Aneta - Riječ putovanje. Život je putovanje. Zato mi ne putujemo da bismo pobjegli od života, već da on ne pobjegne od nas. Putujemo zajedno. - Aneta Prečica do sna

ponedjeljak, 05.09.2016.

Dar Budućnosti

Budućnost je dar koji nam poklanja prošlost.
(Andre Marlo)


Ništa nije neoprostivo jer u životu ima stvari koje se ne mogu promeniti, pa ih moramo prihvatiti takve kakve su da bi mogli ići dalje.
Dalje.
I možete sebe osuditi na sve patnje ovoga sveta, ali to ništa promeniti neće, a ostaje se zarobljen u prošlosti.

Međutim, ako se svesno pogaze sopstvene vrednosti i prekorači ta crta koja razdvaja naš svet od sveta koji osuđujemo, ako se pridružimo naličju sopstvene savesti, budućnost je zauvek izgubljena.

- 07:24 - komentari (0) - print - Dar Budućnosti -

Sljedeći mjesec >>