Bitke kroz povijest http://blog.dnevnik.hr/asboinu

nedjelja, 17.06.2018.

Grboslovlje

Grboslovni likovi – rezovi (razdioba) na štitu

Grboslovni likovi najčešće su u grboslovlju predstavljeni ravnim crtama, međutim, ponekad se mogu pojaviti razdijeljeni u grboslovnom (heraldičkom) rezu koji nije ravna crta (linijski) već je to neki od grboslovnih rezova.
Ako bi nekako podijelili te grboslovne rezove tada bi se grboslovni likovi mogli pojaviti razdijeljeni u: kvadratnom (meni dragom 'kockastom' rezu), duplom kvadratnom rezu ili pak možda u pravokutnom rezu. Nadalje to bi mogao biti i stupni rez koji se od pravokutnog reza razlikuje u veličini. Naime, pravokutni rez sastoji se od dva kvadrata grboslovnog lika, a stupni rez pak ima tri ili više kvadrata grboslovnog lika.

Trokutasti rez je rez istostraničnog trokuta grboslovnog lika, a kada imamo trokut raznostraničnog trokuta grboslovnog lika tada je to zupčasti rez grboslovnog lika. Možemo sresti u grboslovlju i razdiobu koju nazivamo lastavičji rep, ili pak možda 'kacigasti' rez (stilizirana viteška kaciga). Tu su također križni i kukasti rez.

Kružni rez grboslovnog lika je onaj koji ima više od tri podijele štita, a ako su to tri grboslovne valovite podijele to je onda zmijski rez, dok je više od tri valovite podijele čisti valoviti rez.
Ako pak imamo tri grede ili stupa kružnog reza na štitu tada je grboslovni lik razdijeljen lučnim ili obrnutim lučnim rezom. Na kraju grboslovni lik može biti razdijeljen i 'oblačastim' (poput oblaka) rezom ili pak možda 'plamenastim' (poput plamena vatre) rezom.Na slajdu se mogu zamijetiti razni grboslovni rezovi razdiobe štita. Tako je grboslovni lik lente na prvom štitu (grboslovnu desno, vama lijevo u smjeru pogleda) razdijeljen trokutastim rezom, a prvi štit grboslovno lijevo (vama u smjeru pogleda desno) gdje je grboslovni lik podijeljenog štita (polovica) također razdijeljen trokutastim rezom.

Četvrti štit (grboslovno desno) križa kao grboslovnog lika također je razdijeljen trokutastim rezom, a četvrti štit grboslovno lijevo grboslovnog lika raskoljenog štita razdijeljen je zupčastim rezom. Šesti štit grboslovno desno prikazuje grboslovni lik grede koja je razdijeljena trokutastim rezom, a peti štit grboslovno lijevo prikazuje grboslovni lik križa (andrijinog) koji je razdijeljen valovitim rezom.

17.06.2018. u 08:30 • 0 KomentaraPrint#^

subota, 09.06.2018.

Grboslovlje

Grboslovni likovi – križ na štitu

Od samog početka pojave grboslovlja (heraldike) u zapadnoj Europi, početak 13. stoljeća, križ je najstariji i najrašireniji heraldički simbol. No, stari zapisi križ zapravo pripisuju vitezu Galahadu koji ga je prvi nosio na svom oklopu (štitu), a simbolizirao je čistoću, žrtvu, svetost i pobjedu.

Uporaba križa u grboslovlju enormno se proširila već krajem 11. stoljeća kada su tijekom Križarskih ratova razvijeni različiti oblici križeva u cilju stvaranja sustava grboslovlja koje se počelo javljati tijekom 12. stoljeća u zapadnoj Europi.

Tako grboslovlje počinje razlikovati križ na štitu, pa imamo slijedeće inačice križa: latinski, grčki, ruski, petrov, andrijin, tau, račvasti, nadbiskupski, papinski, slomljeni, klinasti, plosnati, malteški, jabučasti, trolisni, štakasti, sidrasti, ponovljeni, jeruzalemski, arkanđeoski, evanđelijski ...

Ipak, najpoznatiji su oni koje su za svoje simbole na štitu imali Teutonci, hramovnici, hospitalci, ivanovci, jeruzalemci i isusovci. Dakle, radi se o željeznom (plosnatom), klinastom, malteškom i jeruzalemskom križu.

Inače, u grboslovlju je zapravo sve i podređeno križanju grboslovnih slika. Tako je najlakše pet istih slika križati (središnja točka-točka vrha-točka dna-desna bočna-lijeva bočna) ili pak 'andrijinim križom' (središnja točka-desna točka vrha-lijeva točka dna-lijeva točka vrha- desna točka dna).

Kod križanja četiri iste slike moguće je križati na način račvastog (razbojničkog) križa (središnja točka-desna točka vrha-lijeva točka vrha-točka dna) ili obrnuto (središnja točka-točka vrha-desna bočna dna-lijeva bočna dna) ...


09.06.2018. u 16:54 • 1 KomentaraPrint#^

petak, 08.06.2018.

Grboslovlje

Grboslovni likovi – dijeljenje štita (2)

Kada štit podijelimo dijagonalno na način da dijagonale sjecište imaju u središnjoj točki grba dobivamo grboslovni lik koji nazivamo – dijagonalna podjela. Ako dijagonala siječe (dijeli) štit prolazeći od desne točke vrha preko središnje točke do lijeve točke dna imamo grboslovni lik koji nazivamo – desni kosi dijagonalni. Obrnuto je kada dijagonala siječe štit prolazeći od lijeve točke vrha kroz središnju točku do desne točke dna i tada imamo grboslovni lik – lijevi kosi dijagonalni.

Dijagonalno položen stup s desne u lijevu (grboslovnu) stranu čini grboslovni lik koji se naziva – lenta. Ako pak je lenta na štitu položena s lijeve u desnu stranu tada imamo štit izvanbračnog sina. Kada pak lentu podijelimo na tri polja tada imamo grboslovni lik trojne lente.

Podjelom štita kombinacijom sječenja i dijeljenja (okomito od točke vrha, koja se još naziva i točka časti, preko središnje točke do točke dna i horizontalno od desne bočne točke preko središnje točke do lijeve bočne točke) dobivamo grboslovni lik koji nazivamo – kvadrirani štit (četiri jednaka dijela). Ako pak imamo štit koji je podijeljen na tri grede i tri stupa koji se međusobno sijeku dobivamo grboslovni lik koji nazivamo – šahirani štit (meni drag kao 'kockasti štit').

Ako pak sada kvadrirani štit podijelimo na odnos jedne četvrtine prema tri četvrtine dobivamo grboslovni lik koji nazivamo – prvi (desni) kvadrat, a obrnuto je drugi lijevi kvadrat. Šahirani štit podijeljen je na devetine pa tuda imamo kombinacije – prva desna devetina, druga lijeva devetina, desna bočna ili lijeva bočna devetina, desna devetina ili lijeva devetina dna, te devetinu časti, središnju devetinu ili devetinu dna.


08.06.2018. u 21:48 • 0 KomentaraPrint#^

nedjelja, 03.06.2018.

Grboslovlje

Grboslovni likovi – dijeljenje štita (1)

Boje na štitovima mogu se pojaviti u mnogim različitim kombinacijama (oblicima i podjelama), stvarajući tako grboslovnu sliku likova (heraldičke znakove). Te podjele, grboslovnog lika (slike) štita zapravo predstavljaju beskonačnu raznolikost motiva koji se mogu pojaviti u grbovima.

U nastavku ću opisati samo neke temeljne podjele i kombinacije grboslovnih likova na štitu grba. Kao prvi lik sigurno je horizontalno podijeljen štit na dva jednaka dijela, a potom slijede dvije kombinacije gdje je gornja trećina štita podijeljena u odnosu na dvije trećine (vrh štita – grboslovni lik),

Suprotno od grboslovnog lika 'vrh štita' imamo 'dno štita' kada je trećina štita podijeljena na dnu u odnosu na dvije trećine koje ostaju u vrhu štita. Kada pak je štit podijeljen bojom na tri dijela, odnosno kombinacijom boja-metal-boja tada imamo gredu kao grboslovni lik štita.

Ako pak štit podijelimo na šestine, u kombinaciji metal-boja-metal-boja-metal-boja, tada možemo sigurno govoriti o štitu koji ima grboslovni lik koji nazivamo – grede. Sada pak idemo na grboslovni lik – pruga. Dakle, pruga je četvrtina grede štita, odnosno greda ima četiri pruge koje opet u raznim kombinacijama boja-metal-boja-metal tvore zanimljivu sliku grboslovnog lika štita.

Idemo sada na raskoljen štit što pak znači da je štit okomito podijeljen na dva dijela. Ako pak desnim vrhom, preko desnog pojasa do desnog dna štita u jednoj trećini okomito podijelimo štit govorimo o grboslovnom liku desno raskoljen štit. Grboslovni lik lijevo raskoljenog štita je obrnut (na grboslovnom štitu desna strana je desna strana onoga tko je iza štita, a to znači da je nama gledano to lijevo).
Slijedeći grboslovni lik je stup. To znači da je štit podijeljen na tri jednake okomite trećine u mogućoj kombinaciji boja-metal-boja ili pak obrnuto. Za kraj, ako je štit podijeljen na šest jednakih šestina ili više (osmina, desetina ...) imamo grboslovni lik – stupovi.


plava boja Zagreba

03.06.2018. u 18:00 • 4 KomentaraPrint#^

subota, 02.06.2018.

Grboslovlje

Hrvatski grb kroz stoljeća – od postanka do danas

Kako opisati Hrvatski grb kroz stoljeća? Jednostavno prateći njegov izgled od najstarijih prikaza gdje je kutni nagnut, trokutni klasičan, pravokutni kontinentalan, gotski zaobljen, šiljast, pa do renesanse, baroka i rokoko stila gdje je ukrašen, kitnjast, barokno gizdav, obrubljen, elegantan i uglađen po slavenskom, ali i njemačkom, engleskom te španjolskom modelu i uvijek ponosno stoji i vjekove broji.

Kako Hrvati već od seobe Naroda dolaze u dodir s drugim plemenima (narodima) grb poprima ponekad modele poput gotskog trokutnog ili kontinentalnog kvadratnog sve do španjolskog zaobljenog, ali uvijek je jedinstven i lako prepoznatljiv. Ponekad čini trojedno kraljevstvo s grbovima Slavonije i Dalmacije, kroz razne unije s Ugarskom i Habsburškom monarhijom, kraljevinom ili državom Jugoslavijom, s krunom ili bez nje, da bi na kraju postao moderan i naš gdje je napokon povijesni grb kraljevine Hrvatske sjedinjen sa starim grbovima Hrvatske, Slavonije, Dalmacije, Istre i Dubrovačke Republike.Dobro, za uvod dosta. Dakle, Hrvatski grb u 12. stoljeću (što je vidljivo na kovanici iz 1196. koje su bile u uporabi na području današnje Hrvatske) možda je u početku izgledao malo drugačije – šestokraka zvijezda iznad polumjeseca na crvenom polju. Gotovo istodobno na području Slavonije u uporabi su kovanice na kojima se vidi šestokraka zvijezda i kuna između dvije vodoravne grede. Takav grb u 15. stoljeću dodijelit će kralj Vladislav II. Jagelović kraljevini Slavoniji.

U austrijskom gradu Innsburucku pak je vidljiv grb s 4x4 'šahirana' polja (meni drage kockice) gdje je prvo polje bijelo, a grb datira također iz 15. stoljeća te ga je najvjerojatnije potaknuo i dao izraditi car Maksimilijan I. Na grbu ugarskog kralja Matije Korvina vidljiv je grb s tri glave risa na plavoj podlozi, a to pak je grb kraljevine Dalmacije koja oćito tu predstavlja hrvatske zemlje.

Možda su ipak najveći 'pretendenti' na 'šahirani' (kockasti) hrvatski grb Habsburgovci koji na Cetingradskom saboru postaju hrvatski kraljevi, a povelja o tomu 'pečatirana' je pečatom 8x8 'kockica', pa od tada 1527. takav grb postaje 'službeni' grb za Hrvatsku. No, dobro na kraju treba samo u 'pomoć' pozvati grboslovlje 'heraldiku'.

Naime, u heraldici kod 'šahiranih' štitova uopće nije bitno koliko polja štit ima niti kojom bojom počinje. Bitno je jedno od heraldičkih pravila koje određuje da boja ne smije ići uz boju, a metal (srebrno ili zlatno) uz metal. To pak znači, da je Hrvatski grb, u raznim kombinacijama s drugim grbovima u prošlosti bio ovisan samo o boji ili metalu drugog grba što je onda i određivalo koje će biti prvo polje Hrvatskoga grba.

Isto tako, tu 'nesretnu' boju prvoga polja (kockice) kroz povijest su mogli odlučivati i mnogi drugi estetski čimbenici. Usto, neke hrvatske plemićke obitelji uključivale su Hrvatski grb u svoj obiteljski grb. Crveno i srebrno prvo polje bilo je podjednako zastupljeno, a dvije obitelji, Majlath i Matejković, imaju jednake grbove, samo s različitim prvim poljem uključenog hrvatskog grba.

Tek će Zakonom donesenim u NDH prvi puta biti određeno koje boje mora biti prvo polje, kao i raspored polja od 5x5 (njih ukupno 25). No taj službeni grb NDH uopće ne prati grboslovlje (heraldiku) baš kao ni kasniji 'socijalistički grb'. Naime i na jednom i na drugom grbu pojavljuje se povijesni grb Hrvatske, ali i elementi koji nisu u sastavu samoga grba, sukladno pravilima grboslovlja, već su dodani sa strane izvan grba, pa time i predstavljaju grbove koji pripadaju 'mrtvoj heraldici'.


02.06.2018. u 17:26 • 2 KomentaraPrint#^

petak, 01.06.2018.

Grboslovlje

Nastanak i podrijetlo grba i grboslovlja

U metežu i kaosu bitke, u dimu i prašini kada znoj i krv zamagljuju pogled vrlo je bitno znati gdje si, gdje su ti prijatelji, a gdje protivnici. Od najranijeg osvita ljudskoga roda, točnije od trenutka kada se pojavila prva organizirana bitka za teritorij, hranu, vodu ... ili pak jednostavno izazvana strašću za dokazivanjem potrebe za hrabrošću, slavom, a možda i ljudskom glupošću, pojavila se potreba za nekim znakom koji bi svi raspoznali i prepoznali.

Još iz doba drevnih naroda poput Egipćana, Grka, Rimljana ... ili inih, na štitovima, odjeći, posebnim drvenim, kožnim ili platnenim dodacima pojavljivale su se figure živih ili raznih mitoloških bića, drveća, cvijeća, prirodnih pojava i neživih objekata, a sve su to bili znakovi raspoznavanja u ratovima, ili pak odličja hrabrosti i neustrašivosti pojedinca, plemena ili naroda.

No, u to najranije ljudsko doba ne može se još uvijek govoriti o grboslovlju, jer grboslovlje nastaje znatno kasnije, točnije u trenutku kada se pojavljuje vojni časnik koji se naziva 'herald', a u prijevodu to označava glasnika ili možda vjesnika, jednostavno napisano osobu koja nešto oglašava ili najavljuje.

Herald je bio odjeven u odjeću (odoru) koja je bila stilizirana u bojama i oznakama grba suverena (kralja), a u pravilu tog časnika nije se nikada smatralo za protivnika, pa je on imao slobodan prolaz kroz redove vojnika do protivničkog suverena i natrag, a nemali broj puta heraldi obiju sukobljenih (zaraćenih) strana bitke su promatrali zajedno i donosili zajednički zaključak o pobijeđenom i poraženom.

Kada nije bilo ratnih sukoba heraldi su bili zaduženi za organizaciju i provedbu viteških turnira, a jedna od zadaća bila im je i najavljivanje na dvoru suverena te briga i osmišljavanje grba suverena i grbova njegovih vitezova. Danas heraldi postoje u UK (Škotska, Sjeverna Irska, Engleska i Wels), Kanadi, Južnoj Africi i Republici Irskoj gdje su oni državni službenici profesionalci.

Dakle, grboslovlje (heraldika) najvjerojatnije, odnosno, gotovo sigurno vuče korijene i podrijetlo naziva od naziva dužnosti tih nekadašnjih vojnih časnika, ali ne bi ih se smjelo pomiješati sa štitonošama, stjegonošama, skorotečama i tekličima, dok bi ih se nekako možda moglo svrstati u kategoriju nekakvih ranih vojnih diplomata.


01.06.2018. u 11:11 • 0 KomentaraPrint#^

četvrtak, 31.05.2018.

Grboslovlje

Koja je boja prva u hrvatskom grbu

Za 'prepucavanja' oko hrvatskog grba u cilju jeftine dnevno-političke svrhe i 'dežurne pljuvače' svega što u svom naslovu ima predznak 'hrvatsko' čuli su već i mali vrapci po krovovima, a znaju za to i mala djeca u kolicima dječjim, kada je u pitanju grb Hrvata.

Dakle, ako se u 'pomoć' pozove grboslovlje (heraldika), kao pomoćna povijesna znanost, sasvim je zorno i razumljivo čisto pridržavanje pravila grboslovlja. Tako da je uopće beznačajno o tomu raspravljati i polemizirati, ali možda nije zgorega o tomu nešto i napisati s one druge (vojničke) strane.

Pitanje koja je boja prva u hrvatskom grbu odmah je na početku totalno pogrešno i skroz krivo jer tu se uopće ne radi (po grboslovlju) o dvije boje. Riječ je o jednoj boji (crvena) i metalu (srebru koje se predstavlja bijelom ispunom).

Teorije postoje brojne o tomu zašto je od početka (nastanka) hrvatskog grba toliko konfuzije i neznanja, ali i zloće. Naime, 'šahovska – kockasta' struktura u grboslovlju nije rijetka i nije zastupljena samo u hrvatskom grbu, no hrvatski grb je jedinstven i samo jedan te ga nije moguće zamijeniti s drugim sličnim grbom 'šahovske-kockaste' strukture i nikada kroz povijest nisu postojala dva hrvatska grba (onaj gdje prvo 'kockasto' polje počinje bijelom ili onaj gdje je to započeto crvenom bojom).

Teorije o 'bijelim ili crvenim' plemenima hrvatskog naroda također ne odgovaraju, a isto tako niti teorije o 'narodnoj' ili 'tuđinskoj' vlasti ne 'piju vodu', makar ova potonja možda se može pojasniti pravilom Hrvatskog grboslovlja gdje srebro predstavlja kraljevsku vlast, a crvena boja bansku vlast.

Naime, sve ostaje na strogim pravilima grboslovlja, a kako je Hrvatski grb kroz povijest često bio 'ukalupljen' u sastav drugih grbova vladara (tuđinskih), koji su doista bili izabrani voljom tadašnjeg hrvatskog plemstva, pa ipak polja ne počinju crvenom već 'bijelom' bojom srebra.

Na kraju mogu slobodno pozvati u 'pomoć' stari hrvatski grb koji se nalazi stiliziran na krovu crkve Svetog Marka gdje 'bijelo' polje srebra mora biti (po pravilu grboslovlja) upravo bijelo jer inačica grba je 5x5 (nije stara hrvatska 4x4, ili nešto novija kraljevska 4x5, niti kasnija banska 5x6, a niti cetingradska 8x8 ... već jednostavno suvremenija građanska 5x5) a kako je to grb 'trojednice' u kojoj je desno grb Dalmacije, dolje grb Slavonije, a oba ta grba počinju modrom (plavom) bojom, razumljivo je strogo pravilo grboslovlja – metal-boja, ili boja-metal, nikada metal-metal, ili boja-boja.


na ovom amaterskom video-isječku vidljive su sve 'grboslovne anomalije' hrvatskog grba, ali i hrvatski grbovi strogih grboslovnih pravila

31.05.2018. u 13:09 • 5 KomentaraPrint#^

nedjelja, 27.05.2018.

Ratni helikopteri

Motrilački (izvidnički) helikopteri – kategorija OH

Prvi (rani) motrilački (observation) helikopteri bili su ograničeni samo na vizualno motrenje pilota, pa je tako većina takvih helikoptera imala zaobljene i maksimalno ostakljene kokpite. Zadaća pored izviđanja i motrenja bila im je i koordiniranje (upravljanje) bliskom topničkom paljbom te pozivima za blisku zračnu potporu.

Današnji motrilački helikopteri opremljeni su cijelim nizom suvremenih (dnevnih i noćnih) senzora i radara, a moguće ih je i naoružati i opremiti protuoklopnim i protuzrakoplovnim raketama.

Jedan od takvih helikoptera je i helikopter OH-58D Kiowa Warrior koji se nalazi u posjedu (naoružanju) Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Dakle, inačica OH-58D jedna je od inačica koje razvija ovaj helikopter (OH-58A, OH-58B, OH-58C i još naprednije OH-58F i OH-58F BLOCK II).


27.05.2018. u 09:22 • 0 KomentaraPrint#^

nedjelja, 20.05.2018.

Ratni helikopteri

Prijevozni (cargo) helikopteri – kategorija CH

Kod ove CH kategorije vojnih helikoptera lako je pomiješati i pobrkati ih s vojnim helikopterima kategorije HH koji su gotovo identičnih značajki, ali razlika postoji u temeljnoj zadaći. Dakle, CH kategorija je vojni helikopter koji služi za prijevoz 'karga' (tereta) bilo da je to ljudstvo, ili neka druga vojna materijalna imovina, a HH kategorija pak je namijenjena za traganje, spašavanje, izvlačenje ili zadaću sanitetskog zbrinjavanja (MEDEVAC).Priča o vojnim helikopterima kategorije CH počinje zahtjevima vojske, konkretno marinaca, koji traže stroj (mazgu) koja će im nositi teško naoružanje, koristan ratni teret i opremu. Zahtjevi su se pojavili 1960., a već 1962. marincima je ponuđen prvi eksperimentalni primjerak Vought-Hiller-Ryan XC-142A. Nažalost ovaj izuzetno dobar stroj nikada neće ući u operativnu uporabu.

Marinci ipak traže i inzistiraju na nečem što će biti kategorizirano kao teški helikopter, a produkt je eksperimentalni 'Heavy Helicopter Experimental / HH (X)'. Ponuđen je modificirani CH-47 Chinook i cijeli niz sličnih, a naposljetku izabran je YCH-53A i to dva prototipa (kategorija Y) koji će na kraju rezultirati moćnim CH-53 Sea Stallion.Serijska proizvodnja CH-53 (morskog ždrijepca) započela je 1966. Od tada ovi fantastični helikopteri, CH-53, ali i njegov 'brat blizanac' HH-53 bili su nezemjenjivi u svim vojnim sukobima: Vijetnam – 'morski ždrijepci' spasili su mnoge američke i vojnike južnog Vijetnama pred najezdom Armije Sjevernog Vijetnama i Vietkonga (operacija Frekventni vjetrovi).

'Zeleni div' HH-53 tragao je za i spašavao vojnike, ratne zarobljenike, pilote, mornare, podmorničare ... neumorno tijekom perioda od 1967. do 1975. cijelom jugoistočnom Azijom, Obalom slonovače (Sjeverno-vijetnamski zatvorski kamp u Sonu Tayu 1970. godine i spašavanje posade trgovačkog (kontejner) broda SS Mayaguez). 'Helikopterska braća' odigrala su svoju 'rolu' i u Afganistanu, a neke od inačica tijekom 2012. zaslužno su umirovljene, a uspješno ih zamjenjuje CH-53 Super Stallion.


20.05.2018. u 14:08 • 0 KomentaraPrint#^

nedjelja, 13.05.2018.

Ratni helikopteri

Napadački (jurišni) helikopter – kategorija AH

Napadački (jurišni) helikopter kategorije AH je naoružani helikopter čija je temeljna zadaća slična zadaći napadačkog (jurišnog) zrakoplova iz kategorije A. Dakle, napadački helikopter napada protivničko pješaštvo i oklopljene postrojbe (sva borbena i neborbena vozila) na tlu. Poradi svog teškog arsenala (naoružanja) ove helikoptere ponekad nazivaju helikopterima topovnjačama.

Arsenal naoružanja napadačkog helikoptera je slijedeći: razni automatski topovi i strojnice, protuoklopne vođene rakete, razne rakete tipa zrak-zemlja i rakete tipa zrak-zrak (za vlastitu obranu-samoobranu). Tako današnji napadački helikopteri zapravo imaju dvije temeljne zadaće: blisku zračnu potporu pješaštvu i protutenkovska (oklopna) borba.


letne (manevarske) sposobnosti napadačkog helikoptera AH-64 Apache

Zapravo, ako bi to željeli iskazati matematikom, onda bi to bilo tako što napadački helikopter mora uništiti 17 puta veću cijenu ciljeva od svoje vlastite prije nego bi bio oboren. No, dobro, razvoj ove kategorije helikoptera uzeo je zamah sredinom 1960-tih godina. Naime, američka kopnena vojska (ARMY) zatražila je (iskazala je potrebu za) helikopter koji će biti teže i jače naoružan od dotadašnjih naoružanih helikoptera kategorije UH.

Naime, naoružani helikopteri (UH-1 Iroquois) bili su odlična potpora iz zraka, ali trebalo je razviti nešto još ubojitije (AH-1 Cobra), a za to je poslužio AH-56 Cheyenne koji je prvi put poletio 21. rujna 1967. tijekom Vijetnamskog rata. Tako je 'rođen' helikopter s pojačanom oklopnom zaštitom, većom brzinom i manjom širinom. Naime, pilot i operator sada više ne sjede jedan pored drugoga, već je operator ispred, a pilot iza na povišenom prostoru (time je dobivena manja silueta cilja).


napadački helikopter AH-64 Apache u potpori desanta pješaštva prijevoznim (cargo) helikopterom CH-47 Chinook

Krajem 1970-tih počeo se pojavljivati prvi prototip YAH-64 (kategorija helikoptera Y su zapravo prototipovi-eksperimentalni), kasniji AH-64 Apache, koji će u operativnu uporabu ući u travnju 1986. Danas egzistira inačica AH-64D Apache Longbow koji je i platforma za buduća oružja. Još je možda dobro napomenuti da ovdje dolazi jedan helikopter iz kategorije MH (višenamjenski za specijalne operacije) koji je razvijen kao A/MH Little Bird (Killer Egg), no o njemu više drugi put u kategoriji MH.

Dakle, kao zaključak, značajke napadačkih (jurišnih) helikoptera su izuzetna pokretljivost, snažna oklopna zaštita i velika vatrena moć. Iako su jurišni helikopteri relativno novi oružani sustavi u modernim vojskama, oni klasični jurišni helikopteri (poput ruskog Mi-24 NATO kodna oznaka Hind) namijenjen isključivo protutenkovskoj borbi polako, ali sigurno odlazi u povijest.

Na njihovo mjesto dolaze višenamjenski borbeni helikopteri prilagođena i za izvođenje borbenih misija u uvjetima gradske borbe i za spašavanje ljudi u prirodnim katastrofama. Naime, uporaba teško naoružanih borbenih helikoptera-topovnjača u zaustavljanju masovnih tenkovskih prodora danas se više ne uklapa u strategiju suvremenog ratovanja. Umjesto njih traže se helikopteri koji će 'kirurškom preciznošću' moći uništavati ciljeve u gradskim (urbanim) borbama.

Usput slobodno se na ovom popisu kvalitetnih napadačkih helikoptera nađu i ruski poput: Mi-28 NATO kodna oznaka Havoc (Night Hunter), Mi-35 NATO kodna oznaka Hind E, Ka-50 NATO kodna oznaka Hokum A (Black Shark) i Ka-52 NATO kodna oznaka Hokum B (Alligator).

Za kraj, taktika napadačkog helikoptera u borbi s tenkom – čeka ga iza nekog zaklona ili maske, iznenada iskače iz zaklona i ispaljuje vođenu PO raketu prve, druge ili treće generacije. Prva generacija je ručno (manualno) vođena raketa gdje helikopter ostaje u zraku otkriven sve do trenutka pogotka raketom. Druga generacija (poluautomatsko) sustav sam navodi raketu, ali operator mora kacigom kroz vizir vidjeti cilj i napokon treća generacija (ispali i zaboravi) gdje operator nakon uočavanja cilja ispaljuje raketu, i odmah potom može voditi borbu s drugim ciljem ili se skloniti u sigurnost (raketa će pogoditi cilj sama).


13.05.2018. u 10:45 • 0 KomentaraPrint#^

nedjelja, 06.05.2018.

Ratni helikopteri

Vojni helikopteri – 'zračno konjaništvo'

Ako su tenkovi 'teško konjaništvo', onda su helikopteri zasigurno 'zračno konjaništvo'. No, dobro. U početku razvoja zrakoplova, koji na kraju nije postao zrakoplov, koji bi se mogao vertikalno podići i isto tako spustiti (već tijekom Drugog svjetskog rata) razvijen je 'Rotokopter'.Kako je kategorija R već bila rezervirana za izvidničke zrakoplove godine 1948. 'rotokopter' dobiva svoju zasebnu kategoriju H i postaje 'Helikopter'. No, nitko nije tada očekivao da će helikopter postati vrlo traženi zrakoplov, odnosno zrakoplov kojeg najviše treba kopnene vojska (pješaštvo).

Tako je zrakoplov kategorije H dobio svoje potkategorije poput: AH (napadački-jurišni helikopter), CH (transportni-opskrbni helikopter), HH (teški spasilački helikopter), MH (helikopter za specijalne zadaće), OH (motrilački-izvidnički helikopter), RH (mornarički protuminski helikopter), SH (mornarički protupodmornički helikopter), TH (trenažni-školski helikopter) i UH (utility – prijevozni helikopter).


helikopterske scene filma 'Bili smo vojnici' (We Were Soldiers)

Dok je 'praskozorje' helikoptera počelo već tijekom Drugog svjetskog rata, svoju 'zoru' helikopteri će ugledati tek tijekom Korejskog rata, a tijekom Vijetnamskog rata helikopteri su zauvijek zauzeli svoju 'visoku poziciju' u vojsci. Danas moderne vojske više ne bi mogle bez helikoptera.

Dobro, to bi trebalo biti dostatno za neki uvod u novu seriju o vojnim (ratnim) helikopterima.


Helikopteri OH-58D Kiowa Warrior HRZ

06.05.2018. u 21:03 • 0 KomentaraPrint#^

subota, 05.05.2018.

Ratni zrakoplovi

Trenažni (školski) zrakoplovi – kategorija T

Dok civilni piloti prolaze obuku za letenje na jednom tipu zrakoplova (ultra-laki školski zrakoplov) kod vojnih pilota ta obuka u letenju podijeljena je na čak tri dijela, odnosno tri tipa zrakoplova. Prvi vojni školski zrakoplov je sličan civilnom zrakoplovu, dakle radi se o zrakoplovu tipa ZLIN – 242L (Hrvatsko ratno zrakoplovstvo) i to je zrakoplov za temeljnu obuku.Ako netko želi znati kako raspoznati vojni od civilnog školskog zrakoplova (u Republici Hrvatskoj) dovoljno je pročitati registracijsku oznaku (pozivni kod), pa će tako na civilnom ZLIN-u primijetiti oznaku 9A DFG (kombinacija oznake RH u zračnom prometu '9A' i tri slova engleskog alfabeta 'DFG'.

No, za razliku od civilnog vojni školski ZLIN nosit će oznaku kombinacije tri broja i to od 401 do 499 (OBVEZATNO samo u tom rasponu kombinacije brojeva). Nadalje, školski zrakoplov za napredniji dio obuke je (Hrvatsko ratno zrakoplovstvo) PC-9 Pilatus (to je i zrakoplov akrobatske skupine 'Krila Oluje' HRZ) na kojem ćete lako uočiti oznake u kombinaciji od tri broja i to u rasponu od 051 do 099.


trenažni školski mlazni zrakoplov kategorije T USAF T-38 Talon

Eh sada, on treća faza napredne borbene obuke vojnih pilota provodi se na zrakoplovima kategorije T, dakle na trenažnim (školskim) zrakoplovima. Dok bogatije vojske provode tu treću fazu obuke na mlaznim trenažnim zrakoplovima, one nešto siromašnije rabe prave borbene zrakoplove koji se razlikuju od onih u eskadrili samo po tomu što su dvosjedi (pilot-polaznik i pilot-nastavnik).

Bitno je ne ovdje pomiješati borbene zrakoplove dvosjede (pilot i kopilot-navigator) jer prvi (trenažni) imaju duple upravljačke mogućnosti, a drugi (borbeni) nemaju tu mogućnost. Možda je dobro napomenuti da i jedni i drugi školsko-trenažni zrakoplovi imaju mogućnost nošenja naoružanja, te vrlo lako mogu postati borbeni zrakoplovi (u slučaju potrebe).


školski zrakoplov (Hrvatsko ratno zrakoplovstvo) PC-9M Pilatus oznake 064

05.05.2018. u 09:15 • 2 KomentaraPrint#^

ponedjeljak, 30.04.2018.

Ratni zrakoplovi

Vojni zrakoplovi kategorije G – vojne jedrilice

Vojni zrakoplovi kategorije G poznatiji kao jedrilice pojavili su se i masovnije se našli u uporabi nakon Prvog svjetskog rata. Naime, Njemačkoj je Versajskim ugovorom zabranjeno graditi zrakoplove kategorije C s motornim pogonom. Lukavi Nijemci tada su se okrenuli kategoriji G.

Vojne jedrilice ili zrakoplovi kategorije G isključivo su namijenjeni za zračni prijevoz pješaštva koje nije obučeno i uvježbano za iskakanje padobranom. Isto tako ovi zrakoplovi pratili su padobransko pješaštvo u prijevozu težeg naoružanja, borbenih vozila i opreme.

Dakle, ove zrakoplove kategorije G u zrak su podizali zrakoplovi kategorije C (prijevozni) ili rjeđe kategorije B (bombarderi) i pomoću sajli teglili (vukli) ih do najpovoljnije 'sletne zone' (prizemljenje). Kako je uvijek vrlo teško pronaći idealnu zonu za prizemljenje (takve su čvrsto branjene od strane protivnika), a još je teže jednom prizemljenu jedrilicu natrag podići, zrakoplovi kategorije G građeni su od vrlo jeftinog materijala (platno i drvo).

Jednostavno, moglo bi se zaključiti: zrakoplovi vojne kategorije G zrakoplovi su za jednokratnu uporabu. Danas više ni jedna moderna vojska nema u svom sastavu zrakoplove kategorije G (osim možda nekakve inačice za obuku i trening). Zrakoplove kategorije G danas u potpunosti zamjenjuju zrakoplovi koji su se pojavili tijekom Korejskog rata, a to su zrakoplovi kategorije H koje će mnogi od vas lakše prepoznati ako ja to napišem – helikopteri.


30.04.2018. u 21:23 • 0 KomentaraPrint#^

subota, 21.04.2018.

Ratni zrakoplovi

Zrakoplovi kategorije X - letjelice budućnosti

Dok se poneki polako pribojavaju što bi sve mogle učiniti letjelice (zrakoplovi) kategorije Q (bezposadne MQ), prava prijetnja koja tjera strah u kosti su zapravo zrakoplovi kategorije X.

Naime, bezposadne letjelice budućnosti počele su se razvijati 2013., a već 2015. poletjeli su prvi primjerci (prototipovi) i na sreću cijelog čovječanstva odmah su projekti zamrznuti. Dakle, radi se o zrakoplovima, besposadnim letjelicama koje u potpunosti rabe 'stealth' tehnologiju.Ove letjelice X kategorije razvijaju brzinu gotovo nevjerojatnih 1000 km/h, a taktički doseg (radijus djelovanja) im je oko 2400 km. Ove letjelice mogu 'nositi' više od dvije tone raznog naoružanja, a ono najopasnije je to što djeluju potpuno autonomno! (za razliku od zrakoplova Q kategorije ovdje ne postoji ljudski operator negdje iza pulta)

Dakle, letjelica X kategorije sama bira i identificira protivnika (cilj), sama bira taktiku (način) borbe i sama bira oružje kojim će napasti (odgovoriti). E, pa sad kod ovoga ni ja ne znam što bi se u stvari dogodilo da se neka od ovih letjelica 'otme' nadzoru i počne sama 'razmišljati'...

Naime, ovo je prvi korak prema strojevima koji 'razmišljaju', a dva primjerka takvih strojeva uspješno su sletjela i uzletjela na nosač zrakoplova, dakako, bez pomoći ljudskog operatora. Riječ je o letjelicama tipa X-47B koje su uspješno i 'dotočile' gorivo u zraku.

Amerikanci su odmah zaustavili daljnji razvoj i dva prototipa koji se ipak nalaze u službi malo 'korigirali' u autonomnosti, no, razvija se još jedan tip 'stealth dronova' nazvan Phantom Ray s još većom autonomnošću.


X zrakoplovi X-47B i Phantom Ray

21.04.2018. u 22:11 • 0 KomentaraPrint#^

nedjelja, 15.04.2018.

Ratni zrakoplovi

Zrakoplovi kategorije U (utility) – špijunski, R (rconnaissance) izvidnički i Q bez-posadni dronovi

Dakle, danas su na redu vojni zrakoplovi specijalnih namjena poput špijuniranja i izviđanja. Iako nekome na prvi pogled špijuniranje i izviđanje kao riječ izgleda različito, a doista su i različite djelatnosti, ipak postoji mala razlika. Obije ove djelatnosti spadaju u obavještajno djelovanje prikupljanja podataka o protivniku, a bitna je razlika što špijunirati mogu i civili dok izviđaju samo vojnici.


U – 2 Dragon Lady

Tako postoje vojni zrakoplovi kategorije U (utility) koji su gotovo isključivo namijenjeni za špijuniranje protivnika, odnosno za prikupljanje informacija bez dozvole i svoje zadaće provode tijekom mira, odnosno kada nema bojnih djelovanja i otvorenog neprijateljstva (rata).

Takvi zrakoplovi opremljeni su vrlo sofisticiranom radarskom, kamernom i senzornom opremom visokih rezolucija koja je razmještena po trupu ili u trupu samog zrakoplova. Sami zrakoplovi dizajnirani, konstruirani i izgrađeni su za vrlo velike visine leta, velike brzine i mogućnost dugog ostajanja u zraku.

Danas su zrakoplovi kategorije U gotovo prošlost (no još uvijek ih ima). Jedan od takvih zrakoplova bio je U-2 Dragon Lady koji se prestao proizvoditi 1989. Špijunski zrakoplovi kategorije U letjeli su na vrlo visokim visinama i vrlo velikim brzinama i predstavljali noćnu moru za lovce presretače kategorije F, odnosno bili su za njih nedostižni i neuhvatljivi.


SR – 71 Blackbird

Nešto mlađa kategorija R izvidnička razvijana je na sličnim platformama kao kategorija U, ali s gotovo drugačijim značajkama. Najupečatljiviji zrakoplov kategorije R bio je SR-71 Blackbird, ali i takvi zrakoplovi povučeni su iz primjene (1999.).

Napokon, kao da je vojska pronašla kategoriju zrakoplova koja joj u potpunosti odgovara za ovu namjenu (ali i za druge namjene). To je kategorija Q zrakoplova, a nekima će možda biti poznatiji pod nazivom potkategorije UAV (unmanned aerial vehicle) što je vrsta zrakoplova koji nemaju posadu u trupu (samom zrakoplovu) već je posada daleko na sigurnom.

Jednostavno napisano to su bez-posadne letjelice, a neki ih još nazivaju i – DRON. O kategoriji zrakoplova Q bit će posebno, ali gotovo sigurno ti zrakoplovi preuzeli su ulogu zrakoplovima kategorije R i U.


RQ – 4 Global Hawk

15.04.2018. u 09:44 • 3 KomentaraPrint#^

<< Arhiva >>

< lipanj, 2018  
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Opis bloga

sheme i skice raznih bitaka u povijesti, ustroji falangi, bojnih redova i postrojbi kroz povijest.web counter
web counter

O vojnicima, dočasnicima i časnicima

Bili smo vojnici i mladi ...... možete nam uzeti naše živote, ali ne možete nam uzeti slobodu i naša uvjerenja!

O ratovima

Ratove započinju starci koji se o nečemu nisu mogli dogovoriti, vode ih mladi ljudi koji se nikada vidjeli nisu... a kad ti mladi ljudi izginu, opet starci sjednu i dogovore se o miru...

Nitko tko vidio nije zastrašujuću divotu bitke, dok se zastrašujućom bukom k zemlji ruši ratnik u izljevu znoja i krvi, suditi ratniku i pričati o bitkama ne može i ne smije ...

Kada opet jednom ratna baklja dođe u neke druge ruke, nekim drugim ljudima, nekim drugim naraštajima … Neka se oni tada sjete veličanstvenih ratnika i vojnika koji su sada mrtvi i neka oni tada poslušaju poruku tih ratnika i vojnika što hrabro su pali, u tim bitkama divnim i fantastičnim, boreći se plemenito za ideale velike.
Da, oni su sada zauvijek zaštićeni grudom zemlje rodne, prekriveni mahovinom i više ne osjećaju ni mržnju, ni ogorčenja … već svojim svijetlim primjerom spokojnim i dalekim, dalekim poput Zvijezda najdaljih što još uvijek neumorno trepere, upućuju svima nama poruku vječne im Domovine: Mir, Milost, Milosrđe …

Kada jednom opet utihnu kobni vjetrovi rata i ratne rane zacijele, kada mržnja ratna odumre i kada zavlada ljubav i blagostanje. Kada se vrate mutne i bolne uspomene na ine bitke što vodili su ih hrabri ratnici, a koji sada mirno počivaju izmireni međusobno – tada recite mladim naraštajima što dolaze! Pričajte im o tim danima, pričajte im o tim ljudima koji su se odrekli svega: ljubavi, doma i imetka, očeva, majki, žena, djevojaka, braće, sestara i djece, pričajte im o tim ratnicima što hrabro su prešli rijeke, planine i doline i hrabro krenuli u bitke koje su sada već povijest i neka se one više nikada ne ponove …

Rat je zbroj besmislenih postupaka koji se shvaćaju i hvale tek onda ako se pobjedi, a osuđuju se kao pogrešni uvijek ako se izgubi.

Neka četir' satnika iznesu Hamleta kao ratnika!
Jer on bi, pokazao se, zbilja, pravi kralj,
Da osta u životu. Nek vojnička svirka i obredi
ratni za njega glasno progovore sad!
Nosite tijelo! Ovaj prizor tužan za bojište
lijep je, al' ovdje je ružan.
Haj'te zapovijedite vojnicima paljbu!