Bitke kroz povijest http://blog.dnevnik.hr/asboinu

nedjelja, 25.02.2018.

Rodovi borbene potpore

Topništvo – rod borbene potpore

Kada netko pročita, ili možda, čuje riječ topništvo prvo što mu pada napamet su oružja koja jednostavno nazivamo topovi. Možda još jednostavnije napisano to su oružja dugih cijevi velikog kalibra koja izbacuju projektile na veće daljine.

No, zapravo radi se o vojnom pojmu koji obuhvaća sve naprave i oružja velikog kalibra (veći od 14 mm – sva oružja ispod tog kalibra nazivamo strojnice ili puške kalibra ispod 10 mm). Dakle, topništvo je rod borbene potpore koji paljbom i vatrom djeluje po ciljevima.


kinesko protuzračno topništvo

Sada pak možda treba objasniti razliku između paljbe i vatre. Tako bi paljba zapravo obuhvaćala radnje ciljanja i otvaranja vatre (opaljenja), a sama vatra bio bi učinak paljbe na cilju (projektila). Jednostavno onaj koji je iza topa otvara paljbu, a onaj koji je ispred topa trpi vatru.

No, dobro. Dakle, od najranijeg pojavljivanja raznih bacačkih naprava, preko topova, sve do raketa rod vojske koji se tim bavi nosi zajednički naziv – topništvo. Kroz povijest ratovanja iznjedrile su se i razne podijele topništva poput onih 'po duljini cijevi i kutu djelovanja', 'po tipu cijevi', 'po pokretljivosti' ili 'po načinu djelovanja'.

Iz svih tih podjela tako možemo nabrojati: zemaljsko (poljsko), protuzračno, obalsko, brodsko i protuoklopno topništvo koje raspolaže oružjima koje razlikujemo kao: topovi, haubice, top-haubice, minobacači i rakete, a ta pak oružja imaju glatke ili užljebljene cijevi te su vučena ili samovozna.


samovozne haubice PzH 2000 'panzerhaubitze' OS RH

Možda bi se ovdje moglo malo objasniti i razlike: top su oružja koja djeluju kutom elevacije do 45 stupnjeva i imaju duge cijevi, a haubice su pak oružja koja mogu djelovati kutom elevacije i preko 45 stupnjeva. Ako ih za promjenu položaja vuče neko vučno vozilo (traktor ili kamion) to je onda vučeno topništvo, a ako je posadi oružja dana mogućnost samo-premještanja (nekakvo samovozno sredstvo kamion ili oklopno vozilo) onda je riječ o samovoznom topništvu.

Topnička oružja zemaljskog topništva mogu se podijeliti na topništvo za potporu, brdsko topništvo koje ima topove koji se lako rastavljaju i mogu se prenositi u dijelovima po teško-prohodnom zemljištu, poljsko (terensko) topništvo namijenjeno za dugotrajnije batiranje (bombardiranje). Zatim tu su haubice namijenjene za ne-direktnu vatru koja se plasira preko zaklona ili vlastitih postrojbi na cilj koji se ne vidi direktno.

Minobacači koji su također lako-prenosivi ili montirani na vozila te služe za direktnu potporu (ponekad ih nazivaju i topništvo pješaštva). Protuoklopni topovi specijalno dizajnirani za gađanje tenkova, a njihov blizanac su protuzrakoplovni topovi specijalno dizajnirani za gađanje zrakoplova. Izuzetan i vrlo efikasan top te kategorije bio je njemački top FLAK 88 koji je mogao gađati tenkove, ali i zrakoplove.


njemački FLAK 88

Krajem Drugog svjetskog rata počelo se razvijati raketno topništvo (sovjetske 'kaćuše') koje je danas opremljeno sofisticiranom opremom za otkrivanje, praćenje i gađanje ciljeva. Danas je gotovo zaboravljeno željezničko topništvo (oklopljeni vlakovi). Mornaričko topništvo, brodsko i obalsko, također je jedno od topništva koje je nekada na morima i obalama predstavljalo respektabilno topništvo čiji su se kalibri kretali i iznad 420 mm na strašnim bojnim brodovima koji su danas ipak samo povijest, a rakete i automatski topovi kalibra 70 mm zamijenili su te strašne kalibre.


samovozni višecjevni lanser raketa SVLR 'VULKAN' M-92 OS RH

25.02.2018. u 20:12 • 0 KomentaraPrint#^

subota, 24.02.2018.

Rodovi borbene potpore

Rodovi borbene potpore - inženjerija

Dok borbeni rodovi imaju temeljnu zadaću provoditi manevar i borbom ostvariti cilj, rodovi borbene potpore pak jednostavno osiguravaju i podupiru taj manevar. Glavna zadaća im je osigurati stalnu pokretljivost i brzinu manevra borbenih rodova. Tijekom povijesti ratovanja bila je to vrlo zahtjevna i vrlo složena zadaća, a danas pak je to zasigurno vrlo veliki izazov.

Naime, danas su borbeni rodovi jednostavno 'krcati' borbenom tehnikom kojoj je izuzetno potrebita prohodnost kako bi zadržali brzinu i uspješnost manevra, pa se zato ta borbeno operativna funkcija i naziva – pokretljivost. Suprotno od pokretljivosti je protupokretljivost, no, ta borbeno operativna funkcija zapravo se odnosi na protivnika.Da bi to malo jednostavnije pojasnio napisat ću: ometati, poremetiti i zaustaviti provedbu manevra protivničkih borbenih rodova. Dakle, iako rodova borbene potpore ima više (topništvo, veza ...) možda je najbolje to objasniti i vezati za rod borbene potpore koji se naziva – inženjerija. Upravo inženjerija kao rod borbene potpore vještim kombiniranjem svojih triju borbeno-operativnih sustava (pokretljivost, protupokretljivost i preživljavanje-'zaštita') osigurava brzinu manevra.

Tako inženjerija u svom sastavu ima slijedeće specijalnosti (vojno-stručna specijalnost): strojno-graditeljska, pionirska, pontonirska, mosna, amfibijska, infrastrukturna. Inženjerijska strojno-graditeljska specijalnost služi za izradu 'vodoravnih konstrukcija', poput privremenih vojnih putova i cesta, otvaranje i čišćenje ruta od zaprijeka nastalih rušenjem ili pak izgradnjom raznih objekata za paljbeno djelovanje i zaštitu (bunkeri i skloništa).

Pionirska inženjerijska specijalnost manifestira se zapravo kroz manevar s minama i eksplozivom što pak je karakteristika miniranja i razminiranja, te rušenja prometnica i objekata na njima na smjerovima obrane. Pontonirska i mosna specijalnost manifestira se kroz postavljanje pontonskih ili lansirnih mostova kako bi se premostile vodene ili pak suhe zapreke na smjerovima napada.


inženjerija OS RH osigurava prijelaz preko vodene zaprijeke (rijeke) borbenim rodovima (pješaštvo i oklopništvo)

Amfibijska specijalnost manifestira se kroz uporabu amfibijskih inženjerijskih vozila poput amfibijskih prevožnjaka za svladavanje vodenih zapreka ili pak ambibijskih skela za prebacivanje oklopnih i drugih borbenih vozila preko vodenih zapreka. Ovdje je bitno za napomenuti da se ova inženjerijska (amfibijska) specijalnost ne bi trebala pomiješati s amfibijskim značajkama borbenih vozila pješaštva i drugih borbenih vozila istih značajki.

Infrastrukturna inženjerijskih specijalnosti ogleda se u raznim vojskama na više sposobnosti poput uređenja kampova za boravak vojnika ili drugih objekata za smještaj vojnika ili pak borbene tehnike. Isto tako to se, osobito kod ruske inženjerije, može ogledati o sposobnosti postavljanja željezničkih tračnica (pruga) za potrebe logističke opskrbe.


24.02.2018. u 17:52 • 0 KomentaraPrint#^

nedjelja, 18.02.2018.

Borbeni rodovi

Oklopništvo – tenkovske postrojbe

Slijedeći borbeni rod u mojem izboru je – oklopništvo, a mnogima poznatiji kao tenkovi. Dakle, za oklopništvo je sve počelo tijekom Prvog svjetskog rata kada su zaračene strane upale u zamku 'rovoskog (pozicijskog) rata'. Pješaštvo je odjednom stalo, duboko se ukopalo na dostignutim crtama!

Bilo kakvi pokušaji pomicanja crte bojišnice i jednoj i drugoj strani redom su 'padali u vodu'. Ti siloviti juriši i masovne navale, Prvoga svjetskog rata, uopće nisu davali nikakvih rezultata, a osvojenih nekoliko metara protivničkog ozemlja plačalo se tisućama života vojnika pješaka ... to je postalo nedopustivo, ali zapovjednici nisu pronalazili rješenja.


korejski tenk 'Crni panter' K-2

Svima je postalo kristalno jasno da se mora u taktiku ratovanja vratiti – manevar. Bila je to 'zora oklopnjaka' s kojom će sve početi, pa iako su u početku zabilježili neuspjeh, više ih nitko nije mogao maknuti s tog strašnog i krvavog teatra Prvoga svjetskoga rata. Naime, pojavili su se 1915. u namjeri da probiju guste redove bodljikave žice.

Osim što su izazvali veliko ćuđenje i zaprepaštenje kod jedne i druge zaračene strane nešto bombastičnije nisu izveli. Bili su to preglomazni i teško pokretljivi britanski tenkovi tip 'Mark I'. Drugi put pokušali su francuski tenkovi tipa 'Schneider CA' no ni oni nisu pokazali ono što se od njih očekivalo. No, treći je pokušaj urodio plodom. Tijekom bitke kod Cambraia britanski tenkovi uspješno su probili snažno utvrđenu njemačku crtu rovova i kretnica nazvanu – Hindenburgova crta.

Dakle, traktor koji je opremljen topom i strojnicom, kreće se i otporan je na zrna i fragmente mina i granata tako je u povijesti ratovanja napokon izašao na pozornicu i na njoj će ostati sve do današnjih modernih dana. Danas su tenkovi izuzetno moderno opremljeni radarima, laserskim ciljničkim napravama i automatskim topovima koji su smješteni u daljinski upravljačkim oružanim sustavima ...

Koliko god da se tenkovi brzo i moderno razvijaju i dalje ostaju ranjivi bez pratnje rodova borbene potpore kao što su inženjerija, topništvo ... iz zraka im stalno prijete helikopteri, zrakoplovi, a sa zemlje 'vrebaju' ih laki tenkovi - lovci tenkova. No, ipak, tenkovi i dalje ostaju jedini koji mogu kombinirati brzi pokret, ubitačnu paljbu i snažan udar, a to je ono što je itekako potrebno za postizanje pobjede.


tenkisti Hrvatske vojske u obuci gađanja

18.02.2018. u 11:44 • 0 KomentaraPrint#^

subota, 17.02.2018.

Borbeni rodovi

Marinci - amfibijsko pješaštvo

Marinci su posebna vrsta pješaštva specijalizirana, opremljeni i obučeni za borbenu potporu pomorskih operacija, ali mogu djelovati i samostalno u kopnenim operacijama. Naime, u velikim i bogatim (po proračunu) vojskama marinci su posebna grana vojske koji imaju čak i svoje posebne odore i oznake (za razliku od klasičnog kopnenog pješaštva).


desant na Peleliu sektor 'Naranđasto'

Nadalje, marinci u svom sastavu imaju i druge grane, ali i rodove (taktičko mornaričko zrakoplovstvo, desantne helikoptere, amfibijske brodove nosače helikoptera i drugih borbenih amfibijskih vozila, borbena vozila, topništvo, inženjeriju, logistiku). Danas su najbrojniji kod US Army (USMC) United States Marine Corps, (IMARA) Infantería de Marina de la Armada de la República Argentina, (UKRM) United Kingdom Royal Marines, Ruski marinci (Morskaja pehota), (ROKMC) Republic of Korea Marine Corps ...

Temeljna namjena marinaca je djelovanje u krugu od 50 milja na smjerovima udara glavnih snaga, iskrcavanjem na obale, otoke i početna borba za mostobrane te osiguranje desantne osnovice za iskrcavanje glavnih snaga. U sastavu marinaca mogu djelovati i druge specijalne snage mornaričke ili kopnene komponente.


USMC

17.02.2018. u 09:19 • 0 KomentaraPrint#^

nedjelja, 11.02.2018.

Borbeni rodovi

Desantno pješaštvo – mornaričko (morsko-desantno) pješaštvo

Već sam prije napisao da u skupinu desantnog pješaštva ulaze padobransko i mornaričko pješaštvo. Današnje moderne vojske, one većih budžeta, mornaričko (pomorsko) pješaštvo razvile su kao poseban borbeni rod – marinci. O marincima ću nešto više napisati u slijedećem članku. Danas je na redu mornaričko pješaštvo.


desant (iskrcavanje na Normandiju (sektor 'Omaha')

Mornaričko (pomorsko) pješaštvo specijalizirano je (temeljna zadaća mu je) borbena potpora pomorsko-kopnene operacije (zauzimanje obale i borba za mostobran). Danas su u većini zemalja (onih manjih, pa tako i u Hrvatskoj) mornarički pješaci u sastavu ratne mornarice, dok su, kao što sam već prije zapisao, u onim većim zemljama to marinci kao zaseban borbeni rod vojske.

Kroz vojnu povijest, dakle u samom početku, mornaričko pješaštvo imalo je malo drugačije zadaće. Tako su kod Rimljana ukrcani legionari služili za prijelaz na protivnički brod i prijenos pomorske bitke koja se od tog trenutka odvijala kao bitka na kopnu. Kasnije, ukrcani pješaci, pored zadaće borbe protiv protivničkih mornara, dobivaju i zadaću obrane vlastitog broda, ali i policijsku zadaću zaštite broda od pobune mornara (posade).


desant (iskrcavanje) na Iwo Jimu

Prvo organizirano mornaričko pješaštvo ustrojio je u Veneciji dužd Enrico Dandolo tijekom osvajanja Bizanta (1203. – 1204.). Kasnije slijedi ga španjolski kralj Carlos I (1537.), pa Portugal (1618.).

Na kraju, provedba pomorskog desanta uz provedbu nasilnog prijelaza rijeke najteži je oblik borbe i iziskuje izuzetno duge i temeljite priprave, a gotovo uvijek uzima najveće gubitke u ljudstvu i tehnici. Danas postoje dvije inačice, dva pristupa , dvije taktike provedbe pomorskih desanata. Tako postoji istočna (ruska) i zapadna (američka) taktika, a obije su gotovo identične s malim razlikama.


zapadni (američki) pristup – taktika desantiranja (iskrcavanja) na obalu


istočni (ruski) pristup – taktika desantiranja (iskrcavanja) na obalu

11.02.2018. u 09:11 • 0 KomentaraPrint#^

subota, 10.02.2018.

Borbeni rodovi

Desantno pješaštvo - padobransko (zračno-desantno) pješaštvo

Dakle, u skupinu desantnog pješaštva možemo ubrojiti padobransko (zračno-desantno) i mornaričko pješaštvo. Eh, sada ovdje opet treba razlikovati i ne pomiješati ova pješaštva s marincima ili specijalnim postrojbama koje također mogu izvesti jedan od ovih narečenih (okomitih) manevra.


operacija 'Market Garden'

Padobransko pješaštvo načelno djeluje u sastavu zračnih snaga, a isto tako mornaričko pješaštvo djeluje u sastavu mornaričkih snaga. Marinci i ostala pješaštva mogu biti prevoženi zrakoplovima ili brodovima i s njih vršiti desant, ali opet s time što marinci u svom sastavu imaju vlastite zrakoplove, ili čak i desantne brodove.

No, dobro, o marincima kao pješaštvu pisat ću posebno i nekom drugom prilikom. Vratimo se padobranskom pješaštvu. Prvo povijesno vojno iskakanje padobranom upisano je u daleku 1918. kada su Talijani Alessandro Tandura, Ferruccio Nicoloso i Pier Arrigo Barnaba iskočili iza austro-ugarskih crta kod Vittorio Veneta, no, to je bilo samo poradi izviđanja i ograničenih sabotaža.

Prvo pravo vojno padobranstvo (Fallschirmjäger) razvili su i masovnije počeli rabiti Nijemci tijekom 2. svjetskog rata. Ubrzo su ih slijedili Englezi, Amerikanci, a kasnije i Rusi. Danas zemlje koje imaju padobransko pješaštvo mogu se na prste nabrojati: SAD, Rusija, Kina, Njemačka, Francuska, UK, Italija, Indija, Španjolska, Argentina, Australija i Južna Afrika.

Padobransko pješaštvo, oprema, obuka i održavanje vrlo su skupi, a time si ga mogu priuštiti samo bogate zemlje (vojske). Namjena padobranskog pješaštva je zauzimanje strateških ciljeva poput zračnih luka, mostova ili pak razvlačenje obrane protivnika.

Obuka vojnika padobranaca zahtjeva visoku psiho-tjelesnu spremnost i zdravstvenu sposobnost. Obuka je dugotrajna i skupa, a i sami prijevozni zrakoplovi za padobrance nisu baš jeftini. Provedba manevra izuzetno je složena te iziskuje i posebnu obuku padobranskih časnika koji moraju svladati dodatne vještine za vođenje padobranskih postrojbi.

Od trenutka kada vojnik padobranac iskoči iz zrakoplova pa do trenutka prizemljenja na tlu prate ga mnogi izazovi i opasnosti (da li razviti padobrane koji se duže mogu zadržati u zraku i takvima lakše upravljati, ili pak kraće i brže propadajuće zrakoplove koji smanjuju opasnost izloženosti u samome zraku).

Nakon prizemljenja vojnik padobranac mora svoju opremu i naoružanje čim prije dovesti u poziciju za djelovanje (oprema i naoružanje iziskuju strogo pakiranje i osiguranje od gubitka istoga u zraku tijekom pada). Kada se opremi i pripremi za borbu vojnik padobranac mora pronaći svoje suborce i svog zapovjednika (nikada cijela postrojba ne padne na isto mjesto).

Tek tada kada se to sve provede padobranci mogu djelovati sukladno zadaćama zbog kojih su i spušteni u određeno područje.


američki 'vrišteći orlovi'

10.02.2018. u 12:43 • 0 KomentaraPrint#^

petak, 09.02.2018.

Borbeni rodovi

Mehanizirano pješaštvo

U nekakvoj usporedbi motoriziranog i mehaniziranog pješaštva mogli bi jednostavno zapisati da je motorizirano pješaštvo 'golo' u odnosu na mehanizirano. Mehanizirano pješaštvo višestruko ima veći taktički, ali i strateški značaj te je opremljeno borbenim oklopljenim vozilima ili pak borbenim vozilima pješaštva.


BVP M-80

Ta oklopljena borbena vozila pružaju veću zaštitu mehaniziranom pješaštvu od 'mekanih' vozila motoriziranog pješaštva (kamioni). Uz mogućnost zaštite od djelovanja protivničkih fragmenata i zrna do 20 mm, vozila mehaniziranog pješaštva pružaju borbenu potporu iskrcajnom dijelu pješaka.

Na vozilima, ili u vozilima, daljinski upravljačkim oružnim stanicama (DUOS) nalaze se strojnice raznih kalibara (do 12, 7 mm), ali i topovi kalibra 20 i 30 mm, te razni bacači granata, ali i protuoklopni raketni sustavi. Ova borbena vozila pješaštva pogonjena su snažnim motorima te imaju gusjenice ili kotače (6x6 i 8x8).

Samim time, vozila mehaniziranog pješaštva imaju stalnu posadu (2-3 vojnika) koji nikada ne napuštaju vozilo i borbu vode vozilom iz kojeg pružaju vatrenu potporu iskrcajnom dijelu (7-9 vojnika) koji napuštaju vozilo i borbu vode izvan vozila.

Isto tako, u sastavu mehaniziranog pješaštva, pored borbenih vozila nalaze se i sanitetska vozila, ali i vozila za izvlačenje i brzi popravak borbenih vozila. Dok u gardijskoj oklopno-mehaniziranoj brigadi HV postoje BVP tipa M-80 na gusjenicama (u tijeku je studija za zamjenu ovih BVP američkim tipa 'Bradly BFV-2'), istodobno u gardijskoj mehaniziranoj brigadi nalaze se vozila tipa PATRIA na kotačima.


BOV PATRIA

09.02.2018. u 20:23 • 0 KomentaraPrint#^

nedjelja, 04.02.2018.

Borbeni rodovi

Motorizirano pješaštvo

Motorizirano pješaštvo pojavljuje se poradi potrebe za što bržim dovođenjem pješačkih postrojbi u područja borbenih djelovanja i bržim manevrima na samoj bojišnici. Tako se u svim vojskama ta potreba pokušava riješiti kamionima s vojnim prilagodbama.

Tijekom 2. svjetskog rata njemački Blitzkrieg potrebu za motoriziranim pješaštvom izbacuje u prvi plan. Naime, Blitzkrieg kao operativna vojna doktrina predviđao je i tražio uporabu mobilnih snaga koje će tijekom napada rabiti brzinu i iznenađenje kako bi onemogućile protivniku pravodobno uspostavljanje obrane. Te mobilne snage bile se tenkovi i motorizirano pješaštvo.

Dakle, duboki prodori i klinovi tenkova bili su izloženi opasnostima udara u krila i bokove, a upravo tu se trebalo pojaviti motorizirano pješaštvo te zaštititi te ranjive točke tenkovskih prodora. Međutim, koliko god da je prednost motoriziranog pješaštva bila potreba, sve pješačke postrojbe bilo je vrlo skupo motorizirati.

Tako je sovjetska Crvena armija poradi kroničnih nedostataka vozila za prijevoz motoriziranog pješaštva razvila tenkovsko desantno pješaštvo koje se prevozilo na tenkovima te u fazi ulaska tenkova u borbu skakalo s tenkova i razvijalo se za borbu protiv protivničkih protuoklopnih ili pješačkih (lovci tenkova) postrojbi.

Koliko god da je brzina (mobilnost) motoriziranog pješaštva povećana, povećani su i gubici. Naime, pješaštvo je u vozilima i na tenkovima nezaštićeno, pa trpi velike gubitke od protivničkog topništva (fragmenti mina, granata i bombi). Nadalje, veliki broj vozila probleme stvara i logistici (održavanje, kvarovi, popuna gorivom), a formacija jedne pješačke pukovnije izgleda kao nepregledan niz vozila, a to je opet vrlo unosan cilj za zrakoplovstvo.

Dakle, opstanak i preživljavanje motoriziranog pješaštva prvo se pokušava riješiti vozilima koja bi bila lako oklopljena, odnosno borbenim oklopnim vozilima (BOV) i borbenim vozilima pješaštva (BVP). U početku to su manja vozila tipa 4x4 (poput ATF Dingo, Oshkosh, Iveco LMV, M-ATV, AMZ Dzik, AMZ Tur, Mungo ESK i Bushmaster IMV ...) koja egzistiraju i danas, međutim to nije bilo to i ubrzo se pojavljuje mehanizirano pješaštvo.


motorizirano njemačko pješaštvo i savezničko (SAD, UK i Kanada) desantno pješaštvo

04.02.2018. u 08:51 • 0 KomentaraPrint#^

subota, 03.02.2018.

Borbeni rodovi

Borbeni rodovi – pješaštvo

Pješaštvo je borbeni rod koji svojim ustrojem i taktikom uz primjenu manevra vodi borbu, bitku ili boj. Pješaštvo se kao rod pojavljuje gotovo u svim granama svake vojske. Dakle, pješaštvo je najmasovnije zastupljeno u kopnenoj vojsci, ali marinci kao grana vojske redom su pješaci, a logistika kao grana za potporu opet se može svesti na nazivnik pješaštva. Zrakoplovstvo i mornarica također u svojim sastavima imaju pješaštvo.


teško pješaštvo (rimski legionari)

Pješaštvo je od samoga početka ratovanja, a tako će biti i u budućnosti, uvijek trpjelo najveći teret. Sve ostale grane i svi ostali borbeni rodovi, kao i rodovi borbene potpore nisu u mogućnosti sami pobijediti protivnika. Naime, pobjeda u borbi, bitki ili boju smatra se tek onda kada 'čizma pješaka' stane na protivničko ozemlje.

Ako se vratimo na sami početak povijesti ratovanja zorno je vidljivo da su zapravo prve vojne snage bile pješaštvo. Gotovo sva velika carstva kroz povijest (iznimka je jedino Mongolsko carstvo) imala su pješaštvo kao najmasovniji dio vojske, pa je tako ostalo i danas u naše moderno doba.

Kroz povijest mijenjala su se naoružanja i oprema pješaštva, a time i podjela i vrste pješaštva. Tako je u antičko doba pješaštvo uglavnom naoružano hladnim ubodnim i sijekućim oružjem, a opremom razlikujemo lako, srednje i teško pješaštvo. Pojavom baruta pješaštvo dobiva vatreno oružje, ali još uvijek zadržava određene postrojbe naoružane hladnim oružjem koje nanose masovni udar protivniku. Tako u tom dobu razlikujemo pješake pikanire, arkebuzire, musketire, fusilire i grenadire.

Daljnjim razvojem ljudskog društva, a posebice razvojem tehnologije, pojavljuju se razni tehnološki izumi poput zrakoplova, raznih vozila i brodova, a sukobi se sele i u druge dimenzije (zrak) te se time mijenja i pješaštvo. Pojavljuje se pješaštvo koje je opremljeno borbenim sredstvima koja im omogućuju neke nove načine vođenja borbe, bitke ili boja.

Dakle, pojavljuje se motorizirano, mehanizirano, desantno, padobransko, mornaričko i marinsko pješaštvo. Dobro, za uvod u novu seriju to bi trebalo biti dosta, a u slijedećim opisima držat ću se modernog pješaštva njihove opreme i njihove taktike i naoružanja.


mehanizirano pješaštvo (Južna Koreja)

03.02.2018. u 09:53 • 0 KomentaraPrint#^

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

< veljača, 2018 >
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Opis bloga

sheme i skice raznih bitaka u povijesti, ustroji falangi, bojnih redova i postrojbi kroz povijest.web counter
web counter

O vojnicima, dočasnicima i časnicima

Bili smo vojnici i mladi ...... možete nam uzeti naše živote, ali ne možete nam uzeti slobodu i naša uvjerenja!

O ratovima

Ratove započinju starci koji se o nečemu nisu mogli dogovoriti, vode ih mladi ljudi koji se nikada vidjeli nisu... a kad ti mladi ljudi izginu, opet starci sjednu i dogovore se o miru...

Nitko tko vidio nije zastrašujuću divotu bitke, dok se zastrašujućom bukom k zemlji ruši ratnik u izljevu znoja i krvi, suditi ratniku i pričati o bitkama ne može i ne smije ...

Kada opet jednom ratna baklja dođe u neke druge ruke, nekim drugim ljudima, nekim drugim naraštajima … Neka se oni tada sjete veličanstvenih ratnika i vojnika koji su sada mrtvi i neka oni tada poslušaju poruku tih ratnika i vojnika što hrabro su pali, u tim bitkama divnim i fantastičnim, boreći se plemenito za ideale velike.
Da, oni su sada zauvijek zaštićeni grudom zemlje rodne, prekriveni mahovinom i više ne osjećaju ni mržnju, ni ogorčenja … već svojim svijetlim primjerom spokojnim i dalekim, dalekim poput Zvijezda najdaljih što još uvijek neumorno trepere, upućuju svima nama poruku vječne im Domovine: Mir, Milost, Milosrđe …

Kada jednom opet utihnu kobni vjetrovi rata i ratne rane zacijele, kada mržnja ratna odumre i kada zavlada ljubav i blagostanje. Kada se vrate mutne i bolne uspomene na ine bitke što vodili su ih hrabri ratnici, a koji sada mirno počivaju izmireni međusobno – tada recite mladim naraštajima što dolaze! Pričajte im o tim danima, pričajte im o tim ljudima koji su se odrekli svega: ljubavi, doma i imetka, očeva, majki, žena, djevojaka, braće, sestara i djece, pričajte im o tim ratnicima što hrabro su prešli rijeke, planine i doline i hrabro krenuli u bitke koje su sada već povijest i neka se one više nikada ne ponove …

Rat je zbroj besmislenih postupaka koji se shvaćaju i hvale tek onda ako se pobjedi, a osuđuju se kao pogrešni uvijek ako se izgubi.

Neka četir' satnika iznesu Hamleta kao ratnika!
Jer on bi, pokazao se, zbilja, pravi kralj,
Da osta u životu. Nek vojnička svirka i obredi
ratni za njega glasno progovore sad!
Nosite tijelo! Ovaj prizor tužan za bojište
lijep je, al' ovdje je ružan.
Haj'te zapovijedite vojnicima paljbu!