<body><div id="fb-root"></div><script type="text/javascript" src="http://connect.facebook.net/hr_HR/all.js"></script><script type="text/javascript">FB.init({appId:'210555892318436',status:true,cookie:true,xfbml:true,oauth:true});</script>

Image and video hosting by TinyPic

1.javi u komentaru kada si uzmeš nešto
2.ne kopiraj
3.ne pljuj po dizajnerima u mojim linkovima..niti po mom radu
3.na chatu nema svađe ni prepirki
4.ako nešto uzmete s moga bloga obavezno uzmite banner...

Image and video hosting by TinyPic
This Flash Player was created @ FlashWidgetz.com.
music fetishimvu playlistmyspace fetishCOUNTER
postavljen je 9.svibnja.2010.

Design: Sugar Kiss
Help: Blogskins

Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic


ANIMIRANI

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPicImage and video hos</p>

<!-- Drugi box kraj -->

<!-- Treci box -->

<!-- Treci box kraj -->

<!-- Cetvrti box -->

<h3><a href=Image and video hosting by TinyPic

jakoo se želim zahvaliti jedinoj i najboljoj SK8 DESIGNS
Jako mi je pomogla kada sam imala pr0blema sa bl0g0m
i zat0 j0j velika hvala :D

Image and video hosting by TinyPic

x muFFin desigN x
082 dizajn
BlogDz - Blog Dizajni
.LittLe.heart.art.
Colorful Design
.summerdesign. :)
Proklet dizajn
Audrey Revolution
¤BLOGMater¤
VansGirl Alex
h2o2 dizajn
Pixie art. ©
xx Hayley Revolution xx
Candy designes
Avatari za blog


Osobni blogovi
hanchy
Imagine

četvrtak, 25.06.2009.


OBAVIJEST

x Zatvorene narudžbe x

da nitko od dizajnera ne kopira
moju ideju s pozadinama za
chat


na ovom blogu nalazi se:
Image and video hosting by TinyPic 19 awatara
Image and video hosting by TinyPic12 slika
Image and video hosting by TinyPic12 bannera
Image and video hosting by TinyPic11 pozadina za chat
Image and video hosting by TinyPic13 dizajna sa jednim boxem
Image and video hosting by TinyPic15 dizajna sa dva boxa


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

blogskins...
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic


PRERADE S BLOGSKINSA...

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic