čovjekovoj razini, kao i privlačnosti u smislu prijateljske ljubavi (filia) opisana je na skriven način u Otkrivenju u prva tri poglavlja u -Pisma sedmerim crkvama -.
Svaki čovjek koji u sebi nije utrnuo Duha (usp. Otkr 2,5) pripada na jedan duhovni način u jednu od sedam crkava iz Otkrivenja. U njegovoj najdubljoj nutrini stanuje jedan od sedam Duhova Božjih koji su produžeci Duha Božjega i koji su anticipirani od vječnosti.
Sedam boja duge je znak saveza između Boga i ljudi (Post 9,12). Bijela boja (po zemaljski –siva) označava Jednost, tri osnovne boje su sjena Presvetog trojstva a tri komplementarne osnovnim bojama su sjena zajedništva Dvojice od Tri Presvete osobe. Ta nebeska stvarnost odražava se na stvaran nadnaravni način u prisutnosti jednog od Sedam Duhova Božjih u čovjekovom duhu. Duhovi su Nadnarav koja stanuje u čovjeku, ukoliko je u njemu svjetlo Kristovo.
Kao što postoji, na određen način, komplementarnost između boja tako postoji (na drugačiji način) i komplementarnost između Sedam Duhova Božjih, odnosno između nadnaravi ljudi. Ta se komplementarnost odnosi i na ljubav (filia) između prijatelja, ali se odnosi i na ljubav između muška i ženska. Ova privlačnost (koja je znak komplementarnosti) je na duhovnoj razini. Ukoliko se dvoje oženi, a nisu komplementarni u ovom duhovnom smislu, onda se rađaju djeca koja su različitih naravi i koja nadoknade nekomplementarnost roditelja, pa je cijela obitelj komplementarna u smislu darova i smislu naravi i eventualne nadnaravi (tako ću to zvati-naravi-, jer se svi ljudi rađaju u jednoj od 14 naravi. Ovdje se treba sjetiti da je Isus slao apostole da propovijedaju evanđelje, dvojicu po dvojicu. Ne samo radi toga što je čovjek društveno biće nego i jer je po toj dvojici bilo moguće ponuditi više darova Duha, i to na način da su ta dvojica imali različite darove kao što Pavao spominje u 1 Kor 12,4-11.
Posljedice grijeha abortusa ili potpomognute oplodnje.
Ako bračni par napravi grijeh abortusa, ne samo da je počinio grijeh ubojstva, čime je i sebe kaznio grijehom, nego se i lišio darova koje dolaze po (ubijenom) djetetu, a ti darovi su komplementarni s darovima koji dolaze po ostaloj djeci koja su već rođena u obitelji ili će tek biti rođena. Dakle, ti su darovi naravne (u vjerskoj perspektivi i nadnaravni, po krštenju) prirode i komplementarni su darovima ne samo djece, nego su komplementarni s darovima roditelja, i djedova i baka u jednom širem smislu. Zato se abortusom obitelj lišava sklada koji dolazi po različitim darovima koji su uvijek različiti s novim djetetom. Samo se kajanjem za abortus i molitvom može izmoliti od Boga da se umanji šteta koja se očituje u obiteljskom neskladu. Ako roditelji dožive spontani abortus, onda uz molitvu Bog nekako nadoknađuje nedostatak toga djeteta, i nedostatak darova koji dolaze po tom djetetu. Ali i trpljenje nesklada može biti donekle križ koji moraju nositi mnoge obitelji. Ako je ovo nejasno, pokušat ću objasniti sjenu ovih nebeskih stvarnosti preko komplementarnosti boja. Oko je organ vida koji u sebi 'posjeduje' jednost. Ako na papiru naslikate površinu u jednoj osnovnoj boji, onda nakon nekoliko minuta promatranja te površine, oko, kroz naprezanje, samo 'proizvodi' komplementarnu aureolu, koja je mješavina druge dvije osnovne boje. Svaka umjetnička slika je lijepa, ako kroz kompoziciju boja posjeduje sklad. Zato i jest umjetnička što između ostalog posjeduje sklad. Sklad se postiže nanošenjem, ili tri osnovne boje, ili dvije komplementarne boje, pa se postiže ravnoteža hladnih i toplih boja itd.

PS. Nemojte mi zamjeriti što sam nerazumljiv, ta ovo su mnoge tajne s Nebesa, nije to za neuke ljevičare mlake desničare i nezainteresirane mostovce.
2PS. Izbrisani post sam evo ponovio, izbacivši desetak rečenica. Isprika što su komentari izbrisani.


- 00:49 - Komentari (9) - Isprintaj - #

31.01.2016., nedjelja


MPO-medicinski potpomognuta oplodnja- dio prvi

Evo iz Wikipedije o MPO:
Umjetna oplodnja je medicinski postupak potpomognute oplodnje jajne stanice, transfer oplođenih zametaka u maternicu, implantacija i razvitak trudnoće. Postoji oko dvadeset tehnika (inseminacija, IVF, ICSI, FET, GIFT, ZIFT, itd.), ali najčešće su inseminacija, IVF (in vitro oplodnja), ICSI (intracitoplazmična injekcija spermija) i FET (engl. frozen embryo transfer, transfer odmrznutog zametka). Umjetna oplodnja prakticira se zbog neplodnosti žene ili muškarca ili kad su oboje neplodni ili kad postoji bojazan prenošenja teške genetske bolesti na dijete.

Povod da nešto napišem o ovome (nije mi prvi put) je izjava voditeljice emisije Labirint od 27. 01. (repriza) da ih ima dosta u Hrvatskoj sa nazadnim idejama. Zanimljiva, konstatacija, nadasve profesionalna, baš u stilu radmanovizije.
Također me naljutio Igor Zidić u petak navečer kad je izjavio u svezi abortusa da tek oplođena jajna stanica nije osoba. Odnosno da embrij ne može biti osoba. Pa idemo redom ovo razjasniti.

Evo šta Bog kaže u Jer 1,4:
Poziv Jeremijin
Dođe mi riječ Jahvina:
5»Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh;
prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih,
za proroka svim narodima postavih te.«


Naravno da Bog zna da su roditelji ti koji 'oblikuju' tijelo dajući jedno drugom svoje spolne stanice. Bog je prvi oblikovatelj i tvorac (Adama) pa može reći da je on oblikovatelj Jeremije u majčinoj utrobi. Kad je stvorio (oblikovao od gline) Adama onda mu je udahnuo svoga daha, tj stvorio mu je dušu. Kao što stvara svakom čovjeku nakon što se spoje spolne stanice.

Evo iz Lukina evanđelja kako se začeo Sin Božji Isus
Navještenje Isusova rođenja
U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret 27k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. 28Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!« 29Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. 30No anđeo joj reče: »Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. 31Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. 32On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, 33i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«
34Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?« 35Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. 36A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. 37Ta Bogu ništa nije nemoguće!«
38Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!« I anđeo otiđe od nje.
39
Marijin pohod Elizabeti
Tih dana usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. 40Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. 41Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga 42i povika iz svega glasa: »Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje! 43Ta otkuda meni da mi dođe majka Gospodina mojega? 44Gledaj samo! Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. 45Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!«


Idem sad ispričati svojim riječima šta se zapravo događa u prvim trenucima ljudskog života.
Dakle, spajanjem muške i ženske spolne stanice nastaje novi ljudski život, koji je jedinstven i unaprijed u mnogim osobinama određen putem genetike. Tad Bog stvara dušu i utjelovljuje ju u tu stanicu. Po toj duši čovjek postaje osoba. U prvom trenu stvaranja duša je savršena jer Bog ne može stvoriti ništa nesavršeno. Pošto je duša savršena ona u tom času svoga stvaranja vidi Lice svoga stvoritelja. Duša to pamti i radost toga pogleda ogleda se u radosnom djetinjstvu svakog čovjeka. Svaki čovjek kaže da mu je djetinjstvo najradosnije razdoblje života. Poslije se to sve izgubi ako čovjek nema živu vjeru i ne živi sakramentalni život.
Nakon tog prvog trenutka u kojem duša ugleda Lice Božje događa se ranjavanje duše istočnim grijehom. Ta rana se zaliječi kroz sakrament krštenja. Tijelo čovječje se ne može zaliječiti jer je Riječ Božja rekla Adamu i Evi već u Zemaljskom raju da će umrijeti ako okuse plod sa Drveta spoznanja dobra i zla. Tek uskrsnućem od mrtvih tijelo će zadobiti vječno zdravlje za one koji budu spašeni po Isusu Kristu. Ovi drugi koji se odluče za pakao bit će podvrgnuti vječnom umiranju. Evo šta Gospodin veli izraelcima po proroku Ezekijelu:
Ez 18, 32:
Ja ne želim smrti nikoga koji umre« – riječ je Jahve Gospoda. »Obratite se, dakle, i živite!«

Svaki namjerni prekid trudnoće je ubojstvo osobe. Bilo da je taj prekid napravljen DAN POSLIJE pomoću kontracepcije ili je napravljen nakon 7 ili 8 tjedana trudnoće, ili kasnije. Ubojstvo je i kad je osoba ubijena kao tek rođeno dijete ili u STAROSTI.
Osobu čini i duh i duša i tijelo, s tim da je onaj duhovni element prioritetan kod statusa osobe jer su osobe i anđeli, pa čak i pali anđeli tj. đavli.
Nadam se da sam ovim razmišljanjima, iz vjerničke perspektive, razjasnio osnovne dileme koje se javljaju kod ove teme, koja će postati aktualna jer će i ustavni suci uskoro dati svoje mišljnje o ovome. Volio bih da pročitaju ove moje slobodne ideje jer će im puno toga postati jasnije.
Idem sad o MPO. Medicinski potpomognuta oplodnja je teški grijeh jer uključuje, osim stvaranja novog života, i nažalost i propadanje mnogih embrija, tj njihovo uništavanje ili zamrzavanje i velikim postotkom kasnije uništavanje. Obzirom, kako sam gore objasnio, da u tim embrijima egzistira duša i duh ljudski (koji su besmrtni i neuništivi), onda je jasno da duša od onih zamrznutih embrija jako pati, jer je kao u nekom zatvoru. Nema tjelesnih bolova, ali ima psihičkih (tj duševnih) i duhovnih. Nekoliko je čimbenika zbog kojih ti embriji, tj duše u embrijima pate: odvojenost od Boga radi rane istočnoga grijeha, odvojenost od tjelesnih roditelja radi svijesti da su roditelji suci i dželati, jer duša zna, (a u duhu je um, kao što je kasnije u tijelu mozak).
Zato ću reći ljevičarima koji nama kažu da smo zaostali, da su oni zaostali u činjenju dobra, zaostali su u znanju i moralu, dželati su svojoj vlastitoj i tuđoj djeci i to u najranijem stupnju razvoja. U filmu Nijemi krik, već sa mislim 8 tjedana trudnoće, kad liječnik, tj krvnik dželat ginekolog, približi čelična kliješta da trga jako sićušne udove malog stvorenja čovjeka, to dijete se očajnički udaljava od kliješta u najdalji kut maternice. Ali kliješta ga ipak dohvate. Zato se film i zove nijemi krik jer se na izrazu malog lišca vidi očajni krik, bezglasni.
I to je kamera zabilježila.

Zato gospođe i gospodo ustavni suci molim vas da donesete odluku o zaštiti nerođenog djeteta, kao i odluku o zabrani medicinski potpomognute oplodnje. Nije moralno opravdano ubiti nekoliko desetina embrija (kod MPO) da bi se začelo jedno dijete. Time ćete dokazati da smo država sa zavidnom civilizacijskom razinom.
Molim sve blogere da dijele ovaj post po ostalim blogovima i portalima da se čuje glas 'nas zaostalih'.
PS U sljedećem postu -MPO -dio drugi -objasnit ću, vjerovali ili ne, način kako u obiteljima gdje se neraskajano gleda na učinjeni abortus ili gdje su djeca dobijena pomoću mpo živi jedna neskladna shema braka koja ima za implikaciju, nazvat ću je tako -neumjetničku obitelj. Čitat ćete što niste nikad pročitali. Molim što manje komentara dok ne napišem drugi dio.
- 22:02 - Komentari (50) - Isprintaj - #

24.01.2016., nedjelja


Lovrinović je bio šansa za Hrvatsku
Neviđena 'Mostova' odluka da, pod utjecajem običnog menadžera krupnog kapitala Oreškovića, maknu Lovrinovića (i Jakovčevića) najveća je strateška greška Mosta. Odmah ću reći da reforme neće uspjeti jer je HDZ nesposoban shvatiti šta se događa sa 2. mirovinskim stupom. Ili neće namjerno 'shvatiti'. Dosad je u taj stup uplaćeno 74 milijarde kuna. I po Lovrinoviću to se ne bi diralo nego bi se zaustavile daljnje uplate u 2. stup i preusmjerile u prvi. Zar menadžerima nije dovoljno 74 milijarde da i dalje 'vrte'. Bit će da su zapravo isisali novac (tj ukrali) i da im zato trebaju daljnje uplate. Državna revizija to mora pod hitno pročešljat.
Pretpostavka je da bi mirovinski sustav bio samoodrživ da nije 2. stupa, a ne da stalno fali 17 milijardi i da se to uplaćuje iz proračuna. Ta izmišljotina 2 stupa koju su bankaroidi sa zapada nametnuli istočno europskim zemljama je samo jedna od uspješnih pljački tih pohlepnih bankaroida koji su se dobro uvezali sa domaćim pljačkašima, razno raznim menadžerima mirovinskih fondova (2. stupa) koji sebi isplaćuju enormne plaće i bonuse. A sve to plaćaju umirovljenici od ionako malih mirovina.
Mađarska i Poljska su preusmjerile uplate iz 2. u prvi stup.
Siguran sam da je Božo Petrov pošten čovjek, ali je nasjeo na Oreškovićevu menadžersku naviku da čini onakve okvire ekonomske politike kakve mu zadaju šefovi tj vlasnici novca sa zapada. A oni su mu rekli da ne dira 2. mirovinski stup, jer im to ne paše. Pa Božo čovječe kako ne možeš shvatiti običnu malu matematiku koju ti je prezentirao Lovrinović i radi čega si dobio tolike mandate. Daj se priberi i okani se hdzeovske lopovske navike da ugađa bankaroidima. Da je hdz poštena stranka odmah bi ove godine iz 2.mirovinskog stupa dobili u proračun 6 milijardi i ne bi trebalo čekati 2020 da nam javni dug padne na 80 % bdp (malo sutra sa hdzeom).
Moraš Božo poslušati Lovrinovića jer drugi put nećeš osvojiti nijedan mandat. Postavi (uskoro) njega za ministra financija.

PS. Mladež Mosta tiskala majice sa oznakom -U- na prednjoj strani, a s leđa -DBA-.
- 23:56 - Komentari (21) - Isprintaj - #

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se